Sunteți pe pagina 1din 161

DATE DE TEMA:

REGIM DE INALTIME: S+P+4E


Hniv := 2.80

INALTIME DE NIVEL:
ACCELERATIA TERENULUI:

ag := 0.12

PERIOADA DE COLT:

Tc := 0.7

AMPLASAMENT :

ORADEA

TIP DE CARAMIZI/BLOCURI: CPP (CARAMIDA PLINA


PRESATA)
TIP DE ZIDARIE: ZC (ZIDARIE COMFINATA)

CALCUL:
1)CALCULUL DENSITATII PERETILOR STRUCTURAli:
p=densitatea peretilor structurali
din tabelul 8.3 din P100 rezulta
pn = densitate din normativ
pn>5%
Aznet = aria de zidariei structurala pe o directie
Apl = aria planseului

Y
X
Apl := 16.575 11.375

Apl = 188.541

a) pe directia x
Azx = aria pe directia x de zidarie bruta
Axg =aria golurilor pe directia x
grosimea zidariei pe exterior este de 37.5 cm si la interior de 25 cm
Axg = aria de pereti adaugati din marirea traveei

Azx := [ ( 8.2875 2) 0.375 + ( 3.35 + 2.475) 0.25] mp

Azx = 7.672 mp
Axg := [ ( 1 + 2.8 + 2.3 + 1.5 + 0.6) 0.375 + ( 1.2 + 1.2) 0.25] mp
Axg = 3.675 mp

Axad := ( 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3) mp


Axad = 1.2 mp

b) pe marita
directia
y la 3.9 m
pentru traveea
de la 3.6
Azy = aria pe directia y pe zidarie bruta

Aznetx := ( Azx + Axad Axg) 2

Aznetx = 10.394 mp

Ayg =aria golurilor pe directia y


Aznetx
2
px = 5.513m
grosimea Apl
zidariei pe exterior este de 37.5 cm si la interior de 25 cm

px := 100

Azy := ( 1.625 + 8.475 + 2.025)0.375 + ( 8.975 + 10.625 0.5) 0.125

Azy = 6.934
m2
Aznety
py
Ayg:=:=100
1.5 0.375 + ( 1 + 0.9 + 0.9) 0.25
Aplpn>5%
Ayg
Aznety
1.262
:= decat
( Azy
Ayg
m2)deci
2 grosimile
Aznety
py=valabile
=11.344
6.017
m2
py si px este
mai =
mare
sunt

2)VERIFICAREA GROSIMILOR DE PERETI:


text := 0.375

text = grosime perete exterior

tint = grosime perete interior


tint := 0.25
m
x = raportul intre inaltimea de nivel si grosimea peretelui si trebuie sa fie <15

xext :=

Hniv
text

xext = 7.467

xint :=

Hniv
tint

xint = 11.2

127.7

240
277.5

ygp

120

149.8

202.5

yg
277.5

yg

ygp

37.5

120

37.5

138.75

157.5

PERETE P1:

37.5

18.75

100
3)DETERMINAREA CARACTERISTICILOR
GEOMETRICE ALE
37.5 62.5
PERETILOR:

n = coeficient de impartit
ygp Abh2
:
37.5
sumaAi2
3 fara
2
n=1
pt perete
bulbi3
Ab
h1
h1 b1 b2 h2 2
h2
2

Afb:=n=1.1
ygp
yg
Iyp1
:=:= pt perete
yg
4 + cu 1 bulb+ b1 h1 yg + b2 h2 ygp +
n=1.2
pt
perete
cu
2abulbi
(ladeambele
capete)
sumaAi1
1.1
2de
+totala
sumaAi2
Ab====:=
sumaAi1
sumaAi2
Iyp1
=b1
0.54m
:=
h1
12
b1
b2
+
b2
h2
h1
h2
12
b1 := 0.375
b2
h1
h2
1 m m m ygp
2.4
yg
Ab
Afb
sumaAi1
sumaAi2
2 ===0.298m
1.275
1.159
1.2
0.9
mp
mp
mp
mp
b1
b2
h1
h2
Ab
Afb
Ib
yg
momentul
coordonata
inaltimea
grosimea
aria
aria
de
perete
perete
inimii
inimii
talpii
de
pe
inertie
ymodificata
a centrului
peretelui
greutate
=m0.375

PERETE P2:

ygp

382.5
420

ygp

yg

158.3

yg

37.5

B
163.75

1
n = coeficient de impartit
:
ygp Abh2
sumaAi2

3
3
2
n=1 pt perete fara bulbi
Ab
h1
h1 b1 b2 h2 2
h2
2

Afb
ygp
yg
Iyp2
:=:= pt perete
+ b2
ygp
yg
b1
=:=n=1.1
grosimea
inimii
:= h2
0.375
m +
4+ cu 1 bulb+ b1 h1 yg b1
n=1.2
pt
perete
cu
2abulbi
(ladeambele
capete)
sumaAi1
1.1
2de
+totala
sumaAi2
Ab====:=
sumaAi1
sumaAi2
Iyp2
=b1
1.946m
:=
h1
12
b1
b2
+
b2
h2
h1
h2
12
b2 := 0.375
h1
h2
1.6375
3.825
m ygp
yg
Ab
Afb
sumaAi1
sumaAi2
2 ===0.517m
2.048
1.862
1.913m
1.434
mp
mp mp
b2
h1
h2
Ab
Afb
Ib
yg
momentul
coordonata
inaltimea
grosimea
aria
aria
de
perete
perete
inimii
talpii
de
pe
inertie
ymodificata
a centrului
peretelui
greutate
m
= 0.614

PERETE P3:

243.75
105
37.5 86.25
37.5
18.75

37.5

120
82.5

b1 = grosimea inimii

37.5

206.25

ygp
91.4

125
162.5

87.5

37.5
18.75

ygp

ygp
162.5

yg

52.35

18.75

b1 := 0.375 m

b2 = grosimea talpii
b2 := 2.4375 m
n = coeficient de impartit
Abh2
:

sumaAi2
3
h1 = n=1
inaltimea
inimii
h1 := 1.25 m
3 ygpbulbi
2
pt perete
Ab
h1
h1 b1 fara
b2 h2 2
h2
2

Afb
ygp
yg
Iyp3
:=:= pt perete
+ b2
ygp
yg
h2
=:=n=1.1
grosimea
talpii
4+ cu 1 bulb+ b1 h1 yg h2
:= h2
0.375
m +
n=1.2
pt
perete
cu
2abulbi
(ladeambele
capete)
sumaAi1
1.1
2de
+totala
sumaAi2
Ab====:=
sumaAi1
sumaAi2
Iyp3
=b1
0.306m
:=
h1
12
b1
b2
+
b2
h2
h1
h2
12
yg
Ab
Afb
sumaAi1
sumaAi2
ygp
2 ===0.289m
1.383
1.257
0.625m
0.469
mp
mp mp
Ab
Afb
Ib
yg
momentul
coordonata
aria
aria
de
perete
perete
depe
inertie
ymodificata
a centrului
peretelui
greutate

= 0.914

PERETE P4:

25
ygp=yg

118.75

ygp=yg

F
3
b1 = grosimea inimii

b1 := 0.25 m

b2 = grosimea talpii

b2 := 0 m

h1 = inaltimea inimii

h1 := 1.1875 m

h2 = grosimea talpii

h2 := 0 m

Ab = aria de perete totala


n = coeficient de impartit
:
ygp Abh2
sumaAi2
Afb =n=1
aria
perete
modificata
3 fara
2
ptdeperete
bulbi3
Ab
h1
h1 b1 b2 h2 2
h2
2

n=1.1
Afb
ygp
yg
Iyp4
:=:= pt perete
+ cu3 1abulb
+ b1 h1 yg + b2 h2 ygp +
yg
Ib
=:=
momentul
de inertie
4peretelui
n=1.2
pt
2mbulbi (ladeambele
capete)
sumaAi1
1.1
2:=
+ycu
sumaAi2
Ab=:=
sumaAi1
sumaAi2
Iyp4
=b1
1.546
h1
12perete
b1
b2
+pe
b2
10
h1
h2
h2
12
yg
Ab
Afb
sumaAi1
sumaAi2
ygp
2 === 0.297
0.27
0.594m
mp
mp
mp mp
yg
coordonata
a centrului
greutate

= 00.297

PERETE P5:

140

ygp=yg

ygp=yg

25

3
b1 = grosimea inimii

b1 := 0.25 m

b2 = grosimea talpii

b2 := 0 m

h1 = inaltimea inimii

h1 := 1.4 m

h2 = grosimea talpii

h2 := 0 m

Ab = aria de perete totala


Afb = aria de perete modificata
Ib = momentul de inertie a peretelui
n
de pe
impartit
Abh2
:
ygp
yg==coeficient
coordonata
y a centrului
sumaAi2
3 de greutate
3 fara
2
n=1
pt perete
bulbi
Ab
h1
h1 b1 b2 h2 2
h2
2

n=1.1
Ab :=
:=
h1perete
+ b2
h23 1 bulb
0.35
Afb
ygp
yg
Iyp5
:=:=b1pt
+cu
yg
mp
4 + b1 h1 yg + b2 h2 ygp + Ab =
n=1.2
pt12
perete
2mbulbi (la ambele capete)
1.1
2:=
+ cu
sumaAi2
sumaAi1
sumaAi2
Iyp5
= sumaAi1
1.823
b1
b2
10
h1
h2
12
yg
Afb
sumaAi1
sumaAi2
ygp
2 ==00.7
0.318
mp
mp mp

=m00.35

PERETE P6:

ygp=yg

255

ygp=yg

25

3
b1 = grosimea inimii

b1 := 0.25 m

b2 = grosimea talpii

b2 := 0 m

h1 = inaltimea inimii

h1 := 2.55 m

h2 = grosimea talpii

h2 := 0 m

Ab = aria de perete totala


Afb = aria de perete modificata
Ib = momentul de inertie a peretelui
yg = coordonata pe y a centrului de greutate

Ab := b1 h1 + b2 h2

Ab = 0.638 mp

n = coeficient de impartit
:
ygp Abh2
sumaAi2
3 fara
2
n=1
pt perete
bulbi3
Ab
h1
h1
b1
b21 h2
2
h2

n=1.1
pt
perete
cu
bulb
Afb:=:=:=
ygp
yg
Iyp6
+ 3 4
+ b1 h1 yg + b2 h2 ygp +
yg
n=1.2
pt12
perete
2 bulbi (la ambele capete)
1.1
2:=
+ cu
sumaAi2
sumaAi1
sumaAi2
Iyp6
= sumaAi1
3.32
b110
b2

h2
h1
m12
yg
Afb
sumaAi1
sumaAi2
ygp
2 ==01.275m
0.58
mp
mp mp

= 00.638

PERETE P7:

ygp=yg

103.75

ygp=yg

25

3
b1 = grosimea inimii

b1 := 0.25 m

b2 = grosimea talpii

b2 := 0 m

h1 = inaltimea inimii

h1 := 1.0375 m

h2 = grosimea talpii

h2 := 0 m

Ab = aria de perete totala


Afb = aria de perete modificata
Ib = momentul de inertie a peretelui
yg = coordonata pe y a centrului de greutate

Ab := b1 h1 + b2 h2
n = coeficient de impartit Ab :
n=1 pt perete fara bulbi
n=1.1 pt perete cu 1 bulb
n=1.2 pt perete cu 2 bulbi (la ambele capete)

Ab = 0.259 mp

h2

sumaAi2
3 ygp 3
2
Ab
h1
h1 b1 b2 h2 2
h2 = 0.236
2

Afb
:=
Afb
ygp:=:=:= 1.1
yg
Iyp7
+ 3 4 + b1 h1 yg + b2 h2 ygp +
yg mp
2:=12b2
+ sumaAi2
sumaAi1
sumaAi2
Iyp7
= sumaAi1
1.351
b1
10
h1
h2
12
m
sumaAi1
sumaAi2
ygp
yg
2 ==00.519m
mp mp

= 00.259

PERETE P8:

82.5

B
202.5

ygp=yg

ygp=yg

A
37.5

3
b1 = grosimea inimii

b1 := 0.375 m

b2 = grosimea talpii

b2 := 0 m

h1 = inaltimea inimii

h1 := 2.025 m

h2 = grosimea talpii

h2 := 0 m

Ab = aria de perete totala


Afb = aria de perete modificata
Ib = momentul de inertie a peretelui
yg = coordonata pe y a centrului de greutate

Ab := b1 h1 + b2 h2

Ab = 0.759 mp

n = coeficient de impartit Ab :
n=1 pt perete fara bulbi
n=1.1 pt perete cu 1 bulb
n=1.2 pt perete cu 2 bulbi (la ambele capete)

Afb :=

Ab
1.1

Afb = 0.69 mp

ygp h2
sumaAi2

sumaAi1
:= b13h1
sumaAi1 2= 0.759 mp
3
h1
h1 b1 b2 h2 2
h2
2

ygp
yg
Iyp8
:=:=:= := b2 h2
+ 3 4 + b1 h1 yg + b2 h2 ygp + sumaAi2
yg = 0 mp
sumaAi2
2 12 10
+ sumaAi2
Iyp8 = sumaAi1
8.899
12
m
ygp
yg
2 ==01.012m

PERETE P9:
37.5

270

333.75

b2xh2

25

b3xh3
285

25

285

yg
435

1137.5

ygp

b1 xh1

25

b4xh4
2 45

25

245
y gp
243.75

yg

b5xh5
37.5

37.5

555

b1 = grosimea inimii

b1 := 0.25 m

b2 = grosimea talpii1

b2 := 2.7 m

b3 = grosimea talpii3

b3 := 2.85 2 m

b4 = grosimea talpii4

b4 := 2.45 2 m

b5 = grosimea talpii5

b5 := 5.55 m

h1 = inaltimea inimii

h1 := 10.625 m

h2 = grosimea talpi1i

h2 := 0.375 m

h3 = grosimea talpi1i

h3 := 0.25 m

h4 = grosimea talpi4i

h4 := 0.25 m

h5 = grosimea talpii5

h5 := 0.375 m

b3 = 5.7m
b4 = 4.9m

Ab = aria de perete totala


Afb = aria de perete modificata
Ib = momentul de inertie a peretelui
yg = coordonata pe y a centrului de greutate

Ab := b1 h1 + b2 h2 + b3 h3 + b4 h4 + b5 h5

Ab = 8.4 mp

n = coeficient de impartit Ab :
n=1 pt perete fara bulbi
n=1.1 pt perete cu 1 bulb
Abpt perete cu 2 bulbi (la ambele capete)
n=1.2

Afb :=
1.2
sumaAi1
sumaAi2
sumaAi3
sumaAi4
sumaAi5
:= b5
b1 h5
b2
b3
b4
h1
h2
h3
h4

Afb = 7 mp
sumaAi1
sumaAi2
sumaAi3
sumaAi4
sumaAi5
= 2.081
2.656 mp
1.013
1.425
1.225

h1
2

ygp :=

ygp = 5.313m

sumaAi2 ygp
yg :=

h2
h3
h4
h5

+ sumaAi3 ygp + sumaAi4 ygp + sumaAi5 ygp


2
2
2
2

sumaAi1 + sumaAi2 + sumaAi3 + sumaAi4 + sumaAi5

yg = 3.524 m
3

Iyp9 :=

h1 b1
12

+
4

Iyp9 = 36.967m

b2 h2
12

2
h2

+ b1 h1 yg + b2 h2 ygp +
yg
2

4)DETERMINAREA MOMENTELOR DE INERTIE ALE STALPILOR :


PERETE P1:

3 7 .5

yg

Pp2
37.5

yg

131.05

Pp1

108.95

37.5

3 7 .5

1
h1 := 0.375 m

b1 := 0.375 m

h2 := 0.375 m

b2 := 0.375 m

y1 := 1.0895 m

y2 := 1.3105 m

b1 h1
2
Iys11 :=
+ b1 h1 y1
12

Iys11 = 0.169m

b2 h2
2
Iys12 :=
+ b2 h2 y2
12

Iys12 = 0.243m

Iys1 := Iys11 + Iys12

Iys1 = 0.412m

Iys11 = moment de inertie a stalpisorului Pp1


Iys12 = moment de inertie a stalpisorului Pp2

PERETE P2:
3 7 .5
37.5

224.2

Pp1

yg

37.5

Pp3

3 7 .5

37.5

Pp2

158.3

yg

3 7 .5

1
h1 := 0.375 m

b1 := 0.375 m

y1 := 2.242 m

h2 := 0.375 m

b2 := 0.375 m

y2 := 1.583 m

h3 := 0.375 m

b3 := 0.375 m

y3 := 1.583 m

b1 h1
2
Iy21 :=
+ b1 h1 y1
12
3

Iy22 :=

b2 h2
2
+ b2 h2 y2
12
3

Iy21 = 0.709m

Iy22 = 0.354m

b3 h3
2
Iy23 :=
+ b3 h3 y3
12

Iy23 = 0.354m

Iys2 := Iy21 + Iy22 + Iy23

Iys2 = 1.417m

Iys21 = moment de inertie a stalpisorului Pp1


Iys22 = moment de inertie a stalpisorului Pp2
Iys23 = moment de inertie a stalpisorului Pp3

3 7 .5

yg

52.35

37.5

37.5

PERETE P3:

3 7 .5

Pp3
72.65

Pp1
Pp2
37.5

yg

3 7 .5

h1 := 0.375 m

b1 := 0.375 m

y1 := 0.5235 m

h2 := 0.375 m

b2 := 0.375 m

y2 := 0.7265 m

h3 := 0.375 m

b3 := 0.375 m

y3 := 0.5235 m

b1 h1
2
Iy31 :=
+ b1 h1 y1
12
3

Iy32 :=

b2 h2
12

Iy31 = 0.04m

+ b2 h2 y2

Iy32 = 0.076m

Iy33 :=

b3 h3
2
+ b3 h3 y3
12

Iy33 = 0.04m

Iys3 = 0.156m

Iys3 := Iy31 + Iy32 + Iy33

Iys31 = moment de inertie a stalpisorului Pp1


Iys32 = moment de inertie a stalpisorului Pp2
Iys33 = moment de inertie a stalpisorului Pp3

PERETE P4:

ygp=yg
25
46.88

ygp=yg
25

b1 h1
2
Iy41 :=
+ b1 h1 y1
4
h1 :==:=0.25
Iys4
Iy41
12
m de inertie a stalpisorului
b1 := 0.25
Iy41
m = 0.014m
Iys41
moment
Pp1 Iys4

y1 := 0.4688 m

25

PERETE P5:

Pp1

45

25
ygp=yg

25

25

57.5

Pp2

ygp=yg

25

115

Pp1

25

ygp=yg

ygp= yg

115

Pp2

b1 := 0.25 m

y1 := 0.45 m

h2 := 0.25 m

2 5 m
b2 := 0.25

y2 := 0.575 m

25

h1 := 0.25 m

3
b1 h2
b2
h1
2
Iys51
Iys61
stalpisorului Pp1
Iy51 =:=moment de+inertie
Iy52
Iy61
Iy62
b1 h2
b2
h1a y2
y1
4 44
Iy51
0.013m
Iys5
h1 :=
h2
Iys6
:==:=0.25
Iy51
Iy61
m
++Iy52
Iy62
b1 := 0.25
b2
Iys5
Iy52
Iy61
Iy62
Iys6
m ===0.034m
0.166m
0.021m
0.083m
Iys52
Iys62
moment
de
inertie a stalpisorului
Pp2
PERETE
P6:12

y1 := 1.15 m
y2

37.5

25

B
C

y g p =y gyp g=2y g5

39.38
82.5

P p 1 3 7 .5

y
g
p
=
y
g
ygp=yg

PERETE P7:

82.5

Pp2

37.5

A
3 7 .5

33

b1 h1
2
Iy71 :=
+ b1 h1 y1
4
h1PERETE
Iys7
:==:=0.25
Iy71
12
m de inertie a stalpisorului
b1 := 0.25
Iy71
m = 0.01m
Iys71
moment
P8:
Pp1 Iys7

y1 := 0.3938 m

37.5
25

P p 1 3 7 .5

b1 := 0.375 m

y1 := 0.825 m

Pp6 25

b2 := 0.375 m

y2 := 0.825 m

25

777.4

h2 := 0.375 m

P p525

902.4

Pp4 25

h1 := 0.375 m

25

25

25

Pp3 25

Pp7 25

Pp9 25

25

25

349.9
P p 82 5

yg

Iy82 = 0.097m
77.4

b2 h2
2
+ b2 h2 y2
12

Iy81 = 0.097m
25

Iy82 :=

537.4

b1 h1
2
Iy81 :=
+ b1 h1 y1
12

P p 1 02 5

yg

Iys8 = 0.195m
197.6

Iys8 := Iy81 + Iy82

37.5

37.5

37.5

Iys81 = moment de inertie a stalpisorului


Pp1
Pp11
Pp12
Pp2
3 7 .5
3 7 .5
h1 :=:=
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
0.375
0.25
0.375
m
mde inertie a stalpisorului
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
:=:=0.25
0.375
0.25
0.375
m
m
m3 7 .5
Iys82
=0.25
moment
Pp2
PERETE
P9: m

y1 :=:=0.774
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
9.024
1.976
7.774
5.374
3.499
0.774
1.976
m
m

b1 h1
2
Iy91 :=
+ b1 h1 y1
12
3

b2 h2
2
Iy92 :=
+ b2 h2 y2
12
3

b3 h3
2
Iy93 :=
+ b3 h3 y3
12
3

Iy94 :=

b4 h4
2
+ b4 h4 y4
12
3

Iy95 :=

b5 h5
12

+ b5 h5 y5

b6 h6
2
Iy96 :=
+ b6 h6 y6
12
3

Iy96 :=

b6 h6
2
+ b6 h6 y6
12
3

Iy97 :=

b7 h7
12

+ b7 h7 y7

Iy91 = 11.453m
4

Iy92 = 0.551m

Iy93 = 3.778m

Iy94 = 1.805m

Iy95 = 1.805m

Iy96 = 1.805m

Iy96 = 1.805m

Iy97 = 0.766m

b8 h8
2
4
Iy98 :=
+ 3b8 h8 y8
Iy98 = 0.038m
3
12
b9
b10
b11
b12
h9 h12
h10
h11
2
2
Iy99 :=:=
Iy910
Iy911
Iy912
+4 b9+ h9
b10
b11
b12
y9
h12
h10 y12
h11
y10
y11
4
4
Iys9Iys9
:= Iy91
= 23.178m
+12
Iy92
12 + Iy93 + Iy94 + Iy95 + Iy99
Iy96Iy912
Iy910
Iy911
=
+ Iy97
0.038m
=+0.551m
0.038m
Iy98 + Iy99 + Iy910 + Iy911 + Iy912

Iys91 = moment de inertie a stalpisorului Pp1


Iys92 = moment de inertie a stalpisorului Pp2
Iys93 = moment de inertie a stalpisorului Pp3
Iys94 = moment de inertie a stalpisorului Pp4
Iys95 = moment de inertie a stalpisorului Pp5
Iys96 = moment de inertie a stalpisorului Pp6
Iys97 = moment de inertie a stalpisorului Pp7
Iys98 = moment de inertie a stalpisorului Pp8
Iys99 = moment de inertie a stalpisorului Pp9
Iys910 = moment de inertie a stalpisorului Pp10
Iys911 = moment de inertie a stalpisorului Pp11
Iys912 = moment de inertie a stalpisorului Pp12

Iyb9 := Iy91 + Iy92 + Iy93 + Iy94 + Iy95 + Iy96 + Iy97 + Iy98 + Iy99 + Iy910 + Iy911 + Iy912
4

Iyb9 = 5)DETERMINAREA
23.178m
MOMENTELOR DE INERTIE ALE ZIDARIEI :
PERETE P1:

F
Pz1

yg

11.05

202.5

yg

Pz1

E
yg

32.95

345

3 7 .5
yg

158.3

1
P z2

B3

b1 := y1
0.375
:= 0.1105
m
m
37.5

h1 := 2.025 m

3 7 .5 8 82.7 5
b1 h1
Iyz11 :=
+ b1 h1 y1
12

Iyz1 := Iyz11

Iyz11 = moment
PERETE
P2:
de inertie a1 zidariei Pz1

Iyz11 = 0.269m

Iyz1 = 0.269m

h1 := 3.45 m

b1 := 0.375 m

y1 := 0.3295 m

h2 := 0.375 m

b2 := 0.8875 m

y2 := 1.583 m

Iyz21 :=

b1 h1
2
+ b1 h1 y1
12
3

Iyz22 :=

b2 h2
12

Iyz21 = 1.424m

+ b2 h2 y2

Iyz22 = 0.838m

Iyz2 = 2.262m

Iyz2 := Iyz21 + Iyz22


Iyz21 = moment de inertie a zidariei Pz1
Iyz22 = moment de inertie a zidariei Pz2
PERETE P3:

52.35

37.5

8 2 .5

yg

10.15

87.5

P z1
P z2

yg

3 7 .5

Iyz31 = moment de inertie a zidului Pz1


3 inertie a zidului Pz2
Iyz32 = moment de

b1 h2
b2
h1
2
Iyz32 :=
Iyz31
+ b2
b1 h2
h1 y2
y1
4
4
h1 :=:=0.875
h2
Iyz3
0.375
Iyz31
12
m+ Iyz32
b1 := 0.375
b2
0.825
Iyz31
Iyz32
m = 0.088m
0.024m y2
y1 :=
Iyz3
0.5235
0.1015
= 0.113m
m

PERETE P4:

25

12.5

ygp=yg

93.75

ygp=yg

F
3
h1 := 0.9375 m

b1 := 0.25 m

Iyz41 :=

b1 h1
12

+ b1 h1 y1

25

y1 := 0.125 m
4

Iyz41 = 0.021m

Iyz4 = 0.021m

45

Iyz4 := Iyz41

ygp=yg

PERETE P5:

90

Iyz41 = moment de inertie a zidului Pz1

E
3

ygp=yg

h1 := 0.90 m

b1 := 0.25 m
3

b1 h1
2
Iyz51 :=
+ b1 h1 y1
12
Iyz5 := Iyz51

y1 := 0 m
4

Iyz51 = 0.015m

Iyz5 = 0.015m

Iyz51 = moment de inertie a zidului Pz1


PERETE P6:

ygp=yg
102.5

205

ygp=yg

25

3
h1 := 2.05 m

b1 := 0.25 m
3

Iyz61 :=

b1 h1
2
+ b1 h1 y1
12

Iyz6 := Iyz61
Iyz61 = moment de inertie a zidului Pz1

y1 := 0 m
4

Iyz61 = 0.179m

Iyz6 = 0.179m

PERETE P7:

78.75

12.5

ygp=yg

ygp=yg

25

b1 := 0.25 m

Iyz71 :=

b1 h1
2
+ b1 h1 y1
y
gp=yg
12

Iyz7 := Iyz71

Iyz71 = moment de inertie a zidului Pz1


PERETE P8:

y1 := 0.125 m

Iyz71y=g0.013m
p=yg

127.5

h1 := 0.7875 m

3 7 .5

Iyz7 = 0.013m

h1 := 1.275 m

b1 := 0.375 m

y1 := 0 m

b1 h1
2
Iyz81 :=
+ b1 h1 y1
12
Iyz8 := Iyz81

Iy81 = 0.097m

Iyz8 = 0.065m

Iyz81 = moment de inertie a zidului Pz1

37.5

PERETE P9:
1 1 6 .2 5

1 1 6 .2 5
P z2

93.75

P z1

Pz3

215

P z4

2 60

25

260
Pz6

836.78

162.5

902.4

P z5

657.4

Pz7

220

25

220

213.65

247.5

443.65

537.4

P z8

P z10
77.4

P z9

yg

P z11

Pz13

2 2 1 .2 5

37.5

25

37.5

P z1 2

197.6

243.75

56.98

yg

2 2 1 .2 5

h1 := 0.375 m

b1 := 1.1625 m

y1 := 9.024 m

h2 := 0.375 m

b2 := 1.1625 m

y2 := 9.024 m

h3 := 0.9375 m

b3 := 0.25 m

y3 := 8.3678 m

h4 := 2.15 m
b4 := 0.25 m
y4 := 6.574 m
3
h1
2 b5 := 2.6 m
h5 := 0.25b1
m
y5 := 5.374 m
Iyz91 :=
+ b1 h1 y1
4
h6 :=:=0.25
h7
h8
h9
h10
h11
h12
h13
1.625
2.475
0.25
2.4375
0.375
m
12
m
m
m
b6 :=:=2.2
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
2.6
0.25
2.2 m
0.25
2.5875
Iyz91
m
m m= 35.505m y13
y6 :=:=2.1365
y7
y8
y9
y10
y11
y12
0.774
5.374
4.4365
0.774
0.5698
1.976
m
m
m

b2 h2
2
Iyz92 :=
+ b2 h2 y2
12

Iyz92 = 35.505m

Iyz93 :=

b3 h3
2
+ b3 h3 y3
12

Iyz93 = 16.428m

b4 h4
2
Iyz94 :=
+ b4 h4 y4
12

Iyz94 = 23.436m

b5 h5
2
Iyz95 :=
+ b5 h5 y5
12
3

Iyz96 :=
Iyz96 :=

b6 h6
12
12

Iyz96 = 18.775m

Iyz96 = 18.775m

+ b6 h6 y6

b6 h6

Iyz95 = 18.775m

+ b6 h6 y6

b7 h7
2
Iyz97 :=
+ b7 h7 y7
12

Iyz97 = 8.085m

b8 h8
2
Iyz98 :=
+ b8 h8 y8
12

Iyz98 = 3.14m

b9 h9
2
Iyz99 :=
+ b9 h9 y9
12
3

Iyz910 :=

b10 h10
12

Iyz99 = 0.332m
2

+ b10 h10 y10

Iyz910 = 0.332m

Iyz911 :=

b11 h11
2
+ b11 h11 y11
12

Iyz911 = 0.5m

b12 h12
2
Iyz912 :=
+ b12 h12 y12
12

Iyz912 = 3.8m

b13 h13
2
Iyz913 :=
+ b13 h13 y13
12

Iyz913 = 3.8m

Iyzz91:= Iyz91 + Iyz92 + Iyz93+ Iyz94 + Iyz95 + Iyz96 + Iyz97 + Iyz98

Iyzz92:= Iyz99+ Iyz910+ Iyz911+ Iyz912+ Iyz913


Iyz9 := Iyzz91+ Iyzz92

Iyz9 = 168.414m

Iyz91 = moment de inertie a zidului Pz1


Iyz92 = moment de inertie a zidului Pz2
Iyz93 = moment de inertie a zidului Pz3
Iyz94 = moment de inertie a zidului Pz4
Iyz95 = moment de inertie a zidului Pz5
Iyz96 = moment de inertie a zidului Pz6
Iyz97 = moment de inertie a zidului Pz7
Iyz98 = moment de inertie a zidului Pz8
Iyz99 = moment de inertie a zidului Pz9
Iyz910 = moment de inertie a zidului Pz10
Iyz911 = moment de inertie a zidului Pz11
Iyz912 = moment de inertie a zidului Pz12
Iyz913 = 6)DETERMINAREA
moment de inertie a zidului
Pz13
MODULELOR

7)DETERMINAREA
COMFINATE(Ezc) :

FORMULE
FORMULE
:
:
Ezc = (Ez*Iz+Eb*Ib)/(Iz+Ib)
Ez=500*fk din tabel 4.9
Ezc = modulul
fk=K*fb0.70*fm0.30
de elasticitate din
a zidariei
formulacomfinate
4.1
DE ELASTICITATE
(E)de
Ez = modulul
K=0.5
pt: cpp
elasticitate
la tabel a4.1
zidariei dintr-un perete
Eb = modulul
pentrude
zidarie
elasticitate
de 25 fk=2.3
a betonului
N/mm2
tabel4.2a
N
3stalpilor
:=a BETON:
500
Eb
Ez:=
fk
=rezistenta
27000
1.437
10 de 7.5
MODULELOR DE ELASTICITATE
AEzZIDARIEI
Iz = momentul
fb=6.1 cf
detabel
inertie
31b
zidariei
pentru
0.7
0.3
2
Ib = momentul
fm=5 pentru
de inertie
mortar
aZIDARIE
betonului
M5
fk
:=fk
K
=fb
K
fb
fm
2.873
:=:=6.1
0.5
: fm
5
mm
PENTRU
C16/18

PRTE P1:

Ezc1 :=

Ez Iyz1 + Eb Iys1

Ezc1 = 1.634 10

Iyz1 + Iys1

N
2

mm

PRTE P2:

Ezc2 :=

Ez Iyz2 + Eb Iys2
Iyz2 + Iys2

Ezc2 = 1.04 10

Ez Iyz3 + Eb Iys3
Iyz3 + Iys3

Ezc3 = 1.568 10

mm

PRTE P3:

Ezc3 :=

N
2

mm

PRTE P4:

Ezc4 :=

Ez Iyz4 + Eb Iys4
Iyz4 + Iys4

Ezc5 :=
PRTE P6:

Ezc6 :=

Ezc7 :=

Ez Iyz7 + Eb Iys7
Iyz7 + Iys7

Ez Iyz5 + Eb Iys5
4 N
4 N
Ezc4 = 1.088 10 Ezc5 = 1.866 10
2
2
Iyz5 + Iys5
mm
mm
Ez Iyz6 + Eb Iys6
Iyz6 + Iys6

Ezc6 = 1.297 10

Ez Iyz8 + Eb Iys8
Iyz8 + Iys8

Ezc7 = 1.163 10

Ez Iyz9 + Eb Iys9
Iyz9 + Iys9

N
2

mm
4

Ezc8 = 2.026 10

N
2

mm

PRTE P9:

Ezc9 :=

mm

PRTE P8:

Ezc8 :=

Ezc9 = 3.268 10

N
2

mm