Sunteți pe pagina 1din 24

INDEX DE TERMENI SI DENUMIRI DIN ASIGURARI

Abandon.
Parasire a unui bun, cadre sau renuntare la un drept pe baza actului de abandon. Consta fie in cedarea in favoarea asiguratorului a proprietatii bunurilor cuprinse in asigurare (nava sau incarcatura), in conditiile stipulate de polita de asigurare, fie daca in vederea salvarii navei de la naufragiu, echipajul se vede nevoit sa abandoneze in mare o parte sau intreaga incarcatura.

Abordaj.
Ciocnire, coliziune, a doua nave, sau a unei nave de un chei, dig, ponton, etc.

Abordarea coboririi.
Partea din zbor cuprinsa intre altitudinea de zbor si pozitionarea in vederea coboririi pentru aterizare.

Accident.
Eveniment intamplator si imprevizibil care intrerupe mersul normal al lucrurilor, provocand deteriorari sau distrugeri de bunuri ori raniri, mutilari sau decesul unor persoane.

Acreditiv.
Suma de bani special rezervata, la cererea si pe seama unui cumparator, la o unitate bancara care il deserveste pe acesta, pentru ca unui anumit furnizor sa i se poata face garantat plata, in momentul in care dovedeste expedierea sau predarea marfurilor, in conditiile stabilite in prealabil prin contract.

Act of God.
Descrie riscurile aleatoare, majore al carui potential devastator este peste limita de intelegere umana, fara o cauzalitate identificata (doar presupusa) si care se pun in puterea Domnului (Dumnezeu). Se pot enumera furtunile oceanice majore, cutremurele, uraganele, etc..

Actuar.
Expert analist (de regula matematician statistician), in analiza, evaluarea si previzionarea pietei de asigurari, a carui activitate este focusata in stabilirea cotelor de prime, tarifelor, strategiilor de piata, marketing al asigurarilor precum si politicilor financiar - investitionale.

Afacere.
Activitate, comerciala sau industriala, mentionata in polita, ea include raspunderea civila decurgand din dreptul de proprietate sau folosinta asupra localului in care este desfasurata.

Agent de asigurare.

Persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare (legea 32/2000).

Alunecarea de teren.
Este definita ca fiind deplasarea unei mase de roci aflate in panta, pe un fundament impermeabil (argila) prin inmuierea acestuia, dupa ploi indelungate. Pe langa acest fenomen geologic, riscul cuprinde si situatiile de prabusire a terenului din cauze naturale, ca urmare a unor fenomene geologice.

Amortisment.
Stingere treptata (esalonata) a unei datorii sau rente. Recuperarea in forma baneasca a valorii fondurilor fixe, prin introducerea unei cote din valoarea lor, in cheltuielile curente de productie, pe masura folosirii si utilizarii fondurilor fixe.

Ampriza.
Latimea totala a fisiei de teren pe care se executa lucrarile de terasament pentru un drum, cale ferata, aeroport, canal, etc.

Androcament.
Asiza construita din bolovani, blocuri de piatra sau beton, pentru a forma diguri, baraje, fundatii etc. Asiza: Rind de piatra caramida etc., dispus orizontal intr-o constructie.

ANEVAR.
Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania.

Antiselectia riscurilor.
Descrie faptul ca un posesor de risc mare (crescut), va ceda cu certitudine riscul in asigurare, comparativ cu un posesor normal de risc. Pentru combatere asiguratorii, stabilesc de regula tarifele avind in vedere riscurile crescute, sau practicind selectia de grup (grupe de asigurati cu tarife diferite in functie directa de riscurile prezentate).

Antreprenor.
Persoana fizica sau juridica ce se obliga pe baza de contract sa execute pentru o alta persoana, anumite lucrari, in schimbul unei sume de bani dinainte stabilita. Antreprenorul general, este persoana care contracteaza toate lucrarile prevazute intrun proiect si care raspunde in fata beneficiarului, indiferent daca executa lucrarea cu forte proprii sau folosind subanteprenori.

Anuitant.
Rentier viager in urma unui contract de viata.

Anuitate.
Renta platita asiguratorului periodic sau primita de catre asigurat (asig. de viata).

Apa de conducta.

Risc definit ca distrugerea totala sau partiala a bunurilor si/sau a cladirii asigurate, ca urmare a apei care se scurge contrar scopurilor stabilite din tevi de aductie sau din tevi de derivatie, din celelalte instalatii de alimentare cu apa legate de sistemul de tevi sau din instalatiile de incalzire cu apa sau aburi, aflate in incintele asigurate.

Apuntament.
Punte de lemn sau beton, de-a lungul malurilor unei ape, servind la acostarea navelor.

Arierate.
Obligatii financiare ramase neachitate, dupa ce au ajuns la scadenta. Datorii restante.

Armator.
Proprietarul de drept al navei.

Ascensiune.
Perioada cuprinsa intre decolare si atingerea nivelului plafonului de zbor. Cuprinde ascensiunea initiala si pe cea de altitudine de zbor.

Asigurat.
Titularul interesului cu privire la bunul asigurat. Atunci cand asiguratul este una si aceeasi persoana cu contractantul, notiunea de asigurat preia si continutul notiunii de contractant.

Asigurator.
Persoana juridica, care in schimbul incasarii unei prime de asigurare, preia obligatia platii daunelor, aparute ca urmarea producerii riscului asigurat.

Asigurator principal.
Asiguratorul care impreuna cu alti asiguratori incheie un contract de coasigurare, dar care negociaza, emite polita, incaseaza, gestioneaza si lichideaza daunele asiguratului. AP repartizeaza cotele de participare ale celorlalti asiguratori si incaseaza de la acestia cotele corespunzatoare din despagubirile platite.

Asigurarea globala a autovehiculelor - BUCHET.


Aceasta forma de asigurare se adreseaza persoanelor juridice detinatoare de autovehicule inmatriculate in Romania, care au ca obiect de activitate transportul international de marfuri sau transportul de persoane. Poate cuprinde urmatoarele categorii: CASCO, CARTE VERDE, CMR, sau CASCO, CARTE VERDE, Accidente persoane + Asigurarea Bagajelor.

Asigurare prin efectul legii (Asigurare obligatorie - Compulsory Insurance).


Asigurare obligatorie conform unei prevederi legale. De regula sint asigurarile de raspundere civila, care sunt obligatorii deoarece implica raspunderea fata de o terta persoana. Scopul este social, de protejare a partii nevinovate si de menajare financiara a acesteia.

Asiza.
Fiecare din straturile orizontale de caramida, piatra, etc. care alcatuiesc zidaria unei constructii.

Astereala.
Captuseala de scinduri, asezata pe un schelet de lemn, care sustine un material. Invelitoarea unui acoperis.

Aterizare.
Totalitatea manevrelor facute de catre aeronava din momentul intrarii in spatiul aerian al aeroportului (pragul aeroportului), pina la oprirea finala de pe pista sau pina la capatul culoarului de aterizare.

Avarie.
Dauna sau pierdere materiala inregistrata in timpul exploatarii sau transportului bunului asigurat.

Avarie comuna.
Dauna suferita de buna voie (produsa in mod voit , fie navei, fie incarcaturii acesteia, sau cheltuielile facute in interesul salvarii intregii expeditii maritime.) cit mai rational cu putinta sau datorata unui risc comun general acoperit de polita. In general se considera avarie comuna avaria suferita de toate bunurile asigurate (nava, navlu, incarcatura). Este reglementata de Regulile York-Anvers 1950. Rezulta dintr-un sacrificiu material sau cheltuielile pentru salvarea navei si/sau incarcaturii. Paguba sau cheltuielile privind avaria comuna urmand a fi suportate de proprietarii navei si ai incarcaturii, respectiv de organizatiile de asigurare care au asigurat nava, incarcatura si navlul, proportional cu valorile salvate.

Avarie particulara.
Caracterizeaza avariile suferite doar de nava sau doar de incarcatura. Este consecinta unui caz fortuit (accidental, neasteptat) sau de forta majora. Pagubele datorate culpei tertilor sint considerate tot avarii particulare.

Autovehicul.
Vehicul destinat transportului terestru, cu exceptia celui care circula pe sine, echipat cu motor de propulsie, care se deplaseza pe drum prin mijloace proprii si, conform legii, este supus inmatricularii.

Babord.
Partea din stinga unei nave (privind de la pupa spre prora), sau marginea longitudinala stinga a fuselajului unui avion (in sensul de zbor).

Bagaj.
Totalitatea bunurilor pe care le ia o persoana intr-o calatorie, altele decat cele aflate nemijlocit asupra sa.

Bancruta.

Situatie de insolvabilitate a unei firme, banci, etc. Sinonim cu faliment. Falimentul datorat unei gestiuni frauduloase sau incorecte se numeste bancruta frauduloasa.

Baraterie.
Termen echivalent cu pirateria, cu diferenta ca este savirsit de catre capitan sau un alt membru al echipajului.

Beneficiar.
Persoana indreptatita sa primeasca despagubirea in caz de dauna.

Boala (imbolnavire).
Modificare organica sau functionala a echilibrului normal al organismului; proces patologic care afecteaza organismul.

Boala profesionala.
Afectiune datorata unui exces de efort impus unor aparate si sisteme din organism in cursul procesului de munca, care depasesc capacitatea lor functionala normala, precum si de conditiile speciale de exercitare a unei anumite profesii.

Bonus / malus.
Sistem de acordare de reduceri sau majorari de tarif de prime, bazat pe criterii evaluate de asigurator. Bonus se poate acorda in functie de: vechimea in conducerea automobilului, perioada anterioara asigurata fara daune, existenta unor masuri tehnice sau organizatorice pentru reducerea riscului (polita FLEXA) etc. Ca si criterii de malus exemplific: rata mare a daunei pentru perioada asigurata precedenta, inexistenta unor masuri de limitare a daunelor, hazardul moral al asiguratului, etc.

Bocaport.
Deschidere in puntea unei nave, prin care se introduc marfurile in magazie.

Boom sonic.
Actiunea directa a presiunii generata de spargerea zidului sonic de catre o aeronava in zbor.

Botman.
Sef de echipaj pe o nava. Sinonim cu nostrom.

Broker de asigurare.
Persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor (legea 32/2000).

Buchet.
Vezi asigurarea globala.

CF
(cost & freight). Intelegere internationala prin care vinzatorul plateste taxa de transport dar nu si valoarea asigurarii marfurilor. In acest fel riscul avarierii marfurilor este suportat de vinzator numai pina la incarcarea marfurilor pe nava. In comert defineste valoarea marfurilor in portul sau locul de expediere si costul transportului pina la destinatie.

CIF (cost, insurance, freight).


Clauza prevazuta in contractele comerciale prin care vinzatorul se obliga sa suporte costul marfurilor, navlului (transportului) si cel al asigurarii, pina la portul sau locul de incarcare (inclusiv costul de incarcare). Toate taxele, impozitele etc. de export il privesc pe vinzator, cumparatorul avind in sarcina taxele portuare, de import si de descarcare. Vinzatorul trebuie sa predea cumparatorului toate documentele (facturi, certificate de origine, polita de asigurare etc.) in momentul sfirsitului incarcarii, dupa ce marfa a trecut balustrada navei. Pretul de vinzare al marfurilor cuprinde aceste costuri suportate de vinzator.

CIFCI (cost, insurance, freight, commision and interest).


La fel cu cele expuse mai sus cu specificatia ca pretul platit de cumparator va include si comisioanele si dobinzile percepute pentru marfuri pina la incarcarea lor in portul (locul) de expeditie.

Cabotaj.
Navigatie comerciala de-a lungul coastei unui fluviu, mare, ocean.

Cala.
Incapere situata sub puntea inferioara a unei nave, in care se depoziteaza marfurile transportate. Instalatie portuara pentru constructia sau reparatia navelor, prevazuta cu o platforma inclinata pentru lansarea sau ridicarea navelor, masini de ridicat, carucioare, trolii, sanii de lansare, etc.

Cambie.
Titlu de credit pe termen scurt, in temeiul caruia emitentul se obliga sa plateasca neconditionat (sau dispune sa se plateasca tot astfel de catre o alta persoana), la data si locul indicat in cambie, o suma de bani, celui inscris in cambie. Avem doua tipuri de cambii: bilet de sau la ordin si trata sau polita.

Cambuza.
Magazie de alimente pe o nava. De obicei este situata sub punte, pentru a fi ferita de umezeala si caldura.

Cancelling.
Clauza inscrisa in contractul de transport, potrivit careia navlositorul poate anula contractul de transport, daca vasul nu a sosit in portul de incarcare pina la termenul convenit.

Cargo.
Prin aceasta asigurare societatile de asigurare ofera protectie impotriva riscurilor ce ameninta bunurile pe timpul transportului terestru, naval sau aerian (intern si extern).

Suma asigurata este valoarea bunurilor transportate, la care se poate adauga costul transportului si taxele vamale. Varietatea tipului de asigurare este foarte mare, de aceea se trateaza diferit pentru fiecare tip de transport in parte.

Cargobot (cargou).
Nava maritima comerciala, destinata transportului de marfuri pe distante mari.

Carte alba.
Certificat sau Document ce atesta existenta asigurarii CMR sau Cargo.

Carte Verde.
Document ce atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru accidente de autovehicule, cu valabilitate in afara granitelor tarii de rezidenta a asiguratului.

CASCO.
Asigurarea facultativa a corpului de autovehicul, nava sau avion, pentru riscuri generale descrise la fiecare in parte, privind riscurile de distrugere partiala sau totala.

CECCAR.
Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati.

CET.
Corpul Expertilor Tehnici.

Cerere-chestionar.
Documentul prin care solicitantul unei asigurari (clientul) se adreseaza Asiguratorului precizand totodata si principalele date in legatura cu riscurile existente, in vederea prezentarii de catre acesta a unei oferte de asigurare. Cererea-chestionar are valoare de document juridic in care Asiguratul si Asiguratorul consemneaza unele detalii tehnice privind riscurile asigurate.

Cheltuieli pentru limitarea pagubelor.


Ca exemplu se citeaza cheltuielile pentru reincarcarea stingatoarelor care au fost utilizate pentru lichidarea unui inceput de incendiu la un agent economic (un atelier, de pilda) sau costul unei paturi care s-a distrus in actiunea de lichidare a unui inceput de incendiu intr-o locuinta, patura apartinind unui vecin venit in ajutor.

Chila.
Element principal al osaturii unei nave, dispus pe fundul navei in plan longitudinal, constituit dintr-un sir continuu de armaturi de tabla groase, sau dintr-o grinda (la navele mici), de care se leaga etrava (la prora) si etamboul (la pupa).

Club P&I (Protection & Indemnity Clubs).


Asociatii sub forma de club intemeiate de catre armatori, ce contribuie la un fond al clubului, din care se vor plati indemnizatii, in caz de daune. Daca sumele rezultate din contributii nu sunt suficiente se solicita contributii suplimentare. Intrarea unui nou armator in club se negociaza de catre brokerul armatorului respectiv. Inscrierea si

retragerea din club se face numai la data de 20 februarie ora 12 GMT, cind incepe anul nou de asigurare, termen pina la care armatorul membru al clubului participa solidar cu ceilalti membrii la acoperirea daunelor membrilor clubului. Desi functioneaza ca o societate de asigurare, avind riscuri clare, nu se emit polite, ci doar certificate de membru (Certificate of Entry). Clubul nu plateste daune direct tertilor, ci numai propriilor membrii, dupa ce acestia au achitat despagubirile pentru care au fost facuti raspunzatori.

Clauza abandonului.
Clauza conform careia asiguratul poate abandona bunul asigurat avariat asiguratorului, in schimbul primirii despagubirilor cuvenite.

Clauza transbordarii.
Clauza conform careia raspunderea asiguratorului incepe in momentul transbordarii marfurilor de la cheu la nava si invers.

Clauza clasificarii.
Clauza conform careia prima de asigurare pentru marfurile ce se vor incarca pe o nava necunoscuta in momentul incheierii asigurarii, va fi stabilita in functie de clasificarea navei respective.

Clauza de inlocuire (cut clause).


Clauza conform careia asiguratorul va suporta numai inlocuirea pieselor defecte ca urmare a avariei sau reparatia bunului asigurat.

Clauza de taiere.
Clauza conform careia asiguratorul acopera in cazul tevilor, conductelor, cablurilor, ale caror capete au fost avariate, numai costul de inlocuire a portiunilor de capat taiate rezonabil si nu intreaga valoare a acestora.

Clauza etichetelor.
Clauza conform careia se acopera numai costul etichetelor sau ambalajelor deteriorate, fara a se avea in vedere marfurile sau scaderea de pret datorata aspectului modificat al acestora si nici cheltuielile de inlocuire a ambalajelor.

Clauza valorii nete.


Clauza conform careia la acordarea despagubirilor (de regula la avaria particulara), asiguratorul are in vedere ca despagubirea sa nu depaseasca valoarea neta a marfurilor, ceea ce inseamna ca din valoarea marfurilor se va scade navlul si alte cheltuieli.

Clauza de indexare.
In asigurarea in care bunurile, cladirile sau limitele raspunderilor a caror valoare de asigurare este exprimata in ROL si pentru care Asiguratul solicita mentinerea sumei asigurate la nivelul preturilor pietei, acceptate si in vigoare in locul de asigurare expres mentionat in Polita de asigurare, reactualizarea sumei asigurate se face aplicand trimestrial sumei asigurate rata de inflatie comunicata de catre Biroul National de Statistica, sau aplicind regula actualizarii cursului valutar BNR.

Clauza "Avarie comuna".


Aceasta asigurare acopera cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuieli de salvare, platite de asigurat, stabilite conform prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu inlaturarea unei pierderi produse de orice eveniment, cu exceptia celor excluse.

Clauza "Culpa comuna in caz de coliziune".


Aceasta asigurare acopera cheltuielile facute de asigurat, ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei "culpa comuna in caz de coliziune", daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire, in cazul existentei oricarei pretentii de depagubire a proprietarilor navei.

Clauza de excludere a starii de nenavigabilitate.


Nu se va acoperi pierderea, dauna sau cheltuiala produsa de starea de nenavigabilitate a navei sau ambarcatiunii, faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul este inadecvat pentru transportul in bune conditii a bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de starea de navigabilitate sau de nepotrivire in momentul incarcarii bunului asigurat.

Clauza "Schimbarea rutei".


In cazul cind dupa intrarea in vigoare a politei, destinatia este schimbata de asigurat, asigurarea poate ramine in vigoare daca se notifica imediat asiguratorul si daca se convine asupra primei suplimentare si/sau conditiilor de asigurare.

Clauza "Tranzit".
Aceasta clauza defineste ruta de acoperire a asigurarii. Asigurarea intra in vigoare, de regula, din momentul in care bunurile asigurate parasesc depozitul sau locul de depozitare, de la adresa mentionata in contractul de asigurare, se continua pe durata transportului pe ruta mentionata si se incheie fie: - la livrarea la alt depozit sau loc de depozitare al consemnatarului, la destinatia mentionata in polita; - la livrarea la alt depozit sau loc de depozitare, inainte de destinatie sau la destinatia mentionata in polita de asigurare.

CMR.
"Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR)", numita in original "CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR ROUTE CMR", intocmita la Geneva la 19 mai 1956, la care Romania a aderat in 1972, potrivit Decretului nr. 451/1972, publicat in Buletinul Oficial nr.145 din 6 decembrie 1972. In limbajul curent din Romania termenul defineste sectiunea de asigurare a marfurilor pentru transportatorii internationali.

Coasigurare.
Operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta.

Conosament.
Document folosit in transportul naval, prin care armatorul (carausul) sau navlositorul confirma expeditorului preluarea marfii pentru transport si prin care se obliga sa o predea la o anumita destinatie si la un anumit termen.

Consumator.
Persoana, fizica sau juridica, ce dobandeste, utilizeaza sau consuma produse, ca destinatar final.

Contract de comodat.
Contract cu titlu gratuit (fara a implica plati intre partile semnatare), prin care comodatarul (proprietarul bunului) pune la dispozitia comodantului (chiriasul gratuit), bunul ce face obiectul contractului. Comodantul poate deduce cheltuielile ce rezulta din folosunta bunului.

Contractant.
Persoana, fizica sau juridica, alta decat Asiguratul, care semneaza cu asiguratorul polita de asigurare, obligandu-se sa plateasca prima de asigurare si sa respecte obligatiile care ii revin prin contract. Notiunea de Contractant se suprapune peste notiunea de Asigurat atunci cand este vorba de una si aceeasi persoana, caz in care se foloseste termenul de Asigurat.

Contrastalii.
Pentru depasirea termenului de incarcare sau descarcare a navei, din vina predatorului sau destinatarului marfurilor, acestia vor fi pusi in intirziere si la plata contrastaliilor. Contrastaliile curg de la sine din momentul expirarii staliilor, transportatorul neavind obligatia de a aviza pe predator sau destinatar, ca nava a intrat in contrastalii. Daca in contractul de transport nu este stipulata valoarea contrastaliilor, acestea se vor calcula avind in vedere uzul local unde s-au inregistrat (valoarea normal perceputa pentru ziua intirziere, din portul respectiv).

Cosoroaba.
Fiecare din barnele asezate orizontal deasupra peretilor casei in lungul acoperisului pentru a sustine capriorii.

Cover Note.
Document ce atesta existenta asigurarii inainte de emiterea politei, sau inaintea incasarii primei de asigurare.

Cuantumul pagubei.
Este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si manoperele aferente repartiei, bunului asigurat.

Cuantumul daunei.
Reprezinta totalul pretentiilor asiguratului/pagubitului, si este constituit din suma cuantumului pagubelor plus cheltuielile aditionale de transport, limitarea pagubelor, gestionarea si lichidarea daunei, etc.

Cuantumul despagubirii.
Reprezinta suma efectiv platita de asigurator, cu titlu de indemnizare, asiguratului/pagubitului. Se calculeaza prin scaderea din cuantumul daunei, a sumelor si obligatiilor ce cad in sarcina asiguratului/pagubitului. Se mai poate calcula, avind in vedere aplicarea regulei proportiilor, cuantumului daunelor.

Cursa Charter.
Cursa aeriana in care intreaga capacitate de transport a fost vinduta catre un afretor (chaterer), sau un nr. limitat de afretori. Contractele de cursa charter prevad obligatia pentru afretor de a efectua operatiunile de imbarcare, preluare la debarcare a marfii in timpul stabilit, nerespectarea acestei obligatii atragind plata de contrastalii (penalitati).

Cursa Charter consolidata (Split Charter).


Cursa charter la care afretorul revinde partial sau integral capacitatea de transport afretata, unor terti beneficiari sau direct pentru public (efectuind consolidari).

Culpa.
Vinovatie, sub forma imprudentei sau neglijentei (greseala care consta in savarsirea unui fapt pagubitor sau pedepsit de lege).

Cutremurul.
Este definit ca fiind un fenomen complex de zguduire a scoartei pamintului , provocat de eliberari masive de energie, care se produc in adancime sub actiunea fortelor tectonice, a vulcanismului sau prabusirii straturilor.

Dauna.
Prejudiciu material (avariere, distrugere, furt) suferit de autovehiculul asigurat in urma producerii evenimentului asigurat.

Dauna partiala.
Dauna a bunului / autovehiculului / vehiculului asigurat, astfel incat prin refacerea acestuia, prin repararea, reconditionare sau inlocuirea unor parti componente, autovehiculul / vehiculul respectiv poate fi adus in starea in care se afla inaintea producerii evenimentului asigurat.

Dauna totala.
Deprecierea sau furtul bunului / autovehiculului / vehiculului asigurat intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea, reconditionarea partilor sau pieselor componente ale autovehiculului / vehiculului nu mai este posibila, ori costul acestora ar depasi suma asigurata

Debit Note.
Document de instiintare a asiguratului cu privire la ratele scadente sau prima pe care acesta o are de platit.

Deburs.
Este un procedeu prin care expeditorul marfurilor foloseste transportatorul, pentru a transmite o suma de bani catre destinatar, pentru executarea unor operatiuni privind marfa transportata. Acceptarea unui ramburs sau deburs, creste tariful de transport.

Decolare.
Etapa cuprinsa intre pornirea motoarelor in scopul zborului si ridicarea rotilor de pe pista aeroportului. Cuprinde si decolarea nereusita.

Deces.
Moartea unei persoane, rezultata din Certificatul de deces emis de autoritatile competente.

Declaratie de conformitate
Declaratie facuta de un agent economic, prin care acesta atesta, pe propria raspundere, ca un produs este conform unei norme sau altui document specificat.

Despagubire.
Suma datorata de Asigurator, Asiguratului in urma producerii evenimentului asigurat care a afectat bunul asigurat. Despagubirea acopera numai cuantumul pagubelor produse.

Deplasament.
Greutatea volumului de apa, dislocuita de o nava.

Discount.
Reducere acordata de Asigurator asiguratului sau intermediarilor, pentru incheierea asigurarii.

Dispasa.
Documentul de lichidare a avariei comune, intocmit de experti numiti "dispasori", prin care se stabileste in ce proportie participa valorile contributive la cheltuielile de avarie comuna.

Dol.
Sinonim inselatoriei comise prin mijloace sau practici ilegale, cu intentie (premeditare) (actiune facuta cu rea credinta, cu viclenie pentru a determina pe cineva sa incheie un contract sau act nefavorabil sau sa admita o clauza nefavorabila intr-un contract). Indiferent de natura dolului, riscurile ce decurg din acesta nu se asigura, deoarece sar conferi un caracter antisocial asigurarii.

Driving record.
Lista intocmita de societatile de asigurari, in care se specifica toate cererile de despagubire ale unui conducator auto, pe o perioada data. In functie de lista se accepta si se calculeaza prima de asigurare.

Durata medie de utilizare.


Intervalul de timp, stabilit in normativele tehnice sau declarat de producator, in cadrul caruia produsele, altele decat cele cu termen de valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare, punere in functiune, exploatare si intretinere.

Efractie.
Spargere a zidurilor, fortare a incuietorilor, rupere a legaturilor, sau violare de orice tip a oricarui dispozitiv de inchidere, ca mijloc pentru savirsirea unei infractiuni.

Etrava.
Element de rezistenta care inchide corpul unei nave la extremitatea prorei si cu care nava isi deschide drumul prin apa.

Epava.
Autovehicul sau bun avariat, a carui reparare nu mai este posibila, sau valoarea reparatiei depaseste suma asigurata. In asig. maritime Wreck. In asig. auto Written off vehicle.

Esuare.
Impotmolire a navei maritime sau fluviale in nisip sau intr-un loc in care apa nu este suficient de adinca pentru a mai putea naviga.

Excces loss.
Defineste transferul excesului de dauna de la Asiguratorul direct la reasigurator, pentru un risc sau clasa de riscuri.

Expert.
- persoana fizica avand calitatea de expert contabil, contabil autorizat, evaluator, expert tehnic, autorizata conform reglementarilor legale in vigoare, indiferent de statutul acesteia (independent, functionar public) sau de pozitia fata de client (evaluator, consultant, arbitru, expert neutru); - societate comerciala autorizata sa desfasoare activitatea de expertiza contabila si/sau tehnica, consultanta, audit, si evaluare, in numele societatii, pentru fiecare persoana incadrata in una din profesiile enumerate mai sus, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare;

Explozia.
E definita ca un proces fizico-chimic ce consta intr-o ardere extrem de rapida si violenta caracterizata prin descompunerea substantei explozive implicate si transformarea acesteia in alti compusi, in general gazosi, care are loc cu o mare dezvoltare de caldura (reactie exoterma) si efectuare de lucru mecanic. in cazul cazanelor, recipientilor etc. prin explozie, se intelege o eliberare brusca de energie provocata de tendinta unor gaze sau aburi de a se dilata, chiar daca explozia nu a fost urmata de incendiu. Se considera paguba produsa de explozie la un rezervor (cazan, conducta, etc.) numai daca peretii acestuia sunt fisurati in asa masura incat are loc o echilibrare brusca a presiunii din interiorul si din exteriorul rezervorului;

Evaluare a riscurilor.
Analiza tuturor implicatiilor ce pot sa apara si a tuturor factorilor ce pot contribui la aparitia unor daune.

Eveniment asigurat.
Eveniment precizat in conditiile contractuale, a carui producere determina dauna bunului asigurat, in urma caruia asiguratorul acorda despagubiri, in baza conditiilor de asigurare.

FAS (free alongside ship).

Franco linga nava. Clauza conform careia vinzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile pina livreaza marfa linga nava, la data stabilita si in portul convenit cu cumparatorul. Cumparatorul va suporta cheltuielile cu angajarea vasului, incarcarea, transportul si asigurarea marfurilor.

FOB (free on board).


Clauza in comert conform careia vinzatorul se obliga sa livreze marfa la bordul navei stabilite de catre cumparator, suportind toate taxele, costurile si riscurile pina in momentul ajungerii marfurilor la bord. Navlul, asigurarea, etc. privesc pe cumparator.

FOR (free on railway).


Identic cu FOB, numai ca transportul se face cu trenul.

Forta majora.
Situatie invocata de una din parti, dovedita cu documente emise de autoritati publice competente, imprevizibila la data incheierii politei, neasteptata, independenta de vointa partilor, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective.

FLEXA (Fire Lightening Explosion and Aircraft).


Polita standard in asigurarea de bunuri. Cuprinde riscurile de baza si riscuri aditionale.

Franciza.
Reprezinta partea din dauna care se suporta de catre Asigurat pentru fiecare eveniment; se considera un singur eveniment producerea succesiva a aceluiasi risc asigurat intr-o perioada de 24-72 ore consecutive numai in caz de calamitati naturale. In general, in metodologia asiguratorului exprimarea fransizei se face in procente din suma asigurata sau din dauna.

Franciza deductibila.
Franciza care se aplica pentru fiecare despagubire sau risc produs.

Franciza nedeductibila (atinsa).


Franciza care nu se retine din cuantumul daunei, dar al carei nivel valoric implica plati numai peste valoarea respectiva.

Franciza de timp (exprimata in zile).


Reprezinta partea din perioada de despagubire, situata la inceputul acesteia, pentru care, in caz de dauna, nu se platesc despagubiri. Termenul se foloseste la asigurarea de tip Bussines interuption, unde in toate politele este obligatorie stabilirea unei fransize de timp minime de 5 - 10 zile. In cazul in care exista fransize si de timp si valorica, se aplica cea mai mare dintre cele doua.

Francizing.
Sistem de creditare in care creditorul preia o parte din actiunile chiriasului, acesta rascumparindu-si propriile actiuni pe masura ce plateste redeventele de credit. De retinut ca desi rascumpararea actiunilor se face de catre creditat, acesta nu devine

actionar majoritar cu drept deplin decit dupa achitarea integrala a contractului, moment pina in care creditorul detine pachetul de control, iar in caz de insolvabilitate al creditatului, creditorul devenind de drept actionar principal al creditatului, cu pierderea sau despagubirea sa, cu diferenta intre valoarea pachetului rascumparat si valoarea pachetului majoritar.

Full charter.
Cursa charter la care intreaga capacitate de transport a fost inchriata de un afretor. Cursa se efectueaza pentru un singur beneficiar si pe o ruta prestabilita, de regula fara escale.

Furt.
Luarea unui bun asigurat, respectiv a unor subansamble, piese, sau echipamente suplimentare ale acestuia, din posesia sau detinerea unei persoane, in scopul insusirii, deposedarii sau folosirii, fara consimtamantul acesteia.

Furt prin efractie.


Este definit ca actul unei persoane care: - intra in cladire prin spargere; - sparge un seif, o nisa sau alt spatiu inchis de pastrare din cladire; - intra in cladire folosind chei originale obtinute prin efractie sau talharie; - ramane neobservata in cladire.

Furt prin acte de talharie.


Este definit ca actul unei persoane care: - foloseste violenta impotriva Asiguratului sau din angajatii sai fortandu-l sa abandoneze bunurile asigurate; - prin amenintarea, vatamarea corporala sau moartea, comisa in cladirea sau locul unde se afla bunurile asigurate, determina Asiguratul sau angajatii sai sa abandoneze bunurile asigurate; - datorita actiunii sale prin amenintare si /sau accidentare anuleaza forta de rezistenta a Asiguratului sau angajatilor sai pentru a le lua bunurile asigurate.

Furtuna.
Este definita ca stare de mare instabilitate a atmosferei, caracterizata prin vant puternic (pana la 40 m/s) si nori cumulonimbus, insotita de averse si descarcari electrice.

Grindina.
Consta in precipitatii solide care se formeaza in interiorul norilor cumulonimbus, alcatuite din particule de gheata cu un diametru de pina la 50 mm. Popular mai este denumita "piatra".

Hull Insurance.
Asigurarea corpului navei (in asig. maritime sau aviatice).

Incendiu.

Foc de mare intindere sub forma de flacari deschise care insotesc arderea si care s-a produs in absenta unei vetre destinate acestui scop sau a iesit din vatra, avand forta de a se extinde prin propria sa putere. Arderea mocnita si arderea cu acces limitat de oxigen, precum si efectul aplicarii deliberate a focului sau caldurii ca parte a unui proces sau a unei operatii nu se considera incendiu. De asemenea, efectul caldurii intr-un scurt-circuit la instalatia electrica nu se considera incendiu, decat daca flacarile produse prin scurt-circuit se extind mai departe.

Inspectie de risc.
Operatiune executata in teren in scopul verificarii conditiilor in care sunt pastrate, intretinute, pazite, protejate bunurile asigurate.

Inundatie.
Se intelege acoperirea unei portiuni de uscat cu o mare cantitate de apa, ca urmare a revarsarii peste marginile cursurilor de apa;

Invaliditate permanenta.
Reducerea potentialului fizic, psihosenzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, nesusceptibila de ameliorari.

Imprudenta.
Este caracterizata prin aceea ca autorul prevede posibilitatea producerii rezultatului pagubitor al faptei ilicite, dar nu il accepta, considerand in mod nejustificat ca acel rezultat nu se va produce.

Imbunatatiri.
Cheltuieli facute pentru transformarea calitativa a starii bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea daunei sau cele pentru reconditionari sau reparatii nereusite;

Leasing.
Sistem de inchiriere, in scopul vinzarii a unor bunuri sau servicii. Se retine ca rata de leasing (redeventa), este periodica si ca pentru a fi acceptat de catre proprietar, trebuie achitat un avans cu cuantum adecvat. Proprietar pina la lichidarea contractului ramine lesorul, chiriasul avind drept de prioritate la transferul proprietatii. Nu implica transfer obligatoriu al proprietatii.

Loss adjustor.
Notiunea defineste activitatea unui expert de daune ce stabileste cauzele, imprejurarile si circumstantele producerii riscului asigurat, precum si cuantificarea despagubirii acordate. De regula notiunea se extinde mult datorita policalificarii necesare unui expert de daune, fiind diferentiata pe clase de asigurari (auto, bunuri, aviatie, etc.). A se retine existenta unor institutii specializate in pregatirea profesionala a lichidatorilor de daune (The chartered Institute of loss Adjusters Anglia, etc.).

Malpraxis.
Asigurare de raspundere civila privind erorile profesionale, generatoare de pagube (avocati, medici, etc.).

Manevra.
Orice rulare a aeronavei pe sol.

Marine Cargo.
Asigurarea marfurilor transportate (in asig. maritime).

Marja de solvabilitate.
Procentul cu care activele reale ale unui Asigurator, sunt mai mari decit valoarea obligatiilor sale nete (fara a lua in calcul cotele de risc cedate in coasigurari sau reasigurari).

Marfuri in suferinta.
Marfurile care nu au fost eliberate in termen de max. 120 ore de laora avizarii punerii lor la dispozitia destinatarului, sint considerate marfuri in suferinta. Pentru acestea se percep contrastalii sau se pot descarca in magazii CFR, portuare, aeroportuare, etc. Cheltuielile pentru descarcarea si magazinarea marfurilor vor fi suportate de catre destinatar. Impiedicarea la eliberarea marfurilor se penalizeaza de asemenea.

Nava penalizata.
Nava care si-a depasit perioada de serviciu normala, pentru care se aplica cote de majorare a primelor de asigurare. Se considera nave penalizate cele cu vechime mai mare de 20 ani, pentru cargo, sau 15 ani pentru tankere. Este un rezultat al cresterii riscului odata cu vechimea navei.

Navlu (engl. Freight).


Defineste termenul de operare a transportului naval. Se poate explica prin analogie cu transporturile terestre ca "transport naval". Include costul transportului si chiria platita de navlositor, armatorului pe perioada transportului.

Navlositor (armator chirias al navei).


Este definit ca persoana care are un contract de inchiriere in scopul operarii navei, sau cel care inchiriaza capacitatea navei pentru transport.

Neglijenta.
Este caracterizata prin aceea ca autorul faptei pagubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, desi trebuia si putea sa il prevada.

Negocierea.
Reprezinta o etapa care nu este obligatorie si la care se ajunge numai in situatia in care clientul solicita efectuarea unor reduceri de cotatii, respectiv a primei de asigurare, plata in mai multe rate a primei sau eventual, unele clauze speciale. Defineste solicitari ale clientului sau ale reprezentantilor lui , altele decit cele normal acceptate de asigurator, si care necesita ajustari ale primei sau pachetului de risc.

New for old (nou per vechi).


Principiu aplicat in lichidarea daunelor, conform caruia la stabilirea cuantumului daunelor se accepta folosirea de piese noi pentru refacerea bunului asigurat vechi. De remarcat ca principiul este acceptat cu rezerve de catre Asiguratori, numai pentru

bunuri asigurate cu vechime de max. 5 ani. in asigurarile obligatorii insa acest principiu este statuat de lege si se aplica intocmai.

Pazie.
Scandura (ornamentala) asezata vertical la capatul din afara al capriorilor unui acoperis cu streasina pentru a ascunde capetele acestora; marginea verticala a unui cofraj; fasie de tabla asezata la intersectia unei invelitori pentru a impiedica patrunderea apei prin rostul de la intersectie.

Patarea cu fum.
Distrugerea totala sau deteriorarea partiala produsa in mod direct de fumul cauzat de incendiu;

Pierdere temporara a capacitatii de munca.


Situatia unei persoane care nu isi poate desfasura temporar activitatea la locul de munca, in baza unui document medical emis de o autoritate competenta.

Pilastru.
Stalp paralelipipedic prevazut de obicei cu o baza si un capitel, care serveste ca element de ornamentatie sau consolidare a unui zid.

Piraterie.
Act de furt / jefuire sau de deposedare a navei, armatorului, navlositorului sau pasagerilor, de catre rebeli de pe uscat sau alte nave, ori chiar de catre pasageri nemembri ai echipajului.

Perioada de asigurare.
Intervalul de timp pe parcursul caruia ASIGURATORUL preia raspunderea producerii evenimentelor asigurate.

Plin de conservare (retinere proprie).


Suma fixa cu care participa reasiguratul la riscurile directe asumate. Antonim cu excedent de dauna.

Plinta.
Piesa de lemn, de piatra, de mozaic, de material plastic, etc. care se aplica la partea de jos a peretilor unei incaperi pentru a-i apara impotriva loviturilor si a umezelii, sau pentru a acoperii rostul dintre pardoseala si perete; partea de jos a unei cladiri, a unei sobe, a unui zid, iesita mai in afara si formand un mic soclu.

Polita de asigurare.
Reprezinta acel contract incheiat intre Asigurator pe de o parte, si un client al sau ce poate fi persoana fizica sau juridica, in calitate de Asigurat, pe de alta parte, prin care Asiguratul se obliga sa plateasca o prima Asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, la producerea unui anume risc prevazut in polita, sa plateasca Asiguratului sau Beneficiarului desemnat de acesta, DESPAGUBIREA sau SUMA ASIGURATA, in limitele si termenele convenite.

Polita abonament.
Polita cargo in care se asigura toate marfurile trimise intr-o perioada determinata fara a tine cont de numarul de calatorii. Asiguratul avizeaza prin declaratie de asigurare asiguratorul, inainte de inceperea transportului, acesta din urma emite cover note. Asiguratorul poate sa-si asume raspunderi pina la concurenta unei sume asigurate cumulate, indiferent de numarul de transporturi.

Pool de subscriere.
Organizatie sau aranjament intre mai multi Asiguratori, in care membrii cedeaza o parte din riscurile proprii pool-ului, apoi in interiorul acestuia suporta proportional sau nu daunele. Este o forma de dispersie a riscurilor mai eficienta decit reasigurarile.

Portofoliu de asigurari.
Totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator, broker sau intermediar.

Prepus.
Persoana care efectueaza acte juridice sau indeplineste o functie dupa directivele si sub controlul altei persoane

Prima de asigurare.
Suma datorata de Contractant in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. Prima de asigurare este diferentiata in functie de riscurile acoperite, dotarile si masurile de protectie impotriva acestora, perioada asigurata si de eventuala fransiza convenita intre Asigurat si Asigurator, oglindite in cotatia de prima. Prima de asigurare rezulta din inmultirea sumei asigurate cu cotatia de prima.

Prima de reintregire.
Vezi "suma asigurata ramasa".

Prim risc (prima dauna).


La acoperirea pagubei dupa principiul primului risc, despagubirea este egala cu paguba, fara a putea insa depasi marimea sumei asigurate. Nu sunt valabile prevederile privitoare la subasigurare si regula proportionala de stabilire a despagubirilor. In caz de dauna, nu se calculeaza sau evalueaza valoarea reala a bunurilor asigurate. Dupa plata daunei polita se anuleaza sau se reinoieste.

Pro rata cancellation.


Reziliere a politei de asigurare, cu restituirea proportionala a primei cu numarul de zile ramase pina la expirarea contractului.

Producator.
Agent economic ce produce, in conformitate cu obiectul sau de activitate, bunuri materiale destinate consumului sau utilizarii finale.

Produs.

Orice bun material rezultat dintr-un proces de munca, vandut, livrat, instalat, construit, reparat, modificat, prelucrat de asigurat sau la care intretinerea a fost realizata de asigurat.

Protest de avarie.
Document ce se depune de catre comandantul navei sau inlocuitorul acestuia, in termen de 24 ore de la producerea unei avarii la nava sau incarcatura, capitaniei portului, unui notar de avarie, consulatului sau tribunalului, prin care declara public protestul impotriva celor raspunzatori de producerea daunelor, sau impotriva reclamatiilor ce I s-ar aduce pentru avarierea navei, instalatiilor sau marfurilor de la bord. Este practic documentul prin care se solicita prin mijlocirea capitaniei sau agentului navei, repararea navei si plata despagubirilor pentru pagubele suferite. Dupa examinarea protestului, capitania il inainteaza judecatoriei.

Protestul de mare.
Inscris prin care comandantul certifica luarea sau adoptarea unei atitudini impotriva persoanelor sau evenimentelor care au provocat sau pot provoca daune materiale sau morale navei, armatorului, comandantului, echipajului sau incarcaturii. Reprezinta si notificare de punere in intirziere in caz de neplata la termen a navlului sau nedescarcarea la termenul stabilit. Se depune la autoritatea portuara de destinatie sai intr-un port de refugiu. Cuprinde mentiuni privind evenimentele petrecute in voiaj, constituind element de analiza la stabilirea cauzelor si caracterului avariei precum si stabilirea despagubirii.

Ramburs.
Este un procedeu prin care expeditorul marfurilor foloseste transportatorul, pentru incasarea de la destinatar a contravalorii marfurilor transportate. Acceptarea unui ramburs sau deburs, creste tariful de transport.

Raporturile contractuale.
Intre asigurat si asigurator se stabilesc prin prevederile formularului de polita, conditiilor de asigurare specifice formei de asigurare incheiate si documentatiilor anexe la polita de asigurare, care fac parte integranta din aceasta.

Reasigurare.
Operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator

Reasigurari proportionale.
Reasigurare ce acopera procentual daunele Asiguratorului direct, incasind prima proportional cu primele subscrise ale acestuia.

Reasigurari neproportionale.
ReAsiguratorul acopera fie intreaga dauna, fie doar ce depaseste un plafon prestabilit al despagubirilor. Daunele sub acest plafon ramin in sarcina Asiguratorului direct. Poate exista un plafon maxim acceptat de catre reasigurator.

Regres.

Actiune intreprinsa de asigurator, administrativ sau in instanta, impotriva tertelor persoane fizice si juridice prin care se urmareste recuperarea sumei platite drept despagubire de la persoana (persoanele) raspunzatoare de producerea pagubei.

Remorca.
Vehicul destinat sa fie tractat de un autovehicul.

Retinere proprie.
Partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii

Risc asigurat.
Primejdia sau posibilitatea survenirii unui eveniment asigurat in legatura cu producerea caruia se stabilesc conditiile de asigurare.

Riscurile marii (perils of the sea).


De regula acest termen acopera riscurile de naufragiu, esuare, furtuna, coliziune, incendiu si furt. in practica actuala insa sunt preluate toate riscurile, cu exceptia celor precizate expres ca excluderi.

Riscurile politice.
Se refera la formele de activitate sociala care se extind asupra sferei relatiilor dintre clase, paturi sau grupuri sociale, ca si a acelora dintre indivizi si acestea, in lupta pentru cucerirea, mentinerea si consolidarea puterii in societate sau pentru controlul ei.

Sabordare (engl. scutling).


Scufundare intentionata a navei.

Scliviseala.
Strat subtire de tencuiala de ciment aplicat pe suprafata unui element de constructie pentru a obtine suprafete netede si impermeabile.

Scurgerile din sprinklere.


Se intelege distrugerea totala sau partiala a bunurilor si/sau a cladirii asigurate ca urmare a a scurgerilor de apa contrar scopului stabilit din instalatiile sprinkler aflate in incintele asigurate. Din instalatia sprinklerului fac parte: sprinklerul propriu-zis, rezervoarele de apa, conductele de distributie, ventilele, instalatiile de alarma, instalatiile de pompare, alte armaturi si tevi de aductie care deservesc in mod exclusiv instalatia sprinklerului.

Scurgeri prin sprinklere.


Scurgeri de apa contrar scopului stabilit din instalatiile sprinkler aflate in incintele asigurate. Din instalatia sprinklerului fac parte: sprinklerul propriu-zis, rezervoarele de apa, conductele de distributie, ventilele, instalatiile de alarma, instalatiile de pompare, alte armaturi si tevi de aductie care deservesc in mod exclusiv instalatia sprinklerului.

Serviciu.

Activitate, alta decat cea din care rezulta produse, prestata in folosul unui consumator, in baza unui contract de prestari servicii. Nu se considera serviciu activitatile prestate in baza unui contract de munca.

Spital.
Institutie medicala autorizata sa acorde tratament, prin internare, pacientilor sau victimelor unor accidente, si care poseda autorizatiile administrative legale.

Spitalizare.
Timpul cat o persoana este internata si ingrijita intr-un spital, cu conditia ca acest timp sa cuprinda cel putin o noapte.

Stalii. (transporturilor maritime sau aeriene).


In contractul de transport este prevazut expres timpul necesar si la dispozia predatorului sau destinatarului marfii. Contravaloarea acestui timp poarta numele de stalii, si de regula este inclusa in navlu.

Starea de necesitate.
Elimina caracterul ilicit al faptei pagubitoare a carausului, savirsita in scopul de a salva de la un pericol iminent si de neinlaturat vieti omenesti sau bunuri materiale. Dispozitiile art. 665 Cod Comercial, considera pagubele suferite de bunavoie pentru binele si scaparea comuna a vasului si a poverii, cauzate prin aruncarea in mare a marfii pentru salvarea vasului si a echipajului, ca stare de necesitate.

Subasigurare.
Asigurare incheiata la o valoare inferioara valorii reale a bunului. In caz de daune plata despagubirii se face proportional cu cota de asigurare, restul ramine in sarcina asiguratului.

Subrogare.
in asigurari principiul subrogarii este definit ca dreptul Asiguratorului de a urmari si recupera de la terti sumele platite asiguratului ca indemnizatii, in cazul producerii riscului asigurat din culpa partiala sau exclusiva a unui tert. in mod normal, actiunea de recuperare a indemnizatiei, ar trebui facuta de catre asigurat cu asistenta Asiguratorului. Practic prin semnarea cererii de despagubire si a declaratiei ca a fost despagubit integral, asiguratul cedeaza Asiguratorului dreptul de regres. Asiguratul va trebui sa nu ingradeasca sau sa limiteze dreptul de regres al Asiguratorului caz in care I se poate retrage sau neacorda despagubirea.

Suma asigurata ramasa.


In urma platii unei daune, suma asigurata se diminueaza pentru restul perioadei de asigurare cu valoarea despagubirii, achitate. Suma asigurata in vigoare este diferenta intre valoarea pentru care s-a incheiat asigurarea si despagubirea platita. La cererea asiguratului, suma asigurata se va intregi la valoarea initiala, in schimbul platii unei prime suplimentare corespunzatoare, calculata pro rata temporis, numita prima de reintregire.

Suplimentul de precizare.
Reprezinta un document emis in perioada de asigurare prin care se fac anumite precizari in legatura cu aceasta, ca urmare a unor modificari intervenite in cadrul

contractului incheiat intre parti (cum ar fi: majorarea sumelor asigurate, schimbarea adresei bunurilor asigurate, majorarea sau reducerea primelor de asigurare ca urmare a schimbarii conditiilor de risc, schimbarea proprietarului bunului asigurat etc.) ulterior semnarii politei.

Supraasigurare.
Asigurare incheiata la o valoare mai mare decit valoarea bunului. La dauna se acopera numai valoarea reala a bunului, eventual cu retur de prima.

Surveyors.
Inspector de risc. Notiunea defineste persoana care verifica indeplinirea conditiilor minime de mentinere in asigurare, precum si evaluatorul de risc de subscriere. in acest sens surveyor-ul va evalua indeplinirea criteriilor calitative si cantitative, ale unui solicitant de asigurare, stabilind nivelul de incadrare al riscului si tarifului aplicat. Cele doua notiuni sunt separate in occident in surveyor si risk manager.

Sarpanta.
Schelet format din piese de lemn, de metal sau beton armat, care sustine invelitoarea unui acoperia (sau un alt element al unei constructii) si permite realizarea formei acestuia.

Termenul de valabilitate.
Este limita de timp, stabilita de producator, in cadrul careia produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum.

Termen de garantie.
Limita de timp, stabilita de producator, in cadrul careia produsul achizitionat trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea gratuita a acestuia sau a unor parti ale acestuia, daca deficientele nu ii sunt imputabile; perioada de garantie curge de la data dobandirii produsului de catre cumparator si nu cuprinde perioadele in care produsul s-a aflat in reparatie.

Traumatism.
Leziune suferita prin loviri violente, taieturi, arsuri.

Trasnetul.
Fenomenul de descarcare electrtica naturala aperiodica , de mare intensitate , care se produce , in general, pe timp de furtuna intre nori si pamint. Forta unei asemenea descarcari este uriasa, intensitatea curentului in canalul fulgerului liniar putind ajunge pina la 200.000 Amperi si la o tensiune 150 mil. Volti. Scinteia care se formeaza poate atinge lungimi de ordinul zecilor de metri pina la citiva kilometri, dar este de scurta durata, de regula intre 0.1 si 1 sec, in canalul descarcarii atingindu-se temperaturi de 6.000-10.000 grade Celsius. Descarcarea electrica luminoasa care se produce intre un nor si sol sau obiecte aflate pe sol, pagubele producandu-se prin transferul nemijlocit al efectului asupra bunului asigurat, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de incendiu;

Valoarea de asigurare.

Limita maxima pana la care Asigurator raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare.

Valoare contributiva.
Se intelege valoarea recalculata a navei, a navlului si a marfurilor salvate de la distrugere in urma unui act de avarie comuna

Vandalism.
Se intelege actiunea de distrugere/degradare a bunurilor si/sau valorilor unui popor sau ale unei institutii, familii ori persoane fizice produse de grupuri de oameni care stirnesc frica, spaima, groaza, provocate in mod intentionat prin diverse mijloace de timorare, fara a avea un scop de deposedare, insusire sau furt a bunurilor respective.

Vehicul.
Sistem mecanic, cu sau fara mijloace de autopropulsare, care circula pe drum si, conform legii este supus inmatricularii.

Viciu ascuns.
Deficienta calitativa a unui produs, existenta in momentul incheierii procesului de productie, de care producatorul nu avea si nici nu putea avea cunostinta.

Uzura.
Deprecierea calitatilor unui bun tangibil sau intangibil stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia.

Wear & tear.


Uzura normala, cauzata de utilizarea normala a bunului in timp.