Sunteți pe pagina 1din 1

APLICARE A TEORIEI INTELI GENȚEL OR MULTIPLE L A ORA

DE ISTORIE
Teoria inteligenţelor multiple scoate în evidenţă faptul că fiecare individ poate poseda mai multe
tipuri de inteligenţă. Aceste tipuri de inteligenţă trebuiesc cunoscute de timpuriu şi valorificate. Conform
teoriei lui Howard Gardner există opt tipuri de inteligenţă: lingvistică, logico-matematică, spaţial-vizuală,
muzicală, corporal-kinestezică, naturalistă, interpersonală şi intrapersonală. (…)

În continuare voi prezenta o serie de sarcini didactice care stimulează dezvoltarea inteligenţelor
multiple la ora de istorie în cadrul lecţiei REVOLUȚIA FRANCEZĂ pentru clasa
a VI-a. Sarcinile de lucru vor fi atribuite elevilor împărţiţi pe grupe în funcţie de tipul de inteligenţă.

Revoluția franceză (clasa a VI-a)

1. Inteligenţa lingvistică-
Sarcină de lucru :
 realizaţi un cvintet cu tema revoluție
.
2. Inteligenţa logico-matematică-
Sarcină de lucru:
 construiţi o axă cronologică cu principalele date și evenimente istorice care au precedat şi urmat
revoluția franceză.

3. Inteligenţa muzicală-
Sarcină de lucru:
 pregătiţi ilustraţia muzicală ”La Marseillaise”

4. Inteligenţa vizual- spaţială-


Sarcină de lucru:
 folosind piesele de puzzle realizaţi harta Franței în timpul revoluției, apoi identificaţi 3 orașe
importante cuprinse de revoluție.

5. Inteligenţa corporal-kinestezică-
Sarcină de lucru:
 folosind coduri nonverbale mimaţi sub forma unui joc de rol trăirile interne ale personajelor, iar
apoi dansaţi
.
6. Inteligenţa interpersonală-
Sarcină de lucru:
 realizaţi un interviu referitor la necesitatea și urmările adoptării Declarației Omului și
Cetățeanului.

7. Inteligenţa intrapersonală-
Sarcină de lucru:
 gândiţi-vă că sunteţi una dintre personalităţile contemporane cu revoluționarii francezi din 1789.
Cine sunteţi şi ce faceţi?

8. Inteligenţa naturalistă-
Sarcină de lucru:
 pe baza fotografilor descrieţi lumea, după răspândirea ideilor revoluției franceze.

S-ar putea să vă placă și