Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect

SUPLIMENT
la Ordinea de zi a ședinței în plen a
Parlamentului din 30 martie 2023
urgent 1 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență
nr. 79 din 29.03.2023
Inițiator - Guvernul Republicii Moldova
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.92/2022 privind activitatea


de asigurare sau reasigurare (art.59, 60)
nr. 473 din 15.12.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputatele Iu.Dascălu, V.Manic, M.Cușnir
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
prezentat
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război – art.4,
5, 6, ș.a.; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice – art.55; ș.a.)
nr. 63 din 10.03.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, I.Dascălu, V.Grădinaru, Ig.Chiriac
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
4 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea
Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor
Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare
internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale
nr. 46 din 01.03.2023
Prezentat - Biroul permanent

S-ar putea să vă placă și