Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE LECŢIE

Obiectul: Teorie, solfegiu şi dicteu


Unitatea de învăţare: Deprinderi melodice
Subiectul: Sincopa simetrică şi asimetrică pe timp în măsura de 6/8
Clasa: a VI-a
Tipul lecţiei: însuşire de cunoştinte şi formare de priceperi şi deprinderi
Obiective operaţionale:
- să cunoască şi să utilizeze corect termeni specific muzicali;
- să recunoască timpul ca unitate de măsură a duratei sunetelor
muzicale;
- să descopere problema noua în exemple muzicale şi să
execute elementul nou în contextul celor cunoscute;
- să marcheze ritmul în solfegii în măsura de 6/8;
- să intoneze conştient, curat, la înălţimea reală, cântecele
aplicative;
- să-şi însuşească temeinic, prin efort propriu, cântecele noi;
Metode şi procedee: exerciţiul muzical, explicaţia, demonstraţia, audiţia,
conversaţia, observaţia, problematizarea, cântarea în grup şi individual
Material muzical şi mijloace de învăţământ: manual, caiet de muzică,
pian, creion, solfegii, dicteu
Desfăşurarea activităţii:

1. Pregătirea pentru lecţie


Activităţi introductive:
- organizatorice
- muzicale – exerciţii ritmice, melodice, ritmico-melodice

2. Reactualizarea cunoştinţelor
- recapitularea noţiunilor teoretice
- verificarea rezolvării exercitiului 1 – pagina 129
- solfegierea cântecelor avute de învăţat

3. Anunţarea subiectului:
Sincopa simetrică şi asimetrică pe timp în măsura de 6/8

4. Dirijarea învăţării
- notarea pe tablă
- se stabileşte structura sincopei simetrice si asimetrice pe timp în
măsura de 6/8 (3/8 + 3/8) – masura compusa omegen, ternara
- cântec aplicativ, solfegiu/ pagina 131
- analiza solfegiului, cantecului, citirea ritmică, citire ritmico-melodică
- se repetă cântecele pentru consolidare nuanţată, expresivă

5. Realizarea performanţei în învăţare


- exerciţiu 1 - pagina 135
- dicteu muzical ce conţine sincope simetrice şi asimetrice pe timp în
măsura de 6/8

6. Aprecierea lecţiei
- se apreciază evoluţia elevilor pe parcursul lecţiei, modul de lucru,
gradul de participare la lecţie
Observaţii, concluzii

S-ar putea să vă placă și