Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

SUPLIMENT
la Ordinea de zi a ședinței în plen a
Parlamentului din 2 martie 2023

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal


nr.1163/1997 – art.96, 102, 123, Titlul IV; Legea nr.1056/2000 pentru
punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4; ș.a.)
nr. 18 din 06.02.2023 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră
deputaților nr. 419 din 17.11.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu
prioritar 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.
271/2017 privind auditul situațiilor financiare – art.44; Legea nr.246/2017
cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală – art.5, 51,
6, ș.a.; ș.a.)
nr. 31 din 22.02.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil –Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale
nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.)
nr. 30 din 20.02.2023 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor
deputaților ecologice
nr. 483 din 22.12.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind
implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale)
nr. 36 din 24.02.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
7 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport
nr. 368 din 29.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul P.Frunze
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.232; Legea nr.3/2026
cu privire la Procuratură – art.66)
nr. 41 din 01.03.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9 Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001
cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
nr. 379 din 07.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații Ig.Grosu, B.Marcoci, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
10 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului
Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva
Ucrainei
nr. 33 din 24.02.2023
Inițiatori - deputații O.Nantoi, Ig.Grosu, S.Lazarencu, V.Gavrouc,
A.Calinici, M.Adam, E.Cojocari, A.Munteanu-Pojoga,
P.Frunze, M.Druță, Gh.Agheorghiesei, M.Pancu,
B.Marcoci, O.Stamate, M.Popșoi, D.Istratii, L.Novac,
V.Pâslariuc, E.Sinchevici, V.Manic, V.Grădinaru,
A.Dandara, L.Carp, A.Trubca, V.Barda, D.Gherman,
D.Perciun
11 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei
Electorale Centrale
nr. 40 din 01.03.2023
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

S-ar putea să vă placă și