Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICIUL GUVERNAMENTAL DE PLATI ELECTRONICE

CONFIRMARE DE ACHITARE A NOTEI DE PLATĂ 00 1028 3879 2525


INVOICE PAYMENT CONFIRMATION ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ СЧЁТА A 1. Seria și numărul notei de plată
Invoice identifier / Номер счёта

2. Emisă la / Issued at / Выписан 13-02-2023 17:10 3. Statutul achitării / Payment status / Статус оплаты Achitat
4. Achitat pentru / Paid for / Оплачено на имя 5. Achitat către / Paid to / Оплачено в пользу
Zabrian Stela Universitatea de Stat din Moldova
2002032091724 1006600064263
Persoană fizică mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, 60
6. Destinația plății / Payment destination / Назначение платежа 7. Achitat prin / Paid through / Оплачено через
Universitatea de Stat din Moldova taxa pentru studii eCommerce - Moldindconbank SA

8. Descifrarea plății achitate / Payment details / Детали платежа

# 8.1 Serviciul sau taxa ID plată Data achitării Suma


Service or tax Payment ID Payment date Sum
1. Numărul comenzii la prestatorul de serviciu: USM02230213170723381
1.1 Taxa pentru studii 107758623 13-02-2023 17:10 800.00 MDL
7.2. Reducere sau scutire / Discount / Скидка 0.00 MDL
7.3. Comision / Comission Fee / Коммиссия 0.00 MDL
7.4. Livrare / Shipping / Доставка 0.00 MDL
7.5. TOTAL / TOTAL / ИТОГО 800.00 MDL

9. Informații suplimentare / Additional information / Дополнительная информация


------------------- Informații suplimentare -------------------
Contract: 23.087CF

--------------------- Detalii plată nr. 1.1 ---------------------


Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova
IBAN destinație: MD25VI000000225171710MDL
Cod fiscal: 1006600064263

10. Informații utile / Useful information / Полезная информация

Scanați codul QR pentru a verifica Prestator al Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay este Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică
(IDNO 1010600034203, Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012)
statutul notei de plată. The service provider of Governmental e-Payment Gateway MPay is the public institution Moldova e-Governance Agency
(IDNO 1010600034203, Address: 42B, str Pușkin, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova)
Scan the QR code to verify the status Поставщиком Правительственной Услуги Электронных Платежей является гос. учреждение Агенство
of the invoice. Электронного Управления Молдовы (IDNO 1010600034203, Юр. адрес: мун. Кишинэу, ул. Пушкина 42Б, MD-2012)
Сканируйте QR код для проверки
статуса счёта. Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay© este Semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din
înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu 29.05.2014 privind semnătura electronică şi
Caracter Personal cu numărul de înregistrare #0000077-001. documentul electronic.
Pentru asistență în verificarea achitării notei de plată Vă rugăm să
contactați serviciul suport clienți. The government payment service MPay© is registered with Digitally signed based on Law No. 91 from
Please contact our client support service for assistance in verification of National Center for Private Data protection with registration 29.05.2014 on electronic signature and
the status of payment of the invoice. id #0000077-001. electronic document.
За помощью в проверке оплаты счёта пожалуйста обращайтесь в Правительственная услуга электронных платежей MPay© Подписано электронной подписью на
службу поддержки. зарегистрированна в Национальном Центре по Защите основании Закона 91 от 25.05.2014 об
Персональных Данных под номером #0000077-001. электронной подписи и электронном
(+373) (22) 820000 suport.mpay@gov.md документе.

Păstrează planeta curată și documentele în format digital. Fii eco! / Keep the planet clean and documents in digital format. Be eco! / Сохраняйте планету чистой и документы в цифровом формате. Будь эко!

S-ar putea să vă placă și