Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIAIA PROFESIONAL A EXPERILOR JUDICIARI DE PE LNG CURTEA DE APEL BUCURESTI (APEJ-CAB)

Act autorizare: JS1-Dosar nr. 9951/299/07.04.2010 Nr. Registrul National ONG: 9843/A/04.04.2010 Nr. RSPJ-JS1: 53/07.04.2010; CIF: 26862786/03.05.2010 Adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 1 CP 291, Of.P. 22 Tel. 0722.922.845; Fax. 0318.179.046. e-mail: apej.cab@gmail.com; web: http://expertijudiciari.toateblogurile.ro/ Nr.37/2011 Bucuresti, 19.08.2011

C O M U N I C A T DE P R E S A
Referitor la poziia APEJ-CAB cu privire la Proiectul de OG privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor promovat de Guvern si aflat in dezbatere public pe site-ul Ministerului Finantelor Publice:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiectOG13082011.pdf

ASOCIAIA PROFESIONAL A EXPERILOR JUDICIARI DE PE LNG CURTEA DE APEL BUCURESTI (APEJ-CAB) are deosebita onoare de a v transmite cele mai cordiale salutri. Cu aceast ocazie v supunem ateniei mprejurarea c n cadrul sistemului judiciar din Romania exist in mod tradiional de foarte mult timp un corp de Experi Judiciari care, in prezent, este organizat si funcioneaz in temeiul prevederilor Decretului nr. 1088 din 10 noiembrie 2010 publicat n M.Of. numrul 784 din data de 24 noiembrie 2010 privind promulgarea Legii nr. 208 din 11 noiembrie 2010 - pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitii de expertiz tehnic judiciar i extrajudiciar. De peste 145 de ani, in toate Codurile de Procedur civil (din anii 1865, 1900, 1921, 1948, 1993, 2011) exist procedura expertizei judiciare si este reglementat modul de selectare si de numire a experilor judiciari. Deasemenea, in Codurile de Procedur penal (din anii 1936, 1948, 1968, 1997, 2010) exist prevzut expertiza judiciar si desemnarea experilor judiciari. Ultimile modificari legislative in materie, care s-au efectuat dup aderarea Romniei la Uniunea European si care in cont de legislaia comunitar (vezi si Ghidul informativ privind expertiza
tehnic judiciar rezultat in cadrul Programului de twinning RO2007/IB/JH-11TL finanat de UE: Creterea eficienei sistemului de expertiz judiciar n Romnia) reglementeaz mai specfic si mai clar procedura

expertizei judiciare precum si modul de selectare, autorizare si de numire a Experilor Judiciari. Ordonana Guvernului nr. 2/2000 - privind organizarea activitii de expertiz tehnic judiciar i extrajudiciar, completat si modificat succesiv, conine, printre altele, si prevederi cu privire la modul de dobndire a calitii de expert tehnic judiciar ntr-o anumit specialitate.
Art. 7 - Calitatea de expert tehnic judiciar se dobndeste pe baza de examen, cu respectarea conditiilor prev. art. 10. Art. 11 (2) Calitatea de expert tehnic judiciar si specializarea acestuia se dovedesc cu autorizatia de expert tehnic judiciar, eliberata de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justitiei. (la data 27-nov-2010 Art. 11, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 208/2010 ) (3) Tabelul nominal cuprinznd expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, ntocmit pe specialitati si pe judete, n functie de domiciliul acestora, se publica anual pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalelor. (la data 23-mai-2009 Art. 11, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 178/2009 )

Art. 14 (1) Persoana care a dobndit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, n conditiile prezentei ordonante, poate efectua expertize tehnice judiciare numai n specialitatea n care a fost atestata. (2) Specializarile expertizei tehnice judiciare sunt stabilite n Nomenclatorul specializarilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin ordin al Ministrului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. (la data 23-mai-2009 Art. 14, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 178/2009 ) Art. 15 - Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusa de organele prevazute la art. 2, este obligatorie, ea neputnd fi refuzata dect pentru motive temeinice.

In cadrul corpului de Experi Judiciari exist un nsemnat numr de specialiti cu o deosebita experien profesional si o ndelungat practic in instanele de judecata, acreditai si autorizai de ctre Ministerul Justiiei (vezi Ordinul MJ nr.203 din 18 ianuarie 2010 publicat in
M.Of. nr. 83 din 8 februarie 2010 - privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 1.322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor, in baza caruia se ntocmete Tabelul nominal cuprinznd expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, ntocmit pe specialitati si pe judete, n functie de domiciliul acestora, publicat anual pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si transmis birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalelor) pentru a activa profesional

(att judiciar ct si extrajudiciar) in specialitatea - Evaluarea proprietatii imobiliare precum si in specialitatea - Evaluri bunuri mobile economie (vezi respectiv pozitiile 39 si 40 din Nomenclator, asa cum rezulta din prev. Ordinului MJ nr. 199/C din 18 ianuarie 2010 publicat in M.Of. nr. 78 din 4 februarie 2010, pentru aprobarea Nomenclatorului specializrilor expertizei tehnice judiciare). Observnd practica judiciar din Romnia din ultimii 30-35 ani se constat ca in exclusivitate numai aceti Experi Judiciari profesioniti atestati in specialitatea Evaluarea proprietatii imobiliare precum si in specialitatea Evaluri bunuri mobile economie, au asigurat magistrailor din sistemul judiciar informaiile si opiniile pertinente si concludente pe baza crora sau soluionat in decursul timpului zeci sau chiar sute de mii de cauze civile, penale si comerciale. Deasemenea, tot acest corp de Experi Judiciari profesioniti a furnizat justiiabililor sau altor teri implicai in acte de justiie, consilierea si asistena profesional ngduit de lege in cadrul procedurii expertizei judiciare. Totodata, legiuitorul (poate pentru un ipotetic echilibru, pentru a ine seama de faptul c efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusa de organele prevazute la art. 2, este obligatorie, ea neputnd fi refuzata dect pentru motive temeinice precum si de faptul c onorariile de expertiz judiciar sunt in cuantum fixat de instanele de judecat in raport de cauz si justitiabil, deci ele sunt mici si ne-negociabile) a acordat in mod explicit Experilor Judiciari atestai de Ministerul Justitiei dreptul s profeseze si in mod independent, prin prestarea de servicii profesionale de expertiz si evaluare bunuri mobile si imobile pe piaa liber ctre teri, realizand prin negociere lucrri in domeniul extrajudiciar (vezi prevederile Legii nr. 208 din 11 noiembrie 2010 - Capitolul
IV: Organizarea activitatii de expertiza tehnica extrajudiciara; Sectiunea II: Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare: Art. 30 - (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua si expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. (2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare n specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. Art. 31 - (1) Relatiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.)

In decursul timpului, prin abordarea profesionist a calitii de expert judiciar, membrii corpului de Experi Judiciari au dobndit o mare experien practic si o uzan deosebita a modului de activitate in instanele de judecat si de relatie cu corpul magistrailor, caliti care din pacate nu se regsesc la marea majoritate a altor specialiti in evaluare. In acest context, in opinia noastr de asociaie profesional activnd in aceast zona specific, Proiectul OG privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Finantelor Publice este lacunar, ne-echitabil si chiar discriminatoriu in ceea-i priveste pe Expertii Judiciari atestai de Ministerul Justitiei. 2

Proiectul prezentat de Guvern nu trateaz in mod explicit, cu referire precis, clar si neechivoc, modul in care actualii Experi judiciari atestai de Ministerul Justitiei si aflati in exerciiu, cu o deosebita experien profesional si o ndelungat practic in instanele de judecat, cu o tradiie bine recunoscut in practica judiciar din Romnia ultimilor 30-35 ani, vor fi dobndi calitatea de membrii persoane fizice (stagiari, titulari, acreditai) ai noii Uniuni Naionale a Evaluatorilor Autorizai din Romnia. Asociaia noastr va supune ateniei urmtoarele lacune din textul proiectului, lacune si sau erori (marcate bolldatt,, iittalliic,, cu rou) care, in faza organizrii i derulrii primei Adunri a c cu rou bo da Generale Naionale si a primei Conferine Naionale provoac discriminari care pot produce situatii confuze si tensionate:
La Art. 30. - Activitatea de evaluare este compatibil cu desfurarea altor activiti, precum: a) consultan de afaceri i management; b) elaborarea de proiecte de finanare; c) evaluarea de proiecte de finanare; d) expertiz contabil, experttiiza jjudiiciiar, audit financiar, reorganizare judiciar i lichidare, consultan exper za ud c ar fiscal, cu respectarea reglementrilor specifice fiecreia dintre activitile respective i a principiului independenei, dup caz. La Art. 32. (1) Membrii ANEVAR, persoane fizice Persoanelle ffiiziice,, ffiie elle membriiii ANEVAR,, experiiii jjudiiciiarii Persoane e z ce e e e membr ANEVAR exper ud c ar de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonane, care ndeplinesc condiiile de dobndire a calitii de evaluator autorizat prevzute de art. 15 alin. (2) lit. a) i b), respectiv art. 17 alin. (1) din prezenta ordonan, devin membri titulari, respectiv acreditai ai Uniunii, potrivit dispoziiilor acestui articol.

attesttaii de Miiniistterull Justtiittiieii iin speciialliittattea Evalluarea propriiettiiii iimobiilliiare sau//sii iin mob are sau s n a es a de M n s eru Jus e n spec a a ea Eva uarea propr e speciialliittattea Evallurii bunurii mobiille economiie, precum ii membriiii ai altor organizaii al cror profil spec a a ea Eva ur bunur mob e econom e precum membr

(2) Pentru dobndirea calitii de membru titular, respectiv acreditat, se pot depune cereri, n maxim 30 de zile 45 de ziille de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, ffiie diirectt la sediul ANEVAR ffiie priin 45 de z e e d rec e pr n potta cu o scriisoare recomandatta cu conffiirmare de priimiire. po a cu o scr soare recomanda a cu con rmare de pr m re (3) ndeplinirea condiiilor prevzute de art. 15 alin. (2) lit. a) i b), respectiv de art.17 alin. (1) este verificat, n maxim 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie format din 5 membri desemnai de Consiliul Director al ANEVAR, de o comiisiie fformatt diin 9 membriiii,, diin care diin 5 membriiii de o com s e orma d n 9 membr d n care d n 5 membr Director afiat la sediul ANEVAR.

desemnaii de Consiilliiull Diirecttor all ANEVAR sii 4 membriiii desemnattii de alltte organiizattiiii alle desemna de Cons u D rec or a ANEVAR s 4 membr desemna de a e organ za a e experttiillor jjudiiciiarii sii alle experttiillor ttehniicii,, pe baza documentelor stabilite prin hotrre a Consiliului exper or ud c ar s a e exper or ehn c

(4) Lista persoanelor care ndeplinesc condiiile de dobndire a calitii de evaluator autorizat se afieaz la sediul ANEVAR sii pe siitte--ull ANEVAR n maxim 30 de zile 45 de ziille de la expirarea termenului s pe s e u ANEVAR 45 de z e prevzut la alin. (2). La Art. 33. (1) Adunarea general naional a membrilor care ndeplinesc condiiile de dobndire a calitii de evaluator autorizat, potrivit art. 32, se organizeaz n maxim 30 de zile 45 de ziille de la data afirii listei persoanelor 45 de z e care ndeplinesc condiiile de dobndire a calitii de evaluator autorizat. n cadrul acestei adunri se aleg participanii la prima Conferin Naional a Uniunii i la Conferina Naional prevzut la art. 44, astfel nct s fie respectat norma de reprezentare de 1 reprezenttantt de 1 reprezen an ((dellegatt)) lla ffiiecare 10 ((zece)) diinttre membriiii prezenttii effecttiiv iin adunarea generalla.. prevzut la de ega a ecare 10 zece d n re membr prezen e ec v n adunarea genera a art. 7 alin (1). (Nota ns. este logic evident c prima Adunarea general naional a membrilor care ndeplinesc condiiile de dobndire a calitii de evaluator autorizat, care in spe are caracter de adunare constitutiv, nu se poate organiza identic dupa regulile si condiiile in care se vor organiza ulterioarele adunari generale; prima are un caracter net specific. De exemplu:

- la data primei adunari constitutive, de unde s apar adunarea general a fiecrei filiale nfiinate potrivit art. 4 alin. (1). ??? - la data primei adunari constitutive, cine oare sunt membrii Consiliului Director, fotii preedini ai Uniunii, etc. cnd aceasta uniune abia se infiinteaza ??? )

((alliiniiatt nou)) a n a nou ((1 biis)) Termenull de reuniire a priimeii Adunrii generalle naiionalle a membriillor care ndeplliinesc 1 b s Termenu de reun re a pr me Adunr genera e na ona e a membr or care ndep nesc condiiiiiille de dobndiire a calliittiiii de evalluattor auttoriizatt,, pottriiviitt artt.. 32,, nu poatte ffii sttabiilliitt,, sub cond e de dobnd re a ca de eva ua or au or za po r v ar 32 nu poa e s ab sub sanciiunea nulliittiiii de dreptt,, maii devreme de 30 de ziille de lla datta publliicriiii convocriiii n cell sanc unea nu de drep ma devreme de 30 de z e de a da a pub cr convocr n ce puiin 2 ((dou)) ziiare cottiidiiene naiionalle ((de llarg rspndiire iin Municipiul Bucuresti si iin ttoate pu n 2 dou z are co d ene na ona e de arg rspnd re n Municipiul Bucuresti si n oate jjudetele rii)) precum sii pe siitte--uriille publliice alle Miiniistterulluii Fiinanttellor Publliice sii alle udetele rii precum s pe s e ur e pub ce a e M n s eru u F nan e or Pub ce s a e Miiniistterulluii Justtiittiieii,, iiar dac,, lla priima convocare,, Adunrea generall naiionall nu poatte ffii M n s eru u Jus e ar dac a pr ma convocare Adunrea genera na ona nu poa e iinutt diin cauza lliipseii cvorumulluii,, a doua convocare se poatte ffiixa numaii dup miiniim 10 ziille de nu d n cauza pse cvorumu u a doua convocare se poa e xa numa dup m n m 10 z e de lla priima convocare,, iin acelleasii condiittiiii de publliiciittatte sii conttiinutt a convocriiii.. a pr ma convocare n ace eas cond de pub c a e s con nu a convocr Convocarea va cupriinde,, sub sanciiunea nulliittiiii eii de dreptt,, llocull,, datta ii ora desffurriiii Convocarea va cupr nde sub sanc unea nu e de drep ocu da a ora des urr Adunrii generalle naiionalle,, ordiinea de zii precum ii condiittiiiille de admiittere ca membru cu deplliin Adunr genera e na ona e ord nea de z precum cond e de adm ere ca membru cu dep n dreptt de vott.. drep de vo
(2) Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale priimeii Adunrii generalle naiionalle, la prima pr me Adunr genera e na ona e convocare, sub sanciiunea nulliittiiii de dreptt,, este necesar prezena a jumtate plus unu din numrul sub sanc unea nu de drep persoanelor crora le-a fost admis cererea de dobndire a calitii de evaluator autorizat, n condiiile art. 32, iar hotrrile priimeii Adunrii generalle naiionalle vor fi luate cu votul majoritii calliiffiicatte ((jjumttatte pr me Adunr genera e na ona e ca ca e um a e pllus unu diin numrull persoanellor effecttiiv prezentte iin adunare)) a participanilor. p us unu d n numru persoane or e ec v prezen e n adunare a (3) La a doua convocare, adunarea general poate s delibereze oricare ar fi numrul celor prezeni, iar hotrrile vor fi luate cu votul majoritii calliiffiicatte ((jjumttatte pllus unu diin numrull persoanellor ca ca e um a e p us unu d n numru persoane or effecttiiv prezentte iin adunare)) a participanilor. e ec v prezen e n adunare a La Art. 35. - Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum i Persoanelle ffiiziice,, ffiie elle membriiii ANEVAR,, experiiii Persoane e z ce e e e membr ANEVAR exper

de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonane care ndeplinesc condiiile de dobndire a calitii de evaluator autorizat, potrivit art. 15 alin. (2) lit. a) i b), care nu au depus cereri n condiiile art. 32 alin. (2), pot depune astfel de cereri n maxim 60 de zile de la data primei Conferine Naionale. Dup expirarea acestui termen, calitatea de evaluator autorizat se dobndete numai n condiiile art. 15-17 din prezenta ordonan.

jjudiiciiarii attesttaii de Miiniistterull Justtiittiieii iin speciialliittattea Evalluarea propriiettiiii iimobiilliiare sau//sii iin ud c ar a es a de M n s eru Jus e n spec a a ea Eva uarea propr e mob are sau s n speciialliittattea Evallurii bunurii mobiille economiie, precum ii membriiii ai altor organizaii al cror profil spec a a ea Eva ur bunur mob e econom e precum membr

La Art. 38. - Membrii inactivi ai ANEVAR precum ii membriiii iinacttiivii ai altor organizaii al cror profil de activitate precum membr nac v face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonane care nu ndeplliinesc ttemporar condiiile de nu ndep nesc emporar dobndire a calitii de evaluator autorizat, vor fi nscrii n tablou, n seciunea inactivi, urmnd s redobndeasc calitatea de membru activ doar dup respectarea condiiilor prevzute de Regulamentul adoptat n acest scop de Consiliul Director. La Art. 39. - Membrii acreditai ANEVAR Persoanelle ffiiziice,, ffiie elle membriiii acrediittaii ANEVAR ffiie experiiii Persoane e z ce e e e membr acred a ANEVAR e exper

prezentei ordonane.

jjudiiciiarii acttiivii attesttaii de Miiniistterull Justtiittiieii iin speciialliittattea Evalluarea propriiettiiii iimobiilliiare ud c ar ac v a es a de M n s eru Jus e n spec a a ea Eva uarea propr e mob are sau//sii iin speciialliittattea Evallurii bunurii mobiille economiie, devin membrii acreditai ai Uniunii n sensul sau s n spec a a ea Eva ur bunur mob e econom e
La Art. 41. - Membrii fondatori i membrii de onoare ai ANEVAR prrecum ii membrriiii ffondattorrii sii membrriiii de p ecum memb onda o s memb de

membri de onoare ai Uniunii.

onoarre aii allttorr orrganiizaiiii all crrorr prroffiill de acttiiviittatte fface parrtte diin domeniiull de rregllementtarre all onoa e a a o o gan za a c o p o de ac v a e ace pa e d n domen u de eg emen a e a prrezentteii orrdonane,, carre ndeplliinesc condiiiiiille de dobndiirre a calliittiiii de evalluattorr auttorriizatt,, devin p ezen e o donan e ca e ndep nesc cond e de dobnd e a ca de eva ua o au o za Presedinte APEJ-CAB, Eugen P. MARCOV 4

S-ar putea să vă placă și