Sunteți pe pagina 1din 29

27 aprilie 3 mai 2004 Anul XIV nr. 17 (646) 27 aprilie 3 mai 2004 32 de pagini 15.

000 lei

Realitatea e ca-n filme

Prigoan` [i Bahmu]eanca: un nou divor] ca-n pove[ti!


s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

Aventuri cu p`rin]ii nevestelor

N`stase [i-a pus Catedrala pe socru


drian N`stase este un om bogat. Nici m`car la capitolul Socri nu st` prea r`u. Nici nu mai conteaz` c` am\ndoi socrii Grigore Preoteasa (primul socru al lui N`stase) [i Angelo Miculescu (al doilea [i ultimul) au cam murit, din moment ce are N`stase grij` s` nu fie da]i uit`rii. |n timp ce ultimului i se toarn` un bust, pe cel`lalt, \ngropat \n mausoleul din Parcul Carol, N`stase a decis s` \l dea afar` din morm\nt. Un lucru e clar: fostul nomenclaturist comunist Grigore Preoteasa are o via]` de apoi agitat`.

\nt curios ce-i spune Silviu Prigoan` Adrianei Bahmu]eanu c\nd se uit` am\ndoi la pozele de la nunt`. Ce zici, c\nd ne lu`m a treia oar` s`-mi pun o cravat` ro[ie cu dungi galbene? M-ar face s` par mai t\n`r. Sau: La urm`toarea nunt`, zic s` mergem la Catedrala Neamului. O s` intre mai mul]i ziari[ti. Sau: Auzi, f`, s` [tii c` data viitoare nu-]i mai cump`r rochie de mireas` alb`! Nu te mai crede nici dracu!. Dar, oric\te surprize ne-ar rezerva viitorul, asta-i realitatea de azi: Prigoan` [i Bahmu]eanca s-au desp`r]it a doua oar`. Nu v` \ngrijora]i: se poate [i mai r`u. Unii nu se satur` niciodat`.

Pagina 17

Pagina 19

Promi]\nd c` promoveaz` tinerii [i femeile, PSD-ul scoate \n fa]`

DAMELE DE CAMPANIE
Ridic`, [efu, picioru, S` le-ar`]i ce ia poporul! Ridic`-le pe am\ndou`, S` te numere la ou`!

Cuprinse deja de be]ia succesului electoral, cocotele pesediste \[i pun poalele-n cap [i se suie cu picioarele pe mase

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

Nea Nelu va z\mbi la flac`ra olimpic`


Afl`m c`, \n perspectiva Jocurilor Olimpice de la Atena, s-au distribuit deja sarcinile de joc pentru politicieni romni. Ion Iliescu va asista la festivitatea de deschidere, \n timp ce Adrian N`stase, venind puternic din spate, va merge, evident, la festivitatea de \nchidere. |n plus, s\ntem siguri, pesedi[tii ar face fa]` cu rezultate deosebite chiar [i la c\teva discipline sportive, mai mult sau mai pu]in cunoscute sau inventate special. La rafting, de exemplu, adic` la dus electoratul cu pluta. Sau la fitness [i aerobic prin \nfometarea poporului. {i la haltere ar avea pesedi[tii ceva rezultate, mai ales dac` s-ar introduce proba cu sacii de bani. C\t despre ministrul Agriculturii, am \n]eles c` deja este un serios candidat la titlul olimpic \n concursul de tir, la proba scuze, din gre[eal`!.

Brfe, [menuri, [u[anele


Na]ional Liberal un ochi [i la N Partidul la sl`nin`careunulare f`in`, ca orice partid vre s` guverneze [i el o dat` [i o dat`. Dac`, mine, Theodor Stolojan ar convoca Consiliul Na]ional al partidului [i l-ar pune s` voteze (c`, deh, e mult` democra]ie) dac` ar intra la guvernare al`turi de PSD \n 2005, atunci cam 80% dintre liberali ar fi de acord, dup` unele estim`ri interne [i de bun`-credin]`. Poate de aceea le lipse[te liberalilor aplombul necesar unei victorii asupra du[manilor ideologici. Vive le Ciolan! Pe raza Ocolului Silvic Snagov a existat un singur proprietar de p`dure, Casa Regal`, cu 30 de hectare, \n locul zis Fundul sacului. Cum n-a fost revendicat` de nimeni, p`durea a f`cut pa[i [i c]iva \nal]i granguri de partid [i de stat au fost pu[i recent \n posesie, cu frumuse]ea de copaci, unul [i unul, care au mai r`mas din Codrii Vl`siei de odinioar`. Subiectul este cu att mai grav, cu ct exist` riscul ca p`durea s` fie ras`, pentru a face loc cuiburilor grangurilor, obi[nui]i s` cuib`reasc` la sol, pe lng` b`l]i, tot mai aproape de li[i]e [i de ra]e. |n ciuda verific`rilor f`cute de AGVPS, care au condus la concluzia c` nu are permis de arm` [i vn`toare, ministrul delegat Ioan Talpe[ are tot ce-i trebuie pe lng` casa unui vn`tor. Permisul de arm` [i l-a luat \n iulie 1996, iar

B` Srbule, s` zicem c` ajungi tu la SIE, cum visezi. Deci, c\nd te-ntorci de la serviciu cu secretele de stat [i-]i dai drumu la gur`, prima afl` nevast`-ta, la un vin. Pe urm`, nevast`-ta \i zice, la o cafea, lu Daciana. Daciana \i zice la o ]igar` lu Ponta. Ponta \i scap`, la ]igara de dup`, lu Adi. Adi, la o icr` ro[ie [i-un Dom Prignon, \i zice lu Dana. Iar Dana, la un diamant [i-o blan`, umple tot Parisu.

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE

NN

Dan Drosu {aguna [i Miron Mitrea supraveghindu-l \ndeaproape pe suferindul Ilie Srbu, supranumit Oul recent
cel de membru al AVPS Unirea, \n februarie 2002. O singur` asigurare nu are Talpe[: c` dac` va merge la vn`toare va [i vna, c` dac` va vna, va vna ce trebuie, iar dac` \[i va de[erta tolba, va g`si \n ea un fazan [i nu o pereche de boa[e de ministru de p`dure. Cum v` ziceam la un moment dat, For]a Democrat` a lui Petre Roman a furat sigla URR, reprezentnd o cas`, format` dintr-un triunghi plasat deasupra unui p`trat. Procesul de furt intelectual judecat la Tribunalul Bucure[ti a fost o mascarad` [i decizia luat` \n [edin]a de camer` de consiliu a fost pronun]at` \n [edin]` public`, iar \n proces, Roman s-a justificat c` sigla partidului reprezint` o cas`, for]a este acas` [i acas` este democra]ia. Noi credem c` for]a lui Roman a plecat de mult de-acas`, iar acolo \n cas`, la Bunicu]a, n-a putut fi vorba niciodat` de democra]ie. Administra]ia drumurilor [i podurilor din sectorul 2 a primit de la Direc]ia Silvic` Bucure[ti, prin ocoalele silvice Br`ne[ti, Bucure[ti [i Snagov, o poman` de 1.300 de metri cubi de cherestea, chipurile, pentru consolidare. La o verificare sumar`, a rezultat c` nu administra]ia \[i consolideaz` podurile, ci PSD pozi]ia, cu care va cump`ra voturile nevoia[ilor din comunele m`rgina[e, unde nu controleaz` suficient situa]ia, mai ales c` \n Voluntari jocurile sunt f`cute de un primar liberal. Miile de simpatizan]i PSD care au scandat smb`ta asta la Trgovi[te au fost de fapt angaja]i adu[i ca \n vechiul sistem, cu convocator [i prezen]` obligatorie, de la Electrica SA, Distrigaz, Peco, Petrom, Direc]ia Finan]elor Publice, Direc]ia Silvic` [i toate celelalte direc]ii, comitete [i comi]ii cu oameni ai muncii care n-au ce lucra concret dect cnd vine PSD-ul \n ora[. n mai des, civilul Srbu, nc` NNN Din ceIlie ce se ntlministrul Agriculturii, ne[te cu civilul C`t`lin Harnagea, fostul ministru al SIE. Pentru c` inginerul Harnagea nu mai are cum s` vrea la Agricultur`, r`mne s` credem c` popa Srbu ar cam vrea la SIE [i-l cheam` pe Harnagea s`-l spovedeasc`. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

Ben Johnsons ph 5,5

A[ez`m\ntul cultural

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI)


R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Secretar general de redac]ie: Mar us BOR}EA Mariius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Reporteri: Alexandru C~UTI{, Gabr e DROGEANU Dan e GOACE Gabriiell DROGEANU,, Daniiell GOACE,, C`t` n MATE A exandru V~RZARU C`t`lliin MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

NNN

NNN

NNN

NNN

Bula demnitarului
CATEGORIA

EMIL BOBU
Gigi Becali (pre[edinte PNG): Eu te-am \ntrebat pe dumneata ce mobil` ai acas`? Cum ai scaunele la mas` sau chestii d-astea? |nainte s` vii la PNG, s` treci pe la frizer! Ionel Bl`nculescu (ministrul Controlului): No]iunea de vil` este pu]in diferit` de cea de cas`.
CATEGORIA

Dhrag` domnule Constantinescu, s` [tii c` a mehritat efohrtul s-o \nghropi: \nthr-adev`hr, Conven]ia ahrat` mai bine moahrt`... S` juhri c` doahrme!

Delia DR~GU{IN Promotion Manager: Delia DR~GU{IN delia@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro 2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu v\nz`ri publicitate 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 2, Bucure[ti Sector 2, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

CU VOIA DUMNEAVOASTR~, ULTIMUL PE LIST~


Ion Iliescu (pre[edintele Romniei): Ia mai l`sa]i-m` \n pace cu adev`rul vostru! Cine poate s` conteste c` \n 89 a fost o revolu]ie?
CATEGORIA

GIGI BECALI

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


academia@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

Mihai Baciu (viceprimar a mucenicului Emil, cel r`stignit f`r` de rost \n politic` [i care, dup` modelul faraonilor, a luat PD, comuna Tritenii de Jos, \n morm\nt [i speran]ele romnilor, cu cai cu tot Cluj): Eu s\nt cel care, ca viceprimar, m` ocup de pietruire, io spun cum se face [i, de altfel, Cred c` noi ne \ndrept`m spre care tr`iesc \n ]`ri unde ur[ii au nistru): S\ntem obliga]i s` gr`mad` cu o for]` inexpugnael a s`rit primul la b`taie, io undeva, iar acest undeva nu se disp`rut de mult vin s` ne dea c\[tig`m, pentru c` altfel va bil` [i s` \mping` PSD \n afara m-am ap`rat. lec]ii despre cum trebuie s` ges- pierde \ntreaga ]ar`. cheam` nic`ieri. politicii [i istoriei, [i v` doresc tion`m noi ur[ii aici, \n Roms` \nscrie]i \ncerc`ri dup` \ncerCATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA nia. c`ri.

Pesedistul R`zvan Theodorescu se reculege la moa[tele Conven]iei Democrate sub privirea stins`

UNDEVA, C|NDVA, ALTUNDEVA

V|NARE CU PREMEDITARE

F~CUT GR~MAD~

CATEGORIA

Doru Ioan T`r`cil` (viAdrian N`stase (prim-micepre[edintele Senatului): nistru): Farmecul este c` cei

TRI{TI {I C|{TIGI

Emil Constantinescu (pre[edintele Ac]iunii Populare): Adrian N`stase (prim-mi- V` urez s` realiza]i la Ia[i acea

|ntunericitul

unora le place jaful


Un director general rupe f`r`delegea t`cerii:

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004 {i iat`, aici e unul din pachetele cu bani pe care s\nt nevoit s` mi le trimit singur \n str`in`tate. Crede]i-m`, nu mai rezist s` fac asta \n fiecare zi! De-aia propun s` ne mai oprim cu privatiz`rile, c` m-au rupt taxele po[tale!

PSD Bra[ov de jaf [i jale


Bani negri cu PSD \n umbr`
|n 1995, Gheorghe Popa mi-a oferit 300.000.000 de lei, pe \ncredere, f`r` nici un act. Erau bani negri. Mi-a spus atunci c` e convins c`-i voi da \napoi \n zece ani. Banii mi-au permis s` preiau 64% din |ntreprinderea Activa Construc]ii. Popa Gheorghe nu era un necunoscut pentru mine. Astfel declar`, \n exclusivitate pentru Academia Ca]avencu, Nicolae Dasc`lu. Este prima declara]ie de acest gen asumat` de c`tre cineva. Nicolae Dasc`lu nu este un romn oarecare. A \ndeplinit politica de privatizare a guvernului \n Bra[ov. Nici Gheorghe Popa nu este oricine. |n spatele lui st` mafia pesedist` a locului. Dac` nu ar fi trecut prin zece ani de [antaje venite din partea acestora, Dasc`lu nu ar fi vorbit. Dezv`luirile lui s\nt la fel de puternice precum acelea prin care P`v`lache a \nfundat pu[c`ria, pesedistul Bivolaru e \n cercet`ri, iar Micky {pag` [i-a dat demisia din guvern. vatizarea MEBO a reu[it, dar exist` detalii mai pu]in cunoscute ale acestui demers. At\t cupoanele, c\t [i banii salaria]ilor erau insuficien]i pentru a pl`ti avansul. Cu c\tva timp \nainte de \naintarea ofertei Activei c`tre FPS am avut o discu]ie cu Gheorghe Popa. Acesta mi-a oferit 300.000.000 de lei f`r` nici un act. Mi-a spus atunci c` e convins c` \[i va putea valorifica dreptul de crean]` asupra mea la finele procesului de privatizare, \n 2005. Banii mi-au permis s` subscriu 64,7% din capitalul social al societ`]ii Activa Construc]ii. Popa Gheorghe nu era un necunoscut pentru mine. Ca specialist, l-am consiliat pentru firmele sale de construc]ii.

La Prim`ria din Oradea se va deschide un Bar mai vechi


De[i a uimit pe mai mult` lume revenirea lui Mihai Bar, pesedistul marginalizat din Bihor, n c`r]ile pentru Prim`ria Oradea, lucrurile s\nt mai explicabile dect par. Actualul candidat al PSD a fost o victim` colateral` n lupta pentru putere dat` pe plan local. Acum, se pare, este de aceea[i parte cu nvin[ii, [i de aceea[i parte cu Fra]ii Micula, al c`ror deputat este. Prin 90, Bar i-a sprijinit pe Fra]ii care au f`cut primul milion de parai aducnd n ]ar` TIR-uri cu brelocuri sau [lapi care s-au cump`rat cu spor de c`tre romnii iubitori de libertate. {i, n fond, ce nume mai potrivit poate avea candidatul unor produc`tori de b`uturi dect Bar?

{antaj
Povestea lui Dasc`lu nu putea fi fericit`. De ce? Fiindc` Dasc`lu a ]inut neap`rat s` fie cinstit. Fiindc` Popa, fostul demnitar comunist, a f`cut totul pentru bani. Dest`inuirile lui Dasc`lu continu`: Dup` doi ani [i ceva de la primirea acelor bani, Popa mi-a solicitat s`-l angajez director tehnic. L-am angajat. Dup` pu]in timp, Popa a cesionat pe bani de nimic [i cu h\rtii f`r` acoperire juridic` ac]iuni de la femeile de serviciu, portarii [i persoanele plecate sau date afar` din societate. Trebuie spus c` nici unele dintre acestea nu aveau dreptul s` v\nd` p\n` la plata integral` a ratelor c`tre FPS. Mai mult dec\t at\t, el a cesionat [i de la persoane excluse din asocia]ie. A urmat [antajarea mea pe fa]`: Mergi cu mine la un notar ca s`-mi cesionezi ac]iunile!. Notarul Scarlat Ciodoescu din Bucure[ti a \ntocmit un act ilegal de cesiune cu titlu gratuit. Eu l-am semnat crez\nd c` ar putea fi o formalitate ce ar fi limpezit lucrurile \ntre mine [i Popa.

Ovidiu Mu[etescu, \nc` un intelectual fin pe care Partidul \l va trimite u[or-u[or \n str`in`tate pentru a-[i des`v\r[i opera: adic` s` citeasc` de pe bancnote ce a semnat pe aprob`ri
odat`, judec`torul care a judecat documentele Activa. Nici o surpriz`: el fusese subordonatul lui Popa \n timpul lui Ceau[escu. s` g`sim o cale de tranzac]ionare, \n cadru legal, a tuturor spa]iilor \nchiriate de Universitate. Mi-au propus s` fiu conciliant [i s` accept o solu]ionare avantajoas` pentru ambele p`r]i, iar mie s` mi se faciliteze deschiderea unei alte afaceri pe cont propriu. Acesta este adev`rul, iar documentele pot justifica fiecare cuv\nt de-al meu. Dac` m-am l`sat [antajat de Popa Gheorghe, acum dat` fiind situa]ia nu mai pot accepta o asemenea propunere. Cer doar ca Justi]ia s` fie l`sat` s`-[i fac` datoria. Ioni]`? {i el vrea \ncheierea rapid` a litigiilor. Cam acesta este spatele lui Gheorghe Popa, fostul mah`r al Bra[ovului, actualul director general al ilegalit`]ilor de la Activa. Necercetat, de fapt, de nimeni, Popa mai poate vinde cl`diri [i p`m\nturi bune de vile.

Pentru Funar situa]ia e bicolor`


Ie[irile n peisajul audiovizual ale lui Funar s\nt tot mai rare [i tot mai lipsite de vigoare. Atacurile sale la adresa UDMR s\nt doar umbra atacurilor de alt`dat`. Se spune c` aceast` sl`bire a motoarelor ar fi dublat` de oarece contacte cu reprezentan]i ai UDMR pentru a primi sprijin n turul doi. Ghi]` Funar cunoa[te rezultatele unui sondaj de circuit nchis comandat de PSD, n care deputatul Emil Boc, candidatul PD la Prim`ria Clujului, ar avea 44 la sut` ncrederea popula]iei. Nasol, pentru unul care s-a l`udat c` va c[tiga din primul tur numai [i numai pentru c`, n loc s` ncurajeze investi]iile str`ine n municipiu, a vopsit b`ncile [i spa]iile de parcare n tricolor. Pentru Ghi]` situa]ia e albastr` [i poate vira n verde biliar!

B`t`lia [acalilor din Bra[ov


Dasc`lu este coleg de genera]ie cu Stolojan, se afla pe lista de propuneri c\nd Stolojan a fost ales premier. Cel`lalt este Gheorghe Popa. A fost prim-viceprimsecretar al Consiliului Popular Bra[ov, ajuns \n aceast` pozi]ie dup` revolta din 87 a muncitorilor din Bra[ov. Dup` Revolu]ie [i-a f`cut trei firme de construc]ii, favorizate \n licita]ii de prefectul pesedist Alexandru Popa de p\n` \n 1996. Toate acestea \i f`ceau prieteni pe Dasc`lu [i Popa. {i a[a au [i fost. I-au desp`r]it |ntreprinderea Activa Construc]ii, valor\nd 5 miliarde \n 95 [i 500 de miliarde ast`zi. |n acest an, Gheorghe Popa trebuie s` predea \ntocmai [i la timp PSDului urm`toarele: trei c`mine, cu utilit`]i de hotel, sediu de trei etaje, toate a[ezate \n centrul ora[ului, plus terenul de peste 12 hectare din zona reziden]ial` Stupini, bun pentru vile. Cui trebuie s` predea toat` aceast` avere? |n principal, lui Constantin Ni]`, vicepre[edintele Camerei Deputa]ilor [i pre[edintele PSD Bra[ov, [i lui Gheorghe Atomei, [eful resurse umane din PSD Bra[ov. Ace[tia [tiu cui s` fac` parte. Dasc`lu este [antajat acum s` renun]e la demersurile sale legale, pentru ca spectacolul ho]iei pesediste s` continue.

Aventur` cu suspans lips`


Anii au trecut, pur [i simplu, plini de aventur` [i f`r` suspans: Popa a intrat cu for]a \n Activa, Poli]ia a f`cut o anchet` de form`, Dasc`lu a fost b`tut la modul fizic [i eliminat din combina]ii. De atunci, exist` 105 procese, majoritatea deschise de c`tre Popa, ce invoc` tot felul de excep]ii procedurale, ceea ce face imposibil` judecarea f`r`delegilor ini]iale. Singura judecat` pe fond, pe baz` de acte [i martori, s-a f`cut \n 2002 la Sinaia. Atunci, v`z\ndu-se ilegalit`]ile, judec`torul a dispus nerecunoa[terea calit`]ii de membru aderent ulterior la asocia]ia PAS pentru Popa Gheorghe. Dar finalizarea anchetelor cine s-o fac`?

Ce spune Gheorghe Popa:


Cum s`-i dau eu bani f`r` acte? I-am dat bani cu un timp \nainte de actul notarial. El [i-a v\ndut ac]iunile, apoi am cump`rat restul de la al]i ac]ionari, p\n` la 56%. Toate s\nt legale. Toate actele acestea s\nt semnate de Dasc`lu, ce era director. Toate, eu le dovedesc cu acte. Toate au fost cercetate [i s\nt legale. Domle, nu po]i da [pag` la at\]ia judec`tori. Eu am fost ce am fost, dar nu pe baz` de cuno[tin]e se fac aceste lucruri, ci pe baz` de acte. D\nsul e pensionar, s`-[i vad` de pensie, are pensie bun`. Dumnealui e disperat. El a plecat cu utilajele din societate [i cu banii din cont nu s\nt membru PSD, nu am treab` cu ei Ce mai vrea, de fapt, el? Dar cu documente, \ntr-un sfert de or` pot s` v` dovedesc c` nu are dreptate. Aceasta a fost dezv`luirea lui Nicolae Dasc`lu. Documentele [i realitatea arat` clar c` Gheorghe Popa este scos \n fa]` pentru a lua caimacul Bra[ovului. Este doar un fragment din realitatea s`lbatic` a tranzi]iei noastre. M`car acum, c\nd acest om a vorbit, vrem s` credem c` PNA-ul lui Amarie nu st` degeaba, c` \n Ministerul Justi]iei func]ioneaz` un nou ministru, Cristian Diaconescu, [i c` m`car pesedistul Ioan Rus umbl` la problemele interne ale poli]i[tilor bra[oveni. Dar c\nd m` g\ndesc c` N`stase conduce toate astea, fac pariu c` mai bine Nicolae Dasc`lu ar fi t`cut din gur`. Eugen ISTODOR

Poli]ia, Justi]ia la m\na lui Popa


Aceasta este m`rturisirea lui Nicolae Dasc`lu. Aparent, este o lupt` \ntre doi preaputernici locali, \ntr-un Bra[ov departe. Dar de ce Poli]ia nu intervine? De ce PNA-ul d` NUP, de ce Justi]ia bra[ovean` nu-[i face datoria? De ce pesedi[tii nu iau atitudine, de[i s\nt \mboldi]i la anticorup]ie de \ndemnurile pre[edintelui lor, N`stase? Unul din motive este Universitatea Gheorghe Bari]iu din Bra[ov. Ea arde dup` sediu fiindc` \i sun` acreditarea \n toamn`. De acreditarea ei depind titlurile universitare ale unora ca: Mircea Bucur, [eful Poli]iei Jude]ene (acesta ne-a declarat c` profesoratul este un lucru prea intim pentru a ni-l m`rturisi), Cozma, so]ul Mariei Cozma, pre[edinta Tribunalului Bra[ov, [i Constantin Ni]`, pre[edinte PSD local, ditamai vicepre[edintele Camerei Deputa]ilor.

Caracati]a
Actul \n sine a r`sturnat ca-n filmele romne[ti totul. Popa pur [i simplu a trecut la treab`. |n 2001, Popa a dorit recunoa[terea oficial` a acestui act \n [edin]a PAS. Avea 48% din Activa Construc]ii. Era [ef peste toat` suflarea. Lui Dasc`lu i-a venit mintea la cap sau, mai precis, a pierdut totul. A m`rturisit totul poporului muncitor. |nt\i lui Descul]u, vicepre[edintele PAS, [i astfel \n plen nu s-a votat intrarea lui Popa \n r\ndul PAS, apoi conducerii Activa [i celorlal]i. Popa [i-a f`cut propria [edin]` cu portarii, femeile de serviciu, [oferii da]i afar` din Activa. Apoi, tot Popa a scos a[ii din m\nec`. Primii s\nt directorul [i func]ionarul Registrului Comer]ului, Veturia Muscu, jurist, [i Ion Busuioc, judec`tor; ambii l-au \nscris pe Popa cu ac]iuni \n Registru. Unica solu]ie pentru a da \n vileag aceste matrapazl\curi era Justi]ia. Judecata \ns` i-a dat dreptate lui Popa. La datorie se afla un nou as din m\neca lui Popa: Teodor Rusu, vicepre[edintele tribunalului [i, tot-

2004, [antaj proasp`t


A]i auzit [i nu v-a venit s` crede]i? De 14 ani de zile de mari dezv`luiri s\nte]i deja s`tui de astfel de pove[ti ca a lui Dasc`lu. Dar ea este real`. {i \ngrozitoare. Probat` de acte. Dasc`lu se apropie de anul 2004: Popa nu s-a l`sat. A pl`tit 500 de milioane de lei (\n ce calitate [i cu ce drept?), ultimele rate ale Asocia]iei PAS la fostul FPS, actualul APAPS [i autoritatea de privatizare local`, ignor\nd procesele [i documentele ilegale, a l`sat loc f`r`delegilor f`cute de Popa Gheorghe. Popa a trecut la v\nzarea activelor. A v\ndut c`tre Universitatea Gheorghe Bari]iu, o veche [i actual` chiria[` \n spa]iile Activei Construc]ii, un local pentru facultate, documentele de tranzac]ionare fiind recunoscute ulterior ca ilegale. |n aceste condi]ii, am fost rugat de c`tre rectorul Universit`]ii Gheorghe Bari]iu, N. P`tra[cu, [i \ndrumat de c`tre Ghe. Atomei, [eful resurse umane din PSD Bra[ov, s` termin judec`]ile [i \mpreun`

Mii de me[teri mari, calfe [i masoni


Semnal`m cititorilor no[tri care nu s\nt abona]i la actele normative ale Guvernului interesanta Hot`rre cu num`rul 561 din 15 martie anul curent. Ea recunoa[te Asocia]ia Marea Loj` Na]ional` din Romnia ca fiind de utilitate public`. Nu e vorba de Loja Oficial` de la Teatrul Na]ional, de[i Dinu S`raru, fostul implicat n scandalul BIR, actualmente director, e [i el pe acolo. Dac` e de utilitate public`, atunci urmeaz` s` se fac` publice, probabil, [i listele cu membrii organiza]iei. Iar acolo, n capul trebii, l vom vedea pe Adrian N`stase. {i, poate, dintr-un exces de modestie, vom avea de-a face cu Marea Loj` Na]ional` Adrian N`stase. C`ci, dac` a apucat s` pun` mna pe ceva, b`iatul din T`rt`[e[ti nu se las` pn` nu o trece pe numele lui! P`cat c` o organiza]ie menit` a fi discret`, cu scopuri nobile, a ajuns la mistriile PSD-ului. Ce nu a reu[it persecu]ia, va reu[i disolu]ia!

Dasc`lu d` mafia pe fa]`


Totul \ncepe \n 1995. Se vede bine cum se f`ceau privatiz`rile pe atunci [i c\t de mare era viitorul unor asemenea demersuri. Datorit` experien]ei mele, am fost numit s` realizez privatizarea prin metoda MEBO a societ`]ii Activa Construc]ii din Bra[ov. Acest tip de privatizare presupunea preluarea de c`tre salaria]i \n rate a societ`]ii de la FPS, cum se numea atunci. Pri-

Spatele PSD al lui Popa


S` ad`ug`m c` directorul administrativ al Universit`]ii Gheorghe Bari]iu este cuscru cu Atomei, eminen]a cenu[ie a PSDului local, cel care m`rturise[te apropia]ilor c` mereu deschide geamul cabinetului s`u [i, uite, acel c`min al Activei nu e al lui. E poate prea mult s` mai spunem c` la parterul unei cl`diri a Activei \[i are sediul \nt\mpl`tor [i firma viceprimarului PSD, Ion

f i n c`
Platon [i Aristotel, cu [or]ule]e de alt fel

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

DAN PAVEL: Becali nu cite[te c`r]i, dar contracte cite[te


Mi-a spus simplu: Vino la noi, la Marriott. La etajul doi al hotelului am g`sit Clubul Steaua. La intrare, popor unit \ntru forfot`. Secretarele nu d`deau doi bani pe apari]ia mea. Priveam disperat. Din dreapta apare o figur` cunoscut`. Figura intr` \ntr-o \nc`pere [i-l extrage pe Dan Pavel. Politologul \mi spune s` a[tept \ntr-o alt` camer`. Acolo, patru gelui]i, cu pantofi-papuci ascu]i]i, mobile cu c\ntec de manele Simfonia a noua imnul Americii. Se freac` tastele. Se zapeaz`. Se ajunge la un documentar cu crocodili. Se r`sfoiesc ziare de sport. Se scarm`n` \n nas cu cheia de ma[in`. Se aude un glas: Bucat` e asta de la ziar bucat` de bucat` b`, s`-mi dai num`rul ei s`-i dau un num`r Alt glas: E bucat`, cum o vezi \n poz`, se frige Intr` \n camer` o bluz` cu m\nec` scurt`: Caut o \mputernicire unde e `la cu \mputernicirile Nea Gigi mi-a zis s` mi se dea \mputernicire pe Constan]a. |n timp ce un crocodil p\ndea \n mocirl`, intr` Dan Pavel, [eful lui Gigi Becali, de campanie electoral`.

Compatibilit`]i Reporter: Cum v-a]i hot`r\t pentru aceast` corvoad` intelectual`? Dan Pavel: S\nt mai mul]i factori care au contribuit la decizia mea. |n primul r\nd, faptul c` de 14 ani de zile stau pe g\nduri, dac` s` intru sau nu \n politic`, [i de fiecare dat` am am\nat acest moment [i credeam c` o s`-l am\n de tot. Anul acesta am avut, \ns`, o ap`sare. Am fost [i influen]at de cei din jur, de oameni politici care mi-au repro[at c`, de[i [tiu at\tea, stau pe margine. Anul acesta au [i venit propunerile, dintre care cea mai surprinz`toare, cea din partea PN}, s` candidez la pre[edin]ie. Factorul personal a contat \n cazul tuturor refuzurilor mele [i anume c` nu m` reg`seam \n personalit`]ile care mi-au f`cut propunerile. Rep.: {i v` reg`si]i \n Gigi? D.P.: Da. L-am cunoscut acum doi ani [i am avut o re]inere. El a \nceput s`-mi fac` tot soiul de confesiuni nea[teptate. A dovedit c` are \ncredere \n mine [i asta mi-a pl`cut. Eu \l simpatizasem c\nd a avut conflictul cu C.T. Popescu. Mi-am dat seama c` e

atipic [i extrem de curajos. Rep.: Exist` totu[i ni[te diferen]e \ntre dumneavoastr` [i Gigi Becali el v-a povestit via]a [i dintr-un complex intelectual. D.P.: Eu cred c` \n adolescen]` am avut un comportament similar cu al lui Gigi, eram un om impulsiv, am jucat rugby, am f`cut caiac-canoe, am fost la fotbal, culmea, la Steaua 23 August [i, c\nd m-am hot`r\t s` fac filosofie [i toate astea, am renun]at la toate astea [i spre deosebire de el m-am ferit de toate anturajele de cartier [i de oamenii care vorbeau ur\t. El are un fond bun, sufletesc, asta mi-a pl`cut. Este un om care \ncearc` s` rup` limitele. Lucru care ne-a apropiat. |n 91, c\nd mi-am depus candidatura la doctorat, erau \n comisie Ple[u, Iano[i, [i am vrut s` fac o tez` despre ateismul bine temperat. {i ei mi-au spus c` ce este asta, nu se poate a[a ceva. {i m-a mai apropiat ceva de Gigi, spiritul s`u religios. Ideile se predau singure Rep.: Dumnezeu de asta e [i pentru filosofi, [i pentru t\lhari. D.P.: El avea credin]a, eu aveam [i ceva mai mult, o preocu-

pare intelectual` \n acest sens. Rep.: A]i \nceput colaborarea de trei s`pt`m\ni sim]i]i c` v` preia ideile? D.P.: Sigur, uite, acum zece zile am fost la Timi[oara, a fost meciul cu Poli [i diminea]a a dat un interviu la un post local [i eu am stat s`-l monitorizez din studio [i s`-mi notez ce spune eu \i monitorizez fiecare mi[care. {i a venit la mine o bun` cuno[tin]` de-a lui [i mi-a spus: Cred c` \i face]i un mare bine, e de nerecunoscut. El r`m\ne imprevizibil, eu nu pot s`-i schimb firea, ci \mi propun s`-i fac o infuzie de idei pe care el s` le preia [i s`-l fac s` g\ndeasc` asupra unor chestii. E o rela]ie profesor-elev, pe care el o accept`. El preia ideile [i le prelucreaz`, e adev`rat, uneori, spre amuzamentul presei am zis c` m` limitez la [tiin]a politic`, dar f`r` s` vrei ajungi s` vorbe[ti de etimologie, filosofie [i, c\nd i-am spus eu ce este filosofia, el a replicat c` e filosof \nn`scut. El se consider` \n]elept \n felul meu. El este filosof practic. Hermeneutica de jeep Rep.: Cum v` \nt\lni]i, unde? D.P.: Peste tot. Nu am spa]iu \n agenda lui, ci pur [i simplu m` \nt\lnesc cu el. |n ma[in`, \n special, fiindc` avem multe deplas`ri \n teritoriu. Acolo s\nt multe ore de condus. {i nu e asaltat de nimeni. Rep.: Care s\nt ideile-for]` pe care \ncerca]i s` le implementa]i \n Gigi? D.P.: Vede]i, asta e. El spune la multe lucruri pe care le descoper`: toate astea erau \n mine, tu \mi ar`]i cum s` le spun. {i eu \i spun: Gigi, [tii c` \n dialogurile lui Platon, un personaj de acolo, care a fost Socrate, profesorul lui Platon, asta vroia s` demonstreze, c` \n ei se afl` cunoa[terea. El

descoper` intuitiv lucrurile [i e fericit c\nd aude c` filosofia a abordat lucruri pe care el le-a intuit, g\ndit. El le are dintr-un dat natural. De pild`, el spunea: iubirea de oameni vine de la Hristos bun, am spus, p`str`m asta fiindc` vrem s` fim un partid cre[tin-democrat, dar uite cum putem s` traducem asta, lucru \n interes public [i \n felul acesta l-am ajutat s` descopere c` ceilal]i politicieni nu au f`cut politic`. Cum? I-am expus mai multe defini]ii ale politicii [i el a re]inut-o pe cea care ar`ta c` politica e o activitate prin care se iau decizii \n interiorul comunit`]ii [i \n interesul comunit`]ii. {i el a \n]eles c` politicienii de p\n` acum au f`cut politic` \n interiorul comunit`]ii, dar nu \n interesul ei. Mai mult, el nu are acest lucru, el are \ncredere c` are o misiune, de aceea a [i intrat [i astea s\nt deja \n programul nostru: credin]` \n Dumnezeu, iubirea aproapelui, servirea interesului public. Rep.: Dar e un oier, are afaceri dubioase D.P.: Oier? Nu neag` originile. Nu are afaceri dubioase, le-am verificat. Rep.: Nu-[i aranjeaz` afacerile, nu intr` \n [menuri de ]epuire, de bani negri? D.P.: Dimpotriv`. Am asistat la o discu]ie dintre el [i un important membru al guvernului care i-a oferit a[a ceva [i el a refuzat. Nu, vreau s` facem legal. Rep.: Face acte, cite[te acte? D.P.: Cineva l-a \ntrebat dac` cite[te. {i a s`rit \n sus. Nu cite[te c`r]i, dar contracte cite[te la liter` [i spirit. Are r`bdare. Eu \l [i studiez, multe lucruri vin ca surprize [i pentru mine. Rep.: S\nte]i prea complex pentru un om simplu? D.P.: Nu e simplu, e mai com-

I-am zis lui Gigi de la obraz: Domnul Gigi, s`ru m\na, dac` mai ave]i vreun fluier, bine, suflu. Dac` nu, la banii `[tia, tot suflu, s`-mi spune]i dvs. \n ce. Eu s\nt om dintr-o bucat`!

Eugen Istodor (dreapta) al`turi de Dan Pavel, un oralist politic care a luat drumul st\nii lui Becali, [i care e \n stare, la caracterul lui, s`-[i fac` dup` alegeri telemea culpa
plicat aici. Are revela]ii din dou` \n dou` ore: Cum am putut s` tr`iesc f`r` s` [tiu asta? Dane, mi-ai luminat mintea!. Gigi are Dumnezeu Rep.: De ce a intrat Gigi \n politic`? Are bani, influen]`. D.P.: El are aceste conversa]ii cu Dumnezeu, se roag` seara [i-L \ntreab`: Doamne, spune-mi ce am de f`cut. {i el spune c` Dumnezeu i-a ar`tat drumul [i banii ca s` fie om politic. Rep.: Nu e o chestie marginal` pentru marele Dan Pavel cu o carier` str`lucit`? D.P.: Ce carier`? Cariera mea s\nt c`r]ile. Or, am observat urm`torul lucru: dup` ce am terminat ultima carte, a fost mare lansare S-a scris pu]in. Am ie[it cu Gigi, el a zis trei chestii cu filosofia, s-a dat pe toate posturile. E o nedreptate. {i mai este ceva Merg cu Gigi prin diverse locuri, vin `ia cu c`r]ile mele s` le semnez. E o ironie a sor]ii. Rep.: I-a]i dat lui Gigi c`r]ile? D.P.: Da. N-are r`bdare de ele. I le povestesc. El e un materialist \n afaceri [i un idealist \n ceea ce a f`cut cu Steaua. Eugen ISTODOR

Rodica Mandache, Mihaela Mihai, Elena Lasconi, Victor Ciorbea, Anca Fusariu, Mariana {oitu, Horia Romanescu, Doru Dumitrescu, Doina Cacoveanu, Mihaela R`dulescu, Gheorghe Tache, P`rintele Iustin Marchi[, Ovidiu Ioani]oaia, {tefan Racovi]` (C`minul romnesc), cei 1.500 de membri ai Federa]iei Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea Romne a Fo[tilor De]inu]i Politici Lupt`tori Elisabeta Rizea Anticomuni[ti (pre[edinte Borore] Vasile [i dr. Cornea), Asocia]ia Universitari pentru UniverAu semnat pentru: Dan Pavel, Aurora Liiceanu, Adrian Cioroianu, H.-R. Patapievici, sitate [i Alian]a Tineretului Universitar. Le mul]umim din suflet jurnali[tilor de la Gazeta Neagu Djuvara, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Toma, Cornel Ivanciuc, Ande Maramure[ care ni s-au al`turat att \n drei Ple[u, Gabriel Liiceanu, Marius Oprea, ac]iunea de popularizare a monumentului, ct [i \n cea de finan]are. Le mai mul]umim \n N`scut` \n Domne[ti-Muscel, Arge[, s-au sinucis sau au fost executa]i de Securi- Stej`rel Olaru, Ioan T. Morar, Anton Georgescu, Alexandru Ionescu, {tefan Agopian, mod deosebit jurnali[tilor de la Televiziunea tate, ultimii \n anul 1962. Elisabeta Rizea [i stra[nica femeie care-[i f`cea cruce cu Dana Deac, Costi Rogozanu, Ludovic Spiess, Romn`, devenit` un partener de n`dejde limba \n cerul gurii \n timpul anchetei a so]ul ei au fost aresta]i prima dat` \n 1949, pentru \ntreprinderea noastr`. fost arestat` prima dat` \n 1949 [i anancheta]i [i b`tu]i de Securitate. Eliberat` \n Dumitru Costin, Matei Br`tianu, Petru Romo[an, Dan Turturic`, Marius Ghilezan, Lista r`mne deschis`. chetat` de Securitate pentru c` a sprijinit 1956, a continuat s`-i ajute pe partizani. activ banda terorist` ArsenescuDup` doi ani a fost din nou arestat` [i con- Viorel Mo]oc, Mona Musc`, Cornel Nistorescu, Marius Tuc`, Titus Muntean, Sorin Arn`u]oiu. Grupul de partizani, de fapt damnat` la moarte, pedeaps` comutat` la eroi ai rezisten]ei anticomuniste, supranu25 de ani de munc` silnic`. A fost eliberat` Ro[ca St`nescu, Gabriela Adame[teanu, Rodica Palade, Doru Bu[cu, Mihai R`zvan mit Haiducii Muscelului, ajuta]i de Elisa\n 1964 [i a murit \n 2003, dup` ce a fost Ungureanu, Nae Caranfil, Lucia Hossubeta Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica sa, ct vizitat` de c`tre Regele Mihai I [i pre[edinA[ez`mntul cultural Academia Longin, Florin C`linescu, Lucian M\ndru]`, [i de c`tre majoritatea s`tenilor din tele Constantinescu. Urm`ri]i de vorbele Ca]avencu va aduna [i administra Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` Nuc[oara (familiile Arn`u]oiu, Jubleanu [i sale: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` Cozmin Gu[`, Mircea Dinescu, Simona fondurile necesare [i va ini]ia toate [tiu c` s-a limpezit lumea, [tiu c` s-a limpezit lumea, \ncerc`m s`-i Kessler, Simona Marinescu, Valentin NicoChirca au fost familii care s-au sacrificat demersurile pentru construc]ia lau, Dan Chi[u, Cristian P\rvulescu, Stelian aproape \n \ntregime), a fost fondat de un monumentului Elisabetei Rizea, simbol al onor`m aceast` ultim` dorin]`, dar [i pe fost colonel al Armatei Regale, Gheorghe rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a acele femei care au luptat um`r la um`r cu T`nase, Radu Varia, Tudor Octavian, Mariana Nicolescu, Andrei Gheorghe, Viorel Hre- ob]inut acordul primarului general al Arsenescu, \mpreun` cu locotenentul Toma b`rba]ii lor, uneori cu arma-n mn`, benciuc, Dan C. Mih`ilescu, Traian B`sescu, Capitalei. Se va organiza un concurs Arn`u]oiu, [i a activat \ntre anii 1949-1958 murind \n \nchisoare sau \n mun]i: Rodica Culcer, Varujan Vosganian, Sorin na]ional pentru proiectul acestui Arn`u]oiu Lauren]ia, Plop Maria, Chirca pe versantul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, Radu, Dan Tomozei, Manuela {tef`nescu, monument, ce va fi ales de c`tre un juriu Iezer [i Leaota. To]i lupt`torii, inclusiv coElena, Maria Jubleanu, Tomeci Elisabeta. Mihai Dobrovolschi, Cristian Boureanu, alc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, Monumentul propus s` ia locul statuii lui mandan]ii acestora, au fost uci[i \n lupte,

Pentru monumentul unei femei monumentale

Lenin \n Pia]a Presei Libere este nu numai o simpl` statuie a unei femei-simbol al luptei populare \mpotriva comunismului sau un exemplu de verticalitate pentru to]i ziari[tii care trec pe lng` el, ci [i o satisfac]ie profund uman` c`, cel pu]in o dat` \ntr-o sut` de ani, se face un pic de dreptate. Liviu MIHAIU

Cine este Elisabeta Rizea [i cui folose[te acest monument

DONA}I AICI!

Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile: ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

cuv\ntul care

canalul

mass-midia n`vodari
lui Expres. Care va s` zic`, Cornel Nistorescu a schimbat nem]ii pe elve]ieni, cu toate c`, declar` d\nsul, Atitudinea mea [i a echipei pe care o conduc nu se va schimba. Aceste cuvinte nu ne doare, ba din contr`, ne fac s` dormim noaptea mai lini[ti]i. |n restul cazurilor, prefer mondenit`]i precum suplimentele TV pentru week-end: Diana Munteanu e \n pauz` sexual` (Libertatea), Anette Michel [i dieta ei preferat` (Ev. zilei) sau rubrica Via]a Bate Sexul a lui Bebe Mih`escu (PRO TV Magazin) din care v` prezint doar un fragment. Citi]i mai jos [i v` culca]i! Daniel GOACE
q S`pt`mna trecut`, [edin]` la Radio cu redac]iile de [tiri. Conduc`torul [edin]ei, acela[i Drago[ {euleanu, care le-a repro[at redactorilor c` nu prezint` suficiente [tiri despre Opozi]ie! Dup` ce oamenii prezen]i s-au ciupit s` vad` dac` nu viseaz`, s-au trasat sarcini precise pentru echidistan]` [i echilibru. Dup` care, peste o zi sau dou`, Drago[ {euleanu s-a prezentat la CNA [i a spus ct de bine merge activitatea n Radioul condus de el [i ct de echilibrate s\nt [tirile! Spiru Haret au fost atra[i spre aceast` facultate [i n ideea c` vor face ore cu P`unescu. Adrian P`unescu, b`rbosul acela care a dat chix pe la diverse publica]ii [i televiziuni. Dar studen]ii s-au dezumflat repede, a[a cum s-a dezumflat [i P`unescu din fa]a lor. Pentru c` orele le ]ine Andrei P`unescu, adev`ratul redactor[ef al ziarelor falimentare ale trustului P`unescu!

unde, cum [i \n cel fel


q |n troleu. Pentru mijloacele de transport \n comun recomand`m Jurnalul Na]ional. Este comod, u[or de manevrat [i, \n plus, abordeaz` subiecte care \i vor face s` saliveze pe pensionarii din jurul t`u care a[teapt` nervo[i s` le cedezi scaunul: Ceau[escu i-a b`nuit de tr`dare pe [efii Armatei, Internelor [i Securit`]ii, Milea, Postelnicu [i Vlad, izola]i \n CC sau Liderii PCR, t`tucii poli]iei politice. Cine n-a citit acum doi ani almanahul Academiei Ca]avencu Sexul la romni a putut afla cam acelea[i lucruri din J.N. num`rul de luni, 19 aprilie 2004, intitulat, coinciden]`, Amorul la romni. A, evident c` dac` nu g`si]i loc pe scaun, va trebui s` v` mul]umi]i cu fragmente din Pove[ti adev`rate, Ioana [i Formula AS citite peste um`rul gospodinelor. q La mas`. Aten]ie! |n nici un caz nu \ncerca]i \n timpul mesei materiale de investiga]ie, anchete, dezv`luiri genul Ziua: Sistemul medical grav bolnav, F`nel P`v`lache 4 ani de \nchisoare sau Cum se fur` alegerile. S-a constatat c` acestea \ngreuneaz` digestia. Servi]i mai degrab` ni[te pres` de opinie. Pentru micul dejun recomand Dilema veche cu br\nz`, dou` ou` fierte, ridichi [i ceap` verde. La pr\nz pute]i merge pe chestii mai complicate cum ar fi meniul de la pagina 6 Opinii, din Ziua. Preferatul meu este num`rul de vineri, cu Zoe Petre la felul \nt\i, dup` care bag un Nistorescu cu p\ine [i sos. Trufandale precum C.T. Popescu, dac` exist`, le p`strez tot timpul la cafeaua de dup`. Pentru cazurile de lips` a poftei de m\ncare \ncerca]i pe stomacul gol c\teva pasaje ilustrate din Buc`t`ria pentru to]i. q La WC. Din cauza timpului limitat pe care-l petrec \n acest spa]iu de larg` respira]ie cu m\na la nas, eu unul nu reu[esc s` trec niciodat` de pasajul Datorit` formulei sale deosebite previne depunerile de piatr`, dezinfecteaz` [i \mprosp`teaz`.... |ns` \n urma unui studiu efectuat \n WC-ul redac]iei (e drept, valabil doar pe segmentul de pia]` B`rba]i) am descoperit c` majoritatea ziarelor abandonate aici au urm`toarele caracteristici: format mic/ mediu, culori vii [i poze mari, gen Libertatea [i Na]ional. S`pt`m\na aceasta la noi \n toalet` s-au citit cel mai bine articolele: Adept al terorismului ajuns printre yoghinii lui Bivolaru, Explozie de gaze \n sectorul 3 [i num`rul Noroc c\[tig`tor la 6 din 49. q |n pat. |n momentele de singur`tate, eu unul prefer Capital, fascicolul Media. Ringier a devenit oficial patronul grupu-

q Cei care doresc s` devin` ziari[ti [i cred c` asta se poate ntmpla [i prin Ziaristica de la

q Umbl` prin t\rg vorba c` Ovidiu Tender, celebrul miliardar de cas` al lui Ion Iliescu, s-ar fi angajat cu c\rca la noul cotidian Atac la persoan`. Rug`m omenetul din Top 100 s` stea calm [i s`

nu dea buzna \n biserici la acatiste c\nd am zis c` s-a angajat cu c\rca, nu la munc` ne-am referit, ci la c\rca de bani. Cic` ar fi investit \n logistica de-acolo cam c\t se investe[te \n trei-patru cotidiene serioase dac` nu vrei s` apari prin paginile de investiga]ii. Domle, s\nt banii lui [i nu ne b`g`m. |n a[a ceva nu te bagi dec\t dac` e[ti ori de la Top 100, ori de la PNA.

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant.


Clondiru cu onomastic`
Hai c` am g`sit un nume ca lumea pentru un local cu kebapi [i hamburgeri \n picioare: La fomil`. De fapt, l-a g`sit \naintea mea un patron din Constan]a. Sun` bine, expresiv, poate c` ar trebui s`-i urmeze [i al]ii exemplul. La o cas` de toleran]`, s` zicem, s` pui La libido-istul. Merge? La o toalet` public` La constipatu sau La deranjatu. La service auto: La derapatu sau La bo]itu. S` propunem o firm` ca lumea [i pentru cl`direa Guvernului: La nehalitu.

reportaj cu ]ara de g\t

Ciofu [i re]eta de f`cut b`ie]i


nevasta \n str`in`tate [i a[a, la farmec, i-am f`cut un copil, eram beat. {i buza sa de jos, operat` din cauza accidentului de ma[in`, se mi[c` greu. Eram la amanta mea [i eram beat [i m-am r`sturnat [i nevasta mea nu a venit la spital. Atunci am divor]at. E, fat`, acum s` d`m un test la englez`. Acest om are un secretar. Un om care \i suport` urletele. Acest secretar aduce un fax. Grasul, pur [i simplu, [terge din te miri ce cu secretarul pe jos. |l face de c\te parale [i este. Este autoritatea \n persoan`! Faxul este \n englez`. {i c\t termin` Impun`torul sticla de whisky, naiva \ncheie traducerea. |n fax se poate vedea c` Ciofu are firm`, Femac Co, ceva cu salubritatea, cu c`rbuni, cu ]evi. Ciofu trece la citirea CV-ului. Vai, \]i place \notul. Am o baie aici, dar am o piscin` acas`. Dac` vrei s` fii angajat`, s` por]i costum de baie, dup` program \ncerc`m piscina mea. {i mai mult, hai s` m\nc`m ceva.

Unde udai [i unde ap`


|n sta]ia de tramvai de la Groz`ve[ti, doi indivizi de cet`]enie beat` [i etnie mang` se certau. Unul \i spunea celuilalt c` nu e bine s` ascund` sticla de rachiu la curea, cum o f`cuse el, ci \n m\nec`, s` nu se vad`. |n sf\r[it, dup` vreo cinci minute, vine tramvaiul. |n mod fatal, cel cu sticla la curea se dezechilibreaz` [i se love[te de o bar`, ud\ndu-se instant p\n` la glezne. Cel`lalt \ncepe s` r\d` \n hohote, vr\nd parc` s`-i spun`: Vezi, b`, Vasile? Acuma e[ti ca guru Bivolaru. E[ti ud pe pantaloni, da dac`-i storci po]i s` bei tot kilu de pi[at, p\n` la ultima sut`.

`-l vede]i \n toat` splendoarea lui! Este corup`torul? Nu. Este neputinciosul? Nu. Este la[ul? Nu. Este Preaputernicul zilelor noastre. E un pic din toate acestea [i mul]i \l admir`. El are \nsemnele lui, blazoanele lui, vorbele lui, farmecul lui [i, \ntr-o anumit` m`sur`, exist` destule g\[te ce-ar vrea s`-i cad` prad`.

Sediul pe Calea Victoriei [i Anun]


Din sediul s`u d` anun] \n Anun]ul telefonic c` vrea secretar`. Cine vrea, trimite CV [i poz`. Se nume[te Ciofu, prime[te CV-urile cu poz` [i \[i alege prada. O cheam` pe la patru seara. El deschide sticla de whisky [i \mbie: Bei? Sigur c` bei! Cine nu bea whisky?. Apoi \ncepe s` spun` despre via]a lui: a avut dou` c`s`torii, din una au ie[it dou` fete. O melodram` de gras, b`rbos, cu bale curg\nd [i p`r alb, duhnind a whisky. Bolborose[te: C\nd a fost la na[terea celei de-a doua fiice am fost sigur c` era b`iat, c` altfel nu f`ceam. Eram cu

Acum, Ciofu expune 4x4 [i restaurantul


|n Mitsubishi-ul de piele urc` beat, restaurantul e aproape de sediul s`u. |n La Dolce Vita e salutat ca un cunoscut. Urecheaz` un chelner c`-i pune ghea]` \n whisky. Ghea]a se pune \n ap`. Apoi, hale[te bruschete cu usturoi, o friptur` \n s\nge, bea o sticl` de vin ro[u [i

Floare de Doroban]i col] cu Ermil Pangratti


Eram ntr-o zi cu un amic pe lng` Televiziune [i un nene la vreo 40-50 de ani, cum ne vede, cum se repede la noi cu un buchet de flori s` ni le vnd` ca s`-[i ia medicamente. Ni s-a f`cut mil` de el. I-am dat 20 de mii, dar s-a ar`tat nemul]umit. Amicul a plusat cu nc` 20 de mii. Tot nemul]umit. nc` 10 mii. A zis O.K., apoi ne-am desp`r]it [i am plecat la treaba noastr`. Dup` un timp, reu[isem s` plas`m florile c`tre o badigard` de la o banc`, ne-am rev`zut cu omul [i amicul i zice: Le-am dat cu 70 de mii, te-am fraierit! {i-a dus mna la cap [i ne-am uitat dup` el cum a continuat s` mearg` mpleticindu-se.

termin` cu un Tiramisu. Formul` de iub`re]. {i-i spune fetei: Eu [i secretarul meu s\ntem cam singuri. El e bolnav de cancer. Eu trebuie s` scap de amanta mea care-mi toac` banii, i-am luat Versace, Armani nu se cumin]e[te, are un iubit, s\nt sigur. Vreau s` scap de ea [i vreau s` fii secretara mea, s` ne g`te[ti, dac` st`m seara, s` \n[urubezi un bec, dac` se stric` [i mai ales s`-mi faci un copil, neap`rat un b`iat. Stai s`-]i fac o poz`. Scoate Nokia [i har[ti

lui e urm`toarea: Am dou` fete, dar t\mpite mai s\nt [i fetele astea pentru secretare eu le comp`timesc, le-am vorbit de copiii care s\nt f`cu]i [i arunca]i pe strad`. Ca s` vede]i [i dumneavoastr` ce se \n]elege. Am vrut [i eu s` v`d cum deschid gura. Ciofu este Sucitorul de Capete. M` rog, [i g`se[te \n |nc` o dat`, Ciofu nu e unic, ]ara asta destule s`-i fac` un nu se [tie de unde are bani, dar b`iat pentru o plimbare cu 4x4. are. {i cu [mecheriile de duzin`: vil`, afacere, mobil, ma[in`, suEugen ISTODOR ce[te capul naivelor. Ap`rarea

poza. Apoi, arat` naivei pozele altor pretendente. Uite, ieri a venit la mine sora Andreei Marin. Nu am pozat-o, de[i voia, fiindc` avea o pat` pe gur` [i tot [i-o aranja. Mi se spune Gigi. Ne vedem m\ine la opt.

Ciofu de 58 de ani

Mersul fur`ciunilor \n Halta Rediu


Ia[iul, 6493, de Boto[ani
Pleac` la [asezero[ase din Ia[i [i e \n Rediu la [aptetrei[trei. Apoi e spre Ungheni. La zecezerozero din Ia[i [i ajunge \n Rediu la un[pedou`[apte. E 6495. Mai e seara, de Dorohoi. Plecarea din Ia[i la nou`[pezeropatru [i \n Rediu, dou`zecicincizeci[ipatru. Acum, pe l\ng` astea, impiegatul de mi[care Dan Pitulac le mai are [i pe cele de \ntors. Cu un asemenea trafic pe cap, iarba din halt` cre[te, nu glum`. Impiegatul d` ordin revizorilor de ace s` coseasc` iarba. Dar revizorii nu au \n inventar coas`. Pitulac se g\nde[te cum s` scape de iarb` c` nu se mai vedea trenul de at\ta vegeta]ie. Dup` un orar dat de venirea trenurilor, Pitulac las` oile unui cioban s` pasc` iarba printre ace, pe peron, pe la semnale. Vegeta]ia, astfel, s-a diminuat p\n` la un nivel acceptabil. Dup` trei zile, [eful de post al poli]iei T.F. Tru[e[ti, Nicolae Bosac, \ntreprinde o anchet` privind dispari]ia ierbii. Concluzia este c` Pitulac [i-a \nsu[it \n mod fraudulos un ca[ de la oile beneficiare. Bosac a tratat problema cu maxim` severitate. |n acela[i an, agentul [ef adjunct Petru Pinteal` \nm\neaz` un avertisment impiegatului pentru c` nu asigurase u[a biroului de [ef de halt` cu grilaj regulamentar. Biroul este totuna cu biroul de mi[care, unde se afl` mereu un salariat gata s` primeasc` cu b`]ul f\lf\ind orice rapid nesim]it ce nu opre[te \n Rediu. De atunci, Pitulac [i-a asigurat biroul cu grilaj, chiar dac` mergea \n spatele haltei, pentru garniturile de nevoi personale. Noiembrie e o lun` a[a friguroas`, care merit` un proces-verbal. E, tocmai atunci din magazia lui 2002 s-au furat 4 tone de c`rbune [i 2 de lemne, combustibil bun de ars toat` iarna \n halt`. Prin sta]ia de radiotelefon Pitulac \l cheam` pentru constat`ri pe adjunctul Pinteal`, ce se afla \n R`useni, la 4 kilometri de Rediu. Pinteal` a fost at\t de sprinten, \nc\t a venit la fa]a furtului dup` nou` zile.

Ofer penis la cheie!


Duminic` dup`-amiaz` am ie[it [i eu, ca fiecare contribuabil, n parc, cu so]ia. Era ca-n reclama aia, dac` [ti]i: pe malul lacului Titan, romantic mna i-o ]ineam, la o teras` poposeam [i pizza mare comandam. Dintr-o dat`, o surdo-mut` sub zece ani trece n vitez` [i las` pe mas` un breloc n form` de penis din care, prin stoarcere, ie[ea la iveal` o chestie de plastic alb, simboliznd sperma. Pe penisul `sta scria 30.000. Mi s-a p`rut cam scump [i a[ fi vrut s` negociez, la urma urmei ce cadou mai romantic s`-i oferi so]iei dect un breloc n form` de penis, ns`, din p`cate, cu surdo-mu]ii nu po]i negocia. Poate dac` a[ fi luat vreo 30-40 de penisuri, s`-i duc [i lu mama, [i lu tanti Geta, [i lu mamaia, [i lu veri[oara mea M`d`lina, [i lu soacr`-mea

d` de 200.000 de lei. Dup` amend`, Avieri]ei \l invit` la bere. Pitulac nu consum` b`uturi alcoolice. Avieri]ei \i d` un suc. Avieri]ei zice c` o s`-i spun` lui Chelara[u s`-[i retrag` declara]ia. E chemat Chelara[u, amenin]at acum s` retracteze. Prin august 2003, c`ldur`. Revizorul de ace Muraru Cristinel prinde la c`rbuni un ho]. Rezultatul anchetei poli]i[tilor a fost c` Muraru, ca s` fure, i-a dat vi]el lui Pitulac.

Sf\r[it de mandat la furat


Din Rediu s-au furat [i greble, lope]i, furtune de la PSI, l`mpi cu gaz lampant, dar [i gaz. Dar Pitulac nu a mai chemat poli]i[tii. M` rog, l`mpile, gazul, un fleac nu s\nt semnale electrice \n halta Rediu [i cu l`mpile astea se semnalizeaz` intrarea [i ie[irea, noaptea, a trenurilor. Un moft. Fiindc` se pot fura [i [inele de cale ferat` [i firele de \nalt` tensiune. Primarul din R`useni, de care ]ine Rediu, zice c` nu [tie cine e [ef de halt`, dar a auzit c` e nebun. Poate, dar impiegatul e sus]inut de c`tre revizorii de ace. Reporterre--terre

Un tren T pleac` din gara G1 spre G2, gar` [i ea, cu viteza V. Se cere s` se afle c\nd va ajunge. A, e simplu, eu [tiu: niciodat`. Pentru c` de la cantonul C s-au furat macazul M, traversele TR [i [inele {, [i n-a v`zut nimeni N.

Timpul a trecut
Agentul Avieri]ei \i mai dreseaz` un proces-verbal c` nu a asigurat biroul cu grilaj metalic. Pitulac \l cheam` \n ajutor pe revizorul de ace Chelara[u, care \n prima faz` spune c` era grilaj, apoi i se spune s` spun` c` nu era grilaj. Avieri]ei d` amen-

Ethos, Porthos [i Aramis

Un cantonier convins de adev`rul c` se fur` [i obsedat de realitatea c` se bea

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

bursa [p`gilor

{i totu[i, e turist \n lume

De june [i de facto
Loazele de VIP oltean abia sc`par` de conflictul cu genera]iile mai v\rstnice [i, cum nu puteau sta departe de scandaluri, intrar` \n conflict cu legea. Primul exemplu este al odraslei fratelui Mih`ilescu, care se f`cu sc`pat din daravela cu furtul unor casetofoane auto dup` ce tacso \l intern` pentru o cur` intensiv` de dou` s`pt`m\ni la spitalul de psihiatrie. Nici n-apuc` bine s` ias` de la psihiatrie c`, \n noaptea de |nviere, `sta micu se [i propti cu pieptul \n cu]itul unui amic c`ruia \i suflase pi]ipoanca. Al doilea exemplu este al nepotului procurorului Covei, care, sub umbra bunicului ap`r`tor, acumuleaz` dosare penale \ntr-un ritm mult mai mare dec\t cel \n care reu[e[te Justi]ia s` bage \n sertar, la uitare.

Vr`jitorul din loz

C\nd ]i-ai pus paporni]a \n spinare, piranda \n paporni]` [i puradelul \n portbagajul autocarului se cheam` c` faci turism organizat, prin firm` de turism, iar nu de capul t`u. Ai plecat, vere, spre Egipt, [i n-ai de g\nd s` vii de-acolo f`r` ceva profit, chit c` pentru asta trebuie s` furi c`milele de l\ng` piramide ori cuprul de pe Sfinx. De-aia, \nainte de plecare, cineva trebuie s`-]i fac` un inventar al tu-

S` m`n\nce [i hingherii o c\ine...


|n fa]a blocului meu tr`iesc Feti]a, Ursu, Emil, Sorin [i Fifa. Ace[tia s\nt maidanezii cur]ii, care se bucur` la mine ziua [i m` latr` incon[tient [i nemotivat noaptea. Existen]a lor se bazeaz` pe cele 12 familii de locatari care le asigur` hrana [i buna dispozi]ie. |n schimbul hranei, cei 5 dul`i se ocup` extrem de g`l`gios de securitatea ma[inilor [i a sc`rilor blocului, h`r]uind orice mi[c` noaptea, tulbur\ndu-mi somnul [i audi]iile muzicale la ore t\rzii. Cu alte cuvinte, \i ur`sc. Cu totul inexplicabil, acum 2 s`pt`m\ni, urmele lor au fost adulmecate de un grup de hingheri, pu[i, culmea, pe treab`. |nainte ca hingherii s` ajung` s` \[i fac` treaba [i s` m` priveze definitiv de emo]iile sosirii acas` noaptea cu bicicleta, locatarii brigittebardoti[ti au cobor\t din apartamentele lor mici [i gri [i au \mp`r]it bancnote portocalii hingherilor, care le-au luat [i au plecat cu o non[alan]` vecin` cu datoria. |n continuare, Emil s-a suit pe Feti]a, Ursu pe Fifa, iar Sorin a continuat s` m` latre, con[tient parc` de faptul c` at\ta timp c\t nu am s` contralicitez cu vecinii mei, voi p`[i noaptea pe str`zi, fricos, zgribulit [i neputincios ca o pisic` f`r` bani. Nicu Hinghear`

turor cheltuielilor pe care le ai pe drum, plec\nd de la c\t pierzi la alba-neagra de la urcarea \n autocar [i termin\nd cu c\t te cost` s` ciupe[ti ghidul de fund. S\nt firme de turism foarte serioase, care \]i dau chiar [i informa]ii suplimentare de

exemplu, c\t e [paga la intrarea \n Egipt. E bine de [tiut, nu cumva s` te duci acolo cu apuc`turi deprinse la vama romneasc` [i s` te faci de r\s cotiz\nd de c\teva ori mai mult. Puia [i Bacsi[u

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

Marea urnire

Rocsana in corpore gr`sano?


senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Ast`zi nu port dec\t o umbrelu]` mini, \n Banat [i Cri[ana temperaturiile vor urca! [i-o fi spus Rocsana Marcu, gagica de prezint` vremea \n Libertatea, \n ziua c\nd a primit primul SMS de la Mutu. |n ziua c\nd a primit al doilea SMS de la Mutu \n care acesta, refuzat, \i sugera c` e cam gras`, Rocsana trebuie s` se fi [icat pu]in [i s` fi g\ndit: Azi am s` port o perecte de m`rgele de blan`, v\ntul va avea unele intensific`ri! V`z\nd-o at\t de \ncurcat`, s`r`cu]a, ne-am g\ndit s`-i d`m un ajutor. A[a c` d`t`torii cu p`rerea de serviciu ai Academiei Ca]avencu au votat: mo[ule, e sau nu e gras` Rocsana?

DA
Alexandru V~RZARU Gras` e un cuv\nt ur\t. A[ zice c` Rocsi e mai degrab` gr`san` sau gr`sun`. Gr`suc`. |n nici un caz, gr`sanc`. Dar, dac` are bani, eu cred c` poate fi cum vrea ea s` fie. Mai nasol mi se pare faptul c` Mutu e slab. Slab ca fotbalist. Alin IONESCU Adi, te pup, vezi c` ]i-am trimis ni[te poze pe mobil cu o gagic` ]]oas`, una Nicolescovici, nu mai re]in, o fi]oas`, cnt` ni[te manele d-alea siropoase, cu texte na[pa. Apropo, frate, mi-am tras ni[te celulare s` cr`pi, nu alta! 80 de mii de euro am dat pe dou`. Patruj de mii bucata. mi face [i masaj la t`lpi. M` descal], le setez pe vibra]ii, mi le bag n pantofi [i p-orm`-i zic lu gagic`-mea s` m` sune. E marf` de marf`. M` relaxez ca o

legum`, s` mor io. {i fii atent cu Rocsana aia de te h`r]uie. E gras`, frate, da nu-i da cu piciorul din prima c`, cine [tie, poate cite[te Dostoievski. Drago[ VASILE E o fals` problem`. Conteaz` sufletul, sinceritatea, nu celulita. Totu[i, trebuie s` recunosc [i s` fiu de acord cu ghiolbanul de Mutu c` Rocsana e mai gras` dec\t sl`b`noaga aia de Mirela Boureanu de la Ho-ra [i chiar mai ]`ranc` dec\t ]`ranul `la de Dan L`z`ric` de la Etno. Eugen ISTODOR B`, Rocsano, m` [tii, am pozat ca tine, cu nea Vergilic` Stoica. S`pt`m\na asta iau [i eu banii pe castingul `la, dar [tii cum e cred c` e[ti cam ]`ranc`, cam gras`, cam ur\]ic`, are dreptate marele fotbalist Mutu. Ce-ar fi s`-mi la[i [i mie

num`rul t`u de telefon ca s`-]i dau un sms un pic mai [colit, am, domle [i eu o facultate la baz`, s\nt b`ie]el c`run]el Ce pot s` spun, abia a[tept s` spargem banii t`i de la Meteo Libertatea la Marriott, c` tu[esc dac` nu-mi iau [i eu ni[te Armani. Apropo, dac` nu ai milionul de dolari, nu m` suna. Nu vreau s` m` iei pe nepreg`tite, cum te-a luat Mutu pe tine. Nu se face. |nva]` [i tu din experien]`. Nu vreau s` p`]esc ca tine.

gras`, dumneavoastr` s\nte]i golgeter la Chelsea. Din p`cate pentru suporterii englezi, rezultatele de pe teren precum [i calculele hrtiei demonstreaz` c` nu e gras`! Drago[ MU{AT Rocsana, nu te lua dup` `[tia! Noi, fanii t`i, te iube[te! Noi vrem foarte mult s` prezin]i rubrica Meteo din Libertatea [i \n revista Phaenomenologica (Societatea Romn` de Fenomenologie) [i s` mai prezin]i, te rug`m, Horoscopul \n pielea goal` [i \n Observator cultural! Noi Eu s\nt \ns` convins c`, de fapt, te iube[te! (V\nd parapant`, tele- Mutu a fost decep]ionat fiindc` n-a reu[it s` lege o discu]ie sefon: 0726.159.232) rioas` cu superficiala asta de Rocsana despre semnifica]ia Iulian T~NASE Cum a[a? Bine\n]eles c` Roc- m\ntuirii \n existen]ialismul orsana Marcu NU e gras`! {i pen- todox dostoievskian; [i, elegant tru c` am ajuns la Rocsana Mar- cum \l [tim, ca s` n-o fac` proascu (de mult voiam s` ajung la t`, s-a mul]umit s` o refuze subea!), a[ vrea s` m` refer la un ar- til spun\ndu-i doar c` este gras`. ticol de-al ei din revista 22, inti- Asta e drama b`rba]ilor spiritulat S`-i dezbr`c`m pe cei tuali: femeile frumoase nu-i \nboga]i, s`-i \mbr`c`m pe cei ]eleg niciodat`. goi!. Mi-a pl`cut foarte mult articolul `sta (numai \n aparen]` Dan STANCIU vestimentar) [i am fost dezaNu [tiu [i nici nu-mi pas` m`git s` v`d c` Rocsana Marcu, dac` Rocsana e sau nu gras`. o intelectual` at\t de fin`, a Adrian N`stase (de pild`) e \nceput s` pozeze \n Libertatea. grase, dar nici de el nu-mi pase. I-am g`sit \ns` [i o scuz`: marii Tot ce-a[ putea spune, uit\noameni s\nt, \n general, ciuda]i du-m` \n treac`t la pozele \n (a se vedea: Foucault, Pasolini, care ne prezint` vremea (bun` Dal etc.). |n concluzie: Rocsana sau rea \n func]ie de ce are sau Marcu nu, nu e gras` la corp, n-are Rocsana pe ea), ar fi c`-i o fat` cam prost dezbr`cat`. Adrian Mutu este slab la cap.

NU
Viorel MO}OC Dup` gustul sus-semnatului (1,80 m, 60 kg), tipa e chiar bun`. Gras`? Poate doar \n compara]ie cu Adi Mutu un juc`tor, vai, tot mai slab. Ioan T. MORAR Domnu Mutu, c` nu v` pot spune, bre Adriene, tat`!, ne deosebesc lecturile [i modul n care eu nu lovesc mingea, a[adar, domnu Mutu, chiar a[a, vi se pare gras` fata aia? Sau strugurii s\nt acri? {ti]i cam de prin ce autor v-am centrat la cap ntrebarea asta? P`i, domnule Adrian Mutu, dac` fata aia e

Neprezentat la vot

C`t`lin MATEI Domnu Mircea Toma, deci nu [tiu dac` vi se pare corect, dar eu am venit con[tiincios s\mb`t` diminea]a la orele 7 s` votez [i nu era nimeni, dec\t domnu Virgil, [i mi-am l`sat buletinul la domnu Virgil, am f`cut o list` [i m-am trecut primul pe list` [i am plecat, c` a[ fi vrut s` votez, sincer, da n-am putut s` mai stau p\n` la orele 10 c\nd scria c` se deschide imprimanta [i c\nd m-am \ntors nu mai era nimeni la sec]ie dec\t doamna Maria, care mi-a zis c` nu se mai voteaz`, c` s-a votat [i s-a \nchis imprimanta [i nici buletinul n-am apucat s` mi-l recuperez de la domnu Virgil, care a plecat cu lista.doc [i \mi pare r`u, n-am vrut s` nu votez, da chiar nu mai era nimeni, pe cuv\nt, vorbi]i cu domnu Virgil, c` el are lista [i nu vrea s`-mi dea Daniel GOACE |mi cer scuze, dar cine buletinul. Nu mi se pare deeste Rocsana Marcu? {i adic` mocra]ie. Alexandru DU}U Exist` \ntr-adev`r femei al cum s` fie prea gras`? Prea c`ror punct slab este gr`simea. gras` ca s` ce?

Nu [tiu

poli]ia presei
Probleme, Google?
La pagina Telefonul ro[u din edi]ia de smb`t` a ziarului Na]ional, afl`m c` Roxana Ciuhulescu a nceput s` practice, printre altele, kartingul. Tn`ra cu cele mai lungi picioare din Romnia ne zmbe[te dintr-un kart de toat` frumuse]ea, ntr-o poz` furnizat` cotidianului de c`tre PRO TV. Totul bine [i frumos. Mai spre dreapta [i mai n jos o [tire pe fundal negru anun]` c` motorul de c`utare Google Images a f`cut n a[a fel nct, dac` se caut` cuvntul idiot, apare poza pre[edintelui Statelor Unite ale Americii, George W. Bush. Ilustra]ia articolului n cauz` este surpriz````` aceea[i tn`r` cu acelea[i cele mai lungi picioare din Romnia, n acela[i kart, de data aceasta imaginea nefiind furnizat` de PRO TV. Poate c` [i cei de la Na]ional au folosit acela[i motor de c`utare. |ntrebarea ar fi ce cuvnt au c`utat ace[tia spernd c` vor g`si poza lui Bush [i au dat de Ciuhuleasca? elev David MORAR

Darurile au fost aruncate

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

mili]ia spiritual`
Ast`zi, tinerii civili din Mili]ia Spiritual` ne-au pus la dispozi]ie documente referitoare la cel de-al treilea om din stat, adic` la domnul Valer Dorneanu, pre[edintele Camerei Deputa]ilor. V` prezent`m mai jos cteva aspecte ale muncii sale de slujitor al PCR [i al n]eleptului conduc`tor, geniul Carpa]ilor, tovar`[ul Nicolae Ceau[escu. nainte de a trece la subiect, v` oferim adresa de email pe care le pute]i scrie acestor tineri interesa]i de cunoa[terea real` a trecutului apropiat: thespiritualmilitia@yahoo.com.

Domle, cum adic` nu m-am \mpotrivit dictaturii [i i-am \nchinat ode? P`i, uite, dac` punem \n fa]` litera nu, reiese clar anticomunismul meu visceral: NU mult iubite [i NU stimate tovar`[e Nicolae Ceau[escu, NU mult iubit` tovar`[` Elena Ceau[escu, NU mam` iubitoare [i NU savant de renume mondial. NU v` aduc prinos de recuno[tin]` [i NU cu abnega]ie \mi \nchin NU toate eforturile mele sl`virii NU numelui dumneavoastr`, NU Nicolae Ceau[escu, NU v` iubim, NU din inim`, NU... P`i, e clar c` cenzura a intervenit brutal pe textele mele, denatur\nd complet sensul contestatar.

Viceprimar fiind, la duri m` aplecam

Valer Dorneanu, un coleg apropiat al tor]ionarilor comuni[ti


Probabil c`, la apari]ia lui Valer Dorneanu n via]a politic` dominat` de PSD, mul]i s-or fi ntrebat: de unde l-au mai scos [i pe `sta? O fi el om de ncredere de i-au dat un post att de important, [ef al Camerei Deputa]ilor? Ei, nu v` speria]i, tovar`[ul Valer Dorneanu e de ncredere. nainte de 89 a fost consilier permanent la Consiliul legislativ. Adic` marile f`r`delegi ale comunismului au avut parte de sfatul permanent al tovar`[ului Valer Dorneanu, drept pentru care, n data de 13 iunie 1989, omul nostru (vorba vine, el e, de fapt, omul lor!) a [i fost ales n

Valer Dorneanu, omul pre[edin]ilor Ion Iliescu [i Nicolae Ceau[escu, pentru care diferen]a \ntre dictatur` [i democra]ie este una singur`: \n democra]ie, dictatorul se schimb` constitu]ional o dat` la patru ani, din p`cate numai de cel pu]in trei ori
Consiliul Central al Asocia]iei Juri[tilor din Romnia, pe pozi]ia 36, n vreme ce pe pozi]ia 28 era tovar`[ul colonel Deheleanu, [ef al Mili]iei jude]ului Timi[, iar pe pozi]ia 110, tovar`[ul Tudor St`nic`, [ef al Direc]iei Cercet`ri Penale din Inspectoratul General al Mili]iei, binecunoscut inculpat n cazul Ursu. Dac` v` era dor de Rodica St`noiu, ea belferea pe pozi]ia 98! Dar tovar`[ul Dorneanu a fost activ [i din punct de vedere editorial, fiind, n 1981, coautor al volumului Participarea sindicatelor la elaborarea [i aplicarea legisla]iei muncii, ap`rut la Editura Politic` [i con]innd, evident, pup`turi n curul tovar`[ului Ceau[escu. De semnalat c` aceast` carte apare cam n aceea[i perioad` n care disidentul Paraschiv voia s` organizeze, la Ploie[ti, sindicate adev`rate [i libere. Aceea[i preocupare pentru sindicate, numai c` unul e promovat [i ajunge tot mai sus pe scara politic`, n vreme ce cel`lalt, Paraschiv adic`, este urm`rit [i arestat. Iat`, prin activitatea de c`]elandru comunist a tovar`[ului Valer Dorneanu, o f`rm` din r`spunsul mai mare la ntrebarea De ce nu s-a f`cut un proces al comunismului?. Valeru-i ler

Ceea ce se poate citi \n declara]ia de mai sus se \nt\mpl` unde altundeva? \n provincia european` Vrancea a lui Marian Opri[an. Un banal viceprimar pesedist de ]ar` a fost prins c` ar vrea s` sar` p\rleazul \n cote]ul opozi]iei locale [i s` candideze de-acolo pentru \nc` un mandat. |ntr-un miez de noapte, el a acceptat s` dea aceast` declara]ie de loialitate, dup` ce a fost str\ns cu u[a sau cu sertarul unde st`tea un dosar cu c\teva nereguli pe linie administrativ` ale subiectului. Hot`r\]i oameni pesedi[tii `[tia, l-au pus pe om s`

declare c` PSD-ul e singurul partid din via]a lui [i c` al]i dumnezei \n afar` de dracii de N`stase [i Cozmnc` nu [tie. Hai c` la declara]ia asta mai mergea [i s`-[i dea singur un [ut \n fund sau o carab` pe ceaf`, ca s`-[i scuteasc` colegii de partid de-un efort. Bine c` a c`zut la \nvoial` [i a dat declara]ia, altfel \[i punea partidul \n situa]ia de a mai lansa o dat` lupta anticorup]ie la nivel de plevu[c`. {i chiar nu e timp de a[a ceva acum, c\nd trebuie preg`tit cu seriozitate furtul alegerilor.

Consiliul Loial

10

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

hahalera 45

Sarea [i Pipera campaniei electorale


La sosirea prim`verii, un cioban care se respect`, ca Gigi, \[i face schimbul de ulei [i plinul la BMW-ul V12 [i porne[te s` transhumeze cu 200 la or` de colo-colo prin ]ar`. De[i acum este sezonul \n care se coboar` la [es, el ]ine musai s` urce \n sondaje. {i uite-a[a a ajuns PNG-ul cu reprezenta]iile [i la Suceava. Aici, la o conferin]` de pres`, cineva din sal` l-a \ntrebat pe pre[edinte de ce doar cinci din cele opt scaune ale prezidiului s\nt ocupate. Evident c` o adeziune at\t de f`]i[` la o paradigm` politic` pragmatistorganicist` tr`d\nd premise imanentiste cu accente de transcendentalism neokantian l-a deranjat pe Becali. Dup` cum \l [tim, el este, mai degrab`, adeptul unui solipsism transcendent bazat pe o viziune idealist-critic` de sorginte conceptual-esen]ialist`. A[a c` filozoful din Pipera a adus c\teva argumente pertinente \n favoarea propriei ideologii. I-a strigat omului s` se tund` \nainte s` vin` la el [i pe urm` a pus bodyguarzii s`-l dea afar` [i s`-l controleze pu]in la fica]i pentru \ndr`zneala pe care a avut-o.

Dialogurile lui Blaton


Filosofia este iubirea de n]elepciune. Iar n]elepciunea este atunci cnd e[ti b`iat de[tept [i-]i angajezi oameni s` munceasc` pentru tine. Dar culmea n]elepciunii, a filosofiei adic`, e atunci cnd ]i angajezi pe cineva care s` gndeasc` pentru tine. Pro[tii gndesc ei singuri, da geniile nici gnd s`-[i pun` creierul la treab`. Dac` un geniu, Bekalides de exemplu, are chef s` gndeasc` ceva, pac, cheam` pe unu ca Socrate, i arunc` ni[te parai acolo [i-l pune la gndit. Dac` e prost [i n-are bani, s` gndeasc`, d`-l n m`-sa! Vede]i, aici e schepsisu filosofiei: degeaba n]elegi ce e aia idee absolut` dac` nu e[ti n stare s-o aplici n practica curent`. Ai dracu filosofi, la scris c`r]i nu-i ntrece nimeni, da s`-i vedem dac` [tie s` mulg` o oaie! Moare de foame, v` zic io! {i Dialogurile dintre Bekalides [i Socrate o dovedesc.

Bheeecali redivivus

BEKALIDES: B` Socrate, ia zi, b`, c-am auzit c` e[ti mare scul` de orator, cte c`r]i ai scris, b`, c` vreau s` te-angajez pe postu de filosof-stnga? SOCRATE: Hm, preabunule, pe Zeus adic` (tu[e[te s`-[i dreag` vocea), nainte de a ne apleca mai adnc asupra acestor lucruri... BEKALIDES: B`, nu m` mai lua cu vr`jeli d-astea, zi cte! SOCRATE: Nici una. Dar am dictat cteva amicului Platon. BEKALIDES: Nu z`u? {i Platon `sta cu ce se ocup`? Tot intelectual? SOCRATE: Hmm, se poate spune [i a[a, preabunule, dar mi-e team` c` te-ai molipsit de ceea ce muzele i-au h`r`zit lui Alcibiade. BEKALIDES: B`i, ce fraier e[ti, Alcibiade e porecl`, b`, nu-l

cheam` a[a. (Se uit` c`tre badigard.) Vezi, b`, ce ]i-am zis? M`-ncurc eu cu filosofi n campanie. Mai bine vorbeam cu `la, Leibizniz, c` cic-a f`cut [i bani la via]a lui, a scris [-o carte de Monedologie... da-n fine, o fi bun la dat cu gura dac` n-a scris. (i face complice cu ochiul badigardului.) Ia fii atent s` vezi cum l testez! (Apoi [i pune coatele pe mas` [i l prive[te pe Socrate n ochi.) B`iiii, filosofule, ia zi b`, ce e mai greu, un kil de ln` sau unu de fier? Acu s` te vedem! SOCRATE: Prean]eleptule, v`dit` este cunoa[terea ta, c`ci asemenea ntreb`ri me[te[ugite doar Pericle mai punea n agora. BEKALIDES: Mi[to! mi place de Bericle `sta c` iube[te pisicile. Am [i eu o pisic` d-asta de agora [i nu [tiam cum s`-i zic. Da-i zic Bericle, d-acu-ncolo.

Bravo m`, Socrate! (Zmbe[te.) Da ia zi, cum e cu lna [i fierul? SOCRATE: Preabunule, negre[it un kilogram de ln` e mai greu dect unul de fier. BEKALIDES: Bravo, b`, te-ai prins. Da s`-mi zici [i de ce. Aici e [pilu, dac` e[ti filosof. SOCRATE: Dialectic vorbind, aparen]a n[el`toare a greului, mp`r]indu-se n dou` categorii, greul u[or [i greul greu, face ca plinul [i vidul s` se amestece ntre ele nsele [i s` fie totuna. {i-atunci, gnde[te-te, Bekalides, esen]a u[orului din ln` va cnt`ri ceva mai mult dect aparen]a greului din fier. BEKALIDES: B`, e[ti tare, da de ce n-ai zis pe [leau c` bagi ni[te fier n ln` ca s` trag` la cntar? Da ce s` mai, acum, te-ai prins, te-ai prins. Te angajez s`-mi faci campanie. SOCRATE: Metoda maieutic` este f`r` de gre[ cnd mergi pe firul gndului. BEKALIDES: Maieutic` zici? B`, Socrate, s`-]i zic sincer, nu mai suport maieutica. S\nt adeptul c`m`[uielii direct pe piele, f`r` maieutic`. Filozofic vorbind e mai practic, maieutica m` strngea la subbra], transpiram ca dracu, m` ienervam repede... SOCRATE: Asta nu e bine, s` [ti]i. Un amic de-al meu, Xeno-

fon... BEKALIDES: mi sun` cunoscut numele `sta, face afaceri cu celulare, nu? SOCRATE: Pe Zeus, `sta e Vodafon. BEKALIDES: Atunci cu xeroxuri? SOCRATE: Nu, preabunule, Xenofon a fost discipolul meu pn` cnd l-au exilat atenienii [i-atunci s-a enervat a[a de tare nct a f`cut hernie. BEKALIDES: Aoleo!!! Atunci uite cum facem, te angajez pn`

la alegeri, ]i dau trei sute de mii [i tu ai grij` de mine s` nu m` inervez [i s`-mi poveste[ti, da p` scurt, ni[te c`r]i de filosofie ca s` i fac p-`[tia la toc[ouri. Batem palma? SOCRATE: Cum s` nu, preadarnicule, pe Zeus, e cea mai bun` ofert`. BEKALIDES: {i mai termin` dracului odat` cu Zeus `sta c` m` inervezi! (va urma) Filosofia Vicoveanca

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

11

tupeu 2004
social-democra]ia. S` vedem de ce merit` s` emigr`m din ]ara asta: Mega-tupeu 2004 (3 puncte): Parlamentul Romniei. La finalul mandatului, parlamentarii [i-au dat seama c` P`rinte, nu au vizitat urm`ce se-nt\mpl`, eu m` rog toarele ]`ri, pe cade trei ori pe zi. M` rog de re [i le-au treosp`tari s` m` serveasc` [i dup` ora cut \n agend`: \nchiderii. M` rog de doamna Nu]i de la Filipine, Mabutic s`-mi mai prelungeasc` listu]a de cre- laezia, Egipt, Maroc, Lidit. {i, spre diminea]`, m` rog [i de ban, Kuweit, nevast`-mea s`-mi deschid` u[a. Atunci Algeria, [i lista nu \n]eleg de ce copiilor mei le e ar mai fi contiru[ine s` zic` Tat`l nostru. nuat dac` chiar \n P`rerea mea. aceste momente nu ar fi avut loc probabil o lovitur` de stat \ntr-una dintre aceste ]`ri sau altele asem`n`toare. Tradi]ia democratic` pesedist` trebuie a[adar s` se completeze cu c\teva dictaturi clasice pe miliardele noastre, m\nca-i-ar canibalii [i talibanii din Algeria! Nesim]ire 2004 (2 puncte): PSD. Partidul s`rac [i cin|PF Teoctist, un cleric convins c` orice ctitorie trebuie s` aib` la baz` stit va merge la locale \n Bucel pu]in o demolare, [i Nicolae V`c`roiu, un martir care \nvie din mort cure[ti cu exact aceea[i echip` cu o ciorb` de burt` ca [i acum 4 ani. On]anu, Ple[ca, Darabont [i, deasupra tutuN`stase zice c` nu e sigur ca s` Aib` ce Fura Pesedi[tii. canci! Caut`-l pe unde nu-i: sin- ror, doamnelor [i domnilor, Madac` mai candideaz`. |n reali- Gr`tare, piane de piept, mici [i gurul muncitor oficial al social- rian Vanghelie. Deci PSD-ul nu tate, \n ]ara asta, nimeni nu e foarte mici, psd [i pnl la iarb` democra]iei din Romnia e sire- d` doi bani pe tot ce s-a scris \n sigur dac` mai fur`, de fapt. verde, pn] [i pur cu mu[tar, na lui Vasile Roait`. {i, eventu- patru ani \n presa romneasc`, Noroc c` vine 1 Mai Ziua In- ]`r`nie c\t cuprinde, tvr, pro tv [i al, taic`-so lui Ion Iliescu, pentru iar ghiulul ]ig`nesc al lui Materna]ional` a celor ce Muncesc antena. Numai muncitori care s-a inventat locomotiva [i rean e mai important pentru

Parlamentul Romniei face Algerie la contribuabili

electoratul din sectorul 5 dec\t orice anchet` despre [menurile lui Vanghelie. Cu o \ntrebare r`m\nem: oare c\nd va c\nta Bonnie Tyler \n deschidere la anchetarea lui Marian Vanghelie? M`i, animalule 2004 (1 punct): Ion Iliescu. B`tr\nul care n-a mai prins democra]ia popular` cu dictatori [i care-a trebuit s` se mul]umeasc` cu dictatura cu social-democra]ii anti-populari a ar`tat \nc` o dat` c`, dincolo de m\na str\ns` Regelui o dat` \n via]`, Ion Iliescu n-a \n]eles nimic din democra]ie. |ntrebat c\nd o s` afl`m adev`rul despre Revolu]ie, nea Nelu a izbucnit violent: Ia mai l`sa]i-m` \n pace cu adev`rul vostru! Cine poate s` conteste c` \n 89 a fost Revolu]ie? a \ntrebat iritat cel pe care l-au ocolit gloan]ele lui Ceau[escu \nc` din 70. Normal \n fond, \n 89, Ion Iliescu a f`cut Revolu]ie la Palat.

Baronacul, iahtul [i o [tiuc`


Afl`m c` Dumitru Sechelariu ar de]ine \n coproprietate un iaht garat la Tulcea, cu care merge la pescuit prin Delt`. Eu nu pentru pe[ti \mi fac griji, ci pentru bie]ii pelicani care ajung s` se complexeze de ce gu[e nemaiv`zute au bipezii din b`rcile alea de neam prost.

Seche Guevarra

Horic`, Horic`, f` limba mai mic`


Moderatorul de mic tiraj, mediu [antaj [i mare garaj, numitul Horic` Alexandrescu, a intrat n total` pan` de invita]i [i de idei. A[a c`, s`pt`mna trecut`, a apelat la invitatul Vadim Tudor, cu care a fost singur n platou, la o or` de maxim` impertinen]`. Ceea ce face ca titlul emisiunii, Foc \ncruci[at, s` nu se mai justifice, pentru c` e greu s` ncruci[ezi o limb` catifelat` cu panseuri din vreo trei diagnostice! A[a c` propunem ca produc]ia lui Horic` pe sticl` s` se numeasc` Focntrunpi[at!

{i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

20 puncte 12 puncte 11 puncte

Urina de Ma[ini Grele Bucure[ti

12

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

tunul catodic

Anacronica TV
Dezv`luiri din culisele por]ilor
V` rog s` identifica]i substantivul comun comun acestor citate: Poarta s`rutului, Deschide]i poarta soarelui, Gara, poarta ora[ului F`urei, Mai ie[i la poart`, M`rioar`!, Foresta a jucat cu poarta goal`, M`muc`, iac`t`-m`-s la poart`, Ionela poart`, totu[i, chilo]i. Apoi g`si]i un element comun emisiunilor: Din dragoste, Surprize, surprize [i Iart`-m`. Elementul comun este, evident, acela[i. |n televiziune, poarta a devenit o obsesie. Pentru prezentatoare, poarta este modalitatea de a transcende dincolo de studio \n inimile oamenilor obi[nui]i, cu problemele [i s`r`cia lor, cu durerea, bucuria [i emo]iile revederii celor dragi. Pentru realizatori, poarta e o u[` glisant` din PAL de 2 cm dat` cu autocolant [i prins` \n cadru metalic cu holz-[uruburi de 4, cap floare. Pentru invita]i, poarta e direc]ia \n care tre s` strige ca s` ias` sau nu vericu `la de i-a f`cut ru[inea \n sat sau depozitul de unde trebuie s`-i vin` calculatorul, gua[ele sau excursia, \n func]ie de generozitatea lu sponsoru. Iar eu, dac` v`d o poart` la TV, pe cuv\nt dac` nu m` uit ca vi]elul.

trampa [i ecranul
5 Noul canal PRO Cinema zice \ntr-un promo c` serialul Spitalul de urgen]` te ]ine cu r`suflarea t`iat`. S`n`to[i s` fim, c` dac` ajungem pe m\inile `stora de la ER, sigur ne calc` [i pe perfuzie. 5 Ziceam \n num`rul trecut c` mi-am decodat canalul porno codat din banii pe care i-am produs din toate trampele astea. Acuma, nu mai mi se pare vreo [mecherie. |n]eleg tot, v`d tot ce mi[c`, dar parc` nu mai are farmecul `la. Mi se pare banal. Ni[te oameni care fac sex toat` noaptea. M-am hot`r\t s` \l recodez. A[a c`, de la o vreme, m` uit la el f`r` sonor. 5 XXL-ilor [i XXL-elor, s\nt un XxL [i am ceva special pentru voi. V` e lene s` merge]i la sal`, v` e imposibil s` v` ab]ine]i de la dulciuri, v` e greu s` v` leg`na]i burta n ritmul pa[ilor de jogging? Ei bine, am v`zut la teleshopping noile bran]uri de sl`bit. Le bagi n pantofi [i, n numai cteva s`pt`mni, centrii nervo[i din talp` ncep s` cedeze [i X-urile se evapor` ca un abur. Un singur lucru nu pricep eu la bran]urile astea: dac` eu m` gdil n talp` de la ele [i din cauza gdilatului ncep s` rd [i m` ngra[ ca un porc [i ajung [i eu XXL, m` desp`gube[te cineva sau r`mn [i obez, [i cu banii lua]i? 5 Uit\ndu-m` la MTV Music Awards, am realizat o chestie: foarte mul]i dintre `[tia, gen Akcent, [i-au luat haine de c\nt`re] \nainte s` \nve]e s` c\nte. 5 Am tr`it o chestie foarte ciudat` azi, c\nd m` chinuiam s` descop`r ceva la televizor care merit` scris. Zap\nd pe parcursul a 15 canale/15 secunde, de fiecare dat` am avut pe ecran, timp de o secund`, o femeie. A[adar, 15-18 femei pe parcursul a 15 secunde. Ei bine, chiar mi se pare un lucru cu care s` te lauzi. M`car ca b`rbat care se uit` foarte mult la televizor. 5 Ce-o mai fi f`c\nd, domle, marmota aia? M` g\ndeam din nou c` nu e igienic s` ai \n fabric` un animal ca `la. |n primul r\nd pentru c` e o marmot` maro [i nu se vede ciocolata pe ea, c\nd se murd`re[te. Dac` tot nu i-au luat un halat alb, de protec]ie, [i o bone]ic`, m`car s` fi ales dracu o marmot` alb`. 5 Alo, s\nte]i cu bran]urile de sl`bit, m-am mai gndit [i vreau s` v` ntreb dac` glmuli]ele alea nu-mi apas` cumva [i al]i centri. Am eu o m`tu[` care a c`lcat ntr-un cui cnd era mic` [i mai trziu, pe la [aij de ani, a f`cut cataract`. Dac` nimeresc dracului ni[te bran]uri care-mi apas` pe centrul v`zului [i orbesc n numai [ase s`pt`mni? 5 {i tot din lumea animalelor: oare o fi vreo leg`tur` \ntre vaca nebun` [i lupul care a \nnebunit din cauz` c` m\nca iarb`? P\n` nu va \ncepe [i vaca s` m`n\nce oi, eu cred c` nu.

Psst, psst... B`i, Ralu, tu-i mai [tii pe `[tia de la televiziuni. Le mai dai o aprobare, ceva, m` \n]elegi! Ce te rog, din toamn` poate are nevoie vreunul s` piard` ni[te bani pe umor chinuit... Da bani, nenic`, c` n-am chef s` fac glume proaste pe gratis!

Scen` din Cartea junglei audiovizualului romnesc: King Louie C`linescu [i Baloo Filip
5 Pentru c` s\mb`t` am v`zut-o pe Oana Z`voranu pe TVR 2 [i m-am cam \ngrozit, a[ vrea s` fac o rectificare: m-am \n[elat c\nd am zis c` Oana Z`voranu seam`n` perfect la voce cu tata. Am \n]eles s\mb`t` c` tata are o voce mult, mult mai frumoas`. Iart`-m`, tat`, pentru nedreptatea pe care ]i-am f`cut-o! 5 Alo, doamn`, scuza]i c` insist, dar am uitat s` v`-ntreb mai devreme: bran]uri m`suri mari ave]i? Ct port? 47 la stngul [i 48 jumate la dreptul. Cuuuuum??? Nu, doamn`, nu vreau s` cump`r dou` perechi. V` rog frumos s` nu m` jigni]i, da? Unde scrie c` trebuie s` port acela[i num`r [i la stngul [i la dreptul? 5 Zilele trecute l-am v`zut la televizor pe Cioran, juc`torul lui FCM Bac`u. La un moment dat, Cioran `sta a intrat prin alunecare la un adversar, pe care l-a [i faultat, [i atunci mi-a amintit de celebra carte Pe culmile deposed`rii, pe care o tot caut prin anticariate [i n-o g`sesc. 5 S\mb`t` seara, \n L`pt`ria lui Enache, a c\ntat Florin Chilian. Pe durata concertului (marf`!), toate televizoarele din L`pt`rie au fost \nchise. Acum vede]i leg`tura dintre concertul lui Chilian [i rubrica Trampa [i ecranul? 5 M-am \ntrebat zilele trecute, din senin, ce o mai face Elisabeta Polihroniade. Ultima dat` c\nd am v`zut-o la televizor, acum mul]i ani, muta nebun la C7. Dac` ave]i num`rul ei de telefon, s` mi-l da]i [i mie acum, c` am mai crescut [i, teoretic, s\nt mai de[tept, a[ vrea s`-i spun c` urm`toarea mea mutare e turn la F3. Hai, Lisaveto, acu s` te v`d. 5 Am v`zut noul clip al celor de la Akcent, \n care apar ni[te p`pu[i b`gate \n borcane ce vor s` sugereze avortoni. Ce combina]ie ciudat`: muzica dance, b`ie]i cu fe]e de maneli[ti [i clip death-trash! 5 Virgil Ian]u i-a zis Andreei care tocmai fusese eliminat` c` purtarea ei \n Casa BB a costat postul 700 de milioane de lei. Probabil c` fata e liberal` [i s-a g\ndit c` altfel dec\t f`c\nd sex nu se poate lupta cu posturile aservite PSD-ului. 5 Tot eu s\nt, cu 47 la stngul [i 48 jumate la dreptul, v-am dat telefon ca s` spun c` m-am hot`rt: nu cump`r. M-a sunat o prieten` de-a mea care a luat bran]uri de-astea de la televizor [i-n loc s` sl`beasc`, mai r`u s-a-ngr`[at. Nu putea s` mearg` cu ele de tare ce-o rodeau \n t`lpi. De-abia se tra prin cas`. A-ntrziat o s`pt`mn` la serviciu n fiecare zi, c` nu putea s-alerge dup` autobuz [i p-orm` au dat-o afar`. Acum st` toat` ziua-n fotoliu, se uit` la televizor [i bag`-n ea ca sparta din cauza depresiei [i m-a sunat s`-mi zic` c` b`rbatu-s`u vrea s` bage divor]. S` v` sp`la]i pe cap cu bran]urile voastre! Huuuoo! 5 De[i nu m` mai uit de mult la emisiunile fotbalistice cu teoreticieni de duminic` noaptea, am v`zut zilele trecute c\teva fr\nturi din Procesul lui Florin C`linescu. Se tot vorbea de un fault la Liviu Mihai, fotbalist la Farul Constan]a, numai c` gazda emisiunii tot insista s`-i spun` Liviu Mihaiu, dup` numele fotbalistului de la Academia Ca]avencu. A zis o dat`, a zis de dou` ori, a zis de trei ori, p\n` am schimbat, c` deja m` enervasem. Am dat pe Recursul etapei, poate c` acolo ziceau ceva [i de mine.

C`t`lin MATEI

C\nd fu Tache nu fu Tilic`


Duminic` noaptea m` uitam pe Prima TV la Tilic`, stelu]` de cinema, respectiv Tr`sni]i \n NATO [i m` g\ndeam: cum ar fi s` distribuim o dat` cu revista [i doi-trei figuran]i care s` r\d` la texte? Ai citit titlul, s` se aud` un h`h` scurt. Ai dat de o poant`, he-hehe. Oare de ce o r\de cu a[a poft` publicul `la de pe band`? S` fie din cauza replicii lui Tilic`: Pleac`, b`, de-aici c` avem treab`: treab` mic` [i treab` mare? Hm, nu cred. Sau o r\de de c\ntarea Deschide [u[a, cre[tine / C-au venit `[tia la tine!. Nu, nici pomeneal`. Eu cred c` `[tia r\d de mine, singurul fraier care se uit` la prostia asta de emisiune \n loc s` dea la Procesul etapei [i apoi s` \nchid` televizorul. P`i, s\nt sigur c` dac` l-a[ ruga pe nea Virgil b`rbatul de serviciu al lu tanti Maria, femeia noastr` de serviciu s` joace rolul lui Tilic` ar fi mult mai bun. Parc` [i v`d titlurile din programul TV: Virgilic`, sticlu]` de cinema, respectiv Tr`snim \n NATO.

Verdict: Prima TV

baronul oval

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

13

Dormi lini[tit, [i PSD-ul dormiteaz` pentru tine


Dup` cum vede]i [i din imaginile astea, peste drum de sediul PSD Sector 2 se ridic` seme] c`tre ceriu o sal` de sport \n care, p`rerea mea, pesedi[tii au de g\nd s` dea jos bur]ile, gu[ile [i hemoroizii acumula]i \n ultimii 4 ani de stat \n Mer]an. Ce exerci]ii fizice se vor putea face \n sala asta n-avem de unde [ti, c` nici noi, de[i nu dispunem de Mer]uri, nu prea avem obiceiul sportului (vezi rubrica Meteo de s`pt`m\na asta!). Dar presupunem c` nu vor lipsi celebrul cal cu m\n`rii (pentru pesedi[tii din etnii minoritare [i nu numai) [i pista de alerg`ri cu punct de frontier` \n loc de linie de sosire. |n fine, astea s\nt pure specula]ii iar singura certitudine r`m\ne faptul c` vecin`tatea cu un sediu PSD i-a molipsit [i pe muncitori cu apuc`turile pesedi[tilor. Dr`gu]ii de ei, ce frumos le sfor`ie acolo, sus, la ad`post de privirile acuzatoare ale poporimii contribuabile care a pl`tit sala de sport la care lucreaz`! Dac` n-ar avea salopetele alea pe ei, ci ni[te Armani-uri, ai jura c`-s Iorgovan, Dorneanu [i nea Nicu exers\nd mo]`iala de Parlament. De[i la nea Nicu avem unele \ndoieli c` ar reu[i s` se cocoa]e p\n` acolo sigur adoarme \nc` de pe scar` [i cade de pe prima treapt`. Ort, mi[care, s`n`tate

Guvernul a transformat pomana porcului \n pomana mielului

|ntrerupem programul obi[nuit pentru a descoperi \mpreun` cu ce se mai ocup` Guvernul c\nd nu mai are nimic de rezolvat pe l\ng` ce nu a rezolvat p\n` acum. Ne \ntoarcem un pic \n decembrie 2003, c\nd, \nainte de a pleca la v\n`toare, demnitarii s-au g\ndit vreo patru clipe [i la b`tr\ni. |nt\i, s-au r\s pu]in de cei pe care-i stropesc c\nd trec cu girofarul. Apoi [i-au adus aminte c` era totu[i un Cr`ciun electoral, a[a c` ar fi cazul s` str\ng` ni[te bani pentru un fond destinat sus]inerii persoanelor v\rstnice pe scurt, o poman` care s` se adauge la cei 13.000 de lei proveni]i din opulentele index`ri lunare ale pensiilor. Pornit` cu sc\r[nit de fr\ne, ac]iunea s-a \ncheiat rapid, dup` Pa[te deci, num`rul de beneficiari a avut timp s` scad` semnificativ , c\nd mai multe mii de pensionari s-au trezit c` primesc cadou fabuloasa sum` de 250.000 de lei. Acum, c` v-a]i familiarizat cu problema [i a]i supravie]uit [ocului, urma]i-ne un pic la Guvern, unde g`sim liste cu persoanele

care au dat bani [i, mai ales, cu persoanele care nu au dat bani pentru pensionari. Pomelnice \ntregi, \mp`r]ite pe c`pr`rii, cu jude]ul, locul de munc`, func]ia, suma [i cel mai important apartenen]a politic`. Probabil c`, luni de zile, c\]iva func]ionari au ars gazul ca s` scrie zeci de liste, listu]e, situa]ii nominale, men]iuni (\[i doneaz` lunar indemniza]ia la c`minele de b`tr\ni; depune luni 15.12.2003; sumele vor fi transferate luni, 15.12.2003) din care s` reias` clar c` PSD a donat, iar restul lumii nu a donat, fie numele lui N`stase l`udat! Cu men]iunea c` pe lista cu Deputa]ii care nu au efectuat dona]ia pentru fondul destinat persoanelor v\rstnice s-au strecurat [i trei pesedi[ti, printre care multi-mega-miliardarul Tunaru Raj-Alexandru. {i, ca o culme a pre]iozit`]ii [i o ilustra]ie perfect` a lipsei de ocupa]ie de la Guvern, numele celor trei s\nt scrise cu litere \ngro[ate! Mai trebuie [i pozele, evident, cu tot cu must`]i desenate.

Pensii captivus

14

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Facere de pipi, \njur`tur` de mam`

cu m\inile curat murdare

Fauna PSD vs. fauna \n general

Am tot scris p\n` acum despre complexul de distrac]ii f`tat de pesedistul Iacubov \n coasta sitului arheologic de la Histria, cu pre]ul unor vestigii istorice cu o valoare greu de estimat p\n` [i pentru pr`d`torii din partidul lui N`stase. Am vorbit de lipsa avizelor, de pumnul \n gur` v\r\t autorit`]ilor din Constan]a sau de raportul Corpului de Control al premierului, raport care a scos la iveal` c\teva ilegalit`]i [i care, de[i a primit un autograf de la marele v\n`tor (rog m`suri ferme! sanchi), a avut efectul unei frec]ii la picior de silex. Complexul de neam prost al iacubovului de partid poart` o denumire de toat` jena, Baza turistic` de agrement ecologic [i piscicol. Observa]i c` [i-a f`cut loc acolo, cu neru[inare, cuv\ntul ecologic, a c`rui singur` leg`tur` cu Chiar, ia nu-]i mai l`sa, b`i, nesim]itule, javra s` fac` tot ce vrea acolo, realitatea, \n cazul despre care vorbim, este c` ar putea st\rni pe col], c` doar nu se crede domnul Nicu V`c`roiu c\nd vine de la serviciu sau c\nd se duce (sincer, niciodat` nu reu[im s` ne d`m seama ce r\sul c\torva genera]ii de g\[te cu g\t ro[u, g\rli]e sau fluierari direc]ie are). Vezi c` dac`-l mai prind ridic\nd piciorul aici i-l rup [i pe cel`lalt sau \n cel mai r`u caz beau un Red Bull [i fac [i eu acela[i lucru cu picioare ro[ii. Ordonan]a de pe el, s` v`d dac` lui \i convine. Nu de alta, dar \i tulbur` min]ile indi- Urgen]` 236 din 2000 spune c` |n perimetrele ariilor naturale vidului din st\nga, manechinul `la care nici m`car nu-i manechin, este protejate [i \n vecin`tatea aces\nsu[i Grig Bivolaru \ntr-un moment intim de nefiin]` \nsetat`. tora, precum [i a altor bunuri Costa Javra ale patrimoniului natural supuse unui regim special de pro-

tec]ie [i conservare este interzis` orice lucrare sau activitate susceptibil` s` genereze un impact negativ asupra acestora. Panc! cum ar spune colegul nostru, nea Virgil Stoica. Una din zonele strict protejate din sudul Administra]iei Rezerva]iei Biosferei Delta Dun`rii (ARBDD) este, v-a]i prins, Histria-Sinoe, 400 de hectare la care ornitologii romni [i str`ini se \nchin` precum se \nchin` c\inii ro[ii la gheata lu Claudiu Niculescu. A[adar, Iacubov, moldoveanul la care se \nchin` pesedi[tii, [i-a f`cut complexul ecologic exact \n vecin`tatea sau, pe alocuri, chiar \n zona protejat` de la Istria. De[i pentru unii s-ar putea s` fie plictisitor (pentru responsabilii de la ARBDD, de exemplu, care [tiu bine ce se \nt\mpl`, sau chiar pentru domnul Nelu Iliescu, care a aflat de mult), haide]i s` vedem care-i treaba cu atacul PSD asupra faunei protejate de la Histria. Cum acolo este un fel de loc de pelerinaj pentru ornitologi din \ntreaga lume, la scurt timp dup` ce primele buldozere [i excavatoare au halit p`m\ntul \n incinta bazei ecologice au \nceput s` se aud` primele voci care se mirau la vederea acti-

vit`]ilor iresponsabile din zon`. Ni s-a mai dus o dat` vestea \n str`in`t`]ile care s-a \nt\mplat \n Sco]ia \ntrerup circula]ia auto \n perioadele \n care batracienii se \mperecheaz` pe autostrad`. De[i drumuri de acces la complex existau din bel[ug, s-a mai copt unul, care, pe l\ng` c\]iva tumuli antici ra[i, a modificat grosolan avertizeaz` dr. Peter Weber, membru \n Consiliul Director al Societ`]ii Ornitologice din Romnia, director al Muzeului din Media[ [i profesor la catedra de zoologie a Universit`]ii din Cluj unul din cele mai importante perimetre de cuib`rit ale p`s`rilor limicole din zona Histria [i Delta Dun`rii, singurele locuri de cuib`rit pentru 4-6 specii foarte rare, incluse pe Lista Ro[ie a Romniei. A fost afectat habitatul principal de reproducere al popula]iilor de amfibieni, ca [i regimul hidric [i de salinitate al \ntregii zone. Locul pe unde trece [oseaua incriminat` era populat de o colonie de ciovlic` ruginie (Glareola pratincola), specie protejat` prin conven]ii interna]ionale la care Romnia a aderat, c` d` bine la CV, dar a uitat \ntre timp de ele. Tot aici cuib`reau colonii de fluierari cu picioare ro[ii, pi-

ciorongi, pas`rea-ogorului, codobaturi galbene [i codobaturi cu cap negru precum banii multora dintre r`pitorii partidului. Investi]ia lui Iacubov cuprinde [i un dig care \mpunge f`r` mil` (dar cu sens) lacul Sinoe, adic` cel mai mare refugiu [i dormitor de g\rli]e [i g\[te cu g\t ro[u de pe teritoriul PSD [i de pe planet`. Conform Societ`]ii Ornitologice din Romnia, au fost identificate peste 120.000 de g\[te care \nnoptau \n mod obi[nuit pe Sinoe. Aici se retrag anual, pentru o [uet`, peste 30.000 de g\[te cu g\t ro[u, adic` jum`tate din popula]ia Terrei. Dr. Peter Weber, citat mai devreme, a studiat perimetrul mai mult de zece ani, perioad` \n care a inelat peste 20.000 de p`s`ri. Timp \n care Iacubov devaliza b`nci, ]epuia statul, fugea \n str`in`tate la studii sau construia un complex ecologic cu heliport, ca s` aib` mu[chiul lui cum s` vad` de aproape, din elicopter, p`s`rile alea despre care am vorbit mai devreme. Ecologic` Contra

|n Sectorul 4 se poart` licen]iozit`]ile publice


A]i auzit de d-na Elena Hojda? Cum, nu a]i auzit de d-na Elena Hojda?! |n cazul `sta, auzi]i! D-na Elena Hojda este directorul Direc]iei Administra]iei |nv`]`m\ntului Preuniversitar a Sectorului 4 [i e cam corupt`. A lucrat ca tehnician \n Inspectoratul de |nv`]`m\nt, apoi s-a trezit din senin cu o diplom` de jurist a[a a ajuns jurist. So]ul dumneaei de]ine Pia]a Berceni, c\[tigat` ilegal printr-o licita]ie trucat`. De altfel, doamna este specialist` \n astfel de licita]ii, dar s` revenim. D-na Elena Hojda a fost membru PN}CD [i prieten` la cataram` cu primarul Lu]u. Apoi Lu]u a ajuns la pu[c`rie, iar d-na Hojda a ajuns \n PSD, nu \nainte de a finan]a campania celui care avea s` devin` primarul Vasile Mihalache. Prin gra]ia d-nei Hojda, firmele Ana Construct [i Com Prod M`d` au ob]inut sume uria[e de la bugetul local. Firmele astea s\nt ale Neac[u Marian Laz`r, un apropiat al lui Mihalache. Nici firmele Tehnoconstruct [i Academic Business nu au dus-o mai prost (contracte cu bugetul local de 50 miliarde de lei pe an), nici nu aveau cum, din moment ce ele apar]in so]ilor Elena [i Traian Hojda, de[i s\nt conduse de \nainta[i. Unul dintre ace[tia este \nainta[a Cristina M`ce[anu, s` fie s`n`toas`! D-na Elena Hojda a \nfiin]at firma SC Elen Car, trecut` \ns` pe numele mamei d-sale vitrege, d-na Elena Dr`ghici. Elen Car a derulat contracte grase cu unit`]ile de \nv`]`m\nt din sector. Materiale de construc]ii de sute de milioane de lei nu au mai ajuns niciodat` la Colegiul Mihai Eminescu, ele ap`r\nd doar \n acte [i s`n`tate! La Gr`dini]a 261, care este revendicat`, primarul Mihalache a alocat 2 miliarde de lei pentru lucr`ri, bani care au ajuns la firma Ana Construct f`r` nici o selec]ie prealabil`. Aceasta este [i re]eta preferat` a d-nei Hojda: firmele s\nt trimise s` lucreze [i abia apoi se fac licita]ii [i selec]ii, ceea ce v` dorim [i dumnevoastr`, domnule PNA. autor

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

15

De ce pe agroturismul din Bran Tortura proceselor, o nou` metod` a Securit`]ii o s`-l ia Benga

Loc de retrocedat cu capul

Dup` ce au f`cut cu srg poli]ie politic`, din 89 ncoace securi[tii s-au reprofilat [i au nceput s` fac`, foarte competen]i, afaceri. Bani aveau, informa]ii berechet [i o ncreng`tur` de rela]ii la cel mai nalt nivel. S` lu`m exemplul unui ofi]er de Securitate, Ioan Rusu. Avea rela]ii n sta]iunile Tu[nad, Borsec, avea informa]ii c` n zon` e plin de viloaie na]ionalizate, c` doar nu de poman` a ajuns el ditamai [ef adjunct SRI pe jude]ul Harghita. Cu cteva milioane de lei, bani strn[i din activitatea de securist, incluznd manichiura cu cle[tele [i machiatul cu bastonul, s-a pus pe cump`rat vile turistice, de[i acestea erau revendicate de fo[tii proprietari. A[a a luat vila din imagine, situat` n Tu[nad, pe care familia Zeriu o revendicase nc` din 1990. Vila nu era locuit`, f`cnd parte din patrimoniul turistic. La func]ia lui de barosan, nu putea fi afectat de o simpl` Ordonan]` de Guvern, de prin 1991, care interzicea vnzarea imobilelor na]ionalizate, din patrimoniul turistic, f`r` statutul propriet`]ii clarificat. Doar c` un alt act normativ interzicea cadrelor superioare ale SRI-ului s` se implice n astfel

de afaceri cu statul. Informa]ie care pesemne a ajuns [i la timpanul lui de securist [i l-a f`cut s` vnd` vila, preventiv, la o lun` dup` ce a cump`rat-o, societ`]ii Rom Radiatoare Bra[ov SRL. Dup` 14 ani de procese n Romnia, cazul a luat deja calea

Strasbourg-ului. Rusu are [anse s` devin` n curnd securistul pentru care statul post-decembrist va pl`ti aproape jum`tate de milion de euro, ca r`splat` a ntregii lui activit`]i. Biroul de Investiga]ii

Dup` ce ani de zile br`nenii s-au r`zboit cu SRI, care are \n Bran o unitate militar` [i o baz` de refacere a sl`ninii generalilor din aparatul central, [i care SRI le-a g`bjit terenurile, iat` c` peste localitate s-a pr`v`lit o nou` plag`: agroturismul. Cnd pe cineva \l ia benga, \nseamn` c` l-a luat dracul. Noi o s` v` vorbim de clanul Benga, care a pus mna pe agroturismul din Bran, cu tot cu terenurile unor proprietari c`rora administra]ia local` le-a furat terenurile. Proprietari pe care, practic, i-a luat Benga. Bun`oar`, familia Gariboldi se chinuie de ani de zile s` intre \n posesia unui hectar de teren din Bran, care \i apar]ine de drept. {ulfa de primar Zecheru, despre ispr`vile c`ruia am mai scris, a ]inut familia Gariboldi ani de zile \n [ah [i i-a zis c` nu-i poate restitui proprietatea, deoarece nu poate s` fac` dovada amplasamentului ei. Asta \n condi]iile \n care \n Romnia, [i \n special \n Transilvania, exist` \nt`bulare, exist` registre cadastrale [i exist` serviciu cadastral. Asta cu condi]ia ca \n Romnia s` avem [i primari europeni. Cum Europa nu se intersecteaz` cu Branul, \ntre timp, primarul Zecheru a vndut jum`tate din terenul lui Gariboldi lui Ioan Smutzer, care

l-a revndut clanului Benga, iar acolo au \nflorit margaretele agroturismului romnesc. Familia Gariboldi [i-a c`utat dreptatea \n instan]`, dar, \n mod miraculos, justi]ia romneasc` n-o putea cita niciodat` la domiciliu, a[a c` pe teren l-a luat Benga. Recursul la jude] a fost pierdut cu brio, pe Zecheru l-a luat benga la

alegerile din 2000 [i a disp`rut naibii \n neant, la Bran se preg`tesc s` \nfloreasc` margaretele, iar Gariboldi n-a r`mas dect cu gloria unui nume ilustru, c`ruia autorit`]ile comuniste au reu[it s`-i fure pn` [i a-ul dinspre coad`.

Biroul de Investiga]ii

Analiz` final`

Maria & Virgil Show


Vergilic` \ntreab`
r`mas a[a, Iuda, v\ndut [i blestemat. Vergilic`: P`i, de asta te-am trimis la film, ca s`-mi poveste[ti Biblia? P`i, o ai acas`. Maria: P`i, filmul a fost identic exact ca-n Biblie, nu s-a putut schimba nimic, c` a a[a a fost atunci, cu o mie-dou`-trei mii de ani \n urm`. Hai s` zic aproximativ dou` mii de ani, a fost foarte adev`rat. De asta se zice la Pa[te Hristos a \nviat [i zici Adev`rat a \nviat, fiindc` el a \nviat. La sf\r[itul filmului se vede cum el a \nviat. S-a sculat \n picioare [i era cu m\na [i s-a v`zut pe m\n` cum s-a b`tut cuiul `la mare \n m\n`. Chinurile lui m-au chinuit. M` durea c\nd d`deau romanii, mam`, cu biciul \n el. Am pl\ns. E ceva \ngrozitor. Ca la filmul `sta n-am pomenit a[a o lini[te [i toat` lumea concentrat` asupra filmului. Un ron]`it de snacksuri nu am auzit, nici o fo[neal`. Lumea suspina. Lumea pl\ngea pentru c`, vezi tu, Vergilic`, Iisus a fost n`scut de Fecioara Maria, Fecioara Maria care a jucat rolul Maia Morgenstern care a dat na[tere lui Iisus, deci identic ca-n Biblie. Vergilic`: Nu-mi mai aminti asta, c` mai bine beam scandilicele alea dec\t s` le dau pe film. Maria: Ea, aceast` femeie, a suferit enorm. {i l-a f`cut mare \n film, era la 11 ani c\nd el a alunecat [i ea a crezut c` a murit copilul [i s-a dus [i l-a m\ng\iat. C\nd l-a v`zut viu s-a \nviorat. Doamne, ce s\nge a curs din el [i el tot ]eap`n, adic` era con[tient. La un moment dat trecea una, era o femeie cu p`rul negru, brunet`, zi s` zic z\n`, dar nu era, era dracu, dracu `la era pe l\ng` el, tot vroia s`-l ia, fiindc` Iuda l-a v\ndut dracului [i dracul vroia s`-l ia pe Iisus, dar nu a reu[it, i-a trimis [i [arpe. A omor\t [arpele `la, al dracului, s-a enervat. Iisus nicidecum nu a avut vise de draci sau erotice, pornografice, numai de \ngeri, de bine. C\nd am ie[it de la film \mi venea s`-mi dau hainele de pe mine jos [i s` fiu mai bun`, s` uit de \ntre]inere, de tot

ergilic` a sacrificat trei scandilicuri pentru a o trimite pe Maria, so]ia sa [i femeia de serviciu de la Academia Ca]avencu, la Patimile lui Iisus. Bine\n]eles, vizionarea filmului s-a f`cut dup` orele de program, la Cinema Patria. Vergilic`: Ce f`ceai azi noapte la doi[pe, c` erai \n capul oaselor [i tot scriai ceva Maria: Am f`cut un rezumat al acestui film pe care l-am vizionat. Eu am stat [i filmul `sta a fost un film foarte tragic. Vergilic`: Prin ce, c` am dat banii pe el? Maria: Prin ce? Prin patimile lui Iisus, \nseamn` c` Iisus [i-a dat via]a pentru noi, oamenii p`m\nteni, pentru oamenii cinsti]i, Iuda l-a v\ndut. Dup` ce [i-a dat seama Iuda c` l-a v\ndut pentru bani, a recunoscut c` a gre[it [i s-a dus s`-[i dea banii \napoi [i s`-l ierte, nici nu a vrut s`-l asculte. A

Maria r`spunde

16

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

17

Mircea Toma are pl`cerea s` v` propun` dezv`luiri despre fapte bune:


pre[edintele CEC, dl Teculescu, este demascat ca manager ineficient; nici Zanc [i P`unescu nu sclipesc, dar asta nu-i \mpiedic` s` concureze \ntre dn[ii la cursa de legi stupide; ct despre primarul care cenzureaz` spectacolele elevilor, e clar mai stupid dect to]i cei de mai sus; e r`u c`-s papagali, dar e minunat c` n-au furat!

dosarele chi
supus al tandemului de trist` actualitate PSD-BNS, devenit ulterior pre[edinte al CEC Bra[ov. Consider\nd c` pentru a fi bancher e suficient s` ai barb`, amant` [i o p`rere foarte bun` despre tine (bun`oar`, s-a l`udat \n interviul de s`pt`m\na trecut` c` a dublat profitul \n perioada 2002-2003), Teculescu a reu[it s` \ncheie anul financiar 2003 cu un profit ce reprezint` 10% din profitul din 1995, \n condi]iile \n care nu a f`cut aproape nici o cheltuial` pentru investi]ii adic` pentru dezvoltare [i modernizare. Ca s` \n]elegem mai bine grija lui Teculescu pentru investi]ii, e suficient s` spunem c` CEC-ul a r`mas singura institu]ie de profil din ]ar` care transport` che[ul cu ma[ini neblindate. Celelalte performan]e ale CEC-ului sub conducerea lui Teculescu ar fi: o cot` de pia]` tot mai mic` pe an ce trece, ajuns` ast`zi la 7% din pia]a bancar`, [i situarea plasamentelor mult sub 50% din activele bilan]iere, ches-

x
tie care poate lui Teculescu nu-i spune mare lucru, \ns` unui om cu minim` instruire managerial` \i sugereaz` c` institu]ia ar putea intra oric\nd \ntr-un dezechilibru financiar vecin cu colapsul. {i ar mai fi o performan]` pe care chiar nu vreau s` o ignor: sub mandatul lui Teculescu la CEC, p\n` [i [paga pe care o dai la angajare a sc`zut de la 500 la 300 de dolari.

dosarele chi
fiarb` mustul. Cum de la Cotroceni o ini]iativ` legislativ` trebuie totu[i s` ia o cale legal`, dl consilier preziden]ial a adresat o scrisoare con]innd pre]ioasa idee Comisiei pentru culte, cultur` [i mass-media de la Senat. Aici epistola a \nc`put independent aten]ie, acest detaliu este important pe minile altor doi patrio]i: Adrian P`unescu [i Grigore Zanc, recte pre[edintele [i vicepre[edintele comisiei. Care s-au entuziasmat \n a[a hal la ideea consilierului preziden]ial \nct au decis s` propun` din nou, independent unul de cel`lalt cte un proiect de lege. Proiecte care au [i ap`rut pe agenda comisiei, practic, deodat`. V` da]i seama c` pn` s` se enerveze ziari[tii, pn` s` se certe Clubul Romn de Pres` cu dl {tireanu pe acest subiect [i pn` s` anun]e pre[edintele c` nu va promulga o lege pe care presa nu o dore[te, cei doi s-au luat la trnt` de mama focului pentru paternitatea prostiei. Dar dac` tot a venit vorba despre paternitate, trebuie s` v` dezv`luim un secret. Nici unul dintre cei doi nu [i-a scris, de fapt, textul. Din informa]iile noastre, amndoi [i independent unul de cel`lalt au cerut cte unui negri[or (ag`]at, se pare, chiar de pe planta]ia Cotroceniului) s` redacteze proiectul de lege. Ei bine, a[a cum poate c` a]i remarcat din dezacordul strecurat \n fraza de mai sus, negri[orii erau unul [i acela[i, iar efortul acestuia nu a fost att cel necesar s` compun` dou` legi a cte 2 rnduri, ct s` fac` o singur` lege \n dou` versiuni ct de ct diferite.

Ani de liceu, cu cenzur` peste gur`!

Constantin Teculescu, un CEC [i o minte \n alb


u [tiu al]ii cu ce au aruncat pe geam de draci, dar eu unul m-am enervat foarte tare s`pt`m\na trecut` citind \n revista noastr` un interviu \n care Constantin Teculescu nu s-a rezumat la obi[nuitele dezacorduri [i ciudata p`rere de r`u c` nu i s-a dat [i lui [ansa s` fac` poli]ie politic` (ce IQ discret trebuie s` ai pentru a zice a[a ceva!) ci s-a mai [i l`udat cu performan]ele CEC-ului sub mandatul s`u. Despre aceste performan]e a[ vrea

eu s` vorbesc aici [i inten]ionez s` fac asta \nainte s`-mi treac` nervii. Prima performan]` a lui Teculescu dateaz` din 1996 c\nd, pus pentru prima dat` [ef peste o institu]ie pe care normal ar fi s` o conduc` cineva inteligent, a reu[it s` \njum`t`]easc` profitul \n doar 9 luni. Performan]ele au luat apoi o pauz` de 4 ani, timp \n care Teculescu a stat \n opozi]ie, al`turi de PDSR, [i nu [tim ce anume a f`cut dar e de presupus c` nu ceva ce implic` misterioasele mecanisme ale g\ndirii. A revenit \n for]` \n 2001, sprijinit de partid [i de sindicatul institu]iei, pe atunci condus de domnul nea Gheorghe D`nd`il`, un

O prostie nu vine niciodat` singur`

xisten]a unei zile mondiale a libert`]ii presei a strnit b`[ica na]ionalist` a unui mare romn: \n definitiv, de ce s` nu avem o zi romneasc` a libert`]ii presei? Ce, n-avem noi mu[chi pentru o libertate romneasc` a presei? Creativul patriot, care s`l`[luie[te temporar la Cotroceni, este Octavian {tireanu [i nu e de condamnat. |n fond, n-ar fi r`u dac` am avea [i un 1 Mai romnesc, dar prin octombrie, pn` s`

codrul bunelor maniere


Primarul Gherasim e mai tare-n case ca N`stase
Vasile Gherasim, primarul sectorului 1, locuie[te n Bucure[tii Noi. Nu la bloc, ci la cas`. Mai exact, la case. Are [i el, acolo, o pereche de case, prinse una de alta. C` doar nu era s` stea [i ziua [i noaptea n aceea[i cas`. Se mai schimb` omul. S` zicem c` una e de purtare [i una de ora[. Una de var`, alta de iarn`. Una pentru c`-i pesedist, alta pentru c`-i primar. Una pentru c`-i ochelarist, alta pentru c`-i b`iat cu ochi alba[tri. Una pentru Vasile, alta pentru Gherasim. Cnd o spal` pe prima, locuie[te n cealalt`. Vecinii care-i cunosc casele spun c`-i ciudat cum un primar cu preten]ii ca el poart` doar o pereche de case, de c]iva ani ncoace. Unii ns` spun c` primarul are un [ifonier ntreg de case, n ntreg cartierul, dar nu se arat` cu ele n lume, fiind momentan trecute pe numele unor persoane dichisite din anturajul s`u. Este [i normal s`-[i fi f`cut mai multe, la ce stof` de primar pesedist are.

iercuri, 21 aprilie, la C`l`ra[i, n ]inutul lui T`r`cil`, s-a ]inut Ziua Liceelor. Un grup de elevi de la unul din liceele c`l`r`[ene a prezentat o pies` ceva mai \ndr`znea]` pentru zona geografic` de care vorbim. Piesa con]inea ni[te replici mai tari, cum ar fi: Eu vreau s` plec dracului din ]ara asta n care nu po]i s` deschizi gura dect dac` ai buzele preg`tite s` pupi in fund partidul, ...o comun` am`rt`, sat f`r` cini, care din prostia oamenilor `stora n-a g`sit s` se numeasc` dect Romnia. Sat Romnia, comuna Romnia, jude]ul Romnia, Romnia!, ntr-un an vreau s` devin profesor. S` mor de foame. Peste doi ani am s` sp`l weceuri. Dar avnd diploma de A.S.E. Ne pas` ce visezi... n sal` era [i primarul }u]uianu, omul care nu pleac` de la evenimente pn` nu se termin` ultimul strop de pileal` [i, probabil, a[tepta protocolul de la final. Cnd a v`zut piesa, primarul, deja marcat de ceva consuma]ie anterioar`, s-a ridicat n picioare [i a nceput s` strige: Opri]i spectacolul!. Imediat, directorul Casei de Cultur`, Danciu, un admirator al poe]ilor PSD, le-a f`cut un scandal monstru profesorilor care au permis [i ncurajat un asemenea spectacol. Culmea e c` aceast` reprezenta]ie n direct a ngustimii min]ilor oficiale din C`l`ra[i nu a fost regizat`. Ea s-a desf`[urat spontan [i a demonstrat spectatorilor [i elevilor actori c` fraza cu plecatul din Romnia [i pupat fundul partidului era ct se poate de adev`rat`. Biroul de Investiga]ii

Nu v` face]i griji, oasele celor \ngropa]i \n Mausoleul din Parcul Carol nu le mut`m, vom cl`di Catedrala M\ntuirii Neamului pe ele. {i, cred, lucrurile se vor rezolva de la sine la Judecata de Apoi: cine a crezut \n Domnul merge \n Paradis, cine a crezut \n Tovar`[ul r`m\ne dracului pe loc.

xXL
Cum s-a cl`dit \n Ialomi]a cuibul clanului din T`rt`[e[ti
asa de la Slobozia despre care se b`nuie[te c` este a marelui Adi N., via Marian Bucur din T`rt`[e[ti, v`r de peste mai multe spi]e al uria[ului v\n`tor, se afl`, de fapt, pu]in mai \ncolo, la F`c`eni. Mai exact pe c\mp, acolo unde c\ndva se \mpreunau \n lini[te lighioanele B`r`g`nului, iar acum se odihnesc lighioanele epuizate de v\n`toare ale partidului. C`soiul a fost tr\ntit de Bucur exact pe terenul IAS F`c`eni, \ncep\nd cu anul 1993, c\nd Comisia Jude]ean` de Fond Funciar Ialomi]a a \mpropriet`rit aiurea, ca proasta-n t\rg, o cucoan` din Bucure[ti. Care cucoan`, de[i n-a locuit niciodat` \n Ialomi]a, n-a avut vreo mo[tenire \n jude] [i n-a v`zut \n via]a ei ar`tur` [i pi[at de vit`, a primit 5.000 de metri \n extravilanul comunei F`c`eni, pe domeniul IASului. Se b`nuie[te c` este [i ea rud` cu Bucur. Dup` marea cotitur` cu cei 15.000 de speciali[ti din 96, lucr`rile au fost abandonate. Poli]ia a purces la a cerceta penal t`r`[enia t`rt`[e[tenilor (\mpropriet`rire abuziv`, schimbarea categoriei de folosin]` a terenului, nereguli contabile \n h\r]oagele firmei de construc]ii a v`rului, cea care a ridicat m`g`oaia), dar dosarul [i-a rupt g\tul \n scurt` vreme, nu se [tie pe unde, dar se b`nuie[te de ce. Acum viloiul \[i \ndepline[te menirea, adic` g`zduie[te v\n`tori [i chefuri de [tabi, iar accesul este condi]ionat de un bac care merge dup` mu[chiul oamenilor lui Bucur, v`rul lui Adi N. {i care Bucur, de altfel, a devenit st`p\n peste toat` balta Ialomi]ei, ve]i vedea mai t\rziu cum.

Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

Alexandru V`rzaru vrea s` c`sca]i ochii la bun`tatea asta de subiecte:


N`stase [i-a dezgropat socrul din mausoleul din Parcul Carol! V`rul lui Adi N. din T`rt`[e[ti prime[te teren unde nu a avut niciodat`! B`iatul lui Solcanu a avut accident \n drum spre v\n`toare! Iar Dan Pavel are grij` ca adep]ii s` nu-l fure pe Becali!

Accident de v\n` tare, cu fiul lui Solcanu

Fostul ministru de Externe [i actualul prim-ministru Adrian N`stase, al c`rui prim-socru a fost fost ministru de Externe pe vremea lui Dej

Adrian N`stase comite socrulegiu dup` socrulegiu


nainte de a se c`s`tori cu Dana, fiica ministrului comunist Angelo Miculescu, Adrian N`stase a fost c`s`torit cu fiica nomenclaturistului comunist Grigore Preoteasa. |n timp ce Miculescu a fost ministru al Agriculturii ceau[iste, Grigore Preoteasa a fost ministrul Afacerilor Externe \n perioada 1955-1957. Motivul pentru care Adrian a divor]at de Preoteasa nu avea, se pare, nici o leg`tur` cu sfin]enia. Dar iat` c` anii au trecut [i ambii socri ai lui Adrian N`stase s-au mutat la cele sfinte sau, poate, nesfinte. |n orice caz, ambii socri ai lui N`stase au murit, lucru care li se \nt\mpl`

Biroul de Investiga]ii

Am \n]eles, s` tr`i]i, domnu pre[edinte: r`m\nem \n Irak p\n` la loc comanda! Pu[ti avem, baionete avem, avem [i s`bii performante. Dar, dac` permite]i s` raportez, tovar`[e comandant suprem, poate ne schimba]i [i nou` ]inutele de ro[iori ca s` nu devenim ]inte vii \n de[ert. C` e p`cat s` murim aiurea cum a p`]it camarazii no[tri, maiorul {on]u [i domnu M`r`cineanu.

foarte frecvent socrilor. Grigore Preoteasa a murit \n 1957, iar Angelo Miculescu la c\]iva ani dup` evenimentele din 89. Dar iat` c` anii au trecut \n continuare [i, \n anul 2004, socrii r`posa]i ai lui Adrian N`stase revin \n actualitate. {i ve]i observa, desigur, c\t de diferit revin socrii premierului \n actualitate [i ce discriminare exist` chiar [i la nivel de socri. S` ne referim mai \nt\i la impozantul bust al lui Angelo Miculescu, dezvelit de cur\nd \n holul Institutului de Cercet`ri Agronomice, parte a Academiei de {tiin]e Agricole [i Silvice. Bustul acesta enorm se datoreaz`, fire[te, mai pu]in vastei agriculturi a lui Miculescu, c\t faptului c` tat`l Danei N`stase a [tiut, la un moment nepotrivit, s` \[i aleag` ginerele

potrivit. {i acum vine momentul culminant al socrilegiului comis de N`stase: \n timp ce ultimul socru o duce bine-mersi \n holul Institutului de Cercet`ri Agronomice, Grigore Preoteasa are o via]` de apoi destul de grea cu fostul s`u ginere. Prin decizia premierului N`stase de demolare a mausoleului din Parcul Carol, Grigore Preoteasa, care este \ngropat aici, se vede dat afar` din spa]iul locativ care ar fi trebuit s`-i apar]in` pe vecie. Pentru cei care au deschis mai t\rziu decript`rile acestea funerare, repet`m: primul socru al lui N`stase, Grigore Preoteasa, este scos afar` din morm\nt prin chiar decizia fostului s`u ginere, actualmente prim-ministru. |n numele tat`luisocru [i-al ginerelui, amin!

rintre pasiunile Solcanului cel mic, adic` fiul pa[optistului senator, \n capul listei s\nt tuningul [i shootingul. Tuningul l-a ajutat s` fac` dintr-un Opel de serie un bolid de c\teva miliarde. {i, adiacent, s` adune vreo opt milioane de lei la administra]ia financiar` (amenzi pentru vitez`). Iar shootingul l-a propulsat \n galeria marilor v\n`tori ai patriei. Unul din ocoalele silvice \n care Bogd`nel face des umbr` c`priorului [i mistre]ului (c\nd \[i sprijin` c`lc\iul pe trofee, pentru poz`) este cel de la Dur`u. Unde, acum ceva zile, s-a r`sturnat jeepul cu shooteri. Solcanul cel mic se afla pe locul mortului, zic sursele, de unde a nimerit fix \n pozi]ia trofeului de v\n`toare c\nd jeepul a derapat [i apoi s-a r`sturnat. Desc`lecatul lui Bogdan la Dur`u l-a trimis direct la Clinica de Ortopedie [i Traumatologie de la Spitalul de Recuperare din Ia[i. Unde i s-a f`cut un tuning pentru fracturile la glezn` [i la cotul st\ng, care nu-i vor mai permite s` se joace de-a shootingu pentru o vreme.

Patimile filozofului Becali \n ]ara pixurilor z`ltate

pixuri. Astfel, un pix de doi lei, care cost` patru mii de lei, este decontat cu [ai[pe mii. |nmul]i]i necesarul de pixuri pentru teritoriu cu, s` zicem, zece mii, [i o s` ob]inem frumoasa sum`, dilatat` cu 400 la sut`, de 160 de milioane de lei, din care sc`dem valoarea lor real`, care este de 40 de milioane, [i o s` realiz`m necuvenita diferen]` de 120 de milioane, pe care banditul Olteanu, de la care filozoful Becalides a cump`rat partidul la cheie, o bag` \n buzunar. Drept urmare, Dan Pavel, care este garda financiar`, curtea de conturi, poli]ia economic` [i magistrul lui Becalides, i-a dat un [ut \n trti]` lui Olteanu, care s-a trezit pe spate \n mijlocul str`zii [i l-a \nv`]at pe ucenicul lui ca data viitoare s` ca[te ochii-n [ai[pe, \nainte de a-[i mai trimite pajii la cump`r`turi sau, m` rog, la tot ce are nevoie Noua Genera]ie pentru a se alfabetiza [i a intra [i ea \n rndul lumii. |n alt` ordine de idei, statul major al partidului nu func]ioneaz` \n sediul central din Bl`nari, a[a cum v-a]i fi a[teptat, ci \n Stelari, \n aripa Steaua de la hotelul Marriott a filozofului Becalides. Cu aerul lui de trl` p`r`sit`, sediul din Bl`nari ar trebui amenajat ca stn` de protocol cu acte \n regul`, pentru nevoile fire[ti, genetice, mioritice, ancestrale ale filozofului Becalides. Biroul de Investiga]ii

oua Genera]ie a filozofului Becali, zis Becalides, are mari probleme cu cheltuielile. La partid se fur` pe rupte, se fac deconturi umflate cu milioanele, se jupoaie pn` [i pielea de pe

Ho-paaa... Iar mi-a lipit Ponta gum` de mestecat pe scaun. Ce [trengar! A[a-i f`ceam [i io lu toar[u D`sc`lescu... Hai c` promite b`iatu! N-o s` treac` nici dou`j de ani [i parc`-l v`d pre[edinte executiv \n locul meu!

Aidi, bre B`sescule... astea este jmecherii care am \nt\lnit mul]i ca tine! Adic` ce zici tu: c` cinci minus unu este o m\n`, ]inem un deget, face patru?... H`, h`, nu m` p`c`le[ti! Cinci minus unu face mai mult, c` ai [i de[tele cu vergheta!

Mare talent poli]istu `sta care a f`cut portretul-robot al coruptului romn! Ia uite, are z\mbetul viclean al lui Iacubov, nasul ro[u al lui V`c`roiu, ochii galbeni ai lui Vanghelie, urechile mi[c`toare ale lui Micky {pag`... Aoleo, guri]a asta delicat` e chiar a domnului... Asta e o calomnie! Ia, de m\ine s` mi-l trece]i pe artistul `sta la circula]ie! Pe drumul de costi[` ce duce la Najaf / Venea un mo[ cam jalnic boscorodind prin praf: / Mai lung` v` e calea acum la dus de-acas` / Eu v-a[ chema, dar SUA din pulp` nu m` las`!

Maestrul Ionel Bl`nculescu constat\nd c` portretul-robot al coruptului necunoscut e ca Mona Lisa: oriunde \i plasezi un plic cu bani, se uit` fix la el [i z\mbe[te enigmatic

Octav Cozmnc`, un exemplar relict aflat \n preajma cercurilor Puterii \nc` din pre-iliescian, c\nd era doar un t\n`r dinozaur

Traian B`sescu expun\nd teorema Sectorul 5 + primar Vanghelie = 5

18

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

MONDENII VECHI {I NOI


V` spun eu, b`ie]i, \n muzic` nu conteaz` vocea, urechea sau talentul, pentru c` astea se g`sesc la toate magazinele. Stilul [i elegan]a, fra]ilor, s\nt extrem de importante, deoarece chestiile astea cost` enorm [i, deci, nu ]i le poate cump`ra orice am`r`[tean.

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Aruncarea \n valuri

Fratele Vintil`, dovedit de Fra]ii Jderi


|n leg`tur` cu articolul dumneavoastr` din data de 24.03.2004, pagina 19, cu www.fratiijderi.ro, care nu m` deranjeaz` la modul nervos, v` rog s` publica]i un drept la replic` menit s` limpezeasc` subiectul: Arhitect [i karatist dedicat, tat` a doi copii minori, practicant de construc]ii [i vr`jeli interioare, tr`itor de via]` [i adesea \n p`dure, muncesc de 4 ani la ridicarea unui s`tuc de vacan]` \n Mun]ii Lotrului, pe numele lui Fra]ii Jderi. Pentru natur`, aventur`, m\ncare [i b`utur`. Normal c` [i pentru bani. Despre asta e vorba. V` mul]umesc c` exista]i, dle Ca]avencu! Cezar Cotescu Ei bine, am publicat acest drept la replic` nu pentru c` domnul Cotescu ne-ar fi intimidat cu pasiunea lui pentru karate n-or s` se team` de a[a ceva tocmai ni[te oameni curajo[i de la Academia Ca]avencu, la o adic` le avem [i noi cu fuleul, poate chiar mai bine dec\t le are domnul Cotescu cu karatele. L-am publicat pentru c` omul este abonat la revista noastr` de 10 ani, deci ne este prieten din umbr`, [i la urma urmei n-a f`cut nimic r`u, chiar dimpotriv`. La urma urmei, nici noi n-am f`cut cine [tie ce r`u, adic` ce-am f`cut?, am pozat u[a unei ma[ini pe care scria www.fratiijderi.ro [i am dat poza \n ziar, mare chestie! Nimeni n-a f`cut nimic r`u, a[adar, [i, \nc` o dat`, public`m dreptul la replic` nu de teama karatelor [tiute de domnul Cotescu c`ci nici noi nu s\ntem chiar ni[te ne[tiutori \n ale caftelii: I.T. Morar a f`cut judo, I. T`nase a f`cut box (din c\te ne-am dat noi seama, I.T. Morar a f`cut mai mult judo dec\t a f`cut I. T`nase box), Drogeanu a f`cut fotbal la Medgidia (deci la o echip` mic`, de cotonogari), R. Cucui a f`cut gimnastic` (bat `[tia ca la fasole, doar nu degeaba [i-a f`cut Cucui revist` de buc`t`rie), iar eu am f`cut V-a]i ascunselea c\nd eram mic. Deci, am face fa]`.

indexul evenimentelor mondene

Laura Stone a comis un videoclip. {i fiindc` o infrac]iune nu vine niciodat` singur`, duduia romno-italian` cu sivi cro[etat cu a]` alb` a intrat \n Penelista Mona Musc` a precizat studioul de \nregistr`ri [i a scos c`, \n general, femeile au alte pasiuni, nu cea politic`; au pasi- printre buzele rujate ni[te zgomote care ne-au produs senza]ii unea cartofului, a m\nc`rii. Corect. Cu men]iunea c` femeile extraordinare. |n clipa \n care din PSD au pasiunea caviarului am auzit-o, ne-am sim]it cu[i a somonului fum. prin[i de fiori mitologici. Brusc, am fi dat orice pentru o pereche de dopuri de cear`, a[a cum purtau \n urechi matelo]ii lui Ulise Latrin lover [i, dac` buricele speriate ale degetelor noastre n-ar fi g`sit la Cea mai mediatizat` femeie a s`pt`m\nii, Oana Z`voranu, a de- timp butonul de volum al teleclarat despre proasp`tul ei iubit: comenzii, am fi fost gata s` ne arunc`m odiseic \n ap`, prefePepe este cel mai bun b`rbat, rabil cu un bolovan de g\t. PenAm f`cut sex cu Pepe etc. Se 3rei SudEst, Animal X tru rafale de asemenea tr`iri vede treaba c` Oana asta nu se spectaculoase a[tept`m cu inmai d` jos din pat dec\t ca s` teres albumul \ntreg. cincizeci de chile mai mult, iar dea interviul de dup`. cuv\ntul elegan]` rezoneaz` cu numele ei la fel de bine ca termenul de specialitate beauty Silicoana Minciunica cu galo[. Andreea B`lan zice c` n-are siliLa gala Pantne Beauty coane [i c` i-au crescut s\nii pen- Awards, Teo Trandafir a fost pretru c` a luat pastile pentru miat` la sec]iunea Transforovare. M\ine-poim\ine o s` afl`m mare de stil \n 2003, felie de Cu labele \nfipte \n ni[te boc` i-a crescut burta pentru c` a concurs ce recunoa[te cea mai canci cu limba rev`rsat` [i bot luat vitamina C pentru copii. elegant` [i reu[it` schimbare a metalizat, ciufulit` [i asortat` ca \nf`]i[`rii unei vedete. Sincer look jerp`nos cu animalele ics de vorbind, zona \n care Teo este cu l\ng` ea, Cristiana R`du]` s-a adev`rat number one ar trebui declarat onorat` de premiul Stil Te a[tept la semafor, s` se numeasc` str\mtare de [i elegan]` pe care i l-a acordat stil. Fiindc` s` dea naiba dac` revista Actualitatea muzical`. ]i-am v\ndut Teo nu se-mbrac` la fel de ne- Ne-am fi putut imagina c` ]inuta un dormitor ispititor ca atunci c\nd avea cu aberant` a fetei e un gest pre-

Cartoful liberal se \ntoarce!

[i Cristiana R`du]` XXX


meditat de frond` fa]` de lemno[enia titulaturii premiului, dac` n-am fi aflat la timp c` madam Bobic habar n-avea ce distinc]ie i se va \nm\na. Din prea mare respect pentru gologanii lui Costel Bobic, revista \[i propusese s`-i dea nevestei acestuia premiul Revela]ia anului. |ns` presa a protestat la timp (Ce m`-sa revela]ie?! Ce tac-su an?!), iar Octavian Ursulescu, \n grab` [i-n pan` de inspira]ie, a [ters cu guma [i a morm`it, \n timp ce m\zg`lea pe diploma de carton: ~``` Stil. {i h\\\ ele-gan-]`!. Veninul [i c\nepa

Transformare \n mic`

Ghicitul \n bobic

Irina de la A.S.I.A. [i-a deschis o agen]ie imobiliar`. Cu aceast` ocazie, celebra trup` va interpreta nu numai melodii cu garsoniere [i dormitoare, ci hituri despre \nt\lniri romantice \n apartamente de trei camere cu cadastru [i intabulare.

Senza]ional! Roxana de la Marcueting a primit un SMS de la Tetelu!


Incredibil! Fenomenal! Incendiar! }ara arde de ner`bdare s` afle adev`rul! Dup` ce Rocsana Marcu (de la rubrica Rocsana v` prezint` vremea) a primit mai multe SMS-uri indecente de la Adi Mutu (de pe banca de rezerve a lui Chelsea), inevitabilul s-a produs. Colega noastr` Roxana Bodea, de la Biroul de Marketing, a primit un mesaj de la celebrul, afemeiatul, milionarul \n dolari, inconfundabilul Tetelu! |n exclusivitate pe ]ar`, iat` SMS-ul lui Tetelu: Fa, mergi la vernisaj? La galeriile Siameza de pe centru, iepuras mic cu blanita! Hai, ca mai sint cu doi semiintelectuali cu mErcedes care am vrea sa vernisam ceva nou. Te iubesc, n-ai cumva si-o sora-ta, pupateas pe gura! TETELU Normal, Roxana noastr`, ca [i Rocsana lor, a alergat \ntr-un suflet s` ne dea vestea [i o poz` artistic` cu ea, ca pentru prima pagin` din Libertatea. A[a se nasc marile dezv`luiri prin SMS. Jos Mutu! Bravo, Roxana, bravo Tetelu, ]ine]i-o tot a[a! Nu-mi r`spunzi la SMS, ]`ranco!

Dezbr`c`torul de \n]elepciune
Gigi Becali a m`rturisit: Pe Gic` Hagi mi l-a prezentat o balerin`!. S\nt curios dac` era o balerin` practician` sau vreo stripteuz` d-aia de doi lei, care se pricepea numai la teorie.

Balet it be

Domnul Cotescu ne-a mai invitat s` mergem la d\nsul, la Fra]ii Jderi, cu teambuilding-ul, iar noi am r`spuns c` ne mai g\ndim [i c` am vrea s` pl`tim, s` nu se interpreteze, c` lumea-i rea. Ca s` ne conving` s` mergem m`car cu o reducere (nu ne-a convins, noi vrem s` pl`tim [i \n plus, dac` se poate), domnul Cotescu ne-a ar`tat [i o map` de prezentare, unde am descoperit o poz` veche de dou` s`pt`m\ni \n care Marius Vintil` (as [i `sta la diverse sporturi, cu brandul c\t casa) \ncearc` s`-[i scoat` de unul singur ma[ina pr`p`dit` \n r\u de prietena lui. Pentru colec]ionarii de nume de prietene, pe aceasta o cheam` Olimpia Olari (\n medalion), este actri]` la TNB, iar ma[inile noastre ]in s` o felicite [i pe aceast` cale c` nu a ales pe unul dintre noi de prieten (noi nu s\ntem \n totalitate de acord cu ma[inile noastre, dar le d`m dreptul la cuv\nt, \n fond e vorba de tabla lor).

Fra]ii A[ijderi

Localul b`lan
Tot Ardealu-i burta!
Drumurile vie]ii \n general [i ale bur]ii \n particular ne poart` din c\nd \n c\nd [i pe la alte mese dec\t cele din Bucure[ti. De pild`, la Sibiu, unde o scurt` vizit` de-o zi te poate umple de senza]ii tari la stomac. Trei locuri am colindat \ntr-un mic efort etnologicetnogastric [i acestea ar fi: cofet`ria Hotelului Bulevard, restaurantul Ileana [i restaurantul New Yorker. S` le lu`m pe r\nd. Dac` f`ceai abstrac]ie de lipsa investi]iilor, de aerul comunist [i de plictiseala cu care te serveau v\nz`toarele, cofet`ria \]i ap`rea ca un loc unde ciud`]enia sibienilor iese la suprafa]`. Dis-de-diminea]` o mul]ime dintre d\n[ii, de la gabori cu p`l`rie p\n` la cucoane apretate [i \mbr`cate \n mare ]inut`, nu aveau altceva de f`cut dec\t s` vin` la cofet`rie.

Nici m`car nu era week-end, nu era vreo zi de s`rb`toare. Pur [i simplu, astea-s obiceiurile la ei, \n str`in`tate, \n Transilvania, s` se \nt\lneasc` unii cu al]ii, la o cafelu]`, la o pr`jituric` sau la un sucule], fix la cofet`rie, diminea]a. La Bucure[ti, cofet`riile s\nt mai pustii, nu, mai ales la ora 9? Apoi, burta care se cerea umplut` cu ceva mai serios a mers ]int` c`tre un restaurant cu specific romnesc, pe numele lui Ileana. Cu tot respectul pentru specificul romnesc [i pentru m\ncarea servit` romne[te(la

Ileana am m\ncat un platou cu de toate sl`nin`, ceap`, [unc`, br\nz` de mi-am lins degetele [i f`r` s` m` coste prea mult), manelele [i decora]iile populare excesive te fac s` te sim]i ca-ntr-un muzeu \nc`rcat cu tot felul de exponate. |n sf\r[it, s` ajung [i la felul principal: pulpele americane, puii cu ciuperci \n sos alb [i spaghetele pe care le-am comandat la New Yorker, un local din Sibiu. Care pentru toate astea [i pentru multe beri ne-a luat 700.000 de lei la patru oameni. A[ zice c` nu e mult. {i, mai ales, nu-i r`u,

pentru c` por]iile erau foarte mari [i, dup` gustul meu neprofesionist, foarte bune. {i singurul lucru pe care l-a[ repro[a ar fi mirosul de insectid care te \nt\mpina de la intrare [i cu care te \nt\lneai ori de c\te ori voiai la WC, pentru c` toaleta se afla \n aceea[i zon`. De atunci [i p\n` acum cred c` or`t`niile care trebuiau s` moar` [i-au dat duhul [i de aceea bag m\na \n foc c`, dac` trece]i pe la New Yorker, nu o s` v` par` r`u. Sibiul, \n general: Buc`t`rie: DDDD ; pre]: ; WC: .

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Silviule, drag`, uite cum v`d eu problema: ne rec`s`torim, dar vezi c` eu \]i [tiu toate trucurile de amant. S` nu te aud vreodat` c` pleci la Congresul m`tur`torilor de la Sinaia sau la simpozionul despre Reciclarea gunoaielor din televiziune, c` eu nu s\nt proasta de nevast`-ta din prima noastr` c`s`torie.
absolut deloc, \ntruc\t a[a s-a \nt\mplat, cu tupeu & discre]ie, [i prima oar`), c`snicia lor s-a destr`mat din nou, iar am`nuntul a fost consemnat legal pe 19 aprilie, cum spuneam. Evenimentele ulterioare sugereaz` faptul c` domnul Prigoan`, un b`rbat de afaceri cu gunoi adev`rat, nu pl\nge. {i nici nu suspin` pe altarul c`sniciei sale recent aruncate la ghen`. Se zice chiar c` fostul patron al televiziunii unde presta Bahmu]anca ar cam zburda de fericire, de colo-colo, printre floricele. Bref: la o [ez`toare monden` de dat` foarte recent`, \mpricinatul s-a \ntre]inut sugestiv c-o demoazel` new entry, cu bacalaureatul foarte proasp`t \n minte, [i i s-a prezentat cam a[a: S\nt cel mai r\vnit burlac din ]ar`... Sper`m c` ]ine vr`jeala, cel pu]in p\n` la urm`toarea lun` de miere, c\nd Prigoan` va reveni la sintagma care-l caracterizeaz` pe deplin: Cel mai c`s`torit burlac din Bahmu]ar`. Rosala Pa[ilor Pierdu]i

19

Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

dosarele hardcore

VIP-ude la cablu
b\rfe din televiziune

Prigoan` [i Bahmu]anca: un nou divor] love[te din nou


Incredibil, dar previzibil: Adriana Bahmu]eanu, fost` Bahmu]an (la vremea c`sniciei sale cu nefericitul Cosmin, primul so]) a redevenit, din data de 19 aprilie a.c., o femeie foarte liber`. Liber` s` nu mai depind` de eternul ei so], Silviu Prigoan`, cu care tr`ie[te o pasionant` poveste de amor, nunt`, divor], nunt`, divor] [i a[a mai departe. De fapt, nici nu [tim la ce mare br\nz` ne puteam a[tepta din partea acestui cuplu pervers, care nu se excit` dec\t la vederea avoca]ilor. E drept c`, de data asta, au trecut, eheeeei, mai bine de dou` luni de la fastuoasa nunt` cu limuzine Rosal de la finele lui ianuarie (plus lun` dulce de miere, \n magazinele din Las Vegas). {i nu trei s`pt`m\ni am`r\te, dar intense, cum s-a petrecut data trecut` (pentru amatorii de statistici, prima nunt` cu Prigoan` s-a consumat \n septembrie 2003). Cunosc`torii fenomenului spun c` cei doi s\nt din ce \n ce mai incompatibili din cauz` de

Zbor deasupra unui cuib de Tuci


Senza]ional! R`m\ne]i aproape! Pe Internet a ap`rut primul banc cu Marius Tuc`! Cic` aflat \ntr-o criz` de subiecte, Tuc` se hot`r`[te s` se sinucid`. Se urc` pe un bloc cu 10 etaje [i se arunc` \n cap, \n c`dere num`r\nd etajele invers: 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8... Ptiu, b`ga-mi-a[ picioarele \n ele de bretele!

Bre, tele!

Silviu Prigoan`, un magnat de pres` cu mult du-te \ncolo, h`r]uit aproape sexual [i jupuit total financiar de c`tre angajata sa, Adriana Bazmutan
prea mult` adrenalin` la purt`tor. {i c`, \n afara unui apartament situat prin zona Kog`lniceanu, pe care mirele i l-a d`ruit miresei ca s-o \mbuneze dup` primele meciuri de box (pe care i le-a oferit, cu aceea[i d`rnicie, ca preludiu la nop]ile de amor), nimic nu ar mai fi fost \ntre ei ca la primul \nceput. n concluzie: de[i cei doi \nc` nu recunosc oficial nimic (ceea ce nu ne mir`

q Pentru aceia dintre dumneavoastr` care nu se pricep la ma[inile lui Srbu (Adrian), v` prezent`m umbra lui Janine la PRO TV: un Lincoln Navigator de vreo 70 de mii de parai (inclus taxe). Adic` exact `la ro[u care apare \n promo-ul `la la PRO TV cu jockeul care coboar` cu tot cu cal din ma[in`. (n paralel, Adrian Srbu poseda unul identic, dar negru, iar la un moment dat avea chiar dou` negre, plus `la ro[u = 210.000 de coco). Dup` s\ngerosul divor], ma[ina a r`mas \n proprietatea boss-ului de la Media PRO, motiv pentru care ne \ntreb`m de ce, \n locul unui pur-s\nge nervos, nu apare \n promo o iap` de[elat` care se d` jos din Lincoln cu picioarele desf`cute. q Afl`m c` Roxana Ciuhulescu vrea s`-[i asigure, \n premier` pe ]ar`, interminabilele picioare pentru o sum` la fel de lung`. Motivul nu are leg`tur` cu Playboy [i nici cu accidentele de munc` datorate supraexpunerii picioarelor la blitz. Dar are leg`tur` cu Campionatul Na]ional de Raliuri, unde Roxana concureaz` pe un Renault Clio RS \n calitate de copilot. Campionat \n care se pot \nt\mpla unele accidente din cauza vitezei sau din pricina condusului excesiv, sub influen]a piciorului. q Dragele noastre gospodine, deci s`pt`m\na trecut` v` relatam cum a plecat Cabral de Acas` [i, ca un b`rbat adev`rat ce se prezint` la TV, s-a cazat \n bra]ele unei brunete r`pitoare (de so]i). Ei bine, colegii no[tri de la Story au continuat telenovela [i au aflat c`: pe bucata lui Cabral o cheam` Ramona Preda, are 23

de ani, este secretar` la Hewlett Packard, a fost iubita unui celebru om de afaceri din Aduna]ii Cop`ceni, apoi gagica sponsorizat` a unui businessman de culoare rrom` (care se pare c` \nv\rte, normal, ni[te afaceri negre \n cerul gurii). Nu \n ultimul r\nd, talentata Ramona s-a remarcat \n Libertatea, \n rolul Fetei de la pagina 5 \i plac excursiile montane [i dansurile sportive. Cercet`rile continu`. q De la o vreme, pe ma[inile firmei de taximetrie Fly, cunoscut` [i ca Uite, b`, taxiurile lu Mitrea!, se afl` \nfipte ni[te reclame la Big Brother [i Kiss FM.

Pre[edintele Ion Iliescu [i-a tras o sepepist` t\n`r` [i revolu]ionar`

e lung p`m\ntul, ba-i destr`b`lat!


Pacea de la Ia[i: Irina a pupat gheara jup\nului Nicu
R`mas f`r` R`zvan Ciobanu [i C`t`lin Botezatu, consacra]ii f`c`tori de scandal vestimentar pe podium, Festivalul de Mod` de la Ia[i a curs molcom, ca un zaiafet cu oaspe]i osteni]i. |n cea dint\i sear`, sala s-a umplut de oaspe]i cu [taif. Ilie N`stase purta tricou Adidas, iar Adrian Cioroianu purta de grij` unei dudui]e brunete cu p`rul lung. S`tul de b\rfele care-l acuz` de muierl\c de[`n]at, Cozmin Gu[` s-a ab]inut s` poposeasc` \n preajma vreunei purt`toare de sutien. Pe podium, Andreea Raicu defila tandru [i \mpleticit, iar jum`tatea de sal` plin` cu pesedi[ti suspina pofticios, \n timp ce jum`tatea \n]esat` de peneli[ti [i pedi[ti mai mult sau mai pu]in locali \nghi]ea \n sec. |n cea de-a doua sear` am constatat c` a[chiile bune provin din trunchiuri cu esen]e de soi. Pe scen` a f`cut clonc-clonc din tocuri \ns`[i mama Monic`i B\rl`deanu. Minodora B\rl`deanu e imaginea casei de mod` Nichi a creatoarei Cristina Nichita din Ia[i, [i, cu tot respectul datorat v\rstei dumisale, se mi[c` bine de tot. Am rev`zut cu drag pe podiumul ie[ean [i cracii nesf\r[it de ispititori ai Roxanei Ciuhulescu [i multe picioare frumoase de manechine [colite [i plimbate pe la Space Models. Da, a]i citit bine, chiar dac` v-aminti]i c` anul trecut festivalul nu s-a mai ]inut fiindc` Nicu Ghear` n-a avut chef s`-i dea voie Irinei Schrotter s`-l fac`! De data aceasta, \n Viper, clubul consacrat al petrecerilor de dup` festival, Irina Schrotter (organizatoarea festivalului) a f`cut o reveren]` [i-a mul]`mit frumos pentru ajutor lui Nelu Mirea, m\na dreapt` a st`p\nului imperiului Space. Ca s` priceap` toate iepele modei romne[ti c` la Ia[i 2004 s-a \ncheiat o pace trainic` [i de nezg\l]\it. {i c` ultima independent` a modei b`[tina[e a pupat gheara marelui mah`r al modelingului, \ntru prop`[irea festivalului ie[ean [i a numelui Schrotter, care risca s` fie pronun]at tot mai rar [i mai st\lcit.

Ceea ce vede]i \n aceste imagini festive (pe l\ng` pre[edintele unei ]`ri corupte, dar s`race [i, \n treac`t, ministrul Telecomunica]iilor, Dan Nica) este dovada cert` c` Ion Iliescu este \n continuare al`turi de tineretul revolu]ionar. Deci t\n`ra \n spe]` (c`reia, s` recunoa[tem, i-ar fi stat mult, mult mai bine R`zboi [i Space \ntr-o bluz` ro[ie, mulat`, plus o fust` scurt`, de camuflaj, [i o bandulier` sexy, cu 100 de cartu[e de Kala[nikov) a fost garda de corp a pre[edintelui \n timpul vizitei de lucru pe care primul calculaLas`, torist al ]`rii a efectuat-o s`pt`m\na trecut` la Irina, sper s` m` T\rgul de IT de la Romexpo (CERF 2004). S` redescurc [i f`r` Ian]u! Io cunoa[tem, tipesa de la SPP ne-a impresionat zic c` [i-aici e tot un fel de pl`cut [i, dac` tot i-am ginit tocul de la pistol pe sub sacoul de la Apaca, poate c-am fi apelat la Ioan Big Brother, doar c` n-am pus T. Morar (care a f`cut judo) s`-i cear` num`rul de noi camere de filmat la vestiare [i nici nu trebuie s` telefon. Bravo, domnu Iliescu, v` st` bine a[a frumos ap`rat! M-a]i convins s` v` votez a doua oar`. elimin`m pe nimeni din Cum, nu mai candida]i? {i pe dulcea]a asta mic` anturajul nostru. [i antrenat` cui i-o l`sa]i? Lu arogantu de N`stase? Z`u, ar fi mare p`cat, c` perversul `la ar pune-o s` se \mbrace \n costum de utecist` cu Festivalul de Mod` de la Ia[i, un eveniment cultural (XX) pistol Carpa]i la cing`toare [i s` spun` poezii pacare, f`r` obl`duirea creativ` (cash) a domnului Nicu G. triotice despre SPP [i integrare. SPP [i Fifi

Pentru cei care au deschis mai t\rziu paginile revistei, reamintim c` Big Brother se d` la televiziunea lui Cristian Burci, zis` [i Mitrea TV. Kiss FM este tot al lui. Doar c` nu i se spune \nc` Mitrea FM unde s\nt cei mai boga]i [i ferici]i DJ.

Ramon Dieu!

Vrei pe sticl`? Du-te \n patru labe la Buhoiu!


Universul TV al lui Aristide Buhoiu este infinit. Din calcule matematice reiese c` el nu cunoa[te limite ale obr`zniciei, desigur. Afl`m c` la Academia de Radio [i Televiziune pe care o conduce Buhoiu se bag` periodic prosp`tur` pentru televiziunea pe care o tot finan]eaz` Gigi Becali. Turmele de studente care, \n naivitatea lor blond`, cred c` e suficient s` frecventezi trei luni (c\teva ore pe s`pt`m\n`) caricatura de [coal` a lui Aristide pentru a intra ad\nc pe sticl` s\nt preg`tite aici pentru o carier` de succes. n sensul c` s\nt profesori care predau la Academie, pe l\ng` tehnici complexe de citire a prompterului, arta compromisului, curs intensiv: dac` ar`]i bine [i vrei s` ai succes, fetelor, [ti]i cum e \n televiziune, m`-n]elege]i, uneori trebuie s` v` pune]i bine cu [efii. Sau s` o pune]i, depinde de formulare. Studentele noteaz` con[tiincios [i \nva]` de mici cum s` ajung` sus, adic` deasupra. Nimic mai normal, zic: sediul Academiei lui Buhoiu ([i al Universului TV) se afl` pozi]ionat strategic, la Universitate, l\ng` fostul Nababbo, fieful tinerilor fra]i P`unescu, artizanii Monic`i B\rl`deanu, respectiv ai Ginei Pistol. Dou` vedete TV care ilustreaz`, care va s` zic`, deontologia libidinoas` a lui Buhoiu: prezentatoare proaste, dar bune.

(Ghear`), ar fi prezentat (poate) numai haine f`r` cus`turi, pe c\nd a[a a avut (sigur) [i manechine f`r` chilo]i SS

Carul cu Buhoi

20

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Ia cu Messenger!
Guten Tag [i bine v-am reg`sit! |ncep prin a mul]umi pe aceast` cale colegilor Iulian T`nase [i Marius Bor]ea, care s-au \ngrijit cum s-au priceput ei mai bine de rubric` pe perioada \n care am lipsit. De asemenea ]in s` precizez c` n-am fost \n Germania s` joc Solitaire, a[a cum r`ut`cios s-a

insinuat. Din contr`. Singura dat` c\nd am avut de-a face cu un monitor a fost \ntr-o sta]ie de S-Bahn (un fel de metrou u[or) din Berlin, c\nd mi-a trebuit o jum`tate de or` ca s` \n]eleg cum s` conving un automat obi[nuit de bilete s`-mi elibereze un abonament pe o zi. Degeaba aveam buzunarul plin de monede dac` nu-mi pica fisa. Pas`mite ecranul automatului era touch screen. Trebuia doar s` pui degetul pe steagul Marii Britanii pentru limba englez`, s` alegi Daily Ticket [i s` introduci 5,40 euroi, c\t cost` un abonament pe o zi (scump, nu?). V` \nchipui]i c` urm`toarea jum`tate de or` mi-am pierdut-o ap`s\nd

p\n` la ultimul centimetru din s Cum ar fi s` vin eu acum s` rescriu pu]in mitologia, ntr-o viziune absoecran: al naibii computer, nu lut proprie [i foarte personal`? E cineva curios? Bine, deci rescriu. Deci era voia sub nici o form` s` intre [i Cronos, cnd era el mic, [i avea ni[te complexe de superioritate. Complepe Internet! xele se manifestau cnd el se uita la ceilal]i zei care erau [i ei mici [i el le
spunea c` ce plictisitor este s` te joci cu p`pu[i, oameni sau forme de re-

Prima veste proast` pe care lief, c` cel mai tare e s` te joci cu timpul. Eu i dau dreptate, pentru c` www.playingwithtime.org. am aflat-o la revenirea \n m-am jucat [i eu cu timpul la www.playingwithtime.org. redac]ie a fost c` ne-au dezin- s Cum la noi n ]ar` e clar cine va c[tiga alegerile, m` declar mai interestalat Yahoo Messenger-ul. sat de cine va c[tiga preziden]ialele n SUA. Recunosc, ]in cu orice contraConducerea a ajuns la con- candidat al actualului [erif stelar. }in cu democra]ii, ]in cu hamsterul care cluzia c` se face prea mult candideaz`, ]in cu labradorul care candideaz`, iar mai nou ]in [i cu Joe download de filme, muzic`, Martzniuk Jr. {tiu c` nu are nici o [ans` pentru c` e un tip scund, bondoc, chestii, [i astfel se \ncetine[te chelios, blbit [i falit. Cu toate acestea, eu sper s` aib` noroc. Deci, to]i traficul \n re]ea :D... {i, cic`, americanii care citesc Academia Ca]avencu, [i mai ales rubrica asta, s` www.joeforpresident.org cine [i-l instaleaz` la loc are mearg` acum la www.joeforpresident.org [i la toamn` s` mearg` la amend` 20% din salariu. urne hot`r]i. Domnu Vulpe, s` [ti]i c`, dac` s Am un prieten. Un contabil smead [i jovial ca o zi de week-end. Lumea vreau, eu pot s` stau pe Mes- spune c` sem`n`m cu corbii `ia doi din desenele animate de demult. Sinsenger [i f`r` s` mi-l instalez cer s` fiu, eu m` identificam mai mult cu Captain Planet, mai cu sim]ul \n calculator. Dac` nu m` cre- umorului, sau, din cnd n cnd, cu Samurai Jack, t`cut, n]elept [i tare la de]i, intra]i pe site-ul http:// b`taie. Nemaisuportnd blestemul necunoa[terii de sine, m-am dus pe Inmessenger.yahoo.com. |n ternet [i am pus cap`t dilemei. Pute]i [i voi s` afla]i ce personaj de desene http://naucon.net/misc/tests/cartoon_char.htm. josul paginii e un link care se animate sunte]i, la http://naucon.net/misc/tests/cartoon_char.htm. nume[te Launch Yahoo Web (P.S. Adev`rul crud m-a lovit, cic` de fapt sunt Tweety.) Messenger Beta. N-are el a[a s Iat`, vine vara, [i odat` cu ea [i concediul. Dup` concediu, vine multe op]iuni precum versiu- s`pt`mna aia n care trebuie s` poveste[ti ce-ai f`cut n concediu, pe nea full nu po]i s` downloa- unde ai umblat n concediu etc., etc. Ei bine, eu m` preg`tesc s` fac dezi filme :)))) \ns` \]i faci senza]ie anul acesta la momentul acelor povestiri. O s` casc plictisit cnd treaba cu el [i nici nu \nce- cineva o s` ne zic` despre excursia lui n Uzbekistan, o s` fluier a pagub` tine[ti traficul... cnd o s` fie l`udat` jungla amazonian`, o s` mi iau aerul de v`dit` suHacker, poli]ist texan
danielgoace@catavencu.ro

perioritate [i o s` spun: Eh, ce s` fac? Am fost r`pit de alieni pentru ni[te experimente. Dac` mai vrea cineva, s` fac` repede o rezervare la

www.myalienabduction.co.uk. www.myalienabduction.co.uk.

Net plus ultra

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

21

Nu Kain \l face pe om
Legacy of Kain: Defiance este primul RPG... Da, [tiu, iar o s`-mi repro[eze colegii c` vorbesc limbi str`ine, da n-am ce s` le fac. Eu le-am zis mereu s` mai lase deoparte distrac]ia [i s` se ocupe [i de lucruri serioase. Alearg` omul pe teren dup` subiecte, face investiga]ii, mu[c` h`lci \ntregi din corup]ie, da mai pune [i m\na la munc` [i mai face un joc pe calculator. Ziceam c` nu s\nt un fan al RPG-urilor, \ns` LoK `sta de care v` spuneam la \nceput este primul din aceast` specie care a reu[it s`-mi men]in` aten]ia peste cele 5 minute dintre op]iunea Start a New Game din meniu [i comanda ALT F4 de la tastatur`. De[i reprezint` mezinul unei familii cu tradi]ie (vezi Soul Reaver 1 [i 2, respectiv Blood Omen 1 [i 2), Lok: Defiance nu \ncepe, a[a cum ne-am fi a[teptat, cu multe cinematic-uri obositoare sau cu ce au servit la micul dejun str`bunicii personajului principal. Cine vrea povestea complet` s` [i-o ia din manualul jocului. (Vorbesc de cei care au cump`rat produsul \n original de la Best Distribution.) La \nceput, eroul nostru este Kain, un vampir \ntors din mor]i ca s`-[i \ncheie ni[te socoteli de pe vremea c\nd era viu. Tipul [tie vidie [i pe George Pruteanu: se face cea]` [i o gr`mad` de trucuri care l-ar umple de in- trece prin z`brelele de la ferestre, se ca]`r` pe pere]i, se transform` \n liliac pentru a p`trunde \n locuri imposibile. Iar \n lupt` este practic de ne\nvins: poate s`-[i arunce adversarul \n aer c\]iva metri [i p\n` s` ajung` `la jos mi l-a [i feliat frumos cu sabia. Asta dac` nu prefer` s`-l umple de s\nge arunc\ndu-l \ntr-o ]eap` numai prin puterea g\ndului. Pe bune, a[a scene de lupt` n-am mai v`zut de la ultimul Prince of Persia \ncoace. Singura problem` este c` bampiru Kain trebuie alimentat din c\nd \n c\nd cu s\nge uman, tip Super Plus. Dar nu v` face]i probleme, pentru c` pe traseu au fost montate \n acest scop sta]ii Peco reprezentate de g\turile unor domni[oare simpatice \nl`n]uite de ziduri. A, [i ar mai fi dou` probleme grave: 1) manevrarea greoaie a personajului f`r` mouse, numai din tastatur`, (deh, mama ei de consol`!); [i 2) pozi]ionarea destul de nefireasc` a camerei c\nd e s` te strecori prin spa]ii \nguste. Vampiru Haret

hard de ner`bdare
s La Direc]ia de Munc` [i Solidaritate Social` (DMSS) Cara[-Severin s-au primit de la centru, de la Bucure[ti, unde-s fi]ele mari, sisteme de calcul la modica sum` de 77 de milioane per bucat`. E adev`rat c` au monitoare de 19 plate Olivetti (mam`, ce fiar` de calculator \mi luam de banii `[tia!), dar angaja]ii DMSS nu au ce face cu a[a ceva, mai ales c` televizoarele alea nu prind telenovelele de pe Acas` TV. La banii `[tia ar fi putut lua cel pu]in 4 calculatoare noi [i de restul se pl`teau salariile la angaja]ii care bag` toat` ziua Solitaire. s |n cursul lunii decembrie 2003, \n acela[i Cara[-Severin, Curtea de Conturi a primit, tot de la centru, tot de la Bucure[ti, de la fi]o[i, 6 laptop-uri Fujitsu-Siemens, \n valoare de 2.500 de euro per bucat`. Un laptop similar, luat din ofertele de pe pia]`, ar fi ajuns pe la 1.200-1.500 de euro, dar ce mai conteaz`, cine se uit` pe pre]urile din acte o s` cread` c` s-a luat aparatur` de la NASA probabil c` oamenii vor s` se asigure cu sculele alea c`-s singuri \n Univers [i deci n-are cine s`-i ia la \ntreb`ri. s De altfel, Curtea de Conturi a Romniei [i-a dotat inspectorii din toat` ]ara cu laptop-uri de-astea, de 2.500 de euroi la bucat`, \n loc de 1.200-1.500. |n total, s-au luat 500 de buc`]i, va s` zic`, pe contractul `sta s-au cheltuit 1,250 milioane de euro. Deci, s-a dat \n plus minimum juma de milion de euro, dar, cum am mai spus, nu mai conteaz`, oricum `[tia s\nt singuri \n Univers. {i, la o adic`, ce mai \nseamn` juma de milion de euro \n ziua de azi? Cam c\t c\[tig` Bill Gates \ntr-o zi, [i pe el nu-l mai ia nimeni la rost. s Am o cuno[tin]` care-i profesor la ]ar` [i care mi s-a pl\ns c`, acum dou` luni, [coala general` la care pred` a fost umplut` cu calculatoare nou-nou]e, care nici m`car el nu [tie de unde se bag` \n priz` totul petrec\ndu-se \n cadrul unui program european de ajutorare a [colilor la care \nva]` rromi. P`rerea mea este c` era mult mai ieftin s` se fac` o reclam` \n care `l b`tr\n \[i transform` acordeonu \n hard [i [obolanu din c`ru]` \n mouse.

R\ul, giga de RAM-ul

B`rba]ii din PRM au organiza]ie de Ladyes

|ntr-o atmosfer` cald`, de la min]ile \ncinse, PRM [i-a lansat candidatul pentru Prim`ria Timi[oara, \n persoana lui Petre Petri[or. Bine\n]eles, a fost prezent [i Tribunul, c` doar nu era s` rateze pi[coturile, [ampania [i restul tratamentului compensat de la lansare. Simpatizan]ilor veni]i s` aplaude [i s` urle ca la injec]ie le-au fost \mp`r]ite stea-

guri tricolore doar c` o inteligen]` peremist` local`, care a dorit s`-[i p`streze anonimatul [i a [i reu[it cu brio, a prins panglica cu cele 3 culori nu pe vertical, ci pe orizontal. Poate pentru a veni astfel \n \nt\mpinarea obi[nuin]ei membrilor \nfoca]i ai PRM, a c`ror pozi]ie normal` nu are de-a face at\t cu planul vertical al lumii s`n`toase, c\t cu

orizontala patului de spital. A mai ie[it \n eviden]`, la aceast` lansare, hot`r\rea cu care membrii PRM se \mbulzeau la toaleta doamnelor, \n frunte cu pre[edintele de filial` Mircea Purcelea. Probabil c` la Domni se \ncuiase Vadim \n`untru, singur, s` serveasc` ceva \n lini[te. Partidul Romnia Maro

Peremi[tii avertizeaz`: Ou` ne pas`!


V` anun]`m c` Gheorghe Funar a sc`pat recent de un atentat cu ou`. Nu demult, a f`cut o vizit` la colegii s`i din salonul const`n]ean al PRM. |ntr-un moment de acalmie general`, l\ng` el s-a strecurat Ani[oara Costea, unul din liderii locali, care s-a apucat s`-l m\ng\ie tandru pe um`r, cam a[a cum fac asistentele medicale c\nd se preg`tesc s`-]i perforeze dosul. {eful filialei de la malul m`rii, Radu Com`nici, a intervenit de urgen]` [i l-a smuls pe Funar de l\ng` colega lor de suferin]`. A venit momentul s` v` explic, totu[i, cam cum vine treaba cu atentatul. Com`nici [tia, din propria experien]`, cum \[i \nt\mpin` stimata lui surat` tovar`[ii de partid: cu o combina]ie original` \ntre M`i cut`ric`, ce [mecher e[ti! [i o str\ngere cordial`, viguroas`, de scrot! Au beneficiat de acest tratament mai mul]i membri ai filialei, era s` beneficieze [i Ghi]` Funar. P`cat c` nu este [i Ilie Srbu \n PRM, ca s` afl`m odat` adev`rul despre celebra v\n`toare de Cr`ciun. Cofraj Tunaru

22

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

capitalul fra]ilor marx

la de por]elan cass` Privatizare, bibelou


Romnia este, totu[i, o ]ar` mi[to! Dac` nu pute]i fi de acord cu asta, \nseamn` c` ave]i perfect` dreptate. Ia[iul este, [i el, tot \n Romnia cu asta toat` lumea pare a fi de acord. Dar Dorohoiul? Dorohoiul e un adev`rat bibelou de por]elan. {i, acum, iat` faptele! APAPS scoate la v\nzare fabrica Moldoplast Ia[i [i singura ofert` pe care o prime[te vine din partea unui consor]iu format din SC Quorum Palace SRL [i persoana fizic` Mihai Debeli. Marele consor]iu depune la APAPS 11 miliarde de lei \n vederea prelu`rii, prin negociere direct`, a Moldoplast. Presa din Ia[i cu greu ar putea scrie ceva (sau altceva) despre faptul c` fabrica de la Dorohoi a lui Mihai Debeli, SC Glass Porcelain Manufactures Debelly SRL, a fost scoas` la v\nzare de AVAB din cauza unor am`r\te de credite nerambursate, \n valoare de 5,5 milioane de dolari. Mihai Debeli este patron la Monitorul de Ia[i, [i nu se face s` scrii ur\t despre patronul t`u care, chiar dac` nu se nume[te Debeli, s-ar putea s` fie bun prieten cu acesta. Acum \n]elege]i, probabil, de ce Romnia este o ]ar` mi[to, iar Dorohoiul este un bibelou de por]elan pe care APAPS-ul, \n incon[tien]a sa neprivatizat`, [i l-a a[ezat pe televizorul din sufragerie, fiindc` numai a[a poate Ovidiu Mu[etescu s` adoarm` atunci c\nd se uit` la Big Brother.

Din nou

Veteranii de r`zboi au participat la o promo]ie special` a guvernului Romniei, condus de Adrian N`stase. Veteranii, cu cel pu]in o decora]ie de r`zboi, de parc` aia era capac de bere, capac de cutie de margarin` sau loz nec\[tig`tor, trebuiau s` se prezinte la direc]ia cadastru a prim`riei de care apar]ineau. Astfel se \nscriau \n cursa pentru dob\ndirea desp`gubirilor pentru un hectar de p`m\nt intravilan. Veteranii no[tri, [chiopi, cu un pl`m\n bulit, cu degetele degerate, cu schije prin m\ini, cu tije prin picioare, au Gre[elile gramaticale nu [tiu mult` mers entuzia[ti la aceast` promo]ie generat` de c`tre legea 44 carte a regimului Constantinescu, transformat` \n Hot`r\re de GuS`pt`m\na trecut` v` povesteam ceva despre o virvern N`stase 1217 din 2003. gul` pe care Guvernul nu s-a sfiit s` o pun` \ntre Constantinescu le promitea b`subiectul [i predicatul unui proiect de ordonan]` de urgen]`. Cum gramatica e un lucru mare, care ne cam ie]ilor, ce au fost fraieri de curajo[i cu vie]ile lor, un hectar de doare, poate c` nu ar fi chiar deplasat dac` \mi iau libertatea (de exprimare, aber sicher!) de a v` livra [i p`m\nt. N`stase a mutat g\ndul de la p`m\nt pe ceea ce [tie el s` s`pt`m\na asta o mostr` din categoria Emil Bobu. Fiin]` (nesim]it`) [i timp (pierdut) m\nuiasc` cel mai bine: banii. Autorul se nume[te Cancel Daniel [i este comisar [ef {i a[a, hectarul lui }apu s-a f`de sec]ie la Garda Financiar` Arad. |ntr-o Not` de |n cazul \n care sim]i]i nevoia de \nc` o mostr` decut ochiul diavolului lui Bomconstatare cu privire la jaful din p`durile harghitene spre cum se face sau, mai degrab`, nu se face pre(nu, Harghita nu e \n Arad! n.n.), domnul Cancel se bonel. Hot`r\rea gecii cu dou` venirea sp`l`rii banilor \n ]ara noastr`, citi]i cu fe]e, N`stase, a venit \n octomexprim` frumos, cu excep]ia unei perle de la pagina aten]ie cele ce urmeaz`. |n data de 29 august 2002, 3, care se repet` de dou` ori. O dat`, mai \n]elegeam, brie 2003. {i a devenit valabil` Oficiul CEC pentru Prevenirea [i Combaterea Sp`l`rii ca promo]ie iarn`-prim`var` dar s` folose[ti de dou` ori la r\nd expresia propriBanilor prime[te de la Sucursala CEC Ia[i un raport \ntre 5 ianuarie [i 31 martie, etarii de fapt a-i p`durii este cu totlu ger[it. de tranzac]ii suspecte. Ni[te firme stranii transferau sute de milioane de lei dintr-un cont \ntr-altul [i acesYasser ArAPAPS f`r` nici un anun] de publicitate, f`r` nimic. Cum veteranii cu decora]ii, oameni de la 70 de ani \n sus, au ie[it de la hibernare prin parcuri dup` 1 martie, c\nd s-a \nmuiat gerul, normal c` s-au gr`bit \n zadar. P\n` [i-au primit pensia, p\n` [i-au trecut prin notar adev`rul c` au fost decora]i de regi, Antone[ti [i alte ar`t`ri, a zburat timpul. La prim`ria sectorului 3, unei Virtu]i Militare [i unei Stele a

te jonglerii financiare numai ortodoxe nu p`reau s` fie. O parte din banii ace[tia dubio[i au ajuns inclusiv la pesedista societate Rafo Imperial Oil SA. S` zicem c`, p\n` aici, e clar. Pe 30 august 2002, Banca Na]ional` a Romniei prime[te de la Oficiul CEC pentru Prevenirea [i Combaterea Sp`l`rii Banilor o adres` cu toate tranzac]iile dubioase anexate. Pe 2 septembrie 2002, BNR comunic` Oficiului pentru Prevenirea [i Combaterea Sp`l`rii Banilor raportul primit de la CEC. Obliga]ia Oficiului (condus la vremea respectiv` de Ioan Melinescu) era ca, imediat, s` comunice Parchetului datele respective. Cu mare greutate, pe 13 noiembrie 2003, Oficiul se hot`r`[te s` informeze Parchetul despre acele tranzac]ii. Raportul ajunge la Parchet abia pe 14 ianuarie 2004. Calcula]i dumneavoastr`, v` rog, timpul scurs aiurea din data de 2.09.2002 p\n` \n 14.01.2004, [i ve]i afla tempo-ul \n care se face prevenirea sp`l`rii banilor \n Romnia!

{i decora]i, [i cu banii lua]i

Romniei, adic` unora care se plimbau \n prima linie de dragul ]`rii pe care urma N`stase s-o jefuiasc`, li s-a spus: V-a]i gr`bit prea t\rziu!. La fel a fost pe \ntreg teritoriul ]`rii. Ce nu f`cuser` gerurile Siberiei au reu[it \n c\teva zile func]ionarii: s` distrug` moralul armatei de decora]i. Ce s` mai spunem despre familia Marcovici din T\rgu Mure[? B`rbatul familiei avea: Ordinul Coroana Romn` cu spad` \n grad de cavaler cu panglic` de Virtutea Militar` [i o Stea a Romniei \n grad de cavaler cu panglic` de Virtutea Militar`. B`rbatul familiei Marcovici a murit \n 1983. Ce cre-

de]i c` spune obraznic legea lui N`stase: B`, mo[tenitorilor, dac` nu v-a l`sat cererea pentru desp`gubirile astea mortul, nu v` dau nici un ban. Bre, veteranilor, lui N`stase s` nu-i explica]i ce-i aia s` stai spate-n spate ca s` rezi[ti gerurilor din Siberia. El [tie ce \nseamn` s` hale[ti balegi pr`jite [i s` bei ploaie din b`l]i? {tie. |n fiecare week-end, la Cornu, se afl` \n mijlocul adev`rurilor clocotitoare ale vie]ii, \n mijlocul maselor populare de girafe [i unicorni ce \i dau ou` la dou` sute de mii de dolari bucata. Eugen ISTODOR

Comandamentul de iarn` e ca vara


Mitrea se preg`te[te s` deschid` sezonul estival. B`ie]ii de la Academia Ca]avencu se preg`tesc [i ei s` deschid` larg ferestrele, ca s` le vad` mai bine pe fetele care se bronzeaz` aproape goale pe acoperi[ul de l\ng` redac]ie. Chiar [i \n aceste condi]ii vitrege, am observat c` la Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului func]ioneaz`, \nc`, un serviciu numit Comandamentul Central de Iarn`. Cred c` cei care lucreaz` acolo s\nt teroriza]i de ideea unui concediu la mare. Ca angaja]i ai Comandamentului de Iarn`, probabil c` vor fi nevoi]i s` se doteze cu halat de baie din [ub` ruseasc`, slip cu bl`ni]` de vulpe argintie [i ni[te cl`pari de \not. Dar a[a s\ntem siguri c`, m`car la var`, iarna nu ne va mai lua prin surprindere. Mo[ Gueril`

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

23

culta noastr` cea de toate zilele


Domnul s-a mutat din Casa Lui \ntr-un c`min

Adev`rul este |n noaptea de Pa[ti, dincolo de pumni s` citim din Vanghelie


Dup` cum se [tie, pe 8 martie cre[tinii din Romnia s`rb`toresc Ziua interna]ional` a femeii. Povestea s-a repetat [i anul acesta, nu \ns` [i pentru maica Veronica Crihan` de la Vladimire[ti. |n aceast` sf\nt` zi, deosebit de laic`, maica Veronica a primit un frumos cadou din partea Direc]iei Generale a Finan]elor Publice Gala]i. Cadoul const` \ntr-o soma]ie (nr. 12506), dou` titluri executorii (nr. 511 [i 512) [i un proces-verbal privind cheltuielile de executare (nr. 69). Cre[tinescul cadou al Finan]elor g`l`]ene era \n valoare total` de 12.025.000 lei, bani pe care maica Veronica trebuie s`-i pl`teasc` pentru c` adev`rul pe care l-a strigat \n dou` r\nduri (la Curtea de Arge[ [i la B\rlad) a tulburat grav lini[tea public`, respectiv sufleteasc`, a episcopului Calinic [i a protopopului B\rladului. B`taia pe care a luat-o maica Veronica (de la badigarji cu sutan`) n-ar fi avut nici un haz dac` nu ar fi fost \nso]it` de ni[te amenzi pe m`sur` (de 10, respectiv 2 milioane lei). De[i maica Veronica nu mai locuie[te de mult la domiciliul din Tecuci, care nu \i apar]ine, Finan]ele g`l`]ene nu s-au sfiit s` recurg` la metoda sechestrului. Episcopul [i mijloacele

{i la Ia[i, ca peste tot \n ]ara asta uitat` de Dumnezeu \ntr-un col], pe etajer`, biserica ortodox` ridic` peste zi l`ca[uri visate de popi dup` emisiunile TV de noapte. Avem exemplul acestei biserici \nghesuite \n complexul studen]esc Tudor Vladimirescu din Ia[i, \ntre c`minele T4, T5 [i o statuie ex-

hibi]ionist` care s-a g`sit s` \mbrace costumul de paranghelie al lui Adam tocmai \n zona unde pl`nuiau popii s` a[eze pronaosul. Un student cazat \ntr-unul dintre c`mine ne-a spus c` a face acolo o biseric` e similar cu a o face pe Eva, dintr-o coast` de dinamovist, \n mijlocul galeriei Rapidului. Altfel spus, nu-i

vedem cu ochi buni (de ochi mesianici nu are sens s` mai vorbim) pe popii care se vor aventura s` trag` clopotele \n zori, la o juma de or` dup` \nchiderea discotecilor din vecini, nici dac`-l vor coopta pe DJ Bobo \n corul bisericesc. Popa postu

Deci \ns`, biserica ortodox` romn` din Jacksonville, USA, are nevoie de anumite persoane care le place via]a artistic` care este, deci. |n noaptea de Pa[ti, acest anun] spera s` trece neobservat de credincio[ii americani veni]i s` take light care era la un mom. dat. Afi[ul, complet se sf\r[e[te cu propozi]iile: TOTI CINTAM PENTRU DOMNUL / TOTI CINTAM PENTRU DOMNUL / TOTI NE INVESELIM PENTRU DOMNUL / TOT CE FACEM, FACEM PENTRU DOMNUL. Probabil c` e vorba de DOMNUL VANGHELIE, a[teptat cu ner`bdare \n Jacksonville al`turi de Nicole Kidman \n The Resurrection Night. Din p`cate, domnul Vanghelie nu a apucat s` ajung` la timp, \ns` afi[ul a r`mas. Oricum, cine l-a v`zut pe domnul primar care era, s` ea leg`tura prin tel. cu preotul paroh, c` poate vrea s` s` bag` la un program la care s` c\nte muzic` pop-ular`. Da s` aib` grij` s` nu vin` la manifestare [i dom B`sescu cu o fr\nghie, c` nu [tie dec\t o singur` melodie religioas`: Dom Dom Vanghelie s`-n`l]`m.

Vanghelia Manoliu

cornu de umbr`
Libertate la chio[c
Ziua de 3 mai a fost declarat` de institu]ii interna]ionale Ziua Mondial` a Libert`]ii Presei. No, fain! De ce s` nu fie [i \n Romnia presa liber`? Da, dac` tot e liber`, de ce numai pentru o zi [i nu h```t, pentru o s`pt`mn`? A[a s-au gndit organiza]iile care mo[esc acest eveniment de 4 ani. Ce, nu suntem o ]ar` Fun? Ce \n]eleg Agen]ia de Monitorizare a Presei Academia Ca]avencu, Centrul pentru Jurnalism Independent [i APPLE prin Fun? P`i, dac` vre]i s` afla]i despre ochi[or, mai \nti pu]in` b`t`turic`. Serios vorbind, inten]ia a fost s` se mute accentul de pe libertatea presei pe interesul cet`]eanului: cenzura din pres` nu este nociv` pentru pres` ct este pentru noi to]i e[tilan]i. Un ziarist cenzurat \nseamn` mii [i uneori milioane de oameni dezinforma]i. Pentru a transmite acest mesaj, organizatorii au ales s` pun` la cale mai multe \ntmpl`ri pe parcursul S`pt`mnii libert`]ii de exprimare. Miercuri (28 apr.), la C`rture[ti, la ora 12 va fi lansat programul, \ntr-o conferin]` de pres`. Dar, dac` tot se deplaseaz` colegii no[tri la \ntlnirea asta, li se ofer` prilejul s` asiste la o dezbatere: De ce depinde libertatea presei de independen]a Justi]iei; tot miercuri, dar [i joi, echipe de cte 3 ziari[ti notorii se vor expune discu]iilor cu studen]ii: Andreea Esca, Cristian Tab`r` [i Ioan T. Morar (28 apr., ora 14, ASE, Aula Magna), Melania Vergu, Lucian M\ndru]`, Stelian T`nase (28 apr. Facultatea de Chimie, ora 14, sala Consiliului); Cristina St`nciulescu, Liviu Mihaiu, Robert Turcescu (29 apr. ora 14,30, SNSPA, holul rectoratului); Rodica Culcer, Cornel Nistorescu, Traian Ungureanu (29 apr., Drept, ora 12, Sala Senatului). Smb`t` diminea]` ca s` termin`m cu partea asta chinuitoare va avea loc o \ntlnire a Conven]iei Organiza]iilor de Media despre codul deontologic al jurnalistului. {i acum fun-ul promis: \ncepnd de miercuri, la cinemateca Union vor putea fi vizionate filme (ora 19) [i fotodocumentare despre libertatea de exprimare; vineri seara, la Greenhours, pu]ini noroco[i (din p`cate, capacitatea clubului este limitat`) vor vedea piesa de teatru alternativ Stop the tempo, urmat` de un concert Ada Milea [i Mihai Iordache. Smb`t` seara, de la ora 19, la Music Club va avea loc Chefu presei unde ziari[tii sunt a[tepta]i s` se expun` libert`]ii de consum de bere; aici vor fi decernate [i premiile pentru cei mai h`r]ui]i ziari[ti de anul trecut. Plus alte surprize. Duminic`, 2 mai, ziari[tii ies \n strad`: \ncepnd cu ora 12, la Universitate, 35 de redac]ii de ziare, radiouri [i televiziuni din Bucure[ti [i provincie se mut` pe trotuar pentru a fi direct accesibile cet`]enilor; de la ora 19, concert hip-hop [i rock cu dou` trupe care au fost victime ale cenzurii \n 2003: Luna Amar` [i Parazi]ii. De bucurie, luni, 3 mai, \n chiar Ziua Mondial` a Libert`]ii Presei, o delega]ie de reprezentan]i ai COM va depune la Parlament lista cu temele r`mase nef`cute de politicienii no[tri cu privire la protejarea libert`]ii de exprimare. Cam asta ar fi. Hai Jos Cenzura! Mircea TOMA

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

25

protec]ia presei

Presa din Neam] a ajuns la SAPARD de lemn


Primarii PSD din jude]ul Neam] pup` m\inile [i picioarele SAPARDului, de mul]umi]i ce s\nt de presta]ia lui. SAPARD-ul e bani, [i banii s\nt putere. Cu alte cuvinte, fondurile SAPARD primite ieri s\nt folosite azi pentru ca primarii PSD s` ajung` primari [i m\ine. Ce vrem s` zicem cu asta? At\ta: ziarele locale, Ceahl`ul, Monitorul [i 7 Zile, s\nt pline de publicitate electoral` pl`tit` pentru primarii PSD. Exist` primari PSD s`raci, care apar pu]in, [i primari PSD boga]i, care apar de zeci de ori. Coinciden]a face ca cei mai vizibili primari s` fie tocmai cei din comunele care au primit finan]`ri SAPARD. S` ne arunc`m un ochi: comuna Ceahl`u primar Costic` {chiopu, Ta[ca Alexandru Dr`gan, Borca Ioan Aleca, Tarc`u Alexandru Menyhart. La Tarc`u s-a primit 1 milion de euro, \n celelalte sume mai mici, de ordinul a sute de mii de euro, dar uite c` banii s\nt bine investi]i, chiar dac` nu acolo unde vrea UE. |ns` campionul absolut al paginilor de publicitate din presa local` este chiar primarul PSD din Piatra Neam], Ion Rotaru, care e prezent cu zeci de buc`]i, pl`tite nu chiar din buzunarul propriu, ci din bugetul prim`riei. Dac` cet`]enii pesedi[ti nu au cum s` se supere pe abuzurile astea, aleg`torii altor partide ar putea. Sau m`car SAPARD-ul.

Preservativ

Pe aripile [i sub coada v\ntului


O dat` la dou`-trei zile, logodnicul fostei amante minore a lui Grig Bivolaru ne trimite la redac]ie un fax \n care ne anun]` c` iar i-a disp`rut aleasa inimii (\n fine, am \ndoieli c` `sta-i organul intern cel mai relevant pentru dragostea lor). Iat` ultimul fax primit: Am aflat cu surprindere din mass-media c` logodnica mea, M`d`lina Dumitru, nu se mai afl` din ziua de 21 aprilie la domiciliul familiei Iordache, unde a fost plasat` prin Hot`rrea Direc]iei Jude]ene a Protec]iei Copilului Constan]a. Sunt extrem de \ngrijorat, pn` \n acest moment nu am nici o informa]ie despre M`d`lina, telefonul mobil i-a fost luat de familia Iordache, eu nu am unde s` o sun, iar ea nu mai are num`rul meu de telefon. |n ciuda afirma]iilor surorii [i cumnatului ei, din data de 15 aprilie nu am mai vorbit cu M`d`lina! Nu [tiu dac` a plecat de bun`voie sau nu, dar am fost \n repetate rnduri martor al tratamentului brutal la care a fost supus` de c`tre familia Iordache, dup` cum reiese din sesiz`rile pe care le-am f`cut, la Direc]ia Jude]ean` pentru Protec]ia Copilului Constan]a, la sec]ia 1 Poli]ie [i Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Constan]a. M`d`lina, dac` e[ti bine sun`-m` te rog la 0722.947.967!!! Remus Lomo[ M`d`lina, te rug`m [i noi, sun`-l o dat` pe om, c` din cauza lui am ajuns s` dubl`m bugetul pentru h\rtia de fax (ce-i drept, \n urma faxurilor primite de la el am redus considerabil bugetul la h\rtia igienic`). Iar data viitoare c\nd dispari, procedeaz` [i tu ca \n pove[tile alea pentru copii [i las` o urm`: un [ir de pietricele, un fir de firimituri sau, ca s`-i fie c`utarea mai pl`cut`, o d\r` de pipi.

Francesco Pippi

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

27

flagrant deliciu

condica de sugestii [i reclame

Time is businessex

Dec\t comunist, mai bine mort de beat


|n Motru, oamenii se laud` c` zilnic trec pe la Ceau[escu, c` se fac muci de c\te ori au ocazia, tot la Ceau[escu, sau c` Ceau[escu are cea mai bun` rachie [i c` mai vinde [i pe datorie. Ceau[escu le e foarte apropiat [i l-ar vota p\n` [i pu[tii de 6 ani care iau de la el ]ig`ri M`r`[e[ti, neap`rat cu filtru Charcoal. Acum, c`-i an electoral, ar putea s` mai apar` c\teva locuri dragi motrenilor, cu nume bune de votat. Ar merge un Internet-Caf Stolojan, un serviciu de ambulan]` Vadim sau un bordel Adrian N`stase. Toat` lumea ar vorbi de ei, la genul: \n Stolojan merge Counter Strike-ul de minune. Sau: iar a f`cut soacr`-

comunicare pe care
Scularea la culcare!

mea o criz`, dar de data asta vor l`uda c` zilnic foreaz` la am dus-o cu Vadim direct la os- g`uroi la Adi N`stase. piciu. Ca s` nu mai spunem de c\]i mineri disponibiliza]i se Turmentat de scrutin

Labia [i la greu
Nu m-am putut ab]ine s` intru \n magazinul alimentar La Bia. S`ru m\na! Da]i-mi [i mie un kil de sf\rcuri... hai, un kil juma, s`-mi ajung`, c` vin ni[te prieteni pe la mine mai pe sear`. Da urechile astea cum s\nt? |s proaspete? C` tare a[ mai m\nca o ciulama. Ar merge [i un [ni]el din pl`m\ni cu o garnitur` de degete fripte pe gr`tar... mai ave]i din alea lungi, sub]iri [i ojate ca data trecut`? Da? Minunat! Pune]i juma de kil. A[a... a[ mai vrea [i o salat` de buze c`rnoase [i ro[ii, cu buc`]ele de iri[i al-

S`pt`mna trecut` l-am auzit pe un vnz`tor de castrave]i din pia]a Chitila dezv`luind care-i [mecheria lui la vnz`ri: S` fiu, fr`]ie, mai bun d` papagal ca concur`n]a. Adec` s`-i fac r`clam` bun`, cum n-are nimenea, mo[ule! I-auzi aicea, ce orighinal snt: Ia castravetele, s` t` plac` fetele!! Ia s`l`]ica, s`-]i creasc` pulica! Ia spanacu s`-]i creasc` coinacu! Corect! {i asta e valabil [i cnd e vorba de mari m`rci. La orighinalitate publicitar` m` refer. S` lu`m campaniile publicitare ale revistelor Ziarul Finaciar [i Capital. De[i ]intesc acela[i public, ar fi trebuit s` aib` o abordare total diferit`. V` mai aminti]i de spotul Restaurantul, f`cut pentru Ziarul Financiar anul trecut, n care un tip o ia la cafteal` pe o pipi]` care a vrut s`-i lase num`rul de telefon, cu rujul, taman pe revista lui preferat`? Explica]ia:

Succesul n afaceri e o chestiune de priorit`]i. Peste un an, timp n care spotul Restaurantul a luat 5 premii babane la festivaluri interna]ionale de publicitate, Capitalul iese pe pia]` cu un spot taaaare original, cu mesajul: Noi ne ocup`m de succesul t`u n afaceri... [i, de data asta, ne arat` reversul ntmpl`rii din spotul la Ziarul Financiar. Adic`, spre deosebire de cititorul revistei Ziarul Financiar, cititorul Capitalului merge pn` la cap`t, se ntlne[te cu o pipi]` focoas`, l`sndu-ne s` n]elegem c` va urma o partid` foarte ncins`. Avem ns` o b`nuial`. n urm`toarea campanie a Capitalului vom vedea c` tipa [i dorea doar s`-i arate afaceristului un Ziar Financiar m\zg`lit. Masochist` pervers`. Patronul lui Procust

ba[tri... cam 300 de grame s` fie. V`d c` ave]i [i labii. A[ vrea-o pe cea din st\nga, c` e mai mare [i arat` mai bine. Un pic mai \n st\nga, a[a... aia! Nu,

nu e pentru mine, e pentru un prieten, m-a rugat s`-l ajut cu ceva m\ncare pentru pisica lui, c` nu-i mai place pe[tele. Crama Sutra

Mai vino iar \n ]igara noastr` mic`


Ceea ce vede]i \n imagine este casa unor bra[oveni (strada Berzei) care au reu[it s` foloseasc` fumatul \n scop constructiv. Banner-ul publicitar al companiei Pall Mall cu care b`ie]ii [i-au acoperit balconul este singura parte vizibil`. Din strad` nu se vede tapetul din h\rtie filigranat` de pe pere]ii livingului, cele 300 de brichete care alimenteaz` [emineul, aragazul [i centrala termic`, precum [i robo]eii din pachete de ]ig`ri care troneaz` pe mileuri \n rafturile din bibliotec`. Feel true

abera]ia de libertate
Furtul, proba pe aparate

Haoleo, m\nca-]i-a[, da greu mai r`spunji la telefon! |n leg`tur` cu anun]u v` sun. Ia z\, \] dau un celolar nou care sun` \nainte s` te apeleaz`

am nevoie de dragoste. Simt c` a venit timpul (mai am dou` luni [i scap) s` m` a[ez [i eu la casa mea, s`-mi fac o faNu numai c` s\nt s`rac, ur\t [i lene[, milie. S` am [i eu pe cine s` bat c\nd cineva? Nu, nene, nu e furat, mi l-a dat [i mia un b`eat. Ei, ce b`eat! Vreai s` le dar mai am [i un handicap fizic la m\na m` \ntorc obosit de la serviciu. Hai, care [dii tu p` toate! Are [\ hends fri. Nu, bre, nu celolaru, b`eatu are hendsu fri, c` nu l-au prins p\n` acum. Da, bre, are [\ linie muzecal`, [tie la acordeon P` la spate [\ Uauauaua lu dom Pruteanu! Nu, bre, b`eatu [tie, nu telefonu. Unde ai mai v`zut mata telefon s` [tie Uauauaua lu dom Pruteanu?! Sau o fi ap`rut? Dac` a ap`rut, s` ne zici [i noo dreapt`, care e lipit` la spate de m\na m` ia, c` doar nu-s ciumat?! S\nt doar la cine ai v`zut, c` s` ne facem [i noi st\ng` cu ni[te lan]uri. De c\nd am han- s`rac, ur\t [i lene[, nu s`rac [i cinstit! rost. Nu, bre, nu-l fur`m noi, \l rug`m pe dicapul `sta am reu[it s`-mi fac o Lene [i ordine dom Pruteanu s` ne aduc` unu, c` e gr`mad` de prieteni, un so], pe Fane (022157), plus \nc` 20 de iubi]i de la ec[pert. mine din celul` (022158 022178). Din Podul de furi peste Pruteanu punct de vedere sexual nu m` pl\ng, dar

Lene[ul mai mult alearg` dup` femei

Ce mi[to e s` fii cool [i s` ai scul`. S` tot faci gluma aia mi[to de care nu se mai satur` rudele tale de la gr`dina zoologic` [i popula]ia frustra]ilor sexual din Romnia, [ti]i voi, aia cnd spui scul`, dar te gnde[ti la ciocan, hard, magnetofon, chiar [i calculator, [i d`-i [i rzi. Exist` unii c`rora li s-a dat o [ans` n`scndu-se oameni, dar se nc`p`]neaz` s` ne demonstreze c` pentru ei evolu]ia nu a nceput, de[i au diverse scule cu care pot face chestii. Poate c` a]i v`zut la televizor un exhibi]ionist care le arat` unor doamne ceva neimpresionant, drept care ele rd de el. Reclama ne ntreab` apoi [i pe noi, consumatorii, dac` avem probleme cu hardul. n consecin]`, ne spune c` ar trebui s` ne lu`m o scul` nou` hai, rde]i, am scris scul`! Deci, vnz`torul de calculatoare care-[i face reclam` ne trateaz` de exhibi]ioni[ti cu diverse disfunc]ionalit`]i, probabil [i erectile, ca s` ne ndemne s` cump`r`m de la el. Foarte finu]. E nc` bine c` nu vin peste noi n cas` s` ne pip`ie, c` nu ne dau pantalonii jos pe strad`, c` nu ne njur` sau scuip`, c` nu ne dau cu cartofi sau pungi de ap` n cap, c` nu fac promo]ii cu obseda]i sexual n tufi[uri, c` nu ne arat` [i fundul la televizor, ca s`-i b`g`m n seam` [i s` rdem la aceste elegante glume fizice. De altfel, e un adev`r patologic cunoscut c` cei care se ajut` excesiv de scul` cnd vorbesc au o problem` cu ea. mi amintesc c` acum ceva timp am v`zut o reclam` a aceluia[i vnz`tor de calculatoare, care zicea a[a, ghici ghicitoarea mea: Ce-i mai tare [i mai tare dect ce-ai ntre picioare? Dar ct` subtilitate! Mai c`-]i vine s` crezi c` bolnavii de coprolalie din autobuze [i tramvaie, cei care strig` m`sc`ri [i fug, promoveaz` vnz`rile de calculatoare, la fel ca [i onani[tii din parcuri sau scriitorii din toalete. Mult mai trist e s` observi cum mintea unor contemporani r`spunde la comanda: Scularea la culcare! [i c` mrl`nia joas` poate trece drept creativitate. n acest caz, celebrul slogan C`lduric` de la p`s`ric` al unor centrale termice devine o prob` de rafinament. Ce-am mai rde dac` ntr-o reclam` la calculatoare ne-ar ar`ta capete de porc, cum se numeau ele pe vremea Odiosului, atunci cnd picioarele de porc mai erau cunoscute ca adida[i. Dar exist` [i alte glume la care se rde la fel de mult ca la confuzia cu scula. De exemplu, st` unul pe banc` [i vine altul [i-i d` o rang` n cap. Aici se rde clar. Imediat ntrebi, dup` ce-i ar`]i creierii mpr`[tia]i: ai probleme cu hardul? Ia-]i un computer, c` te omor!

R`zvan EXARHU

28

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

Foamea culpa
Via]a \n pu[c`rie e Durex
Ministerul S`n`t`]ii vrea s` intre agresiv, f`r` preludiu [i din toate pozi]iile \n problema pe care o reprezint` SIDA. |n aceast` lupt` corp la anticorp, dou` din ]intele vizate vor fi militarii, sau ]inta piept num`rul 2, [i pu[c`ria[ii, sau ]inta anus f`r` num`r. Acestora li se vor ]ine lec]ii de profil [i li se vor \mp`r]i gratuit prezervative. Probabil, pentru militari se va lansa noul model de prezervativ de campanie calibru 35 mm, reglabil pe foc cu foc sau foc automat, primul destinat exclusiv masturb`rii. La pu[c`ria[i oferta va fi mai cuprinz`toare: cuie sterilizate, de unic` folosin]`, pentru b`tut \n cap; s`punuri anti-SIDA \mpotriva sc`p`rii pe jos; [i chilo]i cu \nchidere centralizat` [i senzor de perimetru. SIDAm Hussein

r`spunsuri la scrisori
Berbec Constantin (sat Bozioru, jud. Buz`u): Liviu Mihaiu v` mul]ume[te [i el pentru gndurile bune pe care le ave]i fa]` de noi. Da, Horia Alexandrescu nu se compar` cu Stelian T`nase. Poate dup` alegeri o s`-l vede]i din nou pe Stelian T`nase. Stanciu Dumitru (Bucure[ti): Nu s\ntem mpotriva construirii Catedralei Mntuirii Neamului, ci mpotriva construirii ei n Parcul Carol, care e monument istoric [i apar]ine patrimoniului cultural al Romniei. Cred c` nici Dumnezeu, dac` ar putea fi consultat, nu ar fi de acord cu o asemenea alegere. D`nu] Paul (Baia Mare): Nu cred c` ai dreptate n ntregime. O mul]ime de ghiduri, care nu s\nt comandate din ]ar`, prezint` Romnia ca pe o ]ar` frumoas`, e drept c` pu]in cam nesp`lat`. Leu (ro) (Re[i]a): Mul]umiri pentru abera]ii [i pentru gndurile bune. Andron Olimpia (Arad): A]i primit de Pa[ti o felicitare de la domnul Adrian N`stase [i b`nui]i c` ea vine ca o completare a pensiei, care dup` 33 de ani munci]i mi este ru[ine s` spun ct este. Da, a[a cred [i eu. P`cat c` e o completare nesemnificativ`. Oricum, gestul conteaz`! {i cum b`nuiesc c` dl N`stase nu [i-a cheltuit propriii bani pentru aceste felicit`ri, ci pe ai no[tri, pute]i considera c` ni[te romni s`raci s-au gndit la dumneavoastr`. Marcel Murzea (Bucure[ti): A[a-i romnul, dac` nu gnde[te n versuri i se pare c` pierde vremea. Ioan Sandru (Bra[ov): Mi-a pl`cut analiza dvs. la poezia lui P`unescu, dar cred c` a]i exagerat pu]in cu hermeneutica. P`unescu nu merita atta efort. George Bornemisa (sat Vica, jud. Hunedoara): Nu trebuie dect s` v` ruga]i la Dumnezeu [i poate dorin]a vi se va ndeplini. Cu toate c` eu snt sceptic c` Dumnezeu v` va asculta ruga. Mai simplu ar fi s` vota]i altfel, [i la fel ca dvs. s-o mai fac` [i al]ii. Nu public`m poezii. Ne-au mai scris: Ileana Recean (F`g`ra[); Ion P`curar (Victoria); Costel Costic` (Bucure[ti) n-o s`-l mai l`s`m pe Eugen Istodor s` mearg` la film; Mihai Popescu (Craiova); Radu Tempian (Dumbr`veni).

coasa lux
rubric` permis` doar cu acordul rudelor decedate
S-or fi organizat [i pisicile \n bande de racke]i [i recuperatori? S` fie oare ni[te pisici kaghebiste care continu` asasinatele politice, de[i alegerile s-au \ncheiat [i Putin a ie[it \nving`tor? |n stilul `sta vom avea de-a face cu veritabile re]ele mafiote de cotoi care v\nd armament nuclear vacilor separatiste din Pakistan sau bivolilor [ii]i

Rusia, ]ara care a dat lumii c\teva dintre cele mai celebre episoade cu criminali, crime [i pedepse, continu` s` ne surprind`. De data aceasta e vorba de zece pisici care au devorat un om. Or fi ni[te pisici cecene, educate \n preceptele stricte ale Coranului [i \nfofolite \n kilo{tefan AGOPIAN metri de turbane, care iau ostatici cer\nd \ncetarea r`zboiului?

din Iran. Iar cu miliardele f`cute cump`r` F.C. Liverpoolul de la cormorani ca s`-i bat` pe c\inii de la Dinamo. Ei bine, nu este nimic din toate acestea. A fost doar un muribund, r`mas singur \n cas` cu cele zece feline, pe care vecinii l-au descoperit (at\t c\t mai r`m`sese din el) dup` ceva vreme. Altfel spus, pisicu]ele ar cump`ra Whiskas dac` n-ar avea st`p\n din care s` m`n\nce. La o adic`, dac` marmota \nvele[te ciocolata, de ce n-ar servi [i o pisic` ni[te antricot de om? Partea bun` ar

fi c` scad masiv cheltuielile de \nmorm\ntare. O firm` de servicii funerare cu 10 pisici, 3 hiene [i 4 vulturi ar bate la pre]uri [i Casa de Ajutor a Pensionarilor. Din precau]ie, \i sf`tuim, totu[i, pe cresc`torii de pisici s`-[i ia [i o oaie. Una n`zdr`van`, care s` le [opteasc` la timp: st`p\ne, st`p\ne, \]i cheam` [-un c\ne! Gaz motan

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

29

s`pt`m\na str`inilor
q O companie elve]ian` tare grijulie cu s`n`tatea oamenilor sus]ine c` plasticul din care s\nt f`cute carcasele computerelor poate fi nociv. Drept pentru care a scos pe pia]` carcasele de lemn! A[tept`m s` apar` mouseul natural, din piele! q Prostituata Rebecca Loos, cea care l-a dat n gt pe David Beckham cum c` ar fi avut o rela]ie extraconjugal` cu ea, a fost invitat` s` fac` un film de reconstituire. Un film porno, evident, pentru care va lua bani buni de tot, la fel ca banii lua]i pe interviul denun]`tor. Iat` c` se poate ntmpla [i a[a: [i satisf`cut`, [i cu banii c[tiga]i! q 24 de beri ntr-o lad`, 24 de ore ntr-o zi. Coinciden]`? Nu cred. Aceasta este o cugetare atribuit` lui Paul Newman [i de la ea se trage s`rb`toarea Newmans Day din 24 aprilie a studen]ilor de la Universitatea Princeton, zi n care ace[tia [i propun s` bea 24 de sticle de bere n 24 de ore. Celebrul actor a cerut ca s`rb`toarea s` nu-i mai poarte numele, ac]ionnd chiar n instan]` pentru asta. P`i, ce s` zicem, s` se schimbe ceva, s` se fac` l`zile mai mici. {i mai multe. P`rerea mea! q A fost alc`tuit deja completul de judecat` pentru procesul lui Saddam, iar magistra]ii respectivi studiaz`, deja, legisla]ia interna]ional` referitoare la crimele de r`zboi [i la genocid. Bugetul procesului lui Saddam este de 75 de milioane de dolari! P`i, la suma asta, Justi]ia din Romnia d`dea sentin]e-n alb pentru toat` ga[ca lui Saddam [i pentru toate neamurile lor! {i mai r`mneau bani [i de ceva limuzine [i vile! AgenCIA de Pres`

Meteo
|n sf\r[it, a venit [i Vremea noastr`!
Fizz, te-am spart! B`iat, ia aminte: domnul din st\nga poart` o ]inut` de 1.000 de euro de la magazinul AVANTI FURS (care ne-a \n]eles nebunia [i c`ruia \i mul]umim pentru blan`) [i ochelari PRADA \mprumuta]i pu]in de la managerul general Sorin Vulpe (c`ruia \i mul]umim din inimile noastre de copii). |n fa]a tuturor papagalilor din show-biz-ul romnesc care [i-ar ar`ta imediat ]\]ele pentru 1 euro, Academia Ca]avencu arunc` m`nu[a! |n fa]a gol`t`]ii indecente din presa erotic` de [tiri, noi r`spundem \n felul nostru: ne dezbr`c`m pentru dumneavoastr`! {i \i arunc`m a[adar \n lupt` pe cei doi super-manechini din imagine, pentru c`, doamnelor [i domnilor, \n aceast` super-s`pt`m\n`, \n exclusivitate pentru presa mondial`,

DRAGO{ VASILE [i VIOREL MO}OC V~ PREZINT~ VREMEA


Un soare trist ca o virgul` nefericit` din Moartea c`prioarei bate \n geamurile noastre de copii. Luceaf`rul meteorologiei romne[ti, adic` Soarele, va bate cu putere \n special ziua, [i mai pu]in noaptea. Ne vom refugia \ntr-o bibliotec` non-stop [i vom bea p\n` diminea]`. Apoi ne vom sp`la fe]i[oarele cu roua florilor. {i dup` aia vom face pipi, normal. Ce frumoas` este prim`vara!

Ce c`uta Romnia \n lume?


[tiri din presa str`in` de la ei
Un ziar mare dup` nume, dup` cont, dup` ce-o mai avea el pe-acolo din ]ara baronesei Emma Nicholson, e vorba de International Herald Tribune, critic` aspru votul Senatului Romniei cu privire la oprirea exportului de copii Fabrica]i \n Romnia. |n discu]ie se aduc, \n primul r\nd, argumente de ordin economic, cum c` a noastr` ]ar` m\ndr`, cu p`[uni bogate, nu poate s` ofere un viitor luminos orfanilor romni care nu au apucat s`-[i fac`, \nc`, un rost prin Italia sau Spania. Domle, cum s` v` zic eu, era mai bine s` nu le duce]i grija dar dac` tot v` m\nc` \n pixuri, zic s-ave]i pu]in` r`bdare, c` or s` vin` ei [i pe la dumneavoastr`, prin Vest. Dar s` mai creasc` [i ei un pic, s` prind` pu]in` putere ca s` se poat` ]ine de osiile trenului. S`pt`m\na trecut`, Fran]a, aceast` sor` mai mare [i mai pervers` a noastr`, a \ncercat s` \ntre]in` raporturi nefire[ti, dac` e s-o lu`m francofone[te, printr-un reprezentant al s`u, s`-i zicem Dominique Ambiel, cu o minor` pubertin` din Romnia ajuns` la Paris la un concurs de perii [i p`s`rici. Dup` cum citim cu ochiul liber \n pozele din Le Monde, acest domn Ambiel nu este oare[cine, ci ditamai consilierul de imagine, sonor [i contrast al maimarelui Raffarin, prim-ministrul francez. De aici \ncolo [ti]i deja, `la se jur` c` a vrut doar s` o ajute pe fat` (s`-[i dea chilo]ii jos, eventual), iar ea afirm` candid: Aa, nu v` formaliza]i, eu cu domnu Ambiel mi-am mai pus-o s`pt`m\na asta de vreo trei ori!. Ce se poate trage de aici ca concluzii ar fi: 1) prostituatele noastre de pe strad` s\nt mai mi[to dec\t ale lor; 2) prostituatele noastre din politic` s\nt mai discrete ca ale lor. Dac` nu a]i avut timp, de s`rb`tori, s` arunca]i o gean` prin contabilitatea Romniei, The Washington Times v` face cunoscut c` deficitul contului curent s-a dublat \n primele dou` luni ale acestui an fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut, de la 73 de milioane $ la 156 d` meleoane $. B`i, ce chi]ibu[ari s\nt [i americanii `[tia! Pentru un fleac de 83 de milioane de coco diferen]`, s-au [i apucat s` scrie articole, c` la munc` nu s-ar duce! Poate [i-a schimbat omul rama de la ochelari, ori i-o fi picat cu tronc Danei o glastr` de flori pentru cerdacul de la ]ar`, care-i problema? Ce mai \nseamn` \n ziua de azi 83 de milioane de dolari, voi nu vede]i cum cresc pre]urile astea? Potrivit cotidianului Daily Telegraph, \nainte de a se retrage \n groapa sa micu]`, dar incomod`, de unde a fost salvat de solda]ii americani, Saddam Hussein a \ntocmit o list` ce con]ine 270 de firme [i persoane particulare care au primit un fel de adeverin]e din partea Ministerului Petrolului irakian ce le d`dea dreptul s` cumpere petrol la pre]uri promo]ionale, de super-ofert`. Printre ferici]ii posesori de vouchere se g`se[te, conform ziarului, [i un partid socialist, comunist [i na]ionalist din Romnia. De[i am c\teva b`nuieli, nu pot [ti cu precizie despre ce partid este vorba dar poate m` ajut` PRM, ai c`rui membri au b`tut m`runt drumul Bagdadului \n anii trecu]i, \n timp ce Vadim s`rea s`-l apere pe Saddam de agresorii americani, pe principiul Cin se ia cu mine bine, \i dau c`ma[a de for]` de pe mine!. Dup` cum scrie Financial Express, India e pe cale s` ne verse \n conturi multe milioane de rupii (moneda na]ional` a Indiei, pentru fanii filmului Vagabondul) \n schimbul a 100 de motoare pentru avioanele MIG 21, cunoscute de altfel [i sub porecla de sicrie zbur`toare. Cic` contractul va fi semnat \n cur\nd cu Aerostar Bac`u, \n urma vizitei \n Romnia a unei liote de apevi[ti indieni. De parc` nu le ajungea c\t pl\ng la filmele alea, acum mai vor s` boceasc` \n grup [i pe la pr`bu[iri live! De ce vin generalii lor s` cumpere de aici ma[ini-unelte pentru agricultur`, eu tot nu \n]eleg. Dar a[a o fi la ei acolo, cine [tie, trebuie s` m` pun serios la punct cu cultura indian`, [i o s` \ncep cu Vandana. Dinel Staicu, acest Staicu Dinel al Craiovei, este citat de c`tre Agen]ia Reuters \n leg`tur` cu pedeapsa pe care a impus-o juc`torilor Universit`]ii, potrivit c`reia, \n caz de \nfr\ngere, alde Papur`, Lu]u [i Njock vor trebui s` mearg` s` asculte muzic` simfonic` timp de dou` ore. Nu vreau s`-i iau din merite lui Rednic, dar eu cred c` \n acel 5-1 cu Petrolul, cel pu]in 3 goluri s-au dat cu g\ndul la Strauss. Hai {tiin]a! Andreea Rompresca

Noi caste ale rromilor s\nt \n curs de formare:

}iganii dolby-s`raund`ri [i ]iganii dolby-prologici 2


O nou` idee de a ne alipi standardelor europene spune c` o firm` specializat` va trebui s` str\ng` 4 kilograme de electronice [i electrocasnice stricate de la fiecare persoan` \n fiecare an, pentru a le recicla. Cu ocazia asta, vom asista \n mod cert la apari]ia ]iganilor trinitroni, care s` umble cu c`ru]a din poart`-n poart` [i s` strige hai-fi vechi lu```m. N-ave]i dec\t s` cobor\]i din bloc [i s` opri]i c`ru]a, iar ]iganca va [ti tot ce trebuie ca s` v` informeze dac` aparatul dumneavoastr` e bun de dat: Da, domnu, ia zi, ai buleal` la s`round? Adu-l la baba aicea s`-] ghiceasc` dac` ]-o murit toroidalu sau doar ]i s-o fi deochiat decodarea analog-dijital. Adu-l, bre, aicea jos, c`-] face [i-] desface ea carcasa... Ia s` vedem! Lingu-m-ar la bijboc cu [uruburile lor de imbus, care le-a f`cut. Ptiu, dar-ar dracii \n zg\rceala lu gagiu `sta, Panasonic, care n-a aurit RCA-urile. Muri-]i-ar copiii, Japane, c` mi-au ie[it b`[ici \n palm` d` la [urubelni]`. Hai, bre, f`-mi safteaua, m\nca-]-a[ gura ta de minitehnicus, c`-i stric`ciune. D` [i tu la baba un pol [i te scap` gratis de panaram`, c` mi-a speriat [i caii cu lazeru d` la sidiu.

Incoming Cal

30

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Moyen PlrinAge
De vreo cincizeci de ani ncoace, n Occident, febra turistic` [i fascina]ia geografic` a ndep`rt`rilor au intrat n gama serviciilor. Tragi un[pe luni pe an pe ruta cas`-birou-cas`, faci bani, iar n a dou`[pea lun` te dai de ceasul mor]ii s` pleci ct mai departe de sufrageria ta. Vrei s` dai o tur` pe Drumul M`t`sii, s` calci pe urmele lui Iisus sau s` bei lapte de c`mil` cu beduinii ntr-o oaz`, s` intri ntr-un templu budist, s` mergi ntr-un trib de bo[imani? Nici o problem`. Contactezi o agen]ie care ]i ofer` ghid, echipament, b`[tina[i odoriza]i la subsuoar` cu care s` te conversezi n englez`, tot. Pl`te[ti o asigurare baban` [i gata. P`mntul, a[a mare cum l [ti]i, este o imens` afacere turistic`, iar piramidele, templele, bisericile [i muzeele un fel de Disneyland-uri pentru adul]i. Exist` ns` [i un alt mod, mai ieftin, de a c`l`tori: cu patul, cu fotoliul, cu canapeaua, chiar cu covorul. Te-ntinzi pe ele [i pleci n Constantinopolul secolului XVII, str`ba]i Mediterana la bordul unei cor`bii, cobori pe ]`rmul insulei Chios sau ba]i Smirna cu piciorul dac` ai chef. Trebuie s` ai ns` un ghid bun, un traseu pe m`sur` [i lucruri minunate de v`zut. {i Amin Maalouf, fran]uz de origine libanez`, posesor de premiu Goncourt, un tip la vreo cincizeci [i ceva de ani, a avut grij` de toate astea. M-a l`sat pe minile lui Baldassare, eroul romanului* recent ap`rut la Editura Polirom, care m-a purtat de la un cap`t la cel`lalt al Europei sale de secol XVII. O lume pentru care nici o alt` agen]ie de turism nu are bilete. V` da]i seama ce greu e s` faci rost de un ghid att de special ca Baldassare? Unde mai g`se[ti n ziua de azi un negustor genovez de c`r]i rare, la a treia genera]ie n bran[`, sceptic incurabil, pelerinndu-se, n preajma anului 1666, de la Londra la Stambul n c`utarea unei c`r]i despre Apocalips`? O carte ce-i va dezv`lui tainele sfr[itului lumii, n care, s` fim n]ele[i, nu crede nici ct negru sub unghie. A[a c`, dup` o c`l`torie lung` am mers [i pe jos, [i cu corabia, [i cu tr`sura, [i direct pe spinarea calului aproape 500 de pagini , iat`-m` revenit acas` [i scriind aceste rnduri, n a[teptarea concediului. Alin IONESCU
* Amin Maalouf, Periplul lui Baldassare, Editura Polirom, 2004.

Nu e pentru americani. Nu e pentru englezi. Nu e pentru ru[i. Nu e pentru copii, nu e pentru p`rin]i. Jurnalul lui Tetelu acum [i \n limba romn`!

m`rate. C`ut`rile ei, taton`rile artistice, frisoanele contemplative vorbesc despre un artist nelini[tit, productiv, dar atent la rezultate. Marcel Breilean este [i el un nume cunoscut n Timi[oara, un grafician care sacrific` greu calofilia n favoarea medita]iei plastice. {i, ultimul, dar nu cel de pe urm`, {tefan C`l`r`[anu, unul dintre ucenicii dragi ai lui George Apostu, demonstreaz` c` sculptura nu [i-a ncheiat repertoriul. Clopote

misterioase, cu forme eretice, semne cioplite n piatr` [i scufundate n apa unor recipiente de sticl`, ancore, colivii peste clopote, un repertoriu simbolistic incitant, iat` cteva din atuurile care-l fac recognoscibil pe sculptor. Ve]i parcurge cu ncntare expozi]ia arti[tilor timi[oreni [i ve]i fi convin[i c` provincialismul nu trebuie c`utat numai n provincie! Ioan T. MORAR

cronica pe l\ng` teatre


Iar nu mi-a pl`cut o pies` de teatru extraordinar`
Nu \mi amintesc ce f`ceam \n 1970, de[i, \n acel an, p`rin]ii erau deja c`s`tori]i unul cu cel`lalt. |n anul 1970, c\nd s-au \mplinit trei ani p\n` la se pare iminenta mea na[tere, Liviu Ciulei punea \n scen` la Teatrul Bulandra spectacolul Leonce [i Lena de Georg Bchner. A fost un succes, din c\te se spune, [i nu am nici un motiv s` m` \ndoiesc, de[i nu \mi mai amintesc. |mi amintesc, \n schimb, c` s`pt`m\na trecut` am fost la teatru, mai exact la Teatrul Odeon. Am v`zut o pies`*, aceea[i, scris` de acela[i Georg Bchner, doar regizorul [i actorii erau al]ii. Eu cum v` spuneam am v`zut piesa, am v`zut, adic`, [i piesa, fiindc` spectacolul de pe scen` d`dea na[tere, \n sal`, unui alt fel de spectacol. V` spun sincer c` nu am v`zut dec\t trei, at\t. Ca s` fiu ceva mai exact, a[ vrea s` precizez c` nu am v`zut dec\t trei spectatori care priveau spectacolul cu ochii min]ii, probabil, fiindc` ceilal]i ochi erau \nchi[i aveau ei, pesemne, motivele lor. Unul din motive era c` piesa aceasta a fost foarte, foarte plictisitoare. Actorii declamau replici filozofice, vorbeau despre via]` pe ni[te tonuri foarte \nalManolescu a l`murit foarte simplu lucrurile, declarnd cu umor: ...N-am de gnd s` intru ntr-o discu]ie de detaliu cu Marin Mincu. {i, ca s` elimin orice nen]elegere, declar c`-i recunosc ntietatea: n toate ideile, trecute, prezente [i viitoare. Pl`cerea lui n acest joc, care nu e chiar de-a v-a]i ascunselea, de a striga piua-nti! este att de mare, nct ar fi p`cat s` i-o stric. (Romnia literar` nr. 13, 1987). ({t. A.) q Un tn`r [i pasionat cercet`tor, Marius Marian {olea, public`, din p`cate ntr-un cotidian sc`p`tat [i ng`lat, o pagin` ntreag` intitulat` Scuipatul de pe obrazul lui Constantin Brncu[i, n care demonteaz` nc` una din piesele inventatorilor de neo-Brncu[i denumit` Tolstoi [i care i este atribuit` abuziv [i obraznic marelui sculptor. Un caz clar de fals grosolan, de manipulare jalnic` [i de interes comercial foarte murdar! Ar trebui ca autorit`]ile s` ia m`suri drastice mpotriva falsificatorilor [i s` le dea un r`gaz de a gndi la rece ct de nociv` este poluarea cultural`. te, dar tot nu reu[eau s` trezeasc` spectatorii adormi]i. Scenografia era c\nd baroc` (mai ales mobilierul [i costumul miresei), c\nd futurist` (nu am \n]eles ce era farfuria aceea zbur`toare care aducea a lamp` de opera]ie, adic` scialitic`), c\nd cu floricele pe c\mpii, c\nd cu o roat` care imita prost o chestie tare din Cirque du Soleil. Pentru mine, unul, au fost dou` ceasuri de plictiseal` total`, doar spectatorii aceia a]ipi]i m` mai scoteau din amor]eal`. Faptul c` am reu[it, totu[i, s` nu adorm ar fi un motiv destul de bun s` merge]i s` vede]i aceast` pies`, am auzit c` exist` [i perne speciale (\n form` de U) pentru astfel de situa]ii culturale. Iulian T~NASE
* Leonce [i Lena, de Georg Bchner; regia: Alexandru Dabija; scenografia: Drago[ Buhagiar; cu: Sorin Leoveanu, Luiza Cocora, Gabriel Pintilei, Constantin Cojocaru, Rodica Mandache, Gelu Ni]u, Paula Niculi]`, Marian Ghenea, Ioan Batina[, Pavel Barto[, Carmen Co]ofana.

rebele arte
Moduri [i semne
Muzeul Literaturii Romne [i-a reluat obiceiul de a g`zdui n spa]iile sale expozi]ii de art` plastic` [i [i-a ales pentru asta un adev`rat eveniment. Patru timi[oreni au venit la Bucure[ti pentru a spulbera, dac` mai era nevoie, mitul artistului de provincie complexat de ce se ntmpl` n Capital`. Au venit cu o expozi]ie nchegat`, solid` [i dens`. Pe Lidia Ciolac, decana de vrst` a celor patru, o [tiu de mai mult` vreme ca pe un grafician de referin]` n Timi[oara, cu o originalitate bine strunit` de tehnica impecabil`, lucr`rile de acum confirmnd statutul s`u de artist consacrat pe care pot s` [i-l dispute muzeele. Suzana Fntnaru este posesoarea unui CV impresionant, cu expozi]ii multe n ]ar` [i n str`in`tate, cu premii [i recunoa[teri nenu-

show biz da cul]i

|nt\ietate secundar`
q n sfr[it, un tn`r critic, Marius Chivu, a observat c` Tudor Octavian (aten]ie, Tudor este numele de familie) [ade de mult` vreme printre cei mai importan]i prozatori contemporani (vezi Romnia literar` nr. 45, articolul Indecen]a de a povesti). Scrie Marius Chivu: Prejudecata temelor minore [i a banalului ca subiect permanent a complicat, probabil, rezolvarea ecua]iei scriiturii acestui autor. A[a-i, noroc c` istoria literar` nu se construie[te cu prejudec`]i. q {i, cnd to]i crcota[ii anilor 90 vor fi doar fum [i praf, cei care vor veni vor n]elege c` urma[ul spiritual al lui Lovinescu, cel`lalt Eugen (Simion, n.n.), este cel mai important critic romn postbelic. O recunoa[te acum chiar cel mai cunoscut rival al s`u la acest titlu onorific Nicolae Manolescu, acordndu-i ntietatea, citesc, sub semn`tura lui Andrei Milca, n Literatorul nr. 11-12 a.c. Habar n-am cnd Nicolae Manolescu a f`cut aceast` declara]ie. {tiu ns` c` despre cei doi critici circul` [i ast`zi urm`toarea judecat` de valoare (lansat` de regretatul Mircea Scarlat): Eugen Simion este cel mai important critic literar din vremea lui Nicolae Manolescu. q Se poate ns` s` se fi ntmplat altceva: plictisit de insisten]a cu care mediocrii din jurul lui Eugen Simion clamau ntietatea magistrului lor, Nicolae Manolescu s` fi dat a lehamite din mn` [i s` fi zis: Bine, treci tu pe locul nti, c` eu m-am s`turat de cnd stau acolo. Nu altfel a procedat cu Marin Mincu, care are obsesia c` a fost primul n toate cele. Zmbind, Nicolae

{i, astfel, s` nu ne trezim s`pt`mnal cu cita]ii prin instan]` cum c` i-am jignit pe promotorii acestor gugum`nii. q {i pentru c` tot s\ntem la falsuri, ni se semnaleaz` c` a fost scoas` la licita]ie, la Casa Alis, pe pozi]ia 45 n catalog, cu un pre] de pornire de 5.000 de euro, o lucrare de Hans Mattis-Teutsch (1884-1960), Nud, semnat dreapta sus cu verde n monogram`, ulei pe carton, 40 x 32 cm, pe verso dedica]ie autograf` a autorului (n limba maghiar`, localizat` Cluj), autenticitate confirmat` de dr. Alexandra Rus. Cunosc`torii lucr`rilor artistului transilv`nean se ndoiesc foarte tare de autenticitatea acestui tablou, mai ales c` pe la Cluj au mai trecut, pentru autentificare [i vnzare, o serie de lucr`ri care s-au dovedit adesea a fi false. E vorba de notoriile exemple cu lucr`ri date ca originale [i semnate de Grigorescu, Luchian, Baba, }uculescu, falsuri g`zduite, pentru vnzare, chiar de Muzeul de Art` din localitate! (I. M.)

CARTONA{UL RO[u cu tricolor

mazeta sporturilor

Exist` via]` dup` arte?

Tovar`[i suporteri [i suportere, v` Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004 promit: la Craiova vom face totul! Vom urm`ri neab`tut indica]iile tovar`[ului Mircea Rednic [i vom ridica Craiova la cel mai \nalt nivel, p\n` \n Cupa UEFA, visul de aur al oltenirii. Vrem s` c\[tig`m Campionatul [i, dac` se poate, chiar locul \nt\i. presionat de m`iestria reprezenta]iei [i Uraaa... Uraaa... Uraaa! perfect acoperit regulamentar, arbitrul Corpodean a indicat f`r` ezitare punctul de la un[pe metri. Tot D`nciulescu execut` [i \nscrie. Uraaa! Victorie in extremis a lui Dinamo, victorie \n absolut a artei atacantului romn! Poa s` spun` ceva du[manii de la Steaua? Nu poate ei s` zic` nimic! C\nd vorbesc artele, muzele tac. Or, staff-ul stelist era mut \nc` din timpul s`pt`m\nii, de c\nd a mers la film. Numai Pi]urc` n-a fost. Normal. Ce s` caute Satana la Patimile lui Hristos? Ajunge c` s-a dus cuviosul Gigi Becaliotul, cel carele, dup` vizionare, mi[cat de suferin]ele Fiului n`scut \n ieslea unor p`stori, a declarat c` nu-l mai intereseaz` nici adversarii, nici titlul, nici nimic. {i, uite, l-a ajutat bunul Dumnezeu [i Steaua a b`tut deta[at, cu 4-0. |ns` cel mai str`lucit triumf al artei \n sport s-a \nregistrat, muic`, la Craiova. Mili]ianul Dinel Staicu [i-a convocat trupa [i a dus-o la teatru. S-a jucat piesa Casa cu ]oape. Acuma, c-o fi fost vorba despre Casa Fotbalului a lui Mircea Sandu sau chiar despre vreo proprietate de-a lui Dinel, z`u, noi nu [tim. Un lucru, totu[i, este cert: dup` spectacol, oltenii b`tur` cu 5-1 pe g`zarii de la Petrolul. {i [ti]i de ce? Pentru c` [tire care a f`cut \nconjurul Europei Dinel [i-a amenin]at fotbali[tii c`, dac` nu ob]in rezultate, o s`-i duc` la Filarmonic`. Iat` cum, a[adar, arta \l motiveaz` pe sportiv. |n pragul unui loc de Cupa UEFA, Craiova sufl` deja \n ceafa Rapidului. Ca s` reziste asaltului, conducerea din Giule[ti n-are de ales: trebuie s`-i amenin]e pe b`ie]i cu Opera. Viorel MO}OC

academia CA}AVENCU

31

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport

Domle, ce lucru foarte mare este arta! Nu doar c` imit` via]a, dar ]i-o [i face mai mi[to. Hai s`-l lu`m, de exemplu, pe D`nciulescu actorul etapei. |n meciul cu Farul, omu s-a pr`bu[it o dat`, ca secerat \n careu, de-ai fi zis c`-i comisarul Miclovan dobor\t de gloan]ele oamenilor lui Semaca. Fire[te, a primit cartona[ galben pentru simulare. Dar n-a abandonat. Ca orice profesionist adev`rat, aflat \n c`utarea adev`rului pe care numai el \l de]ine, dinamovistul nu s-a l`sat descurajat de primul insucces. A \nscris un gol pe bune. Iar apoi, \n minutul 90+3, a repetat faza, duc\nd-o de data asta p\n` aproape de perfec]iune. P`truns \n suprafa]a de pedeaps` [i sim]ind m\na funda[ului advers pe tricou, Danciu al nostru c`zu fulgerat. Im-

Dinel Staicu, un mili]ian \ngrijorat c` democra]ia a distrus mijloacele de produc]ie [i a adus dictatura la cel mai slab nivel de la 1989 \ncoace

q Hai s` mai vorbim un pic [i despre FC Arge[, m`car c\t mai g`sim echipa asta \n Divizia A. Este un club care beneficiaz` din plin de o organizare de tip PSD [i se afl` la retrogradare. {ef absolut este senatorul Nicolescu. Pre[edintele clubului, Paul Schiaucu, este membru PSD [i consilier local. Prefectul T`mag` [i primarul Pendiuc au [i ei partea lor de influen]`. Banii pentru echip` se rostogolesc printr-o firm` creat` special, Sportag 2003, la care s\nt ac]ionare firme, de exemplu, firme de construc]ii abonate la lucr`ri pe bani publici. La un moment dat, Mutu [i-a ar`tat interesul pentru a prelua clubul sper`m c` nu prin intermediul unor SMS-uri, cum a f`cut cu fata aia de la rubrica Meteo din Libertatea! , dar pesedi[tii n-au fost de acord s` cedeze sforile. Iar acum vreo dou` etape s-a b`l`ng`nit prin tribun` \nsu[i nea Nicu V`c`roiu. Probabil c` pentru el locul `la din coada clasamentului era pe undeva pe podium. q Gigi Becali este celebru pentru num`rul impresionant de nepo]i. Se spune c` unul dintre ei este \nsu[i Marius Locic, al c`rui nume apare, ca reclam` pentru firma lui de imobiliare, pe tricourile Stelei. Iar zilele astea era vorba s` preia UTA. Echip` \nfiin]at` ca s` vede]i propor]iile de un baron adev`rat, Neumann pe numele lui.

Eva Hen]igova

Dont cry Ford me, Adrenalina!


Dac` v-a]i \ntrebat vreodat` ce am f`cut eu \ntre 15 [i 17 aprilie a.c., \nseamn` c` nu v-a]i \ntrebat \n zadar, fiindc` exist` [i un r`spuns: am fost \n Germania, la un drive-test organizat de Ford \n deprimantul ora[ Leipzig. Era c\t pe ce s` refuz invita]ia Ninei Br`tf`lean, PR manager la Romcar, din cauza fricii de avion pe care am contractat-o pe filier` musulman`. (Dup` 11 septembrie, avioanele nu mai s\nt acelea[i!) De tremurat, am tremurat \n avion c\t am putut [i eu, mai ales c` am avut parte de cinci decol`ri [i tot at\tea ateriz`ri perfecte. |ns` a meritat, domni[oara Adrenalina (o rud` apropiat` de-a mea, care dormise cam mult \n ultima vreme) mi-a fost recunosc`toare c` am mai scos-o [i pe ea \n lume. Nici stomacul (cu ulcer cu tot) nu a dus-o prea r`u, din moment ce, vreme de dou` zile [i dou` nop]i, a fost supus la cele mai cumplite somoniz`ri prietenul Lauren]iu Ciornei de la Evenimentul zilei poate depune m`rturie c`, dup` dou` zile petrecute \n fosta RDG, ni se acrise de-at\ta somon, fructe de mare, de p`dure [i alte cuceriri ale [tiin]ei [i tehnicii gastronomice. Dar s` revenim cu picioarele pe p`m\nt, mai exact pe pedalele ma[inilor Ford. Drive-testul a avut loc vineri, 16 aprilie, \n or`[elul Schkopau, situat cam la o or` distan]` de Leipzig. Eu, unul, am \ncercat urm`toarele cinci ma[ini, toate Ford: un Sport Ka, o bestie mic` [i albastr` (cu care am rulat cu o vitez` de 200 km/h, de[i mamei i-am spus c` nu am mers cu mai mult de 60 km/h); un Focus C-Max pe motorin`, argintiu, mare, foarte puternic (mam`, cu C-Max-ul `sta n-am mers cu mai mult de 160 km/h!); un Focus ST, un Mondeo ST (foarte mult mi-a pl`cut \n Mondeo,

mult mai mult dec\t \n tramvaiul 16) [i, pour la bonne bouche, am l`sat la urm` Ford Street Ka, o decapotabil` neobr`zat` cu care am f`cut un tur de onoare [i vreo c\teva poze pentru nepo]i. Vineri seara, osteni]i de caii-putere care ne alergaser` toat` ziua prin Schkopau, am ajuns \mpreun` cu colegii de grup Lauren]iu Ciornei de la Evenimentul zilei, Adrian Georgescu de la Gazeta Sporturilor, Maximilian Hartung de la Libertatea, C`t`lin F`ini[i de la Jurnalul Na]ional, Nina Br`tf`lean [i Alin Dornescu de la Ford, dar [i Radu Ciobanu [i Cornel Ghinea de la dou` firme c`rora nu vreau s` le fac reclam` mascat` \ntr-un local din Leipzig, \ngropat \n p`m\nt, unde se zice c` ar fi avut loc dialogul dintre Faust [i Mefisto, \nchipuit de Goethe. (Apropo: v` mai aminti]i ce zicea Cioran despre Goethe? Domnule, Goethe e o mediocritate f`r` precedent!) Spre deosebire de Goethe, ra]a pe care am servit-o \n amintirea lui

Faust nu a fost deloc mediocr`, iar berea Entschuldigung, wir htte gerne noch drei Bier, bitte! a curs \n valuri. |nchei aceast` relatare exprim\ndu-mi satisfac]ia c`: a) vineri sear`, l-am b`gat sub mas` de r\s pe Lauren]iu Ciornei de la

Evenimentul; [i b) ma[inile pe care le-am condus \n Germania nu au nici o leg`tur` cu ma[inile pe care le condusesem eu p\n` atunci, dintre care se remarc` un Tico ro[u \n care am reu[it, totu[i, s` nu mor. Iulian T~NASE

32

academia CA}AVENCU
Nr. 17, 27 aprilie 3 mai 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

contraeditorial

Nu v` fie trafic`
A fost anihilat` o re]ea de trafic de droguri care \[i desf`[ura activitatea \n fa]a Sec]iei 13 Poli]ie. Re]eaua a devenit vizibil` abia dup` ce s-a c`rat grupul de prostituate din fa]`.

Momentul coruptului necunoscut


Munca lui Amarie la PNA este la fel de complex` [i plin` de neprev`zut ca munca cercet`torului John, responsabil la NASA cu descoperirea extratere[trilor. O zi obi[nuit` de munc` nu are cum s` difere foarte mult. Ora 9: John deschide u[a biroului cu irisul (pe care-l apropie de un laser); secretara deschide u[a lui Ionel cu capul (pe care-l apropie de o yal`), ]in\nd \n m\ini o tav` cu un ibric uria[ de cafea [i Gazeta Sporturilor. Ora 9,15: John \[i deschide calculatorul (are parola winonaryder) [i se conecteaz` la parabolicele alea c\t Pentagonul; Ionel vrea s`-[i deschid` calculatorul, dar a uitat parola (era rodistanoiu). Ora 9,45: John se ridic` nervos de la calculator: V`-n noroc de alieni, de 30 de ani a[tept un semn, parc` v-ar durea gura dac-a]i zice [i voi ceva, m`car acolo un Hello USA, un Fuck you, mama, un Oops, I did it again.... Ionel \nchide Gazeta [i se ridic` indignat: Lua-te-ar cu ilicitu, Corpodene, dac` [i `la a fost penalti la D`nciulescu!. Ora 10: John are o criz` de personalitate: Nu se mai poate a[a, trebuie s` se \nt\mple ceva, doar n-o s` m` pensionez ca bietu tata, f`r` s` prind [i eu m`car unul!. Ionel are [i el o criz`: Nu se poate, parc` v`d c` se termin` mandatul [i nu prind [i eu m`car pe unul!. Ora 10,30: John caut` disperat prin bazele de date: Trebuie s` g`sesc eu pe-aici ceva ce mi-a sc`pat, un indiciu, un huruit de bujie de OZN, un fascicul de sabie Jedi, o bal` de alien ca aia de pe sutienul lui Sigourney Weaver.... Ionel caut` [i el disperat pe sub birou, dar nu g`se[te nici un corupt, [i atunci se apleac` peste fereastr` [i strig` \n strad`: Alo, alo, mamaie, nu v`zu[i, bre, un mare corupt cu Versace pe-aici[a? Ei, cum ar`ta! E a[a... un b`iat, nici eu nu [tiu cum arat`!. Ora 12: John cedeaz` dac` tot nu g`se[te extraterestrul, m`car s` [i-l imagineze: Trebuie s` fie mai scund ca noi, c` nu face sport, s` zic cam de \n`l]imea lui Danny De Vito. P`rerea mea e c` are tot doi ochi, dar mai mari [i negri, fiindc` merge mult prin Cosmos [i n-are dec\t lumin` de la neon.. Ionel n-a g`sit nici el coruptul, [i-atunci \i face un portret-robot, s` aib` ce spune la pres`: Trebuie s` fie mai bogat ca mine, s` zic cam ca Berlusconi sau mai pu]in. P`rerea mea e c` are doi copii, de[tep]i [i frumo[i, s`-i tr`iasc`, \i iube[te ca pe ochii din cap, la care poart` ochelari cu rame scumpe de arogant apropo, s`-mi iau [i eu o pereche c\nd n-oi mai lucra aici, la anticorup]ie. Spre orele 15,30, John aproape c` l-a desenat pe alien: Mo[ule, hai c` mi-a ie[it. Oare costumul lui de cosmonaut o fi verde sau argintiu? Hmm, trebuie s`-mi cump`r un echer nou, c` `sta e ciobit [i uite c` i-am gre[it pu]in antenu]ele.. Ionel aproape c` [i-a des`v\r[it [i el lupta cu descrierea marelui corupt: Tr`ie[te euforia apetitului pentru avere, onoruri [i titluri. Nu rezist` la tenta]ia pentru averi mari. Cred c` [tiu [i c\te case are, dar asta

Voluntare de cap
Aflat \n plin` campanie electoral`, primarul Neculai On]anu a declan[at S`pt`m\na Na]ional` a Voluntariatului. |ntreg PSD-ul ar vrea s` se lipeasc` la aceast` idee, dar ar fi un nonsens s` fure o s`pt`m\n` \ntreag` f`r` s` ia un ban.

nu-i treaba mea, omul s-a descurcat. S` nu uit s`-i cump`r un Versace nou de ziua lui, c` la [edin]a de ieri a venit cu unul care-l cam str\ngea la burt`. La ora 16, [i John, [i Ionel pleac` spre cas` cu sentimentul c` ziua n-a trecut degeaba. Dar, \n cur\nd, John \[i va da seama c` lighioana lui nu se deosebe[te cu nimic de ce v`zuse el \n filmele proaste cu alieni, iar Ionel va \ncepe s` tremure la g\ndul c` monstrule]ul s`u aduce prea mult cu unul dintr-un film [i mai prost. Iat` deci doi oameni cu o calificare superioar`, c`rora neputin]a le face postul inutil. Trist e c` am\ndoi vor veni [i m\ine la serviciu.

Seul la mason
|ncep\nd de s`pt`m\na trecut`, masoneria a intrat pe lista asocia]iilor de utilitate public` deci va primi bani de la guvern. Abia a[tept s`-i v`d pe \ncorona]ii `[tia cum or s`-mi strige sub balcon: Alo, domnu, gunoiu! Da-] [i nou` de-o voc`!.

Marius BOR}EA

S`pt`m\na romnilor
Portretul-robot al PSD
Coruptul perfect exist`. L-a v`zut Parchetul Na]ional Anticorup]ie. {i i-a dat drumul, evident, ca s`-i fac` dup` aia portretul-robot, a[a cum a ap`rut \n pres`: 50 de ani, studii superioare, ]inut` Armani sau Versace, personaj integrat \n societate, posesor de familie organizat`, cu copii, func]ii de r`spundere, mort dup` avere, titluri, prestigiu, [antajeaz` [i e [antajat. A]i v`zut dumneavoastr` vreun pesedist care s` aduc` cu portretul `sta robot? Eu n-am v`zut, c` al dracu tocmai a trecut \n vitez` pe l\ng` mine [i m-a stropit cu Mercedesul la col] [i nu i-am v`zut num`rul, B-01-HO} sau B-Mul]i-PSD, n-am v`zut prea bine. S-au g\ndit [i `[tia mult p\n` au f`cut portretul-robot al Coruptului. Normal c` are familie c` doar pe numele cui s` pun` fabricile, ma[inile, miliardele [i amantele? Pe numele maic`-sii, soacr`-sii, v`rului cretin de la V`sc`u]i, copilului cu bube pe fund proprietar peste noapte al unui combinat de \ngr`[`minte chimice c\nd lui nici nu i-au dat primii floci la subra], amantei din provincie un hotel de 5-6 stele \n Aiud, evident! {i copii normal c` are: pe unul \l cheam` fra]ii R`duc`noiu, `ia care dau m-puncte-puncte la tot cartierul, [i pe cel`lalt \l cheam` Ponta [i e impertinent. {i-i place de aia mic` a lu Srbu, Daciana, dar p`rin]ii ei n-o las` s` ias` afar` cu golanii. {i evident c` are func]ii de r`spundere. A]i v`zut vreun corupt care s` nu r`spund`: DA, domnule premier! DA, domnule Adrian N`stase! R`spundem PREZENT chem`rii la furat a Partidului. {i s-a v`zut corupt care s` nu fie mort dup` avere?! |l vede]i pe Corneliu Iacubov merg\nd cu troleibuzul 69, schimb\nd cu tramvaiul 20 la V. Prvan ca s` ajung` la Guvern s` m`n\nce cu N`stase p\ine ud` cu zah`r [i s` se uite pe canalul de teleshopping ca s` ia ni[te oale mai ieftine? Ca s` fac` Dana fiertur` de l`turi, ca s` le dea lui Andrei [i Mihnea la pachet, s` aib` la {coala ajut`toare American`. Sau \l vede]i pe Micky {pag` c`r\ndu-[i dou` milioane de dolari de [pag` \ntr-o pung` de un leu pe Calea Victoriei? Sau pe Dana N. ruj\ndu-se cu creionul, ca s` fac` economie la buget? {i merg\nd \n picioarele goale prin Cornu, ca s` g`seasc` de munc` \n sat, femeie \n cas`, s` r\neasc` la porcii lui Ilie Srbu, orice? Dac` nici voi, atunci s\ntem condu[i de PSD, cel mai bogat partid social-democrat din istoria comunismului. {i cum s` nu [antajeze Coruptul [i s` nu fie [antajat? P`i, nu-l vede]i pe V`c`roiu diminea]a, cum este [antajat de ni[te rake]i deghiza]i \n chelneri fioro[i, care pentru o am`r\t` de not` de plat` de 2 milioane vor s`-i ia be]ivului ceasul pe care acesta l-a sc`pat \n WC c\nd voma? Cronic` a lu {tefan a Petrei

Mai am un singur dorm


|n perioada campaniei electorale, ale[ii vor lucra \n Parlament doar trei zile pe s`pt`m\n`. V` da]i seama c\t` treab` or s` aib` \n campanie, dac`-[i permit s` doarm` doar 3 zile pe s`pt`m\n`?

Adriane, ]i-aduci aminte Adriane, ]i-aduci aminte ce tineri [i s`raci eram acum ce tineri [i s`raci eram acum 14 ani c\nd mergeam cu Dacia? Vezi 14 ani c\nd mergeam cu Dacia? Vezi tu, anii `ia nu ni-i mai d` nimeni tu, anii `ia nu ni-i mai d` nimeni \napoi. {i, dup` cum v`d eu c` \napoi. {i dup` cum v`d eu c` ne-mbog`]im, nici Dacia. ne-mbog`]im, nici Dacia.

La \nceput au fost necuv\nt`toarele


Despre candidatul Uniunii pentru Reconstruc]ia Romniei la Prim`ria Capitalei, lansat joia trecut` la Clubul Prometheus, afl`m c` se nume[te Alexandru Baciu, este manager \ntr-o firm` privat` [i specialist \n medicin` veterinar`. Iat` a[adar un candidat cu o calificare care ar putea rezolva multe din problemele necuv\nt`toarelor scandalagii din Consiliul General.

Partidul Noua Deceda]ie


Gigi Becali \[i \ndeamn` membrii de partid s` mearg` pe la \nmorm\nt`ri pentru a c\[tiga electorat. A[a c`, pe unde vor mai auzi bocete, penegi[tii lui Becali vor trebui s` se str\ng` ciorchine iar, din confuzie, pe unde va mai cafti Gigi, va avea parte [i de sus]inere politic`.

Dana N`stase repro[\ndu-i lui Adrian c`, din cauza \nt\rzierii integr`rii ]`rii \n UE, nu poate ea intra cu fruntea sus \n Paris, la coafor

Sabia m`lai viseaz`


De ziua lui, primarul interimar al Ia[iului a primit cadou trei s`bii de samurai. El se a[tepta ca lumea s`-i d`ruiasc` ceva de-ale gurii [i p\n` la urm` a primit ceva de \nghi]it.

Ve[ti bune

Ciocu (mic), Boc, treci la loc!


de[i d\nsul sus]ine c` PNA nu are acest drept. Sau, mai precis, PNA NUP are acest drept. |n calitatea sa de membru \n Comisia senatorial` pentru combaterea abuzurilor [i a corup]iei, domnul Du]` s-a cercetat singur \n oglind` [i i-a ie[it clar: Nici Senatorul PSD Vasile Du- o carie, mami!. ]` este cercetat de PNA cel pu]in Ministerul de Finan]e sf`pentru trafic de influen]`. Asta Guvernul a adoptat legea prin care este interzis` migra]ia politic`. Adic` nu este chiar interzis`, dar dac` cumva la venirea iernii ]i se face de zburat \n partidele calde, gata, s-a zis cu cuibul de senator sau deputat. tuie[te popula]ia s` a[tepte lini[tit` formularele cu declara]iile de impozit pe venit, c` ele [tiu singure drumul c`tre casa fiec`ruia. Probabil c` impozitele se iau dup` d\rele de s\nge pe care le las` lunar s`rmanele alea de venituri. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche