Sunteți pe pagina 1din 1

BILANT TERITORIAL EXISTENT

PlanUrbanisticdeDetaliu
Suprafata
(mp)
Procent
(%)
limita de
proprietate
limita de DESFIIN ARECONSTRUC IEXISTENTE;
proprietate
SUPRAFATA TEREN
SUPRAFATA CONSTRUITA
193.00
78.00
100%
40.41%
CONSTRUIRELOCUIN
SUPRAFATA DESFASURATA 78.00
ALEI SI PLATFORME BETONATE 66.75 34.59%
BUCURESTI,SECTOR 4,

ST
SPATII VERZI 48.25 25.00%

R
P.O.T. 40.41% 1.50 3.50 3.50 1.50

.M
C.U.T. 0.40

ĂR
7.00 Str. MihailPetrescu nr. 31

ȚI
BILANT TERITORIAL PROPUS I
U

ȘO
UL 10.00
B 127 PLAN REGLEMENTARI

R
Suprafata Procent
(mp) (%) D ÂM P P
R.
100%
ST Strada Mihail Petrescu
SUPRAFATA TEREN 193.00
48.00% P N
SUPRAFATA CONSTRUITA 92.95 P
SUPRAFATA DESFASURATA 185.90 96% NV NE
4

SUPRAFATA PARTER 92.95 48.00% 7


1

ALEI SI PLATFORME BETONATE 51.80 27.00% P+M P 8


20

SPATII VERZI 48.25 25% P+M P+1E+M 5


V 2 10
16 6
E
P.O.T. 48.00% 6

C.U.T. (P+1E) 0.96 (P+1E)


P 129 5
18 14
2

18
13,

131
35 SV SE

P+2E S

14,
80
P+1E P+1E 33
U

8,2
P+M SC
P TR
E LEGENDA

0
PE

14,
AIL SITUAȚIA EXISTENTĂ
31 MI
H

58

6.6
. A teren = 193 m2
STR

0
08
13, REGLEMENTARI conform R.L.U.

1.5
29

0
aferent P.U.G.

7,0
0
partial M3 - subzona mixta situata in afara limitelor zonei

1,5
0
protejate, avand regim de construire continuu sau
discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri
partial L1a - subzona locuintelor individuale si colective mici
cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de
protectie

P.O.T. max. = 60% (M3), 45%(L1a)


C.U.T. max. = 2.5 (M3); 0.9 (L1a) pt.P+1E
- in cazul mansardelor se admite o depasire a C.U.T.
proportional cu suplimentarea ariei desfasurate
construite cu maxim 0.6 din aria construita

Rh propus: P+1E
H max. la cornisa = 7 metri

stabilirea solutiei de parcare se face cu respectarea


HCGMB 66/2006
LEGENDA ZONIFICARE FUNCTIONALA:
RETRAGERI FATA DE
LIMITE / RETRAGERI: LOCUINTE MICI P-P+M 6.60
EXISTENTE LIMITELE DE PROPRIETATE
LIMITA ZONEI STUDIATE LOCUINTE P+1E - P+2E EXISTENTE SI 10,00 COTE PROFIL STRADAL
NEPRELUATE IN CADASTRU
TEREN CARE A GENERAT EDIFICABIL PROPUS ACCES IN INCINTA
P.U.D.-ul (pietonal si auto)
Z amfirescu
J40/15167/2007
CUI 22241271
Str.Lt.Av.Gh. Stalpeanu, nr.13, sector 1,
BENEFICIAR PROIECT NR.
LIMITELE DE TROTUAR A rhitectura si BUCURESTI
Tel.: 0721 31 01 71
PROPRIETATE U rbanism 021 666 37 92
www.arhitect.biz

31
ALE PARCELELOR
NUMAR POSTAL
CAROSABIL
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA TITLU PROIECT FAZA
TEREN CU DESTINATIA PROIECT URBANISTIC DE DETALIU
CURTI-CONSTRUCTII
COTELE TERENULUI SEF PROIECT arh. Dan Zamfirescu
13.08 PLATFORMA ACCES
CARE A GENERAT
P.U.D.-ul PROIECTAT arh. Violeta Kolebanova DATA TITLUL PLANSA PLANSA NR.

DESENAT arh. Violeta Kolebanova

S-ar putea să vă placă și