Sunteți pe pagina 1din 1

Nicolae Ceauşescu 

a condus regimul comunist din România între anii 1965 şi 1989. În primii ani, a dat
impresia unei relative deschideri şi a continuat politica lui Gheorghiu-Dej de distanţare de sovietici şi de apropiere
de Occident, de destalinizare şi de desovietizare. A impus revenirea la denumirea de Partidul Comunist Român. S-a
adoptat o nouă Constituţie, din 1965 denumirea ţării fiind cea de Republica Socialistă România.

            Treptat, Nicolae Ceauşescu a cumulat toate funcţiile importante în stat, devenind preşedinte al republicii, în
1974. A impus cultul personalităţii sale, apoi laudele exagerate au fost adresate şi soţiei sale, Elena Ceauşescu.
Membrii familiei au fost numiţi în diferite funcţii importante de partid şi de stat (socialism dinastic).
            După 1980, ţara a intrat într-o criză profundă pe toate planurile, regimul Ceauşescu fiind tot mai izolat pe
plan extern. Nemulţumirea populaţiei a crescut, s-au manifestat împotriva regimului disidenţi ca Doina
Cornea şi Mircea Dinescu, iar populaţia a declanşat greve şi demonstraţii în Valea Jiului (1977) şi la Braşov (1987),
înfrânte de autorităţi.

Studiu de caz: Epoca Nicolae Ceauşescu (1965-1989)

Etapa 1965-1971: relativa liberalizare a regimului


Politică internă:
 nouă constituţie (1965) proclama Republica Socialistă România
 A încercat să-i învrajbească pe români împotriva străinilor=> regimul său a fost numit naţionalist-comunist
Măsuri economice
 Dezvoltarea exagerată a industriei grele şi petrochimie
Măsuri culturale
 Introducerea limbilor occidentale în şcoli
 Încurajarea relaţiilor culturale cu Occidentul (burse, congrese, conferinţe)
Politică externă
Relaţii diplomatice cu statele occidentale
 Reluarea legăturilor diplomatice cu Republica Federală Germania; relaţii bune cu Israelul;
 1968: opoziţia faţă de invazia sovietică în Cehoslovacia.
- Consecinţe: - creşterea prestigiului şi a popularităţii lui Nicolae Ceauşescu pe plan intern şi extern;
- consolidarea puterii lui Nicolae Ceauşescu în raport cu adversarii interni;
- Ceauşescu devine pentru ţările occidentale un lider regional important
 Politică de independenţă faţă de U.R.S.S

Etapa 1971-1989: „revoluţia culturală” şi declinul economic


Politică internă
 N. Ceauşescu instaurează un regim personal. - “Tezele" din iulie 1971;
 -Lansează “revoluţia culturală"; --Se pun bazele dictaturii personale;
 -În martie 1974 - devine primul preşedinte al Republicii;
 -Promovarea familiei şi a rudelor în posturi cheie din partid şi din instituţiile sale;
 -Controlul poliţiei secrete.
Politică externă
 Interzicerea contactelor cu Occidentul; --Cooperare cu state africane şi latino-americarne
Măsuri economice
 Construirea unor complexe economice nerentabile
 Exagerarea rolului industriei
 Creşterea datoriei externe
 Introducerea cartelelor la alimente
Măsuri culturale
 Falsificarea istoriei naţionale
 Cultul personalităţii
 În şcoli se studia limba rusă

S-ar putea să vă placă și