Sunteți pe pagina 1din 1

M1

PPØ110

CV

INVELITOARE

L WC
ar 12" ar 12" S-110
ac 12" ac -
S 40 S 110
S-110
AR-20
AC-20
AC-20 Sp PC
S-110 ETAJ 1
S-40
S-50 AC-20 AC-32 AC-32 AC-32 AC-32
AR-20 De la retea
AC-25 AC-20
AC-20 alimentare CT AC-32
L L WC WC WC L AC WC Cb L AC WC Cb AC WC Pis Pis Pis Pis L L WC L
1 1
ar 2" ar 2" ar 12" ar 12" ar 12" ar 1
2" ar 12" ar 1
2" ar 1
2" ar 12" ar 1
2" ar 12" 1
ar 2" ar 2" 1
ar 2" 1
ar 2" 1
ar 1
2" ar1
2" ar 12" ar 1
2" De la boiler
1 1 1 1 1 1 1 1 1
ac 2" ac 2" ac - ac - ac - S-110 ac 2" S-110 ac - ac 2" ac 2" ac - ac 2" ac - ac - ac - ac - ac - ac 2" ac 2" ac - ac 2"
S 40 S 40 S 110 S 110 S 110 S 40 S 110 S 50 S 40 S 110 S 50 S 110 S 32 S 32 S 32 S 32 S 40 S 40 S 110 S 40
AC-20
AC-20 AR-25 PC PC AR-25 AC-20 AC-25 PC AR-25 AC-20 PC AC-20
AC-20 AR-25 AR-25 AR-32
AC-20 S-110 AC-20 S-110 S-110 S-110 AR-20
Sp Sp AC-20 Sp Sp Sp Sp
AR-20 PARTER
AR-20 S-40 AR-32 A

S-40 S-50 AR-20 A


S-40
S-40 S-40 AR-25 S-50 S-110 S-50 S-110 S-50 S-110 S-32 S-50 S-50 S-110
S-110 AR-20 S-50
La canalizare exteriora
La canalizare exteriora La canalizare exteriora La canalizare exteriora La canalizare exteriora AR-32
AR-32 AR-25 AR-25 AR-32

AR-40 AR-40 AR-32


AR-50 AR-50

LEGENDA
Traseu apa rece din PPR
Traseu apa calda menajera din PPR
Canalizare menajera din PP
Canalizare pluviala din PP
Canalizare menajera din PVC -KG pentu exterior

S Tip obiect sanitar


ar 12" racord apa rece
ac 12" racord apa calda menajera
S 50 racord canalizare

Toate traseele de canalizare din cladire se vor monta cu teava


din PP si toate traseele de canalizare din exteriorul cladirii se
vor monta cu tubulatura de calalizare din PVC-KG

CT Centrala termica
CV Caciula de vizitare
PC Piesa de curatire
L Lavoar
WC Vas de closet
Cb Cada de baie
AC Aerator de coloana canalizare

Index: Data: Observatii:

Beneficiar: Primaria Comunei Vinjulet, jud. Nr. proiect:


Mehedinti, com. Vinjulet, sat Vinjulet 108/2020
SC AGATUL INSTAL SRL

S t r . P r o m e t e u , N r . 8 - 1 0 , C a m e r a 2 , B l o c 1 2 F , S c a r a 2 , E t a j 3 , A p . 3 3
uplo
e
T
rtic:t Construire si dotare asezamant cultural, Faza:
N r . R e g . J4 0 / 4 8 7 6 /1 7 . 0 3 . 2 0 0 8 ; C U I 23 5 1 7 0 1 5
sat Vinjulet, comuna Vinjulet, jud. PT
Sef Proiect: arh. Cristian Petre Scara: Mehedinti
1/50
Proiectat / ing. Rares Tulbureanu uplT
ti alnsa : INSTALATII SANITARE Nr. plansa:
Desenat: ing. Rares Tulbureanu Data: Schema coloanelor
2021 IS06
Verificat: ing. Andrei Tulbureanu

S-ar putea să vă placă și