Sunteți pe pagina 1din 1

padlet.

com/marianamustata1/Bookmarks

Activitatea 2_Modul 3.5


Să lucrăm....
MARIANA MUSTATA DEC 17, 2021 03:47PM UTC

Dicultăți/ incălcări ale eticii în Înrăutățirea calitativă a relațiilor între


mentor și mentorat.
relațiile de mentorat
Nerespectarea condențialității și a respectului pentru sfera
privată

- oferirea de retete, în loc să se răspundă nevoilor și la agenda


lipsa increderii, comunicare inecienta,
discipolului
- ambelor părți le trebuie mai mult timp să dezvolte relația
- să creeze dependență de ambele părți
Relatarea unor aspecte observate la ora
profesorului stagiar altor persoane din sala
profesorală
Lipsa onestitatii,atitudine
discriminatorie,climat conictual,lipsa
respectului,comunicare agresiva Feed-back dur, abrupt care jigneste
profesorul stagiar.

impunere activitati contra favoruri, cadouri


sau plata 1. Să organizeze activități care pun în
pericol siguranța și securitatea
beneciarilor direcți ai educației sau a altor
Relația cu mentoratul trebuie să permită persoane aate în incinta unității sau a
abordări în funcție de tipul de instituției de învățământ.
personalitate,fără a depăși limitele
Să folosească baza materială din spațiile de învățământ în
respectului reciproc vederea obținerii de benecii materiale, personale, directe sau
indirecte.

S-ar putea să vă placă și