Sunteți pe pagina 1din 11

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 61 din 27 februarie 2023

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de


urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 132-137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului
nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 522, art. 631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului
nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 119, art.2161), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind
prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 186, art.3521), Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării
de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472),
Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 604), Hotărârea
Parlamentului nr. 330/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art. 732), Hotărârea Parlamentului nr. 12/2023
privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2023, nr. 31-34, art. 56) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387),
cu modificările ulterioare, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la prevederile art. 847, 942 și 947 din Codul civil, pct. 10.2
și 10.3 din Contractul nr. 2022225 din 19.10.2022 și pct. 10.2 și 10.3 din Contractul
nr. 2022228 din 26.10.2022, încheiate între ÎM „Rompetrol Moldova” SA și
„Termoelectrica” SA, pct.10.2 și 10.3 din Contractul nr. 2022241 din 17.11.2022,
încheiat între S.C. „Crist-Valg” SRL și SA „Termoelectrica”, reieșind din
impedimentele privind realizarea în termene prompte a procesului de logistică, se
scutește ÎM „Rompetrol Moldova” SA și SC „Crist-Valg” SRL de plata sancțiunilor
prevăzute de capitolul 10 al Contractelor indicate, în caz de livrare cu întârziere a
păcurii focar M-100 până la 30 aprilie 2023.

2. În vederea asigurării necesarului de lichidități pentru achiziționarea păcurii


de către SA „Termoelectrica”:
2.1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va efectua plata în avans către
SA „Termoelectrica” a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie termică
acordate consumatorilor vulnerabili în baza Legii nr. 241/2022 privind Fondul de
reducere a vulnerabilității energetice conform prognozei efectuate de către SA
„Termoelectrica” pentru lunile februarie – martie 2023, în sumă de 200,0 mil. lei.
2.2. Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 704/2022, privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de
reducere a vulnerabilității energetice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale va
aloca, din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, suma de 200,0 mil. lei
pentru efectuarea plăților în avans ale compensațiilor pentru achitarea facturilor la
energie consumatorilor vulnerabili.
2.3. Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea cheltuielilor stipulate în
pct. 2 din prezenta dispoziție conform documentelor de plată, în ziua prezentării
acestora de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2.4. SA „Termoelectrica” va raporta lunar compensațiile efective acordate
consumatorilor vulnerabili conform Regulamentului cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 704/2022.
2.5. În cazul în care suma avansului depășește suma compensațiilor
acordate și raportate pentru sezonul de încălzire 2022/2023, soldul va fi restituit de
SA „Termoelectrica” către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

3. În vederea acoperii decalajului de casă înregistrat de SA „CET-Nord” în


perioada rece a anului:
3.1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va efectua plata în avans către
SA „CET-Nord” a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie termică
acordate consumatorilor vulnerabili în baza Legii nr. 241/2022 privind Fondul de
reducere a vulnerabilității energetice conform prognozei efectuate de către SA
„CET-Nord” pentru lunile februarie-martie 2023, în sumă de 60,0 mil. lei.
3.2. Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.704/2022, privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de
reducere a vulnerabilității energetice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale va
aloca din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice suma de 60,0 mil. lei
pentru efectuarea plăților în avans ale compensațiilor pentru achitarea facturilor la
energie consumatorilor vulnerabili.
3.3. Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea cheltuielilor stipulate în
subpct. 3.2 din prezenta dispoziție conform documentelor de plată, în ziua
prezentării acestora de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
3.4. SA „CET-Nord” va raporta lunar compensațiile efective acordate
consumatorilor vulnerabili, conform Regulamentului cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 704/2022.
3.5. În cazul în care suma avansului depășește suma compensațiilor
acordate și raportate pentru sezonul de încălzire 2022/2023, soldul va fi restituit de
SA „CET-Nord” către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

4. La pct. 2 din Dispoziția nr. 54 din 16 decembrie 2022 a Comisiei pentru


Situații Excepționale a Republicii Moldova, cu modificările ulterioare, după
cuvintele ,,energia electrică importată” se introduc cuvintele ,,și cea exportată”.

5. În vederea susținerii realizării obiectivelor politicii naționale în domeniul


eficienței energetice și promovării utilizării surselor regenerabile de energie:
5.1. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, se scutește
de TVA cu drept de deducere livrarea de coajă de floarea soarelui granulată efectuată
de către S.A. „Floarea Soarelui” (cod fiscal 1002602001873) în cantitate de 1600
tone, în valoare totală de 5 920 000 lei, și de către SRL Trans Oil Refinery (cod
fiscal 1006600053586), în cantitate de 1400 tone, în valoare totală de 5 409 600 lei,
destinate pentru acoperirea deficitului de biocombustibil solid pentru perioada
sezonului de încălzire 2022-2023, donat cu titlu de ajutor beneficiarilor prevăzuți în
anexa nr. 1.
5.2. Se pune în sarcina Agenției pentru Eficiență Energetică să asigure
monitorizarea cantităților livrate, în baza documentelor primare cu regim special cu
prezentarea raportului lunar către Comisia pentru Situații Excepționale.

6. În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei


refugiaților, se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în
sumă de 16 285,8 mii lei către Compania Națională de Asigurări în Medicină în
scopul acoperirii cheltuielilor suportate de prestatorii de servicii medicale încadrați
în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru acordarea asistenței
medicale în anul 2022 cetățenilor străini refugiați din Ucraina în cazul în care au
întrunit criteriile definiției de caz pentru COVID-19, precum și în cazurile de urgențe
medico-chirurgicale.

7. Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 2 din 25 februarie


2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
7.1. subpunctul 24.2.1 va avea următorul cuprins:
„24.2.1. la o distanță mai mică de 10 km de la frontiera de stat cu Ucraina, cu
excepția vânatului vulpilor și șacalilor, pentru care limita este de 5 km;”
7.2. subpunctul 24.2.3 va avea următorul cuprins:
„24.2.3. la o distanță mai mică de 1 km de la periferia oricăror altor localități,
cu excepția vânatului vulpilor și șacalilor, pentru care limita este de 300 m;”
7.3. subpunctul 24.2.4 va avea următorul cuprins:
„24.2.4. la o distanță mai mică de 5 km de la unitățile militare, centrele de
instruire ale Armatei Naționale și obiectivele strategice (Aeroportul Internațional
Chișinău, Aeroportul Internațional Mărculești, Aeroportul Internațional Bălți și
Aeroportul Internațional Cahul), cu excepția vânatului vulpilor și șacalilor, pentru
care limita este de 1 km.”

8. Prin derogare de la prevederile pct. 1 al anexei la Hotărârea Guvernului


nr. 814/2022 cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor
pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică
pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023, furnizorii de gaze naturale, pentru
consumatorii casnici care utilizează un contor comun pentru mai multe apartamente,
repartizează volumele de energie înregistrate pe contorul comun între apartamente
echivalent cu 180 m3 multiplicat cu numărul apartamentelor, în baza listei de
consumatori prezentată furnizorului de persoana care are încheiat contract cu
furnizorul de gaze naturale. Furnizorii de gaze naturale aplică prețul stabilit pentru
consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată în limita unui volum total lunar
180 m3 per apartament pentru întreaga perioadă rece a anului noiembrie 2022 –
martie 2023.

9. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția


mediului înconjurător, ale Legii nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic
și ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător, Agenția de Mediu va emite, în termen de 1 zi lucrătoare de la
depunerea cererii de către SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul
permisiv „Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe” cu
valabilitatea până la 31 martie 2023. SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească” va
executa obligația de raportare a emisiilor de poluanți prin SIA RETP până la data de
30 aprilie 2023.

10. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția


mediului înconjurător, ale Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și Legii nr. 160/2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția de
Mediu va emite, în termen de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii de către SATD
„Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul permisiv „Autorizația de mediu pentru
gestionarea deșeurilor” cu valabilitatea până la 31 martie 2023. SATD „Uzina
Metalurgică Moldovenească” va executa obligația de raportare a deșeurilor prin SIA
MD până la data de 30 aprilie 2023.

11. Prin derogare de la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 1540/1998 cu privire
la plata pentru poluarea mediului, SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească” va
completa, calcula, prezenta darea de seamă anuală pentru anul 2022 și achita până
la data de 25 aprilie 2023 plățile corespunzătoare conform formularului
EMPOLDEP19 utilizând metode automatizate de raportare electronică.

12. Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 45 din 31


octombrie 2022 se modifică după cum urmează:
12.1. subpunctul 1.5 va avea următorul cuprins:
„1.5. Prin derogare de la art. 33 alin. (4) din Legea nr. 308/2017, Serviciul
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va emite decizii de sistare a executării
activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, identificate sau
notificate conform subpct. 1.3, pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, cu
remiterea deciziei respective Serviciului Fiscal de Stat.
Serviciul Fiscal de Stat, prin derogare de la prevederile art. 132, 1321, 1324-
134, 193, 200, 227, 230 din Codul fiscal, aplică măsuri asiguratorii asupra bunurilor,
inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor specificate la subpct. 1.2.”;
12.2. subpunctul 1.7 se completează la final cu următoarea propoziție:
„Serviciul Fiscal de Stat, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data
recepționării scrisorii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de
informare privind anularea deciziei de sistare și/sau excluderea persoanei din lista
elaborată de Serviciul de Informație și Securitate conform subpct. 1.2, va anula
măsurile întreprinse aferent persoanei excluse din listă.”

13. Prin derogare de la prevederile Legii cetățeniei Republicii Moldova


nr.1024/2000, ale Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii
cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018,
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 966 cu privire la serviciile prestate de către
Agenția Servicii Publice, în cazul persoanelor care solicită determinarea
apartenenței la cetățenia Republicii Moldova sau recunoașterea acestora în calitate
de cetățeni ai Republici Moldova potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) și, respectiv,
alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000, pentru aprobarea
cererilor acestor categorii de persoane se stabilesc următoarele condiții:
a) suplimentar la documentele prevăzute de actele normative ce
reglementează domeniul de referință, solicitantul cu vârsta peste 14 ani prezintă
autobiografia și certificatul de cazier judiciar din țara (țările) al cărei (căror) cetăţean
este şi din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat
prezintă documentul respectiv şi din țara de domiciliere;
b) cererile cu documentele aferente se coordonează cu Serviciul de Informații
și Securitate al Republicii Moldova, care constată dacă solicitantul nu cade sub
incidența art.20 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 şi întocmește
un aviz argumentat în acest sens, pe care îl prezintă Agenției Servicii Publice;
c) Agenția Servicii Publice pe perioada stării de urgență se abține de la
examinarea cererilor solicitanților pentru determinarea apartenenței la cetățenia
Republicii Moldova sau de recunoaștere a acestora cetățeni ai Republicii Moldova
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și, respectiv, alin. (11) din Legea
cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000, în cazul în care, Serviciul de Informații
și Securitate al Republicii Moldova în aviz stabilește că solicitantul cade sub
incidența art. 20 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000.

14. Termenul de examinare a cererilor depuse de către persoanele


prevăzute la pct. 13 nu poate depăși 6 luni.

15. Persoanele care au depus cerere pentru determinarea apartenenței la


cetățenia Republicii Moldova sau pentru recunoașterea cetățeniei Republicii
Moldova potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) și, respectiv, alin (11) din Legea
cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000, până la data intrării în vigoare a
prezentei dispoziții, sunt scutiți de la prezentarea documentelor menționate la pct.
13 lit. a).

16. La data de 1 martie 2023, se abrogă unele prevederi din dispozițiile


Comisiei pentru Situații Excepționale, conform anexei nr. 2.

17. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii


Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților
administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor
publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii
Moldova.

18. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică


pe pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Dorin RECEAN
Anexa nr. 1

Lista instituțiilor publice beneficiare de coajă de floarea-soarelui granulată,


donată cu titlu de ajutor, de către companiile S.A. „Floarea Soarelui” și S.R.L.
„Trans Oil Refinery”

Nr. Raionul Localitatea Instituţia publică Cantitatea


alocată,
tone

1 Cahul s. Burlacu Gimnaziu 21

2 Cantemir s. Cociulia Gimnaziu 24

3 Cantemir s. Larguta Grădiniță de copii 21

4 Căușeni or. Causeni Direcția situații exepționale 19

5 Căușeni s. Cirnatenii Noi Grădiniță de copii 7

6 Căușeni s. Tanatarii Noi Gimnaziu / Grădiniță de copii 31

7 Căușeni s. Zaim Centrul cultural 21

8 Căușeni s. Taraclia Centru social 9

9 Căușeni or.Căinari Grădinița de copii nr.2 7

10 Cimișlia or. Cimișlia Grădiniță de copii 79

11 Cimișlia or. Cimișlia Grădiniță de copii 36

12 Cimișlia s. Maximeni, Grădiniță de copii 6


com. Javgur

13 Leova s. Seliste Grădiniță de copii 7

14 Leova or. Leova Școala sportivă pentru copii 26

15 Ștefan s. Feștelița Primăria 81


Vodă

16 Taraclia s. Ciumai, com. Grădiniță de copii 7


Vinogradovca

17 Taraclia s. Sofievca, com. Gimnaziu 41


Albota de Sus

18 Taraclia s. Balabanu Grădiniță de copii 6

19 Taraclia or. Taraclia Căminul studențesc al Universității 26


de Stat Gr. Țamblac

20 UTA s. Cazaclia Grădinița de copii nr.2 26


Găgăuzia
21 UTA s. Congaz Grădinița de copii nr.5 11
Găgăuzia

22 UTA s. Copceac Grădinița de copii nr.1 36


Găgăuzia

23 UTA s. Gaidar Centru comunitar 101


Găgăuzia

24 UTA s. Gaidar Gimnaziu F. Angheli 26


Găgăuzia

25 UTA s. Ciadîr Lunga Liceul Teoretic 109


Găgăuzia

26 Briceni s. Larga Liceul teoretic 21

27 Briceni s. Cotiujeni Casa de cultură 6

28 Briceni s. Grimăncăuți Grădiniță de copii 11

29 Drochia Nicoreni Gimnaziu 16

30 Drochia s.Gribova Casa de Cultură 6

31 Edineț Parcova Gimnaziu 10

32 Edineț Ruseni Grădiniță de copii 10

33 Fălești or. Fălești Grădinița de copii nr. 6 61

34 Fălești s.Călugăr Grădiniță de copii 11

35 Fălești s. Musteața Grădiniță de copii 48

36 Florești or. Mărculești Grădiniță de copii / Cantina socială 121

37 Florești s. Gvozdova, Grădiniță de copii 16


com. Gura
Camencii

38 Glodeni Ciuciulea Gimnaziu 31

39 Ocnița Hadarauți Gimnaziu / Grădiniță de copii 41

40 Ocnița or. Ocnița Casa de cultură 6

41 Rîșcani Mihaileni Liceul teoretic 81

42 Sîngerei com.Copăceni Grădiniță de copii 26

43 Sîngerei Pepeni Grădiniță de copii 6

44 Sîngerei s. Sîngereii Noi Centrul de creație 51


45 Soroca or. Soroca Spital 91

46 Soroca or.Soroca Colegiul de Arte 41

47 Anenii Noi Calfa Grădiniță de copii 10

48 Anenii Noi Hîrbovăț Școala primară 41

49 Călărași Hîrbovăț Grădiniță de copii 34

50 Călărași s. Nișcani Gimnaziu / Grădiniță de copii 10

51 Criuleni s. Răculeşti Gimnaziu 76

52 Criuleni s. Bălțata Gimnaziu 35

53 Dondușeni or. Dondușeni Casa raională de cultură 106

54 Dondușeni s. Moșana Gimnaziul 31

55 Dubăsari Cocieri Grădiniță de copii 41

56 Dubăsari Ustia Primărie 22

57 Hîncești Crasnoarmeiscoe Grădiniță de copii nr.1 41

58 Hîncești Dancu Primărie 11

59 Hîncești Drăgușenii Noi Gimnaziu 33

60 Hîncești Boghiceni Gimnaziu 22

61 Hîncești s. Primărie 11
Crasnoarmeiscoe

62 Hîncești com. Liceul teoretic 66


Crasnoarmeiscoe

63 Ialoveni s. Horești Grădiniță de copii 66

64 Nisporeni or. Nisporeni Grădiniță de copii 51

65 Nisporeni s. Grozești Oficiul primăriei 11

66 Nisporeni s. Soltănești Grădiniță de copii / Centrul de 21


sănătate

67 Nisporeni s. Vărzărești Gradinita „Albinuța” + liceu 146

68 Nisporeni s. Călimăneşti Grădiniţa + Primăria 22

69 Nisporeni s. Brătuleni Grădiniță de copii 6

70 151
Orhei s. Jora de Mijloc Gradiniță de copii / Gimnaziu
71 Orhei s. Furceni Gradiniță de copii / Gimnaziu 19

72 Orhei s. Brănești Gradiniță de copii / Gimnaziu 6

73 Orhei s. Trebujeni Gimnaziu 36

74 Orhei s. Chiperceni Gimnaziu 31

75 Orhei s. Ghetlova Grădiniță de copii 46

76 Rezina Tareuca Grădiniță de copii 8

77 Rezina s. Mateuți Grădiniță de copii 37

78 Șoldănești s. Șestaci Grădiniță de copii 17

79 Strășeni or. Bucovăț, r-l Grădiniță de copii 25


Strășeni

80 Strășeni s. Rassvet, Centrul comunitar 8


comuna Bucovăț

81 Strășeni s. Rassvet Biblioteca 8

82 Telenești s. Văsieni Gimnaziu 34

83 Telenești s. Verejeni Căminul cultural / Biblioteca 26

84 Ungheni or. Cornești, r-l Grădiniță de copii 54


Ungheni

85 Ungheni s. Buciumeni, r-l Grădiniță de copii / Gimnaziul 86


Ungheni

TOTAL 3000
Anexa nr. 2
Prevederile din dispozițiile CSE care se abrogă

Dispoziția Prevederile Detalii, motiv

nr. 2 din 25.02.2022 Pct. 20 Servicii medicale refugiați. Transpus.

nr. 3 din 27.02.2022 Pct. 26 Cheltuieli centre de plasament. Transpus.

nr. 11 din 17.03.2022 Pct. 2 și 3 Condiții de livrare a produselor. Transpus.

nr. 13 din 31.03.2022 Pct. 14, 15, 16, 17 și Condiții speciale la importul produselor din
18 tutun. Depășit.

nr. 14 din 14.04.2022 Pct. 13 Servicii medicale refugiați. Transpus.

nr. 21 din 18.05.2022 Pct. 26 Modificarea cadrului de emitere pașapoartelor.


Depășit.

nr. 23 din 30.05.2022 Pct. 2 Servicii medicale refugiați. Transpus.

nr. 26 din 14.06.2022 Pct. 8, 9, 10, 11 Derogări pe achiziții frontieră. Depășit.

și

pct. 13 Condiții declarare TIR. Transpus.

nr. 29 din 28.06.2022 Pct. 2 Centrul Moldexpo. Depășit.

și

subpct. 4.2 Condiții import produse petroliere. Transpus.

nr. 32 din 8.08.2022 Pct. 2 Servicii medicale refugiați. Transpus.

S-ar putea să vă placă și