Sunteți pe pagina 1din 30

21-27 decembrie 2004 Anul XIV nr. 51 (680) 21-27 decembrie 2004 32 + 8 pagini 15.

000 lei

Cadou de Mo[ Geril`!


Cere]i o dat` cu revista suplimentul de comunist` amintire

ILIESCU ION
Prezent, trecut [i cam at\t

s ` p t ` m \ n a l

d e

m o r a v u r i

g r e l e

Dan Voiculescu, c`pitan. C`pitan de plai de B`neasa

C\t ne-a costat ca PSD-ul s`-[i p`zeasc` PUR-ul {

ov`ielile PUR \ntre cele dou` grup`ri politice mai m`ricele au avut ca unic scop cre[terea pre]ului lui Voiculescu. Ai partid de [ov`it cu el? Atunci ai fabrici [i uzine. |n cazul particular al negocierilor de s`pt`m\na trecut`, PUR era investit \n terenuri. |n terenuri scumpe, care vor decola de sub Aeroportul B`seasa [i vor zbura \n buzunarul lui Voiculescu. O investi]ie foarte rentabil`, pe termen foarte scurt, din care se vor scoate 54 de milioane de dolari.

Pagina 3

on Iliescu iese de pe scen` \n fluier`turi. L-a decorat pe Vadim [i l-a gra]iat pe Cozma, apoi l-a b`gat pe Luceaf`r \napoi la bul`u. Noroc c` i s-a terminat mandatul, altfel se apuca de na]ionalizare, declara r`zboi canibalilor americani [i, mai pe sear`, oprea curentul [i apa cald` \n Titan, Balta Alb` [i Berceni. Ion Iliescu a fost un bol[evic care c\[tiga 8 salarii medii pe economie, \n comunism. I-am f`cut o istorie ilustrat` \n 8 pagini. Dac` ar [ti cum a reu[it Iliescu s` \ntineze el nobilele idealuri ale comunismului \n plin capitalism, nea Nicu s-ar r`suci, s`racul, \n [ezlongul de pe plajele cubaneze.

Anul `sta, schimb\nd tradi]ia, romnii se despart de Mo[u

DE CR~CIUN VINE IEPURA{UL


Mo[ Geril`, Mo[ Geril`, Pe la noi s` nu mai vii, C-o s`-]i zic una de dulce De-i mai sco]i din pu[c`rii.

Din Kremlin se pomene[te, C`-n to]i anii, negre[it, Ro[-b`tr\n la voi domne[te. Patru ani doar am lipsit.

Nea Traian B`sescu demonstr\ndu-i lui Mo[ Ion Iliescu c` iarna asta, la preziden]iale, e ca vara, la locale

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURIm-a TR~sNITE Cel cu care m-a Cel cu care


\nlocuit PSD-ul a dus \ntr-adev`r \nlocuit PSD-ul a dus \ntr-adev`r arta acoperirii p\n` la perfec]iune: a]i arta acoperirii p\n` la perfec]iune: a]i putut constata din propria lui m`rturie putut constata din propria lui m`rturie c\nd s-a demascat \n textul c\nd s-a demascat \n textul reclamei la laptele Fulga! reclamei la laptele Fulga!

Clemen]a love[te ntotdeauna de dou` ori


L-am auzit pe Ion Iliescu vorbind despre gra]ierea lui Miron Cozma: A fost un act de clemen]`. Clemen]` nseamn` iertare. Problema e: de ce l-a iertat Ion Iliescu pe Miron Cozma cnd Cozma nu i-a f`cut nimic personal lui Ion Iliescu, ba chiar l-a ajutat? Doar femeile violate, b`rbo[ii b`tu]i [i studen]ii cafti]i n Pia]a Universit`]ii ar avea de ce s` ierte. De aceea, n numele tuturor celor care snt de acord cu mine, a[ vrea s` fiu [i eu de acord cu actul de clemen]` al lui Ion Iliescu, dar numai cu o condi]ie: Cozma s` \l supere cu ceva pe mo[ \nainte. De exemplu, n direct [i la o or` de maxim` audien]`, s` i dea mo[ului vreo dou` picioare \n fund [i p`l`ria jos din cap, iar apoi s`-i bat` to]i prietenii intelectuali sau b`rbo[i, de la Dan Iosif la Rodica St`noiu.

Brfe, [menuri, [u[anele


Pre[edintele Voiculescu, n-a vrut viceprim-ministru \n NNvariant` s` fiePUR, Danpe motiv c` nici o de guvernare are probleme de s`n`tate, chiar ceva mai serioase dect Stolojan. Chiar mai mult, afacerile vechi [i noi nu-i permiteau s` fie o fire att de obiectiv` pe ct ar fi cerut-o demnitatea acestui post. A[a c` varianta sa pentru postul mai sus amintit era Codru] Sere[, un mic activist de clas` mijlocie, ce [i-ar fi dorit tare mult s` intre \n istoria recent` a Romniei. Ministerul Ap`r`rii este singurul cert la aceast` or` din guvernul Alian]ei D.A. [i el apar]ine Partidului Democrat prin reprezentantul s`u, Sorin Frunz`verde. |n fapt, aceast` alegere este una ajutat` de rela]iile excep]ionale dovedite de-a lungul vremurilor cu Statele Unite ale Americii. |n plus, comandantul suprem al Armatei este nimeni altul dect fostul pre[edinte al PDului, actualul pre[edinte al ]`rii, Traian B`sescu, ceea ce face logic` op]iunea de \ncredere. Dan Radu Ru[anu a fost una dintre variantele pentru Ministerul Finan]elor, care, dup` consult`ri dramatice, a fost \n cele din urm` respins`. Motivele (multe dintre ele au fost publicate chiar \n Academia Ca]avencu [i au constituit prilej de proces c[tigat de c`tre revista noastr`) ]in de dezv`luirile care ar putea fi reluate de c`tre pres` asupra afacerilor actualului deputat PNL de Hunedoara. Un alt decorat de cap` [i [pag` al renumitului Ion Iliescu (senator PSD, pentru cine l-a uitat) a fost doctorul Alexandru Cioc\lteu, traseist politic de marc` (PD, PN}CD, actualmente PRM), fost secretar de stat la S`n`tate [i pre[edintele CNAS (pn` \n 2001) pe vremea lui Radu Vasile. Pentru cine nu mai ]ine minte, nefrologul a fost b`tut \n 2002 de c`tre ni[te recuperatori \n parcarea unui mare hotel bucure[tean. Se spune c` omul luase, dar nu-[i \ndeplinise obiectivul pentru care fusese pl`tit. La UDMR este fierbere mare. Hrebenciucul [i Micky-ul acestei forma]iuni, respectiv Borbely [i Verestoy, sunt cei care s-au \mpotrivit desp`r]irii de PSD. De aceea, dac` o s` a[tepta]i congresul din mai, o s` vede]i c` cei doi nu se vor sim]i foarte bine. |n schimb, Peter Eckstein vine tare din spate [i va primi un minister european. {i uite-a[a partidul, \n frunte cu Marko Bela, scap` de el. Dar nu de aripa lui. Lovitura cu ruperea BND, partidul sindicatelor din PRM, nu a venit chiar ca o surpriz`. Trecerea lor de partea Alian]ei ns` a fost destul de surprinz`toare. Se spune c` autorul acestei opera]iuni este C`t`lin Harnagea, fostul director al SIE, care iese astfel din brlog dup` patru ani de presupus` hibernare, cu o mi[care politic` hot`rtoare. Secretarul de stat Toma Zaharia a dat un tun de mari propor]ii, \mpreun` cu haitalionul s`u de clien]i, \n contractul privind securizarea frontierelor. |n acest sens, a \nfiin]at o unitate de management proiect. Unitatea este condus` de un cadrist semianalfabet, iar din ea fac parte toate c`z`turile [i putregaiurile [colite pe b`ncile mili]iei. Din proiectul privind securizarea frontierelor, care valoreaz` circa un miliard de euroi, [ulfele au reu[it s` tund` pentru nevoile electorale ale pu[culi]ei PSD circa 1.000 de miliarde de lei. La Ministerul Administra]iei [i Internelor se preg`te[te includerea \n proiectul de securizare a frontierelor a Sistemului Phoenix, care este complet uzat moral. Sus]in`torii ini]iativei sunt Nicolae Badea, pre[edintele societ`]ii Computerland, care are mare trecere printre cadrele de mili]ie, [i generalii Zaharia [i Berechet, din cadrul noii mili]ii romne[ti. Sistemul Phoenix este inoperant [i extrem de costisitor. |n acest timp, ]`rile care au

NN

NNN

NN

Mina cea de tain`

NN

A[ez`m\ntul cultural

NN

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI) R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Marius BOR}EA Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabr e DROGEANU Gabriiell DROGEANU Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA M ha BURCEA Miihaii BURCEA (documentarist) Alexandru C~UTI{, Alexandru Reporteri: Alexandru C~UTI{, Alexandru DU}U Dan e GOACE C`t` n DU}U,, Daniiell GOACE,, C`t`lliin MATE A exandru V~RZARU MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi. Sorin AXINTE Marketing Director: Sorin AXINTE axu@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Promotion Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro Ioana Ingrid WEINERICH Traffic: Ioana Ingrid WEINERICH ioana@catavencu.ro Cristian Coordonator distribu]ie: Cristian DOMN }EANU DOMNII}EANU cristi@catavencu.ro

C`t`lin Harnagea, fostul director al SIE, care, \n urma anilor petrecu]i \n serviciile secrete, a \nv`]at s` \ngroape secretele, dar s` p`streze serviciile
aderat la UE, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia [i Ungaria, au adoptat, pentru securizarea frontierelor, sistemul Tetrapol, recomandat de UE. Instala]iile de interceptare a telefoanelor, ale Diviziunii T a SRI, se vor muta \n vechiul sediu din strada Ion Cmpineanu nr. 13, unde func]ioneaz` Centrul Militar al Municipiului Bucure[ti. Numele de odinioar` al str`zii a fost Aristide Briand, motiv pentru care urechi[tii Securit`]ii [i-au botezat unitatea AB 13. |n curnd vor fi activate [i sutele de mii de perechi ale cablurilor telefonice interne [i interna]ionale din centrala Romtelecom de pe Calea Victoriei, fapt care permite interceptarea elegant` [i f`r` microfoane a oric`rui telefon vrea mu[chii lui Sereil`. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

NNN

NN

NNN

Bula demnitarului
CATEGORIA

CE SE-NT|MPL~?

mi[care, o privire a ta.

Nicolae V`c`roiu (vicepre- CATEGORIA [edinte PSD): |n primul r\nd, LIMBA NOASTR~-I O COMOAR~ nu am v`zut, nu cunosc.

Cum ai scris, C`line? Mini[trii Guvernului cu doi de i la mini[trii [i cu G mare la Guvern?... Bravo, domnule, e corect! S\nt convins` c` vei fi un premier mai bun dec\t V`c`roiu.

DE LEMN

2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora Raluca Mohora senior sales DIFUZARE prin SC Compress Group, DIFUZARE prin SC Compress Group, Tel./Fax: 021.222.67.37; Tel./Fax: 021.222.67.37; 0742.071.448; 0788.352.239 0742.071.448; 0788.352.239 0788.352.244 0788.352.244 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 3, Bucure[ti Sector 3, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

Ion Iliescu (ex-pre[edintele Romniei): Cea mai \n]eleapt` formul` ar fi o l`rgire a Traian B`sescu (pre[edin- spectrului, a frontului conlucr`tele Romniei): De aici rezult` rii. c` 160 niciodat` nu-i mai mare CATEGORIA ca 161.

CATEGORIA

DIN PU}UL ARITMETICII

CATEGORIA

EMIL BOBU
Eugen Nicolicea (pre[edinte PSD Mehedin]i): Este bine pentru noi dac` vor fi alegeri anticipate, deoarece p\n` atunci tot noi vom fi la guvernare.
CATEGORIA

G|NDIRE CU PREMEDITARE

manager

Traian B`sescu (pre[edintele Romniei): Pre[edintele Iliescu a intrat \n istoria Romniei cu Cozma de m\n` \n 90 [i iese din istorie tot cu Cozma de m\n`, dar \n 2004.
CATEGORIA

ACESTE CUVINTE NE DOARE


Gheorghe Emacu (ministru delegat pentru Administra]ia Public`): De c\nd m-am n`scut muncesc. Ioan Mircea Pa[cu (ministrul Ap`r`rii): Eu am meserie, a[a c` nu-mi fac probleme ori \ntr-un fel, ori \ntr-altul. Ioan Talpe[ (senator PSD): Sim]i ceva u[or, e[ti mai liber, po]i s` ai un g\nd al t`u, o

CEI DIN URN~ VOR FI CEI DINT|I


Mona Musc` (vicepre[eProfesoara de romn` Mona Musc` \mpreun` cu elevul C`lin Popescu dinte PNL): |n al doilea r\nd, T`riceanu la ora de scriere dup` dictatura democratic` e vorba, \n primul [i-n primul r\nd, s` ne respect`m cuv\ntul fa]` de oameni. tru c` au acceptat s` ridice tele- nistru): Eu am ob]inut cu unde Traian B`sescu a ob]inut fonul atunci c\nd \i c`utam pen- 700.000 de voturi mai mult dec\t cu 260.000 de voturi mai mult, se CATEGORIA tru a clarifica anumite lucruri. Traian B`sescu. |n turul al doi- poate spune c` eu am c\[tigat \n ALO, S|NT EU, lea, B`sescu \mpreun` cu cei mai ]ar` cu 30.000 de voturi mai mult. BOMBO CATEGORIA mul]i votan]i ai lui Corneliu Va- Dac` \n Bucure[ti ar fi fost egaAdrian N`stase (prim-mi- S~-MI NUM~RA}I dim Tudor au ob]inut cu 240.000 litate sau nu s-ar fi votat, eu a[ nistru): Vreau s` mul]umesc VOTURILE! de voturi mai mult. Dac` l`s`m fi c\[tigat. partenerilor no[tri europeni penAdrian N`stase (prim-mi- la o parte voturile din Bucure[ti, |ntunericitul

marius.bortea@catavencu.ro

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

Tunuri de desp`r]ire
54 de milioane de dolari = pre]ul lui Voiculescu
{ov`ielile PUR \ntre cele dou` grup`ri politice mai m`ricele au avut ca unic scop cre[terea pre]ului lui Voiculescu. Ai partid de [ov`it cu el? Atunci ai fabrici [i uzine. |n cazul particular al negocierilor de s`pt`m\na trecut`, PUR era investit \n terenuri. La sf\r[itul s`pt`m\nii trecute s-a dezl`n]uit un zvon care p`rea s` sus]in` ideea de mai sus: cump`rarea lui Voiculescu cu terenul aeroportului B`neasa. Pentru c` zvonul \n sine a avut o istorie a lui, la r\ndul ei semnificativ`, o s` v` povestim [i traseul lui. Zvonul a lovit mai \nt\i acolo unde se putea presupune c` va face priz` mai repede: \n Partidul Democrat. Suna alarmant [i revolt`tor. Ia uite-l. Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului cum ne-am obi[nuit s` personaliz`m ministerele, cititorului \i va fi greu s` nu citeasc` Miron Mitrea a f`cut o concesie PSDului, renun]\nd la c\teva hectare de aur curat, ca s` ajute la construc]ia unui Mall, pardon, a unei majorit`]i parlamentare. Spunem c` a renun]at, pentru c` zvonul spune c` r\vnea [i el la bucata cu pricina, pe care urma s` o \nfulece cu una dintre firmele prin care \[i valorific` [i domnia-sa vechimea \n munc`. Dar hai s` nu ne mai \nv\rtim \n jurul aeroportului [i s` spunem c` este vorba despre vreo 6,2 hectare pe care ministerul le voia trecute \n proprietatea Avia]iei Utilitare; ulterior, suprafa]a din zvonistic` a luat alte dimensiuni, am ajuns la 200 de hectare valoare estimat`: 120 de milioane de dolari (calculat` la un pre] de pia]` de 600 USD/ mp) aflate \n proprietatea Aeroportului B`neasa. Schema era pe c\t de simpl`, pe at\t de disperat`: aeroportul trebuia s` renun]e pur [i simplu la teren \n favoarea marelui om de afaceri educat de regimul Ceau[escu [i \mbog`]it de cel a lui Iliescu, Dan Voiculescu. Printr-una din firmele sale, acesta era deja asociat cu Aeroportul B`neasa cum ar fi trebuit s` [ti]i, chiulangiilor, dac` a]i fi studiat ca lumea Academia Ca]avencu. Nu \i lipsea dec\t proprietatea pe teren, teren de]inut de aeroport, \n timp ce firma lui Voiculescu avea doar drept de folosin]`. Primele semn`turi pentru \mplinirea acestui furt simplu ar fi Ia uite, Dane, n-am fost operate joi, exact c\nd PURul a \nceput s` nu mai [ov`ie. luptat degeaba sub Cum pe Mitrea \l durea sufletul Ceau[escu tu \n Comer]ul Exs` o fac` manu propria, a deleterior, eu \n UTC. Era timpul s` gat misiunea subalternilor lui. intr`m [i noi, tinerii de atunci, S-a acceptat trecerea \n propri\n Marea Adunare etatea lui Voiculescu a 75% din Na]ional` de teren. Restul de 25% se b`nuie[te c` erau destina]i a-i reduce suferin]a lui Mitrea. Dup` ce directorimea din minister [i-a f`cut damblaua de partid, a mai r`mas formalitatea ca directorul aeroportului s` subsemneze Proaspe]ii senatori PUR George Copos [i Dan Voiculescu: unul cu terenul ceea ce hot`r\ser` superiorii din Giule[ti al Rapidului, altul cu terenurile din B`neasa ciugulite rapid s`i. Ei bine, spre sear`, dup` ce de la guvernul PSD PUR-ul apucase s` declare c` s-a hot`r\t, acela[i zvon spunea c` directorul aeroportului a anun]at tul ofer` resursele (\n acest caz, tra[i [i al]i parteneri, \ntre care cunoscut` \n practica juridic` \n primul r\nd, terenul) [i e co- firma Euro Mediterrane Con- comercial`, \i aduce \n pozi]ia c` nu semneaz`. da[ la beneficii. Haios este c` \n sulting, unde la vedere apare dl de c\[tig`tori, fie c` pierd, fie c` contract aeroportul se angaja s` Michel Richard, un francez care ar c\[tiga procesul. S` nu uit`m {i acum, pun` la b`taie terenul asupra c`- a prins aroma de Romnie de la c` Voiculescu s-a priceput s`-[i situa]ia din teren ruia nu avea drepturi de conce- o romnc`, azi so]ia sa, [i ne planteze interesele de ambele sionare. Tot \n contract este de- oprim deocamdat` aici, ca s` nu p`r]i ale gardului cu Utilitara. Scurt istoric |n 1996 se petrece primul a- conspirat` [i destina]ia Aeropor- ajungem prea repede la acela[i Deci momentul \n care s-a st\rtac al trustului Voiculescu (prin tului B`neasa: un mall uria[. Micky {pag` care semna \n ur- nit zvonul a fost generat nu de firmele lui, Grivco Interna]ional Doar c` atunci ideea era formu- m` cu 10 ani m`riti[ul B`nesei semnarea unor h\rtii, ci de presiuni pentru ca ni[te h\rtii s` fie SA, Mutual Invest SA, Corpora]ia lat` prin descrierea activit`]ilor: cu Voiculescu. semnate. |n urma scandalului [i pentru cultur` [i art` Intact [i comercializarea de confec]ii, porTotu[i, mai exist` un cui \n datorit` refuzului directorului Radio Romantic SA) asupra RA ]elanuri, juc`rii, opere de art` Aeroportul Bucure[ti B`neasa. etc., etc. |n final ap`reau, din- talpa proiectului. La \nzestrarea aeroportului, actul nu s-a conAtunci s-a \ncheiat un contract tr-un bun sim] specific unui om aeroportului cu terenul, vecinii sumat. de asociere \ntre cei de mai sus. cu frica lui Ceau[escu, [i utila- Avia]ia Utilitar`, \ntre timp priAsocierea era un fel de cadou pe je speciale pentru \ntre]inerea vatizat` s-au sim]it fura]i de o Opinia ministerului care \l f`cea, de fapt, banda lui aeronavelor. Dar imediat dup` felie de vreo 90.000 mp (valoaIliescu prin semn`tura minis- semnarea contractului, a venit rea de pia]`, calculat` la pre]ul Persoane din conducerea trului Transporturilor, Aurel No- la putere Conven]ia Democrat`, de 600 USD/mp, este de aproxi- MTCT, inclusiv ministrul Miron vac, [i a lui {erban Mih`ilescu care nu se poate spune c` sim- mativ 54 de milioane de dolari) [i Mitrea, ne-au declarat c` nu s-a banditului Voiculescu. Cadoul patiza cu afacerile lui Voicules- au atacat \n justi]ie actul consi- semnat nici un act, deci c` zvo\nsemna c` orice s-ar fi \nt\m- cu, a[a c` s`racul a fost nevoit derat ilegal. Procesul dureaz` de nurile s\nt aberante. Corect, nu plat \n istoria asocierii, aeropor- s` a[tepte anul 2000. Culmea c\]iva ani [i a ajuns la ultima in- s-a semnat nimic. Nu \n ultima tului i se b`tuse \n cuie plafonul este c` terenul aeroportului, ca- stan]` |nalta Curte de Casa]ie s`pt`m\n`. {i se pare c` minisde 40% de participare. Principiul re era \nc` \n proprietatea publi- [i Justi]ie. {i acum ajungem la trul Mitrea a cerut luni s` fie l`a devenit, \ntre timp, clasic: sta- c` a statului, a fost trecut \n pro- ceea ce a declan[at zvonistica din sat` justi]ia s`-[i fac` treaba. prietatea aeroportului de minis- s`pt`m\na trecut`. Toate procetrul Transporturilor Traian B`- sele dintre cei doi vecini au fost Opinia lui Voiculescu sescu. Cu c\teva luni \nainte de a c\[tigate de avia]ia utilitar`. La deveni primar general, el a sem- ultima instan]`, ministerul [i Prompt, PUR a re\nceput, luni nat \mpropriet`rirea B`nesei Aeroportul B`neasa au formulat sear`, s` [ov`ie din nou. f`r` s` [tie de existen]a contrac- contesta]ie \n anulare (septemOpinia avioanelor. Poate c` tului de asociere. C\nd a aflat, brie). Apropierea alegerilor a v` \ntreba]i cum vor mai zbura [i-ar fi smuls p`rul din cap. adus, \ns`, c\teva modific`ri de avioane dup` ce Voiculescu [i strategie care vorbesc despre compania \[i vor fi v`zut \mpliPenultimul act al campaniei fantezia escrocului. Dar mai \n- nit proiectul [i pe pista aeroporde transformare a aeroportului t\i, \ncerca]i dumneavoastr` s` tului va cre[te un mamut de be\n Mall a avut loc \n 22 decem- \n]elege]i de ce, joi, ministerul a ton [i sticl`. V` spunem noi: nu brie 2003, c\nd a fost semnat un \ncercat s`-l conving` cu dis- vor mai zbura avioane. MTCT act adi]ional la contract, iar \n perare pe directorul aeroportu- studiaz` deja posibilitatea mufebruarie 2004 aeroportul \nchi- lui, Sorin Ciobanu, s` semneze t`rii celui de-al doilea aeroport riaz` o suprafa]` de p\n` la 20 un document care \nsemna, al Bucure[tiului pentru a face de hectare firmei Grivco, cu 1 practic, renun]area la terenul \n loc lui Voiculescu. Iar unul dinUSD/mp. Perioada de \nchiriere litigiu, culmea, \n favoarea Avia- tre amplasamentele posibile este de 15 ani. Apare [i site-ul ]iei Utilitare. Nu-i a[a c` nu are este la Clinceni, unde exist` deviitorului Mall. V` invit`m cu sens? De ce [i-ar dori MTCT s` ja un mic aerodrom. Cam asta-i c`ldur`, pe to]i pilo]ii de maga- for]eze renun]area la un teren istoria ca s`-i facem loc lui zine, s` vizita]i www.baneasa- \n favoarea unui ter], c\nd \l are Voiculescu, trebuie s` ne retraretail.ro. Extragem, totu[i, prima la \ndem\n` pe h`mesitul de gem din ora[e. fraz` din prezentare: B`neasa Voiculescu dac` tot e s` fac` o Biroul de Investiga]ii Mall, the biggest mall in Roma- m`g`rie? P`i, iat` surpriza: litinia 105.000 m2 is an inno- giul a fost cump`rat! Ga[ca Voivative shopping and leisure des- cule[tilor este interesat` \n pritination, scheduled for comple- mul r\nd s`-[i defri[eze calea tion in 2006. Pentru proiectul spre Mall, iar nu de c\[tigarea mamutului comercial au fost a- unui proces. Ingenioasa solu]ie,

Nu tot ce e PUR e [i sincer


Dac` PUR-ul nu va reu[i s` stea n dou` luntri, atunci se va decide, probabil, s` guverneze. Cnd scriem noi aceste rnduri asta nu e dect o presim]ire. Cel b`gat la naintare spre Guvern este Codru] Sere[, un personaj despre care am mai scris c` s-a dat manager, de[i fusese, n respectiva perioad` din CV-ul s`u, para[utist. B`iatul `sta tinerel [i cu aspect cur`]el ar trebui s` lase ochii n jos cnd vorbe[te despre moral` [i despre fidelitate. A f`cut-o spunnd c` e moral s` r`mn` lng` PSD, s` fie fideli. Fidelitatea nu este unul dintre capitolele forte ale lui Codru] Sere[, care are la activ dou` divor]uri [i cel pu]in una dintre fostele neveste n[elat`. Sigur, asta, n cazul oamenilor obi[nui]i, nu s-ar pune la socoteal`. Dar cnd vrei s` dai lec]ii de moral`, ar trebui s` prive[ti pu]in n propria biografie.

Primarul din Breaza nu e prea breaz


Primarul pesedist de Breaza, George M`r`cineanu, a fost un mic traseist politic, venind de la PUR. Acum e traseist festivistic pentru c` e plecat mai toat` ziua pe la s`rb`torile de Cr`ciun ale organiza]iilor de pe Valea Prahovei. Asta nu ar fi nimic, dar n ora[ul Breaza nu curge ap` de ctva timp, oamenii se enerveaz` [i r`mn nesp`la]i. Cnd e prins, totu[i, la telefon, primarul o d` cotit` [i plaseaz` vina n curtea terenului de golf Lac de Verde din localitate. Neputnd s`-[i mai spele rufele n familie, probabil c` ni[te apropia]i ai primarului vor fi gata s` dezv`luie [i petele aflate n ograda primarului. {i, cnd vom avea acces la documente, probabil c` nu-l va sp`la toat` apa c`reia sper`m c` i va da drumul pn` la urm`!

Banii ardelenilor s\nt mpin[i spre Capital`


Ardelenii \njur` ca birjarii: fostul securist Neculae Pl`ia[u, pre[edintele Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`, a decis s` treac` marile firme transilv`nene din administra]ia Direc]iilor Generale ale Finan]elor Publice locale n cea a Direc]iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din Bucure[ti, chipurile ntr-un proces de reform` a administra]iei fiscale, care are ca obiective alinierea la standardele europene. Deja 23 de mari firme din Oradea vor lep`da banii la bugetul Bucure[tilor, n defavoarea Bihorului, n timp ce la Cluj s-a amnat acest proces cu nc` 6 luni din cauza scandalului f`cut de cei mai poten]i dintre patroni. Mari sus]in`tori ai acestui proiect au fost chiar fra]ii Micula, care [i-au dorit mai degrab` s` scape de incomozii agen]i fiscali din Oradea care i c`utau la momi]e tot la 3 luni (vezi cazul Ioan Lasc`u). C` la Bucure[ti se poate rezolva orice: nu se d` doar ora exact`, ci se [i prescrie [paga potrivit`!

f i n c`
Platon [i Aristotel dnd taxa pe drapel

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

Oamenii pre[edin]ilor: so]ii S`ftoiu [i nea Alin


Pre[edintele ]`rii noastre este domnul Traian B`sescu. Domnul Traian B`sescu [i-a numit consilieri pe Adriana S`ftoiu [i Claudiu S`ftoiu. Bun! Chestia asta trebuie s` mi-o spun \n g\nd de c\teva ori. Dracu m` ia dac` ies din Bucure[ti? Cum ies, pre[edinte se crede Adrian N`stase. El \l are drept cancelar pe Alin Teodorescu. Cum s\nt, ca romnul, impar]ial, m-am pus bine cu ambele tabere.

re, fiindc` nu a[ spune c` tot ceea Adriana S`ftoiu: ce am citit a fost [i argumentat [i S`-l tund? E nu a fost patim`. pariul cu Emil Boc c`, dac` va c\[tiga Lacrima [i sinceritatea Cotroceniul, se vor Rep.: Unde ai fost la lacrima tunde am\ndoi lui B`sescu? Unde ai fost \n mo-

Buc`t`rie
Reporter: Ce vei face? Adriana S`ftoiu: Ce am f`cut [i p\n` acum: comunicare public`. Rep.: Nu te sperie pozi]ia asta peste ]ar`? A.S.: S` nu exager`m. Nu s\nt peste ]ar`. Singurul lucru pe care voi \ncerca s`-l fac va fi ca rela]ia cu presa s` fie a[a cum \mi doream eu s` fie c\nd eram ziarist. Rep.: Ce vei aduce nou fa]` de Corina Cre]u? Sau, pentru bibliofili, fa]` de Chebeleu? A.S.: Hai s` fiu cinstit` cu mine. Traian B`sescu e un foarte bun purt`tor de cuv\nt al lui. Ceea ce voi \ncerca eu va fi s`-l ajut, nu neap`rat s`-l suplinesc. O voi face acolo unde el nu va putea s` fie prezent fizic. {tacheta mea nu s\nt Chebeleu sau Cre]u [i nici altcineva. {tacheta mea voi fi eu. {tiu c\te nemul]umiri \mi crea rela]ia ziarist-oficialitate. Rep.: Cum e via]a asta? A.S.: U[oar` nu e. Uite, ve[nic i-am spus lui Traian B`sescu c` e foarte important ca, atunci c\nd ne critic` presa, s` nu fim ostili. Acum, nu [tiu dac` am reu[it s`-l temperez din acest punct de vede-

mentul sincerit`]ii de la TVR? A.S.: Retragerea lui Stolojan nu a fost regizat` nicicum. Reac]ia lui B`sescu a fost a lui. Dup` 6 octombrie, eram \n birou, f`ceam un montaj pentru televiziune [i, la un moment dat, a avut un moment de absen]`. L-am \ntrebat dac` vrea o pauz`. Nu, m`, m` g\ndeam la ceva. Uite, ce blestem pe poporul `sta ca el s` ajung` s` aleag` \ntre trei fo[ti membri PCR: eu, Vadim [i N`stase!. Eram [ocat` atunci. A trecut timpul [i ne-am g\ndit dac` aceast` m`rturisire nu ar fi fost necesar` pentru anumi]i oameni. |nainte de emisiune am discutat \nc` o dat` [i i-am spus: ce-ar fi dac` a]i face o asemenea m`rturisire? Nu i-a fost u[or, fiindc` nu [tia dac` o poate duce p\n` la cap`t. Era un moment delicat, era ca atunci c\nd faci o declara]ie de dragoste unei femei.

Claudiu, a lucrat foarte mult cu noi, din 2000, c\nd a fost autorul clipului Vin la Prim`rie [i p\n` acum. Cu Claudiu s-a consultat pe probleme de discurs politic. Eu am avut o str\ngere de inim` [i i-am spus pre[edintelui c` e vorba de nepotism. M`, a[a cum tu mi-ai spus mie c` trebuie s` fiu sincer cu oamenii, a[a [i eu \]i spun acum c` nu po]i spune unui om c` nu e bun numai fiindc` e so]ul t`u. E treaba voastr` c` s\nte]i so] [i so]ie. Eu am nevoie de o echip` cu care s` m` simt confortabil. Criteriul alegerii consilierului a fost compatibilitatea \n ceea ce g\nde[te [i reac]ioneaz`. Vrea oameni apropia]i, cu care s` nu se formalizeze. Rep.: |l tunzi pe B`sescu? A.S.: Se va tunde singur. E un pariu cu Emil Boc la mijloc, c`, dac` va c\[tiga pre[edin]ia, se vor tunde am\ndoi. Rep.: E sa[iu? A.S.: Da, mi-a spus c` e din na[tere. M` vede mai multe.

Preferin]ele lui cumsecade sc\rba


B`sescu \i spune Pufulete: Of, Doamne, fiindc` Filip, b`iatul meu, m` alint` cu Pufoaso. }ig`ri: Marlboro. Un pachet pe zi. Dar vreau s` m` las, fiindc` \ntotdeauna mi s-a p`rut c` femeile arat` foarte r`u cu ]igareta \n m\n`. B`uturi: Vinul ro[u. Ma[ini: Am avut un Tico [i Claudiu mi-a spus c`, \nainte de a m` alege deputat, ca s` nu se spun` c` am luat [pag`, trebuie s` iau un Mitsubishi Colt. Culoare: |mi place verdele, dar garderoba e plin` de bej [i albastru. Oglinda: Cea mai mare problem`. Machiajul dureaz` dou` minute. Ce nu-i place la b`rba]i: La Claudiu \mi place totul, dup` 12 ani de c`snicie. |n general, ur`sc mitoc`nia. Nu-mi plac b`rba]ii care salut` cu Salut!, prefer Bun` ziua, S`rut m\na, s`-]i ceri scuze dac` \njuri. Filme: Roman]ioase Youve got a mail \l rev`d de n ori. Apoi, am o pl`cere nebun` pentru cele poli]iste. Lui Claudiu \i plac SF-urile. C`r]i: Sl`biciuni: literatura hispanic` [i Adrian Marino. Mi-a c`zut fa]a c\nd a spus Traian B`sescu c` nu-l [tie pe C`rt`rescu. I-am adus toate c`r]ile lui C`rt`rescu [i surpriza a fost ca dup` c\teva zile s`-mi recite din Levantul. A dracului: am un coleg care-mi spune c\nd vorbesc critic: cumsecade sc\rba. E un oximoron ce m` reprezint`.

Claudiu, prima iubire


Rep.: De ce era nevoie de Claudiu, so]ul t`u? A.S.: Asta e o \ntrebare ce ar fi trebuit s` i-o pui domnului pre[edinte. Dar \n egal` m`sur` [tii [i tu, [i [tiu [i al]ii, c` so]ul meu,

...{i c\nd o s` m`-njura]i cu to]ii \ntr-un an-doi, poate chiar mai repede, s` [ti]i c` eu n-o s` am nici o vin`. De vin` va fi numai nevast`-mea, cu ambi]iile ei, [i ling`ii din jurul nostru care vor falsifica raport`rile pe care noi ar trebui s` le m`sluim pentru B`sescu.

Dup` epoca Nicolae Ceau[escu [i regimul Ion Iliescu, \n Romnia apar \n sf\r[it semnele schimb`rii: cuplul preziden]ial Claudiu [i Adriana S`ftoiu ocup` doar pozi]ia de consilier

Claudiu S`ftoiu: Mi-am petrecut tinere]ile g\ndind la Romnia


Buc`t`rie
Rep.: Claudiu, de ce era nevoie de Claudiu? Claudiu S`ftoiu: Fiindc` s\nt

un apropiat al pre[edintelui. Acum patru ani am participat la campania pentru cucerirea Prim`riei. Cred c` a contat rela]ia de prietenie [i \ncredere reciproCa sociolog, eu i-am c` pe care am stabilit-o \n timp. spus lui N`stase: ne baz`m pe Faptul c` Traian B`sescu este foarte exigent [i ferm m-a f`cut segmentul de popula]ie mai pu]in ca de fiecare dat` s` abordez reeducat`. Din p`cate, o parte a acesla]ia la modul profesional [i seteia n-a ie[it la vot. Dac` ie[ea \ntreg rios. segmentul de pro[ti [i t\mpi]i pe Rep.: At\t de t\n`r [i te duci la care ne bazam, sigur \l ruPre[edin]ie! peam pe iepura[. C.S.: Pentru mine, binele ]`rii, o spun sincer, \nseamn` binele oamenilor ei. De c\nd am intrat \n pres`, din 90, am avut obsesia de a contribui, cu pu]inul meu, la modernizarea institu]iilor din Romnia. Eu mi-am petrecut tinere]ile g\ndind la Romnia [i g\ndind la o [ans` mai bun`. Faptul c` acum, ast`zi, am fost la Cotroceni [i l-am v`zut pe Ion IliExpertul Alin Teodorescu constat\nd escu plec\nd pentru totdeauna de c` exist` \ntr-adev`r dou` Romnii: la Cotroceni a fost unul dintre viuna care nu-l \nghite pe N`stase [i alta care sele mele \mplinite. Pe cuv\nt de onoare. C\nd am intrat pe poart`, l-a votat pre[edinte tot pe Iliescu mi-am spus: Peste c\teva ore, Iliescu va pleca de aici, Romnia va dincolo de aparen]a de duritate, e curs. Dup` p`rerea mea, a vrut avea o alt` [ans`. o femeie cald`. Astfel, Traian B`- s` spun` un singur lucru: am sescu o apeleaz` ca pe un copil c\[tigat alegerile la Parlament, mai mare. le-am pierdut la pre[edinte. So]ul so]iei Ce-]i repro[eaz` Adriana: Rep.: El se credea pre[edinte. Rep.: E[ti so]ul Adrianei. Nu s\nt prea \ncrez`tor \n munca A.T.: Astea s\nt specula]ii post-statistice. C.S.: Nu am dormit toat` mea cu oamenii. noaptea. Noi, eu [i Adriana, am Culoarea ei: Culori deschise. performat \n consultan]` politic` Albastrul, ro[ul, verdele. Demisia pe o bere [i comunicare, \n paralel [i independent. Alegerea a fost a dumRep.: A[tept s` v` da]i denealui. Am spus atunci: treac` misia. D`m o bere! L`sa]i-o drab\rfele, important e s`-l ajut`m. cului de pesedizare [i cretinizare a min]ii proprii! A.T.: Din p`cate, Romnia e o Afaceri [i scenariu Rep.: Domnule Alin Teodores- democra]ie condus` de partide cu, nu s\ntem pro[ti [i e nasol ce politice [i, dac` vrei s` faci ceva Rep.: Ai firm`? au f`cut Cozma, N`stase [i Iliescu, pentru ]ar`, po]i s` faci [i \n parC.S.: Da. tide politice. chiar [i pentru Alin Teodorescu. Rep.: Te la[i? C.S.: Da. O s` deleg atribu]iuAlin Teodorescu: Haide]i s` Rep.: A]i optat exact c\nd nile. Dar abia reu[isem [i eu s` spun care-i interpretarea mea. E PSD-ul nu mai e pe val. m` \njgheb. Am avut [i eu suc- o dovad` foarte clar` c` \n sociA.T.: A[a mi se spunea [i \n cese. La Piatra Neam] l-am ajutat etatea romneasc` exist` \nc` 88. Mi se spunea c` sistemul cope Gheorghe {tefan [i am reu[it cercuri obscure, este o dovad` c` munist e foarte puternic. cu dumnealui la prim`rie. Tot cu mass-media e liber` [i imporechipa de acolo am reu[it s` tant`. Capitolul c\[tig`m ora[ele pentru ParlaRep.: Cum pute]i fi \nc` \n ba pe-a m`-tii ment. ga[ca aia de cercuri obscure? Rep.: S` nu uit`m c` tu ai A.T.: Nu e ga[c`, e partid poRep.: Dar de ce D.A.-ul nu ar f`cut acel interviu cu B`sescu ce litic [i ve]i fi \nc\nta]i de ceea ce merge? a dus la demisia guvernului Cior- se va \nt\mpla cu el \n 2005. Va A.T.: D.A. nu [tie, nu poate, bea. Erai \n c`r]i de atunci. continua ce a f`cut \n var`, res- nu vrea. C.S.: Ei, Eugen! Atunci a fost pectiv venirea unei noi genera]ii Rep.: Uite, B`sescu vrea: a o conjunctur` care a dat impresia la conducerea partidului. luat alt avion dec\t Iliescu. c` ceva s-a pus la cale. |n nici un A.T.: Da, dar tot el a spus s` caz. Pe atunci, Evenimentul zilei Of, era mai de[tept uit`m despre redeschiderea unor noi capitole. E acela[i lucru ca dem-a trimis s` fac un interviu sinpe vremuri cretul cu Cozma. Dau [i retrag. cer. {i l-am realizat. Adriana era [efa lui de cabinet, e adev`rat, Rep.: Domnule Alin TeodoRep.: Nu e WC la judec`torii, dar interviul a fost fixat foarte rescu, v` [tiam mai de[tept. V` judec`torii dau sentin]e politice, greu, iar publicarea lui a fost autoiluziona]i? televiziunea e aservit` lui N`shot`r\t` de [efii ziarului. Eu eram A.T.: Nu. Continuu s` fiu naiv tase. \n concediu. Nici o premeditare. [i bine inten]ionat. A.T.: |n]eleg, depolitizarea serDup` aceea, pe mine m-au apuRep.: A]i fost printre pu]inii viciilor publice media este o pricat frisoanele [i m-am g\ndit c\t care s-au luat la tr\nt` cu minerii, oritate. de puternic` e media. Nu e nici la ultima lor venire. Brusc, a]i Rep.: Cum adic`, p`i, nu a]i un fel de conjura]ie, Eugen, s\nt l`sat-o moale. fost la putere? lucruri care s-au acomodat reciA.T.: Nu, acum eram \n avion. A.T.: Oricine \ncearc` s` doproc. N-am putut reac]iona. A[ fi reac]i- mine media \[i frige degetele. onat la fel ca Mihai T`n`sescu. Rep.: |[i frige degetele? De ce g\ndi]i a[a acum, c\nd nu mai Preferin]ele lui cumsecade sc\rba Frustratul Adrian de- ave]i puterea? Rep.: Cum pute]i accepta A.T.: E o \ntrebare. Nu am un Eu: 90 de kilograme. Bulimie lirul de frustrat al lui N`stase de r`spuns. de stres. dinaintea plec`rii la Strasbourg? De ce-i spune B`sescu Pu- A, dumneavoastr` i le-a]i b`gat \n Eugen ISTODOR fulete? Pentru c` Adriana este o cap. femeie frumoas`, o femeie care, A.T.: Nu eu. Am v`zut acel dis-

Alin Teodorescu: Exist` \nc` cercuri obscure

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

cuv\ntul care se crizeaz` politic


Ce naiba s` mai scrii cnd se ntmpl` attea? n fiecare zi au avut loc cte dou`-trei chestii care alt`dat` hr`neau presa s`pt`mni ntregi. Ce s` mai zici de victoria lui B`sescu cnd mai haios e s` scrii despre e[ecul lui N`stase? Nici nu ]i tragi bine suflul [i se bag` Iliescu, care l medaliaz` pe Vadim. Nu apuc` Vadim s` se umfle cu medalia, c` Elie Wiesel i bate obrazul mo[ului [i i trimite napoi Steaua Romniei. Joi se ntmplau trei evenimente CAPITALE n ACELA{I TIMP. S` mori, s` cr`pi, s` dai n ghemb`, vorba doamnei Maria! B`sescu era nvestit pre[edinte, N`stase se credea pre[edinte, iar Miron Cozma era eliberat de pre[edinte. Vineri, la fel, peripe]iile lui Miron Cozma tulburau r`u opinia public`. C`tinel, c`tinel, presa abia se ]inea dup` evenimente. Dar s` o lu`m pe rnd. Evenimentul zilei [i tr`ia bucuria cu editoriale ca La mul]i ani, Romnia [i {ampanie, v` rog!. Un alt rezultat al alegerilor e posibil c` ar fi nsemnat [i schimbarea orient`rii acestui ziar [i poate chiar transformarea lui ntr-un fel de Libertatea. Toat` liota de editoriali[ti ai Evenimentului, Traian Ungureanu, Carol Sebastian, Oana St`nciulescu sau Andreea Pora, chiuiau n editorialele lor [i au continuat s` chiuie pn` joi, cnd deja au nceput s` se ntmple [i alte evenimente. Dar oare ce se ntmpla cu Na]ionalul? Sincer, trebuie s` v` spun c` luni, n redac]ie, cnd rezultatele votului ncepeau s` fie confirmate, ne ntrebam [i noi rznd cum va ar`ta prima lui pagin` a doua zi. Ce-a mai violat B`sescu, ce crime mai f`cuse, n ce fel mai destabiliza ]ara? Frumos ar fi fost s` schimbe foaia complet: N`stase prins cu un b`rbat!, N`stase nu vrea s` recunoasc` e[ecul!, Iliescu vrea s` i ia locul lui N`stase! Din p`cate, [efii ziarului au ratat ocazia s` devin` iar simpatici [i au ]inuto langa n continuare. Luni Un milimetru ne desparte de soarta Ucrainei, B`sescu preg`te[te marele scandal! Mar]i ncepe marea trguial`. Miercuri B`sescu [ocheaz` oficialii europeni PSD [anse de a forma noul guvern. PSD preg`te[te noul guvern. Joi Alegerile anticipate s-ar putea sparge n capul ADA. S\mb`t`, Na]ionalul se alia curentului

canalul

mass-midia n`vodari
q Discu]iile despre Antena 1 [i PUR socotite, mpreun`, drept televiziunea-partid sau invers nu s\nt lipsite de un suport real. O bun` parte din angaja]ii postului de televiziune au fost coopta]i, mai de voie, mai mpin[i de la spate, n structurile partidului. Dovada clar` este Sabin Cuta[, fost director economic al Antenei 1, ajuns acum senator PUR. Un alt PUR-ist notoriu este Dumitru Graur, cel care a cam dat rateuri [i cu Gazeta Sporturilor, [i cu comentariile sportive. {i, totu[i, nu a fost dat afar`. P`i, dac` e membru de partid, nu te po]i atinge de el! q n redac]ie la Adev`rul e un pic de vnzoleal`. Sc`derea de credibilitate [i de tiraj a ziarului i face pe cei de acolo s` caute vinovatul. Iar el se arat` a fi Cristian Tudor Popescu, cel care, prin atitudinea sa tulbure din campanie, a f`cut mul]i cititori cu capul pe umeri s` renun]e la cump`rarea ziarului care, astfel, a revenit la publicul s`u de pensionari nostalgici, total neinteresan]i pentru publicitatea marilor firme. Revolta s-ar putea \ncheia prin detronarea lui CTP [i impunerea unuia din redactorii-[efi adjunc]i, ceva mai credibil. Astfel, m`car acolo va nvinge Ursu!

majoritar [i copia o idee veche din 1996 a Academiei Ca]avencu, d\nd o poz` mare pe prima pagin` cu Ion Iliescu [i scriind Konie]. M`car [tiu s` recunoasc` valoarea acolo unde e. Abia luni \ncepea PSD-ul s` fie tr`dat \n Na]ional odat` cu titlul PSD triumf`tor spre groap` cu Iliescu-n frunte!. Semneaz`, bine\n]eles, Bogdan Tiberiu Iacob, care spune: PSD a \ncercat s` mint` electoratul, dar a sf\r[it prin a se min]i pe sine. Adev`rat! PSD-ul a \nceput a min]i electoratul [i prin articolele lui

BTI, [i nu e mult timp de atunci. P`cat, Na]ional, mare p`cat! Libertatea, ca [i n campanie, f`cea un frumos joc dublu, pentru ca n caz de ceva s` nu se zic` c` ea ar fi exagerat cu libertatea presei. Luni, Libertatea era prudent`: Romnii au doi pre[edin]i. Mar]i, catastrofist`: }ara rupt` n dou`!. Miercuri, pervers`: O bomb` politic`: B`sescu pre[edinte, N`stase premier, joi, tem`toare: B`sescu amenin]` cu anticipatele. Vineri, n sfr[it, complet acoperit`: Pre[edintele iese

urt din istorie. |n Adev`rul de vineri, CTP-ul \[i spal` multe p`cate din campanie cu un editorial intitulat R\njetul bol[evic. S` cit`m, cu pl`cere: O recomandare pentru cititori: c\nd \l mai vede]i pe Ion Iliescu la televizor, acoperi]i-i cu ceva partea de jos a fe]ei, cea care fabric` celebrul z\mbet, [i fruntea l`sa]i s` se vad` numai ochii. O s` v` \nghe]e s\ngele \n vine. F`r` sup`rare, dar, la CTP, orice parte ai acoperi, s\ngele \nghea]` la fel. Alexandru V~RZARU

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

Romnia. Mici fragmente de neant.


Mo[ Cr`ciun cu fete slabe
Am fost ieri \n vechiul Mall [i iar m` \mbr`casem ca ultimul cump`r`tor. Jos, l\ng` f\nt\na artezian`, era amenajat un fel de rond unde veneau copiii s` se joace cu Mo[ Cr`ciun. La un moment dat aud \n boxe: Cine mai vrea s` vorbeasc` cu doamna Mo[ Cr`ciun?. M` uit: doamna Mo[ Cr`ciun una t\n`r`, actri]` sau v\nz`toare, cu p`r blond [i decolteu. P`cat. Eu mi-am imaginat \ntotdeauna c` nevasta lui Mo[ Cr`ciun e plinu]`, vesel` [i asexuat`, nu t\n`r` [i tras` la fa]` de parc` ar chinui-o grasul pe droguri \n fiecare noapte dup` ce se-ntoarce beat de la firm`.

reportaj cu ]ara de g\t

Iubitele mele guverne din Modrogan


r`rii [i al |nv`]`m\ntului: Prof. Univ. Dr. Ing. & Ec., lt. colonel Ion Negoi]` din Sibiu. Dumnealui este membru PRM. Subsemnatul v` adresez rug`mintea de a analiza oferta mea, privind disponibilitatea de a m` implica \n reu[ita aplic`rii Alian]ei Dreptate [i Adev`r \n urma alegerii dumneavoastr` \n func]ia suprem` \n stat, pentru care am luptat al`turi de so]ia mea, membr` a PD, \mpreun` cu ceilal]i membri ai familiei, \n num`r de [ase. |ntreaga mea via]` am dedicat-o instruirii, sacrific\nd interesul personal pentru cel general. |nc` din tinere]e am fost \n prim-plan \n solu]ionarea problemelor sociale [i politice. Ca lider de opinie, avnd convingerea c` menirea intelectualului este de a fi locomotiva societ`]ii, de a lupta pentru dreptate [i adev`r, m-am situat \n primele r\nduri \n lupta pentru o schimbare real` pentru progresul societ`]ii romne[ti. |n acest moment, situa]ia Romniei este catastrofal`, datorit` faptului c` societatea se bazeaz` pe minciun`, pe corup]ie, pe c\[tig f`r` munc`, iar moralitatea [i valoarea nu au nici un pre]. Toate acestea au condus la o societate bolnav`, depresia fiind aproape general`. No]iunea de patriotism a devenit desuet`.

Domle, [i pe l\ng` portofoliile de la Ap`rare, |nv`]`m\nt [i Economie de care v-am pomenit \n reportaj, s` [ti]i c` am aptitudini [i pentru alte domenii. Bun`oar` la Transporturi, c` merg des cu trenul; la S`n`tate, c` am fost bolnav anul trecut [i anu `sta m-am vaccinat contra gripei; [i, de ce nu, la Agricultur` [i Alimenta]ie pentru c` la noi la Sibiu se produce vestitul salam de Sibiu.

mama natur` tat`l alcoolic

B`ie]i, suna]i la 230.12.14


Tanti Stancu e secretara PDului de Bucure[ti de prin 90. Asalt ca s`pt`m\na asta de telefoane, carne [i oase, mini[tri, oameni unul [i unul, nu a mai v`zut de c\nd e ea. Ehei, ce vremuri, c\nd tanti Stancu num`ra mu[tele. Acum e musai s` fac` guverne din figuri [i siviuri noi [i s` le \nainteze lui B`sescu, S`ftoiu, Boc. Aceasta este una dintre priorit`]ile lui tanti \n guvernarea actual`. Al doilea punct \n reforma sa se poate rezuma a[a [i \i prive[te pe func]ionarii PD-ului: Drag`, c\t a fost campanie, a]i avut de m\ncare de la partid. Acum, de c\nd s\ntem la putere, am luat din banii mei ni[te salam cu p\ine. Lua]i, mam`, lua]i.

Amantemerg`torul
Taximetristul cu care am mers azi [i-a sunat-o pe Pisi din Drumul Taberei (ea era la ]igar` & cafea), i-a povestit cum a \mbr`cat el copilul [i l-a dus la sor`-sa, a giugiulit-o verbal de mi-era [i ru[ine, a amenin]at-o insinuant c` acuma se duce peste ea, s-a interesat \n ce schimb lucreaz` Marcel [i a[a mai departe. Bine c` nu s-a \ncins problema mai tare, c` \l d`deau dracu [efii afar` pentru sex la birou, \n timpul programului.

|ntr-o ]ar` unde nimeni nu se pricepe la nimic cum trebuie, iat`-l \n sf\r[it pe domnul Negoi]`, omul care se pricepe la toate
S\nt un om influent \n satul meu, un om care [tie ce \nseamn` s` fii om. Am fost la PSD, dar am fost fiindc` am vrut s` fac ceva pentru lumea aceasta. V`z\nd c` nu se poate, am demisionat [i m-am certat total cu prefectul, iar eu ca viceprimar am trecut de partea PD-ului. Ceea ce mi-a determinat o blocare total` a puterii mele de om. Cred \n globalizare, dar [i \n europenizare prin p`strarea identit`]ii specifice. Cunosc zona Gr`di[tea, unde pesedi[tii [i-au \ntins r`utatea [i oligarhia lor. P\n` c\nd? Ministrul de Justi]ie [i de Interne: OM Ion P\rvan, C`lm`]uiul de Sus Teleorman. Dumnealui [tie o crim` [i mai multe furturi. Pentru ele a suferit. V` rog deosebit de respectuos ([i insistent) s` m` sprijini]i, \n timp util, at\t persoana mea fizic`, c\t [i minorul de 14 ani cu[b` din cr\ngeni s\ntem \n pericol. Eu am sesizat din proprie ini]iativ`, dintr-o sete de adev`r [i dreptate, pe scurt DA, c` a fost arestat doar o singur` persoan` \n crima \mpotriva lui dane minel de la noi din sat. |n fapt au fost patru criminali, adic` mazilu sorin, mazilu ion, niculae florin, bureanu florin. Ca urmare a acestui lucru, la localul comercial la velicu am fost victima unei tentative de omor din partea cons`tenilor enun]a]i. Aceast` tentativ` a culminat cu inten]ia lui mazilu sorin de a-mi scoate ochii din cap, cu un cu]it pe care l-a cerut celorlal]i. M-am adresat tuturor organelor competente, m-am internat \n spital pentru \ngrijiri corporale. ACESTE |NGRIJIRI AU FOST DE M|NTUIAL~. |N NOAPTEA DE 7 SPRE 8 AM PLECAT |N DECEMBRIE LA BUCURE{TI SPRE A M~ ADRESA ST~RUITOR UNOR FACTORI CU PERSONALITATE JURIDIC~ PENTRU A PUTEA s` rezolv necazurile. Fiind \n a[teptarea trenului spre bucure[ti l-am g`sit \n gar` pe minorul cu[b` care a lucrat la negru la buzeanu cezar ca cioban la circa 30 de caprine. Cu[b` mi-a relatat c` a fost obligat s` mearg` la furat de cereale. A[a ceva nu trebuie s` se mai \nt\mple, domnule pre[edinte. Eugen ISTODOR

Trecere pe pietoni
Eram la cap`tul dinspre Pia]a Roman` al str`zii Eminescu, pe zebr`. Un [ofer pe care, \n mod sigur, inteligen]a nu-l d`dea afar` din ma[in`, [i parcase bolidul chiar pe trecerea de pietoni. A[teptnd culoarea verde a semaforului, am sim]it o lovitur` n spate. Tipul de pe trecerea de pietoni, care nu st`pnea, probabil, limbajul articulat, preferase s` m` anun]e n felul `sta c` vrea s` ias` n trafic, prin semne cu ma[ina. Am vrut s`-i r`spund, evident, dar n-am avut cum, c`ci eram pe jos. Dac` eram cu ma[ina, o parcam ntre alte dou` [i o ridicam pe ro]ile din spate, pentru semnul `la interna]ional.

Dragi cititori [i drag` domnule pre[edinte, avem privileMinistrul Industriei [i Econogiul de a g`zdui \n aceste r\n- miei: ing. Dan Spiridon din C`luduri mesajele de mai bine ale g`reni, Giurgiu. Dumnealui a fost unora dintre cei mul]i: la PSD. A trecut la PD, a candidat la prim`ria C`lug`reni. A pierdut. Ministrul de Externe, al Ap`- Dar este un om victorios.

Cum nu i-am luat interviu n avion lui Miron Cozma


~la despre care vorbea Mile C`rpeni[an la Antena 1 c` se afla [i el n avion cu Cozma s\nt eu. A[a m-a numit: Un alt ziarist din presa scris`. Da, am ncercat s` i iau un interviu minerului pletos. Cum nu am pl`tit nimic (Tr`im \ntr-o economie de pia]`, dac` vre]i interviuri, pl`ti]i Miron Cozma la ie[irea din pu[c`rie), nu am ob]inut nimic.

M-a-nv`]at mama s` co[


E un tip pe aici prin centrul Capitalei care, zi de zi, scotoce[te cu dou` be]e prin co[urile de gunoi de pe strad`. Nu pare s` caute m\ncare, cred c` umbl` el dup` ceva anume, c` are metod`, are haine curate [i are walkman. S` vede]i ce a f`cut zilele trecute: dup` ce a studiat cu be]iga[ele alea \ntr-o cutie, [i-a aruncat ]igara aiurea, pe strad`, deci nu \n gunoi, cum credeam eu c` e normal [i cum m` a[teptam de la un cunosc`tor ca el. Probabil \ns` c` b`iatul ]ine s` p`streze cur`]enia la locul de munc`.

To pee or not to pee


M` sun` un amic \ntr-o sear`. Zice: B`, fii atent faz`: am vrut s` fac un pipi la o toalet` public`, la o sta]ie de microbuze de-alea care merg prin ]ar`, [i mi-a zis `la care ia banii c` nu se poate s` fac, pentru c` abia a sp`lat! Era s` fac pe mine de r\s auzind una ca asta, dar am renun]at \n ultimul moment, c\nd mi-am dat seama c` abia f`cusem du[.

Ethos, Porthos [i Aramis

Habar nu aveam c` va veni [i el acolo, cu toate acestea era o vnzoleal` suspect` care prevestea ceva. Se vorbea agitat la telefonul de la ghi[eul Tarom, vreo doi cameramani se nvrteau [i ei prin sala de sosiri-plec`ri interne de la Aeroportul din Timi[oara. M-am luminat imediat, nu putea fi dect Cozma. Clar, l-au arestat [i urmeaz` s`-l transporte la Bucure[ti. Vnzoleala a crescut dup` ce am trecut de filtrul de securitate. Un cameraman de la PRO TV a ncercat s` treac` [i el dincolo, dar nu a fost l`sat, nu avea bilet. A trecut doar cel de la Antena 1 [i corespondentul de la ziarul Adev`rul. Ei aveau bilete. Prin geamul mare, din fa]`, se vedea pista, iar pe cel lateral, aleea pe care sosesc pasagerii din autobuz [i electrocarele cu bagaje. Acolo a sosit microbuzul de VIP-uri, a oprit motorul, a r`mas cu luminile aprinse. Doi haidamaci au ie[it pe o alt` u[` [i l-au mpins rapid pe Cozma n microbuz. Una din camere, cea de la PRO TV, avea lumina aprins`. Un poli]ist i-a

cerut operatorului s` o sting`. Nici ei n-or fi pl`tit. Microbuzul stinge luminile [i st` n bezn` cteva secunde. S-o fi ntmplat ceva, mi zic, poate c` evadeaz` haiducul! Nu, se reaprind luminile [i microbuzul o ia spre avion. Deja s\ntem ntrzia]i, iar de asta par s` se mire numai c]iva str`ini afla]i printre pasageri. Pentru romnii care au aflat c` vor c`l`tori al`turi de Cozma ntrzierea a trecut pe planul doi. M` str`duiesc s` v`d ce se ntmpl` la avion. l scot, l mping pe scar`, l a[az`. Dup` cteva minute s\ntem pofti]i [i noi. Ajung n avion [i l z`resc pe Miron pe ultimul rnd, cu c`tu[ele la mini. Are locul 13 A. E ceva [i cu ghinionul `sta! Eu am 3 C. Poli]i[tii au amndoi musta]` [i snt n civil. Unul din ei st` lng` Cozma. Chiar n fa]a lui, pe locul 12 A a ajuns, culmea coinciden]ei, ziaristul de la Adev`rul. Lng` el, cel`lalt poli]ist. Cu un rnd mai n fa]` e Mile C`rpeni[an. Cei doi, C`rpeni[an [i corespondentul de la Adev`rul, s\nt \n echip`. Cozma e n-

conjurat de pres` [i de poli]ie! Dup` decolare [i dup` ce comandantul Nedelcu ne-a urat bun venit la bord, ncerc s` merg pn` n spatele avionului. Am un caiet [i un pix n mn`. i spun poli]istului cine snt [i-mi spune c` m` cunoa[te. l ntreb pe Cozma dac` vrea s` fac` vreo declara]ie. Se uit` nti la mine, apoi prin mine, undeva n zare. ntoarce apoi capul spre geam. Mai ncerc vreo dou`-trei ntreb`ri. Acela[i rezultat, aceea[i privire pe jum`tate ab`tut`, pe jum`tate nu mai [tiu cum. Nu-mi d` interviu, e clar, n-am pl`tit. Poli]istul de lng` el mi spune c` le fac atmosfer`, c` se uit` lumea la noi. Da, a[a e, l poate cuprinde jena pe Cozma, s`racul. M` ntorc la loc pentru c` intr` stewardesele cu c`rucioarele lor. Servesc o gustare [i un suc. Cozma refuz` totul. Poli]istul de lng` el bea un pepsi [i cite[te Cotidianul. Dup` ce plec eu, ncepe interviul cu camer`, cu microfon, cu tot concursul poli]i[tilor. Deh, exclusivitatea are pre]ul ei! Nu mai ncerc s`-l ntreb nimic. E clar c` voi fi refuzat. N-am pl`tit nimic pentru exclusivitate. nainte de aterizare v`d luminile Bucure[tiului. Una dintre ele e la Rahova [i-l a[teapt` pe Miron Cozma. Celelalte ne a[teapt` pe

Vou`, fraierilor, v` explic moca: [tiu, poli]i[tii n-are bani. B`, acu nu mai e m\na lu Iliescu. Numai ieri, c\nd mi-a dat drumul, a fost el. Azi, c\nd m` cheam` \napoi la p\rnaie, e [mecheria lu B`sescu, comandat` subcon[tient prin incon[tientu lu Iliescu. E clar, marinaru vrea s`-l \nfunde pe babal\cul s`rac [i are nevoie de cuno[tin]ele mele.

Deranjat de via]a scump` din vestul ]`rii, Miron Cozma se \ntoarce la Rahova pentru a vedea lumina soarelui doar la Discovery, pe ecranul Home-Cinema din celul`
noi, ceilal]i. Coborm noi, apoi echipa poli]i[tilor cu prizonierul lor. Jos s\nt a[tepta]i de al]i poli]i[ti condu[i de un alt must`cios. Bun` seara, domnule Cozma, s\nt comisarul Gheorghe Chi]u, ne cunoa[tem de la Stoene[ti, eu m-am ocupat [i atunci de dumneavoastr`!. Jonc]iunea s-a f`cut, anun]` cineva ntr-o sta]ie. Dac` ar fi vrut s` se fereasc` de ochii presei, poli]i[tii ar fi ie[it prin alt` parte cu Cozma n mijloc. Dar nimic nu se mai face f`r` pres`. E buluc la ie[ire, cameramani, reporteri, fotoreporteri, baie de blitzuri. To]i laolalt`, democra]ia evenimentului. Exclusivitatea a fost a altora. Ioan T. MORAR

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

bursa [p`gilor
c` suma adunat` este suficient` pentru a-i cump`ra [efului un ceas de aur, o [pag` care vine la fix. S` presupunem c` s\nte]i Rolex [i Bolec comisar la Garda Financiar` Mure[. Ave]i un [ef pe care nu da]i dou` parale, mai ales c` intui]ia v` spune c`, \ntr-o bun` zi, \i ve]i lua locul. Dar p\n` atunci e preferabil s` v` purta]i bine cu [eful, s` v` purta]i c\t mai atent Micha Gallitziano, cet`]ean [i c\t mai lingu[itor cu putin]`, israelian domiciliat \n Romnia, fiindc` nu se [tie niciodat` ce iube[te pe rupte copiii. |n prise poate \nt\mpla. Apoi se \nt\m- mul r\nd este vorba de copiii s`i, pl` c`, deodat`, ca o slug` influ- Ben [i Danielle, pe care-i rupe ent` ce s\nte]i, v` sim]i]i foarte \n b`taie, \i tortureaz` cu o crugeneros [i a]i vrea ca generozi- zime animalic`, aproape zilnic. tatea asta a dumneavoastr` s` E drept, Ben [i Danielle nu s\nt se r`sfr\ng` [i asupra [efului pe copii f`cu]i de Micha cu m\na care, v` reamintim, nu da]i nici lui, ci s\nt \nfia]i din Romnia. dou` parale. S\nte]i comisar al Le d` deci s\ngele pe nas c\nd G`rzii Financiare [i oamenii v` are chef, c` nu-i s\nge din s\ncunosc [i v` respect`, mai ales gele lui. Dar Micha iube[te la fel acei oameni, de afaceri, bine\n- [i copiii altora [i de aceea [i-a ]eles, care se simt cu legea pe f`cut o firm`, Gallitzianos Kids c`ciul`. Suspecta generozitate Fantasy, prin care produce mov` \mpinge la u[a a vreo 3-4 bilier pentru cei mici. Mobilierul afaceri[ti c`rora le spune]i c` e foarte fantezist [i pe placul este ziua [efului, a comisarului- kinderilor, c`ci Gallitziano [tie [ef de la Mure[ (c`ruia unii \i cum s` tortureze copiii, dar [i spun Grosu), [i ar face bine s` s` le fac` pl`cere cu inven]iile scoat` ni[te bani pentru a-l a- sale. Numai c`, fie [i prin moten]iona pe [ef cu un cadou, ce- bilierul [ugub`] conceput, Galva, acolo. Oamenii de afaceri scot litziano \[i satisface apuc`turile banii, dumneavoastr` (lumea v` sale sadice fa]` de copii. |mprespune fie Gheorghe, fie Gigi) \i un` cu o alt` firm`, Extreme Vocolecta]i frumos [i v` bucura]i, lume, Gallitziano face, spun surdesigur, atunci c\nd constata]i se din interior, mobilier nociv

Controlorii RATB au misiuni la radio


Miercuri sear`, n autobuzul 131, ntre restaurantul Perla [i ASE, controlorii prind o fat` neatent`. O banal` discu]ie se transform` ntr-o revela]ie despre banii publici dintr-o important` institu]ie de stat. Urm`ri]i! E palpitant! Ce facem? (ntreab` controlorul) Pl`tesc, ce s` facem e vina mea, nu? Doar dac` nu vre]i s` m` ierta]i. Hm ( se uit` pe legitima]ie) lucra]i la? {i nu v` deconteaz` abonamentele? Ba da. {i amenzile? Nu, normal c` nu. Hm v` ntreb pentru c` la televiziune, adic` la radiodifuziune, li se deconteaz`. Da?? P`i, da. La dvs. de ce nu se deconteaz`? P`i, de ce s` pl`teasc` ziarul dac` eu uit s`-mi iau bilet? Eu v` spun, la radiodifuziune se deconteaz`. Cum s` se deconteze? Ha, ha am eu o cuno[tin]` acolo m` sun`, a[a, pe la sf\r[itul lunii b```, ]i-ai f`cut planul de amenzi? Hai s`-mi dai mie vreo cinci-[ase. El deconteaz` [i dup` aia \mp`r]im. Ha, ha, ha Revenim n studio, nu nainte de a v` spune c`, a[a cum v` a[tepta]i probabil, domni[oara nu a fost amendat` dect cu un pachet de Pall Mall light [i cu unul de Winchester necartonat, f`r` s` i se elibereze proces-verbal.

A fost [paga exact`!

L`sa]i copiii s` le vin` r`u de la mine

Decontele de Monte Cristo

pentru s`n`tatea micu]ilor, fabricat din r`[ini, polistiren, vat` de sticl` [i v`csuit cu vopsea auto. C` nu e tocmai cusher ce face st` dovad` faptul c` autoriza]iile de fabricare a unui astfel de mobilier au fost ob]inute cu o [pag` de c\teva sute de

euro, cum singuri se l`udau partenerii de la Extreme Volume. Gallitziano nu e a[adar doar un caz de Protec]ia copilului, ci [i de Pro]`pirea coruptului. {otronul mortuar

|n tinere]e, B`sescu fuma doar ]ig`ri Blugarul


Noul pre[edinte al Romniei, Traian B`sescu, a declarat c`, pe vremea c\nd era t\n`r, el avea o singur` pereche de blugi. Cred c` Traian nu s-a exprimat corect. De fapt, B`sescu voia s` spun` c` \n tinere]ea lui de c`pitan, atunci c\nd se descurca mai bine cu banii, obi[nuia s` se \ntoarc` din voiaje \mbr`cat doar cu o singur` pereche de blugi.

Levis-ul unei nop]i de var`

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

Marea urnire

Pleac` Nea Nelu, vine Nea Chelu


senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Ca o trestie \n v\nt, [uvi]a din capul noului pre[edinte Traian B`sescu ]ine piept stihiilor [i vicisitudinilor. Ca un catarg stingher \n mijlocul oceanului, [uvi]a lui B`sescu e aidoma, cum s` spun eu, unui alt catarg stingher \ntr-un ocean. {uvi]a care-i acoper` chelia lui B`sescu vine din trecut [i, dac` n-ar mai da peste c\te o rafal` de v\nt, ai zice c` a \ncremenit \n prezent. Tot ce r`m\ne de discutat este viitorul ei. S`-[i tund` B`sescu [uvi]a sau s` nu [i-o tund`? Ia s` vedem ce zice opinia public`.

DA
Alexandru V~RZARU M` gndesc c` poate e nevoie de un pre[edinte mai tran[ant. Dup` un pensionar vopsit negru [i unul cu pilozitate abundent` pe fa]`, cred c` e nevoie de o chelie transparent` [i cinstit`. Votez pentru chelire. Alin IONESCU Domnu B`sescu d` dovad` de o ipocrizie sincer` chinuindu-se s`-[i lipeasc` chica aia de cap n fiecare diminea]`. Ipocrizie deoarece e clar c` vrea s` se dea drept un gagiu pletos [i sincer` pentru c` nu ascunde c` e chelios. A[adar, eu votez pentru ca dl B`sescu s` se tund`. Iar dac` nu, atunci m`car s` mearg` cu sinceritatea pn` la cap`t [i s`-[i lase plete pe dreapta. S` [i le strng` naibii cu un elastic, mai ales c` o s` mai mearg` la un dineu, la un supeu [i e p`cat s`-[i bage p`rul n crema de mu[roame a pre[edintelui de al`turi. Nu mai zic c`, dac` nimere[te ln-

g` vreo ministres`, vomit` aia lari extrafini, buni de \mbl\nzit privirea dur` [i sfid`toare de mato]i creve]ii pe tratate. troz atunci c\nd ea va fi a]intit` \n ochii timizi ai cancelarilor ocDoru BU{CU Chiar dac` acea [uvi]` care-i cidentali. Va ar`ta tr`snet. traverseaz` calvi]ia face parte din brand [i are o participare ne- Alexandru C~UTI{ t` la celebritatea lui B`sescu, e Cred c` ar trebui s` renun]e clar c` noul pre[edinte trebuie la [uvi]` [i nu pentru c` i-ar sta tuns. |n permanen]` expus` la mai bine ca chel asumat. Ci fiindv\ntul aeroporturilor sau la cu- c`, sper eu, nu i-ar mai s`ri \n cap rentul s`lilor de reuniune, [uvi]a cel pu]in o parte a presei. G\ndirisc` s` devin` repede un semn ]i-v` numai la Cristian Tudor Poal f\lf\ielii, al oscila]iei [i al ne- pescu. I-ar vorbi altfel, mai \ng`hot`r\rii, iar gestul rearanj`rii ei duitor, ca de la chel la chel, nu \n vecin`tatea unui Schroeder i-ar mai pune \ntreb`ri trase de sau a unui Bush \l a[az` pe B`- p`r, care s`-l coafeze la fix pe sescu cel ferm \ntr-o pozi]ie di- N`stase. minuat` [i profund nemeritat`. {uvi]a s` fie eliminat` f`r` pic Marius DR~GHICI de sentimentalism, iar \ntre cele Yes! Ar fi cool! Un B`se-reloaddou` smocuri laterale s` fie l`- ed, care prive[te piezi[ la corupsat` s` guverneze cinstita chelie. ]ia-matrix care ne-a controlat viaNoul nostru pre[edinte trebuie ]a din ultimii 15 ani. Great: Mors`-[i asume nudul capilar ca pe pheus B`s, \n lupt` cu Matrix, un semn al preciziei [i controlu- cu creaturile care se multiplic` lui, ca pe o teribil` arm` a pro- la nesf\r[it, refuz\nd s` accepte gresului [i sincerit`]ii. |n plus, c` Zionul este din nou liber. Tuneu i-a[ pune [i o pereche de oche- de-te [i tunde-i, Tropheus!

Daniel GOACE Eu, ca reprezentant al grupului Redactorilor Cu |nceput De Chelie Care Se Spal` Pe Cap Numai Cu Ap` Cald` {i {ampon Cu Arom` De L`m\ie, salut victoria \n alegeri a lui Traian B`sescu. Pe aceast` cale \mi exprim solidaritatea cu orice ini]iativ` a pre[edintelui \n materie de podoab` capilar`: \l voi sus]ine [i dac` se tunde cum \l voi sus]ine [i dac` \[i las` chelia s` creasc`.

Iulian T~NASE Eu m-am obi[nuit ca Traian B`sescu s` loveasc` nu doar cu parul, ci [i cu p`rul. Prin urmare, oric\t mi-a[ bate capul, tot nu reu[esc s` mi-l imaginez pe primul primar al ]`rii f`r` p`r. Un B`sescu f`r` p`r este ca p`rul f`r` cap, [i cu asta cred c` am spus fie totul, fie nimic, fie pat, fie canapea, fie p`r, fie m`r.

vorba, pe mine m` preocup`, de vreo 2 ani, alt` chestiune pe care n-am reu[it \nc` s-o elucidez: s` m` fac ro[cat` sau nu? Drago[ MU{AT Personal, chelia lui B`sescu nu mi se pare o problem`, c\t timp nu fur` [i nu face sex cu poporul, ca ho]ii `ilal]i. Personal, a[ prefera s-o pun pe Rodica St`noiu s` se tund` cheal`.

Viorel MO}OC |mi place [uvi]a care, mai ales atunci c\nd bate v\ntul, parc` strig`: Libertate!. Dac` ar fi {tefan AGOPIAN Un b`rbat e frumos a[a cum s` se tund` cineva, l-a[ tunde pe l-a f`cut m`-sa, adic` chel. C` pe Iliescu. {i l-a[ ]ine \nchis \n caurm` i-a c`zut p`rul, nseamn` s`. C`t`lin MATEI c` e din nou ca un prunc. Fiind la Din nou, o \ntrebare f`r` nici primul mandat, adic` un prunc, un sens. Cum s` r`spund ceva dl B`sescu ar trebui s` se debadespre B`sescu dac` eu m` g\nraseze de atributul ridicol numit desc de vreo 2 luni de ce naiba me[`. Dac` va fi un pre[edinte anu se fac automobile din cauciuc, dev`rat, snt sigur c-o s`-i creascare nu se \ndoaie [i nu se zg\c` p`rul ca n desenul de pe co- Dan STANCIU rie? |n caz de impact, ma[inile loana al`turat`. {i ce dac` n-are p`r pe cap? din cauciuc fac boing [i se duc V-ar pl`cea un pre[edinte care \n sens opus, dup` care fac iar boing [i merg \napoi \nainte. s` arate a[a? Simplu.

VOT ANULAT DIN START

NU |N}ELEG |NTREBAREA

NU

Gabriel DROGEANU Ca fost semi-pletos, vreau s` v` spun c` nu e u[or s` ob]ii o a[a [uvi]`. Eu chiar a[ face o marc` \nregistrat` din [uvi]a aia. Imagina]i-v` cum ar fi s` vede]i la un campionat mondial de fotbal, pe marginea terenului, reclame cu puma aia neagr` de la Puma, cu cele trei dungi de la Adidas [i cu [uvi]a de la \nghe]ata lu B`sescu. Marius BOR}EA Nici nu m` intereseaz` dac` se tunde sau nu at\ta timp c\t, orice ar face, B`sescu va r`m\ne departe de idolii mei \n materie de coafuri: Don King, p`pu[a Chucky (\n prima serie) [i Miron Cozma (\n ultima serie). Zic totu[i s` nu-[i tund` [uvi]a, dar s`-[i lase [i restul p`rului la aceea[i lungime. Un chelios cu pleat` n-am mai avut \n structurile de conducere de pe vremea Anei Pauker.

NEHOT~R|}I
Ioan T. MORAR Inima mea e mp`r]it` n dou`: jum`tate din ea (adic` un ventricul [i o aort`) spune c` e bine cum e. Asta e imaginea omului, cu asta a c\[tigat, `sta e farmecul lui a-charismatic. Cealalt` parte a inimii mele e [i mai Nu cred. Poate c` mai avem o [i. Ventriculul zice c` s` renun]e [ans`, poate chelia va salva Ro- la me[`, aorta, nu, c` s` renun]e la tot p`rul, s` fie mi[to. {i tot mnia. aorta mi pompeaz` n creier exemplul lui Benone Sinulescu, omul care a renun]at brusc la peruc` [i a r`mas cu o chelie lucioas`. Iar succesul lui s-a relansat, practic, cu acest nou luc. Simona TACHE Deci, nu m` intereseaz` deloc freza lui B`sescu. M` rog, dac`-i musai s` r`spund, o s` zic c` mai urgent dec\t s` se tund` ar fi s`-[i lase barb` de-aia de 4 zile, gen George Michael. C` veni

NU M~ INTERESEAZ~

natura de noapte

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

protec]ia presei Cum se topesc din]ii balaurilor din TVR


Un ziarist din TVR, mai exact din departamentul cel mai umbros {tiri a reclamat public faptul c`, \n timpul campaniei electorale, a fost supus unui viol informa]ional, cu perversiuni, de c`tre [efii s`i. Alexandru Costache a acordat un interviu Evenimentului zilei \n care descrie scene de-a dreptul pornografice petrecute \n redac]ia [tirilor TVR. C\]iva colegi de-ai s`i, ziari[ti cu con[tiin]e de ziari[ti, i-au sus]inut protestul: Raluca Stroe, Ioana Dumitrescu, Anca L`z`rescu, Marius Zamfir, Adrian Nica [i Ana-Maria Panait. Astea se petreceau s`pt`m\na trecut`. Ei bine, dup` numai c\teva zile, mai exact \n noaptea de vineri spre s\mb`t`, a intrat \n vigoare, ca din \nt\mplare, regulamentul de ordine interioar` al TVR. Cit`m: Art. 66. Sunt considerate fapte deosebit de grave care pot conduce la concedierea imediat` a salariatului urm`toarele: 8) exprimarea public`, indiferent de mijloace, a unor afirma]ii def`im`toare la adresa SRTV. Reprezentan]ii TVR ne-au asigurat c` este vorba despre o coinciden]`, c` nu a avut nimeni inten]ia de a intimida ziari[tii care au avut curajul s` dema[te mizeria din postul care se pretindea public. Fapt este c` intrarea \n vigoare a Regulamentului cu prevederea asta sinistr` a descurajat cel pu]in participarea a doi dintre ziari[tii protestatari la o emisiune a unei alte televiziuni, pe acest subiect. Erau, oamenii, convin[i c` \[i risc` pielea. Dar uite c` avem o veste proast` pentru TVR: fostul pre[edinte Iliescu a semnat gra]ierea lui Cozma hai, c` n-am luat-o razna, cite[te mai departe \n aceea[i zi \n care a semnat [i Legea avertizorului sau, cum mai este ea cunoscut` \n lume, legea whistle blower. Este o lege care a fost inventat` ca s` \i protejeze pe curajo[ii hot`r\]i s` denun]e ilegalit`]ile [i viol`rile interesului public, comise de [efii institu]iilor \n care lucreaz`. Cel care fluier` (whistle blower-ul) pentru a avertiza c` se comit asemenea fapte este, a[adar, protejat prin lege. Iar legea men]ioneaz` explicit, \ntre institu]iile beneficiare ale denun]ului, [i mass-media. {i iat` cum energumenii care-[i amenin]au subordona]ii cu m`ciuca regulamentelor t`cerii au r`mas cu ceva moale \n m\n`. Mircea TOMA

Ambian]a la guvernare

De pe pagina de Internet a Realit`]ii TV afl`m c`, miercuri, 15 decembrie, postul a difuzat, \n jurul orelor 18,00, mai precis la 18:36:24, un material-[tire sub titlul |nt\lnire de gradul 0: Iliescu [i B`sescu, fa]`-n fa]`. N-am fi avut nici o obiec]ie vizavi de aceast` realitate de grad zero, c`, na, s-a mai v`zut [i la posturi mai mari. Problema e c` pe site-ul Realit`]ii TV s-a v`zut [i ce se vede mai rar la alte posturi, adic` un script al [tirii f`r` pic de cenzur`: observa]i c`, \n text, oamenii au l`sat [i nepre]uita indica]ie pentru montaj ambian]` cu ilici [i b`se DV 789. Dac` cine-s ilici [i b`se ne-am cam prins, nu ne e deloc clar ce-i aia ambian]` cu cei doi. C`, din c\te am auzit noi, b`se a f`cut nu ambian]`, ci alian]`, [i nu cu ilici, ci cu morco.

Morco, care trage cu orco

10

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

tunul catodic

Anacronica TV
La baie cu speciali[tii
{tiu c` asta ar fi fost de publicitate, dar nu m` pot ab]ine. Ultima reclam` la past` de din]i m` informeaz` c` dac` o folosesc e ca [i cum 12 speciali[ti \n igiena oral` s-ar ocupa de din]ii mei simultan. Atunci, cei 12 speciali[ti s\nt: foarte prost pl`ti]i: din moment ce \i am la dispozi]ie non-stop pentru doar un dolar pe lun`; foarte lipsi]i de ini]iativ`: din moment ce n-ar ridica un deget f`r` ca eu s` pun m\na pe periu]`; foarte mul]i: printr-un singur calcul elementar, 12 speciali[ti pe zi, \nmul]i]i cu 30 de zile, \nmul]i]i cu 12 luni egal 4.320 de speciali[ti pe an, ceea ce deja m` face s` m` simt precum Emil Constantinescu. Un singur om [i 5.000 de speciali[ti invizibili.

trampa [i ecranul
5 A]i v`zut care era num`rul de \nmatriculare al jeep-ului cu care Fane Spoitoru l-a luat pe Miron Cozma joi de la \nchisoare? Bucure[ti... nu [tiu c\t CSJ. CSJ, adic` de la Curtea Suprem` de Justi]ie, normal! C` doar nu de la Cositor S` Julim sau de la Calu din Sofra-Jerie. 5 E o reclam` cu o feti]` care se joac` de-a gimnasta \n curtea blocului, s`rind capra peste un b`ie]el. |n momentul \n care feti]a sare, iar cadrul se pune pe m\inile ei, este foarte evident cum din bluza b`ie]elului sare foarte mult praf. Lucru care nu are vreun sens pentru c`, din c\te am v`zut la Olimpiada de la Atena, nimeni nu face teste antidoping caprei. 5 V` spuneam s`pt`m\na trecut` despre noua reclam` \n care marmota \[i dore[te s` devin` urs. Asta \n timp ce se uit` la o alt` marmot` ciufulit`, c`lare pe o vac` mov. Cred c` mai degrab` \[i dorea s` devin` bou, dar nu-i pl`cea cum sun`. 5 Am observat c`, la Acas` TV, Pepe este un invitat permanent, ceea ce mi se pare normal ]in\nd cont c` prietena lui lucreaz` acolo. Asta nu \nseamn` c` s\nt de acord. Ce, vou` v-ar pl`cea ca \n Academia Ca]avencu s` b`g`m texte de-ale prietenelor noastre? Nu ajunge c` prietenelor le b`g`m texte de-ale noastre? 5 Mihaela Tatu are aceia[i stripperi \n emisiune de c\nd o [tiu eu. Eu cred c` s-a plictisit de moarte de ei. Cred c` nici nu-i mai pup` diminea]a [i nici nu le mai ia flori, ca la \nceput. 5 Ar trebui s`-l trag` cineva de m\nec` pe tipul acela care, dup` ce-i face cuno[tin]` domni[oarei respective cu noua ciocolat` Poiana Cappuccino, se \ntreab` retoric: {i r`splata mea?. P`i, ce r`splat`, frate? Adic`, ce-ai vrea de la fat` numai pentru c` i-ai dat o bucat` de ciocolat`? A, dac` era o reclam` la o hain` de blan` sau la un colier de perle mai ziceam, da a[a, cu o ciocolat`, p`rerea mea e c` nu faci nimic dac` nu pui [i 100 de euro \n staniol. 5 |n fiecare joi seara, cu \ncepere de la ora 22,00, ora cartierului Berceni, dau pe Discovery [i m` uit la Crime Night, seria de documentare despre cum se rezolv` mai mult prin inteligen]` [i mai pu]in prin utilizarea pulanului din dotare unele cazuri de crime. Ultima dat` c\nd m-am uitat, am rev`zut cazul cu un cet`]ean care a fost sugrumat, conform traducerii oferite pe micul ecran, cu un [bild. Prin urmare, arma crimei a fost un [bild. Dumneavoastr` ave]i [bild acas`? Eu n-am. N-am dec\t trei oberteiluri, un heilhittler, dou` uberstvunguri, un trafalet pu]in folosit, aproape nou (pe care-l v\nd la pachet cu parapanta lui Mu[at), un patent, un ciocan, ni[te cuie [i o pereche de izmene c`zute din balconul pensionarilor de deasupra, cu care a[ putea oric\nd s` comit o crim`. 5 La o revist` a presei de pe Antena 1, Mircea Badea a recunoscut c` a dat mult` [pag` la via]a lui. Eu cred c` prima [pag` a dat-o la 6 ani, ca s`-l ia la [coal`, iar pe ultima la 28, ca s` nul mai ]in` acolo. 5 Rubrica meteo se numea, \nainte, timpul probabil, fiindc` doar femeia [i rezultatele la 6 din 49 s\nt mai imprevizibile dec\t vremea. Ast`zi, rubrica meteo ocup` un rol important \n structura jurnalelor de [tiri, reprezent\nd o adev`rat` pepinier` de vedete TV blonde sau zburlite de intemperii. Dup` ce am c`rat trei zile dup` mine o ditamai umbrela, de team` c` m` va prinde ploaia cu bulbuci despre care am auzit la televizor, am uitat-o \ntr-un magazin [i n-am regretat pierderea ei dec\t \n perioada imediat urm`toare, pentru care era prev`zut un cer f`r` nori. Tot din pricina prezentatorilor meteo am mai pierdut, de-a lungul anilor, dou` perechi de m`nu[i, o c`ciul`, o gagic` [i un concediu la mare, petrecut \n pulover, la barul hotelului. Pesemne c` respectivii au \nceput s` se team` de eventualele desp`gubiri cerute de telespectatori, fiindc` unii au \nceput s` prezinte, \n fine, doar vremea care a fost [i gata. Sau [i mai simplu s` povesteasc`

Da, recunosc, de la 6 ani dau [pag`! Dar nu v`d ce e r`u \n asta c\t` vreme i-o dau lui Oreste ca s` par` mai prost ca mine.

C`t`lin MATEI

M\ndru]`-i corabia, me[ter c\rmaciul


Stima]i telespectatori, am \nvins! E drept c` dictatorul Adrian N`stase \nc` n-a fugit, dar televiziunile au trecut deja toate de partea poporului. N-a fugit pentru c` l-am v`zut noi joi pe la pr\nz, la conferin]a de pres`, c\nd cu anun]area coali]iei PSD Minus (PUR Plus UDMR) = Zero [i cu bruierea festivit`]ii de validare a lui Traian B`sescu. Degeaba a[tepta toat` lumea de la N`stase s` ne spun` dac` l-au eliberat sau nu pe Cozma. Ce s`-i faci dac` omului \i mai r`m`seser` ni[te foi necitite de la discursul din campania electoral`... {i ziceam de televiziuni c` au trecut de partea poporului pentru c` m` uitam tot joi cum nu mai d`dea nimeni discursul lui N`stase \n afar` de Realitatea TV [i Antena 1, care [i ele i-au dat doar jumate de ecran cu discursul lui B`sescu de la validarea \n func]ie. Cel pu]in TVR 1 d`dea teatru TV, iar pe PRO TV era Buc`t`ria lui Radu. A, normal c` a lui Radu Berceanu, dac` era s` \ntrebe cineva de la noua putere... Am o singur` problem` grav`: de c\nd [tiu c` televiziunile nu mai \ncearc` s` \nlocuiasc` [tirile despre liderii opozi]iei cu tot felul de prostii, au \nceput s`-mi plac` jurnalele cu crime s\ngeroase, accidente cu urm`ri grave [i violuri sincere.

Mircea Badea, care [i la emisiunea Revista presei cite[te ce-au scris al]ii, dar \n]elege numai c\t poate el
na]iunii c` m\ine, dac` merge]i la Bogota sau la Caracas, s` v` \mbr`ca]i gros, fiindc` va bate v\ntul cu 70 de kilometri pe or` din sector sudic, \n special diminea]a. 5 Am auzit-o pe Cristina }opescu spun\nd din nou despre singura \ntrebare care-mi vine pe buze. Dac` s-ar da cu ruj pe minte, poate c` \ntreb`rile astea se vor orienta mai bine [i-i vor veni acolo unde trebuie. 5 Un oftat de u[urare s-a \n`l]at spre cer prin geamul casei mele, c\nd am aflat de la [tiri c` [i mafia [osetelor la 10 mii de lei perechea a primit o grea lovitur`, \n urma unei interven]ii \n for]` prin pie]ele Capitalei. A[tept cu interes noi opera]iuni similare, care s` decapiteze mafia zarzavatului la borcan, a elasticului de chilo]i la metru, a plicurilor de zah`r, precum [i mult temuta mafie a napolitanelor vrac care promite r`zbunare mafiei biscui]ilor cu rahat, recent afiliat` la cartelul clanului decoratorilor de u[i de WC cu mesaje porcoase. 5 Informa]ii tare interesante am aflat de pe Discovery, \n serialul despre cum putem supravie]ui \n s`lb`ticie: cic` rizomii de papur` s\nt buni de m\ncare, iar puful de papur` este ideal pentru c`ptu[it hainele de anotimp rece. V` zic, noi, ca romni, n-am supravie]ui \n s`lb`ticie. Bun, m\nc`m rizomi de papur`, ne \nvelim \n praf de papur`, da de b`ut, coane, noi ce bem? Ni[te papur` de b`ut nu se g`se[te? Sau m`car ni[te papur` pentru dezinfectat, pe care s-o filtr`m prin [ubele din praf de papur`. 5 Zilele trecute am urm`rit pe Discovery un interesant material unde ni s-a ar`tat cum putem sc`pa de energiile negative care ne \nconjoar` [i ne fac via]a amar`, utiliz\nd vechi metode asiatice de a[ezare a lucrurilor \n cas` [i la firm`. Ideea ar fi s` la[i ni[te spa]ii anume g\ndite, prin care s` treac` tot felul de curen]i negativi [i alte asemenea dr`covenii care cauzeaz` la fizic [i psihic. S` v` zic cum am procedat eu: acas`, am \ndep`rtat dulapul de pat, iar la birou l-am a[ezat pe V`rzaru pu]in mai aproape de C`t`lin Matei. Deocamdat`, din ce aud \njur\ndu-se pe-aici, am impresia c` Matei e singurul care scap` de energiile negative. 5 De cteva zile, vocea lui Protimanis m-a nnebunit de cap. Te ui]i [i tu lini[tit, ca omul, la o publicitate la detergen]i [i dintr-o dat` Totul e prosibil, Cr`ciunul e PRO TV. Eu, unul, cred c` e improsibil ce spune dromnul Protimanis `sta. Dac` Cr`ciunul era cu-adev`rat PRO TV, atunci ar fi trebuit s`-l cheme Mo[ Prociun, iar pe nevast`sa, Baba Prociulni]a, aia de lng` Slobozia. 5 Am [i eu o propunere: m-am gndit c` ar fi foarte interesant ca s` se dea [tiri n calupurile de publicitate. De exemplu, niciodat` nu pot afla cu adev`rat ce se ntmpl` n Vilariba [i n Vilabajo. Exist` [i alte aspecte ale actualit`]ii din aceste ora[e despre care a[ vrea s` aflu ceva: care e PIB-ul Vilaribei, cte crime snt pe [oselele din Vilabajo [i, ce m` intereseaz` cel mai tare, cine a ie[it pre[edinte n Vilariba n timp ce n Vilabajo nc` se mai spal` rufele.

Gabriela, Firea de poveste

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

11

tupeu 2004 Ion Iliescu s-a f`cut de Miron Hazna


Iliescu a comis-o din nou. A chemat minerul la Bucure[ti. {i astfel a pus rahat pe m\na cu care l-a deranjat pe Rege acum ni[te ani. De altfel, cu at\t [i r`m\ne Romnia de pe urma lui Iliescu: cu o str\ngere de m\n` istoric` cu Regele [i un morman de rahat. Mineri, babe isterice de la ]ar`, studen]i b`tu]i, integrare la mama dracului, un NATO primit din mil` cam `sta e bilan]ul a trei mandate de bol[e... pre[edinte al lui Ion Iliescu. Ur\t a-nceput, ur\t a-ncheiat. Cea]` la televiziune, minciuni cu ]`r`ni[ti, frec]ie la democra]ie [i a[a a [i \ncheiat: un pumn \n gura Justi]iei, unul \n botul societ`]ii civile [i-un picior \n nas str`in`t`]ii [i [anselor Romniei de a mai prinde ceva de la masa Bulgariei. Ion Iliescu va merge direct la Lada de gunoi a istoriei c` oricum i-au pl`cut lui toat` via]a ma[inile oficiale ruse[ti, Volga [i Pobeda. Mega-tupeu 2004 (3 puncte): Ion Iliescu. Ion Iliescu politicianul. Ion Iliescu strategul. Ion Iliescu [ulfa. Ion Iliescu experimentatul. Ion Iliescu marele maestru al combina]iilor de la Cotroceni. Asta au f`cut to]i ace[ti Ion Iliescu: l-au eliberat pe Miron Cozma b`t`u[ul, Miron Cozma criminalul de societ`]i civile, Miron Cozma b`t`u[ul de femei, Miron Cozma omul, plantatorul de panselu]e din Pia]a Universit`]i. O t\mpenie marca Ion Iliescu. Ultra-t\mpeu 2004 (2 puncte): Ion Iliescu. Dar dac` Ion Iliescu voia s` opreasc` furatul? Dac` Ion Iliescu-cinstitul a vrut s` distrug` cel mai ho] partid din istoria Romniei? Dac` nu putea altfel s` opreasc` jaful [i s-a decis s` distrug` partidul din interior? Dac` Ion Iliescu este salvatorul Romniei, deton\nd corup]ia PSD prin implozie controlat`? Dac` l-a scos pe Cozma pentru a pune cruce furatului industrial? Ei bine, uita]i toate acestea. Ion Iliescu n-ar face a[a ceva niciodat`. E vorba doar de g\ndire de kaghebist sinuciga[. T\mpeu normal Ion Iliescu (1 punct): Ion Iliescu. Dac` tot a f`cut-o, Ion Iliescu s-a g\ndit s` fie tare de tot. Nu era de ajuns Cozma, [i-a pus acum [i globul

De jul` [i de facto
Gata, s-a deschis sezonul de patinaj artistic n justi]ie! Patinaj [i dans din buric la alegerile pentru Consiliul Superior al Magistraturii (de acum dou` s`pt`mni), ct [i pentru alegerile de [efi la instan]ele din ]ar`. Anton Pandrea [i Tomi]` Cr`ciun, membri ai CSM, au executat o serie de triplu Axel-uri la Cluj, unde au venit s`-[i dea cu p`rerea despre candida]ii pentru [efia Judec`toriei, a Tribunalului [i a Parchetului. De[i noul statut al magistra]ilor spune c` este obligatoriu ca fiecare candidat s` fie audiat de membrii CSM, cei doi patinatori au ocolit, \nt\mpl`tor, exact cteva personaje neagreate de Ministerul de Justi]ie. Este vorba de judec`torii Cristi Danile] [i Leon Rus, care s-au trezit, acum ceva vreme, s` vorbeasc` din senin despre problemele din justi]ie. n locul lor au fost intervieva]i stimabilii Jeler, Grunea, Purja, Chi[, care au venit la discu]ii de m\nu]`, ca-n a cincea, cu doamna dirigint` pre[edinte de Tribunal [i cu bunelu, [`f la Curtea de Apel. Ce concluzie po]i s` extragi? C`-n Justi]ie se poate fura [i f`r` PSD la putere. Nu de alta, dar n-am auzit ca PSD s` fi nregistrat la OSIM patentul jaf garantat din orice pozi]ie.

Ia zi-mi [i mie, nea Nelule, c` nu prea am fost atent \n campania asta: \n ce an ziceau b`ie]ii lu matale c` am v\ndut eu Flota? Prin 90-91? Tii, ce coinciden]`! Chiar \n anii `ia \n care un alt demnitar chema minerii la Bucure[ti [i de-abia acuma o s`-l ancheteze PNA-ul?

Ion Iliescu explic\ndu-i lui Traian B`sescu c`, la fel ca [i cucuveaua de la Palatul Cotroceni, nici Corina Cre]u nu e transmisibil`
\n cap. L-a decorat pe tor]ionarul verbal Vadim cu acela[i ordin cu care i-a premiat [i pe str`inii care s-au \ndurat s` ne viziteze dictatura noastr` mic`, dar simpatic`. Acum, jum`tate de P`m\nt vrea s`-i dea lui Ion Iliescu cu Steaua Romniei \n cap. Bravo, domnule Iliescu! A]i f`cut ce n-a reu[it Opozi]ia timp de 15 ani: a]i distrus PSD-ul. Nu ne {i acum, s` vedem ce s-a g\ndeam c` poate fi at\t de u- \nt\mplat \n topul general [or... {i noi, care ne-am consu- Tupeu 2004: mat tinere]ile scriind despre partidul dvs. care fur`, crez\nd c` 1. Ion Iliescu 43 puncte putem schimba ceva [i n-am schimbat. Noroc cu Ion Iliescu, 2. Adrian N`stase 23 puncte ex-domnule ex-pre[edinte!

3. PSD

16 puncte

Bursucul drastic

OSIM bin Laden

12

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Iliescu intr` cu talpa ]`rii ridicat`


Joi sear`, pe Antena 1, Iliescu [i-a dat interviul de retragere, \n care s-a declarat mai ncntat de sus]inerea ]`ranilor dect de cea a intelectualilor. P\n` aici, nimic anormal, cu precizarea c` ]`ranii `ia care l-au sus]inut c\nd a avut probleme cu intelectualii nu au venit la Bucure[ti cu RATA, ci cu Cozma. }`ranii, n viziunea fostului activist, reprezint` un factor de echilibru n societatea romneasc`. Ceea ce e iar adev`rat, cu amendamentul c` atunci c\nd dau pe g\t sticla din programul Spirtul [i pufoaicele reprezint` cam cel mai mare factor de dezechilibru de pe marginea drumurilor jude]ene, \n Romnia profund` din [an]uri. Dac` nu m` crezi pe mine, \ntreab-o pe doamna Nina, c` ea merge cu Cielo, sau pe nea Nicu, c` pe el \l \njur` la curbe, s`raca.

cu m\inile curat murdare


Greaua mo[tenire care i-a r`mas marinarului:

Solu]ia anti-B\stroe
|n timp ce Ucraina sap` [i tace pe bra]ul B\stroe, iar diploma]ia romneasc` doar tace, Ministerul Mediului se ocup` cu ceva mai util elaborarea unui studiu privind consecin]ele negative ale transform`rii bra]ului B\stroe \n canal navigabil [i a unei solu]ii care s` asigure p`strarea echilibrului \n Delta Dun`rii. Guvernul a aprobat finan]area acestui studiu, \n valoare de 1 miliard de lei, la numai dou` zile dup` marile proteste care au avut loc \n Bucure[ti de ziua Ucrainei, iar rezultatele studiului au fost f`cute publice pe 17 decembrie. C` B\stroe nu face bine nim`nui, nici pe[tilor, nici p`s`rilor, nici oamenilor din Delt`, b`nuiam cu to]ii. Studiul prezentat s`pt`m\na trecut` vine \ns` cu explica]ii detaliate [i fundamentate [tiin]ific ale fiec`rei nenorociri care se va abate asupra Deltei: cum va fi afectat regimul hidrologic, ce specii de pe[te \[i vor lua adio de la traseele de migra]ie, ce colonie de pesc`ru[i unic` \n lume \[i va pierde sub ape insula pe care cuib`re[te, ca s` d`m numai c\teva exemple. Un efect neb`nuit p\n` acum este afectarea p`durii virgine Letea din cauza apei s`rate care va penetra pe bra]ele B\stroe [i pe Chilia, infest\nd p\nza freatic`. Autorii studiului au mai constatat c` Ucraina \ncalc`, prin lucr`rile derulate, mai mult de nou` conven]ii interna]ionale [i bilaterale la care este parte. Tot cu ocazia prezent`rii studiului, speciali[tilor le-a sc`pat o informa]ie care s-ar putea s`-l intereseze pe Mircea Geoan`: oamenii de [tiin]` romni erau, se pare, la curent cu inten]iile Kievului de mai bine de un an [i ceva, \n urma discu]iilor cu omologi de-ai lor din Ucraina. R`m\ne \ntrebarea: au fost oamenii de [tiin]` at\t de haini [i au t`cut chitic sau guvernul a fost at\t de ocupat \nc\t n-a avut timp s`-i ia \n seam`? Dle Geoan`, ce face]i, r`spunde]i sau suna]i un prieten? Solu]ia propus` de cele [ase institute de cercetare na]ionale care au elaborat studiul nu este nici ea nou`. Ea circul` de destul de mult timp ca o idee ambi]ioas`, \ns` acum a luat forma unui Plan strategic de reconstruc]ie ecologic` a Deltei Dun`rii. Este vorba despre cele 80.000 de hectare de amenaj`ri agricole [i piscicole care ac]ioneaz` ca ni[te pl`gi \n trupul deltaic. Dac` sc`dem teritoriul marin al Deltei [i complexul Reazim-Sinoe, constat`m c` amenaj`rile reprezint` 25% din suprafa]a Deltei romne[ti. Reconectarea lor cu ecosis-

Implicat \n salvarea Deltei, domnul director Romulus {tiuc` pare a fi omul acestor vremuri. Spre deosebire de domnii Crap, Caras [i Pl`tic` Vidovici, specii intrate acum, iarna, \n hibernare
temele naturale va reda Deltei un sfert din resursele naturale de regenerare [i \i va permite s` compenseze majoritatea consecin]elor negative ale proiectului ucrainean, inclusiv prin refacerea echilibrului hidrologic. Lucr`rile de reconstruc]ie ecologic` vor dura p\n` \n 2015, la un cost estimat de cca 2,5-3 milioane de euro pe an. Ironia sor]ii face ca unii dintre cei care au proiectat pe vremea lui Ceau[escu aceste amenaj`ri s` sus]in` ast`zi reconstruc]ia lor ecologic`, a[a cum este cazul lui Romulus {tiuc`, directorul Institutului Delta Dun`rii [i coordonatorul studiului. {tiuc` a explicat c`, de[i nici unui proiectant nu-i face pl`cere s`-[i demoleze propriile lucr`ri, beneficiile pentru Delta Dun`rii impun aceast` solu]ie, iar el este oric\nd dispus s` o pun` \n practic`. |n ce prive[te punerea \n practic`, r`m\ne ca guvernul s` aprobe acest studiu [i s` aloce fondurile necesare pentru \nceperea reconstruc]iei ecologice. 30 de milioane de euro este o sum` chiar mic`, dac` ne g\ndim c` reprezint` veniturile ob]inute din turismul \n Delt` \ntr-un an de zile [i c` valoarea acestor venituri poate atinge 1 miliard de euro dup` \ncheierea reconstruc]iei ecologice. La presiunea str`zii, guvernul Adrian N`stase a finan]at [i a finalizat acest studiu, dar sarcina aprob`rii lui \i revine noului guvern. Cartierul Prim`verii i-a f`cut Deltei un bine numai pe jum`tate, iar acum vedem dac` \ntre Marea Neagr` [i Delt` a fost iubire adev`rat`, a[a cum crede Asocia]ia Salva]i Delta A.C.. Traiane, tu ne chemi la (r)evolu]ie, noi te chem`m la (re)construc]ie! Pentru c` nu pot ucrainenii s`pa c\t putem noi reconstrui! Asocia]ia Salva]i Delta A.C.

Mitrea Popor

Slujb` la minut
|n campania ce tocmai a tras obloanele, N`stase a aterizat, \ntr-o bun` zi, \ntr-un sat din Arge[ numit Topoloveni. Evident, a fost a[teptat de c`tre pesedi[tii b`[tina[i. Culmea, nu doar cu coada \ntre picioare [i \n pozi]ie de drep]i, ci [i cu o coroan` pe care candidatul a depus-o la morm\ntul unui t\n`r revolu]ionar din localitate, cu un sobor de preo]i, cu colive [i alte am`nunte biserice[ti care ne scap` acum. Chestia e c`, din cauza unei oarecare \nt\rzieri, N`stase n-a mai avut r`bdare s` asculte toat` slujba pus` la cale de gazde [i s-a c`rat cam dup` un minut. {i dac` tot s-a c`rat domnia sa, s-a c`rat [i soborul. S-a c`rat soborul, duse au fost [i colivele [i toate celelalte. Iat` dovada c` PSD-ul nu s-a bucurat, totu[i, de pomana tuturor mor]ilor trecu]i pe listele electorale. Sigur a fost m`car unul care a votat cu nenea `la ce zicea pe afi[e: S` tr`i]i bine!.

La Predeal, p`durea de vile produce poluaer curat


Atunci cnd mai multe ora[e se umfl` [i ncep s` se frece unele de altele se cheam` c` avem un megalopolis. Se spune c` Bucure[tiul o s` m`nnce terenurile agricole dintre el [i Ploie[ti cu fulgi cu tot n c]iva ani. Dar ce te faci cnd, de atta bun`stare nlesnit` de guvernarea PSD, ncepe s` dea pe afar` un or`[el de munte? Iar Predealul, Bu[teniul [i Azuga tind s` devin` megalopolisul Prebu[taz? Sufer` cineva? P`durea. S` lu`m de exemplu zona prului Poli[toaca din Predeal, care de vreo doi ani a fost defri[at` complet pe partea stng`. Pe drumul de la Susai la Cioplea s-au construit n ultimii patru ani sute de vile. Ca s` fie construite viloaiele, s-a defri[at [i un drum, tot de patru ani. Pe data de 14 (pai[pce) noiembrie 2004, unul din cinii de paz` a mediului, respectiv organiza]ia Eco-Civica, a adresat o plngere Ministerului Mediului n leg`tur` cu aceast` lips` de limite. Fi]i aten]i: pe 15 (cin[pce) decembrie 2004, vine un fax de la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului care spune: V` inform`m c` n scopul realiz`rii unui drum de acces peste prul Poli[toaca, la solicitarea prim`riei Predeal s-a emis de c`tre Direc]ia Teritorial` de Regim Silvic [i Vn`toare Bra[ov aprobarea cu nr. 2549 din 24.11.2004 privind folosirea temporar` cu defri[are

Gala Societ`]ii Civile Edi]ia a 3-a

Comunicat de pres` Asocia]ia de Comunicare Ethos

8,5 milioane de euro suma atras` de proiectele \nscrise la cea de-a treia edi]ie a Galei Societ`]ii Civile
96 de organiza]ii neguvernamentale [i grupuri de ini]iativ` au \nscris la cea de-a treia edi]ie a Galei Societ`]ii Civile un num`r total de 118 proiecte sociale finalizate \n ultimul an. Valoarea finan]`rilor ob]inute de acestea este de peste 8,5 milioane de euro. Jum`tate din num`rul proiectelor \nscrise sunt derulate de ONG-uri sau grupuri de ini]iativ` din Bucure[ti. Propor]ia se p`streaz` [i \n ceea ce prive[te finan]`rile atrase, sectorul neguvernamental din Capital` beneficiind de aproape 50% din valoarea total`. Urmeaz` Transilvania, cu 25%, Moldova, cu 20% [i Muntenia, cu doar 5%. Valorile maxime ale finan]`rilor ob]inute de proiectele \nscrise la Gala Societ`]ii Civile ating valori de pn` la 650.000 de euro. Un exemplu este proiectul SEYPA Combaterea Excluderii Sociale a Tinerilor Afecta]i de HIV/SIDA, \nscris de Funda]ia Romanian Angel Appeal la sec]iunea servicii sociale pentru categorii defavorizate, care a reu[it s` atrag` 632.800 de euro din sectorul privat. Cele mai multe proiecte din concurs au fost \nscrise la sec]iunea Servicii sociale pentru categorii defavorizate (30 proiecte), iar cele mai pu]ine la sec]iunea S`n`tate (4 proiecte). La sec]iunea Protec]ia mediului au fost \nscrise 8 proiecte, la Educa]ie [i Cercetare 24, Dezvoltare economic` [i social` 10, Comportament civic [i participare public` 21, Art` [i cultur` 8, iar la Ap`rarea drepturilor individuale/colective 13 proiecte. Toate proiectele \nscrise la cea de-a treia edi]ie a Galei Societ`]ii Civile sunt accesibile publicului larg pe site-ul www.galasocietatiicivile.ro. Gala Societ`]ii Civile este un proiect Millenium Communications, organizat de Asocia]ia de Comunicare Ethos sub patronajul Delega]iei Comisiei Europene \n Romnia. Gala este sus]inut` de: Sicomed, CarpatCement, Grupul Rompetrol [i ApaNova. Parteneri media: Televiziunea Romn`, Europa FM, Ziarul Financiar, Academia Ca]avencu, Cotidianul, Ziua, Curentul, Media&Advertising, Imagoo, Markmedia, B 24 FUN, RDS. Pentru mai multe detalii, contacta]i Marius Balaci, Director PR Asocia]ia de Comunicare Ethos; Telefon: 021/410.06.67; Fax: 021/410.48.71; Mobil: 0721.247.568; E-mail: marius.balaci@ethos.ro; Web: www.ethos.ro

Pia]a Sobor

King Kong \[i va g`si juc`riile la Severin


La Turnu Severin, municipalitatea vrea s` intre \n Cartea Recordurilor prin amplasarea unui brad de Cr`ciun imens, format din 350 de molizi prin[i pe un suport metalic. Vrem s` atragem aten]ia cet`]enilor Drobetei s` aib` grij` ce las` sub crengile bradului. Nu de alta, dar s-ar putea ca o anumit` categorie de oameni s`-[i ridice singuri cadourile de la poalele lui, cadouri const\nd \n autoturisme sport, ma[inu]e de pompieri, tarabe de ziare, b`ncu]e sau chiar ni[te p`pu[i vii, toate \n m`rime natural`.

Trompeta Turnu Severin

de c`tre Prim`ria Ora[ului Sta]iune Predeal, a terenului n suprafa]` total` de 3.490 mp pentru o perioad` de 180 de zile. Drept urmare, cele incriminate vis--vis de Poli[toaca [i care s\nt departe de adev`r se reg`sesc ntr-o aprobare ce nu a fost emis` de APM Bra[ov, ci de Direc]ia Teritorial` de Regim Silvic [i de Vn`toare Bra[ov. Cu alte cuvinte, pentru o treab`

care se ntmpl` de ani de zile fusese emis` o aprobare justificativ` abia la 10 zile dup` ce cineva reclamase faptul. {i bine c` a reclamat. C` p\n` acuma, dac` \i \ntreba cineva ce caut` \n zon`, muncitorii de la vile trebuiau s` mint` c` au venit s` fac` traseul p\n` sus pe Caraiman cu basculanta. Ecologic` Contra

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

13

mili]ia spiritual` Marko Bela s`rea [i pe vremea lui Ceau[escu la CAP


Acesta beiat de la partid maghiar, Marko, nu fost politician la el tot timpul. El mai fost [i o ziarist foarte bun`. El apreciat frumuse]ul de la toate femeile. Din trecutul de la patrie avem dovada che Bela scris articol interesante in ziarul de limbe romineasc` de la jude]ul Mure[, de[i ezigstat acolo [i ziar ungure[te. Dar la el plecut mult se face politiche de la partidul comunist in ziar de la Comitetul Jude]ean Mure[ de la PCR, ziar numit` Steaua Ro[ie. In data de 29 iulie 1975, Marko publicat un interesant` material intitulat` Femeile n fruntea ac]iunilor ob[te[ti care incepe cam a[a: Cu prilejul recentei s`rb`tori a unui sfert de veac de la nfiin]area CAP Ac`]ari, mi-a pricinuit satisfac]ie faptul c` am auzit amintindu-se [i numele lui Farkas Lujza, ca una din animatoarele ac]iunilor intreprinse n urm` cu 25 de ani n urm` pentru nfiin]area CAP. De aici vedem che mult plecut lui tovar`[ Marko de animatoarele care fecut din proprietatea privat` una colectiv. Aici porcheria comuniste fecut in mod egal [i la romini, [i la unguri. Trebui se citem [i finalul de la articolul: Participarea entuziast` a femeilor la toate ac]iunile [i are explica]ia. Majoritatea b`rba]ilor pleac` la lucru n ora[, ele, n schimb, r`mn la sate, resim]ind mai mult exigen]ele pe care le pune traiul nou. {i, astfel, ele asigur` nu numai c`m`[i curate so]ilor, dar manifest` aten]ie crescnd` [i h`rnicie n activitatea ob[teasc`. Conkluzia estem una triste [i in]elegem prin exigen]e de la trai nou [i hernicie che musai fost ca femei se fie xploatete [i acase, [i la CAP. Bela draghe, aste nu estem frumos! Remarko Bela

No, pune-te [i voi \n situa]ia meu, draghe Adrian! Nu am mai guvernat cu ei de circa patru ani [i pur [i simplu mi s-a f`cut dor, de[i cuv\ntul `sta nu poate s` traducem \n limba maghiaro.

Marko Bela, pre[edintele unei forma]iuni politice care de ani de zile asigur` alternan]a la guvernare a tuturor partidelor, ei r`m\n\nd pe loc

N`stase iube[te b`rba]ii din istoria neamului

Fostul premier are o fire sensibil` pe care o mo[tene[te de la fostul tn`r nfl`c`rat Adrian N`stase. Un tn`r care iubea poezia. Asta am mai spus. n general, poe]ii dedic` poezii f`pturilor feminine. Adrian N`stase a procedat invers, dup` cum ne demonstreaz` poezia sa Gnd pentru Eftimie Murgu, publicat` n revista timi[orean` Orizont, n nr. 11 din 1971. O poezie n care a fost inspirat de iubitul s`u profesor, cunoscutul istoric [i scriitor I.D. Suciu, care i [i ofer` motto-ul poeziei. I.D. Suciu, Eftimie Murgu [i revista Orizont au o leg`tur` direct` cu Banatul. Numai N`stase are una indirect`, prin mentorul s`u care l-a influen]at [i n scrierea unor articole publicate prin Magazin istoric. O analiz` atent` a poeziei poate spune multe despre dragostea poetului pentru b`rb`]ia [i curajul celui care a fost revolu]ionarul Eftimie Murgu, r`mas n istorie ca o figur` important`. {i N`stase are [anse s` r`mn` n istorie ca fost premier. Numai s`racul istoric I.D. Suciu a r`mas mai mult n dosarele mili]iei dect n istorie, fiind arestat, judecat [i condamnat pentru homosexualitate. P`cat c` a tr`it ntr-un regim intolerant. Dar, vorba poeziei de fa]`: Gndul frumos nicicnd nu se pierde, / r`mne adnc, n noi. Bombonelton John

14

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

capitalul fra]ilor marx

Din nou

la cass`
Dac` dori]i s` v` re-enerva]i
S\nt Mahmmur [i am parcurs cu interes ancheta de s`pt`m\na trecut` din pagina 3 a A.C. Se povestea acolo despre firma EDF care, \n 2002, a fost scoas` \n [uturi din Romnia, via Aeroportul Otopeni. Pentru c` nu a vrut s` cad` la pace cu PSD-ul, Rick Weil, patronul EDF, a trebuit s` trag` obloanele peste cele dou` societ`]i mixte, ASRO [i Sky, \nfiin]ate \n Romnia. Se mai zicea acolo c`, \n acest caz, Romnia a \nc`lcat dou` tratate bilaterale de protejare a investi]iilor, cu Germania [i Israel. Asta pentru c` Weil este at\t cet`]ean german, c\t [i israelian, iar ASRO [i Sky nu au reprezentat altceva dec\t dou` afaceri ale unui investitor str`in \n Romnia. Disputa dintre EDF [i Romnia va ajunge \n cur\nd la Curtea de Arbitraj Interna]ional din Washington, [i pe bun` dreptate.

PSD [i PRM lumineaz` Ia[iul


Intrig`: \ntr-un ora[ din Romnia se alege un primar. De la PSD. Are majoritate \n Consiliul Local cu ajutorul PRM, care are [i el un viceprimar. Cei doi decid c` urbea are musai nevoie ca serviciul de iluminat public s` fie concesionat. Unei firme private. Sau mai multora, dup` caz. Desf`[urarea ac]iunii: la licita]ie se \nscrie un sobor de firme. Ulterior, unora li se ard becurile, altora le scade tensiunea \ngrijor`tor. Normal, se retrag ru[inate. Iar altora, cum au fost, de exemplu, cei de la Elba din Timi[oara, nu li se aprinde nocturna la stadion. De fapt, st` s` li se aprind` o nocturn` la stadionul din Arad, dar cum contractul de acolo nu e \nc` finalizat, nu s-a pus. Pentru c` primarul PSD de care se f`cea vorbire \n intrig` a b`gat \n caietul de sarcini o condi]ie: cine concesioneaz` iluminatul public asigur` [i dotarea stadionului local cu nocturn`. |n fine, r`m\n dou` firme pentru fiecare jum`tate de ora[ (conform unei alte condi]ii impuse prin caietul de sarcini, e nevoie de doi c\[tig`tori, care s`-[i \mpart` ora[ul). Una din cele dou` este Luxten Lighting Company, la ale c`rei \ntrerup`toare s\nt ata[a]i urm`torii asocia]i (conform raportului Cur]ii de Conturi care a verificat licita]ia prin care Luxten a c\[tigat

S` ne trat`m pu]in cu Germania


Potrivit Bilateral Investment Treaty (BIT) semnat cu Germania pe 25 iunie 1996 [i intrat \n vigoare pe 12 decembrie 1998, Romnia are urm`toarele obliga]ii: a) s` trateze investi]iile \ntr-un mod onest [i echitabil (art. 2.1); b) s` evite m`surile arbitrare sau discriminatorii care ar putea afecta investi]iile (art. 2.2); c) s` asigure investi]iilor \ntreaga protec]ie [i securitate (art. 4.1); d) s` furnizeze, prompt [i adecvat, compensa]ii efective pentru m`surile care au ca urmare exproprierea investi]ilor (art. 4.2); e) s` aib` \n vedere obliga]iile asumate fa]` de investi]iile germane \n Romnia (art. 8.2). Ceea ce s-a \nt\mplat \ns` cu EDF nu are nici o leg`tur` cu acest tratat bilateral sau are, dar \ntr-un sens negativ. Ministrul Transporturilor, Miron Mitrea, [i Rodica Odobescu, [efa Tarom [i cumnata lui N`stase, s-au purtat discre]ionar. Probabil c` au avut multe motive, iar motivele aveau, [i ele, multe zerouri \n coad`.

S` ne trat`m pu]in [i cu Israelul


Pe 2 septembrie 1991, Romnia a semnat un BIT cu statul Israel, tratat care a intrat \n vigoare pe 26 august 1992. |ntr-o scrisoare c`tre Adrian N`stase, din 15 iunie 2004, casa de avocatur` Appleton & Associates, care reprezint` interesele EDF, \i reamintea premierului o parte din prevederile acestui tratat, mai ales cele care se refer` la obliga]iile asumate de Romnia fa]` de investitorii israelieni: tratament corect [i echitabil, evitarea m`surilor nerezonabile [i discriminatorii, protec]ia investi]iilor (toate prev`zute la art. 2.2), precum [i acordarea de compensa]ii \n cazul exproprierilor (art. 5.1). Romnia pesedi[tilor a \nc`lcat tot ce se putea \nc`lca \n acest caz [i cele 200 de milioane de dolari, cerute de EDF \n instan]`, ar trebui pl`tite, poate, direct din pu[culi]a de partid. S\nt Mahmmur [i m` opresc, deocamdat`, aici.

Mahmmur AVAS

concesionarea Bucure[tiului, \n 1998, pe 15 ani): ac]ionarul Gheorghe Olteanu, pesedist, aciuat prin corpul de control al lui DIP; Claudiu Nicolae R`dulescu, ac]ionar, pesedist; Ionel Pepenic`, ac]ionar, fost consilier PSD \n Consiliul General al Municipiului Bucure[ti; off shore-uri, ac]ionare, pentru pitoresc [i culoare. Una peste alta, c`lc\nd peste cioburile celorlalte firme c`rora li s-a ars wolframul, Luxten a \nh`]at cea mai mare bucat` din Ia[i, cu tot cu centru, concesionare pe 10 ani pentru 7 milioane de euroi. A doua firm`, pe numele ei Romlux, e foarte

aproape de a c\[tiga cealalt` jum`tate de ora[. Pentru numai 5,3 milioane de euro. La Romlux este ac]ionar fostul senator PRM Vasile Horga. Epilog: un proasp`t primar PSD dintr-un mare ora[ al Romniei, la pachet cu viceprimarul peremist, au concesionat iluminatul public. Ceea ce s-ar traduce cam a[a: [i-au consolidat pozi]ia de sugative de bani publici pentru uzul personal al lor [i al partidelor din care [i cu care fac parte. Wolfram, ursul polar

Privatizarea, faza pe veceuri


Iat` un nou program al guvern`rii Adrian N`stase, care \nc` mai love[te acolo unde doare, ne ferim s` spunem unde anume, c` poate ne mai citesc copii ori b`tr\nei cu sfincterele trecute de a doua tinere]e. |ntrebarea mea e: ce fel de metod` sa ales pentru privatizare? O variant` ar fi metoda MEBO a lui V`c`roiu, numai c` asta se poate folosi doar pentru pisoare. Hai, s` zicem, [i pentru scurgerea din mijlocul stabilimentului. Dar pentru restul, pentru restul, domnule N`stase, ce metod` a]i folosit? Eu cred c` a]i folosit licita]ia prin strigare, c` la a[a constipare doar prin strigare se putea face o a[a mare treab`. Sport excrem

Afaceri cu lichidare de m\n`


Ve[ti bune de la Yasser ArAPAPS de dincolo de mormnt. Ne spunea b`trnelu, vara trecut`, cum a treia firm` de lichid`ri ca cifr` de afaceri din Romnia (cteva zeci de miliarde), adic` Euroconsult Cluj, se cam [terge pe picioare cu regulamentele Uniunii Na]ionale a Practicienilor n Lichidare [i Reorganizare (UNPLR), un fel de barou al lichidatorilor. Acum dou` s`pt`mni, UNPLR a suspendat activitatea Euroconsult, dup` ce n repetate d`]i firma a trimis n instan]`, drept reprezentan]i, persoane care nu erau licen]iate n lichid`ri. Cum ar veni, Mahmmur AVAS se d` drept avocat [i c[tig` [i procesul. Suspendarea e numai pe trei luni, deoarece s-au f`cut niscai presiuni pe la UNPLR-ul lui Arin St`nescu, unde mai pui c` firma e mo[it` n Cluj de proasp`tul deputat Daniel Buda, ce vrea s` ajung` secretar de stat la Justi]ie. De mirosul ca[cavalului Euroconsult (firma gestioneaz` vreo 80 de falimente ale unor firme cu cheag) nu este str`in nici Emil Boc, care s` nu crede]i c` [i-a f`cut campania electoral` din salariul de deputat. Ei, uite c` nici nu au c[tigat `[tia bine alegerile [i am [i p`pat un sfert de pagin` pe afacerile lor. Da]i b`taie, c-am auzit c` s\nte]i cam rup]i n dos [i-or s` rd` spilcui]ii lui Berlusconi cnd ajunge]i n Parlamentul european.

Foi[orul de Boc

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

15

Loc de retrocedat cu capul Pre[edintele Jidovu s-a f`cut pre[ \n gr`dina lui Ceau[escu
Tovar`[e Nicolae Ceau[escu, cel mai iubit fiu al patriei noastre, tovar`[` Elena Ceau[escu, savant` de renume mondial, primi]i prinosul de recuno[tin]` [i adnc` abnega]ie din partea tovar`[ului Nicolae Jidovu, pre[edintele Judec`toriei sectorului 1. S-ar putea s` nu v` spun` nimic tov`r`[iilor-voastre acest nume. Dar fi]i siguri c`, prin neostoita sa grij` [i cu deosebit` responsabilitate, c`soaia din Prim`verii nr. 50 n care a]i locuit n epoca de aur este cum a]i l`sat-o [i v` a[teapt`. E drept, au fost la un moment dat ni[te elemente nes`n`toase, familia Prodanof, ni[te chiaburi care au vrut s` pun` mna pe gr`dina casei, un teren de 1.290 mp. Cu l`comia ce-i caracterizeaz`, chiaburii de proprietari au ob]inut, n baza actelor de proprietate, sentin]` definitiv` de repunere n posesie n 1998, dispozi]ie de punere n posesie de la prim`rie n 2001, num`r po[tal, [i-au f`cut [i cadastru, ROL fiscal. Au avut tupeu burghejii! Aceast` stare contrar` ideologiei noastre socialiste [i idealurilor noastre proletare nu mai putea

descopery Odiseea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea


N`scut \n Rusia \n 1853, la Slaveanka, lng` Ekaterinoslav, Solomon Solomonovici Katz, r`mas \n istorie sub numele Constantin Dobrogeanu-Gherea, intr` \n cercul revolu]ionarilor ru[i la 17 ani. Urm`rit de autorit`]ile ]ariste pentru activit`]i anarhiste, fuge \n Crimeea, iar de acolo \n Romnia, \ntr-un grup de contrabandi[ti. Se angajeaz` ca ucenic \ntr-un atelier de cizm`rie din Ia[i, dup` care pleac` la Berna, unde contacteaz` cercul sociali[tilor ru[i din Elve]ia. Revine \n Romnia \n 1875 [i se stabile[te la Bucure[ti, unde \ntre]ine financiar transporturile de manifeste anarhiste tip`rite \n Occident, destinate Rusiei. Formeaz` cercul socialist din Capital` [i se mut` la Ploie[ti, unde \[i propag` ideile \n mediul proletariatului din industria petrolier`. |n timpul r`zboiului ruso-romno-turc din 1877-1878 \[i procur` un pa[aport american fals [i activeaz` \mpotriva Rusiei, sub numele Robert Jenkes, ob]innd concesiunea unor activit`]i \n spitalele militare ruse din Ploie[ti, Buz`u [i Br`ila. Sub acoperirea american`, \ntre]ine o intens` agita]ie \n rndul trupelor ruse[ti din spatele frontului. Surprins ca spion [i propagandist al revolu]iei, este atras de poli]ia secret` ]arist` printr-o fals` telegram` \n Constan]a, unde este arestat [i deportat \n \nchisoarea Petru [i Pavel din Petrograd. Dup` pronun]area sentin]ei va fi exilat pe via]` la Mezen, lng` Arhanghelsk, pe ]`rmul M`rii Albe. |i mituie[te pe gardieni, evadeaz` [i ajunge \n Norvegia, pe un vas pesc`resc. |n 1879 se va re\ntoarce pentru totdeauna \n Romnia, unde ob]ine concesiunea restaurantului g`rii Ploie[ti. |n 1880 public` primul manifest socialist din Romnia, sub form` de scrisoare adresat` ministruluipre[edinte I. Br`tianu. |n 1882, intelighen]ia grupat` \n jurul lui Gherea scoate revista de popularizare a [tiin]elor Contimporanul, care a influen]at profund formarea ideologiei tinerei genera]ii a vremii, prin textele critice [i tenden]ioase strecurate \n con]inutul paginilor ei.

continua. De aceea, tovar`[ul Jidovu Nicolae i-a strpit din r`d`cin`, d\nd cu m\nie proletar`, peste toate hot`r\rile instan]elor, o ordonan]` pre[edin]ial` de blocare a punerii \n posesie. Astfel c` acum terenul e p`zit stra[nic de SPP (nu a]i apucat, tovar`[e Nicolae Ceau[escu, s` vede]i cine-i SPP-u, dar s` [ti]i c` snt tovar`[i de n`dejde ai Patriei noastre, Re-

publica Socialist` Romnia), care nu las` pe burghezo-mo[ierii de proprietari s` calce m`car pe teren. {i ca s`-i pedepsim cum se cuvine, mama lor de burgheji, i-am obligat pe chiaburi s` pl`teasc` [i impozit pe terenul lor, dar care, nu-i a[a, e de fapt al ntregului popor. Au de pl`tit din 2001, cnd li s-a trecut la fisc terenul pe numele lor, vreo 49.000.000 de lei. V` da]i

seama, echivalentul a 700 de Dacii 1310! Tovar`[e prim-secretar Nicolae Ceau[escu, cheza[ al f`uririi societ`]ii socialiste multilateral dezvoltate, se poate spune c` chiar \n curtea casei tov`r`[iei-voastre s-a ob]inut un record per hectar. La recolta de chiaburi secera]i de justi]ia comunist`. Alexandru C~UTI{

Bre Guevara

16

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

{coala de feste
Negociere [i ]i se va da

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

17

Cine car` o ttawa prin diploma]ie


La Ottawa tr`ie[te, iube[te [i \nv\rte[te un salar pe banii ]`rii un consilier de pres` pe numele [i prenumele lui Matei Cristian. De origine s`n`toas` (fiu de fost prim-secretar, din c\te ne [opte[te o foc` \n ureche), Matei fusese pus pe liber \n guvernarea ]`r`nist` de c`tre fostul ministru de Externe Andrei Ple[u, \n urma unui scandal ap`rut peste Ocean. Scandalul era legat de ni[te afaceri cu parfum de PDSR, derulate sub mandatul fostului ambasador din ]ara vecin`, Mircea Geoan`. Dup` 2000, scandalul, legat de ce v-am spus, a fost dezlegat de justi]ia pesedist`, care l-a reangajat pe Matei \n MAE, \n 2001. Ei bine, auzim c` lui Matei i se preg`te[te acum o chemare la vatra p`rinteasc`, ceea ce sper`m s` fie un semn c` nici diploma]ia nu MAE ce-a fost.

Votarea, \ntre bar [i bar` de striptiz


Numai nevast` de aleg`tor s` nu fii. Tu stai acas` [i \ngro[i r\ndurile absentei[tilor c`lc\ndu-i izmenele, iar el umbl` cu b`ie]ii pe la votare. Uite-a[a, dintr-o sec]ie \n alta, [i-[i face datorii la caiet pe toate listele suplimentare. {i ce te faci, c` unele dintre sec]ii mai au [i program de noapte, cu observatoare repatriate din OSCE. Numai nevast` de aleg`tor s` nu fii. Stai [i te rogi p\n` la \nchiderea urnelor ca nu cumva so]ul s` se-mbete \n asemenea hal \nc\t s`-[i bage votul pe cr`p`tura pe care nu trebuia. Cartea de alerg`tor

UDMR: tr`dare, dar s` [tim [i noi ce primim \n schimb!


Hade]i s` vedem cum privesc ungurii de la ei de-acas`, adic` de la Kolosvar, alian]a de guvernare dintre D.A. [i UDMR. De ce maghiarii de la Cluj? Pentru c` aici se pare c` este adev`rata cutiu]` cu surprize a UDMR. n primul rnd, trebuie neap`rat s` ne aducem aminte c` Eckstein Kovacs de la Cluj a sus]inut negocierile cu Alian]a, de[i la prima vedere se afla n opozi]ie cu Marko Bela. n al doilea rnd, trebuie s` nu uit`m c`, la alegerile locale, senatorul Eckstein, deputatul Vekov, proasp`tul pe atunci primar Emil Boc, actualul deputat Daniel Buda [i liderul PNL Marius Nicoar` au stat o noapte ntreag` [i au negociat tr`darea UDMR n Consiliul Local [i \n cel jude]ean. Drept pentru care ungurii au ob]inut dou` fotolii de vicepre[edin]i ai Consiliului Jude]ean Cluj [i un post de viceprimar. Avnd n vedere bunele rela]ii dintre tab`ra aliat` de la Cluj [i UDMR, plus schimbarea de direc]ie a uniunii de s`pt`mna trecut`, plus faptul c` Emil Boc este noul pre[edinte al PD, lucrurile se limpezesc. Eckstein se uit` lung dup` un post de secretar de stat la oarba Justi]ie, pentru c`, spune el, s-ar fi s`turat de Bucure[ti [i vrea la Bruxelles, Frunda de la T\rguMure[ vrea la Externe, poate chiar ministru, iar Marko, nici mai mult, nici mai pu]in dec\t vicepremier. Crede]i c` glumim?! Dar de autonomie nu a]i auzit, de regionalizare, ceva, acolo? {ti]i c` pn` n 2007 trebuie regionalizat` ]ara conform directivelor asumate pentru integrare? Dac` nu [tia]i, afla]i acum, cum tot acum afla]i ce-o s` zic` guvernul D.A. cruce UDMR cruce PUR cnd opozi]ia PSD logaritm PRM o s` urle c` sa vndut ]ara ungurilor. Or s` spun` c` ne integr`m [i, oricum, acolo, n Ieuropa, cum ar zice Sfntul Pavel, nu e nici romn, nu e nici ungur, nici fran]uz, nici neam], ci numai european sadea, ca-n vremurile bune ale Imperiului Roman, atunci cnd euromanii i cafteau cu nesa] pe barbari. Marko Belea

La votul l`udat s-au dus cu sacul lui Mo[ Cr`ciun

Dumnezeu nu bate cu pomul


Cnd zici de cineva c` e n pom, nseamn` c` omul nu o duce prea bine. Cnd e vorba de un om politic, e posibil ca respectivul s` fie OK din punct de vedere clinic, dar ntr-o acut` stare de moarte politic`. Acest banner al PSD-ului, instalat n campania electoral` n comuna Poroschia din jude]ul Teleorman, pe vremea cnd PSD era pe val, e ca o radiografie a situa]iei celor doi la ora actual`. Problema e c`, dac` partidul o s` coboare banner-ul din pom, s-ar putea s` dea ntr-o groap`, n care s` [i r`mn` cu un picior. Banner-ul M`r`cine

C\nd vine vorba de datoria fa]` de Romnia,

Bagdadul d` \napoi, ca Iraku


Cic` Irakul ne datoreaz` vreo dou` miliarde de dolari din care irakienii oricum ne-au asigurat c` n-o s` vedem dec\t un 20% acolo. Pe care probabil c-o s`-i vedem sub form` de [aorme, c` asta ar fi cea mai bun` moned` de schimb a Irakului, singura, evident, dup` pr`bu[irea monedei na]ionale. Ceea ce este un lucru foarte bun: s` ne dea, domnule, [aorme, s` ajung` la toat` lumea! Deci: 20% din 2 miliarde face 400 de milioane. O [aorma face 2 dolar, m`i rumn brost, m`i. 400 de milioane de dolari \nseamn` 200 de milioane de [aorme. 200 milioane de [aorme \mb`r]id la 22 de milioane de rumnii vage 9 [aorme de g`giul`. Nou` [aorme \nseamn` c`, dac` m`n\nci dou` la o mas`, [i s\nt trei mese pe zi, ]i-ajung [aormele astea fix o zi jumate. Geea ge \nzeamn`, m`i rumn brost, c`, dac` ar vrea, Irakul ar butea s` ]in` tot boporul rumn o zi jumate cu [aorma, iar ei s`-[i vad` mai departe de afacerile lor cu blugi \n Regie!

B`ie]ii lu nenea MAE

S-a spart duba la PSD


Romsilva Neam] iubire p\n` la moartea p`durii pentru PSD
Rul, ramul, mi-e prieten numai mie, a fredonat lini[tit Adrian N`stase a[teptnd rezultatele alegerilor. {tia el ce [tia: n Neam], directorul Direc]iei Silvice locale, Costache Rusu, a muncit din greu ca fiecare vot de ]`ran neinformat s` fie strns [i contorizat. Ma[inile Direc]iei au umblat ca nebunele [i la alegerile generale, [i la cele preziden]iale, cutreiernd to]i coclaurii cu urnele mobile din ordinul lui Costache. Asta n timp ce [oferii [i p`durarii scr[neau din din]i \ntruc\t, ca la fiecare rund` de alegeri de anul `sta, iar nu primiser` salariul. De ce? Simplu: chiar [i ntr-un dezastru, oamenii PSD-ului, [i vorbim binen]eles de oamenii lui de afaceri, nu de fraierii care i voteaz`, au g`sit un bun prilej s` fac` ni[te bani. Gndi]i-v`, de pild`, c` un metru cub de lemn prost, de foc, cu noduri, cu gloduri, se vinde c`tre ]`ranul nem]ean cu suma de 900.000 de lei. n p`durile nem]ene se g`se[te [i lemn bun. Unul din aceste tipuri e lemnul folosit pentru hrtie, pentru celuloz`. Ei bine, Direc]ia Silvic` Neam], respectiv acest Costache Rusu, i-a vndut fabricii Letea, respectiv lui Dumitru Sechelariu, lemn de celuloz` pentru buletinele de vot la pre]ul de numai 450.000 de lei metrul cub. N`stase a pierdut, dar Seche tot a c[tigat. Seche Guevara B`ie]ii `[tia de la Alian]` nici nu s-au v`zut bine cu rezultatul votului \n c`ru]` [i s-au apucat deja s` lucreze la gura sobei, ca b`bu]ele, un nou guvern. Vor ca p\n` la sf\r[itul anului s` bage \n circuit o nou` garnitur` de mini[tri [i de prefec]i. Care-i leg`tura dintre inten]ia alia]ilor [i fotografia de mai jos? Leg`tura este simpl`. Cl`direa din imagine este a prefecturii Constan]a. Meconst este firma fr`]iorului prefectului (\nc`) de Constan]a, pesedistul Gheorghe Martin, o firm` cu m\ndre [i cornute datorii la buget. Un ins car` ni[te lucruri din prefectur` \n duba prefectului. Ac]iunea se petrece \nainte de turul I al alegerilor. Cum nu lucreaz` la un depozit de cereale, s` zici c` duce [i el acas` o saco[` de boabe pentru porci, b`nuiesc c` prefectul a avut o premoni]ie [i a \nceput s`-[i adune bocceaua \nainte de alegeri. Lucru care, sincer, nu m` mir`. Ce m` mir` e c` a venit doar cu duba, nu cu un utilaj mai \nc`p`tor de la Polaris, firma fratelui care adun` gunoaiele din ora[ pe banii municipalit`]ii. Gavril De[eu

Autodenun]
Deci mar]i, 14 decembrie, la ora 13, mi s-a f`cut sete. Pentru c` m` aflam la Gara de Nord, am zis s` ncerc [i eu un automat de sucuri. Am introdus regulamentar 20 de mii, ns` n loc de o sticl` de cola au c`zut dou` pe ]eav`. Degeaba am b`tut n automat, c` nu mi-a deschis nimeni s` bag sucul napoi. La fel, am ncercat s` introduc sticla pe orificiul pentru monede, dar n-a nc`put. Deci s-a re]inut c` am vrut s` fiu corect, da? Deci vreau s` spun c` le-am b`ut pe amndou`. Rog autorit`]ile competente s` nu caute o sticl` degeaba, dac` ea va ie[i pe minus la inventar. Deci pentru contravaloarea sticlei, rog firma produc`toare s` m` contacteze la redac]ie. Sau, mai bine, s` trag` dou`j de mii din cei 25% cu care a crescut economia pe afi[ele electorale ale lui N`stase. V` mul]umesc.

Iat` cum Adrian N`stase a reu[it s`-l pesedizeze [i pe Mo[ Cr`ciun. Mo[ s`rac [i cinstit avea \n partid, un mo[ ciorditor \i mai lipsea. L-a v`zut cu sacul `la \n spate [i ce [i-a zis, gata, e de-al nostru. L-a b`gat rapid \n PSD [i l-a pus la treab`. Anun]urile despre activitatea lui Mo[ Cr`ciun-pesedistul au umplut repede sediile PSD-ului din toat` ]ara. Anun]ul reprodus mai sus a ap`rut pe holul PSD Ia[i [i, \n mare, el spune c` vor primi ajutoare de s`rb`tori doar cet`]enii care-i recit` lu Mo[u

ceva din cartea de aleg`tor. Problema e c` dup` rezultatele de la turul 2 oferta s-a schimbat radical: din tot ce-a promis, Mo[ Cr`ciun de la PSD va da doar ni[te barb`. E bine [i a[a, dac` te g\nde[ti c` PSD-ul s-ar fi putut r`zbuna pe aleg`tori trimi]\ndu-l cu ajutoarele pe Mo[ Cr`ciun de la Partida Rromilor. |l [ti]i, `la de intr` pe horn p\n`-n sufragerie, cu tot cu reni, c\nd s\nt p`rin]ii pleca]i la film. Mo[ Goril`

{i-au f`cut-o cu m\na lor. M\na a doua


Intelighen]ia sucevean` din PSD, stimulat` de convulsiile verbale ale rafinatului Cozmnc`, eminen]a extrem de cenu[ie a aceluia[i partid, a relansat de 1 Decembrie candidatura lui Adrian N`stase pentru Pre[edin]ia Romniei, sub sloganul subliminal Omul potrivit la locul potrivit. Pe meleagurile nc`rcate de istorie milenar`, prin uria[ul afi[ din imagine, s-a recunoscut, de ziua na]ional`, un adev`r din istoria recent`: c` N`stase e din e[alonul second hand al vechii nomenclaturi comuniste, c` este un candidat second hand [i c`, prin votul de la 12 decembrie, ar urma s` ias`

Din Irak \n pu]

PSD ia cablu pe Spr\ncean`


Samir Spr\ncean`, olteanul despre care am scris acum dou` s`pt`m\ni c`, \nainte de a fi biznisman [i \nc`rc`tor la pu[culi]a PSD, era un simplu desc`rc`tor de TIR la un en-gros, ei bine, acest oltean cu destin made in Romania a mai f`cut un pas important \n carier`. Adic` a mai \nc`rcat ceva. Recte, a \nc`rcat o c\rc` de bani, v\nz\ndu-[i de cur\nd firma de cablu la PSD. Normal, o s` zice]i, dup` scorul `sta la alegeri, PSD-ul o avea [i el nevoie de cabluri, c` de s`pun face Adi rost. Nu [tim care-i adev`rul, ce [tim e c` Samir [i-a v\ndut cablurile lui RCS, una din firmele PSD-ului care nu suport` concuren]a. Nu [tim de partea cui e paguba \n aceast` afacere. |ns` asta nu ne \mpiedic` s` ne bucur`m c`, de orice parte ar fi, paguba e la PSD.

pe locul doi. Electoratul felicit` organiza]ia PSD pentru sabotarea, n acest fel, a propriului candidat. D\ndu-i o second hand

de ajutor. Nicolae R. D~R~MU{

Concurs

Stenogramatica PSD-ului
Stenogramele PSD-ului [i-au f`cut datoria, stenogramele pot s` plece la Procuratur` [i la PNA! Dar, nainte, ele au f`cut o tur` [i pe la Academia Ca]avencu, unde au l`sat un concurs n urm`. n num`rul 48, n plin scandal [i ntr-o total` lips` de urm`ri [i arest`ri, am ini]iat un concurs. Ne interesa dac` cititorii pot s` analizeze sintactic, stilistic [i n final s` descurce o fraz` de nedescurcat a fostului ministru PSD al Educa]iei, Alexandru Athanasiu. n urma valului de scrisori [i mail-uri primite la redac]ie, sntem n m`sur` s` d`m un c[tig`tor. Cel care a luat aproape toate punctele puse n joc, plus un premiu de 1.000.000 de lei, se nume[te Mihai G`d`lean, zis [i {`fu. l rug`m s` ia leg`tura cu redac]ia pentru a-[i primi trofeul. De asemenea, \l rug`m [i pe Alexandru Athanasiu s` mai zic` ceva pentru c` vrem s` continu`m cu alte concursuri. Mul]umim. Departamentul {ocuri [i Concursuri

Moca-Cola

Cablul de dar

18

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

MANGLA CUM LAUDE

Mircea Toma se \ntinde la orizontal`


[i \[i bag` u[ureeel capul \n gaura tomografului, s` vad` cine trage sforile; descoperirea este fascinant`: [i de s`n`tate are grij` tot Adrian N`stase; da nu de a noastr`, ci de a buzunarului. Al cui buzunar?

dosarele chi
ternic posibilitatea c\[tig`rii unei pozi]ii de monopol, cu condi]ia ca acesta s` ob]in` un contract direct cu administra]ia central` sau local` care s`-i garanteze avantajul de a nu mai concura cu eventuali al]i operatori. Cobaiul maghiar. }ara \n care s-a executat experimentul-pilot a fost Ungaria. |n 1991, guvernul a cedat unei tenta]ii care, la nivel declarativ, era dorin]a de a asigura popula]iei servicii medicale ultramoderne. Cum dracu s` critici a[a ceva? Operatorul care s-a \nfipt \n buzunarul bugetelor de asigur`ri de s`n`tate a fost firma israelian` Elbit Medical Imaging. P\n` s` ajung` la identitatea Euro, compania a schimbat c\teva fe]e; una dintre ele a fost sugestiv botezat` Elbit Eagle East Europe. |n cele din urm`, dup` ce a deschis c\teva centre de imagistic` (radiologie, tomografie, RMN etc.), s-au a[ezat pe numele de Euromedic. {i [i-au rotit ochii asupra ]`rilor din jur. |n Polonia n-a ]inut mi[carea cu guvernul central. S-au des-

x
curcat cu administra]ii locale [i au crescut \n pa[i mici. |n Bosnia Hertegovina, ca [i \n Ungaria, pre]iosul partener al Euromedic a fost guvernul. |n site-ul lor (www. euromedic-group.com) ei s\nt recunosc`tori premierului, ministrului S`n`t`]ii, pre[edintelui Fondului de asigur`ri etc. {i au ocupat pia]a p\n s` apuce s` se simt` liber`. |n Romnia au \ncercat schema atacului la v\rf. Au intrat \n 2001 [i, dup` un an de negocieri, au convins guvernul. Modalitatea de lucru transpare din textul de pe site: Based on the pre-contracts signed with the National Health Insurance House, Euromedic intends to penetrate also on the Dialysis market in Romania. These projects depend on the evolution of the Romanian legislation regarding Public Private Partnership for Dialysis services. Cu alte cuvinte, exist` ni[te precontracte negociate cu Casa Na]ional` de Asigur`ri de S`n`tate (CNAS). Precontracte care nu sunt publice [i care vorbesc despre modific`ri legislative pentru a se preg`ti terenul pentru Euromedic. Ia s` vedem ce consecin]e au avut precontractele astea. Primul pas al Ministerului S`n`t`]ii a fost o gogom`nie. A fost o tentativ` de modificare a legii asigur`rilor de s`n`tate \n care era introdus` o propunere prin care se asigura un contract cadru pentru o firm`, numit` \n clar \n propunerea legislativ`: a]i ghicit, Euromedic. O lege pentru un comersant anume. Ce mi-a[ dori [i eu o lege cu numele meu: Prin prezenta, se garanteaz` c` guvernul Romniei va cump`ra toate scrierile domnului Mircea Toma, pentru c` s\nt foarte reu[ite, [i de aceea le va distribui gratuit tuturor cet`]enilor ]`rii care nu pot tr`i f`r` ele! Ehei, vise, n-am eu bani s`-mi cump`r a[a lege. Oricum, proiectul cel sincer n-a trecut de primii cititori; a ap`rut, \n schimb, o suit` de modific`ri legislative, care au avut acela[i efect. Mai \nt\i, a fost emis un ordin al ministrului (431/2002) prin care se instituia o nou` categorie de institu]ii medicale: Centre de referin]`. ~sta a fost pasul unu. Pasul al doilea a \nsemnat ce altceva? o Ordonan]` de Urgen]` (69/2002) prin care guvernul modific` legea asigur`rilor de s`n`tate. Ca s`-mi garanteze mie cump`rarea articolelor? N]! Ca s` creeze posibilitatea contract`rii unor servicii medicale prin sum` fix` negociat`. Asta \nseamn` c` un operator de servicii medicale poate ob]ine de la CNAS contracte \n care Casa se angajeaz` s`-i pl`teasc` o sum` prestabilit`. Adic` se angajeaz` s`-i asigure v\nz`ri \n valoare predeterminat`. De aceste contracte puteau, conform legii, s` beneficieze da, da, da Centrele de referin]`. Mi-a mai r`mas de \mplinit o formalitate: s` precizez c` \n Romnia exist` o singur` firm` care a primit calitatea de Centru de referin]`, anume Euromedic Interna]ional. Iar suma pe care s-a \ncheiat primul contract a fost de 3 milioane USD/an, iar contractul are o durat` de 5 ani. Asta pentru un singur centru. Cu o asemenea dihanie de contract \n buzunar, Euromedic a angajat un credit bancar [i a dotat primul centru de referin]`, pe care l-a deschis la Arad. Inaugurarea s-a petrecut \n 2003, \n prezen]a primarului [i a prim-ministrului de atunci, Adrian N`stase. Pe care \ncepem s`l privim, din punct de vedere medical, ca pe un prim pacient al PNA. Sau poate crede]i c` \n Romnia lui N`stase era posibil s` se chinuie guvernul s` croiasc` legi \n favoarea unui investitor str`in? Sau poate de dragul lui Popor? Sau, hai, de dragul meu? Adiii! Adiiii! mircea_toma @catavencu.ro P.S. P`stra]i articolul, pentru c` urmeaz` [i restul [i poate vre]i s` ave]i tot volumul.

Cabinetul medical N`stase a integrat Romnia \n Euromedic


ratamentul pe care l-am acordat recent unui caz de corup]ie \n s`n`tate a declan[at o serie de simptome cu sughi]uri Euromedic-ilor. Ceea ce credeam c` este o interven]ie heirupist` pentru a sprijini prin niscaiva m\n`rii de culise un concurent pervers, recte societatea EUROMEDIC INTERNA}IONAL, se dovede[te a fi un mecanism mult mai elaborat. Avem de-a face cu un caz de corup]ie institu]ional`, cl`dit` cu premeditare [i cu angajarea

plenar` a energiilor cabinetului N`stase. Istoria unei execu]ii. Romnia st`tea ca un iepura[ preg`tit pentru eurovulturi, cu o legisla]ie care nu prevedea plata investiga]iilor medicale sofisticate din asigur`ri. Asta \nseamn`, din perspectiva unui specialist \n ocuparea pie]elor, o ni[` liber`. O pia]` virgin`, pe care dac` te pricepi s` o deschizi exclusiv pentru tine, te-ai f`cut Om. Sau Firm`. Paserile de prad` se antrenaser` prin c\teva dintre ]`rile expuse atacului, recte ]`ri din fostul bloc comunist, \n care nu exista o pia]` a serviciilor medicale cl`dit` dup` principiul concuren]ial. Asta crea unui operator pu-

codrul bunelor maniere


Dragi elevi, dragi studen]i (care n-a]i plecat \nc`), nu mai sta]i pe g\nduri:

Go Test!
Uite c` nu numai colegii tovar`[ei profesor doctor docent Leana obi[nuiau s`-[i laude colega, i s-a \nt\mplat recent [i profesorului Adrian N`stase: a primit un omagiu de la c\]iva dintre colegii s`i din Slobozia. Iat` c\teva citate dintr-o culegere cu teste preg`titoare de Limba [i Literatura Romn`. Nou` ni se pare c` s\nt doar de limb` romneasc`, o limb` c\t se poate de sincer` [i, judec\nd dup` nivelul salariilor, dezinteresat`. Preciz`m c` textele despre N`stase [i PSD s\nt copiate din pres`, mai exact din Libertatea, c` doar nu era cazul s` ia din Idei \n dialog, Dilema veche sau 22. Domnule Prim-Ministru Adrian N`stase, to]i v` mul]umim c` ne-a]i vizitat micul nostru sat, pentru c` ne-a]i dat for]a moral` \n a \ngriji

satul. Dumneavoastr` s\nte]i un om respectat () v` rug`m s` ne m`ri]i pensiile. sau De[i ar fi preferat s` stea la Cornu [i s` citeasc` romane poli]iste, premierul [i-a petrecut vacan]a la Predeal, ca s` scape de gura copiilor care doreau s` schieze. Familia N`stase [i-a petrecut Revelionul mpreun` cu mai mul]i prieteni. Nici nu mai conteaz` ce li se cere elevilor s` fac` pe marginea acestor citate, cert e c` testele s\nt pentru nivel mediu. Probabil c` pentru nivel superior vor copia fragmente direct din c`r]ile publicate de fostul prim-ministru. A[tept`m culegeri cu teste de zoologie, despre animalele de la Cornu, de fizic`, cu probleme despre traiectoria glon]ului ce iese din pu[ca de v\n`toare, [i, evident, de matematic`. Unde, se \n]elege, exerci]iul de nivel maxim va cere s` se afle c\te ou` are Adrian N`stase.

Mo[ Culegeril`

Ies, mist`r Bu[, ail bi d` best prezident `v Rumeinia, `v ol d` taims! Bat f`rghet `baut it! Telmi bet`r hau maci iz ` per `v Levis?... Ies, original uan! ...Hau?! ...End if ai bai ten?

Bine, bine, dom N`stase, de c\[tigat am c\[tigat alegerile, da la noi \n PUR nu prea se simte. Eu cred c` o s` m` mai dau c\[tig`tor cu matale dou`-trei zile pe la prieteni [i pe urm` trec la perdan]i, c` n-a[ vrea s` r`m\n \n afara guvern`rii.

Traian B`sescu verific\nd la telefon, ]ar` cu ]ar`, dac` are fa]` de pre[edinte

Aflat \n pragul divor]ului dintr-o Uniune liber-consim]it` unde a c`lcat principii, a sp`lat imaginea Guvernului [i a g`tit manipul`ri mediatice, Dan Voiculescu este sup`rat c` partenerul de concubinaj politic Adrian N`stase nu [i-a \ndeplinit obliga]iile ce-i revin oric`rui cap activ de familie

MANGLA CUM LAUDE


Alo, domnu Alo, domnu Stolojan? Sigur s\nte]i dumStolojan? Sigur s\nte]i dumneavoastr`? De ce v-am deranjat: e neavoastr`? De ce v-am deranjat: e l\ng` mine unul care fumeaz` trabuce l\ng` mine unul care fumeaz` trabuce scumpe, zice c` nu are nici o preten]ie scumpe, zice c` nu are nici o preten]ie [i are fa]` de boier tr`d`tor. Ce [i are fa]` de boier tr`d`tor. Ce facem, \l urm`m sau nu? facem, \l urm`m sau nu?

academia CA}AVENCU

19

dosarele chi

xXL

Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

Alexandru V`rzaru v` ofer`


secretele descoperite de colegii lui s`pt`m\na asta: 1) fluturii liberali zboar` din trandafir pesedist \n trandafir; 2) masonii Ritului de York din Romnia folosesc c`r`mizi din fosta Securitate; 3) Adrian N`stase a crezut c` iese pre[edinte p\n` \n ultima secundu]`; 4) iar oamenii PSD-ului \ncep s` fug` de pe corabie.

Valeriu Stoica, Theodor Stolojan, Dinu Patriciu [i Andrei Chiliman sau reprezentan]ii celor patru direc]ii din cele dou` \n care vrea s` mearg` PNL-ul

Liberaloizi cu cruci social-democrate \n snge


enatorul PNL Gheorghe Flutur a manifestat o atitudine suspect` de non-combat pe toat` durata campaniei electorale. La o \ntlnire cu Petre Daea, ministrul Agriculturii, organizat` de emisiunea electoral` a postului Realitatea TV, Flutur s-a ferit s`-i fac` [i cel mai mic repro[ sinistrului Agriculturii, cnd avea ocazia s`-l fac` praf din toate pozi]iile. Printre altele, capitolul agricultur` din programul electoral al Alian]ei D.A., al c`rui autor este Flutur, a fost mai slab dect cel al Coali]iei PSD. O serie de exper]i de pe tu[` au tras concluzia c` starea defensiv` a liberalului Flutur se explic` printr-o suspect` disponibilitate de a se preda oricnd adversarilor social-democra]i, \n vederea cro[et`rii unui guvern de coali]ie. Pare-se c` o asemenea disponibilitate a lui Flutur va fi sus]inut` [i de reputa]ia fluturilor de a zbura din floare \n floare. Mai ales spre acele flori despre care se [tie c` sunt garnisite cu ciolane unse din

bel[ug cu nectar. La aceast` dilem` a exper]ilor, legat` de lepidopterul Flutur, nu va putea r`spunde dect viitorul. Pe lng` Flutur, o serie de al]i liberaloizi au stat [i ei cumin]i \n eximbanca lor, pe tot parcursul campaniei electorale, f`r` s` deranjeze Puterea. Din motive care ]in de p`strarea secretului identit`]ii surselor, nu le putem da numele, \ntruct apelativele lor sunt Patriciu, Stoica, Ru[anu, Coifan [i Otiman. O serie de al]i exper]i acrediteaz` ideea c` negocierile secrete dintre PNL [i PSD s-au purtat de cteva luni bune, \ntruct clasa politic` se a[tepta la un scor extrem de strns \ntre alian]` [i coali]ie, rezultat \n urma alegerilor legislative.

M]` neagr`, p[u-p[u, cine-mi este Fane M[u?

scensiunea lui {tefan M[u \ncepe \n anii 70, cnd pup` func]ia de director al Direc]iei rela]ii interna]ionale cu Asia, din Comer]ul Exterior. Direc]ie ce p`storea, prin agen]iile economice ale Romniei, o liot` de ofi]eri de Securitate sub acoperire.

M[u avea grad baban. A[a cum l-a avut [i colegul s`u Ioan Talpo[, directorul Direc]iei Africa. Ambele erau coordonate de adjunctul ministrului Constantin Stanciu, care era [i rezidentul, adic` responsabilul principal al Securit`]ii \n comer]ul exterior, retras din sistem odat` cu fuga Pacepei. Dup` revolu]ie, M[u a fost lansat de Securitate \n lumea marii finan]e autohtone, pe filiera societ`]ii Bartimex; o pseudofantom` format` din crema fostei Securit`]i acoperite \n comer]ul exterior, din care f`cea parte un C. Stancu, fost activist CC al PCR, iar dup` 1990, adjunct al ministrului Comer]ului Exterior; un I. Stanciu, fost adjunct al ministrului Comer]ului Exterior, \nainte de 1990; un Paul Negulescu, actual director [i fost [ef al Controlului Ministerului Comer]ului Exterior, colonel acoperit de Securitate. |mpreun` cu generalul SRI Victor Marcu, fostul adjunct al directorului M`gureanu, M[u \nfiin]eaz` societatea mixt` romno-belgian` Macons & Co [i apare ca sponsor oficial al PSD la alegerile din 2000. |n urm` cu nici trei s`pt`mni, M[u decerneaz`, cu ocazia \mplinirii a cinci ani de existen]` a Ritului de York din Romnia, diplome jubiliare

unor personalit`]i ale vie]ii publice, printre care [i lui S.R. St`nescu. Rangul lui M[u este de |nalt Mare Preot al Supremului Capitul al Arcului Regal din Romnia. Probabil c` un asemenea grad, \n York, corespunde celui de colonel acoperit, \n Securitate. |n aceea[i zi de noiembrie \n care Ro[ca St`nescu era cadorisit cu o diplom` de gipapopa suprem` a capitolului curcubeului arcuit regal romnesc, Cotidianul consemna urm`toarele \n articolul Culisele politice ale afacerii Frontiera: Alte nume vehiculate \n leg`tur` cu afacerea, dar care nu au confirmat implicarea, sunt Ion }iriac, proprietarul b`ncii cu acela[i nume, [i {tefan M[u, fost [ef al Lojei masonice de York.

duit` de rezultatul primului tur [i stupoare nici de exit-pollurile [i rezultatele preliminare de la turul doi. Astfel, dup` ce bugetul pe 2005 a fost \mp`nat cu o sum` considerabil` [i s-a prev`zut o superma[in` [i o cas` cu verdea]` la Snagov (Scrovi[tea nu mai era bun`?!), Bombo s-a g\ndit s` fac` repeti]iile pentru intrarea la palat. A[a c` [i-a trimis iscoadele s` vad` unde ar urma s` aib` loc ceremonia de primire, unde va sta garda de onoare [i unde trebuie s` stea pre[edintele c\nd d` onorul. Nu de alta, dar s` [tie omu c`tre ce stea s` stea cu fa]a c\nd ajunge prezidente... Dac`, \nainte de turul doi, o astfel de ini]iativ` era explicabil`, nu [tiu cum se poate explica faptul c`, [i dup` turul doi, a repetat figura. Mai exact, \nainte de a se da rezultatele finale, oamenii lui N`stase patrulau a doua oar` prin curtea Cotroceniului, s` vad` unde-i sudul [i unde-i garda de onoare. (Nu [tiu ce o fi spus bunicu]a de asemenea vizit`...) Ceea ce demonstreaz` c`, ntotdeauna, speran]a moare ultima, c` N`stase moare, dar nu se pred` ori c` numai boul e consecvent. Biroul de Investiga]ii

Dup` repeti]ii, Adrian N`stase a primit aplauze la scen` \nchis`

Ziua \n care PSD-ul [i-a dat demisia

otrivit unor surse de Cotroan Radu a fost consilier parceni, cu [i f`r` epole]i, N`slamentar [i membru al partase a fost at\t de convins de tidului de guvern`mnt. Cnd a faptul c` va ie[i pre[edinte, \nc\t [i-a preg`tit totul pentru a avea un loc c`ldu] [i confortabil la palat. Convingerea nu i-a fost zguEu s\nt Radu [i Ru[anu / Eu s\nt Radu [i Ru[anu/

descoperit uria[ele jafuri instrumentate de personalul aparatului tehnico-administrativ al Camerei Deputa]ilor, pe care nu le putea acoperi nici o lege, consilierul l-a sesizat pe premierul N`stase: Munca Dumneavoastr`, de a avea o institu]ie bine dotat`, cu un personal onest [i bine preg`tit profesional, a ajuns azi s` pun` \n pericol buna func]ionare a Parlamentului Romniei. |n acest sens, v` precizez c` institu]ia func]ioneaz` ilegal, dup` legi tribale, unde Legea 188/1999 nu a fost aplicat`, fapt ce a compromis autoritatea [i func]ia public`. Cum N`stase nu s-a sinchisit s`-i r`spund`, consilierul Radu [i-a dat demisia din partid, printr-o scrisoare adresat` ministrului Dan Ioan Popescu, fostul pre[edinte al Organiza]iei Municipale Bucure[ti a PSD: Subsemnatul Dan Radu cu domiciliul \n Bucure[ti (...), fost consilier parlamentar, cu respect, \mi prezint demisia din partid. Men]ionez c` nu doresc s` m` fac p`rta[ la corup]ie, jaf [i genocid, situa]ie datorat` lipsei de profesionalism [i moralitate a unor indivizi din structurile de tip securisto-comunist ce au pus st`pnire pe Romnia. Al`turat depun carnetul de partid 06/0244 emis \n data de 24.07.2000 de Organiza]ia sector 6. Cu regret, Dan Radu. Cu bucurie [i sincere felicit`ri pentru acest gest patriotic, unic \n analele haitei de guvern`mnt, Cornel IVANCIUC

Ini]iativa `stora care au \napoiat decora]iile ar trebui s` ne bucure pe to]i. Bun`oar`, eu a[ mai servi \nc` una pentru c` s-a v`zut, nene, am valoare. Cum s` n-am, dac` mi-a decernat-o chiar c\rpa kaghebist`, nea Nelu Cotrocelu, pre[edintele cu dou` mame [i cu aluni]e caracteristice unei anumite rase!

Acum, c\nd se-nchide anu / Preg`tesc Acum, c\nd se-nchide anu/ Preg`tesc ni[te surprize / S` v` scutesc de accize / ni[te surprize/ S` v` scutesc de accize/ Pentru cei ce fac alcool. / Legii s` \i dea ocol / Pentru cei ce fac alcool./ Legii s` \i dea ocol/ TVA le returnez / Mult` [pag` s`-ncasez. / TVA le returnez/ Mult` [pag` s`-ncasez./ C` nu eenici gata anu / Iar eu, Radu, zis Ru[anu, / C` nu nici gata anu/ Iar eu, Radu, zis Ru[anu,/ Nu mai eenici un mister, / Vreau s` fiu la Nu mai nici un mister,/ Vreau s` fiu la minister. / H`i, h```i! minister./ H`i, h```i!

Dup` ce [i-a cump`rat ca nebunu tot felul de diplome [i medalii de pe Internet, Vadim Tudor e fericit c` s-a g`sit un alt nebun care s`-i dea o decora]ie romneasc`, [i \nc` pe gratis

Deloc surprinz`torul Dan Radu Ru[anu de la emisiunea Accize, accize, \n pozi]ia de candidat la Ministerul Return`rilor de Finan]e

20

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

MONDENII VECHI {I NOI

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


mi simt sunetul mugur de fluier`turi
Nicu Covaci, c`petenia trupei Phoenix, a pufnit de vreo 40 de ori [i n-a avut \ncotro, a trebuit s` lase coada jos [i s`-l roage pe Baniciu s` mearg` [i el \n turneu \n Canada, c` altfel organizatorii nu garantau c` v\nd bilete. Spre deosebire de al]i arti[ti care au plecat s` scarmene \n nostalgiile romnilor din str`in`tate, Covaci nu a trimis ]idul`, cum se obi[nuie[te, s` [tie [i produc`torul ce fel de scule vor, ci a anun]at c` va veni el personal la centrul de \nchirieri din Toronto [i va alege tot ce crede de cuviin]`. De-asta se temeau [i organizatorii C\nd s-a v`zut sc`pat \n hala cu scule, Covaci a ales cele mai scumpe accesorii de sunet [i lumini, de impresarul a c`rc`lit pe h\rtie [i-a v`zut c` mai bine-l aducea pe Mick Jagger, c` tot at\ta-l costa. Totu[i, la concert, se auzea ca dracu, de era s`-i fluiere `[tia c` dac` n-ar fi fost Baniciu s` le spele obrazul, ar fi cerut lumea banii-napoi. Impresarul a dat cu [apca de p`m\nt [i-a vrut s` [tie de ce, m`, de ce?! Covaci a g`sit imediat vinovatul, ca \ntotdeauna oricine, \n afar` de el. A c`zut m`g`rea]a pe b`ie]ii de la sunet. |n timpul concertului, Covaci nu se putea \mp`ca defel cu ideea col]uroas` c` vocea lui Mircea Baniciu se aude a[a frumos [i vocea lui se aude a[a ur\t. {i, \nainte de o pies` cu profund fior liric, a m\r\it la sunet: D` vocea mea mai tare!. C\]iva din public le-au [optit b`ie]ilor de la pupitrul tehnic s` fac` ceva [i, dac` tot o dau mai tare, s-o dea [i mai voce, m`-n]elegi O alt` fapt` de vitejie de-a lui Covaci: a sc`pat cu fulgii \ntregi, de[i era s` m`n\nce un tat` de b`taie de la to]i membrii trupei, c` abia dup` ce a decolat avionul spre Canada le-a zis pe c\]i bani c\nt` ei acolo: 2.000 de euro de c`ciul`, \n total (patru spectacole a c\te 500 de euro), de `ia au mai cerut c\te-un whisky de la stewardes`, de draci, c` ce aia a mea, [i la nun]i scoateam mai mult! album a Danielei Gyrfi, c\teva prezent`ri de mod` [i, de ce nu, un concert al lui Bodo, c` n-ar strica, poate, s`-l aplaude cu voio[ie pe \nt\iul ginere al ]`rii...

indexul evenimentelor mondene

De Niro joac` \n Godfucker


Story zice c` Robert de Niro a pus ochii pe Kitty Cepraga (stabilit` acum \n Italia). Ia uite, domle, nu mai poate s` se uite un actor de la Hollywood la o blond` din Romnia f`r` s` fie suspectat c` vrea s`-i dea un rol \ntr-un film porno cu mafio]i.

Povestea porcului [i a curcii


Despre Dana Rogoz, cunoscut` prin anumite cercuri drept Abramburica, am aflat o serie de lucruri care ne pun, la modul serios, pe g\nduri. Mai \nt\i, am aflat din Ciao c` iubitul ei, Radu Silviu Dragomir (regizorul serialului La Bloc, \n care Abramburica joac` rolul Mimi) iese cu ea diminea]a din vil`, o urc` \n Mercedesul clasa C al lui Drago[ Mo[tenescu, o s`rut` prelung de desp`r]ire [i o trimite la munc`. Uau! Apoi, am aflat din Apropo c` Dana Rogoz plimb` un purcelu[ viu pe strad`, \n parc, la TNB, ba chiar \ntr-un studio foto, unde se trage \n poze cu el din toate pozi]iile. Apoi, prin metode specifice, porcu[orul de transform` \ntr-un prin], iar Abramburica este fericit`! Domle, eu vreau s` [tiu ce crede Radu Silviu Dragomir despre porcul `sta. Dac` [tie al cui e, cine e prin]ul, c\]i ani are, ce face cu pielea lui de porc c\nd se leap`d` de ea, respectiv dac` Mo[tenescu are un amestec \n porcul `sta. {i dac`, pe viitor, Abramburica are de g\nd s` joace [i \n Scufi]a ro[ie la Bloc sau numai \n

Pistol cu aer combinat


Cic` a ap`rut un nou cuplu monden: Nana Falemi [i Gina Pistol. Sincer, nu credeam c` Ginu]a mai are timp de fotbali[ti. Ar fi trebuit s` treac` deja la secunzi, maseuri [i pre[edin]i de cluburi cu burt`.

Abramburico, v`d c` postul nostru TV devine din ce \n ce mai subtil... Deci, b` p`pu[`, cum s`-]i zic? Pune-mi [i mie o pil` la [efi, c` tare mi-ar pl`cea s` m` sacrific \n direct la o or` de maxim` audien]` cu to]i maneli[tii lui nea Florin [i vedetele de la Stele verzi la emisiunea Cr`ciunu-i PorcTV!

C`s`torie cu repetir
Mutu vrea s-o cear` din nou de nevast` pe Alexandra. Probabil c`-i trebuie din nou o buc`t`reas` sexy, care s`-i cure]e seringile cu Fairy [i s` spele prafurile de pe gresie.

Recomandarea \n b`rci
Fostul ministru al Turismului, Dan Matei Agathon, s-a \nfiin]at cuminte la lansarea c`r]ii destinate celor care ]in la silueta f`r` b`tr\ne]e [i la burta f`r` celulit`: Fitness cu Radu, ultima colec]ie de exerci]ii de gimnastic` a profesorului de fitness Radu Teodorescu. R`mas f`r` activit`]i \nsemnate [i deraiat pe linie politic` sucombat`, pare-se c` Agathon se bucur` [i el cum poate de evenimentele la care mai poate da nas \n blitz cu presa. |i recomand`m c`lduros [i viitoarea lansare de

Abramburica de La Bloc Taie purcelu-n loc de porc


Hnsel, Gretel [i Mimi Curc`. Pre[edin]ia N`stase n-a mai avut loc. Concertele de slav` nu s-au putut contramanda de la sine \n]eles c` noi vrem s` ne bucur`m. {i ca [i cum, dac` N`stase ptiu, slav` Domnului c` am sc`pat! ar fi ajuns [ef de stat, noi am mai fi avut vlag`, chef [i smanes s` mergem la concert [i s` ne l`s`m auzul g\dilat pl`cut de muzicile invita]ilor pesedi[ti.

Noapte horror, copii!


Oana Z`voranu a declarat pentru Jurnalul na]ional: S\nt at\t de puternic` [i ambi]ioas`, \nc\t simt c` am o for]` extraordinar` [i voi \ncerca s` ajung vedeta cea mai bun` [i cea mai iubit` de oameni. Asta poate peste vreo 20 de ani, c\nd copiii pe care-i sperie ea seara, c\nd \ncepe s` vorbeasc` pe Acas` TV, vor fi deja mari [i nu vor mai crede \n Bau-baul din telenovel`.

Jos Carreras: s` c\nt`m bine!


Convin[i fiind c` vor avea de s`rb`torit o victorie barosan`, Ion Iliescu cel iute la gra]ieri [i Adrian N`stase cel sigur c` va deveni pre[edinte au pus la cale ni[te paranghelii pe m`sura preconizatei bucurii. Pl`tite cu mult timp \naintea marii lor \nfr\ngeri, spectacolele cu Jos Carreras [i Angela Gheorghiu s\nt, de fapt, evenimentele care trebuiau s` sl`veasc` [i s` consfin]easc` \n[urubarea fundurilor pesediste \n jil]urile puterii, pentru \nc` un mandat. A[a se face c`, de[i Traian B`sescu este pre[edintele romnilor [i omul nici usturoi n-a m\ncat, nici gura a Carreras [i Gheorghiu nu-i miroase, presa \mprietenit` cu fosta putere public` [i afi[eaz` machetele de reclam`, pl`tite cu bani grei extra[i din bugetul statului, pentru concertele desf`[urate sub \naltul patronaj al Pre[edin]iei Romniei!!! Inutil s` preciz`m c` [i concertele au fost pl`tite de la buget, adic` din banii no[tri. Ca [i cum, dac` ar fi ie[it din urne N`stase Doamne fere[te! ar fi fost gosteau [i ele se mperecheau r`mneau grele [i dup` o vreme n`[teau ni[te palme siameze [i mai mici cu degete sub]iri care [i ele se mperecheau deveneau grele [i n`[teau amprentele gemene perfect identice cu care ne-am tatuat toate palmele [i toate trupurile pentru a ne recunoa[te chiar [i noaptea. Studen]ii la Litere [i elevii din clasa a dou`[pea s\nt soma]i s` recunoasc` autorul [i s`-l invite la o ciorb` la Carul cu bere. Bursucul gastric

Eu beu pu]in c\te un vin


Pavel Stratan [i-a deschis Stratan Music SRL. O fi vreun nonstop unde la cinci Motorole ai dou` sticle de mp3-uri gratis.

B`i }`nd`ric`, vin vremuri grele pentru noi: intr` Romnia \n UE [i, dac` mai vor `[tia s` ne tund`, nu mai avem unde fugi din ]ar`.

Tricou cu mesaj thailandez


{tire de senza]ie \n Libertatea: Andreea Raicu poart` un tricou ce are inscrip]ionat mesajul Im absofuckinlutly happy. Totu[i, parc` mergea mai bine un tricou ieftin, decoltat [i imprimat cu Alupigus, poate a[a ie[ea [i de un reportaj \n pagina de Utile, servicii.

La concertul lui Carreras de duminic` sear`, \n loja oficial` a Ateneului s-au \nghesuit [i fo[tii, [i actualii, [i viitorii: Iliescu, N`stase, B`sescu, Voiculescu, T`riceanu, Musc`, M`gureanu. To]i au aplaudat cu tr`ire [i sim]ire evolu]ia spaniolului, dar [i pe aceea a fostei iubite a lui Adrian Cioroianu, Alexandra Coman, soprana plecat` la studii \n str`in`tate care \ns` [i-a g`sit timp s` vin` de c\teva ori p\n` acas` la istoricul cel fustangiu, s`-i arate carnetul de note, sutienul [i colec]ia ei de partituri erotice. Veninul [i c\nepa

In Niro Veritas

Ovidiu Lipan [i Nicu Covaci, doi fondatori ai Phoenix-ului, forma]ia care a ren`scut din propria cenu[` numai dup` ce comunismul s-a f`cut scrum
senza]ia c` i-ai deranjat, c` din cauza ta, \n loc s` leneveasc` \n timpul programului, trebuie s` munceasc`. Doar c` nu te \njur` la plecare, pentru c` ai m\ncat \n tura lor! Vreau s` zic c` nu te \njur` cu glas tare, c`ci, printre din]i, s\nt sigur c` o fac. Se vede pe ei c` s\nt angaja]i la stat. |n ciuda revendic`rii fostului proprietar al localului, mo[tenitor al celui care l-a \nfiin]at, Carul cu bere e \n continuare administrat de stat [i asta se simte. {i \nc` ceva important! Dac` merge]i la Carul cu bere, trebuie neap`rat s` ave]i [erve]ele la voi. Pe mas` vi se pune doar un singur [erve]el, [i `la sub chifla de p\ine. {i totu[i, lucruri admirabile se mai \nt\mpl` \nc` \n vechiul local. Luni, pe la pr\nz, a venit la masa mea un cer[etor care mi-a recitat urm`toarele versuri: Eram cum s-ar zice prizonierii unei degeta]ii luxuriante Palmele noastre se mperecheau f`r` nici o sfial` n v`zul tuturor degetele ni se acuplau, f`ceau dragoste [i deveneau grele degete gravide cu amprente bor]oase arcuite care dup` un timp n`[teau ni[te palme mici foarte siameze de culoare roz pe care le ]ineam cu grij` n palmele noastre regulamentare {i palmele cele mici se ndr`-

Localul b`lan
La Carul cu bere, lua]i-l de la stat [i-om mai mere
|ntre un restaurant de stat [i unul privat este o mare diferen]`. {i asta se vede [i f`r` s` intri \n dou` astfel de localuri, ca s` le compari. Ajunge s` iei masa fie [i \ntr-unul singur [i senza]iile contradictorii se amestec`. Sim]i \ntr-o nar` izul fin al unui local boieresc, iar \n cealalt`, concomitent, mirosul l\nced al unei bodegi de stat. Pute]i \ncerca singuri. Merge]i la Carul cu bere din Bucure[ti, un restaurant care nu are nevoie de prezent`ri speciale. Pe de-o parte, te invit` s` intri [i te \mbie s` revii la arhitectura lui frumoas`, mobilierul vechi, mitul lui. Pe de alt` parte, te dau afar` de cum intri chelnerii care te privesc acru, de parc` le-ai f`cut o problem` c` vrei s` le fii client, care apoi te servesc \n dorul lelii, \]i tr\ntesc farfuria pe mas` [i nici m`car nu-]i ureaz` poft` bun`. Ai

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

21

dosarele hardcore
La ce e bun` o manechin` la biroul executiv al omului

V`duva vesel` [i cuibu[orul de nebunii din Canada

Cristian Boureanu + Valentina Pelinel = PNLove


Dup` victoria lui B`sescu, s`geata liberal` a \nregistrat un reviriment evident, prinz\nd mai mult curaj [i o form` ceva mai alungit`, mai apropiat` de realitate. S` lu`m exemplul lui Cristian Boureanu, membru \n Biroul Executiv PNL, un t\n`r \n putere, cu reale aptitudini de lider [i un traiect politic constant, dintre cele mai unse. Dar via]a nu este \ntotdeauna dreapt` cu cei care iau \n piept politica, familia [i, \n general, condi]iile socio-economice ale ]`rii. So]ia domnului Boureanu a plecat pu]in de-acas`, \n compania (se pare, destul de agreabil`) a na[ului de c`s`torie un domn pe nume Sebastian Vl`descu, de o profesie vag`, dar rentabil`: consultant economic. Nasol. Noroc cu victoria lui B`sescu, singura care ne-a mai ridicat [i nou` moralul. {i, mult mai important, noroc c` cel al lui Boureanu era deja ridicat de o domni[oar` pe nume Valentina Pelinel, pe care liberalii care se \mbrac` de la Dior o [tiu de pe coper]ile unor reviste de mod` din str`in`tate. C`ci domni[oara Pelinel nu este orice manechin de r\nd! Nu, ea activeaz` de vreo patru ani \n America, \n industria plin` de neprev`zut a

AndreEA Antonescu [i-a angajat un impresar vitreg


|n ]op`ielile sale transoceanice, AndreEA Antonescu l-a cunoscut pe impresarul canadian de origine, ca s` zic a[a, romn` Carol Szekeresi (foto cu telefon), cel care i-a c`rat \n Canada [i pe Diverti[i, Phoenic[i, Holografi, Andrie[i etc. Dar destinul n-a stat degeaba, cu burta-n sus: \n preumbl`rile lui \ntre Romnia [i Canada, Carol a r`mas \mp`iat c\nd a v`zut-o pe m`mica v`duv` a lu Andreea (foto cu pampon). Uaaaau! Pas`mite era femeia pe care o a[teptase toat` via]a. M` rog, [i ca s` nu a[tepte degeaba cu marfa-n soare, s-a mai \nsurat de dou` ori \ntre timp. Cu Mariana e c`s`torit [i-acum, stau \n aceea[i cas` [i acela[i pat din Toronto. |nsurat fiind, Carol \[i c`uta \ns` alt` nevast`, pe Internet, acum vreo doi ani [i se recomanda drept celibatar onest. Gurile proaste spun c` a[a a cunoscut-o [i pe mama lu Andreea, dar noi nu credem c` o femeie a[a ocupat` st` s` fac` clici pe site-uri de matrimoniale, \n loc s`-[i vad` de gospod`ria d\nsei. Amorul s-a umflat ca o coc`. Iar Carol d` leafa pe telefoane long-distance. Ultimele b\rfe betonate din Toronto e c` impresarul de 48 de ani vrea s-o lase pe consoarta lui [i s-o t`g\r]eze definitiv \n Canada pe mama Andreei Antonescu intitulat` popu-

modeling-ului interna]ional. {i o simpl` c`utare pe Google relev` preocup`ri notabile \n zona celebrit`]ii, precum CelebrityStop Valentina Pelinel Female Celebrity Wallpaper. Sosit` recent \n Romnia, pentru a-[i ridica premiul de Fotomodelul anului 2004, la Bucharest Fashion Week, domni[oara Pelinel s-a familiarizat admirabil cu noile realit`]i politice, aproape de neimaginat acum patru ani. Cele dou` degete fine, schi]\nd cu speran]` semnul victoriei, au \nt\lnit imediat m\na ferm` a liberalului Boureanu. Senza]ia tactil` s-a dovedit pl`cut`, plin` de promisiuni juc`u[e. nt\lnirile au dep`[it orice previziuni electorale. Cristian [i Valentina au ap`rut, ]in\ndu-se de m\n`, la Su-

perlativele VIP [i la concertul lui convingi pe Valentina s` renun]e Jos Carreras de la Bucure[ti. Noi la modeling pentru un post \n Mice s` mai spunem? Bravo, Bou- nisterul Culturii. reanule, ai c\[tigat! Nu-]i mai trebuie dec\t un secretariat de stat la Bucharest guvern [i un Rolls-Royce ca s-o Fashion Cheek

lar, \n anturajul Marianei Szekeresi, sp`rg`toare de case. {i \nc` ceva: doamn` Antonescu, dac` totu[i l-a]i \nt\lnit pe Internet, unu: [tia]i c` e \nsurat [i c` nevast`-sa cotrob`ie deja dup` vitriol? {i doi: da]i-ne, doamn`, [i nou` site-ul `la de prietenii, c` multe femei de-ale noastre ar vrea s` cunoasc` asemenea personalit`]i marcante ale diasporei, care intr` pe chat dup` ce adoarme nevasta. Ne da]i sau nu ne da]i?

Las`-m`, papa, la mama

22

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Mozilla Firefox noul Big Browser


Prima dat` c\nd am folosit Mozilla Firefox ca alternativ` la obositul `la de Internet Explorer al lui Microsoft a fost atunci c\nd am primit invita]ie la un cont pe Gmail, iar IE (versiunea 5.0 pe care o aveam eu pe Windows 2000) nu era recunoscut` de Gmail. De-atunci nu m-am mai desp`r]it de acest browser care s-a dovedit a fi cel mai rapid, mai sigur [i mai u[or de configurat dintre toate celelalte browsere pe care le-am \nt\lnit p\n` acum (exist` totu[i o excep]ie Opera, a se vedea link-ul de la finalul articolului). Mozilla Firefox este produsul comunit`]ii open-source [i, ca urmare, are avantajul c` este gratis. Din acela[i motiv, ca toate celelalte produse opensource (adic` cu codul surs` la liber), Firefox este \n mod continuu modificat [i \mbun`t`]it de c`tre utilizatorii din \ntreaga lume. Pe Internet ave]i la dispozi]ie o gr`mad` de extensii pentru care pur [i simplu o s-o iubi]i pe Mozilla FF (cel mai utilizat este Adblock, cu care pute]i \nchide pentru totdeauna gura celor care v` umplu cu reclame paginile web preferate). Ca s` v` da]i seama c\t de iubit este noul browser, am s` v` relatez o \nt\mplare care a circulat pe toate agen]iile de [tiri \n urm` cu o lun`. Pe 9 noiembrie, fondatorii Mozilla Firefox au s`rb`torit venirea pe lume a versiunii 1.0, moment pe care au vrut s`-l marcheze cum se cuvine: publicarea unei pagini \ntregi de publicitate \n prestigiosul The New York Times. Pentru asta au demarat o campanie fundrising de 10 zile cu scopul de a str\nge 75.000 $ din dona]iile user-ilor. (Asta ca s` [ti]i [i voi c\t cost` o pagin` de reclam` \ntr-un ziar serios.) Surpriza a venit dup` primele trei zile, c\nd au observat c` s-au str\ns deja 100.000 $. Campania a continuat, iar la sf\r[itul celor 10 zile suma adunat` se ridica la un sfert de milion de dolari. Reclama trebuie s` apar` zilele acestea, p\n` la Cr`ciun, [i ea va con]ine numele tuturor celor care au sus]inut financiar lansarea noului soft (mmm... dar avem [i

s Domnule N`stase, nu e drept ce vi se \ntmpl`, pe cuvntul meu de om [i de onoare. Nu merita]i s` pierde]i frumuse]e de alegeri, e inuman s` nu mai ave]i putere, e \mpotriva naturii s` nu v` mai asculte nimeni [i e o adev`rat` crim` s` nu mai ap`re]i a[a des la TV. Dar s` [ti]i c` eu m-am gndit cum pute]i s` atrage]i din nou aten]ia asupra domniei voastre: merge]i pe Internet la www.planetchristmas.us [i \nv`]a]i cum s` v` decora]i casele (inclusiv aia mai discret` de la M`gura Z`rne[ti) cu lumini de Cr`ciun, astfel \nct s` se vad` de pe Lun`. Cu pu]in noroc, ve]i fi contactat de extratere[tri [i poate \i convinge]i pe ei s` le deveni]i pre[edinte. s Domnule Cozma, domnule Miron Cozma adic`, m` scuza]i c` sunt emo]ionat, n-am mai vorbit de mult cu un prin]. Am auzit c` nu se mai liciteaz` pentru interviu cu dumneavoastr` [i voiam s` v` \ntreb [i eu cteva lucruri. 1) De ce v` plimba]i cu un Matiz? Nu e cam mic pentru un om mare ca dumneavoastr`? 2) A]i mai scris ceva poezele pentru Marinela? Cum sta]i cu dragostea? 3) La ce facultate era Mihai T`n`sescu atunci cnd l-au b`tut colegii dumneavoastr` de la Petro[ani? 4) {ti]i c` mai exist` indivizi care, ca [i dumneavoastr`, se cred salvatorii omenirii la www.chrisroller.com [i www.inricristo.org.br/pg.ingles.html? s Am pentru fanii mei care m` cunoa[te [i cite[te o adres` lung` [i un text scurt care s` o \nso]easc`. Adresa este www.laist.com/

archives/2004/12/14/laists_you_left_a_note_on_my_car_ happy_holiday_edition.php, iar textule]ul care s` o \nso]easc`


este acesta: ni[te tipi din Los Angeles [i-au parcat aiurea ma[ina prin ora[ doar ca s` vad` ce note de protest sau bile]ele pline de ur` g`sesc la ma[in`. Desigur, experimentul lor se poate \ncerca [i la Bucure[ti, unde ar fi considerat un fel de sport extrem cu \njur`turi [i ro, la sec]iunea Software/Fire- noroi aruncat peste ma[in`. fox 1.0. s Gata. Dac` pn` acum puteai zbura doar dac` aveai aripi, dac` luai ni[te substan]iriace interzise sau dac` luai avionul pn` la Timi[oara, Hacker, poli]ist texan de vreo 2 s`pt`mni se poate zbura cu ma[ina personal`. Desigur, nu danielgoace@catavencu.ro oriunde, ci numai \n Fran]a, pe viaductul Millau, u[or de admirat \n poze pe Internet la www.viaducdemillau.com.

de-aici, din Romnia). Bine\n]eles c` Mozilla Firefox are [i el (hai s` consider`m totu[i c` ar fi un el) problemele lui. Pentru mai multe informa]ii exist` un thread \ntreg pe forumul computergames.

Net plus ultra

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

23

single player \mpotriva tuturor: Make love not Warrior!


Da, [tiu, o s` moar` de ciud` colegul C`t`lin Matei, cel care a scris prima cronic` la Prince of Persia. Nici n-a ap`rut bine POP2: Warrior Within (Ubisoft) [i eu deja \l joc. Story. Cam tot pe-acolo: la c\]iva ani dup` ce a ie[it cu bine din Sands of Time, Prin]ul nostru \[i d` seama c` nu s-a \ntors la Babylon de unul singur. Pas`mite joaca aia a lui, \nainte [i-napoi prin timp, l-a trezit din hibernare pe Dahaka, \ns`[i Soarta \ncarnat`, care acum \l v\neaz` pentru c` i-a dat peste cap programul de somn. Nu [tiu cum o s` se descurce b`iatul cu Dahaka `la, da mi-e destul de clar ce i-a[ face eu supergagicii care apare \n joc undeva pe la \nceput brunet`, cu picioarele lungi [i \mbr`cat` cam ca prin]esa Xena dup` ce a ie[it de sub du[. Cum ce i-a[ face? O captur` cu Irfan View, ce credea]i, obr`znic`turilor! Grafica. Din punct de vedere gra- tatea secven]elor in-game se aprofic, POP2 arat` excelent (\n func]ie pie foarte mult de grafica movie-uri[i de placa video). Realismul [i cali- lor dintre niveluri, ceea ce, trebuie s` recunoa[tem, nu am v`zut la multe jocuri. Ubisoft a reu[it s` r`stoarne mitul potrivit c`ruia un joc f`cut pentru consol` arat` execrabil portat pe PC. Gameplay. Mai [ti]i b`t`ile din prima parte? Spectaculoase, nu zic, dar extrem de plictisitoare dup` ce \nv`]ai acelea[i dou`-trei mi[c`ri. |n episodul al doilea, produc`torii au implementat Free Form Fighting System, datorit` c`ruia cu acela[i num`r de taste po]i s` execu]i de zece ori mai multe mi[c`ri (combo-uri): po]i s` apuci adversarul, s`-l folose[ti ca scut, s` te urci pe el [i s`-i retezi capul din aer, s` ]ii c\te o arm` \n fiecare m\n`, s` o arunci pe una pe post de proiectil, s` furi sabia inamicului \n caz c` tu nu ai vreuna etc.

hard de ner`bdare
Bill Gates nu ne las` \n patch
Din seria Patch-uri care repar` alte patch-uri, joia trecut` Microsoft a lansat un patch care repar` un bug r`mas nerezolvat de Service Pack 2 pentru Windows XP. Bug-ul respectiv este de fapt un security hole \n firewall-ul sistemului care \i afecteaz` pe cei care se conecteaz` la Internet prin dial-up [i au dat share la ni[te files ori la vreo imprimant` \n re]eaua local` (LAN). Asta ca s` se dovedeasc` \nc` o dat` veridicitatea expresiei populare: Share [i ]i se va lua!.

Torrent or not to rent


Sunet. Sunetele ambientale s\nt OK, \ns` soundtrack-ul realmente m-a pus \n cor. Dac` ar fi s`-l \ntreb tot pe colegul C`t`lin Matei, expertul nostru \n zgomote, muzica din POP2 s-ar \ncadra la genul manea pe ritm de heavy-metal ar`besc. Neajunsuri. Ca la majoritatea tipurilor `stora de action-adventure, sistemul de control al camerei reu[e[te s` te scoat` din min]i. Cum dai peste un culoar mai \ngust, cum ai fe[telit-o definitiv cu camera din third person view. De asemenea, m-a secat din nou sistemul de salvare nu c\nd vrei tu, ci c\nd vor ei (save-pointuri). La fel p`strarea puzzle-urilor gen Hercules: stai [i te ui]i c\te o juma de or` la ni[te pietroaie \ntreb\ndu-te cum \]i rupi g\tul mai bine, dac` te ca]eri pe perete sau dac` mergi \n m\ini pe buza pr`pastiei. Bonux Persan
S\nte]i utilizatori de BitTorrent, eDonkey, DC++, Kazaa sau orice alt program \n sistem peer to peer (P2P)? Ei, nu?! Pe cine \ncerca]i s` duce]i? Crede]i c` dac` i-a]i dat run in background sau hide from start-up applications nu se prinde nimeni de la departamentul IT c` desc`rca]i filme la greu, v`z\nd cum li se \ngusteaz` banda? S`pt`m\na trecut`, poli]ia finlandez` a f`cut un raid la firma care administra un site de download tip BitTorrent \n urma c`ruia au fost arestate 34 de persoane. Poli]ia a avut sprijinul Interpolului [i aten]ie prin ce provider ie[i]i pe Internet! al Elisa, un ISP local.

Uniunea USB+PUR
Compania Lexar Media a lansat un USB (Universal Serial Bus) flash drive de m`rimea unei monede. Deviceul care se potrive[te \n orice USB standard socket A are m`surile ideale 31-12-4,5 (adic` 31 mm \n lungime, 12 mm l`]ime [i 4,5 mm \n`l]ime) [i ar face s` crape de invidie p\n` [i grupul manechinelor care beau numai ap` plat` cu l`m\ie.

Game Ovar

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

25

s`pt`m\na str`inilor
q O [tire senza]ional` ne vine din zona Germaniei. Se pare c` fostul lider etern al na]iei iubitoare [i f`c`toare de wur[ti, mer]ane [i autostr`zi f`r` limite de vitez`, Adolf Hitler, a fost un mare fan al lui Mickey Mouse. Cel pu]in a[a declar` fiul arhitectului-[ef al Fhrer-ului. M`car a[a se explic` cine era strategul lui Hitler. Au dreptate CNA-i[tii mapamondului c\nd zic c` desenele animate con]in prea mult` violen]`. Bine c` nu existau pe-atunci desenele animate din ziua de azi, c` nici }estoasele Ninja nu l-ar mai fi oprit pe diliu. q n Rio de Janeiro, Mo[ii Cr`ciun s-au reprofilat. Cel pu]in doi dintre ei s-au s`turat de clasica ndatorire. Astfel, noua interpretare a celui mai darnic om de pe planet` ([i nu vorbesc de Maica Tereza) este aceea de trafican]i de droguri. Ace[tia, deghiza]i n Mo[ Cr`ciun, f`ceau trafic cu mici pungu]e cu marijuana n form` de cadouri simbolice. Acum, vin [i eu [i v` ntreb: era ofert` special` [i le d`deau pe gratis? C` altfel nu prea v`d cum nu ar s`ri la ochi un om care se t\rguie[te cu Mo[ Cr`ciun rug\ndu-l s` nu l lase f`r` doz` fiindc` nu mai are bani. |n fine, am impresia c` \n Brazilia e la mod`, de s`rb`tori, c\ntecelul Ven`, ven`, Mo[ Cr`ciun, [i ne-aduce tot

Sup`rat ca primarul pe stat

Peste [oareci a dat setea de cultur`


Un grup de agricultori de la grani]a cu Bulgaria, cititori de Academia Ca]avensk`t`, ne-au sesizat [i pe noi \mpreun` cu celelalte agen]ii de [tiri c` mii de [oareci le-au invadat culturile de gr\u. Noi \i rug`m mai \nt\i s` verifice, fiind \n ajun de sfintele S`rb`tori, dac` nu cumva este vorba de mii de [orici. Sau de [oarecii de bibliotec` care au dat iama \n cultur`. Oricum, chiar dac` avertismentul agricultorilor este adev`rat, nu cred c` e cazul s` ne temem. Dac` nu se preg`tesc din timp, cum vre]i ca nevinovatele roz`toare s` ajung` la anul, prin pachetele de biscui]i, rafturile cu parizer sau prin sticlele de vin de pe masa romnului?

Iat`, c\nd credeam c` \n ora[ul H\r[ova nu s-a mai \nt\mplat nimic deosebit de la plecarea c`tre Bucure[ti a redactorului nostru [ef (tr`i]i, c\nd mai veni]i pe la noi prin redac]ie?), s-a \nt\mplat ceva: primarul de acolo a dat cu basca de p`m\nt [i a emis un comunicat. Comunicat referitor la expresia A semnat ca primarul! [i nes`buin]a unui prim-ministru () Considernd dezonorant`, pentru oricare primar, folosirea expresiei A semnat ca primarul!, n cazul contrasemn`rii de c`tre Prim-Ministrul Adrian N`stase a Decretului Preziden]ial semnat de Ion Iliescu privind eliberarea lui Miron Cozma, n numele tuturor primarilor competen]i, one[ti [i res-

ponsabili din Romnia, solicit toturor jurnali[tilor s` renun]e la aceast` expresie, atunci cnd fac referire la penibila gaf` (sau, de ce nu, ncercarea de subminare reciproc`) a lui Ion Iliescu [i Adrian N`stase. Eventual, propun folosirea expresiei A semnat ca N`stase! Acuma, ce s` mai zicem [i noi Dup` ini]iativa primarului de la H\r[ova, n-ar fi de mirare s` ni se umple mail-urile [i cutia po[tal` cu comunicate [i proteste de la al]ii care s-au sim]it jigni]i. G\ndi]i-v` numai la vorbe precum s-a gr`bit ca fata la m`riti[, s-a sup`rat ca v`carul pe sat, afar`-i vopsit gardu, \n`untru-i leopardu sau se uit` ca vi]elul la poarta nou`. Primar TV

Tom [i Geril`

ce-i bun!. q Un grup de turi[ti olandezi afla]i n excursie n mun]ii Anzi din Chile s-au pierdut [i au crezut c` incidentul `sta face parte din tur. Dup` ce ghidul le-a spus c` s-au pierdut, cei 17 b`rba]i [i femei au insistat c` e, de fapt, o glum` care face parte din traseul turistic. G`si]i dup` 24 de ore, cu un u[or grad de deshidratare, olandezilor tot nu le-a venit s` crea-

d` c` nu e o surpriz` din partea agen]iei de turism. P`i, s` vin` [i la noi pro[ti, pardon, turi[ti din `[tia, c` aici m\ncarea proast`, hotelul d`r`p`nat, prosopul murdar, h\rtia igienic` folosit` [i traseul marcat doar pe jum`tate chiar s\nt o surpriz` din partea agen]iei de turism. AgenCIA de pres`

M` numesc Marius Bor]ea [i luni, 20 decembrie, pe sear`, am primit primul SMS cu urare de s`rb`tori: Sfintele s`rb`tori ale Cr`ciunului cu s`n`tate [i bucurii. Benone. Mul]umesc, nea Beni, asemeni [i dumitale, s`-]i dea numai c`ldura sufletelor s` ne \nso]easc`, fie ca pacea s` ne aduc`. Iat` Anul Nou! |n]eleg c` s-a f`cut [i anul `sta vinul la Siriu. A[tept dovada aici, \mpreun` cu nea Virgil.

26

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

hahalera 45

g r`tar 2004
Nashpa Turizm prezint` opera]iunea:

Integrarea \n UE [i \n NASO
latorul meu. Asta nu l-a deranjat c\tu[i de pu]in pe nenea de la camping. Din momentul acela am devenit [i mai eurosceptic. Iar acesta era doar \nceputul. Eu de obicei luam masa pe teras`, adic` \n picioare \n fa]a portbagajului. Cafeaua o beam lini[tit \n sufragerie, adic` pe scaunele din fa]` ale ma[inii. Resturile le aruncam \n buc`t`rie. Nu m` \ntreba]i unde era buc`t`ria. Pot doar s` v` spun c` la plecare ma[ina s-a urnit foarte greu peste mald`rul de gunoaie de sub ea. Pe durata \ntregii c`l`torii am ]inut s` \nnoptez doar la campinguri apar]in\nd aceleia[i re]ele. Ambi]ia asta m-a costat vreo dou` plinuri de benzin` consumate \n c`ut`ri [i foarte mult timp. Rezultatul era \ns` pe m`sur`: la zece nop]i dormite la ei, a 11-a era gratis. Pentru aceast` ultim` noapte de plat`, prim` noapte de gratis am b`tut vreo 70 de km. La unu noaptea, chiaun de oboseal`, tr\ntesc, plin de satisfac]ie, pe tejghea documentele care-mi d`deau dreptul la moac`. Italianul r\nje[te la mine [i-mi spune c` nu se pot face caz`ri dec\t p\n` la ora 9. Dup` 30 de minute de ceart` (din care 29 de minute au fost \njur`turi ale mele \n romne[te), macaronarul se hot`r`[te s` fac` un rabat de dragul suedezilor care f`cuser` coad` \n spatele meu. Pentru mine \ns` nu era valabil, fiindc` regulamentul lui interior suna cam a[a: v` d`m o noapte gratis, a[a cum am zis, dar numai dac` mai cump`ra]i \nc` o noapte. Dup` \nc` vreo c\teva scuze penibile, omul m` roag` s`-mi scot ma[ina afar` din curtea lui pentru c` altfel cheam` Caterpillarul [i mi-o face fier vechi. Eu m` g\ndesc c` am timp s` fug cu ma[ina dac` v`d c` b`iatul chiar dispune de utilaj [i m` ]in tare. B`i, [i odat` \l v`d pe-`sta c` \nchide poarta \n spatele meu [i se ridic` hot`r\t de pe scaun. Hopa!? La asta nu m` g\ndisem. M` albesc, dar \ncerc s` joc \n continuare cartea blufului. Dup` cinci pa[i hot`r\]i, papagalul se \ntoarce spre mine s` m` mai \ntrebe odat`. Moment psihologic al meciului! |ntr-o secund` s\nt din nou pe cai. E clar c` faza cu utilajul era vr`jeal`. De-aici \ncolo totul este t`cere, adic` scandal previzibil. A[a c` \n \ncheiere nu pot dec\t s` reiau \ndemnul din titlu, dar, de data aceasta, cu o tent` mult mai belicoas`.

Romni, distruge]i Italia!


Cobor de pe feribotul cu naveti[ti magrebieni de Grecia la Bari. Bine c` n-au oprit vaporul \n mijlocul Adriaticii, s`-i dea jos pe albanezii f`r` bilet. O gr`mad` de binevoitori m` sf`tuiser`: Cum pui roata ma[inii pe p`m\nt italian, o iei spre nord, mergi c\t po]i [i unde ai obosit, acolo te opre[ti. Voiam s` \nnoptez la Napoli, dar am \n]eles c` \n Napoli ajungi cu ma[ina personal` [i pleci cu trenul. C-a[a-i \n sud. Nici nu cobor\sem bine [i pierdusem deja ceva: o or` (fiindc` mergeam spre apus). Prima destina]ie: Roma. Cic` toate drumurile duc la Roma. Pe dracu, frate! M-am \ncurcat pe ma]ele alea de autostr`zi de mi-a venit acru. Dac` ratezi o ie[ire mai mergi 50 de km dus, \nc` 50 \ntors, ca s` fii mai atent alt`dat`. B`ga-mi-a[ picioarele \n catedralele voastre! Sute de ani am fost scutul Europei \n fa]a turcilor, timp \n care voi v` construia]i autostr`zile astea alambicate! |n campingul roman \l \ntreb de zece ori pe responsabilul de la cazare dac` pot s`-mi las la \nc`rcat acumulatorul la prizele comune. Enervat [i tracasat, omul m` lini[te[te spun\ndu-mi c` aici nu e gol`nia de la mine de acas`. A doua zi am constatat c` cineva acumulase peste noapte [i acumu-

Euronas e o crciumioar` mic`, pe DN1, \ntre Azuga [i Predeal. Este, s` zicem a[a, unul dintre primele semne c` ne apropiem, cam \n zig-zag, e drept,

dar cu nasul sus, de intrarea \n Europa. N-avem de ce s` ne temem: c\nd vom ajunge la intrarea Europei, \i vom surprinde pl`cut. Ei ne cred ni[te maimu]oi

cu fundul gol [i ro[u, pe c\nd noi, iat`, am urcat pe scara evolu]iei h`t, p\n` la nivelul de primate cu nasul ro[u. Nara Oa[ului

Drama indienilor cu c\ini lega]i la roata fabricii


O firm` specializat` n eliminarea c`]eilor [i-a g`sit un client gras n persoana unui director indian de la Ispat-Sidex care a fost l`trat [i mu[cat de un cine maidanez n timp ce umbla cu treab` prin incinta combinatului siderurgic. Imediat, indianul a luat m`sura extermin`rii tuturor maidanezilor care bntuie aiurea-n tramvai pe la el prin firm`, f`r` s` plimbe m`car o ]eav`-n bot de la o sec]ie la alta. Acum, noi nu c-am simpatiza cu maidanezii, dar nici cu indianul nu ]inem. Gndi]i-v`, orict de inteligen]i ar fi cinii, n-au ajuns nc` s` fac` distinc]ii att de subtile ntre oameni. De unde s` fac` ei, ni[te bie]i maidanezi, deosebirea \ntre indienii care produc tabl` [i mai vechii indieni care caut` fier vechi prin curtea combinatului? P\ine pe latr`

C`pitanul Nema

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

27

panoul publicitar de onoare

Alian]a D.A. a avut baterii mai bune

condica de sugestii [i reclame


C\nd pussy nu-i acas`, te joci cu mouse-ul pe mas`

comunicare pe care
S`rb`tori ferici]i!

S\nt produse care nu au nevoie de nici o reclam` pentru a st\rni aten]ia, cel pu]in a b`rba]ilor. Din r\ndul acestor produse care ies s` se lupte pe pia]` f`r` nici o arm` de comunicare, cu pieptul dezvelit \n b`taia privirilor [i a click-ului, v` prezent`m ast`zi o prim` categorie. Apari]ia mouse-pad-ului tip Pamela AnIa s` vedem dac` v` prinde]i: n celebrele clipuri la bateriile Duracell, iepura[ul cu tricou portocaliu e neobosit, bate tot [i zmbe[te mereu vesel. Adversarul lui, iepura[ul cu tricou albastru, are un rnjet r`u, se poart` meschin, tri[eaz` [i, pe final, pierde la musta]`. Aproape la 2% musta]`. V` sun` a ceva cunoscut, cumva? Ca s` o spunem pe [leau, ce se ntmpl` n clip seam`n` la culme cu istoria de la alegerile preziden]iale din Romnia. Clipul rula pe televiziuni de mult, de cnd cei din Alian]` nc` nici nu se gndiser` s` arboreze steagul portocaliu [i de aceea mai mult dect o coinciden]` nu poate fi. Dar coinciden]a ar fi fost perfect` dac` iepura[ul portocaliu avea [i o me[` de p`r peste o chelie. Sau m`car un tatuaj pe piept cu o iepuroaic` mbr`]i[nd o ancor`. Iepura[ul Puradell

derson cu siguran]` va revolu]iona industria calculatoarelor, mai ceva dec\t a f`cut-o Bill Gates. Pentru utilizatorii unui astfel de mouse-pad, pentru a le satisface nevoia, se vor inventa calculatoarele dotate cu dou` mouse-uri, astfel \nc\t ambele m\ini s` poat` fi folosite \n timpul lucrului. Spamela Anderson

Iarba verde de la mas`

Pe toate posturile TV se simte c` se apropie Cr`ciunul. C\rnatul, sarmaua [i [oriciul, c`ci la ele ne referim, s\nt vedete TV pe la toate emisiunile. Dar dup` at\ta c`rn`raie \nghi]it` \n sec, vine un binemeritat desert televizat, spotul publicitar pentru 7 Days Swiss Rolls. Ca s` ne fac` s` saliv`m la maximum, se arat` \n spot cum se face rulada respectiv`. Peste o cascad` unduioas` de ciocolat` pic` o c`p[un` apetisant`, proasp`t`. At\t de proasp`t` c` pare chiar atunci rupt` din tuf`, iar pa-

tiserul a fost a[a de gr`bit c` nici nu a mai avut timp s`-i rup` frunzuli]a [i a tuflit-o cu tot cu ea \n marea de ciocolat`, cum se vede [i din imaginea al`turat`. Dup` ce consumatorul se va obi[nui s` rumege frunzuli]ele din rulada 7 Days, a[tept`m \nspre prim`var` produse mai de sezon, cu c`utare mare la romni: ciocolata cu l`ptuci [i lobod`, dropsurile cu gust de urzic`, prezervativul cu arom` de [tevie. P`trunjelly Mania

abera]ia de libertate
}ine]i ap.! Me, Tarzan, you, z`p`cita
{tiu foarte bine cum e s` fii z`p`cit. {i eu s\nt. De-asta, pot s` aplic cu succes experien]a mea de z`p`cit \n via]` pentru a v` povesti cum e z`p`ceala \n sex \n cazul acestei prostituate. {i anume, z`p`ceala \n sex pl`tit se poate descrie \ntr-o singur` propozi]ie: s` ui]i ce anume voia clientul de la m\n` p\n la gur`. Os de generos

Sal! Eu [i M., so]. mea, s. ff. interes. de of. dvs. de ap. \n Buc., unde Traian B`s. l-a b`t. pe Adrian N`s.! Uite, chiar ac. ne-am urc. \n auto [i am plec. spre dvs.! Nu, nu-mi spun., v` rog, nici unde, c\t, cum! V` g`s. eu la un mom. dat... O sing. probl. a[ av. Sper c` am \n]el. noi bine: este vb. de ap. de loc., nu de ap. min. acid. sau de ap. min. plat., n.? Emil Bloc

Ca de obicei, n preajma s`rb`torilor, oamenii devin mai buni. Mai buni consumatori. Ei ar trebui s` fie [i mai ferici]i c` pot s` bage n ei mpreun` cu cei dragi, s` stea la cozi prin supermarket-uri, al`turi de to]i oamenii minuna]i care se calc` n picioare [i se strivesc cre[tine[te, pentru a s`rb`tori n lini[te Na[terea Mntuitorului. Lumea mezelurilor, a uleiului, a dulciurilor [i a preparatelor electrocasnice se nsufle]e[te cu noi [i noi provoc`ri pentru cei care se ntreab` dac` or fi normali la cap cnd deschid televizorul. ntrebarea este: ce po]i s` n]elegi atunci cnd nu po]i s` n]elegi nimic? Obsesia major` a perioadei este apelul la tradi]ie, la orgiile intime, desf`[urate n cadrul str`mo[esc al familiei cu multe guri de hr`nit. Colind`tori idilici sau de cartier ne cnt` colinde la cap`tul c`rora se afl` ntotdeauna ceva unsuros fie salam, fie ulei. Pe acest alunecu[ se duce dracului, la vale, tot ce a mai r`mas neatins de ur`rile celor c`rora le d`m, oricum le d`m. O marc` de ulei ne ndeamn` s` s`rb`torim romne[te. Adic`, s` punem ulei mult peste toate alea [i s` tragem tare cu pr`jeala, sosurile [i gr`simile sfinte nou`. n fond, acest ndemn la respectarea tradi]iei este ct se poate de decent n fa]a copiilor care-l ntreab` pe Mo[ Cr`ciun, cu un firesc care ridic` p`rul pe tine, dac` le-a adus nu [tiu ce marc` trist` de ciocolat`. Mai mult, ntr-un panou stradal, ei l [i leag` de scaun pe nenorocit, ca s` scoat` ciocolata din sacul lui. Acum, l`snd spiridu[ii la o parte, l`snd [i triste]ile cu ]`rani autentici, m` bucur c` n tot acest dezm`] exist` [i un reper. Anume, asigur`rile de care to]i adep]ii exceselor vor avea nevoie pentru a se bucura mai bine de micile accidente care condimenteaz` petrecerea. De la infarcturi la bu[ituri cu ma[ina, tuturor li se spune: l`sa]i catastrofele s` vin` la mine. {i vedem o gimnast` celebr` care evolueaz` impecabil la toate aparatele, nso]it` de toate aparatele care ne umplu vie]ile. La final, apare sloganul: ntotdeauna nving`toare. El se refer` n primul rnd la gimnast`, iar n rest nu mai conteaz` s` faci acordul cu realitatea, dac` e[ti beat, furat sau accidentat. Singurul spot sincer [i simpatic, ntre attea dr`g`l`[enii scrboase, este unul pentru 6 din 49. O feti]` doarme mpreun` cu ursule]ul. Apare Mo[ Cr`ciun [i i fur` nceti[or ursule]ul. Dup` asta se na[te ntrebarea: ai avut un an greu? Joac` la Loto. Simt c` trebuie s` nchei cu o replic` a unui preot de ]ar` u[or luat. V-a pl`cut slujba? Data viitoare o s-o fac [i mai a dracului! Hai, s`rb`tori ferici]i!

R`zvan EXARHU

28

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

cornu de umbr`

Noua colec]ie de iarn`-iarn` face ravagii printre pensionare


La Cluj, Centrul de Consultan]` [i Dezvoltare Uman` Andromeda a organizat la Casa de Cultur` a Studen]ilor o parad` de mod` n care manechinele au fost pensionari. Printre lucr`rile prezentate s-au remarcat n mod deosebit deux-pices-ul c`ptu[it cu capot de iarn` la care se poate ata[a un deosebit guler de plapum` [i taiorul matlasat termorezistent cu sistem etan[ de nchidere, sistem nasturi pn`-n gt. Extrem de aplaudat` a fost [i colec]ia de lenjerie intim` din ln` care, chiar dac` mai zgrie prin p`r]ile intime, poate aduce importante economii la factura de ntre]inere pe timp de iarn`. La sfr[it, fanii au n`v`lit entuzia[ti pe podium, unde cteva dintre dive, incapabile s` reziste tenta]iei unor bilete de tratament la b`i, au c`zut n mrejele unor admiratori nfoca]i.

Carte mar]iale cu scriitori


V` spuneam s`pt`m\na trecut` c` scriitorul Florinel Agafi]ei este tratat cu refuz [i i se fac semne de carte obscene de c`tre toate institu]iile vr\ncene c`rora le-a solicitat s`-i g`zduiasc` lansarea romanului Baronul. Romanul lui Agafi]ei nu are nici o leg`tur` cu baronul provinciei, \ns` institu]iile culturale se tem ca nu cumva intelectul \nt\iului agramat al jude]ului s` se \nt`r\te [i s` le ia la citit contabilitatea primar`. V` prezent`m \n facsimil unul dintre refuzurile primite de Agafi]ei refuzul Ateneului Popular Mr. Gheorghe Pastia. }i se opre[te mintea-n loc [i nu mai [tie \ncotro s-o ia c\nd cite[ti a[a ceva. V` da]i seama ce-ar fi ie[it dac` romanul s-ar mai fi [i referit la Opri[an? Nu c` l-ar fi refuzat cu lansarea, dar l-ar fi obligat pe bietul scriitor s`-i schimbe [i titlul. {i asta chiar ar fi fost o problem`, pentru c` Idiotul e deja luat. Baron Pumnul

Ploaia de stele returnate


Medaliile se \ntorc \mpotriva lui Ion Iliescu ca un bumerang. Sau, dac` nu ca un bumerang, atunci ca o secer`. Sau ca un ciocan. De[i s\nt \n aparen]` cel mai inofensiv lucru at\rnat de Ion Iliescu la g\tul romnilor, dac` facem o compara]ie cu bolovanul, medaliile astea, aruncate \n st\nga [i-n extremadreapt` f`r` discern`m\nt, \l lovesc pe nea Nelu unde-l doare mai tare. |n fund, dar ca un [ut. Iat` o mostr`. Considera]i felicit`rile noastre incluse. Domnule Pre[edinte, Subsemna]ii, fo[ti [i actuali salaria]i ai Europei Libere, am avut onoarea s` primim din partea dumneavoastr` medalii [i diplome pentru serviciile aduse ]`rii, \n perioada comunist`, de la microfonul acelui post de radio. A fost, Domnule Pre[edinte, cum [ti]i, o perioad` neagr`, \n care nimeni dintre cei afla]i \n ]ar` nu era liber s` fac` ceea ce dorea. Nici m`car s` accepte sau nu medalii din partea pre[edintelui de atunci. Nu [tim c\te asemenea medalii a]i fost for]at [i dumneavoastr` s` accepta]i [i nici nu [tim ce a]i f`cut cu ele dup` Revolu]ia din 1989. Una din libert`]ile ce au decurs din aceste evenimente a fost [i aceea ca nimeni s` nu mai fie for]at s` accepte distinc]ii din partea pre[edintelui. Noi le-am primit de bun`voie. {i tot de bun`voie, dar f`r` voie bun`, vi le \napoiem acum. Cunoa[te]i, desigur, motivul, vi l-a explicat laureatul Premiului Nobel, Elie Wiesel. Clubul purt`torilor de distinc]ii de stat ar trebui s` fie [i \n Romnia unul select. Dac` am accepta s` mai facem parte din el, am \nc`lca principiile pentru care am militat la microfoanele Europei Libere, institu]ie insultat` [i denigrat` de Corneliu Vadim Tudor, reprezentant notoriu al xenofobiei [i antisemitismului; am leza adev`rata semnifica]ie a istoriei romnilor, \n ciuda admira]iei fostului senator Gheorghe Buzatu pentru Mare[alul Ion Antonescu. De asemenea, Domnule Pre[edinte, accept\nd s` ne num`r`m printre cei care s-au bucurat de gra]iosul dumneavoastr` gest de reconciliere, am risca s` ne \nvecin`m cu cei recent gra]ia]i de Domnia voastr`. Steaua Romniei f`r` nume

Situa]ia e cam elit`


Alo, domnu Ple[u, domnu Liiceanu, domnu Patapievici, doamn` Maria, \n caz c` nu v-a anun]at nimeni, v` anun] eu acum: vede]i c` v` a[teapt` Gigi s` scoate]i \mpreun` ]ara din fund`tur`. Haide, domle, v` ]ine]i de glume, mai am 20 de texte de predat [i m` deranja]i de la treburi s` v` explic care Gigi? Gigi Becali. L-am auzit eu la OTV c\nd a zis, citez aproximativ, dar re]ine]i ideea: A[tept s` vin` la mine elitele, s` mi se al`ture. Deci duce]i-v` [i, \ntre timp, s` se preg`teasc` Ana Blandiana, Gabriela Adame[teanu, Mircea C`rt`rescu [i Cornel Dinu. Istoria Eliteraturii Romne

Janina Iliescu

Foamea culpa

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

29

r`spunsuri la scrisori
Kiraly Iluska (Cluj): V` mul]umim pentru colajul inspirat [i pentru ur`rile acompaniatoare. Congolezu (Bucure[ti): Dup` cum vezi, po]i s`-]i schimbi pseudonimul lini[tit, nu mai trebuie s` te mu]i n Congo. Cite[te pagina de voturi din acest num`r ca s` vezi [i p`rerile noastre pe tema look-ului lui B`sescu. A (Bucure[ti): Ave]i dreptate n problema pensiilor, e revolt`tor ce se ntmpl`. Adriana de Vi]elito (Bucure[ti): Am re]inut t`ietura din ziarul slovac. E haioas` transcrierea lor, voi pasa cestiunea colegilor mei. D`nu] Todoran (Oradea): Reclama]ia este ntemeiat` [i i-o voi nmna celui care a gre[it. Se ntmpl` astfel de confuzii. A[a cum scrie]i, Oa[ul nu e totuna cu Maramure[ul. {i eu s\nt revoltat cnd spune lumea despre Aradul natal c` ar fi n Banat! L. Gaitan (Suceava): E haioas` povestioara cu c`]elu[a dvs. care latr` la portretele lui N`stase. Se vede c` a avut ceva intui]ie politic` [i a anticipat rezultatele! Maria Burcea (Bucure[ti): Ne bucur` nespus c` reu[im s` v` facem s` v` p`stra]i optimismul [i veselia. Scrisori ca aceasta pe care ne-a]i trimis-o fac mai mult, pentru noi, dect ordinele [i medaliile unei Puteri vremelnice. Ian os Veres s (Timi[oara): Am luat n considera]ie cererea pe care ne-a]i f`cut-o, eu sper ntr-o rezolvare favorabil`. Tauber Ern (B`ile Herculane): Foarte interesant` eticheta trimis`, a ajuns la colegii mei care se ocup` de abera]ii. Liliana Chivulescu (Trgovi[te): Putem g`si n scrisoarea trimis` o explica]ie pentru modul n care a votat Romnia profund`. Ceea ce ne-a]i povestit despre oamenii din jur se vede, din p`cate, la urn`. S` sper`m c` de acum nainte lucrurile vor evolua altfel!

coasa lux S\ni ]inem di neamuri!

Maz`re, un Gic` Contraband`


|ntrebat de un coleg de la Playboy ce fel de trabuc fumeaz`, Radu Maz`re a spus c`, normal, trage numai de-alea de contraband`, din Cuba. Iat`, deci, la ce se referea N`stase \n celebrele stenograme ale PSD ap`rute recent \n pres`: () Miron Mitrea: (...) Pe jude] nu avem probleme, avem probleme \n municipiul Constan]a. (...) N`stase: Adev`rul e c` nici Maz`re [i oamenii lui nu s\nt f`cu]i pentru politic`, s\nt f`cu]i pentru Mitrea: Nu vreau s` comentez asta. N`stase: pentru economie [i pentru contraband`. Ne-au trecut toate apele, am zis c` `[tia de la PSD [tiu unele chestii [i dintr-o clip` \ntr-alta o s`-l aresteze, c` l-au prins cu ceva Ufff A fost nevoie de un interviu din Playboy ca s` ne lini[tim. Uite, f`r` s` vreau \mi aduc aminte acum de emisiunea aia a Martorilor de la Prima TV/Evenimentul zilei, \n care ziceau ni[te prostituate c`, din c\nd \n c\nd, primarul merge la hotel cu c\teva fete deodat`. Oare nu s-or g`si ni[te stenograme de la gargara care iese cu gagicile alea, ca s` l`murim [i problema asta?

O sco]ianc` din Sco]ia [i-a sufocat b`rbatul cu s\nii ei uria[i. Mai multe nu [tim. Deci, ce avem, ca informa]ii, pentru a deslu[i, ca exper]i criminali[ti, acest caz foarte complicat? Deci, c` ea era sco]ianc`. C` era c`s`torit`. |ntrebarea urm`toare pe care trebuie s` [i-o pun` criminalistul este: la ce v\rst` s-o fi c`s`torit p`pu[a? Dar ce hobbyuri avea? Era Scorpion sau Leu? |n ce avea ascendent? |n Taur sau \n Berbec? Dar oare foarte important avea ma[in`? Sau: avea vreo sor`? |i plac manelele? O fi [tiind s` joace [ah? O avea vreo veri[oar` \n Bristol? Cum \l chema pe bunicul ei dinspre mam`? McCoy sau Mc}\]e? Avea permis de conducere [i, dac` da, de c\nd? De dinainte de Revolu]ie sau dup`? De c\te ori mai fac dragoste p`rin]ii ei pe s`pt`m\n`? Tat`l ei are testiculul st\ng mai ridicat dec\t cel drept? A c`l`torit vreodat` \n China? Cu cine voteaz` ]\]oasa? Cu laburi[tii sau cu conservatorii? O fi fericit`? Are chilo]i cu inimioare? asta trebuie s` afl`m neap`rat dac` vrem s` elucid`m crima! Se spal` pe Ioan T. MORAR din]i de trei ori pe zi sau numai dup` mesele principale? |i place

m\ncarea libanez`? O intereseaz` politica interna]ional`? O fi [tiind care a fost penultimul pre[edinte din Guatemala? {tie table? Sfor`ie noaptea? O fi av\nd vreo aluni]` \n zona inghinal`? Deci, cred c` nu mai e

nevoie s` v` spun, e absolut clar: este vinovat` de crim` cu premeditare [i ar trebui s` \nfunde pu[c`ria! {tirile de la ora chici

Cuba [i Campionatul

30

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Adev`ruri care trebuie citite cu cagula pe fa]`
Cnd nu este foarte ocupat, Emil Constantinescu are timp c`c`l`u s`-[i scrie sentin]ele. Penultima oar` ne-a luat maul cu o tetralogie de cteva zeci de kile, intitulat` Timpul d`rm`rii, timpul zidirii. Titlul pare mai degrab` potrivit cu aspira]iile Me[terului Manole dect cu cele ale unui fost buldozerist, care a d`rmat speran]ele unui popor \ntreg, zidite pe veci \n Contractul de 200 de zile cu Romnia. De data asta, Constantinescu \[i ia revan[a [i joac` rolul unui pre[edinte \n r`zboi cu mafia securisto-comunist`. Cel pu]in a[a scrie pe frontispiciul ultimei sale c`r`mizi*. Formatul c`r]ii este de aren` roman`, \n care cruciatul Emil \mparte m`ciuci \n stnga [i-n dreapta. Nu este iertat nimeni, iar Stolojan \n[fac` cu predilec]ie buzdugane \n moalele paginilor 39, 248 [i 250. Pumnalul i-l bag` la 250: Precum Stolojan, nu po]i hot`r\ nici propria ta via]`, darmite cariera. Nu te po]i rupe din sistem nici cnd partea lui murdar` te afund` \n corup]ie. Cu un sadism antic, metamorfozat \n voluptate, Emil \[i pl`te[te poli]ele [i-i execut` cu rnjetul pe buze pe to]i cl`n]`ii care au \ndr`znit s`-l fluiere. Pe Stelian T`nase \l cocoa]` pe culmile tic`lo[iei: |n plin` campanie electoral`, analistul Stelian T`nase blufeaz` sus]innd c` Parteneriatul Strategic Romnia-SUA lansat \n 1997 la Bucure[ti a fost doar un prilej ca Bill Clinton [i Emil Constantinescu s` discute despre metresele lor. Dan Pavel ia un par \n cap la 519: Spectacolul unui Dan Pavel, c`rndu-i umil servieta (la propriu) lui Gigi Becali [i num`rndu-[i \n public banii primi]i pentru a-i explica acestuia cum e cu maieutica lui Socrate, pare un teatru absurd. Dan Pavel a avut tupeul s` publice istoria Conven]iei Democratice, din care Emil a ie[it foarte [ifonat. Rechizitoriul pre[edintelui se termin` cu un comunicat c`tre ]ar`, aflat` \n pragul unei insurec]ii militare: Ultima [ans`: o mi[care popular` de eliberare a Romniei de sub ocupa]ia mafiei securisto-comuniste. Adev`rul despre Romnia este c` ultima [ans` de eliberare a ]`rii de sub mafia x+y a fost irosit` de chiar autorul acestei c`r]oaie complet anacronice. Cornel IVANCIUC
* Emil Constantinescu, Adev`rul despre Romnia (1989-2004), Editura Universalia, 2004, edi]iepilot, exemplar de uz intern, 598 pagini.

2.590 h. rUG`ciuNe-a. DoamnE, aj vrea s-` AM Un soarE nu mai almeu ca re s` r` sa r` nu mai c|ND vre-a cURUL MEU!!

Dawson. Secven]ele grandioase de lupt` cu decapit`ri, penetr`ri, eviscer`ri nu lipsesc nici ele, produc`torii folosind efecte speciale gen Gladiatorul [i Troia, \ns` ceva mai updatate, dat fiind avansul tehnologiei. Mie mi-au pl`cut mult panoram`rile gen Teleenciclopedia: de sus, de pe camera montat` pe um`rul [oimului care survoleaz` c\mpul de b`t`lie. Ceea ce lipse[te \ns` s\nt imaginile [ocante viz\nd homosexualitatea lui Alexandru, din cauz` c`rora grecii ar fi amenin]at c` \i dau \n judecat` pe autorii filmului. Mie unuia nu mi s-a p`rut nimic [ocant, [i chiar v` rog s` trece]i cu vederea titlul articolului, pus numai de dragul poantei. Fa]` de secven]ele dure cu mult

pe la spate din Mala educacion al lui Pedro Alpoponar, oliverstonian-ul Alexandru cel Mare este mic copil bisexual. Singura dovad` de homosexualitate explicit` am reg`sit-o pe la sf\r[itul filmului, c\nd, r`nit, Alexandru se hot`r`[te \n sf\r[it s` opreasc` seria cuceririlor [i \i anun]` pe o[tenii s`i cu care ajunsese p\n` la cap`tul lumii: My friends, we are going homo!. Daniel GOACE
* Alexander The Great, regia: Oliver Stone. Cu: Val Kilmer, Angelina Jolie, Colin Farrell, Anthony Hopkins, Christopher Plummer. Premiera pe 15 ianuarie 2005.

rebelle arte C\teva cuvinte despre ceva, un fel de muzeu, care nu exist`
V` jur cu m\na pe buzunarul de la piept, \n care se aflau dou` bilete dus, c` s\mb`t` sear` am vrut s` m` duc la Teatrul Foarte Mic, s` urm`resc cu cea mai mare aten]ie piesa Mady-baby. edu, s` ies de-acolo cu sufletul fie greu, fie u[or, s` m` las \n voia anumitor st`ri, fie \nalte, fie ceva mai joase, s` ajung acas` [i s` scriu o cronic` de teatru, a[a, mai pe l\ng` teatru. Mi-i [i \nchipuiam pe colegii mei Alin, Gabi [i Marius lectur\nd aceast` cronic` [i spun\ndu-mi apoi un singur lucru: Trebuie s` o mai scurtezi!. Din p`cate, s-a \nt\mplat ceva, fiindc` \n ultima vreme se tot \nt\mpl` ceva: nu am mai ajuns la teatru. A fost ceva spontan, c\nd era c\t pe ce s` m` apropii decisiv de col]ul cl`dirii \n care se afl` TFM, a venit la mine un cet`]ean \ntre dou` v\rste, mi-a zis Bun` diminea]a! (era sear`!), a spus c` are s`-mi comunice ceva important, i-am spus c` m` gr`besc, a spus c` nu are nici un rost s` m` gr`besc, i-am dat dreptate, a scos o bucat` de h\rtie [i a \nceput s`-mi citeasc` cu voce sc`zut`, dar clar`: Or fi romnii un popor mic [i nervos, dar au trebuie s` recunoa[tem un suflet mare. Muzeul Sufletelor de Piatr`, cu filiale \n \ntreaga lume, st` m`rturie \n acest sens. Odat` ce ai v`zut un gu, R`zvan Theodorescu, Dinu C. Giurescu sau Dan H`ulic` or fi votat altfel, ct` vreme PSD-ul i-a f`cut oameni, le-a dat func]ii, onoruri [i lefuri! q Nu-l mai socotesc aici pe Adrian P`unescu, pentru care e vital s` ias` partidul cu care se afl` n crd`[ie pentru ca s` o scape pe uciga[a de nevast`-sa de pu[c`rie! q Foarte prost n toat` situa]ia asta a c`zut Zamfir Firu Dumitrescu, omul care se [i v`zuse ministru al Culturii [i, n aceast` calitate, ndatorndu-[i ni[te oameni, a nceput s` mpart` dreg`torii [i pozi]ii prin minister. Ei, dar despre pozi]iile pe care le mparte [i le prefer` domnul Firu ar putea vorbi multe studente de-ale lui, dac` ar prinde curaj! q Pn` se va ntmpla asta, pn` cnd vom avea dezv`luiri, ne-a mai r`mas de gestionat speran]a. A[adar, s` suflet de romn, cu greu \l mai po]i uita. El nu se compar` cu nimic. Un suflet de thailandez, de pild`, pare o glum` nereu[it` [i chiar este o glum` nereu[it`, de tot r\sul pe l\ng` impecabilul suflet de romn, expus \n camera principal` a oric`rui muzeu din lume. Doar sufletul de etiopian se mai apropie c\t de c\t de amplitudinea [i str`lucirea sufletului de romn. Se apropie, dar niciodat` nu ajunge s` fie. Romnii au o expresie aproape intraductibil`: a-[i trage sufletul. Poate n-o fi cea mai intraductibil` expresie din lume, dar sigur este o expresie care te las` f`r` suflare. Romnii \[i trag cu greu sufletul tocmai pentru c` au un suflet mare. Personal, recunosc c` nu mi-am v`zut niciodat` sufletul, \ns` testamentul meu este clar: dup` moartea mea, care este o chestiune de timp, sufletul meu mare de romn va fi expus \n camera principal` a Muzeului Sufletelor de Piatr` din Bangkok. A[a, s` vad` [i thailandezii diferen]a!. P\n` s` apuc s` zic [i eu ceva, individul [i-a \mp`turit repede h\rtie, a b`gat-o \n buzunar, mi-a spus \nc` o dat` Bun` diminea]a! (era sear`) [i a plecat. Nu \nainte de a-mi spune complice: Ne vedem la muzeu!. Iulian T~NASE

cinem-a p\r\t
Alexander The Gay
Oric\t ar comenta c\rcota[ii (vorbesc aici de cinefilii americani, singurii care au apucat deocamdat` s`-l vad`), Alexander The Great* este un film mare. Un film mare [i \n acela[i timp unul lung, dac` ]inem cont de faptul c` ]ine 3 ore. El spune povestea lui Alexandru Macedon (Colin Farrell), pu[tiul cu orientare sexual` dubioas` care p\n` la v\rsta de 25 de ani deja cucerise 90% din lumea cunoscut` la vremea aceea. Omul care a condus armatele grecilor [i macedonenilor circa 22.000 de mile, \ntr-o campanie de cucerire a estului f`r` precedent, \n care n-a avut nici o \nfr\ngere. Grecul al c`rui imperiu se \ntindea, la cei 32 de ani ai s`i (\n 323 \.H., anul mor]ii), cam pe unde ar fi acum urm`toarele state: Grecia, Albania, Turcia, Bulgaria, Libia, Israel, Iordania, Siria, Liban, Cipru, Irak, Iran, Afganistan, Uzbekistan, Pakistan [i India. |n film ve]i putea admira, recreate \n condi]ii de calculator, vestita Bibliotec` din Alexandria, ora[ul Babylon cu tot cu celebrele sale Gr`dini Suspendate, renumitele Buze Siliconate ale Angelinei Jolie precum [i fascinantele }\]e Naturale ale actri]ei Rosario

show biz da cul]i

Clientelichelismul
q Printre votan]ii tipici ai lui N`stase, printre oameni f`r` [coal`, s`raci, de la ]ar`, asista]i social s-a strecurat cel pu]in un tip instruit, cu o imagine public` aproape bun`, cu jeep [i cu bani buni f`cu]i din semnul crucii. El se nume[te Sorin Dumitrescu [i este om de cultur` [i [ef la funda]ia [i editura Anastasia. Cunoscutul pictor [i vorbitor n public, de[i pozeaz` n semiascet, [i-a f`cut jeep cioplit pe care-l conduce cu mult` smerenie [i ncntare, dup` cum, cu ironie, s-a mai scris n revista noastr`. Ei, bine, Sorin Dumitrescu [i-a m`rturisit public votul [i a motivat c` l-a votat pe N`stase, noul Mecena, pentru c` B`sescu, n calitate de primar al Capitalei, nu i-ar fi dat atelier. {i, pe deasupra, trebuie ad`ugat, e greu de presupus c` B`sescu va da n patima colec]iilor de art`. Deci, nu va cump`ra lucr`ri de la Sorin Dumitrescu! Acum, e dreptul omului s` voteze cum vrea. Poate c` ar fi fost mai bine dac` nu s-ar fi l`udat cu asta, pentru c` lumea n care vrea el s` fie apreciat [i socotit un pictor nepereche a votat altfel. q Trebuie s` fiu drept, nu cred c` Sorin Dumitrescu e singurul om din zona culturii care a votat cu N`stase. Nu cred c` Eugen Simion, Dinu S`raru, F`nu[ Nea-

sper`m c` de acum va disp`rea acest clientelichelism [i c` banii publici nu se vor mai risipi n publicarea unor autori cu mai mult` ambi]ie [i cu mai multe rela]ii dect talent. S` mai sper`m c` poate de acum nu vom mai vedea reviste a[a-zis culturale tip`rite numai din ambi]ia prosteasc` de a ar`ta lumii c` exist` resurse [i oameni dispu[i s` le toace [i s` laude la comand`. {i s` sper`m c` nu-l vom mai vedea la televizor pe R`zvan Theodorescu f`cndu-i pe cona]ionalii lui ni[te cretini [i explicndu-ne ct de geniali s\nt Ion Iliescu [i ga[ca sa! S` sper`m, a[adar, c`, dac` e a[a cum se spune [i speran]a moare ultima, m`car clientelichelismul s` moar` ceva mai devreme! (I. M.)

cartona[ul ro[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

31

mazeta sporturilor

Noiembrie, ultimul blat?

B`i L`c`, io de fapt am intrat \n Senat, c` m-a b`gat odat` Gabi Oprea la o pauz`. Nu era de mine, nenic`. Teren nasol, plin de b`nci de rezerv`, iar pupitrele era prea mici ca s`-mi pot etala toate iconi]ele cu care am fost decorat. loc repaus [i pornim s` ne nu-

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


q Televiziunea lui Gigi B. nu se va numi Steaua TV, ci Becali TV, dup` numele [i asem`narea [efului. Patronul de la Steaua este ac]ionar la Universul TV SRL, cu 90% din ac]iuni. Un SRL de 2 milioane de lei. 10 procente \i apar]in lui Buhoiu Aristid-Gheorghe, cunoscut ca Aristide Buhoiu. Celebru realizator teve de coloratur` incert`, datorat` vopselei de p`r cu o nuan]` destul de ciudat`. Deocamdat`, pe site-ul CNA, Universul nu apare ca de]in`tor de licen]`. Poate [i pentru c`, se pare, Gigi \[i va trage licen]a pe numele altei firme, eventual FC Steaua SA. Rela]ia cu Buhoiu s-a cam dus pe c\mpii. Vr`jeala cu televiziunea de fotbal a fost chiar vr`jeal`. Va fi un post cu [i despre politic`. {eful lui Dan Pavel se a[teapt` la anticipate [i, culmea, chiar sper`. Dup` calificarea \n prim`vara european` fotbalistic`, omul s-a pus pe un iernat lini[tit [i viseaz` la accesul \n prim`vara politic`. q Nu numai rela]ia cu Buhoiu s-a dus pe c\mpii, ci [i rela]ia cu Seche de la Bac`u. Cic` acesta a insistat ca trimisul PNG-ului \n cursa pentru preziden]iale s` fie Florin C`linescu. S-ar p`rea c` Gigi [i Seche nici nu mai vorbesc, nici poker nu mai joac`, a[a de sup`ra]i s\nt unul pe cel`lalt. Vorba ceea: sup`rarea c\nd \mi vine, rup mi]oasa de pe mine

Na, c` ne luar`m cu alegerile, cu meciurile politice, cu selec]iile pentru majoritatea parlamentar`, cu ie[irea lui Cozma din cantonament, cu reconvocarea lui la lotul penitenciar, m` rog, cu tot felul de prostii, [i uitar`m s` mai zicem vreo dou` despre fotbalul nostru mult-stimat [i mult-iubit. Da ce era s` facem? }ara ardea [i doar nu era ca tocmai noi s` lu`m la piept`nat frezele gelate ale superstarurilor. Acuma, lini[tindu-se o ]\r lucrurile, putem \ncepe s` ne \ntoarcem, u[urel, la trebu[oara noastr`. Ca orice o[tire dup` o mare b`t`lie, camp`m, lu`m pe

m`r`m mor]ii, r`ni]ii [i supravie]uitorii. A[adar, cu pixu la picior, ne \ntreb`m: cum au trecut Armada Fotbalist` [i Divizia Na]ional` prin b`t`lia electoral`? Ne zg\im mai \nt\i la listele cu ale[ii \n Parlament. Aici, clasa fotbalistic` are doi reprezentan]i: pe dixtinsul George Copos, din partea PUR, la Senat; [i pe neprinsul Dumitru Dragomir, din partea PRM, la Camer`. Cinste lor, cinste lor, b`ie]ilor! Dup` lupte seculare care au durat 15 ani, iat`, un fost activist UTC [i un fost ofi]er de Mili]ie \[i g`sesc locul meritat \n Marea Adunare Na]ional`. O nou` realizare pentru ni[te performeri care \ntotdeauna au [tiut s` se adapteze, din mers, la schimbare! Nou-veni]ii, \n schimb, n-au avut succes. Dorinel Munteanu [i-a dat cu st\ngul lui redutabil \n dreapta penegist` [i a ratat calificarea \n meciul de la Cara[-Severin. Iar peuneristul D`nu] Lupu, ho-hoo, a luat un cap \n gur` de la electoratul din Giurgiu, ca pe vremuri de la Miron Cozma. Ar mai fi, desigur, [i Gigi. Cu un aproximativ 2% la preziden]iale, v`rul Becali n-a luat examenul pentru treap-

Anghel Iord`nescu, un fals general al Armatei Romne, care a sc`pat de umilitoarea ipostaz` de fals senator r`m\n\nd un simplu fals antrenor
ta a doua, darmite locul \nt\i \n stat. Totu[i, rezultatul pare meritoriu pentru unul care n-are nici o treab` cu politica. Mai r`m\ne doar s` v`rs`m o lacrim` [i s` facem pai[pe cruci pentru marele \nvins al sezonului de toamn` sportivo-electoral`. Puiu Iord`nescu, c`ci despre el este vorba, iese u[or penibilu] de pe scena istoriei, la fel ca nensu Nelu din Olteni]a. Votul cet`]enilor din Ilfov a demonstrat c` generalul v\r\t [i-n politic` [i-n sport n-are fa]` de Europa [i nici m`car de Voluntari, Bragadiru sau Ciorog\rla. Colac peste Puiu, \n perioada asta agitat` s-a produs nu numai o schimbare de regim politic. N-a fost \nlocuit doar pre[edintele statului, ci [i antrenorul Na]ionalei. Ei, dar \n cazul `sta, fra]ilor, situa]ia e mai complex`. Pi]urc` \n locul lui Iord`nescu la Na]ional` p`i, e ca [i cum ar veni N`stase \n locul lui Iliescu la Cotroceni! Or, cu jum`t`]i de semi-m`sur`, \nc` nu sc`p`m, nene, de efectele unei politici din alte vremuri. Promitem s` ne ocup`m personal de problema asta politico-sportiv`, dup` Cr`ciun. S`rb`tori fericite! Viorel MO}OC

Eva Hen]igova

32

academia CA}AVENCU
Nr. 51, 21-27 decembrie 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m? PSD [i PD: Abel [i Gain
Dup` victoria n alegeri a lui B`sescu, secretarul executiv al PD Covasna [i-a g`sit otr`vite aproape toate g`inile din ograd`. E limpede c` e m\na PSD-ului. Alia]ii lui de la Partida Rromilor ar fi l`sat locul curat.

contraeditorial

Iliescu. The resurrection


Un Iliescu, \n sf\r[it, dobor\t, livid, ap`sat de povara propriilor gafe, \ntins \n pulbere de gra]ierea lui Cozma, aruncat \n neant de decorarea lui Vadim, exclus din PSD [i izgonit pe ve[nicie din inima electoratului nostalgic n-o s` vede]i. B`tr\nului bol[evic nu i-a sunat deloc ceasul, de[i dizgra]ia sa, picat` oarecum simetric cu data execu]iei lui Ceau[escu, putea na[te speran]e. Mo[neagul e \ns` nepieritor [i nimic din puterea lui nu pare s` dispar` dec\t odat` cu el. Ca nimeni altul, tataia \[i simte clien]ii. Farmecele lui electorale, preparate \n farmaciile ruse[ti, au [tampila de calitate \nc` valabil`. C\t` vreme exist` aleg`tori f`r` liceu, am`r`[teni rurali [i v\rstnici cu melancolia anilor cincizeci, discursul de prim-secretar nu-i c\tu[i de pu]in expirat. Sub ploaia de incertitudini [i de haos a partidului, fiin]a asta f`r` moarte, descins` din spaimele imaginarului colectiv, e singura garan]ie public` a grupului de ho]i mai tineri din conducere. Tupila]i dup` solzii ei de Iguanodon, b`ie]ii sub]iri ai partidului \[i fac curaj \n costumele Armani [i se foiesc transpira]i \ntre o declara]ie belicoas` [i un pupat reparator de m\ini. C\nd [i c\nd, un papagal ca T`n`sescu e \mbr\ncit \n fa]` s`-l \njure timid pe mo[ul surd [i s` fug` \napoi \n siguran]a gloatei. Peste furie, neputin]` [i ame]eal` se a[az` dominator sentimentul acut al spaimei: confrunta]i cu for]a electoral` a [efului paternalist, grupul miliardarilor de partid salut` pacea. Hai s` ne \ntreb`m [i noi, a[a cum s-au \ntrebat [i ei: ce valoare de pia]` au N`stase, Mitrea, Dan Ioan Popescu sau Agathon? Cum m`sori \n voturi pantofii scumpi, tablourile rare sau comisioanele cu [ase zerouri? Ce procent atrage gu[a retu[at` de cravatele Herms sau burta reabilitat` de sacoul Hugo Boss? Cum adun` simpatia electoratului s`rac ace[ti tiriplici cu Rolex, cu piscin` subteran` [i cu conturi c\t bugetul asigur`rilor sociale? B`ie]ii sub]iri ai PSD-ului care pufnesc acum pe nas a indignare [i-[i dau ochii peste cap morm`ind despre cur`]enie \n partid n-au dat niciodat` piept cu urna. S-au furi[at mereu \n func]ii la ad`postul umbrei protectoare care de 15 ani \ncoace a desenat pe liste profilul bol[evicului irezistibil. Legat la ochi, \ntr-un picior, cu o m\n` la spate, gra]iindu-l pe Sile C`m`taru [i decor\ndu-l cu Steaua Romniei pe frate-su, Sile, Ion Iliescu aduce \n urn` mai multe voturi dec\t e \n stare N`stase s` viseze. Hot`r\t lucru, partida bog`tanilor reformi[ti nu are [anse cu t`tucul. Captivi \n popularitatea greu de ucis a

Vai Steaua Romniei


Gheorghe Ciuhandu sus]ine c` habar nu a avut c` a fost decorat de Ion Iliescu cu Steaua Romniei. Ciudat lucru, c` doar Ciuhandu n-a fost parlamentar, deci varianta decor`rii \n somn pic`.

mo[ului, \ncep s`-[i aminteasc` ale cui crea]ii s\nt: un grup de marionete inventate de el, croite pe afaceri, [antajabile [i cu valoare nul` la aleg`tori. {i iat` cum, pe sl`biciunea bine proiectat` a n`sta[ilor din interior, Iliescu \[i asigur` eternitatea \n partid. Resurec]ia e mai actual` ca oric\nd. Din colb, din neru[inare, din clipa cea mai tic`loas` a carierei lui, din balele justi]iei str\mbe [i b\lb\iala statului de drept, Ion Iliescu va rena[te, exact ca acel animal extraterestru din film: prea puternic ca s` poat` fi dobor\t, prea b`tr\n ca s` poat` fi muritor [i prea scufundat \n fiin]a aleg`torilor lui ca s` poat` fi exterminat.

Doru BU{CU

Jurnal de bordel
Un ziar din Israel scrie c` noul pre[edinte al Romniei este Un marinar care s-a mndrit c` a vizitat toate bordelurile din lume. M`car noul pre[edinte, fa]` de fostul, se poate m\ndri c` a tras ni[te foloase de pe urma lucrului cu apele.

S`pt`m\na romnilor
Un vapor numit dorin]`
Marinarii spal` puntea, Marinarul cur`]` ]ara. A[a s-a l`udat primul pre[edinte democrat din istoria Romniei. La Conferin]a de La Revedere a Partidului Democrat, Traian B`sescu a anun]at c` va fi un pre[edinte r`u. Care-o s` cheme marinarii la Bucure[ti dac` o s` aib` probleme. Vede]i mii de marinari sosi]i cu vapoarele n Bucure[ti, ca s` fac` ordine? Sau v` imagina]i zeci de goelete din care coboar` la Universitate sute de matelo]i bronza]i care \i iau de ciuf pe baronii locali, veliere din care sar pira]i lega]i la ochi \n centrul Bucure[tiului? Om tr`i bine [i-om vedea. {i a venit [i Ignatul. S`racu porcul romnesc, nici s` moar` nu-l las`. |l chinuie, \l electrocuteaz`, de parc` ar vrea s` scoat` ceva de la el. Ce? Numele corup]ilor? C\t s-a furat \n Romnia \n ultimii 15 ani? Dac` Iliescu a fost kaghebist? C\te ou` are N`stase? Cine l-a omor\t pe Kennedy? Ce naiba s` [tie un porc mort de foame? Mai bine \i \ntreba pe m`garii care au condus Romnia at\ta timp, `ia sigur [tiu mai multe! Iliescu a plecat. A mai f`cut o declara]ie [i s-a dus. Bucura]i-v`. Aceasta a fost ultima [tire cu Pre[edintele Ion Iliescu. Slav` Domnului, nu credeam c` vom mai ajunge vii la acest moment. Domnul a fost milostiv cu noi. Domnul B`sescu, desigur. Cei mai simpatici au fost, din nou, maghiarii. Care evident c` pe parcursul negocierilor pentru Guvern au devenit din ce \n ce mai unguri. {i au ob]inut exact ce au vrut: csolan romanesc. Le-a ie[it [i de data asta. A]i mai v`zut ungur \n opozi]ie \n ultimii 10 ani, ce naiba? Bush [i Tony Blair l-au felicitat pe B`sescu pentru victoria de la Bucure[ti. |n sf\r[it, se [tie [i \n lume c` a reu[it cineva s`-l dea jos pe pre[edintele Ion Ceau[escu, dictatorul care a avut mai multe mandate dec\t Constitu]ia. E, acum s`-l vedem pe B`sescu: \ncepe ninsoarea. P\n` ies [tevia [i urzica, s` vedem cum o va scoate PNL-PD-ul la cap`t cu \n-

Lovitur` sub textur`


De la 1 ianuarie, exportul romnesc de textile va sucomba sub loviturile exporturilor chineze[ti. Habar n-aveam c` chinejii `[tia fac [i alt fel de \mbr`c`minte dec\t valize.

Ce-am f`cut \n astea Ce-am f`cut \n astea 20 de ore de libertate? P`i, am 20 de ore de libertate? P`i, am f`cut ce-[i dore[te orice om normal: am f`cut ce-[i dore[te orice om normal: am fumat o ]igar`, am b`ut un pahar, am f`cut fumat o ]igar`, am b`ut un pahar, am f`cut un du[, am scris cinci poezii [i, c\nd s` dau un un du[, am scris cinci poezii [i, c\nd s` dau un cap \n gur` la un ziarist cu barb` sau s` trag un cap \n gur` la un ziarist cu barb` sau s` trag un bocanc \n burta unei studente gravide cu bocanc \n burta unei studente gravide cu ochelari... zdrang! mi-au revocat ochelari... zdrang! mi-au revocat gra]ierea... Pa[ti pe m`-sa lor de gra]ierea... Pa[ti pe m`-sa lor de pseudo-democra]i! pseudo-democra]i!

O, brad p`ros
Mai multe ONG-uri, printre care [i ACCEPT, funda]ia care i ap`r` pe homosexuali, au f`cut un pom de iarn`. Pe care l-au mpopodobit foarte frumos.

La Bloc, varianta pentru corturi


Cic` la B\rlad, rromii \[i boteaz` copiii cu nume din serialul La Bloc. {i, ca s` nu se repete numele prea des, cic` se inspir` [i din generic. Astfel au v`zut de cur\nd lumina zile Costumele Trandafira, Lumini Cositorescu [i Oproduc]iea Spoitoru.

Miron Cozma, supranumit B\ta lui Dumnezeu, un uciga[ \ntors la locul faptei penale
tre]inerile care vor veni peste o lun`-dou`. H`, s` vezi Ferentariul cum o s` tr`iasc` bine cu 12 milioane datorie la \ntre]inere. N-ar putea B`sescu s` dea un prin Rahova de familiile de gardecret s` se termine iarna asta sonieri[ti! \nainte de termen, c` n-am vrea Cronic` s`-l vedem pe marinar fug`rit a lu {tefan a Petrei

Fotbal cu sonoru la max


Gigi Becali spune c` la viitoarea lui televiziune \i va avea moderatori pe fotbali[tii de la Steaua. |l aten]ion`m c` \i va trebui [i un comentator, care s` relateze de la fa]a locului cum se mi[c` fotbali[tii-moderatori \n studio.

Ve[ti bune

Mo[ Cr`ciun cu PD-PNL dalbe


Acum, c` vestea cea mai bun` s-a dat s`pt`m\na trecut` dup` rezultatele din turul doi de scrutin, nu ne mai r`m\ne dec\t s` \n[iruim aici o serie de ve[ti bunicele: Fostul pre[edinte Ion Iliescu a revenit asupra gra]ierii lui Miron Cozma pe care o d`duse pe c\nd era actual pre[edinte. Cum ar veni, fostul infractor Miron Cozma, devenit peste noapte cet`]ean liber al ora[ului Timi[oara, a revenit [i el la r`coare. Adic`, de fapt, la c`lduric`, \n celula cu televizor, Internet-caf, jacuzzi, nutri]ionist [i antrenoare de fitness din penitenciarul Rahova. P`i, ce naiba, domnu Cozma, nu se f`cea s` ie[i]i dumneavoastr` din p\rnaie cu jeep-ul [i acas` s` v` da]i ditai Luceaf`rul Huilei cu un am`r\t de Matiz galben! Se toarn` asfalt \n Vama Veche. Cic`, de c\teva zile, drumul care coboar` spre plaj` arat` [i el \n mod civilizat, asfaltat. Aoleo, ce spune]i? Asta nu e veste bun` pentru vamaio]i? OK, atunci promitem s` vorbim cu cei de la organiza]ia Save Vama Veche ca la var` s` aduc` ni[te noroi [i ni[te b`l]i s` le pun` la loc peste asfalt. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche