Sunteți pe pagina 1din 1

Părți de propoziție/părți de vorbire

Precizează funcția sintactică și valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate în enunțurile următoare:

1. Contemporanii săi au lăsat numeroase mărturii despre scriitor, dar și acestea se contrazic, până
nu se mai înțelege nimic.

2. Cu toate acestea, îmi ghicise dorința de a vedea lucrurile cele mai frumoase din Salzburg.

3. Atunci zice că se face mălai mult.

4. Și-au încins frații la brâu paloșele de oțel, și-au luat traistele cu merinde, au încălecat pe cai buni
și la drum.

5. Ultima sală este Sala Trofeelor unde sunt expuse trofee de blană, trofee de coarne și trofee de
colți de mistreț.

6. Mai mult mă adâncesc/ În pâlnia subțire/ Ce-mi trece viața-n vis sau amintire.

7. Muncesc pe capete pentru examen.

8. Terenul este vechi și plin de urme ale civilizației.

9. Mi se face milă
De făptura lui umilă.

S-ar putea să vă placă și