Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACTUL DE ARENDARE

ncheiat astzi . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. PRILE CONTRACTANTE 2) 1.1. S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bloc . . . . . . ., scara . . . . . ., etaj . . . . . . , apartament . . . . . , jude/sector . . . . . . . . . . . . . . . . ., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sub nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod fiscal nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . , avnd contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . , cu funcia de . . . . . . . . . . . . . n calitate de arendator , pe de o parte, i/sau 1.1. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , bloc . . . . . , scara . . . . . , etaj . . . . . , apartament . ., sector/jude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nscut la data de (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . . . . . . . . . n (localitatea) . . . . . . . . . . . . . . . , sector/jude . . . . . . . . . . . . . . , fiul lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . i al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesorul buletinului (crii) de identitate seria . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n calitate de arendator , pe de o parte, i 1.2. S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . , bloc . . . . . . . , scara . . . . . , etaj . . . ., apartament . . . , jude/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nregistrat la Oficiul Registrului Comerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sub nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . ., avnd contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentat de . . . . . . . . . . . . . ., cu funcia de . . . . . . ///. . . . . . . . ., n calitate de arenda , pe de alt parte, sau 1.2. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . ., bloc . . . . . , scara . . . . . , etaj . . . . ., apartament . . . . . , sector/jude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nscut la data de (ziua, luna,

CONTRACT DE ARENDARE

anul) . . . . . . . . . . . . . . . . n (localitatea) . . . . . . . . . . . . . ., sector/jude . . . . . . . . . . . . . . . , fiul lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i aI . . . . . . . . . . . ., posesorul buletinului (crii) de identitate seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . ., n calitate de arenda , pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 2.1. Arendatorul d arendaului urmtoarele bunuri 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Bunurile agricole arendate 4) sunt cuprinse n inventarul ce constituie anexa nr. . . . . . . . . . i sunt prezentate n planul de situaie anexa nr. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. OBLIGAIILE PRILOR 3.1. Obligaiile arendatorului sunt urmtoarele: s predea bunurile arendate la termenul i n condiiile stabilite; s controleze oricnd modul n care arendaul administreaz bunurile arendate; alte obligaii prevzute de lege i de prezentul contract. Arendatorul garanteaz pe arenda mpotriva oricrei eviciuni totale sau pariale, n conformitate cu prevederile legii. 3.2. Obligaiile arendaului sunt urmtoarele: s foloseasc bunurile arendate n scopul pentru care s-a fcut arendarea, ca un bun proprietar i n condiiile stabilite de prezentul contract; s menin potenialul productiv al bunurilor arendate; s restituie bunurile arendate la ncetarea contractului; s plteasc arenda la termenele i n modalitile stabilite n prezentul contract; alte obligaii prevzute de lege i de prezentul contract. 3.3. Arendaul poate schimba categoria de folosin a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului i cu respectarea prevederilor legii. 3.4. Subarendarea prial sau total este interzis. IV. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de arendare pe termen de . . . . . . . . . . . ani 6) .

CONTRACT DE ARENDARE

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., data la care ncepe executarea contractului. 4.3. Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen. V. PREUL CONTRACTULUI 5.1. Prile au convenit ca arendatorul s plteasc o arend 7) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., astfel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 5.2. Impozitele i taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt n sarcina arendatorului. VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FOR MAJOR 6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de for major, aa cum este definit de lege. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de . . . . . . . . . (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 6.2. Dac n termen de . . . . . . . . . (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. 6.3. Dac, nainte de a fi culeas, recolta a pierit integral sau cel puin o jumtate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de for major 8) , arendaul poate obine o reducere de pre dac face dovada ndeplinirii urmtoarelor condiii: cauza pieirii totale sau pariale a recoltei s se datoreze cazului fortuit sau de for major; pierderea recoltei s fie anterioar culegerii ei; cel puin o jumtate din recolt s fi pierit n mod fortuit sau din for major; pierderea suferit de arenda s nu fi fost compensat din anii precedeni sau din anii urmtori. VII. LITIGII 7.1. n cazul n care un litigiu nu s-a putut soluiona cu acordul prilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, n justiie, n condiiile legii, rezilierea prezentului contract. VIII. RENNOIREA CONTRACTULUI

CONTRACT DE ARENDARE

8.1. Prezentul contract poate fi rennoit, printr-o nelegere a prilor i cu respectarea prevederilor legii. 8.2. Fiecare parte contractant este obligat s ncunotineze, n scris, cealalt parte, cu cel puin un an nainte de expirarea prezentului contract, despre intenia s de a-l rennoi sau de a nu-l rennoi. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea, de partea care sufer vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective, nu nseamn ca ea a renunat la acest drept al su. 9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de . . . . . . . . exemplare, din care . . . . . . . . . . . , astzi . . . . . . . . . . . . ., data semnrii lui. ARENDATOR ARENDA

N.B. Dac n contract nu s-a prevzut nici un termen, arenda se consider valabil pentru tot timpul necesar, astfel nct arendaul s poat culege fructele. In cazul in care, la expirarea termenului, arendaul continu s foloseasc bunurile agricole, prile se afl n faa unei rearendri (relocaiuni). n situaia n care arendaul este nlocuit cu un alt arenda, vechiul arenda este obligat s lase noului arenda bunurile agricole i toate accesoriile lor n cele mai bune condiiuni, pentru executarea contractului de arend. NOTE Se ncheie ntre arendator care poate fi proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal de bunuri i arenda. Pot fi persoane fizice sau juridice: Arendaul - persoana fizic, trebuie s fie cetean romn, cu domiciliul n Romnia i s prezinte garaniile solicitate de arendator. Arendaul - persoana juridic, trebuie s aib naionalitatea romn, sediul n Romnia i ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole. Nu pot da n arenda bunuri agricole, n sensul legii, regiile autonome, institutele i staiunile de cercetare i de producie agricol, societile comerciale i alte uniti care au n patrimoniu sau n administrare terenuri proprietate de stat. De asemenea, nu pot lua n arend terenuri agricole agenii economici cu capital majoritar de stat, prestatori de servicii rezultai din transformarea fostelor staiuni de mecanizare a agriculturii. Obiectul contractului trebuie s fie complet i precis, adic s cuprind descrierea amanunit a tuturor bunurilor arendate.

CONTRACT DE ARENDARE

n sensul Legii arendrii (nr. 16/1994), prin "bunuri agricole care pot fi arendate se nelege: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbutii fructiferi, plantaiile de hamei i duzi, punile mpdurite, terenurile ocupate cu construcii i instalaii agrozootehnice, amenajri piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile tehnologice, platformele i spaiile de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i terenurile neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol, precum i animalele, construciile de orice fel, mainile, utilajele i alte asemenea bunuri destinate exploatrii agricole". Pentru bunurile la care se impune acest document. Durata arendrii nu poate fi mai mic de 5 ani, cu urmtoarele exceptii: n cazul plantaiilor de vi de vie, de pomi, de arbuti fructiferi, de hamei i duzi n declin (n funcie de starea plantaiei i, respectiv, pe durata de exploatare rmas); pentru suprafeele de teren mai mici de 1 ha, a cror dare n arend este justificat de lipsa temporar a mijloacelor de producie materiale i financiare, de absena din localitate sau de motive de sntate. Arenda se poate plti n bani, n natur, precum i n bani i n natur, potrivit nelegerii prilor. Daca nu se convine altfel (se are n vedere i obiceiul locului).

CONTRACT DE ARENDARE

S-ar putea să vă placă și