Sunteți pe pagina 1din 3

Principiul relativitatii efectelor contractului. Notiune. Aplicare.

Exceptii

Efectul imediat al contractului l constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice obligationale. Cele trei principii care guverneaza contractul sunt: forta obligatorie, principiul irevocabilitatii si principiul relativitatii efectelor contractelor. I. Principiul relativit ii efectelor contractului poate fi definit ca regula potrivit c reia contractul produce efecte numai fa de p r ile contractante, el neputnd s profite sau s d uneze altor persoane. Acest principiu este instituit prin art. 973 Cod civil, conform c ruia conven iile n-au efect dect ntre p r ile contractante. II. Domeniul de aplicare a principiului relativitatii efectelor contractului Contractul are efect obligatoriu intre parti , precum si fata de succesorii partilor: a)-succesorii universali si cu tilu universal sunt continuatorii personalitatii autorului lor, astfel incat ei dobandesc toate drepturile si obligatiile acestuia, cu exceptia celor contractate intuituu personae; b)-succcesorii cu titlu particular dobandesc doar un anumit drept al autorului lor astfel incat chestiunea relativitatii se pune numai in legatura cu contractele incheiate anterior de autorul lor cu alte persoane ; -in privinta drepturilor dobandite de autor prin contracte( anterioare transmiterii dreptului catre succesor ), acestea vor profita succesorului sub conditia de a se afla in stransa conexiune cu dreptul dobandit ; -in privinta obligatiilor asumate (anterior transmiterii dreptului catre succesor), de catre autor, acestea in principiu nu se transmit succesorului; exceptii: obligatiile propter rem si scriptae in rem, modificari ale dreptului transmis catre succesor si drepturile reale consimtite anterior transmiterii catre succesor; - ca regula generala, contactele incheiate anterior de autor vor produce efecte in limitele aratate deja-in urmatoarele contitii: anterioritate constata prin data certa a inscrisului si respectarea masurilor de publicitate.

c) creditorii chirografari :opozabilitatea contractelor incheiate de debitor se manifesta in sensul ca ei suporta tranformarile din patrimoniul debitorului; - creditorii chirografari pot inlatura aceasta opozabilitate in conditiile art.975 C civ prin actiunea pauliana- si art.1175 prin actiunea in simulatie-; -ei pot interveni in numele debitorului pentru a exercita anumite drepturi patrimoniale ale acestuia : art.974 C.civ. III. Excep iile de la principiul relativit ii contractului Excep iile de la principiul relativit ii contractului sunt acele situa ii juridice n care contractul poate s produc efecte i fa de alte persoane dect p r ile sau succesorii n drepturi ai p r ilor. Aceste excep ii sunt clasificate n excep ii aparente i excep ii reale sau veritabile. Excep iile aparente sunt promisiunea faptei altuia sau conven ia de porte fort i ac iunile directe, iar excep ia real este stipula ia pentru altul sau contractul n folosul unei ter e persoane. Promisiunea faptei altuia este un contract prin care debitorul se oblig fa de creditor s determine o ter persoan s - i asume un angajament juridic n folosul creditorului din contract. Tr s turile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia sunt urm toarele: y ter ul nu este obligat prin contractul ncheiat ntre promitent i creditorul promisiunii, iar obliga ia sa se va na te numai dac ader la contract sau ncheie un nou contract; y ceea ce se promite este fapta personal a debitorului de a determina o ter persoan s - i asume un angajament juridic fa de creditor; y debitorul nu este obligat s garanteze fa de ter executarea angajamentului de c tre ter a persoan . Ac iunile directe reprezint posibilit i recunoscute de lege unor persoane str ine de un contract de a ac iona mpotriva uneia din p r ile contractante, invocnd contractul la a c rui ncheiere nu au participat. Codul civil reglementeaz dou cazuri de ac iuni directe n materia contractului de antrepriz i a contractului de mandat. Stipula ia pentru altul numit i contractul n folosul unei ter e persoane este un contract prin care o parte, numit stipulant, dispune ca cealalt parte, numit promitent, s dea, s fac sau s nu dac ceva n folosul unei ter e persoane, numit ter beneficiar, care nu particip la ncheierea contractului. Codul civil face aplica ii ale stipula iei pentru altul n materia dona iei cu sarcin n favoarea unui ter (art.828 830) i a rentei viagere (art.1642).

n afar de reglement rile cuprinse n Codul civil, aplica ii ale acestei excep ii se mai ntlnesc n cazul contractului de asigurare (art. 9 din Legea nr. 136/1995) i a contractului de transport de bunuri. Pentru ca stipula ia pentru altul s produc efecte juridice este obligatorie ntrunirea condi iilor generale men ionate n art. 948 Cod civil pentru valabilitatea contractelor (capacitatea de a contracta, consim mntul valabil al p r ii care se oblig , un obiect determinat i o cauz licit ), la care se adaug dou condi ii speciale: 1. voin a de a stipula (animus stipulandi); 2. persoana ter ului beneficiar trebuie s fie determinat la momentul ncheierii contractului sau s fie determinabil n raport cu momentul execut rii acestuia. Stipula ia pentru altul genereaz raporturi juridice ntre stipulant i promitent, precum i ntre promitent i ter ul beneficiar. Raporturile juridice dintre stipulant i promitent au n con inutul lor dreptul stipulantului de a pretinde promitentului s - i execute obliga ia asumat n folosul ter ului beneficiar. Raporturile juridice dintre promitent i ter ul beneficiar pun n eviden caracterul de excep ie real de la principiul relativit ii efectelor contractului a stipula iei pentru altul, n sensul c favoarea ter ului se na te un drept, direct i nemijlocit, independent de manifestarea de voin a ter ului. Dreptul ter ului beneficiar se na te direct n puterea contractului dintre stipulant i promitent, dar exerci iul dreptului depinde de voin a ter ului. Ter ul beneficiar exercit acest drept printr-o ac iune personal (proprio nomine), iar dreptul de a cere executarea obliga iei i apar ine i stipulantului, dar n puterea contractului, ns acesta va cere executarea obliga iei n favoarea ter ului, nu n favoarea sa. Stipula ia pentru altul a fost calificat ca o excep ie real de la principiul relativit ii efectelor contractului deoarece prin intermediul acestei construc ii juridice se creeaz drepturi n favoarea altor persoane dect p r ile contractului. Bibliografie: - Constantin St tescu, Corneliu Brsan, Tratat de drept civil. Teoria general a obliga iilor, Ed. Academiei, Bucure ti, 1981 - http://www.scritube.com/stiinta/drept/EFECTELECONTRACTULUI2111410110.php

S-ar putea să vă placă și