Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

SUPLIMENT
la Ordinea de zi a ședinței în plen a
Parlamentului din 2 martie 2023

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 101, 102 ș.a; Codul
contravențional – art.911; Legea privind supravegherea de stat a sănătății
publice – art.16, 18; ș.a.)
nr. 365 din 28.09.2022 UE lectură finală
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
prioritar 2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la
eficiența energetică (pe tot parcursul textului; Clauza de armonizare, art.1,
2, 3, ș.a.)
nr. 16 din 02.02.2023 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind
regimul străinilor) (Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor - pe tot
parcursul legii, art.6, 16, 281, 30 ș.a.; Legea nr.257/2013 privind
resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții
statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la
traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova - art.3, indicele 2 din
Anexa nr.1, Anexa nr.2)
nr. 470 din 14.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
4 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația
deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de
obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a
Republicii Moldova – anexa nr.1; Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera
de stat a Republicii Moldova – art.23; ș.a.)
nr. 8 din 01.02.2023 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Gherman, M.Popșoi, V.Roșca, I.Groza
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.2, 5, 6,
ș.a.; Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui
Republicii Moldova – art.12, 14; ș.a.)
nr. 384 din 21.10.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul L.Carp
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
6 Audierea Raportului anual 2020 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public (16 septembrie 2020 - 15 septembrie 2021)
nr. 1860 din 15.09.2021
Raportor - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Audierea Raportului anual 2021 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public (septembrie 2021 - septembrie 2022)
nr. 2170 din 14.09.2022
Raportor - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2020 al Curții de Conturi
asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public și Raportul anual 2021 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public
nr. 24 din 15.02.2023
Inițiator - deputata T.Cunețchi
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
7 Audierea Raportului anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020
nr. 1040 din 29.04.2021
Raportor - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Audierea Raportului anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021
nr. 1007 din 29.04.2022
Raportor - Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de
Conturi pe anul 2020 și Raportul anual de activitate al Curții de Conturi
pe anul 2021
nr. 25 din 15.02.2023
Inițiator - deputata T.Cunețchi
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice

S-ar putea să vă placă și