Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:26.01.2022

Clasa :Pregatitoare C

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina: Dezvoltare personală/ Educație civică ?

Tipul lecţiei:Transmitere și însușire de noi cunoștințe

Domeniul:Dezvoltare socială și emoțională

Subdomeniul:Comunicare școlară eficientă

Subiectul lecţiei:Codul bunelor maniere

Competențe specifice: 2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară

Obiectivul general al lecţiei:Dobândirea cunoștințelor cu privire la comportamentul în viața


de zi cu zi.

Obiective operaţionale: O1. Să identifice cuvintele magice necesare în viața cotidiană

O2. Să utilizeze termenii legați de politețe și comportare civilizată:


mulțumesc, te rog!, îmi pare rău!,etc

O3. Să aplice noile cunoștințe alcătuind o mică povestire plecând de


la o imagine

Obiectiv afectiv:Trezirea sentimentelor de apreciere față de persoanele care se comportă


civilizat față de colegi, părinți, dar și cei din jur.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversația, explicația, jocul, demonstrația cu ajutorul imaginii

Mijloace didactice: imagini,planșe,tabla

Resurse umane: clasa de elevi

Bibliografie:

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/55_Dezvoltare
%20personala_CP_II_OMEN.pdf
Strategii didactice
Nr.
Momentele lecţiei Durata Obiective Desfăşurarealecţiei Metode Mijloace Evaluare
crt.
didactice didactice
1. Moment organizatoric Asigur condiţiile organizatorice şi psihologice
necesare pentru buna desfăşurare a lecţiei.

2. Captarea atenției Pentru început le voi citi elevilor un scurt text despre
politețe pentru a înțelege termenul mai bine și
practic despre ce vom discuta la oră.
3. Anunţarea temei şi a Prezint obiectivele stabilite pentru oră. Îi anunţ că
obiectivelor vom discuta despre codul bunelor maniere și
importanța acestuia în viața tuturor oamenilor .
4. Dirijarea învăţării Le voi afișa pe tablă câteva planșe cu exemple așa conversația
da , așa nu . Vom discuta pe baza acestora și îi voi
lăsa pe ei să își dea cu părerea despre ce este greșit
și ce este corect. Le voi pune întrebări cum ar fi „Ce
face greșit copilul din imagine . De ce ?” , „ Care
este varianta politicoasă?” ,etc...
După care ne vom juca „Picătura politeții” , acest
jocul
joc constă în mai multe picături așezate pe tablă în
interiorul cărora se află expresii cum ar fi
„Mulțumesc”,„Te rog ” , „Îmi pare rău” etc..
Vor ieși la tablă pe rând și vor alege câte o picătura
iar în 30 de scunde trebuie să dea exemplu de 3 explicația
situații în care folosesc acea expresie . După
expirarea timpului pentru fiecare situație corecta vor
primi cate un punct . Cel ce are cele mai multe
puncte câstiga o stea strălucitoare .
După care le voi mai lansa o provocare prin jocul
„Fața veselă”. Elevii vor regăsi pe tablă 2 fețe mari
galbene . Una vesela și una tristă. Fețișoara
zâmbitoare va exprima bucurie atunci când vede un
comportament frumos, iar
cea încruntată exprimă nemulțumirea față de un
comportament nepotrivit.Copiii vor trebui să indice
chipul potrivit în funcție de urmatoarele
exemple: Ioana aruncă pe trotuar ambalajul
înghețatei.
Mihai se ceartă cu colegii
Cristina cedează locul persoanelor în vârstă în
mijloacele de transport
Alexandru nu salută când intra in clasă
Ana o ajută pe bunica să treacă strada
Matei spune ,, Te rog ” când are nevoie de ceva
5. Obţinereaperformanţei Pentru final elevii vor primi o fișă reprezentativă
orei pe care am avut-o pentru a vedea ce au înțeles
exact si ce nu.

6. Evaluarea lecţieişi Fac aprecieri referitoare la comportamentul din


aprecierile finale timpul activităţii şi a modului în care au realizat
sarcinile de lucru. Ofer stimulente tuturor copiilor.  

S-ar putea să vă placă și