Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG, județul Timiș

Str. a III-a, nr. 43, tel/fax: 0256395118


Email: scoala_sag@yahoo.com

Nr. .............................................................

PROIECT EDUCAŢIONAL
UNITATE: Școala Gimnazială ȘAG, Timiș
DENUMIRE PROIECT: 9 Mai –o zi cu triplă semnificație
TIPUL PROIECTULUI: - la nivelul școlii
COORDONATORUL PROIECTULUI: prof. de istorie Ciobanu Lidia
PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 9 MAI 2022

ARGUMENT:
Semnificațiile istorice ale zilei de 9 mai sunt importante atât pentru istoria
națională, cât și pentru istoria Europei, a milioane de oameni.
Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluția României de trei ori,
respectiv proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei.
Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o
încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei a
Un fragment din textul propunerii prezentate de ministrul francez al afacerilor
externe Robert Schuman, care a stat la baza creării Uniunii Europene din ziua de astăzi
este următorul: „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare
proporţionale cu pericolele care o ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o
Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor relaţii paşnice….
Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie’.
În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica
declaraţie de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care
propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea
rivalităţilor seculare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la
Milano, în 1985. Declaraţia Schuman a stat la baza amplului proces de construcţie a unei
Europe unite. Statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la 18
aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi
Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care instituiau
Comunitatea Economică Europeană (CEE).
Ulterior, la acest complex proiect de construcţie europeană s-au alăturat Irlanda,
Marea Britanie şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia,
Austria şi Finlanda (1995), iar la 1 mai 2004, noi zece state: Cehia, Ciprul, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria şi la 1 ianuarie 2007
Bulgaria şi România. Uniunea Europeană are în prezent 27 de state membre.
9 Mai 1945 este sărbătorită și ca ZIUA VICTORIEI însemnând sfârșitul celui de
al doilea război mondial în Europa.

SCOPUL
 dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;
 îmbogăţirea cunoştinţelor istorice;
 cunoașterea personalităților care au influențat cursul istoriei.

OBIECTIVE:

 Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9 Mai.


 Lecturearea unor texte care oglindesc aceste evenimente.
 Desfășurarea unui concurs cu tema ,, 9 Mai – triplă semnificație.
 Realizarea unei expoziții referitoare la evenimentele marcate.
 Prezentare power point a evenimentelor desfășurate în ziua de 9 mai.
 ,,Atelierul de creație” prn desene, muzică, realizarea unor lucrări, confecționări de
obiecte, jocuri etc.

GRUP ȚINTĂ

- Elevii Școlii Gimnaziale Șag.


RESURSELE PROIECT:
a)Resurse umane:
- Elevii claselor V – VIII.
b)Resurse temporale:
- Durata proiectului: 9 - 13 mai 2022.
c)Resurse financiare:
- Autofinanțare.
d)Resurse de spaţiu pentru derularea activităţii:
- sala de clasă, în curtea școlii.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Prof. de istorie Ciobanu Lidia va prezenta elevilor din clasele V –VIII, informații
despre semnificația zilei de 9 Mai, despre personalitățile care au adus o contribuție istorică și
urmările acestor evenimente în istoria națională și europeană. Clasele a V-a, a VI-a și a VIII-
a vor viziona o prezentare power point cu semnificația zilei de 9 Mai.
Elevii clasei a VI-a vor răspunde întrebărilor din cadrul concursului pe tema:
,, 9 Mai – triplă semnificație, sub îndrumarea prof. de istorie.
Diriginții vor desfășura cu elevii clasei lor o serie de activități cu tematică aleasă de ei,
prin care vor marca această sărbătoare importantă. Elevii vor cânta, vor desena, vor crea și
vor petrece o săptămână minunată, în cursul căreia fiecare elev se va exprima în felul său. Se
va realiza o expoziție cu cele mai frumoase lucrări, iar la final se vor acorda diplome.
Cei din clasele a VII-a și a VIII-a vor citi articole despre importanța capitulării Germaniei
(Ziua Victoriei) iar cei de clasa a V-a vor confecționa și vor recunoaște simbolurile Uniunii
Europene.

REZULTATE SCONTATE:

 Cunoașterea evenimentelor care s-au desfășurat în ziua de 9 Mai,


 lupta românilor pentru independență și modernizare,
 etapele formării Uniunii Europene,
 personalitățile care au marcat istoria europeană și națională.
EVALUARE:

 Realizarea de portofolii cu desenele și lucrările copiilor, expoziţii;


 Realizarea unei hărți a Europei cu simboluri pentru fiecare țară.
 Realizarea drapelelor din piese Lego sau din diverse materiale.
 Participarea la concurs și obținerea de diplome.

DISEMINARE:

Mediatizare pe google classroom și în școală.

SUSTENABILITATE:

 Posibilitatea de dezvoltare a proiectului prin atragerea de noi parteneri și desfășurarea


unor activități cât mai atractive pentru copii.

Coordonator de proiecte și programe educative,


prof. Ciobanu Lidia

Director,
Prof. Cristian Moga
ANEXE

Activitățile propuse

Ziua / data Activitatea Profesor/ Loc de


(descriere) diriginte desfășurare
responsabil

Luni / 9 mai triplă semnificație( Ciobanu Lidia Sala de clasă


prezentare ppt +
9 mai
concurs)

Marți /

10 mai

Miercuri /
11 mai

Joi /

12 mai

Vineri /

13 mai

S-ar putea să vă placă și