Sunteți pe pagina 1din 30

Anul XIV nr. 24 (653) 15-21 iunie 2004 32 de pagini 15.

000 lei

100% love story

Jurnalistul Turcescu \i ia declara]ii de dragoste Dacianei Srbu

s ` p t ` m \ n a l

d e

m o r a v u r i

g r e l e

Merit` un stadion plin de nerecuno[tin]` [i cu alt nume

Sechelariu se preg`te[te s` stea acas` pe banii mamei


P
SD-ul a scos pe pia]`, poate pentru ultima oar`, pentru alegeri, colec]ia lui de oameni cu bani. Vi-i prezent`m succint, cu afaceri, vile, terenuri, ma[ini, rela]ii [i ceva conturi. Baroni, primari, oameni forte, politicieni [i afaceri[ti din umbr`. Hai s` ne mai uit`m \nc` o dat` la ga[c` [i, duminic`, s` sc`p`m de ei. Se poate!

`rbat 100%, pe sticl`, la mod`, cu bile, Robert Turcescu a intrat \n Top 10. Chi[ule, youre history! Bittmane, sim]i r`suflarea rece \n ceaf`? Or, dac` e totu[i adev`rat c` nici m`car Andreea Marin n-a r`mas insensibil` la farmecul sobru, justi]iar, bine informat al Turcescului, atunci \i prefigur`m colegului nostru o carier` de sex-simbol mai viguroas` dec\t a lui Tuc` [i mai pitoreasc` dec\t a lui Nistorescu! Aventura abia \ncepe: Robert + Daciana ministrului Srbu = 100% Love, iar Realitatea e c` procentul poate chiar s` urce, \n viitorul apropiat! Iar c\nd o s` ajung` la 200% audien]`, e clar c` PSDul pierde alegerile [i Turcescu se mut` la Antena 1.

Pagina 3

Pagina 19

|n turul doi, Alian]a PNL-PD propune, prin B`sescu,

CRE{TEREA NIVELULUI DE TRAIAN


V` asigur, stima]i aleg`tori, dup` victoria de duminic` nu ve]i asista \n s\nul Alian]ei la nici o p`ruial`. |n 96, [tiu, v-a]i smuls p`rul vot\nd Cheia. Acum nu ezita]i: Vota]i Chelia!

Traian B`sescu [i echipa lui demonstr\nd c` dou` partide pot spune DA indiferent dac` au c`rarea pe centru-st\nga sau pe centru-dreapta

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

Vot\nd \n ploaie
Gra]ie performan]ei de a asfalta rapid cea mai mare groap` comun` de pe [oselele patriei, PSD-ul a reu[it s` c\[tige alegerile \n Mih`ile[ti. Asta de[i, cu tot ajutorul de urgen]` promis de Guvern, la trei s`pt`m\ni de la incident, \nc` mai plou` \n casele afectate de explozie. P`i, de ce s` nu-i votez, nene? Anu `sta m-am trezit cu cinci saci de \ngr`[`m\nt d`la de amoniu, c`zu]i prin acoperi[; la a[a o fertilizare ad`uga]i ploile masive din ultima vreme; a[a c` gr\ul din dormitor e p\n` la br\u, iar c\nd merg c`lare prin sufragerie nici nu m` v`d prin lanul de porumb. {i chiar dac` n-o s` pot b`ga combina prin hol, tot e mi[to, c-o s` particip la recoltat direct din pat.

Brfe, [menuri, [u[anele


Omul de afaceri al Cotrocenilor, miliardarul de noapte, petrol, aur, echipamente militare Ovidiu Tender (e cel care de]ine cotidianul Atac, cump`rat recent de la Mitic` Dragomir) are [i el, la rndul s`u, un om de afaceri care e ceva mai brune]el [i cu vreo nu [tiu cte dosare penale, pe nume Iancu. Cum Tender nu lucreaz` dect cu securi[ti (sau sepepi[ti) ca administratori, \n consecin]` metodele lor de lucru sunt dup` chipul [i \nf`]i[area Securit`]ii, adic` murdare. Sunt cteva casete pe masa pre[edintelui Iliescu, oferite de serviciile secrete austriece, care atest` metodele grupului Tender. Dar despre asta vom mai vorbi ceva mai \ndesat cu alt` ocazie. Ca s` vede]i cam ce \mbrlig`tur` presupune calitatea de membru al PSD, fi]i pu]in aten]i la mine: \n spatele societ`]ii Rei Impex SRL st` consilierul preziden]ial, pe probleme de taxe de protec]ie [i recuper`ri datorii, Dan Iosif. Firma a f`cut Pia]a Aurel Vlaicu, care este administrat` de un arab, care \[i \mparte banii cu Vasile Gherasim, primarul sectorului 1, care l-a b`gat pe ciuhab la \naintare. Dac` trage]i linie, ve]i vedea c` tot [iragul `sta de ]epe cu care bucure[tenii sunt alinta]i de patru ani de zile poart` marca fabricat la PSD. Opozi]ia a reclamat c` a fost scoas` pe [estache de pe listele electorale,

NN

NNN

Vr`jitorul din orz

NN

A[ez`m\ntul cultural

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI)


R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Marius BOR}EA Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabr e DROGEANU Gabriiell DROGEANU Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Reporteri: Alexandru C~UTI{, Dan e GOACE C`t` n MATE Daniiell GOACE,, C`t`lliin MATEII,, A exandru V~RZARU Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

NNN

la circumscrip]ia electoral` nr. 548 din comuna Fierbin]i. Pn` la orele 13,00, buletinele de vot nu con]ineau dect patru candida]i din totalul de nou` \nscri[i. Contesta]ia la BEJ [i BEC a fost depus` de candidatul pentru func]ia de primar al PNG, Petre Radu. |n campania electoral`, PSD a promis pentru al doilea tur c` va re\nfiin]a spitalul din Fierbin]i, vechi de 150 de ani. Asta dup` ce tot el l-a desfiin]at, trecndu-l \n conservare electoral`, inclusiv sta]ia de Salvare mutat` \n comuna Dridu, \n sediul c`minului cultural, de[i la Fierbin]i existau toate dot`rile necesare. Demisia lui Ioan Rus a b`gat Executivul \n cea mai neagr` criz` posibil`. Pe de o parte, Rus abandoneaz` cel mai greu capitol de negocieri din acquis-ul comunitar: afacerile interne [i justi]ia. Iar pe de alta, nu las` nici un \nlocuitor \n minister. |ns`il`rile purt`torului de cuvnt al Guvernului, cum c` N`stase se va pronun]a asupra demisiei luni, 14 iunie, [i c` va desemna viitorul ministru mar]i, 15 iunie, demonstreaz` c` decizia lui Rus n-a fost luat` nici o clip` \n calcul de Delega]ia Permanent` a PSD. |n acela[i timp, un document comunitar avanseaz` ipoteza c` integrarea Romniei ar putea fi amnat` pentru 2009, iar \n locul ei, negocierile de aderare s` fie \ncepute cu Croa]ia. Ar trebui s`-i mul]umim [i lui Ioan Rus pentru aceast` amnare fatal`.

Hai s` mai calcul`m o dat` pe calculator, Tendere! Deci, un miliard de euro, plus 780 de milioane de dolari, plus 19% return`ri de TVA, minus 10% comisionul nostru Ce, ]i se pare mult? Bine, trecem 8,5%! B`, da g\nde[te-te c` mai este [i sutele alea de miliarde de lei din datoriile nepl`tite la buget OK, le [tergem [i pe-astea! Da dai o bere, cum ai promis!

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE

Ovidiu Tender [i {erban Mih`ilescu, doi oameni de afaceri familiariza]i cu denumirea metaforic` a petrolului: Aurul la negru
c` dl Bogdan Grupurile [or]ulete Niculescu Duv`z, masonice NNN Afl`m candidat la Pri- NNNcu mn` dedepesediste dac` tot nu a mai conduse fier [i pim`ria Capitalei, candideaz` ca subiect al unei anchete de trafic de influen]`; se pare c` distinsul vn`tor pesedist a \mpu[cat elanul procurorilor care ar fi trebuit s` ancheteze un escroc urm`rit pentru c` [i-a \nsu[it un rahat de cteva zeci de mii de euro. Atragem aten]ia infractorilor c` nu trebuie s` se culce pe o ureche; procurorii verific` \nainte de a declan[a cercet`rile dac` ace[tia pot dovedi existen]a vreunui grad de rudenie cu veri[orul Duv`z. cior \n fund de Eugen Ovidiu Chirovici, Savancea-tat`l, Mi[u {tefan [i Florea Gheorghe se str`duie s`-i scoat` de sub p`l`ria masoneriei romne[ti pe purt`torii de [or]ule]e peneli[ti [i pedi[ti. Normal, din cauza rezultatului ob]inut la locale de ace[tia din urm`. Att de aprinse sunt discu]iile \n masonerie c`, \n loc de [or]ule]e, conducerea ar face mai bine s` poarte ni[te fuste. Colorate [i \n num`r de 7. Locatarii hergheliei Hagieni necheaz` pe la urechile noastre c` grajdurile lor ar fi intrat \n proprietatea \ntiului arm`sar al ]`rii, so]ul fericitei doamne Dana. O fi luat herghelia ca s` aib` unde da cu biciul atunci cnd n-o s` mai aib` poporul la dispozi]ie. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

NN

Bula demnitarului
CATEGORIA

EMIL BOBU
Gabriel Vlase (subprefect de Bac`u): |ncep\nd de ast`zi vom face o strategie. Dan Matei Agathon (secretar general PSD): Sondajele de opinie comensureaz` inten]iile de vot ale cuiva. Octav Cozmnc` (pre[edinte executiv PSD): Nu [tiu dac` e un e[ec. Asta e cu totul altceva. Una e e[ec, alta e accident. Deci n-am c\[tigat-o, dar nu putem spune c` am pierdut-o. Petre Roman (pre[edinte For]a Democrat`): Din cauza timpului foarte scurt, oamenii nu au [tiut c` For]a Democrat` exist` [i c` e condus` de Petre Roman.

CATEGORIA

LA VOTUL CALULUI
Gheorghe {tefan (candidat PNL la prim`ria Piatra Neam]): Da, puteam str\nge mai multe voturi, numai c` era greu, \n condi]iile \n care handicapa]ii s\nt la m\na prim`riei, iar etnia rromilor a semnat un protocol prin care se oblig` s` dea toate voturile celor de la PSD. Doru Ioan T`r`cil` (vicepre[edinte PSD): Nu [tiu dac` Geoan` ar fi acceptat s`-[i schimbe limbajul dintr-unul diplomatic \ntr-unul de cartier. |n Bucure[ti s\nt totu[i 500.000 de ]igani.
CATEGORIA

CATEGORIA

REPETI}IA ESTE MAMA NECUNOA{TERII

Da, nene, e bune [i alegerile la ceva! Uite, s-a dovedit democratic la Referendumu pentru locale c` \n ]ara asta e mai mul]i steli[ti dec\t ]`r`ni[tii lu Ciorbea [i feseni[tii lu Roman.

Delia DR~GU{IN Promotion Manager: Delia DR~GU{IN delia@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro 2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora Raluca Mohora senior sales DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 2, Bucure[ti Sector 2, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

Angel Tivar (purt`tor de cuv\nt PSD-Vrancea): Nu cunosc acest lucru. Nu cunosc acest lucru. Nu-mi apar]ine, nu cunosc acest lucru.
CATEGORIA

COPIII VOTEAZ~ LUCRURI TR~SNITE


Traian B`sescu (primarul Capitalei): Nu s\ntem, totu[i, copii. Ne intereseaz` valorificarea scorului electoral.
CATEGORIA

manager

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


academia@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

Viorel Hrebenciuc (vicepre[edinte PSD): |ntr-un fel a CATEGORIA Gigi Becali (pre[edinte fost de \n]eles, pentru c` Geoan` SPORTUL PNG): Eu, dac` primesc de la a trecut de la curen]i calzi la cuCU IDEALUL ROTUND cineva o palm`, \i dau un pumn. ren]i reci. Gigi Becali (pre[edinte Un pumn metaforic. PNG): Fotbalul e o distrac]ie, politica e o lupt` pentru un CATEGORIA |ntunericitul INTELIGEN}~ ideal. Eu fac politic` \n cel mai CAM ARTIFICIAL~ curat mod. Nu cump`r voturi. {i Nicu Vasilescu (deputat juc`torii mi-au zis: Nea Gigi, PRM): Oamenii nu au [tiut s` noi c\nd venim s` ne \nscriem aleag`. Nu au ]inut cont c` am \n partid?. Le-am zis c` n-am IQ-ul mai mare dec\t al celorlal]i timp. N-am vrut s` profit de candida]i, au preferat un peimaginea lor. sedist sau un liberal unui om inteligent.

LOVIND DIN PUMNI PE L|NG~ OI

DIN PU}UL CURENTULUI

Gigi Becali demonstr\nd c` [i \n subsolul clasamentului electoral exist` minuscule r`sturn`ri de situa]ie [i microscopice lovituri de teatru

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

Baronii PSD vor tr`i din ce-au strns \n trecut


Runda a 2-a a alegerilor locale a p`strat \n lupt` cele mai bune perechi de candida]i. Am hot`rt, \n consecin]`, s` dedic`m o pagin` \ntreag` de laude celor mai buni dintre cei mai buni. cu ceilal]i transportatori. Controleaz` ora[ul [i prin intemediul trustului de pres` De[teptarea, al c`rui patron este, [i a reu[it, tot n timpul mandatului, s` achizi]ioneze pachetul principal de ac]iuni la Letea SA, unicul produc`tor de hrtie de ziar din Romnia, dup` o licita]ie la care a participat singur. De]ine opt ha de teren intravilan, un lac intravilan de 7.000 mp [i o cas` de 900 mp, construit` n timpul mandatului, precum [i mai multe firme. Consiliul Local PSD a transferat n proprietatea privat` a lui Sechelariu, printr-un schimb avantajos lui, patru hectare de teren din domeniul public ntr-o zon` central` unde urmeaz` s` se construiasc` un complex comercial. Organul de anchet` al Uniunii Europene, OLAF, a deschis o anchet` despre re]eaua de afaceri din Bac`u al c`rei cap este primarul Sechelariu, dat fiind c` aceast` re]ea utilizeaz` [i fonduri europene. Candideaz` pentru PSD (Ghidul candida]ilor). Academia Ca]avencu adaug` cteva motive pentru care Dumitru Sechelariu ar trebui s` nu mai scoat` capul din urn`: {tefan cel Mare. Fiindc` nu [tia cum s`-[i mai zic` [i pentru c` se \ndr`gostise din cale-afar` de el \nsu[i, \ntr-o bun` zi, Dumitru Sechelariu a decretat c` el este {tefan cel Mare. {i Sfnt? Nu, nu [i sfnt, [i ve]i vedea [i de ce.

{i \i rog pe cei care nu m-au votat s` treac` dincolo de gard [i s`-[i bage dou` degete pe g\t ca s` lase micii [i berile pentru cei care vor s` m` voteze \n turul doi!

Mezalian]a Popular`
Surse bine informate, a[a cum le st` bine surselor, sus]in c` pr`p`stioasa campanie a partidului lui Emil n Bucure[ti a fost condi]ionat` de ni[te mici dosare fluturate pe la nas. A[a c` fostul pre[edinte a f`cut ciocu mic ([i la propriu, [i la figurat!) pentru ca s` nu se repun` pe tapet unele comisioane luate la vnzarea unor fabrici de ciment din Romnia. {i, uite-a[a, t`cere contra t`cere egal complicitate.

Cluj-Napoca. Ioan Rus vs Emil Boc


Amndoi au fost, \nainte de 89, activi[ti UTC, respectiv ASC. Dup` evenimentele din decembrie, dincolo de evolu]ia politic` vizibil` a celor doi, am mai recoltat urm`toarele osanale despre candidatul PSD, Ioan Rus, fost ministru de Interne [i fost prefect al Clujului. Este implicat n Societatea Napoca Construc]ii SA (prin societatea Transilvania Invest), care a c[tigat n ultimii ani contracte importante de lucr`ri publice n jude]ul Cluj, inclusiv prin atribuire f`r` licita]ie a unor contracte c[tigate de firme interna]ionale. Ultimul contract ob]inut are valoarea de 2,25 milioane de euro [i a fost atribuit de c`tre Consiliul Jude]ean Cluj, al c`rui pre[edinte este {erban Gra]ian, membru PSD [i fost pre[edinte al aceleia[i societ`]i Napoca Construc]ii SA. Averea declarat` a lui Ioan Rus este de peste o sut` de mii de dolari, ad`ugndu-se o vil`, un apartament de 174 mp [i un autoturism Toyota. Despre Ghidul candida]ilor la prim`rii difuzat de Coali]ia pentru un parlament curat (http://contracoruptie.org.ro), unde au fost publicate cele de mai sus, Ioan Rus declar`: Este o mr[`vie; am fost unul dintre sutele de ac]ionari (ai societ`]ii de construc]ii), nu am avut posibilitatea s` influen]ez deciziile; am renun]at la ac]iuni. |n Academia Ca]avencu au mai ap`rut referiri la rela]ii de afaceri pe care le-ar fi avut Ioan Rus cu Vladimir Peev, arestat (\n urma unei ac]iuni ini]iate de poli]iile din Italia [i Austria) odat` cu o re]ea de trafican]i de droguri; se mai sugereaz` c` o re]ea de c`m`tari care opereaz` \n Cluj l-ar folosi pe Rus ca umbrel` de protec]ie. Emil Boc este un s`r`ntoc \n materie de informa]ii despre fapte de corup]ie.

Solcanu ntre dou` tunuri de scrutin


Gradul de murd`rie din campania pentru turul doi la Ia[i cre[te cu aceea[i vitez` cu care actualul candidat PSD a ]op`it din partid n partid n c`utarea ciolanului mai bun. Amintindu-[i brusc c` e specialist n canale, Nichita a nceput s` deverseze vidanja pesedist` n speran]a c` electoratul se va l`sa dus de duhori la urne [i-l va vota n turul doi. Dincolo de zoaiele lansate de-a valma spre opozi]ie se afl` ns` strategul Solcanu, baronetul de Bahlui, pentru care c[tigarea prim`riei de c`tre Nichita ar fi o ultim` speran]`. De[i e sprijinit de cvasi-totalitatea media ie[ene [i de clientela politic` local`, Solcanu pare disperat. Are [i de ce: la Ia[i, doar triunghiul ro[u PSDPRM-PUR, adic` ncrd`[irea cu tovar`[ii Anghel Stanciu [i Ionel Oancea, l-a mai sp`lat pe senator de ru[inea de la primul tur al localelor. Cum singurul contraargument pentru ineficien]a binecunoscut` a lui Solcanu era electoratul din Moldova (s`-l l`s`m, m`i drag`, c` ne aduce voturi), cum voturile au venit pe sponci, se pare c` a sosit vremea recuno[tin]ei pentru serviciile aduse, venerabilul senator urmnd s` fie, n sfr[it, tras pe stnga.

Dumitru Sechelariu, un primar cu nume de stadion, renume de baron [i apuc`turi de v`taf


la pace cu Sergiu. De exemplu, Adrian N`stase a reu[it s` cad` la pace cu Sergiu, firma acestuia fiind aceea care i-a construit blocul din Zambaccian. Conimpuls este firma care a c[tigat licita]ia pentru construirea Catedralei Ortodoxe din Bac`u. Durimpuls, o alt` firm` a lui Sergiu, taie tot ce prinde. |n general, copaci. Direc]ia Silvic` Bac`u nu l-a refuzat niciodat` pe Sergiu. Stadionul. Dup` ce FCM Bac`u a pierdut barajul cu Farul Constan]a [i a retrogradat \n B, primarul Seche a b`gat mna \ntr-un buzunar [i a scos de-acolo un milion de dolari cu care a cump`rat un loc \n Divizia A de la FC Baia Mare. |n urma acestui act de eroism, primarului i s-a p`rut normal ca stadionul municipal din Bac`u s` se numeasc` Dumitru Sechelariu. O indecen]` se acoper`, normal, cu alt` indecen]`. Prin]ul asfaltului. Dorinel Umbr`rescu este prietenul fra]ilor Sechelariu. Ceea ce \nseamn` c` este \ntrunit` condi]ia legal` pentru c[tigarea tuturor licita]iilor de reabilitare a drumurilor din tot estul Romniei. Cte 6 licita]ii c[tigate \n aceea[i zi la Ia[i, Bac`u, Piatra Neam] buzduganul Sechelariilor ajungnd s` asfalteze [i terenul de sub picioarele lui Maz`re, la Constan]a. Valoarea total` a contractelor realizate de Umbr`rescu din momentul instal`rii la prim`rie [i minister a fra]ilor Sechelariu a fost de 200 de milioane de dolari. |n compara]ie cu Dumitru Sechelariu, pedigree-ul pe nasoale al lui Romeo Stavarache, candidatul din partea Partidului Umanist Romn, este aproape nul: candidatul a mai fost nscris n PDSR [i ApR. Potera[ (PNL). Dan, amabil, i-a editat lui Cristian un afi[ electoral cu urm`torul text: Eu Cristian Potera[ m` angajez c`: voi demola toate magazinele [i buticurile existente, inclusiv cele din pie]e [i le voi \nlocui cu panouri informative; voi demola toate garajele [i le voi \nlocui cu parc`ri cu plat` (taxa va fi 250.000 pe lun`); voi introduce bariere cu tax` de 20.000 de lei la fiecare intrare \n pie]ele Sectorului 6, dup` modelul Mamaia etc. Un alt ajutor pentru cre[terea popularit`]ii adversarului penelist este oferit de PSD sub forma unor xeroxuri care simuleaz` extrase din ziare adev`rate, \n care se face referire la faptul c` Potera[ este \n supravegherea poli]iei pentru c` firma lui produce alcool f`r` a respecta normele legale. Pentru autenticitate, printurile au fost introduse \n ziare (Evenimentul zilei [i Romnia liber`). De scris de-adev`ratelea, ziarele au scris, \ns`, despre Dan Darabont. De exemplu, colegii no[tri de la Academia Ca]avencu au scris despre normal vila lui Darabont de la Curtea de Arge[; alte ziare au publicat declara]ia de avere a primarului: din 2000, de cnd i-a \nceput m`nosul s`u mandat, pe lng` vila din poveste, [i-a mai achizi]ionat \nc` 2 apartamente, un teren intravilan de 1.500 mp; din banii r`ma[i, [i-a \nlocuit Dacia cu un Passat [i un Golf [i tot n-a reu[it s`-i dea gata; a[a c` mai are \n conturi 34.800 de dolari; vr`jitorul a reu[it s` fac` din venitul s`u legal de 600 de milioane de lei (total pe durata mandatului) achizi]ii de peste 3 miliarde de lei. Ancheta Cur]ii de Conturi explic` par]ial aceste venituri: Administra]ia de \nv`]`mnt preuniversitar din Prim`rie a \ncheiat contracte de repara]ii f`r` formele legale, a organizat licita]ii trucate, a pl`tit \n avans lucr`ri care n-au mai fost verificate etc. Dan Darabont i-a pedepsit pe directorii vinova]i cu mutarea la alte departamente ale prim`riei, ca simpli directori. Dar s` vedem cum s-a remarcat Eugen Ple[ca \n timpul mandatului: s-a gndit c` n-ar strica s`-[i trag` [i el o plea[c` de pe turta plin` de bun`t`]i a sectorului 3. A[a a luat fiin]` un proiect special pentru socialdemocra]ii de la PSD Sectorul 3. Aproape 29 de hectare de teren din zona S`l`jan au fost trecute pe [estache de la Prim`ria General` la Prim`ria Sector 3. Terenul pe care trebuia s` se construiasc` locuin]e pentru tineri a fost transformat \ntr-un cochet cartier de partid, unde nu mai pu]in de 42 de membri [i-au cump`rat vilu]`. Capi de list` Ple[ca, arhitectul Prim`riei 3, viceprimarul [i o liot` de consilieri pesedi[ti. Scandalul l-a ambi]ionat pe primar, care s-a hot`rt s` trag` [i utilit`]ile tot pe banii bucure[tenilor, la pre] de circa 1 milion de dolari. Aventura imobilar` continu`! Au \nceput \mpreun`, au repartizat \mpreun` locuin]e sociale pentru tineretul pesedist. Potrivit unei liste, nu mai pu]in de 14 angaja]i cu func]ii solide din Prim`ria Sector 3 au primit locuin]` \n acea zon`. Pe lng` ei, f`r` s` fac` nimic, [i ni[te jurnali[ti, despre care ve]i mai citi. Se remarc` pe list` fiica unui consilier local PSD, Stroe Mihaela, [ef` pe la Protec]ia Social` [i beneficiara \n familie [i a unei locuin]e \n lotul Vitioara. Nici ceilal]i primari lansa]i \n cursa electoral` nu au s`r`cit \n perioada mandatului: Vasile Gherasim are 26.000 de euro, o cas` de vacan]` [i un teren agricol de 29 ha; Vasile Mihalache [i-a mai luat un apartament [i dou` terenuri intravilane de peste 17.000 mp. S` le-ajung` ct pentru o catedral` a Mntuirii Corup]ilor. Biroul de Investiga]ii

Mama lui {tefan cel Mare


La \nceputul acestui an, prim`ria lui Seche a f`cut licita]ie pentru ca serviciul de transport public cu autobuze s` fie concesionat unui operator. S-au prezentat doi: Transport Public SA [i Asocia]ia Operatorilor de Transport Public Privat Bac`u (AOTPP), care s-au b`tut pentru cele zece trasee din ora[. Dup` lupte crncene de circa dou` secunde, s-a decis: AOTPP trebuie descalificat`. {i a fost. Conform legii, licita]ia s-a repetat. De data asta s-a prezentat numai Transport Public SA [i s-a adjudecat. A urmat negocierea direct`, acas` la dom primar, \ntre Seche [i doamna Agripina, mama lui care l-a f`cut, [i asta pentru simplul motiv c` mama Agripina a lui {tefan cel Mare este ac]ionar majoritar la Transport Public SA. Pe vremea cnd Seche era mic copil, mama Agripina era taxatoare de autobuz. Acum ea nu mai taxeaz` bilete, ci \i taxeaz` pe al]ii. Fratele. Se nume[te Sergiu Sechelariu, secretar de stat \n Ministerul Transporturilor, Locuin]ei [i Turismului. Are c`rare pe mijloc [i un viloi de neam prost, cu steagul PSD la poart`, \n comuna Luncani. Firmele sale (Conimpuls, Scut SA) au avut mare trecere la fratele primar. Sergiu a fost acela care l-a pus pe Mihai Necolaiciuc director la SNCFRMarf`. |ntre timp, Necolaiciuc a fost arestat. Sergiu este acela care controleaz` ANL. Dac` vrea cineva s` construiasc` locuin]e pentru ANL, este musai s` cad`

Justi]ia lui Diaconescu e la fel ca a Rodicu]ei


Am crezut c` apari]ia diplomatului Cristian Diaconescu la Justi]ie va mai tempera zelul unor judec`tori care mpart nu numai dreptatea, ci [i nedreptatea dup` placul lor. Un caz despre care noi am mai scris este cel al lui Claudiu Popa din Timi[oara, acuzat de trafic de droguri pentru c` i s-au g`sit n cas` trei bobi]e identice, n greutate de 0,04 grame, care, dup` ni[te dubioase modific`ri n procesele-verbale, au ajuns un praf pulverulent, din care doar dou` bobi]e ar rezulta c` s\nt droguri. Justi]ia timi[orean`, mnjit` destul de tare dup` Revolu]ie, l-a condamnat pe Claudiu Popa la un an cu suspendare, apoi, la recurs, s-a reconfirmat sentin]a pentru ca, dup` un alt recurs, s` i se administreze 11 ani de pu[c`rie! Dup` ce a fost n[tiin]at nsu[i ministrul actual despre aceast` anomalie, ntr-o adres` de la minister se sus]ine c` nu se poate interveni n acest caz, pentru c` dosarul e n derulare. Dar a intervenit, totu[i, ceva, din moment ce judec`toarea care a gre[it a fost avansat`!

Bac`u. Dumitru Sechelariu vs Romeo Stavarache


La Bac`u, atmosfera este exploziv`. Cu tot ora[ul curat, cu str`zi superasfaltate [i spa]ii verzi \ngrijite, cei mai mul]i aleg`tori s-au declarat s`tui de Sechelariu ca de Ceau[escu: Dumitru Sechelariu, actual primar PSD, anterior PNL, apoi independent, are o diplom` de bacalaureat fals`, a fost condamnat pentru furt n 1983 [i anchetat pentru uciderea unui b`trn ntr-un accident auto n 1988. n timpul mandatului s`u ca primar a vndut Societatea de transport public mamei sale, dup` care i-a ncredin]at exclusivitatea transportului public n ora[. A pierdut deja un proces pe aceast` tem`

Bucure[ti
B`t`lia pentru cele 5 sectoare ale Capitalei a atins, \n sfr[it, nivelul de mahala. Uite, de exemplu, la sectorul 6, se lupt` Dan Darabont (PSD) cu Cristian

f i n c`
Platon [i Aristotel recurgnd la alt apel

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

Ceau[e[tii no[tri de azi, de la ora[e [i sate


M-au \ntrebat colegii: de ce? {i eu, ca-n filmele proaste, ca-n c`r]ile cu re]ete de succes, am r`spuns: vreau s`-i cunosc pe \nving`tori, pe cei incontestabili, m-am s`turat de \nfr\n]i. A[a cum \mi plac nesf\r[itele pove[ti despre primul milion de dolari, a[a cum \mi place mereu s` aflu secretele unui concurs de miss.

Silviana Bahrin, primar PSD de Vutcani, zis` [i 87%


1. Formula de succes Munc`, discu]ii cu oamenii, condi]ii omene[ti telecablu, aduc]iune de ap`, drumuri, dat fiind popula]ia \n v\rst` [i p`m\nt foarte mult, am adus \n sat agricultori, investitori. 2. Femeie primar R`u, fiindc` copiii mei nu s-au bucurat c` am ie[it iar primar, fiindc` stau pu]in cu ei acas`. Bine, fiindc` mi-am dat seama c` oamenii mi-au mul]umit astfel prin vot. Aici s\nt oameni gospodari, oameni de calitate [i de asta votul lor a contat. 3. So]ul Acum, el ce s` spun`, e fericit, dar recunoa[te c` el n-ar putea face niciodat` ce fac eu. 4. Tr`s`tura de caracter Iubirea de oamenii [i iubirea de p`m\ntul de Vutcani. Eu nu fac regie, nu fac teatru, iubesc locul `sta cu adev`rat. 5. Model de via]` {tefan cel Mare, fiindc` [i eu vreau s` las urma[ilor urma[ilor mei ceva. Iar eu s\nt serioas` chiar cu subordona]ii mei, care m` ador`. 6. Feminitatea Nu am pierdut feminitatea. Eu zic c` am r`mas tot frumoas` la 40 de ani, dar, domnule redactor, s` nu v` \nchipui]i c` s\nt o cucoan` de aia cu poz` de Bucure[ti cu unghii mari, cu coafuri de nu [tiu care, merg [i eu o dat` pe lun`, la trimestru, la Vaslui sau la B\rlad ca s` am grij` de mine, dar s` nu v` \nchipui]i c` sta]i de vorb` cu nu [tiu ce cuconet`. 7. Mare versus munte Plec la mare pentru copii, dar mie \mi place \n`l]imea aspira]iilor de

munte. 8. Pl`cere personal` S` fac gospod`rie \n mod deosebit, so]ul zice c` s\nt chiar bolnav` pentru a[a ceva. M` relaxeaz` florile [i am o mul]ime de flori. 9. C`r]i R`sfoiesc c`r]ile unui vutc`nean de-al nostru, unul Ne[tian, ajuns poet \n Bucure[ti. Dar \mi place [i Eminescu, toate lec]iile de curs. Mie \mi plac [i roman]ele pe care eu le c\nt. Eu s\nt o sentimental`, chiar dac` mi se spune c` trebuie s` fiu mai dur`. |mi spune o vecin`: Silvian`, fat`, tu n-o s` ajungi departe, nu te mai consuma! C` eu stau [i tr`iesc la necazurile oamenilor.

Klaus Johannis, primarul Sibiului, zis [i 88,7%


1. Tr`s`tura de caracter Corectitudinea. 2. Modele Baronul Samuel von Bruckenthal, care a organizat un sistem administrativ modern n Transilvania [i care [i-a pus toat` via]a [i averea n slujba comunit`]ii n care a tr`it. 3. Filosofia de via]` S` fac treaba bine pentru ca at\t eu c\t [i cei din jurul meu (n cazul nostru ora[ul) s` tr`im mai bine. Sibienii au acceptat acest mod de a g\ndi [i au dovedit n ]ara Miori]ei c` resemnarea nu este singura atitudine posibil`, c` nu este nevoie s` stai cu m\inile ntinse pe la u[ile ministerelor ca s` faci rost de bani [i s` te apuci de treab`. 4. Punctul slab \n caracter Nu m-am g\ndit [i nici nu am de g\nd. 5. {paga? Nu am primit [pag` [i nici nu mi s-a propus. Lumea [tie c` nici m`car nu are

sens s` ncerce. Eu nu s\nt de acord cu a[a ceva pentru c` eu s\nt o minte logic` [i ncerc s` organizez lucrurile, n vreme ce mita distruge orice sistem. 6. M\ncarea preferat` M\nc`rurile din zona Sibiului, care concureaz` robuste]ea buc`t`riei austriece, rafinamentul buc`t`riei fran]uze[ti [i lejeritatea celei italiene. Aici s-au mpletit influen]ele culinare germane, austriece, ungure[ti [i balcanice ntr-un mod str`lucit. 7. Muzica preferat` Ca oric`rui om normal, mi plac mai multe feluri de muzic` pop, simfonic`, de fanfar`. Tot ce are o melodie adev`rat`. 8. Care este echipa de fotbal favorit`? Echipa mea favorit` este echipa al c`rui pre[edinte s\nt, Fotbal Club Sibiu, pe care am nfiin]at-o anul trecut. Ne-am nscris n C [i ntr-un singur an am [i promovat n B, demonstr\nd c` se poate f`r` blaturi, v\nz`ri, [mecherii [i pe[che[uri. Echipa a avut cea mai bun` evolu]ie din toate seriile ntregii Divizii C, av\nd din 26 de meciuri 21 de victorii, 4 egaluri [i numai o nfr\ngere [i terminnd la 26 de puncte distan]` de a doua clasat`! Am avut cel mai bun atac din serie cu 52 de goluri date, cea mai bun` ap`rare cu numai 11 goluri primite. Dup` un an de stabilizare n B, ]inta noastr` va fi Divizia A. 9. Sport practicat S\nt, nc` din timpul liceului, un mp`timit al schiului. n fiecare iarn`, atunci c\nd am ceva timp, fug pe p\rtia de la P`ltini[. 10. Casa Klaus Casa mea arat` ca orice cas` din Sibiu, poate un pic mai bine ngrijit` dec\t media. Locul meu preferat este gr`dina, pe care o ngrijesc cu m\na mea tund gazonul [i m` ocup de trandafiri. Gr`dina este locul care m` relaxeaz` cel mai mult. 11. Emisiunea TV favorit` Emisiunile de [tiri [i filmele documentare. F`r` ele n-am [ti pe ce lume tr`im.

La cinci minute dup` ce am deschis sec]iile, tot electoratul german \[i exercitase dreptul la vot. Pentru ceilal]i 79% a trebuit s` ]in sec]iile deschise p\n` la 9 seara. A[a s\ntem noi, ardelenii: nem]ii voteaz` \nainte s` mearg` la biseric`, iar romnii dup` ce se-ntorc de la c\rcium`.

Procentul uria[ al lui Klaus Johannis demonstreaz` c` \n Sibiu l-au votat romni, maghiari [i, \n lips` de germani, alte na]ionalit`]i \nlocuitoare

Ioan M`rcu[, primar PD de S\ntandrei Oradea, 95%


1. Bog`]ia de S\ntandrei Munca. Oamenilor le place munca. 2. Omul M`rcu[ S\nt un om modest. Am lucrat ca inginer la Uzina de piese de schimb Oradea, apoi am venit, dup` 90, \n S\ntandrei. 3. Materialist sau idealist Nu s\nt un materialist. S\nt un pragmatic. 4. C`r]i, filme Cele de ac]iune, cu suspans. Nu-mi plac cele de karate. 5. Muzica Toate felurile, chiar [i manele bune. 6. Avere Un teren intravilan l\ng` cas`, o Dacie [i o cas`. 7. {paga Nu-mi st` \n caracter. Func]ionarii

de la prim`rie nu au de ce primi [pag`, s\nt locuitori de aici. Nu am rude la prim`rie, nu am rude consilier. 8. Gospod`ria Cas` cu trei camere, un living, o buc`t`rie, o curte plin` de flori, c` asta-i boala mea, florile, de la mu[cate, petunii, la tuia, trandafiri de toate soiurile. 9. Sporturi Nu pescuiesc, dar stau pe malul Cri[ului Repede. Am jucat rugby, dar acum m` uit la fotbal. }in cu FC Bihor [i cu U Craiova. 10. |nt\mpl`rile vie]ii Trist a fost c\nd am avut un accident pe un [antier, dar nu am r`mas cu nici un bete[ug. Bucuria mea este familia care o am. Eugen ISTODOR

Pentru monumentul unei femei monumentale


Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea Elisabeta Rizea

\mpotriva comunismului sau un exemplu de verticalitate pentru to]i ziari[tii care trec pe lng` el, ci [i o satisfac]ie profund uman` c`, cel pu]in o dat` \ntr-o sut` de ani, se face un pic de dreptate. Liviu MIHAIU Au mai semnat din Elve]ia-mam` pentru: Puiu Ganea, Ion Arge[ Ganea, Mircea Encioiu, Sofia Dumitru, Dan Niculescu, {erban Mironescu, Cornel Mare[, Ion R`[canu, Raluca R`[canu, Adrian Diaconu, Mih`lcescu, Oana R`[canu, Ngib, Catelu]a Gollnow, Dolly Andone, Nicolae David, Auric` Cristescu, Ion Lecca, Angy Iovi]`, Mihai Ciubotea, Aurel Prvu, Mihai Cicotti, Constantin H`l`ucescu, Modesta M`icu]a, Eugenia B`rbulescu.

Cine este Elisabeta Rizea [i cui folose[te acest monument


N`scut` \n Domne[ti-Muscel, Arge[, stra[nica femeie care-[i f`cea cruce cu limba \n cerul gurii \n timpul anchetei a fost arestat` prima dat` \n 1949 [i anchetat` de Securitate pentru c` a sprijinit activ banda terorist` ArsenescuArn`u]oiu. Grupul de partizani, de fapt eroi ai rezisten]ei anticomuniste, supranumit Haiducii Muscelului, ajuta]i de Elisabeta Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica sa, ct [i de c`tre majoritatea s`tenilor din Nuc[oara (familiile Arn`u]oiu, Jubleanu [i Chirca au fost familii care s-au sacrificat aproape \n \ntregime), a fost fondat de un fost colonel al Armatei Regale, Gheorghe Arsenescu, \mpreun` cu locotenentul Toma Arn`u]oiu, [i a activat \ntre anii 1949-1958 pe versantul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, Iezer [i Leaota. To]i lupt`torii, inclusiv comandan]ii acestora, au fost uci[i \n lupte, s-au sinucis sau au fost executa]i de Securitate, ultimii \n anul 1962. Elisabeta Rizea [i so]ul ei au fost aresta]i prima dat` \n 1949, ancheta]i [i b`tu]i de Securitate. Eliberat` \n 1956, a continuat s`-i ajute pe partizani. Dup` doi ani a fost din nou arestat` [i condamnat` la moarte, pedeaps` comutat` la 25 de ani de munc` silnic`. A fost eliberat` \n 1964 [i a murit \n 2003, dup` ce a fost vizitat` de c`tre Regele Mihai I [i pre[edintele Constantinescu. Urm`ri]i de vorbele sale: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea, \ncerc`m s`-i onor`m aceast` ultim` dorin]`, dar [i pe acele femei care au luptat um`r la um`r cu b`rba]ii lor, uneori cu arma-n mn`, murind \n \nchisoare sau \n mun]i: Arn`u]oiu Lauren]ia, Plop Maria, Chirca Elena, Maria Jubleanu, Tomeci Elisabeta. Monumentul propus s` ia locul statuii lui Lenin \n Pia]a Presei Libere este nu numai o simpl` statuie a unei femei-simbol al luptei populare

DONA}I AICI!
A[ez`mntul cultural Academia Ca]avencu va aduna [i administra fondurile necesare [i va ini]ia toate demersurile pentru construc]ia monumentului Elisabetei Rizea, simbol al rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a ob]inut acordul primarului general al Capitalei. Se va organiza un concurs na]ional pentru proiectul acestui monument, ce va fi ales de c`tre un juriu alc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile:

ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

cuv\ntul care

canalul

sechel`l`ie
A fost o s`pt`mn` plin` de cifr`raie. Era [i normal. S-au num`rat voturi, s-au calculat procente, s-au f`cut clasamente [i statistici, c` vorba aia, pn` la urm` democra]ia e o chestiune de aritmetic`. {i dac` tot veni vorba de aritmetic`, fie ea [i elementar`, iat` cum se ntlnesc marile numere n prima pagin` a Adev`rului de luni: n timp ce B`sescu lua cteva sute de mii de voturi n Capital`, un fost candidat la fotoliul n cauz`, Ilie N`stase, se l`uda n autobiografia lansat` la Londra c` s-a culcat cu peste 2.500 de femei, preciznd, pentru curio[i, c` sexul este ca mncarea; cu ct m`nnci mai mult, cu atta vrei mai mult. Drag` Ilie, d`-mi voie s` nu fiu de acord. Chiar dac` n ambele cazuri merge o ]igar` dup`, sexul se deosebe[te de haleal` prin cteva am`nunte, esen]iale, a[ spune. n primul rnd, nu po]i curta un somon afumat [i nici nu-i po]i trece casa pe numele lui. N-are buletin. n al doilea rnd, nu po]i face copii cu o piftie, asta n cazul n care ]i se rupe prezervativul cnd o nfuleci. {i trei, orict ai ]ine la o salat` de crudit`]i, sentimentul nu poate fi reciproc. Cum ar veni, oricte asem`n`ri ai fi g`sit tu ntre femeie [i farfurie, tot exist` ni[te deosebiri. B`nuiesc c` de-aia te-ai [i c`s`torit, c` altfel mncai n ora[ forever. q n Ziua de mar]i [i prin alte cteva jurnale, o poz` de zile mari: Sechelariu Dumitru bocea ca un amant p`r`sit [i lacrimi mari i se scurgeau n barb`. S-a trezit s`racul baron diminea]a, s-a sc`rpinat n chilo]i, apoi a ntins mna s` se joace pu]in prin p`rul electoratului captiv, dar vai, acesta l p`r`sise f`r` ca m`car s`-i lase un bilet de adio pe pern`. S-a dat jos din pat nnebunit [i a nceput s` jeleasc` prin cas` [i s`-[i mu[te pumnii, c` de ce, c` la cte a f`cut el pentru fericirea lui, c` dac` mai avea un pic de r`bdare se rezolva [i cu s`r`cia, [i cu [omajul, [i cu toate alelalte. n fine, vorbe spuse la be]ia amorului. Ai grij` de tine, electorat b`c`uan, noi s\ntem convin[i c` po]i s`-]i refaci via]a politic` f`r` Dumitru. S\nt at]ia b`rba]i cumsecade pe lumea asta care s` [tie s` te respecte, nct nu merit` s` te ui]i napoi. Hai, curaj [i nu mai plnge, c` n-ai de ce! Fii b`rbat, ce dracu! q Joi n-am ce face [i citesc din nou Adev`rul ca s` aflu, de

mass-midia n`vodari
q Radioul Na]ional, condus de eternul baron pesedist Drago[ {euleanu, a trimis-o, nu demult, pe Ruxandra S`raru la Paris, s` ia un interviu, normal, unui deputat italian, Domenico Mennitti. Nimic deosebit, dac` nu se [tie c` subiectul, Rux`ndri]a S`rarului, nu este angajat` a Radioului. Dup` ce a fost dat` afar` de la Acas` TV, fiindc` nu i se mai vedea ratingul nici la zoom, Ruxandra S`raru a g`sit ad`post pe mo[ia lui {euleanu, care-o trimite departe de-acas`, s` vad` [i fata cum e \n alte ]`ri, c` \n Romnia lui tat`-s`u nici nu mai avea, s`raca, pe ce s` cheltuiasc` diurnele. q Observ\nd c` presa din Prahova nu prea g`se[te subiecte pe invers cu personajele PSD aflate la putere, ziarul Gazeta de Sud-Est, din Slobozia, s-a g\ndit c` n-ar fi r`u s` foreze d\nsul sub clo[tile din partea locului. A[a se face c`, recent, a ap`rut edi]ia de Prahova a publica]iei amintite. Dup` primul num`r s-a constatat c`, dup` ce s-au umplut cu bani de la buget, prin firmele lor specializate, pesedi[tii s-au umplut un pic [i de s\nge, \n urma dezv`luirilor din Gazet`.

pe prima pagin`, c` PNL [i PD ar da dovad` de cinism politic datorit` apelului f`cut de c`tre liderii D.A. c`tre ale[ii locali ai PRM n vederea constituirii unor majorit`]i anti-PSD n consilii. Cinism, ai, coane Popescule? Ba pardon, cinism e s`-]i plac` s` dai sute de mii de dolari pe tablouri, armuri, orfevr`rii [i alte fi]e de aristocrat [i totodat` s` te ar`]i afectat de problema

ntre]inerii. Cinism e s`-mpu[ti ur[i [i mistre]i pe care s` nu-i m`nnci [i pe urm` s` spui poporului c`-]i pas` de ce bag` el n gur`. Cinism e s` fii putred de bogat [i s` faci politic` de stnga. Adic`, la emisiunea lui Turcescu, Hrebenciuc jur` cu mna pe Biblie c` n-a furat un ban n via]a lui [i `[tilal]i snt cinici? n cazul `sta Diogene era cinic, grecii erau cinici, indo-eu-

ropenii erau cinici, papii au fost cinici, {tefan cel Mare era cinic, chiar sadic, a[ spune, Europa e cinic`, America e cinic`, Asia e cinic`, omenirea e cinic`. La urma urmei, via]a ns`[i d`uneaz` grav moralit`]ii. Asta, binen]eles, dac` nu tragi via]a politic` n piept [i fumezi ditamai trabucele f`r` P-uri. Alin IONESCU

Ze]arul Ivan

Cei 3 R ai ecologistului V`c`roiu: r`chie, rom, Rasputin


Revista de propagand` pesedo-silvic` Universul p`durii (editat` de Romsilva pe banii no[tri) a publicat un interviu cu pre[edintele Senatului, un cunoscut prieten al p`durii, ca alternativ` la boschet. Venerabilul locatar al S`lii Omnia [i al WC-ului de la u[a \nvecinat` ne-a \mp`rt`[it cu acest prilej din revela]iile nop]ilor sale albe ca vinul de var` [i scurte ca ]uica de iarn`. Ce a visat domnul V`c`roiu? O formul` ca s` nu pierdem aceast` bog`]ie (p`durea, n.n.) a Romniei spune domnia sa. {i ne explic` apoi: Pentru asta eu am propus o alt` solu]ie. Noi t`iem anual cca. 13-14 milioane m.c. mas` lemnoas`. Am propus s` mergem pe formula ca regia s` taie \n plus 2-3 milioane de m.c. mas` lemnoas`, cu un anumit grad de prelucrare [i banii rezulta]i s` fie folosi]i pentru re\mp`durire, sau chiar pentru extinderea \mp`duririi. La gunoi cu speciali[tii \n silvicultur`! V`c`roiu ne-a servit formula: cu c\t consumi mai mult, cu at\t e mai s`n`tos! Asemenea colegului de partid, ministrul Ilie Srbu, care spre a proteja ur[ii [i lupii \i ucide legal, reduc\nd astfel aversiunea popula]iei fa]` de aceste vie]uitoare, [i domnul V`c`roiu spore[te p`durea, t`ind-o \n plus. Nu \ncape \n mintea venerabilului c` un anumit grad de prelucrare m`iastr` zicere! ar putea privi chiar pe cei 14 milioane metri cubi mas` lemnoas` t`iat` anual. Nuuu! Trebuie t`iat \n plus, ca de pe

mo[ia lu babacu [i abia din ace[ti bani se va face \mp`durire. {tie b`tr\nul economist c` p`durea-bog`]ie e p`durea t`iat`, ascuns` \n pu[culi]a PSD-ului. A[adar, la p`durile dobor\te de stihia din 2002, care zac [i acum infestate de insecte, s-au ad`ugat altele, dobor\te de FORMULA V~C~ROIU. Dar s` nu o lu`m \n tra-gic: s\nt totu[i oameni care, atunci c\nd consum` peste c\t pot duce, s\nt \n stare s` fac` cu toporul fapte [i mai ur\te dec\t o banal` desp`durire.

Spre a r`m\ne \n gra]iile |nt\iului V\n`tor [i [ef al s`u pe linie de partid, locatarul Senatului ne mai informeaz` spontan, \n acela[i interviu, c` \n ]ar` se afl` 6.000 de ur[i \nregistra]i (pesemne mul]i al]i reziden]i ilegali) [i c`, \n general, la v\nat st`m minunat: La cornute, Romnia ocup` locul 8-9 \n lume. C` V`c`roiu a vrut s` zic` la cervide este destul de limpede. La cornute, \ns` p`rerea mea! , s\ntem MUUUlt mai \n fa]`. Nicolae R. D~R~MU{

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant. Taromul copt


N-am nici o idee dac` a]i mers recent cu Taromul. |n schimb, am mers eu, pentru prima oar` \n via]`. {i pot s` v` spun c` Romnia este singura ]ar` care are stewardese grase [i b`tr\ne. At\t de grase \nc\t nici nu au loc printre scaune, at\t de b`tr\ne \nc\t nu mai are nici un sens s`-]i z\mbeasc`. |]i las` impresia c` e[ti acas` la ele. }i-au oferit o cafea, gata. Nu fi nesim]it s` le mai ceri. Cineva care lucreaz` la o companie aviatic` str`in` mi-a explicat c` ele s\nt de fapt so]ii de pilo]i. Eu cred c` s\nt mame de pilo]i sau, cel mai sigur, so]ii de-ale lui Aurel Vlaicu.

reportaj cu ]ara de g\t

Universul magic al lui Bebe Tauru din Urdari


Peti]ia
Am f`cut lista de [apte puncte la PNA. Uite ce a fost, a f`cut cheltuieli inadmisibile la [coal`, uite, cu apa. S\nt chestii raportate de PNA. {i-a angajat primarul copilul, nevast`-mea, fiul secretarei. Dar nevast`-mea [tia carte, domle, ori fi-su nu [tia nimic. De ce nevast`-mea? De ce nu? S` se ancheteze nevasta, fiindc` s\nt anticorupt. De ce s` nu se cerceteze? Eu s\nt corect cu mine \nsumi [i nu uit de nevast`. Fiindc` eu o pun [i m\ine pe nevast` s` dea examen [i c\[tig`. {i l-am sunat pe prefectul Grebl`, care a rupt foile din caiet unde se consemna controlul la Leuc`. Pu[c`ria \i pa[te! {ti]i ce am mai scris? C` au \nchis politic asta, mina. {i eu m-am a[ezat \n calea excavatoarelor care le scoseser` `[tia ca s` \nchid` mina: b`, d`-te la o parte! Nu m` dau! Vulpe [i cu `[tia, Leuc`, vor s` dea exploatarea altcuiva, au om.

CFR [i ofert`
Zilele trecute mergeam spre redac]ie cu un Intercity (cred c` fostul B`sescu) destul de sp`lat, cu muzic`, femeie de serviciu [i ziare moca. La un moment dat, vocea lui Dido a fost \nlocuit`, \n difuzoare, de o voce masculin` care sem`na cu vocea Oanei Z`voranu: Domnul Mihalache este rugat s` mearg` de urgen]` la vagonul restaurant!. Nu [tiu cine este domnul Mihalache [i nici nu m` intereseaz`, dar mi s-a p`rut interesant` manevra. Deja a[teptam s` aud [i alte anun]uri: Cine a luat scrumiera de la bar este rugat s` o aduc` \napoi, V\nd locomotiv` rulat` numai \n ora[, piese originale sau |nmatriculez drezine.

B`, de ce faci poz` la afi[? Am f`cut un reportaj despre nea Tauru [i voiam s`-i fac o poz`. Cine te-a trimis? Nimeni. Am venit s` vorbesc cu nea Tauru. {i ai vorbit? Da. B`, ia uit`-te la poza aia! Ia uit`-te la mine! Aoleu, nea Tauru \n persoan`! B`, ce ziarist e[ti tu c` min]i pe Tauru \n fa]`? Domnu Tauru, pentru noi, la ziar, s\nte]i un exemplu de anticorup]ie. Un model de nimeni atins! Haide]i, s` v` fac un interviu [i o poz`! Nu chiar, ha, ha, nu, eu s\nt Bebe, s\nt frati-su. Sun`-l pe telefon [i zi-i s` vin`.

Pe nevast`-mea am aranjat-o: am dat-o pe m\na PNA-ului. Sper s-o bage la bul`u M\ine vreau s`-i \nscriu [i pe copii la [coala de corec]ie. P`i, ce poate s` ias` bun din ni[te progenituri cu mam` p\rn`ia[` [i tat` corect, ca mine?

Bebe Tauru, un ales exemplar al poporului care a preferat s` bage divor] de nevast`-sa \nainte ca aceasta s`-l umple de fo corup]ie ru[inoas`

Program
De ce v` l`sa]i min]i]i [i vota]i cu ei pentru 2 mici [i o bere, care dup` ce au fost ale[i o vor scumpi [i o ve]i pl`ti [i pe care a]i consumat-o.

Studii

Vatman, forever!
I-am observat de cum m-am urcat \n tramvai. Erau vreo cinci[ase, \[i luau micul dejun direct din ni[te pungi de semin]e. Cojile le scuipau, normal, pe jos. La picioarele lor se formase un frumos covor, gri spre negru, de coji. La un moment dat, aud o voce care se poate spune c` urla: V-a]i luat tramvai, b`?!. M` uit \n direc]ia vocii [i v`d un tip tuns scurt, cu barb` [i ochelari de soare, gen JeanClaude Van Damme. B`, nesim]i]ilor, nu v` e ru[ine?! Ce e cu mizeria asta?. Nici unul dintre semin]ari nu zicea nici p\s. Se vede, b`, c` s\nte]i ]igani!. Cel care striga la ]iganii semin]ari era vatmanul.

Bebe Tauru a terminat informatica la Craiova [i a scris o carte despre FOXPRO. Are ore de infomatic` la Bunicul Tauru a cerut p`- liceu, deci are voie s` scrie \n m\nt la Urdari de Gorj pe vremea afi[ prof. ing.. lui Dej. {i p`m\nt nu a luat. Atunci a scris o scrisoare lui Dej. A venit un anchetator. Tauru `l b`tr\n [i-a \ntins ro[iile Am venit de la studii [i a cu br\nza [i s-a pus s` m`n\nce. venit Leuc`. B`, Tauru, hai la B`, ce faci? Tu ai scris? Da, [i liberali s` facem echip` [i noi o anchetatorul i-a aruncat ro[ia. s` c\[tig`m. {i am c\[tigat. Atunci Tauru i-a dat un pumn Numai c` l-a chemat Mischie anchetatorului. Anchetatorul l-a pe Leuc`. B`, Leuc`, uite, vin b`gat pe Tauru \n moarte. fonduri Phare, le fur`m \mpreun` [i b`g`m ap` \n Urdari. {i la licita]ie eu nu am avut acces. El a trecut la pesedeu. Eu nu. |n sat este statuia lui Culme[, Licita]ia a luat-o, cine crede]i, normalist, mort \n r`zboi. Ni- Bucur, Bucur de la Bucure[ti, meni nu [tie cum a murit. Ni- pesedistul cu Cap[a. {i Mischie a \mp`r]it banii cu Leuc`. Atunci meni nu [tie \n sat cine e. m-a luat Mischie: bre, Tauru, semneaz` adeziunea aici [i \]i fac nevasta sor` la {coala ajut`Musta]` scurt`, tuns box, toare. Bre, Mischie, semnez. {i unghiile de la degetele mici a[a am intrat \n PSD. Apoi, pe l`sate s` creasc`. S` fie din sat nevast` am adus-o la prim`rie, dar pe concurs adev`rat. Dar nu F\nt\nel, neap`rat.

Tradi]ie

am mai suportat s` stau \n partid cu Leuc`, f`cea prea de tot furturi. Leuc` a ajuns candidat de la PSD. Eu am vorbit cu Becali [i m-am f`cut candidat de la PNG. Acum intr`m \n turul doi, Tauru cu Leuc`.

Parcursul politic

Campania
Bebe e viceprimar acum [i va fi primar de la PNG. N-am avut bani, domle, c` dac` aveam, [tii, noi c\[tigam din prima. C` Aristic` de la PSD a dat de b`ut, l\ng` votare. Bun, [tii, ai votat, hai la mine s` bem, dac` ai votat. P`i, Aristic` are autobuz de dus oamenii la nunt` [i un Espero, de unde bani, [i are toate cr\[mele din sat. Dar l-a sunat Becali pe Bebe [i i-a spus c`-i trimite o Solenza s-o v\nd` [i s` fac` afi[e, s` dea de b`ut [i m\ncat.

Eroul

Politicianul

Universul anticorup]ie
E un sat care se vinde pentru un pahar de vin. S-a \mp\nzit satul Urdari c` Taurii s\nt ne-

buni, lighioane de c\ini ce stau \n p`dure. Totul s-a f`cut de la politic`. Uite, e directorul de la [coal`. A venit o fat` s` ia o corcodu[`. Vacoo! Am auzit, nesim]it, c` e trecut pe lista de consilieri a lui Aristic`, pe el, pe fi-sa [i pe fi-su. S-a dus Bebe la poart`: b`, ce te tot iei de mine? Domle, putea s`-l omoare, a pus m\na pe pietroi [i l-a nimerit \n coaste. Or, primarul a luat credit european s` bage apa. {i ce crezi... c` noi [tim pre]urile, c\t e aia, c\t e aia, 10 miliarde, dar unde-s banii p\n` la 35 de miliarde? Nu se permite asta. Apoi, p`m\ntul la noi e afectat de min`, se aldeaz` p`m\ntul c` sap` mina. Ce crede]i, alta, c` uite, d`dea primarul lemnele `stora de la [coal`, iar fi-miu se ducea ca vice [i f`cea rost de c`rbuni pentru [coal`. Nu [tiu ce mai este. Nu a dat ajutoarele \n comun` c` se d` dup`, ca s` vad` el cine cum a votat. Ca s` zic`: eu s\nt Mache [i Tache. Uite, domle, primarul `sta dac` d` 500.000 de om, c` doar a furat miliarde, c\[tig`!

Echipa Tauru
Pas`re Vili, ing. R`scol, regizor teatru V\rzoc, \nv. {alupa, adm. St`ic, dir. Cepoi, ing. M`r`cine, jurnalist Cilica Deaconu.

Tauru vr`jit
Primarul Leuc`: Este un bagabont, un om f`r` c`p`t\i. P`i, dumneavoastr` [ti]i c` `sta [i-a b`tut nevasta, a dat cu spray paralizant peste socri [i i-a b`gat \n spital? Iar femeia lui a b`gat divor]. Bebe Tauru: A]i g`sit-o acas` pe nevasta mea? Da. Atunci?. Tat`l Tauru: I-a f`cut farmece, i-a \ntors capul. Are vr`jitoare care se sf`tuie[te cu el. {i politic, [i uman. Bebe: Da, domle, fiindc` eu cred \n supranatural, \n Dumnezeu. Eugen ISTODOR

Maxi-taxi Mix
Mii de mul]umiri [oferului de pe Maxi-taxi 515 fiindc` a condus ca un mrlan [i a izbit-o de to]i pere]ii pe o doamn` corpolent` care, de altfel, a [i f`cut scandal pentru asta. La nceput, am solidarizat n sinea mea cu doamna, dar cum, dup` ce a protestat la adresa stilului de conducere, s-a a[ezat pe un scaun [i a nceput s` rag` ntr-un telefon mobil f`r` oprire, timp de 15 minute, m-am r`zgndit. Deci, mul]umesc cu lacrimi n ochi, nc` o dat`, [oferului c` a izbit-o pe doamna aia cu capul de geamuri.

Dac` vrei, vo]i


De alegeri, str`zile din Bucure[ti devin un loc periculos. Smb`ta trecut`, cu o zi nainte de votare, treceam pe l\ng` localul Vama Veche-Stuf aflat pe strada Berzei col] cu Cob`lcescu, c\nd am crezut c` ora[ul a sc`pat din fr\u. Zgomot mare, chiote, \nghesuial`, oameni (preponderent de etnie rrom`) care fugeau spre case \nc`rca]i de pachete cu alimente, urlete din portavoce, oameni care se duceau s` vad` [i ei. Ce s` fie? O revolt` de strad`, cu devastare de magazine? M-am apropiat cu g\ndul s` iau [i eu c\t pot, c` [i mie mi-e foame, [i am r`mas dezam`git. Ce jaf?! Nici un jaf: doar campanie electoral` interzis` \n ziua dinaintea alegerilor! M-am lini[tit. Un comando al lui Geoan` tocmai desc`rcase ni[te mun]i de produse alimentare. Printr-un cet`]ean cu portavoce care striga: Vota]i Geoan`! Pentru un Bucure[ti mai curat!, oferta electoral` a acestui candidat ncepea s` fie cunoscut`: macaroane, f`in`, zah`r [i dulciuri. Fiind vorba de gratuit`]i, m-am \nfipt [i eu, \ns` nu am mai apucat nimic din cauza haitei de pensionari lihni]i, dar v\no[i [i de ]igani tineri, plini de for]`. Am ntrebat un pensionar dac` e normal ce se ntmpl` [i mo[ul mi-a m`rturisit: Eh, ce s` facem, dac` n-avem bani? Tre s` tr`im [i noi. |ntre timp, b`iatul cu portavocea continua s` strige s` vot`m Geoan` pentru un Bucure[ti mai curat, iar eu constatam cu regret c` \n l`zile cu produse chiar se f`cuse foarte curat. Reporteric` Venturiano

Ethos, Portos [i Aramis

Grup de bucure[teni manifest\nd spontan pro-Geoan` [i pro-pache]ele cu macaroane

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

bursa [p`gilor

D.A. au sc`zut pre]urile


C[tigarea alegerilor la Prim`ria Bucure[ti de c`tre Alian]a D.A. a nceput deja s` aib` efecte benefice. Timp de dou` s`pt`mni, ct a mai r`mas pn` la instalarea noilor consilieri, fiecare bucure[tean poate s` c[tige bani. {i, paradoxal, nu de pe urma alia]ilor, ci datorit` func]ionarilor pesedi[ti. Care au devenit deodat` foarte genero[i. Ei, nu, nu astup` g`urile din [osele cu saci de b`net, nici nu tapeteaz` igrasia de pe blocuri cu bancnote de un milion. Treaba e mai simpl`. Dispera]i c`-[i vor pierde posturile curnd, conform bunului obicei de schimbare a cohortei func]ion`re[ti pe motive politice [i de ncuscrire, ace[tia ncearc` s` mai trag` pe ultima sut` ceva foloase de pe urma func]iei. Conform unei reguli s`n`toase de marketing, ca s` fac` mai rapid profit, au sc`zut pre]urile. La [pag`. Dac` nainte de alegeri, costa 100-200 de coconau]i recep]ia de constatare a unei construc]ii nou ridicate, acum aceasta se poate face cu promo]ionalul pre] de doar 50 de coco (pre] valabil la sectorul 1). Dac` autoriza]ia de construc]ie se ob]inea rapid nainte cu o c`r`mid` de 300-500 de euro, acum aceasta cost` pn`-n 150 (pre] valabil la sectorul 3). A[adar, da]i buzna, fra]ilor, la prim`rii, ct e lichidare de stoc la func]ionari! {i ]ine]i bani deoparte pentru promo]ia din toamn`, valabil` n toat` ]ara. Biroul de Investiga]ii [i Investi]ii

|n Vrancea, votul a fost fast-food-ulie

Spa]iul comercial, ultima frontier`


{ti]i cum e \n chestiunea asta cu [p`gile: singura dovad` pe care o po]i avea c\nd scrii despre cineva c` ia [pag` este flagrantul. Flagrant nu poate face dec\t poli]ia, or noi nu s\ntem poli]i[ti at\ta timp c\t obi[nuim s` \n[urub`m becuri \n grupuri mai mici de 4 indivizi. Prin urmare, vom renun]a la ideea flagrantului [i vom spune cam a[a: exist` \n Bucure[ti o firm` de spa]ii comerciale a c`rei ini]ial` este W.; la aceast` firm` exist` un director de v\nz`ri cu ini]ialele Z.M., care percepe o [pag` lunar` de 100-150 de dolari (nu \n m\n`, ci pe card!) de la clien]ii cu care negociaz` contractele. Dac` vrei s` vinzi \n spa]iile W. [i urm`re[ti s` ob]ii o negociere care s` te avantajeze [i pe tine, atunci sari cu cocaru pe cardul lui Z.M. Dac`-l \ntrebi pe Z.M. cum de-[i permite s` perceap` taxa asta f`r` s`-[i pun` o secund` problema concedierii, \]i va explica c` deasupra lui vegheaz` la derularea cinstit` a afacerii un evreu b`tr\n care nu prea [tie pe ce lume tr`ie[te. Prin urmare, cine se simte evreu b`tr\n care nu [tie pe ce lume tr`ie[te, dar [tie de unde vin ini]ialele W. [i Z.M. este rugat s` se trezeasc` de urgen]` pentru c` pe lumea pe care tr`im noi \n timp ce dumnealui nu [tie pe ce lume tr`ie[te se \nt\mpl` faptele descrise mai sus. Card cu boi
Ave]i mai sus sec]ia de votare num`rul 47 din Foc[ani, adic` fast-food-ul pesedistului Dan Radovici, fost viceprimar [i fost fost, pur [i simplu. Cum s-a votat la aceast` sec]ie nu mai e cazul s` povestim. Interesant ar fi ca, la turul doi, s` se amenajeze sec]ii de votare [i \n alte locuri legate la fel de mult de propriet`]ile pesedi[tilor vr\nceni. Un loc bun ar fi, de exemplu, sub Nissan-ul lui Opri[an. Aici, spre deosebire de cazul cu fast-food-ul, dac` lui Marean nu-i convine cum voteaz` cineva, nu mai e nevoie s`-i falsifice votul. E suficient s` mi[te sec]ia de votare doi-trei metri \nainte [i \napoi, de c\teva ori. C` pe mor]i \i convingi mai u[or s` voteze cu PSD-ul.

Sec]ia de votcare

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

Marea urnire
aparate de aer condi]ionat din dreapta [i st\nga bat direct spre mine [i prefer s` stau \n spa]iul cald care r`m\ne \ntre jeturi. Uneori nu r`mne cald dect sub mese [i trebuie s` m` bag acolo. Sincer, mie \mi e frig. Dar, tot sincer, prefer s` mi fie frig la Academia Ca]avencu dect cald la Na]ional sau Libertatea. induc` ideea c` vara e prea cald [i iarna e prea frig. Ce mai urmeaz` s` se insinueze \n acest an electoral? C` e cafeaua prea fierbinte [i apa de la dozator prea neacidulat`? C` s`punul lichid e prea roz [i odorizantul din WC prea dulce? Domnule director Vulpe, s` [ti]i c` eu s\nt al`turi de dumneavoastr` \n aceast` campanie de denigrare! La Academia Ca]avencu nu e nici frig, nici cald, e tocmai bine! global`, la o scar` cum altfel dec\t global`, eu cred c` \nc`lzirea se produce perpetuu, [i chiar dac` s\nt oameni care mor de frig, climatul tot se \nc`lze[te... Tata a plecat mai repede [i a zis c` s` \i trimit textu pe meil lu domnu Bor]ea, da ce, io-s prost? (\ntrebare retoric`) Las c` [terg io partea asta cu glumele lui [i bag io a[a la shmen. P`i cum, domle, n-am v`zut io filmu `la cu d` dei aft`r tumarou?? Mai \nt\i ne-nc`lzim [i apoi ne-nghe]`m! Da sincer acuma, foarte cald nu are cum s` fie [i nici foarte frig. Cu aceast` ocazie vreau s` salut pe to]i cei care m` cunoa[te [i pe to]i cei care nu (m` cunoa[te), de[i ultimii nu merit`, [i de asemenea vreau s` dedic piesa lu OZone The luv from z` Tei la to]i b`e]ii [i fetele din raza inspectoratului de poli]ie C`l`ra[i. (David Morar)

Testarea vremii
senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Luni, ora 10,57, \n redac]ie. St` lumea la birouri, cu un ochi la monitor [i cu cel`lalt la aparatul de aer condi]ionat [i se-ntreab`: o fi cald la noi, aici[a, sau n-o fi? Cum tanti Maria, consultantul nostru de specialitate \n probleme de c`ldur` [i cutremure, nu se prezentase la serviciu, trimi]\ndu-l \n locul ei pe nea Vergilic` (pe care \n permanen]` \l arde pe instala]ie, deci n-avea cum s` ne dea un r`spuns obiectiv), n-am putut trage o concluzie ferm` [i unitar`. A[a c`, \n lipsa unor p`reri fundamentate, n-am avut \ncotro [i am votat: A fost sau n-a fost cald \n redac]ie, luni, 14 iunie 2004, ora 10,57? Numai Dumnezeu poate [ti dar, din p`cate, El nu s-a prezentat la vot. fa]`-st\nga e un alt aparat de aer condi]ionat pe care nimeni nu l-a deschis, [i m` \ntreb de ce. P`rerea mea este c` acum (luni, 14 iunie, la ora 10,57), afl\ndu-m` \n redac]ie, mie, unuia, mi-e cald.

AB}INERI
Alexandru DU}U Dup` opinia lui nea Virgil, 33 de grade s\nt departe de a fi suficiente, chiar [i pe c`ldura asta. |n ceea ce m` prive[te, \ns`, voi boicota aceste alegeri, consider\ndu-le profund neconstitu]ionale; propun renum`rarea gradelor \ntruc\t, la aceea[i m`sur`toare, diferen]a dintre gradele Kelvin sau Fahrenheit [i cele Celsius a fost dubios de mare. Iar temperatura este una din acele libert`]i esen]iale [i fundamentale ale fiin]ei umane stipulat` ca atare at\t \n Declara]ia de Independen]` de la 1776 c\t [i \n cea a drepturilor cet`]enilor de la 1789 la alineatul Q = MxCxdt; [i nu putem transforma democra]ia \ntr-o dictatur` a majorit`]ii, care s` \nfierb\nte excesiv vreo minte paranoic` de dictator.

A FOST CALD
Marius DR~GHICI Este groaznic de cald, insuportabil! |mi amintesc cu pl`cere de un 20 de grade \n Canada, cnd se trecuse la ]inuta de prim`var`. La 5 grade era deja canicul`, nu se mai juca hochei pe trotuare. M` gndesc c` romnii sunt s`raci pentru c` sunt risipitori: la +10 grade, de ce mai poart` haine? Gabriel DROGEANU Evident, a[ putea expedia problema, spun\nd c` m` las` cam rece \ntrebarea asta de azi. Totu[i, voi r`spunde. De la o vreme adic` de la un timp se \nt\mpl` ni[te fenomene ciudate \n redac]ie. Cum apare Marius Dr`ghici, se face frig. El tocmai a venit din Canada [i a r`mas cu c\teva grade \n urm` fa]` de noi, a[a c` porne[te aerul condi]ionat care sufl` exact \n ceafa mea. E drept c` am putea schimba un-

ghiul pe care s`-l urmeze jetul de aer la ie[irea din aparat, dar scaunul meu este cam \nalt. Bine, se poate regla [i scaunul, nu numai unghiul aerului. Problema e c` [i eu s\nt cam \nalt, iar eu nu mai pot fi reglat. Totu[i, ca s` r`spund [i eu odat`, am constatat ceva: azi m-am \mbr`cat \n pantaloni scur]i [i m-am \nc`l]at cu papuci (Puma, foarte mi[to), deci e cald.

INDECI{I

N-A FOST CALD


Marius BOR}EA Cald este atunci c\nd soarele, trec\nd pe deasupra redac]iei f`r` s` ne-ntrebe, scoate fetele la bronzat pe cl`dirile din \mprejurimi. P\n` nu apar fetele cu t`ngi pe acoperi[ul de vizavi sau m`car Mugur Is`rescu \n slip pe balconul BNR-ului vecin, verdictul meu este necru]`tor: nu, nu este cald. Nu este cald afar`, \n redac]ie cu at\t mai pu]in. Pe colegii care se pl\ng de z`pu[eal` \i \ndemn s` pun` un du[ rece mai vechi pe ei.

Iulian T~NASE |n st\nga am o u[` pe care tocmai am \nchis-o. |n dreapta e o fereastr` deschis` pe aici intr` de obicei, \n redac]ie, aerul [i un tip pe nume Marinic`. Ne afl`m, a[adar, la etajul 6 al unei cl`diri cu 5 etaje. |n picioare am ni[te ciorapi. Pe corp am o c`ma[` sub]ire, verde-pal cu ni[te dungi colorate, [i pantaloni sub]iri, de semi-camuflaj. |n fa]`-dreapta e un aparat de aer condi]ionat pe Alexandru V~RZARU care cineva l-a \nchis ca s` nu Eu prefer s` stau \n partea din r`ceasc` la g\t, urechi sau ochi. |n redac]ie care e cald`. Cele dou`

Alin IONESCU La 10,45 era c`ldicel, dar spre 10,46-10,47 a-nceput parc` s` se mai r`coreasc`. Dintr-o dat`, brusc, la 10,48 am sim]it o z`pu[eal` de-am zis c` m` sufoc de viu. Cred c` norii de fum de ]igar`, obturnd energia cosmic`, au produs un efect de sfer` asupra creierului meu, efect pe care l-am resim]it ca o senza]ie de supranc`lzire a scoar]ei cerebrale. E deja 11,03 [i norii toxici s-au mai mpr`[tiat de pe cerul biroului. {ocul termic s-a mai redus din intensitate [i ultimii supravie]uitori ncep s` revin` la locurile lor de munc`. ns`, indiscutabil, se prefigureaz` o criz` de foietaje [i fursecuri deoarece recolta de gru, adic` de f`in` 000 din care se ob]in aceste delicatese, a fost comDaniel GOACE Dragi colegi, v` somez s` nu promis` n propor]ie de 99%. v` l`sa]i manipula]i! Prin acest vot, o anumit` parte a presei de la Ioan T. MORAR Academia Ca]avencu ar vrea s` |ntr-un climat de \nc`lzire

NU {TIU
Dan STANCIU Dup` p`rerea mea, nu prea [tiu dac` \n clipa asta, c\nd scriu, e cald sau frig. Dac-ar fi ni]el mai cald, ar fi c`ldu], cu u[oare tendin]e de c`ldicel. Dac-ar fi ceva mai frig, s-ar putea spune c`-i cam r`coare [i ne-am dori un strop de canicul`, fie [i cu tendin]e u[oare de soare cu din]i. Dar nu e nici cald, nici frig, a[ zice c` e 47,2% cald [i 39,4% frig. R`m\ne ca starea vremii s` fie decis` de al doilea tur de scrutin.

baronul oval

Opri[an, \ntre urna mobil` [i brigada mobil`


Vrancea este o provincie european`, s-a v`zut [i la alegeri: o provincie european` clasic`, \n care romnii au venit la furat. Baronul provinciei, un individ care pe vremea PSDului d` cu jula la fel de senin cum d`dea cu subsemnatul pe vremea fostului PSD, PCR-ul, s-a reales cu un nou mandat de boier peste jude], flutur\nd pe sub n`rile supu[ilor miros de mititei cu bere, a[a cum boierii de odinioar` le fluturau fum de ardei iute. Acolo unde tactica mituirii electorale n-a func]ionat la standardele a[teptate, boierul provinciei a dat buzna \n sec]ii (\n sec]iile de votare, c` la celelalte \nc` nu l-a chemat nimeni) [i, din graiul s`u cu-ndemnuri pentru vitele din comisii, a pref`cut pe loc [tampila-n pontoarc` [i votul nefolosit \n tu[ din c`limar`. O s` prezent`m \n continuare motivele pentru care alegerile din Vrancea ar trebui anulate, iar manechinul Marean trimis s` vad` dac` moda hainelor v`rgate se mai poart` prin ]uhaus. Ne vom opri mai \nt\i la circumscrip]ia 44 Ploscuteni, unde dou`-trei persoane pe care nimeni nu vrea s` le identifice au scris cereri pentru o urn` mobil` \n care-au b`gat p\n` la l`sarea serii 100 de voturi. Semn`turile celor dou`trei persoane nu corespund cu semn`turile de pe listele speciale [i exist` o oarecare b`nuial` c` la mijloc ar fi oamenii lui Opri[an. De[i e un gest cel pu]in temerar s` crezi c` ni[te oameni afla]i \n subordinea lui Opri[an ar fi \n stare s` imite 100 de semn`turi, c\nd nici pe ale lor nu le [tiu foarte bine. Vom merge mai departe, la sec]ia 22 M\ndre[ti, unde urna mobil` a s`rit p\rleazul, f`r` s` fie solicitat`, \n b`t`turile a 28 de persoane. Pentru 7 din cele 28 de persoane, semn`turile [i datele de identificare de pe cereri nu seam`n` nici m`car vag cu cele de pe lista electoral`. Au mai fost semnalate cazuri ciudate, \n care persoane ce nu solicitaser` urna mobil` n-au fost g`site acas`. Dac` [i \n aceste cazuri e tot m\na oamenilor lui Opri[an, e de presupus c`, acolo unde oamenii n-au fost g`si]i acas`, \n urna mobil` s-au b`gat, \n loc de voturi pentru PSD, c\te-o ra]`, c\te-o g\sc`, c\te-un blug. Tot pentru PSD.

Iar aici, domnule pre[edinte, urmeaz` s` se-nal]e monumentul victoriei democra]iei asupra plaiurilor vr\ncene. Va fi construit, bine\n]eles, prin ANL [i va simboliza visul de veacuri al vr\ncenilor, ideal ce p\n` mai ieri-alalt`ieri p`rea de neatins: Miron Mitrea cu o carte \n m\n` [i jos, la parter, magazine Auto-moto-velo.

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

La Ro[iori, vila de primar nu-i acas`


Nu-i chiar o bucurie s` fii edil la Ro[iorii de Vede. Pune-te \n locul primarului \n exerci]iu, pesedistul Fiera[cu: vine ziua c\nd trebuie s`-]i torni o vil` [i n-ai unde. Nu-i vorb`, de g`sit g`se[ti un teren, \ns` ambientul las` de dorit. C` doar n-o s`-]i faci vil` la Ro[iorii de Vede, s` se chiorasc` peste gard to]i fomi[tii din ora[. Care, dac` nu pui c\inii pe ei, s\nt \n stare nu doar s` se chiorasc` peste gard, ci s` ]i-l [i m`n\nce. De aceea, primarul, \mpreun` cu c\]iva consilieri pesedi[ti afla]i \n aceea[i tragic` situa]ie, au fost nevoi]i s`-[i fac` vile h`t, tocmai la Moeciu. |ns` nu trebuie s` ne indigneze acest lucru. Oamenii au fost constr\n[i s` recurg` la acest act, v-am explicat mai sus. {i oricum, vilele de la Moeciu [i le-au f`cut chiar pe strada Ro[iori, semn c` n-au uitat, ca al]ii, de unde au plecat.

Privindu-l pe Marian Opri[an, Ion Iliescu constat` cu pl`cut` surprindere ce forme aberante poate \mbr`ca democra]ia: a meritat, oare, s`-[i m\njeasc` m\inile cu at\ta s\nge la Revolu]ie [i la Mineriade?
Ne vom opri acum la 26 de sec]ii de votare unde num`rul voturilor centralizate difer` de cel trecut \n procesele-verbale. Diferen]a este, \n toate cele 26 de cazuri, \n favoarea PSD [i a ap`rut, cum se zice, la trecerea datelor pe curat. Semn c`, de[i au trecut at\]ia ani de la absolvirea cu brio a cursurilor de tractorist, Opri[an \nc` nu a \nv`]at nici m`car s` copieze corect. Iar lucrul `sta l-a f`cut baron pentru \nc` un mandat. Ne vom deplasa \n continuare \n circumscrip]ii despre care habar nu avem unde se afl` dar despre care ar putea da mai multe am`nunte cele 6 [tampile date disp`rute de la sec]ia 44 \n ziua vot`rii [i reap`rute dup` \nchiderea urnelor \n sacul sec]iei de votare 24. Un lucru mai pu]in obi[nuit pentru o provincie european` s-a petrecut \n satul Bordeasca, unde s`tenii au votat pe buletine trase la xerox. Neobi[nui]i cu ultimele nout`]i \n materie de tehnic`, ]`ranii s-au minunat de prezen]a copiatorului [i i-or fi rugat pe membrii sec]iei de votare s` le multiplice de c\teva ori voturile, ca s` aib` PSD-ul [i la alegerile viitoare. C` poate p\n` atunci ]`ranii vor deceda [i nu se [tie c\]i dintre deceda]i vor avea timp s` vin` duminica la votare. Avotat de amoniu

Ro[iorii de Vedre

Rromii cochilari export` cochilii


Rromii din Prahova export` melci \n Italia. |ntrebarea e: export` melcii `ia cu casele \ntregi sau gata sparte?

Melc Gibson

10

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

tunul catodic

Anacronica TV
Formula 1 a succesului
Duminic` seara, \n timp ce sportul balon cu regele rotund sau sportul rotund cu regele-n balon sau cum i se mai spune era \n desf`[urare pe TVR 1, doi comentatori de Formula 1 au fost pedepsi]i s` analizeze Marele Premiu al Canadei pe TVR 2. Asta nu conteaz`. Singurul lucru cu adev`rat important este propozi]ia altruist` [i memorabil` a de-acum celebrului comentator Dan Michi Alexandrescu: Ne dorim c\t mai multe dep`[iri. Propozi]ia aceasta este definitorie pentru nivelul de performan]` al comentatorilor romni. Cum ar veni, dac` `[tia tot se urm`resc vreo or` jumate pentru ni[te valize de bani, noi de ce dracu s` nu vedem dep`[iri [i ni[te \mpu[c`turi, ni[te r`sturn`ri [i ni[te explozii, ni[te b`t`i cu s`bii, ni[te cisterne \n fl`c`ri, ni[te bazuci [i ni[te mitraliere, [i dac` s-ar putea, [i ni[te scene fierbin]i de sex la standuri cu Nicole Kidman [i pilotul Tom Cruise. S` dep`[im planul la dep`[iri...

trampa [i ecranul
5 La Discovery am dat peste un documentar interesant, despre proiectul unui ora[ al viitorului, de form` piramidal`, care se va construi aproape singur [i va ad`posti aproape un milion de locatari, beneficiari ai celor mai noi cuceriri ale tehnicii. Ne-am g\ndit imediat ce bine ar fi s` se fac` [i la noi a[a un ora[ piramidal, eventual prin ANL. S-ar \nghesui lumea, cum a f`cut de fiecare dat` c\nd a auzit de vreun nou joc piramidal. 5 De cur\nd am aflat la TV c` mai mul]i cet`]eni din Dolj ]igani de etnie rrom`, ca s` le spunem a[a [i-au botezat puradeii. Cele mai r`sp\ndite nume utilizate de p`rin]i au fost Deputat [i Prefect. Asta, pesemne, pentru ca \n timpul viitoarelor razii cu masca]i, mamele puradeilor s` poat` r`cni: Nu d`dea, dom comisar, m\nca-]-a[ g`l`gia ta, c` te bat cu fi-meu, prefectul, [\-l pun p` `la mare, deputatu, s` te calc` cu trotineta cu girofar!. 5 |n vreme ce bolnavii din spitale fac din]i iepure[ti [i sl`besc de la morcovul zilnic de po]i s`-i faci snop, c\te zece sub o p`tur`, realizatorii unei emisiuni de s`n`tate difuzate la Prima TV au g`sit solu]ia la problema sistemului sanitar romnesc. Mai exact, cic` putem reduce tensiunea, spori fertilitatea [i cre[te armonios copiii dac` ]inem \n cas` un c\ine sau o pisic`; din aceea[i surs` am aflat [i c` sexul, mai mult dec\t pisica sau c`]elul, constituie un remediu pentru aproape toate bolile (b`nuim c` mai pu]in pentru cele cu transmitere sexual`). Ne a[tept`m ca \n cur\nd, la {tirile de la ora 5, s` auzim despre c\te-un t\n`r care a consumat alcool la bufetul comunal [i, \n stare de ebrietate fiind, a p`truns \n locuin]a numitei, \n v\rst` de 80 de ani, pe care a vindecat-o de reumatism [i b`t`turi. 5 Avem la Ia[i trei posturi pentru copii: Cartoon Network, Fox Kids (care se opre[te de cum se las` seara) [i, nou-venit \n ga[c`, TIJI. Acesta este un post \n limba francez` [i se adreseaz`, din c\te ne-am prins noi, copiilor care s\nt prea mici pentru a se uita la celelalte dou`; mai exact, celor cu v\rste cam \ntre 2 [i 4 ani[ori. De cur\nd, \ntr-o noapte, pe la 23 [i ceva, postul emitea \n draci emisiuni pentru micu]ii care ori b`user` mult` cafea \n timpul zilei [i n-aveau somn, ori erau \n toiul petrecerii: pe micul ecran evoluau ni[te marionete l\ng` o trup` rock, dup` care a \nceput un fel de talk-show \ntre dou` p`pu[ele f`cute din [osete. Fiindc` am \nceput s` c`sc`m, ne-am dus la culcare [i n-am mai stat s` vedem dac` de la miezul nop]ii se difuzeaz` [i filme porno cu Alb` ca z`pada [i cei 7 pitici negri[ori. 5 De o bucat` de vreme, \n locul postului Animal Planet prindem postul francez Animaux, care e chiar mai interesant din toate punctele de vedere. Am prins pe Animaux o emisiune cu dansatoarele topless din cabaretul parizian Moulin Rouge. }\]e goale pe micul ecran, \ntr-o veselie, a[a c` ne-am zis, \n ton cu specificul postului: Frumoase s`lb`ticiuni!. La final aveam s` afl`m c` reportajul cu pricina fusese, de fapt, despre c`]elul mic, alb [i pufos care se zbenguise printre lungile picioare ale dansatoarelor. |n contextul respectiv, b`nuim c` [i un Saint Bernard ar fi trecut neobservat. L-am fi b`gat de seam` doar \n cazul \n care gagicile ar fi fost grase, [i atunci ne-ar fi interesat doar butoia[ul cu alcool de la g\t. 5 Ieri am prins la televizor un spot publicitar pentru produsul Dulcolax, despre care am \n]eles de prima dat`, chiar din numele s`u, c` este un laxativ. |n reclam` apare un nene care se plimb` cu bicicleta mai \nt\i pe Strada Intestinului, dup` care o ia frumu[el pe Bulevardul Stomacului (f`r` a intra pe Aleea Ficatului, din c\te am priceput noi) etc. Fiind vorba de un laxativ, [tim cu to]ii cam care ar fi destina]ia; cu toate astea, spotul publicitar se opre[te \nainte de ultima sut` de metri, c\nd nenea cu bicicleta ar trebui s` se dezechilibreze din cauza v\ntului. 5 Voi, cnd v` uita]i la televizor la un meci de hochei, vede]i pucul? Eu nu. Snt, e-adev`rat,

Termin`, drag` Corina, cu frica asta copil`reasc`! Cum o s` te sp\nzur ca pe alea din emisiune? Crezi c` s\nt fraier? P`i, [i masa cine o pl`te[te?

Dan Negru invit\nd-o pe Corina D`nil` s` aleag` \n ce tab`r` vrea s` fie la urm`toarea emisiune Ciao Darwin: M`ritate din interes versus M`ritate pentru bani
ni[te oameni care alearg` pe-acolo, se bat [i-[i dau cu crosele n cap, se trntesc pe jos unii pe al]ii, dar nici urm` de puc. Din cnd n cnd mai apare cte un punct mic negru n plas`, da doar cteva frac]iuni de secund`. Poate nici nu exist` vreun puc [i e doar o legend` ca s`-[i ia sponsorii banii, dracu [tie 5 La Ciao Darwin, pe Anten`, am v`zut ceva supercool. La indica]iile lui Negru, ni[te oameni spnzurau femei. V` dau cuvntul meu de onoare. Le mbr`cau cu ni[te saci din `ia ca-n Evul Mediu, le urcau pe un sc`unel, apoi un ins tr`gea un [ut sc`unelului, iar altul t`ia cu o sabie funia n care se b`l`ng`nea femeia. Brrrrr, groaznic de mi[to. Atta adrenalin` n mine n-am sim]it niciodat` ca telespectator, dar, totodat`, mi-am dat seama c` vreau mai mult [i de-aia mi permit s` sugerez o prob` de curaj la ghilotin`. S` vedem dac` e-a[a cum se spune, c` femeile [i pierd capul dup` Negru. 5 Cu ocazia anun]`rii bugetelor pentru sezonul urm`tor din Divizia A, l-am v`zut pe George Copos, la PRO TV, extrem de indignat: Bugetul de 10 milioane de dolari anun]at de Gigi Becali pentru Steaua este indecent, mai ales n vremurile astea cnd oamenii nu-[i pot pl`ti utilit`]ile. Tocmai de aceea Rapid va avea un buget decent (s.m.) de 3 milioane de euro. Soacr`-mea, o pensionar` alb-vi[inie nfocat`, a fost de-acord cu domnul Copos [i a promis c` va cheltui anul `sta pe ntre]inere, curent [i gaze doar dou` milioane de euro, adic` o sum` decent`, nu ca stelista de madam Georgescu de la parter, care [i-a propus s` dea dou` milioane de coco numai pe lumin`. 5 |n reclama unui produs destinat exclusiv femeilor, apare pe ecran acest cuv\nt: protejslip. Doamnelor [i domni[oarelor, v` propun un test: \ncerca]i s`-l rosti]i cu voce tare. A[a-i c` nu se poate? Cred c` domnului care l-a inventat i se-nmuiaser` aripioarele limbii romne, de la bere. 5 Acum dou` s`pt`m\ni s-a strecurat la rubrica de trampe o mustrare colegial` pentru unul din comentatorii de la PRO TV, mai exact cel care a fost convins c` meciul Craiova-Steaua se terminase 2-1, de[i to]i microbi[tii care au renun]at la plimbarea cu gagica vecinului pentru a se uita la televizor v`zuser` doar dou` goluri. Problema e c`, spre deosebire de vocea Oanei Z`voranu, care poate fi identificat` f`r` probleme, omul de la Academia Ca]avencu nu a reu[it s` ghiceasc`, dup` voce, numele f`pta[ului: ori Mironic`, ori Pescaru. Unul dintre cei doi ne-a asigurat c` nu el a comis-o, motiv pentru care preciz`m: a fost cel`lalt! 5 Am v`zut continuarea marmotei care \nvelea ciocolata \n staniol. De data asta, am observat c` au scos marmota \n aer liber, dar parc` nu mai arat` la fel de profesionist`. |n fabric` ar`ta ca o adev`rat` meseria[` a staniolului, afar` pare doar un dihor care r`scole[te dup` buc`]i de p\ine prin gen]ile oamenilor veni]i la iarb` verde [i vaci. 5 Am v`zut mai demult, pe un post TV, nu mai [tiu care, ceva fascinant: ecran mp`r]it n dou`, n stnga o fereastr` de chat n care ni[te puberi insomniaci scriau abera]ii, n dreapta o tanti tn`r` pe nume Oana, care citea cu un aer intelectual tot ce rula n partea stng`: Luna e n noaptea asta ca o ciupercu]` de p`dure; Oana, te iubim, ne-ai lipsit; Ozzy, e[ti na[pa c` nu m-ai sunat; Steaua, s` le-o dai cinilor; Snte]i bulangii, eu m` duc la culcare. Dac` [tie cineva pe ce post [i la ce or` se d` emisiunea asta, s`-mi scrie pe adresa redac]iei [i s-o trimit` [i pe Oana s`-mi citeasc` mesajul.

C`t`lin MATEI

Eros, Pornos [i Aramis


Oricum, nu \n]eleg de ce televiziunile arunc` banii pe filme erotice proaste, c\nd exist` at\ta porno de calitate pe Internet. |ntre noi, b`rba]ii, am impresia c` filmele astea erotice nu fac altceva dec\t s` emasculinizeze. S` v` spun de ce. Dac` la filmele porno actorul trebuie s` se ]in` c\t mai mult, la cele erotice, actorul trebuie s` par` c` se ]ine c\t mai mult. Dac` \n filmele porno gagica trebuie s` mimeze orgasmul pentru c` b`rbatul nu are cum, la filmele erotice actorul trebuie s` mimeze [i el. B`ie]ii din filmele porno se rad la organele intime, pe c\nd cei din filmele erotice se rad pe piept. Iar cei din filmele erotice trebuie s` joace roluri de extratere[tri, de directori, de politicieni, trebuie s` intre \n pielea personajului, pe c\nd cei de porno pot s` intre oriunde.

Andopornografia zilei

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004 Domnu Pambuccian, uita]i unde ne-a dus politica dvs. de informatizare dement`! Au ap`rut ho]ii romni de bani de pe carduri, ]eparii romni de pe e-Bay, pira]ii de softuri [i a[a mai departe. P`i, nu eram noi destui, stimabile?

11

tupeu 2004 }ara lui Papur` Od` pentru PSD


PSD-ul n-a c\[tigat Bucure[tiul, adic` nu l-a pierdut s-au exprimat guvern`m\n]ii de partid de la PSD. Cum ar veni Partidul n-a furat alegerile, dar le-a ciordit prin provincie, Sechelariu n-a pierdut, \n schimb n-a c\[tigat la Bac`u, Iliescu nu s-a implicat cu to]i ]`ranii \n campania PSD-ului, \ns` s-a b`gat c\t a putut \n ciorba de candida]i din teritoriu, N`stase n-a promis ca Ceau[escu 100 de mii \n plus la salariu, dar a umplut ]ara de bani fal[i de pensii [i prime de porc pesedist, pozi]iile \n consiliile jude]ene nu se mai pl`tesc, \ns` s-a f`cut 1 miliard locul, c\t a promis Opri[an la Vrancea etc., \n loc de etcetera. Partidul ne promite o ]ar` ca soarele sf\nt de pe cer, \ns` noaptea o fur` cu camioanele baronii f`cu]i la {coala de Con]i la seral. Iar ne-am enervat. Din cauza lor: Mega-tupeu (3 puncte): Parchetul General. De[i lucrul acesta era interzis clar de lege, procurorul clujean D`nil` Suciu a participat la campania PSD chestie pentru care, \n loc s` fie trimis la lipit afi[e, procurorul a fost avansat. |n fond, e firesc: dac` \n Romnia poli]i[tii se \nghesuie s` arunce noaptea cu bani la nun]ile infractorilor pe care ziua \i aresteaz`, gardienii publici fac sex cu curvele pe care apoi le amendeaz` pentru prostitu]ie, iar procurorii se bat s` se pupe cu baronii pe care ar trebui s`-i ancheteze pentru corup]ie, e normal ca cineva s` se autosesizeze [i s`-i premieze la excep]ional. Ce, a]i v`zut vreodat` vreun procuror general arestat pentru c` a f`cut sex oral cu Iliescu ori de c\te ori acesta anun]a c` mai candideaz` chiar [i-a patra oar`? {mecherie 2004 (2 puncte): Ovidiu Mu[etescu. De[i a privatizat un sfert din c\t au privatizat Brejnev sau Jivkov \n mandatele lor, Mu[etescu, [eful PNA (Parchetul Na]ional AntiPrivatizare), s-a pus \n fruntea comisiei de privatizare a BCR. |n acest caz sublim de privatizare de tip Iliescu-Cozma-Verde], probabil c` din BCR se va privatiza numai bancomatul de la Universitate pe un dolar, la care se adaug` comisionul de 10% dintr-un dolar, adic` un mi-

Bra]ul lung al legii are memoria scurt`


Presa de s`pt`m\na trecut` a adus la suprafa]` ni[te vorbe cam f`r` acoperire ale justi]iarului-minune care \ntoarce capul c\nd aude numele de Bl`nculescu: evident, Ionel Bl`nculescu. Acum o lun`, acesta promitea ni[te destituiri la v\rf \n cadrul G`rzii Financiare Harghita, institu]ie care a tolerat cu ochii \nchi[i, urechile acoperite [i buzunarele \ntredeschise manevrele mafiotului local Csibi Istvan. S-ar p`rea c`, cel pu]in deocamdat`, destituirile promise s-au dovedit a fi doar ni[te banale decalot`ri la v\rf.

Harghi]` Funar

Alinu]a umbl` cu buza mulat`


V` mai aminti]i de Alina R`duc`noiu, fata aia de fost prefect de Craiova, care voia s`-mpart` la tot cartierul? Ei bine, fata a crescut mare [i acum munce[te. Face munc` de birou. Sau de sub birou, lua]i-o cum vre]i: ideea e c` Alinu]a s-a angajat ziarist` la un oficios de scandal [i [i-a ales ca model \n via]`, carier` [i cear[af pe mai celebra Laura Andre[an. Ca s` se apropie c\t mai mult de acest model, Alinu]a a pus un estetician s` umble la putina cu silicon [i s`-i m`reasc` c\t poate de mult cele dou` buze \ns`, spre dezam`girea \ntregului cartier, pe acelea din zona extremit`]ii bucale.

Doi speciali[ti IT: Varujan Pambuccian, un parlamentar care ac]ioneaz` sub deviza Nici o cas` f`r` un calculator pe mas`, [i Viorel Hrebenciuc, care de mult se c`l`uze[te dup` devizele D`m cu mouse-ul, ne lu`m house-ul [i Nici un click f`r` plic
lion de parai [pag`. Super-vr`jeal` 2004 (1 punct): Viorel Hrebenciuc. La emisiunea lui Robert Turcescu de pe Realitatea PSD TV, Viorel Hrebenciuc a \ncheiat apoteotic [i s-a jurat pe Biblie c` n-a furat nici un leu sau un dolar. Dac` pe noi ne-or fi crezut ni[te pro[ti pesedi[tii `[tia, nu {i acum, s` vedem ce s-a credeam totu[i c` antihri[tii de \nt\mplat \n topul general la PSD or s` ajung` s`-l ia chiar Tupeu 2004: [i pe Dumnezeu de fraier [i s` 25 puncte se pozeze cu El \n campanie, ca 1. Ion Iliescu s`-L fac` membru simplu la Ilfov, pozi]ia a [asea, neeligibil` 2. Adrian N`stase 12 puncte dup` Iord`nescu, evident. 11 puncte 3. PSD

Alina R`dugunoiu

12

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

hahalera 45

Becali vede semne divine de circula]ie


Gigi Becali a ob]inut 666 de mandate de consilier [i a zis c` el vede \n acest lucru un semn de la Dumnezeu. Alte semne divine la care Gigi nu a fost atent, da erau acolo, ar mai fi: crucea de la finalul cuv\ntului manda, lansarea seriei 6 de la BMW \n Romnia \n preajma alegerilor [i faptul c` bodyguardul lui a \nvins la galele K1 un suedez ur\t ca dracu, chiar dup` \nchiderea urnelor.

Dialogurile lui Blaton


Cu toat` preg`tirea lui filosofic` [i cu toat` oratoria pe care i-a b`gat-o n cap Parvenide, Bekalides nu a reu[it s` ob]in` la alegerile locale dect o brum` de culoare politic` n obrajii partidei sale, Noua Compila]ie. Dar nu asta e partea care-l sup`r` cel mai tare pe Bekalides, ci faptul c` a ob]inut fix 666 de mandate de consilier, iar acesta e un semn care numai de la divinitate nu poate veni, vorba aia. {i pe cine crede]i c-o s-arunce m`g`rea]a? Parvenide intr` n biroul lui Bekalides. Peste tot numai lumn`ri aprinse, fum de t`mie de nu te vezi om cu om [i o gr`mad` de icoane [i statui de zei mpr`[tiate pe pere]i, pe podea, peste tot. BEKALIDES: Vezi, m`, nenorocitu dracului, n ce hal m-ai adus, c` nici nu mai pot s` respir de-atta fum ca s` scot de-aici dn birou dracii de mi i-ai b`gat tu. Stai jos! PARVENIDE: P`i, prea[efu, poate ar trebui s` mai cr`pi un pic geamu! BEKALIDES: Taci, m`, tu-]i gura m`-tii, c`-]i cr`p ]ie capu! Snt distrus, snt terminat, gata, am cacarisit-o cu politica. Auzi, 666 de mandate, asta mi-a dat mie daimonu `la al t`u, b`, boule! PARVENIDE: Prea[e... BEKALIDES: B`, javr`, te omor cu mna mea! Unde e[ti, b`, c` nu te v`d d` fum. Vino mai aproape, nu fugi, c` te distrug, te termin! Ai f`cut-o inten]ionat p-asta cu 666, ca s` m` inervezi, c` ce ]i-ai zis tu: hai s`-mi bat joc de Bekalides, s`-l lucrez p` la spate, c` dac` Bekalides iube[te filosofia, o fi [i vreun prost? PARVENIDE: Prea[efu, z`u, las`-m` s`-]i explic! BEKALIDES: Ce s`-mi mai iecsplici, b`, nu-mi mai iecsplici nimic. Am b`gat zece mii d` drahme-n curu t`u [i tot de-acolo o s`-mi scot prleala! PARVENIDE: Cum adic`, prea[efulic`, nu cumva vrei s`... BEKALIDES: Ba da, hai, hai, s` n-aud c` faci scandal, c-o iei mai r`u. Jos pantalonii! Acum! Parvenide [i d` jos pantalonii cu mi[c`ri timide [i se ntoarce cu spatele c`tre Bekalides, care [i scoate cureaua [i ncepe s`-l pocneasc` cu sete peste fund. BEKALIDES: Le numeri tu sau l chem pe Mhemesis, c` eu m`-ncurc la ce draci am p` mine? PARVENIDE (plngnd): Le num`r eu, prea[efu, da s` nu dai tare, te rog! BEKALIDES: Unaaaa! PARVENIDE: Uaaaauuulelei, [efuuuu, d` mai ncet, c`-mi iei via]a! BEKALIDES: Dou````... PARVENIDE: Oaaaaaaaaaa! (se ntoarce c`tre Bekalides cu lacrimi n ochi) M` omori, [efu]u meu, cte vrei s`-mi mai dai? BEKALIDES: Ai r`bdare, geniule, c` mai ie pn` la 666. Parvenide [i ridic` pantalonii [i fuge spre u[`, o deschide, dar n prag d` peste Spargcapus, care b`l`ng`nea pofticios un bici n mn`. O trnte[te speriat la loc [i se-arunc` apoi la picioarele lui Bekalides. PARVENIDE: {efu]u meu drag, prean]elepciunea ta, tu, care ai un suflet a[a de mare, fie-]i mil` de un s`rman filosof care n nemernicia lui a crezut c` poa s` te-ajute. Nu mai da, c` m` ustur` sufletu!! BEKALIDES: Ha, te ustur`, da p` mine nu m-a usturat, m`, cnd mi-ai adus cifra fiarei n partid? PARVENIDE: Mi-aleg eu o pedeaps`, prea[efu]u meu bun, ai mil` de mine, c` n-am suportat niciodat` b`taia. Toat` copil`ria m-a b`tut taic`-miu la cur s`-nv`] pe dinafar` Iliada [i Odiseea [i numai cnd mi-aduc aminte... BEKALIDES: B`, hai s` zicem c` nu te mai bat [i te las s`-]i alegi pedeapsa, da banii cum mi-i scot?

Becalele K1

Sechelariu [i-a pus angaja]ii la munca de convingere


{i odat` a v`zut Sechelariu c` pierde alegerile, c` a [i chemat pe angaja]ii s`i [i le-a spus: Angaja]ii mei, ca s` nu pierd alegerile \n turul doi, convinge]i fiecare dintre voi 100 de persoane s` m` voteze. P`i, \nc` nu a aflat Sechelariu c` aleg`torii nu se conving cu sutele, ci cu milioanele?

Mo[ Alegeril`

PARVENIDE: Cump`r` m`run]i[uri, [efu]u meu: amfore, nasturi, statuete mici, cu]ite, c` peste dou` mii de ani or s` fie antichit`]i [i or s` valoreze enorm. BEKALIDES: Hm, hai s` zicem c` cu banii am rezolvat-o, da cu pedeapsa? PARVENIDE: M` sinucid, [efu, z`u c` m` sinucid dac` mai dai, pe onoarea mea! BEKALIDES: Sinucide-te, b`, du-te dracu! N-am v`zut pn` acum nici o sinucidere, [i chiar snt curios! PARVENIDE: {efu, nu m` provoca, c-o fac! Z`u o fac! mi iau ni[te cucut` [i-o beau. (Se

tr`[te pe jos [i-i pup` picioarele lui Bekalides) Te implor, prea[efu, las`-m` s` plec [i-]i promit c` m` sinucid mai trziu. BEKALIDES: Hai, b`, du-te dracului, [i s` nu te mai prind pe-aici c` te-am spart! PARVENIDE: Da mi dai, [efu, [i mie cinci sute de drahme s`-mi iau cucut`, c`, [tii... BEKALIDES (se repede c`tre el): Te omor! Parvenide iese din birou, apoi din cetate. Fuge spre nord, spre ]inuturile hiperboreene. Daimonul filosofiei s`-l aib` n paz`! THE END

Darurile au fost aruncate

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

13

mili]ia spiritual` Lic`, Lic`, f` lampa ideologic` mai mic`!


Comunismul nu ar fi fost posibil f`r` slugile ideologice ale acestuia, f`r` coloanele vertebrale din cauciuc cu care erau dota]i to]i activi[tii. Principalul laborator de sp`lare a creierelor pentru a fi nc`rcate cu citate din Ceau[escu era {tefan Gheorghiu, locul de unde au pornit mii de cariere de activi[ti care ne-au otr`vit ani de zile. Printre cei care au slujit partidul la {tefan Gheorghiu se num`r` [i Vasile Sec`re[, Lic` pentru prieteni, care a fost prins de decembrie 1989 pe postul de secretar de partid la odioasa [coal`! Dar el mpreun` cu al]i ndopatori ideologici se d`deau, n acea vreme, un fel de elit` a intelectualit`]ii de partid, alc`tuind a[a-zisul grup de la Trocadero, dup` numele terasei unde-[i desf`[urau consumul de bere pres`rat cu subtilit`]i marxist-leniniste. Dup` revolu]ie, Sec`re[ [i ga[ca lui de comuni[ti finu]i, de bibliotec`, au vrut s` fac` din trecut Un viitor pentru Romnia. Nu le-a prea ie[it mare lucru, a[a c` s-au cam destr`mat. {i pe vremuri, ca comunist elitist, Lic` Sec`re[ se ocupa de lucruri nalte, nu ca activi[tii simpli pe care-i producea locul s`u de munc`. n 1979, de

Iat`, avem un remediu, vom dubla salariul mediu!


Deja a intrat n istorie, n aceea a gafelor, desigur, discursul lui N`stase imediat dup` aflarea rezultatelor, cu promisiunile de tip Ceau[escu legate de dublarea salariului minim [i a pensiilor. Mult` lume s-a ntrebat cum de a putut rosti a[a ceva un om despre care se spunea c` nu e prost. Ei, omul a p`[it n aceast` gaf` monumental` cu ajutorul unor consilieri. Iar textul i-ar fi fost scris, se spune, de un tip care a mai scris discursuri [i pentru Victor Ciorbea, unul dintre acele discursuri fiind celebru pentru citarea lui Goebbels! Numele scriitorului de discurs este, dup` sursele noastre, Bogdan Teodorescu, un b`iat disponibil pentru sume disponibile! Care chiar merit` dublarea salariului!

N`stase, gafe grase

Domnule N`stase, te sf`tuiesc s` promi]i dublarea salariilor doar cu doi la sut`, ca s`-]i po]i ]ine promisiunile de cincizeci la sut`, c\t se pare c` va fi infla]ia. Vasile Sec`re[, fost secretar PCR la {tefan Gheorghiu, \mpreun` cu Adrian N`stase, pre[edinte PSD la Ion Iliescu
pild`, Vasile Sec`re[ public` o carte intitulat` Polemologia [i problemele p`cii. Pup`tura fin` n curul scornice[teanului se ofer` chiar din primul rnd al Cuvntului nainte: Recentele documente de partid [i ndeosebi Expunerea prezentat` de tovar`[ul Nicolae Ceau[escu n cadrul sesiunii Marii Adun`ri Na]ionale din 18 decembrie 1975 au readus n aten]ia opiniei publice din ]ara noastr` [i a celei mondiale o problematic` a c`rei importan]` pentru soarta umanit`]ii nu mai trebuie s` fie subliniat`: r`zboiul [i pacea. () Prin vocea cea mai autorizat` cea a secretarului general al Partidului Comunist Romn [i pre[edinte al Republicii Romnia a oferit lumii o analiz` multilateral` a cauzelor r`zboiului [i a condi]iilor p`cii n societatea contemporan`, a obiectivelor [i sarcinilor for]elor antiimperialiste, ale progresului, democra]iei [i socialismului de pe ntreg globul n etapa actual`. Limba aceasta, de lemn cu mbr`c`mnt de catifea, sus]ine, dac` o citi]i cu aten]ie, c` Ceau[escu este [eful care d` sarcini democra]iei, progresului [i socialismului lumii! {i cum s` nu cread` un analfabet ca Ceau[escu o a[a de luminat` minte de polemolog? Lic` Sec`ture[

poli]ia presei
Demnitari din toate ]`rile, aduna]i-v`!
n num`rul de joi, 10 iunie, al Curierului Na]ional apare pe ditamai prima pagin` urm`torul articol, n al c`rui titlu se spune c` 100.000 de DEMNITARI vor participa la funeraliile fostului pre[edinte american, Ronald Reagan. Or, din cte [tiu eu, ar fi trebuit s` vin` n p`r parlamentele din ntreaga lume pentru a acoperi un asemenea num`r de demnitari. Mai jos, n articol, autorul necunoscut cel pu]in pentru cititorii extrem de ocazionali ai Curierului, cum snt eu, de exemplu precizeaz` subtil, cum c` sunt a[tepta]i peste 100.000 de persoane [i numero[i demnitari americani [i str`ini. Fraza, care con]ine [i un dezacord de s`mn]`, vrea s` mai spele oarecum obrazul titlului, care se vede c` a fost scris n graba mare, a[a cum s-au obi[nuit unii cnd e vorba de ngropat fo[ti pre[edin]i.

Hildegard Ign`tescu

14

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Vaza zilei:

S` nu uit`m nicic\nd s` ciordim cu trandafirii

spitalul de campanie

Mul]i romni rup]i \n tur. Turul 2


V` transmitem, \n continuare, ultimele minute din meciul electoral intrat \n reprizele de prelungiri. PSD-ului \i ]\]\ie tare de tot turul; turul 1, dar mai ales turul 2. |ncearc` disperat s` marcheze golul de aur. Golul \n buzunarele noastre, a[a cum v-a]i obi[nuit, [i aurul \ntr-ale lor. Opri[an \[i amenin]` cu pistolul adversarii politici, Vanghelie [i-ar b`ga [i al doilea picior \n PSD, dup` ce patru ani [i-a b`gat picioarele \n prim`rie, \n timp ce Cozmnc` declar` c` nici n-au c\[tigat, dar nici n-au pierdut alegerile. Ei trag targa pe uscat, noi mai tragem pu]in targa prin Spitalul de campanie.

6-6-6, poart`-n cas`


Becali zice, [i de data asta chiar are dreptate, c` i-a b`tut pe Ciorbea [i Roman. R`m\n de b`tut Dinamo, Liverpool [i cel`lalt Roman, Abramovici, acest Gigi din Uralii londonezi. Faptul c` PNG-ul a c\[tigat fix 666 de mandate de consilieri e v`zut de Becali ca un semn de la Dumnezeu. Dac` g`sea \ntr-un cartof t`iat o stem` a Stelei cu dungile ro[-albastre v`rs\nd lacrimi, mai zic. 666 `sta poate fi un semn divin, drag` Gigi, dar atunci el \]i transmite clar c` trebuie s` te fere[ti. {tii mioara aia n`zdr`van`, care te sf`tuie[te la ceas tainic de sear` s`-l propui la pre[edin]ie pe Ronald Reagan, fiindc` va ob]ine mai mult ca Iliescu [i ca Regele Mihai? Uit`-te mai atent [i ai s` vezi c` e Hrebenciuc cu o [ub` veche de sudor de-a lu Nea Nelu, \ntoars` pe dos.

foarte des, la ore de v\rf chiar, \nsemnul AP, \ntr-un cerc ro[u, a[ezat \n col]ul din dreapta jos al ecranului. {i dac` nu v` ajung cele c\teva ore pe sear`, face]i-v` un partid cu sigla 12, 16 sau 18 (simboliz\nd num`rul celor care v` voteaz`).

Teoretic, legea interzice ca prefectul unui jude] s` fac` gesturi electorale. |n jude]ul Vrancea, prefectul George B`e[u, cum`trul lui Marian Opri[an, se face c` respect` legea [i c` n-o atinge nici c-o floare. |n realitate, \ns`, o biciuie cu cei trei trandafiri pe care i-a ]inut, \n pragul alegerilor, \n \nc`perea cea mai important` a prefecturii. Iar \nc`perea cea mai important` a prefecturii este, dac` facem abstrac]ie de seif [i de diplomatul lui Opri[an, sala \n

care au loc \ntrunirile cu consiliul. E clar pentru toat` lumea c` prin afi[area celor trei trandafiri pesedi[tii din prefectur` au vrut s` aduc` un omagiu organului care i-a emanat. {i aici au gre[it un pic, c`ci, dac` voiau s` aduc` un omagiu respectivului organ, mult mai inspirat ar fi fost s` pun`, \n loc de trandafiri, trei fire din floarea aia numit` \n limbaj de specialitate ]iganis pisdus.

O insul` de buletinitate
Senatorul PRM de Constan]a, Ion C\rciumaru, de 73 de ani, [i-a pierdut mandatul de consilier jude]ean, abia c\[tigat, din cauza unui buletin. Dar nu un buletin de vot [i nici un buletin de analiz` psihiatric`. Ci din cauza propriului buletin. {i nu pentru c` l-ar fi uitat la \nchirieri hidrobiciclete sau pentru c` ar fi prezentat dunga ro[ie specific` partidului. El a uitat pur [i simplu (deh, v\rsta, tataie) c` \[i f`cuse buletin de Bucure[ti [i nu mai putea candida la Constan]a. ~sta, dac` mai prinde vreo delega]ie parlamentar`, te treze[ti c` la toamn` \l bate pe Bush \n alegeri, de se chinuie iar `ia din Florida, la contesta]ie, s` numere trei zile la buletinul lui.

Tom [i Jderii

Sechelariu a r`mas destul de \n urn`


Dup` opt ani de domnie ne\ntrerupt` \n Moldova sa natal` din Bac`u, {tefan cel Mare a fost \nfr\nt de PURci. A fost o grea lovitur` pentru stadiomul Dumitru Sechelariu care, la scrutinul din 6 iunie, a ie[it primul dup` candidatul PUR la prim`ria Bac`ului. |nconjurat de o[tile str`ine, \n fa]a vilei sale de neam prost, astfel gl`suia {tefan cel Mare: Dar deschide]i poarta, PURcii m`-nconjor, D.A.-ul sufl` rece, urnele m` dor!. Cum nimeni nu i-a deschis, {tefan cel Mare a deschis din nou gura, declar\nd: Se vede treaba c` romnul este mai sensibil la vorbe dec\t la fapte. Aici, {tefan cel Mare nu s-a \n[elat prea tare, fiindc`, \ntr-adev`r, romnul este al naibii de sensibil la anumite vorbe despre anumite fapte. Fapte de corup]ie, mai ales.

}eapo di tutti ]apii

Letea de putere

Dup` ce [i-a v`zut procentul (care pentru noi ceilal]i era practic invizibil), Ciuvic` a spus: |nseamn` c` eu am vorbit singur o lun` \n [ir. {i-o s` mai vorbe[ti mult timp de-acum, c` Trilogia St`p\nul ai ajuns at\t de r`u c` nici se- Funar \[i preg`te[te curi[tii (`ia care v-au \nvins din BOCcelu]a Buldozerelor 2 nou) nu-]i mai ascult` nici de campanie m`car telefonul. De[i, s` fim Sup`rat de rezultatul alegesinceri, la televizor a]i fost Ungurii din Cluj sun` de zor rilor, primarul Vasile Mihalache destul de prezen]i. Eu am v`zut la Prim`rie, s`-i transmit` lui a retras luni utilajele care \nce-

Funar felicit`ri de genul: Ce bine-mi pare c` ai luat ]eap`! a[a cum \i st` bine s` primeasc` unui membru al forma]iei Plecat de-Acassa Loco. Dar m` g\ndesc c` [i Ghi]`, dup` turul doi, o s`-i sune, cu satisfac]ie, pe maghiari s` le spun` acela[i lucru, dac` PSD-ul ungurilor pierde pe m\na Rusului. Sau putea s` le r`spund` de acum, cam a[a: Las c` [i voi a]i pierdut Bucure[tiul.

puser` s` lucreze pe str`zile sectorului 4. Dup` ce au otr`vit sondajele, `[tia s\nt \n stare s` dea foc la gropi, s`-[i ia asfaltul [i, dup` ce fac baricad` de basculante la Inter, s` ia cu asalt OTV-ul. V` da]i seama cum [i-ar fi luat Geoan` NATO, UE [i vizele dac` se sup`ra; sau Iord`nescu Na]ionala. Ar fi, totu[i, [i c\teva cazuri fericite: dac` Vanghelie s-ar sup`ra, [i-ar lua to]i ]iganii [i-ar pleca; Rus [i-ar retrage to]i gaborii de pe str`zi; sau N`stase [i-ar lua tot guvernul PSD [i s-ar c`ra. Urna Thurman

Alegerile de la F`c`eni: furtun` \ntr-un pahar cu bere


O s` v` demonstr`m \n continuare c` tornada aia care s-a \mpiedicat de satul F`c`eni \n 2002 nu a lovit la \nt\mplare. La scurt timp dup` ea au venit mini[trii cu termopane, apoi au venit [i ni[te fonduri pentru sinistra]i, numai bune de deturnat, apoi au venit [i alegerile din 2004, prilej ca s` ajungem [i noi, \mpreun` cu ziari[tii de la Gazeta de Sud-Est din Slobozia. Altfel, v` spunem, s-ar fi chinuit pesedi[tii de aici degeaba, n-ar fi aflat nimeni de cea mai complet` [i mai sigur` metod` inventat` vreodat` \n galaxie pentru a c\[tiga ni[te p\rlite de alegeri. Cu numirea unui candidat PSD pentru postul de primar nu a fost greu: au pus-o pe secretara Consiliului Local, Nu]i Ro[u, zis` [i Spaima institu]ii. C\rciumarul-politician Mot`loiu (cel cu limba scoas`), un fel de m\n` moart` a lui Nu]i, a pus la b`taie un gr`tar, pe care l-a a[ezat cam la o arunc`tur` de mititel de una din sec]iile de votare. Gaborii

tocmi]i s` supravegheze procesul electoral nu au depistat gr`tarul-[pag` electoral`, lucru explicabil oarecum prin prezen]a masiv` [i inexplicabil` a fumului. C\nd un observator PRM a \ndr`znit s` arunce \n jur ni[te

s`m\n]` de scandal [i proteste, primarul ce tocmai expira a sunat-o pe mama acestuia, angajat` la prim`rie, [i a propus un troc \n urma c`ruia femeia r`m\nea cu slujba intact`, iar fiul cu observa]iile. Nefiind \n stare

s` scape de tornad`, era clar c` F`c`eniul nu se putea feri de o am`r\t` de ploaie care l-a transformat \n lagun`. Drept pentru care unul din candida]ii la Consiliul Local, un alt pesedist, a pus la dispozi]ia electoratului

mai simandicos un tractor [i un bou-vagon. Le-a luat exact de la societatea de stat pe care o conduce, ca director, [i le-a dus unde era mai mare nevoie de ele, adic` la sec]iile de votare. |n vehicul era [i o menghin`, dar,

\n lipsa vreunui priboi, nu putem b`ga m\na \n foc c` este vreo leg`tur` \ntre prezen]a acestui instrument [i num`rul de voturi al PSD-ului. Tornada Florilor

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

15

Analiz` final`

Maria & Virgil Show


Vergilic` \ntreab`
ta la salariu, c` nu e bani lichizi. Vergilic`: D`-mi lichid, nu lichizi, ha, ha, ha! Maria: Te-oi s`rb`tori la salariu, c` eu a[ zice s` se voteze [i zilele c\nd am vrea noi s` se ia salariu, nu doar primarii. Eu a[ vrea \n fiecare zi! S`-mi dea 50.000, dar \n fiecare zi! Vergilic`: P`i, atunci, ne-am duce [i noi la vot! Maria: P`i, da, c` acum nu [tiu nici eu cu cine s` votez! Mie \mi pl`cea Geoan`, iar pentru cei care au ajuns s` citeasc` acest r\nd, eu dau un autograf, iar pentru cine nu, atunci fiecare s`-mi dea c\te un milion de lei. Vergilic`: S` se dea, dar s` se dea [i la votare, nu doar la citire. S` se dea doi mici, o bere [i o sut` de mii. A[a e la noi, la ]ar`, dracu s` ne ia, c` am ajuns or`[eni. Maria: Bre, dar cu cine s` votezi? Uite, vorbesc \n troleibuz, aud oameni \n troleibuz: d`-i dracu, c` to]i s\nt ni[te ho]i! P`i, B`sescu, B`sescu are ma[in`, are cas`, din ce, bre, Vergilic`, din ce? Din munca lui? Care munc`, bre, marinar, s` freci puntea [i s` iei bani, las`, bre, c`-mi spunea sora mea Coni cum se fac banii pe vas. {i vine `sta s` ne dea lec]ii, adic` nu e \n stare un bucure[tean de-al nostru s` ia prim`ria? De ce nu este, bre, [i vine marinarul [i ne toac` banii [i nervii? Dar noi nu am votat! Asta ne face independen]i, putem s` coment`m, s`-i b`g`m dracu \napoi \n mamele lor cu politica lor cu tot, c` ne-au otr`vit casele, g\tlejurile, apa, p`m\ntul. De ce, bre Vergilic`, e politica asta? De ce, bre? Auzi, da Becali, dec\t s` dea bani la partidul lui, mai bine ne-ar da nou`, de ce nu ne d` pentru \ntre]inere, c` eu dau un milion [i vine trei? Or, a[a, ar c\[tiga omul, pe mine, adic`, fiindc` cu 35 de milioane ne-am pl`ti angaralele.

Loc de retrocedat cu capul Un literat cu litera legii certat


Augustin Buzura, ca fan al lui Ion Iliescu, nu putea s` nu dea curs sentimentelor anti-chiabure[ti ale pre[edintelui. Ca atare, cu avnt revolu]ionar, a pus [i el mna pe o vil` din Cluj, revendicat` cu nesim]ire de fo[tii proprietari, [i a cump`rat-o cu derizoriul pre] de 52.000.000 de lei. Casa fusese confiscat` de statul romn f`r` titlu de proprietate, pe motiv c` burghejii `ia de proprietari au preferat Occidentul. Imobilul a fost preluat apoi de Editura Tribuna, unde Buzura era simplu angajat [i \nc` nu spera probabil s` ajung` ce este ast`zi, groparul moral al revistei Dilema, ren`scut` acum ca Dilema veche. Conform surselor noastre, Augustin Buzura a locuit n casa din strada Ponorului, la nr. 8, f`r` s` aib` contract de nchiriere cu editura. Iar apoi, considerndu-se totu[i chiria[ nc` din 1985, a cump`rat casa, cu toate c`, spun apropia]i de-ai lui, nici m`car nu mai locuia n Cluj [i deci, conform legii, nu avea acest drept. Familiei Fri[an, proprietarii acestui imobil, Buzura i-a dat cu tifla spunndu-le c` are rela]ii suspuse, un fiu n Televiziunea Romn` [i un ginere barosan [i c` pe baza lor nu va pierde nicidecum casa.

e au \n]eles Maria [i Vergilic` despre procesul electoral? Este deja o \ntrebare cu r`spunsul cunoscut. Ceea ce nu o s` b`nui]i este faptul c` ei, de[i nu au votat, au p`reri. Mam`, ce mai surpriz` anun]at`! Vergilic`: Salut, Vergil! Maria: Ce salut? Vergilic`: Dac` tu nu m` salu]i, m` respect singur! Maria: E, las`-m`, eu s\nt \nv`]at` de mic` cu respectul! Vergilic`: E, atunci, ce zi e azi? Maria: 10 iunie! Vergilic`: La mul]i ani, Vergilic`! Maria: E ziua ta, arde-te-ar focul! Vergilic`: Da. Maria: }i-oi lua ceva de ziua

Maria r`spunde

Merit` un sincer bravo, mai ales c` e o afacere profitabil`. Dup` cump`rare, capitalistul Buzura a nchiriat-o unor str`ini, unor occidentali care n-au avut de-a face cu binefacerile comunismului (din februarie 2004 locuiesc acolo ni[te francezi). Iar de curnd a ncercat s` o vnd`, de[i, conform

legii, nu are acest drept timp de 10 ani de la cump`rare, tocmai pentru c` e un imobil n litigiu. La c\t de capitalist e acum, c\nd vrea s` v\nd` casa, ne [i mir`m c` Buzura nu s-a g\ndit s-o fac` pu]in [i McDonalds.

Biroul de Investiga]ii

16

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

17

Alexandru V`rzaru \[i face o idee despre


excesul de zel al PNA-ului care a arestat computerul judec`toarei Ciuc` [i-l stoarce de jocuri; despre st\lpii umani pe care st` comod M`z`re la Constan]a; [i despre c\t de repede scapi de \nchisoare dac` furi mult, e[ti gravid` \n 53 de luni [i jum`tate [i te nume[ti Mona de Freitas.

dosarele chi
noaptea se afl` [i manuscrisul romanului pe care judec`toarea \l scrie despre r`zboiul ei cu corup]ii din sistemul Justi]iei. Ei bine, \n text, un capitol important este rezervat dlui {uhan. S`racu. Nici m`car nu se calific` la categoria corup]i. Actualul adjunct al [efului PNA (unde a fost avansat tocmai datorit` zelului demonstrat \n cazul Ciuc`) apare ca un personaj pe care mintea nu-l ajut` s`-[i camufleze comportamentele de brut` stalinist`. Acest cric de bascul` r`t`cit \n farmacia Justi]iei va avea prilejul s`-[i citeasc` portretul, din p`cate f`r` o asisten]` psihiatric` de urgen]`. {i mai grav este c`, tot \n avanpremier`, vor avea acces la text [i subalternii s`i, care deja rd \n pumni[ori de se stric`. Data eliber`rii laptop-ului se pierde \n negura viitorului pesedist. Ipoteza noastr` este c` Parchetele [i-au pus la cale un sistem de dotare cu computere second hand prin arest`ri. |n urm` cu vreo doi ani, tlharii de la Parchetul General l-au arestat pe Ovidiu Iane \n cazul Armaghedon 2; cu acela[i prilej i-au halit [i calcu-

x
latorul de-acas`. Au trecut anii, Iane a fost scos explicit de sub aberanta urm`rire penal`, dar calculatorul nu i-a fost \napoiat proprietarului nici pn` \n ziua de azi. Aten]ie, cet`]eni posesori de computere nu cumva s` deschide]i u[a vreunui procuror.

Judec`toarea Ciuc`, pe locul I \n laptop-ul anticorup]iei


rofitnd de zarva strnit` de alegeri, PNA-ul din Tg. Mure[ a mai dat o spargere la judec`toarea Andreea Ciuc`: i-a mai deschis 5 capete de acuzare [i i-a arestat laptop-ul personal. No, fain. |ntre noile motive de cercetare se num`r` una dintre cele mai dureroase lovituri pe care Ciuc` le-a tras Ministerului Justi]iei: a reu[it s`-l execute financiar pentru datoriile pe care MJ le avea fa]` de magis-

tra]ii din urbe. De neiertat, odat` ce la celelalte Cur]i din ]ar`, magistra]ii n-au reu[it s`-[i recupereze banii nici dup` ce fusese emis` ordonan]a pre[edin]ial` de executare a ministerului. Sigur c` s` o anchetezi penal pe A.C. pentru ingeniozitate juridic` este o form` specific` de r`zbunare a prostului pe competent. Prin extensie, se recomand` PNA s` \nceap` odat` campania de cercet`ri penale \mpotriva olimpicilor romni. Din p`cate pentru PNA, arestarea laptop-ului are la aceast` or` un efect tragic asupra dlui dr. Gheorghe {uhan, zelosul procuror care o ancheteaz` pe Ciuc`. |n memoria calculatorului care a fost copiat` \n prezen]a proprietarei vineri, pn` la ora 4

Organigrama legumicol` a familiei Maz`re

a s` nu ne \ncurc`m cu introduceri, intrigi, cuprins, punct culminant [i \ncheiere, le amestec`m ca lumea [i iese micul inventar ce urmeaz`. Viceprimari la Constan]a: Nicolae Nemirschi, fost director de [antier la Aquamagic, investi]ia v`rului lui Maz`re; Gabriel Stan, fost director PSD al Corpului de Control al Prim`riei, trimisul lui Maz`re \n magazinele care nu puneau afi[e cu el sau, [i mai r`u, puneau cu al]i candida]i. Consilieri: Nicolae Moga, vecin cu primarul, fost subprefect responsabil cu buna dispozi]ie a ziariste-

lor, printre altele, ac]ionar mic \n compara]ie cu prefectul de Br`ila la o firm` de construc]ii pe bani publici; secretara comisiei Turism-Servicii Publice: ex-responsabila cu protocolul pe la prim`rie Monica Jucan, fost crainic la TV Neptun, televiziunea lui Maz`re; [ef la Urbanism: doctorul Corneliu Dida, strateg al lui Maz`re, pre[edinte al CA al Spitalului Jude]ean (cu repara]ii \ncepute exact la finalul campaniei electorale, \n prezen]a lui N`stase), ap`rut masiv la TV Neptun; Alexandru Maz`re, secretarul Comisiei de Buget-Finan]e, fratele primarului. {i a[a mai departe. Trecem la Consiliul Jude]ean, de unde amintim: Nicu[or Constantinescu, pre[edinte, a treia m\n` a lui Radu Maz`re, [ef pe la diferite regii [i CA-uri, cam pe unde vrea mu[chiul partidului; Ion Dumitrache, PSD, cu \ncurc`turi penale pe tema privatiz`rii {antierului Naval Midia, f`cut cadou de FPS; cam to]i primarii PSD din jude], ca s` se [tie exact la cine tre s` ajung` banii; \n sf\r[it, ca s`

termin`m \n familie, Edi Martin: fiul prefectului Martin, trimis cu Hummer-ul s` vad` de afacerile familiei de prin Arad.

G\ndi]i-v`, doamn`: G\ndi]i-v`, doamn`: c\t am fost ministru m-am zb`tut c\t am fost ministru m-am zb`tut s` elimin vizele pentru romni. P`i, vre]i s` elimin vizele pentru romni. P`i vre]i s` vin` Boc s` v` interzic` dumneavoastr`, s` vin` Boc s` v` interzic` dumneavoastr`, din Teleorman, s` vinde]i castrave]i timpurii din Teleorman, s` vinde]i castrave]i timpurii la Cluj? Vota]i-m` duminic` la c\t mai multe la Cluj? Vota]i-m` duminic` la c\t mai multe sec]ii [i v` promit: vorbesc cu ni[te sec]ii [i v` promit: vorbesc cu ni[te fo[ti subordona]i ca s` vinde]i fo[ti subordona]i ca s` vinde]i [i iarb`! [i iarb`!

dosarele chi

xXL
face facultatea f`r` bacalaureat [i a conduce ApR. Fulga l-a convins pe actualul pedist s` ncheie un pact de neagresiune cu PDSR-ul. {i a continuat cu o sus]inere mediatic` [i financiar` f`r` precedent din partea unui PSD pentru un candidat PD. {i continu` [i \n 2004: Scripcaru candideaz` la Prim`rie, osanalele i se servesc cu polonicul de c`tre presa pesedist`, iar finan]ele, cu miliardele din partea patronului Atlanta House, Ori Zinger, apropiat cercurilor de afaceri pro-Fulga.

Nr. 24, 15-21 iunie 2004

Cornel Ivanciuc crede c`


la Cluj, Rus vrea s` \nceap`, ca primar, ceea ce a abandonat \n Bucale, ca ministru: integrarea european`; la Bra[ov, mingea electoral` este \n terenul lui Fulga, [eful spionilor; la Ia[i, candidatul PSD s-a \ngr`[at \n ajun, ca s`-i r`mn` ceva din campanie; iar la sectorul 1 Bucure[ti, Gherasim fur` \n continuare de stinge.

Mona de Freitas: [i \ns`rcinat`, [i cu banii to]i


ona de Freitas, so]ia \ns`rcinat` \n patru ani a lui Gabriel Bivolaru, s-a scos. S-a scos de la pu[c`rie! Dac` v` \ntreba]i de ce ar fi trebuit s` aib` acela[i domiciliu cu Bivolaru-BRD, e simplu. |ntre 1994-1996, Mona de Freitas, Gabriel Bivolaru [i Plazzotta Paula Monica au indus \n eroare BRD SA, cu prilejul derul`rii unor opera]iuni bancare ilegale de c`tre aceasta din urm`, cauz\nd un prejudiciu unit`]ii bancare \n valoare de 70.218.675.405 lei, reactualizat` 1.131.425.298.892 lei. A meritat s`-l apere domnu N`stase pe Bivolaru de n`pasta Parchetului? A meritat! Pentru c` \n timp ce Bivolaru era \n PSD [i \n Parlament, terenul casei construite de firma lui Seche `l mic trecea miraculos de la mama lui Bivolaru \n lada de zestre a familiei prim-ministeriale. Iar dosarul Monei de Freitas a fost \ngropat cu maxim` pruden]` juridic`. |n luna februarie a acestui an, Judec`toria Sinaia a aplicat prescrip]ia [i a [ters latura penal` a dosarului. Partenera de furt a Monei [i a lui Bivo a fost condamnat` la doi de \nchisoare, dar a fost sc`pat`, tot prin prescrip]ie, de alte infrac]iuni. Ultimul demers tupeist-mafiotic al Monei-mereu-\ns`rcinate, a fost acela de a contesta daunele de 2.173,5 miliarde de lei, pe care inculpatele au fost obligate s` le pl`teasc` BRD-ului. Dac` vine din nou PSD-ul la putere, deja mi-e team` pentru francezii care au cump`rat BRD. Parc` v`d c`-i oblig` Justi]ia s` pl`teasc` daune familiei Bivolaru c` [i-au pierdut locul legitim de furat.

Candidatul Nichita de la Ia[i c[tig` (din) teren


|n campanie electoral`, Ioan Rus \nregistreaz` un indiscutabil succes pentru democra]ia romneasc`: demisia lui din func]ia de ministru la Interne

codrul bunelor maniere


Primarii pesedi[ti au f`cut multe (pentru ei)
Din ciclul Dac` dori]i s` revede]i [i s` nu revota]i, v` prezent`m cteva apari]ii, din revista noastr`, ale unor primari pesedi[ti, de-a lungul mandatului lor. Mai nti, cteva din realiz`rile primarului sectorului 1, Vasile Gherasim: e un primar destoinic, care face ct doi la un loc. Mai exact, s-a remarcat n sectorul 1 prin faptul c` [i-a ridicat nu una, ci dou` case la un loc (3). De asemenea, strada pe care st` primarul Gherasim e de mare excep]ie. Toat` e pavat` cu dale din beton (1), n timp ce str`zile perpendiculare pe ea au fost l`sate ca un cmp arabil, pavoazate aproape tot timpul anului cu cel mai vscos n`mol (2). N`mol de proast` calitate, binen]eles. Nu ca `la n care [i nmoaie Gherasim ciolanele de dinozaur ro[u, de la Eforie. Sta]iune n care, conform surselor noastre, cum v` spuneam nc` din 2001, primarul [i-a f`cut un vil`u imens, amplasat att de ilegal pe plaj`, nct demolatorul Agathon nici nu l-a v`zut. {i dac` tot vorbim de mare, de concedii, trebuie s` v` spunem c` ceilal]i primari pesedi[ti, mai pu]in reumatici, au preferat s`-[i fac` vile de vacan]` la munte. Dan Darabont, mai sportiv, [i-a coco]at c`soaia pe un deal, tocmai la Curtea de Arge[ (4). n timp ce Vasile Mihalache a preferat s` se duc` tocmai la Poiana }apului. Nu pe jos, ci cu un jeep Nissan, pe care se pare c` i l-a oferit, la pachet cu o vil` din respectiva sta]iune, omul de afaceri Traian Hojda, un vajnic c[tig`tor al licita]iilor prim`riei. n concluzie, merit` s`-i vot`m din nou pe constructivii primari pesedi[ti, c`ci n continuare e mare nevoie de case, n sectoarele Bahamas, Coasta de Azur sau Tenerife.

Ipoteze de lucru despre debarcarea ministrului Rus


n ciuda calmului afi[at la mai toate posturile de televiziune de mai-marii PSD dup` dezastrul alegerilor din 6 iunie, Delega]ia Permanent` a partidului s-a \ntrunit a doua zi, dis-de-diminea]`. Cum era de a[teptat, a plouat local cu repro[uri, iar pe alocuri s-au auzit desc`rc`ri electrice de mam` [i cristelni]`, la adresa stafului de campanie [i a pre[edintelui PSD, Adrian N`stase. Cel mai tare a b`tut uraganul Ioan Rus, care l-a acuzat f`]i[ pe N`stase c` n-a putut \nl`tura baronii locali [i c` din cauza asta a pierdut Geoan` Bucure[tiul, iar din acela[i motiv, social-democra]ia risc` s-o ia \n frez` \n alegerile generale. Rus l-a mai \nfruntat pe N`stase \n cursul acestei prim`veri, de cel pu]in \nc` dou` ori, iar o dat` a [uierat c` este scrbit de politica premierului. Sursele noastre din partid vorbesc despre un N`stase livid,

care a ascultat acuza]iile lui Rus f`r` s` poat` schi]a nici o reac]ie. La jum`tatea s`pt`mnii trecute, Rus se \ntlnea \n tain` cu Mitrea. Dac` ar fi s` plec`m urechea la ce au auzit persoanele aflate \n raza lor de ac]iune, \nseamn` c` Rus [i Mitrea discutau eventualul plan de debarcare a lui N`stase. Fire[te c` N`stase a fost informat imediat [i a ac]ionat \n consecin]`, obligndu-l pe Rus s` demisioneze din toate func]iile din Executiv. Cornel IVANCIUC

Biroul de Investiga]ii

La Bra[ov, Fulga cnt` pe Scripcaru, n acordurile PSD-ului

Biroul de Investiga]ii

ra[ovenii sunt pe cale s` nghit` o g`lu[c` pedist` de le va ie[i n urm`torii patru ani numai PSD pe nas. G`lu[ca a fost fabricat` [i umflat` p\n` la dimensiunile unei gogoa[e de un pesedist care, \n civilie, adic` pn` s` fie numit [ef la SIE, r`spundea cu: S` tr`i]i, v` raporteaz` Gheorghe

Fulga. Fostul profesor de socialism [tiin]ific la Universitatea Transilvania a avut mai dintotdeauna o frustrare legat` de ocupantul ne-FSNFDSNPDSRPSD al jil]ului de primar al Bra[ovului. Prima lui ac]iune a fost la localele din 1996, c\nd PDSR a avut doi candida]i: unul oficial [i altul independent, pe Ion Gon]ea, n care pompa miliarde, a]i ghicit, Fulga. Pentru alegerile din 2004, tov. profesor a schimbat strategia: a renun]at la independen]i [i \ncearc` s` c[tige cu opozi]ia. Mai exact, cu PD. La Bra[ov, \n ultimii patru ani, PSD [i PD au votat cu o singur` mn` n Consiliul Local [i [i-au mp`r]it onest, cu cealalt` mn`, sferele de influen]`. Un cuvnt greu la PD \l are de spus mai vechiul prieten al lui Fulga, Ion Gon]ea, fostul independent. {i uite-a[a ajungem [i la pre[edintele pedi[tilor, deja celebrul lupt`tor cu fisurile anale de prin cl`dirile Bra[ovului, George Scripcaru. Rela]ia Scripcaru-Fulga este veche [i relevant`. A \nceput \n 1999, pe cnd nea Scripc` pendula ntre a

ecembrie este luna cadourilor. Sun` [ablonistic? Poate, dar cert e c` [i profitabil. De-un parexamplu: pe 8 decembrie 1999, o persoan`, Rodica Nem]anu, apropiat` a PSD-ului din Ia[i pe linie de rude, [i-a f`cut un cadou de 1.280 mp de teren undeva pe l\ng` casa memorial` Otilia Cazimir din Ia[i. {i a dat pe el vreo 715 meleoane la ora aceea, adic`telea vreo 40.000 de coco (una bucat` cocobau fiind atunci 18.000 de lei), de unde reiese c` fiecare metru p`trat a costat-o pe persoan` 31 de cocobauri mici. |ntre timp, Cr`ciunul acela a trecut, [i cum Regia Autonom` Jude]ean` de Ap` [i Canal (RAJAC) nu-[i f`cuse un cadou pe acel an 99, nici c` s-a putut moment mai bun dect 29 decembrie pentru rezolvarea problemei. Cnd m`iastrul manager RAJAC de la acea dat`, Gigi Nichita (cel care \n 2000 a ob]inut numai 2% din voturi, ca pedist, candid\nd la Prim`rie, iar acum, ca pesedist, e \n turul doi), a cump`rat acest teren, de 1.280 mp, cu 1,2 melearde de lei (66.000 de coco, atunci), deci cu 51 de cocobau pe metru p`trat. A[adar, a pl`tit \n plus vreo 26.000 de ver-

zi[ori. Dar ce nu faci pentru un cadou? La fix patru ani[ori dup`, pe 9 decembrie 2003, RAJAC a sc`pat de teren [i i l-a f`cut cadou lui D`nu] Prisecariu, finan]ator al PSD [i patron de pres` de partid, la pre]ul de 40 de coco pe metru p`trat dup` ce, reamintesc, cu patru ani \nainte \l cump`rase cu 51 de coco pe metru p`trat. C` a[a se fac evalu`rile [menuite. O evaluare neutr`, f`cut` de Prim`ria municipiului, a ar`tat c` pre]ul \n zon` este de 105 euro pe metru p`trat. Ceea ce nu-l deranjeaz` absolut deloc pe D`nu] P., care sap` voinice[te la funda]ia motelului care va cre[te pe terenul cump`rat. Deci: RAJAC-u lui Gigi, aspirant la primar, a pierdut peste 100.000 de euroi \n favoarea lui D`nu], care-i face campanie de[`n]at` pe Tele M, postul de televiziune pe care-l de]ine la Ia[i.

Aventurile fiscale ale primarului Gherasim \n ]ara ]epelor bugetare

umai pe un sociolog, un secretar de prim`rie la Buhu[i, un viceprimar la Moine[ti, un consilier juridic principal la Sfntu Gheorghe [i un vicepre[edinte CPUN Covasna, precum Vasile Gherasim, putea s` pun` ochii Viorel Hrebenciuc, conjude]eanul s`u b`c`uan. Gra]ie c`ruia a ajuns \n 92 membru \n Consiliul na]ional al PDSR, iar \n 96, vicepre[edintele Consiliului Municipal al PDSR. {i gra]ie c`ruia a fost b`-

gat \n mari afaceri cu lemn [i drumuri forestiere. Sursele noastre din Bihor insist` asupra faptului c` firma SC MGV SRL, a lui Vasile Gherasim, a devastat Bihorul. Suntem \n posesia ctorva tone de informa]ii despre afacerile absolut dezastruoase, din domeniul drumurilor forestiere, \ncheiate de firma MGV cu autorit`]ile locale bihorene, pe care le-a jefuit de resursele bugetare. Dac` a[a a \n]eles s` respecte Gherasim bugetele locale, la nivelul anilor 96, este greu de admis c` le-a respectat din pozi]ia de primar al sectorului 1. Pozi]ie din care a permis \nfiin]area \n cadrul prim`riei a firmei SC Ecologic Nord, care a f`cut contract de sub\nchiriere cu REBU, pentru cur`]enia \n zona Aviatorilor [i Kiseleff. Utilajele sunt ale regiei REBU, iar c[tigurile, de aproximativ 6,4 miliarde de lei, ale prim`riei lui Gherasim. Care mai este ac]ionar [i la MBV Group International SRL, care are contracte de exclusivitate cu celelalte prim`rii de sector pentru pusul dalelor stradale. Afacerea a f`cut obiectul unui control al comandoului lui Ponta, nefinalizat. Din datele Registrului Camerei de Comer], rezult` c` firma MGV a fost radiat` \n 2000, pentru a fi re\nfiin]at` sub acela[i nume la Balote[ti, sub administrarea unui neam]. Firma de dale duduie [i acum, f`r` ca Gherasim s` acuze vreo problem` de incompatibilitate cu statutul s`u de func]ionar public. Biroul de Investiga]ii

Domle, programul meu, dup` ce c\[tig prim`ria din Cluj, e simplu: \n primul an vopsesc ro[ul de pe b`nci \n albastru, \n al doilea vopsesc galbenul \n ro[u [i \n ultimii doi ani vopsesc albastrul PRM \n albastru PNL-PD. Ascult`-m` pe mine, o s` fac treab`, nu glum`!

M` bucur c` vom c\[tiga alegerile. |n felul `sta, dup` ce ajungem la putere, s\nt convins` c` Simona Marinescu va da dovad` de fidelitate [i se va \ntoarce la noi \n partid.

|]i mul]umesc, nea Iordache mam`, da ce m\ini aspre ai! c` nu m-ai votat cu toat` echipa ta de sculeri-matri]eri. Totu[i, pentru mine a fost o mare experien]`. Am v`zut cum miros transpira]ia [i fumul dintr-o fabric` romneasc`. Trebuie s` recunosc c` m`-mpac mai bine cu Dolce & Gabbana [i fumul de Cohiba de pe la recep]iile simandicoase. C\nd m` g\ndesc c` pentru o gur` de [ampanie Dom Prignon dumneata munce[ti 8 ore [i 45 de minute [i pentru un bob de icr` neagr` doamna trebuie s` trag` la pil` 2 ore [i un sfert, chiar \mi pare bine c` nu m-am ales primar! A[ fi fost un primar trist...

Iar dac` iese candidatul nostru, promit Bac`ului ceea ce \[i doresc foarte mul]i romni din toat` ]ara, care \ns` au votat gre[it: Ciao, Darwin [i Tuc` Show prezentate de Gabriela Vr\nceanu Firea la orice or` din zi [i din noapte.

Emil Boc, candidatul Alian]ei D.A. care a reu[it s`-l \ndep`rteze \nc` din primul tur pe Gheorghe Funar, candidatul Pa-Paa!

De[i a primit ca membri tot felul de oameni \n \ncercarea de a-[i promova partidul, Dan Voiculescu este surprins c` electoratul a votat particularul [i nu Generalul

Anca Boagiu \ncerc\nd s` demonstreze \n turul doi c` sexul slab are votul tare

Mircea Geoan` mul]umind electoratului care l-a votat pentru func]ia de ministru de Externe

18

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

MONDENII VECHI {I NOI


muzeul figuran]ilor de

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Miros proasp`t de canal
la urm` a \nvins noul, iar [pri]urile declan[ate \n timpul ac]iunii de s`rb`torire au f`cut uitate chiolhanurile de odinioar` ale partidului. Altceva \ns` vreau s` v` povestesc: ajung\nd mai t\rziu la eveniment, am fost silit de un pluton poli]ienesc de circula]ie s` trag pe dreapta ca s` poat` goni coloana premierului cu pedala la podea [i girofarele la maxim. Adrian se \ntorcea deja de la cheful postului na]ional [i se gr`bea, \n gipanele blindate, spre alte televiziuni electorale. Dup` ce iure[ul sepepi[tilor pilo]i de curse s-a stins undeva \n zare, am putut \nainta [i eu, pe [oseaua eliberat`, spre Palat. La vreo trei minute z`resc din sens opus un nori[or de faruri. Un grupule] de oaspe]i \n ma[ini se furi[a p\[-p\[ de la osp`], pe urmele lui Adi. Se ]ineau la o distan]` prudent`, s` nu afle prim-ministrul c` au plecat [i ei. Vre]i s` [ti]i cine erau? Era ga[ca pupincuri[tilor, acea specie b\z\itoare care graviteaz` servil [i insistent \n jurul [efilor. Nu [tiu nume, dar cred c` \n realitate nici nu au. Identitatea lor e mai degrab` definit` de oportunismul plasamentului. Apari]ia \n public pe l\ng` un grangure sau altul le atrage avantaje. Ca s` fie v`zu]i la televizor \n dreapta premierului sau poza]i \n st\nga unui ministru s\nt gata s`-[i sacrifice orice program. Tot i]indu-[i capul din fotografiile cu barosani, ajung s` \mprumute din importan]a lor. Nu [tii cine s\nt, dar le asociezi mutrele cu ceva oficial. {i atunci, c\nd dau n`val` cu o privatizare sau o licita]ie pe la un ghi[eu sau pe la o comisie, fac imediat impresie. |i [tii de undeva, dar nu mai ]ii minte de unde. Nu e[ti sigur, dar nici nu \ndr`zne[ti s` \ntrebi. |i serve[ti [i taci m\lc. Iar el, pupincuristul din fotografii, \]i demonstreaz` \nc` o dat` c` prezen]a slugarnic` [i tenace la evenimente a devenit super-rentabil`. Veninul [i c\nepa

colec]ie!

C VE

HI

indexul evenimentelor mondene

Doi menestreli la ora marilor iubiri

Thailanda, masaj romnesc

C\nd Televiziunea Romn` ne-a anun]at c` pofte[te s` fac` rebranding, am ro[it [i-am \ntrebat de ce ni se vorbe[te ur\t. Jena Andreea Marin pleac` \ntr-o ex- ni s-a atenuat v`z\nd m\ndre]ea de p`nglicu]` tricolor` devenit` logo-ul postului din pedi]ie \n Thailanda. Cu aceast` Pangratti. {i a disp`rut complet c\nd am aflat ocazie, ea o s`-nve]e temeinic masajul thailandez, ca s` aib` ce c`, slav` domnului Valentin Nicolau, s-a abolit g`selni]a tut` Teveromniaunu, res`-i fac` lui }iriac de c\te ori venindu-se la formula consacrat`: TVR1. q acesta o s`-i cear` ni[te ou` ochiuri sau m`car s`-i calce o De schimbarea la fa]`, la trup [i la membre c`ma[` de-aia de 2.000 de parai a televiziunii s-a ocupat, \n schimbul a vreo f`r` s`-i dea foc la vil`. 300.000 de euro, firma britanic` English &Pocket, care s-a \ndeletnicit \n ultimii 20 de ani taman cu redesen`ri de brand [i Rocsana strategii de imagine pentru posturi de telein corpore sano viziune mai mari sau mai pr`p`dite din Rocsana Marcu pozeaz` \n Play- \ntreaga lume. UEFA Champions League, Discovery Home& Leisure, UBC Thailanda boy pentru o sum` record: sau Nickelodeon s\nt doar ultimele lor patru 20.000 de euroi! Vede]i, a fost bun [i scandalul cu Mutu la ceva: joburi \nsemnate, de pe urma c`rora s-au ales cu sume la fel de mari (dac` n-or fi fost pe Rocsana au pl`tit-o la kil [i mai mici) ca \n Romnia. q |ntruc\t la connu la bucat`, cum ar fi fost normal. ferin]a de pres` ni s-a spus c` toat` t`r`[enia a costat 500.000 de euro, deducem c` restul de 200.000 trebuie s` fi plecat \nspre Mutu continu` singur consultan]ii de la Brandient [i c`tre cadourile, team building-urile, petrecerile [i Noi aventuri pe uscat cu Adi Mutu: ei bine, el a fost refuzat [i [edin]ele oferite angaja]ilor \n speran]a c` ace[tia \[i vor schimba mentalitatea, vor de Miss Playboy, Oana Ioni]`! E \ncepe s` g\ndeasc` occidental [i \[i vor clar: nimeni nu-l mai vrea pe Briliant. N-a]i observat c` atunci \ntineri cu 20 de ani modalit`]ile de abordare a muncilor de serviciu. c\nd \[i pune costum [i se roag`
de c\te una s` continue \mpreun` aduce un pic cu Geoan`?

Alo, mami? S`ru m\na! Da, bine, mul]umesc, am primit zacusca [i mur`turile [i s` [tii c` s\nt s`n`tos [i mi-au f`cut [i carte de munc`! Nu, stai lini[tit`, \nc` nu mi-am pus cercel \n ureche [i de data asta n-o s` zic nimic r`u de domnu Iliescu. Ba chiar, uite, m-am hot`r\t s`-]i fac o surpriz` de ziua ta [i s` public la noi \n ziar dou` poze cu b`ie]ii `ia doi de care erai matale \ndr`gostit` \nainte s` te vr`jeasc` tata cu Mobra aia de figuri [i cu biletele prin sindicat la Eforie Sud. Ai ghicit: Mircea [i Mircea! Sper s`-]i plac` a maramure[ean` [i evaza]ii lui Baniciu, precum [i blugii din Consigna]ie ai lui Vintil` c`ci \n rest nu m` bag. Dar dac` iar te-aude tata c\nt\nd prin buc`t`rie Un te duci tu, mielule [i Andrii Popa cel voinic, s` [tii c-o s` ai probleme cu el. {i-odat`-l vezi c` scoate benzile de magnetofon din debara [i te face de ru[ine prin vecini cu Angela Similea [i Corina Chiriac!

Folkies, but goldies

Dep`[iri de plan la muzica u[oar` pe band` rulant`


Dup` cum se vede (extras dintr-un program de sal` al unei manifest`ri de mas`, g`zduit` de Sala Palatului R.S.R. \n 1971*!), playback-ul nu e o inven]ie recent`. Deci s` nu v` mai aud c` Animal X face [i drege pe band`, \n campania PSD! C` nici cu Mihai Constantinescu** nu-mi era ru[ine pe vremea c\nd comuni[tii distrau electoratul cu C\ntarea Romniei.

Decolteus ex machina
Mihaela Tatu dixit: Le sf`tuiesc pe neveste s` se \mbrace mai decoltat, pentru a trezi sim]urile adormite ale so]ilor. Sper c` nu vorbe[te din proprie experien]`. Caz \n care, pentru a le adormi la loc, pentru Mihaela ar fi suficient s` se \mbrace \n dessous-uri de dantel` [i s`-nceap` s` vorbeasc` despre Bebe sexologul.

Pupincuristul din fotografii


Petrecerea dat` cu prilejul rebrandingului TVR s-a ]inut la Palatul Snagov [i a fost chiar reu[it`. Opera]iunea de amuzament a avut loc \ntr-un decor \n care opulen]a socialist` a cl`dirii se lupta din greu cu modernitatea [i luminile noului brand. P\n`

Playback to the future


* anul \n care Nicolae Ceau[escu efectua o vizit` de lucru \n China, iar Corina Chiriac c\[tiga locul al III-lea la Cerbul de Aur). ** O lume minunat` \n care ve]i g`si nuuuuumai copiiiii

De c\nd am o rela]ie matur` cu un domn bine trecut de 500 de milioane de parai, a \nceput s`-mi plac` din nou muzica clasic`. Ah, s\nt moart` dup` Beethoven, Schubert [i Johann Sebastien Maybach.

Ana are Feren]


A[adar, \n premier` mondial`, o fotografie de la Festivalul Mamaia optzeci [i ceva, poate chiar nou`zeci [i ceva, cu Elaine de la Demmo! De fapt, s-ar putea s` fie chiar Ana Maria Feren], din Seinfeld. Aha, mi se zbiar` acum \n casc`: este Ana Maria Feren], de la ansamblul vocal-instrumental-CD player Demmo. Am lecturat-o pe toate p`r]ile \n Playboy [i \n FHM [i, acum c\teva numere, b`ie]ii lu Dinescu de la Academia Ca]avencu au povestit despre un ditai consilierul guvernamental recent c`s`torit [i multiplu \mpropriet`rit pe la Snagov, care are ocazia s`-i citeasc` pictorialele \n viu.

Daniela, baroneasa manelelor


Daniela Gyrfi c\nt` \n duet cu manelistul Liviu Gu]`. Vestea bun` e c` Daniela o s` strice [i manelele [i-o s` le bage-n faliment. Vestea proast` e c`, dup` aia, Adi Minune, Dan Bursuc [i Florin Fermec`torul or s-o fug`reasc` cu s`biile ninja, ca s`-i taie silicoanele.

Nud Van Nistelrooy

Andreea Marin, o posibil` viitoare mam` a lui Ion Ion Ion }iriac Jr.

Demmo R`dulescu

Localul b`lan
La Oper`, cu trei parale
Era un veceu public la strad`, lng` Opera din Bucure[ti, unde mul]i homosexuali [i-au g`sit alinarea n bra]ele travestitei Cici Balerina. Anii au trecut [i, din prim`vara asta, pe ruinele veceului a r`s`rit un bar supermi[to cu teras` supraetajat`, unde am b`ut ni[te beri rezonabil de scumpe [i suficient de ieftine. Vi-l recomand, de[i nu mai [tiu cum se cheam`. Tot n zon` a[ vrea s` r`mn ca s` v` vorbesc [i despre terasa cunoscut` sub numele Morena, care se g`se[te vizavi de Facultatea de Drept. S`pt`mna trecut` am hot`rt s` nu mai iau friptura s`racului, adic` pizza, cum iau eu cnd am chef s` m` dau mare. De data asta am vrut aventur`, spaime, ame]eli, dar neap`rat ceva care s` nu m` coste mai mult de 50 de mii de lei. n meniu, numai berea [i ciorbele mai costau atta. La rubrica ciorbe, ns`, am v`zut ceva care suna foarte ciudat: Tarator. M-am gndit: S` fie vorba de o Trtor, cu melci sau rme, scris a[a, f`r` diacritice? Cred c` intui]i... m-am aruncat! {i nu regret nici pn` ast`zi, pentru c` astfel am dat de tot ce a putut ceafa groas` a vecinilor no[tri bulgari s` fac` mai bun pe lumea asta. Taratorul e un fel de ciorb`-sup`, din iaurt, cu ghea]`, cu castrave]i t`ia]i m`runt, cu c`]ei de usturoi, cu

m`rar, cu ulei de m`sline, geniaal! Focul usturoiului amestecat cu r`ceala iaurtului (iaurtul mncarea mea na]ional`) d` o combina]ie teribil`. Nu [tiu alte taratoare cum snt, dar la Morena e bun [i am s`-l ncerc pe oriunde am s` l prind. n sfr[it, ultimele amintiri ale stomacului meu se refer` la un fast-food grecesc care s-a deschis recent tot n zon`, ntre Facultatea de Drept [i Pia]a Kog`lniceanu. Ceva m-a deranjat aici, dar ce?... Da, mi-am amintit. Pe [erve]elele de pe mas` [i pe meniu snt imagini mirifice cu ni[te souflaki (un fel de frig`rui cu legume) imense, cu care crezi c` po]i

s`tura un stomac rezonabil. Din cauza asta, cnd ]i se aduce o frig`ruie pentru pitici, ]i se ntunec` privirea [i tare ]i mai pare r`u dup` bani. Ce naiba, nici \n prima s`pt`m\n` de la deschidere s` nu p`c`le[ti consumatorul cu ni[te por]ii mai mari pe care s` le mic[orezi discret, \n timp? Asta nu se face! Bursucul gastric

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

19

dosarele hardcore
Bil` neagr` pentru Andreea Marin:

VIP-u de la cablu
b\rfe din televiziune

Robert Turcescu [i Daciana Srbu 100% love story


Robert Turcescu e un b`rbat pe val. Un b`rbat bine, genul mediteranean, cu dou` bile frumos conturate, cu bicepsul ferm, intransigent, [i c`m`[i clasice, uneori \n carouri, de om serios, bine ancorat \n realit`]ile ]`rii. Robert Turcescu a fost spicuiesc din amintirile-mi personale, din studen]ie un gagiu cu p`rul lung, care dansa la bairamuri pe mese, c\nta bestial la chitar`, avea la un moment dat o trup` de rock cu care a ap`rut la emisiunea aia a lui Magdin [i care, \n clipele lui de reverie casnic`, scria un roman pe care, m`rturisesc, nu l-am citit. Dac` l-ar fi cunoscut atunci, cum mi s-a \nt\mplat mie, Andreea Marin [i-ar fi f`cut o impresie gre[it` despre Robert Turcescu. n sensul c` nu i-ar mai fi cerut un autograf pe s\ni sau bilele la control, cum umbl` vorba c` s-a \nt\mplat acum, c\nd Turcescu e o vedet` na]ional` [i nu mai d` din pleat` la televizor pe ritmuri de heavy-metal (la care oricum Andreea nu se pricepe deloc, \ntruc\t pe muzica asta nu po]i dansa \n figuri, sub blitz-urile fotografilor). M` rog. O fi cam lung` inori m` uit [i nu \n]eleg. Dar poate nu e treaba mea ce-o fi fost \n capul Dacianei \n perioada Ponta sau ce e-n sufle]elul ei ingenuu c\nd \l vede pe Turcescu st\nd la taclale cu Ple[u. n fine. Vreau s` v` mai spun doar c` aceast` frumoas` poveste de dragoste dintre fiica unui ministru [i un jurnalist de la Realitatea TV este abia la \nceput (c\teva s`pt`m\ni, colea). Se poate \nt\mpla orice, ca \ntr-o aventuroas` guvernare PSD. Sper doar s` nu m` cheme Turcescu la nunt`, ca s` fiu nevoit s` dau cu ochii de N`stase [i s`-mi pice r`u sarmalele. {i-nc` ceva, b`tr\ne: ai nimerit-o mai bine cu Daciana dec\t cu Andreea Marin! Figuranta asta de la TVR te-ar fi c`rat dup` ea \n tot felul de expedi]ii prin locuri exotice, ca s` iei interviuri la veveri]e, p\r[i sau [erpa[i. n plus, toat` via]a ]i-ar fi repro[at c` de ce nu ]i-ai l`sat [i tu musta]` ghidon [i avion personal ca ale lui }iriac! Drago[ VASILE

Ale tinere]ii vaduri

Ciprian de la Big Brother, operator la Ho] Line!


Incredibil! Senza]ional! Penal! Ciprian Azoi]ei a fost membru PN}CD! Cum care Ciprian, cum care PN}CD? Ciprian care a ie[it pe locul 3 la Big Brother [i partidul `la de speciali[ti [i bo[orogi, filiala Timi[oara (cine-a tras \n noi). Dar nu asta ne intereseaz`, c`ci, \ntr-adev`r, pe cine mai intereseaz` PN}CD, \n afar` de Ciorbea [i vecinii lui de bloc? Ci un fapt politic de via]`, petrecut \n 1998, c\nd Ciprian Azoi]ei (foto) a fost desemnat s` reprepereche [i nu l-a prins nimeni cu ra]a-n gur`, omul s-a \nfipt la prad` mai mare: c`m`[i, pantofi, jachete, ciorapi, mai pu]in [ifoniere complet echipate (n-aveau loc sub geac`) [i lebede vii (c` i-o luaser` al]ii \nainte). Ce-i drept, omul avea o tehnic` irepro[abil`! Nu l-a sim]it nici musca, dar`mite bodyguarzii sau v\nz`toarele naive dintr-o ]ar` at\t de civilizat` [i plin` de valsuri [i bun-sim]. Apogeul a fost atins la Salzburg, unde delega]ia romn` a fost cazat` la modul bine inten]ionat, \ntr-un c`min de studen]i dotat occidental, cu televizoare [i aparate video pe fiecare palier. ntor[i mai devreme de la o bere regulamentar` (pe banii lor) \n ora[, tinerii cre[tin-democra]i l-au surprins pe Ciprian (pe care-l duruse pu]in capul) \ntr-o pozi]ie nefireasc`: c-o [urubelni]` \n m\n`, \ncerc\nd s` scoat` video recorder-ul din l`ca[ul s`u predestinat Asta a fost cam prea mult. Amenin]at cu poli]ia [i perchezi]ia, Azoi]ei a l`sat-o mai moale: a \ncercat s` \l conving` pe colegul ]`r`nist din Arge[ s`-i ]in` pu]in jaful `la de video \n bagajele lui, p\n` peste grani]`. Olteanul a refuzat [i i-a zis ceva pe oltene[te, despre m`-sa. Apoi, delega]ia romn` s-a \ntors \n ]ar`, iar Ciprian s-a pierdut \n anonimat. Prin urmare, nu [tim de unde [i-a luat apoi televizor, video [i chilo]ii cu care l-am v`zut la Big Brother. Bine, totu[i, c` nu i-a luat p-`ia 75.000 de parai, c`-l vedeam pe Big Brother cum depune pl\ngere la poli]ie [i pe Cristian Sabbagh cum intr` cu masca]ii \n Camera Secretelor!

troducerea asta, dar vreau s`-mi exprim [i eu o p`rere personal`: acum opt-nou` ani, c\nd eu, unul, ascultam Zeppelin [i m` uitam la Turcescu cum toarn` vin \n el [i cum \i merg de[tele pe coarde (sau corzi, cum e mai bine?), n-a[ fi crezut c-o s` ajung` aici: cu Daciana Srbu pe felie. E drept c`, pe vremea aia, nu [tiam cine e Ponta, Daciana, Srbu [i, sincer, m` durea \n fund de PDSR. Dar, iat`, b`rbatul de pe val, cu c`m`[i burgheze [i discurs sobru la Realitatea TV, m-a luat prin surprindere. Da, este adev`rat, s\ntem \mpreun`. Nu m`-ntreba mai mult. n]elege-m`, at\ta am acum de declarat. {i m` mir pentru c` m` uit la Ponta, apoi la Turcescu. De dou`-trei

n ce ape ale lui Ghear` se scald` iahtul lui Mutu


Afl`m c` Gigi Becali i-a propus lui Adi Mutu s` se \nscrie \n Partidul Noua Genera]ie, ba chiar s`-i conduc` organiza]ia de tineret! Briliantul ar fi zis c` nu se bag` (a-nceput s`-i plac` pe banca de rezerve), motiv\nd c` e prea devreme s` intre ad\nc \n politic`. Noi am zice c` adev`ratul motiv e altul, [i anume c`, deocamdat`, Becali nu are femei mi[to \n partid. Deci ar cam fi cazul s` investeasc` ni[te zeci de mii de parai \n zececin[pe hostese. Saaaaau trei-patru secretare de un ridicat nivel tehnic.

e lung p`m\ntul, ba-i destr`b`lat!


VIP-urile bucure[tene au ie[it la iarb` verde cu golful
La finalul s`pt`m\nii trecute s-a desf`[urat, la iarb` verde, Bucharest Golf Cup 2004, organizat de BCR [i Sail Way Events. Evident, au venit s` astupe gropi]ele cu stegule] mai multe personalit`]i marcante ale vie]ii social-politice romne[ti care \nc` n-au avut timp s`-[i construiasc` un teren propriu de golf: Viorel Cataram`, Garcea, Corneliu Cojocaru, Mi[u Negri]oiu, Dinu Pescariu [i, pentru un timp foarte scurt, \nsu[i Adrian N`stase. Atmosfera a fost de voie bun`, iar mingile au fost izbite de concuren]i p\n` c\nd tuturor li s-au dat ni[te diplome de participan]i, ca s` nu r`m\n` nimeni cu buza umflat` degeaba. Volkswagen Gol

zinte Organiza]ia de studen]i a PN}CD Timi[oara la o {coal` de var` a Organiza]iei Studen]ilor din Partidul Popular European, desf`[urat` \n Austria. Cu aceast` ocazie, cei [ase delega]i romni (cu Azoi]ei opt) au v`zut cu ochii lor inocen]i, cre[tin-democra]i, ce \nseamn` s` fii un [pringar din Romnia, liber (mai bine zis, \n libertate) pe str`zile Vienei. Pe scurt, Ciprian [i-a \nceput activitatea lui turistic` \n magazine la modul finu], cu ochelari de soare. Dup` ce a [utit prima

Big Prad`r

Shit! Zaharescu is not alone!

Dou` ]epe, dou` paie, ia t\lharul la b`taie!


Dac` Aurelian S`ndulescu de la Observator ar fi tr`it \n Vestul S`lbatic, iar Voiculescu i-ar fi f`cut campanie lui Wyatt Earp (the fearless frontier lawman of Wichita and Dodge City, Kansas), poza prezentatorului de [tiri sportive mai sus amintit ar fi at\rnat pe to]i copacii de pe terenurile de \mpu[c`turi din p`dure. Normal: cu mesajul Wanted. Dead or alive, plus o recompens` mic`, pe m`sura personajului. Dar pentru simplul motiv c` tr`im alte timpuri civilizate [i, din p`cate, \n alt` ]ar`, Aurelian S`ndulescu e doar disp`rut [i, \n spiritul justi]iarului Earp, a fost doar eliminat din lotul reprezentativ de la Antena 1. Ce se-nt\mpl`, [erifule? n dulcele stil clasic al banditului de Zaharescu (Andrei), mister S`ndulescu a dat recent ni[te ]epe spectaculoase, ca-n Vestul S`lbatic, \n beneficiu personal, \n[el\nd a[tept`rile financiare ale unor oameni de bine, iubitori de sport sau, pur [i simplu, mai naivi dec\t prevede regulamentul. Aventurile sale de mic outlaw din B`neasa Town au \nceput la Mobexpert, unde omul s-a prezentat la costum [i a comandat pe datorie mobilier \n valoare de 7.000 de euro, cic` \n scopul de a mobila sediul unei funda]ii. Inutil de men]ionat, dragi telespectatori, c` funda]ia respectiv` exist` doar \n imagina]ia \mb\rligat` a lui S`ndulescu [i c` omul s-a dat la fund cu tot cu mobil`, cu mult \nainte s-o achite, m`car \n g\nd. Dar nu \nainte de a-l ]epui frontal pe directorul de IT din Antena 1, pe care l-a convins pe fa]`, la o cafea, c` poate s`-i

M` rog. Pentru noi, `sta e un prilej s` vorbim despre celebrul iaht al lui Mutu (foto), \n care, dac` v` aminti]i, au curs ni[te valuri de [ampanie [i au acostat niscai domni[oare nu mai pu]in celebre (Catrinel Menghia, ca s` d`m un exemplu relativ recent). Adev`ratul pretext se refer` la expedi]ia de mod` [i manechin`real` efectuat`, dac` mai ]ine]i minte, s`pt`m\nile trecute la Monte Carlo de amicul Nicu Ghear` [i c\]iva designeri prefera]i ai casei. Suficient pentru a afla c` iahtul lui Mutu, prezent la eveniment, se intituleaz` Live (asemeni clubului din Bucure[ti unde e ac]ionar Briliantul), e un model Azimut 55, cost` aprox. 600.000 de euroi (f`r` taxe [i lenjeria de satin din dormitor) [i, mult mai important, nu este iahtul lui Mutu. Ci mult mai palpitant al lui Nicu Ghear`, amiralul flotei de manechine de la Space Models. De unde rezult` c`, atunci c\nd nu e \mprumutat lui Mutu, iahtul cu pricina poate pleca \n c`l`torii aventuroase, spre Camorra din insul` sau, dac`-[i bag` coada [i paza de coast`, \n c`utarea Copiilor c`pitanului Flagrant. Iahtung Baby

Corneliu Cojocaru, purt`tor de cuv\nt al BCR, un om care [tie s` loveasc` bilele acolo unde nu-l doare.

Leana, mili]ianul feroce din Vacan]a Mare, caut` o explica]ie pentru faptul c` s\nt at\tea stegule]e [i nici un schior.

Broscoiul Andrei Ra]iu [i o prin]es` blond` cu fust` at\t de scurt` \nc\t mai-mai c` i se vede vr`jitoarea.

fac` rost de o garsonier` \n B`neasa, la incredibilul pre] de 6.000 de euro, banu jos (ocazie, b`, nu alta!). Obviously, b`iatul vis`tor de la calculatoare a r`mas cu ochii-n monitor, f`r` garsonier` [i f`r` ca[caval. Cu poate 5.000 de lei \n buzunar, c\t pentru un Anun]ul de la A la Z, plin de garsoniere la pre]uri nesim]ite, dar mult mai realiste. Circumstan]e agravante: S`ndulescu obi[nuia, \n paralel, s` \mprumute sume mari de bani de la colegi, pe care uita s` le returneze, fiind prea ocupat cu cheltuitul lor. Acuma, ce s` v` zic, pe S`ndulescu nu-l g`se[te nimeni, ca s`-l ia pu]in la bani m`run]i. Dar cert e c`, referitor la acest caz tipic romnesc, Antena 1 ]ine s` precizeze c` i-a dat papucii t\lharului, f`r` preaviz. Oricum, datoriile continu`. Dac`-l z`ri]i pe Aurelian S`ndulescu v` rug`m s` anun]a]i cel mai apropiat post de televiziune. Dac` se poate, direct pe b`ie]ii de la sec]ia de sport. S-o g`si vreun prezentator mai lungan, care s` fi f`cut la via]a lui judo, box thailandez sau m`car paintball cu Colt-ul, \n p`dure la B`neasa.

Wyatt }eap

20

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Parte de cartele pre-paid


|n urm` cu ceva timp aveam nepl`cerea de a v` anun]a, cu lacrimi \n ochii no[tri de copii, dispari]ia celui care a fost Free din familia Free Xnet. (|ncep\nd cu 1 aprilie, accesul la Internet este posibil numai printr-o aplica]ie numit` MyX Desktop. Pe l\ng` c` numitul soft se mi[c` precum un dos, tot ce dep`[e[te 10 ore/lun` se taxeaz` cu 0,5 $/h). Pe atunci v` promiteam c` o s` ne interes`m de alternative la defunctul Xnet. Ei bine, neam interesat [i ve[tile nu s\nt deloc bune. O s` l`s`m Internetul de calitate (fibr` optic`, cablu dedicat, cablu TV) s`-[i odihneasc` mai departe pre]urile alea astronomice \n ofertele providerilor [i o s` ne orient`m c`tre solu]iile pe dial-up. 1. EasyNet. Nu necesit` cont, user-name sau parol`. Doar formezi 893.01.23 sau 893.31.31 [i ai net. Tarife: 1,88 eurocen]i/min. ziua, [i 1,20 eurocen]i/min. noaptea [i \n week-end. Care va s` zic` 1 or` [i 40 minute = 80.000 lei ziua [i cam 50.000 lei noaptea. Cam c\t face [i virusul pe centur`. 2. Cartele pre-paid. Oferta este variat`. Eu am testat cu suc-

ces o cartel` de la Idilis: 300.000 lei o lun` de Internet nelimitat. (|n afar` de asta mai pl`te[ti apelurile c`tre Romtelecom la noile tarife pentru acces Internet: 0,0095 euro/min. ziua [i 0,0045 euro/min. noaptea). |n principiu, leg`tura se prinde din prima la 46 Kbps, poate chiar mai mult (eu am o vechitur` de modem software Rockwell Conexant 56k). Oferta Idilis mai cuprinde cartele de 30 ore = 150.000 lei [i 60 ore = 200.000 lei. Al]i furnizori: PCNET (50 ore = 8 euro, o lun` = 9 euro, o lun` pe timp de noapte = 7 euro), RDS.Link (50 ore = 6 $, o lun` = 10 $, o lun` noaptea 5 $).

3. Dac` ar fi s` dep`[im pu]in momentul dial-up, una din alternative ar fi oferta Zapp. Cel mai ieftin pachet se nume[te Zapp Online Turbo 10. Abonamentul cost` 15 $/lun`, la care ini]ial se adaug` un aparat (s` zicem cel mai ieftin, H-100 = 500.000 lei). Primele 10 ore/lun` s\nt gratuite. Ce dep`[e[te se taxeaz` cu 2 cen]i/min. Viteza este cam pe la 230 Kbps, iar download se face cam cu 6-7 Kbps. Un calcul sumar arat` c` 30 de ore pe lun` te cost` \n jur de 1.600.000 lei. Hai c`-i mai ieftin ca ora de medita]ii. Hacker, poli]ist texan
danielgoace@catavencu.ro

s Drag` domnule Ion Iliescu, [tiu c` vi se apropie sfr[itul mandatului, o iminent` pauz` profesional` care v` va aduce mai mult timp pentru familie, dar [i pentru dumneavoastr`. De aceea m-am gndit s` v` recomand din cnd \n cnd cte un site de vizitat pe Internet, un minunat mod de a petrece timp cu prietenii sau, de ce nu, cu doamna Nina. Pentru \nceput, ceva fin, ceva deosebit, ce [tiu c` v` va unge la casa sufletului [i v` va aduce o lacrim` timid` \n col]ul ochilor: www.ateism.ro, evident, site-ul tuturor ateilor din Romnia. s Da, domle. Eu vreau s` \l v`d pe Adelu mai mult la televizor. Vreau s` \l v`d cu familia \n concediu pe PRO TV, vreau s` \l v`d \ntr-o vizit` de lucru pe TVR 1 (sau cum s-o mai fi chemnd), vreau s` \l v`d asfaltnd cu Manivelu pe Prima TV, vreau s` \l v`d jucnd tenis \n sufrageria de la Cornu pe TeleSport, vreau s` \l v`d vnnd rechini cu Rex Hunt pe Discovery. Dar cel mai mai mult [i mai mult, vreau s` \l v`d \n direct aici, pe acest webcam:

http://www.tnacso.net/cont/jailcam.shtml.
s De-a lungul anilor, acest cimitir a devenit cel mai mare [i cel mai cunoscut cimitir de animale din lume. Zeci de mii, sau poate sute de mii de vizitatori i-au trecut por]ile, au citit epitafurile, s-au plimbat printre morminte, au v`rsat o lacrim`, poate. Cu to]ii am avut la un moment dat un animal, un suflet lng` noi, [i poate a sosit vremea s` \i imortaliz`m, pentru totdeauna, amintirea \n criptele eterne ale ciber-spa]iului, la http://www.mycemetery.com/pet. s EU SUNT DE OBICEI O FIRE PA{NIC~, UN URIA{ BLND, UN PACIFIST FANATIC, UN GINGA{ {I UN FINU}. DAR IAT~ C~ SE |NTMPL~ UNEORI S~ RENUN} LA BLNDE}E {I S~ |MI MANIFEST DEZACORDUL FA}~ DE CINE {TIE CE CHESTIE |NTR-UN MOD APROAPE VIOLENT. EXACT CUM FAC ACUM, CND PROTESTEZ, SCRIIND CU LITERE MARI, FA}~ DE EXISTEN}A HTTP://ANTICAPSLOCK.COM, UN SITE CARE LUPT~ |MPOTRIVA SCRISULUI CU LITERE MARI.

Net plus ultra

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

21

single player \mpotriva tuturor

hard de ner`bdare
Re\ncarc`-]i cartela SIMS! Love is in the air: a ap`rut Singles: Flirt Up Your Life, un nou Sims, cu dou` personaje (hetero sau homo), cu mult` vr`jeal` [i foarte pu]in sex (sub p`turi) la sf\r[it. Evident, n-am avut tupeul s`-l joc (prefer genul action, cu smanes [i babardeal` din primul [i p\n` la ultimul frame). Dar am citit c\teva review-uri [i m-am l`murit: \n materie de sex, eu vreau naked girls,kinky stuff, iar c\nd iau ceva la bord, chiar niscai illegal games (dont ask about it!). q Vrei Sim[i cu finalizare? Stripteuze juc`u[e care merg p\n` la cap`t? Poker pe dezbr`cate, silicoane, lesbiene, spanking machine, vibratoare, 69, adult only channel [i m` opresc aici, ca s` nu te complexez. Bun. Atunci du-te la www.pandorasims.net [i, \n partea de preludiu, demonstreaz` c` ai peste 18 ani, apoi \nscrie-te [i scoate, nene, ca[cavalul (credit card only)! P`i, unde-ai mai pomenit mata fete frooomoase [i scurturi virtuale moca? q La www.adultgamereviews.com/nudepatches.shtml e aglomera]ie mare: femei goale \n Gothic 2, prostituate explicite \n Grand Teft Auto 3, un deathmach pe dezbr`cate cu vedeta XXX Asia Carrera \n Unreal Tournament [i alte multe tips-uri & tits-uri. Ba[ca niscai Quake 2 & 3 Nude Skins, pentru b`ie]ii r`i, amatori de femei focoase, cu big guns. q Pentru novici, un clasic al patch-urilor care o las`-n fundul gol (la www.gamerevolution.com/download/lara.htm). Cum pe cine las`, perversule mic? Pe domni[oara Lara Croft din Tomb Rider [i m` refer la joc, nu la film. Dac-o vrei chiar pe Angelina Jolie goal`, trebuie s-o cau]i \n alt` parte, dar mi-e team` c` p-asta n-ai s-o convingi s`-[i mi[te buci[oarele alea c\nd ape[i tu pe CTRL.

Fotbal la Maus
A \nceput Campionatul European din Portugalia, iar so]ia v-a monopolizat singurul televizor din cas` pentru a se uita la Vivere, noua telenovel` de pe Antena 1? Nu face nimic. Muta]i-v` cu berea [i semin]ele pr`jite la calculator [i face]i rost de jocul Euro 2004 (Best Distribution). Spre deosebire de eventul real de la televizor, ultimul titlu EA Sports v` va da ocazia unic` de a repara \n al doisprezecelea ceas gre[elile lui Iord`nescu, [i anume de a califica Romnia la Euro 2004. Care va s` zic`, dac` alege]i Romnia [i o lua]i de la \nceput, ve]i participa mai \nt\i la tragerile la sor]i unde (\n cazul \n care nu opta]i pentru Randomize) ve]i c`dea \n grupa a 2-a cu Danemarca, Bosnia, Norvegia [i Luxemburg. Ca majoritatea sim-urilor de fotbal de p\n` acum, Euro 2004 v` d` posibilitatea s` planifica]i totul, p\n` la ultimul detaliu: de la strategiile de joc de tip Dinu 4:4:2, 14:14:12 sau chiar radical din 9:logaritm baz` 2 din x:cos p\n` la schimb`rile din timpul meciului, [i de la culoarea jambierele juc`torilor p\n` la efectul imprimat balonului la loviturile de pedeaps`. Un singur lucru n-a fost prev`zut de produc`tor: nu po]i alege iconi]ele cu sfin]ii de pupat \n timpul meciului [i nu po]i decide nici firma c`rui baron local s` c\[tige licita]ia pentru repararea gazonului. Altfel, Euro 2004 nu aduce mare lucru \n plus fa]` de ultimul FIFA 2004. Ave]i cam acelea[i 7 taste principale (4 direc]ionale plus cele 3: pas`, [ut, centrare cu bolt`), la care se adaug` Shift-ul ]inut ap`sat pentru fente, plus ceva combina]ii cu tastele W, Q [i C pentru juc`torii avansa]i lovituri cu capul, din plonjon sau foarfeci (mie nu mi-au ie[it dec\t ni[te faulturi spectaculoase soldate cu cartona[ ro[u). Grafica jocului este bun`, sunetul la fel, iar manevrabilitatea este OK. Pentru \nceput v` recomand`m c\teva meciuri pe modul Practice cu reprezentativa Moldovei sau a Bulgariei. Dac` ave]i noroc, \ntre dou` reprize v` poate c\nta ceva din gur` celebra Nelly Furtado, care se g`se[te trecut` pe coloana sonor` a jocului. Game Ovar

Nud \n papur`

22

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

capitalul fra]ilor marx

Din nou

la cass` b\rfe economice

Finan]atorilor PSD a cam \nceput s` li se fac` curte. Curte de Conturi

Poli]ia, \n service-ul cet`]eanului


S` [ti]i c` nu \ntotdeauna s` ai pe cap o ma[in` de poli]ie este un semn r`u. Pentru firma Quarck Motors din Timi[oara, ma[ina de poli]ie oprit` la u[` nu reprezint` un motiv de nelini[te, ci unul de c\[tig uria[. Aceast` firm` a c\[tigat licita]ia pentru repararea ma[inilor poli]iei c`r`[ene, de[i pre]urile practicate s\nt cam de 5 ori mai mari dec\t ale concuren]ei. {ti]i vorba: prost nu e `la care cere. Dar nici `la care organizeaz` licita]ia (de[i bancurile despre inteligen]a lui n-or fi ap`rut degeaba) ci `la care d`, cet`]eanul contribuabil. Arborele socotit

O \nt\lnire din Oficiu

Apel la sp`larea banilor

Arestare humanum est

D`nu] poa s` ude [i canapeaua, ba poate s-o [i fure, c` partidu nu se sup`r`. Poa s` Surse cu trei urechi [i un singur creier, dar \ntreg, ne-au [optit c`, fure [i statul de melearde, c` s`pt`m\na trecut`, clientul nostru, Ioan Melinescu, fostul pre[edinte al partidu tot nu se sup`r`. Iar Oficiului Na]ional pentru Prevenirea [i Controlul Sp`l`rii Banilor dac` se sup`r`, mai comand` (ONPCSB), a avut o \nt\lnire de tain` cu Daniel K. Roberts, pre[edintele RIB (Romanian International Bank). De ce [i, mai ales, \n ce calitate s-o fi D`nu] o emisiune complet o\nt\lnit, oare, Melinescu cu Roberts, din moment ce fostul mili]ian nu mai biectiv` la Tele M [i spune el tuare nici o calitate la Oficiul pe care l-a condus oficial p\n` la 5 mai a.c.?! turor cum stau lucrurile. Iar dac` Un lucru e sigur, totu[i: prin conturile RIB s-au plimbat tot felul de sume se sup`r` tare, emisiunea va ade bani, destul de mari [i cel pu]in dubioase, iar aceste transferuri erau p`rea [i la Radio Nord Est [i suspecte de a fi vecine bune cu sp`larea banilor. |ns` \ntrebarea r`m\ne: chiar la Vox T. Dar ce nu ve]i \n ce scop s-a \nt\lnit pre[edintele RIB cu fostul mili]ian Melinescu, auzi [i vedea la toate aceste inapropiat al lui pRIBoi?! stitu]ii de pres` ]inute \n les` de D`nu] s\nt urm`toarele concluzii ale Cur]ii de Conturi a Romniei: Agen]ia Jude]ean` de Ocupare a For]ei de Munc` (AJOFM) Acelea[i surse urecheate ne-au f`cut s` \n]elegem c` lui Melinescu i s-a Ia[i a achizi]ionat \n anul 2000 g`sit, \n sf\r[it, un \nlocuitor la [efia ONPCSB. Ar fi vorba, se pare, de magistratul Iulian Dragomir, de la Curtea de Apel Bucure[ti, care ar putea un imobil cu suprafa]a de 610 fi unul [i acela[i cu magistratul Iulian Dragomir care, al`turi de al]i patru mp, de la persoane fizice, respecjudec`tori, face parte din Comisia de Recurs Federal, instan]a suprem` de tiv Prisecariu D`nu] [i Mihaela, judecare a litigiilor din fotbalul romnesc. Iat`, deci, c` se poate: \n frun- valoarea achizi]iei fiind de 5,13 miliarde lei. La r\ndul lor, v\nz`tea sp`l`rii banilor din Romnia a ajuns un judec`tor de fotbal. torii au dob\ndit imobilul cu numai 25 de zile \naintea tranzac]iei cu institu]ia public`, pl`Yasser ArAPAPS nu [tie dac` s` se bucure sau nu c` din c\te am auzit tind pentru aceasta suma de 192,78 milioane lei, care este de se va elibera \n cur\nd un mandat de arestare pe numele lui Genic` Boe27 ori mai mic` dec\t suma ric`. Este, totu[i, vorba de un om: Genic` e prieten cu Melinescu, cu Ristea Priboi, cu ramburs`rile ilegale de TVA [i cum altfel? cu o locomo- pl`tit` de AJOFM. Nu, nu a fost tiv` de care poate v` mai aminti]i. Acum c\teva s`pt`m\ni, Boeric` se afla tot. Curtea de Conturi ne delec\n Italia, la tratament, [i probabil c` acolo va [i r`m\ne dac` ]ara care i-a teaz` \n continuare: Opera]iunea a generat \nsu[irea de c`tre dat via]`, legal, [i miliarde de lei, ilegal, va dori s` \l aresteze. persoanele fizice implicate a uO veste proast` pentru na]ionali[ti vine dinspre Robank, care a fost cump`rat`, se pare, de c`tre OTP, adic` de c`tre CEC-ul unguresc. Na]ionali[tii `[tia vor fi \ns` dezam`gi]i s` afle c`, \nainte de a fi preluat` de unguri, Robank \i avea ca ac]ionari pe: Balli Group plc, London (36,5%), Asigurarea Anglo-Romn` S.A., Bucure[ti (15%), Mustafa Bayraktar, cet`]ean turc (45,5%), Vahid Alaghband, cet`]ean englez (2%) [i Huseyin Bayraktar, cet`]ean turc (1%). Acum, c` s-a mai calmat [i Vadim Vadim, stai jos [i nu mai pl\nge! , putem s` \ncheiem lini[ti]i [i s` ne semn`m:

nor sume deosebit de mari [i o sustragere de la plata c`tre bugetul statului a obliga]iilor ce rezultau \n urma v\nz`rii activului. Dat` fiind destina]ia ini]ial` a imobilului, respectiv de local de alimenta]ie public` (bar, cofet`rie, simigerie), ulterior achizi]iei institu]ia public` a efectuat lucr`ri de amenajare \n valoare total` de 5,07 miliarde lei, mutarea efectiv` \n noul spa]iu f`c\ndu-se la 01.03.2002, la 15 luni dup` achizi]ia imobilului. {i

restul e t`cere. Ba nu, e pres` de partid. PSD, normal, partid la care D`nu] cotizeaz` cu entuziasm. Cu acel entuziasm pe care ]i-l d` de]inerea a dou` magazine gen mall (Moldova [i Hala Central` din Ia[i), a unei televiziuni (Tele M), a dou` radio-uri (Vox T [i Nord Est, tot la Ia[i), a dou` hoteluri (Unirea [i Astoria, da, da, tot la Ia[i), plus a altor c\torva firme care \l fac milionar \n dolari. Curtea de Deconturi

Cotele taxelor Dun`rii


Deoarece la Cotele apelor Dun`rii nu se anun]` [i chestii de-astea, v` spunem noi: biletul `la pe care \l pl`tesc [oferii ca s` treac` Dun`rea pe la Fete[tiCernavod`, bilet pe care \l [tia]i de 50.000 (sau de 40.000, acum c\teva luni, ori de 20.000, acum [i mai multe luni), s-a f`cut brusc 60.000 de lei. Unde mai pui c`, exact c\nd a \nceput sezonul estival [i s-a spart conducta cu turi[ti, AND (sau cum i-o spune acum) a \nchis un sens de circula]ie, pentru c`ptu[eli specifice. Probabil c` e [i asta o explica]ie pentru cre[terea taxei de traversare. Ori faptul c` de acum apar [i fetele la datorie, deci se m`re[te num`rul de g`uri de pe drum? C` oile, pentru conduc`torii auto mai nonconformi[ti, au ap`rut deja. Emil Drumaru

Ozosep, ozosep, vino-ncoace s` te CEC!

Frec`m la fitness din str`buni


Spre dezn`dejdea colegului nostru Alin Ionescu, care crede c` dincolo de grani]ele jude]ului Giurgiu nu s-a muncit \n veci pe acest meleag, leag`n de cultur`, dar [i de sudoare, voi continua seria dezv`luirilor foto despre truda de veacuri a romnului. Ave]i \n imaginea de al`turi un instrument oltenesc folosit la ridicarea de greut`]i. Ansamblul om-ma[in`-curte ilustreaz` ce era pe vremuri, \n Oltenia str`mo[easc`, ceea ce ast`zi numim cu at\ta snobism sal` de fitness. O sal` de fitness rustic`, \n aer liber [i curat, de ]ar`, cu un singur aparat: suveica, incredibila ma[in`rie ]`r`neasc` de ridicat greut`]i [i modelat bicep[i. {i atunci, sala de fitness se folosea dup` un pro-

Yasser ArAPAPS

Pe autostrada Bucure[ti-Constan]a:

Probleme, demagogule?
Am folosit [i noi, zilele trecute, o buc`]ic` din autostrada Bucure[ti-Constan]a, cea inaugurat`, cu un ochi la sondaje [i cu unul la conturi, de Adi & co. La cap`tul dinspre Bucure[ti (la care ajungi trec\nd prin tran[ee urbane) \nc` se mai lucreaz`. Trebuie s` fii atent la manevrele utilajelor. Mai \ncolo, pe traseu, este musai s`-i fere[ti pe c\]iva domni muncitori, din reclama la coniacul Unirea, care traverseaz` agale uli]a de mare vitez`. Practic, circuli tot pe un [antier. E ca [i cum colegii mei ar merge pe la oameni pe acas` [i, \n timp ce ace[tia citesc revista, mai schimb` un titlu, mai bag` o semn`tur` nou` sau trag [i ei un pui de somn pe canapeaua lor, dac` aia din redac]ie este ocupat` (de Drago[ Vasile, normal).

UE ne face kile fripte


gram asem`n`tor celui din ziua de azi: de obicei, lumea mergea la sal` dup` serviciu, s` se relaxeze. Mai exact, dup` ce se \ntorceau de la muncile c\mpului, oltenii se relaxau ridic\nd recoltele. Nici nu vreau s` m` g\ndesc ce provincie bogat` [i s`n`toas` ar fi fost ast`zi Oltenia dac` sportivii ei locuitori nu s-ar fi reprofilat de pe fitness pe fotbal. Sfin]ii muncinici Bruxelles Willis Vasile Pu[ca[, ministrul Integr`rii Europene, se sacrific` pentru ]ar`: el sus]ine c` la fiecare deplasare la Bruxelles sl`be[te dou` kilograme. Pierderea de greutate s-o datora faptului c`, vr\nd s` dea bine la europeni, ministrul \[i las` la fiecare deplasare lan]urile acas`.

P\ine [i cric

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

23

protec]ia presei
Puterea maramure[ean` consum` carne de ziarist pe pine
Doi presari sunt b`ga]i \n corzi de mah`rii din Maramure[: Ioan Romeo Ro[iianu [i Teofil Ivanciuc. Ro[iianu combate la Canal 7 TV Baia Mare, unde a dat pe post o chint` de fraude comise de primarul din Baia Sprie, Valer Barboloviciu, bazate pe constat`rile Cur]ii de Conturi. Primarul l-a trt \n tribunal pe Ro[iianu, care a pierdut procesul la Apel. Institu]iile statului [i mai multe comisii parlamentare s-au f`cut c` plou` la dezv`luirile lui Ro[iianu, vizavi de fur`ciunile lui Barboloviciu. |n cele din urm`, dosarul a cerut azil politic la Curtea European` a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Teofil Ivanciuc este dat \n judecat` de ofi]erul Vlad, de la poli]ia din Sighet, pentru o brf` nesemnat`, ap`rut` \n num`rul 72 al Gazetei de Maramure[. Brfa \l d` \n gt pe poli]aiul Vlad, care ia [pag` pui [i brnz`, de la precupe]ii din pia]a de alimente sighetean`. De[i brfa nu men]ioneaz` prenumele [p`garului, totu[i, un oarecare sticlete pe nume Vlad, care s-a sim]it cu musca pe caschet`, s-a jurat pe Crucea Sudului c` Ivanciuc este autorul inform`rii [i \i cere daune morale de 150 de milioane de lei. Singurul criteriu al identific`rii sale drept f`pta[ e acela c` Ivanciuc a comis eroarea de a fi corespondent zonal. Asta, \n timp ce la poli]ia din Sighet sunt doi granguri pe nume Vlad, al]i curcani cu acela[i nume crie la posturile din Baia Mare, Vi[eu sau Bor[a, plus de asta \nc` patru tizi de-ai vardistului Vlad \[i fac mendrele \n Poli]ia de frontier` jude]ean`. Fire[te c` lacrimile poli]aiului au udat suspect de conving`tor robele judec`torilor din Sighet, satisf`cu]i c` Ivanciuc, care le-a f`cut multe zile fripte, [i-a g`sit, \n sfr[it, na[ul, [i au dat curs plngerii lui Vlad ct ai zice [pag`.

Presa, pe panoul de dezonoare


Acesta este planul de b`taie pentru turul 2 al PSD Vrancea. Nu [tim m\na c`rui pesedist a scris planul, dar se vede cu ochiul liber c`-i vorba de o m\n` de pesedist obi[nuit, care nu tremur` c\nd vine vorba s` fure ceva, fie ele [i alegerile. Nu acesta este \ns` scopul observa]iei noastre. Ce vrem s` subliniem din acest plan este prezen]a Monitorului de Vrancea \n capul listei de m`suri. A[a cum st` el acolo, cuminte [i supus, Monitorul de Vrancea nu mai poate pretinde nici m`car statutul de gazet` de perete. Poate cel mult de gazet` pus` la perete. \nt\mple. C`ci nu degeaba a mobilizat el, zilele trecute, puhoi de gardieni publici, dup` ce la o conferin]` de pres` a fost depistat un student de la Sorbona venit s` fac` un fel de practic` la un post de radio local. Deranjat c` nu a fost anun]at din timp de prezen]a str`inului la prefectur`, Martin l-a sunat pe [eful gardienilor [i a cerut s` pun` la u[` paz` \narmat` cu pulane [i semin]e pr`jite, invoc\nd iminen]a unui act terorist. De unde ideea cu terorismul? Simplu: oaspetele-ziarist de la Sorbona era cet`]ean de culoare [i, prin urmare, prezenta toate semnalmentele unui terorist. De ce-o crede prefectul Martin c` la Constan]a au voie numai suedezele este treaba lui. Oricum, la c\t de curajos se d` c\nd are gardienii prin preajm`, e de presupus c` [i \n cazul suedezelor tot la pulanele altora apeleaz`. www.freeex.org

Manual pe bune
Din trei surse diferite am aflat c` \n spatele acestei coper]i se ascunde bravo, a]i ghicit! un manual. Din alte dou` surse, diferite de primele trei, am aflat c` manualul se intituleaz` Competen]` \n mass media [i a fost editat de Humanitas Educa]ional, \n colaborare cu Agen]ia de Monitorizare a Presei Academia Ca]avencu. Manualul este pentru liceu, este op]ional [i se adreseaz` tuturor specializ`rilor. A ap`rut cu sprijin financiar de la Uniunea European`, ceea ce reprezint` o garan]ie \n plus. Pentru detalii suplimentare, apela]i la adresa: nicoleta@mma.ro.

As media

La Constan]a, jurnali[tii au ambulan]a


Romnul \[i prime[te oaspe]ii cu p\ine [i sare. A[a se zice. La Constan]a, treaba st` oarecum a[a cum se zice, dar cu c\teva mici deosebiri: atunci c\nd oaspetele are aer de ziarist, locul p\inii este luat de pulan, iar sarea se presar` pe unde trece \nainte pulanul. Sau cel pu]in a[a i-ar conveni prefectului Gheorghe Martin s` se

24

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

{coala de feste

Ce c`uta Romnia \n lume?


[tiri din presa str`in` de la ei
The Guardian scrie despre ciupercile mutant care au b`gat \n spital peste 100 de romni fugi]i \n p`durile patriei pentru o mas` mai bun`. A[a le trebuie [i burghejilor `stora care se duc prin p`duri numai dup` ciuperci, de parc` scoar]a de copac ar fi cancerigen`. Se vede treaba c` singurele ciuperci autentice [i de care po]i fi sigur r`m\n tot cele luate de pe centur`. |ntr-un spital din Mangalia, poate singurul, un porc mistre] a intrat ca la el acas` [i a distrus tot ce i-a ie[it \n cale, fiind amenin]at [i ucis \n cele din urm` de profesioni[tii crimei ca sport, v\n`toarea. Dup` mirarea dintre r\ndurile articolului, b`nuim c` Agen]ia France Presse nu prea \n]elege cum s-a ajuns la o asemenea situa]ie, \ns` noi ne minun`m doar de faptul c` porcul a reu[it s` treac` nev`t`mat de cordonul de ]igani cer[etori de la in- ceva \n comun: [i \n cazul golfului, [i \n cazul v\n`torii, se \ntrarea \n spital. t\mpl` s` dispar` ni[te bile \n Potrivit cotidianului Budapest timpul partidei. Sun, golful este cel mai trendy [i mai fi]os sport printre parveni]ii Reuters se \ntreab` din ce [i din Romnia [i c\[tig` teren(uri) mai ales de cine va fi f`cut` pe zi ce trece. Am vrea s` aducem ma[ina aia care va costa 5.000 de completarea c`, pe l\ng` golf, un euro, a]i ghicit, Dacia Logan. O alt sport care cunoa[te la parve- ma[in` ieftin` e visul oric`rui ni]ii no[tri o dezvoltare nemaiv`- european, o ma[in` bun` e visul zut` este v\n`toarea. Iar faptul c` oric`rui american, dar ca s` vicele dou` sporturi nu au nici o sezi la o ma[in` [i ieftin` [i bun` asem`nare este numai o apa- \]i trebuie neap`rat imagina]ie roren]`, fiindc` la noi au totu[i mneasc`.

Organiza]ia terorist` Al-Qaeda ar vrea, potrivit agen]iei de pres` DPA, s`-[i fac` o cas` de vacan]` pe la noi, dac` nu la munte, m`car undeva \ntr-un loc ferit de ploi [i de gheara american`. At\t ne mai trebuia, s` ne c`lc`m pe bombeuri pe la Mih`ile[tiuri cu arabii. Alo, domnu Benladenu, vezi, tati, c` alde Mitrea [i Oprea, la c\t s\nt ei de operativi [i de rapizi, repar` asfaltul \nainte de a apuca voi s` trage]i cuiu! Andreea Rompresca

Cu min]ile curate

C\inele poli]ist, cea mai productiv` criz` a omului de ordine


Poli]ia din Ia[i se confrunt` cu o criz` de c\ini poli]i[ti f`r` precedent. Fire[te, solu]iile pentru gestionarea crizei nu au \nt\rziat s` apar`: mii de agen]i din toat` ]ara au f`cut imediat recurs la organul lor intelectual, pulanul, [i sc`rpin\ndu-se cu el la t\mpl` s-au [i umplut de idei. S` le vedem pe cele mai interesante dintre acestea [i s` ne \ntreb`m care dintre ele va fi aleas`. Agentul Puiu H\[u a inventat un c\ine poli]ist electronic cu trei picioare [i multe faruri, care fuge la fel de rapid ca puiul cu acela[i num`r de picioare din banc dar, fa]` de acesta, prezint` avantajul [i noutatea c` face [i lumin`. Din p`cate, inven]ia lui Puiu H\[u nu a reu[it s` treac` cu brio probele tehnice: odat` eliberat` din les`, inven]ia s-a \mb\rligat \n urm`toarea secund` cu c`]eaua unui chestor [i a electrocutat-o mortal \ntr-un nemaiv`zut spectacol de lumini. Chestorul a dat imediat ordin ca inven]ia agentului H\[u s` fie transformat` din c\ine poli]ist electronic \n semnalizatordreapta la ma[ina biroului de criminali[ti, pentru c` [i la acest capitol, al semnalizatoarelor, poli]ia ie[ean` trece printr-o criz` f`r` precedent. La finalul competi]iei, agentul H\[u s-a declarat mul]umit c` a putut inventa m`car semnalizatorul-dreapta cu trei picioare, dar [i-a exprimat regretul c` acesta nu poate dep`[i viteza ma[inii care-l poart`. Ceva mai fericit este cazul agentului-cercet`tor Mih`i]` P`su, care s-a prezentat la concurs cu o [ocant` crea]ie genetic`: nevasta-c\ine poli]ist. El a reu[it \ntr-un timp record s`-[i \nve]e nevasta s` latre \ns`, [i acesta s-a dovedit a fi punctul slab al proiectului agentului P`su, nu a reu[it s-o dezve]e s` mugeasc`. Agentul P`su este de fapt c`s`torit cu o capr` pe care a \nv`]at-o s` mugeasc` la insisten]ele tat`lui s`u pentru c` acesta din urm`, de mod` veche, a acceptat cu greu ca fiul s`u s` rup` tradi]ia neamului [i s` ia de nevast` o capr` [i nu o vac`. |n sf\r[it, s` vedem cum au decurs testele. Inven]ia lui P`su a primit ca sarcin` s` prind` c\]iva pu[c`ria[i care voiau s` evadeze din penitenciarul Coliba[i. Ac]iunea s-ar fi putut termina cu succes dac` nevasta-c\ine poli]ist ar fi l`trat la pu[c`ria[i. Din p`cate, proasta a uitat ce trebuie s` fac` [i a mugit, a[a c` pu[c`ria[ii nu s-au intimidat [i au reu[it s` evadeze; ba, mai mult: nesim]i]ii au avut tupeul s-o [i ru[ineze pe biata nevast`-poli]ist a lui P`su, trezind gelozia acestuia, care chiar a doua zi a \naintat divor] [i a p`r`sit domiciliul conjugal f`r` m`car s-o mulg` de desp`r]ire. |n fine, al treilea proiect prezentat la concurs apar]ine genialului agent Vasile Spectroniu, cel care cu nici un an \n urm` a inventat, \n caz c` nu [tia]i, fluierul de poli]ist din uraniu suflat cu plutoniu c`ruia \ntre timp ([i p-asta sigur n-o [tia]i) i-a adus o modificare substan]ial`, transform\ndu-l \n fluier de poli]ist din plutoniu suflat cu uraniu. Genialul agent Spectroniu [i-a adaptat acum fluierul de poli]ist din plutoniu suflat cu uraniu [i l-a f`cut fluier l`tr`tor din plutoniu suflat cu uraniu. V` \ntreba]i cum a reu[it asta? Simplu: a introdus \n vechiul fluier de poli]ist din plutoniu suflat cu uraniu o bil` special` din stron]iu \mbog`]it cu cesiu, cu ajutorul c`reia ob]ine efectul de l`trat. La probe, Spectroniu a vrut s`-[i testeze chiar el inven]ia, pl`nuind s` culeag` singur to]i laurii. Dar ce nefericire: testele s-au \ntrerupt subit \n momentul \n care genialul agent a b`gat fluierul \n gur` [i a constatat c` i-a c`zut instantaneu chipiul din cap, cu tot cu p`r. E clar, spune Spectroniu, c` de vin` este numai cesiul cu care a \mbog`]it stron]iul din bila special`: probabil c` cesiul nu apucase s` se \njum`t`]easc` suficient, a apucat s` mai spun` Spectroniu p\n` s`-i cad` [i limba. Apoi, prin gesticula]ii, a mai dat vina [i pe stron]iu, suger\nd c` nici stron]iul nu mai e ce era pe vremuri cel pu]in asta am \n]eles noi c` vrea s` spun` p\n` s`-i cad` [i m\inile. La final, sup`rat c` proiectul s`u a dat gre[, Spectroniu a vrut s` se mic]ioneze pe propria inven]ie, \ns` a constatat cu uimire c` nu mai are cu ce. OSIM bin Laden

cornu de umbr`

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

25

cu m\inile curat murdare


Pe ulmile disper`rii
Dac` atunci cnd se defri[eaz` o p`dure ne cam doare sufletul, cnd n ora[e auzi de un arbore t`iat sim]i doar ni[te n]ep`turi la inim`. Ultimul junghi l-am p`]it s`pt`mna trecut`, cnd ni s-a povestit de tragedia a [ase ulmi asasina]i cu snge rece de banda de lucr`tori ai directorului ADP sector 2, pe care l cheam`, ce ironie, Lemnaru. Familia Scor]eanu are o proprietate pe strada Garibaldi, la nr. 26 C. P`mnt frumos, cu mul]i arbori, \ns` cam l`sat de izbeli[te. n zon` exist` o gur` de canal care anul trecut a strigat: Ajutor, mi intr` r`d`cina acestui ulm din poz` ntre coaste. Cu operativitate, Lemnaru a anun]at-o pe proprietar` c` va trimite oameni s` remedieze problema. Cnd a ap`rut n zon` [i proprietara, a v`zut tragedia: n loc ca ADP-ul s` sape o groap` [i s` taie acel bra] al r`d`cinii care amenin]a canalul, b`ie]ii au t`iat trunchiul [i au l`sat r`d`cina mai departe. Asta s-a ntmplat anul trecut. Se pare ns` c` cei de la ADP [i nc`lzesc sediul cu lemne, ntruct, f`r` s` fie nevoie, de atunci au mai venit tiptil [i au t`iat nc` cinci ulmi maturi de pe teren, ultimul acum dou` luni. |ntruc\t actualul [ef al ADPului din sectorul 2 pare c` e posedat de propriul nume, solicit`m urgent autorit`]ilor s` \l schimbe pe Lemnaru [i s` aduc` un om pe care s` \l cheme m`car Gr`dinaru, ca s` poat` supravie]ui [i restul ulmilor.

Festivalul na]ional Votarea Romniei, faza pe Medgidia


s` afle de aici, ar fi c` domnul Pintilie [i-a tras ni[te emisiuni tip C\ntarea Romniei pe cablul din localitate (da, au [i cablu), cu mult timp \nainte de campania electoral`, c` s-a folosit de elevii din ora[ exact ca la C\ntarea Romniei sau c` unii dintre pedi[ti era s-o \ncaseze precum la Bumbe[ti-Livezeni. {i c` dup` primul tur au ap`rut ni[te flutura[i volan]i din care \n]elegem c` rivalul lui Pintilie ar fi spus: M` doare pe mine \n p de ei [i de Medgidia lor. E greu de crezut c`, \nainte s` se vad` cu voturile \n c`ru]`, un candidat s-a hazardat s` spun` a[a ceva \n public, ca s` afle adversarii [i s` umple t\rgul de organe. |n schimb, este evident c` ora[ul [i capetele unor pesedi[ti s-au umplut deja de flutura[i. Gazeta Voturilor

{i America are securi[tii ei. Trimi[i de noi!


A trebuit s` moar` s`rmanul Ronald Reagan ca s` ne sar` iar n ochi Nicolae Melinescu, recent dat n gt de Evenimentul zilei ca fiind un slujitor al Securit`]ii. Cine s` comenteze dac` nu el? Un crainic destoinic, disciplinat [i colaborator. Dar, spun cei care lucrau n Televiziune pe vremea aia, Melinescu era reprezentant al noii genera]ii de oameni controla]i de Securitate, cu o bun` limb` englez`. Era securistul mai sp`lat care doar asculta ordine, nu d`dea n cap la oameni. Cu alde Melinescu [i {oloc am tr`it noi revolu]ia la televizor [i, trebuie s` recunoa[tem, a fost pl`cut! E, au mai murit [i oameni, dar asta e alt` num`r`toare, vom [ti cine a tras n ei cnd vom afla cine l-a mpu[cat pe Kennedy. {i, pn` atunci, desigur, Melinescu va sta la Washington ca trimis al TVR. {i imediat dup` ce vom afla cine l-a mpu[cat pe pre[edintele american, Melinescu se va ntoarce n ]ar` [i, cu acordul [efilor s`i, ne va spune [i cine a tras n noi!

Medgidia, ora[ul care l-a d`ruit umanit`]ii pe Nicu Ghear`, are de ales, dup` telenovele, praf [i comer]ul cu fier vechi, \ntre actualul primar, Mircea Pintilie de la PSD, [i fostul ministru Dumitru Moinescu, de la PD. N-a[ fi scris despre cei doi nici un r\nd dac` nu-mi atr`geau aten]ia observa]iile Pro Democra]ia, entitate care a conEcologic` Contra semnat c` lupta electoral` de aici a fost chiar lupt`, numai bun` de transmis \n pauzele de la K 1. Cu gloan]e, pulane [i alte instrumente specifice aplicate de c`tre for]ele de ordine unora dintre sus]in`torii lui Moinescu, \n cartierul sugestiv denumit Ali Baba, \n timp ce oamenii `[tia agresa]i nu au avut loc s` replice nici m`car cu ni[te lapte proasp`t direct de la ]\]`. Ceea ce nu [tie \nc` Pro Democra]ia, dar poate

Ciuvic` a intrat n ac]iune [i a ie[it [ifonat


Candidatura caricatural` a lui Mugur Ciuvic` la Prim`ria Capitalei a avut un rezultat pe m`sur`, sub unu la sut`! Intervievat dup` catastrofalul rezultat, Ciuvic` a sus]inut c` atacul s`u la B`sescu a ajutat Alian]a. Exact a[a cum violul te ajut` s` descoperi iubirea [i pl`cerile sexuale!

Crainicii de Curte Veche

Culmea ulmilor la ADP sector 2: s` tai trunchiul [i s` la[i r`d`cina care strica un canal

Alian]a Ciuvic`

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

27

v-am print, vr`jitoarelor!


C`l`taurii snt ruga]i s` urce n vagoane

A nu se iubi cu foc copiii

comunicare pe care
Termina]i-l pe Dorel!

Oferta promo]ional` de mai sus arat` c` Romnia [tie s` se adapteze cerin]elor oficialilor europeni. A[adar, doamn` Emma Nicholson, pute]i fi lini[tit`, din Romnia nu se mai export` copii. Ci doar stive de Br`du]i, metri cubi de Stej`rei [i chiar Codrini \ntregi. Prezervativul P`durex

Un bloc \n focurile ghenei


Ca practican]i ai aventurilor extreme cu 331 [i cu 66, reclama de pe autobuzele bucure[tene ni s-a p`rut n[el`toare [i chiar incomplet`. Se vede c` tipii de la National Geographic, post promovat n reclama de mai sus, nu au mers niciodat` cu autombulzelile 336, 105 [i celelalte mijloace de transport n comun din Bucure[ti. n cazul acesta nu ar mai fi ar`tat turma de c`l`tori a[a de r`sfirat`. {i pe boii nghesui]i ar fi coco]at automat [i cteva ciori, s`-i ciuguleasc` la buzunare. Tramvae victis

condica de sugestii [i reclame


Uniunea European` o coace zilnic romnilor

Ca s` vede]i ce putere au oamenii politici romni, n jude]ul baronului Mischie, un gorjean a ajuns s` fie patronul Uniunii Europene. Ilie Morega, consilier PRM, cu [anse maxime s` ajung` pre[edintele Consiliului Ju-

de]ean Gorj, a f`cut din Uniunea European` brut`rie. {i mai mult, Uniunea European` a ajuns la faliment, dup` cum singur recunoa[te patronul ei. Bravo, deci se poate! n curnd, dac` se alege [ef peste consiliul Gorjului, vom

auzi probabil de situa]ii inedite: Uniunea European` va acorda fonduri Phare, pe baz` de licita]ii corecte, numai Uniunii Europene. UE-]i-s posmagii

Dup` cum sugereaz`, finu], [i afi[ul de mai sus, ace[ti locatari au o problem` de atitudine cu ghena. Problema lor e c` ghena [i-a cam luat nasul la purtare [i le-a-mpu]it blocul. De[i, dac` ne g\ndim mai bine, ghena n-are nici o vin` c` locatarii arunc` prin ea numai ciorb` de cartofi (f`r` cartofi, numai cu p\ine), c-o \ndoap` cu moloz, c\nd vin acas` be]i [i-[i dau nevasta cu capul de

pere]i, sau c` dau drumul pe ]eav` la unele lichide ur\t mirositoare (c\nd au o problem` cu veceurile \nfundate). Nu, vina este exclusiv a tomberonului, care ar trebui construit din beton, cu o capacitate de 500 de metri cubi, confort I sporit, [i dotat cu parcare pentru c`rucioarele pensionarilor care caut` diminea]a prin gunoi. Tomberon Raider

abera]ia de libertate Am cra-va-ta mea, s\nt pion!...


Pe noi, ca agen]ie de publicitate, ne-ar interesa acest domeniu \nc` neexploatat, [i anume publicitatea din [ah. A]i putea s` difuza]i un [ah la regin` cu calul trei apari]ii consecutive la care \n loc de {ah! s` citi]i de fiecare dat` sloganul: Cai pur-s\nge numai de la Hergheliile Ploie[ti? Sau, pentru un client de-al nostru mai am`r\t, v` propunem 200 de euro pentru ca, la fiecare situa]ie \n care regele dvs. se afl` \n pozi]ie de mat, s` rosti]i mesajul Monarhia salveaz` Romnia!. Promo sapiens

UFO, viaaa]aa meaa, UFO, iniiimaa meaa


B`i, ]i-a[ fi dat banii, dar nu m` intereseaz` care-i treaba cu ozn-ul. Mi s-a t`iat de ozn-uri c\nd mi-a spus bunicul cum i-a venit lui Orson Welles povestea cu R`zboiul Lumilor: s-au \mb`tat \n gar` la F`urei [i i-a spus-o chiar el, inspirat fiind de o g`in` pe care o p\rlea \n curte [i pe care a zv\rlit-o dup` bunic`-mea, prin 27. |n loc s-o loveasc` pe bunic`-mea, g`ina asta exact m`tu[a `leia care a n`scut mai t\rziu pui vii a intrat direct \n istorie, drept un UFO. Totu[i, \]i propun s` mai adun`m vreo c\teva milioane [i s` mai facem un ozn, `la din 68. Uite cum str\ngem: d` un anun] [i spune c` [tiu pagerul lui nea Nicu, cine mi-a halit mie iaurtul `la stricat din frigiderul redac]iei [i cum s-a \mpu[cat JFK. Forma]ia O-ZN

Celor care au deschis mai trziu televizoarele le mai spun o dat`. Dorel e s`p`torul acela curentat de cteva ori pe zi, pe mai toate posturile TV, n reclama la coneac. Am ncercat s` fac apel la opinia public` [i s` atrag ct mai mul]i cet`]eni treji n mi[carea: Salva]i-l pe Dorel! O vreme am crezut c` am izbndit [i c` l-au mntuit de patimi. Disp`ruse, nenorocitul. ntr-un fel, mi-a p`rut r`u, spotul mi place la nebunie, mi-era simpatic [i ncepuse s`-mi lipseasc`, cu t`lpile lui curate ie[ind tandru de sub cear[af. Cnd, la un meci transmis acum vreo dou` zile, cine mi se curenteaz` direct, f`r` s` mai sape, [i ajunge pe patul de spital de vreo patru-cinci ori? Dorel, s`racu. P`i, pn` [i Hristos se r`stigne[te doar o dat` pe an, [i el sufer` [i pentru Dorel, [i pentru ceilal]i de[tep]i s`raci cu duhul. Ave]i mil`, fra]i ortodoc[i, fra]i fundamentali[ti! Do something, dracului! C` simt c` ncepe s` v` plac` acest m`cel finu]! Se compar` Dorel cu b`iatul cu rachiul aprig, cel nsemnat cu sirena nro[it`? Diferen]` de stil, de nalt` clas`, b`i stima]i telespectatori! Se compar` cu p`pu[ica aceea adorabil` care [i frige fundule]ul pe calorifer? Sau cl`n]`ne ca tot mitocanul care [i-a pus aer condi]ionat [i vrea s` umple lumea de meningit`? Astea sunt chinuri? Astea sunt patimi? Dac` ar fi fost lombrosianul de la rachiu n locul lui Dorel, l-ar mai fi pus la s`pat Gogu [i prietenii lui cu basculant`? Pardon, s-ar fi curentat ei [i prietenii lor be]ivani care ar fi venit s` se u[ureze n groap`, ca acei de[tep]i sezonieri, care, din cnd n cnd, n loc s` fac` bungee-jumping f`r` coard`, fac pipi pe liniile de nalt` tensiune din g`rile patriei noastre. {i abia atunci s-ar fi trezit lumea. C]i Doreli ar trebui s` moar` zilnic ca s` n]elegem c` totul e de[ert`ciune, fra]i consumatori? Hristos, dup` cum arat` statisticile poli]iei, nu a fost suficient de conving`tor. E adev`rat, a reu[it s` lanseze crucea fosforescent` de discotec`, pe care toate proastele o poart` peste buricul gol. S`-i conving` pe tic`lo[i s`-[i umple casa de icoane [i gura de dumnezei, iar pe slujitorii lui s` d`rme biserici. A[a c`, m`car de amorul artei, s` mai facem o verificare ntre Dorel [i Barabulas cu sirena. Punem pariu c` poporul l-ar l`sa n via]` pe Barabulas? Dorel trebuie s`-[i duc` sacrificiul pn` la cap`t. Dorel must die. S`-l plng` aia din spotul la frigiderul Bosch [i publicitatea s` fac` un pas nainte n tehnica vnz`rilor promo]ionale. Acum, cu 100% mai mort!

R`zvan EXARHU

28

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

Foamea culpa
Scrisoare deschis` celor care au alc`tuit listele electorale n municipiul Ploie[ti
Subsemnatul Cojocaru Ion, n`scut la 11 oct. 1937, din p`rin]ii Gheorghe [i Ana, anun] [i pe aceast` cale domiciliul meu: cimitirul Bolovani, rnd 13, nc` din 9 oct. 1993. Am ap`rut pe listele electorale la sec]ia de votare de la [coala general` nr. 6, Matei Basarab, cartier Vest [i n 1996, 2000 [i 2004. Nu m-ar deranja prea mult dac` n-ar fi avut loc [i un recens`mnt al popula]iei, pentru care s-au cheltuit bani publici. Nu m` provoca]i, c` ncep s` bntui! Ion

r`spunsuri la scrisori
Marcela Cojocaru (Ploie[ti): Am primit scrisoarea, o vom publica! Bine a]i revenit printre coresponden]i! Viorel B`lan (Bucure[ti): Ave]i dreptate s` fi]i sup`rat. Vom ncerca s` mediatiz`m [i noi cazul dumneavoastr`. par [i ]ie, haioase. Te a[tept`m [i pe viitor cu ideile deja anun]ate. E-mail-ul meu, pe care po]i s` scrii, este morar@catavencu.ro. A.G. (Vaslui): Vom verifica informa]iile referitoare la acel incident penal n care este implicat secretarul de stat. Sper`m c` nu s\nt ngropate toate dovezile.

Diplomatul (Bucure[ti): Plicul trimis con]ine pove[ti interesante. Bur]ile Verzi (BucuPute]i cumva s` ne da]i un reper re[ti): Interesante cercet`rile tale de contact, o adres` de e-mail? n istoria militar` a poporului nostru. M-am amuzat, voi pasa Bulevardul Mihalache (Bu- denumirile colegilor mei, s` vecure[ti): Dac` am reu[it s` des- dem ce vor face cu ele! lu[esc bine cli[eul, imaginea e interesant`. Trebuia s` ne scrie]i [i Ciprian Traian Sturzu (Ia[i): cteva cuvinte nso]itoare! La fel de acid ca de obicei! Mul]umim pentru ncredere. MacuMarinel A (Oradea): E chiar latura electoral` ne-a l`murit cam interesant` situa]ia din turul doi ce e nou n politic` la Ia[i. Nimic! \n ora[ul de pe Cri[! Anonim (Bucure[ti): ncheA.S.P. (Bac`u): Cam penale ia]i pamfletul trimis cu precizarea situa]iile descrise n dosarul c` v` e fric`. P`i, dac` ar functrimis. Se pare c` s-au prins [i ]iona frica [i la noi, v` da]i seama cet`]enii, dovad` rezultatele din c` n-am mai scrie nimic. Dar, din fericire, nu e a[a! Mergem nainprimul tur! te [i rdem pn` la cap`t! Pandele Cristian (Bucure[ti): Anun]urile detectate [i deIoan T. MORAR cupate de tine s\nt, a[a cum ]i se

coasa lux
rubric` permis` doar cu acordul rudelor decedate
Candida]i mor]i \n toiul campaniei am avut, votan]i mor]i am avut, slav` Domnului (ba nu: Doamne fere[te) [i, cu siguran]`, vom mai avea. Fiindc` tenta]ia de a-]i \nvia procentele \n alegeri cu ajutorul mor]ilor nu moare, ea \ns`[i, cu una, cu dou`. Iar pentru a des`v\r[i acest tablou cu natur` moart`, ast`zi v` vom relata [i despre ale[i mor]i. Sabin Bordeianu a candidat, din partea PNG, pentru postul de primar al comunei nem]ene Tarc`u. {i ca s` fie foarte clar` orientarea profund cre[-

tin` a partidului lui Becali, la doar o zi dup` tip`rirea buletinelor de vot, Dumnezeu l-a chemat la El pe Bordeianu. {i nu ca s` vorbeasc` cu el, a[a cum divinitatea obi[nuie[te adesea s-o fac` cu filozoful practician din fruntea partidului, despre soarta Stelei sau a Romniei. Ci ca s` fac` loc noii genera]ii, a[a cum o spune chiar denumirea forma]iunii. A[a c` cel pu]in dou` monede din banii b`ga]i de

Becali \n aceast` campanie au ajuns pe pleoapele candidatului moldovean. Faza cu adev`rat mortal` este c`, de[i mai toat` comuna [tia de moartea lui Bordeianu, acesta a reu[it s` ob]in` totu[i zece voturi. Vorba aceea: De mor]i numai de bine. Nu [tiu cum va interpreta analistul Dan Pavel acest rezultat, dar eu a[ spune c`, \n mod cert, omul `sta a tras partidul \n jos. {tirile de la ora chici

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

29

s`pt`m\na str`inilor
q La Sofia, la o conferin]` dedicat` OZN-urilor s-a lansat o moned` cosmic` unic`, botezat` galactos, pentru schimburile comerciale cu extratere[trii. Dar ce ne facem dac` ei s\nt obi[nui]i cu plata n natur`? Ne l`s`m sau nu ne l`s`m pantalonii jos n galaxie? q n Bulgaria, tot n Bulgaria, fra]ilor, parc` n ciuda noastr`, ministrul de Interne a avansat ideea ca poli]i[tii s` mearg` la serviciu cu buzunarele cusute. Cu sute de euro? q n Iran cic` se construie[te o rachet` secret` care nu poate fi detectat` electronic. Totu[i, cuvntul rachet` fiind de genul feminin, putem spune c` noua arm` iranian` va putea fi recunoscut` pentru c`, f`r` ndoial`, va avea fa]a acoperit` cu un v`l! q Un artist italian din New York, celebru pentru c` a decorat pere]ii unei camere cu mozarella, a mai produs o capodoper`: a acoperit un pat cu felii sub]iri de prosciutto crudo. Asta e o dovad` clar` c` arta trece prin stomac! q La Praga, n vitrina unei libr`rii, un scriitor a b`tut un record, scriind un roman n 12 ore, dup` care, n urm`toarele 12 ore, cartea a fost editat` [i tip`rit`. Opera se nume[te Jaguarul zbur`tor [i tema ei a fost aleas` prin tragere la sor]i. Hei, domnu scriitor, a]i putea scrie n 12 ore, prin noiembrie,

Meteo
|n sf\r[it, a venit [i Vremea noastr`!
Doamnelor [i domni[oarelor, nu mai suna]i la liniile erotice! Avem [i noi, aici, la Academia Ca]avencu: picioare, m\ini, pl`m\ni, e[arfe [i ochelari. De[i credem c` nu mai aveau nevoie de nici o prezentare \n zona de high-end, telefoane [i restaurante scumpe, ultimii manechini ai Academiei Ca]avencu au venit s`-[i arate curajul nebunesc cu capul descoperit. Stima]i domni, \n premier` pentru revistele de mare tiraj cu persoane importante, special pentru dumneavoastr` \n aceast` s`pt`m\n` de aur a modelingului romnesc [i universal, supermega-fantastic, f`r` s` fac` nimic,

MARIUS BOR}EA [i SORIN VULPE V~ PREZINT~ VREMEA

Recomandarea zilei: s`pt`m\na asta, datorit` vremii, paltoanele, cizmele de cauciuc [i c`[tile de protec]ie s\nt inutile la teatru. La mul]i ani! un mic roman intitulat Cum va Spre deosebire de noi, taiwapierde PSD-ul alegerile? q Un nezul are 12 vie]i n pieptu-i de taiwanez de 68 de ani a c`zut de aram`! la etajul 12 [i a supravie]uit datorit` unei prelate, unor fire [i AgenCIA de pres` unei ma[ini pe care a c`zut.

Caricatura celui mai descurc`re] grafician romn


Ultima achizi]ie a Partidului Romnia Mare este Eugen Mih`escu. Pe care nu l-au \nc`put: Partidul Comunist Romn, \n care s-a \nregimentat din oportunism; familia sculptorului activist de partid Baraschi, al c`rei gineric` amorezat pn` la pl`sele a devenit, din oportunism; Elve]ia, \n care a emigrat [i unde s-a dat disident, din oportunism; Fran]a, \n care a aterizat pentru o scurt` etap` de \nc`lzire, din oportunism; o nou` c`snicie \n care a n`v`lit ca berbecul \n oaie, dup` ce i-a dat un brnci Mihaelei Baraschi, din oportunism; o Americ` \n care s-a teleportat [i \n care s-a travestit \n evreu, din oportunism; o \ntlnire de tain` cu legionarii din America, cu care s-a solidarizat, din oportunism; o clac` de tain` consumat` \n 90, \n casa premierului Petre Roman, \n care a intrat pe fereastr`, din oportunism; o descindere la New York, \n avionul aceluia[i premier Roman, \n care s-a trt pe burt`, din oportunism; o coborre din ma[ina pre[edintelui Iliescu, din care a cobort \n genunchi la o vizit` pe litoral, din oportunism; un cu]it \n spate, pe care i l-a tras ambasadorului Romniei la UNESCO, Dan H`ulic`, din oportunism; o aburcare \n scaunul ambasadorului la UNESCO, din oportunism; o abandonare brusc` a misiunii diplomatice, dup` ce Vadim i-a f`cut oferta de a candida pe listele PRM, la un mandat de senator, [i el a acceptat-o ca pe o ofrand`, din oportunism.

Citius, Pinaltius, fortius


f`cut apel la toate cuno[tin]ele sale de matematic` \n care \[i amintea c` ap`rea cifra 2, dup` care, neg`sind nimic palpabil \n ad\ncurile cerebelului s`u pesedist, s-a enervat [i a replicat, convins c` a[a d` pe spate electoratul: Ce \ntrebare este asta? Eu nu r`spund la \ntreb`ri de clasa a VI-a. P`cat, pentru c`, \n Moldova, clasa a VI-a este de multe ori [i ultima, iar genul `sta de \ntreb`ri fr`m\nt` electoratul mult timp dup` abandonul [colar. Casa a VI-a

Mai ]ine]i minte faimoasa \ntrebare a lui Emil Constantinescu: Crede]i \n Dumnezeu, domnule Iliescu? Echivalentul moldovenesc al acestei interoga]ii profunde a fost rostit \n miercurea de dinaintea primului tur al alegerilor, c\nd Gheorghe {tefan al PNL-ului s-a \nfruntat cu principalul s`u adversar la func]ia de primar al Pietrei Neam], Rotaru Ioan de la PSD, \ntr-o \nt\lnire televizat` la Tele 7 Neam], post patronat de deputatul PSD Iulian }ocu. Biroul de Investiga]ii Pinalti a \nceput delicat cu o \ntrebare surpriz` pentru contracandidatul s`u: Spuni, ti rog, c\t fa[i radical din doi!. Rotaru a

30

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Fairia-play
Dup` ce a divor]at de America invocnd motivul clasic n orice divor], nepotrivirea de caracter, Radu Pavel Gheo s-a ntors n ]ar` [i la prima lui dragoste, literatura. Spre deosebire de majoritatea colegilor s`i, Gheo (n. 1969) a abandonat amintirile din copil`ria [i tinere]ea comunist` (mult prea la ndemn`) [i s-a ndreptat spre romanul popular. Romanul lui (lansat recent la Trgul de carte Bookarest, de Editura Polirom), Fairia o lume ndep`rtat`, este un amestec de S.F. [i heroic-fantasy, n care S.F.-ul are un rol minim. A[a cum eroul lui Cyrano de Bergerac ajunge pe lun` cu ajutorul unei bile magnetice, eroii lui Gheo au nevoie de tehnologia viitorului pentru a c`dea pe Fairia (de la fairy vr`jitoare, dar [i fermecat, vr`jit). Din acel moment intr`m definitiv pe teritoriul heroic-fantasy (un gen n care st`pn absolut este Tolkien, care n 1937 a publicat The Hobbit). Recuzita romanului este cea ndeob[te cunoscut`: un prin] n c`utarea unei so]ii, prin]esa cea c`utat`, saurieni vorbitori, o vr`jitoare, centauri, totul pe fundalul unui Ev Mediu cam n paragin`. Cunosc`tor perfect al genului, Radu Pavel Gheo nu cade n capcanele pe care aceast` specie literar` le ntinde la tot pasul. Contribuie la asta [i talentul, dar mai ales umorul autorului: prin]ul e cam n`t`r`u, analfabet, cu teorii mpotriva scrisului [i cititului; prin]esa c`utat` este gras`, are co[uri pe fa]` [i este mo[tenitoarea unui trgu[or mpu]it, care nu tenteaz` pe nimeni. Vr`jitoarea e, n schimb, frumoas` [i inteligent`. Dar farmecul c`r]ii nu st` numai n umor, ci, mai ales, n posibilit`]ile pe care o lume vr`jit` le ofer` autorului. Orice este posibil pe planeta Fairia [i Radu Pavel Gheo a ales, din nenum`ratele jocuri posibile ale nchipuirii, pe acela, mult mai subtil [i a[ spune chiar rafinat, al intertextualit`]ii culturale. Nenum`rate c`r]i snt topite n Fairia, de la Poe la Stanislaw Lem, dup` cum observa [i preafa]atorul romanului, O. Nimigean. Desigur, adep]ii lecturilor serioase (cum ar fi Omul f`r` nsu[iri) vor strmba din nas n fa]a Fairiei. Dar printre cititorii serio[i mai snt (norocul nostru) [i dintre aceia care nu se dau n l`turi s` se bucure de frumuse]ea simpl` a unor jocuri ncnt`toare [i perfect gratuite. Lor le recomand acest roman. {tefan AGOPIAN

Istoria vine m\nc\nd. Cine nu pup`, nu pap`. Tetelii se str\ng \n jurul Mafiei pentru a s`rb`tori \nfr\ngerea. |ns` nimic nu se schimb`, de fapt, \n Romnia: urmeaz` Jurnalul lui Tetelu!

o persoan` f`r` acte e o persoan` f`r` personalitate. M`celarul a iubit mai demult o fat`, dar ea a disp`rut, iar cu t\rfele nu se poate face conversa]ie. Adev`rul m`celarului este ca un fir de s\nge la g\tul pisicii: ceea ce \[i dore[te cel mai mult pe lume e un pic de dragoste. Amantul are adev`ruri de-a dreptul carnale: el iube[te femeile \n v\rst` (a avut odat` o iubit` de 60 de ani) nu pentru c` asta [i-ar dori, ci pentru c` se teme de femeile tinere. Soldatul tr`ie[te \nc` \n uterul mamei, \ntr-un uter ca o tran[ee matern` [i primitoare. Fata pe care o caut` el (prin complexele sale spa]ioase) va trebui s` arate ca mama lui. Profesorul zice ceva de poe]ii care [tiu cu mult \naintea celorlal]i. V`duva este o fiin]` calculat`, adev`rurile ei s\nt aproape aritmetice. Fata spune c` o meserie bun` \]i d` independen]`, dar asta nu \nseamn` c` ai fi vreodat` complet liber(`) sau c` po]i avea totul etc. Mode-

lul e o ea [i ea se ador` pe sine, \[i ador` sinele cu s\ni lene[i [i coapse fine nimeni nu-i va desp`r]i vreodat` sinele de ea \ns`[i, poate doar b`tr\ne]ea. Portarul relateaz` o poveste despre un b`iat care voia s` cunoasc` adev`rul, \ns` nimeni nu auzise de a[a ceva. B`iatul a c`l`torit mult [i, \n cele din urm`, a ajuns la marginea unui ora[, era deja noapte [i b`iatul s-a ascuns dup` ni[te cutii [i \ntr-una din cutii a dat peste o bab` cu unghii imense [i p`r de vr`jitoare, o f`ptur` \ntr-adev`r ur\t`. Ea era adev`rul. M`rturisesc c` mi-a pl`cut mult aceast` pies`*. Ea reprezint` debutul unui t\n`r regizor, Iulian Suman, care a f`cut totul cu mult` simplitate, o simplitate la care se ajunge, \n general, foarte greu. Iulian T~NASE
* Despre adev`r [i alte minciuni (adaptare dup` Rainer Werner Fassbinder); regia: Iulian Suman; TNB, Sala Camil Petrescu.

cinem-a p\r\t
Sylvia Dolorosa
De obicei, nu-mi plac filmele cu nume de gagici pentru c` s\nt triste. E un principiu aberant, dar s` [ti]i c` ]ine. Ultimul care m-a dezam`git s-a numit Veronica Guerin, un film irlandez despre o ziarist` care lupta de una singur` \mpotriva drogurilor. La sf\r[itul filmului a fost \mpu[cat` \n cap \n timp ce st`tea cu ma[ina la un semafor. Nici despre filmul Iris, via]a scriitoarei Iris Murdoch, n-am amintiri mai pl`cute. Dup` o b`tr\ne]e plin` de suferin]`, ea [i-a dat ob[tescul sf\r[it r`pus` de boala Alzheimer. |n fine, singurul motiv pentru care am intrat la acest Sylvia a fost c` prietena mea a citit o carte de Sylvia Plath, o celebr` scriitoare american` pe care n-o cunosc. |ntr-o anumit` m`sur`, Sylvia Plath (Gwyneth Paltrow) \mi aduce aminte de Iris Murdoch (Judi Dench). Primele secven]e \n care t\n`ra bursier` roman plin de violen]`, crime, amor nest`vilit [i toate celelalte ingrediente ale romanului de consum. Marin Preda a avut un succes imens dnd publicului ceea ce [i dorea [i cartea s-a vndut pe sub mn`, la fel ca [i blugii, la pre]uri astronomice. ({t. A.) q V` promit c` voi scrie, acum, pentru ultima dat`, despre acest subiect pentru c` nu merit` s` ne ocup`m chiar de to]i frustra]ii din cultura romn`. Un supliment cultural al unei cunoscute case de avoca]i, editat ntr-un tiraj minuscul, mestec` n oala cu confuzii [i scrie despre bomba fsit` din Adev`rul referitoare la o presupus` sp`lare de bani executat` de publica]ia noastr`. Nu le reamintesc toat` explica]ia, pe care se pare c` autorii articolului au citit-o. Vreau doar s` v` reamintesc ce poate face invidia din om. Ion Bogdan Lefter a dorit s` fie poet, dar n-a reu[it. Apoi [i-ar fi dorit s` fie [eful scriitorilor romni. Dar cum nu i s-a oferit aceast` [ans`, a nfiin]at ASPRO [i s-a f`cut [eful acestei organiza]ii paralele a c`rei activitate este doar s` dea ni[te premii, f`r` s` ajute, n alt fel, breasla profesioni[tilor. Sylvia gone[te pe o biciclet` pe str`zile din Anglia anului 1956 trebuia s`-mi sune cunoscut. Iubirea p`tima[` care se aprinde brusc \ntre ea [i poetul britanic Ted Hughes (Daniel Craig) putea de asemenea s` fie un semnal de alarm`. De aici \ncolo singura diferen]` este c` pe Iris Murdoch o consuma boala Alzheimer, \n vreme ce Sylvia este m`cinat` de o gelozie cr\ncen`, \ncol]it` pe fondul unei labilit`]i psihice. Tentativele de sinucidere se ]in lan], iar problemele din cuplu s\nt de un penibil care te face s` juri c` n-o s` mai fii gelos niciodat`. De fapt, dup` p`rerea mea de proasp`t ie[it de la Troia [i Van Helsing, filmul acesta p`c`tuie[te prin a sublinia prea mult suferin]a f`r` a pune la dispozi]ie spectatorului m`car o jum`tate de pilul` din cel mai slab anestezic. Daniel GOACE

cronica pe l\ng` teatre


Adev`rul e o minciun`, [i viceversa
Imagina]i-v` o camer`. Imagina]i-v` c` aceast` camer` are o intrare care seam`n` perfect cu o ie[ire. La intrarea \n camer` nu [i la ie[ire! st` un portar. |n mijlocul camerei se afl` o cutie \n care se afl` Phoebe, o fiin]` stranie, aproape femeie, a c`rei m\n` st\ng` (sau, poate, dreapt`) iese din cutie printr-o t`ietur` \n form` de cruce. Imagina]i-v` c` aceast` femeie care, dac` nu ar fi at\t de t\n`r`, ar putea fi luat` drept b`tr\n` este adev`rul \nsu[i, adic` tot o minciun`, fiindc` exist` \ntotdeauna un adev`r al minciunilor, ca s` \l cit`m ni]el pe Llosa. Portarul \i face adev`rului (sau, poate, minciunii) manichiura. Prin fa]a cutiei se perind`, unul dup` altul, mai multe personaje. Ele stau de vorb` cu fiin]a din cutie, \[i b\lb\ie adev`rurile lor mincinoase, \[i strig` minciunile lor at\t de adev`rate. Poli]istul este convins c`

show biz da cul]i Cogito ergo consum


q Un scriitor francez trebuie s` aib` avere personal` ca s` poat` scrie ce vrea, f`r` s` se supun` dictaturii publicului larg, adic` cenzurii zise economice care, o spun cu toat` t`ria [i dup` o experien]` ndelungat`, e mai nociv` dect cenzura politic` [...]. Cine are urechi de auzit s` aud`! De[i m` tem c` fiecare aude numai ce-i convine [i degeaba, de zece ani ncoace, vorbesc cu toat` sinceritatea despre precaritatea culturii n societatea de consum, prejudec`]ile scriitorului romn educat de Europa Liber` s\nt mai puternice dect adev`rurile proclamate de mine., declar` prozatorul Dumitru }epeneag ntr-un interviu pe care i l-a acordat lui Ion Simu]. Eu am urechi de auzit [i nclin s`-i dau dreptate lui }epeneag, dar nu n totalitate. Un bun exemplu care ilustreaz` perfect afirma]ia lui Dumitru }epeneag e prozatorul rusofrancez Andr Makine, care, dup` succesul cu romanul Pe vremea fluviului Amur, repet` la nesfr[it formula care l-a consacrat: Rusia o b`trn` fran]uzoaic` un adolescent ndr`gostit de limba francez`. Publicul vrea s` citeasc` aceea[i poveste care l-a fermecat [i Makine se supune dup` principiul clientul nostru, st`pnul nostru. q Numai c` [i n socialism publicul a avut ceva de spus. Chiar dac` disp`ruse economia de pia]` [i oferta tindea spre zero, cererea era n continu` cre[tere. S` ne amintim numai nebunia cu Kent-ul, blugii, casetele video [i, spre sfr[itul regimului, cu cafeaua. Ei bine, [i n literatur` s-a produs cam acela[i lucru. Publicul [i dorea, n lipsa unei televiziuni care s`-i satisfac` cererea, c`r]i ct mai spectaculoase. Prozatorii, n special ei, n-au ezitat s` ofere pe pia]` ceea ce se cerea: literatur` de consum. A[a a ap`rut ceea ce a[ numi literatur` de consum socialist`. Un bun exemplu pentru acest tip de literatur` este Cel mai iubit dintre p`mnteni, un

Din organiza]ia la care au aderat scriitori p`c`li]i de Lefter s-a ales praful. E o form` f`r` fond [i f`r` fonduri. Dar Lefter [i-ar fi dorit [i s` conduc` o revist` literar`. Cum Romnia literar` nu l-a b`gat n seam`, frustrat, [i-a f`cut un s`pt`m\nal de cultur` bazat pe tot felul de rela]ii ncruci[ate, pe complicit`]i de tot felul. Ca s` vede]i cam ce tip de rela]ii cultiv` Lefter, v` reamintesc faptul c` omul nostru este mare analist n ziarul lui Horic`! De altfel, putem spune lini[ti]i c` IBL este un fel de Horic` al vie]ii culturale. Buun. {i a f`cut Lefter s`pt`mnalul dup` chipul [i asem`narea sa: ar]`gos [i lipsit de substan]`. Cu aceast` formul` imbatabil` l-a dus n zona tirajelor nesemnificative, b`tndu-[i joc de finan]atorii care au crezut n himerele lui hr`nite cu invidie. A compromis [i ideea unei publica]ii alternative, ca [i pe aceea a ASPRO. Acum, acest personaj e invidios pe ni[te oameni care au reu[it, prin munca lor, s` c[tige ni[te bani. Dar, totu[i, cum s` devii bogat cnd de la na[tere e[ti desemnat s` fii toat` via]a Lefter? (I. M.)

CARTONA{UL RO[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004 |nceta]i cu r`ut`cismele! Cum adic` nu s\ntem la Euro 2004? S\ntem to]i: eu, Iord`nescu, Ioani]oaia, Gr`dinescu, maseurii [i barmanul Na]ionalei! Nu s\ntem de-ajuns? {i ce, Brazilia este? E pe dracu! Argentina? Canci! {i ce, [i-a dat pre[edintele FRF din Brazilia sau Argentina demisia c` nu s-au calificat la Europene?

31

mazeta sporturilor

F`r` griji, f`r` probleme, degust`m Europene!


balului mioritic: selec]ionerul Puiu [i pre[edintele Na[u. Desigur c` ambii se vor \ntoarce din Lusitania cu valize de \nv`]`turi [i saco[e de know-how. De exemplu, consilierul jude]ean Iord`nescu de la Ilfov va vedea la fa]a locului cum se face administra]ie public` [i local` \n Sectorul Agricol Porto. Iar pre[edintele na]ional Mircea Sandu de la FRF va constata cu pl`cere c`, \n extremitatea cealalt` a Europei, gr`tarele [i [pri]anele s\nt la fel ca pe plaiurile noastre. Ia, spune]i-i unui portughez cu carne de vac` nu se moare de foame sau c-un kil de vin nu se moare de sete! Ve]i descoperi c` pricepe tot, [i-n portughez` e fix ca-n romne[te A[a c` s` nu ne mai facem griji degeaba, stimabililor: nu-i mare pagub` c` nu juc`m la Europene. Ba, \ntr-un fel, e chiar mai bine. Nu ne mai tresalt` pitpalacu-n piept de emo]ie, nu ne mai oftic`m aiurea. G\ndi]i-v` c\t am fi \njurat dac` eram \n locul croa]ilor, s` nu ne dea arbitrul dou` un[pe metri! Cum ar fi fost dac` eram ru[i sau spanioli [i ne flu-

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


Sup`rat pe sat c` nu l-a votat aproape deloc, Dinel Staicu zice c` vrea s` scape de Universitatea Craiova. Fotbalul de la Craiova e complicat r`u. Exist` acolo a[a: Universitatea Club Fotbal SA (starea firmei: reorganizare judiciar`, lichidare, dizolvare, faliment); FC Universitatea F.E.F.S. Craiova SA probabil Facultatea de Educa]ie Fizic` [i Sport (SA?), \n func]iune; Fotbal Club Universitatea SA, firm` \nfiin]at` \n 2002, aport social de 109 miliarde, starea firmei: fuziune prin absorb]ie. Lista de ac]ionari nu este la vedere: unicul asociat este chiar lista ac]ionari, cu domiciliu \n Romnia [i cet`]enie romn`. Dinel Staicu este administrator [i pre[edinte al CA. Vicepre[edinte este un anume Staicu Marian, n`scut \n aceea[i comun` cu Dinel: Leu, jude]ul Dolj. Este cu 15 ani mai t\n`r dec\t acesta (cel pu]in deocamdat`, sus]ine colegul T`nase). Probabil, fratele mai mic, uns vicepre[edinte. Un alt administrator este Constantin Mitri]` (www.constantinmitrita.ro), membru al For]ei Democrate, ca [i Dinel Staicu. |n rest, Dinel e ac]ionar la cinci firme, administrator la zece. Mai exist` \n Oltenia: FC Oltenia SA (Adrian Mititelu), FC Electro SA (Dinel Staicu). Fra]ii Mih`ilescu de la Extensiv s\nt cu Extensiv Com SRL (plus alte cinci buc`]i). Firme [i fotbal, muic`, pentru toat` Oltenia. {i tot se ceart`.

Na, c` ne luar`m cu politica, cu alegerile, cu soarta Romniei, cu alea-alea, tot felul de prostii, [i era s` uit`m lucrul cu adev`rat esen]ial: fra]ilor, a \nceput turneul final al Campionatului European de Fotbal! P`i, p\n` [i extragerea de la 6 din 49 sau finala de la Big Brother p`lesc ca str`lucire \n fa]a unui asemenea eveniment! S` ne par` r`u c` noi (mai bine zis echipa noastr` na]ional`) nu s\ntem acolo, \n Portugalia? Ei a[, a se sl`bi! Ne ajunge c` reprezentativa noastr` a deplasat la Euro 2004 un lot format din doar doi, dar ilu[tri, reprezentan]i ai fot-

Pre[edintele FRF, acest Mircea Sandu Coco[atu al Na]ionalei de gr`tar [i [pri]ane de la Euro 2004
iera iar`[i nenorocitul de Urs Meier? {i, mam`, c\t am fi suferit dac` pierdeam, ca englezii, cu dou` boabe primite \n minutele 91 [i 92! Ne \mboln`veam de inim`, de stomac [i de fica]i, [i ne \mb`tam de sup`rare ca porcii Pe c\nd a[a, f`r` nici o grij`, urm`rim relaxa]i partidele [i coment`m doar spectacolul sportiv. Uneori, nu s-ar zice, g`sim [i anumite motive de m\ndrie patriotic`: de exemplu, \ntreb\ndu-ne ce caut` la un turneu final ni[te m`ciucari ca `ia din echipele Elve]iei sau Croa]iei, \n timp ce noi, evident mai rafina]i, am r`mas acas`. De fapt, hai s-o spunem pe-a dreapt`, noi s\ntem cumva prezen]i la Europenele acestea. Prin intermediari. Uite, Portugalia, \n meciul de deschidere, a ar`tat ca o Romnie obosit`, cu posesie steril`, atacuri stereotipe [i un Figo \n rolul lui Hagi la apusul carierei. P`i, dec\t s` tr`im o asemenea triste]e, mai bine urm`rim veseli partida dintre Italia, care ne-a eliminat \n preliminariile World Cup 2002, [i Danemarca, aia care ne-a eliminat \n preliminariile Euro 2004. Pe bune, de trei zile-ncoace, p\n` acum ne place. Fotbal bun s` fie [i [pri]ul rece-n frigider, c` Romnia, mai las-o, vedem ce-om face cu ea mai pe la toamn`! Viorel MO}OC

Eva Hen]igova

O ]ar` pe nume Sportugalia


Coresponden]` special` de la struind st\ngaci \n careul de 16 trimisul nostru special \n fa]a centimetri al Laurei Andre[an. televizorului Portugalia-Grecia 1-2 Campionatul European de |nfr\ngerea Portugaliei din Fotbal a \nceput s\mb`ta trecut` meciul inaugural seam`n` oare[i lini[ti]i ne-am a[ezat la locu- cum cu e[ecul PSD-ului \n rerile noastre, \n fa]a televizorului centele alegeri locale. Arogan]` [i a nevestelor, acolo unde ne-a a fost [i acolo [i aici, incompef`cut rezervare, \nc` din noiem- ten]` a[ijderea, iar c`pitanii de brie anul trecut, domnul selec]i- o[ti, Figo [i respectiv Adrian, se oner vicepre[edinte PSD Ilfov \ndreapt` cu pas \ntins spre fiAnghel Iord`nescu. Cu berile [i nalul unor cariere interesante copiii g`l`gio[i \n frigider, cu [i extrem de b`noase. telecomanda \n m\n` [i cu proM` g\ndesc c` e totu[i o chesgramul meciurilor pus cu grij` tie s` fii ]ar` gazd`, ca Portusub sticla m`su]ei de cafea din galia. Avantajul e c` [i dac` ie[i sufragerie, vreme de trei s`pt`- \nc` din grupe nu poate nimeni m\ni o s` m\nc`m, dormim [i s` te trimit` acas`. Abia a[tept vorbim singuri doar fotbal. Mai s` fim [i noi o dat` organizatori. bine s`-i vedem pe ai lor evolu- Cu nea Puiu pe banc`, vom c\[\nd pe marile stadioane ale Por- tiga toate meciurile, mai ales tugaliei dec\t pe ai no[tri con- dac` le vom juca \n nocturn`, la lumina lum\n`rilor. Spania-Rusia 1-0 |n afara faptului c` ru[ii joac` mult mai prost dec\t o arat` scorul final, acest meci s-a remarcat [i prin faptul c` unicul gol al meciului a fost marcat de o rezerv` intrat` \n teren cu 36 de secunde \nainte. Eu \n locul ru[ilor a[ cere ni[te relu`ri la faza asta, deoarece am impresia c`, \n momentul [utului, Valeron, autorul golului, nici nu-[i d`duse jos treningul de pe el. Elve]ia + Croa]ia = zero Meciul a \nceput la primul fluier al arbitrului [i s-a \ncheiat la ultimul. Acestea au fost cele mai importante faze ale jocului. |n intervalul `sta, ni[te b`ie]i care nu [i-au g`sit servicii mai bune au alergat dup` o minge. Sau, mai bine zis, o minge a alergat dup` ei. Meciul s-a terminat indecis: nici ei n-au reu[it s` prind` mingea, da nici mingea n-a reu[it s`-i prind` pe ei. Fran]a-Anglia 2-1 |n timp ce englezii se \ndreptau deja spre cabine felicit\ndu-se pentru victorie, Zidane o b`g` de dou` ori \n a]e [i aduse 3 puncte Fran]ei, \n care nu mai credea nici tabela de marcaj. Cu toate astea, englezii p`streaz` [anse intacte la locul \nt\i, decernat echipei cu cel mai frumos echipament de joc, \n caz c` nu-i vor prinde p\n` atunci suporterii la ie[irea din vestiar.

32

academia CA}AVENCU
Nr. 24, 15-21 iunie 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

Carne este
Jum`tate din firmele produc`toare de carne vor trebui \nchise \n momentul ader`rii la UE pentru c` nu corespund normelor europene. Pe pia]a produc`torilor de carne romni vor r`m\ne doar cei care au produse de calitate. Adic` produc`toarele.

De ce nu mai vor ungurii Ardealul


Cine [i-ar fi putut \nchipui \n urm` cu 10 ani c`, dup` trnte dramatice de strad` cu ecou interna]ional, \mbrnceli parlamentare \n registru dmbovi]ean, statui mzg`lite cu inten]ii criminale, h`r]i de-ale patriei cu Ardealul decupat, universit`]i [i consulate refuzate, complexe de superioritate grofice contra complexe de inferioritate cu taraf, UDMR-ul, partidule]ul care se lupta cu dou` partide deodat`, PDSR [i PUNR, va deveni c`]elu[ul de [ase al inamicilor s`i istorici? Sau, dac` vre]i, sec]ia maghiar` a PSD-ului? Ce mai, o frumuse]e de sindrom Stockholm (sindromul \namor`rii victimei de terorist). Nu erau pe vremurile acelea companioni mai de n`dejde ai ziari[tilor acredita]i dect parlamentarii unguri. Dac` PSD-ul comitea vreun m`i animalule la adresa presei sau a societ`]ii civile, nu exista un mai vajnic european \n parlamentul romnesc dect ungurul ales. Ast`zi, dup` patru ani de concubinaj cu sudi[tii social-democra]i, voca]ia democratic` ini]ial` a civiliza]iei erdelyene s-a transformat \ntr-un [men economic la nivel \nalt, \ntr-o autostrad` cu dou` benzi a trocului politico-financiar. Cheresteaua, asfaltul, licita]ia, comisionul au sus]inut de-a valma legea presei \mpotriva ziari[tilor, legea partidelor \mpotriva lor, legea alegerilor locale \mpotriva alegerilor, fraudele referendumului constitu]ional \mpotriva Constitu]iei, bugetele anuale \mpotriva comunit`]ilor locale [i alte jocuri, poturi [i focuri de arm` ale partidului-stat. Corup]ia a fost cea mai eficient` for]` de men]inere a p`cii, iar traficul de influen]` a fost \ntruchiparea \mp`ciuitorismului etnic. Uniunea Democrat` a fost \nlocuit` de \nfr`]irea cleptocrat`. Ceea ce se putea transforma \ntr-o Iugoslavie a devenit un Maidanistan. Ceea ce se anun]a ca un arbitraj elegant al democra]iei, un control intransigent al capitalismului de cumetrie, a e[uat lamentabil \ntr-o pr`duial` ce transcende istoria. Gospodarii maghiari nu mai au nici un motiv de superioritate. UDMR-ul ne-a \nv`]at, la rndul ei, c` politica e nu numai curv`, ci [i kurva.

Liviu MIHAIU

O ciorb` mare c\t o mare br\nz`


Un tulcean vrea s` fac` cea mai mare ciorb` de pe[te din lume. Deocamdat` caut` cu disperare o butelie cu care s` poat` da \n clocot Marea Neagr`.

Ban la ban fuge


Un poli]ist a fugit cu banii captura]i de la clanul de trafican]i de droguri Duduianu. Se pare c` el este dispus s` dea banii \napoi, dar cu condi]ia s`-[i poat` re]ine [paga din ei.

S`pt`m\na romnilor
Hai s` ne urnim cu ]ara!
Gata, pauza s-a terminat, voturile s-au num`rat, ai lui B`sescu s-au scos, furturile s-au semnalat, r`nile PSD-ului s-au lins... Acum, scula]i-v` de pe urechea pe care tocmai v-a]i culcat pentru c` s`pt`m\na asta ave]i din nou treab` cu [tampila pe la sec]iile de votare: care s` v` sus]ine]i candidatul \n turul doi, care s` v` sus]ine]i examenul de bac. C`ci, spre ghinionul elevilor din clasa a XII-a, turul doi al alegerilor locale s-a suprapus cu bacalaureatul. Mi[to, nu? Care va s` zic`, anul `sta electoral \n Bucure[ti, subiectele lu `[tia micii la bac vor fi pe sistem gril`. Ia, toat` lumea s` scoat` o foaie de h\rtie! Scrie]i dup` mine: Scur-t` re-ca-pi-tula-re pen-tru bac. |ncep\nd de la geam: nr. 1, nr. 2, nr. 1 etc. Acum, la sectorul 1... {tie cineva? Andrei Chiliman (DA) sau Vasile Gherasim (NU). La sectorul 2 Anca Boagiu contra Neculai On]anu. La sectorul 3 Negoi]` cu Ple[ca. La sectorul 4 Mihalache versus Inim`... roiuuu. La sectorul 5 Vanghelie \mpotriva gramaticii limbii romne, iar la sectorul 6 Darabont contra Potera[. Astea-s subiectele! S` nu v` prind c` copia]i gre[it Ciorbea de la PN}CD sau Ciuvic` de la AP c` v` dau la to]i nota 1%! Ca s` v` men]inem tonusul de \nving`tori o s` continu`m cu [tiri pe aceea[i direc]ie: pentru a se dedica \n totalitate luptei cu contracandidatul Boc, Rus [i-a dat demisia s\mb`t` din func]ia de ministru de Interne. Poli]i[tii din Cluj au acum o problem`: dac` candidatul Rus nu mai e [eful lor, atunci ei cu cine or s` voteze \n turul 2? Cu domnul colonel Vochin`? Da `sta nu e \n turul 2, ci e la TVR-ul 1... Octav Cozmnc` despre Capital`: Deci, n-am c\[tigat-o, dar nu putem spune c` am pierdut-o. Deci, domnu Cozmnc`, deci, v` spunem noi: deci, nici n-a]i c\[tiT gat-o, nici n-a]i pierdut-o! De fapt, n-a]i mai g`sit-o! Dan Ioan DIP Popescu vrea s` \l invit` pe Traian B`sescu, cel care [i-a pus energia personal` Marean Vanghelie \napoi \n PSD. \n folosul bucure[tenilor, [i Dan Ioan Popescu, cel care a pus Social-democra]ii trebuie s` aib` energia ]`rii \n folosul lui personal mare grij` cu aceast` mi[care. A, nu pentru c` ar strica imaginea nu mai [tie s` cite[te literele P, candidatul la preziden]iale Cor Ca s`-l ]in` minte oltenii partidului. Ci pentru c`, analfa- S, D [i s` nimereasc` \napoi neliu Vadriam N`stador. Pen- lui, ca ultim` realizare a manbet cum e el, Marean ar putea s` \n PRM, PUR sau, dracu fere[te, tru c` tot vrea s` relanseze cre[- datului s`u, baronul Mischie \n PNL Cmpineanu. Apropo tin-democra]ia \n Romnia, Gigi \nfr`]i Gorjul cu Lazio. Bravisside partide [i negocieri, Vio Hrebe Becali zice c` a primit un semn mo, signor Misquie! Multo a dat liber PSD-ului la alian]e cu de la Dumnezeu: d\nsul a ob]inut grea]ie! Arivederci, du-ti \nv\rtinPRM sau PUR. Cele mai mari 666 de mandate de consilier. M` du-te!. [anse le-ar avea o alian]` de tip \ntreb cum o s` fie c\nd o s`-i PS-PR-MUR, un fel de Partidul trimit` un semn \nsu[i NecuraCronic` Social-Romn Mare Umanist, cu tul. a lu {tefan a Petrei

Golul de [aur
Statistic`: romnul consum` pe an, \n medie, 0,14 grame de bijuterii de aur. Rromii consum` ceva mai mult, statisticile plas\ndu-i mult mai bine at\t la br`]`rile din aur, c\t [i la cele din metale mai modeste, ca o]elul.

Auzi, Dipule, mersi pentru ideea cu Geoan` la prim`rie. Mi-a pl`cut. Acuma te rog s` te ]ii de cuv\nt [i s`-l bagi tot pe el la pre[edin]ie, ca s`-l ajut`m [i pe Stolojan s` ia din primul tur.

Dai un ban, da stai \n coast`


Cic` ungurii \ncep s` vin` la cump`r`turi \n Romnia din cauza alinierii pre]urilor din ]ara lor la cele din UE. S` sper`m c` la noi nu-i Ardealul mai ieftin ca \n UE.

O etnie plin` de rromosexuali


Potrivit unui studiu UNAIDS, rromii cred c` SIDA nu se poate transmite prin sex anal. Iat` a[adar de ce cet`]enii lui M`d`lin populeaz` cu at\ta insisten]` pu[c`riile: ca s` se protejeze de SIDA!

Un candidat \n gratiile aleg`torilor


PSD Timi[ a avut pe lista pentru Consiliul Jude]ean un candidat cercetat pentru delapidare, deturnare de fonduri [i \n[el`ciune. ~sta om popular, \l [tiau to]i infractorii dup` afi[ele electorale fa]`-profil de la sec]iile de poli]ie.

Ve[ti bune

1, 2, 3, 4, 5, [as Cupa [i Campionatu, numai la tev!


A-nceput Campionatul European de Fotbal. Asta e bine, mai ales dac` ]inem cont [i de ora de difuzare: timp de o lun`, Romnia se va scula cu ochii injecta]i de nesomn [i bere \ntins` p\n` dup` ora 1 noaptea, zi de zi, dac` putem zice a[a. Nu c` s-ar sup`ra cineva c-or s` sar` ro]ile la Mercedes-urile fabricate pe durata Campionatului European de Fotbal din cauza oboselii muncitorilor c` n-or s` sar`, c` nu-s f`cute la Buz`u dar nu puteau [i `[tia s` pun` toate meciurile duminica asta, s` nu ias` pesedi[tii din case [i s` se voteze \nc` patru ani primari [i consilieri! Bulgarii de la Campionatul European au [i \nceput s` se certe. ~sta e [i norocul nostru: s` se certe bulgarii \nainte de meci [i s` nu r`m\nem singurii din Balcani care n-au dat [i ei cu picioru-n minge anul `sta. P`i, dac` letoni s\nt, Elve]ia este, Croa]ia nu mai vorbim m`car bulgarii s` ia b`taie [i pentru noi, care st`m acas`. Ne vedem \n 2006, c\nd o s`-i batem pe bulgari da numai la meciul vedetelor, la meciul de retragere al lui Balakov. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche