Sunteți pe pagina 1din 7

Registrul bunurilor imobile 9424101970

Capitolul A,B
Deschis 16.02.2004

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 9424101.970
Adresa r-nul Cahul, sat. Văleni
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Suprafaţa 0.184 ha
Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 9424101.970.01
Adresa r-nul Cahul, sat. Văleni
Modul de folosinţă Construcţie
Suprafaţa 222.2 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 9424101.970 Stins


Cota parte 1.0
Proprietarul Unitatea administrativ teritotială/Primăria/ Văleni ., (01.01.1990), Codul Personal
1007601007066
Domiciliul / Sediul r-nul Cahul, sat. Văleni,
Temeiul înscrierii Legea nr. 981-XIV din 11.05.2000 (10297/03)
Data înregistrării 26.05.2003
Data radierii dreptului 27.12.2011
Motivul radierii Decizia autorităţii competente
Temeiul juridic al radierii Act nr. - din 25.02.2011 (1701/11/30304)

2.2 Bunul imobil 9424101.970.01 Stins


Cota parte 1.0
Proprietarul FILIALA COMPANIEI DIN S.U.A. ÎN R.MOLDOVA "REDECO", (19.03.1996), Codul
Personal 1002600033313
Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Sfatul Ţării , 18
Temeiul înscrierii Act proces-verbal de vinyarii nr. - din 01.03.2003 (10297/03)
Data înregistrării 26.05.2003

2.3 Bunul imobil 9424101.970 Stins


9424101.970.01
Cota parte 1.0
Proprietarul Societatea cu Răspundere Limitată VALIEXCHIMP, (04.10.1994), Codul Personal
1002600009747
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, Hânceşti şos. nr. 38 bl. A
Temeiul înscrierii Act de constatare pe teren nr. - din 25.02.2011 (1701/11/30304)
Act de transmitere-primire nr. - din 22.07.2009 (1701/11/30304)
Contract de fuziune prin absorbţie nr. - din 15.07.2009 (1701/11/30304)
Contract de vînzare/cumpărare nr. 431 din 11.01.2011 (1701/11/30304)
Data înregistrării 26.12.2011
2.4 Bunul imobil 9424101.970
9424101.970.01
Cota parte 1.0
Proprietarul GURDIŞ VIOREL NICOLAI, (17.03.1978), Codul Personal 0972006421551
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, MUNCEŞTI ŞOS. nr. 280 ap. 13
Temeiul înscrierii Act de ridicare a bunurilor adjudecate la licitația cu strigare nr. 1-593 din 21.10.2021 (1701/21/23610)
Certificat nr. 1-594 din 21.10.2021 (1701/21/23610)
Proces verbal al licitaţiei nr. 1 din 20.10.2021 (1701/21/23610)
Data înregistrării 22.10.2021

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale


Partea I. Alte drepturi înregistrate.
Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.


Nu sunt înscrieri

Interdicţii.

1 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 18.02.2013
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Ex.Jud. Oleg Casian pr.ex nr.2e-1789/12 din 30.12.2012
Numărul actului aplicării 070-08/13
Data actului 08.02.2013
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

2 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 22.05.2013
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Gheţiu Liudmila d.ex.2e-1296/13 din 29/04/2013
Numărul actului aplicării 056-405/13
Data actului 14.05.2013
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

3 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 06.06.2013
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Victor Caţer, d/ex 2e-1543/13 din 21/05/2013; pr/ex 100-223/2013
Numărul actului aplicării 100-223/2013
Data actului 21.05.2013
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017
4 Obiectul Bunul imobil : Stins
9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 14.03.2014
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Chiosa Anatolie t.ex.2e-1148/13 din05.06.2013(005-185/13)
Numărul actului aplicării 6080i
Data actului 05.03.2014
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

5 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 03.06.2014
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Nicolae Nicolaescu
Numărul actului aplicării 018-1211/14
Data actului 06.05.2014
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

6 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 14.11.2014
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Nicolae Nicolaescu, doc/ex 2-1766/14 din 05.05.2014
Numărul actului aplicării 018-1498/14
Data actului 07.11.2014
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

7 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 23.12.2014
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Caţer Victor
Însemnări
Numărul actului aplicării 100-674/2014
Data actului 16.12.2014
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017
8 Obiectul Bunul imobil : Stins
9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 14.07.2015
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Stoian Grigore
Însemnări
Numărul actului aplicării 176-1204/15
Data actului 10.07.2015
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

9 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 17.07.2015
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Lanciu Dinu
Însemnări
Numărul actului aplicării 016-619/15
Data actului 13.07.2015
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

10 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 17.09.2015
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Talmaci Roman
Însemnări
Numărul actului aplicării 003-879/15
Data actului 09.09.2015
Data radierii înscrierii 11.08.2016
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Talmaci Roman
Însemnări
Numărul actului anulării 003-656r/16
Data anulării 25.07.2016

11 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 17.05.2016
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Stoian Grigore
Însemnări
Numărul actului aplicării 176-1486/16
Data actului 12.05.2016
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

12 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 06.07.2016
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Ciobanu Ruslan
Însemnări
Numărul actului aplicării 060-1463/16
Data actului 06.07.2016
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

13 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 04.08.2016
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Gheţiu Liudmila
Însemnări
Numărul actului aplicării 023s-149/2016
Data actului 02.08.2016
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

14 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 09.09.2016
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Caduc Maria
Însemnări
Numărul actului aplicării 081-601/2016
Data actului 06.09.2016
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

15 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 12.01.2017
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Guțu Svetlana
Însemnări
Numărul actului aplicării 074-3153/16
Data actului 20.12.2016
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

16 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 24.03.2017
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Cogîlnicean Victor
Însemnări
Numărul actului aplicării 063-211/17
Data actului 24.03.2017
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de apel Chișinău
Însemnări hot. de intent. a proced. de insolvab. (proces verbal al licitației nr. 1 din 20.10.2021)
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

17 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 14.04.2017
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de Apel Chișinău
Însemnări (încheiere de admitere a cererii introductive)
Numărul actului aplicării 2i-277/2017
Data actului 10.04.2017
Data radierii înscrierii 01.11.2017
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de Apel Chișinău
Însemnări intentarea procesului de insolvabilitate
Numărul actului anulării 2i-277/2017
Data anulării 16.06.2017

18 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 01.11.2017
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Curtea de Apel Chișinău
Însemnări intentarea procesului de insolvabilitate
Numărul actului aplicării 2i-277/2017
Data actului 16.06.2017
Data radierii înscrierii 04.11.2021
Tipul Insolvabilitate, hotărîrea instanţei de judecată, Administrator autorizat Timotin Veaceslav
Însemnări proces verbal al licitației
Numărul actului anulării 1
Data anulării 20.10.2021

19 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 08.07.2019
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Liudmila Gheţiu
Însemnări
Numărul actului aplicării 023s-229/2019
Data actului 01.07.2019
Data radierii înscrierii 13.11.2019
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Ghețiu Liudmila
Însemnări
Numărul actului anulării 023s-229/19
Data anulării 05.11.2019

20 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 26.07.2019
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Ghețiu Liudmila
Însemnări
Numărul actului aplicării 023s-232/2019
Data actului 04.07.2019
Data radierii înscrierii 13.11.2019
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Ghețiu Liudmila
Însemnări
Numărul actului anulării 023s-232/19
Data anulării 05.11.2019

21 Obiectul Bunul imobil : Stins


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 03.08.2020
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Gheţiu Liudmila
Însemnări
Numărul actului aplicării 023s-247/2020
Data actului 28.07.2020
Data radierii înscrierii 14.09.2020
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Ghețiu Liudmila
Însemnări
Numărul actului anulării 023s-247/20
Data anulării 20.08.2020

22 Obiectul Bunul imobil :


9424101.970
9424101.970.01
indicat în subcapitol II sub nr. 2.4
Data înregistrării 09.11.2021
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Caţer Victor
Însemnări
Numărul actului aplicării 100-744/2021
Data actului 02.11.2021

  * Baza de date este actualizată la data de 01.02.2023, orele 21:10:33

DEPARTAMENTUL CADASTRU

S-ar putea să vă placă și