Sunteți pe pagina 1din 9

Raspunsuri la studiile de caz sectiunea EXPERTIZA CONTABILA 44.Care sunt conditiile pentru a deveni auditor de calitate?

- este cetatean roman si are domiciliul in Romania - are exercitiul drepturilor civile - are calitatea de expert contabil si experienta profesionala de cel putin 5 ani - beneficiaza de prgatire profesionala desavarsita si face dovada pregatirii sale profesionale continue - a avut un comportament personal si profesional ireprosabil de la inscrierea in Corp pana in prezent si raspunde cerintelor dpdv al independentei, conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice - este apt dpdv medical pentru exercitarea functiei de auditor de calitate; aceasta se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii 45. Ce intelegeti prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului? Auditul de calitate cuprinde: 1. cunoasterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor si procedurilor in vigoare in cadrul acestuia(auditul structural) 2. aprecierea modului in care sunt aplicate normele profesionale, examinandu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzatoare misiunilor selectionate pentru audit(audit tehnic) 3. respectarea normelor cu privire la formarea si dezvoltarea profesionala continua si indeplinirea obligatiilor de membru (audit de conformitate) 46. Ce intelegeti prin integritate? Obligatia tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti in relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implica de asemenea tranzactii corecte si juste. 47. Ce intelegeti prin obiectivitate? Obligatia tuturor profesionistilor contabili de a nu isi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor persoane.Un profesionist contabil poate fi pus in situatii in care obiectivitatea ii este afectata. Este imposibil ca toate aceste situatii sa fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaza in mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. 48.Ce intelegeti prin competenta profesionala? Competenta profesionala se obtine odata cu dobandirea calitatii de expert contabil/contabil autorizat si se mentine prin improspatarea permanenta a cunostintelor profesionale la nivelul necesar, astfel incat clientii sa fie siguri ca primesc servicii profesionale competente. 49. Ce intelegeti prin independenta? Obligatia profesionistului contabil sa analizeze toate situatiile in care executarea unor servicii pentru clientii sai ar aduce atingere independentei sale in relatia cu acestia, evitand orice situatie care presupune o constrangere care ar putea sa-i impieteze integritatea si obiectivitatea. Respectarea principiului independentei este incompatibil cu : implicarea financiara directa/indirecta in activitatile unui client; implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client in calitate de membru al executivului; analizarea incidentei relatiilor de familie si personale asupra independentei etc. 50. Partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Introducere, Desfasurarea expertizei contabile judiciare si concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale expertului contabil.In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele expertizei, a materialului documentar, a perioadei de editare a raportului de expertiza si a datei stabilite pentru depunerea raportului. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele
1

expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.In cap. III se inscrie fiecare obiectiv si concluzia expertului. 51. Cine poate efectua expertiza contabila? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR. 52. Cum se clasifica expertizele contabile? I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate - expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate - expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. II Dupa natura principalelor obiective la care se refera - Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile - Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale - Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale - Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale - Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti 53. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil Raspuns: Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta in cazul expertilor contabili numiti din oficiu de catre organele in drept, si relativa in cazul expertilor recomandati de parti sau solicitati in efectuarea de expertize contabile extrajudicare. Independenta absoluta a expertului contabil numit din oficiu de catre organele in drept deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi ca si pentru judecatori.Expertii contabili care se afla in situatii de incompatibilitate, abtinere sau posibilitate de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit. Independenta relativa deriva doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salariala in afara corpului, sau cu orice activitate comerciala, cu exceptiile prevazute de lege. 54, Ce se intelege prin competenta expertului contabil ? Raspuns:Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este reglementata. El trebuie sa se supuna regulilor CECCAR privind formarea profesionala continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda. Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistarea evenimentelor si tranzactiilor in contabilitate.Ca urmare, expertul contabil solicitat sa efectueze expertize contabile trebuie sa posede cunostinte solide si actualizate in domeniul economic, in general si mai ales in domeniul financiar contabil. Aceste cunostinte trebuie probate cu calitatea de expert contabil, membru activ al Corpului, care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregatirea individuala continua si testarea cunostintelor acumulate. 55. Ce se intelege prin calitatea expertizelor contabile ? Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat, cu constinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Expertiza contabila costituie mijloc de proba stiintifica . In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii ce fac sau trebuie sa fac obiectul recunoasterilor , evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. Nedocumentarea si nefundamentarea stiitifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara poate fi si este de obicei sanctionata de catre organele in drept care le-au dispus, cu inlocuirea expertului si
2

inlocuirea expertului contabil si dispunerea unei noi expertize contabile.Daca in aceeasi cauza s-au efectuat doua sau mai multe expertize contabile care au concluzii diferite, organul in drept care le-a dispus are posibilitatea de a o alege pe cea pe care o considera mai fundamentata sub aspect stiintific. 56.In ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil? Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizei contabile judiciare, trebuie sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat in mod expres in acest scop, sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare. Particularizat la expertizele contabile, secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil trebuie sa se manifeste prin urmatoarele acte de comportament: - expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa faca referire in raport decat la ce i se cere.El trebuie sa invoce in raport numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu intrebarea ce i-a fost fixate de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. - Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea uneia dintre parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la divulgarea catre partile implicate in dosar a concluziilor rezultate din raportul de expertiza contabila.Expertul contabil depune raportul sau la organul in drept care a dispus expertiza contabila, de unde cei interesati il pot consulta, in conditiile legii. - Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul justitiar, in afara procedurilor stabilite de lege.Astfel, in cazul proceselor civile, daca pentru efectuarea expertizei contabile judiciare este nevoie de o documentare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea prealabila a partilor implicate. Citarea se face cu scrisoare cu confirmare de primire, in care se indica data si locul convocarii si perioada in care se desfasoara cercetarea la fata locului. In cazul proceselor penale, expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de cercetare penala sau de instanta de judecata.In toate cazurile mentionate mai sus, informatile si explicatiile primate de expertul contabil in contactul sau cu partile implicate in actul justitiar trebuie sa ramana confidentiale. 57. Care sunt situatiile de incompatibilitate in cazul expertizei contabile? Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: - daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. - Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat - Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil; - Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai; - Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective - Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii - Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate - Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti - Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv

Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico operative; - Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile. 58. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila? Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conf. art. 201 din Codul de procedura civila si cuprinde: - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil - termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei - onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil 59. Contractarea expertizei contabile Raspuns: in cazul expertizelor contabile judiciare organele care dispun proba cu expertiza contabila se raporteaza numai la reglementarile procedurale cuprinse in Codul de procedura civila respectiv codul de procedura penala, reglementat si de Ordonanta de guvern nr. 2/2000. In aceste cazuri, incheierea de sedinta(in cazul proceselor civile) sau ordonanta de numire(in cazul dosarelor de cercetare penala) tine loc de contract. Substituirea Contractului de catre Incheierea de sedinta respectiv Ordonanta de numire este acceptata numai pentru expertul contabil numit din oficiu. Expertii contabili recomandati de catre parti de regula intocmesc cu partile pe care le reprezinta contract de prestari servicii. Expertizele contabile extrajudiciare se executa in baza unor contracte de prestari servicii, care contin clauzele uzuale ale unui contract(identificarea partilor, stabilirea obiectivelor, obligatiile partilor, pretul serviciilor, clauza de confidentialitate a expertului contabil, data si locul intocmirii, semnaturi) 60. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegate de catre expertii numiti din oficiu sau la recomandarea partilor catre asistentii acestora sau catre alti colaboratori.In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, cu obligativitatea pastrarii raspunderii finale asupra continutului si concluziilor din raportul de expertiza contabila extrajudiciara. 61. Importanta documentarii si a studiului documentar In vederea intocmirii raportului de expertiza contabila judiciara, expertul contabil trebuie sa studieze materialul documentar adecvat, ca o conditie a realizarii unui raport temeinic fundamentat, bazat pe documente si evidentieri contabile si nu pe prezumtii ale expertului sau declaratii verbale ale partilor si/sau martorilor.Daca expertiza contabila vizeaza constatarile consemnate in acte de control, expertul trebiue sa studieze actul de control si sa fundamenteze cauzele care au condus la concluzii diferite fata de actul de control. 62. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare? Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: - Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila - Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces - Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. - Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie , parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti(chiar in scris) nu constituie material documentar 63. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? Raspuns: dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz: - incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare - raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii
4

eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara - note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei 64. Care este continutul cap.I al Raportului de expertiza contabila?(Introducere) Raspuns:Capitolul I Introducere trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului - identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract - identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. - Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract - Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila - Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei - Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile 65. Care este continutul cap.II al Raportului de expertiza contabila? Raspuns: Capitolul II trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. - Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. 66. Ce cuprinde un raport de expertiza calificat?( sau cu observatii)? Raspuns:Daca expertul contabil, in promovarea rationamentului sau professional, considera necesar sasi exprime parerea asupra obiectivelor expertizei contabile, in afara capitolelor unui raport obisnuit(cap. I Introducere, cap.II Desfasurarea expertizei contabile si cap. III Concluzii) poate insera un capitol distinct, cap. IV Consideratii personale ale expertului contabil in care sa se limiteze la strictul de lege sau impus de lege privind exprimarea opiniei sale. 67. Situatii, cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. Raspuns: In cazuri cu totul deosebite expertul contabil se poate afla in imposibilitatea intocmirii unui raport de expertiza contabila datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmi un Raport de imposibilitatea efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi structura ca un raport de expertiza obisnuit( I.Introducere, II.Desfasurarea expertizei contabile si III.Concluzii) dar care in Cap.II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile solicitate de beneficiarul acesteia. 68. In ce consta semnarea si depunerea Raportului de expertiza contabila? Raspuns: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusive anexele. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile.
5

De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. 69. Care este continutul(care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila? Raspuns: Elementele contractului privind expertiza contabila sunt cele uzuale pentru un contract de prestari servicii: - partile contractului - enumerarea obiectivelor expertizei contabile - stabilirea onorariului de plata - clauza de confidentialitate - data si locul semnarii contractului precum si semnaturile partilor contractante 70. Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator? a) sa fie expert contabil activ, sa aiba o practica in expertize contabile de minim 5 ani b) sa fie cu plata la zi a cotizatiei c) sa beneficieze de o pregatire profesionala desavarsita d) sa se bucure de o moralitate ireprosabila f) sa faca dovada, prin cel putin doua recomandari, ca a beneficiat de un comportament profesional si personal ireprosabil, de la inscrierea in corp pana in prezent si raspunde cerintelor dpdv al independentei, conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice. g) cunoaste si aplica in lucrarile profesionale prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili din Romania si Normele profesionale emise de CECCAR h) a efectuat pana la solicitarea angajarii ca expert contabil verificator cel putin 20 de expertize contabile judiciare. 71.Ce atributii are expertul contabil verificator? a) verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat b) intocmirea referatelor de verificare tehnica profesionala asupra lucrarilor de expertiza contabila aflate pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor la cererea acestor comisii c) elaborarea documentelor de evidente a activitatilor desfasurate si raportarea 72.Cum procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea obligatiilor sale? 1. Studiaza raportul de expertiza urmarind daca: - in elaborarea lucrarii, expertii contabili au respectat in totalitate prevederile Normei 35/2000 - obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile au fost sustinute prin acte si documente carea au legatura cu cauza - autorii lucrarii nu s-au indepartat de stiinta contabilitatii, procedand la incadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrari si operatiuni care presupun alte cunostinte decat cele contabile - expertii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili 2. Analizeaza opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili- consilieri ai partilor, urmarind aceleasi obiective ca in raportul de expertiza. 73.Care este continutul referatului intocmit de expertul contabil verificator? I Data primirii II. Identificarea expertilor contabili III. Observatii cu privire: a) Concordanta dintre obiective, constatari si concluzii b) Respectarea normei profesionale nr. 35/2000 c) Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili d) Alte observatii 74. Ce este expertiza?
6

Definitie: Expertiza consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate, de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domeniu dat, care se numesc experti.Expertizele se pot realiza in diferite domenii de activitate, putand fi : contabile, medico legale, grafologice, psihiatrice etc. In competenta expertilor contabili sunt expertizele contabile .Pentru reglementarea unitara a activitatii de expertiza contabila judiciara CECCAR a elaborate Norma profesionala nr. 35/2001, precum si ghidul de aplicare al ei. 75.Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare? Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabila este Codul de procedura civila. In dosarele penale expertizele contabile judiciare pot fi dispuse in conformitate cu Codul de procedura penala.In cazul expertizelor contabile extrajudiciare efectuarea lor se face conform contractului de prestari servicii incheiat intre solicitant si expert si urmeaza reglementarile codului civil. 76.Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? Norma profesionala 35/2000 , ghidul de aplicare al Normei 35 precum si normele profesionale generale valabile pentru toate misiunile efectuate de catre profesionistii contabili. 77.Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? In primul rand instantele de judecata care au dispus proba cu expertiza contabila, organele de cercetare penala, partile implicate in aceste dosare iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare partea solicitante care a incheiat contractul de prestari servicii cu expertul contabil. 78. Care este finalitatea expertizelor contabile? In cazul expertizelor contabile judiciare se constituie ca un mijloc de proba pentru organul care a dispus efectuarea expertizei iar in cazul expertizelor extrajudiciare raportul serviste scopului pentru care a fost solicitata respectiv pentru concilierea tranzactiilor comerciale, pentru fundamentarea unei contestatii a procesului verbal de control etc. 79. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? 1. Integritatea 2. Independenta 3. Obiectivitatea 4. Secretul profesional 5. Respectarea normelor profesionale si tehnice 6. Competente profesionala 7. Comportare deontologica 80. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? Expertizele contabile constituie mijloc deproba stiintifica. In elaborarea lor expertul trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii.Raportul de expertiza contabila trebuie sa prezinte un inalt grad al indicelui contributiv la solutionarea cauzei in care a fost dispus.Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. 81.Care este modul de comunicare a concluziilor expertizei contabile? In cazul expertizei contabile judiciare, raportul intocmit de catre expertul contabil se depune la termenul stabilit prin incheierea de sedinta la organul care a dispus proba cu expertiza contabila, intr-un numar suficient de exemplare, fara ca expertul contabil numit din oficiu sau consultant al uneia din parti sa faca cunoscute concluziile documentarii sale partilor interesate in dosar. Acestea pot afla rezultatul expertizei numai dupa depunerea raportului la dosarul cauzei. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare concluziile sunt comunicate partii care a solicitat prin contract aceasta lucrare la termenul stabilit prin contract pentru predarea raportului de expertiza. 82.Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile? Instanta de judecata stabileste prin Incheiere de sedinta numele expertului contabil, obiectivele expertizei, termenul pentru executarea lucrarii si un onorariu provizoriu 83.Numirea expertilor contabili in dosarele penale
7

In dosarele penale numirea expertilor contabili se face prin ordonanta de numire care contine aceleasi elemente ca si incheierea de sedinta de la dosarele civile(numele expertului contabil, obiectivele expertizei, termenul pentru executarea lucrarii si un onorariu provizoriu). De regula in dosarele penale se stabileste prin ordonanta si numele unui expert consultant solicitat de invinuit. 84. Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize contabile extrajudiciare In cazul expertizelor extrajudiciare expertii contabili sunt numiti prin contractul de prestari servicii incheiat intre partea solicitante in calitate de beneficiar al expertizei si expertul contabil in calitate de prestador. 85.Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare? - Scopul misiunii si descrierea sa - referirea, daca este cazul la normele profesionale - obligatiile fiecarei parti - termenele de executie - coditiile financiare - durata misiunii - mentiunea ca orice modificare importanta va face obiectul unui act aditional - modalitatea de incetare a misiunii - modalitatea de rezolvare a litigiilor 86. Care sunt operatiunile/etapele de lucru luate in calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizei contabile? Intinderea misiunii in functie de complexitatea obiectivelor expertizei Calendar de lucru cu defalcarea fiecarei activitati de desfasurat, cu indicarea unui buget de timp pentru fiecare activitate: ex. Studierea dosarului, citarea partilor, documentare la fata locului daca este cazul, centralizarea si sistematizarea datelor pentru expertiza, editarea anexelor expertizei, intocmirea raportului de expertiza contabila, semnarea si depunerea raportului de expertiza 87. In ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil? - Mustrare - Avertisment scris - Suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an - Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil 88. Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertului contabil? Fapte care atrag raspunderea disciplinara a EC - Efectuarea de EC EJ fara contract de prestari servicii sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea de expert contabil - Nerespectarea obligatiei de secret profesional - Nerespectarea Normei profesionale 35 a CECCAR - Efectuarea de ECJ sau ECEJ fara viza anuala legal acordata Faptele enumerate nu sunt exhaustive ci exemplificative Punerea in miscare a rapsunderii disciplinare se poate face fie in urma unor reclamatii, fie in urma autosesizarii CECCAR in cadrul activitatii de control de calitate a expertizelor contabile judiciare Sanctiunile disciplinare se aplica de catre Comisia de Disciplina de pe langa filialele CECCAR sau de pe linga Consiliul Superior ale CECCAR. 89. In ce consta raspunderea contraventionala a expertului contabil ? Inlocuirea EC de catre instanta( art. 205 CPC) Aducerea in instanta cu mandat(art.188 CPC) Trimiterea EC in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de ascundere a adevarului sau de luare de mita, caz in care instanta va incheia un proces verbal in acest sens Amenda judiciara se aplica in urmatoarele situatii: - lipsa nejustificata a expertului contabil de la procesul penal atunci cand este solicitat - intarzierea nejustificata a depunerii raportului de expertiza contabila judiciara
8

Amenda se aplica prin Ordonanta (in dosarele penale) sau prin Incheiere de sedinta (la dosarele civile) 90.In ce situatii expertul contabil raspunde penal? Infractiuni: Luarea de mita : inchisoare de la 3 la 12 ani , bunurile confiscate Marturie mincinoasa: inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului: inchisoare de la 3 luni la 7 ani Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni. 91. In ce consta raspunderea civila a expertului contabil? Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din Codul Civil,potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Expertii contabili garanteaza raspunderea civila prin incheierea unei polite de risc profesional, aceasta fiind una din conditiile solicitate de catre CECCAR pentru obtinerea vizei anuale.