Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN

MUNCA
.

NOTIUNI INTRODUCTIVE SI GENERALE

SCOP SI OBIECTIVE

Prezentul Plan propriu de Securitate si Sanatate in Munca este intocmit in conformitate cu


prevederile legale in domeniu – HG nr. 300 / 2006 privind santierele temporare si mobile . In
cuprinsul si continutul acestuia sunt precizate obiectivele urmarite si masurile ce trebuie luate in
scopul desfasurarii in conditii de siguranta a tuturor activitatilor de constructii – MONTAJ si
aferente acestora in santier , pe perioada executiei lucrarii . In plan sunt definite cerintele de
dotare tehnica , de prevenire si protectie individuala si colectiva , de calificare , de informare ,
instruire precum si verificare a lucratorilor ce participa la desfasurarea lucrarilor .
In toata perioada de executie a lucrarilor , prin urmarirea materializarii in practica din santier a
planului , antrepenorul se asigura ca cerintele specifice de securitate a lucrarilor si lucratorilor in
santier sunt respectate , masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor
sunt aplicate astfel incat nivelul de securitate sa fie tinut sub control .
Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii
ierarhici , scrise sau verbale , cu exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol
securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca , instructiunile specifice de lucru
si securitate , regulile definite si impuse la nivelul santierului . In acest sens prevederile Planului
de Securitate si Sanatate vor fi preluate si dezvoltate conform conditiilor proprii determinate de
specificul fiecarei lucrari de catre toti subantrepenori . Inainte de inceperea lucrarilor fiecare
subantrepenor are obligatia sa intocmeasca un Plan propiu de securitate si sanatate . la elaborarea
acestuia se vor respecta prevederile prezentului plan SSM , iar continutul acestuia va acoperi cel
putin minimal aspectele prevazute de HG nr . 300 / 2006 .
Nerespectarea partiala sau totala a obligatiilor ce-i revin fiecarui participant la executarea
lucrarii prin prezentul plan de securitate si sanatate in munca , prin actiune sau inactiune , atrage
raspunderea celui care se face raspunzator , conform prevederilor contractuale , protocoalelor sau
conventilor de securitate si sanatate in munca si legislatiei din domeniul in vigoare ,
reglementarilor privind situatiile de urgenta aplicabile .
Planul de securitate si sanatate se adapteaza permanent la conditiile desfasurarii lucrarilor ,
prin operarea schimbarilor ce pot surveni pe parcursul proiectului si armonizarea cu acestea .
Obiectivele urmarite prin elaborarea Planului de Securitate si Sanatate in Munca :
--- implementarea unui sistem de organizare a securitatii si sanatatii muncii eficient si coerent ;
--- impunerea indentificarii , evaluarii, controlarii si diminuarii tuturor riscurilor si efectelor lor
asupra omului si mediului ;
--- informarea subantrepenorilor cu privire la cerintele minime de securitate si sanatate care vor
fi impuse pe timpul desfasurarii proiectului ;
--- stabilirea unui cadru unitar pentru implementarea si succesiunea initiativelor de protectie si
sanatate de-a lungul diferitelor faze ale activitatii de constructie ;
--- precizarea cerintei obligatorii pentru toti subantrepenorii sa aiba planurile proprii de SSM si
evaluari de riscuri pentru lucrarile care le executa ;
In conformitate cu prevederile contractuale si obligatiile legale in domeniul securitatii si
sanatatii in munca ce revin executantului , antrepenorii de specialitate si subantrepenorii vor :
--- respecta toate reglementarile in vigoare in materie de siguranta a muncii ;
--- raspunde de siguranta tuturor lucratorilor si persoanelor indreptatite sa se afle pe santier ;
--- pastra santierul , lucrarile si caile de acces si circulatie libere de orice obstacol , pentru a evita
expunerea la pericol a personalului ;
--- asigura imprejmuirea , semnalizarea , iluminarea , paza si supravegherea lucrarilor pana la
terminare;
--- executa orice lucrari provizorii si de organizare ;

S-ar putea să vă placă și