Sunteți pe pagina 1din 15

Informația

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către deputații în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a și
angajații Secretariatului Parlamentului în trimestrul I, a. 2023

Actul de delegare în deplasare Costul deplasării


Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
1 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
București, România DRU-03 nr. 08 din 30.12.2022 acoperite din bugetul
pentru efectuarea vizitei de lucru Persoana delegată: Parlamentului – 9,9 mii lei
Igor Grosu – Președintele Parlamentului (inclusiv diurne – 2,5 mii lei,
Perioada Republicii Moldova cazare – 2,0 mii lei, transport avia
15 – 16 ianuarie 2023 tur-retur – 5,4 mii lei)

2 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Istanbul, Republica Turcia DRU-01 nr. 02 din 03.01.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Reuniunea Persoanele delegate: Parlamentului – 14,7 mii lei
Specială a Comitetului Permanent al Adrian Lebedinschi – membrul Comisiei (inclusiv diurne – 4,7 mii lei,
Adunării Parlamentare a Cooperării juridice, numiri și imunități, șeful transport avia – 10,0 mii lei)
Economice la Marea Neagră delegației naționale la APCEMN, deputat
(APCEMN), cu ocazia aniversării a în Parlament;
30 de ani ai APCEMN și Prima Adela Guțu – consultant principal în
Reuniune a Grupului de Lucru Direcția relații interparlamentare,
privind Regulamentul APCEMN secretarul delegației

Perioada
16 – 18 ianuarie 2023
3 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
București, România DRU-01 nr. 08 din 16.01.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la ședința de Persoanele delegate: Parlamentului – 5,9 mii lei
consultare pe elaborarea cadrului Ina Coșeru – vicepreședintele Comisiei (inclusiv cazare – 2,9 mii lei,
legal în domeniul gestionării mediu, deputat în Parlament; transport auto personal – 3,0 mii
eficiente a resurselor minerale utile Mariana Cușnir – membrul Comisiei lei)
din Republica Moldova mediu, deputat în Parlament

Perioada
16 – 18 ianuarie 2023
1
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5

4 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


București, România DRU-03 nr. 01 din 16.01.2023 acoperite din bugetul
pentru efectuarea vizitei de lucru Persoana delegată: Parlamentului – 8,7 mii lei
Igor Grosu – Președintele Parlamentului (inclusiv diurne – 3,7 mii lei,
Perioada Republicii Moldova cazare – 5,0 mii lei)
18 – 20 ianuarie 2023

5 Delegare în Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Județul Argeș, România DRU-01 nr. 06 din 16.01.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Ședința Persoanele delegate: Parlamentului – 32,5 mii lei
comună a Comisiei juridice, numiri Olesea Stamate – președintele Comisiei (inclusiv diurne – 28,1 mii lei,
și imunități a Parlamentului juridice numiri și imunități, deputat în transport auto – 4,4 mii lei)
Republicii Moldova și a Comisiei Parlament;
juridice, de numiri, disciplină, Veronica Roșca – vicepreședintele
imunități și validări a Senatului Comisiei juridice, numiri și imunități,
României deputat în Parlament;
Vasile Bolea – vicepreședintele Comisiei
Perioada juridice, numiri și imunități, deputat în
19 – 22 ianuarie 2023 Parlament;
Igor Chiriac – secretarul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Ana Calinici – membrul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Artemie Cătănoi – membrul Comisiei
juridice numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Vasile Grădinaru – membrul Comisiei
juridice numiri și imunități, deputat în
Parlament;

2
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Adrian Lebedinschi – membrul Comisiei
juridice numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Mihai Gheorghieș – consultant principal
în Secretariatul Comisiei juridice, numiri
și imunități;
Vitalie Vrînceanu – conducător auto
6 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Tallinn, Republica Estonia DRU-01 nr. 07 din 16.01.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Ședința Persoana delegată: Parlamentului – 24,7 mii lei
comună a Comisiei economice, Radu Marian – vicepreședintele Comisiei (inclusiv diurne – 2,4 mii lei,
energetice și inovării și a Comisiei economie, buget și finanțe, șeful cazare – 3,7 mii lei, transport avia
securitate și apărare a Adunării delegației naționale la Adunarea tur-retur – 18,6 mii lei)
Baltice Parlamentară a Organizației pentru
Democrație și Dezvoltare Economică (AP
Perioada GUAM), deputat în Parlament
19 – 21 ianuarie 2023

7 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Strasbourg, Republica Franceză DRU-01 nr. 220 din 06.12.2022 acoperite din bugetul
pentru participarea la Sesiunea de Persoanele delegate: Parlamentului – 143,4 mii lei
iarnă a Adunării Parlamentare a Ion Groza – vicepreședintele Comisiei (inclusiv diurne – 41,7 mii lei,
Consiliului Europei (APCE) politică externă și integrare europeană, cazare – 75,0 mii lei, transport
șeful delegației naționale la APCE, avia tur-retur – 26,2 mii lei,
Perioada deputat în Parlament; asigurare medicală – 0,5 mii lei)
22 – 28 ianuarie 2023 Mihail Popșoi – vicepreședintele
Parlamentului Republicii Moldova,
membrul delegației naționale la APCE;
Natalia Davidovici – vicepreședintele
Comisiei drepturile omului și relații
interetnice, membrul delegației naționale
la APCE, deputat în Parlament;

3
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Veronica Vrabie – consultant principal în
Direcția relații interparlamentare,
secretarul delegației naționale la APCE
8 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Ankara, Republica Turcia DRU-03 nr. 02 din 18.01.2023 acoperite din bugetul
pentru efectuarea vizitei oficiale Persoanele delegate: Parlamentului – 152,2 mii lei
Igor Grosu – Președintele Parlamentului (inclusiv diurne – 20,7 mii lei,
Perioada Republicii Moldova; cazare – 10,4 mii lei, transport
25 – 27 ianuarie 2023 Radu Marian – vicepreședintele Comisiei avia tur-retur – 121,0 mii lei,
economie, buget și finanțe, deputat în asigurare medicală – 0,1 mii lei)
Parlament;
Fiodor Gagauz – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, președintele Grupului
parlamentar de prietenie Republica
Moldova - Republica Turcia, deputat în
Parlament;
Larisa Novac – membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, membrul Grupului de
prietenie Republica Moldova - Republica
Turcia, deputat în Parlament;
Sergiu Lazarencu – membrul Comisiei
economie, buget și finanțe, deputat în
Parlament;
Aurica Jardan – consilier în Cabinetul
Președintelui Parlamentului;
Elena Lungu – consilier în Cabinetul
Președintelui Parlamentului;
Eduard Bîzgu – consultant principal,
Direcția comunicare și relații publice.
9 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Stockholm, Regatul Suediei DRU-03 nr. 03 din 02.02.2023 acoperite din bugetul
4
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
pentru efectuarea vizitei oficiale Persoanele delegate: Parlamentului – 132,4 mii lei
Igor Grosu – Președintele Parlamentului (inclusiv diurne – 30,0 mii lei,
Perioada Republicii Moldova; cazare – 47,3 mii lei, transport
06 – 09 februarie 2023 Doina Gherman – președintele Comisiei avia tur-retur – 54,8 mii lei,
politică externă și integrare europeană, asigurare medicală – 0,3 mii lei)
președintele Grupului parlamentar de
prietenie cu Regatul Suediei, deputat în
Parlament;
Lilian Carp – președintele Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Tatiana Cunețchi – președintele Comisiei
de control al finanțelor publice, deputat în
Parlament;
Radu Marian – vicepreședintele Comisiei
economie, buget și finanțe, deputat în
Parlament;
Tatiana Batin – șeful Cabinetului
Președintelui Parlamentului, secretarul
delegației;
Andrei Daraban – consultant principal
în Direcția comunicare și relații publice

10 Delegare la Dispoziția Cheltuielile de cazare,


Garmisch-Partenkirchen, Republica DRU-01 nr. 22 din 14.02.2023 călătoriile locale și mesele –
Federală Germania Persoana delegată: suportate de către „Centrul
pentru participarea la Conferința Adrian Belîi – vicepreședintele Comisiei George C. Marshall” din SUA,
Security Oversight and Crisis protecție socială, sănătate și familie, cheltuielile pentru biletele
Communications deputat în Parlament avia – de către Institutul
Republican Internațional și
Perioada Institutul Național
14 – 15 februarie 2023 Democratic din SUA

5
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
11 Delegare la Dispoziția Cheltuielile de cazare,
Garmisch-Partenkirchen, Republica DRU-01 nr. 23 din 14.02.2023 călătoriile locale, mesele –
Federală Germania Persoana delegată: suportate de către „Centrul
pentru participarea la Conferința Oazu Nantoi – membrul Comisiei George C. Marshall” din SUA,
Security Oversight and Crisis securitate națională, apărare și ordine cheltuielile pentru biletele
Communications publică, deputat în Parlament avia – de către Institutul
Republican Internațional și
Perioada Institutul Național
14 – 15 februarie 2023 Democratic din SUA

12 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport


Istanbul, Republica Turcia DRU-01 nr. 28 din 15.02.2023 acoperite din bugetul avia, cazare și diurnă pentru
pentru participarea la Reuniunea Persoanele delegate: Parlamentului – 9,9 mii lei dna Mariana Cușnir –
Comisiei buget și audit a Adunării Mariana Cușnir – membrul Comisiei (inclusiv diurne – 2,1 mii lei, suportate de către
Parlamentare a Cooperării mediu, șeful delegației naționale la cazare – 4,5 mii lei, transport avia Secretariatul APCEMN
Economice la Marea Neagră Adunarea Parlamentară a Cooperării tur-retur – 3,3 mii lei)
(APCEMN) Economice la Marea Neagră (APCEMN),
deputat în Parlament;
Perioada Adela Guțu – consultant principal în
16 – 18 februarie 2023 Direcția relații interparlamentare

13 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport


Bruxelles, Regatul Belgiei DRU-01 nr. 29 din 15.02.2023 acoperite din bugetul și locațiune – suportate de
pentru efectuarea vizitei de Persoanele delegate: Parlamentului – 28,6 mii lei către Direcția Diplomație
documentare la Cartierul General al Veronica Roșca – vicepreședintele (inclusiv diurne – 28,6 mii lei) Publică a NATO
NATO Comisiei juridice, numiri și imunități,
șeful delegației, deputat în Parlament;
Perioada Ana Racu – vicepreședintele Comisiei
19 – 21 februarie 2023 securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Valentina Manic – vicepreședintele
Comisiei economie, buget și finanțe,
deputat în Parlament;

6
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Marcela Adam – secretarul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, deputat în Parlament;
Igor Chiriac – secretarul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Ion Babici – secretarul Comisiei mediu,
deputat în Parlament;
Oazu Nantoi – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Ion Șpac – membrul Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică,
deputat în Parlament;
Mihail Druță – membrul Comisiei
politică externă și integrare europeană,
deputat în Parlament;
Galina Sajin – membrul Comisiei politică
externă și integrare europeană, deputat în
Parlament;
Gheorghe Ichim – membrul Comisiei
agricultură și industrie alimentară,
deputat în Parlament;
Oleg Canațui – membrul Comisiei
agricultură și industrie alimentară,
deputat în Parlament;
Iulia Dascălu – membrul Comisiei mediu,
deputat în Parlament;
Roman Roșca – membrul Comisiei
mediu, deputat în Parlament;
Eugeniu Sinchevici – membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, deputat în Parlament;

7
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Maria Gonța – membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, deputat în Parlament;
Liliana Grosu – membrul Comisiei
protecție socială, sănătate și familie,
deputat în Parlament;
Efimia Bandalac – membrul Comisiei
administrație publică, deputat în
Parlament;
Victoria Cazacu – membrul Comisiei de
control al finanțelor publice, deputat în
Parlament

14 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


la Viena, Republica Austria DRU-01 nr. 03 din 03.01.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Reuniunea de Persoanele delegate: Parlamentului – 88,5 mii lei
iarnă a Adunării Parlamentare a Veronica Roșca – vicepreședintele (inclusiv diurne – 18,1 mii lei,
OSCE Comisiei juridice, numiri și imunități, cazare – 35,7 mii lei, transport
șeful delegației naționale la AP OSCE, avia tur-retur – 34,6 mii lei,
Perioada deputat în Parlament; asigurare medicală – 0,1 mii lei)
22 – 25 februarie 2023 Vasile Bolea – vicepreședintele Comisiei
juridice, numiri și imunități, membrul
delegației naționale la AP OSCE, deputat
în Parlament;
Igor Chiriac – secretarul Comisiei
juridice, numiri și imunități, membru
supleant al delegației naționale la AP
OSCE, deputat în Parlament;
Diana Ungureanu – șeful Direcției relații
interparlamentare, secretarul delegației
naționale la AP OSCE

8
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
15 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Kiev, Ucraina DRU-01 nr. 35 din 23.02.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la evenimentele Persoanele delegate: Parlamentului – 11,5 mii lei
dedicate unui an de război declanșat Ion Groza – vicepreședintele Comisiei (inclusiv diurne – 4,8 mii lei,
de către Federația Rusă împotriva politică externă și integrare europeană, cazare – 5,5 mii lei, transport auto
Ucrainei, organizate de Rada șeful delegației naționale la APCE, personal tur-retur – 1,2 mii lei)
Supremă a Ucrainei deputat în Parlament;
Oazu Nantoi – membrul Comisiei
Perioada securitate națională, apărare și ordine
23 – 25 februarie 2023 publică, președintele Grupului de
prietenie cu Ucraina, deputat în
Parlament

16 Delegarea la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Dublin, Republica Irlanda DRU-03 nr. 4 din 17.02.2023 acoperite din bugetul
pentru efectuarea vizitei oficiale Persoanele delegate: Parlamentului – 100,2 mii lei
Igor Grosu – Președintele Parlamentului (inclusiv diurne – 21,8 mii lei,
Perioada Republicii Moldova; cazare – 8,5 mii lei, transport avia
27 februarie – 01 martie 2023 Radu Marian – președintele Comisiei tur-retur – 69,8 mii lei, asigurare
economie, buget și finanțe, deputat în medicală – 0,1 mii lei)
Parlament;
Ion Șpac – membrul Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică,
deputat în Parlament;
Victor Spînu – membrul Comisiei
economie, buget și finanțe, deputat în
Parlament;
Veaceslav Nigai – membrul Comisiei
protecție socială, sănătate și familie,
deputat în Parlament;
Aurica Jardan – consilier în Cabinetul
Președintelui Parlamentului;
Andrei Daraban – consultant principal
în Direcția comunicare și relații publice
9
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
17 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport
Miami, Statele Unite ale Americii DRU-01 nr. 33 din 22.02.2023 acoperite din bugetul avia și locațiune – suportate
pentru participarea la Conferința Persoana delegată: Parlamentului – 15,1 mii lei de către Fundația Jarl
privind invazia rusă în Ucraina și Mihail Popșoi – vicepreședintele (inclusiv diurne – 14,8 mii lei, Hjalmarson, în cooperare cu
amenințarea la adresa securității Parlamentului Republicii Moldova asigurare medicală – 0,3 mii lei) Școala Relațiilor Publice
mondiale Internaționale din cadrul
Universității Internaționale
Perioada Florida, Institutul George W.
02 – 08 martie 2023 Bush și Centrul pentru studii
europene Wilfried Martens

18 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport


Miami, Statele Unite ale Americii DRU-01 nr. 41 din 24.02.2023 acoperite din bugetul avia și locațiune – suportate
Perioada Persoana delegată: Parlamentului – 12,3 mii lei de către Fundația Jarl
04 – 06 martie 2023 Doina Gherman – președintele Comisiei (inclusiv diurne – 12,2 mii lei, Hjalmarson, în cooperare cu
pentru participarea la Conferința politică externă și integrare europeană, asigurare medicală – 0,1 mii lei) Școala Relațiilor Publice
privind invazia rusă în Ucraina și deputat în Parlament Internaționale din cadrul
amenințarea la adresa securității Universității Internaționale
mondiale Florida, Institutul George W.
Bush și Centrul pentru studii
Washington D.C., Statele Unite ale europene Wilfried Martens
Americii
Perioada
06 – 09 martie 2023
pentru participarea la Cea de-a 17-a
Ceremonie anuală a Premiului
internațional al Femeilor curajoase,
acordat de Secretarul de Stat al SUA

10
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
19 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport
Riga, Republica Letonia DRU-01 nr. 47 din 03.03.2023 acoperite din bugetul avia și locațiune – suportate
pentru efectuarea vizitei de studiu la Persoanele delegate: Parlamentului – 3,2 mii lei de către Institutul Republican
Parlamentul, Guvernul și instituțiile Petru Frunze – vicepreședintele Comisiei (inclusiv diurne – 3,2 mii lei) Internațional din Moldova
de stat letone administrație publică și dezvoltare
regională, deputat în Parlament;
Perioada Ersilia Qatrawi – membrul Comisiei
06 – 10 martie 2023 administrație publică și dezvoltare
regională, deputat în Parlament
20 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile de locațiune și
Dubai, Emiratele Arabe Unite DRU-01 nr. 42 din 24.02.2023 acoperite din bugetul transport – achitate de către
pentru participarea la Forul Persoanele delegate: Parlamentului – 15,0 mii lei Bizzmosis Business Services
Economic Global (WEF – Davos) Marcela Nistor – membrul Comisiei (inclusiv diurne – 15,0 mii lei) LLC
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
Perioada și mass-media, deputat în Parlament;
07 – 11 martie 2023 Marina Morozova – membrul Comisiei
economie, buget și finanțe, deputat în
Parlament;
Ana Calinici – membrul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament

21 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


la Veneția, Republica Italia DRU-01 nr. 55 din 07.03.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Ședința Persoana delegată: Parlamentului – 9,6 mii lei
plenară a Comisiei Europene prin Olesea Stamate – președintele Comisiei (inclusiv diurne – 3,0 mii lei,
Drept a Consiliului Europei juridice, numiri și imunități, deputat în cazare – 4,3 mii lei, transport avia
(Comisia de la Veneția) Parlament tur-retur – 2,3 mii lei)

Perioada
09 – 11 martie 2023

11
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
22 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport
Haga, Regatul Țărilor de Jos DRU-05 nr. 24 din 09.03.2023 acoperite din bugetul avia tur (155,27 Euro) și
pentru participare la seminarul Persoana delegată: Parlamentului – 4,0 mii lei cazare (299,70 Euro), est. 9,1
„Cum să menținem parlamentele Vlad Guțu – consilier al fracțiunii (inclusiv diurne – 3,2 mii lei, mii lei – suportate de către
naționale în siguranță” parlamentare „Partidul Acțiune și cheltuieli de transport aeroport- Parlamentul European, prin
Solidaritate” hotel, tur-retur, navetă – 0,8 mii rambursare ulterioară
Perioada lei)
15 – 18 martie 2023

23 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Paris, Republica Franceză DRU-01 nr. 52 din 06.03.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Reuniunea Persoana delegată: Parlamentului – 23,5 mii lei
Comisiei de monitorizare a APCE, la Mihail Popșoi – vicepreședintele (inclusiv diurne – 4,3 mii lei,
audierile cu tema ”Combaterea Parlamentului Republicii Moldova, cazare – 8,7 mii lei, transport avia
influenței nejustificate: legislația membrul Comisiei de monitorizare a tur-retur – 10,5 mii lei).
anti-oligarhică în Ucraina, Georgia Adunării Parlamentare a Consiliului
și Republica Moldova” Europei (APCE)

Perioada
20 – 22 martie 2023
24 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile de locațiune și
Portoroz, Republica Slovenia DRU-05 nr. 21 din 09.03.2023 acoperite din bugetul transport – suportate de către
pentru participare la seminarul Persoana delegată: Parlamentului – 4,9 mii lei organizatori
„Transformarea practicii în Natalia Roșca – consultant principal în (inclusiv diurne – 4,8 mii lei,
strategie, structuri și sisteme”, Direcția comunicare și relații publice asigurare medicală – 0,1 mii lei)
organizat de către Centrul pentru
Perspective Europene în comun cu
Departamentul de Stat al Statelor
Unite ale Americii

Perioada
20 – 25 martie 2023

12
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
25 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport
Ierusalim, Statul Israel DRU-05 nr. 13 din 20.02.2023 acoperite din bugetul (300 Euro) și cazare (300
pentru participare la seminarul Persoana delegată: Parlamentului – 7,2 mii lei Euro), est. 11,9 mii lei –
„Serviciile de cercetare parlamentară Inga Baciu – consultant principal în (inclusiv diurne – 3,2 mii lei, suportate de către
– interfețe și cercuri de influență” Direcția studii parlamentare diferența nerambursabilă de Parlamentul European, prin
cazare – 0,8 mii lei, cheltuieli de rambursare ulterioară
Perioada transport aeroport-hotel, tur-
21 – 24 martie 2023 retur, navetă – 0,2 mii lei,
diferența nerambursabilă a
costului biletului de avion – 2,9
mii lei, asigurare medicală – 0,1
mii lei)

26 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Bruxelles, Regatul Belgiei DRU-01 nr. 56 din 09.03.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la cea de-a 13-a DRU-01 nr. 73 din 30.03.2023 Parlamentului – 86,7 mii lei
Reuniune a Comitetului Persoanele delegate: (inclusiv diurne – 11,1 mii lei,
Parlamentar de Asociere RM - UE Mihail Popșoi – vicepreședintele cazare – 35,6 mii lei, transport
Parlamentului Republicii Moldova; avia tur-retur – 40,0 mii lei)
Perioada Ina Coșeru – vicepreședintele Comisiei
21 – 24 martie 2023 mediu , deputat în Parlament;
Olesea Stamate – președintele Comisiei
juridice numiri și imunități, deputat în
Parlament

27 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile pentru transport


Bruxelles, Regatul Belgiei DRU-05 nr. 14 din 20.02.2023 acoperite din bugetul avia (300 Euro) și cazare (300
pentru participare la seminarul Persoana delegată: Parlamentului – 4,6 mii lei Euro), est. 12,0 mii lei –
„Parlamentele și organizațiile Viorica Șterbeț – consultant principal în (inclusiv diurne – 3,6 mii lei, suportate de către
cetățenești” Direcția studii parlamentare diferența nerambursabilă a Parlamentul European, prin
costului biletului de avion – 1,0 rambursare ulterioară
Perioada mii lei)
22 – 25 martie 2023

13
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
28 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării Cheltuielile de transport avia,
București, România DRU-03 nr. 05 din 17.03.2023 acoperite din bugetul tur – suportate de către
pentru efectuarea vizitei de lucru Persoana delegată: Parlamentului – 7,7 mii lei Guvernul României și la retur
Igor Grosu – Președintele Parlamentului (inclusiv diurne – 2,4 mii lei, pe itinerarul Iași-Chișinău,
Perioada Republicii Moldova cazare – 2,8 mii lei, transport avia auto – de către Serviciul de
23 – 24 martie 2023 retur pe ruta București-Iași – 2,5 Protecție și Pază de Stat al
mii lei) Republicii Moldova
29 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
București, România DRU-01 nr. 64 din 17.03.2023 acoperite din bugetul
pentru participarea la Reuniunea Persoanele delegate: Parlamentului – 18,1 mii lei
Comitetului general pentru afaceri Igor Chiriac – secretarul Comisiei (inclusiv diurne – 2,8 mii lei,
economice al Dimensiunii juridice, numiri și imunități, membrul cazare – 4,1 mii lei, transport avia
Parlamentare a Inițiativei Central delegației naționale al Dimensiunii retur – 11,2 mii lei)
Europene (DP a ICE) Parlamentare a Inițiativei Central
Europene (DP a ICE), deputat în
Perioada Parlament;
27 – 28 martie 2023 Adela Guțu – secretarul delegației,
consultant principal în Direcția relații
interparlamentare

30 Delegare la Dispoziția Cheltuielile estimative aferente


București, România DRU-01 nr. 63 din 17.03.2023 deplasării acoperite din bugetul
pentru participarea la Ședința DRU-01 nr. 76 din 30.03.2023 Parlamentului – 47,1 mii lei
comună a Comisiilor de Mediu a Persoanele delegate: (inclusiv diurne – 15,8 mii lei;
Parlamentului Republicii Moldova și Ina Coșeru – vicepreședintele Comisiei cazare – 24,3 mii lei; transport
a Senatului României mediu, deputat în Parlament; auto personal – 7,0 mii lei)
Ion Babici – secretarul Comisiei mediu,
Perioada deputat în Parlament;
26 – 29 martie 2023 Mariana Cușnir – membrul Comisiei
mediu, deputat în Parlament;
Iulia Dascălu – membrul Comisiei mediu,
deputat în Parlament;

14
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Roman Roșca – membrul Comisiei
mediu, deputat în Parlament

Total – 1022,1 mii lei

15

S-ar putea să vă placă și