Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Iasi Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Modulul: MODUL 2. Calitatea în turism și alimentație
Nr de ore/an: 68
Nr. ore /săptămână: din care: T: 34/1 LT: IP:-34/1
Clasa: a IX-a OS
Profesor: Malus Elena Luminita Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.4 Şef catedră
OMENCS:nr.4457/05.07.2016
Programa aprobata prin OMENCS Anexa nr. 6 la OMENCS
nr.4457/5.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:
2016- 2017

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 4.1.1. 4.2.1 4.3.1. Calitatea produselor şi a serviciilor 2 S1-S2
4.1.2. 4.2.2. 4.3.2. • Definirea conceptul de "calitate"
4.1.3. 4.2.3. 4.3.3. • Ipostazele calităţii
• Factorii ce determină şi influenţează
calitatea produselor şi a serviciilor
- factorii principali şi secundari 2 S3-S4
- factori care influenţează calitatea
serviciilor turistice (hoteliere): calitatea
facilităţilor, calitatea personalului, alte 2 S5-S6
elemente de organizare
• Caracteristicile de calitate ale produselor
• Caracteristicile serviciilor 1 S7

1
- diferenţele de bază între bunuri şi servicii
- caracteristici de calitate a serviciilor 1 S8

Evaluare 2 S9-
S10
2  Valoarea nutritivă a produselor alimentare 1 S11
4.1.4. 4.2.4. 4.3.4. 
4.1.5. 4.2.5. 4.3.5.  Componentele valorii nutritive 1 S12
4.1.6. 4.2.6 4.3.6. 
4.1.7. 4.2.7. 4.3.7.  Calcularea valorii calorice a alimentelor 1 S13
4.1.8. 4.2.8. Caracteristicile organoleptice ale grupelor de 1 S16-
4.1.9. 4.2.9. mărfuri alimentare S17
 Cerealele și produsele din cereale 2 S18-
S19
 Legume și fructe.
 Produse rezultate din prelucrarea lor
 Carnea, subprodusele și produsele din carne 2 S20-
 Peștele, subprodusele din pește și alte S21
produse marine
 Laptele și produsele lactate 2 S22-

2
 Condimente, stimulente și alte adaosuri S23
 Verificarea calității produselor și serviciilor 1 S24
 Verificarea organoleptică a principalelor 2 S25-
produse alimentare S27
 Modalități de apreciere a calității serviciilor
 Marcarea, etichetarea și ambalarea
produselor
 Componentele și formele marcării- 1 S28
etichetării produselor
1 S29
 Marcarea ecologică a produselor
 Funcțiile și clasificarea ambalajelor
1 S30
 Metode de ambalare
 Respectarea drepturilor consumatorilor
conform legislației în vigoare 1 S31
 Drepturile consumatorilor
 Sancţiuni pe tipuri de abateri pentru
nerespectarea drepturilor consumatorilor

1 S32
Evaluare

3
4.1.10. 4.2.10. 4.3.8.  Standardizarea produselor și serviciilor
Sisteme de asigurare a calității produselor și 1 S36
serviciilor la nivel de întreprindere și la
nivel național
 Standarde de calitate privind produsele și
serviciile - documente care certifică și atestă 1 S37
calitatea produselor - normative de calitate
pentru serviciile hoteliere

Evaluare 2 S38-
S39

Practica comasata S14;S15;S33;S34;S35


Scoala alfel -S26 Intocmit Prof. Elena Luminita Malus

4
Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

S-ar putea să vă placă și