Sunteți pe pagina 1din 4

Exercitii fuziuni si divizari de intreprinderi

Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care societatea A detine 60% din capitalul societatii B, actiuni care au fost achizitionate la constituirea acesteia la valoarea nominala de 5 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de activ A B Elemente de pasiv A B Cheltuieli de constituire 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000 Imobilizari corporale 100.000 75.000 Rezerve 25.000 5.000 Imobilizari financiare 45.000 - Rezultat reportat 40.000 10.000 Marfuri 45.000 35.000 Furnizori 115.000 40.000 Clienti 80.000 45.000 Credite bancare pe 85.000 90.000 termen lung Disponibilitati 40.000 55.000 Total activ 315.000 220.000 Total pasiv 315.000 220.000 In procesul fuziunii celor doua societati, s-a tinut cont de un plus de valoare aferent imobilizarilor corporale ale celor doua societati astfel: 1societatea A: 45.000 lei; 2societatea B: 70.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente A B Capital propriu 115.000 90.000 Active fictive-ch.de constituire -5.000 -10.000 Plusvaloarea imobilizarilor corporale 45.000 70.000 Plusvaloare din titluri de participare 45.000 0 (9.000 * 10 45.000) Activ net corijat(ANC) 200.000 150.000 Numar de actiuni(Na) 10.000 15.000 Valoarea intrinseca(ANC/Na) 20 10 Se cere: Aplicatia nr.1: determinarea calculelor financiare premergatoare operatiunii de funziune Rezolvare: Raportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este : Rs = Valoarea intrinseca a actiunilor societatii A / Valoarea intrinseca a actiunilor societatilor B Rs = 20 / 10 = 2 / 1 Valoarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. Pentru numarul de actiuni care trebuie emise in vederea remunerarii aportului societatii B, trebuie sa se tina seama de raportul de schimb si de actiunile pe care societatea A le detine in capitalul societatii B. Aportul de remunerat este: 150.000 * 40% = 60.000 lei; 1

Numarul de actiuni care trebuie remunerate: 15.000 9.000 = 6.000 actiuni, care apartin altor actionari decat cei ai societatii A; Numarul de actiuni noi ale societatii A care trebuie emise pentru remunerarea actiunilor B aferente altor actionari decat cei ai societatii B: 6.000 * = 3.000 actiuni; Majorarea capitalului social al societatii A aferenta aportului societatii B: 3.000 actiuni * 5 lei = 15.000 lei; Prima de fuziune: 60.000 15.000 = 45.000 lei, adica diferenta dintre aportul de remunerat al altor actionari si valoarea majorarii capitalului social al societatii A; In procesul fuziunii, societatea A va anula actiunile pe care le detine in capitalul societatii B in valoare de 45.000 lei; In procesul de fuziune prin aceasta varinata, apare si o prima de fuziune complementara provenita din diferenta dintre valoarea aportului care apartine societatii A (60%) si valoarea de achizitie a titlurilor de participare pe care aceasta le detine in capitalul societatii B. Prima de fuziune complementara: 150.000 * 60% - 45.000 = 45.000 lei. Aplicatia nr.2: contabilizarea operatiunilor la societatea absorbanta Rezolvare: a.contabilizarea majorarii capitalului social: Cont debitor Cont creditor 456 ./. 1012 1042.1 1042.2 261 45.000 b.contabilizarea primirii aportului de la societatea B: Valoare Cont debitor 280.000 ./. 145.000 212 35.000 371 45.000 411 55.000 512 Cont creditor ./. 456 401 162 90.000

Valoare 150.000 15.000 45.000 45.000

Valoare 280.000 150.000 40.000

In urma operatiunii de fuziune, bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Cheltuieli de 5.000 Capital social constituire Imobilizari corporale 245.000 Prime de fuziune Marfuri 80.000 Rezerve Clienti 125.000 Rezultat reportat Disponibilitati 95.000 Furnizori

Valoare 65.000 90.000 25.000 40.000 155.000 2

Total activ

Credite bancare pe termen lung 550.000 Total pasiv

175.000 550.000

Aplicatia nr.3: contabilizarea operatiunilor la societatea absorbita Rezolvare: Fluxul informational contabil la societatea B: a.contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia: Cont debitor Cont creditor 461 7583* 150.000 * venituri din operatiuni de fuziune Valoare 210.000 40.000 90.000 80.000 Cont debitor ./. 401 162 6583* Cont creditor ./. 212 371 411 512 55.000

Valoare

b.contabilizarea virarii aportului catre societatea A: *cheltuieli din operatiuni de fuziune-valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport c.contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului: Cont debitor Cont creditor 261 461 60.000 d.contabilizarea anularii activelor fictive-cheltuielile de constituire: Cont debitor Cont creditor 6588 201 e.contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: Cont debitor Cont creditor 121 ./. 6583 6588 f.contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: Cont debitor Cont creditor 7583 121 g.determinarea rezultatului fuziunii: Rezultat = Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat = 150.000 90.000 = 60.000 lei Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Titluri de participare 60.000 Capital social 3 Valoare 75.000 Valoare

Valoare 10.000 Valoare 90.000 80.000 10.000 Valoare 150.000

Debitori diversi Total activ

90.000 Rezerve Rezultat reportat Rezultatul fuziunii 150.000 Total pasiv

5.000 10.000 60.000 150.000

Fluxul informational contabil privind operatiunile de lichidare privind societatea B: a.contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B: Cont debitor Cont creditor Valoare ./. 456 150.000 1012 75.000 106 5.000 117 10.000 121 60.000 b.contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B: Cont debitor Cont creditor Valoare 456 261 60.000 c.compensarea datoriei cu creanta fata de actionarii societatii A in procesul de fuziune: Cont debitor Cont creditor 456 461 Valoare 90.000

Dupa realizarea acestei inregistrari contabile toate conturilor societatii B sunt soldate. Actionarii societatii B, altii decat cei ai societatii A, vor deveni in urma operatiunii de fuziune actionari ai societatii A.

S-ar putea să vă placă și