Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic pentru activitate integrată

Instituția: IET ,,Fluturaș”


Educator: Ilca Valentina
Grupa : mare (5-6 ani)
Tema globală: EU ȘI CEILALȚI
Tema proiectului: O vară, dulce vară
Tema zilei: „La cireșe”
Durata: 50-55 minute
Forma de organizare: Frontal, individual, în grupuri mici
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activității: predare-învățare, consolidare
Domenii de activitate: Limbaj și comunicare; Eu, familia și societatea
Dimensiunile: Educație pentru limbaj și comunicare; educație pentru societate.

Unități de competență:
2.6 Expunerea logică, coerentă, creativă, a anumitor comportamente
1.1 Descrierea unor situații reale privind inițierea interacțiunilor pozitive cu membrii familiei, cu adulții și semenii, în
divesrse contexte.

Obiective operationale:
Cognitive:
O1 – Să identifice autorul și personajele din poveste
O2 – Să numească personajul principal din poveste
O3 – Să identifice trăsăturile personajului după datele furnizate din poveste
O4 – Să descopere asemănări și deosebiri dintre două personaje din poveste
O5 – Să producă un fragment de sine stătător
Psihomotorii:
O1 – Să deseneze un desen după imaginația sa.
O2 – Să aplice cireșe din hârtie colorată
Socio-afective:
O1 – Să manifeste interes față de povestirea autorului
O2 – Să manifeste spirit de inițiativă și cooperare în cadrul activității.

Strategii didactice:
Metode și procedee didactice:
Convorbirea, diagrama Venn, metoda Cubul, exercițiul, conversația, , problematizarea, repovestire, explozia stelară, analiza.
Materiale didactice: tablouri cu imagini din povestire, portretul poetului, postere pentru toate metodele, cubul, steluțe ,
carioci, lipici, hîrtie colorată, acuarelă, fișe.

Bibliografie:
1. Curriculum pentru Educație Timpurie, Chișinău, 2019;
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru Educație timpurie, a standardelor de învățare și dezvoltare a copilului
de la naștere pînă la 7 ani, Chișinău, 2020;
3. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani, Chișinău 2019
4. Povești, povestiri, amintiri/Creangă Ion, București, Steaua Nordului, 2016.

Etapele Continutul activitatii Evaluarea


activitatii Strategii didactice
Metode si Mijloace de Forme de
procedee invatamant organizare
Moment -Copiii se aranjează în semicerc și spun
organizatoric salutul de dimineață facânduși unul altuia
complimente.
-Se pregătesc materialele integrate. Calendarul
-Se completeaza calendarul naturii. naturii
Salutul:
Soarele de-acum e treaz,
Mă mângâie pe obraz, Salutul
Florile-n floresc, Frontal
Păsările ciripesc
Eu mă scol, mă spăl pe față
Bună dimineața!
Mama ceaiul ne servește,
Tata ne zâmbește
Te așteaptă-un fluturaș
Hai afară copilaș
Te chemă un pomușor
Și o floare de bujor
Eu pe toți îi strâng în brațe
Bună dimineața!
Buna dimineata dragii mei!
Captarea atentiei -Captarea atenție copiilor se va realiza printr-o Frontal
ghicitoare: Ghicitoare
„Bilișoare roșioare Ghicitoare
Srălucesc frumos la soare;
Cu codițele perechi Pezentare Imaginea
Să le pui după perechi”. Ce-s..? pomului cu
-Se prezintă copacul cu cireșe coapte. cireșe

Convorbire
-Ce sunt cireșele?
-În ce anotimp se coc cireșele?
Unde cresc cireșele? Frontal
-Copii acest copac cu cireșe, vă aduce aminte
de vreo povestire?
-Corect povestirea „La cireșe” scrisă de Ion
Creangă.
Se prezintă portretul poetului și câteva date
biografice a acestuia.
Ion Creangă s-a n. 1 martie în Humulești jud.
Neamț și a d. 31 decembrie. S-a născut într-o Frontal
Conversați
familie numeroasă de 7 copii. A fost un e
scriitor român care a scris foarte multe
basme, povești și povestiri și opere dintre care
și „Amintiri din copilărie.
-Copii această povestire este una din
„Amintirile din copilărie ” ale lui Ion Creangă. Explicație
-Dar voi ce povestiri din amintirile lui mai
cunoașteți copii?
„La scăldat”
„Pupăza din tei”
„Casa părintească”
„Școala din Humulești” ș.a
Realizarea -Copii o să vă povestesc un pic povestirea„La Imagini din
sensului cireșe” pentru a vă reaminti de ea. Apoi vom povestire
efectua împreună niște exerciții pentru a Repovestir Frontal
înțelege mai bine această povestire. e
Voi afișa imagini ca copii să înțelegă mai bine Aprecieri
povestirea. verbale
-Va-ți amintit copii de această povestire?
Atunci haide-ți să rezolvăm câteva-i sarcini, ca
să văd și eu opiniile voastre despre ea
1 Sarcină: Exercițiul „Posterul
-Se adresează copiiilor întrebări prin metoda explozia Individual Observarea
„Exploziei stelare” Când? stelară” comporta-
Explozia mentului
Unde? Cine? stelară copiilor
Frontal
Ce? Cum?
Conversati
-„Când se petrece întânplarea din povestire?„
e
-„În ce moment al zilei?”
-„Unde se desfășoară acțiunea?”
-„Unde se întoarce Nică după ce a făcut
pozna?”
-„Cine participă la acțiune”? Analiza
-„Cine îl pedepsește pe Nică?”
-„Care sunt personajele acestei povestiri?” cubul
-„Ce faptă săvârșește Nică?” Frontal
-„Cum se termină întâmplarea?„ Metoda
2 Sarcină: ,,Cubul”
„Metoda cubului” Individual
-Copii realizând această sarcină, totodată vom
mai completa și alte metode.
ciorchinele „Ciorchinele”

Descriere
-Descrie și complectează un „Ciorchine” - „Diagrama
însușirile lui Nică, precizând și faptele din care Venn” Frontal Aprecieri
reiese aceste însușiri. pozitive
Comparare asupra
-Compară asemănări și deosebiri dintre Nică
și mătușa Mărioara, prin „Diagrama Venn”. Observație În grup exprimării
Fișă cu copiilor și
-Asosiază cuvintele (neastâmpărat,a fura, propoziția mic
cireșe coapte, pagubă) cu sens asemănător. asupra
propusă modului
-Aplicați cunoștințele însușite și alcătuiți câte
Asociere cum au
o propoziție pe baza povestirii.
Ex: Nică mănântă cireșe roșii. rezplvat
Individual
-Analizează propoziția:( Personajul, tipul de Analiză sarcinile.
personaj, câte cuvinte, câte silabe).
-Argumentează sentimentul de vină al
băiatului, (de ce a furat Nică cireșe?).
3 Sarcină: Repovestir
Voi propune copiilor la dorință 1,2 sau 3 copii e
pe fragmente să repovestească povestirea.
După care la toți copiii le voi adresa întrebări:
-Ce v-a plăcut cel mai mult în această
povestire? De ce ți-a plăcut?
-De la cine a furat Nică cireșele? Dar de ce le-a Conversați
furat și nu a cerut, cum credeți? e
-Pe cine căuta Nică când s-a dus la mătușa Individual
Mărioara?
-Care era adevăratul motiv pentru care s-a dus
Nică la mătușa? Conversați
-Ce a făcut Nică după ce s-a prefăcut că plecă e
la scăldat? Dar de ce s-a prefăcut?
-Cu cine s-a trezit în dreptul cireșului?
-Ce avea mătușa Mărioara în mâină? Pentru Problema-
ce? tizare
-Ce i-a făcut tatăl lui Nică după această
întâmplare? Este corect ceea ce a făcut tata? Conversați
-A procedat corect Nică? De ce? e
-Ce ar fi trebuit să facă?
-Imaginează-ți că ai fi în locul lui Nică. Ce ai
face tu în locul lui?Dar în locul părinților? Exercițiul
-Copii care personaj va plăcut cel mai mult din
acestă poveste? Vor motiva alegerea
răspunsului.
Copii dar după părerea voastră cum ar fi bine
să fie povestea? Cine vrea să facă o schimbare
a povestirii? Sau poate nu vă place unul dintre
personaje și vreți să îl scoateți din poveste , sau
poate mai trebiue de adăugat un personaj în
poveste, cum credeți?
Activități pe Copiii se împart la centre pe melodia
centre de interes cîntecului: Trenul Tuc, Tuc, Tuc, conform
centrului ales la Bursa Muncii. desen Foi de desen Aprecieri
Artă- Desenăm povestea după înțelesul nostru. Creioane Lucru în verbale
Desenăm cireșe prin metoda ștampilării Aplicație Hârtie grupuri
cu degetul. colorată mici
Aplicație cireșe din hârtie colorată.
povestirea Elemente
Bibliotecă: Povestește o întîmplare interesantă necesare
din copilăria ta.
joc de rol pentru jocul
Joc de rol: Înscenarea unui fragment din de rol
povestirea ,,La cireșe”
Încheierea Se va face aprecierea modului cum s-au Turul galeriei frontal Aprecieri
activității comportat copiii și cum au răspuns. Se va da pozitive
posibilitatea copiilor să mai comenteze Conversație
povestirea în mod independent. Copiii vor fi
serviți cu cireșe.
Compară asemănările și deosebirile dintre Nică și mătușa Mărioara.

Deosebiri Deosebiri

MĂTUȘA
NICĂ Asemănri MĂRIOARA
1. 1. 1.
2. 2. 2.
Sa frefăcut că
are de gând să se
ducă la scăldat. Neastâ
mpărat

Șiret
Sănătos

Nică

Fericit Vesel

Jucăuș

S-ar putea să vă placă și