Sunteți pe pagina 1din 3
INSPE CTORATUL $COLAR JUDETEAN BUZAU J) MINISTERUL EDUCATIEI x LL. 1 £3 0B oMIB Regulamentul Olimpiadei de limba englezit a liceelor tehnologice si voeationale, edifia a X-a — aprilie 2023 Inspectoratul Scolar Judetean Buziu si Liceul Tehnologic Meserii si Servicii Buzitu invita elevii liceeni, din filiera tehnologica si vocationala, la Olimpiada de limba englezii a liceelor tehnologice si vocationale, edijia a X-a ~ 2023, un proiect educational la nivel judefean menit si promoveze aprofundarea studiului si performanta in formarea competentelor cheie in limba englezi, la nivelurile lingvistice prevazute pentru filierele sus-menfionate, antrendnd atit ele de limba, cat si cele de civilizatie engleza. Sectiuni: A. Lice tehnologice B. __Licee vocationale Structura subiectelor: Coneursul va consta in sustinerea unei probe scrise, folosind itemi obiectivi. Subiectele vor fi adaptate cunostingelor nivelului de studiu al elevilor, de la nivelul Alpani la nivelul B1 (vor fi realizate subiecte pentru clasele a IX-a-nivel Al, a X-a-nivel AI+A2, a XL-a-nivel A2 si a XI-a- nivel B1). Fiecare profesor poate participa cu un numar maxim de gase levi, Profesori coordonatori sunt asteptati cu propuneri de subiecte si bareme, pe adresa de email: cristian.dima@isjbuzau.ro Vor fi 6 tipuri de subiecte, cu itemi obiectivi de tipul - __ Itemi cu alegere multipl -reading-comprehenshion — 20 puncte = Itemi care presupun schimbarea unor cuvinte ~ vocabulary — 20 puncte - __ Itemi de asociere/imperechere ~ vocabulary ~ 10 puncte - Item de ordonare ~ grammar —10 itemi(1,Spuncte* 1Oitemi)=15 puncte = Itemi cu alegere dual ~ grammar — 15 puncte - Item de recunoastere a greselilor — grammar -20 puncte. Testul are un maxim de 100 puncte, fri a se acorda 10 puncte din oficiu. Sur Al. Marghiloman nt 30, 120031, Buziu +40 (0)238 721685, Fax: +40 (0)238 414555, sovvw isibuzau.ro, E-mail: ofice@isjbuzau.r0 Tel Timp de lucru: 2 ore Data limiti de inscriere: 16.04.2023 Fiecare profesor va trimite persoanelor de contact, prin e-mail, numele, prenumele si clasa elevilor participangi gi i rugam pe colegi sa isi anunge elevii s& aiba carjile de identitate asupra lor. Data si locul desfsurarii olimpiadei: Sambati, 29.04.2023, ora 9.00, la Liceul Tehnologic Meserii si Servicii Buzdu. Fiecare liceu va trimite un singur set de propuneri de subiecte gi bareme de corectare (pentru fiecare din clasele: IX, X, XI, XII) domnului inspector Cristian Marius Dima, pani la data de 16.04.2023. Se vor acorda: premiul 1 (95-100 puncte), premiul al II-lea (90-95 puncte), premiul al III-lea (85-90 puncte) si menfiune (80-85 puncte), pentru fiecare clasa, Persoane de contact: Prof. Luminita Anghel, luminita_camelia@yahoo.com, tel. 0726195575 Prof, Laura Alexandru, dbeautiful2000@vahoo.com, tel. 0727394792 Rugim s& se respecte structura subiectelor si a baremelor propuse; in caz contrar, acestea vor fi ineligibile. De asemenea, va rugiim s& verificafi atat subiectele propuse, eat si baremul de corectare inainte de a le trimite in forma finald. Profesorii corectori vor participa si in calitate de profesori asistenti/supraveghetori. Prof. Cristian Marius Dima Inspector scolar pentru Limbi moderne Seeurat DPR > intocmit, ( Prof. Camelia Luminita Anghel Str. Al Marghiloman nr 30, 120031, Buzau Te +40 (0)238 721655, Fax: 40 (0}238 414655 www isibuzauiro, E-mail: office @isjbuzau.ro Anexa 1 FISA DE iNSCRIERE Olimpiada de limba englezi a liceelor tehnologice si vocafionale NUME SI PRENUME PROF. COORDONATOR: SCOALA: TELEFON PERSONAL: EMAIL PERSONA! NUME SI PRENUME CLASA PROFESOR ELEV COORDONATOR a) 4] a] el) eye Str. Al, Marghiloman ar. 30, 120031, Buzau Tel: +40 (0)238 721655, Fax: +40 (0)238 14683 wow isibuzauro, E-mail: offiee@isjbuzau.r0

S-ar putea să vă placă și