Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Iasi Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Modulul: MODUL 3. Structuri de primire turistică
Nr de ore/an: 68
Nr. ore /săptămână: din care: T: 34/1 LT: IP:34/1
Clasa: a IX-a OS
Profesor: Malus Elena Luminita Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.4 Şef catedră
OMENCS:nr.4457/05.07.2016
Programa aprobata prin OMENCS Anexa nr. 6 la OMENCS
nr.4457/5.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:
2016-2017

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5.1.1. 5.2.1. 5.3.1.  Notiuni introductive 2 S1-S2
5.1.2. 5.2.2. 5.3.2  Unităţi de cazare.
5.1.3. 5.2.3. 
5.1.4. 5.2.4.  - Clasificarea unităţilor de cazare; 2 S3-S4
5.1.5. 5.2.5. 
5.1.6.  - Caracteristicile unităţilor de cazare.

 Baza tehnico-materială din unităţile de
cazare.
 - Elementele bazei tehnico-materiale 2 S5-S6
(mobilier,aparate,echipamente,instalaţii,etc.)

1

 - Echipamente specific (instalaţii termice,
instalaţii, climatizare, aspirator, maşini de 2 S7-S8
spălat, uscătoare etc.)
 - Caracteristicile constructive şi funcţionale
ale bazei tehnico-materiale din unităţile de 2 S9-10
cazare;
 - Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei
tehnico-materiale din unităţile de cazare; 2 S11-
 - Materiale şi ustensile pentru întreţinerea 12
bazei tehnicomateriale din unităţile de
cazare (detergenţi, dezinfectanţi,perii, găleţi, 2 S13-
mop etc.). 16

 Evaluare
1 S17
5.1.7. 5.2.6. 5.3.3.  Compartimentele structurilor de primire.
2 5.1.8. 5.2.7. 5.3.4. 
5.1.9. 5.2.8.  - Compartimente ale unităţilor de cazare; 2 S18-
5.1.10.  19
 - Compartimente ale unităţilor de
alimentaţie; 2 S20-
 21
 - Tipuri de relaţii stabilite între
2 S22-
compartimente ale structurilor de primire;
23

 - Surse de informare specifice industriei 2 S24-
turistice: literatură de specialitate, mijloace 25
mass-media, filme documentare, site-uri
specializate etc.

 Evaluare 1 S27

2

3 5.1.11. 5.2.9. 5.3.5.  - Activităţi fizice specifice unităţilor de 2 S28-
5.1.12. 5.2.10 5.3.6. turism şi alimentaţie: transportul bagajelor şi 29
5.1.13. 5.2.11. 5.3.7. cărucioarelor, spălarea lenjeriei şi a veselei,
5.2.12. transportul preparatelor etc.
 - Măsuri de reducere a solicitărilor fizice:
economia mişcărilor, succesiunea logică a 2 S30-
mişcărilor, dozarea efortului, raport optim 31
efort-pauză, utilizarea corectă a utilajelor şi
echipamentelor etc.
 - Măsuri de reducere a efortului ortostatic:
dozarea efortului ortostatic, raţionalizarea 2 S32-
deplasărilor, înlăturarea deplasărilor inutile. 36
 - Surse de zgomot: trântirea uşilor,
conversaţie cu glas ridicat între clienţi, între 1 S37
personal şi clienţi, programe. muzical
artistice, manipularea necorespunzătoare a
 inventarului
 - Elemente de microclimat optim:
1 S38
temperatură, iluminat, ventilaţie
1 S39
Evaluare

Practica comasata S14;S15;S33;S34;S35


Scoala alfel -S26 Intocmit Prof. Elena Luminita Malus

3
Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

S-ar putea să vă placă și