Sunteți pe pagina 1din 116

NUMĂRUL 5

EDIȚIA 2/2013

Revistã trianualã a Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã


„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti

001001 coperta1.indd 1 6/14/13 6:22:54 PM


2 DEALU SPIRII

002002.indd 2 6/14/13 6:21:49 PM


1. Mesajul Ministrului Afacerilor Interne dl. Radu Stroe……………… 4 23. Misiune imposibilă ………………………………………………… 51
2. Mesajul Subsecretarului de stat dl. Cătălin Constantin Chiper …… 5 24. Lupta cu secundele. Situații de urgență – Accident rutier ………… 53
3. Mesajul Secretarului de stat dl. dr. Raed Arafat …………………… 6 25. Alpinismul de intervenție ………………………………………… 55
4. Mesajul Inspectorului general al IGSU dl. dr. Ioan Baș …………… 7 26. VW Amarok ……………………………………………………… 59
5. Mesajul Prefectului Capitalei dna. Georgeta Gavrilă ……………… 8 27. Pagina predare chei auto ………………………………………… 63
6. Mesajul Primarului general al Capitalei dl. dr. Sorin Oprescu……… 9 28. Punctul Mobil de comandă………………………………………… 64
7. Mesajul Inspectorului șef al ISUMB dl. dr. ing. Stelian Duduș …… 10 29. Autorizarea Stației I.T.P …………………………………………… 68
8. 18 august – Ziua Pompierilor Bucureșteni ………………………… 11 30. ISU „DS” MB continuă modernizarea ……………………………… 70
9. SMURD București - Cinci ani între trecut și prezent ……………… 12 31. Sistemul TETRA …………………………………………………… 76
10. Vizita delegației pompierilor din Paris la București ……………… 15 32. Mobbing-ul………………………………………………………… 78
11. Cutremurul din Japonia …………………………………………… 21 33. Importanța parametrului HRR …………………………………… 81
12. Too Quick To Quake ……………………………………………… 28 34. Calitatea aerului intern …………………………………………… 85
13. Activități de informare preventivă cu Asociațiile de Proprietari …… 31 35. Organisme regionale și internaționale privind situațiile
14. În mijlocul de transport în comun. ………………………………… 33 de urgență ………………………………………………………… 89
15. Colț de istorie ……………………………………………………… 34 36. Medicina pentru toți ……………………………………………… 92
16. Să știi mai multe, să fii mai bun …………………………………… 36 37 Nu uitați să zâmbiți ………………………………………………… 94
17. Activități cu școlari și preșcolari în cadrul subunităților 38. Pregătirea fizică – componentă de bază în activitatea pompierilor 95
ISU București ……………………………………………………… 39 39. Medalii …………………………………………………………… 98
18. Reacții Societatea Civilă…………………………………………… 42 40. Centrul de Pregătire al Pompierilor ……………………………… 99
19. Azi înveți, mâine aplici …………………………………………… 43 41. Colonelul Pohrib ………………………………………………… 103
20. Concursul „Prietenii Pompierilor” ………………………………… 45 42. Gheorghe Pop de Băsești ……………………………………… 108
21. Un sprijin profesionist al comunităților de cetățeni străini 43. ISU București și mass-media …………………………………… 109
din capitală………………………………………………………… 47 44. Profesioniștii în situații de urgență …………………………… 111
22. Detașamentul Special de Salvatori – Un deceniu de existență …… 48 45. Pompier și în timpul liber ……………………………………… 114

1. The message of the Minister of Internal Affairs mr. Radu Stroe …… 4 23. Mission impossible ………………………………………………… 51
2. The message of State sub Secretary mr. Cătălin Constantin Chiper 5 24. The fight with seconds. Emergency situations – car crash ……… 53
3. The message of State Secretary mr. dr. Raed Arafat ……………… 6 25. Intervention climbing ……………………………………………… 55
4. The message of the General inspector of IGSU mr. dr. Ioan Baș …… 7 26. VW Amarok ………………………………………………………… 59
5. The message of the Prefect of Bucharest mrs. Georgeta Gavrilă … 8 27. Receiving automobiles …………………………………………… 63
6. The message of the Mayor of Bucharest mr. dr. Sorin Oprescu …… 9 28. The Mobile Command Point ……………………………………… 64
7. The message of the Chief Inspector of ISUMB 29. Authorization of ITP station ……………………………………… 68
mr. dr. ing. Stelian Duduș ………………………………………… 10 30. ISUMB continues the modernization process ……………………… 70
8. 18th august – The day of Bucharest Firefighters ………………… 11 31. TETRA system……………………………………………………… 76
9. SMURD Bucharest – five years, between past and present ……… 12 32. Mobbing …………………………………………………………… 78
10. The visit of the Paris firefighters delegation in Bucharest ………… 15 33. The importance of HRR parameter ………………………………… 81
11. The earthquake in Japan ………………………………………… 21 34. The quality of internal air ………………………………………… 85
12. Too Quick to Quake ……………………………………………… 28 35. Regional and international organisms for emergency situations … 89
13. Preventive information activities with Owners Associations ……… 31 36. Medicine for all …………………………………………………… 92
14. In the public transportation service ……………………………… 33 37. Don’t forget to smile ……………………………………………… 94
15. History corner …………………………………………………… 34 38. Physical training – key component in the activity of firefighters … 95
16. To know more, to be better………………………………………… 36 39. Medals …………………………………………………………… 98
17. Activities with children in ISU Bucharest detachments …………… 39 40. The Firefighting Training Center …………………………………… 99
18. Reactions from the civil society …………………………………… 42 41. Colonel Prohrib ………………………………………………… 103
19. Today you learn, tomorrow you apply……………………………… 43 42. Gheorghe Pop de Băsești ……………………………………… 108
20. Friends of Firefighters contest …………………………………… 45 43. ISU Bucharest and the media …………………………………… 109
21. A professional support from the foreign citizen communities in the 44. Professionals in emergency situations ………………………… 111
capital …………………………………………………………… 47 45. Firefighter beyond the call of duty ……………………………… 114
22. Special Saviors Detachment – a decade of activity ……………… 48

Revistă editată de
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DEALU SPIRII” AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Fondată 2012, ISSN 2284 - 5674, e-mail: presa.isumb@yahoo.com
WWW.ISUBUCURESTI.RO
COORDONATOR LUCRARE: Col. dr. ing. STELIAN DUDUȘ
COLECTIV DE REDACŢIE Slt. Adel STRATULAT Revistă realizată de cadrele
Col. Lucian CRĂCIUN Slt. Daniel VASILE I.S.U. București, cu sprijinul
Mr. Alin BOGDAN Slt. Adrian MARIN Asociaţiei „Dealul Spirii” a Capitalei,
Cpt. Alin-Florin LUPȘA Plt. Bogdan TOMA DEALU SPIRII 3
certificată și individualizată prin obţinerea codului ISSN - 2284-5674
Lt. Marinela IANCU Plt. Ion COȚA Revistă trianuală
Lt. Artur SEDEI

003003 Sumar 2 col.indd 3 6/17/13 12:52:21 PM


Mesaje

Mesajul
Dlui Radu Stroe
Ministrul Afacerilor Interne

A
ni de zile au fost necesari ca Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare și Descarcerare să
poată fi implementat, serviciu care s-a dovedit un exemplu de profesionalism în care
populaţia are mare încredere.
SMURD a ajuns acum ceea ce toată lumea știe: un serviciu profesionist, cu pompieri paramedici,
medici și asistenţi medicali, dotat cu tehnică medicală de ultimă generaţie, toate puse în slujba
omului aflat în situaţii critice.
Spiritul de colaborare care există între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii”
al Municipiului București și U.P.U. Floreasca, de mai bine de cinci ani, a condus la creșterea calității
serviciilor medicale în faza de urgență prespitalicească.
În mod constant, activitatea SMURD s-a îmbunătăţit și s-a perfecționat, astfel încât numărul
intervenţiilor s-a mărit simţitor în primii ani de existenţă, fapt ce arată creșterea încrederii
populaţiei.
Obiectivul general al Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare și Descarcerare îl reprezintă
creșterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă și dezastre majore, prin
îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, prin reducerea timpului de intervenţie
pentru acordarea primului ajutor calificat.
Astăzi SMURD București este o instituţie de elită, un model credibil de eficacitate și
profesionalism, o instituţie cu succese și responsabilităţi imense.
Atunci când avem nevoie de o intervenţie urgentă și profesionistă apelăm fără ezitare la
SMURD și așteptăm cu încredere apariția pompierilor paramedici.
Așadar, transmit recunoștinţă salvatorilor bucureșteni care, nu de puţine ori, își pun în pericol
viaţa pentru ca pacienţii să ajungă la timp și cu șanse reale de viaţă la unităţile de primiri urgenţe.
La mulți ani!

4 DEALU SPIRII

004005_Mesaj Stroe Chiper.indd 4 6/14/13 1:26:55 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Mesajul
Dlui Constantin Cătălin Chiper,
secretar de stat al Ministerului

Prevenire
Afacerilor Interne

Intervenție
5 ani
de SMURD! 5 ani de când cetățenii Municipiului București beneficiază de
asistență medicală de urgență la standarde europene.

Logistică
Cum putem analiza evoluția și cuantifica beneficiile implementării acestei componente a
sistemului de urgență în cadrul subunităților de pompieri? Din punctul de vedere al percepției
populației, gradul de încredere este la cel mai înalt nivel. Din punct de vedere statistic, cifrele
pot părea spectaculoase: anul 2012 a însemnat aproape 56.000 de intervenții pentru salvarea

Specialitate
bucureștenilor aflați în situații deosebite.
SMURD are un lucru special: mai multe instituții care să colaboreze, în modul integrat, cu
atribuții bine definite. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și autoritățile publice
locale concură pentru obținerea unui deziderat comun: dezvoltarea sistemului de urgență
Pregătire
prespitalicească.
SMURD București face parte dintr-o mare entitate care se bucură de apreciere din partea
populaţiei. Este parte componentă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă București, care
asigură coordonarea operativă pentru echipajele medicale și, împreună, au o rată de încredere de
peste 92%.
Istorie

Sunt de apreciat și eforturile societății civile de a sprijini activitatea și dezvoltarea acestui


serviciu.
Cetățenii Municipiului București trebuie să aibă încredere în sistemul de medicină de urgență
iar eu mă declar un garant al performanței acestuia, prin prisma implicării continue în dezvoltarea
Media

proiectelor ce vizează creșterea capacității de răspuns.


Felicitări pentru că ați reușit să fiți cei mai buni!
Profesioniștii

DEALU SPIRII 5

004005_Mesaj Stroe Chiper.indd 5 6/14/13 1:28:33 PM


Mesaje

Mesajul
Secretarului de Stat
în Ministerul Sănătății
dl. dr. Raed Arafat

S
erviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din București – Ilfov și-a
dovedit eficienţa și a demonstrat faptul că structurile Ministerului Sănătăţii și ale Ministerului
Afacerilor Interne pot acţiona concertat în sprijinul omului de rând.
Structura SMURD se află în continuă dezvoltare și putem semnala că în ultima perioadă s-au
introdus echipaje suplimentare în judeţul Ilfov, ceea ce a contribuit la creșterea eficienţei structurii
integrate care deservește atât Municipiul București, cât și Judeţul Ilfov.
În cursul ultimului an am reușit să venim în sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București și implicit al SMURD, inclusiv prin fonduri obţinute din
contribuţia de 2% din impozit direcţionată de cetăţeni către Fundaţia pentru SMURD. Ultima
contribuţie din aceste fonduri este achiziţia unei autospeciale destinate intervenţiei la incendii, ce
poate fi utilizată și în scopul acordării primului ajutor medical.
Pe această cale, doresc să adresez mulţumirile mele conducerii Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București și tuturor colegilor care activează în aceste
structuri – medici, paramedici, asistente medicale și pompieri – și, totodată, să-mi exprim
recunoștinţa faţă de managementul Spitalului Clinic de Urgenţă București și faţă de conducerea
UPU din cadrul acestuia pentru importanta contribuţie la dezvoltarea și funcţionarea acestui
sistem.
Felicitări și succes mai departe!

6 DEALU SPIRII

006007_Mesaj Arafat Bas.indd 6 6/14/13 4:49:06 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Mesajul
Inspectorului General al
Inspectoratului General

Prevenire
pentru Situații de Urgență
dl. general de brigadă dr. Baș Ioan

Intervenție
Stimați colegi,
Este o certitudine a prezentului faptul că Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) reprezintă
unul dintre cele mai performante servicii publice profesioniste care funcționează în România.
Organizarea și funcționarea SMURD ca structură de intervenție integrată inspectoratelor pentru situații de urgență

Logistică
județene și al Municipiului București asigură cadrul instituțional necesar pentru asigurarea unui răspuns operativ și performant
în misiunile de salvare a vieții oamenilor aflați în situații critice.
Este de remarcat faptul că procesul de dezvoltare al SMURD a fost unul deosebit de complex, el cuprinzând formarea
personalului, dotarea cu mijloace tehnice de intervenție, perfecționarea pregătirii personalului paramedical. Operaționalizarea
SMURD în toate județele țării a fost un obiectiv strategic al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la realizarea

Specialitate
căruia o contribuție esențială au avut-o conducerile Ministerului Afacerilor Interne precum și cele ale Ministerului Sănătății.
După mai bine de două decenii de activitate, SMURD a dovedit că prin perseverență, respect față de semeni și față de
propriul crez – salvarea vieții, este cu adevărat un partener social cu rol bine definit în cadrul organismelor naționale cu atribuții
în asigurarea protecției vieții cetățenilor țării noastre.
În acest context, aprecierea masivă de care se bucură SMURD în rândul populației, consider că reprezintă cel mai impor-
tant indicator de evaluare, motiv pentru care afirm, fără teamă de a greși, că SMURD-ul reprezintă un brand în România.
Pregătire
Înființarea la 15 mai 2008 a SMURD București a marcat un pas decisiv pe linia consolidării rolului său național. De atunci
și până în prezent, prin miile de intervenții la care au fost chemate să intervină, echipajele SMURD București au reușit să salveze
mii de vieți, luptându-se întotdeauna cu timpul, ca factor decisiv în succesul unei misiuni de salvare. Acționând în condiții de
trafic deosebit de complex, echipajele SMURD București au reușit totuși să înregistreze timpi de răspuns optimi astfel încât
intervenția lor să nu fie una tardivă.
Doresc să afirm cu toată convingerea că elementul cel mai important al SMURD este factorul uman. Medicii, asistenții
Istorie

medicali, pompierii paramedici care încadrează echipajele de intervenție, reprezintă modele de dăruire, profesionalism și spirit
de sacrificiu, oameni care zi de zi se confruntă în activitatea lor cu situații complexe care impun decizii și acțiuni rapide, de care
uneori, este legată viața pacientului.
Urmăresc permanent acțiunile echipajelor SMURD și conștientizez eforturile depuse pe timpul misiunilor de intervenție
și salvare, fiind încredințat că munca dumneavoastră este poate prea puțin recompensată material dar cu siguranță recompensată
prin recunoștința unei întregi națiuni. Este un fapt care vă onorează și în același timp vă obligă!
Media

Cu prilejul aniversării înființării SMURD București, vă rog să primiți din partea mea cele mai sincere mulțumiri pentru
munca și devotamentul dumneavoastră în slujba oamenilor.
Îmi doresc și vă doresc să rămâneți mereu demni de încrederea românilor!
Dumnezeu să vă ajute!
Profesioniștii

La mulţi ani!

DEALU SPIRII 7

006007_Mesaj Arafat Bas.indd 7 6/17/13 12:11:11 PM


Mesaje

Mesajul
Doamnei Georgeta Gavrilă
Prefectul Municipiului București

M
arcăm în acest an, la 15 mai, un mic jubileu: cinci ani de fiinţare – la nivelul Municipiului
București – a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare și Descarcerare.
Sau, altfel zis, SMURD, sigla sub care a intrat în conștiinţa colectivă acest serviciu
public ce are ca misiune, în primul și în primul rând, salvarea vieţilor oamenilor. Serviciul medical
care aduce terapia intensivă la locul accidentului.
Poate fi, oare, ceva mai nobil și mai înălţător pe lume decât a te afla, neîncetat și neobosit, în
slujba vieţii? Douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru, șapte zile din șapte.
La fel, ne plecăm cu respect și preţuire în faţa salvatorilor SMURD din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” București – medici și asistenţi medicali, paramedici,
conducători auto cu instruire paramedicală și alţii. Nu este surprinzător că în folclorul urban
contemporan ei mai sunt numiţi și „Îngeri salvatori”.
Îi felicit din inimă pentru profesionalismul lor recunoscut, pentru diligenţa manifestă și pentru
umanismul lor.
La acest ceas aniversar, să nu lăsăm în uitare alţi doi „actori” de seamă care acţionează pe scena
situaţiilor de urgenţă a Capitalei și cu care SMURD-ul se află în sinergie: este vorba de Serviciul
Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 și de Serviciul de Ambulanţă București – Ilfov. Să ne
manifestăm, așadar, gratitudinea pentru munca lor susţinută.
În calitatea mea de Președinte al Comitetului Municipiului București pentru Situaţii de
Urgenţă, adresez – la această frumoasă sărbătoare – întregului personal al SMURD București acest
mesaj de apreciere și mulţumire.

8 DEALU SPIRII

008009 Mesaj Gavrila Oprescu.indd 8 6/14/13 1:40:50 PM


Mesaje
Eveniment
Mesajul

Internațional
Primarului general al
Primăriei Generale a Municipiului
București

Prevenire
Prof. univ. dr. Sorin OPRESCU

Intervenție
E
ste o zi importantă pentru SMURD București. După cinci ani de activitate, cu adevărat în

Logistică
slujba comunităţii bucureștene, SMURD a devenit o structură flexibilă, adaptată necesităților
capitalei, o structură modernă și în mod evident foarte utilă, foarte necesară. În ultimii ani,
bucureștenii au solicitat cu încredere pompierilor paramedici, medicilor și asistenților din cadrul
SMURD ajutorul atunci când au fost în situații deosebite.

Specialitate
Vedem efortul la nivel local, chiar la nivel de regiune, pentru ca acest serviciu să funcţioneze
eficient, să vină în sprijinul cetăţenilor din Municipiul București și al celor un milion de persoane
aflate zilnic în tranzit.
Dorinţa mea este ca populaţia să aibă nevoie de servicii medicale de urgență cât mai puţin
Pregătire
posibil, iar dacă are nevoie, SMURD-ul să-i poată deservi la cele mai înalte standarde. Pompierii
paramedici trebuie să-și menţină calităţile și aptitudinile pe care le-au dobândit în cei cinci ani de
activitate și să evolueze cât mai mult.
Suntem cu toții conștienți că s-au făcut eforturi deosebite pentru dezvoltarea acestui serviciu,
astfel că, în momentul de față avem funcțional un sistem gata să intervină în sprijinul populației, în
Istorie

cele mai dificile situații de urgență, reanimare și descarcerare.


Prin această componentă a ISUMB și cu aportul UPU Floreasca, SMURD București a devenit
un exemplu de urmat chiar pentru mari capitale din Europa, în ceea ce privește asistenţa medicală
de urgenţă. A devenit în mod progresiv povestea de succes a acestor ani, datorită perseverenței și
Media

voinței.
Le doresc mult succes salvatorilor bucureșteni în activitatea pe care o desfășoară și am încredere
că prin seriozitatea și profesionalismul lor, contribuie la ridicarea calității serviciilor medicale,
Profesioniștii

pentru fiecare dintre noi.

DEALU SPIRII 9

008009 Mesaj Gavrila Oprescu.indd 9 6/14/13 1:41:01 PM


Mesaje

MESAJUL
Inspectorului șef al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului București,
col. dr. ing. Stelian Duduș

Î
n urmă cu cinci ani, în data de 15 mai 2008, prin Ordinul de Zi al Unității nr. 93, se operaționaliza
Serviciul Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București.
Astăzi, la 5 ani de la inaugurare, SMURD București, înseamnă un dispecerat integrat cu platformă de operare
comună, unde personalul ISUDSMB și personalul medical se luptă necontenit cu timpul pentru salvarea vieții.
Din punct de vedere logistic, comparativ cu anul 1996, când la nivelul Capitalei, SMURD-ul era reprezentat de
o singură autospecială, în acest moment sunt operaționale 19 echipaje de prim ajutor, două echipaje de terapie
intensivă mobilă, un echipaj al medicului de urgență, un echipaj de intervenție pe ambulanța de transport
neonatal, trei echipaje de intervenție la accidente colective și calamități, cinci echipaje de transport personal și
victime multiple, un elicopter, un echipaj ce încadrează autospeciala de suport logistic și 17 echipaje ce intervin
cu autospecialele de descarcerare. Bineînțeles, toate aceste autospeciale nu ar însemna nimic fără paramedicii
(calificați la Centrul de formare și pregătire în descarcerare și asistenţă medicală de urgenţă) care le încadrează și
fără stăruința necontenită pe care aceștia o dovedesc în fiecare secundă pentru salvarea vieții.
Operaționalizarea SMURD la nivelul Municipiului București și răspândirea echipajelor în toate subunitățile
de intervenție ale Pompierilor Capitalei au condus la scăderea considerabilă a timpului de răspuns în cazul
solicitărilor de natură medicală și nu numai.
Pentru funcționarea acestui mecanism integrat concură cu succes trei entități: Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, Unitatea de Primiri Urgențe Floreasca și Unitatea Specială
de Aviație București.
Multitudinea de intervenții la care cetățenii solicită în mod direct intervenția echipajelor pompierilor-
SMURD și nenumăratele scrisori de mulțumire primite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii”
al Municipiului București ne fac să fim mândri de nobila misiune încredințată.
Vreau să vă mulțumesc pentru curajul și devotamentul de care dați dovadă, pentru dăruirea cu care
interveniți atunci când oamenii au nevoie de ajutor, pentru cele aproximativ 170 de solicitări la care răspundeți
zilnic; sunt sigur că nu este ușor, este cel mai greu lucru să lupți cu secundele, lucru care vouă pompierilor vă
reușește. Felicitări!
Am convingerea că veți continua să mențineți același nivel de performanță, iar deviza „curaj și devotament”
vă va călăuzi pașii la cât mai mult reușite.
LA MULȚI ANI SMURD BUCUREȘTI!

10 DEALU SPIRII

010010 Mesaj Dudus.indd 10 6/14/13 1:43:28 PM


Eveniment

18 august

Mesaje
Ziua Pompierilor Bucureșteni

Eveniment
Col. Stelian DUDUȘ

Î
n urmă cu mai bine de un secol și jumătate, în perioada 1842-1844, domnitorul Gheorghe Dimitrie
Bibescu considera ca fiind necesară înfiinţarea unui serviciu public de pompieri. Domnitorul Ţării

Internațional
Românești a avut iniţiativa de a crea o unitate militară pentru ajutorul populaţiei și protejarea acesteia
în lupta cu focul. Acesta a purces la conceperea unui proiect de organizare a serviciului public, punând
proiectul în dezbaterea Adunării Obștești la data de 8 ianuarie 1944.
Astfel, 18 august 1844 reprezintă un punct de cotitură în siguranţa împotriva incendiilor a populaţiei
bucureștene căci în urma analizei și a modificărilor aduse de Adunarea Obștească proiectului înaintat pe

Prevenire
data de 8 ianuarie 1844, ia naștere serviciul public numit Roata de Pompieri București.

Intervenție
Logistică
Specialitate
Prima atestare documentară a pompierilor bucureșteni

Necesitatea acestui serviciu public de pompieri a apărut odată cu dezvoltarea și modernizarea Pregătire
Bucureștilor. Frumuseţea orașului, aflat într-o continuă extindere, era rănită de incendiile zilnice care se
soldau cu pagube semnificative.
De la înființare și până în prezent, pompierii Bucureștilor și-au dovedit devotamentul, curajul și
onoarea cu care au îmbrăţișat, în mod constant, meseria. Publicistul francez Ulysse de Marsilac, stabilit în
Istorie

București la 1852, consemna în Ghidul Călătorului la București: „De la organizarea corpului de pompieri,
incendiile au produs mai rar mari dezastre. Zelul, activitatea și devotamentul acestor oameni curajoși sunt
demne de toată lauda.”
Prin Ordin de completare al Ordinului Ministrului Administraţiei și Internelor nr. 176/ 2012 privind
atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul
Media

Afacerilor Interne, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 206/ 11.IV.2013, art. I,
pct. 10, 18 august devine ziua oficială a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București, dată cu prilejul căreia se comemorează și sărbătorește înființarea serviciului public
de pompieri.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 11

011011 Evenim 18 august.indd 11 6/14/13 6:23:53 PM


Eveniment

SMURD București –
5 ani între trecut și prezent
Lt. Octavian FOTA

A
nul 2008 a însemnat debutul intervențiilor Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare
în municipiul București, care a arătat potențialul enorm și beneficiile care pot fi aduse populației,
acest serviciu fiind parte componentă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului București.
De-a lungul celor 5 ani, în vederea operaţionalizării unor alte echipaje SMURD la nivel regional și
pentru acumularea experienţei în acordarea primului ajutor calificat, personal din cadrul I.S.U. „Basarab I”
al judeţului Dâmboviţa, I.S.U. „Vlașca” al judeţului Giurgiu, I.S.U. „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa,
I.S.U. „Codrii Vlăsiei” al judeţului Ilfov, I.S.U. „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman și USISU Ciolpani și-au
desfășurat activitatea ca membri ai echipajelor de prim ajutor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București.
Începând cu luna ianuarie a anului curent a fost operaţionalizat sistemul de monitorizare video a
intervenţiilor cu aparatura video portabilă din dotare. Astfel, personalul din cadrul echipajelor de prim
ajutor poate executa o transmisie video în dispeceratul inspectoratului, în vederea creșterii calităţii activităţii
de coordonare de către medicul coordonator din dispecerat. Totodată, sistemul poate fi folosit și pentru a
transmite imagini video de la toate celelalte tipuri de intervenţii, la solicitarea dispeceratului.
Începând cu data de 15.05.2008 până în data de 01.04.2013, SMURD București a intervenit la un număr
de 281.758 de solicitări, din care 253.667 acţionate. Pe tipuri de echipaje, situaţia se prezintă astfel:
 echipajele de intervenţie pe ambulanţele de prim ajutor tip „B” - 240.521 de solicitări, din care
222.700 acţionate;
 echipajele de intervenţie pe ambulanţele tip „C” (Unitatea de terapie intensivă mobilă) – 16.559 de
solicitări, din care 15.710 acţionate;
 echipajul de intervenţie pe autospeciala Medicului de Urgenţă – 5.676 de solicitări, din care 5.114
acţionate;
 elicopterul SMURD București – 2.498 de solicitări;
 echipajele de intervenţie pe autospecialele pentru descarcerare – 16.204 de solicitări, din care 7.410
acţionate;
 echipajele de intervenţie pe autospecialele de transport personal și victime multiple – 228 de solicitări,
din care 196 acţionate;
 echipajele de intervenţie pe autospecialele de intervenţie la accidente colective și calamităţi –
7 solicitări, din care 3 acţionate;
 echipajul de intervenţie pe motocicletă SMURD – 65 de solicitări, din care 36 acţionate.
La intervenţiile SMURD București au fost asistate din punct de vedere medical 220.858 de persoane,
iar timpul mediu de răspuns a ajuns sub 8 minute.
Din punct de vedere al statisticii solicitări/ număr de persoane asistate, în perioada 01.04.2012 –
31.03.2013 situaţia se prezintă astfel:

 luna aprilie 2012: 5.074 de solicitări la care au fost asistate 4.346 de persoane
 luna mai 2012: 5.152 de solicitări la care au fost asistate 4.174 de persoane
 luna iunie 2012: 5.181 de solicitări la care au fost asistate 4.456 de persoane
 luna iulie 2012: 5.219 solicitări la care au fost asistate 4.552 de persoane

12 DEALU SPIRII

012014_Eveniment Trecut Prezent.indd 12 6/14/13 1:56:48 PM


Mesaje
 luna august 2012: 4.977 de solicitări la care au fost asistate 4.185 de persoane
 luna septembrie 2012: 4.253 de solicitări la care au fost asistate 3.561 de persoane
 luna octombrie 2012: 4.416 solicitări la care au fost asistate 3.773 de persoane
 luna noiembrie 2012: 4.854 de solicitări la care au fost asistate 4.198 de persoane

Eveniment
 luna decembrie 2012: 4.997 de solicitări la care au fost asistate 4.248 de persoane
 luna ianuarie 2013: 4.818 solicitări la care au fost asistate 4.058 de persoane
 luna februarie 2013: 4.701 de solicitări la care au fost asistate 3.905 de persoane
 luna martie 2013: 5.087 de solicitări la care au fost asistate 4.384 de persoane

Internațional
Din punct de vedere al statisticii solicitări/ trimestrul I 2012 – 2013, situaţia se prezintă astfel:

Prevenire
Intervenție
Logistică
Se observă că în trimestrul I 2013 comparativ cu trimestrul I 2012, s-a înregistrat o ușoară scădere a
numărului de solicitări cu 7,77 % (1.288 solicitări).

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Din punct de vedere statistic, bilanţul numărului de persoane asistate/ trimestrul I 2012 –2013, situaţia
se prezintă astfel:
Se observă că în trimestrul I 2013 comparativ cu trimestrul I 2012, s-a înregistrat o ușoară
scădere a numărului de pacienţi asistaţi cu 7,36 % (989 pacienţi asistaţi).
Profesioniștii

DEALU SPIRII 13

012014_Eveniment Trecut Prezent.indd 13 6/14/13 1:57:07 PM


Eveniment

Repartiţia intervenţiilor pe zile în trimestrul I 2013 se prezintă astfel:

Repartiţia intervenţiilor pe intervale orare în trimestrul I 2013:

Situaţia numărului maxim de intervenţii pe luni, zile și echipaje în trimestrul I 2013:

Luna Echipajul Număr de intervenţii Data


Ianuarie PA PIEPTĂNARI / 2 20 17.01.2013
Februarie PA VITAN 21 23.02.2013
Martie PA PIEPTĂNARI / 2 17 09.03.2013

În scopul reducerii timpului de răspuns, cât și a creșterii calităţii serviciilor oferite cetăţeanului, se vor
urmări:
 operaţionalizarea altor autospeciale de stingere cu apă și spumă care au în dotare echipamente
medicale și pentru descarcerare;
 operaţionalizarea celei de a doua motociclete SMURD încadrată cu personal paramedical, care să
asigure acordarea primului ajutor calificat în zona centrală a municipiului București;
 pregătirea întregului personal operativ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București, prin participarea la cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat privind
efectuarea procedurilor de descarcerare și alte operaţiuni de salvare;
 perfecţionarea continuă a pregătirii personalului paramedical.

14 DEALU SPIRII

012014_Eveniment Trecut Prezent.indd 14 6/14/13 1:57:29 PM


Vizita delegaţiei pompierilor din Paris

Mesaje
la București

Eveniment
Mr. Voicu EDUARD
Lt. Artur Vladimir SEDEI

Internațional
D
ezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională în care a fost implicat Inspectoratul

Prevenire
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București a început să își arate
roadele. În special relaţia cu Brigada de Pompieri din Paris este una deosebit de valoroasă
pentru instituţia noastră.

Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie

În luna mai a acestui an, premergător activităţilor prilejuite de serbarea a 5 ani de la


operaţionalizarea SMURD în București, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
Media

al Municipiului București a fost gazda unei delegaţii din partea Brigăzii de Pompieri din Paris.
Condusă de către generalul Gilles Glin, comandantul Brigăzii de Pompieri din Paris, delegaţia
franceză a fost compusă din 4 membri, fiecare cu funcţii marcante în cadrul instituţiei pe care
Profesioniștii

o reprezintă.

DEALU SPIRII 15

015020 Vizita delegatie Paris.indd 15 6/14/13 2:09:33 PM


Internațional

Această vizită a reprezentat o altă componentă a relaţiei de prietenie și colaborare existentă


între cele două instituţii, relaţie consfinţită în luna mai a anului 2012 prin semnarea la Paris a
unui acord de parteneriat. Cu această ocazie, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, domnul colonel dr. ing. Stelian Duduș a premiat,
în faţa unui auditoriu impresionant format din personalul Brigăzii de Pompieri din Paris, atleţii din
cadrul BSPP cu ocazia desfășurării competiţiilor de specialitate la Paris.

16 DEALU SPIRII

015020 Vizita delegatie Paris.indd 16 6/14/13 2:10:26 PM


Mesaje
Acordul menţionat anterior conţine, pe lângă altele, un calendar de activităţi ce include atât
vizite oficiale cât și schimburi de experienţă între specialiști ai celor două mecanisme de răspuns în
situaţii de urgenţă.

Eveniment
Internațional
Prevenire
Întinsă pe durata a 5 zile, între 07.05.2013 și 12.05.2013, vizita a debutat la sediul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București. Aici au fost prezentate unele

Intervenție
dintre dotările de care dispune inspectoratul nostru, cum ar fi ultimele autospeciale de primă
intervenţie nou intrate în dotare, precum și proiectele de viitor ale instituţiei. Acestea au fost
deosebit de apreciate de către oaspeţii noștri, care au cerut cu fiecare ocazie detalii suplimentare.

Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

În data de 08.05.2013 reprezentanţii francezi au vizitat sediul Grupului de Intervenţie


nr. 1/ Detașamentul „Mihai Vodă” unde a fost prezentată tehnica de intervenţie precum și
Profesioniștii

tradiţia acestei subunităţi de pompieri.

DEALU SPIRII 17

015020 Vizita delegatie Paris.indd 17 6/14/13 2:10:47 PM


Internațional

De asemenea, a fost realizată o prezentare a tradiţiei militare de peste 150 de ani a pompierilor
militari bucureșteni. Întâlnindu-se cu ofiţerii din conducerea Grupului de Intervenţie nr. 1,
membrii delegaţiei străine au putut dezbate cazuistica intervenţiilor în zone în care se află clădiri
sau construcţii declarate monumente istorice. Acest punct sensibil reprezentând o prioritate atât în
București cât și în Paris.

În următoarele zile, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului București, domnul colonel dr. ing. Stelian Duduș, a organizat și intermediat întâlniri
protocolare între delegaţia franceză și o serie de personalităţi marcante din cadrul administraţiei
publice centrale și locale, cum ar fi: primarul general al capitalei – domnul dr. Sorin Oprescu,
subsecretar de stat – domnul dr. Raed Arafat și inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă – domnul general de brigadă dr. Ioan Baș. Discuţiile purtate au abordat
o multitudine de teme din problematica situaţiilor de urgenţă, cu precădere cele ce fac referire la

18 DEALU SPIRII

015020 Vizita delegatie Paris.indd 18 6/14/13 2:11:28 PM


Mesaje
particularităţile intervenţiilor în marile metropole, în zone cu o mare densitate de populaţie
și construcţii.

Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 19

015020 Vizita delegatie Paris.indd 19 6/14/13 2:11:50 PM


Internațional

Ulterior, partenerii francezi s-au deplasat în judeţul Brașov. În data de 09.05.2013 delegaţia
străină a vizitat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Brașov unde
au fost organizate diverse expoziţii de tehnică precum și prezentări ale activităţilor și misiunilor
inspectoratului.

Vizita s-a încheiat cu angajamentul ferm al ambelor părţi de continuare a relaţiilor de colaborare
și prietenie în scopul acumulării comune de cunoștinţe și experienţă.

20 DEALU SPIRII

015020 Vizita delegatie Paris.indd 20 6/14/13 2:12:16 PM


Cutremurul din Japonia – 11.03.2011

Mesaje
– jurnalul unui pompier –

Eveniment
Col. Cristian HOLBAN
Lt. Artur Vladimir SEDEI

Internațional
Î
n urma activităţilor de promovare și dezvoltare a re-
laţiilor internaţionale ale ISUMB cu marile capitale
europene și nu numai, a fost realizată o legătură cu

Prevenire
o colegă pompier din capitala Japoniei, Tokyo. Aceasta a
acceptat prezentarea în paginile revistei „Dealu Spirii” a
câtorva file din jurnalul personal din perioada produce-
rii dezastrului din „ţara soarelui răsare” în anul 2011 și

Intervenție
din perioada imediat următoare.
Aceste pagini surprind efectele sinistrului ce a zgu-
duit o ţară precum și acţiunile mecanismelor de răspuns
în situaţii de urgenţă văzute prin ochii unui participant
direct la evenimentele din perioada respectivă.

Logistică
Duminică, 13 Martie
Suntem foarte fericiţi să aflăm că ţări din întreaga
lume oferă ajutor Japoniei.

Specialitate
Am fost foarte norocoasă pentru că am fost acasă
atunci când primul mare cutremur a avut loc.
A fost cel mai mare pe care l-am trăit vreoda-
tă. Am deschis ușa de la intrare și m-am așe-
Pregătire
zat pe jos.
Tocmai mă pregăteam să plec de acasă așa
că mi-am pus cei doi câini în cușcă. Casa mea
nu a fost afectată. Dacă aș fi fost la birou, aș fi
fost foarte îngrijorată pentru casa și câini mei.
Istorie

Apoi am deschis televizorul. Ceea ce am


aflat a fost că cutremurul a avut loc în nordul
Japoniei, foarte departe de Tokyo. A fost emisă
o alertă de tsunami.
Media

Nu exista nicio informaţie despre Tokyo.


Am încercat să sun la unitatea mea dar
linia era ocupată. Mail-ul la fel. Aparent
Profesioniștii

nu erau distrugeri în orașul meu.

DEALU SPIRII 21

021027_Cutremur Japonia.indd 21 6/14/13 2:19:42 PM


Internațional

Apoi am fost la casa mamei mele pe bicicletă. A durat doar 10 minute. Era în regulă, dar casa
ei nu avea electricitate, așa că nu m-am putut uita la televizor. Am petrecut aproape 30 de minute
acolo.
Au urmat două replici foarte puternice.
Apoi am fost la cea mai apropiată staţie de pompieri pe bicicletă. Am fost șocată uitându-mă
la televizor! Ulterior, am fost anunţată că toţi pompierii au fost solicitaţi să se prezinte la unităţi-
le lor. În cazul meu, staţia era la o distanţă de 30 km faţă de casa mea. Toate trenurile erau oprite.
M-am întors la mama mea să îi spun că o sa merg la unitate. Apoi am rugat un vecin să îmi aibă
grijă de câini.
Am mers pe drumul principal către Tokyo. Oamenii mergeau spre Tokyo dar și în sensul in-
vers. Mașinile erau blocate. Unele zone nu aveau curent electric. Asta însemna că nu mergeau se-
mafoarele. În unele zone poliţiștii dirijau traficul. La magazinele non-stop, oamenii făcuseră cozi.
Se grăbeau să cumpere mâncare, băuturi, baterii etc.
A fost ciudat să văd unele baruri aglomerate cu oameni care renunţaseră la încercarea
de a ajunge acasă și așteptau ca trenurile să își reia circulaţia, a doua zi de dimineață, foarte
devreme.
A durat trei ore să ajung la unitatea mea pe bicicletă. În zona unităţii nu erau incendii, doar
puţini oameni erau prinși în lifturi. Unele ziduri de la clădiri erau prăbușite.
Colegii mei deja plecaseră către zonele nordice cu două autspeciale. Nenumărate autospeciale
erau deja în zona dezastrului de la Tokyo pentru operaţiuni de salvare.
Programul nostru de lucru s-a schimbat acum. De obicei lucram în trei ture. Acum lucrăm în
două ture (24h cu 24h). Personalului de zi cu zi, din care fac și eu parte, câteodată i se solicită să
muncească 24 de ore. Ieri mi s-a permis să merg acasă. Astăzi (duminică) am zi liberă. Mâine voi
lucra 24 de ore.
Din cauza accidentelor la centralele nucleare, electricitatea va fi redusă. Pentru a prevenii co-
lapsul curentului pe zone foarte mari, serviciul energetic planificat va începe de mâine. În orașul
meu, pe timpul zilei, timp de trei ore nu putem folosi curentul electric.
Astăzi supermarket-urile au fost pline de cumpărători. Oamenii au cumpărat pâine, apă pla-
tă, orez, baterii, hârtie igienică. Toate acestea s-au terminat. Aprovizionarea era greoaie din cauza
confuziei și bineînţeles nu erau aprovizionări din nord.

22 DEALU SPIRII

021027_Cutremur Japonia.indd 22 6/14/13 2:19:59 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Ca o reprezentantă a poporului japonez, apreciez foarte mult ajutorul din întreaga lume.

Sâmbătă, 19 martie

Intervenție
Sunt liberă astăzi.
Informaţiile pe care le avem aici sunt cele pe care le-am colectat de la televizor și ziare.
Așa cum se știe deja, 240 de pompieri–salvatori de la Departamentul de Pompieri din Tokyo,
inclusiv Șeful Departamentului, sunt în centrala nucleară de la Fukushima.
În dimineaţa zilei de vineri, 18, primii 130 de pompieri care aparţineau forţelor speciale de in-

Logistică
tervenţie au părăsit Tokyo la solicitarea primului ministru. Forţele speciale reprezintă cei mai buni
oameni din toate echipajele de salvatori ale Departamentului de Pompieri din Tokyo.
Motivul pentru care Tokyo a creat aceste forţe a fost pentru eventualitatea unui cutremur
de amploare în Tokyo.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 23

021027_Cutremur Japonia.indd 23 6/14/13 2:20:13 PM


Internațional

Japonia este o ţară predispusă la cutremure. De aceea deţinem numeroase mecanisme de in-
tervenţie grea. Acesta este motivul pentru care acestea câteodată sunt dislocate în interiorul sau
exteriorul ţării.
Au încercat ieri să amplaseze pentru prima oară „Super Motopompa” lângă mare. „Super
Motopompa” poate furniza o cantitate foarte mare de apă. După câteva cutremure, pământul nu
este neted și este plin de rămășiţe. A durat până a fost găsit cel mai bun loc de amplasare.
Mai mult, deși iniţial au plănuit să întindă linii de furtun din autospeciale, nu au avut altă
soluţie decât să întindă manual 800 de metri de furtun. Astfel a durat mult timp până s-a putut
refula apă pe reactor. „Super Motopompa” amplasată lângă mare alimenta cu apă autospeciala cu
tun de 22 de metri înălţime.
Au început să refuleze apă la ora 00:30 timp de 20 de minute. A refulat 3 tone de apă pe minut,
în total 60 de tone. Din cauza nivelului mare de radiaţii, mașina a fost lăsată acolo.

Departamentul de Pompieri din Tokyo a mai tri-


mis 100 de pompieri la faţa locului. Numărul total al
pompierilor–salvatori trimiși este acum de 240, îm-
preună cu 44 de autospeciale.
Pentru a minimiza timpul de expunere per per-
soană, avem nevoie de mulţi pompieri pentru aceas-
tă misiune. A fost realizat un sistem autonom (fără
personal) de refulare a apei. Pompierii verifică auto-
speciala doar pentru a regla ajutajul și a alimenta cu
combustibil.
A doua oară când s-a refulat apă, a durat 7 ore
de la ora 14:00 sâmbătă, 19.
Până acum nu au fost raportate probleme de să-
nătate. Evident că întreg personalul Departamentului
de Pompieri din Tokyo își face griji cu privire la
sănătate.

24 DEALU SPIRII

021027_Cutremur Japonia.indd 24 6/14/13 2:20:32 PM


Apropos, niște prieteni m-au întrebat despre femeile pompier din Japonia.

Mesaje
Până acum nu știm dacă există victime sau persoane dispărute. Pentru că zonele afectate nu
au electricitate și linii telefonice funcţionale și așa mai departe, se crează o situaţie de confuzie.
Cel puţin două femei pompier au supravieţuit și acum îi ajută pe oameni.

Eveniment
Se deplasează între taberele de evacuare distribuind mâncare și alte ajutoare. Sunt prea ocu-
pate acum pentru a lua legătura cu alţi prieteni pompieri. Una dintre ele a spus că nu mai are com-
bustibil și că depinde de transportul în comun. Dar nu există un orar și drumurile accesibile sunt
limitate.

Internațional
Din nou vă mulţumesc pentru cuvintele de sprijin.
Dacă îmi veţi trimite un mesaj, o să încerc să îl trimit mai departe. Cred că este prea devreme
pentru a accepta donaţii sau ajutoare. În loc de asta, vă rog să ţineţi pumnii strânși pentru noi.

Joi, 24 Martie

Prevenire
Viaţa din Tokyo este încă în haos.
Se simt în continuare mici replici, este planificată oprirea electricităţii timp de 3 ore în zonele
rezidenţiale și există ameninţare de radiaţii.

Intervenție
Departamentul de Pompieri din Tokyo trimite în continuare pompieri în zona devastată de
tsunami și la centrala nucleară.
Departamentul de Pompieri din Tokyo a difuzat un video cu pompierii care se luptau cu in-
cendiul de la centrală.
Prima echipă a intrat în mediul radioactiv și a întins linii de furtun. Este bine că toţi oamenii

Logistică
din Japonia au lăudat efortul și curajul lor.

Specialitate
Pregătire
Istorie

Duminică, 3 Aprilie

Ajutorul internaţional este apreciat de toţi. M-am uitat la reportajele de la televizor ce


prezentau oameni din întreaga lume strângând bani pentru Japonia.
Media

Avem multe trupe din SUA în Japonia și acestea lucrează din greu la locul dezastrului și la
centrala nucleară.
Președintele Franţei a vizitat Tokyo acum două zile și cu multă bunăvoinţă a trimis în
Profesioniștii

Japonia specialiști în domeniul nuclear.

DEALU SPIRII 25

021027_Cutremur Japonia.indd 25 6/14/13 2:20:52 PM


Internațional

Departamentul de Pompieri din Tokyo a trimis peste 2.000 de pompieri și paramedici în zona
tsunami-ului (dintr-un total de personal de 18.000 de oameni). Pe lângă aceștia, peste 150 de pom-
pieri au fost trimiși la centrala nucleară.
Nu îmi place să o spun dar, conform ziarului de astăzi, cel puţin 211 pompieri sunt morţi sau
dispăruţi. Pompieri profesioniști: 15 confirmaţi morţi și 12 încă dispăruţi. Pompieri voluntari: 92
confirmaţi morţi și 92 în continuare dispăruţi.
Cu toate acestea, locul dezastrului este încă în haos. Unele clădiri de birouri au fost distruse și
există o lipsă acută de informaţii. Ne așteptăm ca aceste numere să crească.
Japonezii sunt niște oameni foarte puternici și răbdători, așa că vom depăși situaţia dar pro-
babil va dura un timp.

Luni, 4 aprilie

O companie financiară din Taiwan a donat 100.000.000 de yeni (peste 1 milion de dolari)
Departamentului de Pompieri din Tokyo la 1 aprilie.
Președintele a declarat că este foarte impresionat de eforturile pompierilor pentru rezolvarea
situaţiilor generate de cutremur. Departamentul de Pompieri din Tokyo a declarat reporterilor că
banii primiţi vor fi folosiţi pentru achiziţionarea de autospeciale.
Astăzi, ziarele au relatat despre pompierii care acţionează la Fukushima.
Departamentul de Pompieri din Futaba-cho este cea mai apropiată unitate de centrala nucle-
ară. Toţi rezidenţii au încheiat evacuarea.

26 DEALU SPIRII

021027_Cutremur Japonia.indd 26 6/14/13 2:21:09 PM


Cu toate acestea, încă sunt mulţi lucrători în centrală.

Mesaje
Astfel, centrul de operaţiuni a fost mutat în satul montan Kawauchi, la 20 de km de centrală.
Acolo există o mică subunitate de pompieri. În mod normal nu sunt decât 4 pompieri de serviciu.
Dar acum acolo lucrează 93 de oameni; 30 de pompieri într-o grupă.

Eveniment
Satul este în zona unde evacuarea este recomandată (nu forţată).
Dacă oamenii insistă să rămână, atunci ei trebuie să stea în interiorul caselor lor. Încă sunt
rezidenţi care doresc să rămână să aibă grijă de vitele lor sau sunt prea bătrâni și slăbiţi pentru
a se deplasa în taberele de evacuare. Pentru muncitori și rezidenţi pompierii au decis să stea aco-

Internațional
lo. Departamentul de pompieri consideră că muncitorii și rezidenţii se simt în siguranţă pe lângă
pompieri. Mai ales că acum pompierii funcţionează ca Echipaje Medicale de Urgenţă.
La început lucrau lângă centrală și primul apel a venit pe 14 martie la primele ore. 6 pompieri
echipaţi cu costume de protecţie au plecat cu două ambulanţe pentru a transporta 6 muncitori de
la centrală. Abia după ce au ajuns la spital au aflat despre explozie.

Prevenire
Care este viaţa lor de zi cu zi acum?
Mica subunitate nu are loc pentru ca-
zarea întregului personal. Biroul nu permite
decât ca aproximativ 10 pompieri să lucreze

Intervenție
concomitent. Pompierii aflaţi în liber stau în
centrul comunitar din apropiere. Când intră
în subunitate sau în centrul comunitar, pom-
pierii sunt scanaţi pentru radiaţii.
Mâncarea este compusă doar din supe

Logistică
instant cu tăieţei, apă îmbuteliată sau alte
alimente de urgenţă. Șeful pompierilor a de-
clarat că nu se știe când această situaţie se va
termina sau când vor putea pleca.

Specialitate
A comentat că din cauza pericolului creat de cen-
trala nucleară, s-au antrenat în lucrul cu pacienţi
expuși la radiaţii. Probabil cele mai bune Echipaje
Medicale de Urgenţă pentru evenimente cu caracter
Pregătire
nuclear.
Acum simt că sunt foarte mândră de ei și sunt
foarte fericită că sunt pompier.
Istorie

Toshiko Hasegawa,
Departamentul de Pompieri din Tokyo
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 27

021027_Cutremur Japonia.indd 27 6/14/13 2:21:23 PM


Prevenire

TOO QUICK TO QUAKE


Col. Lucian CRĂCIUN

D
upă cum se cunoaște, una dintre atribuţiile principale ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București este pregătirea populaţiei în domeniul situaţiilor
de urgenţă. În vederea îndeplinirii acestei atribuţii conducerea unităţii, prin inspecţia de prevenire,
desfășoară o serie de proiecte și activităţi axate în general pe tânăra generaţie. Printre acestea se află și
concursul tehnico-aplicativ TOO QUICK TO QUAKE, început în urmă cu doi ani.

Sediul Ambasadei Suediei la București

În data de 31.05.2013 la sediul Ambasadei Suediei, s-a desfășurat festivitatea de premiere a


școlilor câștigătoare ale modulului II, acestea fiind:
Nr. crt. Unitatea de învățământ Adresa, Telefon, Fax Director Nr. elevi
Str. Cuza-Vodă nr. 51, Sector 4
LOCUL I Școala gimnazială nr. 79 PREDA LUMINIȚA 1.316
Tel. 031.425.78.84
Aleea Barajului Iezer nr. 8, Sector 3,
LOCUL II Școala gimnazială nr. 94 CRAINIC ANTOANETA 385
Tel. 021.340.32.20
Str. Stanislas Cihoschi nr. 15, Sector 1,
LOCUL III Școala gimnazială „Elena Văcărescu” TUDOR GEORGETA 560
Tel. 021.316.36.30
Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 74,
LOCUL III Școala gimnazială nr. 6 DINULESCU LILIANA 202
Sector 1, Tel. 021.233.27.30

Școala nr. 49

28 DEALU SPIRII

028030_Too quick to quake.indd 28 6/17/13 12:45:37 PM


Mesaje
În cadrul conferinţei de presă organizată cu această ocazie, domnul colonel Duduș Stelian, inspector
șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, a declarat:
„… astăzi ne aflăm la finalul modulului II al proiectului «TOO QUICK TO QUAKE», desfășurat
împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și comunitatea oamenilor de afaceri suedezi

Eveniment
din România.

Internațional
Prevenire
Liceul ,,Miguel de Cervantes”

Intervenție
Dacă în primul modul al proiectului demarat în data de 4 martie 2012 și desfășurat pe parcursul
anului trecut, am pregătit 13700 de elevi din 36 de școli ale Municipiului București, în acest an am reușit
împreună să formăm circa 23000 de elevi din 61 de școli, dezvoltându-le abilităţile necesare comportării
corespunzătoare, premergător, pe timpul și ulterior producerii unui cutremur.
Chiar dacă acum, aici, în preajma Zilei Internaţionale a Copilului, instituţiile implicate vor premia

Logistică
elevii ce au demonstrat cele mai multe deprinderi specifice, stipulate în regulamentul concursului, suntem
convinși că întreaga societate civilă are de câștigat, elevii fiind un vector în diseminarea informaţiilor
dobândite, privind comportarea în cazul producerii unei situaţii de urgenţă atât pe verticală prin părinţi și
bunici, cât și pe orizontală către fraţi, prieteni, cunoscuţi.

Specialitate
Tot cu această ocazie, ţin să reamintesc că acest proiect se circumscrie ţelului nostru de a instrui
toţi elevii bucureșteni, într-un ciclu de maximum 6 ani, astfel încât să fim siguri că niciun tânăr nu va
termina un ciclu școlar fără a obţine cunoștinţe minime de comportare în cazul producerii unei situaţii de
urgenţă. Pentru a atinge acest deziderat, desfășurăm cu suport educaţional propriu, în afara activităţilor
de instruire periodice planificate, și alte proiecte cum ar fi: „O casă sigură – O viaţă în plus”, R.I.S.C. –
Renunţă Improvizaţiile Sunt Catastrofale, F.O.C. – Flăcările Omoară Copiii, Zilele porţilor deschise,
Școala Altfel. Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

Grădinița „Vise”

DEALU SPIRII 29

028030_Too quick to quake.indd 29 6/17/13 2:51:46 PM


Prevenire

Având în vedere multitudinea și complexitatea acestor activităţi, orice sprijin logistic și nu numai,
este binevenit, pentru care doresc să mulţumesc comunităţii oamenilor de afaceri suedezi în România,
exprimându-mi speranţa că vom colabora și pe viitor, inclusiv prin realizarea simulatorului de cutremur
care ar crea posibilitatea ca cetăţenii din ţara noastră (inclusiv suedezii), cei ce își desfășoară activitatea
aici, să intre în rândul cetăţenilor din ţări cu risc seismic (SUA, Japonia, Italia), ce se pregătesc cât mai
aproape de real”.

Școala nr. 79

Grădinița ,,Brândușa” Grădinița „Panseluța”

În finalul conferinţei, domnul col. Duduș Stelian a mulţumit atât Inspectoratului Școlar al Municipiului
București pentru colaborarea interinstituţională excelentă pe care au avut-o, cât și în mod deosebit
Ambasadorului Suediei la București, excelenţa sa domnul ANDERS BENGTCEN pentru rolul de integra-
tor, pe care și l-a asumat în acest proiect.

30 DEALU SPIRII

028030_Too quick to quake.indd 30 6/17/13 12:46:34 PM


Activități de informare preventivă

Mesaje
cu Asociațiile de proprietari

Eveniment
Mr. Cristina BUTUCELEA

D
e multe ori, semenii noștri neglijează

Internațional
aspectul prevenirii, subordonându-l
unor acţiuni considerate mai importante
pentru obiectul lor de activitate, confort, interes
personal sau chiar mod de viaţă. Imobilele
de locuit, individuale/ familiale sau colective,

Prevenire
reprezintă locul unde noi ne regăsim ca proprietari
sau chiriași și în care ne aflăm cel puţin o treime
din timpul nostru.
Din păcate, unii vecini nu găsesc întotdeauna
de cuviinţă să manifeste spiritul civic și respectul

Intervenție
cuvenit faţă de cei cu care împart același imobil,
expunându-i pe aceștia în mod voluntar sau
involuntar unor potenţiale stări de pericol, legate
de: depozitarea materialelor combustibile și a
substanţelor inflamabile în subsolurile, pe căile

Logistică
de evacuare și în podurile acestor imobile și nu de
puţine ori de modificarea aerisirilor prevăzute din
construcţie în coșuri de fum, obturarea canalelor de
ventilaţie prevăzute pentru eliminarea eventualelor

Specialitate
acumulări de gaze inflamabile, dar și de efectuarea
unor improvizaţii la instalaţiile electrice sau chiar
de alimentare cu gaze naturale de către persoane
neautorizate.
Printre activităţile desfășurate de personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‚,Dealu Spirii’’
al Municipiului București se numără activităţile de informare și instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă,
la care specialiștii unităţii sunt solicitaţi de diverse instituţii, asociaţii sau diverși operatori economici, pentru Pregătire
a răspunde întrebărilor participanţilor referitoare la gestionarea unor astfel de situaţii.
Una dintre activităţile de acest gen s-a desfășurat în data de 28.02.2013, la sediul Ligii Asociaţiilor de
Proprietari Habitat din str. Nuţu Ion nr. 44, sector 5, București la solicitarea acestora, cu temele Obligaţiile
asociaţiilor de proprietari în domeniul apărării împotriva incendiilor și Relaţia cu Inspectoratul pentru Situaţii
Istorie

de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului București.


În cadrul evenimentului, iniţial au fost prezentate aspecte legislative cu privire la tematica propusă,
urmat de un dialog punctual între reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului București și reprezentanţii
asociaţiilor de proprietari.
Media

Principalele subiecte abordate în cadrul discuţiilor au vizat aspecte referitoare la modul de exploatare
al aparaturii electrocasnice care utilizează gaze naturale, combustibili solizi sau lichizi din cadrul
gospodăriilor cetăţenești (locuinţe unifamiliale sau colective), al condominiului, al căilor de acces și
evacuare, al instalaţiilor de hidranţi interiori (acolo unde există din construcţie).
Profesioniștii

DEALU SPIRII 31

031032_Informare preventiva.indd 31 6/14/13 2:52:19 PM


Prevenire
În acest sens, reprezentanţii instituţii-
lor mai sus menţionate au prezentat măsu-
rile preventive reglementate prin O.M.A.I.
nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor,
respectiv O.M.A.I. nr. 166/ 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor la construc-
ţii și instalaţiile aferente, precum și aspec-
tele reale întâlnite în petiţiile și sesizări-
le adresate acestora, punându-se accent pe
câteva din obligaţiile și răspunderile spe-
cifice ce revin asociaţiilor de proprietari/
locatari:
 să desfășoare activităţi de informare
și instruire pentru cunoașterea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 să stabilească și să asigure pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor;
 să controleze existenţa și starea mijloacelor de stingere a incendiilor și să urmărească menţinerea în
stare de funcţionare a acestora;
 să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotarea
clădirilor, precum și la construcţii și instalaţii de natură să provoace incendii, a căror remedieri intră, potrivit
legii, în obligaţiile asociaţiilor.
În desfășurarea activităţilor specifice, conducerea asociaţiei trebuie să interzică în mod categoric:
 exploatarea sistemelor sau
echipamentelor utilitare cu defecţiuni, în
condiţii de suprasolicitare, cu improvizaţii
sau fără protecţia corespunzătoare faţă de
materialele sau substanţele combustibile
din spaţiul unde sunt utilizate ori fără a
se avea în vedere prevederile normelor în
vigoare.
 blocarea sau îngustarea căilor de
acces, evacuare și intervenţie cu orice fel de
materiale;
 depozitarea substanţelor cu pericol
de incendiu în poduri, case de scări,
subsoluri;
 utilizarea focului deschis în poduri
sau subsoluri fără a lua măsurile necesare pentru apărarea împotriva incendiilor conform dispoziţiilor în
vigoare.
 exploatarea instalaţiilor de încălzire, electrice, cu improvizaţii sau contrar normelor în vigoare;
 modificări, schimbări de destinaţie la construcţii de către persoane fizice sau juridice neautorizate
care ar periclita siguranţa la foc a clădirii;
 blocarea accesului la hidranţii de incendiu interiori, stradali sau a coloanelor de incendiu uscate;
 amenajarea de parcări, garaje pe căile de acces și de intervenţie;
 utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizată sau neautorizată a
gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul și verificarea etanșeităţii cu flacără deschisă în spaţiile
asociaţiei.

32 DEALU SPIRII

031032_Informare preventiva.indd 32 6/14/13 2:52:44 PM


În mijlocul de transport

Mesaje
în comun

Eveniment
Lt. col. ing. Valentin FOALEA

Î
n luna aprilie a.c., la propunerea Regiei Autonome de Transport București, specialiști din cadrul acestui

Internațional
important operator economic de transport și de la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului București au realizat un set de mesaje informative în situaţii de urgenţă a
publicului călător, sub formă de spoturi interschimbabile la cca 3 luni, ce urmează a fi difuzate în mijloacele
de afișaj electronic existente în mijloacele de transport în comun de suprafaţă din capitală.
Astfel, publicul călător ce utilizează zilnic autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele echipate cu mijloace

Prevenire
moderne de afișaj electronic va beneficia de încă o formă eficientă de informare preventivă asupra
modalităţilor de comportare și a conduitei de urmat în situaţia producerii unui incendiu, seism sau altă
calamitate naturală cu care s-ar putea confrunta.
Succint, elementele clipului informativ prezintă, sub formă puternic comprimată, câteva reguli esenţiale
de comportare în astfel de situaţii, sub formă de imagini sugestive și însoţite de suportul sonor adecvat, care

Intervenție
răspund cerinţelor minime de informare; totodată, mesajul are menirea să transmită publicului, în mod
clar și evident, faptul că, dată fiind situaţia, publicul călător trebuie să se supună indicaţiilor conducătorului
mijlocului de transport în comun, care poartă răspunderea acestora până la sosirea forţelor de intervenţie.

Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie

Această iniţiativă se constituie ca un suport deosebit de eficient în cadrul activităţilor de informare


preventivă a populaţiei în astfel de situaţii, ţinând seama de numărul mare de persoane care beneficiază zilnic
de transportul în comun în capitală, se înscrie în seria unor noi acţiuni de informare preventivă adoptate
la nivelul comunităţii de management al urgenţelor de la nivelul capitalei și reflectă excelenta colaborare
Media

profesională interinstituţională existentă între Regia Autonomă de Transport București și Inspectoratul


pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București pentru reducerea, pe cât posibil, a
vulnerabilităţii comunităţii deservite la riscurile de producere a situaţiilor de urgenţă ce se pot manifesta pe
timpul utilizării mijloacelor de transport în comun.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 33

033033_In mijloace de transp.indd 33 6/14/13 2:54:15 PM


Prevenire

Colț de istorie
Mr. Claudiu-Valeriu CRĂCIUN
Cpt. Florin GHEORGHE

Î
n perioada 01-05 aprilie 2013, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București a contribuit activ la derularea programului „Să știi mai multe, să fii
mai bun”, program în cadrul căruia peste 1300 de copii și însoțitori ai acestora au trecut pragul
Detașamentului de Pompieri ,,Vitan”. Cu această ocazie, pompierii bucureșteni au amenajat în incin-
ta subunității un ,,Colț de istorie” unde, prin grija domnului Inspector Șef al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, col. dr. Stelian Duduș, și cu sprijinul ne-
mijlocit al Muzeului Național al Pompierilor, au fost expuse o serie de exponate, unele ce datează din
perioada anilor 1850, iar altele din perioada anilor 1900, exponate ce au avut rolul de a trasa un arc în
timp, o trecere de la istorie la prezent, între tehnica de intervenție disponibilă atunci și cea de acum.
Pe timpul desfășurării vizitelor, copiii și însoțitorii acestora au avut posibilitatea să exploreze o
mică parte din viața de zi cu zi a unui pompier, să îmbrace costumul de protecție anticaloric, să ia
contact cu tehnica de intervenție, să învețe câteva cuvinte despre primul ajutor calificat și să asiste
la demonstrații practice specifice.

34 DEALU SPIRII

034035_Colt istorie.indd 34 6/14/13 3:02:20 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Acest eveniment a adus câte un zâmbet de bucurie copiilor participanți și nu numai, la finalul
activității copiii obișnuindu-se greu cu ideea că ,,trebuie să mergem”.

Prevenire
Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 35

034035_Colt istorie.indd 35 6/14/13 2:58:52 PM


Prevenire

Copiii învaţă de la pompieri cum...


„SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
Plt. maj. Maria Magdalena RADU

S
ăptămâna cunoscută ca „Școala altfel”, lansată de Ministerul Educaţiei Naţionale în 2012,
este un program dedicat activităţilor educative extracuriculare și extrașcolare, principalul
obiectiv al acesteia fiind implicarea elevilor și a profesorilor în activităţi de educaţie
non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările extrașcolare și competenţele acestora,
în domenii cât mai diverse și interesante.

Activităţile organizate de pompierii militari în unităţile școlare s-au desfășurat pe parcursul


întregii săptămâni. Specialiștii Inspecţiei de prevenire s-au întâlnit cu copiii și cadrele didactice
de la licee, școli gimnaziale și grădiniţe din București. Personalul din cadrul Biroului Pregătirea
Populaţiei și Coordonare Servicii Private al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului București, a prezentat teme pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în unităţile de
învăţământ care au solicitat introducerea acestei activităţi în program.

36 DEALU SPIRII

036038_Sa stii mai multe.indd 36 6/14/13 3:05:11 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Focul reprezintă o atracţie mare pentru mulţi copii, dar după ce o depășesc, micuţii trebuie să
înveţe mai multe lucruri utile cu privire la prevenirea incendiilor. Instructajul complet cu privire la
foc le oferă copiilor informaţii concise cu privire la pericolele de incendiu și modul în care trebuie

Logistică
să reacţioneze într-o situaţie de urgenţă.

Ce au învăţat?

Specialitate
Copiii au aflat care sunt riscurile de incendiu:
 surse de foc deschis (chibrituri, brichete, lumânări, aprinzător electric etc);
 substanţe inflamabile;
 instalaţii electrice;
Pregătire
 artificii.
După ce le-au fost explicate pericolele asociate cu focul, a fost efectuată, împreună cu aceștia,
o scurtă inspecţie a clădirii în care învaţă. Cei mici au trebuit să identifice corect în fiecare clasă a
școlii riscurile potenţiale de incendiu și să știe unde se află extinctorul și cum se folosește, în cazul
în care nu este niciun adult prin preajmă.
Istorie

Prevenirea incendiilor și reacţia corectă

Pentru ca cei mici să fie pregătiţi în cazul unei situaţii de urgenţă, trebuie să li se explice cum
Media

să părăsească clădirea în caz de incendiu și care sunt rutele alternative pentru a ajunge în siguranţă.
Aceștia au înțeles că nu trebuie niciodată să se ascundă în locuri în care părinţii sau pompierii
nu i-ar putea găsi. Dacă o încăpere se umple de fum, trebuie să ramână cât mai aproape de
Profesioniștii

podea și să o părăsească rapid.

DEALU SPIRII 37

036038_Sa stii mai multe.indd 37 6/14/13 3:05:48 PM


Prevenire

Totodată, copiii au fost învăţaţi care este reacţia corectă în cazul în care hainele lor iau foc: să
se întindă pe pamânt și să se rostogolească pentru a stinge flăcările.
Un instructaj complet cu privire la pericolele de incendiu trebuie să includă și faptul că focul
poate fi un pericol la fel de mare și în afara clădirilor, unde un chibrit aprins ar putea răni sau ucide
alţi copii. Dacă totuși provoacă sau observă un foc scăpat de sub control, copiii trebuie întotdeauna
să caute un adult pe care să-l informeze de situaţie, dar și să cunoască numărul unic 112 pentru
alertarea serviciilor de intervenţie rapidă.

Specialiștii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București


le-au mai prezentat copiilor și reguli de comportare pe durata producerii unui cutremur și au
desfășurat exerciţii de evacuare. De asemenea, au fost prezentate materiale din cadrul campaniilor
„R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale.” și „F.O.C. – Flăcările omoară copii” dar și
activitatea cercurilor tehnice destinate elevilor – „Prietenii pompierilor”– pe teme de prevenire a
incendiilor – și „Cu viaţa mea apăr viaţa”– pe teme de protecţie civilă.

OBIECTIVE PENTRU VIITOR:


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, acordă o
atenţie deosebită educării tinerilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, astfel prin structurile sale
specializate din cadrul Inspecţiei de prevenire, sunt desfășurate permanent activităţi de instruire
în domeniul situaţiilor de urgenţă în unităţile de învăţământ. Pe parcursul anului 2012 au fost
executate 134 de astfel de activităţi, la care au fost prezenţi aproximativ 44.000 de elevi și peste 3000
de cadre didactice, fiind executate 102 exerciţii de evacuare în situaţii de urgenţă. În anul 2012, la
nivelul Municipiului București au fost școlarizaţi 225.168 de preșcolari și elevi. Din datele mai sus
menţionate reiese faptul că la activităţile de instruire au participat 19,54% din totalul celor înscriși.
Într-un ciclu de patru ani se pot instrui 176.000, ceea ce reprezintă 78% din totalul celor înscriși în
învăţământul de stat preuniversitar.

38 DEALU SPIRII

036038_Sa stii mai multe.indd 38 6/14/13 3:07:00 PM


Activităţi cu școlari și preșcolari în cadrul

Mesaje
subunităţilor Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă al Municipiului București

Eveniment
Plt. maj. Ninel ZAHARIA

Internațional
n cadrul programului educaţional „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, porţile subunităţilor din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București au fost larg deschise pentru
toţi copiii care au dorit să cunoască mai multe despre activitatea pompierilor militari. Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București a organizat în toată această perioadă, activităţi non-formale, de
prezentare atât a tehnicii de intervenţie, cât și a riscurilor specifice zonei de competenţă, dar și a modului de comportare
în anumite situaţii de urgenţă.

Prevenire
Intervenție
Logistică
Detașamentul Apărătorii Patriei – Școala Gimnazială nr. 81 Detașamentul Băneasa – Școala Superioară Nicolae Kretzulescu

Astfel, după ce în anul 2012, peste 3100 de copii ne-au trecut porţile, instituţia noastră a sprijinit și anul acesta
programul iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru a le prezenta elevilor munca de zi cu zi a pompierilor

Specialitate
militari. Pe tot parcursul săptămânii, în intervalul orar 09.00–18.00, peste 5000 de elevi și preșcolari din 103 instituţii
de învăţămînt din București, îndrumaţi de un număr de 533 profesori au trecut pragul instituţiei noastre, cu scopul
declarat de a afla cât mai multe despre activitatea salvatorilor și despre întreaga tehnică de intervenţie a acestora.

Pregătire
Istorie

Detașamentul N.B.R.C. – Școala nr. 1 Voluntari Secția Morarilor – Școala nr. 79


Media

Copiii prezenţi au primit informaţii, adecvate vârstei și nivelului lor de cunoștinţe, despre autospecialele, tehnica
și tipurile de misiuni la care se participă, categoriile de substanţe de stingere și folosirea lor. Aceștia au putut vedea
și opera tehnica și echipamentele care sunt frecvent utlizate pentru diferitele și multiplele tipuri de intervenţie ale
Profesioniștii

Pompierilor Bucureșteni, sub supravegherea cadrelor desemnate din subunităţi.

DEALU SPIRII 39

039041_Activitati cu scolari.indd 39 6/14/13 3:13:22 PM


Prevenire

Secția Fundeni – Școala nr. 32

Garda de intervenție „Pache” – Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”

Detașamentul Mihai Vodă – Liceul Bilingv Miguel de Cervantes Detașamentul Mihai Vodă – Colegiul Mihai Eminescu

Detașamentul Mihai Vodă- – Școala Gimnazială 156


În fapt, în această săptămână de „școală altfel”, pompierii militari s-au dovedit a fi, ca de fiecare dată, gazde
primitoare și călduroase pentru copii, le-au stat la dispoziţie cu tot ce au dorit aceștia, iar elevii și preșcolarii la rândul
lor, s-au arătat a fi mai mult decât încântaţi de tot ceea ce au avut ocazia să cunoască.

40 DEALU SPIRII

039041_Activitati cu scolari.indd 40 6/14/13 3:13:52 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Detașamentul Vitan – Școala nr. 80 Detașamentul Chimiștilor – Grădinița nr. 211
Cu greu s-au despărţit copiii de pompieri, timpul frumos le-a fost favorabil, dorinţa lor de a ști și a vedea câte puţin

Intervenție
din fiecare a fost și mai mare, iar în ceea ce privește alegerea carierei lor încă de pe acum, ce-ar mai fi de spus…, mai toţi
vor să devină pompieri, să-și dedice viaţa nobilei misiuni de salvare a semenilor, îmbrăcând uniforma militară.
Totodată au fost pregătite mai multe ateliere de lucru, în care s-au executat, demonstrativ, acţiuni ale alpiniștilor
și scafandrilor, tehnici de stingere a incendiilor, descarcerare în cazul accidentelor rutiere.
Interesul și încântarea celor mai mici vizitatorii a fost de a se urca în autospecialele de intervenţie și de a proba pe
viu casca, tubul de oxigen și masca, iar cei mai mari au vrut să cunoască tehnica de prim ajutor ce este deseori folosită

Logistică
în ajutorarea oamenilor ce solicită pompierii militari Bucureșteni.

Specialitate
Pregătire
Detașamentul Bujoreni – Liceul Antim Ivireanu Detașamentul Pieptănari – Școala nr. 194
Istorie
Media

Detașamentul N.B.R.C. – Școala nr. 1 Voluntari Detașamentul 13 Septembrie – Grădinița nr. 255
Profesioniștii

DEALU SPIRII 41

039041_Activitati cu scolari.indd 41 6/14/13 3:14:18 PM


Prevenire

Activităţi preventive și educative


găzduite de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului București
– Reacţii –
„[...] vă adresăm cele mai sincere mulţumiri pentru contribuţia deosebită și modul operativ prin care răspundeţi
solicitărilor instituţiei noastre.
[...] problematica educaţiei pentru protecţia civilă în mediul școlar și asigurarea climatului de siguranţă reprezintă
o prioritate a instituţiilor noastre [...].”
Inspectoratul Școlar al Municipiului București

„Vizita [...] la Detașamentul „Mihai Vodă” București pentru Fundaţia HOSPICE „Casa Speranţei” a fost un
eveniment de maxim interes pentru copii. Au fost extrem de încântaţi de fabuloasa lume a pompierilor, dar și de
comportmentul frumos al persoanelor responsabile de prezentarea detașamentului.
Apreciem amabilitatea și disponibilitatea de care aţi dat dovadă, dar și faptul că aţi pus acel timp deoparte pentru
copiii înscriși în cadrul fundaţiei noastre. Mulţumim frumos pentru că aţi făcut ca ziua copiilor să fie specială și un
mod de a uita suferinţa ce îi însoţește zilnic.”
Alina Munteanu
asistent social HOSPICE „Casa Speranţei”

„Mulţumim pentru acţiunea din cadrul Detașamentului de pompieri „13 Septembrie”. Copiii au fost încântaţi și
noi de asemenea.”
prof. Mihaela Duca
Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

„[...] ţinem să vă transmitem mulţumirile noastre și ale copiilor care în Săptămâna Altfel au vizitat sediile unităţilor
de pompieri de pe cuprinsul Bucureștiului.
Copiii s-au simţit foarte bine în timpul vizitelor, au fost încântaţi să vadă cum se pregătesc pompierii pentru
intervenţii [...].”
Giliola Pușcașu
Children Tour For Education

„[...] vizita de la Detașamentul „Mihai Vodă” a fost minunată, a fost ceva unic pentru copii, dar și pentru noi
profesorii.
Cu siguranţă vom mai veni la dumneavoastră [...].”
dir. adj. prof. Cleopatra Sandu
Grădiniţa „Aristokids”

„Vă mulţumim pentru foarte plăcuta și instructiva vizită pe care copiii au efectuat-o vineri 5 aprilie 2013 la
Brigada ISU din Calea 13 Septembrie, în cadrul programului Școala Altfel.
Copiii au îndrăgit demostraţiile făcute de colegii dumneavoastră, au discutat cu personalul despre meseria de
pompier, au văzut tehnica și au discutat cum să prevină incendiile, iar la final au decis toţi că vor să se facă Pompieri-
Salvatori.”
prof. Gabriela Lupu
Școala nr. 59 „Dimitrie Sturdza”

„Am dori să mulţumim și să felicităm, echipa de pompieri de la unitatea Fundeni, pentru profesionalism,
amabilitate și respect.”
Grădiniţa „Diana”

42 DEALU SPIRII

042042_Reactii societate civila.indd 42 6/14/13 3:16:42 PM


Azi înveți, mâine aplici

Mesaje
Col. Călin BĂNULEASA

Eveniment
P
entru a veni în sprijinul elevilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București desfășoară activităţi de prevenţie, prevenire și informare referitoare
la riscuri și la tipurile acestora, într-o complexă colaborare cu administrația publică locală și

Internațional
tot mai frecvent, cu instituţii și organizaţii nonguvernamentale, pentru popularizarea concursurilor
în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Prin intermediul acestor concursuri se urmărește schimbarea mentalităţilor, atitudinilor și
comportamentelor referitoare la riscurile generatoare de situaţii de urgenţă, mai ales în rândul
elevilor și al tinerilor, precum și cunoașterea măsurilor de protecţie și a modului de acţiune în

Prevenire
situaţia producerii lor.
Dintre obiectivele acestor competiții fac parte cunoașterea măsurilor de prevenire, protecție
și intervenție în situații de urgență, formarea deprinderilor practice de acordare a primului ajutor,
conștientizarea importanței voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență.

Intervenție
Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”, are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în
domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile și se organizează în scopul:
 dezvoltării capacităţilor de înţelegere și de apreciere a pericolelor generate de situaţiile
de urgenţă pentru viaţă și mediu, precum și al promovării atitudinilor și comportamentelor
corespunzătoare în rândul elevilor;

Logistică
 formării și dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de
echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea, disciplina etc.;
 atragerii unui număr mare de elevi la desfășurarea activităţilor cercurilor tehnico-
aplicative de elevi.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 43

043044_Azi inveti maine aplici.indd 43 6/14/13 3:20:44 PM


Prevenire

În acest sens, în luna aprilie a.c., s-a desfășurat activitatea de îndrumare a membrilor cercului
tehnico-aplicativ „Cu viaţa mea apăr viaţa” în vederea participării acestora la faza pe Municipiul
București.
Pregătirea elevilor se realizează prin activităţile extrașcolare incluse în cadrul programelor și
planurilor activităţilor de profil, prin parcurgerea regulamentelor și a temelor de specialitate.
În luna mai, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului, a avut loc etapa pe București
a concursului pentru elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, care s-a organizat la Centrul de Pregătire al
Pompierilor „General de Brigadă Corneliu Stoicheci”.

Tinerii competitori și-au testat cunoștintele, forțele și îndemânarea în probe teoretice și


practic-aplicative, constând în deplasare rapidă, îndemânare, trecerea unor obstacole, recunoașterea
accesoriilor și utilizarea găleților stingător, acordarea primului ajutor, transportul răniților, precum
și deplasarea printre jaloane cu masca contra gazelor pe figură și vizori obturați, cu dirijare prin
stații radio.
Implicarea tinerilor în aceste cercuri și competiţii se concretizează în dezvoltarea capacităţilor
de înţelegere și de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă și mediu,
precum și de promovare a atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare, formarea și dezvoltarea
unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, hotărârea, cinstea,
corectitudinea și disciplina.

44 DEALU SPIRII

043044_Azi inveti maine aplici.indd 44 6/14/13 3:21:20 PM


Concursul „Prietenii pompierilor”

Mesaje
Plt. maj. Maria Magdalena RADU

Eveniment
D
evenit deja tradiţie, concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”,
faza pe Municipiul București, s-a desfășurat miercuri, 22.05.2013 la Centrul de Pregătire
al Pompierilor ,,General de brigadă Corneliu Stoicheci”. Concursurile cercurilor tehnico-

Internațional
aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” se organizează anual la nivel zonal și pe etape, la fiecare
doi ani, începând cu anul 1998 de către Ministerul Educației Naționale și Inspectoratele școlare
județene sau cel al Municipiului București, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență, Inspectoratelor Județene, cel al Municipiului București pentru Situații de Urgență, precum
și al autorităților administrației publice locale.

Prevenire
Concursul este deschis participării tuturor elevilor din învățământul gimnazial, având ca scop
dezvoltarea capacității de înțelegere și apreciere a pericolelor generate de situații de urgență, precum
și de promovare a atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în situații de risc.
Aceste concursuri au un caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării

Intervenție
împotriva incendiilor, cu scopul de a dezvolta capacitatea de înţelegere a pericolelor generate de
situaţiile de urgenţă pentru viaţă și mediu, precum și pentru promovarea unor trăsături moral-
volitive, cum ar fi: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, perseverenţa, corectitudinea, disciplina și
fair-play-ul.
Fiecare cerc de elevi „Prietenii Pompierilor” participă la concurs cu un echipaj format din 10

Logistică
elevi (un comandant, opt concurenți și o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieți
și fete. Vârsta minimă este de 10 ani și maximă de 15 ani, împliniți până la data desfășurării
concursului. Echipajul este însoțit la locurile de desfășurare a concursului de conducătorul-
cadru didactic al cercului.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 45

045046_Concurs Prieteni Pompieri.indd 45 6/14/13 3:24:50 PM


Prevenire

Constituirea echipajului se face prin selecționarea elevilor care sunt membri ai aceluiași cerc. La
concursurile internaționale ale tinerilor pompieri, organizate de Comitetul Tehnic Internațional de
Prevenire și Stingere a Incendiilor, participă echipajele (cel de băieți/ mixt și cel de fete) câștigătoare
ale finalei naționale din anul premergător ediției internaționale, precum și profesorii instructori
ce asigură directa coordonare a activității acestora. Pregătirea loturilor în vederea participări la
concursurile internaționale se realizează cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență, în tabere de antrenament organizate de Ministerul Educației Naționale.

Și anul acesta elevii au participat la trei probe: teoretică, pista de îndemânare peste obstacole și
ștafeta 400 m cu obstacole, iar clasamentul pe categorii este următorul:

Învăţământ gimnazial băieţi/ mixt


Nr. crt. Unitatea de învăţământ Clasament
1. Școala cu cls. I-VIII nr. 280 Locul I – 1209 puncte
2. Școala cu cls. I-VIII nr. 147 „Petrache Poienaru” Locul II – 1179 puncte
3. Școala cu cls. I-VIII nr. 167 Locul III – 1081 puncte

Învăţământ gimnazial fete


Nr. crt. Unitatea de învăţământ Clasament
1. Școala cu cls. I-VIII nr. 147 „Petrache Poienaru” Locul I – 1149 puncte
2. Școala cu cls. I-VIII nr. 148 „George Călinescu” Locul II – 1078 puncte

„Cei mici s-au dovedit a fi foarte încântaţi de acest concurs și mai ales de meseria de pompier
pe care majoritatea și-ar dori să o urmeze: «Este un concurs foarte frumos pe care l-am pregătit
din timp alături de profesorii de la școală. Am avut multe probe de făcut, dar cea mai dificilă a fost
cea în care a trebuit să ne rostogolim. A fost destul de grea și proba teoretică, dar dacă erai atent la
întrebări puteai trece ușor peste toate. Este foarte frumoasă meseria de pompier și mi-ar plăcea să
o urmez și eu când voi fi mare», a declarat unul dintre participanţii la concurs”.

46 DEALU SPIRII

045046_Concurs Prieteni Pompieri.indd 46 6/14/13 3:25:18 PM


Un sprijin profesionist al comunităților

Mesaje
de cetățeni străini din capitală

Eveniment
Lt. col. ing. Valentin FOALEA

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București constituie instituţia

Internațional
publică specializată, componentă de bază a sistemului local de management al urgenţelor la nivelul Capitalei,
având un rol esenţial de sprijin al comunităţii deservite și de reducere, pe cât posibil, a vulnerabilităţii acesteia
la riscurile de producere a situaţiilor de urgenţă ce se pot manifesta în zona de responsabilitate.
Toate comunităţile locale, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, ocupaţie, nivel educaţional sau
orientare religioasă, se bucură de același nivel calificat de protecţie din partea inspectoratului ca și cel al

Prevenire
comunităţii în care sunt integrate și alături de care lucrează sau își petrec timpul liber.
În contextul perfecţionării cadrului de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de diverse tipuri
de risc, în data de 16.04.2013, la invitaţia Ambasadei Franţei din România, a avut loc o întrunire a
reprezentanţilor acestei instituţii cu delegaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București, ocazie cu care a fost reiterat interesul manifestat de Ambasadă în ceea ce privește

Intervenție
protecţia comunităţii franceze de pe teritoriul Capitalei în situaţia producerii unei mișcări seismice de mare
intensitate sau altă calamitate naturală ori catastrofă și a fost înmânat oficial un document de interes în
stabilirea legăturilor cu reprezentanţii instituţiei respective într-o situaţie de urgenţă generată de fenomene
de genul celor menţionate.
Evenimentul a fost mediatizat de Ambasada Franţei din România, prin postarea pe pagina proprie de

Logistică
Facebook a unor fotografii realizate în cadrul întâlnirii:

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Apreciem în mod deosebit iniţiativa Ambasadei Franţei din România, considerând că aceasta vine în
întâmpinarea eforturilor comunităţii de management al urgenţelor de la nivelul Capitalei pentru gestionarea
și îmbunătăţirea capabilităţilor existente, în scopul asigurării unui răspuns adecvat în faţa consecinţelor
dezastrelor.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 47

047047_Sprijin profesionist.indd 47 6/14/13 3:26:59 PM


Intervenție

Detașamentul Special de Salvatori


– un deceniu de existenţă
Mr. Laurenţiu GRIGORAȘ

Detașamentul Special de Salvatori, scafandri și salvatori de la înălțime, 2013

În conformitate cu O.M.A.I. nr. I/ 0561 din 15.08.2002, începând cu data de 01.09.2002, în


cadrul Brigăzii de Pompieri „Dealu Spirii” a Capitalei a început să funcţioneze o nouă subunitate –
Detașamentul Special de Salvatori.
Luându-se ca model faptul că în multe ţări membre ale Uniunii Europene în componenţa
structurilor de pompieri există subunităţi denumite „detașamente speciale de acţiune în mediul
urban”, la începutul anului 2002 comanda marii unităţi a făcut demersuri la Inspectoratul General
al Corpului Pompierilor Militari pentru înfiinţarea noii subunităţi.
Înfiinţarea acestei subunităţi specializate s-a impus pentru mărirea operativităţii și eficienţei
acţiunilor de salvare a persoanelor aflate în pericol în caz de accidente, catastrofe și calamităţi
naturale, pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înec, a persoanelor aflate în pericol la
înălţimi și subsoluri și în orice situaţii ce pun în pericol viaţa oamenilor, iar în cazul unor intervenţii
deosebite, subunitatea să funcţioneze ca o rezervă operativă la dispoziţia comandantului Brigăzii.
Constituirea noii subunităţi s-a făcut prin redistribuirea unor posturi de personal și tehnică
care au fost radiate din cadrul unităţilor și subunităţilor subordonate Brigăzii de Pompieri
„Dealu Spirii” a Capitalei.
Concomitent cu efectuarea demersurilor privind constituirea și organizarea din punct de vedere
al misiunilor, încadrării cu personal și dotării cu tehnică, s-a executat selecţionarea personalului
cu aptitudini sportive din cadrul marii unităţi. Personalul selecţionat a fost pregătit prin diferite
cursuri, astfel:

48 DEALU SPIRII

048050_DSS 1 deceniu.indd 48 6/14/13 3:29:37 PM


 curs de brevetare în calificarea „scafandru – categoria a III-a” organizat la Centrul pentru

Mesaje
scafandri din orașul Constanţa U.M. 02145;
 curs de pregătire în specialitatea „alpinism utilitar” organizat cu Asociaţia Profesională a
Alpiniștilor Utilitari din România A.P.A.U.R.;

Eveniment
 curs de prezentare a echipamentelor și modalităţilor de salvare de la înălţimi și subsoluri
executat de Serviciul Salvamont al judeţului Gorj;
 curs de descarcerare și prim ajutor organizat de către Inspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari și SMURD Tg. Mureș.

Internațional
Având în vedere că statutul de organizare prevedea 85% încadrarea cu personal angajat, se poate
considera că, prin înfiinţarea noii subunităţi, s-au făcut primii pași către „profesionalizare”, activitate
ce a început efectiv la sfârșitul anului 2006, de când serviciul militar nu mai este obligatoriu.
Din punct de vedere al încadrării cu tehnică de intervenţie, Detașamentul Special de Salvatori a
avut în dotare 1 autospecială de primă intervenţie și comandă (punct comandă mobil), 4 autospeciale

Prevenire
pentru iluminat și descarcerare, 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară mecanică
de intervenţie și salvare de la înălţime și 1 autospecială cu echipament specific și pentru transport
scafandri de intervenţie.
La sfârșitul anului 2004, prin reorganizarea structurilor de pompieri și protecţie civilă, se

Intervenție
înfiinţează Grupul Special de Salvatori. Cu această ocazie, structura Detașamentului Special de
Salvatori se împarte în 2 subunităţi, astfel:
 Detașamentul Special de Salvatori cu echipaje de salvatori de la înălţimi și subsoluri și
echipaje de salvare de la înec – scafandri;
 Detașamentul Mobil de Urgenţă, Reanimare și Descarcerare cu echipaje de

Logistică
descarcerare.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

Detașamentul Special de Salvatori la înființare, 2002

DEALU SPIRII 49

048050_DSS 1 deceniu.indd 49 6/14/13 3:30:06 PM


Intervenție

În prezent, Detașamentul Special de Salvatori are 77 de cadre ce încadrează o autospecială


de intervenţie și salvare de la înălţimi, o autospecială de descarcerare grea și o autospecială cu
echipament specific și pentru transport scafandri de intervenţie. Aceștia au parcurs următoarele
cursuri, astfel:
 16 cadre – cursul de brevetare în calificarea „scafandru – categoria a III- a” organizat la
Centrul pentru scafandri din orașul Constanţa U.M. 02145;
 43 de cadre – cursul de brevetare pentru acordarea titlului de specialist de clasă, alpinist de
intervenţie clasa I, II și III;
 51 de cadre – cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea
procedurilor de descarcerare și alte operaţiuni de salvare.

Intervenție salvare de persoane pe râul Dâmbovița

Intervenție salvare persoane Lacul Morii

În cei 10 ani de existenţă, personalul Detașamentului Special de Salvatori a participat la o


multitudine de tipuri de intervenţii – salvarea persoanelor în pericol de înec, salvarea persoanelor
de la înălţimi și subsoluri, acordarea primului ajutor și descarcerarea persoanelor în urma
unor accidente rutiere sau de muncă, deblocarea persoanelor, degajarea persoanelor decedate,
îndepărtarea unor elemente care prin cădere pot pune în pericol persoanele, salvarea unor animale,
precum și la incendiile de amploare.
Din postura de fost comandant al Detașamentului Special de Salvatori, ţin să transmit
mulţumiri, pentru întreaga activitate desfășurată, personalului care a făcut parte sau face parte din
această subunitate.

50 DEALU SPIRII

048050_DSS 1 deceniu.indd 50 6/14/13 3:30:35 PM


Misiune imposibilă!

Mesaje
Plt. adj. Marian MITREA

Eveniment
A

Internațional
cestea au fost cuvintele pe care le-au auzit scafandrii Detașamentului Special de Salvatori
în data de 22 ianuarie 2013. Timpul și temperatura au fost cei doi factori esenţiali care
au pus în dificultate echipajul de scafandri al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului București, chemaţi în sprijin în data de 22 Ianuarie 2013 în comuna
Slobozia, jud. Giurgiu, pentru căutarea a două persoane dispărute în urma unui tragic accident pe

Prevenire
braţul Ostrov, un canal navigabil adiacent fluviului Dunărea.
Evenimentul nefericit a avut loc în data de 20 ianuarie 2013, când o barcă în care se aflau 10
vânători s-a răsturnat în dreptul kilometrului 495 fluvial al braţului Ostrov. Din cele zece persoane
aflate în barcă doar șapte au reușit să se salveze și să ajungă în siguranţă la mal, alte trei persoane

Intervenție
fiind date dispărute. În urma apelului primit la numărul de urgenţă 112 s-au deplasat la faţa locului
echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlașca” al judeţului
Giurgiu, altele decât scafandri. Acestea au desfășurat numeroase operaţiuni de căutare, reușind să
găsească trupul unuia dintre dispăruţi. Căutările au fost continuate în speranţa că vor fi găsiţi și
ceilalţi doi dispăruţi. În ciuda eforturilor depuse, corpurile celor două victime nu au fost găsite în

Logistică
ziua producerii evenimentului.
Astfel, în data de 22 ianuarie 2013, la ordinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
s-a deplasat la faţa locului, în sprijin, un echipaj din cadrul Detașamentului Special de Salvatori/
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București. Echipajul a fost

Specialitate
format dintr-un ofiţer, patru scafandri și un servant.
S-au purtat discuţii cu echipele de căutare-salvare care au acţionat anterior, iar după
recunoașterea făcută în zona
producerii accidentului au ieșit
Pregătire
în evidenţă condiţiile dificile de
mediu și temperatura scăzută a
apei. Astfel, scafandrii bucureșteni
au înţeles că misiunea nu va fi
deloc ușoară. Având în vedere
Istorie

curentul apei de 0,2 m/ s, s-a luat


în calcul posibilitatea ca trupurile
celor doi să fie deplasate în aval,
fapt ce a determinat ca perimetrul
Media

de căutare să se întindă pe o
lungime de aproximativ 800 de
metri, lăţimea canalului fiind
Profesioniștii

de circa 25 de metri.

DEALU SPIRII 51

051052_Misiune imposibila.indd 51 6/14/13 3:34:08 PM


Intervenție

După patru ore de căutări nu a fost găsit niciunul dintre cei doi dispăruţi. Scafandrii nu s-au
descurajat, înteţindu-și acţiunea de căutare, conștienţi fiind de faptul că timpul acţionează în
defavoarea lor. Aceasta din cauza faptului că, odată cu scurgerea minutelor, timpul de scufundare
este limitat de azotul rezidual acumulat de organism în timpul scufundărilor anterioare, lucru
extrem de dăunător și periculos pentru organismul uman. De asemenea, exista o anumită presiune
psihică exercitată de prezenţa rudelor celor dispăruţi, care de două zile așteptau ca cineva să aducă
la mal trupurile celor doi. În urma unor discuţii avute de membrii echipei bucureștene, s-a stabilit
mutarea dispozitivului de căutare mai în aval.
Scafandrii au înce-
put o serie nouă de scu-
fundări în apa rece ce nu
depășea o temperatură de
3° C, depunând un efort
uriaș în curentul puter-
nic al apei, o jumătate de
oră mai târziu fiind găsit
trupul uneia dintre victi-
me și o pușcă de vânătoa-
re. Scafandrii se schimbau
rând pe rând în dispoziti-
vul de căutare, găsind, la
o distanţă de 150 de metri
faţă de prima victimă, și
pe ultimul dintre cei dis-
păruţi și încă o armă de
vânătoare.
Așadar, după șase
ore de căutări în condi-
ţii deosebit de grele, sfi-
dând temperatura scăzută
de afară, dar și din mediul
acvatic și curentul pu-
ternic al apei, scafandrii
Detașamentului Special
de Salvatori au reușit să
ducă la bun sfârșit o mi-
siune pe care unii au nu-
mit-o „IMPOSIBILĂ”.
Pentru eforturile lor, Prefectura și Consiliul Judeţean al judeţului Giurgiu au ţinut să aducă
mulţumiri publice, printr-o scrisoare, personalului Detașamentului Special de Salvatori, care a
acţionat în acele condiţii extrem de dificile.
Scafandrii bucureșteni au dovedit încă odată curaj și devotament în îndeplinirea misiunilor, în
ciuda condiţiilor severe de lucru.

52 DEALU SPIRII

051052_Misiune imposibila.indd 52 6/14/13 3:34:33 PM


Lupta cu secundele

Mesaje
Situații de urgență - Accidentul rutier

Eveniment
Mr. Laurenţiu GRIGORAȘ
Cpt. Ionuţ AMZU

Internațional
E
ra o zi obișnuită de miercuri, la mijlocul lunii ianuarie, cu activități specifice structurilor
de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
București. Intervenţiile transmise prin staţiile radio sunt ca un sunet de fundal pentru
personalul din cadrul acestor structuri. Acest sunet de fundal este din când în când presărat cu

Prevenire
note înalte, reprezentate de intervenţiile deosebite sau cu un grad ridicat de risc.
O asemenea notă a marcat data de 16.01.2013 când, în jurul orei 12:17, un apel primit în
dispeceratul inspectoratului anunţa producerea unui accident rutier cu victime multiple, pe
șoseaua de acces de la Ciorogârla la autostrada A1, în zona parcului logistic Iveco. În eveniment

Intervenție
fusese implicat un microbuz de transport persoane care, pe parcursul deplasării, a pierdut controlul
volanului și a ieșit de pe carosabil, intrând într-un șanţ cu partea dreaptă. Fiind înclinat la aproximativ
45 de grade, două persoane au rămas captive în interiorul microbuzului.
În desfășurarea normală a unei zile de lucru, anunţul a schimbat rapid ritmul, fiind trimise
în primă urgenţă la locul intervenţiei echipajul de descarcerare garat la sediul inspectoratului și,

Logistică
în sprijin, un echipaj cu apă și spumă de la Detașamentul Bujoreni – Pichetul Păcii, un echipaj de
terapie intensivă mobilă garat la Secţia Grozăvești și un echipaj de prim ajutor garat la Detașamentul
Bujoreni.
Primul echipaj care a ajuns la locul intervenţiei a fost echipajul de descarcerare, la ora 12:32.

Specialitate
După efectuarea recunoașterii, s-a constatat faptul că în microbuzul răsturnat se aflau 2 persoane
încarcerate și că alte 10 persoane din microbuz suferiseră diverse traumatisme, acestea reușind să
se autoevacueze.
Din cauza faptului că micro-
Pregătire
buzul era înclinat, existând ris-
cul de răsturnare, s-a procedat
la stabilizarea microbuzului con-
comitent cu solicitarea de resur-
se medicale pentru persoanele ră-
Istorie

nite și începerea operaţiunilor de


descarcerare. Imediat după sta-
bilizarea microbuzului, s-a reu-
șit extragerea celor două persoa-
Media

ne încarcerate, concomitent cu
acordarea primului ajutor califi-
cat și a asistenţei medicale de
Profesioniștii

urgenţă. Sursa: captură Digi 24

DEALU SPIRII 53

053054_Lupta cu secundele.indd 53 6/14/13 3:36:47 PM


Intervenție

Ajuns la locul intervenţiei, echipajul de terapie intensivă mobilă a preluat, prin intermediul
medicului din cadrul echipajului, coordonarea pe partea medicală a intervenţiei, atât în ceea ce
privește echipajele medicale din cadrul SMURD, cât și pe cele din cadrul Serviciului de Ambulanţă
București-Ilfov, victimele accidentului fiind evaluate, stabilizate și pregătite pentru transportul la
unităţile de primiri urgenţe ale spitalelor.
Având în vedere amploarea evenimentului, numărul mare de victime și starea acestora, la
locul intervenţiei au fost solicitate și trimise atât forţe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, respectiv patru echipaje de prim ajutor,
un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de descarcerare și un echipaj de lucru cu apă și
spumă, cât și echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă București-Ilfov și echipaje din
cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov.
Cooperarea și sin-
cronizarea tuturor for-
ţelor implicate au de-
monstrat încă o dată că
acest sistem integrat de
intervenţie are rezultate
deosebite, astfel încât un
eveniment posibil tra-
gic, cu un număr mare
de victime (12 persoa-
ne), din care unele în
stare gravă, a fost gesti-
Sursa: captură Digi 24
onat într-un timp rela-
tiv scurt (de la momen-
tul anunţării evenimentului – ora 12:17– și până la finalizarea acţiunilor de intervenţie – ora 13:40),
aproximativ 1 oră și 20 minute.
Trebuie remarcate profesionalismul, dăruirea și pregătirea de care a dat dovadă personalul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, toate cele cinci
resurse alocate intervenţiei având un timp de răspuns foarte bun, personalul reușind să deblocheze
persoanele încarcerate, să stabilizeze și să transporte victimele la unităţile de primiri urgenţe ale
spitalelor.
Toate acestea au făcut ca un accident rutier cu consecinţe grave să fie gestionat rapid,
diminuându-se impactul negativ asupra victimelor. Prin intervenţia promptă și oportună a
„oamenilor în roșu”– cei care ajung azi la ceas aniversar, victimele accidentului rutier au fost toate
predate în viaţă la unităţile de primiri urgenţe ale spitalelor unde au fost transportate.

54 DEALU SPIRII

053054_Lupta cu secundele.indd 54 6/14/13 3:37:40 PM


Alpinismul de intervenţie

Mesaje
Mr. Laurenţiu GRIGORAȘ

Eveniment
Plt. adj. șef Claudiu FARCAȘ

P
entru a scoate în evidenţă utilitatea dotării și pregătirii în domeniul alpinismului de
intervenţie, ar trebui să ne imaginăm situaţia după producerea unui cutremur, în care

Internațional
foarte multe persoane ar putea fi surprinse la înălţime și care nu pot fi evacuate din cauza
unor probleme medicale sau a faptului că nu au asigurat accesul (casa scării distrusă, căile de acces
blocate de elemente de construcţie, prăbușirea unor părţi ale
construcţiei). Din cauza riscului prăbușirii clădirii afectate,
autospeciala de intervenţie și salvare de la înălţimi nu se poate

Prevenire
apropia foarte mult de aceasta, fiind deseori în imposibilitatea
de a se putea acţiona. În acest caz, fără a omite riscurile la care
se expune personalul participant, intervenţia folosind tehnicile
de alpinism ar putea consta în căţărarea liberă sau artificială

Intervenție
până la locul în care se găsesc persoanele în pericol, acordarea
primului ajutor, imobilizarea victimei pe targa de salvare sau
în centura complexă, adoptarea procedurilor de salvare și
autosalvare și coborârea victimelor folosind procedeul prin
rapel sau tiroliană/ funicular.

Logistică
Alpiniștii din cadrul Grupului Special de Salvatori au
participat la o multitudine de tipuri de intervenţii – salvarea
persoanelor de la înălţimi și subsoluri, deblocarea persoanelor, degajarea persoanelor decedate de
la înălţime, îndepărtarea unor elemente care prin cădere pot pune în pericol persoanele. De multe

Specialitate
ori, din cauza faptului că nu sunt îndeplinite condiţiile privind amplasarea, autospeciala de
intervenţie și salvare de la înălţimi nu poate interveni. În aceste situaţii, se folosesc echipamentele
și tehnicile de alpinism, asigurându-se astfel accesul la locul intervenţiei.

Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 55

055058_Alpinism de interventie.indd 55 6/14/13 3:43:21 PM


Intervenție

Antrenamentele trebuie făcute în condiţii mai grele sau cât mai reale pentru a căpăta o mai
bună îndemânare, rezistenţă fizică și psihică, astfel ca, pe timpul intervenţiilor, echipajul să-și
desfășoare activitatea cu calm și luciditate maximă pentru o evaluare cât mai bună a situaţiei și
eliminarea riscurilor. De exemplu, dacă într-un lanţ de asigurare s-a realizat o legătura greșită,
misiunea se poate termina tragic sau se poate prelungi pe un interval de timp mai lung, ceea ce nu
este bine nici pentru victimă și nici pentru salvatori, mai ales dacă acţiunea se desfășoară pe timp
nefavorabil.

56 DEALU SPIRII

055058_Alpinism de interventie.indd 56 6/14/13 3:44:23 PM


În prezent, există multe metode de salvare de la înălţimi care, executate „la rece”, în condiţii de

Mesaje
antrenament (de exemplu, la turnul de instrucţie unde locurile de ancorare și asigurare sunt peste
tot), par a fi foarte ușor de executat, dar în condiţii reale de intervenţie, lucrurile nu stau chiar așa;
atunci trebuie să prevezi și să adaptezi tehnicile la ceea ce găsești la faţa locului.

Eveniment
Un maestru în alpinismul utilitar spunea că „alpinismul de intervenţie este cea mai sigură
meserie din lume, cu condiţia să respecţi toate regulile de securitate”. Securitatea muncii în domeniul
alpinismului de intervenţie joacă un rol esenţial. Astfel, am instituit câteva reguli obligatorii: „pentru
coborârea în rapel sau funicular se va folosi o coardă independentă pentru asigurare” și „în cazul

Internațional
folosirii tehnicii de coborâre cu ajutorul procedeului tiroliană/ funicular, se vor folosi două corzi
statice ancorate independent”.

Prevenire
Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Această meserie poate fi foarte sigură dacă respecţi toate regulile și dacă poţi să prevezi anumite
situaţii de risc. Dacă ne raportăm la rezistenţa echipamentelor și a corzilor de alpinism, am putea
spune că această meserie este efectuată în siguranță, însă există și un mare „dar” care vine din
modul în care folosim aceste echipamente, modul de întreţinere și de evidenţă a lor. De exemplu, o
coardă de alpinism nouă are rezistenţa între 1800 – 2000 kg, dar după 3 ani de folosinţă, rezistenţa
Istorie

va scădea la 800 kg, iar dacă mai are și un nod, rezistenţa se reduce la jumătate, neluând în calcul și
muchiile și suprafeţele tăietoare care sunt fatale. De asemenea, nu poţi să prevezi dacă un cetăţean
„binevoitor” și cu simţul exagerat al proprietăţii îţi taie cele două corzi de care atârnă viaţa ta sau o
victimă la care te duci să o salvezi, în loc să se bucure că ai ajuns la ea, te lovește sau când, înainte de
Media

a te urca pe un stâlp de înaltă tensiune, te asiguri de la personalul de specialitate că a fost întrerupt


curentul electric, iar când cobori cu victima afli, de fapt, că acesta nu a fost întrerupt. În aceste
situaţii te trec fiori reci și îţi dai seama că există și riscuri neprevăzute, riscuri pe care fiecare
Profesioniștii

în subconștient și le asumă.

DEALU SPIRII 57

055058_Alpinism de interventie.indd 57 6/14/13 3:45:09 PM


Intervenție

58 DEALU SPIRII

055058_Alpinism de interventie.indd 58 6/14/13 3:45:55 PM


Autospeciala de primă intervenţie

Mesaje
și comandă pe șasiu
VOLKSWAGEN AMAROK

Eveniment
col. ing. Liviu DORCESCU
lt. ing. Artur Vladimir SEDEI

Internațional
slt. ing. Filip RADU

F
undaţia pentru SMURD a sprijinit
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgență „Dealu Spirii” al

Prevenire
Municipiului București, având în vedere
tot mai desele parteneriate între cele două
instituții în folosul comunității civile, cu
o autospecială de primă intervenţie și

Intervenție
comandă pe șasiu VW AMAROK.
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al Municipiului București
(ISUMB) a fost dotat, cu ajutorul
Fundaţiei pentru SMURD cu o autospecială de intervenţie și comandă cu echipament de prim

Logistică
ajutor și descarcerare, unică în România.
Prezentarea acesteia a fost realizată la sediul inspectoratului și s-a bucurat de prezenţa
secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne, domnul Constantin Cătălin Chiper, secretarului
de stat din Ministerul Sănătăţii, domnul dr. Raed Arafat, inspectorului general al Inspectoratului

Specialitate
General pentru Situaţii de Urgenţă, domnul general de brigadă dr. Ioan Baș și a unui număr
impresionant de reprezentanţi ai mass-media.

Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 59

059062_Amarok.indd 59 6/14/13 3:50:49 PM


Logistică

Această autospecială este singura mașină de dimensiuni atât de mici din România care reunește
atât un echipament de stingere cât și echipament de prim ajutor și echipament de descarcerare (ce
funcționează cu ajutorul unui acumulator, nemaifiind nevoie de pompe hidraulice).
„... are caracter de noutate în Capitală, cu ea putând interveni la incendii în zonele greu
accesibile, pe străzile înguste dintre blocuri”, a declarat cu ocazia inaugurării autospecialei,
inspectorul-șef al ISU București, dl. col. dr. ing. Stelian Duduș.

Autospeciala de tip APIC (Autospecială pentru Prima Intervenţie și Comandă), construită pe


un șasiu Volkswagen Amarok cu tracţiune 4x4 este o unitate mobilă multi-rol, ce a fost adaptată
necesităţilor punctuale ale pompierilor.
În plus, noua achiziţie a ISU București are un sistem de coordonare a traficului și sistem de
comandă.

60 DEALU SPIRII

059062_Amarok.indd 60 6/14/13 3:51:28 PM


La rândul lui, secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii Raed Arafat a explicat că această

Mesaje
autospecială pentru intervenţie și comandă cu echipament de descarcerare și prim ajutor
reprezintă „un concept comun al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Fundației
pentru SMURD, o donaţie din partea populaţiei care a dirijat 2 la sută din impozitul pe venit

Eveniment
către Fundaţia pentru SMURD”.

Această autospecială, este dotată cu instalație pentru refularea apei la ultra-înaltă-presiune,


echipament de descarcerare și echipament pentru acordarea primului ajutor calificat, reprezentând

Internațional
o soluţie eficientă de intervenţie rapidă a echipajelor specializate, pentru salvarea vieții, protejarea
sănătății și bunurilor materiale ale cetățenilor, pe timpul variatelor situații de urgență ce se pot
produce în zonele cu trafic aglomerat și străzi îngustate, din cauza mașinilor parcate sau în alte
zone greu accesibile din capitală.
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Cătălin Chiper a declarat că autospeciala

Prevenire
de intervenţie achiziţionată prin „2 la sută” pentru SMURD este dovada unei bune colaborări între
Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătăţii.

Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
„ISU și SMURD au lansat acest prototip, sperăm că va da rezultatele scontate mai ales în
condiţiile unei capitale foarte aglomerate, a spaţiilor înguste dintre blocuri unde nu pot intra
autospeciale mari. Este o donaţie a societăţii civile pentru asistenţa medicală de urgenţă”, a mai
spus secretarul de stat, dl. Constantin Cătălin Chiper.
Istorie

La realizarea autospecialei s-a folosit un autoșasiu marca VW AMAROK, cu cabină dublă,


manevrabilitate ridicată, garda mare la sol și cu performanțe off-road foarte bune, date de
posibilitatea cuplării ambelor punți (4x4), o suspensie ranforsată „heavy duty” și o masă maximă
Media

autorizată de numai 3 tone. Este echipată cu un motor de 122 CP și, împreună cu transmisia, oferă
un cuplu de 340 Nm, suficient pentru a obține accelerări rapide și viteze mari de deplasare
necesare la intervenție. Caroseria autovehiculului este de tip „Pick up” cu bena acoperită în
Profesioniștii

care s-au montat instalația specială, echipamentele de intervenție și accesoriile. În partea din

DEALU SPIRII 61

059062_Amarok.indd 61 6/14/13 3:51:44 PM


Logistică

spate a șasiului este construită o suprastructură realizată din GRP (glass-reinforced plastic), ușoară
și rezistentă. Aceasta este prevăzută cu jaluzele din aluminiu pe laterale, cu sistem de închidere
centralizată comandată din cabina șoferului.
Autospeciala beneficiază și de un troliu cu o capacitate de 4.100 kgf, foarte util în operațiile de
descarcerare și autoscoatere în urma unor împotmoliri.
Pentru sporirea eficienței de stingere, având în vedere capacitatea mică a rezervorului de apă
(200 l), s-a utilizat o pompă ce lucrează la presiune înaltă (100 bari), pentru a reduce cantitatea de
apă necesară intervenției, realizând astfel refularea continuă timp de aproximativ 5 minute.

Avantajele oferite de acestă autospecială de primă intervenţie și comandă sunt:


 reducerea timpului de răspuns, având în vedere mobilitatea acesteia și viteza de deplasare;
 posibilitatea primei intervenţii în situaţii de urgenţă încă din primele etape ale apariţiei și
dezvoltării acestora;
 deplasarea rapidă chiar și în zone cu grad redus de accesibilitate;
 creșterea eficienței la intervenție și reducerea semnificativă a necesarului de apă la
intervenție;
 acordarea primului ajutor calificat până la sosirea ambulanței;
 desfășurarea operațiunilor de deblocare și iluminatului la locul intervenției, precum și
redirecționarea traficului în situația în care intervin echipaje ale ISU.
Având în vedere echiparea acesteia, dimensiunile reduse și performanțele bune ale autoșasiului,
considerăm că autospeciala este deosebit de utilă în condițiile de trafic și infrastructură existente la
nivelul Municipiului București și al județului Ilfov.
Pe parcursul colaborării cu Fundația
pentru SMURD, Inspectoratul pentru
Situații de Urgență „Dealu Spirii” a
beneficiat și de alte mijloace tehnice,
din care amintim: o autospecială pentru
suport logistic, 2 motociclete SMURD, 21
de camere video pentru transmiterea de
imagini live de la locul intervenției, care
și-au dovedit utilitatea și operativitatea
pe linia asistenței medicale de urgență și
acordării primului ajutor calificat.

62 DEALU SPIRII

059062_Amarok.indd 62 6/14/13 3:52:17 PM


În cursul anului 2013 au fost distribuite două autospeciale de intervenție și comandă, Centrului

Mesaje
Operațional și Grupului de Intervenție nr.1 „Lt. col. p.m. Adrian Barbu”, pentru a veni în sprijinul
misiunilor și intervențiilor desfășurate.

Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 63

063063_Predare auto.indd 63 6/14/13 3:54:47 PM


Logistică

Punctul mobil de comandă și control


Un nou concept în conducerea și coordonarea
intervenției
Colonel Stelian DUDUȘ
Căpitan Virgil Sorin MĂTEA

L
a începutul anului 2013, prin Programul Operaţional Regional, a intrat în dotarea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București
autospeciala Punct Mobil de Comandă și Control care, în condiţiile intervenţiilor și
misiunilor complexe din Municipiul București, va asigura suportul pentru un management unitar,
ce nu poate fi asigurat de „comandantul intervenţiei”, decât dacă deţine toate informaţiile necesare
conducerii unei astfel de acţiuni.
Atât informaţiile transmise comandantului intervenţiei de către membrii echipajelor din teren,
cât și deciziile luate de comandantul intervenţiei trebuie să se facă în cel mai scurt timp, pentru a
se putea asigura următoarele condiţii ale intervenţiei în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
– „pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acţiuni urgente,
alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forţelor și mijloacelor implicate”.

Datorită echipamentelor și soft-urilor cu care este dotată autospeciala, aceasta poate îndeplini
rolul de extensie a unei agenţii din cadrul Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor

64 DEALU SPIRII

064067_Punct comanda mobil.indd 64 6/14/13 4:01:07 PM


de Urgenţă, dar tot atât de bine poate substitui Punctul de Comandă al unei agenţii, iar cel mai

Mesaje
interesant lucru este faptul că, la nevoie, poate fi folosit ca un „Public Safety Access Point” local al
Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, sistem administrat de către Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale.

Eveniment
Comunicaţiile voce, transmisiile de date și transmisiile video se fac prin sistemul Wi-Max sau
prin satelit, în timp real, cu ajutorul terminalelor cu care este dotată această autospecială.
Suprastructura este compusă din două încăperi: compartimentul de comandă destinat
prezentării situaţiilor și luării deciziilor și compartimentul operatori.

Internațional
Centrul mobil de comandă și control va menţine bazele de informaţii suport-decizie actualizate,
permiţând astfel cunoașterea din timp a situaţiei în zonă (identificarea unei eventuale sau posibile
crize), luarea de măsuri care să poată împiedica extinderea situaţiei de urgenţă sau cel puțin să
micșoreze impactul, prin informare/ alarmare, evacuare și protejare a populației și/ sau a bunurilor
aflate în pericol, precum și intervenţia pentru reducerea pierderilor și reabilitarea zonei afectate de

Prevenire
criză, după încetarea acesteia.

Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire

Obiectivul principal al acestei autospeciale îl reprezintă implementarea unui sistem integrat de


Istorie

comandă și control la care se va oferi suport pentru desfășurarea activităţilor specifice de intervenţie
în cazul existenţei unei situaţii de urgenţă.
Necesitatea protejării populaţiei în situaţii de urgenţă, ca urmare a multiplicării și diversificării
riscurilor de natură nonmilitară, care pot avea efecte dramatice asupra vieţii și sănătăţii unui mare
Media

număr de persoane, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale importante, precum și


pe fondul accelerării tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării
experimentelor știinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale
Profesioniștii

- și nu numai – care utilizează, produc și comercializează substanţe periculoase.

DEALU SPIRII 65

064067_Punct comanda mobil.indd 65 6/14/13 4:01:25 PM


Logistică

Sistemul de management al situaţiilor de urgenţă cu subsistemele acestuia a impus realizarea


cadrului legislativ modern în domeniul prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă, ca un sistem
instituţional cu funcţionare temporară și care se activează abia la momentul producerii situaţiilor
de urgenţă, care trebuie să permită un răspuns adecvat și coordonat pe timpul unui eveniment
deosebit, în scopul restabilirii rapide a condiţiilor minime de trai a populaţiei, refacere a zonelor
afectate și realizare a stării de normalitate.

Principalele funcționalităţi ale centrului sunt:


 Identifică, declară și monitorizează zonele de risc;
 Asigură managementul situaţiilor de criză în cazul producerii evenimentelor de urgenţă;
 Efectuează activităţi de analiză, evaluare și sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă;
 Elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea
acţiunilor de răspuns, precum și concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor
interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate și funcţiile de sprijin
îndeplinite;
 Asigură mediatizarea situaţiilor de urgenţă prin mijloace audio, video și internet;
 Centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de
sprijin, premergător și în timpul situaţiilor de urgenţă și le înaintează organismelor abilitate să le
soluţioneze;
 Gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date precum și întreg istoricul
de modificări aduse acesteia.
Operatorii din centrul de comandă și control vor accesa aplicaţiile sistemului integrat pentru
a efectua activităţile curente. Din centrul de control se vor genera automat rapoartele periodice în

66 DEALU SPIRII

064067_Punct comanda mobil.indd 66 6/14/13 4:01:40 PM


formate standard, datele fiind preluate automat din cadrul sistemelor de monitorizare sau vor fi

Mesaje
introduse manual de către operatori.
Sistemul dispune de instrumente de monitorizare pe harta GIS cu scopul creării de la nivelul
centrului a unei imagini tactice complete a zonei în care s-a produs incidentul. Acesta se bazează

Eveniment
pe o infrastructură de subsisteme IT, echipamente hardware și de comunicaţii.

Internațional
Prevenire
Intervenție
Logistică
Platforma de bază a întregului sistem va fi

Specialitate
reprezentată de un modul WebGIS performant care
integrează date de la diferite surse și le suprapune în
formă de straturi în hărţi, fiind capabil să prezinte
o situație tactică completă, în timp real, a zonei
Pregătire
monitorizate.
Centrul mobil de comandă și control va colecta și
utiliza diverse tipuri de date și informaţii disponibile
la nivelul instituţiilor implicate în managementul
situaţiilor de urgenţă (de la nivel național până la
Istorie

nivel local, în situaţia de faţă – Municipiul București),


pe care le va procesa, astfel încât să se dezvolte și să
se implementeze planuri de acţiune proactive, ca
răspuns la situaţiile de urgenţă apărute.
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 67

064067_Punct comanda mobil.indd 67 6/14/13 4:02:01 PM


Logistică

Autorizarea stației I.T.P.


a Inspectoratului pentru situații de urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București
Colonel ing. Liviu DORCESCU
Maior ing. Iulian FILIP

Î
n cursul lunii februarie a anului 2013, s-a reușit autorizarea de către Registrul Auto Român a stației I.T.P., din
cadrul Atelierului Revizii Reparații Auto al Inspectoratului, conform cerințelor stipulate în RNTR 1, singura stație
de acest fel din Inspectoratul General pentru Situații de Ugență, destinată efectuării inspecțiilor tehnice periodice
la autovehiculele cu masă maximă autorizată de până la 3500 kg, urmând ca în perioada următoare să întreprindem
demersurile aferente autorizării stației pentru efectuarea I.T.P.-urilor și la autovehiculele clasa a III-a (cu masă maxim
autorizată mai mare de 3500 kg).

Înființarea stației I.T.P. a fost posibilă prin eforturile susținute ale conducerii inspectoratului, personalului
Serviciului Logistic și altor compartimente, precum și cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
 Primii pași au fost făcuți după constituirea, în anul 2004, a Atelierului Revizii Reparații Auto, prin dotarea cu
echipamente din fonduri extrabugetare, astfel:
o Stand de frânare cu role prevăzut cu cântar pentru măsurarea maselor și platforme culisante pentru verificarea
jocurilor (în anul 2005, în valoare de 134.475 lei);
o Opacimetru pentru autovehiculele cu motoare cu aprindere prin compresie (în anul 2005, în valoare de 20.137
lei);
o Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă (în anul 2005, în valoare de 1.200 lei);
 S-a continuat dotarea viitoarei stații I.T.P. cu echipamente, utilaje și scule prin atragerea de fonduri, altele
decât cele bugetare, după cum urmează:
o Exhaustor pentru evacuarea gazelor arse (în anul 2011, în valoare de 3.088 lei);
o Analizor de gaze pentru autovehicule cu motoare cu aprindere prin scânteie (în anul 2011, în valoare de
24.366 lei);
o Dispozitiv pentru măsurarea adâncimii profilului pneurilor (în anul 2011, în valoare de 343 lei);
o Cameră foto digitală (în anul 2011, în valoare de 823 lei);

68 DEALU SPIRII

068069_Statia ITP.indd 68 6/14/13 4:06:25 PM


Mesaje
o Ruletă cu lungimea de minimum 10 m și rigle cu bulă de nivel (în anul 2011, în valoare de 462 lei);
o Ciocan cu cap rotund și leviere plate (în anul 2011, în valoare de 1.146 lei);
o Computer cu imprimantă pentru evidența I.T.P.-urior executate (în anul 2011, în valoare de 7.619 lei);
o Imprimantă la calculatorul pentru sandul de frână (în anul 2011, în valoare de 826 lei);
o Manometru pentru măsurarea presiunii în pneuri (în anul 2012, în valoare de 1.000 lei);

Eveniment
 Cu sprijinul I.G.S.U., s-a asigurat dotarea, din fonduri bugetare, cu:
o Conuri dirijare reflectorizant – fluorescente (în anul 2011, în valoare de 190 lei)
o Senzori pentru măsurarea presiunii în instalaţia de frânare (în anul 2012, în valoare de 10.092 lei)
 Personalul Biroului Administrarea Patrimoniului Imobiliar a realizat în anul 2010, amenajarea spațiului
destinat activităţii de I.T.P., construirea biroului inspectorilor I.T.P., prin separarea față de spaţiul destinat altor activităţi

Internațional
și asigurarea iluminatului canalului de vizitare.
 În anul 2012, Registrul Auto Român a asigurat instruirea și atestarea a doi inspectori I.T.P. și anume: m.m.
Colceru Daniel și m.m. Bobu Florin, din cadrul A.R.R.A.;
Toate aceste activități au fost finalizate prin efectuarea auditului pentru autorizarea stației I.T.P., de către
Registrul Auto Român în anul 2013, în urma căruia s-a constatat că stația I.T.P. îndeplinește condițiile RNTR-1
pentru a efectua inspecții tehnice la autovehicule clasa a II-a (cu masă maxim autorizată până la 3500 kg) și obținerea
autorizației.

Prevenire
Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 69

068069_Statia ITP.indd 69 6/14/13 4:08:21 PM


Logistică

Inspectoratul pentru Situații de Urgență


„Dealu Spirii” al Municipiului București
continuă modernizarea
(continuare din nr. 4 / 2013)

Col. Cristian TOȘU


Mr. Rafael SÎIA

Î
n perioada scursă de la începutul anului până în prezent, atât sediul cât și subunităţile
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, au
continuat procesul de modernizare început în anul 2011.
Pentru creșterea și eficientizarea activităţilor desfășurate de către dispeceratul inspectoratului,
a fost amenajat, în incinta acestuia, cu sprijinul Asociaţiei Dealul Spirii a Capitalei, un spaţiu în care
va funcţiona Sistemul de Management Integrat al Situaţiilor de Urgenţă.

Astfel S.M.I.S.U. va fi integrat și ca locaţie nu numai ca rol, acolo unde vin, sunt cumulate,
integrate și analizate, informaţiile de interes operativ.
Aprecierile cu privire la modul în care au fost realizate lucrările au fost pozitive atât din partea
lucrătorilor, cât și din partea instituţiilor cu care colaborăm în asigurarea răspunsului în situaţii de
urgenţă.

70 DEALU SPIRII

070075_Modernizari.indd 70 6/14/13 4:15:37 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

La sediul inspectoratului, au început lucrările de refacere (parţială) a platformei betonate


Profesioniștii

și captare a apelor pluviale.

DEALU SPIRII 71

070075_Modernizari.indd 71 6/14/13 4:16:57 PM


Logistică

72 DEALU SPIRII

070075_Modernizari.indd 72 6/14/13 4:17:58 PM


070075_Modernizari.indd 73
DEALU SPIRII 73
Profesioniștii Media Istorie Pregătire Specialitate Logistică Intervenție Prevenire Internațional Eveniment Mesaje

6/14/13 4:18:28 PM
Logistică

La Detașamentul de Pompieri Apărătorii Patriei și la sediul Grupului de Intervenţie nr. 2, au


fost executate, în regie proprie, lucrări de înlocuire a unor segmente din conductele de alimentare
cu apă potabilă a acestora, în lungime totală de 275 m, pentru înlăturarea avariilor și eliminarea
pierderilor de apă.

Imagini de la Detașamentul Apărătorii Patriei

În luna martie a fost executată recepţia lucrărilor și darea în exploatare a obiectivului de


investiţii: Garaj din elemente de construcție ușoare la Detașamentului Apărătorii Patriei.

74 DEALU SPIRII

070075_Modernizari.indd 74 6/14/13 4:19:05 PM


Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
La sediul Detașamentului Mihai Vodă, au fost efectuate lucrări de execuţie a unei instalaţii de

Logistică
captare și evacuare a apelor provenite din precipitaţii.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 75

070075_Modernizari.indd 75 6/14/13 4:19:35 PM


Specialitate

Sistemul TETRA
– O necesitate în comunicații -
Col. Cătălin IANCU

F
urnizorii de sisteme de radiocomunicaţii profesionale mobile (PMR= Professional Mobile Radio) au
încercat întotdeauna să atingă noi standarde de eficienţă. Pentru aceasta ei au continuat să dezvolte
sistemele radio urmărind utilizarea mai eficientă a frecvenţelor, îmbunătăţirea vitezei de transfer
a datelor, criptarea, flexibilitatea și extiderea acoperirii radio. Toate aceste deziderate au fost atinse după
adoptarea tehnologiei trunking.
În trecut, fiecare furnizor de sistem PMR a construit reţele proprii, proiectate pentru necesităţi distincte,
rezultând o mare varietate de reţele private, fiecare cu propriile frecvenţe de lucru și caracteristici specifice,
dar oferind posibilităţi minime de interoperabilitate cu celelalte reţele existente.
Toate aceste dezavantaje au fost înlăturate după ce, în ultimii ani, majoritatea furnizorilor au realizat
că folosirea unui sistem comun aduce numeroase beneficii pentru îmbunătăţirea serviciilor și reducerea
costurilor, fără sacrificarea securităţii.
În timp, radiocomunicaţiile s-au dovedit a fi soluţia optimă pentru asigurarea unor comunicaţii
flexibile și eficiente atunci când specificul activităţii desfășurate impune numeroase deplasări în teren.
Radiocomunicaţiile asigură comunicări instantanee între doi sau mai mulţi utilizatori printr-o simplă
apăsare a unei taste. Acest PTT (Push - To - Talk) și necesitatea oamenilor de a comunica în grupuri este o
caracteristică fundamentală a activităţii diverselor organizaţii, în special pentru autorităţi.
În majoritatea organizaţiilor din domeniul siguranţei publice și securităţii naţionale, comunicaţiile
sunt un punct nevralgic – în multe ţări
echipamentul învechit ţine în loc însăși
dezvoltarea. Schimbarea reţelelor de
radiocomunicaţii convenţionale, analogice,
cu sistemele moderne, digitale, reprezintă un
pas obligatoriu și extrem de important care
presupune o mare complexitate din punct de
vedere tehnic și financiar, în special la nivelul
utilizatorului final.
Cel mai avansat standard în sistemele
moderne de radiocomunicaţii digitale trunking
îl reprezintă standardul TETRA, abrevierea de
la TErestrial Trunked RAdio. TETRA – Trans
European Trunked Radio – este standardul
pentru sistemul trunking digital, lansat în 4 noiembrie 1994 la Copenhaga de către Grupul nr. 6 pentru
Sisteme și Echipamente Radio al Institutului European pentru Standarde de Telecomunicaţii (ETSI) și
dezvoltat pentru a asigura servicii trunking pentru următoarele segmente de piaţă:
- servicii de urgenţă (poliţie, pompieri, salvare);
- servicii publice (electricitate, apă, gaze);
- transporturi (feroviare, rutiere, aeriene, maritime);
- industrie (rafinării, întreprinderi);
- servicii de apărare și protecţie civilă;
- municipalităţi, administraţii publice.

76 DEALU SPIRII

076077_Sistemul Tetra.indd 76 6/14/13 4:21:55 PM


TETRA este standardul oficial european pentru tehnologiile de radiocomunicaţii profesionale mobile și

Mesaje
pentru sistemele mobile profesionale de radio. El a fost construit pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor
de comunicaţii radio ale agenţiilor pentru siguranţa publică și oferă caracteristici unice, cum ar fi:
- criptarea comunicării;
- canalul deschis;

Eveniment
- calitatea superioară a transmisiei de date vocale;
- gruparea dinamică.
TETRA este comparabil cu sistemul GSM – un alt standard dezvoltat de ETSI – și care a dobândit
recunoaștere internaţională. TETRA are deja acoperire și în afara graniţelor Europei, reprezentând standardul
radio digital trunking care a schimbat lumea PMR.

Internațional
Standardul TETRA și-a propus încă de la început să constituie tehnologia care să ofere organizaţiilor
din domeniul siguranţei publice și securităţii avantaje majore și să înlăture deficienţele sistemelor de
radiocomunicaţii analogice convenţionale. Acest standard s-a dezvoltat pe baza concluziilor și cunoașterii
necesităţilor din cele mai multe reţele de radiocomunicaţii profesionale în care utilizatorii apelează la
comunicări în configuraţia unu - la - unu sau unul - cu - mai mulţi, comunicaţii voce și transmisii de date

Prevenire
posibile la orice moment.
În activităţile lor zilnice, organizaţiile din domeniul siguranţei publice și securităţii naţionale sunt
nevoite să apeleze la diferite servicii asigurate de sistemele de radiocomunicaţii.

Intervenție
Logistică
Specialitate
Pregătire

TETRA asigură reunite servicii uzuale de comunicaţii voce individuală și/ sau în grup, servicii eficiente
de transmisii de date mobile și dispecerizare (servicii de management a reţelei și a serviciilor din reţea).
Istorie

În concluzie, putem spune că standardul TETRA reprezintă unica combinaţie de comunicaţii voce în
grup, telefonie mobilă și transmisii de date mobile, special proiectat pentru reţelele de radiocomunicaţii
profesionale.
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 77

076077_Sistemul Tetra.indd 77 6/14/13 4:22:10 PM


Specialitate

MOBBING-ul
în realitatea instituțională românească
Cpt. Cristian TARBU

D
iscutăm din ce în ce mai mult despre hărțuire (fie de natură sexuală, fie sub diverse
alte forme), despre roluri și statuturi la nivel organizațional și modul în care acestea ne
influențează relațiile cu cei din jur. Toate aceste acțiuni și bineințeles, multe altele sunt
subsumate conceptului general de mobbing.
Ce este totuși mobbing-ul?
Mobbing-ul este un fenomen mai puțin cunoscut în România sau necunoscut sub această
formă, însă unul destul de real și ingrijorător, statisticile arătând că în Uniunea Europeană peste
12 milioane de angajați sunt afectați de acest fenomen, femeile, într-un procent mai mare decât
bărbații, introvertiții, mai mult decât extravertiții. Termenul de mobbing a fost lansat de Heinz
Leymann, desemnând acele acțiuni venind din partea colegilor sau a șefilor prin care o persoană, în
mod constant (putem vorbi de hărțuire psihologică în contextul în care aceasta durează de peste 6
luni, în viziunea lui Leymann), este discreditată profesional, intimidată psihologic, agresată psihic,
jignită, luată în derâdere, batjocorită, izolată, „persecutată” în cazurile mai ușoare, „terorizată
psihologic” în cazurile mai grave.
Pentru Leymann, termenul de mobbing are două accepţiuni, una mai atenuată, alta ceva mai
dură. Accepţiunea atenuată a mobbing-ului vizează persecuţia la locul de muncă (de fapt, acesta
este și subtitlul pe care îl poartă traducerea franceză a lucrării sale, Mobbing – La persecution au
travail). Accepţiunea radicală definește mobbing-ul ca o „psihoteroare la locul de muncă”. „Prin
mobbing, noi înţelegem o situaţie comunicativă care ameninţă să-i producă individului grave
daune fizice și psihice. Mobbing-ul este un proces distructiv; el este constituit din acţiuni ostile care,
luate izolat, pot părea anodine, dar prin repetiţie constantă au efecte primejdioase” (Leymann,
1996, p. 26-27).
Rezultă din cele de mai sus că nu orice situaţie comunicativă intră în sfera mobbing-ului,
ci doar situaţiile ostile, agresive, care presupun confruntări, maltratări morale, dispreţuirea
personalităţii, vexare, batjocorire etc. Dar nici chiar acestea nu ar intra în incidenţa mobbing-ului
dacă ar fi accidentale, pasagere.
Certurile, fricţiunile, enervările, remarcile ironice, ridiculizările, replicile sarcastice etc. fac
parte din viaţa noastră cotidiană, constituind uneori poate chiar „sarea și piperul” ei. Dacă ele sunt
însă practicate sistematic și pe durate îndelungate, devin deranjante, dureroase și chiar distrugătoare.
Numai în astfel de situaţii ele constituie părţi componente ale mobbing-ului.
Dr. Mencarelli spune că orice angajat poate deveni o victimă, însă unele persoane sunt mai
expuse. Este vorba de persoanele foarte muncitoare și implicate în activitatea lor, cele creative și
pline de idei. Foarte adesea sunt vizaţi și angajaţii cu capacitate de muncă redusă sau cei care sunt
diferiţi din punct de vedere social și socio-cultural.
Astfel, definiția fenomenului numit mobbing se traduce prin hărțuirea psihologică sistematică
și continuă (cu o durată de cel puțin 6 luni) la locul de muncă, când un salariat este atacat și
stigmatizat de colegi sau superiori prin zvonuri, intimidare, umilire, discreditare și izolare,
punându-se în pericol atât starea emoțională, cât și abilitațile profesionale.
Dacă agresiunea fizică este ușor de identificat, agresiunea psihică este la fel de gravă și, deși

78 DEALU SPIRII

078080_Mobbing.indd 78 6/14/13 4:23:40 PM


multe persoane au parte de ea, este mai greu de demonstrat.

Mesaje
Mobbing sau hărțuirea morală la locul de muncă descriu acțiuni comunicative negative, care
sunt îndreptate împotriva unei persoane și, prin repercursiunile sale, reprezintă o provocare pentru
organizații, administrații și întreprinderi.
Tipuri de comportamente care sunt calificate drept hărțuire: remarci serioase și repetate cu

Eveniment
conţinut degradant, ofensator, făcând referinţă la caracteristici fizice sau de aparenţă ale persoanei,
injurii și insulte; prezentarea unor poze, postere cu caracter rasist, fascist, ofensiv sau altele, trimiterea
de e-mail-uri ofensatoare; impunerea unui angajat, în mod repetat, de sarcini fără sens și care nu fac
parte din îndatoririle normale de serviciu, de sarcini umilitoare; acţiuni de ameninţare, intimidare
împotriva unui angajat, în special dacă acesta și-a manifestat îngrijorarea faţă de comportamente

Internațional
ilegale sau lipsite de etică la locul de muncă.
Victimele pot fi diferite: de la persoanele foarte implicate în munca de serviciu, la cele care nu
sunt apte pentru munca la birou sau nu sunt pregătite profesional, imigranţi, angajaţi cu orientare
sexuală diferită sau chiar și oameni care nu doresc să se implice în practicile ilicite ale colegilor,
astfel că studiile arată că orice angajat poate deveni victimă, chiar dacă unele persoane sunt mai

Prevenire
expuse.
Organizarea muncii, ca factor cauzal, este suport iniţial de validare preluat din cercetările de
medicină a muncii care au urmărit problemele psihosomatice în relaţie cu anumiţi stresori (cauze).
Aceste cauze ar fi specifice atât pentru problemele psihosomatice, cât și pentru mobbing, el însuși
generator de probleme psihosomatice. În acest sens, s-au descoperit corelaţii semnificative între

Intervenție
apariţia unor maladii psihosomatice și situaţiile de muncă bine determinate.
Se poate spune că toate situaţiile de muncă – întrucât incumbă situaţii stresante – generează
implicit în mod potenţial conflicte care, la rândul lor, prin degenerare, pot conduce la riscuri
crescute de mobbing.
Conceperea sarcinilor rămâne și actualmente o sursă generatoare a mobbing-ului. Se știe că

Logistică
începuturile industrializării au antrenat o serie de deficienţe în conceperea sarcinilor de muncă.
Astfel, multă vreme, ambiţia patronilor a fost de a fracţiona maximal procesul de muncă, încât să
se obţină operaţii simple care să nu necesite efort intelectual și calificări profesionale prea înalte.
Apariţia bandei rulante a condus la aceeași operaţionalizare excesivă a muncii, la sărăcirea ei. Munca

Specialitate
devine astfel stresantă prin monotonia și caracterul ei subsolicitant sub aspect intelectual.
Ca atare, medicina muncii a descoperit și la acest nivel corelaţii semnificative între monotonie
și anumite tulburări psihosomatice. În astfel de condiţii de muncă, mobbing-ul e cel mai des un
mobbing de plictiseală/ monotonie/ subsolicitare. Explicaţia sa rezidă în faptul că agresorul alege,
de regulă, un coleg ca ţintă numai pentru a-și ocupa spiritul/ mentalul, pentru a elimina senzaţia
neplăcută de vid intelectual.
Coordonarea și direcţionarea angajaţilor reprezintă o altă cauză a mobbing-ului. Există o serie Pregătire
de superiori ierarhici care, deși surprinzător, reduc performanţele angajaţilor printr-o conduită
conștientă. Cum e posibil acest lucru? Răspunsul ne trimite la analiza unor note de stil, uneori
nepotrivite în manifestarea/ exercitarea prerogativelor statutare ale liderului în cauză. Cei mai mulţi
dintre aceștia consideră organizarea actuală a întreprinderii ca fiind imuabilă, iar când slăbiciunea
Istorie

acestei organizări se manifestă, ei preferă să utilizeze forţa pentru a reduce tensiunile apărute, în loc
să revizuiască structurarea și organizarea muncii. Rigiditatea stilului se află în raport anacronic cu
sugestiile știinţifice moderne existente în literatura managerială.
Aceasta abordează dimensiunea umană a organizaţiei, insistând pe necesitatea unui dialog
permanent, creativ, care să permită descoperirea rapidă a problemelor și mai ales conceperea
Media

colectivă a soluţiilor satisfăcătoare. În esenţă, inabilitatea managerului de a gestiona conflictele


(tradusă prin: neglijarea conflictelor, implicarea sa părtinitoare în conflict, negarea existenţei
conflictelor) este o rampă de lansare a mobbing-ului la nivel grupal/ organizaţional (Adams,
1992).
Profesioniștii

DEALU SPIRII 79

078080_Mobbing.indd 79 6/14/13 4:23:53 PM


Specialitate

Acești trei factori (organizarea, conceperea și conducerea muncii/ activităţii) vor condiţiona
capacitatea socială a grupului de muncă. Este astfel necesar să se ţină cont și să fie integrate activ acele
elemente de specificitate psihologică a grupului considerat, astfel încât să se preîntâmpine apariţia
comportamentelor negative care ar putea degenera în conflict/ mobbing. Grupurile sociale diferă
însă foarte mult sub aspectul specificităţii; unele își găsesc echilibrul mai facil atunci când există o
polarizare sau omogenitate crescută a atitudinilor și opiniilor membrilor. Dar devin rapid sensibile
la tendinţele atitudinale dispersionale, manifestând presiuni coercitive, fapt ce face ca individul în
cauză să se conformeze sau să se autoexcludă, devenind „ţap ispășitor”. Autoexcluderea, mai ales
sub aspect psihologic, este rezultatul încălcării normelor de grup, în special a celor informale.
În acest sens, mobbing-ul apare frecvent ca o rupere a echilibrului emoţional al grupului. Și
cum reechilibrarea este o atribuţie managerială, apariţia mobbing-ului ne ilustrează existenţa unor
carenţe în chiar „cortexul” organizaţiei. Incapacitatea de a căuta în comun o soluţie la problemele
de muncă și de a lua cu seriozitate în considerare și alte puncte de vedere constituie o fisură în
accentuarea personalizării conflictului și dezvoltarea mobbing-ului.
Efecte?
Imposibilitatea de a răspunde atacurilor provoacă depresii, probleme psiho-somatice,
dependenţe de alcool, tutun, droguri, tulburări de anxietate, atacuri de panică, pierderea încrederii
în sine și a eficienţei în muncă. Au de suferit nu numai victima, ci și familia ei, compania în care
lucrează și statul.
Consecinţe personale: pot fi atacuri de panică, depresii, probleme psiho-somatice, tulburări
de somn, afecțiuni digestive, diminuarea respectului de sine sau a eficacităţii la job ori dezvoltarea
a diferite fobii.
Consecinţe sociale: costuri ale angajatorului din cauza absenţei persoanei respective la
serviciu, dacă s-a îmbolnăvit, plata despăguburilor, dacă persoana apelează la autorităţi sau
costuri medicale, dacă victima ajunge în situaţii grave.

Principalele repere legislative românești pleacă de la art. 6 din Codul Muncii care prevede
că „orice angajat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității
desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea
conștiinței și demnității sale, fără nicio discriminare”, fiind completat de Legea nr. 202/ 2002
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, actualizată și republicată în 2007 și OG
nr. 137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările
și completările ulterioare. În România, nu există încă cifre oficiale referitoare la mobbing sau
hărțuire psihologică și nicio lege specială, dar acest fenomen poate fi socotit drept discriminare și
sancționat ca atare.

80 DEALU SPIRII

078080_Mobbing.indd 80 6/14/13 4:24:09 PM


Importanța parametrului HRR

Mesaje
în dinamica unui incendiu și implementarea

Eveniment
acestuia în simularea unui incendiu
într-o cameră de apartament

Internațional
Slt. Mihai Dragoș CĂLUGĂRAȘU

Î
n acest articol este prezentată importanţa covârșitoare pe care o are acest parametru în evaluarea unui

Prevenire
incendiu.
Pentru a aduce un argument la ceea ce se spune despre HRR, am creat simularea numerică a unui
incendiu având ca model o cameră de apartament în care am analizat variaţia acestui parametru timp de 600
de secunde (timpul simulării).
HRR-ul (Heat Release Rate) reprezintă rata de căldură generată de un incendiu. Acesta poate fi văzut ca

Intervenție
„motorul unui incendiu”. Privit dintr-o lumină pozitivă, acest lucru înseamnă „căldura produce mai multă
căldură”.
HRR-ul nu este doar „una dintre multele” variabile utilizate pentru a descrie un incendiu. Aceasta este,
de fapt, variabila cea mai importantă în descrierea pericolului de incendiu. (Singura excepţie notabilă este
pentru explozii). Există trei argumente principale pentru a susţine această afirmaţie.
1. HRR-ul este forţa motrică a incendiului.

Logistică
Rata de căldură degajată sau HRR-ul poate fi privită și ca „motorul” incendiului. Acest lucru ne
determină să privim într-un mod pozitiv feedback-ul incendiului: căldura produce mai multă căldură. Acest
fenomen nu are loc, de exemplu, cu monoxidul de carbon degajat de incendiu, monoxidul de carbon nu
produce mai mult monoxid de carbon.
2. Cele mai multe variabile ale incendiului sunt corelate cu HRR-ul.

Specialitate
Majoritatea produselor de ardere rezultate în urma unui incendiu tind să crească odată cu creșterea
HRR-ului. Cantitatea de fum, gaze toxice, temperatura și alte variabile ale unui incendiu cresc odată cu
HRR-ul.
3. Un HRR de o valoare mare indică un pericol mare pentru oameni.
Unele variabile ale incendiilor nu se referă direct la ameninţări asupra vieţii. De exemplu, dacă un

Pregătire
produs prezintă o aprindere foarte ușoară sau o propagare a flăcărilor foarte rapidă, acest lucru nu înseamnă
neapărat că avem condiţii de incendiu foarte periculoase pentru oameni, deoarece efectele negative ale
incendiului se pot manifesta mai mult asupra mediului ambiant prin poluare. Incendiile cu un HRR ridicat
sunt intrinsec periculoase din cauza faptului că acestea provoacă temperaturi mari și condiţii pentru un flux
de căldură ridicat, care se pot dovedi letale pentru ocupanţi.
HRR-ul este mai important în comparaţie cu nivelul de toxicitate sau potenţialul toxic al incendiului,
Istorie

chiar dacă știm că acesta provoacă cele mai multe victime prin inhalarea gazelor toxice deoarece este
direct proporţional cu pierderea de masă a incendiului. Potenţialul toxic se definește din punct de vedere
toxicologic ca fiind nivelul de toxicitate al unei substanţe atunci când inhalăm un gram din ea. Desigur că
victima va inhala un amestec, nu strict un gram din acea substanţă. Cât de mult va inhala din substanţă
este determinat prin pierderea de masă. Ceea ce este important să realizăm este că studiile de la NIST au
demonstrat că potenţialul toxic al produselor comerciale incendiate în condiţii realiste variază într-o bandă
Media

îngustă, în timp ce pierderea de masă variază într-o plajă largă de valori.


În concluzie, având în vedere că atât potenţialul toxic, cât și pierderea de masă afectează victimele
unui incendiu, este clar că un control eficient se poate face asupra pierderii de masă pentru că variază