Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Școala :C.N.A.I.C. Galați


Profesor :Cusutură Ionel
Clasa : a V-a
Unitatea de învățare: Ritmul
Subiectul lecției: Măsura de patru pătrimi
Aria curriculară: Arte
Disciplina : Educaţie muzicală
TIPUL : mixtă
Durata : 40 min.
Data : 09-13.XI.2020

Subiectul lectiei: a) teoretic: “Măsura de patru pătrimi”


b) practic-interpretativ : -cântecul “ Mosul Nicolae,,- pag. 42;
-melodie din ,,Poveste ,,pg.43;

c) audiţie :cantecul ,,Poveste,,muzica Anca Toader ;

I. Competenţe generale : Exprimarea unor idei, sentimente,atitudini, prin


interpretarea unor lucrari muzicale

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aV-a, elevii vor fi capabili :


-să interpreteze cu acurateţe un repertoriu divers de cântece
şi teme muzicale ;
-să realizeze acompaniamente instrumentale simple la
cântecele învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-sa solfegieze cantecul propus.
II.Competenţe generale : Operarea cu elemente de scris citit și limbaj muzical

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aV-a, elevii vor fi capabili :


-să analizeze o varietate de lucrări muzicale, identificând
anumite elemente de limbaj muzical ;
-să recunoască lucrări muzicale reprezentative din creaţia
universală, a căror mesaj a fost înţeles ;
-să emită impresii estetice personale asupra operelor
muzicale audiate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să audieze cu atenţie fragmentele propuse pentru audiţie ;
-să recepţioneze mesajele ce le exprimă compozitorii în
funcţie de fiecare piesă în parte ;

III.Competenţe generale : Aprecierea lucrarilor muzicale, inclusiv a conținutului lor


afectiv, atitudinal și ideatic.

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aV-a, elevii vor fi capabili :


-să cunoască şi să diferenţieze sunetele muzicale ;
-să recunoască în cadrul fragmentelor, elementele de limbaj
învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să cunoască noţiuni despre măsura de patru timpi ;
-să cunoască date despre viața compozitorului
George Enescu şi exemple muzicale,

Material didactic :-,,Educatie muzicală’’-Manual pentru clasa aV-a, Editura Aramis, autori


Anca Toader , Valentin Moraru;
-C.d.-player
-C.d-uri cu fragmentele propuse pentru audiţie.

METODE :
- demonstratia (vizuala, auditiva, kinestezica), expunerea, dialogul, lucrul cu
cartea, redescoperirea, solfegierea ritmica, dictatul.

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Pentru nota 5
- P1. Sa recunoasca masura, dupa inscrisul de pe portativ
- P2. Sa cunoasca duratele muzicale
- P3. Sa cante (cu text) exemplele solicitate
- P4. Sa cunoasca principala diferenta dintre tipurile de masuri
Pentru nota 6-7
- P1. Sa recunoasca tipul masurii
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul
- P3. Sa interpreteze cantecul
- P4. Sa stie caracteristicile celor doua tipuri de masuri

Pentru nota 8-9


- P1. Sa recunoasca dupa schema de tactare masura de 4/4
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul si sa compuna ritm simplu
- P3. Sa interpreteze corect cantecul
- P4. Sa analizeze caracteristicile masurilor
Pentru nota 10
- P1. Sa recunoasca dupa accente si schema ritmica masura de 4/4
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul, sa compuna ritm si sa scrie dupa dictare
- P3. Sa interpreteze corect, constient si expresiv cantecul
- P4. Sa analizeze si sa compare masurile invatate

SUCCESIUNEA SECVENTELOR DIDACTICE

Secventele Activitatea profesorului Activitatea elevilor


activitatii
1.Activitati Initiaza exercitii de incalzirea Executa, la indicatiile
introductive vocilor si extensia ambitusului profesoarei, exercitii diferite
pentru incalzirea vocilor si
extensia ambitusului (de la do1
la fa2)
2.Actualizarea Verifica prin intrebari cunostintele Raspund la intrebarile prof.
cunostintelor teoretice si practice ale elevilor cu
privire la masura de 3/4
Interpreteaza “Noua azi ne-a rasarit”
din manual, pag 43 Canta colinda solicitata,
individual, apoi cu toata clasa.
3.Pregatirea Analizeaza doua exemple de text, Raspund la intrebarile puse.
fondului pentru a identifica accentele.
apreceptiv
Prezinta un exercitiu ritmic si cere Incearca sa imparta in masuri
elevilor sa imparta in masuri exemplul prezentat
cunoscute.
4.Predarea Prezinta elevilor caracteristicile Asculta cu atentie explicatiile
propriu-zisa teoretice ale masurii de 4 patrimi.
Ofera mai multe exemple ritmice de
tactare si de interpretare. Explica
durata de 4 timpi – nota intreaga.
Noteaza pe tabla ideile principale ale Noteaza pe caiete ideile scrise
lectiei. pe tabla:
1. Masura de patru patrimi este
compusa din doua masuri de
doua patrimi.
2. Ea are doua accente:
-accent principal pe timpul intai
-accent secundar pe timpul al
treilea
3. Tactarea masurii de 4/4(cu
mana dreapta)

4. Nota intreaga dureaza patru


timpi in masurile care au ca
unitate de masura patrimea
5. Verifica prin intrebari daca elevii au Raspund la intrebari.
Consolidarea retinut principalele notiuni teoretice
cunostintelor expuse.
nou asimilate Canta, ca exemplu, “Desteapta-te Descifreaza ritmic cantecul din
romane” (pag 5), indicand masura manual, apoi il interpreteaza
incompleta. individual si cu toata clasa.
Da indicatii pentru rezolvarea Rezolva exercitiul ritmic
exercitiului de la pag 49. propus.
Dicteaza un fragment ritmic de 6 Scriu pe caiete, dupa dictare,
masuri. ritmul propus.
6.Evaluarea Face aprecieri asupra modului in Fac autoevaluarea si
care elevii au participat la realizarea consemneaza rezultatele muncii
lectiei; noteaza rezultatele in catalog. lor.
Strang materialele folosite in
lectie.
Proiect didactic

Școala :C.N.A.I.C. Galați


Profesor :Cusutură Ionel
Clasa : a VI-a
Unitatea de învățare: Elemente de limbaj muzical
Subiectul lecției: Semnele de alterație
Aria curriculară: Arte
Disciplina : Educaţie muzicală
Tipul : mixtă
Durata : 40 min.
Data : 09-13.XI.2020

Subiectul lectiei: a) teoretic: “Semnele de alterație”


b) practic-interpretativ : -cântecul “ Gazde mari,,- pag. 62;
-melodie din ,,Miorița ,,pg.63;
c) audiţie :cântecul ,,Miorița,, ;
I. Competenţe generale : Exprimarea unor idei, sentimente,atitudini, prin
interpretarea unor lucrari muzicale

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVI-a, elevii vor fi capabili :


-să interpreteze cu acurateţe un repertoriu divers de cântece şi teme
muzicale ;
-să realizeze acompaniamente instrumentale simple la cântecele
învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să solfegieze cântecul propus.
-să recunoască semnele de alterație.
II.Competenţe generale : Operarea cu elemente de scris citit și limbaj muzical

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVI-a, elevii vor fi capabili :


-să analizeze o varietate de lucrări muzicale, identificând anumite
elemente de limbaj muzical ;
-să recunoască lucrări muzicale reprezentative din creaţia universală,
a căror mesaj a fost înţeles ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să audieze cu atenţie fragmentele propuse pentru audiţie ;
-să recepţioneze mesajele ce le exprimă compozitorii în funcţie de
fiecare piesă în parte ;
III.Competenţe generale : Aprecierea lucrarilor muzicale, inclusiv a conținutului lor
afectiv, atitudinal și ideatic.

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVI-a, elevii vor fi capabili :


-să cunoască şi să diferenţieze sunetele muzicale ;
-să recunoască în cadrul fragmentelor, elementele de limbaj învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să emită impresii estetice personale asupra operelor muzicale
audiate ;
-să cunoască date despre compozitori și lucrările lor ,

Material didactic :-,,Educatie muzicală’’-Manual pentru clasa aVI-a, Editura Litera, autori


Florentina Chifu;
-C.d.-player
-C.d-uri cu fragmentele propuse pentru audiţie.

METODE :
- demonstratia (vizuala, auditiva, kinestezica), expunerea, dialogul, lucrul cu
cartea, redescoperirea, solfegierea ritmica, dictatul.

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Pentru nota 5
- P1. Sa recunoasca semnele de alterație
- P2. Sa cunoasca duratele muzicale
- P3. Sa cante (cu text) exemplele solicitate
- P4. Sa cunoasca diferența dintre bemol si diez
Pentru nota 6-7
- P1. Sa recunoasca diezul
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul
- P3. Sa interpreteze cantecul cu alterații
- P4. Sa interpreteze corect inalțimea sunetelor
Pentru nota 8-9
- P1. Sa recunoasca semnele de alterație
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul si sa compuna ritm simplu
- P3. Sa interpreteze corect cantecul
- P4. Sa analizeze exemplele muzicale
Pentru nota 10
- P1. Sa recunoasca dupa audiție semnele de alterație
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul, sa compuna ritm si sa scrie dupa dictare
- P3. Sa interpreteze corect, constient si expresiv cantecul
- P4. Sa traiască prin cantec frumusetea muzicii

SUCCESIUNEA SECVENTELOR DIDACTICE

Secventele Activitatea profesorului Activitatea elevilor


activitatii
1.Activitati Face prezența Executa, la indicatiile
introductive Initiaza exercitii de incalzirea profesorului, exercitii diferite
vocilor si extensia ambitusului pentru incalzirea vocilor si
extensia ambitusului (de la do1
la fa2)
2.Actualizarea Verifica prin intrebari cunostintele Raspund la intrebarile prof.
cunostintelor teoretice si practice ale elevilor cu
privire la lecția predata
Interpreteaza exemplul musical din Canta exemplul muzical
manual și cere elevilor atenția solicitat, individual, apoi cu
cuvenită toata clasa.

3.Pregatirea Analizeaza doua exemple musicale Sunt atenți


fondului vizual și auditiv Raspund la întrebări
apreceptiv
4.Predarea Prezinta elevilor Semnele de Asculta cu atentie explicatiile
propriu-zisa alterație Notează pe caiet
Noteaza pe tabla ideile principale ale
lectiei.

5. Verifica prin intrebari daca elevii au Raspund la intrebari.


Consolidarea retinut principalele notiuni teoretice
cunostintelor expuse.
nou asimilate Canta, ca exemplu, Gazde mari nu Descifreaza ritmic cantecul din
mai dormiți manual, apoi il interpreteaza
Da indicatii pentru învățarea corectă individual si cu toata clasa.
a cântecului; Rezolva exercitiul ritmic
Le cere să noteze pe caiet semnele; propus.
Scriu pe caiete.
6.Evaluarea Face aprecieri asupra modului in Fac autoevaluarea si
care elevii au participat la realizarea consemneaza rezultatele muncii
lectiei; noteaza rezultatele in catalog. lor.
Strang materialele folosite in
lectie.
Proiect didactic

Școala :C.N.A.I.C. Galați


Profesor :Cusutură Ionel
Clasa : a VIII-a
Unitatea de învățare:Folclor românesc
Subiectul lecției: Modurile diatonice de 6 și 7 sunete
Aria curriculară: Arte
Disciplina : Educaţie muzicală
Tipul : mixtă
Durata : 40 min.
Data : 09-13.XI.2020

Subiectul lectiei: a) teoretic: “Modurile diatonice”


b) practic-interpretativ : -cântecul “Trandafir de la Moldova,,;
c) audiţie :cântecul ,,Trandafir de la Moldova,, ;
I. Competenţe generale : Exprimarea unor idei, sentimente,atitudini, prin
interpretarea unor lucrari muzicale

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVIII-a, elevii vor fi capabili :


-să interpreteze cu acurateţe un repertoriu divers de cântece şi teme
muzicale ;
-să realizeze acompaniamente instrumentale simple la cântecele
învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să solfegieze cântecul propus.
-să recunoască modurile populare.
II.Competenţe generale : Operarea cu elemente de scris citit și limbaj muzical

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVIII-a, elevii vor fi capabili :


-să analizeze o varietate de lucrări muzicale, identificând anumite
elemente de limbaj muzical ;
-să recunoască lucrări muzicale reprezentative din creaţia universală,
a căror mesaj a fost înţeles ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să audieze cu atenţie fragmentele propuse pentru audiţie ;
-să recepţioneze mesajele ce le exprimă compozitorii în funcţie de
fiecare piesă în parte ;
III.Competenţe generale : Aprecierea lucrarilor muzicale, inclusiv a conținutului lor
afectiv, atitudinal și ideatic.

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVIII-a, elevii vor fi capabili :


-să cunoască şi să diferenţieze sunetele muzicale ;
-să recunoască în cadrul fragmentelor, elementele de limbaj învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să emită impresii estetice personale asupra operelor muzicale
audiate ;
-să cunoască date despre compozitori și lucrările lor ,

Material didactic :-,,Educatie muzicală’’-Manual pentru clasa aVIII-a, Editura CD Press,


autori :Lăcrămioara Ana Pauliuc, Costin Diaconescu;
-C.d.-player
-C.d-uri cu fragmentele propuse pentru audiţie.

METODE :
- demonstratia (vizuala, auditiva, kinestezica), expunerea, dialogul, lucrul cu
cartea, redescoperirea, solfegierea ritmica, dictatul.

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Pentru nota 5
- P1. Sa recunoasca modurile populare
- P2. Sa cunoasca duratele muzicale
- P3. Sa cante (cu text) exemplele solicitate
- P4. Sa cunoasca diferența dintre moduri
Pentru nota 6-7
- P1. Sa recunoasca modurile
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul
- P3. Sa interpreteze cantecul
- P4. Sa interpreteze corect inalțimea sunetelor
Pentru nota 8-9
- P1. Sa recunoasca modurile
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul si sa compuna ritm simplu
- P3. Sa interpreteze corect cantecul
- P4. Sa analizeze exemplele muzicale
Pentru nota 10
- P1. Sa recunoasca dupa audiție modurile
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul
- P3. Sa interpreteze corect, constient si expresiv cantecul
- P4. Sa traiască prin cantec frumusetea muzicii

SUCCESIUNEA SECVENTELOR DIDACTICE

Secventele Activitatea profesorului Activitatea elevilor


activitatii
1.Activitati Face prezența Executa, la indicatiile
introductive Initiaza exercitii de incalzirea profesorului, exercitii diferite
vocilor si extensia ambitusului pentru incalzirea vocilor si
extensia ambitusului (de la do1
la fa2)
2.Actualizarea Verifica prin intrebari cunostintele Raspund la intrebarile prof.
cunostintelor teoretice si practice ale elevilor cu
privire la lecția predata
Interpreteaza exemplul musical din Canta exemplul muzical
manual și cere elevilor atenția solicitat, individual, apoi cu
cuvenită toata clasa.

3.Pregatirea Analizeaza doua exemple musicale Sunt atenți


fondului vizual și auditiv Raspund la întrebări
apreceptiv
4.Predarea Prezinta elevilor Modurile populare Asculta cu atentie explicatiile
propriu-zisa Noteaza pe tabla ideile principale ale Notează pe caiet
lectiei.
Prezintă schematic modurile

5. Verifica prin intrebari daca elevii au Raspund la intrebari.


Consolidarea retinut principalele notiuni teoretice
cunostintelor expuse.
nou asimilate Canta, ca exemplu, Trandafir de la Descifreaza ritmic cantecul din
Moldova manual, apoi il interpreteaza
Da indicatii pentru învățarea corectă individual si cu toata clasa.
a cântecului; Rezolva exercitiul ritmic
Le cere să noteze pe caiet modurile; propus.
Scriu pe caiete.
6.Evaluarea Face aprecieri asupra modului in Fac autoevaluarea si
care elevii au participat la realizarea consemneaza rezultatele muncii
lectiei; noteaza rezultatele in catalog. lor.
Strang materialele folosite in
lectie.
Proiect didactic

Școala :C.N.A.I.C. Galați


Profesor :Cusutură Ionel
Clasa : a VII-a
Unitatea de învățare:Cântul vocal și instrumental
Subiectul lecției: Alterații accidentale
Aria curriculară: Arte
Disciplina : Educaţie muzicală
Tipul : mixtă
Durata : 40 min.
Data : 09-13.XI.2020

Subiectul lectiei: a) teoretic: “Alterații accidentale”


b) practic-interpretativ : -cântecul “Floricică de pe apă,,;
c) audiţie :cântecul ,,Floricică de pe apă,Menuet de Beethoven,, ;
I. Competenţe generale : Exprimarea unor idei, sentimente,atitudini, prin
interpretarea unor lucrari muzicale

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVII-a, elevii vor fi capabili :


-să interpreteze cu acurateţe un repertoriu divers de cântece şi teme
muzicale ;
-să realizeze acompaniamente instrumentale simple la cântecele
învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să solfegieze cântecul propus.
-să recunoască alterațiile accidentale.
II.Competenţe generale : Operarea cu elemente de scris citit și limbaj muzical

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVII-a, elevii vor fi capabili :


-să analizeze o varietate de lucrări muzicale, identificând anumite
elemente de limbaj muzical ;
-să recunoască lucrări muzicale reprezentative din creaţia universală,
a căror mesaj a fost înţeles ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să audieze cu atenţie fragmentele propuse pentru audiţie ;
-să recepţioneze mesajele ce le exprimă compozitorii în funcţie de
fiecare piesă în parte ;
III.Competenţe generale : Aprecierea lucrarilor muzicale, inclusiv a conținutului lor
afectiv, atitudinal și ideatic.

Competenţe specifice : La sfârşitul clasei aVII-a, elevii vor fi capabili :


-să cunoască şi să diferenţieze sunetele muzicale ;
-să recunoască în cadrul fragmentelor, elementele de limbaj învăţate ;
Competenţe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să emită impresii estetice personale asupra operelor muzicale
audiate ;
-să cunoască date despre compozitori și lucrările lor ,

Material didactic :-,,Educatie muzicală’’-Manual pentru clasa aVII-a, Editura Art Klett,


autori :Mariana Magdalena Comăniță,Magda Nicoleta Bădău;
-C.d.-player
-C.d-uri cu fragmentele propuse pentru audiţie.

METODE :
- demonstratia (vizuala, auditiva, kinestezica), expunerea, dialogul, lucrul cu
cartea, redescoperirea, solfegierea ritmica, dictatul.

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Pentru nota 5
- P1. Sa recunoasca semnele accidentale
- P2. Sa cunoasca duratele muzicale
- P3. Sa cante (cu text) exemplele solicitate
- P4. Sa cunoasca diferența dintre alterații
Pentru nota 6-7
- P1. Sa recunoasca alterațiile accidentale
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul
- P3. Sa interpreteze cantecul
- P4. Sa interpreteze corect inalțimea sunetelor
Pentru nota 8-9
- P1. Sa recunoasca alterațiile
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul si sa compuna ritm simplu
- P3. Sa interpreteze corect cantecul
- P4. Sa analizeze exemplele muzicale
Pentru nota 10
- P1. Sa recunoasca dupa audiție alterațiile
- P2. Sa descifreze ritmic cantecul
- P3. Sa interpreteze corect, constient si expresiv cantecul
- P4. Sa traiască prin cantec frumusetea muzicii

SUCCESIUNEA SECVENTELOR DIDACTICE

Secventele Activitatea profesorului Activitatea elevilor


activitatii
1.Activitati Face prezența Executa, la indicatiile
introductive Initiaza exercitii de incalzirea profesorului, exercitii diferite
vocilor si extensia ambitusului pentru incalzirea vocilor si
extensia ambitusului (de la do1
la fa2)
2.Actualizarea Verifica prin intrebari cunostintele Raspund la intrebarile prof.
cunostintelor teoretice si practice ale elevilor cu
privire la lecția predata
Interpreteaza exemplul musical din Canta exemplul muzical
manual și cere elevilor atenția solicitat, individual, apoi cu
cuvenită toata clasa.

3.Pregatirea Analizeaza doua exemple musicale Sunt atenți


fondului vizual și auditiv Raspund la întrebări
apreceptiv
4.Predarea Prezinta elevilor Alterațiile Asculta cu atentie explicatiile
propriu-zisa accidentale Notează pe caiet
Noteaza pe tabla ideile principale ale
lectiei.

5. Verifica prin intrebari daca elevii au Raspund la intrebari.


Consolidarea retinut principalele notiuni teoretice
cunostintelor expuse.
nou asimilate Canta, ca exemplu, Floricică de pe Descifreaza ritmic cantecul din
apă manual, apoi il interpreteaza
Da indicatii pentru învățarea corectă individual si cu toata clasa.
a cântecului; Rezolva exercitiul ritmic
Le cere să noteze pe caiet cântecul; propus.
Scriu pe caiete.
6.Evaluarea Face aprecieri asupra modului in Fac autoevaluarea si
care elevii au participat la realizarea consemneaza rezultatele muncii
lectiei; noteaza rezultatele in catalog. lor.
Strang materialele folosite in
lectie.

S-ar putea să vă placă și