Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 16 februarie - 2 martie 2023
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
prezentat
1 Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport
nr. 328 din 27.07.2022 lectură finală
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Agenția Națională Antidoping)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
prioritar
raport
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la
prezentat funcția publică și statutul funcționarului public (art.25, 28, 45, ș.a.)
nr. 467 din 14.12.2022 lectura II
Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public (art.25)
nr. 149 din 21.04.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică
prioritar 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea
raport comerțului electronic) (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior -
prezentat
art.3, 14, 171, ș.a.; Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi - art.72; Legea nr.284/2004 privind comerțul electronic -
denumirea legii, art.1, 2, 3, 4 ș.a.; ș.a.)
nr. 478 din 21.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
prezentat
4 Proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și
acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului
nr. 2 din 19.01.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
prezentat
5 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la patenta de
întreprinzător nr.93/1998 (art.4, 8, 9)
nr. 390 din 26.10.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, M.Morozova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
prezentat
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 101, 102 ș.a; Codul
contravențional – art.911; Legea privind supravegherea de stat a sănătății
publice – art.16, 18; ș.a.)
nr. 365 din 28.09.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amânat la ședința în plen din 02.02.2023
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1308/1997 privind modul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului - art.1, 3, 4, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice - art.1, 9, 171, 54; ș.a.)
nr. 322 din 25.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind


informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8,
13, ș.a.)
nr. 335 din 19.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Oglinda, D.Perciun
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
amânat la ședința în plen din 15.12.2022

prioritar 9 Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă


raport și nr. 4 din 23.01.2023 UE lectura I
coraport
prezentate
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 02.02.2023

prioritar 10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte


raport și conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) (Legea nr.1134/1997
coraport
prezentate
privind societățile pe acțiuni - Clauza de armonizare; pe tot parcursul legii;
art.12, 23, 40, 47 ș.a.; Legea privind piața de capital - art.92, 120; Legea
privind activitatea băncilor - art.36, 42, 44, ș.a.)
nr. 15 din 02.02.2023 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor și Comisia
Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

2
prioritar 11 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la
raport și eficiența energetică (pe tot parcursul textului; Clauza de armonizare, art.1,
coraport
prezentate
2, 3, ș.a.)
nr. 16 din 02.02.2023 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport și
coraport
12 Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul
prezentate parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat
prin Rezoluția Comitetului de Miniștri CM/Res (2013) 66 al Consiliului
Europei
nr. 17 din 02.02.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

raport
prezentat
13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.96, 102, 123, Titlul IV; Legea nr.1056/2000 pentru
punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4; ș.a.)
nr. 18 din 06.02.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
prezentat
14 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația
deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de
obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a
Republicii Moldova – anexa nr.1; Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera
de stat a Republicii Moldova – art.23; ș.a.)
nr. 8 din 01.02.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Gherman, M.Popșoi, V.Roșca, I.Groza
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
15 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei
Electorale Centrale
nr. 22 din 13.02.2023
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3
16 Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Parlamentului
nr. 1377/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele
de anchetă
nr. 481 din 21.12.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
17 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al
Republicii Moldova – art. 651, 132, 266; Codul contravențional al Republicii
Moldova – art.161, 32, 36, ș.a; Legea nr.131/2007 privind siguranța
traficului rutier – 211, 46, 53; ș.a.)
nr. 242 din 16.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
18 Audierea Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și
investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost
impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite
nr. 2905 din 30.11.2022
Raportor - Curtea de Conturi

Proiectul de hotărâre privind rezultatele audierii Raportului auditului


conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la
întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de
serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt
definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv
la cele deținute indirect
19 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și