Sunteți pe pagina 1din 35

BISERICALOGOS

BAIAMARE

Curspracticpentruceicareaunevoiedeeliberare

LIBER
CU
ADEVRAT

Paipracticeindobndireaeliberrii

Deci,dacTatlvfaceslobozi,
Veificuadevratslobozi.
Ioan8:36

CUPRINS

Introducere.....3
1.Dragoste,identitateiscop..5
2.AcceptareaiexperimentareaprezeneiDuhuluiSfnt7
3.Atitudinileinimii10
4.Suntemntrunrzboi12
5.Accesuldiavoluluinvieilenoastre...13
6.Dezonorareairzvrtirea...14
7.Mniaineiertarea.15
8.Lstariideamrciuneijurminteinterioare...17
9.Blestemele...19
10.Ocultismul.20
11.Trauma,vindecareainterioarilegturilesufleteti.21
12.Eliberareadefireapmnteasc25
13.Drmareantriturilor...26
14.Umblareanlibertate...27
15.Comportamentulfadedemoni.28

AnexaA:Spiriterdcin31
AnexaB:Mrturisireacredinei.33
AnexaC:Adevratataidentitatedecredincios..........................................34

INTRODUCERE

numblareaLuipepmnt,DomnulIsusapredicatdaraidemonstratevanghelia
mprieiluiDumnezeu.mprialuiDumnezeuesteinstaurarealegiloriadomnieiSalen
fiecareaspectalvieii.mprialuiDumnezeuaducelibertate,ordine,paceidragostepentru
omenireapierdut.NoicredemcDomnulIsusavenitcasieliberezepecaptivi,conform
textuluidinLuca4:18,19,iaceeailucrareestevalabiliastzipentrunoiprinDuhulSfnt.

Luca4:17nespunecDomnulIsusaintratnsinagogiacititurmtoarelecuvintedin
profeialuiIsaia:

DuhulDomnuluiestepesteMine,pentrucMaunssvestescsracilorEvanghelia;Ma
trimisstmduiescpeceicuinimazdrobit,spropovduiescrobilorderzboislobozeniai
orbilorcptareavederii;sdaudrumulcelorapsaiisvestescanuldendurareal
Domnului.Luca4:18,19

ApoiElacontinuatspunndcelorcareascultau:

AstzisaumplinitcuvinteleacesteadinScriptur,pecareleaziauzit.Luca4:21

CredemctextuldinLuca4:18,19,descrielucrareaDomnuluiIsus.Celelalteversetedin
Luca4iceleceurmeazindicfaptulcapoiDomnulIsusaplecatpredicndevanghelia
mprieiidemonstrndoprineliberareaoamenilordedemoniivindecareabolnavilor.
DacIsusCristosesteacelaiieri,astziinveci(Evrei13:8),noicredemcElncface
lucrriledinLuca4:18,19,prinputereaDuhuluiSfnt.Pentrunoi,uceniciiLui,aceastaestei
lucrareanoastr.

Acestmanualaremenireadeateajutasdescoperiisnelegilibertateapentrucare
DomnulIsusapltitlacruce,pentrucatuspoiexperimentaeliberareaLuiispoifiun
uceniccareiajutipealtsoexperimenteze.Informaiiledinpaginileurmtoareaufost
testateiincercate.Acesteadevruritevoreliberadacetigatasleprimetiisieidecizia
deaumblanele.Dinmomentulncareaifosteliberat,poisslujetiaceeaivindecarei
eliberarecelordinjurultu.

Noivremsielibermpeceicaptivi,ipentruafaceaceastaestenevoiesnelegemcum
aufistrobiioamenii,cuanumitelegturi,icumiputemajutanmodeficientsgseasc
eliberareaivindecarea.

Oameniicaresuntlegai,suntoamenicaresufer,iardurereaindicfaptulccevanueste
nregul.Dumnezeudoretesfimliberi,iarDomnulIsusapltitpentrulibertateanoastrla
cruce.DarscopulSunuestedoaraceladeaneeliberadedurere;ciscopulLuiestesne
transformenchipulSu(veziRomani8:29).Deaceea,vremscutmcaresuntrdcinile
(evenimentelecarecuadevrataucauzatdurerea);isnuneuitmdoarlaroade(gndurile
icomportamentugreitcareesterezultatuldurerii).

DomnulIsusneapromislibertateanIoan8:31,32.
Adevrulnuesteunsetderegulisauprincipia;esteIsus,Cuvntulviu.Pemsurcel
cunoatempeEl,cunoatemCuvntulSu,alegemsnencredemnElisacceptmpe
deplinlucrareaDuhuluiSfntcareneconducenadevr,astfelvomfieliberai.

PENTRUAFISLUJII

1.PrimeteacceptareaidragosteadeplinaTatluiidescopernouataidentitatedefiusau
fiicaluiDumnezeu.

2.PrimeteiacceptpedeplinlucrareaDuhuluiSfnt.DuhulSfntestecelcareneconducen
adevrinevindecrnileidurerileprincareamtrecut.El,DuhulSfntfaceadevrulrealn
vieilenoastre(veziIoan16:13).

3.PredIluiDumnezeuinimatantreagiasumiresponsabilitateapentrufapteletale.

4.Pentruaumblanacesteadevruri,trebuiesteocupidesituaiilencareaireacionat
greititrebuiesnchiziuilecaresuntdeschisepentrudiavolul,casfiiliberisumblin
aceastlibertate.(Pentrumaimulteinformaiidespreuiledeschise,vezicapitolul11).

5.Apoi,trebuiessocotetiomultuvechimortfadepcativiupentruDumnezeu(vezi
Romani6:11).DaciapariiluiCristos,atuncietibotezatnmoarteaLui.ipentrucEla
nviatdinmori,ituainviatpentruaumblanviaanounCristos(veziRomani6:4).

6.nultimulrnd,trebuiesdrmintrituriledinminteata(vezi2Corinteni10:4).
Unmoddegndiregreittevainelegat,daradevrultevaelibera.(Ioan8:32).

Nerugmcafiecarepersoancareciteteacestmanualsdescopere

HarulDomnuluiIsusCristosidragostealuiDumnezeu,imprtireaSfntuluiDuh
2Corinteni13:14

1
DRAGOSTE,IDENTITATEISCOP
GENESA1:2628

NoicredemcGenesa1:2628vorbetedespretreilucruricaresuntextremede
importante:dragoste,identitateiscop.Genesa1:26aratfoarteclarcamfostcreaidup
chipulLuiDumnezeu,ceeacedemonstreazdragosteaLuipentrunoi.Deasemenea,spunec
amfostcreinasemnarealuiDumnezeu,ceeacenearatncareesteidentitateanoastr.
MaicredemcGenesa1:28definetescopulnostrum,careesteavansareamprieilui
Dumnezeupepmnt.

NoinucredemcDumnezeusaschimbatdealungultimpului.Deiampierdutpoziiape
careoaveam,princdereadingrdin(veziGenesa3),Cristosafcutocaleprincruce,prin
careputemfirestaurai,putemcunoatedragosteaLui,putemdescoperiidentitateanoastr
defiiifiicealeluiDumnezeuiputemmpliniscopulpentrucareamfostcreai,avansarea
mprieiluiDumnezeu.

DRAGOSTEATATLUI

NoicredemcdragosteaTatluiesteprimuldomeniualvieilornoastrepecarediavolull
ataccuminciuniinelciune.DiavolulvreacanoiscredemcDumnezeuestesupratpe
noi,cnddefapt,Elneiubeteaademult,nctLadatpesingurulSuFiusmoarpentru
noi(veziIoan3:16).Urmtoareleversetevorbescdespreacestadevr,cDumnezeune
iubete.Ioan3:16;Romani5:811

Ceamaimareschimbarenviaacuivaseproduceatuncicndaceapersoanprimete
dragosteaTatlui.DragosteaLuiesteotemeliepentruvieilenoastrepecarenicidiavolul,nici
oameniinupotsozguduie.DragostealuiDumnezeunuestedoaroinformaieimportant,ci
orealitatepecareDuhulSfntotransmiteninimilenoastre.Daccerem,Elnevadescoperi
dragosteaLui.1Ioan4:9,10;Romani8:32

DragosteaTatluineaduceacceptaredepliniiertareapcatelor.Nepermitesintrmn
prezenaLuisexperimentmprezenaLuidincolodetotceeaceamtritpnnacel
moment.

IDENTITATEA

DupceamdescoperitdragosteamreaaluiDumnezeu,trebuiesrealizmcnudoar
amfostiubiiiiertai,ciacceptainPreaiubitulSucaifiiifiicealeluiDumnezeu(vezi
Efeseni1:6).IntrmdefaptntropoziieafavoriiluiDumnezeu,suntemprieteniailui
Dumnezeu(veziIoan15:1215).AdevratamoastridentitateestenEliElestennoi
(veziColoseni1:27)isuntemocreaienou(2Corinteni5:17).AnexaCexplicmaipelarg
cinesuntemnoinCristos,darverseteleurmtoaresuntdeasemenearelevante:
Coloseni1:27
2Corinteni5:17
Efeseni1:36
Galateni3:2629;Galateni4:47


SCOPUL

PelngdescoperireaiubiriiTatluiiaidentitiinoastrenEl,estenevoies
descoperimscopulidestinulluiDumnezeupentruvieilenoastre,aceladeafimoteniroti
mpreuncuCristos(veziRomani8:16,17),deaavansampriaLuiideanealturalui
CristosnlucrareaSadeeliberareacelorcaptive.Genesa1:28descrielucrareadeavnsarea
mprieiluiDumnezeu:Cretei,nmuliiv,umpleipmntulisupuneil;istpnii
pestepetiimrii,pestepsrileceruluiipesteoricevieuitoarecaresemicpepmnt.

Dumnezeuareunplanspecificpentrufiecare,darversetuldemaijosnedonelegere
asuprascopuluipecarelavemcaicopiiailuiDumnezeu.Romani8:1517

DumnezeuneadruitduhulnfieriicareneaducentrorelaieintimcuEline
descoperdragosteaLuipentrunoi.Eldoretecanoiscunoatemisexperimentm
dragosteaLui.

DuhulSfntdeasemeneanedescopercsuntemcopiiiluiDumnezeu.Aceastaeste
adevratanoastridentitate,deaceeaputemspunecutoatncrederea:Eusuntacceptatn
familialuiDumnezeu,suntcopilulluiiubit.nplusfadeaceasta,noisuntemmotenitori
mpreuncuCristos,chemaisfacemaceeailucrarepecareElafcutopepmnt.Pentru
caacestelucrurisdevinrealenvieilenoastre,avemnevoiesprimimisacceptmpe
deplinDuhulSfnt.Avreasnerugmcaaceastrevelaiesdevinrealpentrufiecare
dintrenoi.

RUGCIUNE

Tat,vinnNumeleluiIsusiTerogsmidaiDuhulnfierii,caspotcunoatedragosteaTa.
DeasemeneaTerogsmidescoperipoziiapecareoamdecopilalluiDumnezeui
motenitormpreuncuCristos.Ajutmsexperimentezpedeplindragosteaiacceptarea
Ta.DoamneimulumescpentrumntuireaTamreapentrucareaipltitlacruce.Ajut
msumbluntotceeaceaipltitpentrumine.DmiputereslucrezmpreuncuTinela
eliberareacaptivilor,laavansareamprieiTalepepmntaacumestenceruri.
nNumeleluiIsus,Amin.

ACCEPTAREAIEXPERIMENTAREAPREZENEIDUHULUISFNT

DomnulIsusleapromisucenicilornaintedeafirstignit,cDuhulSfnt,careestecaiEl,
vavenilaei.DuhulSfntavenitnziuaCincizecimii,iesteiastziajutorulnostru,
mngietorul,sftuitorul,Celcenedtrieisprijin.PentruacretenDumnezeu,trebuies
nelegemcineesteDuhulSfnticareestelucrareaLuinvieilenoastre.Dacnudezvoltmo
relaiepersonalapropiatcuDuhulSfntncareipermitemsnildescoperepeDomnul
IsusCristos,iascultmdevoceaLuinuvomputeasavemorelaieadevratcuDomnul;
vomaveadoaroreligie.

AvemnevoiedeputereaDuhuluiSfntidemanifestareaprezeneiSale,dacvremsfim
armataluiDumnezeuiucenicicareslujimLuca4:18,19.DumnezeuopereazprinDuhulSu
pepmntastzi,deaceeatrebuiesmbrimtotalpersoanaDuhuluiSfnt,dacvrems
fimucenicicaresschimbmmprejurrilepentrumprialuiDumnezeu.

CINEESTEDUHULSFNT?

DuhulSfntesteDumnezeu.Pentruaprimieliberareaivindecareacareestepregtit
pentrunoideDomnul,trebuiespunemdeopartetoaterezervelefadepersoanaDuhului
SfntisLacceptmpedeplin.

1.ElesteDuhulluiDumnezeu;deaceeaElesteDumnezeu.ElestedelaDumnezeuil
slvetepedeplin.
2.Elesteajutorulnostru.
3.Elestenvtorulnostru.
4.ElesteDuhuladevrului.
5.ElesteDuhulnfierii.

1.ElesteDumnezeu
Ioan4:24;2Corinteni3:17;Ioan15:26;Fapte1:4

2.Elesteajutorulnostru
Ioan14:16,17

3.Elestenvtorulnostru.
Ioan14:26;1Corinteni2:1214

DuhulSfntesteCelcarenedescoperlucrurilepecareDomnulIsusnuleadruitfr
plat.ElnedescoperacestelucruriprinadevrulCuvntuluiSu.EliaCuvntul,careeste
adevrulilfacerealpentrunoi.
1Ioan2:27


4.ElesteDuhuladevrului
Ioan16:815

ElesteDuhuladevruluiiElneconducenadevr.Elnedescoperadevrulcarene
elibereaz.ElnevavorbiinevadescoperilucrurileviitoareilvaslvipeCristos,prinfaptul
cvaluaceeaceestealLuiinevadanou.
1Corinteni2:912

5.ElesteDuhulnfierii
Romani8:15

DuhulSfntesteDuhulnfieriiprincarestrigmAva,Tat.Aceastanepermites
experimentmunuldintrecelemaiextraordinareaspectealevieiicretineprimireaiubirii
Tatluintrunmodreal,profund,personal.

LUCRAREADUHULUISFNT

LucrareaDuhuluiSfntimplicurmtoareleexperienepecaretulepoiavea:
Veifiumplutcuputeredesus.
Veiprimiputerepentruafimartor.
Veiprimiputeresbiruieti.
Veiprimiduhulnfierii.
Veiprimimngiere,ajutoritrie.
Eltevaconducenadevr.
Elivavorbi.

CelucruriminunatevafaceDuhulSfnt!Pentruadeveinucenicicareschimblucurile,
trebuiesrenunmlaoricerezervfadepersoanaDuhuluiSfntimanifestrileSaleisL
acceptmpedeplinnvieilenoastre.

CUMPOIPRIMIDUHULSFNT

naintedeafirstignitDomnulIsusleaspusucenicilorcerasprebinelelorcaElsplece
(veziIoan16:17).NumaidupaceeaputeasvinDuhulSfnt.Ceafirmaieputernic.Mai
trziuleaspusucenicilorsnuplecedinIerusalim(pentruafaceucenicidintoateneamurile),
naintedeafiumpluicuputereaDuhuluiSfnt(veziLuca24:29).

inoiavemnevoiesprimimDuhulSfntiputereaSa,pentruafieficientinavansarea
mprieiluiDumnezeupepmnt.NoicredemcacceptareaDuhuluiSfntestesinguracale
princarevomaveaorelaieprofundiapropiatcuDomnulivomputeaauziclarvoceaLui.
AceastastlabazauneivieicarevainfluenalumeadinjurdescoperindcileluiDumnezeu.
EstenevoiesacceptmDuhulSfntimanifestrileSalepedeplin,frniciorezerv.Cum
facemacestlucru?
1.TrebuiesfimnscuidesusprinDuhulluiDumnezeu.
2.Trebuiesfimbotezaicu,saunDuhulSfnt.
3.TrebuiesdeyvoltmrelaianoastrpersonalcuDumnezeuprinDuhulSfnt.TrebuiesL
acceptmpeDuhulSfntcaDumnezeu,Duhuladevrului.

IoanBoteztorulneaspus:El(Isus)cvanotezacuDuhulSfnticufoc(Matei3:11).
Deinutoivorfideaccordcuaceastprere,esteclarcDomnulIsusatiutceranecesar
cauceniciiLuisfieumpluicuputereaDuhuluiSfntnaintedeaintrantronouetapa
lucrrii(veziFapte1:48).Defapt,DomnulIsusnsuinuanceputlucrareaSanaintedea
primiDuhulSfntntrunmodcareafostvizibilpentruceidinjur(veziLuca3:22;Luca4:19).

nsuiDomnulIsusaprimitDuhulSfnt,afostunscuDuhulSfntiaslujitprinputerea
DuhuluiSfnt,dupcumvedemnversetele:Luca3:22;Luca4:18;Fapte10:38.

DomnulIsusapromiscDumnezeunavadaDuhulSfntdaccerem.Rugciunealafinalul
acestuicapitoltevaajutasceriDuhulSfntntoatplintateaLuiideasemeneatevaajuta
sIcericaElseliberezedarurileLuintine,caspoifiastfelechipatpentrulucrareade
eliberareacaptivilor.

BOTEZULDUHULUISFNT

ncdelanceputulbisericii,dealungulistoriei,botezulDuhuluiSfntafostunaspect
esenialnviaapoporuluiluiDumnezeu.Botezulafostexperimentatdemilioanedeoameni
dintoatlumeatimpdesutedeaniielestevalabilpentrunoiastzi.Noicredemcbotezul
cuDuhulSfntestedeosebitdeimportantpentruextindereaprinnoiamprieilui
Dumnezeupepmnt.

SneuitmacumlaceeaceScripturaaredespusdesprebotezulcuDuhulSfnt.

Fapte1:38
EsteadevratcdeobiceisuntunelmanifestriexterioarelaprimireaDuhuluiSfnt,una
dintreelefiindvorbireanaltelimbi.Experienavorbiriinaltelimbieraoexperienobinuit
ncretinismulprimuluisecol.Darlimbilenusuntideacentral.Ideeacentralesteprimirea
puteriiatuncicndDuhulSfntvinepestetine(veziFapte1:8).Vorbireanlimbiesteun
beneficiucredincios,darprimireaLuiesteceamaiimportant.

DiavolulseluptcanoisnuprimimDuhulSfntcutotceeaceElare.Elnuvreacacretinii
sfieumpluicuputere.Deaceeaelncearcsconducatenianoastrsprevorbireanlimbi
sausprealtemanifestri,canoispierdemrealitateantlniriicuel.

Alteverseteajuttoare:
Fapte2:121
Fapte8:525
Fapte10:4448
Fapte19:18
1Corintebi2:116
1Corinteni14:25;10:19;2628;39,40

AIPRIMITTUDUHULSFNT?

AiprimitDuhulSfnt?TrebuiesLprimimisIpermitemsnemputerniceascpentrua
facelucrarealacareElneachemat.PentruaIconducepealiinrealitatealibertiilui
Dumnezeu,trebuiesfimbotezaicuDuhulSfnt(numituneoriboteznDuhulSfnt).
OpersoancareestebotezatcuDuhulSfntesteliteralmentescufundatnDuhulSfnt.
Mediteazlaurmtoareleversetedesprebotez:
Luca3:16
Luca24:49
Fapte1:8
Fapte2:14
Fapte19:16
Luca11:913
DupcumapostolulPaveliantrebatpeucenicinFapte19:2,AiprimitvoiDuhulSfnt
cndaicrezut?,acumestetimpuldeaacceptapedeplinDuhulSfntideafibotezat,
pentruaprimitoatebeneficiilepecarelearepentrutine.

RUGCIUNEPENTRUPRIMIREADUHULUISFNT

DoamneiartmcnuteamacceptatcaiDuhSfnt.
BoteazmacumcuDuhulSfnticufoc,pentrucaputereaTasupranaturalscurgprin
mine.
ipredauieviaamea,TerogsmidaiputeresTemrturisesc.
AcceptDuhulTucelSfntitoatemanifestrileLui.
nNumeleluiIsus,Amin.

REZUMAT

DuhulSfntesteDumnezeu.Elesteajutorulnostruiprietenulnostru.ElesteDuhul
adevruluiiestesingurulcarenedescoperCuvntulineconducentotadevrul.Eleste
DuhulnfieriiinedescoperdragosteaTatlui.ElnespuneceaudedelaDumnezeuine
descoperlucrurilecareneaufostdruitefrplat.TrebuiesacceptmpedeplinDuhul
Sfnt,pentrucElestecheiauneirelaiicuDumnezeuapropiate,viiicarenemplinete.

ATITUDINILEINIMII

Iatncontinuarectevaatitudinialeinimiicaresuntimportantenpregtireanoastr
pentruaprimislujire.

1.CAUTLPEDUMNEZEU,NULUCRURILEDELADUMNEZEU.
Esteattdeimportant.Dumnezeuneiubeteiestepentrunoi.Elnuaopritnicio
binefaceredelanoi.DarEldoretecanoisLiubimcuadevratisLcutmpentruceeace
esteEl,nupentruceeacepoatesfacpentrunoi.DDumnezeuiadescoperitinimaSaprin
DomnulIsus,careumbladinlocnlocfcndbine,vindecndbolnaviiiaducndeliberare.De
aceea,noitrebuiestimcDumnezeuestebuniarepregtitepentrunoilucruribune.

10

nVechiulTestamentcopiiiluiIsraelspuneau:LudaipeDomnul,cciestebun!Ccin
veacinendurareaLui!(Psalmul106:1).nExod34:5,6incontinuare,Dumnezeu
descoperadevrataSanatur.
NoitrebuiesLcutmpeEl,nudoarmnaLui(lucrurilepecarenuled).Elesteun
DumnezeugelosiEldoretetoatdragosteaitoatatenianoastr.Afacedincinevasau
cevaunobiectivmaiimportantdectDumnezeu,esteidolatrie.CndpoporulIsraeliantors
inimadelaDumnezeu,aceastidolatrieaconduslacderealor.Dumnezeunusaschimbat.El
doreteiastziinimanoastrntreag.DomnulIsusaspuscceamaimareporuncalui
DumnezeuestesLiubimpeElcutoatinima(veziMatei22:37).ElvreasLiubimcutoat
inima,nudoarsLcutmpentruaprimieliberarelanevoilenoastre.Daclvomcutacu
toatinima,lvomgsi(veziIeremia29:13);icndlgsimpeEl,gsimtotceavemnevoie.
Matei7:711
Amos5:4
Matei6:33
Psalm27:8

SMERETETESUBMNAPUTERNICALUIDUMNEZEU
Cndnesmerimpenoinine,recunoatemcavemnevoiedeDomnulnudoarpentruane
ajuta,cipentruatri.Dacnesmerim,DumnezeupoateseliberezeharulSunvieile
noastre.Lipsasmerenieiesteunuldintrecelemaimariobstacolecarenempiedicsprimim
delaEl.Dacnunesmerim,harulluiDumnezeunupoatefieliberat.Smerenianunseamn
doarsacionezintrunanumitfel,ciesteoatitudineainimiidearecunoatedependena
totaldeDumnezeu.AvemnevoiedeharulluiDumnezeu,defavoareaSanemeritatnvieile
noastre.PentruaceastatrebuiesnesmerimnainteaLui.
Iacov4:6b
Iacov4:10
1Petru5:5,6
Ieremia17:58

RUGCIUNE

TatTerogsmiericamcutatmnaTaufaaTa.Iartmpentruidolatrie,pentruc
nuteamiubitcutoatinima.MpociescdetoatmndriaimsmerescsubmnaTa
puternic.TerogsreveriharulTunviaameaismtransforminchipulTu.
nNumeleluiIsus,Amin.

2.ACCEPTRESPONSABILITATEAPENTRUACIUNILEIRSPUNSURILETALE
Trebuie s spunem pcatului pe nume i s ne pocim. Problemele noastre nu apar pentru
ceeacealiineaufcutnou,cidatoritrspunsuluinostrufadeacelelucruri.Lacderea
omului n pcat n grdina Edenului, att Adam ct i Eva au dat vina pe altcineva pentru
faptelelor.(veziGenesa3:1113).Adeseoriaceastaeiatitudineanoastr.invinovimpe
aliiinuneasummresponsabilitateapentrugndurileifaptelenoastre;dartrebuiesfim
responsabilipentruatitudinileiaciunilenoastre.

Amintetei c plata pcatului este moartea, separarea de Dumnezeu (Romani 6: 23).


DomnulIsusavenitsiertepcatelenoastre,prinputereacruciiputereamoriiianvierii
Lui.Lacruce,Elaruptputereapcatuluinvieilenoastre.Numaisuntemrobiidepcat,ci
trebuiessnentoarcemdelapcat(nepocim)isrecunoatemcpcatulesteattde
urt,nctlacostatpeDomnulIsusviaaLui.

11


Vezitupcatuldinfaptele,gndurileiatitudiniletaleirecunoticafostnevoiecaCristos
smoarpentruel?Dacda,idaciasumiresponsabilitateapentrupcateletale,le
mrturisetiitentorcicutoatinimadelaele,nunumaicveifiiertaticurit,civeiprimi
putereslebiruieti.Pocinaesteattdeimportant,pentruceaelibereazputerealui
Dumnezeunvieilenoastre.

Majoritateaoamenilortrateazpcatulnunuldintreurmtoareletreimoduri:

1. Neagfaptulcaciunile,atitudinileirspunsurilelorsuntpctoase,numindule
probleme.
2. Dauvinapealtcineva.
3. NumescpcatceeaceDumnezeunumetepcat.
ncaredintreacestetreimoduritratezitupcatul?Esteattdeimportantsfimdeacord
cuDumnezeuisnumimpcatoriceaciune,atitudinesaurspunscarenusealineazcu
Scriptura.

Existdoumoduribiblicedearspundepcatului,itrebuieslefacempeamndou:

1. Mrturisete(fiideacordcuDumnezeu).SpuneIsincercumaipctuit.
2. Pocietete(schimbimodulncaregndeti,acionezisaurspunzi).Biblia
accentueaznmoddeosebitpocina.Noincredemcgraduldelibertatepecareun
omlexperimenteazestedeterminatdegradulncarenviaaluiarelocopocin
sincer.
1Ioan1:9;Iacov5:16;Proverbe28:13.

4
SUNTEMNTRUNRZBOI

ntrecopiiiluiDumnezeuiforelentunericuluiarelocunrzboipermanentcareeste
condusdediavolul,iarpmntulestecmpuldelupt.Diavolulafostaruncatdincer(vezi
Apocalipsa12:4;79),iarnfinalvafiaruncatniazuldefoc,mpreuncudemoniilui,cnd
DomnulIsussevantoarcelamplinireatimpului(veziApocalipsa20:10).Pnatunci,
mprialuiDumnezeuestenconflictcumpriantunericului(vezi13:3643).

nrzboinoinuluptmmpotrivaaltoroameni,cimpotrivaforelorntunericului.Trebuie
sluptm.Nuputemsrmnemnafaraconflictului.Biblianedurmtoareleinstruciuni,ca
noistimcumsluptmcorect,inedefinetedumanulnostru.Efeseni6:1012

DomnulIsussaluptatcudiavolulnpustie(veziLuca4:111),iacontinuatsalunge
demoniicndaavutdeafacecuei.Noinuluptmdoarmpotrivadiavolului(carenueste
pestetot,ciofiinlimitat),ciicuotiledemonicecareauczutdincerodatcuel.Sunt
iruridespiritedemonice(demoni).

12

BIRUINAASUPRADUMANULUI
1Petru5:89

Dumanulnostrudiavolulesteofiincreatiafostntotdeaunasubstpnirealui
Dumnezeu.Delanceputultimpului,vedemcumancercatsctigeautoritateprinminciuni
inelciune.iastzielfaceaceleailucruri.DomnulIsus,cndavenitpepmnt,lanfrnt
pediavolul.
Coloseni2:15
1Ioan3:8
Efeseni1:1923

AUTORITATEANOASTRNCRISTOS

ToatautoritateaestenDomnulIsusiElneadatautoritateasupraceluiru.Datorit
faptuluicsuntemnCristos,noiavemaceeaiautoritatepecareaavutoDomnulIsus.De
aceeanoiluptmdepepoziiadebiruitori,prinbiruinapentrucareDomnulIsusapltitcu
nsiviaaLui.VictoriaLuiestevictorianoastr.
Matei28:1820
Luca10:1720
Apocalipsa12:1011
Matei12:28

5
ACCESULDIAVOLULUINVIEILENOASTRE

Orictdeimportantarfialunfareademonilor,eanuestecelmaiimportantlucru.Celmai
importantestecademoniisnuaibaccesnviaata.Existdoumodurincarediavolul
poatectigaaccesulnvieilenoastre.
1.Intrnepoftit
2.Terenlegitim

NEPOFTIT

Intrareanepoftitarelocatuncicnddiavolulabuzeazincearcsnefacscredemo
minciunnelndunenvreunmod.Demoniicautocaziischinuiascisproduc
oamenilordureriidacnuneopunemluiidemonilorlui,eiastavorface.Noicredemc
cretiniinupotfiposedai,darcusiguraneipotfiapsaiiafectaideduhurirele,dacnu
nelegembiruinaDomnulIsusipoziianoastrdebiruitorinEl.Chairdacnelegem
aceasta,dumanulnostrutotvancercasnefacru.Darnoitrebuiesstmmpotrivalui,
pentrucelcautpecinesnghit.(1Petru5:8).
Omodalitateprincarediavolulncearcsintreesteprinncercarealuideanebombarda
continuucugndurinepotrivite.Acesteasunrsgeilearztoarepecareleputemopeicu
scutulcredineipecarelpurtm(veziEfeseni6:16).Eticontientdefaptulcnuoricegnd
iareorigineanminteata?DeaceeatrebuiesfacemoricegndrobascultriideCristos
(vezi2Corinteni10:35).Dacdiavululnutepoatenfrngepetine,vancercasnfrngpe
cinevaapropiatiepentruaajungelatine.Aminteteinoinuluptmmpotrivacrniii
sngelui.
13

TERENLEGITIM

Terenlegitimesteexactceeacesarputeasgndeticeste.Atuncicndpctuim,
deschidemuavieiinoastrepentrudiavolulidemoniilui.Cndlepermitemsintre,leam
datacceslegitimnvieilenoastre.ApostolulPavelaexplicatacestlucrunRomani6:16.
OriceneascultaredeDumnezeuestepcatioricepcatesteoudeschispentrudiavoli
demoniilui.Eivorintradaclepermitemsofac.Deaceeaesteabsolutnecesarsnchidem
oriceudeschispentrucelru.VerseteldinGalateni5:1921reprezintolistafaptelor
firiipmnteti.Nisespunecceicefacastfeldelucrurinuvormotenimprialui
Dumnezeu.Dacdeschiziuapentrufaptelefirii,veidescoperimaitrziuundemoncareva
stimulaaceldomeniudinviaata.El(demonul)vaaducecuelalteduhuricarevorncercaste
legechiarmaimult.Soluianuestealungareademonilorsaufolosireaautoritiimpotrivalor,
cicelmaiimportantestesnchizioriceucareafostdeschisisfiiumplutcuDuhulSfnt
imbrcatcuarmuraluiDumnezeu(veziEfeseni6:1117).

RUGCIUNE

Tatterogsmiarioricedomeniudinviaamea,ncareampermisdiavoluluisaib
acces.AjutmsmntorcspreTinecuumilinipocininchideaceleuicaspotfi
liber.
nNumeleluiIsus,Amin.

6
DEZONORAREAIRZVRTIREA

Dezonorareaprinilorirzvrtireasuntdouciprincarediavolulpoatectigaacces
legitimnviaata,iadeseorielesempletesc.PrimaporuncdinBibliecareestensoitdeo
promisiuneestelegatdecinstireaprinilor.
Efeseni6:13
Bibliaspunecdacnunecinstimprinii,acestlucruvacauzaprobleme.Cinstireasau
dezonorareaprinilornotristabiletenivelulpentrutotrestulvieii.Dacavemproblemecu
priniinotrideschidemoupentrurzvrtire,iarrzvrtireadeschideoupentrua
respingealteformedeautoritatenvieilenoastre.Bbibliavorbetefoarteclardespre
rzvrtire.
1Samuel15:23
Rzvrtireaestepcatitrebuiesoscoatemdinvieilenoastre.

NELEGEREAAUTORITII

Rspunsulnostrufadeautoritate(autoritateadelegatdeDumnezeu,acrencepen
familieiseaplicnbisericilaservici)esteoatitudineainimii.Dumnezeuainstituit
autoritateacaunlocdesiguran.Dacnusuntemsubautoritate(prini,angajai,lideriai
bisericii,etc.)suntemrzvrtii.Aceastadeschideuapentrucelruinempiedicsavem
autoritateasupralui.AutoritateanoastrestenCristos,nunnoinine.Cndrmnemn
relaiecuElavemautoritate.Cualtecuvinte,autoritateanoastrvinenurmasupunerii
noastrefadeDumnezeuifadeautoritateadelegatdeEl.
Matei8:510

14

Sutaulanelesputereasupuneriifadeautoritate.Elocunoteapentrucdeineao
poziiedeautoritateiaveasoldaicaresesupuneauconduceriisale.Acetialascultaupentru
cel,caunmilitaroficial,erasubautoritateaunuimaimaredectel.Mateinunespunedac
sutaultiasaunusubacuiautoritateeraDomnulIsus,darprobabilcavzutsauaauzitc
demoniilascultau,iarbolileplecaulaCuvntulluiIsus.Recunoscndacestlucru,elaspuszi
doaruncuvntirobulmeuvafitmduit(Matei8:8).Diavolulnuvreacanoisnelegem
importanaautoritiiicusigurannuvreasfimsupuiautiritiispirituale.Oraportare
corectfadeautoritate,estecuadevratunlucruimportant,deaceeatrebuiesipermitem
DuhuluiSfntsseocupedenoinacestdomeniu.TrebuiesaIpermitemsnearatedacne
amdezonoratpriniisaudacneamrzvrtit,isnedescoperedacsuntemsaunusupui
fadeautoritate,nspecialautoritateaspiritual.

RUGCIUNE

TatmpociescpentrudezonorareaprinilormeiiTerogsmiericnuiamcinstit.
Aceastdezonorareafostiesterzvrtireimpociescpentruaceasta.Ampctuit
mpotrivaTaiTerogsmpieriirenun,prinsngeleDomnuluiIsus,laoriceterenpecare
diavolullactigatpentruaceastrzvrtire.Doamne,sjutmsamoinimsupusite
rogsmidescoperioricedomeniunviaameancareesterzvrtire.Terogsmiariunde
amdezonoratoriceautoritate,nspecialautoritateaspiritual.Mpociescdeoricerzvrtire
careacauzatrespingereaautoritiinviaamea.Terogiartmcamrespinsautoritatea.
nNumeleDomnuluiIsus,Amin.

7
MNIAINEIERTAREA

Mniaineiertareasuntaltedouuideschisepentrudiavoluliamndouidauacces
legitimnvieilenoastre.

REZOLVAREAMNIEI

Mnianuestentotdeaunaunpcat,darpoatedevenipcat.Mniaesteoemoiecare
trebuietratatcorect.Altfel,vaconducelaneiertareivapermiteaccesdiavoluluii
demonilorlui.Pavelanelesctdeimportantestetratareamnieirepedeintrunmod
corect,pentruanchideoriceudeschisdiavolului.Efeseni4:26,27

Cuvntulgrecescpentruprilejfolositnversetuldemaisus,esteuncuvntlegislativcare
setraduceprinadaterenlegitim.Atuncicndnemnieminurezolvmcorectemoiile
noastre(adicsiertmiseliberm),deschidemuapentrudiavoluliipermitemsintre.
Adeseorimniancepenfamiliedincauzaproblemelorcuprinii.Indiferentcespunsauce
facpriniinotri,rspunsulnostrugreitfadevorbeleifaptelelor,deschideuapentru
diavolnvieilenoastre.
Demulteori,mniaducelaneiertare,acrenscurttimpnevalega.Iertarea(acordarea
dragosteiimileicelorceteaurnit)esteocheieimportantpentrueliberare.Urmtoarele
verseteneajutsnelegemcegndeteDomnulIsusdespreimportanaiertrii.
Matei6:12;Matei6:14,15

15

DomnulIsusaratlegturadintreafiiertatiaiertapealiiMatei18:2135

Mniaineiertareaadpostiteninimatavordeschideuapentrulucrareaceluirunviaa
ta.Poinchideaceauprinacordareaiertriidintoatinima.Motivulpentrucareacestlucru
esteattdeimportant,estefaptulcDomnulIsusneaiertatdatoriapecarenoinuoputeam
plti.Deaceeatrebuiesiiertminoipeceicareneaugreit.Iertareaesteunadintrecele
maimaridovezialeiubirii.LegeaDuhuluidevianCRISTOSIsusesteceacareneelibereaz
delegeapcatuluiiamorii(veziRomani8:2).Aminteteicdragosteanupierenicodat(1
Corinteni13:8).

TRATAREANEIERTRII
Neiertareaesteoalegere,nuunsentiment.Tuiericuvoinata,nucuemoiiletale.Dacai
fostrnitiabuzat,probabilcnusimisieri.Poatevreisterzbuni.Naturaumanvreaca
ceicareneaurnitssuferemaitaredectamsuferitnoi.DarDumnezeunuesteaa.Dac
noinuiertm,nelegmdepersoanacarenearnitidurereacontinu.Atuncicndieri,te
elibereziiipermiiluiDumnezeuslucrezenviaacelorcareteaurnit.
TupoisieripentrucCristosdejateaiertatpetine,Elteaiertatmainti(1Ioan4:10).
Elidpuetresieri,prinDuhulSu.Pentrucaiertareasfierealidintoatinima,e
nevoiesteocupidesentimenteletale;darmeritslupiconfruntndui,mrturisinduii
elibernduisentimentele,pentrueliberareapecareoprimetiatuncicndieri.

CONSIDERURMTOARELE

Tunupoischimbalucrurilecareisauntmplat,darpoideterminagradulncareelevor
afectaviaata.Poisieripersoanacaretearnit,sprimetivindecareisexperimentezi
eliberarea,saupoisrminneiertareislaicaamrciuneasteinlegat.Alegerea
esteata.Poatenuiseparecorect,daracesteaciunialevoineitalesuntpartedincreterea
niveluluidematuritatespiritual.

RUGCIUNE

Tat,nNumeleDomnuluiIsus,imulumesccmiaiacordathar,miliiertare.
Mrturisescimpociesccnuamfcutieulafelcelordinjur,caremaurnitimau
respins.Doamne,nascultaredeCuvntulTu,alegsiertiseliberezpentrutotdeaunape
(numele)de(faptele).nNumeleDomnuluiIsus,Amin.

Continusnumetifiecarepersoancaretearnit,roagteielibereazpefiecare,pn
cndaiiertatfiecarepersoanpecareDuhulSfntioarat.Sentimentelevorapreamai
trziu.Deasemenea,aminteteisalungioricegndpecarecelruiladucencercndste
rneascdinnouculucruriledureroasedintrecut.
Pentruancheiaacestprocesaleliberrii,trebuiesterogiisibinecuvntezipeceicare
teaurnit.PoifaceacestlucruprinputerealuiDumnezeu,pentrucDomnulIsusadat
aceastporuncnMatei5:44.
1.Iubiipevrjmaiivotriiertndui,acordnduledragoste.
2.Binecuvntaipeceicevbleastmvorbindcuvintedeviaibinecuvntare.
3.Faceibinecelorcevursc.Gsetecipentrualefacebine.
4.Rugaivpentruceicevasuprescivprigonesc.Trebuiesterogipentruceiceteau
rnit.

16

Pentruancheiaprocesuliertrii,ainevoiesfacitotceeacescriemaisus.Poateivafi
greulanceput,dartrebuiescontinui,pncnddurereadispareiveifaceacestelucruricu
bucurie.Fcndastfeldovedetidragosteapentrusemenultu,aacumCristosneaiubit(vezi
Ioan13:34).ineminte,noinuluptmmpotrivasngeluiiacrnii(aoamenilor),cimpotriva
forelordemonicealediavoluluicarentotdeaunancearcsneprovoacelamnieila
neiertare,casaibeacceslegitimnvieilenoastre.
Dacslujetinuneipersoanecareafostabuzativiolatdeunuldintreprini,saudeo
rud,saualtcineva,estebinesconduciaceapersoanntrorugciune.Ajutosaleags
ierte,printroaciuneavoinei,numeteipeceiceaurnitoielibereazlpefiecaredintre
ei.Apoiajutopeaceapersoansseroageisibinecuvntezepeceicareaurnito.
Oameniicarenernescsuntdeobiceioamenicaresunteiniirnii.Dacpoisnelegic
oameniirniirnescoameni,aceastatevaajutasieri.

8
LSTARIIDEAMRCIUNEIJURMINTEINTERIOARE

Neiertareaestedeobiceinsoitdelstarideamrciuneijurminteinterioare.Lstarii
deamrciunesuntjudecailaadresauneipersoanesauauneiinstituii,careneblocheaz
ntrunmoddevianegativist,opusluiDumnezeu.Jurminteleinterioaresuntjudecipe
carelepronunmpestenoinine.Aceastcombinaietoxicvadeschideuavieilornoastre
pentrucelruineblocheaznobiceiuricarepotfidevastatoarepentrunoi.Lstariide
amrciunempreuncuneiertareapotsdistrugvieileirelaiilenoastre.Evrei12:14,15

HarulluiDumnezeuesteputereadragosteicareacioneazatuncicndiertmpecineva,
oferinduimilindurare.Harulnuncepeslucrezepentrunoi,pnnmomentulncare
alegem,printroaciuneavoinei,sascultmdeCuvntulluiDumnezeuidecilelui
Dumnezeu.Evrei12:15spunectrebuiesascultmdeharulluiDumnezeuisnune
abatemdelael.Matei7:1,2.
Citeteistudiazpasajeledemaijos:Romani2:13;Romani14:1013;Iacov2:13;
Luca6:3538.

PRINCIPIISPIRITUALE

1.Legeasemnatuluiiseceratului(veziGalateni6:7)
2.Legeamultiplicrii(Luca6:38)
3.Seminelegermineaznperioadediferite,depindedecondiiiledemediu.
4.Pomulbunaduceroadebune,unpomrunuaduceroadebune(Luca6:43,44).

isantmplatsacionezintrunmod,pecareldispreuiaicndpriniitiacionaun
acelmod?Dacda,probabilcaiunlstardeamrciune.Amintetei,atuncicndjudecipe
cineva,aceastateblocheaznaceleaiaciunisautepoziioneazlacellaltcaptalacelei
aciuninviaata.

17

Deexemplu,dactatltuobinuiasoabuzezepemamataprinvorbei/sauaciuni,iartu
laijudecatpentruasta(siinutneiertarefadeelpentruacelabuz),tuputeaisaiunlstar
deamrciune.Chiardaciiubetitatl,datoritacestuilstardeamrciune,pois
descopericdupcetecstoreti,psrtenerultudecsnicietevaabuza.Saudactatltu
teaabuzatcaicopil.Deietimpotrivaaceeaceiafcut,veidescoperimaitrziucvei
aveauncomportamentabuzivfadecopiiiti.Cnddescopericfaciexactlucrulpecarel
dezaprobai,acestaesterezultatulfaptuluicaijudecatgreiticulegiefectelejudeciitale.
Poisprimetieliberarea,atuncicndiieripeceiceteaurnititepocietidefaptulc
iaijudecat.CereiDuhuluiSfntsidescoperelstariideamrciunecareafecteazviaata,
apoiroagtepentrufiecarenparte,cernduiDomnuluisteierteisteeliberezede
pedeapsapentrujudecat.

RUGCIUNE

Tatiartmpentruoricejudecatcareadatnaterevreunuilstardeamrciuneninima
mea.Mpociescionumesc(judecat)pcat.Eliberezpe(numele)dejudecatiTerogs
mieriismcuretidepcatulmeu.Terogsmelibereziisndeprteziorice
judecatipedeapsapentruaceajudecat.nNumeleDomnuluiIsus,Amin.

JURMINTEINTERIOARE

Cumammenionatmaidevreme,jurminteleinterioaresuntjudecipecarelepronunm
mpotrivanounine.Demulteorivorbimacestejurminte,careneleagmaitrziun
modutidecomportarepecaredefaptledispreuim.Poateamspuslucruricnderamtinerii
apoiamuitatdespreele,inemirmdecemaitrziulevedemnviaanoastr.

Exemple:
Euniciodatnuvoificaipriniimei.
Euniciodatnumvoipurtacucopiiimeiaacumsaupurtatpriniimeicumine.
Nuvoimaiaveancrederennimeni.
Euniciodatnuvoifumainuvoibeacaipriniimei.

Acesteasuntdoarctevaexempledelucruripecareoameniilespunatuncicndfacun
jurmntinterior.JurminteleinterioarencepdeobiceicuexpresiaEuniciodat....

nacestmomentcereITatluicerescsidescopereoricejurmntinteriorpecarelai
fcutvreodat.Observaspectelenmodultudegndireidecomportare,pecarele
dispreuietiivezidacvreunuldintreacesteapoatefiunrezultataljurmintelorinterioare.

RUGCIUNE

TatTerogsmiericamfcutjurminteinterioarecaresuntncontradiciecuTineicu
CuvntulTu.Terogaratmitoatejurminteleinterioare,caresuntjudecipecareleam
fcutmpotrivamea,iajutmsrupputerealor.nNumeleluiIsus,Amin.

18

18
BLESTEMELE

Blestemelancestrale(numiteiblestemegeneraionalesaufamiliale)nesunttransmise
prinfamiliilenoastre,datoritnelegiuirilornaintailornotri.Neputemgndilaelecala
blestemepecarelemotenim.Cuvntulnlimbaebraicpentrumelegiuiresetraduceprin
nclinaresprerzvrtire,perversiune,rumoral.Nelegiuireaestemaimultdectunact
pctossaudectgreireaintei.Eaesteunsistemdecomportamentepctoase,unmodde
via.

INDICIILEUNUIBLESTEM
Dacnviaatasauafamilieitaleexistunmoddearevenisausuntproblemerepetate,
atuncieposibilcaacesteasfierezultatulunuiblestemcareoperaz(veziDeuteronom28:
1568).Iatctevaexmpledeproblemesautendinecarepotindicaexistenaunuiblestem
nviaatasauafamilieitale:
1.Cderementalsauemoional(Deuteronom28:28)
2.Boalcroniccenupoatefidiagnosticatmedical,sauproblemedesntateereditare
(Deuteronom28:22,27,35,59)
3.Problemedereproducere(Deuteronom28:18)
4.Problememaritaleifamiliale(Deuteronom28:30,41;Proverbe3:33;Maleahi2:14,4:6)
5.Problemefinanciare,absenazeciuielii(Maleahi3:810;Deuteronom28:17,29,47,48)
6.Sinucideri,moartenenatural(Deuteronom28:29)

ACTIVITICAREDESVHIDUAPENTRUBLESTEME

Urmtoarele16lucrurideschidoupentrucablestemelesvinasuprata:
1.Neascultarea(Deuteronom28:15)
2.Idolatria(Exod20:15)
3.Implicareanocultism,vrjitoria(Deuteronom19:914)
4.Necinstireaprinilor(Deuteronom20:12;Levitic20:9;Deuteronom5:16)
5.Relaiilesexualeilicite,adulterul,curvia,relaiilesexualepremaritale,homosexualitatea
(Deuteronom27:2023)
6.Avortul/crima(Deuteronom23:2,3)
7.Natereanelegitim(Deuteronom23:2,3)
8.ncredereanom(Ieremia17:58)
9.Furtuliminciuna(Zaharia5:14)
10.Blestemeautoimpuse.Blestemeprincuvinteijurminteinterioare(Matei12:36,37)
11.Blestemprincuvintecareaufostrostiteasupratadealii:familie,prieteni,i/saudumani
(Numeri22:6)
12.BlestemeprincuvintenebibliceimplicarenLojaMasonic,apartenenalaorganizaiide
fraternitate,etc.(Exod23:32;2Corinteni6:1418)
13.Legalismul(Galateni3:1014)
14.Rzvrtireampotrivaautoritii(Romani13:1;Evrei13:17)
15.Absenazeciuielii(Maleahi3:810)
16.Antisemitismul(Genesa12:2,3;Galateni3:13,14)

19

RUGCIUNE
Rupeoriceblestemgeneraionalifamilialpnlaa10ageneraie

DoamneTat,mpociescdepcatelenintailormeiidepcatelemelendomeniul
(numetepcatele).iceriertarepentrutoateacestepcate.Renun,mustruianulez
blestemul(numeteblestemul).Declarcacestblestem,lucrarealuiirezultateleluisunt
rupteianulatenviaameancepndcuaceastzi,nNumeleDomnuluiIsus.
PrinsngeleMielului,biruiesccuvntulmrturisitdemineinumiiubescviaachiarpnla
moarte.AcceptprincredincDomnulIsusaluatblestemelemeleasupraLui.
Satan,tunumaiaiaccesnviaameaprinacesteblesteme.
imulumescDoamneIsuse,Amin.

10
OCULTISMUL
VrogscitiiDeuteronom18:914iApocalipsa21:8;22:15

Bibliainterzicecustricteeocultismul.Opersoanpracticocultismulatuncicndncearc
sintrendomeniulsupranatural,spiritualprinmijloacenelegitime.Oameniicaresunt
implicainocultismncearcsintrendomeniulspiritualprinintermediuldiavoluluiiprin
mijloaceleluicontrafcute,nlocsmearglaDumnezeuiscautecunotin,adevrii
supranaturalulprinDuhulLuicelSfnt.
Dacaifostimplicatnoriceformdeghicireaviitorului,cridetarot,citirenpalm,
tableleOuija,astrologiesauoricealtcevacareimpliccutareaviitoruluiprinaltsursdect
Dumnezeu,atunciaifostsauetiimplicatnocultism.Dacaiparticipatlaoriceformde
vrjitorie,(farmece,pactdesnge,magiealbsauneagr,jocurimintale,etc)aifostimplicat
nocultismiiaideschisceluiruounviaata.
Deasemenea,oriceimplicarensectesaureligiifalsedeschideoupentrucelruste
ataceisaducunblestemnviaata.Trebuiesrenunilaimplicareansecteireligiifalsei
trebuiestepocietideoriceparticiparelaactivitiasociatecu:Mormonismul,martoriilui
Iehova,NewAge,Hinduism,Fransmasonerieialteorganizaiidefraternitate,ialtele.
Trebuiesficontientcdiavolulncearcsteatragmaiadncnocultismdacaifcut
saufaciunuldinurmtoarelelucruri:
participarenreligiicontrafcute
aipermissfihipnotizat
consultaredemedii,canalespirituale
folosiredemedicamente(droguri)careafecteazmintea
aifostatrasnoricefeldefenomenocult
purtareaobsesivaculoriinegre
curiozitateexageratdespremoarte
gnduridesinucidere
ascultarentrunmodreligiosamuziciirockiheavymetal

20

CURIREASPIRITUALACASEI

Dinnefericiremultelucruripecareleavemncaselenoastrepotaveaooriginedemonic:
muzic,relicvealereligiilorfalse,cri,reviste,casetevideo,bijuterii,tablouriaparent
nevinovate,statuiete,sculpturi,decoraiisaualtelucrrideart,obiectedevrjitorie(n
specialdeproveniendintroarstrin),etc.CereIDuhuluiSfntsiarateoricelucrucare
areoriginedemonicsaucarereprezintcevademonic,ocultsaufalsreligie,apoiscoatedin
casaceleobiecte.Verseteleurmtoarearatprecedentebiblicepentrundeprtareaunor
astfeldeobiectedinproprietateatasaudincasata.
FAPTE19:1820;DEUTERONOM12:24

TrebuiesrenunilaoricefeldeparticipareatanocultismisIceriluiDumnezeuste
iertepentruimplicareata.LaslpeDuhulSfntsteconvingisiaratetoatedomeniile
vieiitalencareaifoctdeschissauteaiimplicatnmodactivnocultism.Elivadescoperi
sursa,dacestedelaDumnezeusaudelacelru.

RUGCIUNE

Tat,nNumeleDomnuluiIsus,renunlaoricefeldereligiefalsilaoriceactivitateocultla
careamparticipatvreodatialegsmntorccufaaspreTine.Terogsmieripentru
implicareamea,deliberatsaunevinovat,ntroreligiefals,ocultism,vrjitoriesauorice
activitatesaucrezcareTecontrazicepeTineiCuvntulTu.
TerogDuhuleSfntsndeprtezioriceactivitateilegaldintrecutulmeu,prinsngele
DomnuluiIsusCristosisndeprtezioricechemare,interferensauhruirecareavenitca
rezultatalacesteiimplicri.MpociesciTerogsmiericmaimplicatnaceste
activiticaresuntncontradiciecuCuvntulTu.
DoamnevreausTecunoscisfiuschimbatnasemnareaTa.Recunosccamnevoiede
TineimsmerescsubmnaTaputerniciTerogselibereziharulTunviaamea.
imulumesc,DoamneIsuse.Amin.

11

TRAUMA,VINDECAREAINTERIOARILEGTURILESUFLETETI

Traumaesteoranprodusdeovtmarefizicneateptatsaudeunocemoionalcare
cauzeazpagubededuratduhului,sufletuluisautrupuluitu.Diavolulntotdeaunancearc
sprofitedenoi,iartraumelesuntuideschise,princareelpoatesaibaccesnvieile
noastre.
Otacticpecarediavolulofoloseteestefrica,careestentotdeaunaasociatcutrauma.
Elfolosetetraumapentruadeschideouduhuluidefricnvieilenoastre.Diavolul
ncearcsneproducteamnudoardeel,cidemultealtelucruri.Duhuldefricaducecuel
totfeluldealteduhuricarevorstechinuiasc.
Fricaesteopusulcredinei,carenepunenlegturcuDumnezeuicupromisiunileLui.
CredinaesteunitateamonetarnmprialuiDumnezeu.Folosireaeineajutsprimim
delaDumnezeu.Diavolulnschimb,folosetefrica.

21


Aparentfricamotiveazistimuleazmpriantunericuluiiesteunitateamonetaraa
aceleimprii.Deaceeadiavolulncearcsnefacsnetememisnenspimntmi
astfelsdeschidemuapentrucaelsneatace.

CAUZELETRAUMEI
1.Abuzul(fizic,mentalsauverbal)
2.Accidentele
3.Violena
4.Atacfizic
5.Violul
6.Respingerea
7.Dominareapersoaneiprincontrol
8.Fricaexagerat
9.Divorul
10.Pierdereacuivadrag
11.Experienelaunpragdemoarte
12.Problemelanatere
13.Traumamameinsrcinate

VINDECAREAINTERIOAR
DiavoluliaratnmultefeluripecopiiiluiDumnezeu,iarapoilacuzpeDumnezeu
pentruacesteatacuri.Multedintreelevinprinpersoanecarenesuntfoarteapropiate,sauar
trebuisnefie.Dumnezeuestecelcenevindeclanivelfizic,emoionalispiritual,prin
DomnulIsus,prinlucrareaDuhuluiSfntiprinlucrareacrucii.Luca4:18,19;Isaia61:2,3

ChiaracumtearugasrevezicapitolulintitulatDragoste,identitateiscop.Dupceai
recititacestcapitol,cere+iDuhuluiSfntsiaratedomeniilencareaifoctrnit,abuzatsau
foartedezamgitntrecut.Poatevafinevoiesscriipeohrtieacestedomeniidesuferin.
Adeseorisentimenteledintrecuticarenuaufostrezolvate(nspecialdincopilriei
adolescen)deschidoupentruafirnit.Dacaifostabuzatsauviolatntineree,Duhul
Sfntestesingurulcarepoatestevindece.Oricarearfisituaia,trebuieseliberezidurerea
isentimentelenerezolvate,nainteaDomnului.

NumaiDuhulSfntpoatesvindecerniledintrecut.TrebuiesiceremDuhuluiSfnts
ndeprtezedurereaamintirilor,iarnoisnepocimdeoricejudecatineiertare.Nuteruga
caDuhulSfntsndeprtezeamintirealucrurilorcaresauntmplat,ciroagtes
ndeprtezedurereaisuferina.Demulteori,DuhulSfnttevasigura,prindarurileDuhului
cElcunoatesituaiataicElpoatesndeprtezeisvindecedurerea.Elnuestelimitat
detimpispaiupentrucesteDuh;iprinputereaLuiElpoatesvindecerniletale.ncrede
tenputereaLuideavindecatrecutulilasLsndeprtezetoatdurereaisuferina.

RUGCIUNE
Tat,nNumeleDomnuluiIsus,terogsmidescoperioricetraumcareadeschisoupentru
celrunviaamea.PrinputereaDuhuluiSfnt,terogsvindecidurereaisuferinacarea
fostnviaameaprin(numeteoricedsituaie).Doamneterogsvindeciinimameaisufletul
meu.Elibereazmdernileidureriledintrecut.iacumDoamne,terogiatoatdurereai
foloseteopentrubine.nNumeleluiIsus.Amin.

22

Dacaifostvictimaabuzului,poateainevoiedeoslujiresuplimentar,pentruafieliberat
dedurereisuferin.Vesteabunestecpoifivindecat,prinslujireaDuhuluiSfntn
eliberareapecareCristosactigatopentrutinepltindcuviaaicusngeleLui.

VINDECAREAINIMIIRNITE

I.RECUNOATEREAINIMIIRNITE
A.Cauzeleinimiirnite+cauzeleoriginarenupotfischimbate
1.Lipsadragostei,respingere
2.Abuzverbalsaufizic
3.Neglijare,trdare
4.Traum
B.Roadeleuneiinimirnitedurerealimentatdernilenevindecateinevoilecarenuau
fostmplinite.
1.Tmjetesfieiubit
2.Durereisuferin
3.Ruine,vinovie
4.Lipsdesiguran,fric
C.Rspunsurigreiteiuideschiseconduclaapariialegturiloriapcatului
1.Dezonorareaprinilor
2.Mniaineiertarea
3.Judeciijurminteinterioare
4.Blesteme
5.Ocultismireligiifalse
6.Legturisufleteti
D.Rezultate
1.Comportamentgreitcaracterizatprinncercrideatratadurereaideagsi
dragoste
a.Dependene
b.Controlatdefric
c.Criticismimnie
d.Neputinadeasesupuneautoritii
e.Pcatesexuale
f.Legalism
2.Gndiregreitcaracterizatprinneputinadeaiasumaresponsabilitatea
a.ntrituri,modalitidegndiregreite
b.Mentalitatedevictim
c.Mentalitatedeaprare
d.Neputinadeaaveancrederenoameni
e.Lipsadesperan
f.Neputinadeaiasumaresponsabilitatea
II.VINDECAREAINIMIIRNITE
A.AcceptareaadevruluiRomani8:1517;Romani5:8
1.PrimetedragosteaTatluiconcentreaztepedragosteaTatlui
2.LascacredinascreascprinascultareaCuvntuluiSu.
3.CredenidentitateataadevratdecopilalluiDumnezeu.
4.CunoateiscopuldeaavansamprialuiDumnezeu.
B.PrimireavindecriiLuca4:18;Isaia53:35
1.PrimetelucrareadevindecareaDuhuluiSfnt.

23


C.Asumiresponsabilitateafaderspunsurilegreite1Ioan1:9
1.Numetepcatul
2.Primeteiertarea
D.ConformeazteadevruluidinRomani6:413
1.SocotetetemortfadepcativiupentruDumnezeu
2.Adutrupultucarobalneprihnirii
E.DemascminciunileadevrultevaeliberaIoan8:32
1.DrmntriturileprinadevrulCuvntuluiluiDumnezeu
2.AdufiecaregndrobascultriideCristos2Corinteni10:35

LEGTURILESUFLETETI

Olegtursufleteascseformeazatuncicndsufletultu(mintea,voinasauemoiile)
devineconectatlacevasaucinevantrunmodnesntos.Acestlucrusepoatentmplacu
uurinnrelaiiledefamiliedintremembriifamiliei.Olegtursufleteascsepoateforma
deasemeneantrorelaiedeprietenientreunbiatiofatsauntroprietenieplatonic.
Unprinexemplupentruolegtursufleteascestecodependena.
Unmodncareseformeazlegturilesufletetiesteprinrelaiisexualenelegitimecu
cinevacarenuiestepartenerdecsnicie.1Corinteni6:1320
Olegtursufleteascpoatedeasemeneaapreaifrantreinerelaiisexualecuacea
persoan.2Corinteni6:147:1
TrebuiesllsmpeDuhulSfntsnearatedacavemvreolegtursufleteascfade
cineva.Apoitrebuiesnepocimdeoricemodncareamcontribuitsauamparticipatntro
legtursufleteascinspecialnoricerelaiesexualmafaracsniciei.

RUGCIUNE

Tat,nNumeleDomnuluiIsus,terogsmiarioricelegtursufleteascdinviaamea.
DuhuleSfnt,terogsmidescoperioricelegturcaremainutlegatdevreopersoansau
instituiesaudeoricelucrucarenuedelaTine.Mpociescdeoricerelaiesexualnafara
csniciei,careadeschisoudeaccespentrucelrunviaamea.Acum,nNumeleDomnului
Isus,terogsdezlegioricelegtursufleteascpentrutotdeaunaisdistrugiputereaein
viaamea.nNumeleDomnuluiIsus.Amin.

AcumiaitimpipermiteiDuhuluiSfntsidescopereoricealtlegtursufleteasc
saulegtursaurelaiecarenuestenvoialuiDumnezeu.Pocietetedefiecarelucrupecare
Dumnezeuilaraticereiiertare.Dacaifostviolatnoricefel,iartpersoanaicereilui
Dumnezeusruporicelegtursufleteasccarearfiaprutnurmaaceluiactviolent.

24


12

ELIBERAREDEFIREAPMNTEASC

Dacpermitemcafaptelefiriipmntetilucrezenvieilenoastre,vomcontinuas
deschidemoupentrucelru.Deaceeatrebuiesomormfaptelefiriiisalegems
mbrcmchipulluiCristos.Coloseni3:510

PutereapcatuluinvieilenoastreafostnfrntlacruceaDomnuluiIsus.Dumnezeune
cheamstrimisdomnimnEl,conformnduneadevruluicruciiinvierii(veziRomani
5:17,21).

Romani6:110neajutsnelegemcamfostbotezainmoartealuiCristos.Datorit
faptuluicCristosnumaiemort,cianviatbiruitorinoiamfostnviaidinmoriitrim
mpreuncuEl.DatoritfaptuluicamfostfcuiunacuElnmoarteaLui,suntemunacuEli
nviaaLui.Deaceea,artrebuistrimcaicndsuntemunacuElisumblmnbiruina
Lui.DiavolulnuvreacanoiscunoatemadevrulisumblmnEl.Romani6:6

Trupulnostrupctos(omulvechi,naturacarnal,firea)afostliteralmentefcutfr
putere.Dececontinumnoisicedm?Romani6:11,12;Romani6:13

NoitrebuiesneaducempenoininenaintealuiDumnezeucaviidinmoricumeram(n
pcat)imdularelenoastre(limba,mintea,trupul,ochii,urechile,etc.)cainstrumente(arme)
aleneprihnirii.

PoatespuiNutiudacpotfacecuadevratacestlucru.Sigurpoi.Acestlucrunuse
faceprinputereasauabilitateata.Noiameuatntrecutpentrudoumotive:
1.Nuneamsocotitmorifadepcat,pentrucnuamnelescnCristosammuritfade
el.
2.Amncercatsnempotrivimpcatuluiprinputereaiabilitateanoastr,darncnegsim
consumaideel.(veziRomani7:1424)

DupcenesocotimmorifadepcativiipentruDumnezeu,acumneprezentmpenoi
nineluiDumnezeucarobiaineprihnirii.Romani6:18

DupcenelegemcamfostngropaimpreunciCristos,cheiapentruafirobiai
neprihniriiestesnelegmcDuhulSfntLanviatpeCristosdinmoriiacelaiDuhSfnt
careLanviatpeCristosdinmoritrietennoi.

Romani8:11
Galateni2:20
Efeseni1:19
Efeseni3:20

25


nnoilucreazputerealuiDumnezeuDuhulSfnt!1Corinteni3:16

Armelenoastrenusuntnfireanoastr(saunabilitateanoastrnatural),darsunt
puternicenDumnezeu(vezi2Corinteni10:35).Suntputernicepentrucsuntntritede
DumnezeuiadministratedeDuhulSfnt,carelocuiestennoi.

CNDTEROGI

*CereiDuhuluiSfntsnimiceascputereapcatuluilacareairenunat,arnilori/saua
practicilorfiretinviaata,identificndacelezonecumoarteaDomnuluiIsusCristos.
Numetecuvocetareacestezone.
*CereiDuhuluiSfntseliberezeputerealuiDumnezeunviaatapentruabiruipcatuli
practicilefiriipmntetiidentificndacelezonecuputereanvierii.
*AdunaintealuiDumnezeutrupultu(membrele)capeinstrumentealeneprihnirii.
*RoaglpeDuhulSfntsteajuteslbiruietipecelru,minciunileluiicondamnarea
(Romani8:12).
*RoaglpeDuhulSfntseliberezeroadaDuhuluintine.Galateni5:2225

13

DRMAREANTRITURILOR

ntrituraesteunmoddegndirecontradictoriuCuvntuluiluiDumnezeuicarene
conducennfrngere.Noitrebuiesdrmmntrituriledinminteanoastr.Orice
mentalitatesaumoddegndirecarenefacesnesimimdisperaiesteontriturpecare
trebuiesodrmm.Nutrebuiedoarsdrmmntriturile,ciisalungmorice
argumentitotceeacecontravineluiDumnezeuiCuvntuluiSu.Acestpasajnearatfoarte
clarcsedoluptpentruceeacecredemincinecredem,iarterenuldeluptestenprimul
rndminteanoastr.

Diavolulnebombardeazcugnduridenfrngereidescurajare.nmodconstantelne
mint5eineamintetedegreeliledintrecut.Acestaestemotivulpentrucaretrebuies
aducemoricegndrobascultriideCristos(2Corinteni10:5).Trebuiesaducemn
ascultarefiecaregndfiindsigurictoategndurilenoastresealineazCuvntuluilui
Dumnezeu.
nDumnezeunoiavemarmeputernicecucarevomdrmantriturileivomalungaorice
gndcareseridicmpotrivacunoateriiluiDumnezeu.Pentruactigabiruinaavemnevoir
snvmcumsfolosimacestearme.PrimaarmesteCuvntulluiDumnezeu.Descoperind
adevrulCuvntuluiluiDumnezeuiaplicndulprincredinnvieilenoastre,vomputeas
recunoatemisrespingemminciunilediavolului.

Minciunilediavoluluivinmpotrivanoastrlanivelulminii.Pentruafieliberaideele,
trebuiesnelegemisrespingemminciunilediavolului.

26


SNEGNDIMLALUCRURILELUIDUMNEZEU
ROMANI8:58

Ogndirecareseconcentreazpefaptelefiriipmnteticonducelamoarte.Aceastase
ntmplatuncicndneconcentrmlacircumstaneleiproblemelenoastre,nlocsne
concentrmlaDumnezeuilaadevrulCuvntuluiSu.Estenevoiesnedecidemsne
gndimlalucrurileDuhului,laceledesus(veziColoseni3:2).Putemgsilibertateacareeste
nCristos,atuncicndmrturisimCuvntul,nerugm,lludmpeDumnezeu,nenchinm,i
mulumim,lbinecuvntmilonorminaltemoduri.
Coloseni3:14;Filipeni4:8;Isaia26:3;Romani12:2

UMBLAREANLIBERTATE

1.CunoatelpeDumnezeuprinCuvntulSu.PermiteICuvntuluisdevintrupsaus
devinviuirealninimata(veziIoan1:14).DescoperdragosteaTatlui.Descopericrede
cineetitunCristos.
2.Gndetetelalucruriledesus(veziColoseni3:2).Dacestenevoieschimbimoduldea
gndi.Aigrijlagndurilenegative.Aigrijsnuaicondamnareiacuzarempotrivatasau
mpotrivaluiDumnezeu.Acestegndurivindelacelru.
3.AcceptcutoatinimapersoanaDuhuluiSfnticredecElipoatevorbi.Elnuiva
spuneniciodatcevacarecontraziceCuvntulluiDumnezeu.Elnutecondamn.Elteva
convingedepcatultu,darnutevastrigapctosule.
4.ndeprteazdincasatasaudinproprietateataoricelucrucarefacepartedinmpria
ntunericului.
5.Trateazoricepcatineascultareacapecevaotrvitor.
6.Fiigatasierirepededupcepctuietisaugreeti.Mrturiseteipcatul,primete
iertareaifiicurit.1Ioan1:9spune:Dacnemrturisimpcatele,Elestecredinciosi
dreptcasneiertepcateleisnecureascdeoricenelegiuire.
7.Recunoateiadevratulduman,carenuestecarneaisngele(oamenii).Noisuntemntr
unrzboi,carenuestempotrivaoamenilor,cimpotrivaforelordiavolului(veziEfeseni6:12)
*SupuneteluiDumnezeu(Iacov4:7).
*mpotrivetetediavolului(1Petru5:8,9).
*mbractecuarmturaluiDumnezeuiintrnluptaspiritual(Efeseni6:1018).
*AduoricegndcaptivascultriideCristos(2Corinteni10:36).
*mpotriveteteoricruispiritdemoniccaretechinuietesauteatac,cuautoritateaLui
CristosiaNumeluiSu.
*ncepesumbliprinDuhul,nelegngcfirealuptmpotrivaDuhului(Galateni5:16,17).
8.ImplictentrobisericlocalcarecunoateipredicEvangheliacompletalui
Dumnezeu.
*Supuneteconduceriibisericiipentruafisubautoritate.
*Participregulatlaviaabisericii.

27


*CiteteistudiazBiblia.
*nvasterogiicautscretinviaaderugciune.
*Dsocotealuneipersoanesauunuigrupmic,caretepoateajutanmomentelegrele.Unii
oameniaunevoiedeprtiaunorcredincioimaturicaresIiubeascsauslefieprini
spirituali.
9.AcumncepesImulumetiluiDumnezeupentrubiruin(vezi2Corinteni2:14).
1Tesaloniceni5:1622;Evrei13:15;Romani10:10

SPUNECEEACEDUMNEZEUSPUNE

CnddescopericespuneCuvntulluiDumnezeuicreziirepeiacelelucruri,tudefapt
mrturisetiCuvntul.Trebuiesncepisfaciasta.CunoatereaCuvntuluiluiDumnezeu,
ncredereanelimrturisireatevorajutaenorm.Terog,citeteRomani10:9pentrua
nelegemaibineimportanamrturisirii,nspecialmrturisireaaceeacespuneDumnezeu
despretine,caretevaajutasicunotiidentitateanEl.

ALEGEVIAA

Dacnualegemviaa,atunciautomatalegemmoartea.DomnulIsusavenitlanoisne
deavbiadinbelug(Ioan10:10),dartrebuiesfacemalegerideliberatecareconducla
via.Deuteronom30:1520
Amintetei:Nuexistremediiinstant,doarpprocesulconstantdematurizareisfinire,
cuDumnezeu.AcestprocesvacontinuapemsurcecretinDomnul.

15
COMPORTAMENTULFADEDEMONI

Demonii(sauspiriteleczute)suntprezenteiastzinjuruloamenilorielecautvasepe
caresleocupeislechinuie.Acestevasesuntadeseorioameni.Deobicei,atuncicndo
persoanvinelaCristosiprimeteDuhulSfntincepesumblenascultaredeCuvntullui
Dumnezeu,putereademonicestenmarepartezdrobit.Darexistsituaiincaredemonii
trebuieconfruntaicuautoritateialungai.

Noicredemccredincioiinupotfiposedaidedemoni,dareipotfichinuii,influenaii
uneorichiarcontrolaideei.Deiaspectulslujiriiestenconjuratdemultecontroverse,noi
timcDomnulIsusaconfruntatdemoniiiaporuncitiucenicilorSisiconfrunte.De
aceea,credemcinoitrebuiesIconfruntm.

Dincauzcmulioamenisuntlegaidedemonii/sauinfluenaideei,comportamentul
fadedemoniesteadeseoriesenialneliberareacelorcaptivi.Alungareademoniloreste
important,darrealitateaestectrebuiesnchidemoriceucareafostdeschis,pentruca
snulisepermitdemoniloraccesulnviaapersoanei.

28


Urmtoareleinformaiiauscopuldeateajutansituaiilecndnslujireatateconfrunicu
prezenademonic.Dactegsetintrosituaiencaretrebuiesalungidemoniiinuai
experiennacestdomeniu,cereajutouluneipersoanecuexperien.

NUTELSASTPNITDEFRIC

Unuldintreprimelelucruripecaretrebuiesileaminteticndeticonfruntatcu
activitateademonicestesnutetemi.Oriceaidefcut,NUTETEME.
Filipeni1:28;1Ioan4:4

STAINBIRUIN

RmincredinatcbiruinataestenCristosiEldejalanfrntcompletpediavolul.Tu
telupicuundumancarenupoatesctige,pentrucluptadejasaterminat.
Coloseni2:15;1Ioan3:8;Matei28:18;Luca10:1720
EsteadevratnudoarcDomnulIsusaretoatautoritatea,datoritaceeaceafcutcta
fostpepmnt,darntreagaBiblieafirmcDumnezeuafostntotdeaunancontrol.Domnul
Isusnuavenitpepmntcasctigeautoritatea,pentrucTatldejaiddudetoat
autoritatea(veziMatei28:18).ElavenitpepmntpentrucaNOIsavemautoritateasupra
celuiru.DomnulIsuslabiruitpecelrutrindcaiunom,dartrindfrspctuiasc.
PrinnviereaLui,Elazdrobitputereapcatuluiiamoriiiacumaretoatautoritateanceri
pepmnt.Caicredincioi,noiputemfolosiautoritateanelimitatpecareElodeinei
putemaveancrederenvictoriaasupradiavolului.

PUTEREAIAUTORITATEA

Trebuiesnelegemdiferenantreaaveaautoritateiaaveaputere.Avemnevoiede
ambele.Autoritateaestedreptuldeaexercitaputerea.Noineluptmcudemoniidepeo
poziiedeautoritate,pentrucCristosneadatautoritateaLui.Conformtextuluidin
Matei28:18,DomnuluiIsusiafostdattoatautoritateanceripepmnt.ipentruc
noisuntemnEl,avemdreptulsfolosimautoritateaLuipepmnt.FolosimNumeleLui
pentrualuaautoritateasuprademonilor.Nuestenevoiesstrigmsausipm,pentruc
vorbimcutoatautoritateaceresccareestenEl.DacumblmnEl,autoritateaLuidevine
autoritateanoastriofolosimnNumeleLui.
Marcu16:17

Totodatavemnevoieideputere.PutereavinedelaDuhulSfnt.Trebuiesavem
putereaDuhuluiSfntiscredemcElivamanifestaputereaatuncicndavemdeluptat
cudemonii.AvemautoritateniprinNumeleDomnuluiIsus,iavemputereprinDuhulSfnt.

ALUNGAREADEMONILOR

Dacdemoniiimanifestprezenaderanjnd,facaceastapentruatesperia.Nuteteme!
Deinuexistoformulrigidnabordareafiecreisituaiideluptcudemonii,atuncicnd
acetiaimanifestprezena,paiiurmtorisaudoveditafieficieninastfeldesiutaii:
1.CunoateiidentitateanCristos.
2.CunoatebiruinaprinsngeleluiIsusiputereaDuhuluiSfnt.
3.nlocsstrigilaaceldemon,cerecaungereaDuhuluiSfntsvinmaimultpestetine.

29

4.Cereipersoaneipecareoslujetisinochiideschiiiprevetedreptnochiiei.Ochii
suntpoartasufletului.
5.Nuintrandiscuiecudemonii.
6.ntreabpersoanacesentmplcuea,cesimte,ceaude.
7.Vorbeteidemonului/demonilorcuporuncidirecteautoritare.
8.Comuniccupersoana.Ea/eltrebuiessesupunluiDumnezeuissempotriveasc
diavolului(Iacov:4:7).Nuipermitesseaezesausinochiinchii.

Adeseoridemoniipleacdintrunomprinochiisaupringuraacestuia.Trebuiesoperezi
ndaruldedeosebireaduhurilorcastiidacdemonulaplecat.Demulteoridemonul
dominantsaupricipalvastatcutivalsacademoniimaimicisfiealungai.Dacpstreaz
tcerea,demonulpoatermne.Dacapsareademonicestetiatdinrdcinipersoana
ncepesumblecuDomnul,atuncidemonuldominantvatrebuispleceiel.Uneori
eliberareaarelocinstantaneu,alteorisentmpldupuntimp.

Dacdemonulnuieseafarrepede,ncearcsdeterminidac:
*Persoanaascundeunpcatnemrturisit,nspecialneiertarei/saumnie
*Persoanaafostsauesteimplicatnactivitatedemonic
*Persoananuestepregtit

AminteteisidaisiguranacDumnezeuestencontrol.Dacdiavolularfiavutdestul
putereso/lucid,arfifcutodeja.

Amintetei1Ioan4:4.

30


AnexaA:
SPIRITERDCIN

Unspiritrdcinestecauzafinalamultorsimptomesaumanifestrinvieilrnoastre.
Acestemanifestrisemainumescroade,pentrucsuntevidenevizibilealeunuispririt
rdcincarepoatesfiesausnufievizibil.Tabeluldepepaginaurmtoarearatlegtura
ntrectevaspiriterdciciroadelelor,daracesttabelnuesteatotcuprinztor.Observaic
aceleairoadepotapreadelardcinidiferite.

Terogsiieictevaminutesteuiipetabelisobserviatitudinile,tendinele,
comportamentelecaresuntsauaufostpartedinviaatasaudinviaafamilieitale.De
asemenea,observlucrurilecareisauntmplatiesaufamilieitale.

PREGTIREAPENTRULUCRARE

MainticereIDuhuluiSfntsicercetezeinimaisteconducpneliberare.

Apoi,scriepeofoaiedehrtieoriceinformaiesauexperiendinviaatacareaparine
vreunuiadinurmtoareleoptdomenii:

1.Neascultarea:Numeteoricepcatdecareiaduciaminte.

2.Dezonorarea/rzvrtirea:Numeteoricesituaiencareiaidezonoratpriniiiorice
problemavutcupersoanenautoritatepesteviaata.

3.Mnia/neiertarea:Numetetoatepersoanelepecaretrebuiesleieri.

4.Judecata/jurminteinterioare:Numeteoricejudecatsaujurmntinteriorpecarelai
fcut.

5.Blestemele:Numetetoatedomeniilencareobservirezultatulunuiblestemnviaata,ct
inistoriafamilieitale.

6.Ocultismul:Numeteoriceimplicarenocultismsaureligiifalse.Includeparticipareataia
oricruimembrudinfamilie.

7.Trauma:Numeteexperienatraumaticprincareaitrecut.

8.Legturilesufleteti:Numetepersoanelesauinstituiile(ntrecutsauprezent)fadecare
aifostlegatsufletete.

31


INFIRMITATE

GHICITORIA

alergiitensiunemare
artritesinusite
astmataccerebral
cancerviroze
diabetslbiciune
ciupercproblemegenitalelafemei
bolideinimproblemegenitalelabrbai
bolinediagnosticatentrzierindezvoltare

astrologiamingidecristal/8mingi
vorbireacumoriicitireanpalm/cridetarot
satanism
prezicereaviitoruluihipnotism
jocuridemonicetableleOuija
horoscoapefrankmasonerie
ghicitorierzvrtire
independenmanipulare

FRICA

LEGTURI

abandonaredementimiditate
anxietatecomaruritensiune/stres
ngrijorareperformanovial
necredinfobiichin
spaimrespingereinadecvat
inferioritatetrndvieautorespingere
(ncercuii)Fricade:moarte,eec,srcie,succes,autoritate,
persoanedesexopus

Dependende:
lucrurilegturisufleteti
alcoolsaudroguricodependen
igrianorexia
muncabulimia
computeraltedependene
televizorsex

AROGANA

PROSTITUIA
adultermolestareacopiilorviol
incestmasturbarepoft
exhibiionismpornografiabestialitate
actenelegitimeorgiicumaimuliseducia
molestareparteneri
(ncercuiete)Idolatriafade:bani,lucruri,poziie,putere

arogananclinatsprebrf
ludroiajudecat
discordiiprejudicii
controlbatjocur
criticsentimentdesuperioritate
dictatorautoneprihnire
dominantimpolitee
mndru,egoistvanitate

ANTICRIST

PERVERSITATE
homosexualitateiubitordesine
orgiicumaimuliparteneripoligamie
sadomasochismmaniianormale
deviaiisexualencpnare
erori(religioase)gndiresucit
preddoctrinefalseiraional
urmeazdoctrinefalse

opoziiefadeBiblieoprimlucrarea
martirizareasfinilorproducedezbinarenbiseric
renunarelacretinismialoculluiDumnezeu
hulireaDuhuluiSfntiadarurilorlui
chinuireaipersecutareacredincioilor
opoziiefadedivinitateaiumanitatealuiCristos
raioneazputerealuiDumnezeu

APSARE

SURZENIEIMUENIE
convulsiibolideochi/urechi
demenschozofrenie
epilepsieaccidentecuapsaufoc
accesestupoare
scrnireadinilor
gnduridesinucidere

tristeeexageratsingurtate
depresiepngrire
descurajare/disperarespiritrnit
inimzdrobitautocomptimire
frsperanvinovienejustificat
respingere

GELOZIA

MINCIUNA
minciuna
nelarea
exagerarea
profanarea
sentimentalism
(ncercuiete)Gnduriceti:urt,frvaloare,prost.
Nuteveiputeacstori.Nuteveischimba.

mniesaufuriecompetiieexagerat
urautocentrism
lipsdesiguranpizm
cruzimesuspiciune/nencredere
crimrzbuntor
divorgelozie
inimmpietritmprit
sentimentuldeafimaipuiniubitdeDumnezeu

EROARE

TOROPEAL/AIPEAL

anorexiesaubulimiedeciziigreite
intelectualismconfuzie/nelare
imaturitatecompromisul
ndoial/necredinlipsderesponsabilitate

obosealpermanentpasivitate
amnarearetrageredinvia
autocomptimireblocareasuccesului
dorinadeanufifostnscut

DinLuptadinumbr,dedr.HenryMalone
32

ANEXA
MRTURIACREDINEI

Aceastaestemrturisireamea,nNumeleDomnuluiIsus.Eucredc:

*IsusCristosesteFiulluiDumnezeunscutdinfecioar.
*Elamuritpecrucepentrupcatelemele.
*natreiazianviatbiruitorasupramorii,iaduluiimormntului.
*ApoisanlatlaceristladreaptaluiDumnezeuTatl.
*ElatrimisDuhulSfntpepmnt.
*nacestmomentElmijlocetepentrumineipentrutoiceirscumpraipepmnt.

Acummrturisescc:

*MiampusncredereanIsusCristoscaDomniMntuitoralmeupersonal.
*EllocuietenmineprinDuhulSfnt.
*Elmiaiertattoatepcatele,masocotitineprihnitimsfinetencontinuarenfiecarezi.
*Elapltitpedeapsapentrutoatepcatelemeletrecute,prezenteiviitoare.
*ElactigatnudoariertareaindreptireameaprinmoarteainviereaLui,ciieliberarea
mea.
*EusuntlibernEl.Amresponsabilitateadearmneliber,deacrede,gndi,deamrugai
deaacionaneliberareapecareamprimito.

Afirmacumc:

*TrupulmeuestetemplulDuhuluiSfntiexistpentrucaElslocuiasc,sstpneascis
semanifesteprinEl.
*Suntdeacordsiaunapoi,nNumeleDomnuluiIsus,oriceterencareiaaparinutnainte
luisataniduhurilorrele.Mrturisesccelenuaulocinuauniciundreptasupramea.
*Celceestenmineestemaimaredectcelceestenlume.
*DomnulIsusavenitcasdistruglucrrilediavolului.
*DomnulIsusafcutderuineprincipalitileiputerileprinCruce.

33


ANEXAC
ADEVRATATAIDENTITATEDECOPILALLUIDUMNEZEU

UrmtoareleafirmaiinsumeazidentitateatascripturalipoziiatanCristosi
reprezinttemelialibertiitalenCristos.AcestaesteADEVRUL.Pnacumnoiamcrezut
niteminciuni.Citeteacesteafirmaiides,cuvocetare.Dacnprezentetiimplicatntrun
conflictspiritual,citetelecuvocetarecelpuinodatpezi,timpdeolun.Laslesintren
duhultu.
Mediteazasupralorpncnddevinunmodaltudeagndi.
Amintetei,adevrultefaceliber!

CINESUNTEU?

*PrinharulluiDumnezeusuntcesunt(vezi1Corinteni15:10).
*Eusuntsareapmntului(Matei5:13).
*Eusuntluminalumii(Matei5:14).
*EusuntuncopilalluiDumnezeu(Ioan1:12).
*Eusuntoramurnadevratavi(Ioan15:15).
*EusuntprietenulDomnuluiIsus(Ioan15:15).
*EusuntalesitrimisdeCristossaducroad(Ioan15:16).
*Eusuntrobalneprihnirii(Romani6:18).
*EusuntrobulluiDumnezeu(Romani6:22).
*EusuntuncopilalluiDumnezeu;ElesteTatlmeuspiritual(Romani8:14,15;
Galateni3:26;4:6).
*EusuntmotenitormpreuncuCristos,prtalamotenireaLui(Romani8:17).
*Eusuntsfnt(1Corinteni1:2).
*Eusuntuntemplu,olocuinaluiDumnezeu.TrupulmeuestetemplulDuhuluiSfnt
(1Corinteni3:16;6:19).
*EusuntunmdularntrupulluiCristos(1Corinteni12:27;Efeseni5:30).
*EusuntonoucreaienCristos(2Corinteni5:17).
*EuamfostmpcatcuDumnezeuiamprimitslujbampcrii(2Corinteni5:18,19).
*EusuntuncopilalluiDumnezeuisuntunacuceilalicaresuntnCristos(Galateni3:26,28)
*EusuntmotenitoralluiDumnezeuprinCristos,pentrucsuntcopilulluiDumnezeu
(Galateni4:6,7).
*EusuntlucrarealuiDumnezeuiamfostcreatnCristospentrufaptebune(Efeseni2:10).
*Eusuntceteanmpreuncusfinii,membrualfamilieiluiDumnezeu(Efeseni2:19).
*EusuntunceteanalceruluiiamfostaezatnlocurilecereticuCristosIsus
(Filipeni3:20;Efeseni2:6).
*EuamfostascunsnDumnezeucuCristos(Coloseni3:3).

34

*EusuntalesdeDumnezeu,sfntipreaiubit(Coloseni3:12;1Tesaloniceni1:4).
*Eusuntfiu/fiicaluminiiinual/antunericului(1Tesaloniceni5:5).
*Eusuntprtachemriicereti(Evrei3:1).
*EusuntopiatrviealuiDumnezeuiamfostziditnCristoscaocasduhovniceasc
(1Petru2:5).
*Eusuntmembrualuneigeneraiialese,aluneipreoiimprteti,alunuipoporsfnt,
poporulluiDumnezeu(1Petru2:9).
*EusuntuncopilalluiDumnezeuivoificaiCristosladescoperireaLui(1Ioan3:1,2).

PENTRUCSUNTNCRISTOS,PRINHARULLUIDUMNEZEU

*AmfostsocotitineprihnitprincrediniampacecuDumnezeu(Romani5:1).
*Nutriescsubcondamnare(Romani8:1).
*AmprimitDuhulluiDumnezeu,cascunosclucrurilepecaremileadatDumnezeufr
plat(1Corinteni2:12).
*Amfostcumpratcuunpre,nusuntalmeu,cialluiDumnezeu(1Corinteni6:19,20).
*AmfostpusdeDumnezeu,unsipecetluitnCristos,iamprimitdelaDumnezeuDuhul
Sfnt,caigaranieapromisiunilorluiDumnezeu(2Corinteni1:20,21).
*EuammurititriescpentruCristos,nupentrumine(2Corinteni5:14,15).
*EusuntneprihnirealuiDumnezeunCristos(1Corinteni5:21).
*AmfoctrstignitmpreuncuCristosinumaitriesceu,ciCristostrietenmine;iarviaa
pecareotriescacumestenCristos(Galateni2:20).
*Amfostbinecuvntatcutoatebinecuvntrileduhovniceti(Efeseni1:3).
*AmfostpredestinatdeDumnezeucasfiunfiatcaicopilalluiDumnzeu(Efeseni1:5).
*SuntacceptatnCelpreaiubit(Efeseni1:6).
*Amfostrscumpratiiertat,potrivitcubogiileharuluiSu(Efeseni1:7,8).
*AmfostaduslaviampreuncuCristos(Efeseni2:4,5).
*AmfostnviatiaezatnlocurileceretinCristos(Efeseni2:6).
*AmaccesdirectnaintealuiDumnezeuprinDuhul(Efeseni2:18).
*PotsmapropiudeDumnezeucundrznealicuncredereprincredin(Efeseni3:12).
*AmfosteliberatdeputereantunericuluiimutatnmprialuiCristos8Coloseni1:13).
*AmprimitrscumprareaiiertareaprinsngeleluiIsus(Coloseni1:14).
*SuntfcutdesvritnCristos(Coloseni2:10).
*Amfostngropat,nviatiaduslaviampreuncuCristos(Coloseni2:12,13).
*AmmuritcuCristosiamfostnviatmpreuncuEl.ViaameaesteacumascunscuCristos
nDumnezeu.Cristosesteacumviaamea(Coloseni3:14).
*Dumnezeumiadatunduhdeputere,dedragosteidechibzuin(2Timotei1:7).
*Amfostmntuitichematcuochemaresfnt,potrivitplanuluiiharuluiluiDumnezeu
(2Timotei1:9;Tit3:5).
*PotsvincundrznealnainteatronuluiluiDumnezeu,casprimescmilisgseschar,
casfiuajutatlavremedenevoie(Evrei4:16).
*Dumnezeumiadruitpromisiunileluinespusdemariiscumpe,princaresuntprta
naturiidumnezeieti(2Petru1:4).

AdaptaredupBiruinasuprantunericului,deNeilAnderson.

35