Sunteți pe pagina 1din 8

Not:

n vederea rezolvrii testului se vor avea n vedere urmtoarele:


-

La ntrebarea 1 i 2 de la Analiza diagnostic se vor ncercui

rspunsurile corecte i se vor justifica de ce sunt ncercuite acele rspunsuri sau altfel spus cum ai ales acel rspuns.
-

La ntrebarea 3 se va prezenta teoria pe baza creia vei rezolva

cerina i apoi vei calcula i interpreta indicatorii cerui pe baza bilanului contabil (anexa 1) sau a contului de profit i pierdere (anexa 2) acolo unde se specific anexa. Unde nu se specific anexa se va rezolva pe baza datelor date.
-

La ntrebarea de la Studii de fezabilitate se va prezenta teoria pe

baza creia vei rezolva cerina i apoi vei calcula indicatorii cerui.
BIBLIOGRAFIE Analiz -diagnostic
1. 2.

3. 4. 5.
6. 7. 8.

9.
10. 11. 12. 13. 14.

Bileteanu Gh., Diagnostic, risc i eficien n afaceri, Editura Mirton, Timioara, 1998. Btrncea Ioan, Raportri financiare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006. Brezeanu Petre coord, Diagnostic financiar. Instrumente de analiz financiar, Editura Economic, Bucureti, 2003. Brezeanu Petre coord, Analiz financiar, Editura METEOR PRESS, Bucureti, 2007 Buglea Alexandru, Analiz financiar,. Concepte istudii de caz, Editura Mirton, Timioara, 2005. Burja Vasile, Todea Nicolae, Burja Camelia, Analiza financiar i evaluarea societilor comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 Bue Lucian, Siminic Marian, Marcu Nicu, Analiz economico-financiar, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 2003. Ciobanu Anamaria, Analiza performanei ntreprinderii, Editura ASE, bucureti, 2006 Cristea Horea, tefnescu Nicolae, Finanele ntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureti, 2003. Cristea H., Talpo I., Corduneanu Carmen, Lbune Aurora, Pirtea M., Gestiunea Financiar a societilor comerciale, vol I., Editura Mirton, Timioara, 2001. Dragot V., Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragot Mihaela, Management financiar, vol I, Editura Economic, Bucureti. Dnuleiu Adina Elena, Analiza echilibrului financiar al firmei, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009 Eros-Stark Lorant, Pantea Ioan Marius, Analiza situaiei financiare a firmei, Editura Economic, Bucureti, 2001. Erich A. Helfert, Tehnici de analiz financiar. Ghid pentru crearea valorii, BMT Publishing House, Bucureti, 2006 1

15. 16.

17. 18.
19. 20. 21. 22.

Lezeu Dorina-Nicoleta, Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004 .Niculescu Maria, Diagnostic financiar, vol II, Editura Economic, Bucureti, 2005 Petrescu Silvia, Analiz i diagnostic financiar-contabil, Ghid teoretico-aplicativ, Ediia a II-a revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2008 Pvloaia Willi, Pvloaia Daniel, Analiz economico-financiar, Editura Moldova, Bacu, 2003. Petcu Monica, Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2003, Rusu Costache, Diagnostic economico-financiar, vol. II, Editura Economic, Bucureti, 2007 tefea Petru, Analiza rezultatelor ntreprinderii, Editura Mirton, Timioara, 2002 Trenca I., Fundamente ale managementului financiar, Editura Casa Crii de tiin, ClujNapoca, 2005. Studii de fezabilitate 1. Richard Stutely, Planul de afaceri. Ghid sistematizat al planificrii de afaceri inteligente pentru manageri i ntreprinztori, Editura ARC, Bucureti, 2001 2. Bia Cristian coord., Elaborarea studiilor de fezabilitate i a planurilor de afaceri, BMT Publishing House, Bucureti, 2005 3. Burja Camelia, Eficiena economic a investiiilor. Fundamente teoretice i aplicaii practice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005 4. Buhociu Florin, Investiii, Editura Europlus, Galai, 2007 5. Simionescu Aurelian, Bud Nicolae, Biber Emil, Evaluarea proiectelor, Editura Economic, Bucureti, 2005 6. Vintil Georgeta, Vu Mariana, Gestiunea financiar a ntreprinderii. Lucrri aplicative i studii de caz, Editura ROLCRIS, Bucureti, 2000 7. Toma Mihai, Alexandru Felicia, Finane i gestiune financiar de ntreprindere, ediia a doua, Editura Economic, Bucureti, 2003 8. Vintil Gerogeta, Gestiunea financiar a ntreprinderii, Ediia a V-a, Editura Didactic i pedagogic, R.A., Bucureti, 2005

Anul I i II

Anexa 1 Situatia patrimoniului la SC ALBALACT SA ALBA IULIA


An N An N+1 An N+2 28.765.866 29.093.210 35.235.629 An N An N+1 An N+2 51.163.960 88.734.779 124.005.137 0 0 0 532.887 1.252.199 983.013 20056754 0 19340607 0 29585735 0 0 0 00 152712 51801 0 0 0 0 0 0 380175 1200398 983013 0 0 0 00 00 00 8709112 0 50.631.073 208.663 13.708.918 208.663 24.478.929 42.988 12.400.238 3.407.274 0 3407274 22.727.690 8.128.430 21.668.409 4.135.776 21.668.409 1.500.440 9.439.350 2.492.214 00 1.629.487 11.476.612 811.552 11446095 0 4.129.550 00 30517 6.024.614 0 6.024.614 3.122.648 366.144 0 19.841.438 0 0 208000 11642759 0 0 0 7990679 2.886.252 54.050.212 9752603 0 87.482.580 208.663 41.918.367 208.663 38.823.091 81.033 6.660.089 6.055.128 0 6055128 62.810.618 15.396.055 84.949.605 6.457.510 84.949.605 1.354.213 65.270.887 7.584.332 00 14.444.555 17.939.846 1.002.425 17254932 0 1.186.578 00 684914 3.236.032 0 0 29.474.717 190 0 31.238.791 0 12591920 0 15732818 60732 0 0 2853321 31.571.827 120.306.606 5649894 0 109.590.979 208.663 52.084.586 208.663 45.711.340 577.974 11.217.079 6.233.960 13.431.145 6.233.960 51.081.112 22.057.522 85.505.459 9.116.633 85.505.459 4.004.057 65.270.887 8.936.832 00 14.444.555 25.229.591 4.089.566 24553713 0 1.135.853 00 675878 606.579 0 0 3.793.999 41.981 0 47.902.538 18838181 0 23230255 0 0 0 5834102 3.178.574 127.183.711

Specificaie G. Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o Specificaie perioada mai mare A. ACTIVE IMOBILIZATE de un an: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni I. Imobilizari necorporale Sume datorate institutiilor de credit 1. Cheltuieli de constituire Avansuri incasate in 2. Cheltuieli de dezvolarecontul comenzilor Datorii comerciale furnizori 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, Efecte desi active de platit si alte imobilizari drepturi comert similare Sume datorate entitatilor affiliate necorporale Sume datorate 4. Fond comercial entitatilor cu interese de participare 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si executie datoriile privind II. Imobilizari corporale asigurarile sociale H. PROVIZIOANE 1. Terenuri si constructii Provizioane pentru pensii 2. Instalatii tehnice si masini si obligatii similare Provizioane pentru impozite 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier Alte provizioane 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs I. VENITURI IN AVANS: III. Imobilizari financiare Subventii pentru investitii B. ACTIVE CIRCULANTE Venituri inregistrate in avans I. Stocuri J. CAPITAL SI materiale 1. Materii prime siREZERVEconsumabile Total capitaluri proprii din care: 2. Productia in curs de executie I. Capital 3. Produse finite si marfuri II. Prime de capital 4. Avansuri pentru cumparari stocuri III. Rezerve din reevaluare II. Creante IV. comerciale Creante Rezerve V. Profitul sau la entitatile afiliate Sume de incasat de pierderea reportat: Sold C Sume de incasat de la entitati cu interese de Sold D participare VI. Profitul sau pierderea exercitiului Alte creante financiar: Capital subscris si nevarsat Sold C III. Investitii financiare pe termen scurt Sold D IV. Casa si conturi la banci Repartizarea profitului C. CHELTUIELI IN AVANS D. Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Sume datorate institutiilor de credit Avansuri incasate in contul comenzilor Datorii comerciale furnizori Efecte de comert de platit Sume datorate entitatilor affiliate Sume datorate entitatilor cu interese de participare Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

Bilan la 31.12.N

Anul I i II

Anexa 2 Contul de profit si pierdere anul N 3

DENUMIREA INDICATORILOR An N An N+1 An N+2 1. Cifra de afaceri 1012107766 154647477 190546810 Producia vndut 101164797 152091584 186297348 Venituri din vnzarea mrfurilor 942969 2555893 4249462 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de ativitate il constituie leasingul 0 0 0 Venituri din subvenii de exploatare aferente CA 0 0 0 ------------- Sold C 3563756 9689777 9640132 2. Variaia stocurilor ------------- Sold D 0 0 0 3. Producia realizata de entitate pentru scpurile sale proprii si capitalizata 0 944641 101412 4. Alte venituri din exploatare 1607140 3309945 3625518 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 107278662 16859140 203913872 5. a) Cheltuieli cu mateii prime i materialele consumabile. 60266275 96720633 120169828 Alte cheltuieli materiale 4847082 6330563 573476 b) Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap) 2251814 3507340 3798937 c) Cheltuieli privind mrfurile 587601 1604107 3115475 6. Cheltuieli cu personalul, din care 7658331 15477990 19815236 a) Salarii 6003055 12218739 15631791 b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 1655276 3259251 4183445 7. a.) Ajustarea valorii imobiliz.corporale i necorporale 3963352 8267668 10522355 a1) Cheltuieli 3963352 8267668 10522355 a2) Venituri 0 0 0 b) Ajustarea valorii activelor circulante 788803 269917 283784 b1) Cheltuieli 788803 269917 283784 b2) Venituri 0 0 0 8. Alte cheltuieli de exploatare 20540938 27155496 38046633 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 17474007 24815112 35078045 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 1841833 886781 959536 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate 1225098 1453603 2009052 Cheltuieli cu dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de ativitate il constituie leasingul 0 0 0 Ajustri privind provizioanele 36728 0 0 - Cheltuieli 36728 0 0 - Venituri 0 0 0 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 100940924 159333714 196325724 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit 6337738 9258126 7588148 Pierdere 0 0 0 9. Venituri din interese de participare 0 0 0 10. Venituri din alte investiii si imprumutur care fac parte din activele imobilizate 0 0 0 - din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate 0 0 0 11. Venituri din dobnzi 44386 443865 707765 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 0 0 Alte venituri financiare 2391475 744472 1672991 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 2435861 1188337 2380757 12. Ajustari de valoare privind imobilizrile finaciare i a investitiilor financiare detinute ca active circulante 0 0 0 - Cheltuieli 0 0 0 - Venituri 0 0 0 13. Cheltuieli privind dobnzile 1345916 2771767 2902536 - din care chltuieli in relatia cu entitatile afiliate 0 0 Alte cheltuieli financiare 104805 385255 6226739 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 1450721 6629022 912975 POFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit 985140 0 0 Pierdere 0 5440685 6748518 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA Profit 7322878 3817441 839630

Pierdere 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA Profit Pierdere VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA Profit pierdere

0 0 0 0 0 109714523 102391645 7322878 0 1298264 0 6024614 0

0 0 0 0 0 169780177 165962736 3817441 0 581409 0 3236032 0

0 0 0 0 0 206294629 205454999 839630 233051 0 606579 0

18. Impozit pe profit 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit Pierdere

Not:
n vederea rezolvrii testului se vor avea n vedere urmtoarele:
-

La ntrebarea 1 i 2 de la Analiza diagnostic se vor ncercui

rspunsurile corecte i se vor justifica de ce sunt ncercuite acele rspunsuri sau altfel spus cum ai ales acel rspuns.
-

La ntrebarea 3 se va prezenta teoria pe baza creia vei rezolva

cerina i apoi vei calcula i interpreta indicatorii cerui pe baza bilanului contabil (anexa 1) sau a contului de profit i pierdere (anexa 2) acolo unde se specific anexa. Unde nu se specific anexa se va rezolva pe baza datelor date.
-

La ntrebarea de la Studii de fezabilitate se va prezenta teoria pe

baza creia vei rezolva cerina i apoi vei calcula indicatorii cerui.
BIBLIOGRAFIE Analiz -diagnostic Bileteanu Gh., Diagnostic, risc i eficien n afaceri, Editura Mirton, Timioara, 1998. Btrncea Ioan, Raportri financiare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006. 25. Brezeanu Petre coord, Diagnostic financiar. Instrumente de analiz financiar, Editura Economic, Bucureti, 2003. 26. Brezeanu Petre coord, Analiz financiar, Editura METEOR PRESS, Bucureti, 2007
23. 24.

27. Buglea Alexandru, Analiz financiar,. Concepte istudii de caz, Editura Mirton, Timioara, 2005. 28. Burja Vasile, Todea Nicolae, Burja Camelia, Analiza financiar i evaluarea societilor comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 29. Bue Lucian, Siminic Marian, Marcu Nicu, Analiz economico-financiar, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 2003. 30. Ciobanu Anamaria, Analiza performanei ntreprinderii, Editura ASE, bucureti, 2006 31. Cristea Horea, tefnescu Nicolae, Finanele ntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureti, 2003. 32. Cristea H., Talpo I., Corduneanu Carmen, Lbune Aurora, Pirtea M., Gestiunea Financiar a societilor comerciale, vol I., Editura Mirton, Timioara, 2001. 33. Dragot V., Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragot Mihaela, Management financiar, vol I, Editura Economic, Bucureti. 34. Dnuleiu Adina Elena, Analiza echilibrului financiar al firmei, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009 35. Eros-Stark Lorant, Pantea Ioan Marius, Analiza situaiei financiare a firmei, Editura Economic, Bucureti, 2001. 36. Erich A. Helfert, Tehnici de analiz financiar. Ghid pentru crearea valorii, BMT Publishing House, Bucureti, 2006 37. Lezeu Dorina-Nicoleta, Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004 38. .Niculescu Maria, Diagnostic financiar, vol II, Editura Economic, Bucureti, 2005 39. Petrescu Silvia, Analiz i diagnostic financiar-contabil, Ghid teoretico-aplicativ, Ediia a II-a revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2008 40. Pvloaia Willi, Pvloaia Daniel, Analiz economico-financiar, Editura Moldova, Bacu, 2003. 41. Petcu Monica, Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2003, 42. Rusu Costache, Diagnostic economico-financiar, vol. II, Editura Economic, Bucureti, 2007 43. tefea Petru, Analiza rezultatelor ntreprinderii, Editura Mirton, Timioara, 2002 44. Trenca I., Fundamente ale managementului financiar, Editura Casa Crii de tiin, ClujNapoca, 2005. Studii de fezabilitate 9. Richard Stutely, Planul de afaceri. Ghid sistematizat al planificrii de afaceri inteligente pentru manageri i ntreprinztori, Editura ARC, Bucureti, 2001 10. Bia Cristian coord., Elaborarea studiilor de fezabilitate i a planurilor de afaceri, BMT Publishing House, Bucureti, 2005 11. Burja Camelia, Eficiena economic a investiiilor. Fundamente teoretice i aplicaii practice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005 12. Buhociu Florin, Investiii, Editura Europlus, Galai, 2007 13. Simionescu Aurelian, Bud Nicolae, Biber Emil, Evaluarea proiectelor, Editura Economic, Bucureti, 2005 14. Vintil Georgeta, Vu Mariana, Gestiunea financiar a ntreprinderii. Lucrri aplicative i studii de caz, Editura ROLCRIS, Bucureti, 2000 15. Toma Mihai, Alexandru Felicia, Finane i gestiune financiar de ntreprindere, ediia a doua, Editura Economic, Bucureti, 2003 16. Vintil Gerogeta, Gestiunea financiar a ntreprinderii, Ediia a V-a, Editura Didactic i pedagogic, R.A., Bucureti, 2005

Anul III Anexa 1 Situatia patrimoniului la SC Apulum SA ALBA IULIA Bilan la 31.12.N

Specificaie A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale 1. Terenuri si constructii 2. Instalatii tehnice si masini 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs III. Imobilizari financiare B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri 1. Materii prime si materiale consumabile 2. Productia in curs de executie 3. Produse finite si marfuri 4. Avansuri pentru cumparari stocuri II. Creante Creante comerciale Alte creante III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. CHELTUIELI IN AVANS D. Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: Sume datorate institutiilor de credit Avansuri incasate in contul comenzilor Datorii comerciale furnizori Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Sume datorate institutiilor de credit Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale H. PROVIZIOANE I. VENITURI IN AVANS: J. CAPITAL SI REZERVE Total capitaluri proprii din care: I. Capital II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare Sd C IV. Rezerve V. Profitul sau pierderea reportat: Sold C Sold D VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar: Sold C

N 30347990 5958 30336321 15593465 14530734 69879 142243 5711 22232381 14575586 4806987 7367933 2400666 0 6761696 5005660 1756036 6545 888554 163095 13123257 5805930 133594 5614444 1569289 9272219 39620209 3073625 2447334 626291

N+1 27843367 2365 27823863 14821147 12820703 44419 137594 17139 20360996 14294006 3231739 8675869 2382423 3975 5558675 4648570 910105 6545 501770 245348 14996970 6157858 105794 6326133 2407185 5609374 33452741 1644302 1179790 464512

N+2 0 0 25593567 13989167 11486831 59996 57573 500 18626364 12618173 1944866 7957949 2676751 38607 5485445 4326691 158754 6545 516201 250042 17389246 6907861 495650 5973747 4011988 1487160 27081227 113268 113268 0

36546584 16298357 8624429 11717015 93217 266120

31808439 16604070 8624429 11411302 119829 0

26967959 16604070 8624429 11411303 4813963

Sold D Repartizarea profitului 7

0 266120

4711533

4857880 0

Anul III Anexa 2 Contul de profit si pierdere la SC Apulum SA


DENUMIREA INDICATORILOR 1. Cifra de afaceri Producia vndut Venituri din vnzarea mrfurilor ------------- Sold C 2. Variaia stocurilor ------------- Sold D 3. Producia realizata de entitate pentru scpurile sale proprii si capitalizata 4. Alte venituri din exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 5. a) Cheltuieli cu mateii prime i materialele consumabile. Alte cheltuieli materiale b) Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap) c) Cheltuieli privind mrfurile 6. Cheltuieli cu personalul, din care a) Salarii b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 7. a.) Ajustarea valorii imobiliz.corporale i necorporale a1) Cheltuieli a2) Venituri 8. Alte cheltuieli de exploatare 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate Cheltuieli cu dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de ativitate il constituie leasingul CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit Pierdere 11. Venituri din dobnzi - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate Alte venituri financiare VENITURI FINANCIARE - TOTAL 13. Cheltuieli privind dobnzile - din care chltuieli in relatia cu entitatile afiliate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL POFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit Pierdere 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA Profit Pierdere VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA Profit pierdere 18. Impozit pe profit 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit Pierdere N 55694147 54346416 1347731 1420938 94051 1602543 58811679 24870187 233540 7265688 1030058 17028202 13091055 3937147 2611871 2611871 4806326 3241778 610996 953552 57845872 965807 0 5364 503548 508912 399493 647615 1047108 0 538196 427611 0 59320591 58892980 427611 0 161491 266120 0 N+1 44018616 42959969 1058647 1735561 18434 18201 45790782 19433412 213578 7848889 917912 1489809 11187854 3661955 2655647 2655647 4090025 2886815 678120 525090 50009272 0 4218490 918 695693 696611 448663 740991 1189654 0 493043 0 4711533 46487393 51198926 0 4711533 0 0 4711533 N+2 36519724 35953018 566706 29903 56536 1524810 38074167 14239902 1346121 7203498 620919 11210931 8391634 2819297 2418084 2418084 5648398 3051664 954884 1641850 42687853 4613686 517 521108 521625 446393 319114 765507 243882 4857568 38595792 43453360 4857568 312 4857880