Sunteți pe pagina 1din 1

SE APROBĂ,

ADMINISTRATOR

DOMNULE ADMINISTRATOR,

Subsemnatul/a …………………………………… salariat/a al/a S.C. ……………….. S.R.L., în funcţia de


………………………… în cadrul Compartimentului.…..……………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba
menţinerea în activitate, în cumul cu pensia, începând cu data de ………………..
Anexez copia după decizia de pensionare pentru limita de vârstă nr…./………….., primită la data
de ……………. şi pusă în aplicare începând cu data de ………………

Semnătura,

Data,

S-ar putea să vă placă și