Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea zilnică – Educația fizică

Grupa: Mare,,B,,

Data: 12.09.2019

Educator: Ababii Irina

Nivelul: 5-6 ani

Locul desfășurării: sala de grupă

Efectiv: 10 băieți și 8 fete

Durata activității 25-30 minute

Tema: Exerciţii de dezvoltare generală cu mingea.

Unități de competență:

-1.2 Std.4. ind.109 Practicarea acțiunilor motrice utilitar aplicative în exploararea deplasărilor ,
depășirea obstacolelor și manipularea obiectelor individual și în grup.

Obiective operaționale:

La sfârșitul activității copilul va fi capabil să:

Cognitive:

O1 Să coordoneze mișcările în colectiv respectând caracterul muzicii;

Socio-afective:

O2 Să manifeste în timpul jocului spirit de observaţie să alerge într-o direcţie necesară;

Psiho-motorii:

O3: Să arunce mingea către un punct anume cu oarecare precizie;.


Eveni- Conținutul activității Metode și Materiale și Indicato
mentul procedee inventar ri
didactic

I Partea introductivă

Captarea *Aranjarea într-o linie , anunțarea temei.


atenției *Exerciții de front
*Mers pe loc cu ridicarea genunchilor Muzică audio
*Mers obișnuit cu deplasare Conversația
*Mers accelerat
Moment *Alergare ușoară
organizatoric *Mers cu regrupare în două coloană Ținuta corectă
Comenzi

II Partea pregătitoare

Demonstrația
1 P.I. Brațe lateral.1Bătăi în palme în față.2Bătăi
Pregătirea Explicația
la spate.
Observația
organismului 2 P.I brațele la umăr rotirea brațelor 6-8 ori
către efort 3 P.I înclinări dreapta stânga
4 P.i sărituri pe loc alterate cu mers 8-10 ori

III Partea fundamentală

Aruncarea şi prinderea mingii mari cu ambele Explicația


mâini după ce sa lovit de podea. Demonstrația Ind
Realizarea Aranjarea în coloană copii vor arunca pe rând
Mingi
Observarea
temei mingea în podea şi vor prindeo cu ambele mâini.
109
J.d ,,Transmite mingea ,, Explicația
Jocul dinamic

IV Partea de încheiere

-Mers obişnuit cu executarea mişcărilor Reglarea


respiraţiei.
Exerciţii -Mâinle la umăr ,ceafă ,şolduri ,în lături.
Explicaţie

Evaluarea
Bilanţul activităţii
Se fac aprecieri verbale despre modul cum sau Conversaţia
Purtat copiii la activitate.

S-ar putea să vă placă și