Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

SUPLIMENT
la Ordinea de zi a ședinței în plen a
Parlamentului din 30 martie 2023
prioritar 1 Proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului
multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de
informații privind conturile financiare
nr. 480 din 21.12.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
prioritar 2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.
271/2017 privind auditul situațiilor financiare – art.44; Legea nr.246/2017
cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală – art.5, 51,
6, ș.a.; ș.a.)
nr. 31 din 22.02.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil –Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul
rural
nr. 38 din 28.02.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
4 Proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de
angajamente specifice a Republicii Moldova în temeiul Acordului
General privind Comerțul cu Servicii (GATS) pentru a include anexa 1 la
Declarația Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a
Comerțului privind încheierea negocierilor referitoare la reglementarea
internă în domeniul serviciilor din data de 2 decembrie 2021
nr. 52 din 03.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
(responsabil – Ministerul Dezvoltării Economice și
Digitalizării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la
parcurile pentru tehnologia informației (art.6, 7, 8, ș.a.)
nr. 376 din 06.10.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
6 Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public
nr. 429 din 25.11.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Calinici, E.Sinchevici, M.Nistor, V.Spînu,
A.Băluțel, R.Marian
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare
regională
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.5, 10, 31, ș.a.; Legea nr.5/2006 cu
privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.2, 10, 24;
ș.a.)
nr. 124 din 06.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Munteanu-Pojoga, Ig.Chiriac, O.Canațui,
Iu.Dascălu, E.Bandalac, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport și
coraport
8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale
prezentate nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.)
nr. 30 din 20.02.2023 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 02.03.23 (continuarea ședinței)
9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal al
Republicii Moldova – nr.1163/1997 – art.21, 64, 66, ș.a.; Legea nr.1164/1997
pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
nr. 45 din 01.03.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor și
Comisia Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
10 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
nr. 3 din 20.01.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputații L.Voloh, E.Qatrawi, E.Bandalac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.20; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor
râurilor și bazinelor de apă – art.12)
nr. 70 din 20.03.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputatele I.Coșeru, M.Cușnir
Raportor - Comisia mediu
12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea
afacerilor la distanță în Republica Moldova) (Legea nr.69/2016 cu privire
la organizarea activității notarilor - art.36; Legea nr.246/2018 privind
procedura notarială – art.5, 51, ș.a.; ș.a.)
nr. 73 din 23.03.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia juridică, numiri și imunități
Comisia protecție socială, sănătate și familie
13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.19, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de
asigurări sociale – art.3; Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul
și termenele de achitare a primelor de asistență medicală – art.3)
nr. 367 din 28.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

14 Proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție


nr. 60 din 07.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

15 Proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și a


candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
nr. 61 din 07.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

16 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al


Republicii Moldova nr. 122/2003 (art. 269, 2692, 2693, 270, 2701, 2702)
(delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și Centrului
Național Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt)
nr. 71 din 22.03.2023 lectura I
Lege organică
3
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
17 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru și președinte
al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr. 78 din 27.03.2023
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

S-ar putea să vă placă și