Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Liceul Tehnologi UCECOM “Spiru Haret” Iasi


Profesor: Malus Elena Luminita
Modulul: M3-Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului-instruire
practică
Clasa: a-IX-a TEX Seral
Tema lecției: Riscuri de accidentare în industria textilă-pielărie
Tipul lectiei: De predare –învățare.
Competente: C.1.Aplică legislația și reglementările privind securitatea și
sănătatea la locul de muncă.
C. 2.Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc.

Obiective: O.1.Să identifice locurile de muncă periculoase din industria


textile-pielărie.
O.2.Să caracterizeze accidentele de la mașina de cusut și fierul de
călcat;
O.3.Să enumere măsurile de protecție din zonele periculoase de la
mașina de cusut și fierul de călcat.

STRATEGIA DIDACTICĂ
RESURSE:
- capacitatea de învățare a elevilor;
- loc de desfăşurare: sala de clasă.

METODE DE EVALUARE:
- proba orală prin interogarea elevilor.

FORME DE ORGANIZARE:
- frontal, individual

MIJLOACE DE INVATAMANT: mașina de cusut, fierul de călcat, planșe de


lucru A0.

SCENARIUL DIDACTIC
MOMENTELE OBIEC CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE OBSERVAŢII
LECŢIEI TIVE FORME METODE. MIJLOACE
DE ORG.
Moment - se asigură materialele necesare orei Conversaţia 3 min
organizatoric şi se notează absenţii
- se asigură liniştea şi disciplina pentru
buna desfăşurare a activităţii didactice

Actualizarea O1 - elevii sunt solicitati sa răspunda la Frontal Conversaţia Planșe cu


cunoştinţelor O2 cateva intrebari legate de lectia Individual imagini 7 min
anterioare anterioara: Factorii de risc și bolile
profesionale

Momentul de - elevii sunt solicitaţi să indice cate un Frontal Conversaţia


relaxare exemplu din fiecare factor de Individual
risc(mecanic, electric și termic) 5 min

Captarea atenţiei - profesorul prezintă elevilor câteva Conversaţia Produse 3 min


exemple de factori de risc care pot Frontal vestimentare
apărea în timpul deservirii unor mașini (bluza damă,
pantalon si
și utilaje din secția de confecționat a
fusta)
unei fabrici de tricotaje-confecții

Anunţarea temei şi - se precizează titlul, subiectul lecţiei Frontal Conversaţia 2 min


enunţarea şi se enunţă obiectivele
obiectivelor

Dirijarea învăţării şi O1 - profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei Frontal Conversaţia Tabla de
dobândirea noilor Individual scris
cunoştinţe - profesorul scrie pe tablă clasificarea Învăţarea
celor 3 tipuri de accidente care apar la prin
deservirea mașinilor și utilajelor din descoperire
secția de confecționat a unei fabrici de
tricotaje-confecții. Explicaţia
Mașina de
- elevii scriu în caiete cusut, fierul
O2 de călcat.
- profesorul dicteaza elevilor :zonele Planșe A0
periculoase, riscurile de accidentare și pe care
măsurile de protecție care vor fi luate elevii vor
pentru a preveni accidentarea la lipi la finalul
mașina de cusut și fierul de călcat . orei 2 foi A4
pe care sunt
- elevii scriu în caiete scrise zonele
periculoase,
riscurile de
accidentare
si măsurile
de protecție
pentru cele
două utilaje
utilizate în
secția de
cusut.
Asigurarea feed- - profesorul solicită în permanenţă Frontal Problematiza 5 min
back-ului elevii să coopereze, să îşi spună Individual rea
O1 părerea, să îşi folosească cunoştinţele
- vor fi apreciate răspunsurile cele mai
bune

O3 - elevii vor fi nevoiti sa scrie cât mai Exerciţiul Plansa din 7 min
Asigurarea retenţiei multe exemple de măsuri de protecție carton A0.
şi a transferului pentru a evita accidentarea în aceste
zone periculoase la mașina de cusut
sau fierul de călcat.

-elevii vor primi ca temă pentru acasă Caietele 3 min


Tema pentru acasă o situație problemă cu o elevă care se elevilor
află la practica din atelierul școală și
care la un moment dat s-a accidentat la
fierul de călcat.

S-ar putea să vă placă și