Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NATIONAL AGRICOL”CAROL I” SLATINA Vizat

Director:
DISCIPLINA :ECONOMIE
Filiera tehnologica
Calificarea:
1 oră / săptămână Vizar sef arie curriculara:
Profesor : Iancu Iulia
Anul şcolar 2008- 2009
Clasa : aXII- a/ SAM A

PLANIFICARE ANUALA
NR UNITATEA COMPETENŢE SPECIFICE CONTINUTURI NR. SĂ-
PTAMA
Metode de O
CR DE ORE evaluare BS.
NA.
T ÎNVĂŢARE
Consumatorul şi 1.1. Identifica si caracterizeaza rolul
 Economia si perspectiva ei asupra realitatii 1 1 ORALA
de consumator pe care il indeplineste
1 comportamentul orice persoana.  Nevoi şi resurse 1 2 ORALA
său raţional 2.1. Interpretarea cererii ca expresie Cererea 1 3 ORALA
a trebuintelor persoanei si a 1 4 ORALA
resurselor ca mijloace de satisfacere  Fisa de lucru:Cererea si oferta pe piata.
a trebuintelor.  Consumatorul şi comportamentul său 1 5 ORALA
4.1. Proiectarea uni comportament 1 6 ORALA
rational al consumatorului ,impus de  Costul de oportunitate,
1 7 ORALA
tensiunea nevoi-resurse.  Utilitatea economică 1 8 SCRISA
EVALUARE
Producătorul/înt 1.2. Caracterizarea producatorului ca Producatorul/intreprinzatorul si comportamentul 1 9 ORALA
purtator al oferte.
2 reprinzătorul şi 2.2.Corelarea constituirii ofertei cu sau rational
comportamentul folosirea factorilor de productie in  Proprietatea şi libera iniţiativă 1 10 ORALA
său raţional activitarea economica 1 11 ORALA
2.3. Analizarea eficientei utilizarii
 Oferta.
factorilor de productie .  Fisa de documentare .Oferta 1 12 ORALA
4.2. Proiectarea unui comportament  Factorii de producţie şi 1 13 ORALA
rational si eficient al producatorului 1 14 ORALA
adecvat raportului cerere-oferta – combinarea acestora
consum.  Costuri, productivitate, profit, 1 15 ORALA
eficienţă economică 1 16 ORALA
EVALUARE 1 17 SCRISA
EVALUARE SEMESTRIALA 1 18 ORALA
Piaţa –întâlnire 1.3. Recunoasterea caracteristicilor  Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
generale ale pietei in diferite forme
3 a agenţilor concrete de manifestarea acesteia.
economici 1.4. Caracterizarea diferitelor forme  Cunoasterea tuturor tipurilor de concurenti 2 19,20
de piata .
2.4. Compararea unor fenomene si
existenti pe piata.
procese specifice dinamicii 
economice. Fisa de documentare. Concurentii 2 21,22
4.3. Adecvarea comportamentului
economic propriu la cerintele unui
mediu concurential  Mecanismul concurenţial 2 23,24
5.1. Interpretarea rezultatelor
 Forme ale pieţei 2 25,26
evaluarii unor fenomene economice 2 27,28
din perspectiva micro si - Piaţa monetară
macroeconomica individuala si - Piaţa capitalurilor 2 29,30
sociala.
- Piaţa muncii 1 31
EVALUARE 1 32
4 Economia 3.1. Utilizarea cunostintelor  Uniunea Europeană – mecanisme de integrare 2 33-34
economice in rezolvarea unor sarcini
deschisă de lucru prin cooperare cu ceilalti. economică
4.4 identificarea tendintelor de EVALUARE
integrare si globalizare,specifice
dinamicii economice actuale.
EVALUARE SEMESTRIALA 1 35
COLEGIUL NATIONAL AGRICOL”CAROL I” SLATINA Vizat
Director:
DISCIPLINA :ECONOMIE
Filiera tehnologica
Calificarea:Comerciant vanzator marfuri alimentare
Ruta prograsiva
2 ore / săptămână Vizar sef arie curriculara:
Profesor : Iancu Iulia
Anul şcolar 2008- 2009
Clasa : aXII- a/ SAM Comert

PLANIFICARE ANUALA
NR UNITATEA COMPETENŢE SPECIFICE CONTINUTURI NR. SĂ- Metode de O
PTAMA
CR DE ORE evaluare BS.
NA.
T ÎNVĂŢARE
Consumatorul şi 1.1. Identifica si caracterizeaza rolul Economia si perspectiva ei asupra realitatii 2 1 ORALA
de consumator pe care il indeplineste
1 comportamentul orice persoana.  Nevoi şi resurse 2 2 ORALA
său raţional 2.1. Interpretarea cererii ca expresie  Cererea 3 ORALA
a trebuintelor persoanei si a 2 4 ORALA
resurselor ca mijloace de satisfacere  Fisa de lucru:Cererea si oferta pe piata.
a trebuintelor.  Consumatorul şi comportamentul său 2 5 ORALA
4.1. Proiectarea uni comportament 2 6 ORALA
rational al consumatorului ,impus de  Costul de oportunitate,
2 7 ORALA
tensiunea nevoi-resurse.  Utilitatea economică 2 8 SCRISA
EVALUARE
Producătorul/înt 1.2. Caracterizarea producatorului ca Producatorul/intreprinzatorul si comportamentul 2 9 ORALA
purtator al oferte.
2 reprinzătorul şi 2.2.Corelarea constituirii ofertei cu sau rational
comportamentul folosirea factorilor de productie in  Proprietatea şi libera iniţiativă 2 10 ORALA
său raţional activitarea economica 2 11 ORALA
2.3. Analizarea eficientei utilizarii
 Oferta.
factorilor de productie .  Fisa de documentare .Oferta 2 12 ORALA
4.2. Proiectarea unui comportament  Factorii de producţie şi 2 13 ORALA
rational si eficient al producatorului 2 14 ORALA
adecvat raportului cerere-oferta – combinarea acestora
consum.  Costuri, productivitate, profit, 2 15 ORALA
eficienţă economică 2 16 ORALA
EVALUARE 2 17 SCRISA
EVALUARE SEMESTRIALA 2 18 ORALA
Piaţa –întâlnire 1.3. Recunoasterea caracteristicilor  Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă 2 19, ORALA
generale ale pietei in diferite forme
3 a agenţilor concrete de manifestarea acesteia.  Mecanismul concurenţial 2 20 ORALA
economici 1.4. Caracterizarea diferitelor forme  Forme ale pieţei 2 21, ORALA
de piata . 2 22 ORALA
2.4. Compararea unor fenomene si - Piaţa monetară
procese specifice dinamicii - Piaţa capitalurilor 2 23, ORALA
economice. - Piaţa muncii 2 24 ORALA
4.3. Adecvarea comportamentului 2 25, ORALA
economic propriu la cerintele unui -Piata valutara
mediu concurential -Piata mondiala 2 26 ORALA
5.1. Interpretarea rezultatelor -Prezentarea unor referate documentare cu 2 27 ORALA
evaluarii unor fenomene economice
din perspectiva micro si privire la piata.
macroeconomica individuala si -Echilibre si dezechilibre economice 2 28 ORALA
sociala. -Cresterea si dezvoltarea economica 2 29 ORALA
-Fluctuatii ale activitatii economice 2 30 ORALA
-Rolul statului in economia de piata 2 31 ORALA
EVALUARE 2 32 SCRISA

4 Economia 3.1. Utilizarea cunostintelor  Globalizarea 1


economice in rezolvarea unor sarcini
deschisă de lucru prin cooperare cu ceilalti.  Uniunea Europeană – mecanisme de integrare 2 33 ORALA
4.4 identificarea tendintelor de economică ORALA
integrare si globalizare,specifice 1 34 ORALA
EVALUARE