Sunteți pe pagina 1din 5
1.1 Generalităţi 2 1.2. Analogia între maşina unealtă clasică – maşină unealtă cu comandă numerică

1.1

Generalităţi

2

1.2. Analogia între maşina unealtă clasică – maşină unealtă cu comandă numerică

3

Capitolul 2 Cunoaşterea sistemelor de coordinate ale maşinii unelte cu comandă numerică

4

2.1.

Sistemul de coordonate al maşinii MCS

4

2.2.

Sistemul de coordonate al piesei WCS

4

2.3.

Sistemul de coordonate global/local sau incremental

5

2.3.1. Definirea coordonatelor în sistemul de coordonate global G90 coordonate absolute

6

2.3.2 Definirea coordonatelor în sistemul de coordonate relativ sau incremental G91 coordonate relative

 

6

2.4.

Definirea planului de lucru

7

Capitolul 3 Cunoaşterea consolei echipamentului Fanuc

8

Capitolul 4 Domeniul de operare MAŞINĂ (MACHINE)

12

5.1.

Modul de lucru REFERINŢĂ (HOME sau ZRN)

12

5.2.

Modul de lucru JOG

12

5.4.

Modul de lucru MDI

13

5.5.

Modul de lucru AUTO

13

Capitolul 5 Programarea regimurilor de aşchiere

14

6.1.

Funcţia T – funcţia pentru programarea sculei aşchietoare

14

Scula aşchietoare se programează cu următoarea sintaxă

14

6.2. Funcţia S – funcţia pentru programarea turaţiei sculei

14

6.3. Funcţia F

15

Capitolul 6 Cunoaşterea comenzilor auxiliare de bază

17

Capitolul 7 Cunoaşterea noţiunii de compensare a sculelor

18

7.1.

Determinarea lungimilor de compensare ale sculelor

18

7.2.

Noţiunea de compensare de rază a sculei

19

Capitolul 8 Cunoaşterea noţiunii de corecţie a sculelor

21

8.1.

Corecţia de lungime a sculelor

21

8.2.

Corecţia de rază a sculelor

21

Capitolul 9 Programe

22

9.1. Structura programelor principale

22

9.2. Subprograme

23

Capitolul 10 Cunoaşterea comenzilor de deplasare de bază

25

10.1.

Comanda de interpolare liniară G00

25

10.2. Comanda de interpolare liniară G01

25

10.3.

Comenzile de interpolare circular G02/G03

26

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL

Capitolul 1 Noţiuni introductive privind operarea maşinilor unelte cu comandă numerică 1.1 Generalităţi Operarea

Capitolul 1 Noţiuni introductive privind operarea maşinilor unelte cu comandă numerică

1.1 Generalităţi

Operarea maşinilor cu comandă numerică este un proces complex ce necesită o serie de abilităţi practice şi teoretice după cum urmează :

Experienţă tehnologică în procesul de prelucrare abordat;

Cunoştinţe medii de desen tehnic tehnologic;

Regimuri de aşchiere

Scule aşchietoare

Organizarea locului de muncă

Noţiuni minime de programare a maşinilor unelte cu comandă numerică

Noţiuni minime de operare PC (opţional)

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL

1.2. Analogia între maşina unealtă clasică – maşină unealtă cu comandă numerică Freză clasic Freză

1.2. Analogia între maşina unealtă clasică – maşină unealtă cu comandă numerică

Freză clasic

Freză clasic Freză cu comandă numerică Gradul de efort fizic al operatorului Mediu Foarte redus Reglarea/stabilirea

Freză cu comandă numerică

Freză clasic Freză cu comandă numerică Gradul de efort fizic al operatorului Mediu Foarte redus Reglarea/stabilirea

Gradul de efort fizic al operatorului

Gradul de efort fizic al operatorului

Mediu

Foarte redus

Reglarea/stabilirea regimurilor de aşchiere

Reglarea/stabilirea regimuril or de aşchiere

Prin manevrarea manetelor

În trepte în gama de lucru

Prin programare

Continuă în gama de lucru

Numărul de direcţii de deplasare

Numărul de direcţii de deplasare

Maxim 2

2-5 axe

Complexitatea de prelucrare

Complexitatea de prelucrare

Redusă

Permite prelucrarea de profile simple şi doar numai prin cu ajutorul sculelor cu tăişuri profilate

Depinde de îndemânarea şi experienţa operatorului

Complexă funcţie de numărul de axe de lucru ale maşinii

Permite prelucrarea de profile complexe, nu necesită scule cu tăişuri profilate

Nu depinde de îndemânarea şi experienţa operatorului

Precizia de prelucrare

Precizia de prelucrare

Maxim 0,05 mm

Maxim 0,001 mm

Controlul deplasărilor de prelucrare

Controlul deplasărilor de prelucrare

Se realizează exclusiv manual

Se realizează exclusiv automat conform programului de execuţie

Rigiditatea prelucrărilor

Rigiditatea prelucrărilor

Medie-Mare

Redusă-Medie

Reglarea şi schimbarea sculelor

Reglarea şi schimbarea sculelor

Reglarea manuală

Schimbarea sculei se realizează manual

Reglare manuală

Schimbarea sculei se realizează automat

Cost de achiziţie

Cost de achiziţie

Redus-Mediu

Mediu-Mare

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL

Capitolul 2 Cunoaşterea sistemelor de coordinate ale maşinii unelte cu comandă numerică 2.1. Sistemul de

Capitolul 2 Cunoaşterea sistemelor de coordinate ale maşinii unelte cu comandă numerică

2.1. Sistemul de coordonate al maşinii MCS

ZM YM ZW M=R XM YW XW W
ZM
YM
ZW
M=R
XM
YW
XW
W

Sistemul de coordonate al maşinii-unelte cu originea în punctul M – punctul de zero al maşinii.

M – PUNCTUL DE ZERO AL MAŞINII

Este un punct fix ce nu poate fi modificat şi este stabilit de producătorul maşinii cu comandă numerică

Reprezintă originea sistemului de coordonate global al maşinii 2.2. Sistemul de coordonate al piesei WCS

de către

operator în concordanţă cu desenul de execuţie al acesteia şi are originea în

punctul W PUNCTUL DE ZERO AL PIESEI

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL

Sistemul de coordonate al piesei de prelucrat ce este stabilit

2.3. Sistemul de coordonate global/local sau incremental AXA X – este dispusă de-a-lungul mesei de

2.3. Sistemul de coordonate global/local sau incremental

AXA X – este dispusă de-a-lungul mesei de lucru

AXA Y – este dispusă pe direcţie transversală pe masa de lucru

AXA Z – este dispusă perpendicular pe masa de lucru, axa de avans a sculei, sens pozitiv în sensul ieşirii din material al sculei şi sens negativ în sensul intrări în material

DETERMINAREA SENSULUI CELOR TREI AXE SE FACE CU REGULA MAINII DREPTE
DETERMINAREA SENSULUI CELOR TREI
AXE SE FACE CU REGULA MAINII DREPTE

SISTEMUL DE COORDONATE GLOBAL este sistemul de coordonate cu originea în punctul M sau în punctul W şi care urmăreşte întotdeauna originea programată sau deplasată

SISTEMUL DE COORDONATE RELATIV SAU INCREMENTAL sistemul de coordonate cu originea în punctul de măsurare al sculelor N sau în vârful tăişului sculei P şi care îşi modifică originea odată cu deplasarea sculei.

care îşi modifică originea odată cu deplasarea sculei. N – PUNCTUL DE MĂSURARE AL SCULELOR •

N – PUNCTUL DE MĂSURARE AL SCULELOR

Un punct aflat pe partea frontală flanşei axului principal al maşinii şi faţă de care se măsoară lungimea de compensare a sculelor pe axa Z Este un punct fix ce nu poate fi modificat şi care este stabilit de către producătorul maşinii

R – PUNCTUL DE REFERINŢĂ

Un punct aflat în spaţiul de lucru al maşinii ce este

precis determinat faţă de limitatorii de cursă şi în care se face

FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD EST, IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL