Sunteți pe pagina 1din 12

Elaborarea situatiilor financiare anuale Anul III

1.. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: 1 la rezerve legale; 2 1% la rezerve statutare; 3 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. Rezolvare: Calcul rezerva legala: 1.000.000 lei x 5% = 50.000 lei 2.000.000 lei x 20% = 400.000 lei Profit impozabil=1.000.000 lei 50.000 lei = 950.000 lei deductibila conform art.22 alin.1 lit.a din Codul fical. Profit net = 950.000 lei (950.000x16%) = 950.000 lei 152.000 lei = 798.000 lei Rezerve statutare 798.000 lei x 1% = 7.980 lei Pentru dividende 798.000 lei (7.980 lei + 10.000 lei+50.000) = 730020 lei 1. Rezerva legala: 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale 50.000 lei

2. Se constituie din profitul net al exercitiului curent

rezervele statutare, si alte rezerve: 129 Repartizarea = % 17.980

profitului 1063 Rezerve stat. sau contractuale 1068 Alte rezerve

lei 7.980 lei 10.000 lei

3. Reportarea profitului pentru distribuirea dividendelor:

121 Profit si pierdere

117 Rezultatul reportat

730.02 0 lei

4. Regularizarea conturilor la inceputul exercitiului

urmator privind ptofitul repartizat la sfarsitul exercitiului precedent: 121 Profit si pierdere = 129 Repartizarea profitului 798.000 lei

5. Repartizarea profitului pentru dividende: 117 Rezultatul reportat = 457 Dividende de plata 730.020 lei

6. Retinerea din dividende brute a impozitului pe

dividende: 730020 X 16%: 116.803 457 Dividende de plata =446 Alte impzote,taxe si varsaminte asimilate 116.803 lei 2. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1.000.000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile. Incorporarea in capital social rezerve in valoare de 3.000.000 lei: ( 3000 act *1000 lei valoarea nominala)

1068=1012 3.000.000 3.. In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeaz c pentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate? Constituirea unui provizion pentru litigii in valoare de 6.190 lei (10234-10234x19/119) x75%=6.450 lei 6812 = 1511 6.450 lei 4. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar. - inregistrarea subventiei de primit 445 = 131 3.000 - primirea subventiei 5121 = 445 3.000 - achizitia utilajului % = 404 5.950 2131 5.000 4426 950 - inregistrarea amortizarii anuale 6811 = 2813 1.000 - reluarea subventiei la venituri 131 = 7584 600 =1.000*(3.000/5.000) 5.. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli:

in octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m. cu materiile consumabile 15.000 u.m. cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%) cu salariile 22.000 u.m. in noiembrie: cu materiile auxiliare 25.000 u.m. cu salariile 8.000 u.m. cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%) La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei. in octombrie inregistrarea cheltuielilor cu materiile prime 601 = 301 30.000 inregistrarea cheltuielilor cu materiile consumabile 602 = 302 15.000 inregistrarea cheltuielilor cu energia si apa % = 401 5.950 605 5.000 4426 950 inregistrarea cheltuielilor cu salariile 641 = 421 22.000 31.10 2005 Inregistrarea imobilizarii in curs 231 = 722 72.000 in noimebrie inregistrarea cheltuielilor cu materiile auxiliare 6021 = 3021 25.000 inregistrarea cheltuielilor cu salariile 641 = 421 8.000 inregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti % = 401 14.280 628 12.000 4426 2.280 3.11.2005 Varianta 1: Inregistrarea imobilizarii in curs

231 = 722 Receptia cladirii 212 = 231 Varianta 2: Receptia cladirii 212 = % 231 72.000 722 45.000

45.000 117.000 117.000

6.. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? a) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; c) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare; d) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. 7. La inventarierea efectuat la o magazie se constat plusuri la materiale consumabile n valoare de 6.000 u.m.n la un sortiment i la un alt sortiment se constat minusuri n valoare de 9.000 u.m.n. ntruct sortimentele sunt diferite nu este permis compensarea valorii stocurilor. Se imput suma de 9.000 u.m.n gestionarului. nregistrarea plusului de inventar: 602=302 - 6.000

nregistrarea minusului de inventar: 602=302 9.000

Imputarea minusului de materiale consumabile Alte creane n legtur cu personalul 4282=% 7581Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti 4427 TVA colectat 8. La o societate comercial, cu ocazia inventarului de control gestionar se constat un minus de materiale consumabile de 15.000 u.m.n i un plus la materialele de natura obiectelor de inventar de 20.000 u.m.n. S se efectueze nregistrrile contabile. nregistrarea plusului de inventar: 603=303 - 20.000

nregistrarea minusului de inventar: 602=302 15.000

9. O microntreprindere nepltitoare de TVA primete sub form de mprumut nerambursabil o sum de 500.000 u.m.n, reprezentnd 50% din costul de achiziie al investiiei n utilaje. tiind c durata de via util este de 10 ani s se nregistreze toate operaiile aferente anului 1. Se mai cunoate: sistemul de amortizare adoptat este cel liniar; Venituri totale: - anul 1 = 150.000 - inregistrarea subventiei de primit 445 = 131 500.000 - primirea subventiei 5121 = 445 500.000 - achizitia utilajului 2131= 404 1.000.000

- inregistrarea amortizarii anuale 6811 = 2813 100.000 - reluarea subventiei la venituri 131 = 7584 50.000

10. La o societate comercial ce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel: - se constituie rezerve legale n limita maxim admis de lege; - constituire de rezerve statutare n procent de 10 % din profitul net; - profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem c printre asociai avem doar persoane fizice. Rezerve legale = Profit brut X5%=80.000x5%=4.000 Plafon maxim prevazut pentru constituirea rezervelor legale = 150.000*20%=30.000 Profit net = Profit brut impozit pe profit.= 80.000 12.160 = 67.840 Impozit pe profit = Profit impozabil x 16% = 76.000 x 16% = 12.160 Profit impozabil= Venituri totale Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile- Deduceri fiscale=80.0004.000=76.000 Rezerve statutare = 67.840x10%=6.784 1. Repartizarea profitului contabil net: Rezerve legale: 129=1061 4.000

Rezerve statutare: 129=1063 6.784 Dividende: 129=117 50.000 Profitul net utilizat pentru majorarea capitalului social: 129=1012 900 Rezultat reportat 129=117 6156
2. Regularizarea conturilor la inceputul exercitiul urmator

privind profitul repartizat la sfarsiul exercitiului precedent. 121=129 67.840


3. Intocmirea documentelor in vederea acordarii

dividendelor catre asociati: 117=457 50.000 4. Retinerea din dividende brute a impozitului pe dividende: 50.000 x 16% = 8.000 457=446 8.000 11. O societate comercial pltitoare de impozit pe profit nregistreaz la 31 decembrie a anului 2009 urmtoarele date: - cheltuieli cu materiile prime: 120.500 lei; - cheltuieli cu materiale auxiliare: 3.200 lei; - cheltuieli cu energia i apa: 5.500 lei;

- cheltuieli privind mrfurile: 180.000 lei; - cheltuieli cu reparaiile curente ale utilajelor: 25.500 lei; - cheltuieli de reclam i publicitate: 1.500 lei; - cheltuieli de protocol: 2.800 lei; - alte cheltuieli cu serviciile executate de teri: 85.500 lei; - cheltuieli cu impozite i taxe: 6.200 lei; - cheltuieli cu salariile personalului: 115.000 lei; - cheltuieli cu contribuiile sociale: 33.350 lei; - cheltuieli cu majorri de ntrziere: 1.550 lei; - cheltuieli de sponsorizare: 3.500 lei; - alte cheltuieli din exploatare: 650 lei; - cheltuieli cu amortizarea utilajelor: 45.500 lei; - ajustri pentru deprecierea creanelor clieni: 4.550 lei; - cheltuieli cu dobnzile: 9.200 lei; Total cheltuieli: 644.000 lei - venituri din vnzarea produselor finite: 355.000 lei; - venituri din vnzarea mrfurilor: 243.000 lei; - venituri din prestri servicii: 73.450 lei; - alte venituri din exploatare: 3.700 lei; - venituri din dobnzi: 550 lei. Total venituri: 675.700 lei Pierderea fiscal de recuperat aferent exerciiului precedent este n sum de 9.350 lei. Cheltuielile nregistrate n contabilitatea societii sunt efectuate n scopul desfurrii obiectului de activitate al societii i a obinerii de venituri impozabile. Din valoarea cheltuielilor cu majorrile de ntrziere 1.340 lei reprezint majorri pentru plata cu ntrziere a obligaiilor bugetare iar 210 lei majorri de ntrziere datorate n cadrul contractelor economice ctre furnizori. Alte cheltuieli reprezint cheltuieli nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ corespunztor. Amortizarea a fost calculat prin utilizarea metodei liniare, valoarea contabil a activelor amortizabile corespunde cu valoarea fiscal i nu exist reevaluri a acestor active. Ajustrile pentru deprecierea creanelor clieni s-au constituit cu respectarea prevederilor art. 22 din Codul fiscal, fiind considerate cheltuieli deductibile.

Cheltuielile cu dobnzile sunt aferente unui credit bancar, fiind astfel considerate integral deductibile. Pn la data de 30 septembrie a exerciiului financiar societatea a constituit, declarat i pltit un impozit pe profit n sum de 1.850 lei. Societatea nu are constituite rezerve legale, capitalul social subscris vrsat al societii avnd o valoare de 20.000 lei. Suma de 3.700 lei, nregistrat la alte venituri din exploatare, reprezint penaliti de ntrziere pltite bugetului de stat i anulate ulterior, care n momentul nregistrrii lor au fost tratate ca i cheltuieli nedeductibile. n consecin suma de 3.700 lei reprezint venituri neimpozabile. Pe baza veniturilor totale realizate n anul 2008 de ctre societate, n sum de 211.500 lei, a fost stabilit un impozit minim anual de 4.300 lei. nchiderea exerciiului financiar se definitiveaz pn la data de 15 februarie a anului urmtor. Se cere s se determine: impozitul pe profit i s se nregistreze operaiunile n contabilitatea societii. Rezolvare: Impozitul pe profit = Profit impozabil X16% Profit impozabil = Venituri totale Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile Deduceri fiscale Venituri totale = 675.700 Cheltuieli totale = 644.000 Cheltuieli nedeductibile: majorrile de ntrziere ce reprezint majorri pentru plata cu ntrziere a obligaiilor bugetare 1.340 lei cheltuieli nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ corespunztor 650 lei cheltuieli de sponsorizare 3.500 lei chletuieli de protocol 2.184 lei

Baza de calcul = (Total venituri - Venituri neimpozabile) (Total cheltuieli - cheltuieli cu impozitul pe profit curent si amanat - cheltuieli de protocol - cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile)=(675.700-3.700)-(644.0002.800)=30.800 Cheltuieli de protocol deducitibile=30.800*2%=616 Cheltuieli de protocol nedeductibile=2.184 Total :1340+650+3.500+2.184=7674 Venituri neimpozabile: penaliti de ntrziere pltite bugetului de stat i anulate ulterior, care n momentul nregistrrii lor au fost tratate ca i cheltuieli nedeductibile 3.700 lei Rezerve legale: Rezerve legale = Proft brut X 5% = 31.700 X 5%= 1.585 Plafonul maxim prevazut pentru constituirea rezervelor legale = 20.000 x 20% =4.000 Pierderea fiscala: 9.350 lei Profit impozabil = 675.700 - 644.000+7.674-3.700-1.5859350=24.739 Impozit pe profit naintea scderii cheltuielilor cu sponsorizarea =24.739*16%=3958,24
Aplicarea limitelor deductibile fiscal : ptr. stabilirea cheltuielilor cu sponsorizarea

Cifra de afaceri =355.000+243.000+73.450=671.450 -3 din cifra de afaceri = 2014,35 lei - 20% din imp. pe profit datorat inainte de deducerea ch. de sponsorizare = 791,65 lei Suma de scazut din impozitul pe profit este de 791,65 lei .

Impozit pe profit = 3958,24-791,65=3.166,59 Impozit minim de la 1 mai 2009 pna la sfrsitul anului = 4.300/12*8=2.867

2.867<3166,59 = > impozit pe profit datorat =3.166,59 => 3.167 Impozit pe profit platit = 1.850 Impozit pe profit de plat = 1.317 nregistrarea impozitului pe profit datorat pe trimestrul IV : 691=441 1.317 Plata impozitului pe profit: 441=5121 1.317