Sunteți pe pagina 1din 30

Anul XIV nr. 41 (670) 12-18 octombrie 2004 32 de pagini 15.

000 lei

Baronii de la ]ar` \nva]` arogan]a:

|l dau dracului de statut! |l dau dracului pe N`stase! |l dau dracului pe Iliescu! Ie[i, f`, afar` din partidul meu!
s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

O scrisoare de contrainforma]ii pierdut`

C`pitan de curs` lung`, [antajat de trasei[ti pe distan]e scurte M

isterioase s\nt c`ile domnului N`stase, dar [i mai [i s\nt [antajele care ne tulbur` via]a politic` de la o vreme. Cine l-a [antajat pe B`sescu, aproape c` v` spunem noi \ntr-un clarificator dosar Chix din pagina 17. Dar cine l-a pus pe respectivul s` \l [antajeze pe candidatul Alian]ei la pre[edin]ie, asta nu mai putem s` v` spunem. S\nte]i [i voi destul de mari [i de inteligen]i ca s` v` da]i singuri seama.

a Comana, la ]ar`, primarul este pesedist. Este un mic [ef peste toat` suflarea locului. Tot ce mi[c`-n zona aia, r\ul, ramul, apa cald`, \i e slug` numai lui. Primarul este, ca orice pesedist care se respect`, un dictator doar c` unul m`runt, de la un miliard \n jos. C\nd e s` fac` ordine \n filial`, \n micul lui partid PSD de la ]ar`, o face dup` cum \l taie. Capul. La ]ar`, la PSD Comana, statutul, N`stase [i Iliescu s\nt mai da]i la dracu dec\t \n Pia]a Universit`]ii. Asculta]i cu ochii vo[tri o \nregistrare cu primarul arogant \n

Pagina 17

Pagina 6

Sc`pa]i din laboratoarele serviciilor secrete, mutan]ii din PCR \n FSN, FDSN, PDSR, apoi \n PSD+PUR declan[eaz` \mpotriva opozan]ilor

R~ZBOIUL SECHELELOR
Iar eu vin din trecut. Vestea proast` este c` o s` fiu marginalizat la Editura Tehnic`. Vestea bun` este c` imediat dup` asta vine momentul Decembrie 89, dup` care voi avea nc` trei mandate de pre[edinte.

M-am ntors din viitor. Vin din Germania. Vestea bun` este c` ei snt naintea noastr` cu zece ani. Vestea proast` este c` noi sntem n urma lor cu o sut` de ani.

Stolojan se ntoarce. Imperiul lui N`stase contraatac`. Fantomele trecutului amenin]` nava fragil` a comandantului B`sescu. Cine va pierde din aceast` nfruntare? Tot noi, romlanii.

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

Dup` boi, pesedi[tii [i-au asigurat [i votul g`inilor


At\t de bine a \nceput s`-i cad` lui N`stase putoarea de sat nesp`lat \nc\t, se [tie deja, s-a apucat s` cutreiere ]ara f`r` prea multe protocoale [i f`r` s` mai anun]e oficialit`]ile locale, ba chiar mai are pu]in [i merge cu Dacia sau cu motoreta Hoinar. Acum ceva vreme a ap`rut surprinz`tor, precum crucile pe fundul lighenelor sau pe coaja copacilor, la o ferm` de p`s`ri din Iernut, jude]ul Mure[. Acolo s-a \mprietenit cu o g`in` care, sus]ine premierul, i-a [optit la ureche c` va vota cu PSD la parlamentare [i cu N`stase la preziden]iale! Presupunem c`, \n schimb, \n spiritul atitudinii de umil pe care [i-a tras-o \n ultima vreme, fermierul de la Cornu a promis galinaceelor din toat` ]ara c` le va num`ra ou`le.

Brfe, [menuri, [u[anele


Audierile pe care le-au NNCurtea de arbitraj (trei aravut reprezentan]ii Romniei la bitri, un canadian, un american [i un englez) a B`ncii Mondiale (ICSID) \n procesul cu Noble Ventures (fo[tii proprietari ai Combinatului de la Re[i]a) s-au terminat smb`t` lamentabil pentru noi. La \ntrebarea: Ce-a]i c`utat la manifesta]ia muncitorilor unei fabrici private?, Ovidiu Mu[etescu a declarat \n fa]a cur]ii, deosebit de inspirat pentru un fost ministru al Privatiz`rii: M-am dus s` sprijin muncitorii \n fa]a capitali[tilor americani!, r`spuns care a produs rumoare [i a mic[orat [ansele ca Romnia s` c[tige acest proces. Se pare c`, \n sistemul american, la desp`gubiri intr` [i profitul pe care fo[tii proprietari l-ar fi putut face dac` ar fi fost \n continuare \n posesia fabricii, ceea ce s-ar putea s` ne coste pe noi, contribuabilii, peste 50 de milioane de dolari. Contactul lui Juan Carlos cu Arpad Sarkany l-a contaminat pe rege cu nesim]irea ceau[ist`. Arpad Sarkany a mo[tenit vn`toarea a[a cum a mo[tenit regele Spaniei tronul: tat`l s`u a fost [ef de vn`toare pentru Ceau[escu. Azi, firma fiului este principalul client al PSD-ului la vn`tori pentru [tabi: Abies Hunting prime[te de la Regia p`durilor aproximativ 85% din cotele de urs aprobate. Ce face cu cota asta s-a v`zut \n week-end-ul trecut, cnd musafirul s-a dedat la un adev`rat m`cel: gonacii au b`tut 40.000 de hectare, au scos cam 30 de ur[i, dintre care regele a omort nu 5, ci 9 \ntre care [i 2 femele gestante; asta \n plin` campanie a organiza]iilor care reclam` faptul c` ur[ii sunt mult mai pu]ini dect cifra votat` de parlamentarii pesedi[ti; dar, dincolo de chestiunea intern`, morala unui vn`tor de vnat mare este incompatibil` cu asemenea cantit`]i; oricum, se pare c`, \n sfr[it, au \n]eles [i ur[ii c` avem o cot` prea mare de parlamentari PSD. Militarii sunt sidera]i de tot mai frecventa suprapunere de func]ii \ntre biroul de pres` [i institu]ia purt`torului de cuvnt ale Armatei. Zilele trecute l-a]i tot putut vedea [i auzi pe lt.-colonelul Gelaledin Nezir, care a gestionat prost [i c`znit criza de imagine a ministrului Pa[cu. Nezir \mbrac` clandestin uniforma marinei militare. El este infanterist, fost instructor cu \nv`]`mntul UTC [i transferat \n Direc]ia de protec]ie [i siguran]` militar` n`scut` din cenu[a Direc]iei IV, de Contrainforma]ii militare, a fostei Securit`]i. Colegii lui Nezir \i spuneau cu duio[ie Gelu. Glad [i Menumorut au fost [i ei ofi]eri de contrainforma]ii \n vechea Securitate romn`. Nimeni nu [tie ce mai drege Virgil M`gureanu dup` fuziunea Partidului Noua Romnie, pe care \l conduce, cu Partidul Democrat. Ultima dat`, M`gureanu a fost v`zut pe 27 septembrie, dup` un[pe seara, la restaurantul Minion din Pia]a Amzei, [optind la aceea[i mas` cu Valeriu Stoica [i Dinu Patriciu. Medii informate din PD sus]in c` M`gureanu este complet izolat \n Alian]`, care nu i-a promis nici un rol, \n situa]ia victoriei \n alegeri. M`gureanu este un fel de Robinson Crusoe, care se sf`tuie[te doar cu colonelul Chilin, acest indian Vineri cu care a \ntemeiat cndva Serviciul Romn de Informa]ii. De]inem prima atestare documentar` a unui jaf silvic, comis de un secretar de stat din Ministerul Agriculturii. E vorba de Adam Cr`ciunescu, fostul director al Direc]iei Silvice Arad. Pn` s` fie avansat secretar de stat, \n august 2003, Cr`ciunescu a ras ilegal fondul forestier na]ional productiv al ocolului Sebi[-Moneasa. Valoarea prejudiciului este apocaliptic`. Jaful a fost mu[amalizat de c`peteniile PSD. Pentru detalii, c`uta]i nota 670 din august a.c., a Direc]iei teritoriale de regim silvic [i vn`toare Timi[, cu privire la verific`rile efectuate la Sebi[Moneasa. Surpriz`! Ioan Ouatu, fostul [ef al Serviciului de eviden]` informatizat` a persoanei Neam], demis cu surle [i trmbi]e de ministrul S`niu]` pentru nereguli grave n rela]iile

Alte]`, ca patriot romn v` spun: ave]i grij` ce alian]e face]i cu nobilimea apusean`! Am citit, de exemplu, 400 de pagini din dosarul Contelui de Monte Cristo [i vreau s` v` spun c` b`iatul e recidivist! Nu-]i mai povestesc ce maestru al dezinform`rii este baronul Mnchhausen Pe lng` el s\nt mic copil.

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE

NNN

NNN

Umil Constantinescu

A[ez`m\ntul cultural

(BULETINUL ACADEMIEI) R E DAC}IA: {tefan AGOPIAN Ion BARBU Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Redactor-[ef: Doru BU{CU Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCUI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabriel DROGEANU Consilier tehnic: Florin IARU Alin IONESCU Eugen ISTODOR {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC Augustin JULEA Redactor artistic: Octav MARDALE Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: Viorel MO}OC Drago[ MU{AT Grafician: Bogdan PETRY Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Mihai BURCEA (documentarist) Reporteri: Alexandru C~UTI{, Alexandru DU}U, Daniel GOACE, C`t`lin MATEI, Alexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VASILE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi. Marketing Director: Sorin AXINTE axu@catavencu.ro PR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIONI}~ laura@catavencu.ro Promotion Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro Traffic: Ioana Ingrid WEINERICH ioana@catavencu.ro Coordonator distribu]ie: Cristian DOMNI}EANU cristi@catavencu.ro Design: 2002 Concept Multimedia Vlad ARGHIR & Florin IARU Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Publimedia International Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora senior sales manager DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, , Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 3, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

NN

Tn`rul {tefan Dimitrie Ferdinand, din familia princiar` Sturdza, f`cnd conversa]ie de salon cu arestocratul Virgil M`gureanu, un duce de nas
cu publicul ale func]ionarilor de la ghi[ee, este actualul [ef al aceluia[i serviciu, care se nume[te acum Serviciul pa[apoarte. Totul nu se explic` dect prin faptul c` este vechi pretenar cu Virgil Ardelean, fostul s`u [ef de la 0215, care a tras ni[te sfori pentru el. Prietenul la sfor`rie se cunoa[te. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

NNN

NNN

Bula demnitarului
cu func]ii publice importante, ci aceia care s\nt implica]i \n ac]iuni de crim` orgaTraian B`sescu (primarul Capita- nizat`. Gyrgy Frunda (senator UDMR): lei): Adriane, nici nu [tii c\t de mic \nEu cred c` a-l legitima pe Corneliu Vacepi s` fii. O s` fie toat` ]ara a[a cum e Capi- dim Tudor este ca [i cum ai \ncerca s-o faci pe Laura Andre[an fat` mare. tala. Gigi Becali (pre[edinte PNG): ResCATEGORIA pect legea, dar nu m` duc la Parchet.
CATEGORIA

VERDICT: RIM~

Io nu cred c` Genic` Boeric` e mare na[ la Mafia din Dolj, cum a zis presa! Iesclus! Cum s` fie el na[ din moment ce e finu meu?

G|NDIRE CU PREMEDITARE

Emil Constantinescu (pre[edinte TRECUT-AU BANII Ion Dol`nescu (deputat PRM): MiAP): Dac` fo[tii mini[tri CDR au fost ho]i, de ce s\nt acum \mpreun` cu Pute- e-mi place [i s`racul, [i bogatul. rea?
CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

GENERALUL E GOL!

ACESTE CUVINTE NE DOARE

Anghel Iord`nescu (antrenor PSD Ionel Bl`nculescu (ministrul ConIlfov): Dac` \mi repro[ez ceva? Da, \mi trolului): Doamn`, nu trebuie s` uit`m repro[ez. Ce? Nimic. de prezum]ia de nevinov`]ie.
CATEGORIA

EMIL BOBU
Ioan Amarie ([eful PNA): Nu \nseamn` neap`rat c` marii corup]i s\nt cei

CATEGORIA

BECALI BABA {I CEI 40 DE CONDUC~TORI

Dup` succesul [lag`rului publicitar Boero, Boero!, s-ar putea ca deputatul Ion Dol`nescu s` fie chemat la tribunal ca s`-l cnte pu]in [i pe finul s`u Boeric`, Boeric`

Gigi Becali (pre[edinte PNG): Du- din aceast` candidatur` va c\[tiga Rom- ]ii Craiova): Nu [tiu dac` era cazul s` p` ultimele evenimente politice care s-au nia. m` deranjez pentru 37 de miliarde. \nt\mplat \n ]ar` [i la rug`mintea a 40 de |ntunericitul conduc`tori ai PNG, m-am hot`r\t s` can- CATEGORIA didez la cea mai \nalt` func]ie \n stat. Nu DINEL, DINEL DE AUR Dinel Staicu (patronul Universit`conteaz` dac` voi pierde sau voi c\[tiga,

Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: office@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004 F`cea tovar`[ul Ceau[escu un c`cat, v` rog s` m` crede]i, uite a[a de mare [i m` ntreba seara pentru a doua zi: Vrei s` m`nnc [i c`p[uni pentru arom`, P`unescule? Z`u, atta grij` nu mai g`se[ti la conduc`torii din ziua de azi orict ai c`uta!

Adev`ratul dosar de Securitate al senatorului Adrian P`unescu


La 14 octombrie 1976, scriitorul
Ion L`ncr`njan publica \n s`pt`mnalul Flac`ra, condus de actualul mah`r PSD Adrian P`unescu, articolul Capital [i dobnd`, care a avut efectul unei bombe: 1) a strnit o neobi[nuit` viermuial` printre profitorii regimului comunist, care s-au dus cu pra la Securitate [i i-au cerut scriitorului capul; 2) Securitatea i-a deschis dosar de urm`rire informativ` (codificat DUI, \n argoul poli]iei politice); 3) Securitatea a demarat o neobi[nuit` opera]iune de supraveghere informativ` a scriitorului L`ncr`njan, inclusiv prin mijloace tehnice; 4) a folosit \mpotriva sa inclusiv agen]ii ei de influen]`; 5) \n DUI apar dovezi irefutabile despre faptul c` Adrian P`unescu [i Eugen Barbu au fost agen]ii de influen]` ai fostei Securit`]i. Materialul de mai jos este rodul unei anchete derulate pe parcursul a trei ani, care va demonstra cu documente provenind din arhiva CNSAS c` Adrian P`unescu a comis acte grave de poli]ie politic`. p` de scurgere a valorilor [i un nou precedent. Drept urmare, la 9 octombrie 1976, Direc]ia I, Informa]ii interne, a DSS concepe Planul de m`suri \n DUI codificat Laurian, privind pe scriitorul Ion L`ncr`njan. Planul a fost coordonat de c`pitanul Opri[or Oni]iu, din cadrul biroului Direc]iei I, care se ocupa de scriitori, ajutat de c`pitanul Ion Munteanu, iar munca lor a fost coordonat` de colonelul Biri[ [i de lt.colonelul Bojin. |n cele de mai jos vom reda ad litteram Planul de m`suri al Securit`]ii. Intertitlurile [i observa]iile apar]in redac]iei:

Pile [i contrapile, band` [i contraband`


Cel mai contestat [ef de regional` vamal` din ]ar` a fost, nc` de la numire, C`lin Vesa, [eful Direc]iei Vamale Oradea. Scriam deun`zi c` Bl`nculescu l demisese acum o lun` din func]ie, depistnd n urma unor controale nenum`rate nereguli n activitatea institu]iei (oficial), precum [i unele afaceri de cap` [i [pag` (neoficial). Pe ce a f`cut Bl`nculescu au scuipat tocmai pilele lui Vesa, pile care merg pn` la cel mai bogat fost redactor de editur` militar` din Europa. Sup`rat c` Talpe[ l-a ru[inat, Bl`nculescu a amenin]at c` va da n vileag presei dovada c` Vesa a fost omul din umbr` al contrabandei cu petrol ce l-a avut ca cap (!) pe Adrian T`r`u, fiul fostului prefect de Bihor. Apropo, intereseaz` pe cineva de la IGP c` T`r`u nu are mandat interna]ional de urm`rire, deci c`, tehnic, el poate reveni oricnd n ]ar` f`r` s` p`]easc` nimic?

Pornind de la noua situa]ie operativ`


determinat` de reac]iile negative st\rnite \n r\ndul unor cititori, de ultimul articol semnat de Ion L`ncr`njan, \n rev. Flac`ra din 14 oct., ne propunem s` stabilim urm`toarele aspecte: dac` a redactat \n mod inten]ionat articolul amintit, cu scopul de a crea o stare de spirit necorespunz`toare \n r\ndul unor anume categorii de persoane, motivul ce l-a determinat, surse de inspira]ie; ce alte lucr`ri mai are redactate sau \n preg`tire care prin con]inutul lor pot da na[tere la interpret`ri sau agita]ie \n r\ndul cititorilor; convingerile sale politice [i atitudinea sa prezent` fa]` de politica partidului \n domeniul crea]iei literare. (Observa]ie: adnotare pe [traiful paginii, f`cut` de superiorii lui Opri[or Oni]iu: |n general care este pozi]ia lui politic`, rela]iile [i natura lor). |n scopul rezolv`rii sarcinilor de mai sus ne propunem luarea urm`toarelor m`suri: 1) dirijarea informatorului nostru Neagoe pt. a-i cunoa[te preocup`rile literare, sursele de inspira]ie, fr`m\nt`rile sale [i atitudinea fa]` de politica statului nostru \n domeniul ideologiei.

De[i p`rea c` va mai reveni n prim plan doar atunci cnd va zbura porcul, Adrian P`unescu a umblat cu cioara vopsit` pn` a reu[it s` impun` n politica democratic` o nou` specie: porumbelul vidanjor

Va avea \n vedere stabilirea momentului

S` ne \ntoarcem la locul faptei


[i s` vedem ce a scris L`ncr`njan \ntr-att de grav, \nct s` fie nevoie de o \ntreag` armat` de agen]i pentru a-l supraveghea, influen]a [i potoli: (...) Exist` de-acum o \ntreag` categorie de oameni, c`rora li se pare c` e normal s` nu mai fac` nimic pentru societate [i s` primeasc` \n schimb venituri mari sau pensii bogate. Fiind dep`[i]i de mersul firesc al lucrurilor, ei \i dau zor cu trecutul de lupt`, \l fructific` [i-l mulg de beneficii, f`r` s` clipeasc`. Iar or\nduirea, ce s` fac`, \i r`spl`te[te, pe merit sau \n afara oric`ror aprecieri s` nu \[i creeze probleme. |[i creeaz`, \n schimb, un nou balast social, o nou` fr\n`, o supa-

redact`rii articolului \n discu]ie, dac` mai are astfel de lucr`ri care pot genera st`ri de spirit necorespunz`toare [i sub influen]a c`ror factori le redacteaz`. R`spunde cpt. Opri[or On. 2) Folosirea surselor Radu [i Suciu \n editurile c`rora urmeaz` s` depun` manuscrisele viitoarelor sale c`r]i, pentru a stabili con]inutul, modul cum evolueaz` discu]iile pe c`r]i [i reac]iile sale la observa]iile ce i se vor face. R`spunde cpt. Opri[or Oni]iu. 3) Informatorii Pricop [i Tudor cu care obiectivul este \n rela]ii de vizite vor avea \n sarcin` stabilirea cercului s`u de prieteni [i natura rela]iilor cu Dan De[liu ap`rut \n ultimul timp \n anturajul s`u. R`spunde cpt. Munteanu Ion. 4) |ntruc\t Ion L`ncr`njan este \n rela]ii bune cu scriitorul Eugen Barbu, avem \n vedere folosirea acestei situa]ii pentru ad\ncirea verific`rilor \n paralel cu exercitarea unei influen]e pozitive asupra obiectivului nostru. R`spunde cpt. Opri[or [i Munteanu. (Observa]ie: Prezentul adnotare pe [traiful paginii, f`plan de m`suri cut` de superiorii lui Opri[or Oni]iu: S` mi se raporteze cum a fost \ntocmit pe o perioad` de 3 luni urvrem s` ac]ion`m concret, [i c\nd m\nd a fi \mbun`t`]it \n func]ie va fi oportun). de rezultatele primelor m`suri [i concluziile rezultate din ana}innd cont lizele ordonate la conducerea de temperamentul profesional`. Asupra execut`rii [i personalitatea sarcinilor din prezentul plan va lui Ion L`ncr`njan sursele fi informat` periodic [i Dir. I, noastre Neagoe, Radu [i unde DUI Laurian este \n conPricop vor fi instrui]i \n vede- trol. Cpt. Opri[or Oni]iu. Din rea exercit`rii unei atitudini de con]inutul Planului de m`suri temperare a acestuia, pentru a- ne-au re]inut aten]ia punctele doptarea unei pozi]ii realiste \n referitoare la Eugen Barbu [i diferite \mprejur`ri care con- Adrian P`unescu: |ntruc\t Ion travin punctului s`u de vedere. L`ncr`njan este \n rela]ii bune Aceea[i conduit` ne propunem cu scriitorul Eugen Barbu, avem s` o adopt`m [i noi \n cadrul con- \n vedere folosirea acestei situtactelor viitoare, pentru a evita a]ii pentru ad\ncirea verific`situarea sa pe pozi]ii frondiste. rilor \n paralel cu exercitarea |n paralel vom folosi rela]ia exis- unei influen]e pozitive asupra tent` pentru exploatarea sa in- obiectivului nostru. Analiza informativ` cu aten]ie f`r` \ns` a forma]iei ne-a condus la coni se da sarcini. R`spunde cpt. O- cluzia c` Barbu a fost mai mult pri[or Oni]iu. 5) Prin sursele de dect agent de influen]`, dat

care dispunem vom ac]iona \n vederea prevenirii apari]iei unor noi materiale redactate de obiectiv care ar putea da na[tere la interpret`ri. |n acest sens avem \n vedere continuarea contactelor cu Adr. P`unescu pentru a cunoa[te con]inutul celorlalte articole date spre publicare. Scont`m \ntr-o influen]` direct` asupra sa [i din partea lui A. P`unescu. (Observa]ie: adnotare pe [traiful paginii, f`cut` de superiorii lui Opri[or Oni]iu: P`unescu s` nu sesizeze c` noi \-l urm`rim pe L`ncr`jan (SIC!). 6) Studierea posibilit`]ii de introducere a unor mijloace fixe de ascultare la domiciliul s`u. R`spunde cpt. Opri[or Oni]iu. Termen 30 XI 1976. (Adnotare pe [traiful paginii, f`cut` de superiorul c`pitanului Opri[or Oni]iu: Face]i urgent studiu [i prezenta]i propuneri. Termen: 10 XII 76). 7) Controlul T.O. cu mijloace mobile, \n situa]ii \n care avem date din care rezult` organizarea unor discu]ii al c`ror con]inut prezint` interes (Dan De[liu, Aurel Drago[ Munteanu [.a.).

fiind faptul c` Securitatea profit` de prietenia lui cu L`ncr`njan, pentru ad\ncirea verific`rilor. De aici rezult` c` Barbu putea la rndul lui s` verifice pe cont propriu, [i \n paralel cu Securitatea, anumite aspecte legate de activitatea lui L`ncr`njan, dat` fiind pozi]ia lui de fost agent al Siguran]ei, recuperat de aparatul DSS.

Urnele volante [i-au luat zborul din Spania


Romnii ajun[i la munc` n ]ara lui Cervantes, printre al]ii, dar [i a vn`torului de ur[i carpatini, regele Juan Carlos, nu s\nt simpatizan]i pesedi[ti. {i asta se [tie la Bucure[ti, astfel nct MAE a luat decizia ca votul din noiembrie s` se desf`[oare numai [i numai la Madrid. Adic` s` se mpiedice ca voturile romnilor din restul Spaniei, majoritari, s` contribuie la c`derea PSD-ului. Sigur c` va exista o pozi]ie oficial` care va demonstra c` nu e posibil s` se voteze peste tot etc., numai c` pe noi [i pe romnii spanioli nemadrileni nu ne va convinge a[a ceva, pentru c`, atunci cnd a fost vorba de votul pentru Constitu]ie, urnele volante preg`tite de MAE au zburdat prin fiecare col]i[or de Spanie cu culeg`tori romni de c`p[uni [i portocale!

Fraza referitoare la P`unescu:


|n acest sens avem \n vedere continuarea contactelor cu Adr. P`unescu pentru a cunoa[te con]inutul celorlalte articole date spre publicare. Scont`m \ntr-o influen]` direct` asupra sa [i din partea lui A. P`unescu (vezi facsimil) reliefeaz` trei aspecte: a) P`unescu avea contacte permanente cu DSS; b) \n calitate de responsabil al s`pt`mnalului Flac`ra, el ar`ta Securit`]ii materialele ce urmau s` apar` \n paginile revistei; c) \n calitate de agent de influen]` al DSS, el primea sarcini cu privire la munca de l`murire a obiectivelor aflate sub supravegherea Securit`]ii. Drept urmare, pe 13 noiembrie 1976, P`unescu public` \n Flac`ra un articol, Genera]iile de lupt`tori, \n care \l combate pe L`ncr`njan, \n cadrul Planului de m`suri [i \n paralel cu munca de influen]` pe care o exercit` personal asupra obiectivului L`ncr`njan. Dosarul Laurian a fost recuperat par]ial, din arhiva CNSAS, de specialistul \n fizica laserilor Ion Ferdinand L`ncr`njan, fiul scriitorului Ion L`ncr`njan. Cotele lui de arhiv` sunt: DUI 351/I/57 [i con]ine 267 de pagini. Agentul P`unescu a ie[it pe locul 1, pe lista candida]ilor pentru Senat a jude]ului Hunedoara, \n urma alegerilor preliminare organizate de PSD. Jude]ul Dolj, pe listele c`ruia a ie[it senator \n legislatura 2000-2004, i-a respins candidatura. Cornel IVANCIUC

Bine c` s-a dezamorsat bomba cu defect ntrziat!


Al-Qaeda ar fi putut procura din Romnia doze radioactive de americiu-241, element folosit ca materie prim` pentru a se fabrica a[a-numita bomb` murdar`. Prin 2002, la Combinatul siderurgic de la C`lan au fost descoperite trei doze de americiu-241 neeviden]iate n gestiune. Metalul radioactiv, nounou], a fost g`sit, nt\mpl`tor, cu prilejul debaras`rii unei magazii cu vechituri. Pe de alt` parte, tot n aceea[i perioad` de timp, c\]iva investitori arabi negociau intens, pe platforma industrial` de la C`lan, cump`rarea Sidermetului. Dup` mai multe luni de taton`ri, interesul investitorilor pentru combinat a pierit, cum [i lor le-a pierit urma de prin jude]ul Hunedoara. n fine, dup` ce Gazeta de Hunedoara a mediatizat cazul, Lucian Biro, [eful Comisiei Na]ionale pentru Controlul Activit`]ilor Nucleare (CNCAN), a preluat metalul radioactiv [i l-a depozitat la Institutul de Fizic` [i Inginerie Nuclear` Horia Hulubei din Bucure[ti-M`gurele, sus]innd c` respectivul material nu e deloc periculos. Iat` cum contribuim [i noi, activ [i radioactiv, la pacea lumii!

f i n c`
Platon [i Aristotel dezamorsnd un tulburel

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

GHEORGHE CIUHANDU: PN}-ul, un b`tr\n pe care-l trec strada cu mesaje adecvate timpului
S` define[ti fenomenul Ciuhandu: un primar de Timi[oara vrea s` fac` ordine \n PN}CD. Ce s` mai spui acum? Uite, adaugi c` Ciuhandu candideaz` pentru pre[edin]ie. Strici armonia? Cam. Dar [tii c` omul se sacrific`, fiind cu mortul \n cas`. De aceea, ca s` r`m\nem optimi[ti, repet`m: e din Timi[oara [i a reu[it de acolo s` preia PN}CD-ul de Bucure[ti.

Despre ceva ce nu mai exist`


Reporter: Practic, PN}-ul nu mai exist`. Gheorghe Ciuhandu: Nu a[ spune c` nu exist`. Poate nu exist` \n anumite zone sau pentru unii. Rep.: |n sondaje nu este, \n pres` nu prea exist`, unde s`-l c`ut`m? G.C.: Cele mai relevante sondaje vor fi alegerile, [ti]i povestea cu sondajele Rep.: A]i dat jos cu [mecherii de Bucure[ti: Mure[an, Opri[ G.C.: Fostul pre[edinte mi-a propus s`-mi asum r`spunderea aceasta, d\nsul depun\ndu-[i mandatul. |n mo]iunea depus` cu acest scop am considerat c` unii trebuie s` se reg`seasc`, al]ii nu. Rep.: Mai s\nt puternice viperele asta? G.C.: Eu nu am treab` cu aceste vipere [i m` str`duiesc s` fac lucrurile c\t de bine cu oamenii care m` ajut` [i cu care fac echipa cea nou`. Rezultatele nu se v`d direct, dar am \nceput s` reorganiz`m partidul, munc` de rutin`, ce necesit` timp.

ce am putut. E nevoie de o for]` de centru dreapta. Rep.: Polarit`]ile astea politice s\nt z`p`cite complet. G.C.: Nu [tiu dac` s\nt z`p`cite. S\nt total necunoscute, fiindc` romnul nu are o educa]ie politic` suficient`. Mul]i oameni judec` dup` aparen]e. Noi, datorit` propriilor noastre gre[eli, am fost stigmatiza]i \ntruna, iar rezultatele se v`d, fiindc` partidul e sl`bit, iar orice tentativ` de relansare cost` [i bani, [i timp. Rep.: Nu ave]i nici timp, nici bani. G.C.: Da, \n orice caz nu avem c\t au al]ii

Of, of! Candidatul ce bag` partidul \n Parlament


Rep.: Candida]i sentimental merge]i pe nostalgie G.C.: Nu, merg pe realiz`rile mele ca primar al Timi[oarei. |ncerc s` aduc PN}-ul \n Parlament. Rep.: Ca s` mai conteze. G.C.: Da. Rep.: Ce fel de om s\nte]i? G.C.: Orice a[ spune, intr` subiectivismul \n discu]ie vreau s` fiu un om corect [i principial. Din acest punct de vedere, s\nt un om drept, corect, pe de alt` parte pot fi [i dur \n anumite \mprejur`ri, c\nd \ncrederea mea a fost \n[elat` am fost uneori p`c`lit, fiindc` s\nt un om care acord` \ncredere, dar am [tiut s` m` despart de unii care m` considerau naiv. Rep.: Ve]i st\rni lupta \ntre b`n`]eni [i reg`]eni? G.C.: Eu nu am o asemenea inten]ie. Vreau s` fiu un om care

s` aduc` oamenii laolalt`, dar exist` anumite disparit`]i \ntre regiuni, exist` puncte de vedere care se contrazic unele pe altele. Din p`cate, exist` o tendin]` \n provincie de a aprecia rolul Bucure[tiului ca fiind excesiv [i \mp`rt`[esc acest punct de vedere, fiindc` nu toate valorile se afl` acolo, dar dac` exist` \n]elegere [i responsabilitate, toate acestea se vor estompa. Eu, ca bun cre[tin, nu pot s` pledez pentru dezbinare \n nici un caz. Rep.: V` rade B`sescu. G.C.: V` spun mie mi se pare absurd` lupta dintre B`sescu [i N`stase. Am\ndoi provin din acela[i segment politic [i asta-i alt` tragedie pentru romni, fiindc` nu se discut` alternative, ci persoane. Eu nu m` adresez electoratului lui B`sescu. M` adresez celor 12% cre[tin-democra]i [i celor 50% care nu au venit la alegerile precedente.

Candidez pentru Cotroceni doar ca s`-mi bag partidul n Parlament. Da sper s` se afi[eze rezultatele pn` la 14,00-14,30, s` prind [i io Intercity-ul de 15,40, c` am treab` mult` la Timi[oara.

Horoscop
Rep.: Pasiuni? G.C.: Prefer s` merg la V`liuc, \n mun]i, [i s` stau cu familia. Rep.: Cafea? G.C.: Am b`ut \n tinere]e, acum am trecut pe ceaiuri [i lini[te. Rep.: Bolnav? G.C.: Nu. M-am operat la picior de vreo dou` ori. Rep.: Rezisten]` la stres, presiuni? G.C.: Rezist, nu voi renun]a ca Stolojan. Chestia asta cu Stolojan e cam curioas`. Retragerea lui pune semne de \ntrebare privind moralitatea vie]ii politice. Rep.: }`r`nist, de ce? G.C.: Nu am fost membru PCR, nu am intrat pentru ciolane \n PN}. Am intrat din convingere, or lucrul `sta mir` pe toat` lumea. Rep.: PN}-ul e lovit, jignit, scuipat, iar dumneavoastr` v` \n-

Lung e drumul ]`r`nismului


Rep.: Cum arat` PN}-ul acum? G.C.: Au revenit mul]i oameni, fie s\nt oameni care au plecat, fie c` s\nt unii care s-au retras. Multora le-a revenit \ncrederea. Rep.: PN}-ul e cam ruin`. G.C.: Eu \ncerc s` refac ceea ce trebuie s` fie PN}-ul, dar \n dou` luni jum`tate am f`cut [i eu

Candidatul la pre[edin]ie Gheorghe Ciuhandu, o bomboan` de primar, din p`cate pe coliva PN}CD-ului
c`p`]\na]i s`-l trece]i strada. G.C.: Nu e a[a b`tr\n, iar el poate fi trecut strada cu mesaje adecvate timpului. Nu \nseamn` c` to]i trebuie s` trecem la fostul FSN, cu diverse forme care se manifest`, ca s` juc`m parade democra]iei \n Romnia. Eu cred c` PN}-ul are viitor [i valori. Rep.: Ar fi simplu s`-i trage]i un [ut mo[ului s` se \ntoarc` \n G.C.: Nu, o via]` normal` de istorie definitiv. familie. G.C.: Nu \mp`rt`[esc nici exRep.: Furat, turnat? G.C.: Nu. primarea dumneavoastr`, nici Rep.: La spitalul de nebuni? ceea ce spune]i. Domnule, eu am G.C.: Nu, doar la chirurgie. o convingere simpl` \n valorile Rep.: V-au t`iat ceva vital? promovate de aceast` doctrin`. G.C.: Nu, m-au ajutat s`-mi Dumneavoastr` judeca]i dup` cei p`strez vitalitatea. cu care a]i avut de-a face. Rep.: Amante? Eugen ISTODOR reia i-a murit b`iatul Anton de cancer Primul act: cuno[ti personajele. Actul al doilea: limbajul o ia razna, tot ce v` pute]i imagina mai abject, mai lugubru afli c` s-a petrecut \n via]a personajelor crime, delapid`ri, violuri, b`t`i, gaz`ri. Replici aberante: Anton, care Anton? a[teapt` r`spunsul: care \]i toarn` \n cur beton. Cam asta p`]esc spectatorii, de fapt. Muncitoarea \n salopet` simbol al partidului comunist r`m\ne ve[nic verde, \n vreme ce pe ceilal]i \i cuprinde decrepitudinea. Muncitoarea are solu]ii pentru to]i, \]i sugereaz` c` este v` mai aminti]i? \n toate, \n cele ce s\nt [i m\ine vor r\de \n soare Actul al treilea: pe o schel` se urc` [i ne conduce pe to]i. Actul al patrulea: Paul Everac pe scen`. Pies` pe miliarde de lei romne[ti [edin]` de PCR \n 2004. O noapte furioas`

Everac, termin`-te!
S`raru a prezentat vinerea asta premiera Coada, la Teatrul lui Na]ional din Bucure[ti, cu ocazia anivers`rii celor 80 de ani ai lui Paul Everac. N`uceal` 2004: intru la sala Liviu Rebreanu, conspirativ, cu o invita]ie c`p`tat` de la un fost coleg, acum persoan` important`. |n jur, oameni de v\rsta a doua spre a treia [i a treia bine, cu aer de fost` nomenclatur`, al]ii mai tineri, cu aerul noii nomenclaturi, \n mijlocul lor, chiar \n spatele s`rb`toritului, central pe r\ndul trei: Oni[oru (fost actual viitor nomenclaturist) Vadim nu a f`cut poli]ie politic`. De la \nceput p\n` la sf\r[it este \nc\ntat, aplaud`, z\mbe[te Fiindc` Coada sau Ghi[eul cu Minuni a fost scris` \n 1980. Atmosfera din jurul meu este de 1980, plasatoarele aliniate \n foaier, \n pauz`, uit\ndu-se cu team` la spectatori. Premiera piesei este posibil` azi, la teatrul lui S`raru, ]ara lui N`stase, anul de gra]ie 2004. Actori, nume \n 80: Matei Alexandru, George Motoi, Valentin Uritescu, Mihai Per[a. Joac` bine ceva scris prost. Coada are 14 personaje, care a[teapt` ceva de la via]`, la coada de la ghi[eul cu minuni: un profesor de latin` care pred` Constitu]ia, oricare ar fi ea, la [coala militar`, o ]iganc` ce face mereu tocan`, o expert` \n ergonomie, un om simplu, dar ho] cu cazier, un evreu c`ut\nd \n zadar trecutul, o elev`, un t\n`r oarecare, un borfa[ c`r\nd desagi plini cu pietre, criminal \n c`utarea lui Dumnezeu, o curv`, o muncitoare \n salopet`, dar cu piept`n`tura tovar`[ei G`inu[`, o femeie cu mintea r`t`cit`, c`-

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

cuv\ntul care poate-poate


Se poate! Se poate ca presa s` fie obiectiv`, de succes [i de mare tiraj. Primesc laudele noastre: Libertatea de joi, pentru C\[tiga]i cu noi 3,6 miliarde la Superloteria Libertatea! [i Jurnalul na]ional de mar]i: Verific` \n fiecare zi seriile de pe toate taloanele!. Puterea [i-a cump`rat pres`, presa cump`r` ce mai poate: cititorul. Se poate! Se poate ca Romnia liber`, lovit` zilnic de WAZ, s` fac` pres`: Senatul Bordel de lux, articol de urm`rire [i antren cu secretarul Senatului, pesedistul Sava, [i iubitele sale din dotare: Mirela de la legislativ, Cristina de la Cadre, Stelu]a, [efa de serviciu, Vali, consilier. Romnia liber` dovede[te c` exist` via]` dincolo de mica publicitate. Se poate! Se poate ca miercurea trecut` s` fi intrat comunismul \n Romnia. Comunismul a fost v`zut la volanul unui Logan. Istoria comunismului romnesc ne va lua ochii cu viteza lui de sinistr` amintire. Finalul i-l [tim cu to]ii. Jurnalul na]ional mai vrea o Revolu]ie, ca Voiculescu s` mai fure o dat` banii lui Ceau[escu. Se poate! Se poate ca pedeapsa mititic` a lui Ciuvic` s` fie g\nditic` diferic` \n Libertic`, \n Evenimen]ic` [i \n Adev`rulic`. Libertic` are verdictulic` de c\[tigic` Ciuvic`: Ciuvic` a c\[tigat procesul de calomnie. Evenimen]ic` titreazic`: B`sescu l-a \nvins pe Ciuvic`. Adev`rulic` e obiectivic` [i scriulic` nimic`. Se poate! Se poate ca B`sescu cel sa[iu [i chel cu p`r rebel s` aib` [i alte calit`]i: se viseaz` t`tuc al na]iei, B`sescu l-a urm`rit [i terminat psihic pe Stolojan (joi), B`sescu ocup` culoarul politic al lui Vadim, B`sescu [i-a f`cut poze pentru campania preziden]ial` \nainte de a-l debarca pe Stolojan (mar]i), B`sescu a fost \ntotdeauna obsedat s` fie candidat la pre[edin]ie declar` Duv`z (vineri). La Na]ional, capul PSD-ului trage, ziari[tii fac transcrierea. Se poate! Se poate s` citim fraza: B`ie]ii cu ochi alba[tri [tiau. C\t` concrete]e, c\t fior de groaz`! {i un scenariu oferit de Andreea Pora pe prima pagin` a Evenimentului zilei de miercuri. Aten]ie aici! MApN [tia c` B`sescu intr` \n cursa pentru Cotroceni. De aceea, a scris actul cu B`sescu turn`tor. Corect` dramaturgie pentru anul 1990. Anul 2004 impune

{i zice]i, boys, c` pentru dou` beri trece]i cu hardughia asta pe sub Arcul de Triumf? OK! Mai pun o sticl` de Jack Daniels dac` aprinde]i [i girofarul, s` moar` B`sescu de oftic`!

canalul

mass-midia n`vodari
Cunoscut pentru abilitatea de a se face pre[ \n fa]a Puterii, fostul ziarist teverist Rare[ Petri[or, acum consilier al lui Adrian N`stase, trage sfori disperate s` ajung` consul general la Lyon. Problema e c` noi, ca ]ar`, nu avem consulat general acolo, dar dac` vrea Adrian, ca premier, se face unul repede. P`i ce, s` stea Petri[or pe uscat f`r` Alinu]a, iubirea lui teverist` de la Lyon, proasp`t b`gat` la Euronews? {i dac` [i duce misiunea la ndeplinire, aceea de a-l ngropa pe Geoan` cu cele mai proaste sfaturi \n campania electoral`, Adrian sigur l va recompensa. E foame de bani, b`e]i, e foame de bani \n presa din Br`ila, la tanti Elvira, b`e]i. Culi]` T`r\]` [i-a adunat angaja]ii de la Monitorul local [i i-a pus s` semneze c`-[i dau acordul s` primeasc` salarii mai mici. Striga]i La famiglia! care s\nte]i cu ei, b`e]i. Da [i Culi]` `sta ce cale complicat` a ales, c\nd putea s-o fac` mult mai simplu: importa ni[te articole din Venezuela scrise pe Insula Mare. Degeaba a scos at\]ia bani din agricultur`, c` nici un ziar ieftin n-a \nv`]at cum se face.

Pilotul Ioan Mircea Pa[cu, un Agarici de duminic`, trnd Armata dacilor n r`zboiul cu Traian
mult, mult mai mult` deta[are. Ca-n articolul de mar]i din Libertatea: {i-a t`iat penisul \n locul coco[ului. Andreea, r\zi, penisul era Pa[cu, ministrul Ap`r`rii. Se poate! Se poate ca presa s` fie unit` \n comentarii [i sim]iri \n ceea ce-i prive[te pe urm`torii pasageri la traficul de informa]ii. Pioceanicul de la Spitalul Bagdasar, extins din exces de zel \n toat` ]ara, de c`tre Libertatea. Simona Lungu, judec`toarea bun` de filme porno ce [i-a adus dublura spre a r`m\ne \n Justi]ie. Ciomu este jum`tate nebun, jum`tate normal. Pensiile pentru parlamentarii care au cel pu]in un mandat. Escrocheriile lui Tender, anchet` furg`sit` din Jurnalul na]ional [i urlat` de Ziua. Dictonul lui Bill Gates: C\nd eram t\n`r, credeam c` banii [i puterea m` vor face fericit. Aveam dreptate. (Mul]umim dictonului, Na]ionalului [i B`rbosului.) Eugen ISTODOR

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant. Concert din muzic` de Dr. Bach


Domle, magazinele alimentare din zona Iancului, unde stau eu, au fost invadate, prin amabilitatea unui second-hand din zon`, de halate albe cu nume de doctori germani. Spre exemplu, m` duc la patiserie [i \mi cump`r dou` merdenele de la Dr. Erika Mueller. Dac` m` duc la supermarket, \mi cere banii nimeni alta dec\t Klaus Johannes Lehner (tura de noapte), iar ziua e sigur c` o g`sesc l\ng` rafturile cu br\nz` topit` pe [atena micu]` Gustav Schulte, iar la cosmetice pe bruneta slab` Ulrich Kieschkel. Nu pot dec\t s` \mi imaginez ce [p`gi s-au dat la magazinul `la de SH pe halatele cu numele Dr. Michael Schtrudell sau Assist. Hans Kremschnitt. Pe alea cu Christine Schwarzenegger sau Julia Falco a fost omor.

reportaj cu ]ara de g\t

|l dau dracului de statut! |l dau dracului pe N`stase! |l dau dracului pe Iliescu!


B`, la mine-n sat nu mi[c` nimeni! Io aicea s\nt [i Iliescu, [i Ceau[escu, [i Hitler, [i Stalin, [i Bush, [i cine mai vreau io! {i, dac` m-ajut` bunul Dumnezeu, ntr-o zi sper s` ajung chiar Adrian N`stase!

Raport de ]ar`
De intri, [i eu te sf`tuiesc s` nu intri cu ma[ini de fi]e, pe drumul plin de gropi care e raportat Europei ca asfaltat, ]i-e sete. Dac` ]i-e sete, te apropii de unul dintre robinetele puse cu bani Phare pe uli]e. Nu curge nici un strop, dar la Bruxelles s-a raportat c` apa e binecuv\ntare curat` aici. De intri \n sat, de ]i-e sete, nu se poate s` nu-l vezi pe primar. El st` la frizerie, cl`direa cea mai veche din jude], [i poart` \n piept Crucea Na]ional` Serviciu Credincios clasa a 3-a. Iliescu i-a dat-o. Ceau[escu i-a dat dou` condamn`ri, pentru furt de carne. Are prim`rie, dar \i place la frizerie. De la frizerie a dat mici [i bere gratis ca s` fie votat.

Biscui]i, o[teni! Biscuim, M`ria ta!


Zilele astea, n pasajul de la Universitate a avut loc celebra campanie de strngere a semn`turilor pentru nea B`se. Eu doar att am remarcat: un b`iat, la vreo 25 de ani, st`tea cu megafonul ntr-o mn` [i cu o pung` de biscui]i n cealalt`. Imediat dupa ce r`cnea Aici se strng semn`turi pentru bla, bla, bla..., b`ga omu cte doi biscui]i n gur` [i, dup` ce i termina, relua circuitul. Deci, cei care lucreaz` pentru B`sescu au dou` pauze de mas` pe minut, ceea ce nseamn` c` n 8 ore au 960 de pauze de genul `sta. P`i, [i s` nu-l votezi?!

Economie de pia]` func]ional`

Primarul dictator ales democratic din satul Comana lansnd programul social-democrat de la satele am`rte: Puterea poporului minus electricitate egal PSD
Voce feminin`, probabil acea Ingrid: A]i analizat [i propune]i biroului organiza]iei unu s` m` exclud` Voce b`rbat: Nu excluderea nu, nu, Biroul a cerut demisia. Femeia: Nu s\nt de acord cu demisia! |nainte de toate, am f`cut o contesta]ie! Primarul: Ai venit statutar \n organiza]ie secretar? Femeia: De ce m-a]i ales? Primarul: Nu [tiu, voi v-a]i \ntrunit \ntr-o zi [i te-a pus pe tine Femeia: Era statutar! Primarul: Buuun! Ca secretar` a biroului PSD, ce aport ai avut tu \n ziua alegerilor? Femeia: Eu am fost la F`l`[toaca [i am cerut s` se respecte legea. B`rbat: Ce ai f`cut tu? Tu ai dat cu foc toat` campania! Cu cine ai fost, f`, \n ma[in`? Femeia: Da, domle, recunosc, am fost cu Dacia PNL-ului. Era dreptul meu. Eram pe list`! Veni]i cu legea! B`rbat: Nu ai voie \n sec]ia de votare! Femeia: Am respectat legea! B`rbat: Ce-ai f`cut? Femeia: Am spus unui observator al partidului s` nu fac` propagand` la sec]ie. B`rbat: Cu cine ]ineai tu atunci? Femeia: Spune]i mai bine c` vre]i s` m` exclude]i! S\nt ca un ghimpe? Primarul: E[ti un ghimpe negativ! Dac` ]in eu minte, [i de obicei ]in minte zece ani, ca elefantul, a]i spus c` ve]i sprijini aceast` organiza]ie. Femeia: Domle primar, partidul `sta nu s\nte]i dumneavoastr`! Primarul: Domni[oar`, pluralismul de idei e la Bucure[ti, nu aici. Noi excludem din partid pe cei care nu au fost cu noi. Asta e toat` discu]ia, statutar, nestatutar eu am vorbit la partid [i mi s-a spus: \n gr`dina ta tu \]i faci ordine te duci unde vrei, la [efii PSD [i faci ce vrei. D`-]i demisia, c` dac` se aprob` vreo contesta]ie la pre[edintele N`stase, la Bucure[ti, tu m` scuipi \n ochi. Femeia: E dreptul meu de a-mi spune opinia \n partid, conform statutului! Primarul: |l dau dracului de statut! Du-te lider de opinie la PNL, mata e[ti curv`, scuz`-m`, dac` umbli cu dou`! Femeia: Folosi]i cuvinte prea mari! Primarul: Curv`s`ria e \n politic`! Femeia: Domnule primar! Primarul: B`, dac` toat` lumea zice s` ne la[i, las`-ne! Dac` tu r`m\i \n partidul `sta, m` \njuri! Nu ai ce c`uta aici! B`rbat: E[ti moldoveanc`! Primarul: Avem curv`s`rie, avem ho]ie, avem de toate \n partid [i tu nu ai ce c`uta aici! Femeia: Domnule primar, domnul N`stase promoveaz` tineretul [i schimbul de opinii! Primarul: |l dau dracului pe N`stase! Femeia: |l da]i? Primarul: |l dau! Femeia: Dar pe pre[edintele Iliescu? Primarul: |l dau dracului [i pe `la! Ie[i, f`, afar` din partidul meu! (Reproducere dup` [edin]a PSD din comun`, 05.07.2004. {edin]` de excludere a unui membru PSD local, femeie t\n`r`, dup` voce [i purtare. Copia acestei \nregistr`ri ne-a fost furnizat` de c`tre un membru PSD din anturajul lui Dan Matei Agathon. |i mul]umim pe aceast` cale. O copie identic` zace la Ion Iliescu. Pre[edintele Romniei.)

Ai carte, ai parte, da n-ai ziare


V` plac mixajele DJ-ilor din cluburi? Vreau s` v` spun c` nu mai e nevoie s` da]i bani pe intrare prin locuri de genul `sta, pentru c` la metroul de la Universitate se afl` dou` personaje care mixeaz` senza]ional. Un nene care cnt` la chitar` piese ale forma]iei Vama Veche [i un alt nene care [i strig` insistent oferta de ziare. Acum cteva zile, a ie[it o chestie att de mi[to din activitatea `stora, nct ar fi p`cat s` nu afla]i [i dumneavoastr`. I-auzi]i: Am doar opt[pe ani, sunt nebun, iubesc [i nu am... Ziarul la dou` mii, ia-l c`-i ultimul!.

La bil` psihic
Fii atent la faza asta, n metrou: \ntre Victoriei [i {tefan cel Mare, a stat cu o mn` b`gat` pn` la biceps n nas. ntre {tefan cel Mare [i Obor a f`cut \ncontinuu bilu]e. Bilu]e vizibile, ct ro]ile metroului. La Obor, eu am cobort. Dar mai [tii din ce or fi f`cute bilele la bowling, n Mall?

Casa lui e ceva mai \ncolo, jum`tate construit` pe terenul altuia. Alt` cas` a lui e ceva mai \ncolo, \n blocurile date de guvern pentru tinerii speciali[ti din sat. P`m\ntul lui e c\t vezi cu ochii, peste terenurile celorlal]i s`teni. E p`m\nt pe numele lui, pe numele fratelui s`u, al nevestei lui, al fratelui so]iei lui, al prietenului {orici. Mediul lui natural e acolo, de la frizerie \n sus pe uli]a mare, de unde a t`iat [aptezeci de pomi. Din mil` pentru copii, iarna. {aptezeci de copaci, c\t s` repare diferen]a celor fura]i de el din lemnele pentru [coal`. A[a vede mai bine fabrica de p\ine, unde PHARE [i Japonia [i-au dat banii, iar nevasta lui Floric` manageriaz`. Tot a[a z`re[te \n orizont ferma sa autoatribuit` [i unde utilaje de la canalul Dun`re-Bucure[ti se zbat de pl`cere. E var`, e iarn`, e toamn`, e prim`var`. E zi [i noapte, f`r` licita]ii, f`r` lini[te. E o zbatere de futu-]i mor]ii m`-tii, te omor de jur-\mprejurul primarului de la frizerie. C`ci p\n` la urm` ce conteaz` \n via]`? Cele [ase balastiere personale s` func]ioneze ]ais. Ce le r`m\ne s`tenilor dac` primarul de la frizerie le-a luat p`m\ntul, aerul curat? Ghimpele. Pe care-l fur` din Rezerva]ia Natural` Ruscus Aquleatis. Ghimpele, da, ghimpele, `la din care lui Iisus I s-a f`cut coroana de spini.

Ethos, Porthos [i Aramis

Pluripartidism

Ca-n [edin]a PSD local, a c`rei \nregistrare o de]inem. Primarul: Care le-a fost totu[i g\ndirea? C` s-a zis c` e fraud`! Domnilor, s` spunem tuturor c` nu a fost fraud` la alegeri! Am stat la sec]ia de votare toat` ziua [i [tiu asta! Adic`, ce vrea aceast` persoan`? C` s-a f`cut propagand` electoral` l\ng` locul de votare! Nu [tiu de ce domni[oara a sus]inut asta! De ce mneaei a f`cut rapoarte la PSD, la {ile, la `la ambadorul american p`i, a venit pentru astea de la Centru ce s\nt de vin` c` e fra]ii mei? Uite, ce vin` am eu c` am f`cut cerere \n 91 [i mi-am g`sit cererea acum? Atitudinea acestei domni[oare este incompatibil` cu postul de membru al partidului, dac` totu[i considera]i c` cineva este vinovat la capitolele astea am aflat c` domni[oara a mai f`cut o reclama]ie c` [edin]a de data trecut` a fost nestatutar`, deci am o reclama]ie la organiza]ia jude]ean`, m\ine-poim\ine o s` r`spund [i la asta mi-a f`cut reclama]ie la ministrul Internelor c` nu am creat postul de jurist sau ce aia ei vrea \n administra]ie domnilor, dac` organigrama mea nu vrea, ea spune clar mergi la concurs, eu o \n]eleg, e t\n`r`, a venit \n partid or, la noi nu se pune problema intereselor personale, interesele de partid s\nt deasupra celor personale. Ingrid, s` m` apreciezi c` am fost cinstit am analizat atitudinea ta \n campania elecMunca de partid este asidu`. toral`, \n ziua alegerilor

Intrarea \n Europa
2004. Romnia. Jude]ul Giurgiu. Comuna Comana. Primar PSD de la frizerie Dumitru Tudor. Prieteni un[i cu curcani, g\[te, ra]e [i cu chefuri \n cantonul silvic din Valea Flocosului: B`d`l`u, prefect de Giurgiu, [i Cozmnc`, pre[edinte executiv al PSD. Opozant d\rz [i ne\ndur`tor: liderul PNL local, Morcov M`c`rescu. Eugen ISTODOR P.S. Rug`m pe aceast` cale pe membrul PSD de origine femeie, care a ]inut piept primarului, s` se prezinte la redac]ie. |i vom ar`ta lumii c` exist`.

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

bursa [p`gilor Cum se corupe un pre[edinte de comisie parlamentar`


|n ianuarie 2003, Comisia pentru Cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii a Camerei Deputa]ilor a comis un abuz. Comisia, condus` de peremistul Radu Ciuceanu, a publicat o ditamai cartea, intitulat` R`zboi total \mpotriva corup]iei, vol. 1. Al doilea volum, la fel de abuziv, a ap`rut \n martie 2004. |ntr-o scrisoare din 3 februarie 2003, adresat` mini[trilor [i parlamentarilor c`rora le-a fost trimis primul volum, Ciuceanu spunea c` lucrarea a fost redactat` \n mod exclusiv pe baz` de documente, de probe indubitabile, rezultate \n urma cercet`rilor [i verific`rilor aprofundate, de peste doi ani, a expertizelor etc. Unul din cazurile prezentate \n acest volum se intituleaz` Falimentul premeditat [i lichidarea prin jaf a B`ncii Interna]ionale a Religiilor. Ciuceanu se situa astfel, \nc` de la \nceput, de partea conduc`torilor BIR, lucru normal, de vreme ce Ciuceanu a fost sponsorizat de fostul ofi]er Ion Popescu, pre[edinte al BIR. Cum, \n aceste condi]ii, BIR era musai s` ias` bine din r`zboiul total \mpotriva corup]iei, Radu Ciuceanu i-a solicitat expertului contabil Marian Stanciu s` \ntocmeasc` un raport \n cazul falimentului BIR. Expertul Stanciu \ntocme[te nu unul, ci chiar dou` rapoarte, ale c`ror concluzii i-au venit ca o m`nu[` lui Ciuceanu. Pe baza acelora[i dou` rapoarte, la \nceputul lui 2003, BIR a dat \n judecat` statul romn la CEDO. Lovitura de teatru [i demascarea total` a impostorilor a avut loc acum c\teva zile, mai exact pe 20.09.2004, c\nd ce s-a \nt\mplat? P`i, s-a \nt\mplat c` expertul Marian Stanciu a fost chemat la ordine de Comisia de Disciplin` a Corpului Exper]ilor Contabili [i Contabililor Autoriza]i din Romnia. |n urma discu]iilor dintre expertul Stanciu [i completul de judecat` al CECCAR au rezultat urm`toarele: 1) M. Stanciu nu \[i mai men]ine concluziile cuprinse \n cele dou` rapoarte de expertiz` efectuate la solicitarea Comisiei parlamentare conduse de Ciuceanu; 2) M. Stanciu \[i d` seama c` a fost folosit de Radu Ciu-

La Cluj se practic` prostitu]ia electoral` n grup


Megainstitutul de influen]are a opiniei publice Metro Media Transilvania (la care dl Dncu nu mai este director [i care nu are nici o leg`tur` cu PSD!) a demarat o campanie f`r` precedent n ac]iunile pre- [i proelectorale din Romnia. Dac` pn` acum romnul electoral se familiarizase oarecum cu cercetarea cantitativ` (sondajul cu pixul pe hrtie sau cu telefonul otr`vit), MMT l pune la o nou` ncercare prin noua g`selni]` de investigare a orizontului de a[teptare al bizonului prin cercetarea calitativ` de tip focus grup. A[a se face c`, de vreo lun`, ]`ranii de la ora[e [i sate s\nt chema]i la focus \n grupuri mici, de cte cinci indivizi, la care intervievatul este stimulat cu 150.000 de lei [i moderat cam a[a: Ce p`rere ave]i despre dl Adrian N`stase n compara]ie cu ceilal]i candida]i...? sau Considera]i c` PSD merit` s` mai c[tige un nou mandat? etc. Nu se [tie cum se derulau discu]iile pe aceste teme de l`murire a aleg`torilor, dar ce au n]eles participan]ii la focus-grupuri este rezumat plastic de sfatul unei femei proasp`t focusate, adresat unei vecine din sala de a[teptare: Zi-le, tu, c` votezi cu N`stase, c` altfel nu ]i d` banii!.

Hocus Focus Grup

Cum face {eu totul pentru [efu


Dac` N`stase este st`p\n pe cele ale p`m\ntului, subalternul s`u Drago[ {euleanu de la Radioul public este [i el un mic st`p\n. Doar c` peste cele ale eterului. At\t de st`p\n se simte el peste cele ale eterului, c` nici pas`rea n-are voie s` treac` pe domeniul lui f`r` s` zic` ceva de bine de N`stase [i PSD-ul acestuia. Ca s`-[i poat` controla [i mai bine mica mo[ie, {euleanu a transferat de cur\nd frecven]ele de unde medii ale Radio Romnia Cultural la Antena satelor. Ce nevoie aveau intelectualii de at\tea unde medii, care se recep]ioneaz` \n toat` ]ara? Intelectualii `[tia s\nt pu]ini, [i `ia care s\nt oricum pun greu urechea [i botul la propagand`. A[a c` undele au fost f`cute pachet [i mutate la postul oamenilor simpli, Antena satelor. Acolo unde regleaz` butonul balans Gheorghe Verman, mai vechiul comunist care realiza la TV emisiunea Via]a satului. {i care acum, de[i nu mai raporteaz` produc]ii-record la hectar, se bucur` din plin de faptul c` undele medii s-au f`cut a[a \nalte de nu se mai v`d \n lan fo[tii comuni[ti c`lare pe situa]ie.

ceanu \n redactarea unor ra- Radu Ciuceanu. Jos [paga! Jos poarte care nu reflect` reali- Comisia pentru cercetarea abutatea; 3) Expertul recunoa[te c` zurilor [i corup]iei! Sponsorizare a formulat concluzii pripite la humanum est cele dou` rapoarte, influen]at de

Radio Da-Da

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

Marea urnire
4-5 lei cu tot cu s`mn]`, cu uda- economie func]ional`, eu \mi trag tu, cu l`di]e, atunci ie[eam bine. un glon] \n coate! n 78 am zugr`vit casa numai din ro[ii [i Skoda aia a lui taic`-tu, aia de-a vndut-o la Tulcea, e numai Simona TACHE tanti Tomo[ [i la madam Badea, din vinete [i ardei gras. Dac` e bine c` avem econopensionarele de la mine de pe scamie de pia]` func]ional`? Mmm, ra blocului. S` le explice doamna Dan STANCIU Bine\n]eles c` nu e bine. Nu e a[a [i-a[a. P`i, economia din PiaComisia [i unde anume se poate g`si \n Romnia economia asta bine deloc. Ce-i binele? O pan- ]a Sudului nu numai c` e func]iode pia]`, dac` e ieftin` [i, even- glic` european` roz la p`l`ria de nal`, dar e [i acceptabil`, \n sentual, c\t la sut` din ea e compen- braconier statal a lui Adrian N`s- sul c` pre]urile s\nt buni[oare tase? Un lustru vestic poleind co- (exemplu: 20.000 conopida mic`, sat` de Guvern. rup]ia ne\nfr\nat` a PSD-ului? O 40.000 conopida mare). Pe de alt` Iulian T~NASE coroan` de flori depus` la monu- parte, \ns`, dac` vrei s` cumperi Da, e bine, e foarte bine, e mentul precar al unui pre[edinte doar 4-5 ardei, ]`ranii & ]iganii te chiar foarte foarte bine bine, de ales pentru lini[tea noastr` mor- trimit la plimbare, pe motiv c` vreme ce Comisia European` a m\ntal`, \n fa]a statuii ecvestre a nu-i rentabil pentru afacerea lor. dat dovad`, \n acest caz, de mult lui Ion Iliescu c`l`rind pe de[e- Las` c` le bag` acum TVA [i, poaumor. Deci [i sper c` m` repet late iapa Romnia? Binele se afl` te, \n cur\nd, o s` le cear` s` aib` e foarte bine c` [i Comisia Eu- \n alt` parte, binele e dincolo de laptop pe tarab`, ca s` scoat` facropean` are umor, nu doar econo- ei. Huo! La revedere. turi dintr-un program performant mia noastr` de via]`. de gestiune [i s` vireze restul la Alexandru V~RZARU p`trunjel prin Multicash. Nu snt de acord. Mi se pare c` mai degrab` avem o corup]ie Alin IONESCU func]ional` de pia]`. B`nuiesc c` e r`u, de[i eu nu C`t`lin MATEI Eu ar trebui s` votez dac` ecom` prea pricep la economie, dar Drago[ MU{AT Deci, dac` Alexandru Du]u \mi nomia din Romnia este sau nu din ce zice mamaia se pare c` economia de pia]` func]ional` s-a datoreaz` 120.000 de lei, dar nu func]ional`. Ei bine, \n cazul meu fumat de mult. Mamaia mea a fost vrea s` mi-i dea pentru c` mi-a este. S` o lu`m pe r\nd: str\ng toat` via]a cereales collector ma- cump`rat o dat` o ciorb` de bur- bani, deci este economie, mai nager [i mai apoi sales vegetables t`, asta e economie func]ional`?! merg la pia]`, deci este de pia]` [i, ntr-o firm` agricol` de produc]ie Eu cum s`-i iau lui V`rzaru cei din moment ce pot s` fac econo[i pe urm` [i-a tras o firm`-c`- 100.000 pe care mi-i datoreaz`?! mii [i s` merg la pia]` \n timpul pu[` prin care a f`cut specula]ii Doamna Maria, nici nu mai zic: acesta, \nseamn` c` e func]ionacu ro[ii, vinete [i ardei gras pe cum s`-i cer cei 100 de mii pe ca- l`. E adev`rat, dac` m` duceam la Pia]a Central` din Giurgiu. {i ea re i-am \mprumutat acum o s`p- supermarket, nu mai era func]iozice a[a (citez din mamaia): Ma- t`m\n`?! Iar Bor]ea, s`racu, din nal` pentru c` nu mai aveam bani maie, dac` d`team ardeiul cu 7 lei ce s`-mi cear` cei 500.000 (Mu- de economie, deci este [i nu este kilu, hai 8, [i pe noi, adic` pe [at, banii c` te sparg! Bor]ea) \n func]ie de locul la care ne refemine [i pe tactu-mare, ne costa pe care i-i datorez?! Dac` asta e rim. Am \n]eles?

Avem economie de pia]` func]ionar`


senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
{i nici nu plec` b`tr\nu. Ce mai vaiet, ce mai boom. Bunicu]a [i cu Adi ne-ar mai fi ]inut \n drum. Dar Verheugen [i cu Scheele ne f`cur` curu scrum. Ne-au dat economie de pia]` func]ional`, gata deci, de-acum nu ne vom mai putea codi c`r\nd o ]eav` prin Balcani, la o cafea. De[i ne-a prins preg`ti]i, cu fruntea sus, pieptul \nainte [i m\inile \n buzunar, decizia europenilor ne-a cam dat peste cap. Aveam istorie, aveam toate formele de relief, aveam o clim`, \i aveam pe Noica, Cioran [i Gigi Becali, aveam o limb` dulce [i frumoas`, aveam echip`, aveam valoare statutul de economie de pia]` func]ional` ne mai lipsea. Ca [i cum n-aveam destule pe cap. E bine sau nu e bine c` avem economie de pia]` func]ional`? iat`, stima]i cititori care poate avea]i alt` p`rere despre noi, ce ne-a g`sit s` vot`m.

A{A {I A{A

E BINE

acolo [i, ca un adev`rat belfer, n-o s` m` intereseze dec\t s` m` scol Alexandru DU}U diminea]a [i s` m` duc la serviciu E bine, fiindc` a[a m-am putut \n autobuze jegoase. lansa [i eu \n afaceri. Prima mea afacere de succes a fost \n dome- Gabriel DROGEANU Nu se poate: adic` \n timp ce niul IT. Trebuia s`-mi cump`r un calculator, nu l-am mai luat [i am eu eram \n concediu am fost der`mas cu banii, care oricum clara]i economie de pia]` funcnu-mi ajungeau. A[a am f`cut pri- ]ional`? P`i, e bine, nene, e foarte mul milion. Dup` aceea[i strate- bine! Chiar m` g\ndesc c` ar tregie am \nceput, \nc` din vremea bui s` iau c\te un mic concediu de studen]iei, s` investesc masiv \n c\te ori o s` fie vreo chestie industria alimentar` (adic` nu-mi de-asta mai important` pentru luam m\ncare). Am \ncercat [i cu ]ar`, ca s` ias` bine. De exemplu, ]ig`rile, dar n-a mers, fiindc` aici o s`-mi iau neap`rat concediu cu statul controleaz` pre]ul. Cu tim- ocazia alegerilor. Apoi, cu ocazia pul, am \nceput s` nu cump`r tragerilor la 6/49. O s`-mi iau \n cantit`]i din ce \n ce mai mari 2007, c\nd cu aderarea la UE. {i, (pentru discount) [i am ajuns un evident, o s`-mi iau concediu la actor important al pie]ei care meciul cu Andorra, din prelimipoate influen]a pre]ul. Visez ca nariile pentru CM 2006. |n \ncheiere, bag [i eu un NU p\n` la 30 de ani s` reu[esc s` nu-mi iau un Bentley [i p\n` la hot`r\t fumatului \n redac]ie! 40 de ani s` nu preiau pachetul S\nt aproape decis s` fac un lan] majoritar la General Motors. Dup` viu \n jurul pachetelor de ]ig`ri care m` lini[tesc, nu-mi iau o ale colegilor, s` m` leg cu lan]uri insul` \n Pacific, nu m` retrag de ele sau s` le cer fum`torilor

bani pentru detergentul `la suplimentar pe care \l consum c\nd \mi sp`l hainele cu care merg la munc`. Ioan T. MORAR Cred c` e bine. M` rog, o s` vedem mai trziu. Altceva m` doare, nc` de la votul din num`rul trecut, a[a c` revin: ceea ce nu e bine este c` se fumeaz` n redac]ie. }in s` anun] pe aceast` cale c` am primit zeci, poate chiar sute sau mii de mesaje de solidaritate cu mine ca nefum`tor. S\nt m\ndru c` s\nt nefum`tor, nu are de ce s`-mi fie ru[ine, chiar dac` s\nt privit cu arogan]` de c`tre fum`tori. O spun cu mndrie, din nou: s\nt romn [i nefum`tor! Secolul 22 va fi nefum`tor sau eu nu voi fi deloc! Daniel GOACE Sigur c` e bine c` avem economie de pia]` func]ional`, da nu asta e problema. A[ vrea s-o aduc pe Comisia European` [i la

NU E BINE

NEL~MURI}I

baronul oval

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

nepotism 2004
Cum a luat fata lui Solcanu not` mic`, dar notar maxim
V-am tot povestit de primul n`scut al Solcanului de la Ia[i, senatorul. Ne sim]im datori s` \ndrept`m, acum [i aici, o gre[eal` istoric`. Da, exact, a[a cum v` temea]i, Solcanul pesedist mai are o odrasl`, un lujerel de fat`, Ioana. Spre deosebire de fratele ei, \nt\i desc`lec`torul \n familia senatorial`, Ioana nu face afaceri pe bani publici. Dar ceva public tot face. Notariat. Dar aceast` titulatur` este happy-end-ul unei pove[ti cu iz de repeten]ie consecvent`. Care a \nceput \n 2002. Atunci, Ioana a devenit stagiar` la cabinetul celei mai bogate not`ri]e din Ia[i, Stela B`d`r`u, so]ia celui mai bogat procuror din Ia[i, Dan B`d`r`u, na[ul de cununie al celei mai anticorupte Amarie din ]ar`, [eful PNA. Timp de doi ani de zile, p\n` \n vara acestui an, Ioana a tras m\]a de coad` [i examin`rile de la Camera No-

tarilor Publici Ia[i de r\ndurile scrise cu liniu]` de la cap`t (fraze nu poate \nchega), s`-i ias` m`car de o foaie. Cam `sta era randamentul Ioanei: note \n jur de 5, cu indulgen]` [i felicit`ri. Dar, de cele mai multe ori, sub 4. Am zis 4 [i 5? Nu degeaba. Pentru c` exact at\t a luat Ioana [i la examenul de definitivat ]inut la Uniunea Na]ional` a Notarilor Publici din Romnia (UNNPR), \n iulie: 45. De sutimi. Peste 9 (nou` [i patruzeci [i cinci). Ceea ce i-a garantat unul din cele dou` locuri de notar \n Ia[i, recte c`c`l`u de bani. propos de asta, s` mai spunem c` \n comisia de examinare a fost un profesor universitar ie[ean de la Drept, Macovei, nimeni altul dec\t amicus semper al profesorului de la Alma Mater de Ia[i Solcanu. Tot aici ar mai fi de spus c` examenul a fost contestat de notarul Zaharia de la Ia[i. Care a primit, \n schimb, un telefon de la M`nescu, [eful UNNPR, cu un mesaj cald, de mam`. |nc` o dat` ne cerem scuze cititorilor care au tr`it p\n` acum cu gre[ita impresie c` \n familia Solcanu s-ar mi[ca ceva f`r` influen]a t`tucului.

din ei a abdicat [i a ajuns ministrul lumpenilor [i cretinilor. Noi ne referim la cel`lalt. E tot pesedist [i \l cheam` Vasile Mocanu. Marea calitate a acestuia, pe lng` chelia proeminent`, e c` are un fiu, pe numele lui Iulian Adrian Mocanu. Principala calitate a acestui fiu este c` are o firm` privat` de tip`rituri, etichete [i alte asemenea. {ti]i vorba aia: se lipe[te ca marca de scrisoare [i ca eticheta Printco de bani publici. Un pas timid a fost f`cut acum ceva vreme, cnd ([i acum \ncepem s` ne \ntreb`m: o fi chelia lu tata de vin`?) Printco a f`cut oper` cultural` pe banii no[tri, mai precis ai Ministerului Culturii (obsedant` chelie...), care a finan]at un calendar artistic tip`rit, v-a]i prins, la firma mocanului junior. Ceva mai recent, Printco a recidivat la Agen]ia de Dezvoltare Regional` Nord-Est, de la care a p`pat o finan]are de 100.000 de coco, prin contractul DRNE 90, cu eticheta lipit` frumos pe teancul de bancnote dezvoltarea capacit`]ii de imprimare \n scopul fabrica]iei de etichete. La o adic`, nu [tiu de ce v` mira]i a[a de ce pot face dou` chelii cnd \[i pun luciul la contribu]ie. Ce, a]i fi vrut ca ministrul lumpenilor s` dea subCalendarul de dar ven]ii pentru cartea bun`? Da nu se caut` la chelie ce, ni[te etichete vi se par de Ia[iul are, \nc`, doi parla- colo, b`i intelectualilor? mentari chei. Ct se poate de Pol NePot chelio[i, de fapt. Senatori. Unul

D`-i romnului Mitrea de pe urm`

|ntr-o zi, pe strada Metalurgiei din Timi[oara a explodat un bloc. A venit lumea acolo ca la urs. Probabil c` ar fi venit [i N`stase dac` ar fi fost vorba de un urs adev`rat. N-a venit, p\n` la urm`. Dar i-a trimis pe subordona]ii lui, respectiv pe ministrul Mitrea [i pe reporterii televiziunilor private. Mitrea a comandat repede tot ce era nevoie: muncitori s` repare pagubele la bloc [i un costum pentru el, c` nu era s` apar` la TV tot cu hainele de la Mih`ile[ti. Iat`-l \n aceast` imagine aranj\ndu-[i haina cu care avea s` transmit` de la locul catastrofei pentru babele cu drept de vot. Vai, ce triste]e [i c\t` \ngrijorare i se citesc pe chip. Iar despre individul care [ade undeva deasupra lui (\n st\nga) avem motive s` credem, \n absen]a vreunui fulger, c` nu era Dumnezeu. Cu cascheta aia pe cap pare s` fie Dorel din reclama aia. C`ruia caravana electoral` pentru catastrofe a PSD tocmai \i spune: Dorele, ne mai ]ii mult? Apuci [tampila de mijloc [i dai cu ascu]itu!

Miron ositu

10

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

tunul catodic

Anacronica TV
S-a \nt\lnit ho]u cu postul
Cei care n-au 6-7.000 de lei, c\t cost` orice ziar de vineri cu supliment de programe TV inclus, s\nt obliga]i s` urm`reasc` \n fiecare s`pt`m\n` pe TVR1, fost Romnia 1, fost` TVR1, emisiunea intitulat` pe c\t de simplu, pe at\t de banal Avanpremier`. Formatul emisiunii este urm`torul: un el [i o ea care nu s\nt, a[a cum poate ne-am fi dorit, so] [i so]ie, aman]i, sau orice din care s` ias` m`car ceva de bulina 18 se uit` la televizor [i comenteaz` adev`rata Avanpremier`, difuzat` tot de TVR1. Cu alte cuvinte, noi \i vedem la televizor pe cei doi care urm`resc la televizorul lor filmele s`pt`m\nii din programul viitor de la TVR1. Genial! A, nu mai spun c\t` lume scrie la sf\r[it c` a participat la realizarea acestui format de emisiune-c`pu[`... M` g\ndesc s`-mi fac [i eu o Emisiune din asta SRL. O s`-i zic Uite, m`! [i \n ea o s` fiu filmat eu uit\ndu-m` cu o m\n` la Iart`-m`!, pe TVR1, \n timp ce cu cealalt` schimb canalul pe PRO TV sau Antena 1.

trampa [i ecranul
Nu se poate s` nu [ti]i reclama aia TV \n care se spune: Orice pic`tur` de ap` viseaz` s` devin` bere german`. Vreau s` v` zic c` acum vreo dou` mii de ani, pe c\nd eram o pic`tur` de ap` dintr-un p\r\u de munte cristalin, nici prin cap nu-mi trecea s` devin bere german`. Visam la ziua c\nd voi deveni un strop de rou` pe o petal` de crin. Dar n-a fost s` fie, soarta a hot`r\t s` devin vin. Duminic` sear`, pe Discovery, s-a lansat ipoteza c` Cristofor Columb ar fi fost de origine evreu. Dup` ce s-a dovedit c` Iisus Hristos [i Adrian Paul (doi nemuritori) s\nt romni, trebuia s` recupereze [i evreii cumva din handicap. A[ vrea s` mul]umesc postului Tele 7 abc pentru minunata serie de videoclipuri cu 2Pac de vineri sear`. Clipuri din care am aflat mai multe nout`]i dec\t din [tirile Deutsche Welle de acum 3 ani ce au precedat seria. Hai, b`ie]i: \nc` o serie cu Snoop Doggy Dog [i, dup` p`rerea mea, Tele 7 abc e din nou \n biznis. Nu trebuie dec\t s` g`si]i un investitor strategic care s` angajeze un student s` \ntoarc` caseta. Se difuzeaz` destul de des \n ultima vreme un clip promo]ional care face reclam` la Zapp [i, mai ales, la facilit`]ile oferite de firma cu pricina celor care vorbesc \n grupuri-grupuri. Dac` am re]inut noi bine, \n spot apare grupul manechinelor care beau doar ap` cu l`m\ie. Habar n-avem de ce s-a \ncercat g`selni]a asta: era mult mai simplu s` se ia exemple din realitatea cea mai \nconjur`toare! De exemplu, grupul bugetarilor care m`n\nc` doar p\ine [i ap`, grupul pensionarilor care nu [i-au primit pensia de trei luni, a[adar beau doar ap`, sau chiar grupul debran[a]ilor din acela[i cartier, care nici m`car ap` nu mai au. Noi ne mai g\ndeam [i la varianta aia, cu grupul salaria]ilor care tocmai [i-au luat leafa [i beau rachiu de necaz, dar, din c\te cazuri am v`zut noi, dup` al [aselea p`h`rel nu se prea mai poate vorbi despre comunicare. La Realitatea TV am auzit c` accidentul aviatic petrecut \n Statele Unite cu acel aparat de acroba]ie care s-a pr`bu[it cu prilejul unui miting a fost unul nea[teptat. Bine c` n-a fost unul a[teptat [i bine c` n-a fost \n Romnia: v` da]i seama c`, a[teptat fiind, ar fi avut o ditamai \nt\rzierea. Televiziunile au prezentat la unison [tirea cu g`l`]eanul care, vr\nd s` taie un coco[, [i-a t`iat penisul [i apoi l-a dat la c\ine. S-a remarcat \ns` [tirea de la Observator, f`cut` pe modelul reconstituirilor: starul care interpreta rolul ]`ranului desigur, nu i se vedea fa]a pe ecran! a aruncat ceva unui c\ine c`ruia i se vedea fa]a pe ecran [i care d`dea t\rcoale prin cadru, iar patrupedul a m\ncat acel ceva cu mult` poft`. Ce anume era, asta nu [tim, dar sper`m c` reporterii Antenei 1 care au jucat \n filmul reconstituirii n-au uitat s` spun` c` acel ceva era, ca de obicei, din partea Guvernului Adrian N`stase. Mai nou, jurnalele de [tiri ale Antenei 1 [i PRO TV se bat \n reconstituiri, cum a fost cea cu superproduc]ia T`iatul coco[elului. La pu]in` vreme dup` aia, am urm`rit [i reconstituirile accidentului de munc` de la RAFO One[ti. Ambele, pe calculator. Am remarcat la Observator ceva mai mult` austeritate, ceva mai pu]in` pricepere \n efectuarea de simul`ri. Pesemne c` b`ie]ii de la PRO TV joac` mai mult Doom sau Counterstrike, fiindc` au introdus pe ecran [i omule]i care sar \n aer. La PRO TV, [tirea despre autocarul `la cu copii moldoveni, care s-a r`sturnat pe-o parte, dar nimeni n-a p`]it nimic, a beneficiat de o band` cu titlul O minune de accident. Oare ce ne mai a[teapt`? Pesemne: Un dr`gu] de incendiu, O simpatic` alunecare de teren, O scumpete de viitur` [i, cel mai probabil, O dulcea]` de decapitare cu toporul la o nunt` din Bolintin. Am v`zut la televizor ni[te parlamentari care, \ntr-adev`r,

Domnule, nu ne mai critica]i c` bocim att n telenovela romneasc`! De fapt, eu joc drama unei autentice intelectuale romnce n timpul regimului PSD. ntrebarea pe care mi-o pun este hamletian`: s`-mi pingelesc pantofii `ia vechi cu care am intrat n nv`]`mnt acu 17 ani sau s` le iau un kil de Frutti Fresh la copii?

Postul satului

Jos maimu]ele!
Animalele, aceste fiin]e care ne \nfrumuse]eaz` via]a! A[a credeam [i eu p\n` c\nd pe Animal Planet l-am v`zut pe cimpanzeul Freud, un adev`rat gentilom al junglei, care p`r`sea grupul pentru a dormi de unul singur [i a admira zborul p`s`rilor. Toat` simpatia mea fa]` de Freud sau de na]ia cimpanzeilor s-a spulberat \n momentul \n care l-am v`zut atac\nd un grup de maimu]e m`t`soase pentru a m\nca, f`r` ezitare, un pui viu, smuls din bra]ele mamei. Comentatorul a ]inut s` precizeze c` maimu]ele nu au nevoie de carne, \ns` mai fac asta din c\nd \n c\nd, a[a, ca delicates`. |ncrederea mea fa]` de primate s-a spulberat. Natura le-a furnizat acestor impostori tone de banane, iar ei deranjeaz` ecosistemul. Nu pot dec\t s` \mi imaginez ce noroc a avut Jane c` Tarzan nu a p`r`sit-o nici o secund`. Altminteri Cheetah ar fi m\ncat-o. Pot s` spun cu triste]e c` nici \n Chewbacca nu mai am \ncredere: nu vreau s` m` g\ndesc c\te pisici a fug`rit prin curtea studiourilor de la Hollywood ca s` le zboare c`p`]\na cu laserul, chiar dac` Lucas nu avea nevoie.

Corina D`nil`, o actri]` str`lucit` care la IATC a avut 10 pe linie la cursurile de: Bocit clasic, Zmbit fals [i S`rut n limba romn`
erau \n stare de orice pentru binele aleg`torilor. Este vorba despre parlamentarii din Venezuela, care s-au luat la b`taie parte-n parte \n plen. De la ce s-or fi luat ei? Nu de la bani, nu de la case, ma[ini, femei sau celulare, ci de la o ne\n]elegere pe marginea protec]iei sociale! ~[tia, spre deosebire de parlamentarii no[tri, nu [i-ar vota pensii mai mari, ci re]ete mai compensate, ca s` se poat` trata dup` dezbateri. La emisiunea Un b`rbat adev`rat exist` proba de c\ntat. Eu nu cred c` un b`rbat adev`rat are nevoie s` c\nte. C\nd s` c\nte? C\nd o duce pe gagic` acas` la el cu Mer]anu? C\nd \i cump`r` tot ce vrea ea? C\nd o duce \n vacan]` \n Grecia? C\nd el \[i scoate chilo]ii Calvin Klein? P`rerea mea e c`, dac` e[ti b`rbat adev`rat, nu c\n]i tu, ci fluier` ea de uimire. Din ciclul Nu [tii c\nd ai nevoie de o respira]ie proasp`t`, v` prezint azi reclama la past` de din]i cu: S` salv`m lumea de carii. E ceva de speriat cu cariile astea. Mai ales dac` v`d c` s-au b`gat [i americanii \n r`zboiul contra cariilor, e clar c` e groas`. Mircea Badea face aceea[i glum` de pe vremea c\nd ap`rea cu Teo. Gluma cu am un singur telespectator sigur o [ti]i. Ei bine, s`pt`m\na trecut` a f`cut-o din nou. A[a c` vreau s` \i adresez un mesaj: B`, Mircea, se pare c` eu s\nt telespectatorul t`u. Asta e. Ai ghinion c` m-ai nimerit tocmai pe mine, care scriu la ziar. Da pe bune, dac` ]ineai la singurul t`u telespectator, nu ]i-a dat prin cap, de at\]ia ani, s` \mi faci [i alt` glum`? Pe bune, m-ai plictisit. Cred c` o s` te las f`r` audien]`. Adio. Pa. M-am uitat la telenovela romneasc` [i mi-am dat seama cu cine seam`n` Corina D`nil`. O tot vedeam cu ochii ei tri[ti \ncontinuu [i m` \ntrebam de unde [tiu eu ochii `[tia. {i am avut o revela]ie: seam`n` cu un basset. Numai c`, spre deosebire de basse]ii care seam`n` cu Corina D`nil` f`r` inten]ie, Corina D`nil` ia [i bani ca s` semene cu un basset. Ce fel de rol e `sta? M`car dac` juca p\n` la cap`t, adic` s` fac` [i pipi pe covor [i s` ia b`taie de la Papadopol cu lesa. De la un timp ncoace ncep s` m` prind c` snt c]iva tineri pompieri de la descarcer`ri care au apari]ii constante la [tirile de smb`t`. E chiar p`cat c` nu zic nimic electoral, de bine, de r`u, nu conteaz`. Ar putea m`car s` poarte ni[te bannere mici de genul Voteaz`-l pe cutare [i o s`-]i permi]i airbaguri!. Nu le-ar strica un ban extrabugetar pentru polizoarele alea. Pe Acas` TV, la concursul de b`rba]i al lui Cabral, dl C`t`lin Arabu s-a aruncat la un striptease [i ne-a l`sat s`-i vedem maieul chinezesc de bumbac de sub c`ma[`. Mi-a pl`cut [i vreau s`-l ntreb de unde l-a luat, c` vreau s`-i iau [i eu lui taic`-miu de ziua lui: e din Europa sau de la Doraly?

C`t`lin MATEI

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

11

tupeu 2004
CNSAS a decis:

Pesedist-mecanic sau Gargaragiu atestat num`rul 1. Dragi plagiatori, asta-i ]ara, cu asta fofil`m! Bursucul drastic
{i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

C.V. Tudor e curat ca crima!


Securitatea, aceast` Cehia a tor]ionarilor, a b`tut iar Romnia cu 1-0. Defensiva format` din oamenii lui Oni[oru a f`cut pasul \napoi [i a ap`rat om la om un rezultat de egalitate care nu ne onoreaz`: Vadim = Securitate, un egal care a fost r`sturnat prin foarfeca de senza]ie a lui Oni[oru care a t`iat f`r` mil` tot trecutul securistic al ap`r`torului re-buturilor ceau[iste. Dup` ce regimul pesedist ne-a b`gat-o-n ma]e pe Foamea, acum vrea s` ne bage pe g\t [i Minciuna, la o or` de maxim` audien]`, b`t\nd toate celelalte posturi de limbist, fripturist, arivist [i microbist al echipei fostei Securit`]ii, Victoria PSDului Bucure[ti. Ru[ine, b`, s\nte]i iar lanterna ro[ie a Europei! Mega-tupeu 2004 (3 puncte): Gheorghe Oni[oru, Viorel Nicolescu, Ladislau Csendes [i Constantin Buchet. {i, bine\n]eles, s` nu-l uit`m pe Gheorghe Oni[oru c` `sta a avut dou` voturi, \ntruc\t este pre[edintele CNSAS. Jum`tatea asta de colegiu a votat \n favoarea lui Vadim, cum c` tor]ionarul de c\ntat [i recitat la mese ode lui Ceau[escu, Vadim Tudor, este nep`tat. Nici rahat n-a m\ncat, nici te-n-gura nu-i miroase. |nc` o dat` s-a dovedit c` PSD-ul ascult` telefoanele. Alea de la fosta Securitate, care \ncep cu Oni[oru, culcat, [i mar[u piticului dou` ture de CNSAS!. M`g`reu 2004 (2 puncte): Antonie Iorgovan. Dup` ce li s-a explicat cu frumosul c` m`rirea tembel` a pensiilor parlamentarilor este un p`cat adus stomacului popular, Antonie Iorgovan nu s-a mai putut ab]ine [i din banca de dormit din Senat a ]ipat c` asta e demagogie. De[i r`spunsul ar fi fost mai degrab`: Ba pe-a Bunicu]ei dumneavoastr`! Ion Iliescu adic` `la care ne-a s`r`cit [i cinstit. Tupeu 2004 (1 punct): Romnia. Mircea Beuran [i-a reluat \napoi toate titlurile profesionale [i academice. Mai pu]in pe acelea de: Copiator prin a[chiere, Plagiator la cald,

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

37 puncte 22 puncte 16 puncte

Pallady original la numai 200 de milioane? Hm {i zice]i c` l-a depus n consigna]ie un b`trn profesor universitar, doctor docent, care-[i vinde lucrurile din cas` pentru c` nu mai are cu ce s`-[i pl`teasc` ntre]inerea? Inadmisibil, domle, e b`taie de joc! Astea nu-s pensii n Romnia! P`i, dac` n-a[ avea infractorii mei de ap`rat, ar nsemna s` nu mai m`nnc zece luni ca s` mi cump`r tabloul `sta dintr-o am`rt` de pensie de parlamentar de 20 de milioane de lei!

Vreau s` fiu ]`ranul lui Iliescu!


manifest rural
|n aceast` s`pt`m\n`, f`r` s` fi citit nici o gazet` (jur!), pun pariu pe un miliard de dolari c` N`stase a fost undeva. Pun pariu c` a fost undeva prin ]ar`, \ntr-unul din cele mai mi[to locuri na[pa [i a m\ncat ceva \n aparen]` ieftin [i prost, dar \n realitate foarte bine verificat sanitar. Cu aceast` ocazie, pun pariu c`, la mas` sau \n timp ce d`dea m\na cu oamenii, Adrian N`stase [i-a amintit ceva ce nu-[i mai amintise p\n` atunci [i a r\s cum nu a mai r\s de mult. |n acela[i timp, pun pariu c` [i Ion Iliescu a fost undeva prin ]ar`, dar nu a m\ncat, a stat de vorb` cu oamenii, s-a pupat cu ni[te babe, a str\ns ni[te labe de ]`rani, [i-a amintit ceva ce-[i mai amintise de c\teva ori [i a r\s cum r\de de la Revolu]ie \ncoace. Repet, pun pariurile astea f`r` s` fi citit nici un ziar [i pariez c` am dreptate. Pe de alt` parte, chiar dac` o s` c\[tig, nimic nu o s` se schimbe, iar eu o s` pot s` le repet [i s`pt`m\na viitoare. |n concluzie, cu banii ob]inu]i din aceste pariuri, eu o s` \mi fac o ferm` de stru]i [i p`s`ri kiwi, o ser` de mango [i papaya [i o firm` de Microsoft [i o s` \mi dau demisia din func]ia de ziarist: ce nevoie avem de pres` \n Romnia dac` aia subordonat` scrie doar despre ce [tim deja, iar pe ailalt` liber` o folosim doar ca s` punem pariu c` n-o s` se schimbe nimic? Nu mai bine m` fac ]`ran [i bat laba cu Ion Iliescu?

Antonie Iorgovan, p`rintele denaturat al Constitu]iei pe care, dup` ce a f`cut-o, a scos-o la produs. Avantaje pentru clasa politic`.

C`t`lin MATEI

12

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Dana cu camelii

S` facem pe dracu-n parcu!


Miercuri, 6 octombrie, speriat c` n campania electoral` adversarii s-ar putea s` ntrebe ce s-a f`cut cu banii strn[i de la fle]i, guvernul N`stase a hot`rt n sfr[it s` se fac` Dracula Park. Nu la Sighi[oara, nu n inima mun]ilor plini de neguri, ci colea, la Snagov, pe locul unde se ntinde actualmente complexul agrozootehnic Vl`sia. Unde-o fi asta? Ne-am luat ma[ina la spinare [i ne-am dus s` vedem. acas` de la serviciu, se dezbr`ca n pielea goal` [i r`mnea paralizat cteva ore. {i [tii de ce? Nevast`-sa era cam c`]elu[`, dac` m` n]elegi, curvi[tin`. Sau unde eram eu copil n Bucovina, nu mai d`dea vaca lapte. Putea s` [i moar` vaca. Atunci g`seai o bab` din asta care ]i descnta [i d`dea iar vaca lapte. Lucrurile astea exist`, snt adev`rate. Aicea nu s-au ntmplat lucruri de astea, c` nu snt babe. V` da]i seama, la cte vaci snt aici, dac` ntre ni[te codri proteja]i de seca laptele la vaci, lipseau cteun gard, care se ntinde pe 18 ki- va cisterne. lometri, e aceast` ferm` de 500 de hectare, Vl`sia. n mijlocul ei, Pu]in mai ncolo, la ultima un s`tuc de cteva case. ntre ca- cas`, ni[te b`rba]i care se prese, una cu birouri. ntr-un birou, g`tesc s` plece cu combinele. doamna Nonica, contabila: Nu [tiu nimic de hot`rrea guvernului. Nu [tim ce o s` fie. Am citit Mecanic: Nu ne spune ni[i noi asear`. Acum a[tept`m. meni ce se ntmpl`. Nu [tim ce Oricum, e greu. De trei ani noi o s` facem. V` da]i seama c` mergem n pierdere, a fost se- `[tia nu te angajeaz` pe tine, cet`. Avem 450 de taurine, de la vin cu oamenii lor. vi]ei la tauri [i vaci de lapte. La gardul unei cur]i l ntlAnul `sta ce a mai fost, dar n nesc pe Marian, b`iat de liceu, anii trecu]i nu s-a f`cut nimic care mi spune c` are scutire pe din cauza soarelui. Avem sistem 2004, ca s` lipseasc` de la [coade iriga]ii, dar dac` bate soarele l`. Brusc, se opre[te o bascuputernic, ce s` faci? Costurile lant` n dreptul por]ii. snt mari. Salut, Mariane! Neinteresant. S` ie[im pe S` tr`i]i! strad`. Snt cteva case, vreo 16 Vezi c` am o treab` cu tine familii care lucreaz` la vaci. La mine diminea]`. primul col] e doamna Maria, feCe treab`, nene? te[teanc`. Plec`m, ce s` facem, B`i, de futut femei, 10 pe dac` se desfiin]eaz`. Plec`m or`. Vrei sau nu vrei? napoi n Moldova. Oamenii Rde Marian. Bine. Omul snt aduna]i aici din toat` ]ara. zice: Vin s` te iau. Basculanncerc s` abat discu]ia c`tre ta pleac`. mituri, basme, credin]e, eresuri Apare Marius, prietenul lui, [i vrcolaci. Doamna Maria zice mbr`cat ca de nunt`. Facem c` nu crede. cuno[tin]`. Mai vine [i un b`ieB`rbatul ei: Erau babe care ]el, cu care nu fac cuno[tin]`. imediat te f`ceau bine. Pe unde To]i au accent moldovenesc. am mers eu prin ]ar` am v`zut Discu]ia curge n dou` sensuri. Consecin]e. Marius: Dac` multe. Am v`zut om n toat` puterea cuvntului, era ginerele fac `[tia ceva aici, o s` plec`m. unei babe din astea, venea de St`m n c`su]ele astea de 20 de

Se \nt\lne[te munte cu munte. Se-nt\lne[te Romnia cu economia de pia]` func]ional`. Se-nt\lnesc ei N`stase [i Verheugen [i-atunci cum naiba s` nu se \nt\lneasc` [i doamnele lor? V`z\ndu-le \mpreun`, populare [i z\mbitoare, ca dou` gospodine care tocmai ce-au plecat cu nurcile pe d\nsele s` cumpere de la pia]` ]elin` de murat, nici c`-]i po]i imagina c` pot discuta altceva dec\t: Dna Verheugen: Dana, drag`, m` omoar` g`titul `sta. Fato, d`-mi [i mie o idee, spune-mi ce-a mai \mpu[cat b`rbac-tu pentru cin`, c` nu mai [tiu ce s` m` fac. Dna Dana: Hai, fato, las` prostiile, treci pe la mine s`-]i dau o pulp` de c`prior negru. |i frigi deasupra o tigaie de cartofi pr`ji]i [i-un ceaun de mujdei [i s` mi ]i-l vezi pe Gnter dac` n-o s` te mai cear` o dat` de nevast`. Dna Verheugen: Apropo, unde or fi disp`rut b`ie]ii? Dna Dana: Las`-i, fato, s-or fi dus [i ei la o economie de pia]` func]ional` mic`. Vin ei.

Biserica Complexului agrozootehnic Vl`sia, care ar putea deveni \ntr-un an biserica din Dracula Park
ani. Asta e, plec`m. Plec`m pe unde am venit. Uite, eu am venit n sat pe lng` ap`. Mitologie. Marian: Nu credem n vrcolaci. Da eu am ghinion lunea. Marius: Ai ghinion c` e[ti prost, nu c` ai ghinion. Mergem spre intersec]ie. Trei fete de general`, mpreun` cu o femeie cu un bebe n bra]e, cu cei doi b`ie]i, to]i a[teapt` n intersec]ie autobuzul care i transport` pe elevi la Gherm`ne[ti, la [coal`. Deci, nu crede]i n vampiri, n mu[c`turi, n sugerea sngelui, \i mai ntreb o dat` pe to]i. Marian, ar`t\nd spre sora de vreo 14 ani a lui Marius: Aia, uite-o pe aia, s` vezi ce mu[c` de gur`, ]i las` ni[te urme! Alexandru V~RZARU
alexvarzaru@yahoo.com

Musca }a]e

B`iat de t`iat
Adrian N`stase a inaugurat recent unul dintre cele mai moderne abatoare din sud-estul Europei, \n apropiere de Alba Iulia. O dovad` \n plus, dac` mai era nevoie, c` Adrian N`stase nu este omul care s` conduc` ]ara. Dac` Mihai Viteazu a intrat \n Alba Iulia, unde a fost primit cu vitejii, iat` c` Adrian N`stase a r`mas la porci, unde a fost primit cu fudulii.

Sigismund Abathory

Profesorii, oameni \ntre foameni Zidul de putere


Semnal`m, frec\ndu-ne m\inile de bucurie, dar [i de buzunare, apari]ia site-ului www.me sajsticla.home.ro. Unde un profesor de provincie \[i freac` [i el m\inile de buzunare [i, constat\nd sub]irimea, se revolt` cu haz. |mpotriva cui, avem bucuria s` v` l`s`m s` citi]i \n continuare: Sunt un romn. S`rac, cu un venit de 3.160.000 lei pe lun`. NET. |n dolari, la ora actual`, ar fi vreo 90-95. Nu am chef s` calculez... aproximez. Sunt profesor de informatic` la un liceu dintr-un or`[el din col] de ]ar`. Provincie adev`rat`. Cel mai apropiat ora[ de peste 150.000 de locuitori este la aproape 100 de km. Am luat ast`-var`, a[a, de test, un examen la o firm` de soft. Am cheltuit ceva bani cu transportul, dar trebuia s` [tiu de ce sunt n stare. S` mi cunosc nivelul. Din Timi[oara. Promiteau vreo 200 de dolari la \nceput, urmnd ca ulterior... {ti]i [i voi. Nu vrea nevasta mea s` plec`m. Avem un copil. To]i prietenii [i toat` lumea noastr` sunt \n acest col] de ]ar`. Ea este profesor de matematic` la o [coal` din or`[el... 4.200.000. Iar`[i net. Copilul e trecut la ea la impozit. Ea are def.-ul dat. Am o pereche de pantofi bun` cu care m` duc la [coal`. ~ilal]i, `ia vechi de 3 ani, rup]i [i petici]i ([tiu un cizmar care face asta), i iau la treab`, pe lng` bloc, mai sparg un lemn. Pl`tim rate la un apartament. Chirie, ntre]inere, ap`, curent, telefon, lemne (nu avem nc`lzire, fiecare are sobe, eu am cump`rat una de fier)... Se cam duc banii. Nevast`-mea are o pereche de pantofi [i una de sandale. Cizmarul s` tr`iasc`. E [i el b`iat s`rac. N-are familie, n-are cas`... vorbim de una, de alta, juc`m un [ah. M` mai bate cteodat`. Se bucur`. A doua zi [tie tot or`[elul. M` ntlnesc cu viceprimarul n drum spre liceu. Rde la mine pe sub musta]`: Ai luat-o pe coaj`!. Asta n loc de salut. Trec de el, f`cnd pe sup`ratul. Din vitrina unui magazin de mezeluri, patronul e pesedist, m` salut` Adrian N`stase din poster. Se bucur` [i el c` am luat-o pe coaj`. E gras [i s`n`tos. Tr`ie[te bine. {i eu tr`iesc bine. Sunt [i eu destul de gras [i, la vrsta mea, destul de s`n`tos. Sunt gras de la pine [i de la cartofii pe care mi-i g`te[te nevast`-mea. La prnz [i seara. La prnz facem mncare de cartofi. Seara mnc`m cartofi pai. Odat` mi-a dat [i diminea]` din mncarea din ziua precedent`. Am njurat-o printre din]i. A fugit [i a pus ceaiul la fiert. Ceai cu margarin`. Copilului \i mai d`m cte un ou [i lapte. Cnd se mai acre[te (lu`m doar cte o sticl` pe s`pt`mn`, copilul nu \l bea pe tot deodat`), mi-l d` mie. Uneori e stricat, i simt gustul r`u, dar de furie l beau cu tot cu gustul de mort`ciune. njur n gnd. njur neamul de romn n care m-am n`scut. i njur prostia. A doua zi o pun pe nevast`-mea s` g`teasc` fasole, de-al dracu, m` duc la magazinul de mezeluri [i, f`c\ndu-i n ciud` lui N`stase, cump`r o jum`tate de kil de salam cu 40.000. Ce, numai el s` m`nnce salam? Masaj thailandez
De c]iva ani, le g`se[ti prin cele mai nea[teptate locuri din Bucure[ti. Pe zidurile din centru, pe str`du]e, prin locuri inaccesibile. F`r` un mesaj explicit, f`r` un sens anume. Atta doar c`, fa]` de alte graffiti-uri, genul `sta de art` stradal` e foarte haios. Ultimul din serie a ap`rut acum cteva zile pe strada Pitar Mo[, n spatele cinematografului Patria. Probabil c`, [i n comunitatea grafferilor, snt alegeri. i a[tept`m pe grafferii pesedi[ti s` vin` s` scrie [i ei: Mitocanilor, nu mai murd`ri]i zidurile!.

Stefi Graffiti

Darurile au fost aruncate

academia CA}AVENCU
Eheei, domnu N`stase, se cam pierd obiceiurile noastre str`mo[e[ti... N-am mai mbr`cat straiele aistea de s`rb`toare de cnd o fost pe la noi s` vneze cel`lalt dictator, tovar`[ul Nicolae Ceau[escu. P`cat c` nu mai putem s` v` ar`t`m tradi]ionalul costum de urs cu care l-am mbr`cat atunci pe prostul satului Dumnezeu s`-l hodineasc`! Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

13

mili]ia spiritual` Cum era pe vremuri N`stase un adev`rat Oengic` Contra


n num`rul trecut, v` nf`]i[am modul n care Adrian N`stase ap`ra, cu toat` convingerea sa ideologic`, o idee scump` celuilalt dictator, Nicolae Ceau[escu. Ideea era c` suveranitatea na]ional` este aceea[i pentru toate statele, n vreme ce drepturile omului s\nt un concept interpretabil [i variabil de la ]ar` la ]ar`. Ei, bazndu-se pe asta, Ceau[escu ne-a dat ce a crezut el c` avem dreptul, n schimb a comb`tut dreptul altor state de a se amesteca n politica noastr`. Ce s` fac` s`racul, asta era meseria lui de dictator! Acum v` semnal`m, din acela[i articol publicat n Revista Romn` de Studii Interna]ionale, num`rul din septembrie-octombrie 1989, p`rerea aceluia[i Adrian N`stase despre ONG-uri: Un aliat tot mai activ n c`utarea c`ilor de evitare a prerogativelor suveranit`]ii n domeniul drepturilor omului l reprezint` organiza]iile interna]ionale neguvernamentale (ONG). Nedorind s` fie acuzate de atingeri la adresa suveranit`]ii, uneori guvernele sau organiza]iile interguvernamentale utilizeaz` ONG-urile ca

Unde merge mia merge [i Kamasutra


Juc`toarea Simona Lungu, magistrata acuzat` c` ar fi judecat un rol principal \n filmul porno al MISA, [i-a retras zilele trecute cererea de demisie. Aten]ie, pentru porn-un]area sentin]ei face]i lini[te, c` altfel ejaculez sala!... Judec`toarea a dovedit printr-o ex-partuz`... `sta, printr-o sexpertiz` c` nu este aceea[i persoan` cu protagonista secven]elor erotice de la bar`, cu mai mul]i martori deodat` [i cu discurs de finalizare pe burt` din film. {i asta pentru simplul motiv c` \n actele sexuale d\nsa este trecut` Simona Lungu, \n timp ce pe adev`rata actri]` ar fi trebuit s` o cheme, normal, Scurtu.

Instan]a [i Costel

poli]ia presei In darvino Adeveritas


Mi-e mi-a pl`cut de CNA de cnd era el mic [i lupta haiduce[te ca s`-i protejeze pe copii de porc`riile spuse de p`rin]i, [i de-atunci am r`mas cu damblaua asta: citesc prin ziare tot ce e cu CNA-ul. A[a se face c-am dat n Adev`rul de vineri, 4 octombrie, peste un articol n care dl (sau dna) D.P. scria despre cine [i cum a luat premiile CNA pe 2003. {i citesc c` pentru prima dat` CNA a premiat [i contraperforman]a, trofeul Agurida acordndu-se ex-aequo emisiunilor Big Darwin [i Ciao Brother. Acum, eu n]eleg c` intelectualii de la Adev`rul nu se coboar` s` ca[te ochii la tembelizor, dar m`car de Big Brother au auzit [i ei cnd le ia [eful ni[te adrenalin` la bord [i se enerveaz` din cauza atmosferei orwelliene din presa romneasc`. Alin IONESCU

Adrian N`stase derulnd programul de schimbare de imagine Arogan]a s-a pierdut la sat
instrumente discrete ale politicii lor pe teren. A[a dup` cum se arat` n anumite opinii, unele din ele pot fi create pentru a ndeplini misiuni pe care guvernele nu doresc s` le ndeplineasc` n mod direct sau ca umbrele pentru transferul deciziei politice. n acest caz, s\ntem n prezen]a unor ONGuri ini]iate de c`tre state ca adev`rate submarine ale acestuia. De aici pn` la teoria lui Ceau[escu potrivit c`reia l-ar fi lucrat agenturili, nu mai e nici un pas, cele dou` opinii, ale dictatorului de azi [i ale celui de ieri, s\nt identice. America ONG-arului cenu[iu

14

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

natura de noapte

Direc]ie la picior de lemn

cu m\inile curat-murdare
La Ro[ia Montan`,

Afacerea de bine cu poluare se ]ine


Probabil c` Ceau[escu ar fi fost foarte mndru s` fac` afaceri cu Gabriel Resources, firma care se preg`te[te s` scoat` aurul [i din piatra seac`, dar plin` de istorie, de la Ro[ia Montan`. Cnd te apleci peste cifrele care ies n relief n ecua]ia Gabriel Resources, nu po]i s` nu te gnde[ti ce impresionat ar fi fost nea Nicu de m`rimea lor. Sun` att de bine sintagma sute milioane tone nct, n memoria ctiS\ntem curio[i unde o fi ajuns acest grup de oameni p\n` la urm`. Detorului de alt`dat`, am sim]it spre Stolojan [tim c` s-a oprit la prima farmacie din drum dar nevoia s` v` prezent`m situa]ia ceilal]i? Or fi schimbat direc]ia sau or fi mers \nainte, cu g\ndul c`-i a[a cum i-am prezenta-o Tovaa[teapt` Ciorbea la cap`tul tunelului? O alt` curiozitate este pe unde-a r`[ului (dar [i a[a cum reiese apucat-o Constantinescu. C` nici el n-a luat-o \n direc]ia corect`, nici dintr-un raport al organiza]iei dup` ce electoratul i-a dat biiip. Alburnus Maior, n colaborare cu Iancu Zappciul0 Greenpeace [i alte ONG-uri tr`d`toare de ]ar` ca acestea). A[adar: {tia]i ct de mndri ar trebui s` fim c`, la finalul perioadei de S` nu cread` cineva c` la Senatul Romniei lumea se ocup` numai cu exploatare a minei, Valea Cornei frivolit`]i, a[a cum am v`zut \n ultimele zile prin ziare. Pe fundalul va fi umplut` cu 250 de milioane pozei ap`rute \n pres`, cu consiliera acuzat` c` ar fi \ntre]inut raporturi tone de steriluri neconsolidate, senzuale din interes cu secretarul general al Senatului, st` la un loc de re]inute de un baraj nalt de 180 mare cinste volumul de art`, [tiin]`, cultur` [i idei \n dialog Neckermetri n`l]ime? man. Dac` pui la socoteal` c` scena este surprins` \n biblioteca SenaV-a]i fi a[teptat s` mai existe tului, lucrurile se mai limpezesc un pic. Probabil c` volumul e consultat vreodat` o exploatare cu 4 cade simpaticul nea Nicu, care probabil c` a [i f`cut pe marginea riere deschise, totaliznd 722 ha, paginilor ni[te mici socoteli cu pixul, ca s` vad` cam c\te zile ar putea cu drumuri de acces pentru care sta la Cire[ica dac` ar l`sa chelnerilor, pe l\ng` pantofi [i ceas, un vor fi defri[ate zeci de hectare obiect din interior. de p`dure nefolositoare? {mecherman {tia]i c` eforturilor oame-

Libidoul [tie carte. De mod`

Ro[ia Montan`: \n st\nga prezentul s`r`c`cios, \n dreapta, paradoxal viitorul luminos


nilor muncii [i ai profitului de la Gabriel Resources vor da ]`rii 5 milioane de tone de sulf? A]i fi b`nuit c`, pentru a se reintegra circuitului naturii, sterilului cu sulf i trebuie sute de ani? Nu n cele din urm`, v` imagina]i ct de ferici]i vor fi locuitorii ora[ului Abrud, deasupra c`ruia se afl` lacul de stocare al celor 26 de milioane de tone excavate anual? Ei bine, pn` aici, Ceau[escu ar fi mul]umit. Du[i de propriul entuziasm, s` i mai prezent`m lui Ceau[escu o ultim` situa]ie. {tia]i, domnule megaloman, c` la Ro[ia Montan` vor fi doar 248 de locuri de munc` n timpul anului, num`r care se va reduce progresiv? {i c` nu vom angaja dect 30 de cadre cu preg`tire superioar`? Indiferent dac` am fi Ceau[escu sau nu, aici companiei Gabriel Resources, care a promis c` va da de munc` locuitorilor s`raci din Ro[ia Montan`, ar trebui s` i se rup` filmul. Ecologic` Contra

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

15

Loc de retrocedat cu capul


Bun`-credin]`. Nu e doar un cuv\nt, ci un hocus-pocus romnesc care scoate basma curat` orice c\rp` de om, un Hopa-Mitic` ce ridic` pe oricine a c`lcat str\mb [i ar trebui s` pice sub inciden]a legilor. Se decide \n instan]` c` cineva a fost de bun`credin]` c\nd a f`cut o m\r[`vie [i gata, vina sa a disp`rut. Momentan, nu chiar orice vin` e absolvit` prin rostirea acestui cuv\nt magic, ci doar una, dar una foarte des \nt\lnit`. E vorba de vina statului romn de a vinde unor chiria[i un imobil confiscat, care nu-i apar]inea [i care, \n plus, era revendicat de proprietari. Sub umbrela bunei-credin]e se ascunde o v\nzare frauduloas` la care au fost p`rta[e persoane care cic` nu [tiau c` vor comite o ilegalitate. De bun`credin]` a fost familia Romani]a care a cump`rat \n 1996, cu aproape 5.000.000 de lei, imobilul din strada Dr. Grozovici nr. 2 bis, revendicat de familia Iordan \nc` din 1991. De bun`-credin]` o fi fost [i statul romn, care a v\ndut respectivul imobil, de[i nu a avut niciodat` titlu valabil de proprietate. Imobilul fusese confiscat de stat \n 1952, apoi restituit familiei Iordan \n 1957, \ntruc\t p\n` [i instan]ele comuniste au

descopery
luminile ora[ului Babadag
Faima de c`l`tor a maurului Ibn Batutta nu este \ntrecut` dect de cea a lui Marco Polo. N`scut \n ora[ul marocan Tanger, Ibn Batutta a fost de tn`r \n pelerinaj la Mecca, iar mai apoi [i-a \nceput marile expedi]ii, \n care a str`b`tut Egiptul, Siria, Mesopotamia, Persia, Cornul Africii, Yemenul, Anatolia, Dobrogea, p`r]i din Rusia [i Bizan], India, insulele Maldive [i Sumatra, iar \n cele din urm` China. |n Dobrogea, unde a pus piciorul \n 1330, viziteaz` Babadagul, al c`rui nume \nseamn` Stnca Mo[ului. Pe vremea aceea, Babadagului \i zicea Baba Saltk. Numele \i vine de la cel al sfntului Sar\ Saltk Dede. A[a gr`it-a Ibn Batutta: Am ajuns n ora[ul numit Baba Saltk. Se zice c` acest Saltk era un contemplativ sau un proroc, dar se mai spun despre el [i lucruri groaznice, pe care le condamn` religia. Baba Saltk era din neamul turcilor seldjukizi, care a purces din Anatolia. Cronicarul turc Yazicoglu Ali men]ioneaz` c` bazileul Bizan]ului a permis ca seldjukizii din Niceea s` se a[eze \n Dobrogea, numit` Paristrion sau Paradunavon. |mpreun` cu ace[tia a trecut [i sfntul Sar Saltk Dede numit Baba, al c`rui mormnt se afl` la Babadag. Printre seldjukizi s-au num`rat [i alte popoare ale Hoardei de Aur. Unul dintre acestea este neamul g`g`uz, care mai tr`ie[te \n sudul Basarabiei [i \n Bulgaria. Numele g`g`uzilor vine de la hanul lor, Kaykaus Izzeddin. Dup` spusele cronicarului turc Seyyid Lokman, g`g`uzii au ajuns \n Dobrogea n anul 1264. La acea dat`, Babadagul era socotit cel mai \ndep`rtat loc dinspre Apus atins de liota Hoardei de Aur. |n secolul al XVII-lea, marele c`l`tor turc Evlia Celebi zice c`, \n 1484, Baiazid II a poposit \n Babadag [i a citit inscrip]ia de pe mormntul lui Baba Saltk, peste care a ridicat un mausoleu. |n 1538, n campania mpotriva lui Petru Rare[, sultanul Soliman Magnificul se \nchin` \n fa]a mausoleului [i consemneaz` \n jurnalul s`u de r`zboi: Aici este \nmormntat Sar Saltk Baba.

Cu bun`-credin]` se trag Romani]ele \n instan]` Dare de seam` despre

recunoscut c` preluarea de c`tre stat fusese abuziv`. {i pentru c` e vorba totu[i de comuni[ti, imobilul a fost restituit \n 1957 doar pe h\rtie, \n fapt, familia Iordan nemaiput\ndu-se muta din cauza unor chiria[i bine \nfip]i acolo, \n casa lor. {i c\t de mult \i sus]ineau comuni[tii pe chiria[i, \n detrimentul proprietarilor, [i \n zilele noastre putem vedea, c\nd proprietarofobul de la Cotroceni \[i mai d` drumul la ideile sale

de comunist sadea (scuza]i rima). Mai trebuie spus c` madam Romani]a Mihaela, cump`r`toarea, [i sora ei, Romani]a Gabriela, s\nt cu at\t mai de bun`credin]` cu c\t s\nt avocate [i cunosc legile, pot s` discearn` care e situa]ia unui atare imobil \ntr-un stat de drept [i s` nu-l cumpere. {i a[a de bun`-credin]` cum s\nt ele [i tot neamul lor, doamnele avocate puteau s` ]in` cont de faptul c` proprietarul

revendicase deja \n instan]` imobilul [i c` le \n[tiin]ase de inten]iile de a-l recupera. De aici \ns` trecem de pe t`r\mul buneicredin]e pe cel al bunului sim], o no]iune care nu se reg`se[te \n legile romne[ti, dar`mite \n comportamentul unor avoca]i autohtoni. Alexandru C~UTI{
alexandrucautis@catavencu.ro

Kurdistan P`]itul

16

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

17

Alexandru V`rzaru v` invit` s` citi]i despre doi oameni care au ajuns departe:
Vasile Sec`re[, care a falsificat alegerile pentru postul de rector al SNSPA [i nu a p`]it nimic. {i locotenentul Memu Filip, care a b`tut la opozan]ii lui Ceau[escu p\n` a ajuns [eful Direc]iei Jude]ene V\lcea a SRI. Probabil c`, falsific\nd [i cotonogind, cei doi vor ajunge [i mai departe.

dosarele chi
elegan]` academic`: \n afar` de Vasile Sec`re[ \nsu[i, Ioan Mircea Pa[cu (e [i ministru al Ap`r`rii, principalele realiz`ri \n domeniul militar fiind cteva rachete muiemuie lansate asupra ziari[tilor), Vladimir Pasti, generalul Cornel Codi]`, Ioan Talpe[, Dan Mircea Popescu etc. Cnd, cu chiu, cu vai, Sec`re[ s-a resemnat cu ideea c` nu poate fi ales a patra oar` rector, a propus un succesor care s` fie suficient de darnic \nct s` nu-[i asume rolul [i s`-l lase tot pe el s` trag` sforile milioanelor de dolari care circul` prin conturile departamentului de \nv`]`mnt la distan]`. Planul a fost ratat la musta]`: ca s` c[tige, Sec`re[ a invitat la alegeri 2 persoane care nu aveau drept de vot; a ie[it c[tig`tor generalul Codi]` cu scorul 16-15; Cristian P\rvulescu, un maniac al observ`rii proceselor electorale, [i el membru \n Senat, a contestat rezultatul la Ministerul Educa]iei; ministerul \i d` dreptate, anuleaz` rezultatul alegerilor,

Patapievici atac` SNSPA-ul. Semneaz` Secure[.

acultatea de {tiin]e Politice a SNSPA este un focar de infec]ie social` [i educa]ional` este o promotoare a non-valorii [i a nepotismului, a dispre]ului legii [i competen]ei. A]i recunoscut cu u[urin]`, din emfaza metaforei [i acurate]ea gramatical`, stilul de neconfundat al lui H.-R. Patapievici. Stil pe care, contactat telefonic, Patapievici \nsu[i nu [i-l recunoa[te: ...ca s` nu mai spun c` eu nu folosesc niciodat` \n \nche-

iere formula obsecvioas` cu respect. Vorbim, stimabililor, despre un fals Patapievici, o diversiune securist` comis` \n SNSPA ({coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative), \n contextul unui r`zboi de succesiune. A[a cum s-a petrecut \n mai multe universit`]i din ]ar`, unii rectori \n]epeni]i \n func]ii [i n`ravuri nu s-au \mp`cat cu ideea de a abandona crma puterii [i for]a ordonatorului de credite. |n cazul nostru, vorbim despre \ncle[tarea dintre echipa Sec`re[ [i opozan]i. Echipa Sec`re[ nu e de colea con]ine nume de profesori celebri prin activitatea didactic` [i prin

alergice la comuni[ti sau pur [i simplu leh`metite de regimul politic din Romnia ultimilor [aizeci de ani s` nu citeasc` r\ndurile care urmeaz`. A[aaa... Acum, c` au r`mas numai cei cu nervii tari, s` curg` s\ngele! Love[te cu pumnii, cu picioarele, cu bastonul, cu ce-i pic` \n m\n` bestia Memu Filip [i curge s\nge [uvoi din sacul s`u de antrenament, marca Zanfir Constantin. Sacul, nimic, nu vrea s` spun` de ce e ostil regimului Tovar`[ului Nicolae Ceau[escu [i de ce ascult` postul de radio Europa Liber`. Memu Filip se enerveaz` [i mai tare [i d` sacul cu capul de to]i pere]ii. Istovit de at\ta b`taie (dat`), Memu se opre[te [i \ncepe s` scrie Lista lui Secu se \ntoarce raportul cu privire la modul cum a decurs avertizarea numitului Zanfir Constantin. |n scena pe care tocmai a]i citit-o a]i urm`rit rezumatul stilizat al anchetei de ontinu`m serialul horror cu tor]ionar desf`[urate de Memu securi[ti, cu men]iunea ca Filip, locotenent la Inspectoratul persoanele cardiace, depresive, Jude]ului Olt al Securit`]ii, asupra \i prelunge[te lui Sec`re[ povara de ordonator de credite pn` la 1 octombrie [i cere organizarea unui nou tur de scrutin. Ei bine, perioada interimatului a expirat, dar nu se mi[c` nimic \n sensul unei noi runde de alegeri. |n schimb, se declan[eaz` atacul cu mijloace specifice dezinform`rii militare: o scrisoare anti-Miroiu semnat` Patapievici, urmat` de o alta, semnat` de o asocia]ie de studen]i care nu exist`. Aceast` dimensiune a conflictului ne reaminte[te adev`rata natur` a conflictului: mentalitatea de nomenclatur` politic` \[i vede securitatea amenin]at` de mentalitatea academic`.

Secven]e din Memu-rialul durerii

codrul bunelor maniere

S`-i r`sucim cu]itul \n ram` lui N`stase!


A[a cum a]i aflat [i de la emisiunea Iart`-m`, colec]ionarul Adrian N`stase de]ine trei lucr`ri de Victor Brauner [i \nc` una pe care prim-ministrul [i-o \nchipuie ca fiind f`cut` tot de Brauner, ceea ce este cu totul fals. Dar s` revenim! N`stase de]ine per total o suprafa]` braunerian` net` de 1.165,5 cm p`tra]i. Restul de p\n` la 2.215,5 cm p`tra]i nu se pun la socoteal`, [i ve]i vedea imediat de ce. Acum c\teva luni a ap`rut, la Editura Hasefer, un album intitulat Victor Brauner la izvoarele operei. Este pentru prima oar` c\nd Braunerii premierului v`d lumina tiparului, fiind reprodu[i \ntr-un volum elegant pe care electoratul \l poate r`sfoi \n voie. Numele lui N`stase apare aici reprodus de fix patru ori, al`turi de titlurile [i datele tehnice ale celor trei plus una lucr`ri: La contemplation, 1937 (tu[ negru pe h\rtie, dimensiuni 13,5 x 18,5 cm), Heron din Alexandria (proiect), 1939 (creion pe h\rtie, dimensiuni 28 x 14,5 cm), Heron din Alexandria (proiect), 1939 (acuarel` pe h\rtie, dimensiuni 25,5 x 20 cm) [i surprize, surprize! Compozi]ie cu nud, 1962 (pastel pe carton, dimensiuni 37,5 x 28 cm). Ultimul tablou este un fals, [i adev`rul despre acest fals este c` el \ncearc` [i chiar reu[e[te s` fie o copie destul de proast` dup` tabloul Le Matin din 1962, reprodus \n volumul Victor Brauner de Didier Semin (Editions Filipacchi, 1990), la pagina 206. Falsul acesta nu este grav dec\t pentru Brauner, cu at\t mai grav cu c\t volumul Victor Brauner la izvoarele operei este plin de lucr`ri dubioase (nedatate, nesemnate, prost desenate), atribuite tam-nesam lui Brauner. |n schimb, pentru N`stase nu este nici o problem`, c`ci primul colec]ionar al ]`rii trebuie c` mai de]ine el [i alte falsuri scumpe, respectiv alte compozi]ii cu nud [i cu fund, prin debaralele de la Cornu.

inginerului Zanfir Constantin, \n 1983. Pe l\ng` tortura la care a fost supus, inginerul Zanfir Constantin, pe atunci profesor la Liceul Agroindustrial Dr`g`ne[ti, a mai \ncasat, ca urmare a anchetelor \ntreprinse de Memu, [i o concediere for]at`. Dac` anchetatul [i-a pierdut \n perioada comunist` dreptul de a-[i exercita profesia, nu la fel a p`]it anchetatorul Memu, dup` Revolu]ie. Pentru meritele sale deosebite, ob]inute \n cadrul Securit`]ii, Memu a ajuns \n 2004 s` fie [eful Direc]iei Jude]ene V\lcea a SRI, pozi]ie \n care, spun surse din SRI, este [i ast`zi. Dar [i mai grav este faptul c` locotenentul Memu este unul dintre securi[tii desemna]i oficial c` au f`cut poli]ie politic`. |n aceast` postur` a ap`rut [i \n Lista lui Secu din revista noastr`, la pachet cu un interviu dat de victima sa, Zanfir Constantin. |n ciuda tuturor dovezilor, fiind \nc` tare pe pozi]ie, sereistul de frunte al jude]ului V\lcea [i b`t`u[ul de alt`dat` din Securitate a parat [i s-a eschivat \n fa]a tuturor acuza]iilor pe care Zanfir Constantin i le-a adus \n instan]`. P\n` acum, nici Judec`toria Caracal, nici Tribunalul Olt [i nici Parchetul Jude]ean Olt nu au recunoscut ceea ce era evident, conform dosarului de Securitate al anchetatului Zanfir Constantin, [i anume c` Memu a f`cut poli]ie politic`. Li s-a p`rut normal ca un om s` fie b`tut [i anchetat pe motiv c` aprecia via]a din Occident. Urmeaz` s` vedem acum ce va spune [i el, Occidentul, despre un asemenea tratament. Dup` cum ne-a declarat, Zanfir Constantin va trimite cazul s`u la Strasbourg [i va cere daune \n valoare de 8 miliarde de lei. La at\t se ridic` nota de plat` pentru Statul Romn care \l protejeaz` pe bravul Memu Filip pentru jertfa de s\nge dat` de el ]`rii. E vorba, desigur, de s\ngele tuturor ancheta]ilor s`i. Biroul de Investiga]ii

Domnule, s\nt victima unei erori! Domnul B`sescu a spus foarte clar: s` fie elimina]i de pe liste dinozaurii b`trni [i corup]i. N-a zis absolut nimic de noi, dinozaurii plictico[i [i oportuni[ti.

dosarele chi

xXL

Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

Mircea Toma crede c` n-o s` v` vin` s` crede]i c`


pe B`sescu \l [antajeaz` cu dosarul fo[tii lui colegi de partid; Parlamentul a votat cenzura sondajelor de opinie; asta o s-o crede]i: ministrul Nica este un mincinos.

Victor Babiuc, care s-a luat de B`sescu din cauza listelor pentru Parlament ale Alian]ei PNL minus PD minus Babiuc

trebui s` treac` pe la o onor comi]ie care s` le c\nt`reasc` priceperea [i s` le permit` sau nu s` treac` la treab`. Nu e bine s` afl`m ce g\nde[te poporul de la oricine, e voie numai de la cei care ar urma s` fie acredita]i. Cercetarea sociologic` este un mijloc de informare, deci ceea ce se \ncearc` este preluarea controlului pe acest instrument. Culmea, guvernul a avizat negativ proiectul, a[a cum a f`cut-o [i Senatul. |ns` Camera Deputa]ilor, probabil decimat` de campanie, a dat verde proiectului, care a ajuns acum conform noii Constitu]ii la Cotroceni [i e numai bun de promulgat. Instituirea unui control centralizat pe accesul la informa]ii este a[a cum precizeaz` Raportul de ]ar` al Comisiei europene fix ce ne lipse[te acum, ca s` ne punem [i mo] la tichia de rahat.

Cine este [mecherul care l-a [antajat pe B`sescu?


n timpul revolu]iei, comandan]ii Direc]iei IV de Contrainforma]ii militare au fost aresta]i la domiciliu, iar arhiva direc]iei a fost confiscat` de armat`. |n ianuarie 90, Contrainforma]iile se transform` \n Direc]ia de contraspionaj militar, devenit` ulterior Direc]ia de protec]ie [i siguran]` militar` (DPSM). |n linii mari, c`peteniile compartimentelor DPSM provin din fosta Direc]ie IV. Generalul de brigad` Gheorghe Nicolaescu, [eful di-

Salvador Ads

Drag` Geoan`, singurul motiv pentru care-]i dau not` de trecere este c` nu mai am nici un chef s` vin la anu la restan]e doar pentru tine. Hai, d` carnetu-ncoace!... Aoleu, da v`d c` la Anticorup]ie [i la Reforma Administra]iei stai de-a dreptul catastrofal! Chiar picai admiterea dac` nu luai am`rtul acela de 5 la Economia de Pia]`.

rec]iei, a fost \n[urubat \n func]ie de fostul ministrul al Ap`r`rii, Sorin Frunz`verde. Ministrul Ap`r`rii coordoneaz` activitatea DPSM. Stilul de lucru al oric`rui ministru este s` buzun`reasc` arhiva [i s`-[i fac` cpii dup` documentele sensibile. Dup` Frunz`verde a venit Babiuc, care [i-a f`cut [i el copiile necesare. Arhiva DPSM a \nc`put pe mna unei cucoane, nevast` de [ef de compartiment. La ie[irea din arhiv`, orice document este \nregistrat \n cteva catastife [i transportat de un curier \narmat. Cum pare exclus ca documentul care \l incrimineaz` pe B`sescu de colaborare cu fosta Direc]ie IV s` se fi pierdut pe drumul dinspre arhiv` \nspre in-

stan]` [i s` ajung` \n Libertatea, ipoteza noastr` de lucru este c` documentul a fost copiat dinainte vreme. De unul dintre cei doi fo[ti mini[tri ai Ap`r`rii, care nu se mai reg`sesc pe listele electorale ale PD, adic` Frunz`verde [i Babiuc. Ipoteza este \nt`rit` de t`cerea misterioas` a lui B`sescu, care n-a vrut s` dezv`luie identitatea [antajistului. Dac` acesta era de la PSD, era primul lucru pe care l-ar fi aflat opinia public` din gura candidatului B`sescu. Pe cnd a[a, t`cerea lui B`sescu a adncit misterul, pe care se str`duie acum s`-l dea la o parte articolul pe care tocmai a]i apucat s`-l citi]i mai la deal.

Autonomie Acreditarea prin subordonare discredit`rii an Nica, oficial ministru al Comunica]iilor mai sondajelor de opinie propune un exempluetc., ne cum despre

e ultima sut` de metri, parlamentarii se ]in de [otii sinistre. Un grup de parlamentari PRM a produs un proiect de lege de care Ceau[escu ar fi m\ndru [i \n zilele noastre: instituirea Sistemului Na]ional de Cercetare Sociologic` a Opiniei Publice. Ca s` nu v` obosim cu detalii tehnice, este vorba de condi]ionarea cercet`rii de autorizarea, evaluarea [i acreditarea unit`]ilor. Adic` to]i cei care ar \ncerca s` fac` sondaje de opinie (firme sau culmea persoane fizice) vor

poate un p`c`lici de doi bi]i s`-[i bat` joc de tanti Europa. Aten]ie, e una gogonat` r`u, pentru c` e o recidiv`. Recomand`rile europene (directivele 20 [i 21 ale Parlamentului European) vorbesc despre necesitatea ca reglementarea [i controlul activit`]ilor de comunica]ii electronice s` fie independente. Or, \n virtutea acelora[i recomand`ri, Dan Nica a proiectat dou` institu]ii (IGCTI [i ANRC) pe care, pentru a le asigura independen]a politic`, le-a pus \n subordinea sa. Unul dintre

efectele independen]ei politice a acestor institu]ii poate fi citit \n mo]iunea privind libertatea de exprimare [i dreptul la informare depus` de Alian]a D.A. acum cteva zile. Obr`znic`turile din opozi]ie s-au trezit s` cear` guvernului s` prezinte lista complet` a frecven]elor radio, TV etc. vacante, semn c` adversarii lor politici n-au chef s` le arate cte voci mai au loc \n Romnia. Ei bine, dup` ce a luat euroscatoalce pentru c` legile \n baza c`rora func]ioneaz` cele dou` institu]ii nu respect` principiul independen]ei, Nica s-a hot`rt s` le \nlocuiasc`. |n Parlament se afl` acum cea privind IGCTI-ul. Inspectoratul general pentru Comunica]ii etc. devine independent de minister pe bune, a[a cum promite chiar ministrul \n expunerea de motive: managementul spectrului de frecven]e radioelectrice trebuie s` fie realizat de c`tre o autoritate independent`. Dup` care vedem ce \nseamn` independen]a \n proiectul de lege: IGCTI se reorganizeaz` [i func]ioneaz` ca institu]ie public`... \n subordinea Guvernului. Cum \n Romnia Guvernul este un protector al impar]ialit`]ii politice mai eficient dect un minister, iaca c` ne-am achitat de aceast` obliga]ie fa]` de UE. A, tanti baron, ca s` nu ne mai face]i mincino[i, am b`gat \n lege, pe deasupra, [i c` bugetul este aprobat de primministru, care de fapt nume[te [i pre[edin]ii institu]iei. A[a c` am rezolvat cu independen]a, mai avem pu]in de lucru cu corup]ia. Biroul de Investiga]ii

Io am ncercat s`-mi fac numai datoria. N-am nici o vin`. De vin` s\nt doar odio[ii securi[ti [i sini[trii lor informatori care mi-au ordonat s` fac toate porc`riile pe care le-am executat slugarnic. Am fost un dobitoc!

Ajut`-m`, Doamne, [i zi-mi [i mie de unde s` g`sesc Icoana B`g`toare de Goluri sau m`car p-aia F`c`toare de Penalti. Mai trimite-L o dat` pe B`iatu lu Matale [i te pl`tesc imediat cu banu jos

n mare ncurc`tur` m` pune certificatul `sta de la CNSAS. S` m` tai [i tot nu-mi amintesc cnd nu am colaborat eu cu Securitatea!

Jonathan Scheele acordnd Romniei statutul de economie de pia]` frec]ional`

Corneliu Vadim Tudor care se mbrac` n alb pentru ca PSD-ul s`-i poat` convinge pe romni c` nu-i dracu chiar att de negru

Acela[i Gheorghe Onani[oru o combina]ie actual` de Emil Bobu [i Tudor Postelnicu (slugi ale lui Ceau[escu pentru cititorii mai tineri)

Imagine cu icoana la care se-nchin` Gigi Becali, el nsu[i o icoan` la care se-nchin` n sfintele zile de plat` Dan Pavel, Emil Tocaci, Paul Ghi]iu [i al]i farisei f`r` nici un Dumnezeu

18

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

MONDENII VECHI {I NOI


Noul stil Scorpions: Rembrandnheavy

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


A[teptare ca piatra
Nu [tiu al]ii cum s\nt, dar eu c\nd primesc lunea invita]ia pentru un eveniment care a avut loc \n vinerea dinainte, obi[nuiesc s` nu m` mai duc unde-am fost chemat. Doar c`, printr-o \nt\mplare \nc\lcit`, mi-am \nc`lcat apuc`tura [i m-am prezentat, totu[i, la deschiderea Jolie Ville Galleria, mall-ul din B`neasa posesorilor de vile, de[i n-ar fi trebuit s` [tiu c` se \nt\mpl` una ca asta. Strigarea fusese f`cut` pentru ora opt seara. Se \ntunecase, [i-n fa]a cl`dirii tropoteau din picioarele \nghe]ate, multe v\r\te \n sandale cu bretele, dudui elegante, \n]olite a[a cum se cuvine c\nd se inaugureaz` o galerie cu magazine bengoase. Dar u[ile nu se deschideau... Diana L`sc`rescu se zgribulise toat` \n taior. Andreea Esca se lipise de distinsul domn Eram [i d\rd\ia. Iuliana Marciuc \ncerca s`-[i acopere decolteul cr`c`nat [i \nvine]it de r`coarea nop]ii \ncruci[\nd bra]ele peste piept. Mihaelei Geoan` \i \nghe]ase un z\mbet lunguie] pe buze, iar domnul aferent \[i p`stra calmul. Pe aici nu se trece, fo[nea panglica inaugural`, neclintit`, neciop\r]it`. Iar m\na celui destinat s` comit` opera]iunea de t`iere \nt\rzia s` apar`. Adrian N`stase, c`ci lui i-a revenit onoarea de a rupe a]a, a desc`lecat din limuzin` la ora nou` [i zece minute, pas`mite a \nt\rziat 70 de minute peste ora anun]at`. Poporul zgribulit i-a z\mbit cam acru, dar a aplaudat dezvirginarea. Dup` care a \nceput periplul prin buticurile burdu[ite de Valentino, Ferr, Versace, Armani [i alte etichete numai bune de purtat pe dosul hainelor a[ezate pe dosurile simandicoase [i \nghe]ate bocn`. noi ne-am g\ndit ori c` b`tr\nul domn i-a trimis o ma[in` nounou]` s-o \mpace, ori c` [i-a f`cut obiceiul ca, dup` fiecare ceart`, s`-i lase \n vechiul jeep c\te-o surpriz` cu diamant.

indexul evenimentelor mondene

Management cosmetic
Pentru reclama la vopseaua de p`r Garnier, Andreea Marin a primit 15.000 de euro. V` da]i seama c\te zeci de mii de euro a primit de la Ion }iriac ca s`-[i ia vopsea de unghii [i demachiant din Thailanda.

|n garderoba lui Columbeanu e zale


Domnul Irinel Columbeanu, unul dintre cei mai mari colec]ionari de ma[ini noi din Romnia, recunoscut \n lumea monden` pentru ]inutele futuriste care au consacrat-o pe Anna Lesko \n pictur`, costume care variaz` \ntre costume de sport nautic (sus) [i colonialist (jos) + invers + varia]ii, a fost z`rit de cur\nd \n discoteca Office din Predeal f`r` bodyguarzi, f`r` Rolls, dar cu Bentley. Martorii care au f`cut pipi la jgheab \mpreun` cu faimosul om de afaceri sus]in c`, la acea dat`, Irinel era \mbr`cat \ntr-un fel de maiou din zale lung p\n` la genunchi, ceea ce, de la o anumit` \n`l]ime \n jos, nu e foarte greu. Nu se mai [tie ce avea \n picioare persoana la data apari]iei, cert este c` se afla \n tratament cu pastile albastre. Tuturor g`sitoarelor li se ofer` recompense \n mod constant. Veninul [i c\nepa

Orgasm cu autor necunoscut


Daniela Gyrfi a declarat c` are un orgasm c\nd vede o ma[in` decapotabil`. S\nt curios ce face apoi, c\nd intr` \n vorb` cu [oferul: \i d` num`rul de telefon sau \i cere o ]igar` de dup`, spun\ndu-i: Dragule, e[ti cel mai bun?

}iriac de cojocul ei
Dup` festivitatea decern`rii premiilor VIP, pe unul dintre culoarele care duceau la Sala Rond` a Intercontinentalului, Andreea Marin \[i b`l`ng`nea buclele c`tre Ion }iriac \n ni[te [u[oteli cam iritate. La un moment dat, Andreea Marin a zis, b`t\nd din botin` [i ridic\nd gl`sciorul: {i cu biletele de Fran]a cum r`m\ne?!!!. }iriac i-a r`spuns cu voce joas`, apoi a plecat. Musta]a lui st`tea pe o oal` de melancolie. Peste pu]in timp, [oferul tenismanului i-a adus Andreei cheile de la ma[in`. Z\na bun` a sur\s dulce c`tre cei din jur [i a tulit-o spre ie[ire cu pas at\t de sprin]ar, \nc\t

PRde-o!
De c\nd e Adi de Vito, Adrian Copilu Minune [i-a angajat PR. Normal: s` aib` cine s`-i parcheze BMW-ul \n fa]a cortului [i s` trimit` ziari[tilor invita]ii la evenimente: nun]i, botezuri [i conferin]e de pres` cu buliba[ele.

La Gigi vine un Arab


Manelistul C`t`lin Arabu [i-a manifestat inten]ia de a compune un imn al echipei Steaua. Poate a[a o s` arunce galeria cu parai \n juc`tori, nu numai cu sticle de bere goale, flegme [i scaune rupte din tribune.

Cogito, ergo s\n


Mihai Dobrovolschi a lansat o maxim`: Femeile au un s\n mai mare [i unul mai mic. S\nul Nicoletei Luciu este \ntotdeauna mai mare. Mai mare dec\t s\nii altor femei, evident.

Drag` Ioane, am aflat de la complicele mele c` n tinere]e aveai un arici n buzunar pe care-l ndr`geai foarte mult [i nu-l deranjai niciodat`. Ei bine n aceast` sear` la Surprize, surprize mna ta [ov`itoare se va ntlni dup` mult timp cu portofelul t`u rotofei pentru c`, uit`-te [i tu, au b`gat diamante proaspete la Cartier [i s-a eliberat un loc la coad` la Ferrari.

Ca semn c` raportul de ]ar` n-a fost chiar 100% vr`jeal` [i c`, \n ciuda corup]iei, \n Romnia se mai c\nt` [i lucruri bune, celebra trup` Scorpions a concertat pentru a treia oar` \n Romnia. Evenimentul s-a produs vineri sear`, la Polivalent`, cu ocazia promov`rii noului album al trupei, cu accente hardnheavy tinere[ti, sugestiv intitulat Unbreakable (Indestructibil, ca orice lucru nem]esc). Conferin]a de pres` a avut loc joi, la hotelul Crown Plaza, \n paralel cu o alta, amical`, prilejuit` de concertul din Giule[ti al trupei de la Done]k (3-1 pentru virtuozii l`utari de sub Podul Grand!!!). Cum era [i normal pentru ni[te rockeri care au Bayern Mnchen [i Leverkusen \n Liga Campionilor, veteranii de la Scorpions nu s-au ar`tat interesa]i de familia Lucescu (sr. & jr.), B`rc`uan sau Marica. {i nici foarte impre-

siona]i de ziari[tii romni, despre care auziser` ei din presa occidental` c` cei mai mul]i danseaz` dup` cum le c\nt` guvernul. A[a c` unul dintre ei, chitaristul [i compozitorul Rudolf Schenker (foto), [i-a omor\t timpul desen\nd ceea ce, la prima vedere, pare a fi trupa Scorpions, \n concert la Polivalent`. Din desenul pu]in naiv lipsesc \ns` ni[te mozoleli negre \n fa]a scenei, \n locul tricourilor cu Metallica, ni[te bule cu P..` sau F..t deasupra lor [i ni[te mog\lde]e cu capete p`trate [i dou` be]e la cing`toare, adic` oamenii de ordine.

Scorpion Iliescu

Irezistibilul Lazarov: cravatele tinere]ilor

Melodie \n [uet
Gabriel Doroban]u va lansa o carte intitulat` La [uet` cu Gabriel Doroban]u. Gre[it. Titlul potrivit era La [u[` cu Gabriel Doroban]u, C`t`lin Cri[an [i zece pensionari \n sal`. Seria dezv`luirilor vintage continu`! Azi Valeriu Lazarov cu p`r! Cu pu]iiin` burtic`! Cu cravat` de piele gen vipu[c`, ultimul r`cnet imperialist! Bonus: actri]a Aime Iacobescu (cu zulufi [aizeci[ti, cum se purta \n marile capitale din CAER) [i acompozitorul Cornel Fugaru, la ora marilor realiz`ri \n domeniul muzicii u[oare antrenante, cu care muta mun]ii pe [antiere. Dup` cum pute]i observa, p`rintele Surprizelor se afl` aici (Sc\nteia tineretului, 1966) \n deplina maturitate a activit`]ii sale de la TVR, la ora c\nd proasp`ta lui so]ie, Augusta Dumitra[cu, nu era, v` rog s` m` crede]i, absolut nimic. Nici m`car un minuscul ovul din ceea ce va deveni ea 38 de ani mai t\rziu: nimic mai mult dec\t o t\n`r` doamn` u[or pervers`, care [i-a asigurat b`tr\ne]ile pentru toat` familia.

Orgasmus din Rotterdam

Surprize, surprize! Andreea Marin, o femeie curajoas` care, dup` ce a escaladat Kilimandjaro, sper` s` se suie [i pe muntele de bani al lui }iriac
]elul japonezilor, ungurilor [i americanilor care luau masa. Strategic, eu am luat o ciorb` ardeleneasc` mediocr`, care nu prea i atr`gea. Tot aici am asistat la o cumplit` b`taie ntre dou` punkeri]e din localitate, care s-au t`v`lit [i s-au tras reciproc de inelele din sprncene [i buric, pn` au f`cut to]i japonezii din Sibiu fotografii suficiente. S` trecem la o etap` superioar`! La Unicum se m`nnc` popular, ca la Kontiki, dar fe]ele de mas` snt curate. Aici am dat gata o pizza acceptabil`, dar mult mbun`t`]ibil`, cu cteva pahare de vin de butoi. Dup` acest periplu, haide]i s` v` ar`t [i vrful mun-

Tineret, m\n`ria ]`rii telui de cartofi pr`ji]i: The Place! Aici m-am sim]it eu ca la mine acas`, unde mi fac exact por]iile uria[e de cartofi pr`ji]i de care nu am avut parte n copil`rie. Ei bine, la The Place, la orice ai servi, dac` ceri [i cartofi pr`ji]i, ap`i vei ]ine minte pe vecie cartofii, [i nu felul la care i-ai luat garnitur`. Nu intru n am`nunte, pentru c` nu le mai ]in minte, dar v` zic: ave]i ncredere n The Place. M`car snt cinsti]i [i nu ncearc` s` te fure acolo unde to]i o fac. Bursucul gastric

Localul b`lan
La omul s`rac nici mu[tele nu trag
Reprezentantul aripii nec`jite [i f`r` bani a Academiei Ca]avencu se-ntoarce n acest num`r pentru a v` plictisi din nou cu cartofii pr`ji]i ieftini pe care i-a mncat pe nu [tiu unde! Dup` ce nu a avut lovele nici m`car de excursia gratuit` n Grecia oferit` de redac]ie, subsemnatul s-a r`zbunat cheltuindu-[i to]i banii n spectaculoase festinuri cu pizza, [aorme, ciorbe [i cartofi pr`ji]i n Sibiu! Teribil! Rnd pe rnd, am luat la inspectat localurile numite The Place, La Turn, Unicum [i Kontiki, studiind specificul fiec`ruia [i lund pulsul realit`]ii sibiene. Din 7 taximetri[ti, 7 spuneau c` cel mai prima restaurant din ora[ e Kontiki, unde se m`nnc` bine [i ieftin. Probabil c` a[a este, dar fe]ele de mas` murdare [i pline de firimituri, mncare nt`rit` [i scobitori de la al]ii, ntr-o sear` care ar fi trebuit s` fie romantic`, m-au mpiedicat s` aprofundez pl`cerile culinare pe care mi le-ar fi putut oferi. Poate alt` dat`, ntr-o via]` cnd voi fi taximetrist n concediu, voi trece [i pe la Kontiki. La La Turn e lux [i, cnd am fost eu, era cald [i avea terasa deschis`. Vai de cei care m`nnc` la rndul de mese de lng` strad`. La fiecare cinci minute ap`reau tot felul de gipsi ardeleni care nu se l`sau pn` nu luau jum`tate din [ni-

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

19

dosarele hardcore
Informat c` are un b`iat din flori,

Gino Iorgulescu \[i m`re[te lotul de copii [i juniori


Pre[edintele clubului FC Na]ional, Gino Iorgulescu, are o problem`. Dup` p`rerea lui Gigi Becali, problema lui este Steaua. Bugetul bancarilor, arbitrajele d`t`toare de infarct sau ziua \n care Caramarin o s`-[i rup` [i el degetul mic de la picior sau o s` se transfere la o echip` de top din Bahrein, l`s\nd echipa vrai[te, s\nt alte probleme ale pre[edintelui. Cu care \ns` nu \[i bate el capul, l`s\ndu-l pe Ioani]oaia s` se afirme. Din punctul de vedere al fostei balerine Agnes Afodorci, adev`rata problem` a lui Gino Iorgulescu este Alexandru, un t\n`r de 18 ani (foto 1, al`turi de mama sa), care ar putea ajunge la tribunal pentru un test de paternitate. S` nu v` mai fierb at\ta: pre[edintele Na]ionalului va fi citat de c`tre un tribunal italian, unde doamna cu pricina va deschide un proces pentru recunoa[terea paternit`]ii. |n cazul \n care se dovede[te c` Gino Iorgulescu [i-a plantat genele la locul stabilit, el va fi obligat s`-l \ntre]in` pe Alex pe toat` durata studiilor universitare. Urm\nd ca, la un anumit moment inevitabil \n moartea fiec`ruia dintre noi, averea lui Iorgulescu s` se \mpart` \ntre cei doi copii: Alexandru (b`iatul din flori) [i Mario (copilul din acte). Sta]i cam r`u la adev`r, domnule Iorgulescu! {i uite-a[a, pe nesim]ite, trec cinci ani, iar \n al [aselea Agnes se \nt\lne[te, \n Italia, cu o veche prieten` din Romnia, care cuno[tea un anumit num`r de fotbali[ti [i balerine. Ce mai zici, drag`, una-alta, b\rfesc ele ca fetele, p\n` c\nd Agnes scap` porumbelul. Telenovela se \ntoarce: Gino Iorgulescu afl` c` are un copil. Se simte responsabil. |n 1994, Agnes [i Alexandru \[i petrec vacan]a de var` la Snagov, al`turi de Gino (de unde [i imaginile al`turate, foto 2, 3 [i 4, cu tati Gino \n exerci]iul func]iunii). Alex, `la micu, face la insisten]ele tat`lui un test de paternitate la Institutul Mina Minovici, test care iese pozitiv. Gino se declar` mul]umit [i, dac` tot divor]ase \ntre timp de Mihaela (remember, stewardesa?), o cere pe Agnes de nevast`. Happy-end, victorie la scor.

Pe repede \napoi, povestea lui Gino ca mare amator de balerine \ncepe, cu aproxima]ie, acum 20 de ani, c\nd a cunoscut-o pe Agnes (solist` la Teatrul T`nase) [i, ca urmare, a \nchiriat un apartament discret pe Bdul Dacia. Salutar, Iorgulescu era atunci c`s`torit c-o stewardes`, Mihaela, care avea bunul obicei de a pleca \n curse lungi prin lume. |n atari circumstan]e, Agnes r`m\ne scurt \ns`rcinat`. Telenovel` clar`, f`r` nici un dubiu: la pu]in timp dup` fericitul eveniment, ea ob]ine un contract \n Italia [i pleac` f`r` remu[c`ri, l`s\nd pe mai t\rziu chestiunea avortului. Odat` ajuns` la destina]ie, rupe orice leg`tur` amoroas` cu Romnia, se de- Moment \n care dic` dansului (mai ales noaptea), se ia cu treburile [i uit` de avort. telenovela ia o \ntors`tur` ur\t`: Agnes }ac-pac, se na[te copilul. Agnes \i zice Alexandru, dup` numele lui se \ntoarce \n Italia, ca s` danseze Iorgulescu senior, tat`l lui Gino. [i s` reflecteze pu]in asupra pro-

punerii. Pu]in cam mult, se vede treaba: M` decisesem s`-i dau un r`spuns pozitiv. Dar s-a \nt\mplat c`, \n momentul \n care voiam s`-i spun da, de Cr`ciun, c` a[a mi s-a p`rut mie mai romantic, el mi-a spus c` tocmai cunoscuse o persoan` (pe care o v`zusem la Snagov), aceasta fiind acum \ns`rcinat`. Ghinion, lovitur` de teatru \n ultimele secunde. Persoana de care vorbe[te Agnes Afodorci era Gina, Ginu]a (foto 5, cu Gino), o fost` juc`toare de volei cu care Gino Iorgulescu se va c`s`tori mintena[, iar copilul din burtic` era numitul Mario, care anul acesta a \mplinit 9 ani[ori. Situa]ia se dovede[te \mb\rligat`. Agnes se \ntoarce azi \n via]a lui Gino, Ginu]u, cu o cita]ie \n buzunar [i mult` determinare \n joc. Dar pre[edintele Na]ionalului (liderul campionatului) st` bine cu moralul. |n leg`tur` cu problema, el ne-a m`rturisit urm`toarele: c` nu crede c` Alex ar fi copilul lui [i c`, atunci, demult, neav\nd copii, [i-a creat el \nsu[i iluzia c` ar fi tat`. Meciul nu s-a \ncheiat, urmeaz` prelungiri, lovituri de la 11 metri, scandal. C\t despre noi, suporterii, sper`m c` vom asista la un derby de zile mari, f`r` tentative de blat [i intr`ri dure ale avoca]ilor, la gioale. Biroul de moravuri u[oare

VIP-u de la cablu (b\rfe din televiziune)


Ghici cine vine la cine?
Tufane, nu pune botu! S\nt o gr`mad` de femei mi[to, f`r` Dac` tot veni vorba, \n pagina musta]`, \n Bucure[ti. Ca s` nu al`turat`, despre Andreea Marin, mai vorbesc de fripturi. care mai are pu]in [i face ocolul P`m\ntului \n 80.000 de euro, [i Chemical Brothers: dac` tot s-a afi[at din nou al`turi reac]ii acide \ntre de Ion }iriac, care face posibile peneleu [i pesedeu toate c`l`toriile ei prin lume, iat` La capitolul flirt cu politica, ce-am aflat despre un hotel din Bucure[ti pe care am\ndoi \l cu- bulversarea din frigiderul cu E-uri nosc foarte bine: Hilton. Ce se-n- de la Na]ional e, de c\teva zile, t\mpl`? Omul de afaceri Mihai maxim`. Dac`, p\n` de cur\nd, Tufan, despre care o anumit` orientarea era pro-partidul \n care parte a presei a sus]inut c` este chemical brothers (fra]ii Micula) c\t se poate de cuplat cu Andreea au un veri[or liberal (zice-se c` Marin (femeie bun`, de afaceri), dumnealor i-ar fi f`cut cadou lui a \nchiriat un apartament la Hil- Stolo un Passat alb de campanie, ton, pe durata unui an. Deh, omu- iar amenda de ast`-var` de la lui \i place s` stea la hotel, poate CNA, pe motiv de exces de [tiri nu agreeaz` vecinii miliardari despre opozi]ie, e notorie), acum care-i bat \n ]eav`. Ei bine, Tufan telefoanele scurte s\nt pe felia lui `sta obi[nuie[te s` ia masa jos, Agathon. |n acest sens [i \n scopul la restaurantul Pergola, din in- de a surclasa Prima, a fost adus cinta hotelului, \n compania unei Dan Dumitru, proasp`t u[chit de domni[oare apetisante (logodnic` la [efia [tirilor din televizorul lui de-a pururi) de care se zice c` An- Mitrea [i uns director de [tiri. Dar, dreea n-a reu[it s`-l despart`, de[i v`leleu, inimioarele patronilor ar fi scos artileria grea [i-ar fi sf\[iate de oscila]ii, ca orice inilansat numeroase apropo-uri cu mioare de b`rba]i de afaceri care se trezesc dintr-o dat` iubind vitez` de croazier`. Interesant e c`, la acela[i res- dou` femei sau dou` partide, au taurant, Andreea Marin [i Ion }i- c`zut din nou prad` \ndoielilor, riac obi[nuiesc, mai nou, s` vin` drept care au adunat un comitet seara, cel pu]in o dat` pe s`pt`- de tain` [i, dup` vreo 2 zile, l-au m\n`, \n scopuri aparent culinare. f`cut, din director de [tiri, redacDe unde [i posibile \ncruci[`ri tor-[ef. st\njenitoare dintre, cum zic unii, fostul [i, cum pare evident, ac- Adi de Vito [i-a luat tualul \ntre dou` fripturi \n un aGarici pe post s\nge [i-o s`l`]ic` dietetic`, pende produc`tor tru Andreea. La cum o [tim noi pe Emisiunea coco]at` pe podium r\ndunic` (mic` [i pervers`!), nimic nu este \nt\mpl`tor la Hil- cu becule]e (ca s` se vad` dintre ton: Tufan `sta trebuie s` con- l`utari) de la Frutti Fresh TV, Zile [tientizeze ce-a pierdut. S` se de la mine, realizat` [i prezentat` simt` complexat de musta]a lui de Adi de Vito, fost Adi Copilul Mi}iriac. S` mu[te din [ervet! B`i, nune, fost Adi Minune, are succes mare mai ales \n interiorul postului. |n sensul c`, atunci c\nd echipa de c\nt`re]i a lu Minune strig` dupe el: Hai, ]\gane\, mai repede c` h\nt\rzii dreacu la filmare\!, to]i angaja]ii se holbeaz` ca la circ. Atrac]ia cea mai mare o reprezint` \ns` incontestabil regizorul acestei produc]iuni TV, unu, Felix Andrei Garici (!) care, la \ntreb`rile colegilor: Da tu pe cine-ai avut, b`, profesor la regie?, se d` filolog de particular`, de[i n-a absolvit dec\t un industrial de pe l\ng` Autobaza Militari, drept care p\n` acum vreun an vopsea ma[ini la un garaj [i umbla, normal, cu pigmentu pe sub unghii.

Trandafir de la Moldova, te-a[ pl`ti, dar nu [tiu vorba


Organizatorii galei premiilor TVR Interna]ional [i-au \ncordat ambi]iile [i au decis s` aduc` pe scen` cei mai \n vog` arti[ti la ora actual`. S` vie O-Zone, a susurat dulce Iuliana Marciuc, r`mas` temporar st`p\n` peste departamentul de evenimente speciale al televiziunii. Propunerea ei a fost bine primit` de subalterni, ba chiar [i de [efi. Singurii care au str\mbat nasurile au fost moldovenii, atunci c\nd li s-a spus c`, oooh, nuuu, 35.000 de euro e o sum` trivial de mare. Drept care b`ie]ii au ridicat telefonic din umeri, au zis Bini, v\ pup, iar duduia Marciuc a r`mas indignat` [i nevricoas`. Treijcinci de mii, ce moldoveni obraznici! a r`cnit ea pi]ig`iat [i a dat cu po[e]ica de birou de era s` se verse c`limara. Frutti Trash

20

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

|ntrerupem acest program pentru (muzica din) publicitate


|n ultima vreme a \nceput s` m` pasioneze muzica din reclamele de la televizor. Cred c` boala s-a declan[at anul trecut, \n momentul \n care am primit pe mail mp3-ul {tii de ce revii la Cora. S-a acutizat atunci c\nd, vorba lui Adrian N`stase, am alergat de mi-au s`rit capacele dup` Connected-ul lui Stereo MC din spotul Ursus. {i s-a cronicizat de cur\nd, c\nd am vrut s` aflu cine c\nt` \n reclama la Connex Goana dup` priz` [i \n cea la Renault Mafio]ii. Aflat \n situa]ia \ngrijor`toare \n care m` desp`r]eam de televizor numai \n lunga pauz` dintre dou` calupuri de reclame, am apelat, a[a cum era normal, la ajutorul Internetului. Nu mic` mi-a fost surpriza \n momentul \n care am dat pe multe din forumurile romne[ti peste o larg` comunitate de maniaci: fanclub.ro, softpedia.com, computergames.ro, hanuancutei.com etc. De regul`, sec]iunea se nume[te chiar a[a: Muzica din reclame [i se pare c` prima ini]iativ` a apar]inut forumului computergames.ro prin aprilie 2002. Pe atunci, numitul Sandman a vrut s` [tie cine e responsabil de coloana sonor` a reclamei la

Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. 11 septembrie. 11 septembrie. 11 septembrie. 11 septembrie. 11 septembrie. Terori[ti. Terori[ti. Terori[ti. Terori[ti. Terori[ti. Arme nucleare. Arme biologice. Arme de distrugere \n mas`. R`zboiul \mpotriva terorismului. R`zboiul \mpotriva terorismului. Cam a[a s-ar rezuma \n cteva cuvinte Conven]ia Republican` 2004 de la New York. Dac` nu m` crede]i, arunca]i un ochi [i un hohot s`n`tos de rs la http://home.earthlink.net/%7Ehouval/gop -

constrm.mov.
De mici suntem inocula]i cu tot felul de credin]e, supersti]ii [i proverbe despre leg`tura dintre unele caracteristici fizice. Ni se spune c` fruntea lat` denot` inteligen]`. Dup` ceva timp afl`m [i despre o presupus` leg`tur` \ntre lungimea nasului [i lungimea, m` \n]elege]i... Ce [tim \ns` despre oamenii cu o singur` sprncean`? Adic` nu cu dou` separate, ci o singur` sprncean` ob]inut` prin unirea lor. Dac` nu [tim nimic, putem oricnd afla de la www.monobrow.com. Dup` ce am scris mai acum o s`pt`mn` despre klingoniencele dezbr`cate am primit un mail lung. Citez, \ntr-o traducere aproximativ` din klingonian`: Suntem foarte dezam`gi]i s` vedem c` un grup de klingoniene lipsite de moralitate primesc nemeritat de mult` aten]ie. Noi, klingonienii, am fost foarte mult` vreme privi]i ca o civiliza]ie barbar` [i r`zboinic`, dar ne-am schimbat. De curnd o parte din noi au fost cre[tina]i [i prin urmare am f`cut un site despre cum \l iubim noi pe Isus. Dac` nu \l bagi \n ziar, declar`m r`zboi Terrei, v` d`m cu laser [i v` lu`m gtul. Prin urmare, azi salvez planeta: www.klingonsforchrist.o-f.com.

Kamarad Le-am dat [i lor, c` e superofert` [i Pompierii. R`spunsul a venit \n c\teva ore: Beck Devils Haircut, respectiv Dub Pistols Official Chemical. De-atunci thread-ul a tot crescut [i alalt`ieri el a produs [i prima colec]ie de muzici din reclame. Aici am g`sit r`spunsul la alte c\teva probleme care m` fr`m\ntau de mult: Connex Prizele Nina Simone, Sinnerman, campania Baxi Diana Krall, Youre Getting To Be A Habit With Me, Cite[te eticheta Linkin Park, Somewhere I Belong, Hanul Ars Electric

Brothers feat. Tamango, Murfatlar Ac]ionarii Bino, Mama leone, Orange Weezer, Island In The Sun, Peugeot 206 Elefantul Raja Mushtaq, The Sculptor. Apropo, dac` totu[i de]ine cineva solu]ia [i la problema Renault Mafio]ii, rog a mi se Singura scrisoare de dragoste pe care am primit-o vreodat` a fost de la aduce la cuno[tin]` [i mie via e-mail. Vera din Arad. Mi-a fost deschis` [i citit` de un grup antipatic de pensioAcum am plecat, la revedere! Dac` m` nari curio[i. S-a dus dracu romantismul. S-a dus dracu sentimentul. caut` cineva, s\nt cu dus search-ul pe M-am sim]it violat. Nu mi-am revenit dect s`pt`mna trecut`, cnd am citit [i eu ni[te scrisori de dragoste. Nu una, nu dou`, nu zece, nu cinciDC++ [i Kazaa. Hacker, poli]ist texan
danielgoace@catavencu.ro

zeci, ci trei sute. Da. Trei sute de scrisori de dragoste, de la http://sleep -

trip. com/300loveletters.
Net plus ultra

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

21

single player \mpotriva tuturor: Pur [i Sim


A]i avut vreodat` un tamagouchi? Tamagouchi era juc`ria aceea electronic` sub form` de breloc, \n care locuia un anim`lu] un porc, un c\ine, o nutrie, un p\r[ pe care trebuia s`-l hr`ne[ti, s` te joci cu el, s`-l culci, s`-l sco]i \n parc etc. Ei bine, Sims (ajuns acum la episodul 2, distribuit de Best Distribution) nu este altceva dec\t un tamagouchi cam de o sut` de mii de ori mai complex. com-ul cu scenariu, regie [i proEste telenovela ideal`, sit- duc]ie realizate de tine cu m\na ta, \ncep\nd de la locuin]a primului Sim pe care \l creezi dup` chipul [i asem`narea ta [i termin\nd cu tr`sn`ile pe care ]i le fac nepo]eii peste 70 de ani. Pentru c` am adus vorba de timp, chiar dac` timpul din joc nu este acela[i cu cel real, totu[i trebuie s` recunoa[tem c` Sims nu se adreseaz` persoanelor ocupate. Mie mi-a luat o or` numai ca s` dep`[esc faza de training. Altfel, jocul este destul de u[or [i extrem de relaxant. EA Games au lucrat

giugiulesc, onomatopeele seam`n` cu limba englez`, pe c\nd \n momentele \n care url` unii la al]ii, sunetele duc mai degrab` spre arab`. Deh, mici frustr`ri motivate de contextul politic actual... Sims e simplu de jucat, trebuie doar s` urm`re[ti cu aten]ie nevoile [i aspira]iile personajelor. Bara de Hungry a ajuns pe ro[u? Trimi]i Sim-ul la frigider. Nu v` uita]i dup` ciorb` sau varz` c`lit` cu ciolan. Singurele mult la detalii fa]` de Sim 1, a[a op]iuni s\nt chips, sandwich c` grafica este mai mult dec\t bun`. Ve]i fi surprins s` vede]i silueta Sim-ului reflectat` \n oglind` c\nd acesta trece prin dreptul ei, copacii mi[c\ndu-se pe fereastr`, imagini clare pe ecran atunci c\nd familia se uit` la televizor sau imagini blurate \n dreptul p`r]ilor intime atunci c\nd trimi]i Sim[ii s` fac` pipi. Dac` s\nte]i cu camera destul de aproape, \i pute]i chiar auzi vorbind. Ca [i \n Sim 1, indivizii b`lm`jesc o limb` inexistent`, \ns` am observat c` atunci c\nd se

sau cel mult instant meal. De asemenea, nici nu exagera]i cu mesele. Un Sim obez n-o s` poat` s`-[i g`seasc` niciodat` o Sim` dr`gu]` care s`-i fac` un bebe. De exemplu, eu mi-am uitat Sim-ul exers\ndu-[i pectoralii la helcometru. Normal c`, \n loc s`-l fac Sales Manager, a[a cum \[i dorea el, a trebuit acum s` se mul]umeasc` cu postul de mascot` la echipa jude]ean` de curling. Unchiul Sim

hard de ner`bdare
Soundtrack: Next Generation (ep. 1)
Sper c` v` mai aduce]i aminte de trupa de metale grele, industriale, Ministry. Dac` nu, s` v` fie ru[ine, mar[ cu voi la The Sims 2, Syberia [i alte jocule]e pentru muzica de gr`dini]`! Dar pentru b`ie]ii r`i care ne citesc, vestea bun` e c` unche[ul Al Jorgensen de la Ministry se ocup` de coloana sonor` a unui joc pentru oameni serio[i, plin de s\nge pe la jugular` [i violen]` absolut gratuit`: The Masquerade Bloodlines (un adventure cu vampiri, garnisit cu elemente s\ngeroase de RPG [i FPS, care st` s` fie lansat \n aceast` toamn`). |n acest sens, Jorgensen a compus, special pentru joc, nou` piese absolut demente, care or s` v` pun` s\ngele \n mi[care, cel pu]in p\n` la proba contrarie, c\nd o s` r`m\ne]i cu el pe gulerul c`m`[ii. Cum s` nu te enervezi? Cel mai tare soundtrack de pe pia]` vine la pachet cu un pu[ti figurant, care se f\]\ie prin ora[ cu skate-ul [i trebuie s` fac` tot felul de flic-flacuri prin aer ca s` c\[tige ni[te am`r\te de puncte. M` \ntreb ce-or s`-n]eleag` n`p\rstocii dintr-a treia, care or s` joace Tom Hawks Underground 2 (lansat pe 5 octombrie), din muzica ]`p`noas` din fundal, potrivit` mai degrab` cu un Need For Speed sau Colin McRae Rally pentru t`ticu: The Doors Break on Through, Ramones Rock n Roll High Scool, Metallica Whiplash, Red Hot Chilli Peppers The Power of Equality, Faith No More Mid Life Crisis sau Ministry No W (ca s` dau doar c\teva exemple super-grele, de trimis copiii la culcare). Clar: cel mai a[teptat titlu al momentului (\n afar` de Half Life 2, logic!) e Grand Theft Auto: San Andreas. Vestea proast` e c` de pe coloana lui sonor` nu au transpirat dec\t trei piese: dou` ale lui Dr. Dree, una \n dreptul lui Snoop Doggy Dog. Nici nu [tiu la ce m-a[ fi putut a[tepta, de vreme ce personajul jocului e negru. Poate la regretatul Tupac, ca s` [tiu sigur c` e ceva beton, cu \mpu[c`turi.

Electronic Arts a avut amabilitatea de a ne anun]a ce fotbal spectaculos nu va juca Na]ionala Romniei \n FIFA 2005. {i, nu \n ultimul r\nd, ce c\ntece antrenante poate asculta Mutu la calculator, \n timp ce dribleaz` cu Zidane sau \l pune pe Ronaldo de la Real s` fac` bicicleta lui Ronaldo de la Manchester. Ia ascula]i aici spicuiesc din cele 38 de melodii din soundtrack-ul jocului: Air Surfing on a Rocket (reprezent\nd Fran]a), Faithless No Roots (Anglia), INXS What You Need (Australia), Scissor Sisters Take Your Mamma (SUA). Sun` bini[or pentru un playlist din care lipse[te Costi Ioni]` cu Of, via]a mea, reprezent\ndu-i pe to]i romnii care s-au uitat la meciul cu Cehia.

Playlista lui Schindler

22

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

capitalul fra]ilor marx


Ligni]i de foame:

Din nou

la cass`

Nimic despre Ristea Priboi


Pe Yasser l-au \ncercat sentimente dintre cele mai contradictorii atunci c\nd a aflat c` ]eparul Genic` Boeric` de la Craiova, clientul meu de investiga]ii, a fost arestat bine-mersi. Pe de o parte, mi-am [optit \n barb` un cre[tinesc |n sf\r[it!, pe de alt` parte, m-am g\ndit c`, practic, [i Boeric` este om, poate chiar ortodox, [i, \n cazul `sta, ar fi deplasat ca un ortodox s` se bucure de necazurile altui ortodox cam neortodox. |n fine, c\nd credeam c` rela]ia mea cu Genic` a luat sf\r[it, cineva mi-a strecurat pe sub u[` o h\rtie \n care se spune c` arestarea lui G.B. a creat oarece v\lv` [i continu` s` fac` valuri [i TVAluri. Pe plan local este luat \n colimator chiar [i chestorul Constantin Codi]`, [eful poli]iei doljene, care a locuit ani buni \n apartamentul pus la dispozi]ie de borfa[ \n centrul Craiovei, l\ng` prim`rie. La un moment dat, la insisten]ele [efilor de la Bucure[ti, Codi]` a p`r`sit apartamentul infrac]ional, \ns` bunele raporturi cu Boeric` le-a p`strat. Ziari[tii craioveni au aflat chiar c` numirea lui Codi]` \n fruntea IPJ Dolj i s-ar datora \n bun` m`sur` lui Boeric`, intermediarul acestei numiri spune b\rfa aceasta gras` fiind \nsu[i senatorul Adrian P`unescu pe care Boeric` l-ar fi uns la [unci cu vreo 3 miliarde de lei. S` fie primite [i pomenite!

{mecherit din minerit


Tot sapi. Tot sapi. Dai de c`rbune. |n p`m\nt. Deasupra p`m\ntului, dai de case. Casele le raportezi [efilor t`i. Poate tu dai de osul vreunui Azor ce [i-a \ngropat averea, dar [efii t`i de la Compania Na]ional` a Lignitului Oltenia dau de o [mecherie. Tu sapi, dai de Timi[eni. Un ]`ran [i-a pus casa \n dreptul s`p`turii tale. Un Azor a pus bine osul. Iar Marin Condescu, [eful Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia, cump`r` casa din Timi[eni pe 180 de milioane de lei, incluz\nd c\inele. Tu sapi mai spre cap`t de Timi[eni. Un alt ]`ran face ca primul. Ion Vulpe, director al Companiei Na]ionale a Lignitului, ia casa de la Timi[eni. Tu sapi. Un alt ]`ran st` cu dou` case \n dreptul s`p`turii tale din Sivile[ti. Ion C`linoiu, pre[edintele Consiliului Jude]ean Gorj, \i ia casele. Tu sapi, c` nu pricepi. }`ranul pleac`, tot nu pricepe. Condescu, Vulpe, C`linoiu r`m\n. Ei \n]eleg [i [tiu Hot`r\rea de Guvern prin care se r`scump`r` casele aflate \n calea minelor de c`rbune la suprafa]`. Tu sapi, Condescu, Vulpe [i C`linoiu primesc r`scump`r`rile [i \[i ridic` vile de 800 de milioane de lei \n Cartierul Prim`verii din T\rgu Jiu. Dac` ai timp, Condescu, Vulpe [i C`linoiu te roag` s` le mai sapi [i funda]ia la vilele cele noi. Aduci, ca boul, noroc. Astea le [tie chiar Dan Ioan Popescu, ministrul Industriei. Eugen ISTODOR

Nimic despre Fra]ii P`unescu


Pesemne c` Ristea Priboi s-a sim]it foarte ambarasat c\nd a v`zut la [tiri c` Boeric`, partenerul s`u de cazino, a fost oarecum arestat. Nici exmili]ianul Ioan Melinescu, fostul [ef al Oficiului Sp`l`rii Banilor, acum consilier guvernamental la ferma lui N`stase din Pia]a Victoriei, nu s-a sim]it prea liber v`z\ndu-l \nc`tu[at pe infractorul pe care l-a favorizat [i l-a protejat c\t a putut. {i Melinescu a cam putut. Dac` Boeric` va \ncepe s` ciripeasc` \n arest, va fi vai [i-amar de Melinescu. Sau nu va fi, fiindc` e greu s` fie, c\nd \]i ia ap`rarea \nsu[i Alin Teodorescu, cancelarul lui Adrian, mai exact cancelarul rudei lui Priboi, [i mai exact cancelarul rudei prietenului infractorului Boeric`.

Un tramvai numit vacan]`

Haina \l face pe om. |l face actor

Nimic despre Craiova lui Boeric`

Lucr`rile la metroul u[or (tramvaiul 35) de pe bulevardul Timi[oara se dovedesc a fi o catastrof` ecologic` de anverUn lucru e sigur: Fra]ii P`unescu au tupeu. Dup` ce au infestat economia gura Canalului B\stroe. {i nu na]ional` cu tot felul de inginerii intercontinentale, dup` ce au pus pe bu- m` refer aici la gazele de e[atuci Bancorex, Fra]ii P`unescu vor acum s` ciupeasc` 14 milioane de pament, cimentul, plumbul din dolari (plus dob\nzi) de la Banca Comercial` Romn`, care a preluat de la benzin` sau poluarea fonic`, ci Bancorex ceea ce mai r`m`sese de preluat. Fra]ii se bazeaz` pe o conla muncitorii care nu pot dormi ven]ie \ncheiat` \n 1997 \ntre defuncta lor companie Dac Air [i r`posata opt ore \n timpul serviciului deBancorex, \n urma c`reia Bancorex s-a trezit ac]ionar`, cu 8 la sut`, la c\t pe spa]iile verzi dintre blofirma de transport aerian a GCP-ului. Din participa]ia ini]ial` de 20,8 mi- curi, pline acum de urmele piclioane de dolari, Bancorex le-a infuzat Fra]ilor 6,8 milioane de dolari. S-a nicurilor prelungite. La c\t \nt\mplat apoi c` Dac Air [i Bancorex s-au pr`bu[it la p`m\nt, iar c\nt`re[te o [in` de-aia e greu conven]ia a r`mas \n aer, nemaiav\nd obiect. Curtea Suprem` de Justi]ie totu[i s` te plimbi cu ea \n m\n` a recunoscut valabilitatea conven]iei, \ns` la fel de valabil era [i termenul o zi \ntreag`. Vina este a conde prescrip]ie, de 3 ani, al conven]iei. Din cele 12 solicit`ri ale Fra]ilor de ducerii care nu le-a asigurat executare silit` a BCR, 10 au fost respinse de instan]`. Oarecum bizar, ul- ]evile pentru plimbat. Diferen]a timele dou` solicit`ri au fost \ncuviin]ate de Curtea de Apel Bucure[ti. Lui fa]` de B\stroe este c` ucraiYasser i-au ajuns la urechi, la cele dou`-trei urechi ale lui, c` leg`tura nenii au reu[it \n cele din urm` dintre Curtea de Apel [i Fra]ii P`unescu ar fi numitul Viorel Ro[, fost s`-l dea \n folosin]`. {inan pa[a pre[edinte al Tribunalului Bucure[ti, actualmente ap`r`tor al Fra]ilor. yasserarapaps@yahoo.com

Ehe, da parc` numai Alain Deloane? Cur`] [i vopsesc tot ce prind, nume de vedet` s` aib`. De la Tom Hanksuri p\n` la {aroane Stone, nimic nu-mi scap`. Ieri am cur`]at un Florin Piersic din 72, l-am f`cut ca nou, juri c`-i un Florin Piersic

Junior nou-nou] de la Steillman. Da s` vezi alalt`ieri: vine unu la mine cu un Caragiu tocit la coate, cic` s` i-l fac Garcea. L-am mai scurtat un pic, l-am cur`]at de m`trea]` [i aici m-a ajutat [i geniul meu de larg` recunoa[tere m-am

c`cat pu]in pe el. Ce s` vezi? Omul a fost a[a de mul]umit, c` a doua zi a venit cu un Birlic de pe vremea lu Pazvante, s`-i fac din el dou` }ociu [i Palade pentru nepo]i. Alain [i lampa fermecat`

Cum l-am f`cut pe dracu-n 4 ro]i


Noi muncim, nu g\ndim. Da [i c\nd g\ndim, nici un rebus nu ne st` \n cale. Cu creierul mare aplecat la rebus [i cu cel mic atent la planul tehnic, am scos cu decenii \n urm` minun`]iile din imagine. Aceste superbe ma[ini cu dou` u[i (cecelalte dou` c`deau imediat ce treceai cu ele de poarta fabricii) au fost at\]ia ani limuzina de duminic` a romnului s`rac. C`ci aceast` ma[in` era solicitat` mai mult duminica, atunci c\nd romnul ie[ea din cas` [i st`tea sub ea cu [urubelni]a din zori p\n`-n amurg. Iar lunea tr\ntea prelata pe ea [i n-o mai d`dea jos p\n` duminica urm`toare. Iar dac` o mai [i folosea, n-o f`cea dec\t dac` g`sea c\]iva vecini mai s`n`to[i s`-l \mping` p\n` la cea mai apropiat` sta]ie de tramvai.

Romnia, ]ar` banier`


BRD s-a re\nt\lnit cu Banda Romn` pentru Devalizare
Adrian N`stase spunea acum dou` luni c` Stolojan era sus]inut de mafia bancar`. Atunci, Bogdan Baltazar i-a cerut s` spun` \n clar despre ce mafie bancar` e vorba, dar lui N`stase nu i-a venit pe moment nici o caterinc` arogant` [i nu i-a r`spuns. Vineri, N`stase a participat cu suita electoral` la lansarea celor 33 de unit`]i BRD Express. {i a dat m\na cu directorul general Patrick Gelin. Dar n-a dat ochii cu singurul bancher care a \ncercat acum dou` luni s`-l ia la rost, Bogdan Baltazar, plecat probabil s`-[i caute serviciu. Trebuie s` remarc`m [i noi c` Baltazar n-a fost singurul absent de la eveniment. A mai lipsit, fiind re]inut, Gabriel Bivolaru, care a furat de la BRD 2.200 de miliarde cu sprijinul invitatului de vineri, Adrian N`stase. Sprijin materializat \n mobilizarea, \n 1997, a unei delega]ii a PDSR la sediul Parchetului General, cu scopul intimid`rii acestuia. Drept care d`m cu p`rerea c` N`stase ar fi f`cut mai bine dac` s-ar fi ab]inut [i, \n loc s` se \ntoarc` la locul faptei, ar fi r`mas acas`. Acas` \n Zambaccian, pe terenul f`cut plocon de Bivolaru [i pe banii BRD-ului. i-a fost \nso]itoare \n pat o via]`. Mai pu]in, bine\n]eles, \n scurta perioad` \n care el nu s-a \nso]it cu nimeni \n pat, fiind la deten]ie. Pe fericita doamn` o cheam` Silvia Teme[an [i este cea care i-a jurat credin]` fostului pre[edinte Bancorex p\n` c\nd moartea, c` doar nu Justi]ia, \i va desp`r]i. pu]in [i astfel, PR-ul a l`sat-o [i el mai moale cu performan]a. Iar fiul principelui a r`mas numai cu titlul, c`ci \n interiorul articolului [i \n poze dai cu tunul [i cu flinta [i abia dac` dai de bulz. C\t despre nobilimea european`, se remarc` nume [i mutre ca: marele duce de ghips, Athanasie St`nculescu, mai vechiul conte de Giurtelec, Virgil M`gureanu, von }iri cu principesa Andreea Marin Miliardar, ducesa Gabriela Szabo (care presupun c` a venit la nunt` cu calea[ca, dac` nu chiar cu o juma de or` \naintea acesteia, pe jos) [i vicontele Geoan` cu armura sa preferat`, Mihaela. Nu mai insist`m, numai nobilime european` aleas` pe spr\ncean`. Apropo de spr\ncean`: mai lipseau doar principii de Vito [i Delav\lcea. Nici la marile cur]i ale lumii nu s-a mai v`zut at\ta nobilime care s` plece de la nunt` cu sarmalele-n buzunare. Top Ban

Sfin]ii muncinici

So]ii strig` So]ii!


Fiindc` n-am putut crede c` R`zvan Teme[an e \n stare s` tr`iasc` doar din salariu [i din mesele pl`tite de fo[tii complici, aceia care nu l-au uitat, l-am c`utat de firme. Cum v-am zis [i s`pt`m\na trecut`, i-am g`sit trei: un S.A., o firm` de consultan]` [i un fond de garantare. Firma de consultan]` se nume[te FINROM FINANCE & CONSULTING [i se afl` la WTC. |n firma asta, Teme[an \mparte ac]iunile cu cea care

{i la nunta mea a c`zut o sarma


Nun]ile s\nt o afacere. A[a o fi g\ndit [i fiul principelui Dimitrie Sturdza c\nd s-a \nsurat. {i probabil c` a [i scos ceva la dar, de [i-a permis s` angajeze un PR at\t de performant \nc\t s`-i bage nunta pe prima pagin` a Adev`rului de luni: La nunta din Ia[i a fiului principelui Dimitrie Sturdza, / Nobilimea european` a jucat hora [i a m\ncat piftie [i bulz moldovenesc. Ei, aici probabil c` s-a ajuns cu strigatul darului la mesele din fundul cortului, unde s-a dat mai

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

23

protec]ia presei
De ce ne d` Puiu Pa[cu c\nd o palme[, c\nd o Talpe[
A stat Ioan Talpe[ ce-a stat pe g\nduri [i, c\nd s`-[i ridice pantalonii, s` vezi ce declara]ie-i vine: Ministrul Pa[cu amenin]` ziari[tii din cauz` c` a jucat polo \n tinere]e!. Ei, bravo! {i noi care credeam c`-i amenin]` din cauz` c` a fost olimpic la mate, [i c\nd colo de la polo i se trage. De[i, atunci c\nd amenin]a ziari[tii cu moartea, p`rea c` tocmai s-a cobor\t din pom, adev`rul era a[adar altul: tocmai ie[ise din ap`. infractorii din Parlament dac` ace[tia n-ar avea ma[ini de serviciu. Poli]ia venise, a[adar, s`-l salte pe ziarist [i s`-l duc` la judecat`, unde era a[teptat de un deputat pe care acesta \l f`cuse tarabagiu (pe baza unui act oficial potrivit c`ruia firma deputatului are \nchiriat` o tarab` \n Cluj). Demnitarul PRM este \n via]a de zi cu zi, pe l\ng` reclamant, [i pastor penticostal, deci ar trebui s` cunoasc` din unele c`r]i c\t de important` este \n]elegerea dintre om [i aproapele lui. Dar probabil c` asta se aplic` doar atunci c\nd predici la altar. La tarab` problema s-o pune altfel.

N-aduce ceasul r`u ce-aduce La mul]i ani!-ul

Demnitarii propun un imn al ziari[tilor:

La Buz`u, pesedi[tii pot sta lini[ti]i:

Ridic`-m` la cerere!
Dup` at\]ia ani de munc`, jurnalistul clujean Mihai Stoica de la Evenimentul zilei s-a trezit c` are ma[in` \n fa]a casei. N-o c\[tigase din munc` [i nici la concursul Logan din presa concurent`. O c\[tigase \n urma unui proces de calomnie intentat de deputatul PRM Ioan Miclea: ma[ina era a poli]iei [i venise s`-l ia pe ziarist de acas`, exact cum ar trebui s`-i ia [i pe

Taraba stric` treaba presei


Gazeta de Sud-Est este un ziar cu cuibul la Slobozia care, dup` ce a scos o c\rc` de peri albi pesedi[tilor din Ialomi]a [i Prahova, a decis c` e timpul s` umble un pic [i la frizurile celor din Buz`u, a[a c` a \nfiin]at o edi]ie dedicat` acestui jude]. |n h\rtia primului num`r al proaspetei publica]ii, ce trebuia s` apar` s`pt`m\na trecut`, erau ambalate frumos c\teva anchete jurnalistice \n care figura la loc de mare necinste [i numele prefectului PSD Ion Vasile. Am spus trebuia s` apar` deoarece ziarul n-a mai apucat s` vad` lumina tarabei. Patronii societ`]ilor de difuzare cu care discutaser` editorii nu au avut curaj s` scoat` la v\nzare edi]ia de Buz`u a Gazetei de Sud-Est, pe motive variind \ntre un sincer |mi pare r`u; pe mine nu m-a sunat nimeni s` scot ziarul de la difuzare, dar s\nt singur, am o afacere mic` [i trebuie s` o duc \nainte [i un f`]arnic Eu nu difuzez a[a ceva, e politic! replic` precedat` de o schimbare brusc` la fa]` a epidermei dup` vederea publica]iei. Vorba ceea: despre pesedi[tii de care nu se poate vorbi, s` nu se difuzeze. www.freeex.org
Am primit cu o mic` \nt\rziere aceast` pagin` din ziarul de partid Monitorul de Vrancea care consemneaz` ur`rile de La mul]i ani! pentru Marian Opri[an. Boieru tot baron, ia uite cum a eliberat el de ziua lui ziarul de botni]`, ca s`-l poat` pupa mai bine acolo unde-i e mai moale. (|n nici un caz pe cap, unde lui Opri[an \i e dac` ne amintim m`rturisirile securistului care-i f`cea corectura pe turn`torii destul de tare.) Ne al`tur`m [i noi, cu scuze de \nt\rziere, corului de ur`tori: Hai s` tr`ie[ti, baroane! }iam ura [i la mul]i ani, dar [tii bine c` noi nu s\ntem putere judec`toreasc` [i nu putem aplica legea.

Ula-n Bator

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

25

flagrant deliciu
Pentru matematicienii de pretutindeni, un nou num`r din Gazela Matematic`
|n urm` cu c\teva numere v` ar`tam la rubrica IT ce \nseamn` un 69. Un 69 calculatorist, c\nd purt`toare de imagine pentru o marc` s\nt dou` celebrit`]i de film porno. Acum a venit momentul s` vedem lucrurile de pe o alt` pozi]ie. Adic` trecem de la IT la publicitate. C`ci altfel r`m\nem tot la 69. Num`r la care aluziv ne invit` Sylvia Saint (actri]` porno) la fel ca [i anonima din reclama la Playstation. Ambele reclame s\nt foarte actuale [i se pot vedea afi[ate \n special \n toaletele din diverse baruri. C`reia dintre fete s`-i cedezi mai \nt\i? Pentru diferen]iere, m`car una dintre ele putea s` instige, \n loc de 69, la un num`r mai potrivit cu obiceiurile din toalete. S` fi \ndemnat la un 5 sau, hai, la un 10, pentru cei cu ambidextrie. {aizeci [i nou` ne pas`

condica de sugestii [i reclame Pizza ca o prad`

comunicare pe care
Rahat cu perje sau cu perle?!

L\ng` sediul ASE-ului din Bucure[ti, un craniu-mascot` te invit` s` m`n\nci la un fast-food o pizza foarte ieftin`. De ce or fi ales craniul pe post de mascot` pentru o pizza despre care spun doar c` e ieftin`? Ce vrea s` sugereze? |nseamn` c` la pre]ul `sta e o pizza foarte bun`, at\t de bun` c` ar putea fi chiar mortal`!? E ideal` atunci c\nd ]i-e foame de mori? Sau poate \nseamn` c` e lipsit` total de ca-

lorii [i te ajut` s` sl`be[ti la maximum!? {i totu[i, b`nuim c` patronii fast-food-ului nu au vrut s` sugereze neap`rat raportul calitate-pre]. Ei probabil au vrut s` fac` o reclam` \n care c\t mai mul]i cump`r`tori s` se reg`seasc` [i au ales \n consecin]` o mascot` ce are aspectul comun al sutelor de studen]i [i profesori h`mesi]i din Romnia. Schelet it be

Terenule, ma[in` mic`

Urm\nd clasicele afi[e lipite pe parbrizele ma[inilor bune de m`ritat, cu titlul De V\nzare sau M` vinde!!!!, un bucure[tean a pus \n v\nzare [i terenul

de sub ma[in`. {i astfel, cum s-ar zice \n premier`, un Tico poate fi socotit o ma[in` de teren. Tico Dumitrescu

abera]ia de libertate
Feti]a cu chibrituri de lux
ghe lux. Ghe vine ghe la numele meu, Gheorghe, adic` ghe la luxul lu Gheorghe care le face. No, [-apoi am preferat s` scriu numele meu dec\t s` le z\c doar Io-n lux pentru c` ar fi \n]`les t`t` lumea c`, ghe fapt, No, ap`i astea nu-s prostii, parteneru meu de afaceri Ion \i m`i, ap`i astea-s chibrituri ghe bogat, nu io. lux, \n]elegi dumitale? Da nuCurse de iluminat mele nu vine ghe la cuv\ntul ghe, ca s` z\c` lumea c`-s

La Golden Drum s-a v`zut c` s\ntem pe drumul cel bun


|ntre 3 [i 8 octombrie s-a desf`[urat la Portoroz, \n Slovenia, festivalul interna]ional de publicitate Golden Drum 2004. Cotat ca fiind cel mai important festival de publicitate dintr-o zon` foarte larg`, de la Trieste la Vladivostok [i de la Helsinki la Tel Aviv, nu puteau lipsi agen]iile romne[ti. E adev`rat c` multe au participat ca s` nu se spun` c` nu s-au dus, neav\nd speran]e s` c\[tige vreun premiu cu mole[elile de lucr`ri \nscrise. Pentru c`, dac` nu [ti]i, la Golden Drum nu se dau premii gen Cea mai enervant` reclam` de ziar, Cel mai bun spot ca pauz` de mers la toalet`, Cel mai bun afi[ publicitar de \nvelit sandvi[ul. Se dau \n exclusivitate premii pentru creativitate [i anul acesta s-au dovedit creative la Golden Drum trei agen]ii romne[ti: Leo Burnett Romnia, care a c\[tigat premii cu 5 lucr`ri, clas\ndu-se pe locul doi \n topul celor mai bune agen]ii, McCann-Erickson Romnia, care a fost premiat` pentru dou` lucr`ri [i NextCap care a luat un premiu. Bravo lor, ar trebui r`spl`ti]i [i \n ]ar`. {i nu ne referim aici la primele pe care patronii merit` s` le ofere angaja]ilor c\[tig`tori, ci la ceva care \i prive[te pe spectatori. Merit` s` nu mai \njure nimeni cel pu]in o lun` orice campanie publicitar` f`cut` de cele trei agen]ii, chit c`-]i \ntrerup Surprizele c\nd ]i-e pl\nsu-n g\t, meciul de fotbal, c\nd e [ut pe poarta goal` [i Dumneavoastr` \ntreba]i, noi v` r`spundem, c\nd tocmai se d` solu]ia pentru un divor] fericit, cu partaj \n favoarea ascult`torului. Vasile Copyroait`

Kamasutr` la sut`
Dup` cum v-a]i dat seama, acest produs, o pereche de ciorapi, e destinat n mod clar persoanelor cu probleme de vedere, de miros [i chiar de sim] al realit`]ii. Celor care cump`r` sucuri naturale 100% de la Fra]ii Micula, gemuri f`cute n combinate [i se nsoar` cu fete virgine integral, dar care m`car dup` scr]it e clar c` au totu[i un 30% silicon. Cavalerul Sf\ntului Integraal

De cin[pe ani ncoace ne-am f`cut [i noi alieni. Am ajuns ni[te mon[tri care scuip` zilnic saliva nveninat` care ar putea alimenta Por]ile de Fier ale hidromndriei romne[ti. Pentru c` am avut grij` mai degrab` al]ii s` sc`p`m de cei de la care am fi avut de nv`]at no]iunile elementare de aristocra]ie a speciei. Unii dintre ace[tia au fost uci[i n nchisori de comuni[ti, al]ii au murit prin str`in`t`]uri din acelea[i motive. Mai sunt supravie]uitori ai acestui Babel, care au grij` zi de zi s` schimbe vitraliile cu termopan, noble]ea pe gresie [i faian]` calitate Italia, aristocra]ia pe ghiuluri [i p`l`rii de telenovel`, simplitatea sau echilibrul pe tumbe [i aspira]ii de ciobani de oi cu [osete de diamant. Romnia a fost cucerit` de ]oape foarte cool, la fel de cool ca [i glon]ul de la care au r`cit mortal min]ile sensibile ale acestei foste ]`ri. Romnia e o ]ar` n care o vac` mbr`cat` n rochie lung` pare o doamn`. Vai, ce vac` e[ti, b`i doamn`! {i asta o vor spune ve[nic to]i ]`ranii de care lumea rde pentru c` s-au n`scut la ]ar`. La fel cum ei vor rde de to]i t`lmbii care s-au n`scut la ora[. Acest conflict foarte amuzant pentru to]i locuitorii la bloc tinde s` devin` un giuvaer na]ional care sclipe[te la gtu]ul capului pe care sabia ninja nu-l taie, pentru c` deja nu mai e cazul. Trlanii au ajuns domni, b`i ]`ranilor. Iar aceast` situa]ie i oblig` s` aspire [i ei la sclipici, la ceva deosebit, ceva care s` plac` ochiului de bou care nflore[te toamna de ]i-e mai mare dragul. Se [tia c` numai Ceau[escu putea avea acces la grajduri curate [i spreiate la subbra]. Acum [i fetele deghizate n doamne au nceput s` cutreiere, cu ciub`re nencepute, ni[te grajduri aseptice, atipice. Ele poart` ni[te rochii mai de sear`, perle, [i par elegante [i stilate din cauza lungimii materialului. Mulg delicat ni[te vaci nesuferit de curate, se sclifosesc [i dup` asta bag` n ele discret perlu]e de brnzicu]` de v`culi]`. {i rd fericite, ca proastele. Ca [i cum a[a ar fi normal. Ca [i cum tradi]ia civiliza]iei ]`r`ne[ti ar avea vreo leg`tur` cu mo[tenirea grea a ]oprl`niei care s-a n`scut la ora[, aten]ie, finu]ilor. Sigur c` po]i s` vinzi orice perlu]e, orice stelu]e. ns` nu e s`n`tos pentru alimenta]ia creierului s`-i faci pe oameni s` cread` c` lucrurile naturale sunt o ru[ine, c` firescul e prea murdar pentru fufe [i c` trebuie s` dispre]uie[ti ca s` po]i s` afirmi c` n crea]ia divin`, undeva mai la final, a fost inclus [i plasticul. Atunci o fi normal, ca cet`]ean evoluat, s` te ntrebi, mpletind tradi]ia cu elegan]a [i rafinamentul, cum se spune corect: rahat cu perje? Sau: cu perle, vai, m` scuza]i?

R`zvan EXARHU

26

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

cornu de umbr`

Gogonel, e[ti un tip de caramel

Sindromul refuza]ilor
Odat` intrat \n politic`, ai dou` posibilit`]i: s` r`mi sau s` ie[i. Ie[irea ofer`, la rndul ei, dou` [anse: s` r`mi om politic (r) sau s` dispari. Nu exist` electorat s`-i plac` s` fie tratat de c`cat. Musca de aleg`tor Petre Roman a anun]at c` va candida la pre[edin]ie la o zi dup` ce [i-a anun]at B`sescu inten]ia de a candida. Nu [i-a amintit de aleg`torul romn dect cnd i s-a p`rut c`-[i poate sabota un fost coleg de partid. Cel \n favoarea c`ruia a pierdut [efia partidului. Care partid? P`i, partidul lui este orice partid care \l are pe dnsul pre[edinte. A[a se explic` de ce nu mai \n]elege nici via]a \n scurtele perioade \n care nu e pre[edinte. E deprimat [i obsedat de r`zbunare. Este un exemplu frumos, dar departe de senza]ionala patologie post-e[ec a liderilor PN}CD: pentru fostul pre[edinte Emil Constantinescu, de exemplu, existen]a politic` s-a redus la paranoia revan[ei absolute; cu aleg`torul propriuzis n-are nici o treab`. Cred c` acolo, \n cuibarul lui, \mpreun` cu Zoe [i Ciuvic`, \[i fierb m`tr`guna nu pentru inamicii politici tradi]ionali, ct pentru fo[tii lor alia]i care, normal, trebuie s` fie [ter[i de pe fa]a p`mntului. Lucrare practic \mplinit` pentru PN}CD, cu concursul altui delirant, fostul premier [i fostul pre-

BOR tu be wild
|nalt Prea SF-ul Teofan al Olteniei a obl`duit sub sutana sa o \ntrunire a mi[c`rii Oastea Domnului, desf`[urat` la biserica Postelnicu Firu, p`storit` de mai vechea cuno[tin]` a noastr` [i a nesfin]ilor, popa Mihai Dinc`. Organizatoare a manifest`rii, animatoare a spiritelor [i DJ a fost maica Siluana Vlad, stare]a m`n`stirii Jitianu de l\ng` Craiova, sf`tuitoare de tain` [i de noapte a lui Teofan. Cheful s-a \ncheiat cu obi[nuitul num`r al popii Dinc`, care-a \nfierat \nc` o dat` Uniunea European` [i celelalte alian]e globalizatoare despre care aude el pe la televiziunile serioase c\nd se bag` reclame pe MTV.

Mila Sp`tarul

S\mb`t`, la cabana Gura Diham, prin rafturi st`teau lini[tite la locurile lor [i dezb`teau situa]ia electoral` din ]ar` aceste dou` borcane cu mur`turi. Cabana, din c\te se aude, ar fi a unui membru al PUR Prahova. De-aia credem c` borcanul cu PUR+PSD are ni[te castrave]i pe fund: ca s` se fac` o bucurie

[i un compliment liderului absolut [i candidatului la pre[edin]ie. Problema e ce caut` gogonelele alea \n borcanul Alian]ei PNL+PD, c` ardeiul iute de la mijloc tocmai ce le-a dat afar` de pe liste.

C`mara cu noroc

[edinte, martirul George Ciorbea. Sau parc` nu-l chema a[a? Oricum, ultimul pe lista preocup`rilor pentru aceste rebuturi politice este aleg`torul. Are el dreptul s` nu mai ]in` minte cum le chema pe mu[tele care l-au confundat cu un rahat? Hai s` facem un test. Completa]i spa]iile lips` pentru urm`torii: .Cmpeanu; .Vasile.

P.S. Spre deosebire de cei de mai sus, Ion Iliescu, dup` e[ecul din alegerile din 1996, \n loc s`-[i piard` min]ile de frustrare [i s` se r`zboiasc` cu conspira]iile din partid, a pornit prin ]ar`, \n turneu electoral, \nc` de la \nceputul lui 97. Mircea TOMA

N`stase, proprietar pe un teren m\nat


Bivolaru \l amenin]` pe N`stase c`, dac` nu-l scoate din pu[c`rie, \i va cere \napoi terenul din Zambaccian. N`stase, care [i-a construit pe acel teren un bloc, ar face bine s` fac` m`car un mic schimb cu Bivolaru. Un schimb de subsoluri.

Money de Freitas

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

27

s`pt`m\na str`inilor
Urm`toarea eclips` par]ial` de soare se va termina nainte de a ncepe. nceputul va fi vizibil, dup` condi]iile meteorologice, joi, pe 14 octombrie, din zona Chinei, Mongoliei, a Japoniei [i a Siberiei. Sf\r[itul triumf`tor al eclipsei va putea fi v`zut de locuitorii p`r]ii de vest a Alask`i, c\teva ore mai t\rziu. ns`, din cauza pozi]iei acesteia pe glob, ultimele clipe ale evenimentului astronomic se vor desf`[ura miercuri, 13 octombrie. Ce bine ar fi fost dac` [i comunismul s-ar fi sf\r[it nainte de a ncepe! Marin Cogev, v\n`tor bulgar, de 55 de ani, care v\na n p`durea din apropierea localit`]ii Milkovica, a fost surprins [i atacat de un urs de c\teva sute de kilograme. Animalul a ncercat s` l preseze cu enormele sale membre superioare (folosesc aceast` expresie pentru a nu fi nevoit s` scriu cuv\ntul foarte polivalent lab`). Omul a reu[it s` l loveasc` n cap cu patul pu[tii, tr`g\nd apoi chiar [i un foc de avertisment. ncerc\nd s` mearg` dup` urs, el s-a mpiedicat, arma i s-a declan[at [i glon]ul i-a trecut razant pe l\ng` t\mpl`. Ei, acum crede]i povestea s`racului ministru Srbu? n ora[ul Burlington, din statul american Iowa, un psihanalist a avut de pl`tit o amend` de parcare neregulamentar`. Nimic

Mor]ii cu mor]ii, fiii cu fiii

De[i cei doi domni cu umor ar vrea s` ne sugereze c` fiii PCR s\nt du[i peste m`ri [i ]`ri, peste hotar [i peste azimut, pe scurt, peste arc [i timp, realitatea e alta. Din p`cate, adev`ra]ii fii ai PCR au r`mas aici [i cei mai mul]i dintre ei au ma[ini mult mai fi]oase. Cu excep]ia s`racului [i cinstitului, care, dup` declara]ia de avere, nu are dec\t un Cielo din 2000 [i o Nina din 48.

{aolin provoac` Nina deosebit. ns` se pare c` autorit`]ile au descoperit o substan]` maronie ciudat` pe banii folosi]i pentru a achita amenda. Dup` cercet`rile ulterioare ale poli]iei, s-a descoperit c` erau, de fapt, fecale umane. Omul a spus c` e adev`rat ca a pl`tit cu bancnote speciale, pentru c` acestea c`zuser` n veceu [i c` nu ar fi vrut s` arunce banii. El se poate a[tepta la o amend` de 50 de dolari [i chiar la 30 de zile n arest. Ce sentin]` de c`cat! AgenCIA de pres`

Geva e budred \n Danemarc


Rumnul s-a n`scut poet. Dar, a[a cum se poate vedea [i din fotografia al`turat`, de c\nd au emigrat arabii n Danemarca, se pare c` lucrurile s-au schimbat pu]in. |n sensul c`, mai nou, romnul s-a n`scut pictor. El picteaz` t`bli]e abstracte. Oricum, mai uit\ndu-ne o dat` la ma[ina din imagine, apreciem c`, urmare a scandalului Beuran, m`car ghilimelele se pun, de fiecare dat`, acolo unde trebuie. P`cat c` lipse[te referin]a bibliografic`.

Deutsche Maniwelle

Craii noi de f`cut curte veche


Crede]i sau nu, dar vineri, pe strad`, n timp ce m` ntorceam cu 5 chiftelu]e [i o casolet` cu fasole de la alimentara de pe Victoriei col] cu Magheru, am asistat la urm`toarea discu]ie ntre doi tineri pn` n 30 de ani. Cei doi vorbeau \ncet, dar brusc, cnd unul a ridicat glasul, am devenit atent: {atenul: B`, dar cte femei mi-ai dat tu? Acum zi-mi cte mi-ai dat tu mie! Zi-mi una! Blondul: B`i, cte femei mi-ai dat tu? {atenul: B`i, gnde[te-te tu mai bine. N-ai vrea s` m` gndesc eu s`-]i spun! Blondul: Dac` m` gndesc bine, au fost doar dou`, ni[te janghinoase, ni[te nesp`late, ni[te ciudate! {atenul: B`i, dou` janghinoase care acuma snt n Spania! Blondul: B````, eu ]i-am prezentat actri]a aia! Te-am dus la prietena lu Anca! Nu-mi compara jegoasele tale mpu]ite cu ce ]i-am dat eu. {atenul: Ce mi-ai dat, m`, mie? Blondul: B`i, recunosc, nu ]i-am dat curve, dar ]i-am dat prietene de-ale mele. {atenul: Mersi, de prietene aveam eu nevoie! Blondul: B`i, cretinule, de ce nu m` duci la o prieten` de-a ta? Tu nu mi-ai dat niciodat` o prieten` de-a ta! B`i, boule, care nu [tii s` beeeeeep, b`i, tu [tii cum rdea aia de tine, jegosule, nesim]itule! Eu am f`cut treab` cu ea, tu cu mneam-mneammneam... Sex Shopenhauer

28

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

hahalera 45

g r`tar 2004
URFM v` ofer` rubrica:
Nashpa Turizm prezint` noi aventuri \n Romnia pitoreasc`:

Noaptea devoratorilor de publicitate faza pe Transilvania

Azi, Opera]iunea Romni, distruge]i prin Apuseni!


Avem o locuit` mi[to, p`cat c` e ]ar`. Plou`, plou`, plou`, vreme de ho]ie: Micky {pag` fu-beep!`, N`stase fubeep!`, Mitrea fbeep!r`, Dan Ioan Popescu beef!ur`, tot Guvernul FUR~! Oh, v` rog s` m` scuza]i, a avut loc o interferen]` neprev`zut`, o bucat` de text dintr-o alt` rubric`. Aici e rubrica de turism. S` revenim, deci. F`r` politic`, f`r` N`stase, f`r` ho]ie. A[a cum genial reiteram [i \n prima parte a acestui articol, plou`. Asta nu \nseamn` c` noi, c`l`torii profesioni[ti, vom r`m\ne \n case. P`i, ce s` facem \n case? S` ne uit`m la televizor, la N`stase, cum d` el \n cizme de cauciuc biscui]i unora care [i-au pierdut casa \n vreo inunda]ie pus` la cale \nc` de acum un an \ntr-un proiect al consilierilor de imagine americani sau israelieni ai premierului? Ei bine, nu, ne lu`m [i noi cizmele de cauciuc, trusa de biscui]i v`rsa]i cu gem, cortul prev`zut s` reziste p\n` la 20 de grade [i, cu o expresie arhaic` de rahat, lu`m colbul \n picioare. E vremea pentru Apuseni acum. Plou`. Pentru c` nu se dau cu Clearasil sau pentru c` nu fac dragoste, casele au co[uri. Din co[uri iese fumul. Pentru c`, cacofonie, casele din Apuseni s\nt \nfumurate: au por]i generoase, forme pline, pl`pumi mari de l\n` care miros a ]ar`, br\nz` cu ceap`, palinc`, ]uic` [i sl`nin`, ]`r`nci ro[ii \n obraji de la sm\nt\n`-n ciorb` [i mult` bun`voin]`. Apusenii s\nt paradoxali. Pe de o parte, la fosta sta]iune comunist` pentru copi, pardon, copii, Vadu Mo]ilor nu g`si]i nimic [i pe nimeni care s` v` dea o camer`. De[i \i fain ca peisaj la Vadu, aici nu g`si]i dec\t un magazin supers`tesc unde nu exist` dec\t frutiifre[ pirat, cizme de cauciuc [i [far`. Ei bine, din satul urm`tor parc` e[ti pe Valea Elve]iei. Fiecare cas` pare c` e racordat` la Internet, iar Internetul la ap` cald`. Aproape fiecare cas` are statut de pensiune agro-turistic` (bed&breakfast&pl`pun`). S\nt cel pu]in trei localit`]i comme il faut: Albac, G\rda [i V\rtop. Pute]i distruge excelent: peisaj molcom de deal, cea]a rece de Apuseni diminea]a, c\nd v`-ntinde]i oasele r`sucite de la lampton-ul portabil, ]igar` canceroas` l\ng` r\u curat de munte, miros de fum [i balig`, conserv` de pateu pe r`d`cin` de copac, ]uic` cu ceap`, vac` neatent`-n bara de Cielo, baticuri negre la gumari. Dac` v` mai g\ndi]i mult p\n` s` face]i \n sf\r[it traseul `sta, \i numai bine, c` prinde]i z`pada. P`i, a]i schiat vreodat` pe celebra p\rtie de la V\rtop? Ia trage]i-i una-dou`-trei de ]uic` [i sui]i pe V\rtop! A[a-i c`-i mai cool dec\t la Poian`? {i, dac` nu te ]ine plugul c\nd cobori, meri-nainte: va fi \ntotdeauna una din neamul von Holsteinilor, \n care s` te propte[ti cu schiurile [i s` vomi]i pe ugeru-i cald. Distruge]i, b`, [i Apusenii, c`-i fain! V` mul]umesc.

C`pitanul Nema
Aceast` rubric` v-a fost oferit` de UN RAHAT PE FUNDUL M~RII (marc` tradi]ional` de tradi]ie)

Se iau 900 de bilete, epuizate \n 3 zile, ca pe vremea c\nd se d`deau adida[ii de porc pe cartel`, se adaug` 1.000 de flyere (flutura[i, pentru distinsul domn P.) \mp`r]ite rapid \n Casa de Cultur` a Studen]ilor din Cluj, turn`m [i aproximativ 1.200 de devoratori de publicitate care au folosit fluierele primite la intrare mai abitir ca la un meci al na]ionalei de fotbal, picur`m un judec`tor care s-a str`duit s` st`p\neasc` sala s`lbatic` [i un Craioveanu Vlad care incita la revolt` \mpotriva reclamelor [i ne d`, evident, o nou` noapte a devoratorilor de publicitate. De data asta, Cluj-Na-

poca. Ar mai fi de amintit cele 12 ore de condus p\n` la locul faptei [i \napoi [i minunatele priveli[ti de pe viaductul C\rligul Mic aviz profesioni[tilor care scriu la rubrica Nashpa Turizm. Ne-a pl`cut acolo pentru c` am v`zut oameni entuziasma]i [i str`zi [motruite noaptea, pentru c` devoratorii au stat pe baricade mai mult de 8 ore, mai ceva ca la munc`, [i au aplaudat spotul Academiei Ca]avencu (ciacia!!), pentru c` am v`zut meciul cu Cehia pe un ecran XXL al`turi de vreo 200 de oameni printre care o trup` de unguri care au recitat cu poft` rjuk, rjuk az

anyjukra! (\n traducere liber`, literar`, pe ei, pe ei, pe ei, pe mama lor!). Oamenii de la Fistiq au oferit poporului coafuri fistichii, a c\ntat Ca$$a Loco, s-au c\[tigat telefoane mobile la concursuri [i, evident, s-a b`ut destul de mult, ca la noaptea degust`torilor de publicitate. Deci, s` nu uit`m: turneul din Transilvania al Nop]ii devoratorilor de publicitate merge mai departe [i ajunge la Baia Mare, pe 15 octombrie, la T\rgu Mure[ pe 22, la Oradea pe 29 [i la Arad pe 12 noiembrie. Ceea ce v` dorim [i dumneavoastr`! Roxana BODEA

Ni[te romni rup]i \n fondul de rulment


|n aten]ia cititorilor care deja a[teapt` \nfrigura]i primele \ntre]ineri din colec]ia de iarn`, \n aten]ia necititorilor care a[teapt` \nfrigura]i acelea[i \ntre]ineri [i chiar \n aten]ia mea: exist` pe lumea asta oameni care numai la fondul de rulment pl`tesc suma de [i v` rog acum s` mai trage]i m`car un palton pe noi ei bine, suma de, ia s` v` v`d, care d` mai mult?, ei bine, suma de 35.000.000 de lei! Este vorba de proprietarii de apartamente dintr-un complex de lux ridicat undeva \n nordul sta]iunii Mamaia [i botezat, fran]uze[te, Coral Beach. Ei au parte de parcare p`zit`, femei de serviciu, locuri de joac`, plaj` privat`, piscin`, dar [i de manele, fum de mititei sau miros de balig` de cal de la un camping vecin, dac` nu cumva chiar exagerat de vecin. Ca s` v` face]i o idee, ar trebui s` [ti]i c`, \n Constan]a, fondul de rulment pleac` de la un modest 700.000 de lei [i urc` \ncet, dar sigur, p\n` pe la 3 milioane, 3 milioane [i un pic. Vreau s` spun c` era \nc` destul de var` afar` c\nd am v`zut groz`via asta cu cele 35 de milioane [i tot a \nghe]at s\ngele \n mine, cu tot cu whisky-ul din s\nge [i cu tot cu apa din whiskyul din s\nge. Estivalul de la Mamaia

Foamea culpa

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

29

r`spunsuri la scrisori
Camelia Barbu (Baia Mare): O pubel` cu o umbrel` deasupra ei pe o ploaie grozav` este, ntr-adev`r, un obiect suprarealist. Acum chestiile astea se numesc instala]ii. Pauvre Ion (Bucure[ti): Consta]i c` pe Napoleon l-au nvins doi chiori: Kutuzov [i Nelson [i te gnde[ti c` dac` N`stase [i-ar scoate un ochi s-ar putea s`-l nving` pe marinar. Snt convins c` sacrificiul ar fi inutil. Tara Duveanu (Bucure[ti): N-am aflat s` existe vreo lege care s`-i mpiedice pe elevi s` fac` greve sau mar[uri de protest. S-ar putea ns` ca regulamentul intern al fiec`rui liceu s` prevad` o asemenea interdic]ie. Vezi regulamentul ca s` nu te treze[ti exmatriculat`. Eu v` ]in pumnii. M`z`ric` Venturiano (Constan]a): Zici c` primarul vostru nu d` drumul nici unei firme f`r` un certificat de oportunitate eliberat de prim`rie [i semnat de el. P`i, [i Maz`re, ca s` ajung` primar, a avut nevoie de un astfel de certificat de la aleg`tori. Acum [i scoate [i el prleala cum poate, c` n-o fi vreun prost. Abera]ia are haz. Mai trimite. M. Ionescu (Craiova): n cetatea B`niei, la Craiova, dac` e[ti pesedist [i ai o func]ie, trebuie s` ai amant`, altfel e[ti mai prejos dect prefectul, ne scrii. Nu mi se pare corect. Prefectul, ca primul om al jude]ului, ar trebui s` aib` mai multe amante, trei-patru, s` zicem, cel de sub el numai dou`, iar angaja]ii m`run]i ar trebui s` se mul]umeasc` numai cu nevasta. Dac` to]i ar ajunge egali n amante, ne-am ntoarce ncet-ncet la comunism. Cerchez-Abdula Cetin (Istria): Sincer s` fiu, habar n-am cum arat` Marry Joana. B`nuiesc c` precum cnepa obi[nuit` (Cannabis sativa), dar nici asta nu [tiu cum arat`, c` am crescut la ora[. O s`-i ntreb pe colegii mai tineri, poate [tiu ei ce [i cum. Anonim (Bucure[ti): n leg`tur` cu alegerile din noiembrie se pot face nenum`rate scenarii. Iat` unul pentru preziden]iale: PSD-ul va fura (nu prea mult) din voturile lui B`sescu [i ele vor fi d`ruite lui Vadim, ca s` intre n turul doi cu N`stase. O fraud` subtil` care ne va mpinge s`-l vot`m pe N`stase. {tefan AGOPIAN

Aniversarea \n bucate

coasa lux
De c\te ori nu a]i scr\[nit printre din]i: Domle, po]i s` mori [i nu g`se[ti un loc de parcare!. Americanul Onofrio Avantini va fi [uierat aceste cuvinte \n varianta mai romantic`: Vedi un loc di parcari e puoi mori. Ceea ce s-a [i \nt\mplat. Omul a f`cut infarct [i a murit \n timp ce poli]istul \l amenda pentru o parcare neregulamentar`. Faza mi[to este c` ciudata maimu]` de poli]ist nu s-a sinchisit de horc`ielile contravenientului (`la negru de respira greu; \l [ti]i, nu?) care cerea de zor ajutorul trec`torilor. I-a lipit amenda \n parbriz [i [i-a v`zut de drum. |n definitiv, via]a merge \nainte, iar moar-

tea te trage pe dreapta. Dar asta nu \nseamn` s` parchezi chiar a[a, unde-]i vine ]ie. Performan]a organului ar fi c` a putut completa \n procesul-verbal at\t data na[terii c\t [i data mor]ii, iar la rubrica Contravenientul declar` a putut consemna: Recunosc [i regret sincer fapta comis`; v` promit c` chiar nu se va mai repeta. Acum totul este ca domnul Avantini s` nu se r`ceasc` a[a de repede [i s` apuce s`-[i pl`teasc` amenda \n 48 de ore, p\n`-l \ngroap`. La ce ghinion are omul `sta cu poli]i[tii, \i transmitem urm`toarele: C\nd te duci spre cimitir cu dricul, mergi mai \ncet, s` nu te ia vreun radar. {tirile de la ora chici

Of, of, c` m-am [i s`turat de corvoada asta: auzi, \n fiecare zi e ziua mea. Alalt`ieri am f`cut 57 de ani, ieri, c-a fost soare toat` ziua, am zis s` fac 52, dar azi? Azi nici nu [tiu c\]i s` fac. A[ \ncerca un 18, c` disear` vine Roza de la Guvern la mine \n boschetul de la Senat [i vreau s`-i fac cinste de majorat. Da mi-e s` nu plou` [i s` mi se sting` lum\n`rile parfumate \n mijlocul toiului. A[a c` mai bine bag un 63 cuminte [i o invit s` ne uit`m \mpreun` la cutia de televizor.

Clondirul cu onomastic`

30

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

P`cat. Superman a murit. Nu a mai r`mas dec\t Tetelu. Povestea continu`. Urmeaz` episodul de fa]`. Surprinz`tor, nu?

munca cu cartea Gulagul copiilor


Gatan Souci e un scriitor canadian de limb` francez`, multipremiat [i extrem de gustat n spa]iul francofon. Acum dou` s`pt`mni, vrnd s` demonstreze c` nu numai romnii pleac` n Canada, ci [i canadienii vin n Romnia, a trecut prin Bucure[ti, unde a participat la lansarea traducerii romanului spre care vreau s` v` mping*. Merit`! l ve]i hali cu pl`cerea cu care, h`, h`, h`, odat`, demult, c`sca]i urechile la pove[tile halucinante ale bunicelor. {i cred c` ve]i sim]i nevoia s` reciti]i multe pasaje [i s` asculta]i cum sun` n minte, recitit` la ralenti, fraza fals inocent` cu care fata dlui Soissons deap`n` povestea ciudatei ei familii. E aproape o inven]ie literar` fraza asta care curge asemeni unui ru mocirlos printr-o albie de lumin` fosforescent`. Cum altfel s` m` exprim cnd o fat` de [aisprezece ani este ]inut` prizonier` din n`scare al`turi de fratele ei n conacul insalubru al unui tat` damblagiu, hr`nit` doar cu Saint-Simon [i cu Bossuet, convins` fiind c` e un b`iat pe care menstrua]ia l-a castrat l`sndu-i ntre picioare o t`ietur` sngernd`? Nasol, nu? {i imagina]i-v` c` Souci o face pe f`tuca asta s` scoat` din memorie toat` groz`via cu aerul un pic iritat [i concentrat cu care ]i iei un fir de p`r de pe limb`. }i-e team` s` nu te pufneasc` rsul [i s`-l nghi]i. {i mai e o chestie: obi[nui]i cu totalitarisme de amploare, gulagul `sta nghesuit ntr-o cas` spune povestea aceleia[i suferin]e n registrul unei false istorii minore [i pe limba unei triste inocen]e. Moartea dlui Soissons, un tembel Stalin de ]ar`, seam`n` n mic cu moartea unui ditamai t`tuc sovietic. Ea las` n urm` acelea[i con[tiin]e nebuloase care-[i caut` sensul [i identitatea ncercnd s` priceap` cte ceva din afara colhozului lor domestic, reconstruind lumea din resturi de amintiri [i senza]iile proaspete ale unei libert`]i absurde. Alin IONESCU
* Gatan Souci, Feti]a care iubea prea mult chibriturile, trad. Ana Andreescu, Editura Polirom, 2004.

fotografie, o serie de elemente sus]innd aceast` apropiere. n primul rnd, cromatica este una crud`, puternic`, aproape f`r` nuan]e, atenuat` doar prin penumbre [i prin prezen]a fundalurilor negre. Efectul aproape rembrandtian al lucr`rilor, ob]inut prin subexpunere, jocul de lumin` [i ntuneric [i o geometrie ascuns` n fiecare imagine nt`resc nrudirea acestei expozi]ii cu una de pictur`. Apoi, pentru c` piesa are n titlu [i cuvntul portret, pe peretele opus celui cu imaginile din spectacol se afl` [i o serie de portrete ale

protagoni[tilor din montarea de la Odeon, fotografii care, prin regia lor, sugereaz` nu numai nf`]i[`rile, ci [i caracterul personajelor. Fa]` de expozi]ia anterioar` semnat` de Mihaela Marin, n care putea fi citit` o anumit` declara]ie de inten]ii artistice, cea de acum apar]ine, n mod evident, unui artist matur [i st`pn pe mijloacele sale. Ioan T. MORAR
* Mihaela Marin, Expozi]ie de fotografie, Libr`ria C`rture[ti.

cinem-a p\r\t De la egal la penal, Collateral


C\nd am v`zut prima oar` Collateral (s\nt sigur c` la ora la care dumneavoastr` citi]i aceste r\nduri eu am fost s`-l mai v`d cel pu]in o dat`), am crezut c` retr`iesc seria de jocuri pe calculator Hitman. La fel ca \n joc, \n Collateral personajul principal (Tom Cruise) este un asasin profesionist, fost orfan plus copil`rie privat` de bucurii, dup` cum patetic ne m`rturise[te la un moment dat. Asta probabil c` ar trebui s` scuze, \n opinia scenari[tilor, faptul c` acum tipul ucide oameni la fel de u[or cum ne \ntindem noi margarin` pe p\ine la micul dejun. Are chiar [i o semn`tur`: trage dou` gloan]e \n piept [i pe al treilea \n frunte, \mpotriva ridurilor. Pentru c` meri]i. De regul`, comenzile [i le prime[te, ca orice asasin profesionist, pe laptop, iar onorariul i se vireaz` civilizat \n cont, conform contractului. |n ziua \n care am nimerit eu la film, Tom Cruise primise \ns` cel mai baban contract de p\n` acum: [ase martori \ntr-un proces important trebuia s` dispar` \n interval de o singur` noapte. Omul nostru \[i suflec` gospod`re[te m\necile de la costumul Armani, scuip` \n pistolul Desert Eagle [i cheam` un taxi pentru o curs` mai lung`. Necazul cade pe capul unui negru (Jamie Foxx), taximetrist vechi cu care killer-ul leag` un fel de rela]ie de prietenie for]at`: el pentru c` are nevoie de un mijloc de transport, iar [oferul pentru c` are un pistol la t\mpl`. |ntre dou` eviscer`ri [i un g\t rupt, cei doi se psihanalizeaz` reciproc [i \[i dau sfaturi de via]` de parc` ar urma s` tr`iasc` ferici]i p\n la ad\nci b`tr\ne]i. |n regia lui Michael Mann (care a mai f`cut Heat [i The Insider), Collateral nu are cine [tie ce profunzimi care s` te dea pe spate, \ns` este un action de prim` m\n`. Respectiv, m\na cu care trebuie s`-]i ]ii prietena s` nu sar` din scaun c\nd vede pere]ii \mpro[ca]i cu at\ta creier nevinovat. Daniel GOACE

rebelle arte Portretele lui Dorian Gray [i alte imagini


Nu am v`zut premiera de la Odeon cu Portretul lui Dorian Gray, dar, pe de alt` parte, e ca [i cum a[ fi v`zut-o. Ceva din atmosfera de pe scen`, din tensiunea mont`rii, din raporturile dintre personaje se adun` ntr-un consistent dj vu. {i asta gra]ie expozi]iei de fotografie a Mihaelei Marin*, care a reu[it s` capteze imagini edificatoare din spectacolul suspomenit. Spun imagini [i nu instantanee pentru c` fiecare fotografie este mai mult dect un instantaneu, e o lucrare n sine, de sine st`t`toare, cu o compozi]ie foarte bine studiat`. De altfel, senza]ia dominant` cnd vezi expozi]ia e c` ai de-a face cu pictur`, nu cu

show biz da cul]i

Demnitate [i indemniza]ii
S-a discutat [i se mai discut` destul de mult pe marginea indemniza]iilor de merit pe care unii scriitori (dar [i muzicieni, arti[ti plastici, oameni de [tiin]` [i sportivi) le-au primit anul acesta. Principala obiec]ie ridicat` a fost de ordin moral. ntr-o scrisoare deschis`, dl Victor Frunz` (fost disident anticeau[ist, n prezent stabilit n Danemarca) pune la fel problema: Nu s-au gndit (cei care au primit indemniza]ia, n.m.) c` se mai urm`re[te nc` ceva: cump`rarea con[tiin]elor. De acum nainte, mul]i care aveau ceva de zis despre partidul de guvern`mnt vor l`sa-o mai moale. Sau vor t`cea complet. La aceast` obiec]ie, care a fost adus` din mai multe p`r]i, dl Alexandru George r`spunde foarte clar n ultimul num`r (737) al Adev`rului literar [i artistic: Opera]ia din urm` (cump`rarea con[tiin]elor, n.m.) presupune o ofert`, o tranzac]ie [i un acord, ceea ce n-a fost cazul aici. Pe de alt` parte, oricine va consulta lista cu scriitori care au primit indemniza]ia de merit va constata cu surprindere c` ea cuprinde foarte pu]ine nume (aproximativ zece din nou`zeci [i [apte) de scriitori care snt cu adev`rat r`spl`ti]i pentru munca depus` n favoarea partidului de guvern`mnt. Dintre ceilal]i, cei mai mul]i nu s-au amestecat n treburile politice [i e greu de presupus c` o vor face de acum ncolo. Scriitorii, arti[tii n general, snt fiin]e orgolioase, care consider` c` meritele lor snt mult peste aceast` am`rt` r`splat` pentru munca lor de o via]`. O m`rturise[te Alexandru George cu franche]ea care l-a caracterizat ntotdeauna: ...eu nu m` declar mul]umit dect cu 1.000.000.000 (un miliard) lei pe lun` sau m`car cu dublul salariului dlui Adrian N`stase, provenit din buget nu cu ceea ce vor fi fiind veniturile sale. ({t. A.) Numele lui Victor Frunz` este cunoscut mai ales ca nume de editur` care, dup` ce a activat n Occident, s-a mutat n Bucure[ti. E cunoscut profilul anticomunist att al scriitorului, ct [i al editurii omonime. Recent, Victor Frunz` (a nu se confunda cu mai tn`rul regizor de teatru Victor Ioan Frunz`!) a scris un fel de manifest n care atac`, pe mai multe pagini, actuala conducere a Uniunii Scriitorilor, n special pe Eugen Uricaru. Acuzele, unele deja vehiculate [i pe calea brfelor scriitorice[ti, altele, sistematizate de autor, vor s` mpiedice o eventual` realegere a acestuia n fruntea breslei. A nu se uita, totu[i, c` demasc`rile nu au efect la o anumit` mas` de scriitori. La ultimele alegeri de la Uniunea Scriitorilor, n aula de la Drept, cnd auditoriul a fost ntrebat: Vre]i s` [ti]i neregulile f`cute de Eugen Uricaru pn` acum?, sala a r`spuns cu un NU absolut stupefiant. A[a c` e greu de prev`zut dac` aceast` scrisoaremanifest va avea vreun efect. Mai degrab` va avea efect visul lui Uricaru de a pleca, de pe pozi]ia de]inut` acum n MAE, ca ambasador ntr-o ]ar` de limb` italian`, ca s` nu dau prea multe indicii, prozatorul Uricaru fiind cunosc`tor al acestei limbi. Zvonul cu Uricaru ambasador este livrat la pachet cu un altul, potrivit c`ruia viitorul pre[edinte al Uniunii Scriitorilor ar fi Mircea Martin, un nume respectat [i f`r` mari adversari. S` sper`m c` b`n`]eanul Mircea Martin va gospod`ri acareturile Uniunii Scriitorilor mai bine dect ardeleanul Eugen Uricaru! (I. M.)

cartona[ul ro[u cu tricolor

academia CA}AVENCU

31

mazeta sporturilor

Vinova]i f`r` v\n`


privi nefericitele rezultate ale acestei runde ca pe ni[te simple accidente de parcurs. Nu ne-am oftica \ntr-at\ta doar pentru c` ne-a b`tut Cehia. Rezultate slabe se brodesc, v` ziser`m, [i pe la case mai mari. Da ni s-a p`rut de toat` jena modul \n care ceata lui Puiu a abordat meciul de la Praga: f`r` v\n`, f`r` curaj, f`r` imagina]ie. O echip` care trimite peste 100 de pase gre[ite \n 90 de minute, z`u, cu greu poate fi considerat` o selec]ionat` cu aspira]ii europene! |n atari condi]ii, ar fi un pic nedrept s`-i g`sim responsabili pe ni[te juc`tori anume. De exemplu, Mutu: a riscat fugind de la Chelsea ca s` vin` la Na]ional` [i [i-a scos [i cercelul din ureche. Ce s`-i facem dac` n-a reu[it dou` driblinguri consecutive [i n-a reu[it niciodat` s` amenin]e real poarta advers`? Sau Pancu: de[i accidentat, s-a prezentat la lot pentru a ap`ra culorile patriei. Cum s`-i repro[`m c`, at\t c\t a jucat, n-a recuperat nici m`car un balon? Ce Dumnezeu s` mai zicem? C` Milan Baros trecea pe l\ng` B`rc`uan fluier\nd ca expresul prin halta D\lga? C` {oav` [i Codrea se mi[cau ca doi blambeci care nu pricepeau ce caut` la mijlocul terenului? Pe bune, mai bine nu

Nr. 41, 12-18 octombrie 2004 Noapte bun`, nenea Puiu! Eu m` mai joc pu]in cu B`rc`uan pe PlayStation. Cine pierde d` o sticl` de whisky [i dup` aceea ne b`g`m cumin]ei n pat, c` pe la 5 ncepe Interracial Anal Girls, Cum-Face XXX Fiesta, Asian Golden b\rfe din sport Shower, Mature Secretary [i Shaved Nu vom mai insista cu Cehia-RoAmateurs. Ave]i ncredere n noi, mnia 1-0, presupunem c` a]i pierdut n-o s` avem probleme cu [i voi timpul privind acest meci. Eu am sculatul! avut totu[i curiozitatea de a c`uta pe

pozi]ie de moftsaid

Avem o veste bun` [i una proast`. Vestea proast` este c`, dup` cum am jucat la Praga, n-avem noi fa]` de Mondiale. Vestea bun` ar fi c` s-au mai f`cut de r\s [i al]ii, mai tari [i mai titra]i. Colega noastr` de grup`, Olanda, n-a reu[it dec\t un egal (2-2) \n Macedonia. La fel [i glorioasa Fran]` tot egal (0-0), da \nc` pe teren propriu, cu Irlanda. Portugalia, finalista de la Europene, s-a f`cut de r\su continentului [i al lumii, ob]in\nd o penibil` remiz` (de asemenea, 2-2) cu Liechtenstein. Unde mai pui c` ditamai Italia a luat-o pe coaj` (1-0), la Ljubljana, de la na[a noastr`, Slovenia. Avem, deci, motive de real` bucurie: au mai murit [i caprele altora. Numai c` noi, cu berbecii [i c\rlanii no[tri, putem s` r`m\nem acas` bine-mersi. Pe c\nd `ilal]i, precum \i [tim, vor ajunge \n Germania, la World Cup 2006, [i vor

Adi Mutu, ex-simbolul Na]ionalei, care s-a sacrificat jucnd pentru culorile tricolore, de[i era serios tatuat n zona mu[chilor aductori
zicem. ~[tia ni-s b`ie]ii, `[tia \i avem, cu ei defileaz` generalul Puiu. Or fi al]ii de vin`. Arbitrul, probabil, c` nu le-a dat cehilor \nc` dou` un[pe metri valabile. Dar Puiu, pesedistul de Ilfov, se- deva, omul are dreptate. Chiar natorul cu ca[chet`, nu, nici \n- asta am jucat la Praga: nimic. tr-un caz nu se sim]e[te vinovat. Demisia! A [i declarat, \n stilu-i caracterisViorel MO}OC tic: |mi repro[ez nimic. Pe un-

site-ul FRF am`nunte despre partid`. Luni, pe la pr\nz, scorul nu era afi[at \nc`. A[a c` am citit ultima informa]ie postat`: titlul s`u era Antrenamentele loturilor na]ionale \n vederea meciurilor cu Cehia, iar con]inutul spunea c` Echipa noastr` na]ional` de junioare Under 19, antrenat` de doamna Maria Delicoiu, s-a calificat \n al doilea tur preliminar al celei de-a patra edi]ii a CE destinat respectivei categorii de v\rst`. Aceast` ultim` [tire a ap`rut acolo pe 5 octombrie. Meciul a fost tocmai pe 11. Probabil c` iar au l`sat Internetul pe seama departamentului Gr`tare, ai c`rui membri nu [tiu s` \ntoarc` dec\t mititeii, cu html-urile merge mai greu. Recent, candidatul din partea echipei Steaua la func]ia de pre[edinte al Romniei se \ndrepta spre un local, Velvet parc`, \mpreun` cu un alai de sf`tuitori, dreg`tori [i paznici. C\nd s`-[i priponeasc` ma[inile la prisp`, grupul a fost deturnat brusc de la drumul spre potoale: ochiul vigilent al pre[edintelui PNG a z`rit \n fa]a restaurantului Rollsul v`rului s`u Giovanni, astfel c` a preferat s` m`n\nce \n alt` parte. Normal: dup` cum se [tie, cei doi nu prea se mai \nghit de la o vreme.

Eva Hen]igova

32

academia CA}AVENCU
Nr. 41, 12-18 octombrie 2004

dubios democra]ia trecea

Avnd n vedere ultimele decizii politice de la noi, PSD are dou` [anse n viitoarele alegeri: s` piard` ori cu o campanie pozitiv`, ori, dimpotriv`, cu una negativ`!

contraeditorial O amenin]are pentru democra]ie: votalitarismul


La o [edin]` de terapie \n grup a Academiei Ca]avencu ]inut` cu ceva ani \n urm`, unde altundeva dect la munte, trebuia s`-l introducem \ntr-un comunicat definitoriu pentru spiritul nostru academic pe nimeni altul dect pe Cel de Sus. Mai \n glum`, mai \n serios, cineva a sugerat ca mai \nti s` vot`m dac` Dumnezeu exist`. {i dac` tot eram la munte, am votat. Nu mai conteaz` ce-a ie[it la vot, drept este c` ne-am \ngrozit, [i republicani, [i monarhi[ti, [i blonzi, [i brune]i de ce-am \ntreprins. Pn` [i tro]ki[tii necuvio[i din redac]ie au sim]it c` ceva totu[i nu e \n regul`. C` nu se cade s` votezi a[a ceva. De-atunci votul de pomin` pentru Dumnezeu a r`mas \n cultura noastr` intern` ca un reper bizar al imperfec]iunii democra]iei. Churchill spunea c` democra]ia este cea mai pu]in rea dintre toate formele de organizare statal`. Dac` te ui]i \ns` \n jurul t`u prin Romnia, po]i cu u[urin]` constata c` democra]ia a ajuns, de fapt, un instrument \mpotriva unui stat democratic. La noi ori[ice e posibil prin vot. Prin vot democratic al Cur]ii Supreme, Gabriel Bivolaru a luat cinci ani de condamnare pentru 20.000 de miliarde (un rentabil an pentru fiecare 4.000 de miliarde!). La cel`lalt cap`t al h`r]ii, tot prin vot, Consiliul Comunal din comuna Miroslove[ti (jude]ul Ia[i) a hot`rt perfect democratic s` nu respecte sentin]a \n cazul unei hot`rri judec`tore[ti. Un similar respect pentru sufragiu a fost [i cel \n care p`pu[oii din silozul Consiliului General Vrancea au votat ca publicitatea din presa local` s` se fac` numai cu acordul baronetului Opri[an (dup` modelul N`stase de la guvern). Tot prin vot social-democrat, ]`r`nesc, unguresc [i liberal, marele ]u]`r al Securit`]ii, Corneliu Vadim Tudor, n-a avut nici o leg`tur` cu aceast` poli]ie politic`, activnd voluntar la friptura de sear` a Direc]iei I. Dac` ar \nflori ideea unui vot \n Parlamentul Romniei asupra accidentului so]iei senatorului P`unescu, nu m-a[ mira ca, din punctul de vedere al social-democra]iei, Carmen P`unescu s` fi fost \n cu totul alt` parte dect pe [oseaua tragediei. De la capu-n mini pn` la mna pe cap este o enorm` diferen]` de civiliza]ie [i de con[tiin]`. Prin strmba cre[tere a majorit`]ii se voteaz` \mpotriva legii, se poate instaura chiar [i dictatura, tot la fel cum \n urm` cu 70 de ani Hitler c[tiga alegerile \n Germania. Ba mai mult, dac` ]inem neap`rat, putem c[tiga pn` [i la fotbal \mpotriva Cehiei sau, de ce nu, dac` ]ara o cere, ar putea trece [i o lege prin care s` vot`m partidul care trebuie s` c[tige alegerile. Prin sufragiu universal, egal [i plenipoten]iar, Dumnezeu a murit. {i, vorba lui Dostoievski: Acolo unde nu mai exist` Dumnezeu totul e permis! Altfel spus, Dracul nu se-mpiedic` \ntr-o majoritate. Fie ea [i confortabil`.

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
S`rahat [i cinstit
Iliescu a m\ncat rahat turcesc la deschiderea TIB. Cic` rezerva de rahat romnesc o p`streaz` pentru vizitele electorale prin ]ar`.

Mina de [aur
Pe pia]a romneasc` a bijuteriilor a ap`rut aurul \mbog`]it cu plumb. Aurul \mbog`]it cu plumb va fi la mare concuren]` pe pia]` cu aurul s`r`cit cu tabl` de trompet`.

Liviu MIHAIU

G\tul scurt, mintea prea lung`


Petre Roman a anun]at c` va candida la pre[edin]ie. Ca s` fie sus]inut [i de popor, dar [i de apropia]i, el va promite c` m`re[te pensiile [i mic[oreaz` bara de striptiz.

S`pt`m\na romnilor
Deviza echipei de fotbal a Romniei:

Vom \nfr\nge [i vom fi liberi \n week-end!


Cu pu]in noroc, Romnia a luat s\mb`t` b`taie de la Cehia cu cel pu]in 1-0. Dup` meci [i, respectiv, \nainte, cic` Mutu [i ceilal]i componen]i ai echipei de semifotbal a Romniei au servit p\n` diminea]` whisky, ]uic`, must, zaib`r [i molan. La un moment dat ar fi venit [i V`c`roiu! {i cic` V`c`roiu [i-a uitat pantofii, iar Mutu [i-a uitat adida[ii, pe care i-a v\ndut pentru 100 de vodc` c` aveau semn`tura lui Koller pe ei c` omu n-avea bani s` intre la un hotel, s` se uite la filme porno pe cablu. Avem [i noi o \ntrebare: drag` Mutu, acuma, dup` 0-1 cu Cehia, mai ai curaj s` zici c` Rocsana Marcu e gras`? Vremea din Romnia s-a schimbat brusc. S` sper`m c` Guvernul n-o s` \ntrerup` cu inunda]iile lui Surprizele exact c\nd Andreea Marin \[i bag`... hop, viitur`! Schimb`m pe animatoarele de pe F`c`eni TV. Prin]ul Sturdza a organizat nunta anului la Ia[i. |n paralel, prin]ul Duda organiza furtul miresei al anului [i furtul casei regale al secolului, la sediul Casei Regale PSD din Ilfov. Stolo s-a \ntors \n ]ar` din Germania. |mpotriva acestei decizii, B`sescu n-a mai depus pl\ngere \n batist`. Ion Cristoiu, singurul ziarist care a c\[tigat un Minion la Loto, s-a mai perpelit pu]in cu aceast` ocazie, c`ut\nd o televiziune deschis` la ora aia, ca s` ne chinuie pu]in cu p`rerea lui mic`. B`sescu nu \l vrea pe Cataram`, de[i acesta a depus o contesta]ie la Curtea de Onoare [i Arbitraj a PNL \mpotriva deciziei de a fi \ndep`rtat de pe listele pentru Parlament. Atunci, s` decid` Curtea de Onoare [i Sf\nt` Datorie a Clubului De Golf Cu Maybach-ul de la Breaza, probabil singurul partid care ar accepta s` candideze cinstitul de Cataram` pentru el. Uniunea PSD+PUR [i-a lansat candida]ii pentru alegerile generale din noiembrie. Singura diferen]` fa]` de trecut va fi \nlocuirea dinozaurilor b`tr\ni cu dinozaurii tineri de la PSD [i \nlocuirea umani[tilor din 2000 cu PUR din 2004. |n nou` luni, c\[tigurile pe care le-au ridicat romnii de la Loto au fost de 84 de milioane de dolari. Toat` ]ara. Dac` ar fi muncit, ar fi c\[tigat de trei ori mai pu]in. Tot \ntreaga ]ar`. Din \ntregul deta[ament romnesc din Irak, trei solda]i s-au \ntors deja. B`ie]ii au pierdut r`zboiul din Irak \n fa]a badigarzilor, dup` ce-[i \nfundaser` buzunarele cu ceasuri. Cea mai mare performan]` militar` a deta[amentului ro-

Via]` de c\ine [i moarte de penis


Un g`l`]ean [i-a t`iat din gre[eal` penisul [i l-a dat la c\ini. Din c\te se aude, c\inii s\nt de aceea[i p`rere cu nevasta automutilatului: a fost cam pu]in. Mai poetic zis, nu le-a ajuns nici pe-o m`sea.

B` Stolo, te-n]eleg pe undeva. Ct ai lipsit din ]ar` am fost [i eu n campanie prin Bihor. A[a de calmi [i lini[ti]i erau ardelenii `ia c` nici n-am avut cu cine s` m` cert. S` m` mboln`vesc, nu alta!

Guvern\nd \n ploaie
{ti]i cum reu[e[te Guvernul Adrian N`stase s` creasc` num`rul de ma[ini pe cap de locuitor? |i arde o ploaie cu cl`buci luni \ntre 8 [i 9,30 diminea]a [i s` vezi aglomera]ia dracului c\nd pleac` toat` lumea la serviciu!

Coming s\n
La Boto[ani se vor fabrica sutiene din piele de oaie. A[tept`m [i sutienele de l\n`, cu glug`, pentru moldovencele care nu mai pot s`-[i duc` s\nii dec\t pe umeri.

Traian B`sescu, un boxer cu garda mereu ridicat`, [i Theodor Stolojan, un lupt`tor cu moralul c`zut
mnesc din Irak chestie pentru care m`g`ru[ul `la care-l transport` cu vitez` probabil c` vor fi premia]i de ONU va pe sub nasul solda]ilor americani. Cronic` fi s`-i fure l`n]i[orul de la g\t lui Bin a lu {tefan a Petrei Laden [i s`-i fure retrovizoarele de la

2 mai, animalelor
Camera Deputa]ilor a votat ca 2 mai s` fie zi liber` pentru tinerii \ntre 18 [i 35 de ani. Poate voteaz` [i s` vin` urm`torul 2 mai ceva mai devreme, c` p\n` atunci e posibil ca legea s` devin` inutil` din cauza emigr`rii masive.

Ve[ti bune

Romnia are economie de pizza


Comisia European` a decis: Romnia are economie de pia]` func]ional`. E drept c` raportul mai zice ceva despre o monitorizare atent`, privatizare neterminat`, restructurare par]ial`, lips` de transparen]`, ree[alon`ri \n exces, pia]` de capital imatur` etc. Cum ar veni: ave]i o economie de pia]` func]ional`, acum nu mai trebuie dec\t s` vedem [i cum func]ioneaz`. Speriat de greva foamei declarat` de senatorul Vasile Du]` \n chiar sediul Senatului, Nicolae V`c`roiu l-a trimis pe grevist la PNA s` dea socoteal` pentru acuza]iile ce i se aduc. Pre[edintele Senatului nu vrea s` creeze precedente periculoase la locul s`u de munc`: azi se \mbuneaz` PNA-ul c\nd vede c` face unul greva foamei, da ce se-nt\mpl` dac` m\ine \i pune N`stase pe to]i s` fac` greva setei? C\]iva romni s\nt pe o list` cu cei mai boga]i 50 de oameni din Europa Central` [i de Est. De la st\nga la dreapta, \n ordinea numerelor PIN de pe card, avem a[a: Iosif C-tin Dr`gan, Ion }iriac, Fra]ii Micula, Fra]ii P`unescu [i Sorin Ovidiu V\ntu. Observa]i, v` rug`m, citind numele de mai sus, care este secretul averii: s` ai fra]i [i nume multe. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche