Sunteți pe pagina 1din 7

1.Semicelula ESH 2.Grupare fluorofora, cromofora 3.Capacitate de schimb ionic 4.Lampa cu catod cavitar 5.

Conditiile indeplinite de o reactie pt a fi folosita in redoxometrie 6.Problema determinare pCrO4 7.Teoria cinetica

1 surse de erori la masurarea potentialulul- enumerare; ce este rezistenta interna? 2 ce este deplasarea batocroma, hipsocroma, hipercroma, hipocroma? 3ecuatia fundamentala a echilibrului de repartitie in cromatografie 4electrozi de tip I 5 cromatografia de schimb ionic 6 flourimetria-primcipii 7 eficienta separarii extractiei (randamentul si coeficientul de selectivitate)

1.electrod de referinta.electrod indicator. 2.pe ce se bazeaza extractia lichid-lichid. 3.metodele cromatografiei plane. 4.difenilamina-indicator redoxometric. 5.polarografia. 6.studiul spectrofotometric al complecsilor.determinarea compozitiei complecsilor. 7.sa se calculeze rezolutia cromatografica pentru analiza cromatografica a unui amestec format din doua substante cand N,K',alfa iau diferite valori(erau 4 variante ex:N=3600,K'=2,alfa=1,15).comentati influenta fiecarui factor asupra rezolutiei cromatografice.

1.dicromatometria 2.spectru de emisie 3. k' 4.indicatorii rexod de culoare 5.domeniul de ph in potentiometrie 6.legile absorbtiei 7.problema extractie

1.Ce este etalonarea(calibrarea)? 2.Expresia legii BLB 3.Tipuri de metode lichid-cromatografice pe coloana in functie de modul de separare 4.Se titreaza 25 ml FeSO4 0,1 M cu KMnO4 0,02 M la pH 0.Calculati curba de titrare.Caracteristici. (se dau E0'Fe3+/Fe2+ si E0'MnO4-/Mn2+) 5.Electrozi de tipul IV

6.Profilul semnalului spectrometric 7.Rezolutia cromatografica

1.Factorii care influenteaza potentialul unei celule.supretensiunea 2.Fluorimetria 3.Explicitarea termenilor ecuatiei van Deemter. 4.Dozarea clorhidratilor bazelor organice prin metoda Billon 5.Spectrometria atomica de emisie in flacara. 6.Aparatura in HPLC 7. 8.Problema din extractie(acidul acetic in eter-e pe foile date de profa)

1.Ce e un lichid in stare super critica? 2.Ce e celula galvanica? 3.Pe ce se bazeaza extractia lichid-lichid? 4.Electrozi sensibili la molecule. 5.Metoda compararii cu un standard in spectrometria de absorbtie moleculara. 6.Nitritometria. 7.O problema in care se cerea nr de talere teoretice,rezolutia cromatografica.

1.Ce este polarografia? 2.Definiti: deplasare batocroma,hipsocroma,hipercroma,hipocroma 3.de aranjat in ordinea elutiei componentii unui amestec 4.tropeolina00- indicator nitritometric 5.faze mobile si faze stationare in cromatografia de repartitie 6.Problema unde se cerea domeniul de concentratie si se dadea T% si absorbtivitatea 7.Electrodul de chinhidrona

1Ce e absorbanta? 2ce e cromatografia? 3ce e un fluid in stare supercritica? 4parametrii ce influenteaza cromatografia(fact d capacitate,selectivitate si rezolutia cromatografic) 5determinarea pka-ului spectro 6fact c influenteaza echilibrul d distributie.influenta complexonometrica. 7problema cu determinarea potentialului celulei 1c e redoxometria 2c e celula galvanik 3c sunt metodele optice

4cromatografia d afinitate 5electrozi d tipul2 6electroforeza capilara 7problema din spectro primele 3 sb dp fiecare bilet sunt sb mici

1.surse de eroare la masurarea potentialului.ce este potentialul de jonctiune? 2.constanta de repartitie in cromatografie? 3.ce este rezolutia cromatografica? 4.electrozi de tip III 5.indicatori redoxometrici:definitie,clasificare.indicatori reactivi ai ionilor 6.parametrii care caracterizeaza radiatia electromagnetica 7.Influenta complexarii asupra echilibrului de extractie. Calculati rata aparenta de distributie a iodului in CCl4, in prezenta iodurilor alcaline, cand [I-] = 10 la puterea -2.(Kd=80,beta=10 la puterea 3)

ce e electrodul?anodul ce este? ce este titrarea spectrofotometrica sa asezi in ordinea elutiei niste substante electrozi cu membrana lichida o problema de la spectro curba de etalonare in spectrometrie schema de separare in cromatrografie a unei probe cu un singur compus

1.transmitanta definitie 2.electroforegrama 3.metode optice 4.electrodul de oxid de stibiu 5.curba de titrare la Fe cu Ce +caracteristici 6.eficienta extractiei si efectul nr de extractii 7.problema de cromatografie.se dadea L,N,HEPT,k` si timpul mort si se cerea timpul de retentie si dispersia picului cromatografic.

1.def dicromatometria 2.def coeficientul de distributie in cromatografie(k') 3.definiti spectrul de emisie 4.indicatori redoxometrici de culoare.def si intervalul de viraj 5.aditivitatea absorbantelor 6.o problema din extractie 7.determinarea potentiometrica a ph-ului

1. ce este celula electrochimica? 2. ceva de genu...dc ind acido bazici nu au aceeasi culoare, motivul. 3. Definitia factorului de selectivitate in cromatografie. 4.Conditii pt k o rct sa fie fol in redoxometrie. 5. Electrodul de sticla. 6. O problema de la spectro 7. Constanta de distributie. izoterma de distributie.

1. Ce este redoxometria? 2. Care este celula electrodului Ag/AgCl? 3. Ce este electroforeza capilara? 4. Caracteristicile curbei de elutie. 5. Flacara - sursa de atomizare. 6. Problema din electrozi. 7. Influenta pH-ului pentru acizii slabi monoprotici la extractie.

1. ce este absorbanta specifica? 2. ce este cromatografia de schimb ionic? 3. ce sunt metodele electrochimice? 4. aplicatiile analitice ale extractiei. Metode titrimetrice 5. determinarea apei prin metoda Karl-Ficher 6. teoria talerelor 7. tranzitii radiative si neradiative

1ce sunt metodele voltametrice? 2ce este absortivitatea molara? 3ce este timpul de retentie si volumul de retentie? 4.nitritometria 5spectrometria de abs atomica 6.problema:se dadea ph-ul unei sol tampon si potentialul sau intr-o cel electrichim, si se cerea ph-ul unei substante la un anumit potential 7metode de determinare cantitiva in cromatografie

1)celula electrolitica 2)adsobtivitatea 3)mobilitatea electroforetica si fluxul electroosmotic 4)electrozii de tip 2 :contine cantitate mica de complex cu un ligand si o

conc. mare de ligand libere 5)spectometria de masa.principii.etapele analizei 6)problema de cromatog. dadea : tR , W(min)si tm pt separarea amestecului A si B.a)calculati k' pt A si B,b)calculati Rs pt separarea amestecului.separarea este completa? 7)legea B-L-B si abateri

1. Ce este permanganatometria? 2. Ce este electrodul de speta II? 3. Ce este cromatrografia de afinitate? 4. Problema din extractie. 5. Electroforeza. 6. Coef de selectivitate al electrozilor ion-selecivi. 7. Titrarea spectrofotometrica.

1.Surse de eroare in celula la masurarea potentialului(enumerare).potentialul de jonctiune definitie. 2.Formula matematica a constantei de distributie in cromatografie. 3.Ce este rezolutia cromatografica? 4.Electrodul de tip III. 5.Indicatori redoxometrici(def,clasificare).Indicatori reactivi ai ionilor. 6.Parametrii care caracterizeaza radiatia electromagnetica. 7.Influenta echilibrului de complexare asupra extractiei + problema mica pe baza echilibrului( iti dadeau Kd, conc iodura, const de formare a complexului si iti cereau rata de distributie D).

1.Ce sunt indicatorii redoxometrici? 2.Metode optice de emisie si de absorbtie. 3.Parametrii ce determina largirea picului cromatografic. 4.Analiza cantitativa in cromatografie. 5.Problema potentiometrie( 100 ml H2SO4, un alt volum de NaOH, si sa calc potent. celulei,dupa daca folosesti 200 de ml de H2SO4). 6.Influenta solventului asupra spectrelor(de la spectro). 7.Legea de distributie a unui solut intre doua lichide nemiscibile.

1.Ce este redoxometria? 2.Scrieti semicelula electrodului de argint/clorura de argint. 3.Ce este electroforeza capilara? 4.Caracteristicile curbei de elutie cromatografice. 5.Flacara-sursa de excitare si atomizare. 6.Pb: se da ESC//CdA2(sol sat),A-(sol sat)(0.025 M)/Cd in care cunosti Ecel=-0,7sute si ceva...V,Eesc=-0,244V parca, si E0 pt cuplul Cd2+/Cd0 si se cerea sa se afle S (solubilitatea) comp. CdA2. 7.Influenta pH-ului in echilibrul de extractie pentru un acid slab monoprotic.

1. Ce e polarografia? 2. Deplasarile batocroma hipsocroma hiper hipo etc 3. 2 amestecuri la cromato de lichide cu faza normala de zis care e ordinea de eluare 4. Tropeolina OO indicator nitritometric 5. Electrodul de chinhidrona 6. Problema cu T% de determinat domeniul de concentratie 7. Faze stationare si mobile in cromatografia de repartitie. Alegerea fazei mobile

1.ce este electrodul? Ce este anodul? 2.titrarea spectrofotometrica 3.ordinea de elutie in cromatografia cu faze inversate;a) hexan,hexanol,benzen; b)acetate de etil, dietileter 4.curba de etalonare 5.probl cu transmitanta: t%=33,7 c1=15mg/l si t%=62,4 si de aflat c2 a unei solutii folosind legea BLB 6.schema de separare cromatografica a unei probe cu o singura componenta 7.electrod cu mb lichida

1.Ce este redoxometria? 2.Definiti lungimea de unda, frecventa si nr de unda si scrieti relatia care le leaga. 3.Ce este talerul teoretic?Ce este HEpt si scrieti relatia dintre el si nr de talere. 4.Cromatografia de excluziune sterica. 5.Electrozi de tip 2 sensibili la o sare greu solubila 6.O problema in care se dadea It=50% din I0, concentratia si lungimea cuvei 2

cm si se cerea epsilon,apoi cerea concentratia daca lungimea cuvei era 5cm si se pastra It=50%din I0. 7.Aplicatii ale extractiei.Metode titrimetrice