Sunteți pe pagina 1din 24

c

CIRCUITUL lOGIC
PAGINA 4
AMPLIFICATOR
TRANZISTORIZAT
PAGINA 6
Tx MA PENTRU UUS
PAGINA 8
PENTRU
REGULA AMESTECURILOR
PESCADORUl
PORTITA"
" ,
GENERATOR
PAGINA 10
PAGINA 12
DE SEMNAL MODULAT
PAGINA 14
TERMOSTATAREA
SOLUTIILOR N
fOTOGRAFIA COLOR
PAGINA 16
"MOBRA"-60
il, PAGINA 18

METODE ELECTROFIZICE
DE COMBATERE A
IGRASIEI
PAGINA 20
TEST ELECTRONIC
PAGINA 22
RADIOSERVICE
PAGINA 24
ADRESA REDACTIEI:
IIJCURE$TI, PIATA SCNTEII
NR. 1, OF. P.T.T.R. 33
SECTORUL 1, TELEFON
17.60.10. int. 1102-1734
PUBLICATIE
DE C.C. AL U.T.C.
I
CONSTRUCTIA NUMARULUI
Cucerirea titlului de vicecampion seniori
pe anul 1975 la rachetomodele, prin Dan Bira, elev
la Liceul Octavian Goga, a titlului de campion
la juniori, prin Adrian Popescu, de la Liceul me-
canic 3, Cibinium, de pe
Casa de a tineretului din Sibiu,. a dovada
unei munci intense, incununind de succes efortul
colectiv al elevilor cadrelor de specialitate.
Activitatea de aici pentru unor aparate
de zbor se de veche elevi ai
liceelor din municipiu fa cercul
de aeromodele cadrul cel mai fertil
unei munci instructive creatoare, menite dez-
volte la tineri pasiunea pentru
de educare prin pentru ..
plus de a ridica. mai sus
lor au imprimat elevilor ce n
cercul de aeromodele abordarea unor mai
complexe ca, de exemplu, construirea unor aparate
Doi dintre membrii cercului de aewmo-
deie: Dan Bira, vicecampion se-
niori pe anul 1975, Adrian Popescu,cam-
pion republican la juniori.
ae zbor n Astfel, acum a
fost realizat un girocopter se n faza de
montaj un elicopter. Dealtfel, girocopterul Casei de
a tineretului este primul aparat de zbor
realizat in Sibiu; Un pasionat al aero-
nautice, electricianul Aurel Turpan, care a condus
cercul de aeromodele, crease, de fapt, o famme de
girocoptere din care s-au realizat trei variante.
experimentate n a complexi-
iar cea de-a treia efectund zboruri
pe aeroportul din Sibiu. Aparatul cu prin
elice pentru propulsie o elice de
avion .
. Zborul se prin deplasarea in aer, cu
ajutorul elicei propulsive, prin crearea unei
portante de rotor - acesta rotindu-se sub
de aer.
Dar lucrul cel mai important il constituie faptul
la proiectarea girocopterului au parti-
cipat un insemnat de tineri din localitate ca:
ingineri, elevi muncitori, scopul principal fiind
prin Astfel, pentru defi-
nitivarea o
2
adus-o inginerii Nicolae Ludovic
Clubicico, iar la montarea aparatului, elevii Helmut
Dan Bira, Ion studentul Mircea
nescu ...
Pornind de la de ingi-
nerul Alexandru de entu-
constructori de la Casa de a tineretului
a trecut la realizarea unui elicopter.
S-a mers pe ideea urrui aparat
adaptabil unor elementare ale
precum in scopul unor detalii construc-
tive. seama de aceste a fost elaborat
proiectul unui elicopter cu dimensiuni reduse.
Tn ceea ce cel de-al doilea obiectiv vizat -
constructive s-a materializat
ntr-o anume adoptarea unui
nou sistem portant, din rotoare coaxiale
contrarotative, cu diametre diferite autocompensa-
toare. Pentru a noutatea adoptate,
trebuie in prezent pe
sint practicate patru sisteme construc-
tive, anume cu un rotor elice anticuplu; cu
rotoare coaxiale contrarotative sincronizate mecanic
cu egale; cu rotoare laterale in sfirsit.
cu rotoare n tandem.
de acestea, elicopterul la care ne referim,
elaborat la Casa de din Sibiu. un
sistem nou, cu rotoare coaXlale, contrarotative
sincronizate aerooinamic. care permit realizarea
Girocopterul Casei de a tineretului
din Sibiu. proiectat construit de tineri,
a trecut cu bine probele de zbor.
unei tensiuni motor-rotoare mult mai suple cu
un randament ridicat.
Rezultatul direct al acestei solutii a condus la
dimensiunilor reductorului,
randamentului transmisiei, duratei de

Concretizarea acestui proiect realizat de
tineri o colaborare din partea intre-
prinderilor sibiene, unde se realizeze
multe din componente. Tinerii din multe
de exemplu, de la Intreprinderea me-
Intreprinderea Intreprinderea <dn-
altele, luat angajamentul
execute toate piesele necesare in orele libere, din
materiale recuperate.
- Tot ce am acum, in atelierul Casei de
a fost posibil elan ului
tinerilor - a precizeze autorul proiectului,
inginerul Alexandru Ideea construirii aces-
tui elicopter a atras din cele mai diverse
profesii: ingineri, tetmicieni, elevi, muncitori.
Prin de a executa subansambluri
n diferite a fost antrenat tot mai mult tineret.
crelnau-se in jurul Casei de o ...
de
Acest lucru este dovedit de faptul o parte
dintre elevi, membri ai cercului de aeromodele, ""
snt acum ai de profil.
Lucrul cel mai de realiiat la Casa de
din Sibiu a fost la tineri a dragostei Den-
tru nou, pentru activitatea creatoare a
a lor prin ca viitoi"i
constructori de in patria
AUTODOII
5[0111

de a
din Centrul universitar n lunile
noiembrie-decembrie anul trecut la facultatea de
a Institutului politehnic Traian Vuia.
a printre c-ele 103 exponateale sale numeroase
de prestigiu din diferite domenii tehnice.
Marea varietate a exponatelor, ca lor eviden-
cu problemele concrete ale
cit se poate de bine preocuparea colectivelor studen-
de aici - sub directa indrumare a cadrelor didac-
tice - de a noi noi ritmuri ale ciclului
organic cercetare,
Multe dintre aparatele dispozitivele prezentate la
se deja in de serie in cadrul
de prototipuri. Printre acestea ne-a
atras atentia in mod deosebit - nrudirii
evidente cu profilul revistei noastre -
de de un colectiv de
ai Institutului politehnic Traian Vuia.
circuitelor de cablaj imprimat (cu spirale avind
diametriJl de la 2 mm), este de
un motor de ventilator de tip comerCial, fiind
cu avans manual.
O sugestie deci, pentru cititorii pe
care o suficient.
5TRUnJIRE [U _ _
O MISIIA II GIU81I
de de prestigiu ale
economice, institutelor de proiectare cercetare,
ale agricole prezente in cadrul
anuale: snt
prezentate rezultatele de elevii prahoveni
in activitatea de Formele organiza-
torice instructive create in toate din
Prahova au foarte elevi, ce
n cercurile de
In acest sens, mare de cercuri, peste 350,
la care aproape 5 300 de elevi
o de cadrele de specialitate
pentru crearea celor mai bune
unei intense de prin
pentru a elevilor. In cercurile de
mecanizatori, radio TV
altele sint concepute realizate la un nivel tehnic
ridicat originale, ce n ele inteli-
pasiune spirit novator. Dintre
originale realizate anul trecut, putem enumera:
electrorelex, psihotest, genex '75 altele,
ce aduc muncii elevilor n miile de ore des-
in atelierele sau n cercurile tehnico-
aplicative.
Increderea n lor, n puterea de a aborda
teme din ce in ce mai complexe a ca la con-
cursul de creatie Minitehnicus elevii pra-
hoveni prezinte un de 513 Celor
aproape 900 de la acest concurs li s-au
atribuit 50 de premii pentru tehnice originale
prezentate.
Caracterul de originalitate al realizate
de elevi, lor de a inova snt atributele unei
permanente creatoare, ce o elevii
de pe scolii.
Este cunoscut faptul pe masinile de este
contraindicat a se face ce introduc eforturi
radiale n Strunjirea face parte din
gorie de
Uneori apare necesitatea de a efectua mici strun-
jiri si nu ntotdeauna avem la strungul. Pentru
aceste dispozitivul din fotogra-
fIe, adaptabil la masina de
se la piesele 1-7 din lista
cu desene n fIg. 3.
Pentru placa de se poate folosi un de
cu din uz, cu diametru! extenor al
de cca. 90 mm. flansei se va se va
verifica planeitatea cu o corectnd eventualele
abateri cu
Dintr-un patrat de 40 x 40 decupat din cu
grosimea de 20 rom. se va (2).
Canalul se prin practicarea unor 8
pe adncimea de 12 mm. ct mai apropiate, care
se aduce la forma prin pilire. de asezare
trebuie fie perfect de trecere 5) pentru
se vor pentru a permite ngroparea capului
(zenculre).
Portreazemul este compus din 3 dreptunghiu-
Iare (20 x 25) din de 12 mm grosime. Lateralele au
cte de trecere 5 pentru de fIxare
cte o (M4) pentru
o

,,5ZENC
"de blocare a piesei infenoare, respectiV a reazemului
propriu-zis.
Reazemul este realizat din de 10 mm grosime,
la 35 x 20 mm prin pilirea capetelor ca n desen.
Capacul, din 5 x 45 x 25, are patru 5 zen-
cuite, de trecere, pentru de fIxare.
n placa de se 7 filetate M4 pentru
de fIxare (fIg. 4).
UTILIZARE
- Se dispozitivul n
- Se prinde baza de strunjit n
- Se reazemul se sprijine pe se

- Se (planul de cu cea 1 mm
sub a reazemului, vrful - la
adincimea de se
- A vansulse prin naintarea barei pe
strunjirii.
- Se vor monta pentru asigurarea mpotriva
eventualelor pentru evitarea

Se va lucra cu ochelari de protectie.
Se vor folosi adncimi de avansuri mici.
Dispozitivul puate servi pentru frezare pe
de
Pn7. Denumirea Su..:.
MaterIal dimen-
SIunI (mm)
placa de OL 37 (vezI
2 OL 37 gros. 20
3 OI. 37 gros.
0,5; 1,5; 2,5
4 OSC 3
5x5
5 portreazem OL 37 gros. !2
6 reazem Bz 9 gros. 5
7 capac OL 37 gros. 10
8 cu cap n-
gropatcrestat 4.6 M4x40
9 4,6 M4x 12
3
1
\
Student NICOLAE ANeRIAN
Poarta SAU-NU
SAU de NU.
SAU-NU este printr-o
din mai multe va:
riabile. Ea este numal
toate variabilele implicate snt false.
Cu alte cuvinte, are valoarea
1 toate au valoa-
rea O.
Acest lucru se vede foarte bine n fig. l.
Se presupune valoarea 1 cnd
becul se aprinde O cnd el este
stins. ambele contacte snt des-
chise, becul n rest, pentru
orice combinatie a valorilor variabilelor
A B, becul' stins.
Simbolurile uzuale expresia
snt date n fig. 2. lo-
este foarte cu ajutorul
circuitelor SAU-NU putndu-se realiza
orice
CIRCUITE SAU-NU CU
TRANZISTOARE SI DIODE-TUNEL
Circuitul din fig. 3 n
n repaus, toate tranzistoarele
conduc (nivel logic O la toate
negativ transmis prin re-
Rz.
Un impuls pozitiv aplicat la una din
face ca tranzistorul respectiv
se satureze la apare O logic.
Un circuit SAU-NU general se n
fig. 5. Rl circuitul
SAU, iar tranzistorul rolul
de negator. Schema: n lo-

nu se la nici una dintre
la 1 logic
(plusul bateriei). Un impuls pozitiv care
vine la una din face ca tranzisto-
rul se sat ureze la avem F = O.
Un circuit deosebit este cel prezentat
n fig. 6. Este vorba de o SAU-NU
cu Schema lucrea-
cu impulsuri de tact apli-
cate la intrarea T. Constanta de timp a
circuitului RlCl se ia cu dublul
'tEc
F=AUBUC
iar la apare semnal 1 A ..!\1
lul masei). Un impuls negativ aplicat la
una din tranzistorul
resyectiv la apru:e ni.vellogic O. 8
In fig. 4 se un ClfCUlt NICI care -E:l--..... 4--1:.;r, .'1
n n repaus
(toate pe O), la este 1
logic, tranzistoarele fiind blocate prin
a
A--CtL_L_ -

A
B
C __
duratei implilsului aplicat la intrare. Un
circuit NICI cu diode-tunel
se n fig. 7. .
CIRCUITE LOGICE SAU-NU
INTEGRATE
Circuitele NICI integrate se cu
cte trei, patru sau opt
aici se ntlnesc cele variante de
n contratimp cu colectorul n
gol (n vnt).
n fig. 8 9 se dau circuitele integrate
ce x = AUB.
Circuitele din fig. 8 b, 8 c 8 d au o
conectare la capsulei
cu cea din fig. 8 a Intre ele unele
deosebiri care snt discutate mai jos.
Fig. 8 b circuitul din capsula
SN7428 (SN74128, FLH661-SIEMENS).
Tranzistorul final al acestui circuit su-
un curent de la 180, mA
(Ec = 5,25 V). Sarcina este de
133 el
Circuitul din fig. 8c (SN7433) este de
tipul cu colectorul n vnt.
se alege n jur de 130 el Deci
cu aceste circuite se pot comanda relee
sau servomecanisme cu tensiunea de ali-
mentare n jur de 5 V mi-
de 130 el n fig. 8 d se
un circuit SAU-NU de tipul SN7402
(FLH191, FLH195). Sarcina este
400 O. n fig. 9 a 9 b se dau schema
de principiu conexiunile la soclu alea
circuitului FYH114 (SIEMENS). Acest
circuit se cu tensiunea ne-
de ceea ce face
comanda cu impulsuri pozitive de am-
plitudine In fig. 10 se un
circuit logic SAU-NU cu trei de
tipul SN7427 (FLH621, FLH625).
A
F=AUBUC
8
C
R1
A
R
C1
B
C
:1:
B--I
+
C
R
O particularitate
circuitul din fig, 11 (FYH124, FYHl34-
SIEMENS1 care are patru
se Xl> circuitul
cao SAU-NU (Xl =
La Xz se semnalul de la
intrare nenegat, deci circuitul
ca o SAU (X2 = AUBUCUD).
pentru circuitul din
fig. 12, cu opt (FYH104).
se lui ca o
SAU-NU, se face scurtcircuit ntre Xl
X'i> din acest loc lundu-se
ntre X
2
X2" se
un circuit SAU cu opt
. este nevoie de un curent mai
mare n se poate folosi circuitul
cu tranzistoarele finale lucrnd cu co-
lectorul n gol. n acest caz,
se fac pentru SAU-NU ntre Xl -V,
iar pentru SAU ntre X
2
- V. n ambele
cazuri, curentul maxim admis prin sar-
este de 55 mA
A

x
A
B
F=AUB
C'-{
.......... ..................................................
R
a
a
RADIORECEPTOR
CONSTANTIN -DOROHOI
Radioreceptorul a este in
figura este destinat unde-
lor medii. EI are 6 tranzistoare este de tip
2V3, ceea ce n limbajul radioamatorilol n-
etaje amplificatoare de RF, un
etaj detector trei etaje amplificatoare de AF.
Trebuie faptul in
acestui receptor nu transformatoare, ceea
ce construirea lui.
L 1 L2 se cu de RF, pe o car-
care poate culisa pe bara de Lungi-
mea barei de trebuie fie de cel
8 cm. L1 are 80 de spire, iar L2 are 4-6 spire
bobinate la milimetri de unul din capetele
lui L 1. Pentru CV se poate folosi o a
unui condensator de 2 x 270 pF (<<Zefir) sau
un trimer ceramic de fabricatie de
25/150 pF. '
tip (de exemplu, EFO 106---408).
cu ajutorul se volumul
sonor trebuie fie cu
Partea de AF a receptorului 4 tran-
zistoare. T3 T4 ca preamplifica-
tor respectiv ca defazor. Aceste tranzis-
toare pot fi de tip EFT 321-323, 351-353. Etajul
final simetric n B este echipat cu
tranzistoare complementare, T5-T6, pentru
care se perechile EFT 373-EFT 323
sau AC 181-AC 180. Circuitul format din R7,
R11 C9 introduce o care
calitatea auditiei. Difuzorul folo-
sit trebuie fie cu o
de 0.0. Dintre difuzoarele de
se cele de 7Q/0,5W, folosite
la receptoarele Zefir, Alfa,
Montajul se poate realiza pe cablaj impnmat
sau pe o cu capse. La punerea n
une se U1 si 12. nu se
n limitele indicate pe modificate
valorile R10 pentru U1 R12
pentru 12.
Alimentarea se face de la 4 elemente minia-
R6, montate pe un suport de tipul celor
folosite la receptoarele Zefir. Acest suport
poate fi de la magazinele de speciali-
tare. Consumul n lipsa semnalului este de
aproximativ 12 mA. Pentru puterea de
250 mW, consumul este de 80-90 mA.

Amplificatorul de RF este aperiodic are
tranzistoare (T1, T2) de tip EFT 317, 319,
lT 401-403. cum se cuplajul
dintre cele tranzistoare este drect, baza
lui T2 fiind la colectorul lui T1. Verificarea
regimului de lucru se face intensitatea
curentului 12 care trebuie fie de 0,8-0,9 mA.
n caz contrar, se R5. Amplificatorul
de RF are o stabilitate, faptului
tensiunea de polarizare a lui T1 se ia de pe
divizorul format din R4 si R5. Orice modificare
a curentului de colector ai lui T2 duce la modifica-
rea tensiunii de polarizare a bazei lui T1, care
ia rindul ei schimbarea valorii curen-
tului de colector, astfel nct modificarea
a lui 11 fie
r-----------------------
Detectorul este construit o cla-
cu dublare de tensiune. Diodele 01
02, punctiforme cu germaniu, pot fi de orice
B
2 3 4 5 6 7
C
D
11 9 8
A B C D
2ffK
III '
III
III
In
III - ... < ..... " ..
III

III
III
III
II!
X
ov
ov
Xj
X2
R9220A Ilo
A B
a

5
-v
schema unui amplifi-
cator cu o putere de 25 W
care se n normele de
fidelitate.
experimentale au
date tehnice:
puterea de este
de 20 W pentru distorsiuni sub 1/0;
la 4 Q; puterea
de iesire este de 30 W.
de este
ntre 20 Hz 20 kHz, cu o aba-
tere de 1 dB, iar raportu l semnal!
zgomot -- 56 dB.
Consumul n stare de repaus este
de 50 mA.
Tensiunea de intrare este de 50 m V
pe o de cca 100 kQ.
Etajul final tranzistoare
de tipul ASZ 15, ASZ 16 sau AD 131.
r,:::: BC1098
T2,73==8C1078
ee 771B
n etajul defazor snt eliminate
tranzistoarele complementare.
n deosebim cinci etaje
distincte: etajul pream-
plificator n tensiune (T h T 2); eta-
jul defazor (T 3); etajul preamplifi-
cator final finalul propriu-zis
(T c T 5 T 6-T 7); alimentatorul
respectiv, circuitul de nega-

Etajul preamplificator, echipat cu
tranzistoarele T b T 2 (BC 109B),
amplificarea semnalului de
intrare de aproape 100 de ori,
la un nivel de cca 5 Vef, cu care
se etajul defazor. Montajul,
de tip cu emitorul comun,
realizarea negative, cu-
prin semireglabilul R3 (reglat
la cca 820 Q) chiar din semnalul de
n cu
de prin cuplarea
pe emitorul lui T 2.
Defazarea semnalului este reali-
cu tranzistorul T
3
(de tipul"
BC 140, 2N 3053 sau BC 1 07B) cu
radiator n montaj cu dis-
ntre colector emitor;
tensiunea de a lui
T 3, prin R b punc-
tul mediu de alimentare
din tensiune).
Semnalul defazat cules de pe co-
lectorul, respectiv emitorul, lui T 3,
tranzistoarele prefinale T 4
T 5 (BC 140 sau BC 107B).
Tensiunea de polarizare a bazei
tranzistorului T 5 a fost
la nivelul de 7,5-8 V, printr-o
Zener (ZL8, PL8). Pentru
se pot monta 2 diode DZ 308 n
paralel.
Semireglabilul R
2
din baza lui T 5
reglarea consumului n gol
al montajului, care nu trebuie
50 mA.
Etajul final n AB,
asigurnd amplificarea n putere a
semnalului venit de la tranzistoa-
rele T
4
T 5.
Tranzistoarele finale snt cu ger-
maniu de tip pnp trebuie su-
Tr
ing.

1-
R

pOfte un curent de 3 A la tensiu-
nea de 30 V, de exemplu, pot fi
ASZ 15, ASZ 16, EFT 214.
CONSTRUCTIE SI REGLA]
, ,
Nu vom insista asupra circuite-
lor imprimate, acestea depinznd de
pieselor de ingeniozi-
tatea constructorilor. Tranzistoarele
finale vor fi montate pe radiatoare
cu de ct mai mare.
de emitor ale tran-
zistoarelor de putere se din
de pe un suport de
de 2 W se
cu mult cositor sau chiar cu

Transformatorul de retea va de-
bita n secundar 25 V si' minimum
1 A de 1,2 sau 1,5 Cu-Em).
Apoi se . tensiunea con-
n gol a redresorului (decu-
plnd de 1,5 A), care nu
trebuie 35 V.
Se Rt, R
2
, R3 la cursa
medie. La probe se o
de 0,5 A n serie cu sursa
de alimentare.
n punctul I
CR
de pe se
un ampermetru de c. c.
pe scara de 1 A, se
tajul modificnd valoarea semi-
reglabil ului R
2
, consumul n gol se
la 20 mA (cititpe amper-
metru).
Tensiunea ntre plusul
condensatorului de (prin R
1
)
se la din valoarea
tensiunii de alimentare.
Se din nou consumul n
gol se readuce la 40-50 mA;
apoi cu semnal la intrare se reglea-
R3 pentru (sau
vizuaJizare osciloscop).
O trebuie mpe-
recherii tranzistoare1of ..... finale (un
{3 aproximativ egal pentru ace-
pc ale.
dioda Zener de sta zare a ten-
siunii pe baza lui, T 5 se
excesiv, se poate valoarea re-
de 2,2 kQ la 3,3 kn,
eventual se vor monta diode
n paralel.
Transformatorul de retea are sec-
tiunea miezului de 12 tole E16,
in avnd 925 de <j) 0,35,
laI secundar 110 1> 1 mm.
,
prin
nivelul
de
al dislorsjitmilor)
K=COHUTATOR
REGLAJ LINIAR SAU F/Z/0UJ6IC
microfon: 2 n
- nivele de 5 Vef/2,5 kn
Aceste surse de volum 3,5 V efi 1 00 kn
Pt, P
2
P
3
, 150 mV, cu - n 5 Hz -;- 80 000 Hz
distorsiuni armonice: la 1 kHz 5
-- ton: nalte 15 dB la 10 kHz
care se
BaxandaH cu joase 5 dB la 5'0 Hz
mental pe de cablaj
funken pe doza adap- auto!)rO
'
lec;ta1:.e in de dimensiunile
tarea la mare de intrare a semnalului. ale condensatoarelor electrolitice.
am folosit varianta n care
H!lJjHdJlH au fost orizontal pe me-
de 68 kn, in serie cu condensatorul de
4,7 nF, rolul tot de circuit de egalizare, limitnd
joasf!. tensiunea de alimentare = 22 V (n talice pe un ecran metalic (sau de staniol), poten-
3. Preamplificatorul pentru microfon, alimentat
direct de la sursa de 22 V, pentru a asigura atacul,
este un montaj Darlington cu o
nivele de intrare: magnetofon: 250 m V 150
PU mag: 2 mV/50 kn
PU ceramic: 50 mV/1 Mn
de volum ton ct mai aproape, pe un L
metalic, ca n fig. 3. Aspectul general al aparatului (n
varianta mono) este n fig. 4.
Semnalul cules de pe de difuzor
a surse cu o putere de 4 W
se direct pe priza 1 -2 a auto-
transformatofl.til:ui Tr
4
de la intrare.
Acest transformator, cu un raport ridi-
de 1: 5, nivelul de intrare
pentru puteri mici de atac zicem, de
la cca 1 Vef la 5 Vef), care este distribuit
direct n sistemul de filtrare prin poten-
de volum P l joase;
P
2
- medii; P
3
-
nalte.
Filtrele folosite au fost alese de tipul LC,
mai complicate constructiv, dar foarte
eficiente. Pentru joase, filtrul
LI CI taie peste 150 Hz. Pentru
medii, filtrul
plaja ntre 100 + 3 000 Hz.
Filtrul C
4
admite peste 2 000 Hz.
Din fiecare filtru semnalul poarta
tiristorului printr-un transformator (Tr 1;
Tr 2; Tr 3) cu dublu rol: nti pentru a
nivelul semnalului pentru a deschide
poarta tiristorului, apoi de a evita aduce-
rea la masa montajului a unuia din
polii tiristorului (catod sau anod, de-
oarece la tensiunea de lucru de 220 V
aceasta ar fi
Diodele D
1
, D
2
, D3 au rol de a evita
LISTA DE MATERIALE:
Tr
4
= autotransformator pe miez cu sec-
de 3 -4 cm
2
cu raport transformare
de 1 : 5 cu de 0,5 Cu-Em; P
I
, P
2
, P
3
=
bobinate 100 +500 Q (de
tipul celor folosite la difuzoarele de radio-
ficare); RI = R
2
= R3 = 100 Q/2W; LI =
600 mH; L
2
=400 mH; CI =2 C
2
0,5 C
3
=0,1 C
4
=0,3 Tr
1
=
Tr 2 = Tr 3 = orice transformator de
cu miezul 1 +3 cm
2
, cu raportul de
transformare de ordinul 1 : 10. (Secunda-
rul tiristor.) Primarul are
0,3 + 0,5 mm Cu-Em. Secundarul are sr-
0,3+0,1 mm Cu-Em; D
1
=D
2
=D
3
=
F 407, DR 303, IN 4007; Th
1
= Th
2
=
Th
3
= tiristor capabil suporte o tensiu-
ne in de 300 V si un curent de 1 A.
fenomenele de de a asi-
gura amorsarea a tiristorului.
Tiristorul. lucrnd n curent alternativ,
are blocarea
n lipsa tensiunii de deschidere pe
el este blocat fiind montat n serie
cu becurile, acestea nu se vor aprinde.
2A
K
e----o
<'V 220
Pe semnalului primit n
el se. deschide, realiznd o n
ritmul semnalului introdus n concor-
cu filtrului de frecvente.
Tot montajul (n afara
de volum) se va face pe o de
(CONTINUARE N PAG. 23)
variante
de tranzistorizate
destinate radioamatorilor in-
care do resc acti-
veze banda de 10 metri.
se
relativ
se realiza
mare distan-
de ordinul de kilo-
bmeInteles in perioa-
dele dnd propagare
aceste
Perioada de a rea-
liza rad io este, mai
verii, n
iunie (spre prinz n
parte a
n celelalte perioade
ale anului se poate lucra n
banda de 29 MHz.
Se a folosi por-
de
28,7 29 MHz, unde, de
8
BCl07
BF214(215)
se cu
toare cu de
este
rianta Cnd sintem n
unui cristal cu
n limitele 180-
7250 kHz. Pentru realizarea
care se n
cablaj
se foloseste ca su-
o de pertinax pla-
cat cu de cupru (cablaj
de aproxi-
x 18 cm, a su-
cuprata
de Condensa-
toarele trimere ceramice de
10-40 pF au contactele (picio-
de lipite cu COSi-
tor direct de folia de cupru
punctele calde ale
acestora JUCnd rolul de
contacte de sprijin.
rol il au si condensatoarele
de decuplare de 47 nF de
4,7 nF din circuitul de
12-15 volti.
Bobina' Li este de
!a leceptorul Mamaia, care
are cu 3
cu o din In
receptorul amintit se acordea-
BF214 (215) 2N2219
2N3866
2N2219
2N3866
incepind dinspre
tul rece. L
4
are 25 de spire,
din L
2

SRF se
Cu-Em (J 0,2 mm, bobi-
pe un din
KT3D4
KT3D7
2N3375
se
atunci Cnd trimeru! de la
nu este suficient acor-
dul tancului poate
cuprinse ntre
din fig. 2 se deose-
de prima prin faptul
se un cristal cu frec-
intre 5750-
5 800 kHz sau 9 580-9 670 kHz.
n acest caz, folosind un osci-
lator de tipul Overtone, se
direct armonica a 5-a,
respectiv a 3-a, deci o frec-
in limitele
28,7-29 MHz.
I prezentat are un
dezavantaj; anume, acela
pe o
in schimb, este foarte de
realizat, necesitnd numai
3 sau 4 tranzistoare.
Modultorul nu este prezen-
tat. Ca modulator poate
folosi orice amplificator de
existent n la-
boratorul cu o
putere de 0,5-1 W. Cu un
amplificator de frecven-
folosit la receptoarele Ma-
maia, Albatros sau Del-
ta se va obtine un rezultat
bun. in cazul in care microfo-
nul este de sensibilitate mai
se va un etaj
preamplificator cu un tranzis-
tor.
este destinat a fi folosit n banda de unde
ultrascurte radioamatorilor, n limitele
de de 144 -146 MHz. Poate fi construit folosit
numai de radioamatorii care n
acest sens. Parametrii de ai snt:
P input 4 - 5 W; U alim = 15 (14 -16 V); modu-
de amplitudine (P mod = 3 W); comutare Tx/Rx-
cu releu de 12 V alimentare); micro-
fon Tesla (AMD -108); 75 ohmi
(cablu coaxial); posibilitate de a lucra n CW; gabilritul
cu cablajul imprimat: 80 x 180 mm.
Oscilatorul local este astfel conceput nct se pot folosi
cristale cu de de 6; 7,250; 8; 9; 9,6;
12; 16 18 MHz. Datele pieselor montajului oscilatorului
local pentru diferite cristale snt prezentate n tabelul 1.
Cnd se folosesc cristale cu de 9,6 sau 16 MHz,
condensatorul trimer .C
s
va fi de 3 12 pF, iar bobina L
2
va fi cu L3 (acord pe de 144 MHz).
de SRF 1 se numai
cind folosim cristale cu de 6,9 sau 18 MHz.
n celelalte locul destinat acestuia n ca-blajul
imprimat se numai
de 1 kO n circuitul emitoruIui tranzistorului T 1)'
n circuitul colectorului tranzistorului T 1 (care nde-
rolul de oscilator) se L
1
care, cu C
1
C
4
, se
pe una din de 24, 36 sau 48 MHz. n
de de acord se alege valoarea C
l
,
conform datelor prezentate n tabelul nr. 1.
Circuitul L
2
- C
s
din colectorul tranzistorului T 2 se
pe de 72 MHz, cu cazului
n care folosim cristale cu de 9,6 sau 16 MHz,
cnd se pe de 144 MHz.
Celelalte tranzistoare T 3 - T 6 n regim
de amplificare n C a de 144 MHz.
Adaptarea etajului amplificator final cu antena se tace
cu ajutorul unui circuit 11:, acordul reaHzndu-se cu
condensatoare semireglabile. n caz nu avem
aparate speciale pentru efectuarea acordului etajului
final, putem folosi cu rezultate bune un de
putere (18 sau 24 V, 20 - 40 mA), pe care-I
temporar n paralel cu borna antenei. Acordul se face
cu antena pe maximum de a becule-
acord, acesta se n cazul unui acord
corect, etajul final trebuie consume un curent de ordi-
nul a 250 mA, cnd se cu 15 V; valoarea acestui
curent poate n limitele 220 - 300 mA, n
de calitatea tranzistoarelor prefinal final.
Pentru protejarea tranzistoarelor de putere (T 5 T 6),
n caz de supramodulare se o
Zener de limitare a tensiunii de modulare. Tensiunea
de lucru a diodei Zener trebuie fie ntre limitele 27 - 33 V;
puterea acesteia trebuie fie de 3 - 5 W, pentru a rezista
la vrfurile de accidentale pe care trebuie le
limiteze.
Amplificatorul de mod ula nu
deoarece s-a folosit o
Transformatorul prefinal de TR 1 este de
se poate folosi orice transfor-
mator defazor de la receptoarele Mamaia, Neptun,
Delta etc. Transformatorul final TR 2 are
de 4 cm
2
2 x 100 spire n primar 100 plus 50
spire n secundar; s-a folosit de </J 0,5 mm. Datele
snt prezentate n tabelul nr. 2.
Desenul cablajului in!primat este prezentat la scara 1 : 1.
Pentru realizarea acestuia se va decupa desenul din
care se pe o din sticlotextolit
sau pertinax cu folie de cupru (cablaj imprimat),
pe partea Cu un obiect cu vrful vor fi
nsemnate, prin locurile unde vor fi practicate
Toate orificiile au diametrul de 1 mm, cu
celor n care se introduc condensatoarele trimer, care vor
fi de dimensiunilor
de prindere a. trimerilor respectivi. Pentru prinderea
diodei Zener se va practica o de sti 4 mm. Pe cablajul
imprimat nu au fost nsemnate de prindere a trans-
formatoarelor de Acestea vor fi executate n
de transformatoarele pe care le de
modul de prindere al acestora. n locul tranzistoarelor
T 7 T 8 se pot folosi orice tranzistoare de putere,
cu germaniu, de pnp.
lK

20fl!j25V
SRF2
SRF
1
100 Cu-Em q) 0,1 - - -
Bobina
Nr.
ConductOr
cl>im Pas
.
spire (mm) (mm)
spira I
L
1
12 Cu-Em ci> 0,9 6 3 SRF
2
Cu-Em ci> 0,3 3 - -
SRF
3 "
- 3 - - L
2
8 6 2
SRF
5
- ., -
I
3 - -
L3
6 6
SRF
6
-
"
- 3 - - 5 6
LS
5 6
SRF
4
1
Cu-Em ci> 0,5 5 - -
L6
S 6 SRF
7
Cu-Em q,O,9 5 - -
SRF5
Se
peste
pe un
din
cu
(J 2,7 mm;
L = 15 mm.
Se

pe o
lungime
cu
n
cablajul im-
primat.
fQ
MHz
6
7,2-
8
9
9,6
12
16
18
'JIf-15V
LARx
DATELE PIESELOR
OSCILATORULUI
LOCAL
24 120 180
36 39 3,3
24 120
36 39 180
48
36 39
48
36 39 180
9
220
27
27
220
22
22
22
220
Numeroase din acti-
vitatea de etc.)
conduc, n rezolvarea
unor la determi-
narea patru variabile
atunci cnd se cunosc valorile numerice
ale celorlalte trei. Pentru ilustrare am ales
un exemplu curent ntlnit n practica
laboratoarelor de chimie, anume un
caz particular al regulii generale a ames-
tecuriloL
presupunem se dau
SI S2 ale S ntr-un
diluant oarecare D, a vnd
masice procentuale Cl (%) respectiv
Amestecnd mI grame din
SI cu m2 grame din S2, vor rezulta
m =Mt + m2 grame de avnd C011-
C de
C (2)
vom considera acum cazul parti-
cular n care solutia S2 este chiar diluantul
pur (C2 = O), rezul-
tante va fi de formula
C (3)
de o relatie de forma (1).
Problema acestui caz
particular se poate formula n mai multe
feluri, cum (3) este
n raport cu C, Cl> mI sau m. De exemplu,
cunoscnd CI a ini-
C pe care vrem o
ne putem ntreba cte grame dm
solutia SI vor fi necesare pentru a rezulta
m de se
n raport cu mI)'
Regula a amestecurilor, expri-
printr-o de forma (21 este
n aproape toate capitolele mari
ale fizicii chimiei - ca nu mai amin-
tim de semnificatia
a acestor '(vezi medte. ponderate).
Un exemplu curent din' ni-l
C R Ci
10
/R =
0,1
100
10

10
0,01
0
/
1 100
determinarea specifice a unor
amestecuri.
PRINCIPIUL NOMOGRAMEI
(3) se poate scrie n mai multe
moduri echivalente se
pot construi mai multe variante ale nomo-
gramei care o Noi vom alege
forma de scriere: m !2. m (4), n
1 CI
care presupunem n membrul drept se
mai nti de
C/CI apoi se rezultatul cu m.
Notnd cu R raportul dintre concen-
tratia C C
l
(ini-
(4) poate fi prin
sistemul echivalent:
{
R = C/CI
ml = R m
(5)
Variabila R este o
pentru exemplul
de care ne valorile lui R vor fi
subunitare este mai
dect Noi vom
considera n valori supra-
unitare pentru R, nomograma putnd
fi astfel pentru alte probleme
dect cea
Formele nomogramelor care
fiecare din (5) n parte snt
tate schematic n fig. 1 2. Ele snt cunos-
cute cititorilor din articolul Con-
o publicat n
rul 11/1975 al revistei Tehnium. Ambele
(5) devin liniare prin logaritmare;
nomogramele
lor vor fi cu cte trei paralele cu
divizare pe toate Nu
mai astfel dect se
cele nomograme (pe
n fel nct scara varia-
bilei auxiliare R fie
Precizia nomogramei - deci utili-
tatea ei - depmde n mod esen-
tial de dimensiunile grafice ale dlviziu-
unitare (modulul logarit-
mice). Descriem mai jos la o
utiliznd o de
hrtie de dimensiuni 30 cm x
21 cm.
R
100
10
Oii
REALIZAREA
Constructia se ncepe
telor . ale celor
nale stabilirea modulului pe fiecare
parte. Astfel, se
lungi de 30 cm distan-
tate ele cu un par centi-
(de exemplu, 14 cm). Acestea vor
constitui dreptele suport ale C CI
(vezi fig. 3). Suportul R va fi dreapta
cu cele la
tatea distantei dintre ele. apOI
amplasarea 'dreptelor suport ale
m mt. care cu R
nomograma celei de a doua {5).
Dreapta m, cu toate cele-
lalte, poate fi oriunde; de exemplu,
propunem trasarea ei ntre R CI, la o
de 5 cm de R deci la 2 cm de CI'
Lungiinea ei va fi tot de 30 cm, practic
nu se va utiliza ntreg acest interval.
n aceste suportul mI
este bine determinat, fiind reprezentat de
dreapta cu toate celelalte
la distanta de 5 cm de scara m, n partea
(deci la 3 cm de scara Ct}.
trasarea n a tuturor
dreptelor, se trece la alegerea ampla-
sarea intervalelor logaritmice unitare pe
cele cinci Astfel, pe
C Cl. modulul se va lua de "10 cm,
ceea ce vor trei inter-
vale logaritmice pe fiecare {de exemplu,
de la 0,1 la 100). Se prin divi-
ziuni (n acestor inter-
vale, cotarea n sensuri opuse
pe cele (n fig. 3 numerele
cresc de jos n sus pe scara C de sus n
jos pe scara Cd.
Pe scara R modulul va fi pe
de 5 cm; vor n total
intervale logaritmlce umtare, reprezentnd
numerele cuprinse ntre 0,001 1 000.
Aici sensul de (de jos n sus)
este determinat prin alegerea
Pe scara m, modulul va fi de 2,5 cm, iar
pe ultima mj, modulul va fi de 5 cm.
Plasarea notarea intervalelor logaritmice
unitare se fac ca n fig. 3.
Divizarea cotarea intervalelor loga-
ritmice unitare astfel stabilite se vor face
cu ajutorul unor logaritmice de modul
10,5 respectiv 2,5 cm, n prea-
labil. n acest scop se va utiliza un tabel
de ca date n arti-
colul pentru de
publicat n 1/1976
al revistei Tehnium.
MODUL DE UTILIZARE
Principiul general de utilizare a nomo-
gramelor cu paralele - coliniaritatea
celor trei puncte - se n cazul
de Mod ul n care se prac-
tic de formularea problemei pe
care o de forma n care
este (3). patru
cazuri distincte, cum necunoscuta
problemei este C, Cl> m sau ml.
a) presupunem se cunosc valorile
numerice ale variabilelor C, CI m se
valoarea a lui m1.
Unind printr-o linie punctele res-
de pe C CI citim, la
cu scara R, valoarea
C/C!; unind apoi acest punct
;nj"rmprli"r cu punctul cunoscut de pe
scara m, prelungirea dreptei va inter-
secta scara mI n

valorii Desigur, liniile drepte de
nu vor fi trasate pe
seva face citirea indicate
cu ajutorul unei rigle (din material plastic
se cunosc valorile lui Cj,
mI se ce.re valoarea lui C, se
astfel: .prin unirea punctelor
mt printr-o linie se
la intersectia prelungirii ei cu scara R,
valoarea raportului C/CI
Prelungirea dreptei care va uni acest punct
cu punctul dat de pe scara CI inter-
scara C n valorii
Analog se n celelalte
cazuri, atunci crid nei
este m sau CI.
Este de remarcat faptul nomograma
poate fi pentru ope-
separate de
(de prin ei C, Cl R,
care au modulul mai mare astfel
o precizie de citire mai
Graficul din fig. 3 este ilustrativ, nepu-
tnd fi utilizat ca atare din motive evi-
dente.
n cadrul unor laboratoare unde
formulele de tipul (3) snt frecvent ntlnite
rezolvate aproximativ n scopuri expe-
rimental-demonstrative, nomograma des-
poate fi ca o didac-
avnd dimensiuni mai mari deCt cele
indicate.

de plastic; locul de volum original
(de 100 D., bobinat) va fi ocupat de noul
metru de volum (de 10 kD, liniar).
Schema de principiu este n fig. 2.
Pentru T
3
se va folosi un tranzistor pnp de putere
medie (curentul maxim suportat de cel 100 mA),
cum sint TI 2"01, EFT 125 etc.
mizarea a valorilor pentru
de polarizare R
2
Rg). Trebuie, in schimb, se
verifice in prealabil toate piesele folosite. Valorile
ale condensatoarelor indicate nu
snt critice.
CI ooui
POSTURI
Transformatorul Tr. 1 este cel al difuzorului de
radioficare Dif.1; 10 primarul
(cu spire mai multe conductor mai
Transformaorul Tr.2 va fi realizat de
constructor, folosindu-se un miez de tole cU' sec-
de cel 2 cm
2
(de exemplu, tolele de la
un transformator de sonerie din
(1) 1 200 de spire din Cu-Em cu dia-
metrul de 0,2 mm, iar cea are circa 100 de
spire din conductor Cu-Em C/> 0,4 mm. Acest raport
se poate optimiza experimental bobinnd n secundar
150--200 de spire, cu mai multe prize intermediare
alegind priza care rezultatele cele mai bune.
Cutia difuzorului din A va avea montate la exterior:
de alimentare 1, comutatorul de vor-
bire K, priza pentru racordarea celui de al doilea
difuzor eventual, o pentru alimentare,
n cazul in care se utilizarea unui redresor
adecvat n locul bateriei).
MARK ANDRES
Amplificatorul nu reglaje (cel mult, opti-
n afara constructive a faptului nu
reglaje auxiliare, montajul descris mai jos
unele avantaje privind piesele folosite:
difuzoarele snt de tipul celor de radioficare (unul
cu transformatorul propriu): alimentarea se face de
la o baterie de 4,5 V; comutatorul de vor-
bire-ascultare (basculant, cu este
de tip comercial; n fine, trJ"ln7iic:tc1l'1rplA
de de putere)
n 1/1976 al revistei noastre
a fost unui tes-
ter n curent continuu
(multitester). Celor care l-au realizat
deja -ca acelora care
n viitor - le re-
o completare
Schema de principiu cu
la care ne referim este
Pentru piesele existente n varianta
s-au din ar-
ticolul Elementele care in-
P
100 l<tl.
(lin.)
Praf. M. ALEXANDRU
tervin n plus snt: K,
tranzistoarele T1 T2 (pnp, de
putere), R6, R7, R8
bornele M N.
Pentru deschis a
torului K, testerul con-
form descrierii din materialul citat.
Pentru inchis a lui K cu
I de asemenea inchis,
la bornele M N pot fi testate rezisten-
electrice ale valori snt cu-
prinse in domeniul orientativ
C
B
E
T
]{4A
(fi >10)
-4,5 v
(e)
RS
2004
(O---i) Mfl; bornele E,B.C,
(8') (C) vor fi in acest caz
n de factorii de amplificare ai
tranzistoarelor T1 T2 utilizate, sen-
sibilitatea montajului poate fi
chiar pentru de peste 5 Mfl.
Cele etaje amplificatoare su-
plimentare (in montaj, repetor pe emi-
tor) sporesc considerabil performan-
multitesterului. La bornele M N
pot fi verificate rapid contactele
electrice de orice
avnd n vedere curentul foarte mic la
care acestea snt supuse (de ordinul
microamperilor).
Valorile R6, R7 R8
nu snt critice. R6 se va lua n orice
caz de peste 10 kil, R8 poate fi
ntre 100 500 n; iar R7 va fi
n mQI;t experimental (intre 3 10 kO),
astfel incHa inchiderea ambelor intre-
montajul nu autoanclCfI1-
cu bornele M N libere.
Tranzistoarele T1 T2 pot fi de
orice tip (pnp, putere); este bine
se utilizeze exemplare cu factorul
de amplificare beta de cei 50.
Bornele M N (pot fi cu
vor fi montate la exterior; ele
vor fi suficient de izolate
electric) intre ele, altfel existind perico-
lul de
K se va monta tot la exterior. Ambele
vor fi trecute n
deschis terminarea
cu testerul.
Racordnd la bornele M N un tra-
ductor rezistiv adecvat (<<senzor), tes-
terul poate fi utilizat la depistarea
a unor materiale
solide, a apei n locuri ne-
dorite, la verificarea a apei
distilate etc.

Tehnologie Tamb
Tip
Mate- Struc- vCBO le
TiaI tura V
mA
Be 101 Si npn 40 40 50
Be 107 Si npn 45 100300
Be 108 Si npn 20 100300
Be 109 Si npn 20 100300
BF 167 Si npn 40 25 350
BF 173 Si npn 40 25 550
BF 180 Si npn 30 20700
BF 181 Si npn 30 20600
BF 182 Si npn 30 20600
BF 183 Si npn 30 20800
BF 200 Si npn 30 20500
BF 214 Si npn 30 30250
BF 215 Si npn 30 30 250
EFT 306 Ge pnp -18 -100 3
EFT 307 Ge pnp -18 -100 7
EFT 308 Ge pnp -18 -100 13
EFT 317 Ge pnp -20 -10 40
EFT 319 Ge pnp -10 20
EFT 320 Ge pnp -20 -10 35
EFT 311 Ge pnp -18 -250 1,3
EFT 312 Ge pnp -18 -250 1,6
EFT 313 Ge pnp -18 -250 2
EFT 321 Ge pnp -24 -250 1,3
EFT 322 Ge pnp -24 -250 1,6
EFT 323 Ge pnp -24 -250 2
EFT 331 Ge pnp -32 -250 1,3
EFT 332 Ge pnp -32 -250 1,6
EFT 333 Ge pnp -32 -250 2
EFT 341 Ge pnp -48 -250 1,3
EFT 342 Ge pnp -48 -250 1,6
EFT 343 Ge pnp -48 -250 2
SFT 367 Ge pnp -32 -1000 1
SFT'377 Ge npn 32 600 1
AD 152 Ge pnp -45 -1 000 0,5
AD 155 Ge pnp -25 -1 000 0,5
EFT 212 Ge pnp -30 -3 000 0,2
EFT 213 Ge pnp -40 -3 000 0,2
EFT 214 Ge pnp -60 -3000 0,2
EFT 250 Ge pnp -80 -3 000 0,2
lJ
sus ~ i
18801 24-6
26-2
e x e c u i e
nJIL
gU
1001 ~
61-4 ~
U

i .
.
Il
,
'
.
"PORTITA" 1 . - p a n ~ a nr.2
rEHTRUAERD
n cele ce mo-
delul navei Portita cu variante con-
structive diverse aie detaliilor de punte.
Modelul pescadorului se poate in-
cadra, conform regulamentului n vi-
n grupa a III-a (E) propulsate,
Cn nave de comert.
recomandate ' acest mo-
dei snt: : 15, : 20, : 50, 1: 75,
: 100 etc.
Planul modelului este executa1 la
:20,
de
Maestru AL SDortului
dificultate ai acestor
fin
GEN -
RATOR
DE SEMNAL MODULAT
T. NICULESCU-
Cunoscute sub vechea denumire
de generatoa-
rele de semnal snt deosebit de utile
constructorului amator. Generatoarele
de semnal de tip profesional snt com-
plexe, scumpe greu de procurat.
Nevoile amatori snt pe deplin
de montajul pe care l de-
scriem
Schema se prin sim-
plitate posibilitate de miniaturizare,
stabilitate precizie pen-
tru scopul propus.
Generatoru! este proiectat n vederea
aparatelor de radio pe gama
de unde lungi unde medii pentru
transformatoarele de interme-
Gama de a generatoru-
lui este ntre 200 kHz 800 kHz.
Folosind prima se ajunge
la 1 600 kHz.
Analizind schema, se poate vedea
tranzistorul cu niesele aferente for-
un gener3.tor de
(aproximativ 1 kHz), care
14
generatorul de format
din T
z
elementele pasive corespun-
Tranzistorul T 3 este folosit ca
etaj separator ntr-o de repe-
tor pe emitor, pentru evitarea
directe a etajului oscilator.
n etajul modulator s-a folosit un
oscilator cu relaxare ntruct este mult
mai de pus la punct dect un osci-
tator RC. Cu ajutorul se
polarizarea a bazei n
de tranzistorul folosit de
coeficientul beta al acestuia. Cu ajuto-
rul semireglabil A. de
1,5 kQ din emitorul lui k se
forma de procentul de modu-

la generatoarele de semnal profesio-
nale mai frecventa modu-
este la 400 Hz -
1 000 Hz uneori, la 800 Hz, iar
procentul de este reglabil,
:lvind un semn la valoarea standardiza-
de 30%. Pentru scopuri
este suficient procen-
diesel -150 CP; 7. echipaj -10 oa-
meni.
Primele pescadoare din serie aveau
un motor pentru o ce
se folosea la pescuit pentru a nu speria
n restul timpului, vela este strr,-
pe ghiul, care se folosea ca
al macaralei. Vela mo-
delul chiar pe ghiu, cum a
fost vederea de ansamblu,
fiind sau
Modelul este avnd o
comportare la valuri o mane-
vrabilitate. Puntea nu este
avnd o ce a fost cu li-
nie la pupa o platfor-
de ridicare a plaselor, care se poate
roti n jurul unui pivot, fiind
cu un rulou striat, mobil de asemenea.
Crma este din prin-
tr-un sistem de frnghii sau ce
merge de la la pupa, unde
pune n echea de sub plat-

Se corpului din
baghete pe schelet, ca n figura
de cu execu-
din lemn.
se vor executa din
de stejar, respectiv
va avea o in-
fr",,...,,,oni',,, va fi de
",nrt'\"inr,,::.'tiu 1 000 Hz, Raportul ntre n-
cea
de 4:1. Se pot folosi n acest scop
transformatoarele de defazare (driver)
de la aparatele de radio cu tranzistoare.
Oscilatorul de (T
z
) este
modulat, atit n colector ct n
prin divizorul rezistiv de polarizare a
bazei.
Acest sistem permite o
cu puteri de mici.
Tranzistorul T
2
ntr-un mon-
taj cu baza la In configu-
tranzistoarele n osci-
chiar la care
de cteva ori de a tran-
zistorului, iar de intrare
adaptndu-se la mon-
tajului, un randament stabi-
litate bune. circuitului rezo-
+
911
nat. La prova, pe ambele ale
dului, se cte o nit
de
chiuveta, cutiile de depozi-
tare, babalele, urechile, hublourile, ca-
bestanul, vinciul, ancorele,
catargului se vor face din metal. Pe
parmele la prova
pupa se pot pune pe plase
strnse sau n curs de strngere. Se
poate prinde de asemenea un trauler
de Hublourile au geamuri din
plexiglas sau celuloid. Elicea are trei
paie, iar crma este
are un radial-axial n partea in-

Pentru navi-
gante ale modelului se permite majora-
rea dimensiunilor Crmei de 1,5 ori, con-
form regulamentului.
Motorul de actionare trebuie fie de
curent c9.l1tinuu; la 6-12 V aproxima-
tiv 8-12 W sau mai mult. Se pot folosi
acumulatoarele de la Mobra.
O atentie se cere la execu-
tarea montarea tubului axului elicei
unei stric-
intre axa de simetrie a
de pe catarg snt
reg u lamentului in-
a doua de jos n sus putnd
ele se pot alimenta
MODELULUI
ol"Y,il"nld,,; este
de-
Se
bobine
sau reglabil,
la bobinele transformaoarelor
Bobina L' din
circuitul este pe
va av:ea 20-30 de spire.
Tranzistorul T
3
este folosit ca ampli-
ficator RC neacO'rdat ntr-o de
repetor pe emitor. P
2
perm ite reg larea, res pectiv atenuarea,
semnalului de Cuplarea la apara
tul de radio (Ia etajul care se acordea-
se va face inductiv sau capacitiv,
printr-un cuplaj ct mai slab. Un cupla
prea strins ntr-o oarecare
oscHatorului se va
folosi numai in cazul unor
etaje defecte.
la acordarea aparatelor noi construi-
te de amatori sau la aparate de radio
deosebit de dereglate, la nceput se
un cuplaj mai strins, apoi din
ce n ce mai slab.
Comutatorul K
1
permite pornirea
oprirea aparatului, iar K
2
comu-
amarare =
de prindere =
role = 2 buc.
= 1
elicei buc. -
1/> 4 calibrat; 8) suportul tubului = buc.
- tei; 9) cuplaj = 1 buc. - 10)
motor electric = 1buc.; 11) cavaietul
motorului = 1 buc. - tei sau duraluml-
niu; 12) de fixare = 6 buc. - M4,
M5; 13) Vinei = 1 buc. - 14)
= 6 buc. -
0,3 mm; 15) = 8 buc. - metal;
16) cauciuc de automobil 8 buc. -
cauciuc; 17) acumulator = 1-2 buc.;
18) de vnt = 1 buc. -
0,3 mm; 19) = 1 buc. - 0,3 mm;
20) = 1,5 mm;
21) hublou = 10 buc. - plexi-
glas; 22) aerisire = 1 buc. - sr-
3 mm; 23) de vnt = 1 buc. -
0,3 mm; 24) = 6 buc. -
25) = 10 buc. - placaj 1 mm;
tarea modulatorului de la semnal mo-
dulat la semnal nemodulah>.
REGLAREA APARATULUI
Forma de procentul de modu-
se cel mai corect prin
vizualizare pe ecranul unui osciloscop
sau sincroscop; n caz de nevoie
acest reglaj se poate ajusta oarecum
ureche, la
unui sunet cit mai clar n receptorul de
control. a oscila-
torului se un receptor
de control sau mai bine prin metoda
de zero (heterodinare), folo-
sind un generator de semnal etalonat
un receptor. semnalul genera-
torului de semnal de pro-
prie corespunde cu genera-
torului etalon, n receptor se va auzi un
sunet specific de fii fii re. cele
semnale nu sint modulate, la in-
lor apare o n do-
meniul Cu cit se apro-
pie mai mult cele ale
generatoarelor, cu att
va avea o mai ea tin-
znd spre zero cind cele
generate snt identice.
se gama
nu este cea oscilatorul se poate
acorda la extremitatea cu mici
din miez, iar la mari din
condensatorul trimer.
oscilatorul nu se
inversarea capetelor bobinei
L' sau de spire.
Condensatorul variabil trebuie fie
cu dielectric aer. generatorul nu
se prea des, acest condensa-
tor poate fi cu dielectric de plastic,
de tipul celor folosite la aparatele de
radio cu tranzistoare. Condensatorul
variabil trebuie fie nou joc.
Alimentarea montajului nu pune pro-
bleme deosebite, consumul fiind extrem
de mic. Se pot folosi baterii plate
(4,5 V) nseriate sau o baterie de 9 V.
Nu se alimentarea de la
ntruct de
necesare pentru protejarea generato-
rulul mai ales a aparatului de radio
care se impun o serie de piese
care montajul.
2
buc. -8Ialm,0\:
pozitare = 2 buc. -
catarg buc. - tei; cutie
tare buc. -
si robinet = '1
palanc 2 buc. - lemn
= 8 buc. -
magazie = 1 buc. - tei; 61)
4 x2 buc. - 62) tambur = 1 buc.
- 63) colac frnghie = 2 buc. -
textile; 64) frnghie = textile; 65) cava-
letul 1 buc. - tei; 66) amarajul
= 1 buc. - textile; 67) ramele
= buc. tei; 68) me-
= 2 buc. - 69) elice =
1 buc. - 70) = 1 buc. -
71) ax = 1 buc. -
72) tambur = 1 buc. - lemn; 73) plat-
= 1 buc. - lemn; 74)
= 2 buc. - 75)
echea Crmei 1 buc. 1 mm;
76) suport = 1 buc. - metal;
77) barca = 1 buc. - tei; 78) vela =
1 buc. - bumbac.
IIIIIIIII! PIITRI
CIPICIIITIIICI
..
Montajul prezentat poate ca-
n limitele 0,5-100 pF. Princi-
piul de este
Tranzistorul T 1 este un oscilator pilo-
tat cu cristal. Se poate folosi orice cristal
a de este cu-
n limite'le 500-2000 kHz. Bine-
aceste limite snt relative. n
montajul experimental au fost ncercate
cristale, cu de 500
1 800 kHz. cristalul pe care-l po-
este mai iar montajul nu
va oscila, atunci n locul (SRF)
din circuitul colectorului se va conecta
un circuit oscilant acordat pe
cristalului.
Tranzistorul T 2 este un amplificator
aperiodic al semnalelor generate de T 1.
Diodele D
1
D
2
cu piesele
Cs, C6, Rs, C7 R9 constituie un volt-
metru electronic care valoarea
tensiunii (de de pe colec-
torul lui T 2. Instrumentul de
V este un voltmetru cu o sen-
sibilitate de 20 000 ohmijvolt sau mai
Trebuie folosit un instru-
ment de care este cu
o pentru (ohmi sau kiIo-
ohmi). De obicei, aceste scale au la mij-
loc cifra 1 (10 sau 100).
rarea se astfel: se trece instru-
mentul pe scala de 3 sau una apro-
ca valoare.
trul R9, se aduce acul instrumentului la
maxim areapta) al scalet,
care corespunde punctului in-
finit (00) al scalei ohmilor (kiloohmi-
lor), pe care vom citi valoarea
de Cx.
Se ia un condensator de ordinul a
10-15 pF, cu o precizie de ordinul a 2%.
Se poate folosi ca etalon un con-
densator de precizie 5%; n acest caz
vom avea o eroare la etalonare
cu precizia condensatorului folo-
sit. presupunem am ales un con-
densator de 10 pF 2%.
acest condensator la borna de
00>. Atragetn apropierea
T1
BC107
6F 214
SRF
22
K
I
magnetofon.
RU.
minilor de bornele Cx poate dena-
tura rezultatul ca urmare a
parazitare introduse de a-
cestea. Se condensatorul trimer
Cs cnd acul instrument ului va fi la
scalei ohmilor, n dreptul
cifrei 1 (10 sau 100). Aceasta
n dreptul acestei cifre se va citi va-
10area de 10 pF. n locul acestui con-
densator se vor pune condensatoarele pe
care dorim le Valoarea se
va citi pe scala ohmilor (kiloohmilor) cu
care este instrumentul.
instrumentul folosit are, de
exemplu, la mijlocul scalei valoarea 1 kQ,
atunci n dreptul acestei cifre vom citi,
pentru valoarea de 10 pF.
In dreptul 5 kQ vom citi
50 pF, iar n dreptul celei de 0,1 kQ
vom citi 1 pF
Ca recomandare
tuim un montaj cu conexiuni
ct mai scurte posibil. Condensatoarele
snt toate ceramice, I.P.R.S.;
S R F 200 de spire din
Cu-Em f/J 0,1 mm, bobinate pe un basto-
din cu diametrul de 2,7 mm,
de lungime 15 mm. Acest se poate
nlocui, cu rezultate mult mai bune, cu
un circuit osci1ant LC acordat pe frec-
de a cristalului.
6-25
pF
- 9 -:- 12 V
FOTO
in fotografia alb-negru prelucrarea materialului fotosensibil la tem-
decit cea pentru procesul respectiv pre-
lung.irea sau scurtarea timpilor de in fotografia color abaterile de tempe-
duc la de culoare neconbolabile necompensabile prin modi-
ficarea timpilor.
TERNICA
Abordnd problema n contextul re-
gimurilor de prelucrare curent folosite
de amatori, se pot face
observatii:
- se 'folosesc, de de
lucru combinate, prelucrarea
n trei revelare stop-
fixare, albire (albire-fixare) pentru pro-
cesul pozitiv; revelare al-
bire, fixare pentru procesul negativ;
- temperatura revelatorului cromo-
gen este pentru calitatea cu-
lorilor, ea putnd varia de valoarea
n cu 0,5C
n pozitiv (pe hrtie) 0,25C
n procesul negativ;
- temperatura celorlalte poate
I
I
bJ
Th.(::;;;10( K)
Uv
a b
TUB PVC
varia n limite mult mai largi ( 1-2C,
de la caz la caz, conform
firmelor ale materialelor
fotosensibile sau ale chimicalelor);
- temperatura apei de nu va
fi mai de 10-12C sau mai mare
de 20C;
- temperatura de stabilizare-to-
nare pentru hrtia color se
destul de larg pentru ca o abatere de
3C nu prezinte ceea ce,
practic, n majoritatea cazurilor, exclu-
de necesitatea
Termostatarea un
dublu aspect: lor n perioada
verii lor n timpul iernii. n
marea majoritate a cazurilor, fotoama-
torul este pus n de-a
ceea ce permite utilizarea nu-
a unei de
Inainte de a face analiza instalatiilor
de termostatare propuse este bine de
spus temperatura trebuie
fie de cea standard
n (20C cel mai des), abaterile
nu 4C. Acest lucru
220n.
DZ
312
200
j)f
00
+
13-15Vc.c
este necesar pentru a se evita un
schimb termic prea mare cu mediul.
Prima poate rea-
liza att ct si
de lucru n de temperatura am-
(pentru distincte), mai
mare sau mai pe durata de
lucru (fig. 1).
Cele trei tase continnd solutiile de
lucru dispun de cte 'o cale de circula-
a unui lichid cu roi de agent termic.
lichidul este vehiculat de o ..
P trecut prin de
C. Pentru a se evita realizarea unor
speciale, toate elementele insta-
SQ vor afla la nivel.
pompei poate fi astfel nct
fie n cu lichid.
Controlul temperaturii se face n prima
baie, respectiv revelatorul color. Se re-
ca lungimile circuitelor de la
C la ta se fie egale,
pentru ca de
fie egale. Ca agent termic se va
folosi apa.
Ca element traductor pentru tempe-
se poate folosi un termometru
cu contact, de tipul celor folosite la
acvarii, sau un dispozitiv electronic cu
termistor, cum se va vedea mai
departe.
de pentru n-
este o cutie de dimensiuni mi-
nimale, n care se un bec de putere
mare (75-100 W) cufundat n li-
chid. Se poate folosi o elec-
de putere mai de tipul celor
folosite la acvariilor.
n cazul este
compus dintr-o ct mai mare
(1,5-2,5 m) din de cupru
ntr-un vas oarecare, peste care se pune
(fig. 2).
este
toarea. Considernd se solu-
la momentul ele vor avea o
mai mare dect cea nece-
contactul termometnilui T va fi
nchis, releul (fig. 3a) con-
tactul 1;t2 (normal deschis) nchide, la
rndul circuitul de alimentare al
pompei. se va prin des-
chiderea contactului T la temperatura
prereglata, se ntrerupe
pompei. Contactul R1 poate fi folosit
pentru o semnalizare
se se vor
utiliza contacte normal nchise R1,
Ing. V.
R2. la atingerea temperaturii ne-
cesare, pompa vor func-
nchiderea contactului T va duce
la releului la ntrerupe-
rea pompei
(fig. 3b).
Su rsa Si, care circuitul
de va fi cea de releu.
n orice caz, ea se a fi de
6-12 V, iar releului mai mare
de 500-600.0, pentru ca n circuit
fie mici.
Sursele S2 S3 snt cele corespun-
pompe;
torului.
n cazul unor filme se va
lucra cu doze. Se
ntr-o doza cu revelator, se face
revelarea, iar filmului,
acesta se introduce n a doua
cu baia de albire ntre
timp (filmul se introduce cu cu
tot).
Problema apei de
lare se mai greu. O
de pentru n cir-
cuit deschis, cum se cere pentru
lare, nu se poate realiza dect indus-
trial. apei este mai
folosind amestec de rece,
eventual apelnd la serviciul unui boiler.
Se temperatura ameste-
cului se caz n
care nu se mai recurge la nici o insta-
fn caz contrar, folosind ter-
mometre la extremele de tem-
admise, se o sem-
nalizare (vezi fig. 4). Tempera-
tura este cnd becul de minim
este aprins cel de maxim stins. in-
pentru corectarea debitelpr
de ce compun amestecul se fac
manual.
O instalatie de
de un termometru cu contact, fie de un
circuit electronic cu termisor, este mult
mai se
direct n baie.
Partea (fig. 5) se compune
dintr-un etaj amplificator cu un tran-
zistor Ti un circuit basculant Trigger-
Schmidt (tranzistoarele T2 T3). Pra-
gul de basculare, implicit temperatura
de se din
metrul P1. Dioda D, cu rol de
pentru tranzistorul T3, este o de
redresare de orice n circuitele de
(pe schema fig. 6 au fost
trecute - C1, C2) se pot intercala
comutatoarele nchis-deschis K1, K2.
La atingerea prereglate,
tranzistorul T3 se se an clan-
releul se
. folosit, de
valoare dect cea din trebuie
o de ct mai
n temperaturii 20C.
termistorul e de ceramir:
7a), se acoperirea
cu wasserglas. Cel mai este se
utilizeze termistor incapsulat n sti-
O se
se introduc
a evita teava din
ca n fig. 8.
face cu cte garni-
executate din mai
Se face gaura (ncli-
in de peretele cu o
preducea apoi cu lama sau cu un
cutit bine ascutit exteriorul. Gaura de
tre'cere va fi 0,6-0,7 din diametrul
(Se atrage lungimea 1 trebuie
fie suficient de pentru a se
putea introduce
cont de lungimea capetelor ce ies n
exterior.)
Pentru asigurarea furtunului de
se face o a buzei
tevii la
. Varianta a II-a. Se folosesc
tase de (fig. 10), puse
una ntr-alta lipite pe margine cu un
cald (fig. 11). lateral se fac
adncituri cu o n care
se monteze de cu
elementele aferente. Se disting cele
ta se (1), (2), furtunul de
tare sau evacuare (3), propriu-
zis (4), (5), (6),
garniurile de cauciuc (7).
se face din de
comportind ordine:
se din interiorul
tasei, se cu filiera pe exterior,
se conform desenului, se in-
troduce se strnge, se
frnge buza se ndoaie,
e cazul.
Apa va circula printre cele
nivelul ei alegndu-se inferior su-
perioare a tavei din considerente de si-

Pompa poate fi una de tipul
celor folosite la de rufe
pentru evacuarea apei.
Ca reamintim, se poate
folosi unul din cele utilizate la acvarii.
Diametrul tevilor folosite este de
4-6 mm. .
se va
sau J{ 217,
releul de
absoarbe un curent
tranzistoarele AC 121, EC 1
EFT 321, MP 42 etc. Contactele
deschise ale releului se vor lega
n paralel la firele alb maro scoase prin
de se poate
modifica cu de 50 kQ
Alimentarea montajului se cu
un redresor care un transforma-
tor de sonerie 220 V /8V; pentru cazul
unui releu de magnetofon se va
folosi un transformator adecvat de
14 V/IOO mA.
Dispozitivul se va monta ntr-o
pe care se
de 50 kQ (fig. 3)
ntr-o alimentarea cu
diapozitive a aspectomatului se poate
realiza cu dispozitivul din fig. 4, care se
poate cupla la un magnetofon cu
sau patru piste.
n care
prin
__ ._----_0-9V
F045031
:> x{EFT 321 , MP42, MP41 , MP39, 25B475)
RF045210fi
1
l.,8
r-Q 0-,
6V
A

1
il:
BORNA
.... DE NREGiSTRARf
A MAGNETOFON ULUI
GEN ERATOR
AUDO-

MICROfON
ALB
17
aUTO-
MOTO
SlRVICI
amesteculm
tensmne.
Pe scurt, elementele care
dere clasIce snt: sursa de
tensmne (bobma de
mecanIC, rl"'lr!h111t",rnl
(n cazul rrI,"\tr,,,,r,,I,,r
conductoarele de
Desi n declin, ca urmare a contmue a
bateriilor de acumulatoare si aprinderii elec-
tronice, sistemul de aprindere cu magnetou
fie utilizat pe unele automobile de curse, tractoare sau
fU CTIIII IA,
r l111111R11
SI IIGIIIIA
IITIIITII
BRA-
motociclete,
n
DE
constructive SI slguran-
CU MAGNETOlJ
a la
prin depresiune), sau cu un dlSDOZltlV
pormre.
functionare este arborele ro-
cu magnetul' permanent, cama ruptorului ro-
torul distribuitorului snt antrenate de motor prin inter-
i. NEMETE
de mag-
ro-
electromotoare n
ruptorulUl snt
de
A MOTORETEI
a motoretel Mobra-50 este de
co.mtnnat, utilizind n clrtmtele sale att curentul
ct curentul continuu.
Becul bobma de apnndere snt alimentate cu .
curent alternativ, iar claxonul, de semnahzare a
a a precum si iluminarea
vltezometrului snt alimentate cu curent continuu, prin
intermediul redresorului si al bateriei de acumulatoare.
Deoarece instalatia a motoretei nu este echi-
cu aparate regulat oare de tensiune si hmitatori de
este bate-
rie de acumulatoare, pentru protejarea electrice
si a redresorului.
La varianta Super este mai
Se numai curentul alternativ, bateria si redre-
sorul ne mai fiind necesare.
MAGNETOUL
Magnetoul are treI (bobine) - fig. 2:
surarea pentru alimentarea becului de 6 V - 25 25 W
(iesire galben-rosu - reper 42); pentru
[jJ
18


28 28
l-Cordon de 5-bujle M14-280R; 9-re-
de deparazitare; lI-ventilator;
14-ansamblu magnetou tip Bosch; de
aprindere; 20-cablu ruptor; 23 -contact fix; 26- bo-
de 28-stator complet; 36-contact
mobil; de4 W; 38-condensator; 39-ps-
de ungere; 40-volant magnetou; de

6
__ __ +-__ ________
DE19
AP HEXABONAL
DE27
/IlO
180

bateriei de acumulatoare -
reper 37); pentru excitarea bobinei de aprin-
dere albastru - reper 26).
Figura 2 explozia componente
ale magnetoului. Snt figurate, de asemenea, celelalte
repere ale sistemului de aprindere: bobina de
n spatele cutiei din stnga, sub motoretei),
bujia, cablurile de conexiune etc. Figura, de
uzina Metrom din are marele avantaj de a
prezenta toate piesele componente ale magnet oului n
ordinea de montare-demontare, fiind astfel
extrem de In s-au nominalizat numai
reperele mai semnificative, rolul denumirea celorlalte
rezultnd din
La varianta Super magnetoul este identic, bobina
37 alimentnd de data aceasta direct de

REGLAREA A V ANSULUI LA APRINDERE
Plasarea procesului de ardere n perioada cea mal
din punct de vedere energetic, a ciclului de
(volum disponibil, presiunea temperatura
amestecului etc.) scnteii nainte ca
pistonul la punctul mort interior (a se vedea
nr. 1/1976 al revistei). Acest avans la
scnteii, exprimat fie prin de milimetri pe care-i
mai are de parcurs plstonul din momentul producerii
scnteii n punctul mort. interior, fie prin
de grade de a arborelUI cotit (ORAC) al manivelei
la punctului mort, este un
parametru de reglaj de cea mai mare De
reglarea lui depind puterea, consumul, regimul
termic al motorului, etc.
La motoreta Mobra avansul de aprindere este de
1 mm naintea p.m.i. a pistonului este
prin alinierea semnului de pe volant cu reperul
A ,de pe semlcarterul din stnga.
In acest moment, cama, pe butucul volantulw,
trebuie deschiderea contactelor ruptorului;
ncepe sCnteii ntre electrozii bu-
jiei pe filiera anterior.
ciclul nostru de articole
la realizarea acestei no-
a revistei, n
auto al noastre a cunc.sc:ut
1975 cea mC'J iR compa-
cu ultimii patru ani, cnd sporul anual de auto-
vehicule a oscilat ntre 7 8,5%. Densitatea
a atins ea valorile cele mai inalte, reprezentnd
cifre cu 20-50% mai ridicate de 1974. n unele
puncte, de vehicule inregistrate anul trecut
n 24 de ore a chiar cifra de 20 000-22 000.
Pietonii, cea mai categorie de partici-
la .pot - negativ
sau pozitiv - traficului rutier.
Pentru a putea circula corect ca pietoni, tinerii tre-
buie mai nti ce este esential n circu-
acestei armate de la traficul rutier.
O n aceea arterele rutiere
trebuie traversate numai pe la locurile semnalizate
cu indicatoare marcaje. Aici, pietonii sn!
de lege, avind prioritate de vehicule. Inceperea
se o asigurare
n pas vioi (nu n de incit
se afle pe partea un timp ct mai scurt.
Este recomandabil ca pietonii traverseze pe ct
posibil n felul acesta, ei sint mai vizibili,
se impun mai mult mai ales un
timp mai scurt vehiculelor in a
cursivitate sntem cu nu-i
convine n calitate de pasager in autobuz
(mai ales cind se la serviciu sau
la trecerea prin autovehiculului n pas
de, melc a unui care ziarul pe zebre.
In lipsa zebrelor, traversarea se poate face pe
la in acest caz, pietonii nu au priori-
tate. De aceea, asemenea trebuie se
cu Pietonii se pot
angaja in trecerea arterei rutiere numai ce s-au
asigurat privind in stinga apoi n dreapta pot
traversa nici un pericol. n traversare
este aprecierea din punctul unde se
la vehiculele care se apropie, precum
a vitezei cu care se acestea.
Nu este deloc lipsit de se de
exemplu, un pieton de medie parcurge ceva
mai mult de un metru pe Pentru traversarea
unei - de 7 m - pietonului ii snt
necesare cca 6 secunde. ntr-o un auto-
vehicul, care se cu 40 km pe parcurge
11,1 m, iar viteza de este de 70 km pe
(maxima n pentru autoturisme),
autovehiculul parcurge 16,7 m. i pe tineri
acest simplu calcul al la care trebuie
se afle de un autovehicul care se
cu 60 km pe pentru a se putea angaja n
la traversarea
acum ceva despre traversarea n De
Pe semicarter se mai un reper notat cu P.M.
reper ce de punct mort interior al pis-
tonului.
Reglarea avansului se face respectnd
indicate n cartea cu instructiunile de folosire.
Snt necesare
- Verificati valoarea avans ului distanta ntre con-
tactele ruptoriIlui (0,4 mm) la fiecare 3 000 km.
- mai nti ntre contacte apoi
avansul, deoarece orice schimbare a acestei distante mo-
implicit valoarea avansului. .
- periodic cu ulei pista de ungere a axului
a volantului pe placa volantului.
- cel o corecta marcare a sem-
nelor de pe volant carter. Mici abateri de la
de sau montaj ale pieselor motorului pot mo-
difica dintre pistonului aceste
repere. verificare se face cu dispozitive de tipul
acelora 3. Dispozitivul se n locul
bujiei, pe n milimetri putndu-se Citi va-
loarea n apropierea p.m.i. O posibl-
din
nr. 2).
[]
---
t---t---1-Ir-:-"'-m-I----<"" __ TRASEE
VEHICULE
O "ftfJlitFrfflflf'cr
Ne refeream mai sus la vitezele de deplasare a
autovehiculelor a pietonilor.
Unii pietoni (printre care se destui tineri care
trecnd pe sub nasul gindesc
cam ce trec la prin lor,
n-au dect d-aia au frne! Dar oare
frnelor snt nelimitate, ele snt miracu-
loase? Despre aceasta, cu alte cuvinte, despre
nea de de oprire despre indicatoarele
rutiere ce trebuie bine cunoscute mai ales respectate
de pietoni, n viitor.
litate mai de realizare a acestui dispozitiv ar
fi lui dintr-un corp de bujie din care s-au
scos izolatorul electrodul central.
DEMONTAREA - MONTAREA MAGNETOULUI
O serie de de a moto-
retei demontarea magnetoului.
Demontarea volantului (rotorul magnetoului) de pe
axul arborelui cotit trebuie numai cu o
ca cea din fig. 4.
La montare, una din cele mai frecvente care
se fac este introducerea unei printr-o fe-
a volantului pentru blocarea acestuia n raport
cu placa statorului. Aceasta, fiind
din materiale se sparge.
Pentru a realiza blocajul amintit (necesar strngerii
sau desfacerii de fixare a volantului pe
arborelui este utilizarea unei
se cu furca pe axul
n orificiul de pe volant.
a de umiditate n
o perturbare a regimului
al prin temperaturii
pe a prin
aerului interior n urma continue
de pe de asemenea,
umezeHi dezvoltarea mucegaiurilor, care
bunurilor materiale.
diverse moduri prin care apa poate
n ziduri: stropirea n timpul ploilor; ale
de n subsoluri; condens;
etc. Dintre acestea,
prezenta lucrare se n special de umiditatea
care sau
a Acest fel de
umiditate se mai igrasie.
Metodele electrofizice de combatere a umezelii n
au ca fenomenul de
cmp electric. Fenomenul de poate fi
definit astfel: la unui mediu poros,
saturat cu un fluid electrolitic, se o
de electric continuu, atunci sub
acestuia n mediul poros ia o a flui-
dului de la anod la catod.
Pe baza n mod natural a
mETO E ElE[TRO I IEE
DE [OmBATERE
unei de electric ntre
mediul a folosirii fenomenului de
au primele metode de electro-
drenare, numite METODE PASIVE. con-
form acestei metode. se compune dintr-un de
electrozi metalici din loc in loc n
de igrasie, n lungul ei, la limita a
electrozi se ntre ei cu un con-
ductor electric, care se la prize de
prin (fig. 1).
de care consti-
tuie sursa de energie, este pentru
mpiedicarea ascensionale, atunci apa se
va deplasa prin (mediu poros) de
la polul pozitiv la polul negativ (teren)
se lent, prin evaporarea apei de
deasupra cotei electrozilor din perete.
n cazul cnd de nu
poate furniza energia umezelii,
se introduce n circuitul electrozi de perete-prize de
o de alimentare cu curent electric con-
tinuu, cu polul plus la cu
polul minus la care
o de energie. nu-
mele de METODA ACTIVA (fig. 2).
Metoda o mai mare n exploa-
tare, mai ales n unde, ca-
blurilor electrice subterane sau a liniilor de tramvai,
pot vagabonzi care ar putea per-
turba a unei pasive.
In cazul metodei active, sursa de alimentare
n ca sensul liniilor 'de curent fie n-
dreptat de la spre terenul nconju-
De asemenea, avantajul metodei active
n faptul mult perioada de timp nece-
de metoda Durata
n acest caz, n functie de natura
materialelor respective, de natura tere-
nului, grosimea de climatice (tem-
umiditate, nsorire), de la 20-30 de zile
la 60-90 de zile n cele mai dificile
Retencuirea de pe care s-a
tencuiala se face cu un mortar de perlit,
hidrofobizant, var ciment, mortar ce are
superioare n ce difuzivitatea la vaporii de
Noua se poate executa 2-4
de la intrarea n a
'rtealizarea unei active se poate prezenta
cum de-a lungul afectate de
tencuielii alterate, se per-
la baza zidului, orificii cu diametrul de 40 mm
lungi 2/3 din grosimea zidului, n care se
la locului electrozi tubulari de ciment-gram.
Pentru realizarea unei de ct mai
uniforme n planul electrozilor, dintre
n jur de 50 cm. Fiecare electrod are ngloba!
la exterior un de grafit, pe care este
montat prin presare un de
Legarea elechozilor n circuitul electric se face cu
un conductor de cupru, lipit la fiecare electrod de
metalic. Acest contact se cu un
chit anticorosiv. n functie de caracteristicile sursei
de alimentare cu curent continuu, se
rul de electrozi tot
din calcul prizelor de
A
Ing. CONSTANTIN
O a acestei metode este metoda cu
electrozi alternat la polul plus la polul
minus al sursei de curent (fig. 3). Prin transport
electroosmotic, apa de la electrozii tubulari
pozitivi la cei negativi, unde se n
evaporare procesul de uscare al
zidurilor.
Pentru mpiedicarea unei noi ascensiuni, us-
care, se elecrozii ntr-un singur cir-
cuit se la prize de
nnd n faza Trebuie remarcat faptul '1u
ntotdeauna o problema. In
aceste cazuri se o de
electrodrenare care n atuncI cnd
zidul se umezeste si iese din functiune cnd zidul
este uscat (fig. 4). ' '
Circuitul electric al unei asemenea instalatii se
nchide prin ntre electrozii tubulari
din perete electrozii plini din prin inter-
mediul unlJt redresor automatizat.
att timp ct umiditate n ziduri; pe
ce peretele se sa
iar curentul absorbit de la sursa de alimentare (re-
dresor) scade, cnd circuitul electric este ntre-
rupt la uscarea a peretelui. O de
control, n serie n circuitul electric al insta-
orientativ de umiditate prin
variatia fluxului luminos cu in-
curentu"ui,
O asemenea are avantajul
prizele de ea permanent
n intrnd n automat n momentul
unei noi
iesind din

de a apei
n momentul umi-
procesului de uscare se mai poate realiza
prin ventilarea a orificiilor electrozilor, sau prin
introducerea n a unor capsule
Apar cnd nu se pot perfora orificiile pentru
turnarea electrozilor n locurile stabilite pe plan.
Aceasta cum snt
stilpii de beton armat, di!:l de rIu, sau
grosimea prea a In astfel de cazuri,
pe aceste electrozii vor fi din benzi
orizontale din mortar de ciment-grafit, de 1 cm gro-
sime 15 cm dispuse la baza zidului.
Pentru executarea orificiilor se un aparat
percutant sau un aparat similar cu
burghie cu diametrul ntre 2 4 cm.
Avantajul cu electrozi din ciment-grafit
de cele cu electrozi de cupru sau alte metale
n faptul electrozi nu se
nu se n timp, lucru care un con-
tact permanent ntre electrod
Consumul de energie pentru o
la o de locuit nu 0,5%
din consumul necesar aceasta
n perioada de a Ma-
terialul de are ca n domeniul
combaterii din concreti-
zate prin numeroase ale dr. ing. M. Moraru,
experienta oroprie a autorului.
Montajul simplu prezentat n articolul de
este un auxiliar foarte pentru etalonarea
scalai de de pe ecranul unui osciloscop,
respectiv amplificarea pe Acest mon-
taj un semnal dreptunghiular cu frec-
de 50 Hz. Etalonarea a oscilo-
scopului reduee erorile de ce provin
de la pe sau de la
sonda de Caf'i:bralea se foarte
simplu, aplicnd la intrarea oscUoscopului sem-
nalul provenit de la calibrator, stabilind afJoi
din butonul Amplificare cte divi-
ziuni 1 V, respectiv n V/cm.
De se poate faee un control al
bazei de timp, ntruct semnalul de la caHbrator,
fiind n provenit de la de curent
a4ternativ, are perioada 20 ms.
O tensiune de 250 V din osciloscop
1. MIHAI
se 33 kQ respectiv diodei
Zener Oz. trebuie ten-
siunea de stabilizare de 22 V 1 W
putere Astfel, poate fi o
ZL 22 sau alt tip (eventual, se pot
nseria diode cu tensiune de stabilizare
de la 12 V).
Tensiunea de la bornele-diodei este
de tranzistorul BC 108, care n
regim de comutator. Comanda acestui tranzis-
tor se cu 50 Hz din tensiunea
prin intermediul unui transformator. Tensiunea
din secundarul tran sformatoru lui fiind destul
de se poate folosi pentru
filamentelor tuburilor sau un transfor-
mator pentru sonerie.
In tensiunea de la dioda
Zener se unui divizor rezistiv. Cu J'oten-
de 2,2 kO se nivelul ca n
punctul maxim existe tensiunea de 20 V.
Dioda n baza tranzistorului are rol
protector poate fi de orice tip.
Toate din divizorul rezistiv vor fi
cu de 1 %.
Montajul astfel realizat se poate introduce
n interiorul oscHoscopului sau ntr-o cutie

aparate de ras, n orice caz, un aparat ce
nu mai mult de 12-
15 W.
Din gama antenelor u-
tilizate de radioamatori a-
tit pentru emisie cit
pentru de o bu-
apreciere se
antena in dublu gama,
sub numele de
Tranzistorul este de tipul
2 N3055 sau BD Y 39 montat
pe un radiator cu
de 200 cm
2

HB8CV.
Constructiv,
produce atingeri acciden-
tale, se cu tub
PVC sau alt izolant.
Acordarea antenei atit
in 2 m cit n 70 cm se
. ce pot
numai la tensiunea
de 220 V. Snt cnd nu
dispunem de o astfel de
dar avem la un acu-
mulator sau baterii galvanice
cu tensiunea de 12 V curent
continuu deci apare nece-
sitatea consumatoru-
lui la
adaptare se poate
realiza prin intermediul unui
convertizor ce se
cu 12 V 220 V. La
convertizorul descris se pot
alimenta un casetofon, un apa-
rat de radio sau o de
Piesa ce
a fi este trans-
formatorul. Acesta este for-
mat dintr-un miez feromagne-
tic cu de 4 cm
2
tole
E + 1, la care se un n-
trefier de 0,5 mm.
este foarte i --f,
necesitnd doar din
cupru, eventual cupru ar-
gintat. se fac
prin sau cu
ruburi.
antenei este de 252
6 dB, dar caracteristica
o
constituie raportul
spate, care ajunge la
n{ n
4
se bobi-
din care 65 de
pentru ni 1,2 mm),
Iar pentru n
4
se
100 de spire cu 0,45 mm.
15 dB. Acest atribut im-
portant -directivitatea-
antena a fi
n echipamen-
tul radioelectronic por-
tabil. A vnd greu-
G.POPESCU
V03CO
face cu un trimer de 3-
12 pF. Cuplajul la aparat
este realizat prin cablu
coaxial cu de
75 fl.
+o-..e---------.
n
2
are 650 de spire
cu diametrul de 0,3 mm, iar
n
3
are 2050 de
spire cu de 0,15 mm.
tate foarte ante- r.------- 3'3B --
na HB9CV se :i7-""'l
de obicei direct pe radio- liiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii p;'f
?V

la punerea n func-
convertizorul nu func-
nu a
fost respectat sensul
N220V lor bobinelor. '
Modul cum se interconec-
bobinele transformato-
rului este indicat pe
cu puncte negre.
receptoarele pentru v-
de vulpi.
Pentru antena destina-
a lucra in banda de 2 m
(144-146 MHz), fig. 1,
va are diametrul de 6 mm,
iar pentru varianta desti-
gamei de 70 cm
(432 MHz), fig. 2,
are diametrul de 5 mm.
Firul de intre
elemente este tot din cu-
pru, cu diametrul de
1,5 mm pentru a nu
83
I I I

Dispozitivul n fig. 1 este
extrem de simplu. EI este compus din
elementele pentru testare un sistem
de avertizare. cum se
elementele pentru testare se compun
dintr-o un inel metalic
de dimensiuni mici, montat intr-un
mner izolat.
Sunetul este generat de un muH:i-
vibrator format din tranzistoarele
T1-T2. de aproxi-
mativ 700 Hz, este la ureche.
Circuitul se in momenhd
atingerii inelului de
Srma este in
pe o sau pe o cutie.
O pe superior
inferior se Testul n
trecerea inelului prin sirma
n fel nct nu se o atin-
gere intre cele piese. Pentru
inceput se pot folosi inele de diametre
mai mari, apoi din ce n ce mai mici.
La atingerea sirmei cu inelul metalic
se nchide circuitul electric de averti-
zare, compus dintr-o baterie o so-
nerie sau buzer.
Montajui prezentat are unele dez-
avantaje. Astfel, inelul atinqe
numai pentru o de
sirma avertizorul nu
din cauza mecanice
ale soneriei. De asemenea, un
interval de folosire, sunetul avertizoru-
lui devine
Dezavantajele sint n-
prin montajul electronic pre-
zentat n fig. 2.
Condensatorul el se iar Ba
intreruperea contactului,
condensatorului fiind destul mare.
se circuitul muH:ivibrcri:om-
CUVINTE
....
MECANICA
1) Procedeu de fabricare
prin a
de cupru. 2) P"rrghie de
3) nno-
bilate cu mult nichel (pl.).
4) Cilindru funduri.
5) pen-
tru armarea pieselor de
supuse la ma-
re. 6) Element decoratIv
arhItectural. 1)
tor comandat la
8) tainele
lui. 9) Tratament ... termIC.
10) Se la
II)
Face la 12) Uni-
tate de n sistemul
MKS. 13)
industria
pozitiv
tuI unui
protector
la motoare
16)
mUD)))-ului Echer. 11.8)
Romea a. unei
care are o
de pendulare.. 119)
tumt structmal al unor
20) MecaIDc pen-
tru el insusi.
ORIZONTAL
SI VERTICAL
1) a unei masini
electrice dm
circuite. 2) Aparat de pre-
lucrare a ozonwm prin des-
electrice in aer.
3) Valon metalice. 4) Un
ansamblu de $1


lui din condensator. Efectul este un
sunet care se pierde incet ca
un glissando la un instrument cu
coarde. Diodele cu siliciu 01 si 02
sint montate pentru prevenirea
tensiuni80r inverse pe jonc-
emitor ale tranzistoarelor.
Etajul final format din tranzistorul
T3 este legat in la sursa
de alimentare; consumul este
extrem de redus
R5 din emitorul lui T2, care
tranzistorul. la intrarea in
a muhivibratorului. impulsurile pozi-
baza lui T3, care
in conductie semnalul apare n
difuzor. Cu ajutorul
P1 se regla amplitudinea sem-
constructorul amator
nu dispune de un difuzor cu o impe-
de valoarea
se va utiliza un transformator de
de la un aparat cu tranzistoare cu un
difuzor adecvat. Se Dot folosi cele de
la etajele finale n contratimp. In acest
.9itZ, la primar se
folosind priza unul din
capete. ne-
folosit.
Se poate simplifica montajuJ
n loc de etajul final (T3) emitorul lui
T2 se printr-un condensa-
tor de cuplare (de aproximativ 2 jJF)
la un amplificator de
(radio, picup etc.).
Montajul este alimentat din
baterii plate, legate in serie, in vederea
unei ndelungate.
FIL4TILII
CONFERINTA PENTRU SECURITATE COOPERARE
IN EUROPA
a emis, cu ocazia un grupaj n bloc de patru
alternante. de cte 2,75 lei de cte 5 lei. Pe marginea
colijei dantelate este denumirea
De asemenea. a mai fost o cu o in
valoare de 10 mei.
AMUZAMENTE
1. Printre primele cu rigla compasul
pe care elevii le la de geometrie
se unghiului unui
segment in n egale. Ambele snt atit de simple
incit elevilor le vine foarte greu ceva mai
tirziu, instrumente ar fi incapabile
trisecteze un unghi in egale. nu dintre
elevii bine n ale matematicii, considerind acest
postulat geometric ca o provocare
prin eforturi considerabile, dar altminteri zadarnice,
o a problemei prin care
profesorul.
Ceva s-a petrecut n rndui mate-
maticienilor maturi, n perioada de a
geometriei, cu multe secole naintea erei noastre.
Grecii antici foarte bine anumite unghiuri
particulare pot fi trisectate n amintite
(cu rigla compasul); de exemplu, unghiul de 90
poate fi n trei unghiuri egale, cum se
in fig. 1 pe seama cititorului justificarea
Unghiurile de 30 60 astfel
pot fi utilizate pentru trisectarea unghiului de 180
a celui de 45 (se nti unghiul de 30,
restul fiind de intuit).
astfel, o infinitate de unghiuri particulare
care pot fi trisectate n egale cu rigla com-
pasul (unghiurile de forma 360
o
/n -unde n este un
intreg nedivizibil prin 3). Nu a putut fi
3. Printre zece bile de s-a
strecurat, din una Mai precis,
din cele zece bile identice, cu greu-
tatea de 50 g fiecare, iar cea de a zecea este
cu bile avnd greutatea de 40 g. Avnd la
o necesare, dorim
lada Se pune intrebarea:
putem face acest lucru printr-o
Stabilirea unei bilaterale intre radioamatori
este cu imprimate speciale, denumite
QSL.
QSL-ul este rodul unei veritabile perfor-
mante in banda de 144 MHz de doi tineri
radioamatori - Y05BHW din Romnia F6CRP din

TO RADIO
FRANCE
YOSBHW/P
F6CRP
o generali. de
unghi dat Abia in anuI1&n, prin demonstra-
matematicianului P.L Wantzel. a rezultat catego-
ric unei astfel de metode.
Cu toate dovada acestei este
pentru toti cei care au mate-
matice suficien1e pentru a o intelege, mai
. driseclori. temerari in toate
lumii. Mai sau mai tirziu elanul lor este
curmat prin descoperirea punctului in care construc-
anticele restrictii.
Un exemplu clasic, pe care il propunem spre anali-
zare cititorilor in chip de amuzament, este
prezentat in fig. 2. Trisedorul (figura este
precis de manipulat. neavind nid un element
mobil; de asemenea" el nu linii sau alte
grafice auxiliare. Muchia sa
(s,gmentul arbitrar ales" AD) este in trei
egale, prin punctele B C. Marginea curbilinie
este un are semicercului de AS
cu centrul in B. Pentru a in trei egale
un unghi dat arbitrar (MON) cu ajutorul trisectoru-
lui se astfel: se din D al
muchiei superioare pe o lalurl. a unghiului astfel ca
semicercul fie tangent la iar mu-
chia dreapta a cminerului prin virful
unghiului dat. In acest caz. punctele B C vor tri-
seda unghiul in egale.
2. Jocul distractiv prezentat a fost con-
ceput de matematicianul francez Edouard
lucas in anul 1883. In figura se o
variantil a jocului. din discuri circUla-
re la centru trei vergele verticale montate
pe un suport Problema in a transfera turnul
pe una din cele vergele libere, mutind cite un
singur disc o in fel incit nu se
un disc mai mare peste unul mai mic.
Care este" in aceste minim de
necesare? Dar in loc de turnul
ar n discuri (n - arbitrar)?
Cititorul poate descoperi singur anumite par-
matematice interesante ale acestui joc
(cazul general - n discuri). ,:1
R Minimum 2"-1
(URMARE DIN PAG. 1)
cablaj imprimat, caR nn 15 cm x
10 cm..
Bobinele transformatoarele se pot
construi conform datelor de mai jos.
O atentie se acordi la mon-
tarea la pentru
becuri; orioc scurtcircuit pe linie duce la
distrugerea lor.
Este recomandat sistemul
montate direct pe plAcuta de circuit im-
primat intre dod cose (in un fir

Dupi. montan:: se face urm;ltoarea pro-
se numai canalul peutru
medii - P::Il se la maxi-
mum; se scot de pe celelalte
canale; se alimenteazi. prin mtreru-
K wreun semnal la intrare;
becul va trebui rimid stins.
se inverseaii anooul cu catodul
m se
aprinde semna]" 1tiristorw este ars.
Apoi se cu semnal de nivel
progresiv la intrare"
a becului
(URMARE DIN PAG. 17)
la filtrul de (fig. 4); semnalul de ce a
fost amplificat, este aplicat pe baza tranzistorului T 4' legat ntr-un
cuplaj Darlington cu tranzistorul T 5' Cnd nu apare semnalul de
fl> a bobinei L este ceea
ce face ca baza tranzistorului T
4
fie puternic La apari-
a este cu de rezo-
a circuitului Le, negativnd baza
tranzistorului T4> ceea ce conduce la amplificarea semnalului.
semnalul este ntors prin condensatorul de 41 nF, este detectat
componenta se pe baza tranzistorului T 4,
amplificarea semnalului In final, n colectorul tranzistorului va
circula un curent le suficient de mare pentru a atrage releul Rt.
Bobina L se pe o de ti) 16 x 14 mm, avnd 600-900
de spire cu de Cu-Em cu dia metrul de 0,01 mm. Se pot utiliza
bobinele de de la magnetofoanele TESLA (B 41 etc.).
Condensatorul C se Va stabili prin tatonare, fiind n jur de 10-22 nF,
n de valoare care se cu osci-
latorul de cuplat cu filtrul n punctul a. Se
generatorului se atragerea releului Ia un nivel
minim al semnalului. Proba se va face n continuare prin nre-
gistrare pe magnetofon tatorundu-se valoarea semnalului
ce se
Pentru redare, va fi conform figurii 8,
nnd magnetofonul cuplat cu filtrul de difuzorul extern,
filtrul de fiind legat cu para aspectomatului.
POSTA REDACTIEI
.
GAL R. -
Vom publica materiale despre utilizarea ultra-
sunetelor.
REVUTCHI ALEXE -
Orice fel de din domeniul foto sint bine-
venite.
TUSSER A. - SIGHET
Modul de formare, exploatare eventual
a batariilor de acumulatoare a fost prezentat deja in
revista vom reveni asupra acestui
subiect, . dar nu curind. atunci revedeti
Tehnium.
BUNESCU PAVEl-
ca binevenite sugestiile dv. vom
a le concretiza n paginile revistei. chi-
mice le de la magazinele foto.
mim pentru amabilele aprecieri.
PASCU lUCIAN - CONSTANTA
Se desfac de pe P1, P2 P3 C1 de
la minus, C2 C3 de la apoi prin C1, C2
C3 se introduc semnalele celor trei canale.
CRISTIAN -
Sint interzise experimentarea radio-
o de M.T.Tc.
ded nti
BADEA ILIE - DiMBOVITA
pentru frumoasele dv. rezultate ob-
n domeniul electronice. Tn
am publicat mai multe montaje pentru efecte
acustice, ntr-un viitor, vom consacra
amplu articol acestui subiect.
GROSU
Dioda 1 N 3020B are Uz = 10V Iz = 25 mA.
BUDICA ION - BuzAu
In schema de dv. alimentarea este
Nu masa la emitor etaj final.
DRAGOMIR VICTOR -
POPESCU MIHAI - DU MITRA;.
eHE B. - JUD. GORJ, a.TacA c. - JUD.
TElEORMAN
Materialele trimise la nu indeplinesc
conditiile de publicare.
Prof .. POPA D. ION - TURNU
ing. EKART IMRIE - TURCA
Materialele au fost spre publicare.
ALEXANDRU - lICEUL ElECTRO-
TEHNIC
amplificatorul publicat chiar in acest

MARIN FRUSINA -
pentru dv. in domeniul tele-
viziunii. FaptUl in timpul apar
unele este normal; cu ceo acumu-
deveni un veritabil specialist.
Referitor la defectul din sincronizare cadre, trebuie
condensatorul de cuplaj dintre separato-
rul de impulsuri tubul 6 H1. dimen-
siunii provine din uzura tubului final cadre.
PETeU - GALATI
Publicarea manipulatorului este dar sche-
ma casetofonului nu o
MATEESCU MIHAI -
Cristalul poate fi procurat de la radioamatori,
312 309 405
59? 311 306 310 401402 403 404 406
!!Q2
EFD1Q7
0301
:OTAREA TE.NSI.H..OR cn:n
.'zv :ji25v .25OV
=fi. 30V
:$,6V *160V :t;ltOOOv
LEGENDA
C. -;:::::;-__
, ..... Sen5biktdUeFlper'ltnJ
\ I 50mw tei leVe

50mWb
. c::J ........... a>otnJd

0= =.:.=:.:.
CE CB EC
11'214 BCI08 AC1I!OK
sau la un oscilator LC.
FLORIN - STRUGAR C. CIM-
PINA, FLOREA ION - SLATINA, GHINEA
TUDOR - SIBIU
Nu schema.
JABA SORIN -
Revedeti articolul Circuite electronice publicat
de ing. Sergiu
CRISTIAN -- ORADEA, AGH IO-
SIF -
Schemele solicitate vor fi publicate.
rubrica Radioservice.
PETRE - JUD.
Schema receptorului Zefir a fost publicat n
in anul 1973, deci nu poate fi
curind. revistei noastre la o

BEJAN FLORIN - SUCEAVA
Chiar paginile HI-FI din acest al revistei
sper fie de mare folos. .
n casetofonului,
ia serviciile unei cooperative specializate; determi-
narea defectului survenit impune utilizarea unei
aparaturi mai complexe.
VIOREl - ORADEA
pentru dv. n special
pentru abordate.
Dificultatea condensatoarelor cu ten-
siune mare de lucru poate fi destul de
simplu. n serie condensatoare de
100..uF la 350V-400V. Nu trebuie minusul
primului condensator trebuie izolat foarte bine
de
Radioreceptorul Moldova, produs al
uzinelor Electronica,,,este de tip super-
n destinat
a emisiunile cu de
amplitudine din gama undelor lungi, medii
scurte.
Construit in intregime cu elemente semi-
conductoare -10 tranzistoare 3 diode
-, sale electrice, precum
fiabilitatea sint destul de ridicate.
Stabilitatea in este
de faptul tranzistoarele din
de sint cu siliciu, anume
BF-214. Primul etaj este convertor auto-
oscilator, care amplifica-
torul de format din
etaje de amplificare filtrele afe-
rente cu ajutorul se selecti-
vitatea.
Amplificatorul de a-
la o putere de 1 W cu
maximum 10% distorsiuni.
Alimentarea radioreceptorului se face
cu 110 sau 220V din de curent prin
intermediul unui stabilizator electronic,
in este inclus tran-
zistorul AC 180 K.