Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.___
din ______________2023

 
privind plata sumei indexate deponenților Băncii de Economii
 
În temeiul art.7 lit.b) din Legea nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor bănești ale
cetățenilor în Banca de Economii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176,
art.1337), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1.Începînd cu anul 2023 plata sumei indexate se va efectua deponenților Băncii de


Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care nu au beneficiat sumele indexate aferente
primei etape și/sau etapei a doua în anii precedenți.
2. Plata sumelor indexate se va efectua în funcție de sumele prevăzute în bugetul de stat
pentru indexare pentru anul respectiv.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Prim-ministru Dorin RECEAN

Contrasemnează:
Ministru al Finanțelor Veronica SIREȚEANU
   

S-ar putea să vă placă și