Sunteți pe pagina 1din 5

APEL ÎNSCRIERE

Acest anunț se adresează profesorilor care coordonează un club de debate într-o unitate de
învățământ din județul Buzău sau care sunt interesați de înființarea un club de debate,
respectiv de implementarea metodelor deliberative în activitatea didactică.

Scurtă descriere a proiectului

Proiectul Caravana Debate își propune să ofere instrumente de lucru în procesul de


dezvoltare personală și autocunoaștere tinerilor buzoieni. Mai exact, conform filosofiei ARDOR:
dezbaterile ca instrument educațional, de dezvoltare a abilităților de gândire critică, argumentare
și exprimare în public.

Activitatea se va desfășura ca și laborator de învățare: ateliere de formare pentru profesori,


concurs de discursuri publice - dezbateri, format Tinerii dezbat, pentru elevi. Activitatea va avea
un eveniment de final dedicat prezentării comunității locale a rezultatelor laboratorului de
învățare.

Proiect derulat de Grupul de inițiativă DEBATE CNME în parteneriat cu ISJ Buzău, cu sprijinul financiar al Programului
Cercul de Donatori Buzău, editia a-IV-a, sprijinit de TFN - The Funding Network și The Frederick Mulder Foundation,
implementat la nivel local de Fundația Comunitară Buzău
Proiectul, prin activitățile sale, se adresează în mod direct elevilor de liceu din județul Buzău,
membri ai cluburilor de debate şi profesorilor colaboratori. Mai mult, acesta aduce împreună
două direcții de dezvoltare comunitară în mod indirect comunității locale.

Scopul proiectului

Caravana le oferă tinerilor buzoieni platforma pentru a fi văzuți și auziți. Direct la ei în


școală, în alte școli și în comunitate. Alături de colegi și de profesorii implicați din comunitatea de
debate. Public, la final de proiect, alături de alte inițiative de acest tip, cu scopul de a coagula
interesul în jurul unor cauze sociale, precum comportamente pro și antisociale.

Urmărim întărirea comunității de debate din județ prin intermediul unor evenimente cu
rol de învățare și mai ales de conectare. Subsecvent, urmărim conectarea comunității locale la
activitățile din mediul școlar care au ca scop dezvoltarea unor competențe civice, respectiv cele
ale cluburilor de debate din școli și nu numai.

Urmărim dezvoltarea spiritului civic al tinerilor buzoieni, în vederea recunoașterii unor


oportunități socioculturale, de formare a unei atitudini pozitive față de acestea, prin desfășurarea
și promovarea activităților cu caracter non-formal.

În urma implementării acestui proiect participanții - elevi îşi vor dezvolta capacităţile de
investigare, analiză, sinteză și de cercetare; participanții profesori își vor dezvolta competențe de
formare a elevilor în domeniul debate și vor putea forma relații de cooperare profesională. Mai
mult, toți vor avea posibilitatea de a pune în practică spiritul civic și de a-l dezvolta. Totodată,
aceștia îşi vor îmbunătăţi competenţele de lucru, individual sau în echipă, de comunicare și de
participare la activitățile extrașcolare. Beneficiarii indirecţi din comunitatea locală vor putea afla
exemple de activități extra-școlare menite să pregătească elevul pentru viața socială.

Obiectivele proiectului urmăresc o abordare practică, din mai multe perspective:


➢ participanții la activitățile proiectului vor fi încurajați să experimenteze o variantă
aplicată a lucrului în cluburile de debate și vor primi acces la resurse didactice ARDOR
care să permită elevilor o implicare activă;
Proiect derulat de Grupul de inițiativă DEBATE CNME în parteneriat cu ISJ Buzău, cu sprijinul financiar al Programului
Cercul de Donatori Buzău, editia a-IV-a, sprijinit de TFN - The Funding Network și The Frederick Mulder Foundation,
implementat la nivel local de Fundația Comunitară Buzău
➢ participanții la activitățile proiectului vor fi încurajați să dezvolte un proces de învățare
pentru a contura, organiza și desfășura activități de cercetare, de organizare, de
comunicare, de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unor competențe
civice;
➢ participanții la activitățile proiectului vor fi încurajați să lucreze la conectarea
comunității locale la comunitatea de debate printr-un eveniment de final public, cu
scopul de a coagula interesul în jurul unor cauze sociale.

Desfășurarea proiectului

Proiectul urmărește desfășurarea a 3 sesiuni față în față de activități de formare pentru


profesori și de tip competițional pentru elevii de liceu din județul Buzău, în perioada februarie-
aprilie 2023, urmate de un eveniment de diseminare a activităților, în luna iunie, ce constă în
finala competiției de dezbateri academice și o competiție de discursuri publice cu tema comună:
Comportamente pro și antisociale- invitați speciali.

Detalii cu privire la etapele desfășurării proiectului:


https://docs.google.com/document/d/1KCEKS7RC7ZShHdeeA00zHYDsDE2VRv34skNx
JN8gvLQ/edit

Așteptăm cu mult interes înscrierile voastre AICI:


https://docs.google.com/forms/d/14dbByvpTqccmcuQ7-
egYixlWRT7EMRPTSQiZ4phB30M/edit?usp=drivesdk
până la data de 10.02.2023

Proiect derulat de Grupul de inițiativă DEBATE CNME în parteneriat cu ISJ Buzău, cu sprijinul financiar al Programului
Cercul de Donatori Buzău, editia a-IV-a, sprijinit de TFN - The Funding Network și The Frederick Mulder Foundation,
implementat la nivel local de Fundația Comunitară Buzău
Caravana de Debate - agendă
➢ Râmnicu Sărat - 18 februarie
➢ Buzău - 11 martie
➢ Nehoiu - 24 aprilie
• 9.30-10.00 - deschidere eveniment
• 10.00-12.00 - atelier – training profesori /pregătire
meci runda 1 impromptu elevi
• 12.00-13.30 - meci runda 1 impromptu
• 13.30-14.30 - pauză de masă
• 14.30-16.00 - meci runda 2 prep +feedback
• 16.00 - închidere eveniment

Proiect derulat de Grupul de inițiativă DEBATE CNME în parteneriat cu ISJ Buzău, cu sprijinul financiar al Programului
Cercul de Donatori Buzău, editia a-IV-a, sprijinit de TFN - The Funding Network și The Frederick Mulder Foundation,
implementat la nivel local de Fundația Comunitară Buzău

S-ar putea să vă placă și