Sunteți pe pagina 1din 120

NUMĂRUL 7

EDIȚIA 1/2014

Revistã trianualã a Inspectoratului pentru Situat,ii de Urgent,ã


„Dealu Spirii” al Municipiului Bucures,ti
Publicatii editate de i.s.u. bucuresti

2 DEALU SPIRII
NUMARUL 7
CUPRINS EDITIA 1/2014

1. Mesajul Viceprim-ministrului pentru securitate naţională, 17. Intervenţia pompierilor bucureşteni în zonele grav afectate de inundaţii ........ 57
ministru al Afacerilor Interne domnul Gabriel Oprea .................................... 4 18. ISU Bucureşti răspunde afirmativ la toate cererile de sprijin ..................... 59
2. Mesajul Secretarului de stat al MAI domnul dr. Raed Arafat ........................ 5 19. Misiune umanitară ........................................................................................ 61
3. Mesajul Inspectorului general al IGSU domnul col. Cornea Nicolae ............. 7 20. Aeronautic Show 2013 - Lacul Morii ............................................................ 64
4. Mesajul Inspectorului șef al ISUMB domnul col.dr. ing. Stelian Duduș ........ 8 21.Tehnologia, succesul acţiunilor de căutare – salvare .................................. 67
5. Bilanţul ISU Bucureşti ..................................................................................... 9 22. Accidente nucleare şi urgenţe radiologice .................................................. 70
6. Conferinţa internaţională despre strategia Dunării ....................................... 29 23. Brigada de pompieri din Paris - Organizare şi funcţionare ....................... 79
7. Cooperare internaţională - factor important în cadrul pregătirii .................. 31 24. Antrenament în condiţii reale ..................................................................... 84
8. Vizita delegaţiei din Landul Hessen la ISU Bucureşti .................................... 34 25. Continuarea specializării ofiţerilor români la Paris ................................... 88
9. Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, mereu alături de ISU București .... 37 26. Crosul pompierilor ...................................................................................... 92
10. Panourile electronice din capitală, punct de informare pentru societate ......... 38 27. Turnul Colţei, grandiosul străjer din Bucureşti sec. XIX în lupta cu focul ....... 94
11. Protocolul ISU - PMB – ISMB ........................................................................ 40 28. De prin file de ... istorie, adunate ............................................................... 100
12. Activităţi de informare preventivă ............................................................... 44 29. Stingând incendii într-un timp cu mult mai scurt ..................................... 102
13. Ziua porţilor deschise ................................................................................... 47 30. Pro Patria ..................................................................................................... 107
14. Noapte de foc pentru pompierii bucureșteni ............................................... 49 31. ISU Bucureşti şi mass – media ................................................................... 109
15. Accident rutier pe şoseaua de centură a capitalei ...................................... 51 32. Reacţii societatea civilă .............................................................................. 112
16. Intervenţii, misiuni şi activităţi ale ISU Bucureşti ....................................... 53 33. Profesioniştii în situaţii de urgenţă ............................................................ 114

Content NUMber 7
EDITIon 1/2014
1. Message of the Minister of Internal Affairs and Deputy Prime Minister for National 16. Speeches, missions and activities of ISU Bucharest ................................... 53
Security, Mr. Gabriel Oprea …………............................................................. 4 17. Bucharest firefighter’s intervention in areas affected by flooding ............. 57
2. Message of State Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Mr. Dr. Raed Arafat ... 5 18. ISU Bucharest answers “Yes” to all requests for support ........................... 59
3. M
 essage of the General Inspector of the General Inspectorate of Emergency 19. Humanitarian mission ................................................................................... 61
Situations, Mr. col. Cornea Nicolae ................................................................. 7 20. Aeronautic Show 2013 – Lacul ..................................................................... 64
4. M
 essage of the Chief Inspector of the Bucharest Inspectorate for Emergency 21. Technology, the success of search and rescue activities .......................... 67
Situations, Mr. col. dr. ing. Stelian Duduș ....................................................... 8 22. Nuclear accidents and radiological emergencies ...................................... 70
5. Annual report of ISU Bucharest ...................................................................... 9 23. The fire brigade in Paris - Organization and Operation ............................. 79
6. International Conference on the Danube Strategy ......................................... 29 24. Training in real conditions .......................................................................... 84
7. International cooperation - an important factor in the preparation of personnel .... 31 25. Continued specialization Romanian officers in Paris ................................ 88
8. The visit of the delegation from Land Hessen to ISU Bucharest ................... 34 26. Firefighters marathon ................................................................................. 92
9. City Hall of Bucharest, always with ISU Bucharest ....................................... 37 27. C olţei Tower, the grand watchman in the XIX th century
10. Electronic billboards in the capital, information point for the civil society .... 38 for Bucharest firefighting ........................................................................... 94
11. Protocol between the Bucharest Inspectorate for Emergency Situations, 28. Gathered from the files of ... history .......................................................... 100
the City hall and the Bucharest Inspectorate for Schools ................................. 40 29. Extinguishing fires in a much shorter time ................................................ 102
12. Activities for preventive outreach ................................................................ 44 30. Pro Patria ..................................................................................................... 107
13. Open Day at ISU Bucharest ........................................................................... 47 31. ISU Bucharest and mass – media ............................................................... 109
14. Fire night for Bucharest firefighters ............................................................. 49 32. Reactions - civil society .............................................................................. 112
15. Accident on the ring road of the city ............................................................ 51 33. Professionals in Emergency Situations ...................................................... 114

Revistă editată de
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DEALU SPIRII” AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Fondată 2012, ISSN 2284 - 5674, e-mail: presa.isumb@yahoo.com
WWW.ISUBUCURESTI.RO
COORDONATOR LUCRARE: Col. dr. ing. STELIAN DUDUŞ
Echipa redacȚională Revistă realizată de cadrele
Col. Lucian CRĂCIUN Lt. Adel STRATULAT I.S.U. Bucureşti, cu sprijinul
Mr. Alin BOGDAN Lt. Daniel VASILE Asociaţiei „Dealul Spirii” a Capitalei,
Mr. Alin-Florin LUPȘA Slt. Adrian MARIN certificată şi individualizată prin
Lt. Marinela IANCU Plt. Bogdan TOMA obţinerea codului ISSN - 2284-5674
Lt. Artur SEDEI Plt. Ion COȚA Revistă trianuală
Mesaje

Mesajul
Viceprim-ministrului
pentru securitate
națională,
ministru al Afacerilor Interne
domnul Gabriel Oprea
Dragi colegi,

Z
iua Protecției Civile ne găsește la acest început de an într-un proces de redefinire a unui
întreg concept care înseamnă sistemul național de management al situațiilor de urgență. Un
prim pas a fost făcut prin înființarea în Ministerul Afacerilor Interne a Departamentului
pentru Situații de Urgență. Ulterior, prin Hotărâri ale Guvernului României s-au înființat două
Comitete pentru situații de urgență, bine definite și cu competențe delimitate în funcție de natura
situațiilor de urgență.
În fapt, pornind de la riscurile și vulnerabilitățile cu care instituțiile statului se confruntă,
uneori cu o periodicitate îngrijorătoare, dacă ne referim la cele naturale, am particularizat ceea ce ar
trebui să reprezinte Protecția Civilă în sistemul instituțiilor statului, mai mult decât o componentă
a unui Inspectorat pentru Situații de Urgență.
Manifestările climatice extreme, dezastrele naturale şi chiar evoluţiile geopolitice reclamă cu
necesitate existenţa unor structuri capabile să gestioneze situaţii extreme ce pot pune în primejdie
populaţia şi mediul.
De-a lungul timpului, această componentă pentru situații de urgență s-a aflat permanent în
prima linie, alături de pompierii salvatori, atunci când natura ne-a pus la grea încercare sau când
riscurile tehnologice ori biologice au făcut ca semenii noştri să fie expuși pericolului.
În profesia dumneavoastră, orice ezitare se poate traduce în pierderi de vieţi omeneşti sau
pagube însemnate. Gestionarea riscurilor, confruntarea cu pericolele sunt atribute ale meseriei
dumneavoastră, meserie care, de cele mai multe ori, se desfășoară într-un anonimat asumat. Zi de
zi, fără să vă lăudați cu reuşitele, fără a face paradă de vieţile salvate şi bunurile protejate, vă onorați
statutul cu modestie şi profesionalism.
Prin activitatea dumneavoastră zilnică, demonstrați că România a înţeles pe deplin importanţa
pe care sistemul de protecţie civilă o are în protejarea vieţii şi a bunurilor propriilor cetăţeni.
Aţi ales o vocaţie, aceea de a fi salvatorii semenilor dumneavoastră aflaţi în pericol.
Faceţi cinste, în continuare, uniformei militare pe care o purtaţi şi veţi găsi în mine şi în
conducerea Ministerului Afacerilor Interne o echipă pregătită oricând să vă susţină în activitate, să
vă ajute în rezolvarea dificultăţilor şi să vă sprijine în depăşirea cu succes a provocărilor profesionale
pe care le întâmpinaţi.
De Ziua Protecției Civile, vă adresez un gând de mulțumire pentru toate misiunile îndeplinite
cu bine și vă felicit pentru profesionalismul şi dedicarea de care dați dovadă.
La mulţi ani!
4 DEALU SPIRII
Mesaje
Mesajul

Eveniment
Secretarului de stat,
şef al Departamentului

Internațional
pentru
Situaţii de Urgenţă,

Prevenire
dr. Raed Arafat

A
niversăm la finalul lunii februarie 81 de ani de când societatea românească a înţeles pe

Intervenție
deplin nevoia înfiinţării unui corp militar de elită, capabil să intervină pentru salvarea
vieţilor omeneşti şi a bunurilor ameninţate de dezastre.
De-a lungul acestor opt decenii de existenţă, prin numeroasele intervenţii întreprinse în
sprijinul populaţiei, corpul profesional al Protecţiei Civile şi-a demonstrat rolul esenţial pe care

Misiuni
îl are în gestionarea situaţiilor critice.
Parte integrantă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Protecţia Civilă este
astăzi o componentă importantă a sistemului naţional de răspuns în situaţii de urgenţă. Suntem

Specialitate
la zece ani de la momentul în care România a realizat un amplu proces de reformă instituţională,
reunind sub comandă unică specialiştii protecţiei civile şi pompierii militari. Privind înapoi, la
momentele dificile prin care am trecut în acest ultim deceniu, putem spune că decizia luată
atunci a fost una de succes.

Pregătire
Aţi reuşit să răspundeţi cu promptitudine provocărilor prin care structura dumneavoastră a
trecut în ultimii ani, continuând procesul de modernizare şi flexibilizare instituţională. Vă bucuraţi
acum și de încrederea, respectul partenerilor internaţionali şi puteţi fi mândri de faptul că progresele
dumneavoastră au fost recunoscute de aceştia în numeroase ocazii.
Astăzi, îi regăsim pe membrii Protecţiei Civile intervenind alături de pompierii militari în cele
Istorie

mai dificile situaţii. Fie că vorbim despre inundaţiile sau ninsorile din ultimii ani, despre alunecările
de teren sau incendiile de proporţii, fie că ne referim la asanarea teritoriului de muniţia rămasă
neexplodată din timpul conflictelor armate, subofiţerii şi ofiţerii Protecţiei Civile au fost mereu la
Media

datorie, acolo unde viaţa oamenilor şi bunurile acestora erau puse în pericol.
În calitate de secretar de stat şi coordonator al Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, mă simt onorat să mă adresez celor care continuă şi astăzi, cu profesionalism şi
Profesioniștii

dedicare, tradiţia unei arme atât de prestigioase.

DEALU SPIRII 5
Mesaje

Departamentul pentru Situații de Urgență va funcționa ca un sistem unitar în domeniul


prevenirii și al gestionării situațiilor de urgență, integrând în mod eficient atribuții ale Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Aviație, serviciilor de Ambulanță
și Unităților/ Compartimentelor de Primiri Urgență, dar și ale serviciilor publice de Salvamont. În
acest nou cadru legislativ trebuie să ne unim forțele, să găsim cele mai bune soluții și proceduri
de intervenție integrată pentru a garanta cetățenilor servicii de calitate.
Cunosc foarte bine sistemul naţional de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi oamenii
ce acţionează în cadrul acestuia. De aceea sunt convins că împreună, beneficiind de sprijinul şi
expertiza pe care le-aţi dobândit în anii de pregătire şi muncă, vom putea perfecţiona acest sistem
instituţional ce face deseori diferenţa între viaţă şi moarte. Putem împreună să eliminăm orice
ezitare ce ar putea afecta caracterul coordonat, rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor noastre,
pentru a avea astfel garanţia datoriei pe deplin împlinite.
În acest Departament al Situațiilor de Urgență, rolul Protecției Civile este deosebit de
important pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor ce ne revin.
De asemenea, cred că activitatea fiecăruia dintre dumneavoastră trebuie să îmbine în mod
armonios două dimensiuni - să preveniţi nenorocirile ce pot fi împiedicate şi să limitaţi
consecinţele dezastrelor ce nu pot fi prevenite.
Însă, cele mai importante lucruri, rămân încrederea şi aprecierea de care vă bucuraţi din
partea celor pe care îi slujiţi. Acestea nu v-au fost însă oferite în mod gratuit. Ele sunt rodul
profesionalismului cu care aţi intervenit pentru salvarea celor aflaţi în situaţii critice, a dedicării şi
altruismului personalului Protecţiei Civile ce a mers de multe ori până la sacrificiu. O încredere ce
reprezintă de fapt recunoaşterea publică a capacităţii dumneavoastră de a vă îndeplini vocaţia de
salvatori, aceea de a pune viaţa şi sănătatea celuilalt înaintea propriei siguranţe.
În final, permiteţi-mi ca, de ziua armei dumneavoastră, să vă felicit pentru devotamentul şi
profesionalismul de care daţi dovadă zi de zi, să vă urez sănătate, putere de muncă şi fericire alături
de cei dragi!

La mulţi ani!

6 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Mesajul

Internațional
Inspectorului general
al Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență,

Prevenire
col. Cornea Nicolae

Intervenție
niversăm la 28 februarie Ziua Protecţiei Civile din România, dată la care Regele Carol
al II-lea semna Înaltul Decret Regal din 28 februarie 1930, publicat la 23 martie 1933
în Monitorul Oficial al României ca Regulamentul Apărării Pasive contra atacurilor
aeriene.
Sărbătoarea este un prilej de retrospectivă a activităţilor desfăşurate de-a lungul timpului,
în misiunile de salvare a cetăţenilor ameninţaţi de conflagraţii militare, calamităţi naturale şi

Misiuni
alte catastrofe.
Dacă la înfiinţare structura s-a subordonat Ministerului de Interne, pe timpul celui de-al
II-lea război mondial aceasta a funcţionat în Comandamentul Apărării Pasive din Ministerul
Aerului şi Marinei, iar în perioada postbelică a fost transferată la Ministerul Forţelor Armate. În

Specialitate
1952 se înfiinţa Apărarea Locală Antiaeriană şi Comandamentul Apărării Locale Antiaeriene,
cu primele state-majore regionale şi servicii specializate la nivelul localităţilor şi unităţilor
economice.
Mereu gata de intervenţie, alături de celelalte structuri ale sistemului naţional de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, specialiştii protecţiei civile au participat cu profesionalism
şi devotament la misiunile de salvare a oamenilor şi diminuare a pagubelor materiale.
România a realizat în 2004 un proces de reformă instituţională, reunind protecţia civilă şi Pregătire
pompierii militari într-o structură unitară – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
din Ministerul Afacerilor Interne. Mecanismul contemporan de gestionare a situaţiilor de
urgenţă, adaptat standardelor UE şi NATO, a adus tot mai variate responsabilităţi protecţiei
civile.
Istorie

Aceasta a solicitat implicare şi viteză de reacţie, sub semnul solidarităţii umane şi o reală
responsabilitate civică. Inundaţiile din ultimii ani, fenomenele meteo deosebite ale iernilor
aspre sau alte accidente şi calamităţi au dat măsura implicării şi experienţei cadrelor protecţiei
civile.
Continuând tradiţia înaintaşilor, specialiştii în domeniu se preocupă de creşterea nivelului
Media

profesional şi a capacităţilor operaţionale, pentru a răspunde cu succes misiunilor conferite


prin lege.
La această aniversare, vă rog să primiţi sincere urări de împliniri şi satisfacţii în activitatea
profesională, sănătate şi bucurii în viaţa personală!
Profesioniștii

La mulţi ani!

DEALU SPIRII 7
Mesaje

Mesajul
Inspectorului
șef al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
,,Dealu Spirii’’ al Municipiului Bucureşti,
col. dr. ing. Stelian Duduș

D obândirea, menţinerea şi consolidarea păcii sunt condiţiile de bază de care depinde


dezvoltarea normală a naţiunilor şi realizarea progresului umanităţii. Pacea este condiţia
esenţială a vieţii şi totodată condiţia esenţială a existenţei liniştii şi siguranţei omenirii.
Chiar şi în condiţii de pace, omenirea se poate confrunta cu situaţii în care existenţa sa este
pusă în pericol din cauza unor calamităţi sau catastrofe. Pentru prevenirea şi înlăturarea urmărilor
unor asemenea evenimente, statele îşi crează sisteme care să gestioneze situaţiile de urgenţă.
Domnul Ţării Româneşti, Neagoe Basarab (1512-1521), consemnează în scris pentru prima
dată în România, despre activitatea de protecţie a populaţiei în ,,Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Teodosie’’ spunând: ,,să nu cumva să laşi feciorii boiarilor şi ai slugilor tale înainte
şi tu să te dai să faci înapoi şi aceia să cază în mâna vrăjmaşilor tăi în robie. Pentru aceia te învăţ
fătul meu: feciorii şi fetele şi femeile boiarilor şi slugile tale să fie mai îndărăt, iar războiul să-l faci
să fie în faţă’’. Concluzionăm din acest text că a fost înfiripat unul din conceptele protecţiei civile:
evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale.
În România actul de naştere al protecţiei civile s-a produs efectiv la 28 februarie 1933 în urma
emiterii Înaltului Decret Regal nr. 468 prin care Regele Carol al II-lea aproba Regulamentul Apărării
Pasive.
Aniversarea a 81 de ani de la atestarea documentară a protecţiei civile în România ne oferă
prilejul rememorării faptelor de eroism ale anonimilor din cadrul structurilor de intervenţie a
sistemului care, de-a lungul anilor, au făcut ca numărul victimelor războiului şi dezastrelor să fie
mai mic.
Mereu prezent acolo unde datoria le-a cerut-o, personalul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al municipiului Bucureşti rezultat prin fuzionarea la 15.12.2004, a
Comandamentului Protecţiei Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, a
demonstrat profesionalism şi devotament în intervenţiile desfăşurate în condiţii de risc, pentru
prevenirea pierderilor de vieţi, diminuarea pagubelor, protecţia mediului şi asigurarea securităţii
cetăţenilor municipiului Bucureşti şi nu numai.
Dragi colegi, cu prilejul acestei aniversări, vă urez succes în îndeplinirea nobilelor
şi importantelor misiuni ce ne revin, sănătate şi prosperitate dumneavoastră şi familiilor
dumneavoastră.
La mulţi ani!
8 DEALU SPIRII
Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Mesaje
„Dealu Spirii” al Municipiului București
la momentul bilanțului

Eveniment
Lt. Artur Vladimir Sedei

Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
I
nspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti are
misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de
competenţă a marii unităţi. ISUMB are ca scop pregătirea şi protejarea populaţiei, asigurarea
Pregătire
condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă, protecţia valorilor culturale, arhivistice,
de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului. Totodată, asigură desfăşurarea
pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă, executarea
intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul care
Istorie

tocmai s-a încheiat, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor
capitalei.
Gradul de realizare a acestui obiectiv, precum şi a celor complementare, în anul 2013, a fost
Media

analizat în data de 20.02.2014. Beneficiind pentru prima oară de o găzduire deosebită, activitatea
a fost desfăşurată în sala „C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului. Bilanţul inspectoratului
a reprezentat un moment de sărbătoare pentru toţi ofiţerii, subofiţerii, maiştrii militari şi
Profesioniștii

personalul civil ce conlucrează la îndeplinirea obiectivelor amintite mai devreme.

DEALU SPIRII 9
Eveniment

Au fost parcurse atât realizările cât şi etapele ce sunt încă necesare pentru perfecţionarea
activităţii instituţiei.
Nu doar intervenţiile majore ale inspectoratului şi-au găsit loc în prezentare ci toate misiunile
din anul 2013.
➢18.02.2013, ora 12:19, incendiu la o locuinţă particulară,
pe bd. Pache Protopopescu, sector 2, Bucureşti.

Forţe de intervenţie utilizate:


- Autospeciale: 10 ASAS, 2 ASpISI, 1 ASpID, 1 PA;
- Personal: 11 ofiţeri, 48 subofiţeri.

➢ 23.07.2012, ora 11.08, incendiu la un cuptor al unei patiserii,


şos. Vitan – Bârzeşti, sector 4, Bucureşti,

10 DEALU SPIRII
Mesaje
Forţe din intervenţie:
- Autospeciale: 3 ASAS, 2 ASpISI, 3 PA, 2 AspID, 1 ASpIDG;
- Personal: 13 ofiţeri, 46 subofiţeri.

Eveniment
Internațional
Prevenire
➢ 26.08.2013, ora 20:27, incendiu la un apartament, la nivelul etajului unu al unei clădiri
din aleea Cumidava, sector 2, Bucureşti.
Forţe de intervenţie utilizate:
- Autospeciale: 5 ASAS, 2 ASpISI, 1 ASpID, 1 UTIM, 4 PA;

Intervenție
- Personal: 6 ofiţeri, 51 subofiţeri.

Misiuni
Specialitate
➢ 24.12.2013, ora 02:13, incendiu la un restaurant, situat în Complexul Comercial Rahova,
adresa str. Glicinelor, sector 5, Bucureşti
Forţe de intervenţie utilizate:
Pregătire
- Autospeciale: 12 ASAS, 1 ASpID, 1 PA;
- Personal ISUMB: 7 ofiţeri, 67 subofiţeri, 1 maistru militar.
Istorie
Media

➢ 27.12.2013, ora 01.55, incendiu la un depozit, situat pe şos. Vitan – Bârzeşti


Profesioniștii

DEALU SPIRII 11
Eveniment

Forţe de intervenţie utilizate:


- Autospeciale: 14 ASAS, 3 ASpISI, 1 ASpID, 1 PA;
- Personal: 6 ofiţeri, 100 subofiţeri.

➢ 19.02.2013, ora 20:12, incendiu casă şi garaj, pe Str. Fabulei


Forţe de intervenţie utilizate:
- Autospeciale: 5 ASAS, 1 ASpID, 2 PA;
- Personal: 3 ofiţeri, 40 subofiţeri.

➢ 13.07.2013, ora 03:31, incendiu complex Crângaşi, pe Calea Crângaşi


Forţe de intervenţie utilizate:
- Autospeciale: 2 ASAS, 1 ASpID, 1 PA;
- Personal: 3 ofiţeri, 18 subofiţeri.

12 DEALU SPIRII
Mesaje
Evenimente desfăşurate pe Stadionul „Naţional Arena”
21.02.2013 – meciul de fotbal între echipele F.C. Steaua şi F.C. Ajax şi 07.03.2013 –

Eveniment
meciul de fotbal între echipele F.C. Steaua şi F.C. Chelsea din competiţia Europa League

Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Misiuni desfăşurate la concertele


Profesioniștii

Red Hot Chili Peppers, Roger Waters

DEALU SPIRII 13
Eveniment

Concert Depeche Mode

14 DEALU SPIRII
DEALU SPIRII 15
Profesioniștii Media Istorie Pregătire Specialitate Misiuni Intervenție Prevenire Internațional Eveniment Mesaje
Eveniment

Misiuni executate pentru asigurarea activităţilor organizate în luna decembrie 2013


cu ocazia sărbătorilor de iarnă

16 DEALU SPIRII
Mesaje
INTERVENŢII SMURD:
26.02.2013 Accident rutier – Şoseaua Pantelimon

Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
11.03.2013 Accident metrou – Staţia Costin Georgian

07.04.2013 Accident rutier – Şoseaua Chitilei Misiuni


Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 17
Eveniment

17.07.2013 Accident feroviar-rutier – Şoseaua Petricani

03.08.2013 Accident rutier – Şoseaua Andronache

07.09.2013 Accident rutier – Strada Popa-Nan

13.09.2013 Accident tramvai – Calea Rahovei

18 DEALU SPIRII
Mesaje
06.12.2013 Accident rutier – Şoseaua Giurgiului

Eveniment
Internațional
Prevenire
Evenimetul s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, la desfăşurarea activităţii asistând peste
500 de cadre şi invitaţi. De asemenea, numeroase personalităţi ale vieţii politice, ale administraţiei
publice şi locale, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii din Ministerul Afacerilor Interne au

Intervenție
răspuns favorabil invitaţiei adresate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
al Municipiului Bucureşti.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cooperare internaţională, desfăşurate cu sprijinul
MAI şi IGSU, au avut ca scop schimbul de experienţă în domeniul situațiilor de urgenţă. Aici
amintim:

Misiuni
În luna mai, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
a fost gazda unei delegaţii din partea Brigăzii de Pompieri din Paris. Condusă de către generalul
Gilles Glin, comandantul Brigăzii de Pompieri din Paris, delegaţia franceză a fost compusă din

Specialitate
Şeful Diviziei Medicale, Şeful Inspecţiei de Prevenire, Şeful Structurii de Relaţii Internaţionale şi
Şeful Centrului Operaţional.

Pregătire
Istorie
Media

ISUMB, Bucureşti 2013


Profesioniștii

DEALU SPIRII 19
Eveniment

În perioada 03 - 05.06.2013 o delegaţie comună a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă


„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii
Vlăsiei” al judeţului Ilfov, a efectuat, la invitaţia companiei Iveco Magirus Brandschutztechnik
GmbH o vizită la sediul acesteia din Ulm, Germania.

Fabrica Magirus, Ulm, Germania 2013

Scopul vizitei la sediul acestei companii, unul dintre cei mai mai producători la nivel mondial
de autospeciale şi echipamente de intervenţie la stingerea incendiilor, descarcerare şi salvare de
la înălţimi a fost de vizualizare la faţa locului a noilor facilităţi de producţie din Ulm precum şi a
ultimelor realizări în domeniu.
Conform protocolului de colaborare semnat în anul 2012 între Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi Brigada de Pompieri din Paris, în
perioada 6 – 29 noiembrie 2013, doi ofiţeri din cadrul Centrului Operaţional au participat la
stagiul „Comandant Operaţiuni de Salvare” organizat în capitala Franţei.
În acest moment, în cadrul instituţiei noastre, există 4 ofiţeri care au urmat cursul amintit,
fiind astfel beneficiarii unei specializări de prestigiu. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti au participat la cursurile ce s-au desfăşurat
în mai multe locaţii din Paris, specializate în managementul crizelor din regiune, precum şi la
numeroase exerciţii cu forţe şi mijloace în teren.

Paris, Franţa 2013

20 DEALU SPIRII
Mesaje
În anul 2013 au intrat în dotarea inspectoratului următoarele autovehicule, motoutilaje,
echipamente şi accesorii de intervenţie:
➢ Având în vedere scopul comun al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ISUMB,

Eveniment
acela de a creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor din capitală, pentru realizarea punctelor
de intervenţie din centrul Istoric, Primăria Generală a venit în sprijinul nostru prin:
• 1 aparat detectare forță vie sub dărâmături;
• 2 termocamere video Flir K 50;

Internațional
• 40 aparate de respiraţie tip ARIAC PLUS;
• 10 motofierăstraie cu lanţ STIHL MS 461;
• accesorii p.s.i.: topor târnăcop; furtun tip B; furtun tip C; racord furtun tip B; racord furtun
tip C; țeavă refulare tip tura P; hidrant portabil; scară tip baston; scară culisabilă 16 m;
distribuitor.

Prevenire
Intervenție
Misiuni
Aparat detectare forţă vie sub dărâmături Termocameră video

Specialitate
Pregătire
Istorie

Aparat de respirat tip ARIAC PLUS Motofierăstraie cu lanţ


Media

➢ prin comodat de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti (POR – ISUI),


o autospecială centru de comandă şi control împreună cu echipamentele de comunicaţii
Profesioniștii

aferente, pe şasiu MAN TGS 18.320 4x4 BN;

DEALU SPIRII 21
Eveniment

➢ 10 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, pentru muncă operativă şi pentru suportul


logistic al intervenţiilor, prin programul de înnoire a parcului auto naţional şi din fonduri altele
decât cele bugetare.

22 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Menţionăm că este în curs de derulare Programul Operațional Regional, ISU 2, Axa
prioritară 3, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov, prin care

Specialitate
inspectoratul va primi 8 autospeciale, astfel:
➢ 2 autospeciale de medie capacitate, cu grad înalt de accesibilitate, pentru stingerea
incendiilor, de 2.000 litri apă;
➢ 2 autospeciale de capacitate mărită, pentru stingerea incendiilor, de 5.000 litri;
➢ 2 autospeciale de mare capacitate, pentru stingerea incendiilor, de 10.000 litri;
Pregătire
➢ 2 autospeciale de intervenţii şi salvare de la înalţime 42+-3m.

În cursul anului 2013 s-au executat un număr de 36 lucrări, constând în remedieri sau reparări
ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie sau ale instalaţiilor. Acestea au fost executate atât
Istorie

în regie proprie cât şi în antrepriză, dintre cele mai importante enumerăm:

➢ Pentru creşterea şi eficientizarea activităţilor desfăşurate de către dispeceratul inspectoratului,


Media

a fost amenajat, în incinta acestuia, prin eforturi instituţionale proprii, un spaţiu în care
va funcţiona SMISU.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 23
Eveniment

➢ Tot prin eforturi instituţionale proprii, la sediul inspectoratului, au fost finalizate lucrările
de refacere (parţială) a platformei betonate.

➢ La Detaşamentul de Pompieri Apărătorii Patriei şi la sediul Grupului de Intervenţie nr. 2,


au fost executate, în regie proprie, lucrări de înlocuire a unor segmente din conductele
de alimentare cu apă potabilă a acestora, în lungime totală de 275 m, pentru înlăturarea
avariilor şi eliminarea pierderilor de apă.

➢ Tot în regie proprie, s-au executat lucrări de hidroizolație a teraselor la Depozitul


Măgurele, Detașamentul Bujoreni, Detașamentul 13 Septembrie, Detașamentul Chimiștilor,
Detașamentul Obor și Detașamentul Apărătorii Patriei.

24 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
➢ La sediul Inspectoratului, în spațiile interioare de la parter, etajul I și etajul III au fost
amenajate spaţii pentru expunerea busturilor unor personalități istorice, Pavel Zăgănescu, Gh.
Pop de Băsești, a unor stampe și lucrări artistice din perioadele semnificative (revoluția de la 1848,
marea Unire a Principatelor), precum și a unor trofee obținute de cadrele inspectoratului la diferite

Intervenție
competiții sportive.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 25
Eveniment

➢ Prin fonduri altele decât cele bugetare, la sediul Detaşamentului Mihai Vodă, au fost
realizate lucrări de execuţie a unei instalaţii de captare şi evacuare a apelor pluviale de pe platoul
subunităţii. La aceeași subunitate, prin eforturi instituționale proprii, din fonduri altele decât cele

bugetare, a fost reabilitată platforma interioară, aflată într-o stare impracticabilă în urma încheierii
reconsolidării clădirii. S-a reușit refacerea aspectului inițial prin utilizarea blocurilor de granit
originale, aduse la suprafață cu ocazia lucrărilor de reparații. De asemenea, s-au executat lucrările
de reabilitare a gardului subunităţii şi a fostului turn de supraveghere, de către personalul din cadrul
Detașamentului Mihai Vodă şi Serviciului Logistic.

26 DEALU SPIRII
Mesaje
➢ Spațiile interioare ale clădirii sediului Detașamentului Mihai Vodă și totodată ale Grupului
de Intervenție nr.1 ,,lt.col. p.m. Adrian Barbu”, au fost dotate, din fonduri extrabugetare, cu
elemente expoziționale:

Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Statueta din bronz a caporalului SZEKELY KAROL – cadru al Companiei de Pompieri


București, căzut la datorie în anul 1929.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 27
Eveniment

Statueta „Pompieri din Dealu Spirii” dedicată pompierilor bucureşteni în onoarea bătăliei din
Dealul Spirii, obiect istoric unicat achiziţionat de la colecţionarii din domeniu.

Domnul inspector șef


a concluzionat:

„Scrisorile de mulţumire adresate


ISUMB atât din partea cetăţenilor cât şi
din partea unor instituţii, mă determină
să cred că obiectul fundamental pentru
care am fost creaţi a fost îndeplinit.
Dragi colegi, prin implicarea
noastră, cu spiritul de curaj şi
devotament de care personalul ISUMB
a dat dovadă de-a lungul anilor dar şi
cu sprijinul stimaţilor noştri invitaţi,
pornim la drum în 2014 având
certitudinea că toate acestea se vor
cuantifica într-un mai bun nivel de
siguranţă pentru comunitatea din care
facem parte.

VĂ MULŢUMESC!”

Replica ținutei de ceremonie purtată de pompierii


militari bucureșteni în 1933, anul în care a foat conferit
primul drapel de luptă al pompierilor bucureșteni.

28 DEALU SPIRII
Conferinţa internaţională

Mesaje
despre Strategia Dunării

Eveniment
Lt. Artur Vladimir SEDEI

Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
P
rimarii europeni au discutat, în perioada 27-29 octombrie, la Bucureşti, despre rolul
Strategiei Dunării pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, dezbaterea
având loc în cadrul reuniunii Comitetului Executiv al Consiliului Oraşelor şi Regiunilor
Dunărene.
Pregătire
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’
al Municipiului Bucureşti a participat în calitate de partener al
proiectului la conferinţele ce au avut loc la Bucureşti în toamna
acestui an. Temele de discuţie au vizat rolul Strategiei Dunării
pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă,
Istorie

echilibrarea dezvoltării economice cu ecologia şi gestionarea


riscurilor de mediu, precum şi finanţarea proiectelor pentru
Strategia Dunării în viitorul cadru de finanţare europeană
2014-2020.
Media

La cea de-a şaptea reuniune, care a fost deschisă pe


27.12.2013, ora 18.00, la Casa Dunării-Palatul Ghica din
strada Nicolae Iorga nr. 1-3, au participat şi reprezentanţi
Profesioniștii

guvernamentali din cele 14 state dunărene, alături de

DEALU SPIRII 29
Internațional

oficiali europeni, reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor dunărene, ai mediului academic şi de


afaceri.
Implicarea instituţiei noastre s-a axat pe proiectele de prevenire şi de asigurare a unui climat de
siguranţă în perspectiva unor investiţii structurale majore în zona Bucureşti – Ilfov şi a deschiderii

canalului Bucureşti – Dunăre. De asemenea, siguranţa ecologică şi respectarea normelor în domeniu


au reprezentat subiecte importante ale discuţiilor purtate.
Printre participanţii la reuniune se numără primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu,
primarul oraşului Ulm, Ivo Gonner, preşedinte al Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene,
edilul oraşului Regensburg, Hans Schaidinger, precum şi alţi oficiali europeni. Forumul Anual al
Strategiei UE pentru regiunea Dunării s-a desfăşurat la Bucureşti, în perioada 28-29 octombrie,
printre invitaţi aflându-se ministrul austriac de Externe, Michael Spindelegger, şi comisarii
europeni Dacian Cioloş şi Johannes Hahn. Dacă la prima ediţie a Forumului Anual, desfăşurată în
2012 la Regensburg, Germania, au fost peste 600 de participanţi, la Bucureşti numărul solicitărilor
a depăşit 900.
Forumul, care a avut loc la Palatul Parlamentului, a fost organizat de Guvernul României şi de
Comisia Europeană. Tot în premieră, în cadrul Forumului a avut loc şi reuniunea miniştrilor de
externe din statele SUERD. Strategia Dunării este un proiect politic european lansat de România
împreună cu Austria. SUERD a fost adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie
macro-regională a Uniunii Europene.
Implicarea instituţiei noastre s-a axat pe proiectele de prevenire şi de asigurare a unui climat de
siguranţă în perspectiva unor investiţii structurale majore în zona Bucureşti – Ilfov şi a deschiderii
canalului Bucureşti – Dunăre.

30 DEALU SPIRII
Cooperarea internaţională

Mesaje
- factor important în cadrul

Eveniment
pregătirii -

Internațional
Mr. Rafael SÎIA

C
a urmare a invitaţiei primite din partea Agenţiei Suedeze pentru Urgenţe Civile - MBS,
un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Adjunctul Şefului

Prevenire
Centrului Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu
Spirii’’ al Municipiului Bucureşti s-a deplasat în perioada 23-29.11.2013 la Colegiul Pompierilor -
„Fire Service College” în Moreton-in-Marsh din Marea Britanie pentru a participa la sesiunea de
pregătire în domeniul modulelor de protecţie civilă.

Intervenție
Activităţile s-au desfăşurat
pe parcursul a 6 zile şi au
inclus lecţii teoretice, sesiuni
de lucru pe grupuri şi studii
de caz, precum şi un exerciţiu.

Misiuni
Au participat lideri de echipă,
adjuncţi ai acestora, ofiţeri de
legătură sau de comunicaţii

Specialitate
şi experţi din cadrul ţărilor
participante la Mecanismul
Comunitar de Protecţie Civilă
din cadrul Uniunii Europene
– Austria, Bulgaria, Cehia,
Pregătire
Estonia, Finlanda, Grecia,
Islanda, Italia, Lituania,
Letonia, Malta, Olanda,
Norvegia, Polonia, România,
Slovacia, Suedia, Marea Britanie, personal care pe viitor va putea participa la misiuni internaţionale.
Istorie

Scopul activităţilor l-a constituit îmbunătăţirea cooperării între reprezentanţii ţărilor


participante la Mecanism, a coordonării echipelor ce acordă asistenţă, precum şi sporirea
competenţei specialiștilor ce sprijină o ţară care a cerut asistenţă internaţională de protecţie civilă
ca urmare a unei situaţii de urgenţă majoră.
Media

Accentul s-a pus pe coordonare, problemele abordate incluzând proceduri şi ghiduri


agreate internaţional pentru planificare, management informaţional şi modul de operare
al partenerilor la nivel operaţional, precum şi pe etica şi codul de comportament în mediul
Profesioniștii

internaţional.

DEALU SPIRII 31
Internațional

Modul de desfăşurare a activităţii s-a împărţit între susţinerea de către lectorii desemnați a
unor teme relevante la nivelul Mecanismului Comunitar de Protecţie Civilă, conform domeniilor
de activitate şi exerciţii aplicative la sală. Ulterior, în teren, acestea au avut ca scop asimilarea
noţiunilor prezentate pe durata cursului, asigurându-se astfel un nivel optim de pregătire.
Temele, studiile de caz şi sesiunile de lucru în echipe, desfăşurate într-un mod interactiv,
au urmărit creşterea capacităţii participanţilor de a gestiona activitatea modulelor/ echipelor de
protecţie civilă într-un mediu operaţional complex, acţionând integrat în cadrul aranjamentelor de
coordonare naţională şi internaţională existente într-o ţară afectată de un dezastru.

Discuţiile s-au axat pe aspectele de interoperabilitate care apar atunci când echipele din
diferite state sunt dislocate împreună. Antrenamentul a fost condus în contextul unui scenariu care
a prevăzut existenţa unei situaţii de urgenţă şi a oferit participanţilor posibilitatea de a valorifica

32 DEALU SPIRII
Mesaje
informațiile pentru a le pune în aplicare într-un mediu real. Sinteza concluziilor rezultate în urma
participării este următoarea:
■ S-au fixat obiectivele şi componentele Mecanismului Comunitar de Protecţie Civilă din

Eveniment
cadrul Uniunii Europene.
■  Parcurgerea temelor din programa stagiului de pregătire a contribuit la dezvoltarea
profesională a tuturor participanţilor, astfel:
 - „Team Building” – a permis accesul la o serie de noi instrumente de lucru (planificarea,

Internațional
pregătirea și organizarea unei baze de operații în teren, întocmirea unui plan operațional ca
urmare a unei situaţii de urgenţă majore, exerciţii etc.) folosite pentru stabilirea regulilor de
grup şi creşterea coeziunii echipei.
- „Safety and Security” – a permis aprofundarea aspectelor referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă pe timpul unei misiuni şi a însuşirii unor strategii de gestionare a

Prevenire
situaţiilor solicitante sau stresante.
- „Cultural Awareness” - a contribuit la creşterea gradului de înţelegere cu privire la impactul
pe care îl are specificul cultural asupra modului de a reacţiona pe perioada derulării
misiunilor.

Intervenție
■ Lucrul într-o echipă multi-culturală şi multi-disciplinară a permis îmbunătăţirea abilităţilor
de comunicare şi relaţionare ale participanţilor la acest stagiu de pregătire.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie

Discuţiile purtate cu lectorii, precum şi în cadrul echipelor formate de participanţi conform


Media

capabilităţilor, au contribuit la aprofundarea şi însuşirea modului de realizare a intervenţiei în


cadrul EUCPT (European Civil Protection Team). Participarea la un exerciţiu practic, bazat pe un
scenariu de dezastru, a permis o mai bună înţelegere a dinamicii de grup precum şi a activităţilor şi
Profesioniștii

cooperării în cadrul OSOCC (On-site Operations Coordination Centre).

DEALU SPIRII 33
Internațional

Vizita delegației
de pompieri
din Landul Hessa
Lt. Daniel VASILE

Î
n procesul de dezvoltare instituțională pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență
București îl realizează în ultimii ani, pentru consolidarea statutului de capitală europeană pre-
gătită să înfrunte orice hazard, un rol important îl au relațiile internaționale cu pompierii din
statele cu vastă experiență în gestionarea situațiilor de urgență naturale sau antropice.
În luna septembrie a anului 2013, instituția noastră a fost gazda delegației de pompieri din
Germania, ca urmare a parteneriatului de colaborare demarat în anul 2011. Domnii Harald Uschek,
director în cadrul Ministerului de Interne și Sport din Landul Hessa, precum și Silvio Burlon,
directorul Școlii de Pompieri din Landul Hessa au prezentat proiectele care stau la baza activității
de formare și de pregătire continuă a pompierilor, procedurile de lucru pentru intervenția în cazul
accidentelor cu substanțe chimice, precum și ultimele autospeciale intrate în dotarea serviciilor de
urgență profesioniste și voluntare.

34 DEALU SPIRII
DEALU SPIRII 35
Profesioniștii Media Istorie Pregătire Specialitate Misiuni Intervenție Prevenire Internațional Eveniment Mesaje
Internațional

La aceste dezbateri au fost prezenți ofițeri din comanda inspectoratului și de la structurile


operative ale Grupului de Intervenție nr.1, prilej cu care a fost prezentată tehnica de intervenție
actuală, precum și tradiția cazarmei istorice Mihai Vodă, cu influențele germanice ale începutului
de secol XX.
Principalele teme discutate și aprofundate sunt cele care fac referire la modul de intervenție
în zonele urbane aglomerate, cu autospeciale adaptate condițiilor de deplasare, amplasare cât mai
aproape de locul evenimentului și de alimentarea cu apă de la rețeaua stradală de hidranți. Din
acest punct de vedere, ISU București a implementat din vara anului 2013 prima autospecială de
acest tip, care și-a dovedit eficiența și utilitatea, ori de câte ori a participat la intervenții și misiuni,
fiind apreciată drept o soluție viabilă de partenerii germani.
Activitatea a fost de bun augur pentru ambele părți, colaboratorii din Landul Hessa manifestând
intenția de a reveni în București pentru a sprijini activitatea pompierilor bucureșteni.

36 DEALU SPIRII
Mesaje
Primăria Generală a Municipiului Bucureşti,
mereu alături de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti

Eveniment
Prof. univ. dr. Sorin OPRESCU

Internațional
oresc să vă mulţumesc şi pe această cale pentru invitaţia pe care mi-aţi adresat-o
de a participa la Evaluarea Anuală a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, mi-a făcut o reală plăcere să fiu alături
de dumneavoastră. Mesajul meu principal a fost şi este următorul: în primul rând că vă
mulţumesc pentru devoţiunea dumneavoastră pentru comunitatea din care faceţi parte,
şi în al doilea rând pentru a vă spune că vă respect, vă respect pentru felul cum acţionaţi,

Prevenire
pentru felul cum vă comportaţi în misiunile pe care le-aţi avut şi le veţi avea în continuare.
Aveţi în continuare toată deschiderea din punctul de vedere al Primăriei Generale
a Capitalei şi ştiţi la fel de bine ca şi mine că nu sunt vorbe, sunt fapte. Da, înţeleg să fiţi utilaţi, să aveţi tot
ce vă trebuie la îndemână pentru a interveni în cadrul misiunilor la care sunteți solicitați.
Am numai cuvinte de laudă referitoare la activitatea desfăşurată în data de 20.02.2014. Prezentarea

Intervenție
realizată de către domnul inspector şef a fost deosebit de frumoasă, imaginile reprezentând cu acurateţe
viaţa dumneavoastră, viaţa noastră în general, câteodată, şi nu numai, cu situaţii de urgenţă de toate tipuri-
le, de la incendii la accidente cu victime multiple.
Menţineţi această încredere a comunităţii, pentru că întotdeauna v-aţi situat pe primul loc, şi as-
ta datorită devoţiunii, curajului şi a rezultatelor care se concretizează în salvarea oamenilor şi a bunurilor

Misiuni
materiale.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Vreau să vă spun că ţin mult la dumneavoastră în sensul cel mai bărbătesc cu putinţă. Să fiţi convinşi întot-
deauna că, atât eu cât şi colegii mei, vom avea aceeaşi grijă, vom privi cu acelaşi respect şi aceeaşi dăruire, în spe-
Profesioniștii

cial financiară. Vă asigur de tot respectul şi prietenia noastră.

DEALU SPIRII 37
Prevenire

Panourile electronice din Capitală,


punct de informare pentru societate
Mr. Alin BOGDAN

A
vând în vedere scopul comun al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti și al Primăriei Generale
a Municipiului București, respectiv creșterea gradului de siguranță al
cetățenilor Capitalei, în luna septembrie a anului trecut, a avut loc punerea în
funcțiune, în baza unui protocol de colaborare inițiat de Primăria Generală, a siste-
mului de transmitere a mesajelor de avertizare a populaţiei utilizând panourile elec-
tronice aflate în capitală.
Astfel, ISU Bucureşti poate avertiza cetățenii asupra posibilității de producere a
unor fenomene meteo periculoase, dar în același timp oferă câteva sfaturi cu privire
la cum ar putea să se protejeze dacă fenomenele vizate se produc.
Pe cele 36 de panouri cu afişaj electronic, după transmiterea avertizării de la ISU
București, mesajele vor rula timp de cinci minute în mod continuu, apoi vor fi reluate
după intervale de patru-cinci minute, cu durată de afișare de două minute.

38 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Una din situațiile deosebite care au impus utilizarea acestor panouri a fost în luna

Intervenție
ianuarie a acestui an, cu prilejul avertizărilor meteorologice ce au vizat codul porto-
caliu de viscol și ninsoare în București, pe durata a câteva zile fiind reluate actualizări
ale acestor mesaje de avertizare.
Locaţiile unde au fost instalate astfel de panouri sunt: Piaţa Unirii, Piața

Misiuni
Universităţii, Piața Romană, Piața Victoriei, Piaţa Presei, Piaţa 1 Mai, Bulevardul
Aerogării, Centrul Istoric, Parcul Izvor şi Bulevardul Metalurgiei.
Avantajul implementării acestui sistem este că acoperă şi segmentul de populaţie

Specialitate
care se află în deplasare, fără a avea la dispoziţie o sursă de informare (radio sau tv).
Totodată, conducătorilor auto care tranzitează oraşul şi care se pot regăsi la un mo-
ment dat în preajma unui eveniment li se recomandă evitarea pe cât posibil a zonei
respective, pentru asigurarea deplasării rapide a forţelor de intervenţie.
Pregătire
Prin acest sistem s-a reuşit acel plus de informaţie de care societatea are nevoie
pentru a şti cum să reacţioneze în anumite situaţii de urgenţă care le pot pune viaţa
în pericol.
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 39
Prevenire

Protocol de colaborare încheiat între ISU Bucureşti,


Primăria Capitalei și Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti pentru pregătirea populaţiei şcolare a Capitalei
Slt. Adrian MARIN

I
nstituţii fundamentale ale Sistemului Local de Management al Situaţiilor de
Urgenţă existent la nivelul Capitalei României, şi anume Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, Primăria Capitalei
şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, au identificat oportunităţile şi solu-
ţiile viabile, stabilind, în deplin acord, perfectarea unui Protocol de colaborare pentru
susţinerea campaniilor şi evenimentelor organizate în domeniul pregătirii populaţiei
şcolare a Capitalei în domeniul situaţiilor de urgenţă – ca grup ţintă.
Parteneriatul vizează cu prioritate educaţia preventivă a elevilor, în concor-
danţă cu particularităţile de vârstă specifice nivelurilor din structura sistemului de
învăţământ.

Protocolul reflectă în modul cel mai clar posibil excelenta colaborare inter-insti-
tuţională şi permite definirea misiunii de sprijin a cetăţeanului prin reducerea, pe cât
posibil, a vulnerabilităţii acestuia la riscurile la care este expus (incendii, seisme, in-
undaţii etc.).
Proiectul vizează un anumit grup – ţintă şi anume elevii bucureşteni, însă se im-
pune precizarea că se acordă, în continuare, acelaşi nivel de atenţie pregătirii pentru
situaţii de urgenţă a întregii populaţii a Capitalei.

40 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Obiectivul propus în protocol are în vedere că „distanţa” către populaţie trebuie
parcursă împreună cu tânăra generaţie. S-a ales această cale – elevii – deoarece aceş-
tia pot asimila uşor cunoştinţe şi pot constitui, dată fiind vârsta lor, o cale uşoară şi
rapidă de diseminare – acum şi în viitor - a informaţiilor în mediile de existenţă.

Misiuni
Este mai uşor să realizezi instruirea celor mici, decât a celor mari, dacă dispui de
instrumentele şi abilităţile adecvate, pentru că aceştia vor căuta să îşi expună punctul
de vedere cu toate ocaziile care li se vor oferi la îndemână. Școala, ca instituţie de în-
văţământ, constituie mediul cel mai propice de diseminare a informaţiei în rândurile

Specialitate
copiilor, datorită suportului calificat (corp profesoral, instrumentar etc.) şi contex-
tului educaţional în care se realizează pregătirea acestora pentru astfel de situaţii de
urgenţă, prezentând în acest sens mult mai multe avantaje decât orice altă instituţie
a statului.
Pregătire
La eforturile depuse pentru pregătirea tinerei generaţii în domeniul situaţii-
lor de urgenţă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti, împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
se alătură Primăria Municipiului Bucureşti şi devine un partener strategic, cu un
aport deosebit de important, asigurând suportul logistic necesar pentru a fi pus la
Istorie

dispoziţia elevilor şi profesorilor, constând în materialele de prezentare sub formă de


panouri informative, manuale, flip-chart–uri, pliante şi altele asemenea, alăturând
totodată specialişti pe linie de Protecţie Civilă pentru susţinerea activităţilor propuse.
Era nevoie şi de o astfel de substanţială susţinere logistică, din partea unei insti-
Media

tuţii reprezentând principala autoritate a administraţiei publice locale şi o compo-


nentă esenţială a sistemului local de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul
acestei importante metropole europene, pentru îndeplinirea dezideratului co-
mun: acela de sprijin al cetăţeanului.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 41
Prevenire

Suportul educaţional a fost realizat atât pe baza informaţiilor autorizate oferi-


te de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN – INCERC), recomandări oficiale, cu-
prinse în cele 4 broşuri „Educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur”, aprobate
prin Ordinul comun al MAI, MTCT şi MEC, nr. 1.508/2.058/5.709 din 2006, pentru
realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educa-
ţie antiseismică a elevilor, cât şi din materialele cuprinse în cadrul proiectului pro-
priu SAFE QUAKE – „Îmbunătăţirea comportamentului post-dezastru al populaţiei
care locuieşte în zone urbane cu grad ridicat de risc seismic”, co-finanţat de Comisia
Europeană.

Pe baza Protocolului de colaborare se doreşte pregătirea etapizată (semestrial) a


întregii populaţii şcolare bucureştene, cuprinsă la nivelurile de învăţământ primar,
gimnazial şi liceal, atât în unităţile de stat, cât şi în unităţile particulare, în cadrul a
425 de unităţi de învăţământ, pe o durată de 3 ani (2014-2017, pe perioada a 6 semes-
tre), pe baza unor documente programatice caracterizate printr-o consistenţă deo-
sebită, atât din punctul de vedere al informaţiei, cât şi al organizării – optimizării,
etapizării riguroase şi eficienţei gestionării resurselor, asigurate împreună, de către
partenerii de proiect.
Concomitent cu pregătirea elevilor în ceea ce priveşte comportamentul de urmat
în situaţia unui seism, pe un al doilea palier se va asigura şi pregătirea directorilor
unităţilor de învăţământ din care aceştia fac parte, respectiv a personalului didactic
cu responsabilităţi – ca vectori de pregătire, în vederea diseminării ulterioare a infor-
maţiilor respective în grupurile de elevi aflate în responsabilitate, fiecare dintre aceş-
tia primind câte un Manual denumit „Suport educaţional pentru îndrumarea cadrelor
didactice în vederea pregătirii elevilor pentru protecţia la cutremur”.

42 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Un aspect deosebit de important, demn de luat în atenţie este acela al necesităţii

Intervenție
pregătirii elevilor (şi nu numai) în condiţii cât mai apropiate de realitate, similar unor
practici curente adoptate în multe ţări ale Uniunii Europene, Turcia, Japonia ş.a.m.d.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie

Concluzionând, excelenta colaborare interinstituţională constituie un fapt ce nu


mai are nevoie de nicio altă argumentare, convinşi fiind că iniţiativele propuse vor
avea şanse reale de reuşită şi se vor circumscrie cadrului general de acţiuni şi măsuri
– parte a ansamblului demersurilor întreprinse, pe baza unor abordări de nivel su-
Media

perior calitativ, pentru construirea unei naţiuni sigure în faţa efectelor distructive ale
dezastrelor, calamităţilor şi catastrofelor, astfel încât să putem asigura cetăţeanului un
răspuns profesionist, prompt, eficient şi flexibil în astfel de situaţii.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 43
Prevenire

Activități de informare preventivă


Col. Valentin FOALEA

I
nformarea preventivă reprezintă ansamblul de acţiuni şi măsuri prin care se asi-
gură conştientizarea cetăţenilor privind riscurile la care s-ar putea expune la un
anumit moment şi într-un anumit loc, precum şi privind măsurile de protecţie şi
comportamentul pe care ar trebui să le adopte în cazul producerii unei situaţii de ur-
genţă, respectiv educarea cetăţenilor privind modul de alarmare şi informare perma-
nentă a lor în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
a realizat şi a participat în mod constant la activităţi de informare preventivă (in-
structaje, pregătiri şi prezentări), abordând diverse teme din domeniul situaţiilor de
urgenţă.
În perioada 20 – 21.03.2014, în urma invitaţiei Organizaţiei umanitare Concordia
(organizaţie umanitară, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care are ca obiec-
tiv recuperarea şi reintegrarea socială, şcolară şi familială a copiilor şi tinerilor)
lt. col. Butucelea Cristina și mr. Stan Artur din cadrul Inspecţiei de Prevenire au par-
ticipat la o serie de instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă.
În locaţiile Organizaţiei Concordia, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă ,,Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti au prezentat o serie de măsuri de
apărare împotriva incendiilor şi modul de comportare în caz de cutremur, urmate de
expunerea unui film educativ cu aceleaşi teme.

44 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Totodată, cu această ocazie s-a prezentat şi modul de utilizare a mijloacelor de
primă intervenţie (stingătoare) existente în dotarea punctelor de lucru. Distribuirea
către participanţi a pliantelor şi flyer-elor referitoare la riscurile menţionate mai sus,

Misiuni
a reprezentat un alt punct în agenda întâlnirilor. Activităţile de informare şi pregătire
au fost urmate de simularea unui incendiu, respectiv de exerciţii de evacuare.

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 45
Prevenire

Opinăm faptul că activităţile desfăşurate şi-au atins scopul în sensul informării,


pregătirii tinerilor în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă plecând de la prin-
cipiul că este mai simplu să previi un incendiu decât să intervii pentru stingerea lui.
Tinerii sunt instruiţi să conştientizeze cauzele şi împrejurările generatoare de incen-
dii, să-şi creeze un spirit preventiv, să cunoască modul de apelare al serviciului unic
de urgenţe 112, să cunoască şi să exerseze modul de comportare în cazul producerii
unei situaţii de urgenţă.
Totodată, personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al
Municipiului Bucureşti a participat la conferinţele organizate de Liga Asociaţiilor de
proprietari Habitat, organizaţie nonguvernamentală, cu intervenții pe diferite teme
prestabilite. O astfel de activitate s-a desfăşurat în data de 26.02.2014, la sala de con-
ferinţe de la RADET – ILIOARA Bucureşti la solicitarea acesteia, tema întâlnirii fiind
utilizarea în siguranţă a gazelor naturale.

În cadrul acestor dezbateri au fost prezentate aspecte legislative cu privire la te-


matica propusă, urmate de un dialog punctual între reprezentantul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului Bucureşti, reprezentanţii
asociaţiilor de proprietari precum şi reprezentanţi ai operatorilor, distribuitorilor și
furnizorilor din acest domeniu.
Principalele subiecte abordate au vizat aspecte referitoare la modul de exploatare
al instalaţiilor de gaze naturale, respectiv a aparatelor de încălzit care funcţionează
cu gaze lichefiate (sobe metalice, aparate cu gaze), al centralelor termice de aparta-
ment, necesitatea/ obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale şi
consecinţe ale nerespectării acestora.
Participarea la discuţii, răspunsurile la obiect, informarea preventivă a reprezen-
tanţilor asociaţiilor de proprietari cu privire la drepturile, obligaţiile acestora precum
şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalaţiilor sau aparatelor
care utilizează gaze naturale au fost factori ce au contribuit la o dezbatere de succes,
fiind benefică tuturor părţilor implicate.

46 DEALU SPIRII
Ziua porților deschise

Mesaje
cu ocazia Zilei Protecției Civile

Eveniment
Plt.maj. Ninel ZAHARIA

I
nspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
a organizat în ziua de 28 februarie acţiunea denumită „Ziua Porţilor Deschise”

Internațional
în toate unităţile de pompieri din Capitală, cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la
înfiinţarea primei structuri cu atribuţii de protecţie civilă în România.
În această zi, pompierii oferă societăţii, în serviciul căreia se află, posibilitatea in-

Prevenire
formării preventive a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Cu o istorie îndelungată, prin efortul de dezvoltare şi perfecţionare continuă a
fost acumulată o experienţă ce se doreşte a fi împărtăşită cu populaţia, o prioritate fi-

Intervenție
ind educarea tinerei generaţii.
În acest an se împlinesc 81 de ani de la legiferarea fiinţării primei structuri cu
atribuţii de protecţie civilă din ţara noastră, prin semnarea Înaltului Decret Regal de
către Regele Carol al II-lea.

Misiuni
Începând din decembrie 2004, misiunile Protecţiei Civile au fost preluate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, având ca obiectiv principal, profe-
sionalizarea şi creşterea capacităţilor operative ale celor două componente de bază –

Specialitate
pompierii şi protecţia civilă – pentru a oferi o mai bună securitate şi siguranţă cetă-
ţenilor în comunităţile din care fac parte.
În vederea consolidării imaginii unei instituţii transparente şi obiective, au fost

Pregătire
stabilite măsuri pentru organizarea unor evenimente cu caracter social-participativ,
din care enumerăm expoziţii, competiţii sportive sau profesionale şi activităţi
culturale.
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 47
Prevenire

Pregătirea, schimbul de informaţie, experienţa, bunele practici şi dezvoltarea


cunoştinţelor au scopul familiarizării populaţiei cu domeniul situaţii de urgenţă.

În cadrul acestor vizite, s-a înregistrat un număr record de solicitări, atât din par-
tea unităţilor şcolare cu toate cele trei categorii de învăţământ (primar, gimnazial şi
liceal), cât şi din partea instituţiilor preşcolare, dar şi din partea unor cercuri cultura-
le opţionale. Anul acesta au fost înregistraţi 309 elevi, 64 preşcolari şi 29 adulţi parti-
cipanţi, cu 25 procente mai mult decât în anul 2013.
Atât în ziua de 28 februarie (ziua Protecţiei Civile), cât şi în zilele de 15 mai ( ziua
SMURD), 18 august (ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Bucureşti) şi 13 septembrie (ziua Pompierilor) sunt organizate evenimente denumi-
te „Ziua Porţilor Deschise” folosite în scopul prezentării tehnicii de intervenţie şi a
modului de acţiune al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti.

48 DEALU SPIRII
Noapte de foc

Mesaje
pentru pompierii

Eveniment
bucureşteni

Internațional
Cpt. Silviu STOIAN

Î
n dimineaţa zilei de 25.03.2014, în jurul orei 01:30, dispeceratul ISU Bucureşti a fost anunţat de
producerea unui incendiu la un imobil în strada Alunişului în sectorul 4 al capitalei. Imediat

Prevenire
este alertat Detaşamentul de Pompieri „Pieptănari” şi se începe deplasarea cu trei autospeciale
cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi unul de prim ajutor.
Violenţa flăcărilor, ce se vedeau de la patru străzi distanţă îl determină pe comandantul inter-
venţiei să solicite dispecerizarea a încă două autospeciale cu apă şi spumă, încă din timpul depla-

Intervenție
sării către locul evenimentului.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie

Ajuns la locul intervenţiei, după efectuarea recunoaşterii, comandantul transmite că in-


cendiul se manifestă cu flacără deschisă la mai multe imobile tip casă şi anexe, pe o suprafaţă de
Media

aproximativ 1200 metri pătraţi. Imediat se trimit la faţa locului încă şase autospeciale cu apă şi
spumă, o unitate de terapie intensivă mobilă şi două ambulanţe de prim ajutor, de la celelalte
subunităţi de pompieri din Capitală, existând riscul ca mai multe persoane să fie surprinse
Profesioniștii

în imobile.

DEALU SPIRII 49
Intervenție

Se încep operaţiunile de căutare-salvare, fiind identificată o singură victimă ce prezenta ar-


suri la nivelul membrelor superioare. I s-a acordat ajutor medical de urgenţă şi a fost transportată
la spital.

Având în vedere dimensiunea zonei incendiate şi arhitectura imobilelor, se mai solicită supli-
mentarea forţelor cu o autospecială cu apă şi spumă şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la
înălţimi.
Se adoptă un dispozitiv circular de intervenţie, forţele acţionând pentru stingere preponderent
din două puncte de acces situate pe străzile Alunişului şi Radului. În cele din urmă, după 4 ore şi
jumătate de luptă cu focul, incendiul a fost lichidat.
Pentru buna desfăşurare a intervenţiei, la faţa locului au fost prezente şi au participat în sprijinul
echipajelor de pompieri, forţe din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti,
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigăzii Rutiere Bucureşti, Poliţiei Locale
Sector 4 şi regiilor autonome (SC Apa Nova SA, SC Distrigaz SA, SC Enel Energie Muntenia SA).

50 DEALU SPIRII
Accident rutier pe şoseaua

Mesaje
de centură a capitalei

Eveniment
Mr. Laurenţiu GRIGORAȘ

Internațional
utina dintr-o zi liniştită de început de toamnă se poate transforma rapid într-o urgenţă
majoră, atunci când pe staţia de lucru din dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti este preluat apelul unei persoane care
anunţă producerea unui acident rutier pe şoseaua de centură a capitalei, în zona Popeşti-Leordeni,
între un autovehicul de transport marfă şi un autotren. Apelul iniţial este urmat de alte apeluri

Prevenire
disperate ale martorilor accidentului prin care se comunică existenţa unui număr mare de victime
aflate într-o stare gravă.
Murmurul obişnuit din dispecerat este înlocuit de un vacarm controlat în care vocea gravă a
operatorului care alocă resurse la locul evenimentului răsună asemenea unui bubuit de tun pe câm-

Intervenție
pul unei lupte.
Sunt trimise imediat la locul accidentului echipajul de iluminat şi descarcerare Apărătorii
Patriei şi în sprijin un echipaj de stingere cu apă şi spumă din cadrul aceluiași detașament, echipa-
jul de prim ajutor Vitan şi echipajul de terapie intensivă mobilă Chimiştilor.
Primul echipaj ajuns la faţa locului se confruntă cu o imagine dramatică, ambele autovehicule

Misiuni
implicate în accident fiind grav avariate. După efectuarea recunoaşterii, echipajul comunică faptul
că în autoutilitara implicată în evenimentul rutier se aflau trei persoane încarcerate şi alte opt per-
soane s-au autoevacuat din cele două autovehicule, prezentând diverse traume.

Specialitate
Analizând situaţia, echipajul de iluminat şi descarcerare a solicitat dispeceratului trimiterea în
sprijin de echipaje medicale pentru acordarea primului ajutor medical calificat şi a asistenţei me-
dicale de urgenţă.
În continuare, echipajul de iluminat şi descarcerare şi echipajul de stingere cu apă şi spumă
au trecut la executarea operaţiunilor de descarcerare şi pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi
Pregătire
stingere a incendiilor.
Ca urmare a comunicării situaţiei de la locul intervenţiei, la nivelul dispeceratului s-a luat de-
cizia trimiterii la locul intervenţiei a Maşinii Medicului de Urgenţă, a echipajelor de prim ajutor
Pieptănari/2, Apărătorii Patriei, Chimiştilor, Morarilor şi solicitarea în sprijin a încă unui echipaj
medical din cadrul Serviciului de ambulanţă Bucureşti – Ilfov. În vederea coordonării şi conduce-
Istorie

rii intervenţiei, la locul accidentului s-au prezentat prim adjunctul inspectorului șef, comandan-
tul Grupului Special de Salvatori şi comandantul Detaşamentului Mobil de Acordare a Primului
Ajutor Calificat.
Primul echipaj medical ajuns la locul intervenţiei a fost cel de prim ajutor Vitan, acesta proce-
Media

dând la evaluarea victimelor şi transmiterea datelor medicale către dispecerat. După sosirea la locul
intervenţiei a echipajului de terapie intensivă mobilă Chimiştilor, acesta a executat evaluarea
şi triajul medical al victimelor, concomitent cu acordarea primului ajutor medical calificat şi a
Profesioniștii

asistenţei medicale de urgenţă.

DEALU SPIRII 51
Intervenție

În final, evenimentul s-a soldat cu decesul a trei persoane (şoferul şi doi pasageri ai autoutili-
tarei), vătămarea integrităţii corporale a opt persoane (cinci pasageri ai autoutilitarei şi trei pasageri
ai autotrenului) şi pagube materiale produse ambelor autovehicule.
S-a acordat asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat unui număr de opt persoane,
şase dintre acestea fiind transportate la spital.
Iată cum graba şi câteva clipe de neatenţie au dus la curmarea a trei vieţi şi schimbarea cursu-
lui firesc al vieţii pentru familiile acestora.
Trebuie remarcat profesionalismul, dăruirea şi viteza cu care au acţionat echipajele de inter-
venţie care au dus la salvarea celor opt persoane rănite.

52 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Parada - 01.12.2013

Prevenire
Exercițiu tactic - 10.12.2013

Intervenție
Exercițiu tactic - 10.12.2013

Misiuni
Specialitate
Incendiu apartament - 02.09.2013

Pregătire
Istorie
Media

Incendiu casă - 18.02.2013 Exercițiu tactic - 10.12.2013


Profesioniștii

DEALU SPIRII 53
Intervenție

Parada 13 septembrie 2013

Incendiu casă - 19.01.2013

Incendiu restaurant - 11.02.2014

Incendiu depozit - 27.12.2013

Incendiu casă - 09.10.2013 Exercițiu tactic - 10.12.2013

54 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Exercițiu tactic - 10.12.2013

Prevenire
Exercițiu tactic - 10.12.2013

Intervenție
Misiuni
Incendiu casă - 21.12.2013

Specialitate
Accident auto - 20.10.2013

Pregătire
Istorie
Media

Prim ajutor - 09.10.2013 Incendiu depozit - 27.12.2013


Profesioniștii

DEALU SPIRII 55
Intervenție

Incendiu restaurant - 11.02.2014

Incendiu casă - 10.12.2013

Incendiu casă - 06.12.2013

Copac prăbușit - 03.11.2013

Incendiu casă - 20.12.2013 Accident tramvai - 13.09.2013

56 DEALU SPIRII
Mesaje
Intervenția pompierilor bucureșteni
în zonele grav afectate de inundații în județul Galați

Eveniment
Cpt. Daniel Claudiu DANCIU

Internațional
loile torențiale căzute în județul Galați în intervalul 11-12 septembrie 2013, când s-au înregistrat precipitații de
peste 150 litri/ mp în mai puțin de o oră, ploile abundente din perioada imediat următoare (13-14 septembrie
2013), precum și scurgerile masive de pe versanți au generat un volum impresionant de apă care, prin antrenarea
de aluviuni și resturi de materiale, au afectat 39 de localități.
Neputincioși în fața naturii, oamenii au privit cu ochii în lacrimi cum viitura le distruge agoniseala de-o viață.
Apa a ajuns până la ferestre, iar în zonele din vale a atins chiar și 4-5 metri înălțime.

Prevenire
De frică să nu își piardă viețile, localnicii care nu au reușit să fugă din calea apelor, s-au urcat în podurile caselor
sau pe acoperișuri, fiind salvați de pompieri.
Ceea ce a rămas în urma viiturilor este greu de descris, iar cuvintele sunt prea puține pentru a exprima suferința
oamenilor de acolo.

Intervenție
Misiuni
Specialitate
Comuna CUCA Comuna VAMEȘ
Pregătire
Vorbim despre mii de case și gospodării distruse de viituri, care au măturat tot ce le-a ieșit în cale, pierderi de
vieți omenești, animale înecate, poduri și autoturisme luate de valuri, culturi îngropate în noroi, drumuri naționale,
județene și comunale blocate, importante pagube în infrastructura și agricultura județului, sute de persoane salvate,
mii de persoane evacuate.
Istorie

Având în vedere că în astfel de momente oamenii au nevoie de ajutor și susținere mai mult ca oricând, pentru
a putea trece peste necazul abătut asupra lor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
București a fost solicitat să vină în sprijinul locuitorilor din zonele calamitate, prin ordinul Inspectorului General al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din data de 12 septembrie 2013.
În urma acestei solicitări, pompierii bucureșteni, începând cu data de 12 septembrie, au susținut eforturile cole-
Media

gilor lor din Inspectoratele pentru Situații de Urgență ale județelor Galați, Buzău, Ialomița și Tulcea, prezenți în zonele
afectate de inundații. A fost oferit sprijin cu forțe (opt cadre militare) și mijloace (două instalații de potabilizare a
apei, o pompă submersibilă, două generatoare de curent, un autocamion și o autospecială pentru munca opera-
tivă) pentru asigurarea apei necesare consumului oamenilor și animalelor din localitatea Cuca.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 57
Intervenție

Din cauza suprafețelor mari inundate, s-a impus suplimentarea cu personal și mijloace specifice, astfel că, în data
de 14 septembrie 2013, au mai fost trimise în sprijin un autoturism și două autocamioane, acestea transportând două
motopompe IDROFOGLIA de mare capacitate cu un debit de 22000 litri/ minut, precum și opt pompieri, cu misiunea
de a evacua apa din gospodării și din zonele cu acumulare foarte mare.

Intervenția pompierilor bucureșteni în județul Galați a durat 12 zile, acționandu-se pentru curățarea a trei puțuri,
asigurarea unei cantități de 50000 litri de apă necesară consumului oamenilor și animalelor din comuna Cuca (folo-
sind apele din fântânile afectate de inundații cu ajutorul instalațiilor de potabilizare), scoaterea apei din 10 gospodă-
rii, deblocarea drumului național DN 25 ce leagă localitățile Vameș și Tudor Vladimirescu, asanarea unui teren cu o
suprafață de aproximativ 5000 m2 din localitatea Frumușița, deversarea în râul Prut a apei din canalul colector aferent
stației hidro – Brateș din localitatea Șivița.

Din cauza condițiilor vitrege de lucru la fața locului, (vreme nefavorabilă, lucru în flux continuu 24/24 ore), în
data de 19 septembrie s-a realizat schimbarea efectivelor aflate în județul Galați. La fel ca la intervențiile anterioare din
anul 2010, din județele Vrancea și Galați, personalul nostru a dat dovadă de curaj și devotament față de cetățenii acelor
zone, intervenind prompt, punându-și astfel familiile pe un loc secund, obiectivul lor principal fiind salvarea vieților
oamenilor grav afectați de fenomenele meteorologice extreme.

58 DEALU SPIRII
ISUMB răspunde afirmativ la toate

Mesaje
cererile de sprijin

Eveniment

Mr. Rafael SÎIA

L
a solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupașcu” al judeţului Buzău

Internațional
şi cu aprobarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ISUMB a participat în
20.11.2013 la exerciţiul de alarmare și intervenție în caz de cutremur desfășurat în municipiul
Buzău, cu următoarele autospeciale: Punct de Comandă Mobil, Autospeciala de Muncă Operativă,
Autospeciala de Salvare și Intervenție la Înălțimi și Autospeciala Transport Victime Multiple.
Exercițiul s-a desfășurat în zona centrală a municipiului, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, în

Prevenire
apropierea Prefecturii. Scenariul a cuprins alarmarea populației folosind semnalele acustice spe-
cifice, mesajele privind modul de comportare în caz de cutremur și intervenția pentru diminua-
rea efectelor seismului. În sprijinul pompierilor buzoieni au intervenit și echipaje specializate de la
Inspectoratele pentru Situații de Urgență din București, Brăila și Vrancea .

Intervenție
Echipajele ISUMB au acționat în trei puncte de lucru. Autospeciala de Salvare și Intervenție la
Înălțimi a intervenit pentru salvarea unor persoane blocate în Sediul Instituției Prefectului, la etajul
6, în condiții dificile din cauza cablurilor aeriene din zona respectivă.

Misiuni
Specialitate
Pregătire

Victimele înregistrate ca urmare a avariilor constatate la Spitalul ,,Brătianu“ și la blocul


Istorie

Magnolia, conform scenariului exercițiului, au fost transportate de pompieri în afara clădiriilor


avariate la punctele de triaj asigurate de echipajele de ambulanţă şi de voluntarii Crucii Roşii ulte-
rior fiind transportate cu ambulanțele de Prim Ajutor, UTIM și cu Autospeciala Transport Victime
Multiple la spitalul județean. Timp de o oră, în zona de desfășurare a exercițiului, circulația a fost
Media

întreruptă în intervalul orar 10.00-11.00. Acest exercițiu complex a urmărit verificarea concepției
de acțiune stabilită în planul organizării și desfășurării exercițiului și a modului de punere în aplica-
re a Planului de apărare în cazul producerii unor situații de urgență specific provocate de cutre-
Profesioniștii

mure și/ sau alunecări de teren, respectiv a planurilor de acțiune și de cooperare la nivel local.

DEALU SPIRII 59
Intervenție

Din Punctul de Comandă Mobil au fost coordonate forțele de intervenție către zonele unde
au fost semnalate situațiile de urgență. Prefectul și primarul municipiului Buzău, împreună cu in-
spectorul șef al ISU Buzău, col. Dănuț Nicolae, au fost impresionați de capabilitățile autospeciale-
lor de nouă generație din cadrul ISUMB. Exercițiul s-a desfășurat în bune condiții și a reprezentat
un real succes la nivelul municipiului Buzău - o acțiune benefică atât pentru populație cât și pentru
structurile de intervenție ce au participat la această activitate.

60 DEALU SPIRII
Misiune umanitară

Mesaje
Eveniment
Cpt. Virgil Sorin MĂTEA

Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Î
n data de 01 Martie 2014, sub coordonarea domnului doctor Raed Arafat, secretar de stat în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, forţe şi mijloace ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Pregătire
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti au participat, împreună cu forţe din cadrul
SMURD, poliţie, jandarmi şi ale Ministerului Apărării Naţionale la misiunea umanitară prin care
11 pacienţi de cetăţenie ucrainiană cu plăgi împuşcate, traumatisme prin explozii sau arsuri au fost
aduşi în România pentru tratament şi intervenţii chirurgicale.
România s-a implicat în acestă misiune umanitară alături de alte state europene, printre care
Istorie

Germania, Polonia, Cehia și Lituania, ţări care au sprijinit Ucraina prin preluarea de pacienţi şi
tratarea acestora în ţările respective.
În calitate de componentă a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, unitate subordonată Inspectoratului
Media

General pentru Situaţii de Urgenţă, a participat la această misiune cu următoarele autospeciale:


➢ PUNCT DE COMANDĂ;
➢ AUTOSPECIALĂ DE INTERVENŢIE LA DEZASTRE, ACCIDENTE COLECTIVE
Profesioniștii

ŞI CALAMITĂŢI;

DEALU SPIRII 61
Misiuni

➢ 3 AUTOSPECIALE DE TRANSPORT PERSONAL ŞI VICTIME MULTIPLE;


➢ UNITATE DE TERAPIE INTENSIVĂ MOBILĂ;
➢ AUTOSPECIALĂ DE PRIMĂ INTERVENŢIE ŞI COMANDĂ.

Avionul militar, de tip Spartan, aparținând Ministerului Apărării Naționale, pregătit


special pentru efectuarea acestui tip de misiuni umanitare a decolat de la Baza 90 Otopeni spre
Kiev, în jurul orei 8.00 și s-a reîntors în țară la ora 15.00.
Cei 11 pacienți aduși în România pe calea aerului, au fost transportaţi cu Unitatea de
Terapie intensivă Mobilă şi cu Autospecialele de Transport Personal şi Victime Multiple,
participante la misiune, spre spitalele la care au fost repartizați, astfel: un pacient la Spitalul
„Marius Nasta”, doi pacienţi la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și câte patru pacienţi la spitalele
Universitar și Floreasca.
Misiunea umanitară s-a dovedit a fi una de excepţie, alături de alte misiuni asemănătoare
ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti,
personalul implicat îndeplinindu-şi atribuţiile impecabil, iar tehnica de intervenţie utilizată la
misiune a funcţionat în parametri normali.

62 DEALU SPIRII
DEALU SPIRII 63
Profesioniștii Media Istorie Pregătire Specialitate Misiuni Intervenție Prevenire Internațional Eveniment Mesaje
Misiuni

AeroNautic Show 2013 - Lacul MoriiMr. Gabriel IONESCU

M
ii de bucureşteni, au ieşit sâmbătă 21 Astfel, participanţii la eveniment au putut
septembrie 2013, din case, pentru asista, începând cu ora 08:00, la prezentarea
a participa la ceea de-a IV-a ediţie tehnicii de intervenţie de nouă generaţie
a festivalului „AeroNautic Show 2013 - Lacul din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii
Morii”, eveniment anual dedicat sporturilor de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
aeriene şi nautice, organizat de Asociaţia Bucureşti, expusă în standul expoziţional
Aeronautică Română şi Primăria Sectorului 6, amenajat în parc.
sub patronajul Ministerului Transporturilor, în
colaborare cu Aeroclubul României, Agenţia
de Paraşutism, Ministerul Apărării Naţionale,
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
SMURD, Brigada Specială de Intervenţie „Vlad
Ţepes” a Jandarmeriei Române, Yacht Club
Mircea, Poliţia de Frontieră, Şcoala Superioară
de Aviaţie Civilă ș.a.

Odată intraţi în spaţiul destinat standului


expoziţional vizitatorii au avut posibilitatea de
a se documenta cu privire la caracteristicile
tehnice ale autospecialei de primă intervenţie şi
comandă „VW Amarok”, autospecialei de muncă
operativă „BMW”, autospecialei de intervenţie
Cu acest prilej locuitorii Municipiului rapidă şi randament crescut de stingere „Ford
Bucureşti au asistat la un program special Ranger”, autospecialei de stingere cu apă şi
gândit în detaliu de organizatori şi, totodată, spumă „Renault”, precum şi asupra modului de
au avut ocazia de a vizita expoziţia de tehnică, utilizate al echipamentelor şi accesoriilor aflate
amenajată pe parcursul acestui eveniment în în dotarea acestor autospeciale.
Parcul „Crângaşi”.

64 DEALU SPIRII
Mesaje
De mare interes, atât pentru expozanţii cât şi a situaţiilor de urgenţă, menţinerea sub control a
pentru vizitatorii care au avut ocazia şi curiozitatea riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii
de a intra în spaţiul destinat standului expoziţional comunităţii locale.
al ISUMB, au fost: autospeciala de muncă operativă În spaţiul special amenajat în Parcul „Crângaşi”,
„BMW” şi autospeciala de primă intervenţie şi vizitatorii au ascultat cu atenţie explicaţiile

Eveniment
comandă „VW Amarok”. profesioniştilor ISUMB, au atins şi s-au fotografiat
cu tehnica de intervenţie expusă în standul
expoziţional. Cei mici, supravegheaţi îndeaproape
de părinţi, bunici şi reprezentanţii inspectoratului,

Internațional
au avut ocazia de a proba echipamentele de protecţie
individuală folosite pe timpul intervenţiilor şi şi-au
testat precizia la ţintă cu ajutorul furtunurilor de apă.

Prevenire
Şi cu această ocazie copii de toate vârstele

Intervenție
dar şi adulţi, au petrecut clipe de neuitat alături
de reprezentanţii ISUMB, adresându-le diverse
întrebări legate de misiunile inspectoratului, de
modul de pregătire şi perfecţionare teoretică şi
practică al profesioniştilor ISUMB, dorind, totodată, Cum era de aşteptat, cei mai curioşi şi receptivi
să afle mai multe detalii despre activitatea acestora, s-au dovedit şi de această dată a fi tot copiii, care

Misiuni
despre istoria care le face cinste, istorie care a fost sub îndrumarea atentă a părinţilor, bunicilor şi
scrisă zi de zi, prin disciplină, pasiune, devotament profesioniştilor ISUMB au trecut rând pe rând pe la
şi uneori cu preţul sacrificiului suprem – calităţi pe autospecialele expuse în standul ISUMB şi în plus au
care pompierii le-au dovedit şi le dovedesc în fiecare ascultat cu atenţie povestirile oamenilor care, zi de

Specialitate
din numeroasele şi dificilele lor misiuni. zi, salvează vieţi.
Cei mari au fost la rândul lor plăcut surprinşi de
faptul că au avut posibilitatea să admire îndeaproape
noua tehnică de intervenţie aflată în dotarea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu

Pregătire
Spirii” al Municipiului Bucureşti.
Istorie

Cu această ocazie, participanţii la acest


eveniment au fost informaţi cu privire la riscurile
la care sunt expuşi zilnic, la evoluţia şi consecinţele
Media

situaţiilor de urgenţă care s-au produs sau se pot


produce pe raza Municipiului Bucureşti, la modul
de comportare în astfel de situaţii. Au fost subliniate Totodată, pentru familiarizarea cetăţenilor
eforturile şi preocuparea continuă a instituţiei pentru cu misiunile, dotarea şi rolul Inspectoratului
Profesioniștii

eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al

DEALU SPIRII 65
Misiuni

Municipiului Bucureşti în societate, a fost organzitat


un punct de informare, în spaţiul destinat standului
expoziţional, în cadrul căruia vizitatorilor le-au fost
distribuite sute de exemplare ale Revistei „Dealu
Spirii”, revistă trianuală a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti, precum şi sute de materiale informative
(pliante) cu reguli şi măsuri ce trebuie respectate în
cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
Cu ocazia organizării acestui eveniment,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti a prezentat şi
un exerciţiu demonstrativ privind simularea unei
intervenţii de salvare de la înec a unei persoane,
victimă a unui accident aviatic, prin intervenţia
echipajului de scafandri şi acordarea primului
ajutor medical de către echipajul unităţii de terapie
intensivă mobilă şi transportul acesteia la spital cu
elicopterul din dotarea SMURD.

Participarea Inspectoratului pentru Situaţii de


Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
la festivalul „AeroNautic Show 2013 - Lacul Morii”
a fost marcată de seriozitate şi profesionalism,
constituind, totodată, un prilej de a demonstra,
odată în plus, deschiderea instituţiei faţă de
societatea civilă, faţă de cetăţeni, iar toţi cei care
au participat la acest eveniment au avut ocazia să-i
perceapă pe reprezentanţii inspectoratului exact aşa
cum sunt, nişte oameni obişnuiţi, dar care au totuşi
ceva special.
Considerăm că organizarea unor asemenea
evenimente constituie un bun prilej pentru
informarea, prevenirea, conştientizarea şi
sensibilizarea locuitorilor Capitalei asupra riscurilor
la care sunt expuşi zilnic, pentru a-i învăţa şi
pregăti atât să prevină situaţiile de urgenţă, cât
şi să reacţioneze în astfel de situaţii. Organizarea
unor asemenea exerciţii este binevenită, întrucât
Exerciţiul demonstrativ a evidenţiat şi de această ele pun într-o situaţie cât mai aproape de realitate
dată măiestria, dinamismul şi profesionalismul instituţiile şi organismele cu forţele şi mijloacele lor
lucrătorilor ISUMB, atrăgând atenţia tuturor specializate, de a interveni eficient, într-o concepţie
participanţilor la eveniment. Aceștia au urmărit unitară, la aceste tipuri de intervenţii. De asemenea,
îndeaproape modul de intervenţie al echipajului personalul angrenat în acest gen de misiuni trebuie
de scafandrii din cadrul GSS, precum şi modul de permanent antrenat pentru a lucra în echipă, fiecare
intervenţie şi de acordare a primului ajutor medical cu mijloacele tehnice din dotare, astfel încât să se
de către echipajul unităţii de terapie intensivă mobilă poată asigura un timp optim de răspuns, acţionând
în astfel de situaţii. ca un tot unitar.

66 DEALU SPIRII
Tehnologia, succesul acţiunilor

Mesaje
de căutare salvare

Eveniment
Lt. Adrian DINU

C
ând vine vorba despre cele cinci simţuri ale organismului uman, un lucru este sigur,

Internațional
fiecare om are limite. Dar oare mai putem vorbi astăzi de limite în toată această lume
tehnologizată în care trăim? Sigur că putem vorbi încă de limitele simţurilor noastre însă,
zilnic noile tehnologii apărute fie pe piaţa naţională, fie pe cea internaţională ne ajută să le depăşim.
Toate aceste descoperiri dau omenirii o altfel de alternativă la informare, organizare şi desfăşurarea
activităţilor.

Prevenire
În cele ce urmează vă voi prezenta despre cum tehnologia ajută echipele de căutare – salvare,
prin depăşirea barierelor date de organismul uman în privinţa auzului, văzului şi a simţului tactil.
Mă voi referi strict la misiunea echipajelor de a detecta, localiza şi salva persoanele surprinse în
clădiri/ structuri prăbuşite. Pe lângă o pregătire fizică şi o organizare temeinică, antrenarea acestor

Intervenție
echipaje constă în dezvoltarea modului în care fiecare salvator îşi foloseşte în mod eficient auzul,
văzul şi simţul tactil. Eficienţa este dată de timpul optim în care sunt detectate, localizate şi salvate
persoanele surprinse sub dărâmături. Materialele de construcţie, care alcătuiesc dărâmăturile,
formează o barieră în calea simţurilor noastre, de aceea în acţiunile de căutare – salvare a existat
mereu necesitatea unor echipamente care să înlăture această barieră.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Imagine: Elementele care alcătuiesc dispozitivul Delsar Life Detector - LD3-6


Delsar Life Detector - LD3-6 este un dispozitiv realizat special pentru a detecta şi localiza
persoanele aflate în viaţă şi conştiente, blocate sub dărâmături din cauza unor dezastre.
Profesioniștii

Sursa: Life Detector LD3, Operation and Maintenance Manual, www.con-space.com

DEALU SPIRII 67
Specialitate

Dispozitivul este alcătuit dintr-un panou de comandă, şase senzori seismici (de vibraţii), un
senzor acustic şi două căşti cu microfon. De asemenea, conţine role de cablu pentru interconectarea
senzorilor şi a panoului de comandă şi elemente care ajută la fixarea senzorilor direct pe sol, tip
„ţepuşă” şi cu magnet, pentru fixare pe elemente din fier.
Senzorii seismici detectează şi amplifică vibraţiile generate de victime prin lovirea sau mişcarea
diferitelor elemente de construcţie aflate în jurul lor. Acest lucru presupune ca echipajele de
intervenţie, aflate la faţa locului, să transmită un semnal coerent victimelor, ca acestea să perceapă
mesajul ca pe un mesaj de salvare. Pentru transmiterea mesajului către victime se procedează la
lovirea, de către un salvator, cu un obiect dur a elementelor de construcţie în mod sacadat, exemplu:
două lovituri consecutive urmate de o pauză de două secunde apoi alte trei lovituri.

Senzorul acustic detectează şi amplifică sunetele, permiţând chiar comunicarea cu victima,


fiind dotat şi cu un difuzor. Comunicarea se face folosind tasta PTT (Push-to-talk).
Întreaga operaţiune de căutare – salvare, folosind dispozitivul Delsar Life Detector - LD3-6, se
împarte în două etape. Prima etapă este cea primară, în care importantă este detectarea victimei şi
nu localizarea acesteia. În această etapă perimetrul de căutare va fi mult mai mare decât perimetrul
din etapa secundară, unde se trece deja la localizarea victimei, iar perimetrul va fi mult redus.
Pentru rezultate bune se recomandă ca, în cea de-a doua etapă să existe câte un salvator pentru
fiecare dintre cei şase senzori seismici, deoarece este necesară mutarea permanentă a senzorilor
până când se obţine semnalul cel mai puternic şi implicit, localizarea victimei.

68 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Folosit în mod eficient şi conform indicaţiilor producătorului, dispozitivul Delsar Life Detector
- LD3-6 îmbunătăţeşte în mod real activitatea echipelor de căutare – salvare şi ne determină să

Misiuni
recunoaştem importanţa descoperirilor tehnologice în domeniu.
Astfel, noile descoperiri tehnologice aproape că au eliminat barierele simţurilor umane, simţuri
atât de necesare când în discuţie este acţiunea de căutare – salvare a victimelor surprinse de clădiri

Specialitate
sau structuri prăbuşite din diverse cauze.

Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 69
Specialitate

Accidente nucleare
și urgențe radiologice
- particularități
Lt. col. Marius ISAR

1. Radiaţiile nucleare

În univers, majoritatea atomilor care compun elementele chimice sunt stabili. Cei mai stabili
sunt cei care conţin un „număr magic” de neutroni (2, 8, 20, 50, 82, 126) sau de protoni (2, 8, 20, 50,
82). Această proprietate de stabilitate deosebită se explică prin existenţa unor „învelişuri” nucleonice
complete. Atunci când excesul de neutroni din nucleu depăşeşte o anumită limită, nucleul devine
instabil. Depăşirea stării de instabilitate se poate realiza prin dezintegrări radioactive succesive şi
emiterea unor radiaţii nucleare. Deci, radiaţiile nucleare sunt emisii de particule elementare sau
unde electromagnetice care se propagă în spaţiu, fiind însoţite de o energie pe care o cedează total
sau parţial materiei cu care intră în contact.
Materialele care emit astfel de radiaţii sunt denumite materiale radioactive.
Proprietatea nucleelor de a se dezintegra spontan, prin emisia unor radiaţii, se numeşte
radioactivitate naturală. Prin bombardarea unor nuclee stabile cu neutroni sau alte particule se
obţine radioactivitatea artificială.

1.1. Tipuri de radiaţii

Principalele tipuri de radiaţii ionizante întâlnite în natură, în centralele nucleare sau utilizate
în domeniul medical sunt: α, β, γ, neutroni, raze X şi radiaţii cosmice.
➢ Radiaţii α – o particulă α este în esenţă un nucleu de He cu energie foarte ridicată, emisă
de un izotop radioactiv. Particula α este încărcată pozitiv, fiind formată din 2 neutroni şi 2
protoni. Particula α are o putere de penetrare foarte scăzută, putând fi stopată chiar şi de o
foaie de hârtie.
➢ Radiaţii β – sunt constituite din electroni (particule elementare cu sarcină electrică) cu
viteze mari, proveniţi din nuclee instabile. Particulele β au o putere de penetrare mai mare
decât particulele α, putând fi stopate de o folie de aluminiu.

70 DEALU SPIRII
Mesaje
➢ Radiaţii γ – sunt radiaţii electromagnetice, monocromatice (fotoni) emise de nuclee
excitate. Capacitatea de penetrare a acestor radiaţii este mult mai mare decât a radiaţiilor α
şi β, pentru stoparea acestora fiind necesar un perete din beton, din plumb sau o cantitate

Eveniment
mare de apă.
➢ Neutronii - sunt particule lipsite de sarcină electrică, eliberate prin reacţii nucleare, inclusiv
prin fisiune. Neutronii au o putere de penetrare dependentă de energia lor. O protecţie
eficientă împotriva neutronilor se poate realiza prin pereţi din beton sau cantităţi mari de

Internațional
apă.
➢ Razele X - sunt radiaţii emise în urma unor tranziţii energetice ale atomilor şi au energii
mult mai joase decât radiaţiile γ, având o putere mare de penetrare. Razele X au o largă

Prevenire
utilizare în domeniul medical fiind obţinute prin bombardarea unei ţinte metalice cu
electroni.
➢ Radiaţiile cosmice – sunt particule energetice care în atmosfera terestră suferă interacţiuni
complexe şi sunt absorbite în mod gradat, astfel încât doza înmagazinată scade pe măsură

Intervenție
ce se apropie de sol (la altitudinea de 300 m este de aproape 3 ori mai mare decât la nivelul
mării).

MĂRIME UNITATE DE MĂSURĂ SI // tolerată

Misiuni
activitatea: este o mărime care caracterizează 1 becquerel (Bq) =1 dezintegrare/sec //
intensitatea unei surse şi exprimă numărul de 1 Curie (Ci) = 3,7 x 1010 Bq
dezintegrări produse în timp de o secundă

Specialitate
doza absorbită: reprezintă cantitatea de 1 Gray (Gy) = 1 J/kg //
energie transferată mediului penetrant de 1 rad = 0,01 Gy = 100 erg/gram
radiaţie Erg = unitate de masură a energiei
echivalent doză: reprezintă efectul radiaţiilor Sievert (Sv) //
asupra organismului 1 rem = 0,01 Sv Pregătire

1.2. Măsurarea radioactivităţii


Istorie

Erg = Unitate de măsură a energiei, egală cu lucrul mecanic efectuat de o forță de o dină care
își deplasează punctul de aplicație cu un centimetru.
Dina = unitate de măsură pentru forță egală cu forța imprimată de accelerația de 1 cm/sec^2
Media

asupra unui punct material cu masa de un gram


Rem = Unitate de măsură a dozelor de radiație raportate la efectul lor biologic (egală cu
doza primită de un anumit țesut iradiat astfel încât doza absorbită să fie de un rad).
Profesioniștii

DEALU SPIRII 71
Specialitate

1.3. Iradierea naturală şi artificială


Potrivit specialiştilor în domeniu, o persoană care locuieşte în România primeşte în medie din
sursele naturale de radiaţii, un echivalent de doză de 2,3 mSv/an, care se compune din:
- radiaţia cosmică : 0,28 mSv/an;
- radiaţia gamma terestră: 0,46 mSv/an;
- radionuclizii din organism: 0,23 mSv/an (fără radon);
- radonul şi produşii săi: 1,30 mSv/an
TOTAL 2,3 mSv/an
Această doză variază de la zonă la zonă, depinzând şi de alţi factori cum ar fi: altitudinea şi
acumulările locale de radon. (Radonul este un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului,
cel din urmă provenind din dezintegrarea uraniului).
La iradierea naturală se adaugă iradierea medicală pentru diagnosticare şi tratament care
reprezintă cea mai importantă sursă de iradiere artificială pentru populaţie şi care poate fi bine
controlată. De asemenea, individul poate încasa radiaţii de la undele radio, radar, televizor sau
cuptoare cu microunde.
Doza de radiaţii încasată depinde de intensitatea sursei, distanţa faţă de sursă şi timpul de
expunere.

RADIAŢIE NATURALĂ RADIAŢIE ARTIFICIALĂ

Raze cosmice: 0,28 mSv/an Radiografie X: 0,4 mSv

Radiaţii existente în materiale Analize medicale cu bariu: 8,75 mSv


de construcţie: 0,4 mSv/an

Călătorie cu avionul 0,04 mSv/h Televizor: 0,02 mSv/h

Specialiştii susţin că, având în vedere efectele biologice, pentru un individ din populaţie (nu
cei expuşi profesional), ar trebui să se admită o iradiere artificială în medie de numai 1 mSv/an
peste iradierea naturală medie de 2,3 mSv/an.

72 DEALU SPIRII
Mesaje
1.4. Efectele radiaţiilor
Interacţia radiaţiilor cu materia, în faza iniţială nu diferă dacă materia este vie sau fără viaţă,
constând dintr-un transfer de energie.

Eveniment
Utilizarea radiaţiilor în condiţii controlate poate avea efecte benefice asupra omului. Este
cunoscută utilizarea radiaţiilor în tratamentele medicale (distrugerea celulelor canceroase),
diagnosticări (radiografii), în industria alimentară (conservarea alimentelor) şi în industria

Internațional
farmaceutică (sterilizarea instrumentelor chirurgicale) etc.
Pe de altă parte, însă, radiaţiile pot produce importante distrugeri celulare.
Efectele biologice ale radiaţiilor pot fi grupate în:
- efecte somatice, care apar la nivelul celulelor şi acţionează asupra fiziologiei individului expus,

Prevenire
provocând unele distrugeri care ar putea conduce la moarte sau la reducerea speranţei de viaţă;
- efecte genetice, care apar în celulele germinale, conducând, astfel, la mutaţii genetice la
descendenţi.

Intervenție
2. Clasificarea situaţiilor de urgenţă generate
de accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice

Misiuni
2.1. Clasificarea situaţiilor de urgenţă generate de
accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice după

Specialitate
natura şi locul producerii
O clasificare a situaţiilor de urgenţă determinate de accidente nucleare şi/sau urgenţe
radiologice poate fi următoarea:

Pregătire
- evenimente minore: incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii în care sunt
implicate surse radioactive, eliberări accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse
radioactive;
- accidente la instalaţii nucleare aflate în afara graniţelor dar cu efecte transfrontaliere sau pe
Istorie

teritoriul ţării, inclusiv la nave maritime cu propulsie nucleară;


- reintrarea în atmosferă a sateliţilor cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiaţii la
bordul acestora;
- accidente în care sunt implicate arme nucleare;
Media

- ameninţări sau atacuri teroriste privind utilizarea dispozitivelor cu material nuclear


sau radioactiv;
Profesioniștii

DEALU SPIRII 73
Specialitate

- accidente la instalaţii nucleare de pe teritoriul ţării, altele decât reactoarele nucleare.


În ceea ce priveşte zonele de risc la accident nuclear şi/sau urgenţă radiologică de pe
teritoriul României, acestea sunt determinate de existenţa, nivelul de gravitate şi amplasarea
surselor radioactive. Principalele surse sunt:
- Centralele atomo-electrice din ţările vecine, în care funcţionează reactoare nucleare cu
uraniu îmbogăţit, la care se utilizează ca moderator grafitul (Kozlodui din Bulgaria, Cernobîl din
Ucraina, Pecs din Ungaria etc.);
- Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;
- Fabrica de combustibili nucleari de pe platforma Colibaşi-Piteşti;
- Reactoarele nucleare de cercetare de pe platformele Colibaşi-Piteşti şi Măgurele-Bucureşti
(reactorul a fost oprit, în prezent fiind dezafectat);
- Uzina de îmbogăţire a uraniului Feldioara-Braşov;
- Exploatările de minereu de uraniu de la Băiţa Plai – Bihor, Ciudanoviţa - din Banat etc;
- Instalaţiile nucleare şi alte echipamente şi aparate care utilizează surse radioactive;
- Depozitele şi staţiile de tratare deşeuri radioactive (Băiţa – Bihor, STDR - Măgurele);
- Mijloacele de transport materiale radioactive.

74 DEALU SPIRII
Mesaje
2.2. Scara internaţională a evenimentelor nucleare
Evenimentele nucleare, potrivit scării internaţionale stabilite de Agenţia Internaţională pentru
Energie Atomică de la Viena se clasifică pe 8 nivele de gravitate, de la 0 la 7, astfel:

Eveniment
➢ accidente:
➢ accidente majore [7];

Internațional
➢ accidente serioase [6];
➢ accidente cu risc în exteriorul centralei (anvelopei) [5];
➢ accidente fără risc semnificativ în exteriorul centralei (anvelopei) [4].

Prevenire
➢ incidente:
➢ incidente serioase [3];
➢ incidente [2]

Intervenție
➢ anomalii (defecte) [1];
➢ abateri (nicio semnificaţie pentru siguranţă) [0].

3. Limite de doză

Misiuni
Recomandarea pentru limita dozei efective ocupaţionale este de 20 mSv pe an, mediată pe

Specialitate
5 ani (100 mSv în 5 ani), cu prevederea suplimentară că doza efectivă nu trebuie să depăşească 50
mSv în niciun an. Restricţiile asupra dozei efective sunt suficiente pentru a asigura evitarea efectelor
deterministe în toate ţesuturile şi organele corpului cu excepţia cristalinului, care are o contribuţie
neglijabilă la doza efectivă, şi a pielii, care poate fi subiectul expunerilor localizate. Pentru aceste
cazuri sunt necesare limite de doză separate. Limitele anuale sunt de 150 mSv pentru cristalin şi 500 Pregătire
mSv pentru piele, mediată pe oricare 1 cm2, indiferent de zona expusă.
Pentru populaţie recomandarea pentru limita dozei este de 5 mSv pe an (doză efectivă).
Limita pentru doza echivalentă pentru cristalin este de 15 mSv şi pentru piele de 50 mSv.
Istorie

Într-o situaţie gravă de accident, nu este întotdeauna posibilă utilizarea limitelor de doză
ocupaţională. În aceste cazuri se recomandă menţinerea dozelor sub limitele la care pot apărea
efecte deterministe grave, doza efectivă sub 0,5 Sv şi doza echivalentă pe piele sub 5 Sv. Aceste limite
Media

pot fi depăşite numai pentru acţiuni de salvare a vieţii. Persoanele care pot întreprinde astfel de
acţiuni trebuie să fie voluntari. În operaţiunile de recuperare se aplică procedurile şi limitele
de doză normale.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 75
Specialitate

4. Particularităţi ale operaţiunilor complexe


de intervenţie în caz de accident nuclear
şi/sau urgenţă radiologică

Planificarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiei pentru limitarea efectelor


asupra populaţiei şi a factorilor de mediu în caz de accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice se
asigură de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în strânsă colaborare cu celelalte
componente ale SNMSU care îndeplinesc atribuţii şi funcţii de sprijin la aceste tipuri de risc.
În teritoriu, responsabilitatea pentru protecţia populaţiei şi a factorilor de mediu, precum şi
pentru realizarea măsurilor ce se impun în caz de accident nuclear sau urgenţe radiologice o au
comitetele pentru situaţii de urgenţă locale, judeţene/ cel al Municipiului Bucureşti.
La inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi la obiectivele în care se lucrează/ depozitează/
manipulează substanţe nucleare şi/sau radioactive sunt constituite echipe de intervenţie încadrate
cu personal calificat, specializate în realizarea unor activităţi ori operaţiuni specifice domeniului
nuclear prevăzute în planurile de protecţie şi intervenţie şi în procedurile operaţionale.
Atât în situaţia iminenţei producerii unor accidente nucleare sau urgenţe radiologice, cât şi
în cazul declanşării acestor evenimente, în managementul acestora se aplică principiul prioritar în
asigurarea securităţii nucleare căruia îi sunt subordonate toate operaţiunile şi activităţile.
Ca urmare, gestionarea riscului nuclear/ radiologic este prioritar faţă de gestionarea altor tipuri
de risc conexe. De exemplu, procedeele şi substanţele de stingere a incendiului se aleg astfel încât
să nu ducă la insecuritate nucleară şi la creşterea nivelului de contaminare radioactivă a factorilor
de mediu.
Programul de supraveghere, colectare a probelor, măsurarea lor şi evaluarea radioactivităţii
şi a dozelor de iradiere se aplică cu stricteţe pe toată perioada intervenţiei şi continuă şi pe timpul
operaţiunilor şi lucrărilor de reabilitare.
Personalul de intervenţie trebuie echipat corespunzător cu costume de protecţie adecvate,
aparate de respiraţie izolante, aparatură de măsură a nivelului şi dozei de radiaţii. Schimbarea
personalului din dispozitiv se face în funcţie de echivalentul debitului de doză sau de doza efectivă
încasată.
Marcarea zonelor contaminate radioactiv trebuie făcută de îndată şi corectată pe parcursul
gestionării accidentului/ incidentului nuclear/ radiologic, urmărindu-se totodată şi evoluţia
condiţiilor meteorologice.

76 DEALU SPIRII
Mesaje
Decontaminarea radioactivă constituie o operaţiune specifică care necesită forţe şi mijloace
specializate şi se execută conform procedurilor stabilite pentru fiecare categorie (persoane,
echipament, maşini, utilaje, clădiri, teren). Pentru decontaminare, în general, se utilizează: soluţii

Eveniment
de decontaminare radioactive omologate, dar se poate utiliza cu succes şi apă cu detergenţi, săpun
şi perii moi. O atenţie deosebită se acordă tratării speciale a personalului contaminat, inclusiv a
celui de intervenţie, urmărindu-se coborârea sub nivelul de Intervenţie Operaţional (OIL).
Dacă se suspectează că pielea sau îmbrăcămintea persoanelor sunt contaminate, o acţiune

Internațional
simplă de protecţie o reprezintă dezbrăcarea, duşul şi schimbarea îmbrăcăminţii. Îmbrăcămintea
suspectată a fi contaminată poate fi depozitată pentru verificarea ulterioară când se poate
recomanda spălarea sau aruncarea acesteia. Nu există un nivel de intervenţie generic pentru această

Prevenire
acţiune de protecţie dar bunul simţ spune că atenţia trebuie îndreptată către acele persoane care
au fost, în urma unui accident, în cele mai contaminate zone. Dacă s-au produs nivele foarte mari
de contaminare a pielii, ar putea fi necesară utilizarea agenţilor speciali de decontaminare, sub
supraveghere medicală şi fizico-medicală.

Intervenție
4.1. Organizarea Centrului de Coordonare a Intervenţiei

Misiuni
Responsabilitatea coordonării acţiunilor de intervenţie revine, pe nivele de competenţă,
ministrului afacerilor interne, prefectului şi primarului, în calitate de preşedinţi ai comitetelor
pentru situaţii de urgenţă.

Specialitate
La nivelul capitalei, este constituit, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului Bucureşti
pentru Situaţii de Urgenţă, din care fac parte şefii de servicii deconcentrate şi descentralizate,
manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes municipal care îndeplinesc funcţii de
sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai operatorilor economici care,
prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. Pregătire
La nivelul sectoarelor, sub conducerea primarului şi cu avizul prefectului, sunt constituite
comitete locale pentru situaţii de urgenţă.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Istorie

Management al Situaţiilor de Urgenţă stabileşte atribuţiile comitetului naţional, comitetelor


judeţene, comitetelor ministeriale şi ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.
La nivelul municipiului Bucureşti, coordonarea pregătirilor pentru urgenţă se vor realiza de
Media

către Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti, sub conducerea preşedintelui Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii
de Urgenţă.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 77
Specialitate

Centrul Municipal de Coordonare a Intervenţiei , având ca locaţie sediul Inspectoratului


pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti este format din membri şi
consultanţi ai Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgență.

4.2. Comunicarea cu mass-media şi informarea publică


Impactul mediatic este foarte puternic în cazul unor astfel de evenimente, care nu de puţine ori
depăşesc atât incintele obiectivelor, cât şi frontierele statului în care s-au produs. Informaţiile false
sau eronate trebuie corectate rapid.
Comunicarea cu mass-media şi informarea publică se va face prin mijloacele existente la nivel
local şi municipal în scopul aducerii la cunoştinţa populaţiei a datelor şi informaţiilor necesare.
Informarea populaţiei trebuie să fie scurtă, uşor de înţeles şi poate fi adusă la cunoştinţa
publicului prin mai multe modalităţi, cum ar fi:
➢ informaţii prin mijloacele mass-media;
➢ buletine de informare distribuite comunităţii aflate în zona de risc;
➢ întâlniri cu populaţia din zona afectată, în care să-i fie oferite informaţii despre
potenţialele pericole.
Informarea în cazul producerii unui accident major trebuie să fie graduală şi să cuprindă
suficiente date pentru a se evita producerea panicii şi neîncredere în autorităţi.
Informaţiile vor fi transmise mass-media doar prin intermediul purtătorilor de cuvânt
desemnaţi de entitatea care pune la dispoziţie datele. Se va urmări ca datele furnizate să fie reale
şi, pe cât este posibil, să fie corelate cu datele obţinute de celelalte structuri care monitorizează
evenimentul produs. În funcţie de situaţia operativă şi de evoluţia accidentului major, se va urmări
ca datele ce vor fi puse la dispoziţia mass-media să fie concentrate în cadrul unui birou de presă.
Se stabilesc trei niveluri de informare:
➢ nivelul local – la locul desfăşurării intervenţiei
➢ nivelul zonei afectate – prin purtătorul de cuvânt al Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
➢ nivelul municipal – prin biroul de presă al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru
Situaţii de Urgenţă.
Informarea trebuie să cuprindă date despre activităţile desfăşurate pentru limitarea
consecinţelor accidentului, sursele potenţiale de risc (pericol) şi despre efectele probabile ale
accidentului produs asupra persoanelor şi mediului înconjurător. În plus, populaţia trebuie să fie
informată privind evenimentul şi măsurile ce se impun, cu privire la ceea ce trebuie să facă, de
unde pot obţine informaţii, inclusiv modul de contactare a autorităţilor şi structurilor cu atribuţii
de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă.

78 DEALU SPIRII
Brigada de Pompieri din Paris –

Mesaje
Organizare şi funcţionare

Eveniment
Cpt. Silviu STOIAN
Lt. Artur Vladimir SEDEI

Internațional
u ocazia stagiului de pregătire parcurs în luna noiembrie a anului 2013 în cadrul Brigăzii
de Pompieri din Paris - „Comandant Operaţiuni de Salvare/ Director de Salvare Medicală”,
au putut fi studiate procedurile de intervenţie ale pompierilor din capitala Franţei. De
asemenea, au fost dezvăluite unele dintre metodele de recrutare, formare, pregătire şi perfecţionare
a personalului brigăzii.

Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Pregătire

Fiind, împreună cu Corpul Pompierilor Marini din Marsilia, singurele instituţii pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă militare din Franţa, Brigada de Pompieri din Paris are o tradiţie ce
se întinde peste secole şi se confundă cu istoria zbuciumată a Parisului şi a Franţei.
Istorie

Ajungând însă în secolul 21, era informatică îşi face simţită prezenţa şi în pregătirea
profesioniştilor pentru situaţii de urgenţă. O parte din ce în ce mai semnificativă a acesteia este
reprezentată de lucrul pe simulatoare, unde ofiţerii sunt confruntaţi cu decizii vitale ce trebuie luate
într-o fracţiune de secundă.
Media

Brigada de Pompieri din Paris îşi continuă perfecţionarea atât din punct de vedere operativ cât şi din
cel al tehnicii. După inaugurarea noii locaţii a Centrului Operaţional în anul 2012, în momentul de
faţă acesta poate gestiona 5 situaţii de urgenţă majore (inclusiv atentate teroriste şi/ sau incidente
Profesioniștii

cu implicaţii CBRN) precum şi menţinerea unui răspuns eficient al solicitărilor de zi cu zi.

DEALU SPIRII 79
Specialitate

Din punct de vedere operativ toate intervenţiile au un element comun. Sunt concentrate în
jurul unui punct mobil de comandă. Acesta constă în două vehicule de mici dimensiuni, încadrate
cu un număr de ofiţeri şi subofiţeri specilizaţi pe toate domeniile sensibile: logistică, comunicaţii,
infrastructură urbană etc. Un astfel de punct de comandă tactic poate gestiona o situaţie de urgenţă

80 DEALU SPIRII
Mesaje
la care intervin de la câteva autospeciale, la câteva zeci de autospeciale, concomitent cu menţinerea
legăturii cu eşaloanele superioare şi coordonrea forţelor altor instituţii: poliţie, servicii medicale
municipale, regii autonome etc.

Eveniment
Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 81
Specialitate

82 DEALU SPIRII
Mesaje
Formarea tinerilor recruţi, precum şi pregătirea continuă a subofiţerilor şi ofiţerilor, reprezintă
o prioritate pentru BSPP. În zona pariziană există trei centre specializate unde se regăsesc de la
clădiri pentru simularea incendiilor până la zone special amenajate pentru evacuări cu elicopterul

Eveniment
sau salvări de la înălţime.

Internațional
Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 83
Pregătire

Antrenament în condiții reale


Cpt. Silviu STOIAN

C
omitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă planifică anual activităţi de
antrenament ale forţelor proprii de intervenţie în scopul micşorării timpului de răspuns
în situaţii de urgenţă dar şi în scopul asigurării unui răspuns eficient, de tip multi-agenţie
în cazul producerii unui eveniment major pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
În luna decembrie a anului trecut s-a desfăşurat un exerciţiu complex, având ca temă
„Gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare, generate de manifestarea mai multor tipuri de
riscuri specifice Municipiului Bucureşti”.
Exerciţiul a avut loc înr-o zonă dezafectată de la marginea Capitalei.
Pentru un antrenament desfășurat în condiţii cât mai apropiate de realitate şi având la dispoziţie
o suprafaţă mare, au putut fi simulate mai multe situaţii de urgenţă generate de tipurile de risc
specifice Municipiului Bucureşti.

84 DEALU SPIRII
Mesaje
La acest exerciţiu au participat echipajele specializate ale ISU Bucureşti, SMURD Bucureşti,
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti,
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă Ciolpani, ISU Argeş, ISU Călăraşi,

Eveniment
Inspectoratul General de Aviaţie.
Un indicator important şi care a fost atins la acest exercițiu este reprezentat de transmiterea
de imagini din elicopter în Punctul de Comandă Mobil de la faţa locului, putând vizualiza întreaga
zonă afectată, aspect eficient în gestionarea tuturor resurselor angrenate în astfel de situaţii.

Internațional
În continuare sunt prezentate câteva imagini din timpul exerciţiului:

Prevenire
Intervenție
Misiuni
Foto 1, 2: Deplasarea echipajelor spre zonele afectate

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Foto 3, 4: Acţiuni pentru salvarea posibilelor victime, limitarea şi lichidarea incendiilor produse
Profesioniștii

DEALU SPIRII 85
Pregătire

Foto 5, 6: Antrenamentul echipajelor ISU Bucureşti în tehnica stingerii incendiilor

Foto 7, 8: Acţiuni de salvare atât din interiorul clădirilor


afectate cât şi de la înălţime

Foto 9, 10: Acţiuni pentru realizarea accesului în clădirile cu căi de acces blocate

86 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Foto 11, 12: Acţiuni de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături cu ajutorul câinilor
şi salvarea acestora de către echipajele de salvatori

Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Foto 13, 14: Amplasarea Punctului Medical Avansat şi a taberei de sinistraţi în zone deschise
din imediata apropiere a zonei afectate

Pregătire
Istorie
Media

Foto 15, 16: Deplasarea factorilor de decizie de la nivelul Comitetului Municipiului Bucureşti
Profesioniștii

pentru Situaţii de Urgenţă, în zonele afectate

DEALU SPIRII 87
Pregătire

Continuarea specializării
ofiţerilor români la Paris
Mr. Alin BOGDAN

C
onform protocolului de colaborare semnat în anul 2012 între Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi Brigada de Pompieri din Paris, în
perioada 6 – 29 noiembrie 2013, doi ofiţeri din cadrul Centrului Operaţional au participat
la stagiul „Comandant Operaţiuni de Salvare/ Director de Salvare Medicală” organizat în capitala
Franţei.
Bunele relaţii de colaborare şi chiar de prietenie dintre părţile română şi franceză sunt
demonstrate şi de corespondenţa constantă purtată între comenzile celor două instituţii precum şi
de vizitele anuale în cele două ţări.

88 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Reprezentând nivelul maxim de pregătire pentru ofiţerii de pompieri din Paris, cursul
COS/ DSM transcende coordonarea de rutină a unei situaţii de urgenţă. Termenul de comandant
operaţiuni de salvare înglobează un număr de responsabilităţi, de arii de interes ce variază de la

Prevenire
stingerea incendiilor până la impactul economic produs de blocarea unei artere rutiere de către
mijloacele de intervenţie.

Intervenție
Misiuni
Specialitate
Deşi funcţia de comandant operaţiuni de salvare se activează la orice intervenţie pentru
gestionarea unei situaţii de urgenţă, aceasta îşi atinge întreaga accepţiune operativă la evenimentele
cu impact major, cu victime şi pagube materiale însemnate. Coordonator al tuturor forţelor implicate:
pompieri, servicii medicale, poliţie, regii autonome etc. şi răspunzând doar în faţa superiorilor şi
a prefectului, comandantul operaţiunilor de salvare este singurul în măsură să gestioneze întreaga
Pregătire
dimensiune a unei situaţii de urgenţă de amploare.
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 89
Pregătire

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului


Bucureşti au participat la cursurile ce s-au desfăşurat în mai multe locaţii din Paris, specializate
în managementul crizelor din regiune, precum şi la numeroase exerciţii cu forţe şi mijloace în
teren. Exerciţiile au acoperit întreaga gamă de urgenţe posibile în zona capitalei şi împrejurimi,
de la incendii la reţeaua de transport subterană şi în tunele rutiere, până la prăbuşiri de avioane şi
incendii la parcuri de rezervoare de combustibil. Toate aceste riscuri se regăsesc şi în Bucureşti şi
zonele limitrofe, astfel că experienţa acumulată va putea fi folosită pentru îmbogăţirea cunoştinţelor
personalului propriu.

90 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
La terminarea cursului, odată cu decernarea diplomelor, pe lângă schimburile protocolare cu

Prevenire
reprezentanţii Brigăzii de Pompieri din Paris şi cu cei ai altor instituţii similare din Marsilia, Elveţia
şi Senegal, au fost oferite o serie de cadouri simbolice comandantului Brigăzii de Pompieri din
Paris, generalul Poncelin de Rancourt, care s-a arătat încântat de relaţia cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi de previziunile pentru derularea

Intervenție
viitoare a acestei relaţii.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 91
Pregătire

Crosul pompierilor
Plt. Bogdan TOMA

I
nspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București a organizat
anul trecut cea de-a șaptea ediție a Crosului Pompierilor.
Devenit deja tradiție, evenimentul sportiv a adunat la linia de start mai mult de 200 de
participanți.
Competiția sportivă, activitate premergătoare manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei
Pompierilor din Romania la 13 septembrie, a fost deschisă tuturor categoriilor de vârstă și sex,
desfășurându-se astfel:
➢ Bărbați: sub 35 ani, 35-45 ani și peste 45 ani;
➢ Femei sub 30 ani și peste 30 ani.
Participanții au fost atât pompieri care pentru această competiție au lăsat deoparte ținuta de
intervenție și s-au echipat în ținuta sportivă, dar și personal din cadrul structurilor subordonate
Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor administrației publice locale.
Astfel, în data de 07 septembrie 2013 la ora 10:00, competitorii au luat startul din fața Poștei
Puișor, situată pe Calea 13 septembrie, deplasându-se pe itinerariul: PLECARE - Monumentul
Eroilor Pompieri - Calea 13 eptembrie - Bulevarul Libertății - Bulevardul Națiunilor Unite - Parcul
Izvor - SOSIRE.

92 DEALU SPIRII
Mesaje
Eveniment
Internațional
Și în acest an primul ajuns la linia de sosire, a fost un subofițer al ISU București care,
pentru a cincea oară consecutiv, s-a clasat în vârful podiumului, câștigând și de această dată Crosul
pompierilor. Acesta, împreună cu ceilalți câștigători au fost premiați cu diplome și medalii.

Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Pentru anii următori ne dorim ca numărul participanților să crească, scopul final fiind
promovarea mișcării prin organizarea de astfel de concursuri sportive.
Profesioniștii

Felicitări câștigătorilor și mult succes, la edițiile următoare, celorlalți participanți.

DEALU SPIRII 93
Istorie

Turnul Colței, grandiosul


străjer din Bucureștii
secolului XIX în lupta cu focul
Col. dr. ing. Stelian DUDUȘ
M.m. Emanuel ERENA

T
urnul Colței sau Turnul Colții, cu o înălțime
de 50 de metri, a fost construit între 1709-
1714 în Bucureşti, Valahia, acum România,
cu participarea soldaților lui Carol al XII-lea, re-
gele Suediei, care se aflau în retragere prin Ţara
Românească după pierderea bătăliei de la Poltava (27
iunie 1709) în faţa lui Petru cel Mare, ţarul Rusiei.
Turnul a fost conceput și realizat ca o componentă a
ansamblului Mănăstirii Colțea, căreia îi servea inițial
drept clopotniță. O serie de cercetători leagă aceas-
tă tradiție de prezența unui anume Sandul Kolcka
(Sandu Colțea), colonel în armata suedeză, care ar fi
condus un regiment de „Walloschen”, adică valahi, în
luptele din Polonia. Supraviețuitorii acestui regiment
au pus în practică meșteșugurile învățate pe alte me-
leaguri, participând astfel la ridicarea turnului. Un de-
taliu interesant este acela că Sandu Colțea nu ar fi pu-
tut participa la construirea Turnului Colței deoarece a
fost luat prizonier de armata rusă și ținut captiv timp
de 10 ani.
Turnul a devenit repede cel mai cunoscut punct
de atracţie al oraşului, curioșii urcând în el să vadă
Bucureştii de sus. Era aşezat în poarta veche a spita-
lului Colței și reprezenta intrarea în complexul de clă-
diri al Colţei, alcătuit dintr-o bisericuţă, o mănăstire,
chilii şi bolniţa, în care se pătrundea prin turn.

94 DEALU SPIRII
Mesaje
Turnul a fost numit după vornicul Colţea Doicescu, al cărui frate, slugerul Udrea Doicescu,
a construit o mănăstire de lemn cu câteva chilii, care avea hramul Sfânta Parascheva (mijlocul se-
colului al XVII-lea). După asasinarea lui Udrea, Colţea a donat Mitropoliei atât mănăstirea, cât
şi terenul aferent. Cu aprobarea Mitropolitului Teodosie, terenul a fost vândut spătarului Mihai

Eveniment
Cantacuzino, care a ridicat aici mai întâi o biserică de piatră cu hramul Trei Ierarhi (1695 - 1698).
În anul 1701, Cantacuzino a decis să construiască acolo primul spital al Ţării Româneşti, o mănăs-
tire, paraclise, o şcoală şi o clopotniţă pentru biserică.

Internațional
Turnul, de dimensiuni nemaiîntâlnite până atunci, era inspirat de construcţiile mediteranee-
ne. Aceste caracteristici de ordin general par să-l confirme pe Sulzer care, în „Geschichte des trans-
alpinischen Daciens”, editată la Viena în 1787, spune că la înălţareaTurnului au lucrat soldaţii sue–
dezi găzduiţi de Constantin Brâncoveanu după bătălia pierdută de ei, de la Poltava. Lucrările au

Prevenire
fost încheiate în 1715, cum aflăm din pisanie: „Această înconjurare de zid, cu toată coprinderea din
temelie, s-au zidit de dumnealui jupân Mihai Spătarul Cantacuzino, carele fiind coprins de dum-
nezeiască râvnă, toate acestea foarte înfrumuseţate a făcut precum se vede, pentru mărirea şi slava
lui Dumnezeu şi pentru veşnica pomenire a dumnealui şi a tot neamul dumnealui şi s-au săvârşit

Intervenție
în zilele luminatului Domn a toată Ţara Românească, Io Ştefan Vodă Cantacuzino, fiind Arhiereu
– Mitropolit preasfinţitul părinte Antimînanul 1715”.
Ctitorul ansamblului, Mihai Cantacuzino, unchiul lui Constantin Brâncoveanu, şi-a depozitat
arhiva secretă în spaţiile de „taină” ale turnului. Aceasta a fost capturată în primăvara anului 1714

Misiuni
de cei trimişi de Înalta Poartă să-l pornească pe domn pe drumul mazilirii.
Turnul Colței se înălța la 20 de metri de scările pridvorului
bisericii Colţea, el înscriind un plan în dublu H a cărui suprafață
totală era de 100 mp, iar gangul de acces se încheia cu o boltă

Specialitate
semicilindrică ce avea înălțimea de aproximativ 3,50 m. Turnul
Colței era pe atunci edificiul cel mai înalt din București, for-
ma motivul principal al intrării în curtea bisericii Colțea. Din
anul 1715 a fost înconjurat cu ziduri. În timp ce baza robustă
amintea de stilul autohton al mănăstirilor fortificate, partea su- Pregătire
perioară era mai suplă, de inspirație germană și suedeză. Avea o
decorație bogată, de tip brâncovenesc, cu o spectaculoasă balus-
tradă sculptată și ieșită pe console ornamentate cu figuri de lei
Istorie

și o înălțime ce depășea orice alt turn-clopotniță din Muntenia.


În micul lapidariu de lângă Biserica Stravopoleos, din București,
pe lângă alte exponate se păstrează și două console ale balustra-
dei ornamentale ale Turnului Colței. Balustrade și fleuroane de
Media

Fotografie tip cabinet semnată piatră, montate între coloanele bisericii Colței, în cursul restau-
E. Pesky Bucuresci, rării din 1895-1900, realizate de arh. G. Mandrea, provin și
aprox. 1875 ele, probabil, de la Turnul Colței.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 95
Istorie

Până în 1802, Turnul Colţei a


stârnit admiraţia şi condeiul tuturor
călătorilor străini, faima lui ajungând
departe, în aproape toată Europa,
cartografii marilor cancelarii neui-
tând să-l menţioneze în gravurile lor
imaginare care înfăţişau Bucureştii.
Probabil, pentru cancelariile europe-
ne, el semnifica mult mai mult: taina
intrigilor Regelui Suediei, taina hotă-
rârii Înaltei Porţi de a instaura dom-
Fragment din harta „Centru lu Capitalei Bucuresci”,
niile fanariote şi cine ştie câte alte
1871, întocmită de maior D. Papasoglu
mistere ale istoriei.

Dar Turnul Colţei se afla încă din construcţie sub semnul şi mai tainic al fatalităţii. În data de
14 octombrie 1802, la ora unu după-amiaza, s-a dezlănţuit un cutremur care a durat două minute
şi jumătate. „Mişcările pământului - nota îngrozit Dionisie Fotino - semănau cu acelea ale valuri-
lor”. Cutremurul – intrat în istorie prin sintagma „Cutremurul cel mare” - a şubrezit toate construc-
ţiile de piatră şi de cărămidă ale oraşului, a retezat falnicul turn de la jumătate, aşa rămânând până
la demolare. Imaginile parvenite din secolul al XIX-lea ni-l prezintă ca pe o ruină colosală, deloc
atrăgătoare privirii. Sub domnia lui Al.I. Cuza i s-a ataşat un etaj de scândură, pentru a fi folosit ca
„foişor de foc”.
Dat fiind faptul că era cea mai înaltă construcție din veacul
al XIX-lea, nu e de mirare că destinația sa a fost schimbată, de-
venind turn de strajă. În Capitală existau multe străzi înghesui-
te cu maghernițe din lemn și incendiile, atunci când izbucneau,
aveau efecte devastatoare, iar din Turnul Colței se putea da lesne
alarma. Fiecare foișor construit trebuia să fie dotat cu clopot (cel
din Turnul Colței a fost turnat în anul 1775, cântărea 1700 kg, iar
după demolarea turnului a fost mutat la Mănăstirea Sinaia), stea-
guri și felinare în culorile comisiilor (Capitala era împărțită în mai
multe comisii caracterizate prin culori, așa cum azi există sectoa-
re numerotate; în cazul Turnului Colțea îi corespundea culoarea
roșu). Semnalele urmau să fie date prin bătăi în clopot și prin stea-
guri pe timp de zi și prin felinare pe timp de noapte. Ca să limite-
Foto - carte poștală, aprox.
ze pagubele provocate de incendiile dese, municipalitatea decide
1910, reproducere după
ca Turnul Colței să fie transformat în punct de observație pentru
originalul semnat de Carol
Popp de Szathmari pompieri.

96 DEALU SPIRII
Mesaje
Ca foișor de foc avea să funcționeze din anul 1790, atunci când Foișorul Tulumbagiilor situ-
at vis-à-vis de biserica Sf. Gheorghe nou s-a deteriorat, până în anul 1804 când acesta este recon-
solidat și între anii 1847- 1888, anul demolării. Nu toată lumea a fost mulțumită de această nouă
întrebuințare a turnului, deoarece lângă el se afla Spitalul Colței, iar pompierul aflat în punctul de

Eveniment
observație avea obligația să răcnească din cinci în cinci minute cuvântul „Ascultă!”, astfel dovedind
că nu doarme în post și că veghează cu responsabilitate la siguranța urbei. S-au strâns foarte mul-
te reclamații din partea pacienților și a personalului spitalului care erau astfel deranjați zi și noapte

Internațional
de semnalul pompierului din turn, reclamații susținute și de ziarele locale prin diverse proteste sub
formă scrisă în anul 1870. Măsura luată de autorități a fost de a limita numărul de strigăte, acestea
putând fi auzite doar o dată pe oră și cu o tonalitate mai scăzută.

Prevenire
Intervenție
Carte poștală editată în anul
1898 la editura
Schneider & Lux, Viena

Misiuni
Specialitate
Turnul a fost demolat în data de 3 august 1888, deoarece structura sa era deja foarte șubredă
și exista riscul prăbușirii totale în orice moment. Mai mult, era amplasat în fața Mănăstirii Colțea
și împiedica lărgirea uliței Colței (actual bulevard I. C. Brătianu), care asigura axa nord-sud a Pregătire
Bucureștilor. Demolarea turnului s-a făcut la cererea Eforiei Spitalelor Civile cu aprobarea prima-
rului Bucureștiului, Emilian Pake-Protopopescu, în pofida unor ample proteste ale bucureștenilor.
Venind în susținerea primarului Protopopescu, academicianul Gheorghe Sion afirma că importanța
Istorie

istorică și artistică a turnului era „nulă”. Simțind în această distrugere un adevărat atentat la păs-
trarea patrimoniului edilitar-istoric al orașului, Barbu Ştefănescu Delavrancea a publicat în ziarul
Dimineaţa din 31 august 1888 (nr. 132) un articol de protest, din care se conturează următoarea
concluzie: „Turnul Colțea avea rădăcini istorice și estetice în capitala noastră. Aceste probleme
Media

au fost lămurite și este atât de adevărat, încât nu putea fi la primărie decât un colivar ordinar ca
să nu simtă și să nu înțeleagă acest adevăr”.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 97
Istorie

Se spune că demolarea Turnului l-ar fi bucurat mult pe Grigore Şuţu, cel care a ridicat în anii
1833 Palatul Şuţu pe pământul soţiei sale, Ruxandra Racoviţă. Turnul Colţei îi străjuia grădinile pa-
latului şi îi încurca frumoasa privelişte de care se îngrijise atât de tare, iar în 1888, când s-a hotărât
demolarea turnului, s-a dat şi gardul palatului înapoi, pentru a face loc bulevardului.
Sub carosabilul actualului bulevard se mai
găsesc încă fundatiile Turnului Colței. Pentru
o perioadă, în fața Palatului Şuţu, pe carosabi-
lul bd. 1848 (actual Brătianu), pe sensul de mers
spre Piaţa Unirii, contururile fundațiilor Turnului
Colței erau marcate cu piatră albă, dar au fost aco-
perite cu asfalt în cursul lucrărilor de reabilitare a
carosabilului.
După dărâmarea Turnului Colței, necesitatea
de a avea un nou punct de observație a dus la ridi-
carea unui alt turn, după planurile arhitectului-șef
al Bucureștiului, George Mandrea. Cu 42 de me-
tri înălțime, Foișorul de Foc a fost folosit, până în
1935, ca turn de observație pentru apărarea împo-
triva incendiilor.
În perioada 27 aprilie-18 mai 1970 s-a orga-
nizat un șantier arheologic, cu scopul de a dezveli
și studia fundațiile Turnului Colțea. S-a constatat
că fundațiile au fost realizate din piatră, folosin‑
Turnul Colței în anii 1860, fotografie du-se bolovani de râu, prinși într-un mortar al-
atribuită fotografului bucureștean
cătuit din var, pietriș cu mici bucăți de cărbune și
A.D. Reiser
fragmente de cărămizi. De la nivelul de calcare,
turnul a fost înălțat numai din cărămidă. În baza cercetărilor arheologice și a desenelor slugerului
N. Oteteleșanu s-a putut aprecia că turnul atingea înălțimea de circa 54 m.
Pe baza unor fotografii și desene vechi, s-a putut face o reconstituire grafică a edificiului. Acesta
avea acoperișul terminat cu o streașină înălțată de care erau prinse patru turnulețe. Deasupra intră-
rii se afla o piatră dreptunghiulară, împodobită cu decor floral, ce înscria două suprafețe patrula-
tere, dintre care una păstra însemne heraldice. Etajul întâi a fost despărțit de cel următor printr-un
brâu de cărămidă. Fațada vestică a etajului doi era dominată de un trafor și de pisania sprijini-
tă pe două colonete adosate ce încadrau o fereastră. Pe latura de sud se afla un trafor și o fereas-
tră. Catul trei, mai scund, avea un balcon închis cu balustradă, alcătuită din parapete de piatră pe
suprafețele cărora alternau trei motive: acvila cantacuzină, un ornament floral și altul cu un vas cu
flori. Balustrada se susținea pe console, terminate cu capete de lei, sculptate în piatră. Pe fiecare

98 DEALU SPIRII
Mesaje
latură existau grupuri de câte două ferestre prelungi. Pe o latură se afla ceasornicul. Acoperișul,
executat în stil baroc cu foișor deschis, era flancat la colțuri de patru turnulețe. Peste acoperișul
foișorului se găseau doi bulbi cu o cruce deasupra ultimului.

Eveniment
Pe Turnul Colței existase și o inscripție în alfabetul chirilic cu conținutul „Siliaste, oame,
căterămânevremiia”.
Gara centrală din Geneva (Gara Cornavin) are în holul ei central o frescă de mari dimen-

Internațional
siuni, ce prezintă o hartă a principalelor destinații unde ajungeau Căile Ferate ale Elveției. Între
orașele Europei de Est există și Bucureștiul, identificat prin unul din simbolurile sale din perioada
secolului al XIX-lea, și anume Turnul Colței.
Prima ediție a Lunii Bucureștilor, cea din 1935, a fost găzduită de Parcul Carol I. Una dintre
secțiunile expoziției era constituită din Cartierul Vechi, proiectat de arhitectul Octav Doicescu, un-

Prevenire
de s-au reconstruit la scara 1/1 o serie de clădiri istorice, între care și Turnul Colței, Casa Antim cu
tipografia C.A. Rosetti, Hanul lui Manuc, Biserica Sf. Gheorghe Nou. Din păcate, după închiderea
expoziției, acestea au fost demolate.

Intervenție
În 1862, din Turnul Colței, fotograful Carol Popp de Szathmari a realizat prima imagine pa-
noramică a orașului București. Artistul a respectat cum se cuvine măreţul monument și a revenit
la el împreună cu Amedeo Preziosi câţiva ani mai târziu; tot lui îi datorăm şi admirabilele fotogra-
fii ale turnului cuprinse în „Albumul România”, dedicat domnitorului Carol I. Imaginile panora-

Misiuni
mice realizate de Carol Popp de Szathmari din Turnul Colții și fotografiile realizate de farmacistul
austriac Ludwig Angerer, alături de planuri ale vechiului București, aflate în patrimoniul Muzeului
Municipiului Bucureşti, au fost folosite de graficianul Radu Oltean și arhitectul Dan Ionescu pen-
tru a realiza lucrarea Reconstituirea centrului Bucureștilor la 1850, apărută în 2007 la Editura Art

Specialitate
Historia. Cei doi au realizat o hartă color, cu dimensiunile 1m x 70 cm, conținând o reconstituire
grafică de mare detaliu, în vedere aeriană, desenată de Radu Oltean, și un Ghid explicativ al caselor,
hanurilor și bisericilor, „Capitala Bucuresci. 1847-1854”, realizat de Dan Ionescu.

Bibliografie: Pregătire

G.I. Ionnescu -Gion – „Istoria Bucurescilor”, ed. Socec Bucuresci 1899


Simion Saveanu – „Enigmele Bucurestilor“, Editura pentru turism, București 1973
Istorie

Alexandru Alexianu –„Monumente care au fost – Turnul Colței”, Magazinul istoric anul I
nr.6/1967
col. Ghe. Pohrib – „Istoricul pompierilor militari 1835-1935”, editura Cartea Românească
București 1935
Media

website www.wikipedia.org
website http://art-historia.blogspot.ro
Profesioniștii

DEALU SPIRII 99
Istorie

De prin file de...


istorie, adunate
Mr. Stefăniță VERȘESCU

C
ontinuãm sã evocãm în acest episod, momente din trecutul pompierilor militari ai
Capitalei, „rãsfoind” prin filele îngãlbenite de vreme, ale anului 1958. În continuare,
vreau sã consemnez o vizitã inopinatã la sediul Grupului PCI Bucureşti, Compania a 5-a,
în data de 26 februarie 1958 a... Secretarului General al Partidului Muncitoresc Român, Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Este de remarcat faptul cã, de la vizita efectuatã în anul 1935 de cãtre Majestatea Sa
Regele Carol al II-lea, însoţit de fiul sãu, aceasta era prima vizitã de dupã al doilea rãzboi mondial,
a unui lider al ţãrii, mai ales în contextul schimbãrii fundamentale de regim suferite. Datele despre
acest important eveniment sunt foarte succint prezentate: Gheorghiu-Dej este întâmpinat de Şeful
de Stat-Major al Grupului, lt. col. Tomescu Ovidiu şi apoi de Comandantul Grupului, col. Nicoarã
Costicã. Nu se cunoaşte scopul vizitei, durata şi desfãşurarea acesteia, deşi acest gen de manifestãri,
în mod normal ar fi fost consemnate meticulos, cãci nu în fiecare zi secretarul general al partidu-
lui venea în vizitã la subunitatea „fanion” a grupului. Ce este la fel de interesant, a doua zi, în ace-
laşi loc şi cam la aceeaşi orã, 13.00, pompierii primesc vizita... Ministrului Afacerilor Interne, gene-
ralul colonel Alexandru Drãghici. Din fericire, consemnarea acestei vizite, tot concisã, precizeazã
scopul: „Scopul venirii sale a fost în legaturã cu clãdirea Ministerului Construcţiilor şi a Grupului
P.C.I. Bucureşti”.
Aducerea aminte se opreşte asupra datei de 1 martie 1958, când pe bd. Armata Poporului
nr. 6, la sediul Atelierelor „9 Mai” izbucnise un incendiu la acoperiş pe o suprafaţã de 1.300 m².
„Incendiul se gãsea în sectorul de intervenţie al Companiei a 4-a care s-a deplasat la locul incen-
diului cu 5 A.P.C.A. şi 1 autoscarã. În sprijinul Companiei a 4-a a venit Compania a 5-a cu 6 maşini
şi autoscarã şi Compania a 3-a cu 5 maşini şi autoscarã. La acest incendiu s-a lucrat în condiţiuni
foarte grele, panta acoperişului a avut o înclinare de cca. 70º, astereala era dublã, acoperitã cu car-
ton asfaltat şi plãci de azbociment, fapt ce a fãcut sã se formeze un mare tiraj şi în scurt timp sã fie
cuprinsã de flãcãri o suprafaţã foarte mare a acoperişului. Din cauza condiţiunilor grele de lucru,
în timpul acţiunii de stingere, sergentul Bunciuc Costache din Compania a 4-a P.C.I. a fost asfixiat
şi a cãzut în pod. A fost salvat de cãtre militarii care lucrau în apropierea lui şi transportat la spital.
Dupã primele ajutoare, militarul şi-a revenit, simţindu-se bine, a refuzat sã mai rãmânã în spital.”
Aceste file de istorie consemneazã şi alte aspecte ale activitãţii pompierilor: examene, şcoli
de gradaţi, cursuri de calificare la formaţiunile civile de pompieri, concursuri profesionale, mili-
tare, încorporãri şi treceri în rezervã, înaintãri în grad, mutãri şi detaşãri. Aceastã dinamicã, deloc
spectaculoasã, alcãtuieşte fundalul, canavaua vieţii de zi cu zi a luptãtorilor cu focul. Ca exemplu,

100 DEALU SPIRII


Mesaje
avem data de 1 septembrie 1958 când, în Poligonul Tunari din Bucureşti se desfãşura concursul de
tragere pe Direcţia Pazei Contra Incendiilor (omonimul IGSU de astãzi). Grupul PCI Bucureşti
participa la acest concurs, la ambele secţiuni – pistolet şi puşcã militarã – cu câte o echipã: pisto-
let - slt. Murgun Nicolae de la Compania Obiective şi plt. Şerban Nicolae de la Compania a 5-a şi a

Eveniment
doua echipã formatã din serg. T. Marin Gheorghe din Compania a 5-a şi sdt. Soss Petre din aceeași
subunitate la puşcã militarã. La categoria pistolet, echipa grupului a obţinut locul I în clasamentul
general iar la puşcã a fost obţinut un loc 2 la individual de serg. T. Marin Gheorghe.

Internațional
Intervenţia din data de 12 mai 1958 ne atrage
atenţia pentru spiritul de sacrificiu al pompierilor,
evocat în rândurile de mai jos: „În ziua de 12 mai 1958
orele 10.05, s-a declarat un incendiu la nişte magazii

Prevenire
din str. Lânãriei nr. 4 în sector particular în care erau
depozitate 7 tuburi cu bioxid de carbon. Incendiul s-a
extins şi asupra unei magazii a fabricii de conserve
„Griviţa” precum şi la un bloc de locuinţe.

Intervenție
Pentru stingerea incendiului a intervenit Compania a 3-a cu 4 maşini de luptã sub comanda
lt. Ruptureanu Nicolae, comandantul companiei. În timpul stingerii incendiului a fãcut explozie
un tub de bioxid de carbon. În urma exploziei, au fost intoxicaţi lt. Ruptureanu Nicolae, lt. Pascali
Emilian, serg. T. Miclea Aurel, sdt. Andor Tudor, sdt. Debredasian Hamparatium, care au fost trans-

Misiuni
portaţi la spitalul de urgenţã. Conducerea operaţiunilor de stingere a fost luatã de lt. Grigore Petre.
Incendiul a fost stins în timpul cel mai scurt, salvându-se de la distrugere imobilul care începuse sã
ardã, precum şi un copil de 2 ani dintr-o încãpere.”

Specialitate
Pregătire
Istorie
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 101


Istorie

…Stingând incendii într’un timp cu mult


mai scurt ca celelalte
şi o eficacitate uimitoare
Lt.col. Orlando Cătălin ŞCHIOPU
Plt.maj. Anatol Constantin DIACENCU

O
raşul este situat la şes, într-un ansamblu liniştit şi domol, trăsătură distinctivă
câmpiilor, mai exact în zona de Sud-Est a României şi mijlocul Câmpiei Române,
el este astăzi capitala patriei noastre, centrul economic, cultural şi aministrativ.
Este aşezat pe locul faimoşilor Codrii ai Vlăsiei, din care astăzi, doar o mică parte
din ei se mai păstrează la Nord de capitală, acum în locul pădurilor există un întins teren
agricol.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureştiul se prezenta în faţa Călătorilor
Străini, ca un iarmaroc cu iz oriental, iar la început de secol XX, îl găsim aproape de stră-
lucirea marilor capitale ale Apusului, încă de atunci era foarte atractiv pentru străini.
Arăta originalitate prin contrastul ce se regăsea în amestecul de clădiri orientale şi
apusene, vechi şi noi cu un evantai de varietăţi ce îmbia la fericire, păstra străzile lungi şi
întortochiate alături de arterele de circulaţie moderne, Bucureştiul a fost unul dintre ora-
şele cele mai mari ale Ţării Româneşti, creşterea numărului de locuitori şi dezvoltarea aşe-
zării, fiind legată de amplasamentul acestuia, pe marginea unui fir de apă fără importanţă
majoră, dar pe un traseu comercial important între Târgovişte şi Giurgiu, multele năpaste
ce au afectat aşezarea nu au reuşit să o risipească sau să o şteargă de pe faţa pământului.
Exponenţial cu aceste dezvoltări se înmulţesc şi numărul de calamităţi. Cele mai des
întâlnite au fost inundaţiile, cutremurele, molimele şi incendiile ce au afectat şi periclitat
viaţa locuitorilor cetăţii, acestea adesea au ajutat la modelarea formei oraşului.
Străduinţa oamenilor încă din vremuri străvechi de a-şi apăra viaţa şi avutul în faţa
elementelor naturii şi mai ales a focului scăpat de sub control, a fost una din preocupările
de căpătâi.
După înfăptuirea Unirii Principatelor din anul 1859, îl găsim iarăşi în plină dezvoltare
a industriei, comerţului, populaţiei etc. Sistematizările au fost în cascadă după fiecare re-
vărsare a Dâmboviţei, cutremur sau după marile incendii suferite de Bucureşti în secolul
al XIX-lea.
Adaptarea şi uşurarea muncii la asemenea nenorociri a necesitat cercetarea şi desco-
perirea de noi metode în combaterea lor, utilaje, accesorii dar şi substanţe inhibitoare sau
popular numite substanţe de stingere.
Aşadar, să începem cronologia… Pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai precis 1794
apărea la Liov cu traducerea în limba română „Mijlociri noao aflate păntru stângerea

102 DEALU SPIRII


Mesaje
focului cu bună samă descoperite” de Nils Nyström. În acestă lucrare sunt descrise propor-
ţiile substanţelor folosite la stingerea diferitelor incendii provocate şi menţinute de majo-
ritatea materialelor inflamabile folosite în epocă. Mai aflăm că pentru stingere se foloseau
proştile mari şi mici, adică pompele manuale.

Eveniment
Din anul 1802 avem prima comandă scrisă adresată unui meşter din Sibiu pentru con-
strucţia unor pompe manuale ce vor fi destinate „apărării de foc” şi vor intra ulterior în
dotarea Agiei.

Internațional
Prevenire
Intervenție
Incendiu Moara militară Obor
Ilustraţia Săptămânală, Anul II, Nr.11, Sâmbătă 26 Ianuarie 1924, pag.7.

Misiuni
Odată cu înfiinţarea Roatei de Pojarnici din Iaşi în 1834 şi a Roatei de Foc din Bucureşti
în 1844, găsim organizat sistemul împotriva incendiilor după modelul rusesc, dotat cu
pompe importate din Sankt Petersburg.

Specialitate
În timpul domniei lui Al. I. Cuza a fost trimis la Paris căpitanul Nicolae Dimitrescu
din Batalionul de Pompieri Bucureşti pentru instrucţie şi înzestrarea nou înfiinţatei arma-
te române dar şi pentru înzestrarea pompierilor cu patruzeci şi patru de pompe pentru in-
cendiu. A fost primul ofiţer român trimis de la noi din ţară şi recunoscut oficial de o
Pregătire
putere majoră străină!
Între anii 1886 – 1888 au fost achiziţionate de către Primăria Capitalei de la firma
Knaust din Austro-Ungaria pentru uzul pompierilor, primele pompe cu aburi, care omni-
buz şi care de unelte.
Prima acţionare a acestor pompe cu aburi în Bucureşti a lăsat o impresie foarte plă-
Istorie

cută, fiind apreciate deopotrivă de către reprezentanţii primăriei, presei şi de trecătorii ce


au privit la exerciţii, dar să aflăm câteva impresii din presa vremii, cotidianele România
Liberă şi Epoca:
„Astăzi la 4 ore s’au făcut experienţele nouei pompe cu aburi cumpărate de primă-
Media

ria Capitalei. Efectele pompei au fost în adevăr admirabile: dînsa aruncă o coloa-
nă de apă (...) la înălţime de peste 30 metri vertical. Oblic, coloana de apă parcur-
ge 75 metri.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 103


Istorie

Dl. Câmpineanu, care asista la experienţe, a mulţumit d-lui căpitan Niculescu, din
artilerie, care a ales această pompă, şi a felicitat pe representantul casei Knaust, din
Viena, care fabrică atât de puternice instrumente.
Consiliul comunal al Capitalei, mulţumit de rezultatul încercărilor făcute cu pompa
Knaust ce a adus’o din Viena a hotărît să facă achiziţiunea unei a doua asemenea pom-
pe. ”
„Astăzi s’a făcut nouă experienţe cu pompa Knaust cumpărată de primaria Capitalei
pentru a fi întrebuinţată la stingerea focurilor şi la udatul cheurilor, şi s’a constatat că se
poate ridica cu dânsa apa până, în vîrful hotelului de Franţa.”
Printre dezbaterile de pe ordinea de zi a consiliului primăriei se numărau dotarea şi
echiparea posturilor de pompieri cu „material pentru incendiu”, dar mai înainte era lăuda-
tă munca depusă de către pompieri, chiar dacă numărul lor era restrâns:

„Comanda pompieriei
Asupra acestui subiect voiu menţiona, D-lor consilieri, că personalul serviciului,
compus din comandantul respectiv, duoi sergenţi şi 14 pompieri, este cu totul insufici-
ent, dar totuşi, prin stăruinţa şi zelul cu care îşi îndeplinesce datoriile, nu avern a de-
plânge veri-o daună considerabilă pentru oraş, causată prin incendiu.
Dacă personalul este într’un număr atât de restrîns, am căutat, D-lor consilieri, să
ameliorăm serviciul, adăogându-i instrumentele pompierice şi caii de care avea imperi-
osă necesitate; astfel, pe onmibusul comandat în 1886 casei Knaust din Viena, de la care

104 DEALU SPIRII


Mesaje
şi ministerul de resbel procură asemenea instrumente pentru comandele din ţară, s’a mai
comandat şi sosit în vara anului 1887 o pompă nouă, sistemul cel mai perfecţionat, care
a costat lei 3.737, bani 47; s’au cumpărat şapte cai mari, necesari pentru instrumentele
noui puse în serviciul comandei, al căror cost este de lei 4.000, şi în fine s’au adus şi al-

Eveniment
te mai mici îmbunătăţiri prin procurarea de furoane, coifuri, cingători, cornuri pentru
signale etc.”
În 1906 generalul I. C. Brătianu în lucrarea Armata la Expoziţiunea Generală
Română, ţine o conferinţă la pavilionul armatei de la Arenele Romane din parcul Carol, el

Internațional
trece în revistă printre bunurile pe care atelierele autohtone le produceau pentru armată şi
accesoriile sau atelajele fabricate pentru uzul pompierilor:
„... Una saca mare pentru incendiu Md. (n.n. model) 1882
… Aparate şi piese pentru incendiu

Prevenire
Un felinar mare pentru pompe. Mai multe lampe de siguranţă. Un felinar de brâu.
Una pânză de scăpare, una coardă de scăpare, una scară de straşină, simplă. Una scară
de straşină cu limone. Una scară pentru ferestre. Una scară pentru acoperiş. Un topor
mare pentru incendiu. Un spărgător de zid. Un topor de parchet. Unu idem de perete. Un

Intervenție
topor mic de incendiu. Una carabină pentru cingătoare de incendiu. Cue fixătoare. Una
chee no.5. pentru supape. Una idem no.6. Una chee pentru trăsuri. Una cană pentru sa-
ca mare Md.1882. Un robinet pentru gură de apă. Una doniţă de pânză. Una furcă. Una
lopată. Una ţevă cu muştuc No.1. Una idem No.6. Un muştuc No.1. Idem unu no.6. Un

Misiuni
muştuc curb. Unu idem american. O pereche alămuri pentru semi-garnituri no.1. Una
idem No.6. Una idem pentru sorburi No.9. Una idem No.11.”

Odată cu înălţarea clădirilor, pericolul focului este şi el prezent şi impune o altă abor-

Specialitate
dare a incendiilor prin lucrul la înălţime. Totuşi, ca să se ajungă până sus trebuiau întinse
nişte scări şi nu orice fel de scări, ci unele capabile să atingă acoperişurile, dar din păcate,
acestea lipseau din dotarea pompierilor. Astfel, se face că după mai multe incendii la ulti-
mele etaje, mansarde, poduri şi acoperişuri, Primăria Municipiului Bucureşti prin Darea
Pregătire
de seamă asupra activităţii comunale pe anul 1923, dă comandă „să se procure, deocam-
dată” un tren automobil având în componenţă un car omnibus, o motopompă, o autopom-
pă, o cisternă şi o autoscară.
Acestea proveneau de la firma Magirus din Germania şi erau în valoare totală de 5.586
lire sterline sau echivalentul în lei 5.500.000. Astfel, a fost plătită suma de 4.647.542,51 lei
Istorie

din bugetul Primăriei pentru anul 1923.


După incendiul de la Palatul Regal din 1926 este cumpărat un al doilea complet de
autospeciale.
„cea mai mare scară de care dispuneau era prea mică…”
Media

Legat de incendiile la înălţime, Compania de Pompieri Bucureşti prin raportul


3601 din 24 octombrie 1933 către Primăria Municipiului Bucureşti, insistă pentru
procurarea unei autoscări mecanice ce se poate ridica la 45 metri înălţime în valoare
Profesioniștii

DEALU SPIRII 105


Istorie

de 60.625 mărci germane de la fabrica Magirus din Ulm-Donau, Germania. Motivul in-
vocat fiind foarte bine argumentat cu dovezi solide pentru o asemenea solicitare.
Pe la începutul lui 1933 a izbucnit un incendiu la un imobil din strada Domniţei, pom-
pierii nu au putut ajunge la podul incendiat al imobilului deoarce „cea mai mare scară de
care dispuneau era prea mică”.
În urma învăţămintelor trase, Consiliul Primăriei a votat în unanimitate de voturi
cumpărarea unei scări mecanice de la fabrica din Ulm-Donau!
Peste cinci ani, Primăria pregătea o licitaţie publică pentru a achiziţiona două auto-
scări „necesare…”. Licitaţia este adjudecată tot de către Uzinele Klockner Umbold Deutz
A. G. Werke Magirus Ulm-Donau, prin reprezentanţii legali S.A.R. Ferrominiera.
Se specifică două autoscări originale Magirus de tipul KLS 145 şi cu înălţimea de 45
metri, livrarea trebuind a fi efectuată în 6-7 luni de la comandă.
Aşadar s-a dovedit necesitatea modernizării şi adaptării continue în lupta cu focul,
în diferite spaţii şi înălţimi, problemă ce s-a ridicat şi continuă să fie de actualitate. Astăzi
există în lume aparatură şi tehnologii aproape inimaginabile acum 150-200 de ani.

Referinţe:

Mijlociri noao aflate păntru stângerea focului cu bună sama descoperite, Nils Nyström,
Liov, 1794.
România Liberă, Bucureşti, Anul XI, nr. 2891, Duminică, 5(17) Aprilie 1887.
Epoca, Bucureşti, Anul II, nr. 410, Joi, 9(21) Aprilie 1887.
Epoca, Bucureşti, Anul II, nr. 411, Vineri, 10(22) Aprilie 1887.
Monitorul Oficial, Direcţia Monitorului şi Imprimeriei Statului, Bucureşti, Nr. 26,
miercuri, 4(16) maiu 1888.
Darea de seamă asupra activităţii comunale pe anul 1923 pe exerciţiul 1 aprilie – 31 de-
cembrie 1923, Institutul de arte grafice „Tiparul Românesc”, Bucureşti ,1924.
Monitorul comunal al Municipiului Bucureşti, Institutul de arte grafice „Tiparul
Românesc”, Bucureşti, Anul LIX, Nr.12, Duminică, 25 Martie 1934.
Monitorul comunal al Municipiului Bucureşti, Imprimeriile „Independenţa”, Bucureşti,
Anul LXIV, Nr. 30, Duminică, 23 Iulie 1939.
Monitorul comunal al Municipiului Bucureşti, Imprimeriile „Independenţa”, Bucureşti,
Anul LXIV, Nr. 50, Duminică, 10 Decembrie 1939.
I.C.Brătianu, Armata la Expoziţiunea Generală Română, Stabilimentul grafic Albert
Baer, Fabrica de Cartonage, Bucureşti, 1907.

106 DEALU SPIRII


Pro Patria

Mesaje
Eveniment
Slt. Adrian MARIN

Internațional
n urma unei fructuoase colaborări între Trustul de Presă al Ministerului Apărării
Naţionale (Centrul de Televiziune şi Film) şi Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, într-o emisiune Pro Patria
dedicată Zilei Armatei, difuzată în anul 2013 pe postul naţional de televiziune, se

Prevenire
face referire la activităţile, misiunile şi intervenţiile ISU Bucureşti.
Reportajul debutează cu prezentarea în imagini sugestive a intervenţiilor de
amploare din perioada 2012-2013, situaţii de urgenţă de mare complexitate care
au necesitat concentrarea unui număr mare de forţe şi un efort deosebit din partea

Intervenție
pompierilor participanţi la intervenţie pentru a realiza salvarea victimelor, limitarea
pagubelor şi lichidarea incendiului.

Misiuni
Specialitate
Pregătire
Istorie
Media

Filmul se continuă cu un scurt istoric privind prima formaţiune de pompieri


militari bucureşteni înfiinţată de domnitorul Ţării Româneşti, Gheorghe
Profesioniștii

Dimitrie Bibescu. Proiectul de organizare al acestui serviciu public a fost pus în

DEALU SPIRII 107


Media

dezbaterea Adunării Obşteşti la data de 8 ianuarie 1844. Astfel, în urma analizei şi


modificărilor aduse proiectului iniţial, în data de 18 august 1844 este semnat actul de
fiinţare a primei unităţi militare din Bucureşti pentru ajutorul populaţiei şi protejarea
acesteia în lupta cu focul.

Totodată, este surprinsă sărbătorirea la 17 august 2013 a celor 169 de ani de


tradiţie militară şi prima aniversare a ISU Bucureşti. În cadrul evenimentului,
Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, a conferit Drapelul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, o rememorare a
momentului istoric din anul 1933, când Casa Regală a României oferă Drapelul de
Luptă Companiei de Pompieri Bucureşti.
În încheierea materialului, în semn de recunoştinţă faţă de această armă, pentru
efortul arătat în fiecare zi, pentru că dovedesc la fiecare intervenţie curaj şi devotament,
este menţionat motto-ul „Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nici
gând.” (Mihai Eminescu).
Dovadă a colaborării continue între cele două instituţii, într-o altă emisiune
Pro Patria de la începutul anului 2014, este prezentată o scurtă referire la Evaluarea
activităţii a ISU Bucureşti pentru anul 2013, eveniment care a avut loc la data de
20.02.2014.
Cu acest prilej adresăm mulţumiri Trustului de Presă al Ministerului Apărării
Naţionale pentru sprijinul acordat şi reiterăm dorinţa de a ne fi alături pentru
derularea altor proiecte viitoare.

108 DEALU SPIRII


Mesaje
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București

Eveniment
și mass-media
(continuare din numărul anterior)
Plt. Ion COȚA

Internațional
Prevenire
Intervenție
P
opulaţia a fost informată sistematic prin intermediul mass-media, asupra
consecinţelor situaţiilor de urgenţă (incendii, salvări de persoane, animale

Misiuni
şi bunuri, accidente rutiere, protecţia mediului, înlăturarea urmărilor
fenomenelor meteo periculoase – inundaţii, vânt puternic etc.) şi a altor intervenţii la
care participă subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”

Specialitate
al Municipiului Bucureşti, precum şi asupra activităţilor de prevenire a situaţiilor de
urgenţă ale inspectoratului.
Reprezentanţii ISU Bucureşti s-au prezentat timp de 118 săptămâni în faţa

Pregătire
telespectatorilor în fiecare sâmbătă, în cadrul jurnalului orei nouă la postul Realitatea
TV, pentru a realiza o sinteză a celor mai importante intervenții, misiuni și activități
ale instituției, formulând recomandări cu privire la evitarea unor situaţii de urgenţă
specifice fiecărui sezon. Şi pentru că o mare parte din bucureşteni sunt de multe ori
Istorie

surprinşi în trafic de apariţia unor situaţii de urgenţă, postul de radio Bucureşti FM


a manifestat un interes constant pentru preluarea mesajelor de avertizare emise de
pompieri şi asigură transmiterea în timp util a acestora către populaţie. Mai mult decât
atât, la radio Bucureşti FM, timp de 70 de săptămâni, un reprezentant al instituţiei
Media

a dialogat cu moderatorii postului de radio pentru a transmite bucureştenilor


principalele activităţi, intervenţii şi misiuni desfăşurate de instituţie în săptămâna
respectivă.
Profesioniștii

DEALU SPIRII 109


Media

110 DEALU SPIRII


DEALU SPIRII 111
Profesioniștii Media Istorie Pregătire Specialitate Misiuni Intervenție Prevenire Internațional Eveniment Mesaje
Media

Activităţi preventive şi educative găzduite


de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
- Reacţii -
„Ne face plăcere [...] să vă informăm că Revelionul Bucureştiului 2014, unul dintre cele mai aşteptate
evenimente din agenda Capitalei, s-a bucurat de un succes remarcabil, adunând un public de aproximativ
50.000 de spectatori. [...]
Dorim aşadar să vă asigurăm o dată în plus de aprecierea noastră şi să vă mulţumim pentru sprijinul
acordat. Ne exprimăm convingerea că vom menţine o bună colaborare cu instituţia dumneavoastră şi în
cadrul viitoarelor manifestări culturale iniţiate şi derulate de ArCub.”
Director, Mihaela Păun
ArCub/ Primăria Municipiului Bucureşti

„Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în anul 2013 şi suntem convinşi că în continuare veţi fi alături
de noi în demersul jurnalistic de comunicare şi de creare a unei imagini corecte structurilor M.A.I.”
Împuternicit Director, cms. şef de poliţie Marius TACHE
Direcţia de Informare şi Relaţii Publice/ MAI

„Vă mulţumim pentru colaborare şi vă asigurăm [...] de toată stima şi deplina noastră cooperare.”
Director Executiv, Tiberiu FECHETE
Fundaţia pentru SMURD

„Vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni l-aţi acordat în realizarea evenimentelor „Reînvierea
Tradiţiilor Populare de Crăciun – 18-24 decembrie [...] şi Revelion 2014 [...]” cât şi pentru promptitudinea
Dvs. ca urmare a solicitărilor noastre.
În speranţa unei fructuoase colaborări în viitor, vă asigurăm de consideraţia şi respectul nostru.”
Director, Cosmin Teleasă
Centrul Cultural European sector 6/ Consiliul Local Sector 6

„În numele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat şi al meu personal ţin să vă mulţumesc pentru
sprijinul acordat în data de 26 februarie 2014 – pentru organizarea dezbaterii având ca temă <Utilizarea în
siguranţă a gazelor naturale!>.
Vă dorim succes în activitatea pe care o desfăşuraţi, vă mulţumim pentru colaborare şi sprijin şi vă
asigurăm de întreaga noastră consideraţie.”
Preşedinte, Mihai Mereuţă
Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat

„În numele comunităţii pe care o reprezint doresc să îmi exprim recunoştinţa şi respectul faţă de efortul
deosebit depus pentru a ne fi alături, conform tradiţiei ultimilor ani, în cele mai importante momente ale
vieţii cultural artistice a municipiului Alexandria.
Cu speranţa unei colaborări viitoare fructuoase vă mulţumesc şi vă doresc rezultate profesionale
deosebite.”
Primar, Victor DRĂGUŞIN
Primăria Municipiului Alexandria

112 DEALU SPIRII


Mesaje
„Îmi exprim convingerea că şi pe viitor colaborarea dintre Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti va fi
caracterizată de aceeaşi notă de calitate şi profesionalism, cu un ecou benefic pentru societatea în slujba
căreia ne aflăm.”
Director General, cms. şef de poliţie dr. Mihai Pruteanu

Eveniment
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/ MAI

„Am deosebita plăcere ca, în numele Federaţiei Române de Fotbal, să vă mulţumesc pentru colaborarea
dintre instituţiile noastre [...].

Internațional
Profesionalismul şi solicitudinea angajaţilor ISU au contribuit din plin la derularea în cele mai bune
condiţii a acestui eveniment de ridicată complexitate organizatorică. Încă odată sprijinul ISU ne-a oferit
posibilitatea de a rezolva în modul cel mai profesionist şi operativ toate problemele ivite.”
Preşedinte, Mircea Sandu
Federaţia Română de Fotbal

Prevenire
„Am onoarea să mă adresez dumneavoastră, pentru sprijinul acordat [...] în rezolvarea situaţiei de
urgenţă de la sediul Comenduirii Garnizoanei, în data de 22.11.2013.
Cu speranţa că şi în viitor colaborarea dintre instituţiile noastre se va situa cel puţin la acelaşi nivel, vă
urez succes în realizarea tuturor proiectelor profesionale şi personale.”

Intervenție
Comandant, lt. col. Daniel-Cristian PETRE
Comenduirea Garnizoanei Bucureşti/ MAI

„Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez sincere mulţumiri pentru aportul instituţiei pe care
o conduceţi la buna desfăşurare în municipiul Buzău a exerciţiului cu forţe şi mijloace în teren cu tema
<Activitatea CJSU pe linia realizării managementului situaţiilor de urgenţă produse de un seism în zona de

Misiuni
competenţă> din data de 20.11.2013.
Îmi exprim încrederea că şi în viitor veţi demonstra aceeaşi deschidere de a participa la realizarea unor
acţiuni sau misiuni importante.”
Inspector Şef, col. Dănuţ NICOLAE

Specialitate
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău

„Doresc să vă mulţumesc pentru permanenta deschidere şi disponibilitate, pentru sprijinul acordat în


organizarea evenimentului <Noaptea Cercetătorilor 2013> precum şi pentru promptitudinea cu care aţi dat
curs solicitării noastre din data de 10 octombrie a.c. prin participarea cu tehnică de intervenţie la expoziţia

Pregătire
din cadrul Salonului Auto Bucureşti.”
Inspector General, col. dr. Ion BURLUI
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/ MAI

„Doresc să vă adresez sincere mulţumiri pentru buna colaborare cu Poliţia Română în contextul
desfăşurării activităţilor ocazionate de Conferinţa Ministerială a Forumului Salzburg.
Istorie

Vă rog să primiţi expresia distinsei mele consideraţii.”


Inspector General, chestor şef de poliţie Petre TOBĂ
Inspectoratul General al Poliţiei Române/ MAI
Media
Profesioniștii

DEALU SPIRII 113


Profesioniștii

Profesioniștii
în situații de urgență
Col. Stelian DUDUȘ

P
ericolul, riscul şi imprevizibilul fac parte din activitatea zilnică a pompierilor
Bucureşteni. Diversitatea, complexitatea acţiunilor de intervenţie şi condiţiile de
multe ori vitrege în care profesioniştii în situaţii de urgenţă sunt nevoiţi să-şi înde-
plinească atribuţiile de serviciu, aflându-se în permanenţă în slujba cetăţenilor care inves-
tesc în ei încredere, speranţă şi recunoştinţă fac din această meserie una deopotrivă pericu-
loasă şi plină de satisfacţii.
Iată câteva acţiuni ale profesioniştilor din cadrul ISUMB, din ultima parte a anului tre-
cut şi începutul anului curent ce vin să întărească afirmaţiile mele anterioare:
În data de 19.12.2013, Dispeceratul ISUMB a fost anunţat, prin Sistemul Naţional Unic
pentru apeluri de Urgenţă 112, despre producerea unui incendiu la un depozit cu adresa în
Splaiul Unirii, sector 3, Bucureşti.
În momentul ajungerii la locul evenimentului, personalul de intervenţie a fost anunţat
că în interiorul depozitului există substanţe chimice care, în contact cu apa sau supuse unor
temperaturi ridicate pot genera reacţii periculoase. În aceste condiţii s-a impus implemen-
tarea de măsuri urgente atât pentru sporirea gradului de protecţie a personalului de inter-
venţie cât şi pentru protecţia mediului.
În vederea stabilirii gradului de pericol pe care îl reprezentau produşii de ardere re-
zultaţi ca urmare a incendiului s-a luat decizia trimiterii la faţa locului a Autospecialei de
Cercetare şi Primă Evaluare CBRN din cadrul Detaşamentului de Protecţie CBRN.
Astfel, echipajul alcătuit din cdt. ech. - plt. Gagiu Mihai, plt. Lamotă Cristian şi plt.
Badea George, a efectuat măsurători periodice asigurându-se că nivelul concentraţiei de
substanţe periculoase emise nu reprezintă un pericol pentru personalul participant la
intervenţie.
Deşi intervenţia s-a desfăşurat în condiţii foarte dificile, eficacitatea deciziilor adoptate
de comandantul intervenţiei precum şi promptitudinea şi profesionalismul cu care întregul
personal participant şi-a îndeplinit datoria au făcut ca evenimentul să se încheie fără efecte
grave asupra personalului propriu sau personalului civil.
În data de 24.12.2013, în jurul orei 02.00 din cauza unui coş de fum neprotejat co-
respunzător, un incendiu a izbucnit la acoperişul unui restaurant din cadrul Complexului
Comercial Rahova. Materialele combustibile din structura acoperişului de tip şarpantă pre-
cum şi lipsa unor pereţi delimitatori între poduri au condus la propagarea rapidă a incen-
diului atât pe verticală, la întreg restaurantul, cât şi pe orizontală la celelalte spaţii comer-
ciale din imediata vecinătate.

114 DEALU SPIRII


Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă a fost îngreunată de o se-

Mesaje
rie de factori printre care: imposibilitatea accesului autospecialelor de intervenţie în zona
focarului din cauza cablurilor şi a copertinelor standurilor; temperatura scăzută ce a făcut
ca robineţii de cuplare a buteliilor aparatelor de respirat cu aer comprimat să îngheţe pre-

Eveniment
cum şi cantitatea masivă de fum degajat în urma procesului de ardere. Cu toate acestea s-a
reuşit localizarea şi lichidarea incendiului în timp util reducând astfel valoarea pagubelor
materiale.
Primele forţe alertate care au ajuns la locul de intervenţiei au fost cele din cadrul gărzii

Internațional
de intervenţie a Detaşamentului 13 Septembrie având în compunere pe :

Prevenire
Intervenție
Misiuni
Specialitate
Istorie

SGIS – Plt. maj. Micu Lucian Plt. adj. Utiu Iulian


Mm. Marin Marius Plt. maj. Riciu Ionuț
Plt. maj. Pârâianu Constantin Plt. maj. Dicu Nicolae
Media

Plt. Iliuță Marius Plt. Tătărici Danuț


Plt. Dinulescu Octavian Plt. Gherasim Claudiu
Plt. Cojocaru Dănuț Plt. maj. Baltatu Fănică
Profesioniștii

Plt. Șerban Victor Plt. maj. Tibrin Adrian


Plt. maj. Oprea Petre Pas. Pană Mircea
Plt. maj. Oprea Lucian Plt. Batagui Emil

DEALU SPIRII 115


Profesioniștii

În data de 27.12.2013 a izbucnit un incendiu la un depozit tip cort (din prela-


tă impermeabilă în care erau depozitate ţevi PPR) în Şoseaua Vitan-Bârzeşti, Sector 4,
Bucureşti.
Incendiul a fost observat după aproximativ 120 minute, de personalul de pază din
obiectiv, fapt ce a facilitat propagarea acestuia la o hală construită din panouri sandwich,
amplasată în partea de nord, care avea perete comun cu depozitul tip cort incendiat. În mo-
mentul izbucnirii incendiului, în interiorul depozitului nu se aflau persoane.
La momentul sosirii echipajelor de intervenţie ardeau cu flacără deschisă materiale
depozitate, pe o suprafaţă de aproximativ 1000 mp, atât în depozitul tip cort cât şi în hala
învecinată.
Deşi intervenţia s-a desfăşurat în condiţii meteo nefavorabile din cauza umidităţii
şi a ceţii dense ce împiedica vizibilitatea, întreg personalul de intervenţie şi-a îndeplinit
atribuţiile cu profesionalism contribuind la succesul misiunii de localizare şi lichidare a
incendiului.
Primele forţe sosite la locul intervenţiei au fost cele din cadrul Detaşamentului
Apărătorii Patriei având în compunere pe:

Plt. adj. şef Neacşu Costel Plt. maj. Răchiţeanu Florin Plt. Cazaciuc Iulian
Plt. Panaite Daniel Plt. maj. Toma Valentin Plt. Bătrînu Ionuţ
Plt. Mone Alexandru Plt. Ionescu Adrian Plt. Năstase Cătălin
Plt. Ghioca Adrian Plt. Mitrofan Marius Plt. Tituleasa Gheorghiţă
Plt. maj. Chiriţă Viorel Plt. adj. Istodor Vasile Plt. Păşescu Marius

116 DEALU SPIRII


În data de 03.01.2014 în jurul orei 22.50, agentul de pază al unei clădirii de birouri

Mesaje
din B-dul Pipera, sector 2, Bucureşti a observat ieşind fum de la nivelul etajului 2 al con-
strucţiei şi a anunţat evenimentul la Dispeceratul ISUMB prin apel la 112.
La faţa locului a fost trimisă, în primă fază, garda de intervenţie a Detaşamentului

Eveniment
Băneasa. La sosirea acestora, la locul evenimentului, incendiul se manifesta violent şi cu
degajări masive de fum la nivelul etajului 2 al clădirii. Ulterior au fost solicitate şi trimi-
se în sprijin şi alte forţe de intervenţie. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului s-a ac-
ţionat atât din interior cât şi din exterior cu autospecialele de intervenţie şi salvare de la

Internațional
înălţimi.
Deşi operaţiunea de stingere a fost îngreunată din cauza cantităţii mari de materiale
combustibile de la locul intervenţiei, existând totodată posibilitatea propagării incendiu-
lui la etajele superioare ale clădirii, întreg personalul gărzilor de intervenţie a acţionat cu
profesionalism, a dovedit că îşi cunoaşte şi execută bine atribuţiunile de serviciu, reuşind

Prevenire
localizarea şi lichidarea incendiului în limitele găsite.
Eficacitatea deciziilor adoptate de comandantul intervenţiei, profesionalismul dove-
dit de echipajele de intervenţie şi continuitatea operaţiunilor de localizare şi lichidare a
incendiului au făcut posibile limitarea propagării incendiului şi au redus pagubele mate-

Intervenție
riale. Garda de intervenţie a Detaşamentului Băneasa avea în compunere:

Misiuni
Specialitate
Istorie
Media

Plt. Rada Bogdan. Plt. maj. Lupu Eugen. Plt. adj. Frâncu Tudorel
Plt. Vătafu Gabriel; Plt. adj. Drăgoi Marian; Plt. adj. Gaftoi Constantin;
Profesioniștii

Plt. maj. Rădiţă Dumitru. Plt. adj. Dogaru Cristi; Plt. Bocancia Costel;
Plt. adj. Vasilcovici Nicolae Plt. Botezatu Andrei; Plt. maj. Popa Lucian;
Plt. maj. Bocancia Lucian; Plt. adj. Văsi Constantin; Plt. maj. Mihalache Cornel
Plt. Eremencu Marian;

DEALU SPIRII 117


Profesioniștii

În data de 11.02.2014 un alt incendiu a mistuit o construcţie – monument istoric, în


prezent cu destinaţie comercială şi de alimentaţie publică, din Centrul Vechi al capitalei, pe
str. Lipscani.
Incendiul a izbucnit la barul care deservea terasa de vară a Pub-ului şi s-a propagat cu
repeziciune în interiorul clădirii, apoi la etajul superior şi la podul construcţiei.
Intervenţia iniţială s-a realizat cu dificultate din cauza traficului din zonă şi din cauza
accesului greoi în Centrul Istoric.
Promptitudinea şi profesionalismul echipajelor de intervenţie au făcut şi de această dată
posibilă limitarea propagării incendiului şi în consecinţă reducerea pagubelor materiale.
Dintre participanţii la această intervenţie amintim:
- personalul gărzii de intervenţie a Detaşamentului „Mihai Vodă”:

S.G.I.S. – plt. maj. Dumitru Marius plt. Dumitru Vasile


plt. maj. Burtan Marius plt. adj. Dumitru Cristian
plt. maj. Mihai Florin plt. Dinu Ilie
plt. maj. Kaltenbek Marius plt. Mirea Cătălin
plt. adj. Zaharia Fănel plt. Avram Florin
plt. maj. Constantin Marian conducător auto: plt. adj. Spirea Nicolae

În finalul acestei sinteze doresc să mulţumesc, nu doar celor amintiţi, ci întregului per-
sonal participant la aceste intervenţii, pentru că, doar munca în echipă şi efortul colec-
tiv au condus la finalizarea cu succes a acestor acţiuni menite să restabilească starea de
normalitate.
De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor profesioniştilor în situaţii de urgenţă pen-
tru CURAJUL ŞI DEVOTAMENTUL de care dau dovadă zi de zi, atunci când sunt solicitaţi
să intervină pentru orice tip de situaţie de urgenţă.

118 DEALU SPIRII


,
>
UrmăriȚi-ne pe

FACEBOOK - ISU BUCURESTI

Site-ul oficial - WWW.ISUBUCURESTI.RO

TWITTER - ISU BUCURESTI

YOUTUBE - ISU BUCURESTI

follow us to GOOGLE - ISU BUCURESTI

S-ar putea să vă placă și