Sunteți pe pagina 1din 13

CONCORDAN A NTRE CLASELE DE COMBUSTIBILITATE I CLASELE DE REAC IE LA FOC

NICOLAE EDUARD CRSTOIU

C0 (CA1) - incombustibil C1 (CA2a) practic neinflamabil C2 (CA2b) dificil inflamabil C3 (CA2c) mediu inflamabil C4 (CA2d) u or inflamabil

(exceptnd pardoselile, produsele termoizolante pentru tubulatur liniar i cablurile electrice)

Art. 3 lit. n) din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc (ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI nr. 1.822 din 7 octombrie 2004) Reac ie la foc - Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimenteaz un foc la care este expus, in condi ii specificate.

Criterii de performan

pentru reac ia la foc

T - cre terea de temperatur ; m - pierderea de mas ; tr - durata de persisten a fl c rii; PCS - puterea calorific superioar ; FIGRA - viteza de dezvoltare a focului; THR600S - c ldura total degajat ; LFS - propagarea lateral a fl c rilor; SMOGRA - viteza de emisie a fumului; TSP600S - emisia total de fum; Fa - propagarea fl c rii.

A1 A2 B C D E F

EN ISO 1182 EN ISO 1716 EN ISO 1182 EN ISO 1716 EN 13823 (SBI) EN 13823 (SBI) EN ISO 11925-2 EN 13823 (SBI) EN ISO 11925-2 EN 13823 (SBI) EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2

A2-s1, d0 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 E E-d2

B-s1, d0 B-s2, d0 B-s3, d0

B-s1, d1 B-s2, d1 B-s3, d1

B-s1, d2 B-s2, d2 B-s3, d2

A1

D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2

s1 SMOGRA e 30 m2s-1 i TPS600s e 50 m2, s2 - SMOGRA e 180 m2s-1 i TPS600s e 200 m2 s3 nici s1 nici s2 d0 f r pic turi / particule aprinse conform EN 13823 nainte de 600 sec.; d1 f r pic turi / particule aprinse care persist mai mult de 10 sec. conform EN 13823 n 600 sec.; d2 nici d0 nici d1. Aprinderea hrtiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasific produsul n clasa d2.

Clase de reac ie la foc n func ie de FIGRA i THR 600s


FIGRA (W/s)

1000

E
800 600

D
400 200 0 0

C B
10 20 30 40 50 60
THR 600s

S M O G RA (m

Reprezentare grafic a ncadr rilor clasific rii s n func ie de SMOGRA i TSP 600 s /s )

250

s3
200

150
100 50

s2

s1
0 10 20 30 40 50 60
T S P 600 (m )

Clasa de combustibilitate C0 (CA1)

C1 (CA2a)

Clasa de reac ie la foc A1 A2 s1, d0 s1, d1 s2, d0 A2 s2, d1 s3, d0 s3, d1 s1, d0 s1, d1 s2, d0 B s2, d1 s3, d0 s3, d1

s1, d0 s1, d1 s2, d0 s2, d1 s3, d0 s3, d1 s1, d0 s1, d1 s2, d0 s2, d1 s3, d0 s3, d1

C2 (CA2b)

C3 (CA2c)

A2

C4 (CA2d)

D E F

s1, d2 s2, d2 s3, d2 s1, d2 s2, d2 s3, d2 s1, d2 s2, d2 s3, d2 s1, d2 s2, d2 s3, d2 d2

Exemplu: clase de performanta de clase reactie la foc pentru pl ci de ipsos


Pl ci de ipsos Grosimea nominal a placii(mm) Miezul de ipsos Densitatea (kg/mc) 600 800 Clase de reactie la foc A1 Gramajul hrtiei*1) (g/mp) Clase (*2) (cu exceptia pardoselilor) A2-s1,d0 B-s1,d0

n conformitate cu EN 520 (cu exceptia pl cilor perforate)

9,5 12,5

200 > 220 300

(*1)Determinat conform EN ISO 536 i cu mai pu in de 5% con inut de aditiv organic. (*2) Clase prev zute n Tabelul 2 din prezentul regulament.